Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021

Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021 Hebt u in 2021 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2021 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u een te hoge kale huur betaalt, komt u waarschijnlijk voor huurtoeslag en huursubsidie in aanmerking. U vraagt de huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. De toeslag kent een vermogenstoets met een vrijgesteld vermogen. Het bijzonder vermogen wordt niet meegenomen. Het kabinet wil de maximale huurtoeslag korten, zie ook wat er met de huurtoeslag gebeurt bij onderverhuur en onderhuur.

Huurtoeslag 2021 voor meer huishoudens

In 2020 werden de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag flexibel waardoor meer mensen voor huurtoeslag in in aanmerking komen en dit aantal zal in 2021 verder toenemen omdat het heffingvrije vermogen in 2021 omhoog gaat. Wat het kabinet nog wel graag wil is dat zij die een hoger inkomen hebben eerder zullen kiezen voor een duurdere huurwoning of overstappen naar een koopwoning, zodat de sociale huur vooral voor de lagere inkomens beschikbaar komt.

Huurtoeslag 2021 aanvragen: let op inkomen en maximale huur

Of u in aanmerking komt voor een huurtoeslag hangt af van uw gezamenlijke inkomen, de huur en de gezinssamenstelling. Er is geen vaste inkomensgrens meer waarbij u met 1 euro meer plotseling geen huurtoeslag meer krijgt, maar hebt u een hoger inkomen dan krijgt u minder huursubsidie dan iemand die dezelfde huur moet betalen maar minder inkomen heeft. De maximale huurgrens gaat omhoog naar 752,33 euro per maand (2021). De huur is de kale huurprijs uit het huurcontract.

Aanvullende voorwaarden huurtoeslag

Aanvullende voorwaarden en eisen voor de huurtoeslag zijn dat:
 • U de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning.
 • U minimaal 18 jaar oud bent.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar u in aanmerking kunt komen voor de huurtoeslag als u:
  • Getrouwd bent of getrouwd bent geweest.
  • Een geregistreerde partner hebt of had.
  • Een kind hebt dat niet bij u woont.
 • U op het adres bent ingeschreven bij de gemeente.
 • Het huis dat u huurt een zelfstandige woning is dat beschikt over een eigen ingang, een eigen keuken, toilet en voordeur.
 • U niet meer dan het vrijgesteld vermogen bezit. Zie ook hierna.

Toetsingsinkomen 2021 berekenen

Om te bepalen hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, wordt gekeken naar uw inkomen, het zogenaamde toetsingsinkomen. U bepaalt uw toetsingsinkomen als volgt:
 • Als u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, is het toetsingsinkomen gelijk aan het verzamelinkomen over 2021.
 • Als u geen aangifte doet voor de inkomstenbelasting is het toetsingsinkomen gelijk aan het totale loon, inclusief een dertiende maand, vakantiegeld, een uitkering, alimentatie of pensioen.

Voor het toetsingsinkomen 2021 neemt u de cijfers van 2020 en past die aan aan de verwachte veranderingen in 2021. Pas na afloop van 2021 zal bekend zijn wat u definitieve inkomen is geweest, voor de meesten van ons zal dat na invulling van de belastingaangifte inkomstenbelasting over 2021 zijn in het voorjaar van 2022.

Hoogte huurtoeslag

Op basis van uw huur en inkomen bepaalt de Belastingdienst op hoeveel huursubsidie u recht hebt. Het inkomen is het inkomen uit uw belastingaanslag van vorig jaar of jaaropgave. Houd wel rekening met eventueel extra inkomen, anders zult u misschien een deel van de huurtoeslag later moeten terug betalen.

Belastingdienst en huurtoeslag

U hoeft de toeslag maar 1 keer aan te vragen. Eenmaal in het systeem vindt automatisch verlenging plaats voor een nieuw jaar. Door gewijzigde omstandigheden kunt u ten onrechte of te veel toeslag ontvangen. In die gevallen zult u later een deel van de toeslag terug moeten betalen. Geef daarom wijzigingen op tijd door aan de Belastingdienst. U krijgt, wanneer u recht hebt op toeslag, door de fiscus de voorschotbeschikking toegestuurd. Pas na afloop van het jaar krijgt u de definitieve beschikking. Als u te veel hebt ontvangen krijgt u een terugvorderingsbeschikking toegestuurd. Tegen elke beschikking kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bezwaar maken tegen de terugvorderingsbeschikking betekent automatisch dat u uitstel krijgt van betaling.

Huurtoeslag en vermogenstoets eigen vermogen

Niet elke huurder met spaargeld of vermogen komt voor de huurtoeslag in aanmerking. Zodra u boven de vrijstelling uitkomt, vervalt het recht op toeslag. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Deze vrijstellingen gelden voor u en uw toeslagpartner. Let op, voor 2021 geldt als peildatum 1 januari 2021 en niet het gemiddelde van het vermogen in januari en december.

Huurtoeslag aanvragen en vrijgesteld eigen vermogen 2021 per persoon:

Uw leeftijd en gezinssamenstelling:Maximale vrijstelling eigen vermogen:
U bent alleenstaand € 31.340
U bent samenwonend, gehuwd, hebt een geregistreerd partnerschap€ 62.680
U hebt een medebewoner op hetzelfde adres€ 31.340 per medebewoner

Bijzonder vermogen en de huurtoeslag

Bepaalde vermogensbestanddelen doen niet mee bij de toetsing. Dat heet het bijzonder vermogen. Een paar voorbeelden zijn:
 • Het vermogen van een pleegkind.
 • Het vermogen van een minderjarig kind waaraan u, uw partner, uw medebewoners en uw kind niet kunnen komen.
 • Smartengeld als immateriële schadevergoeding.

Huurtoeslag en toeslagpartner

Van belang is of u een toeslagpartner hebt. Het inkomen van de partner wordt bij uw inkomen opgeteld. Kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders kunnen geen toeslagpartner zijn. Een toeslagpartner voldoet aan de volgende eisen:
 1. Het is uw echtgenoot of geregistreerde partner.
 2. Iemand anders die is ingeschreven op hetzelfde adres en waarvoor 1 van de volgende voorwaarden geldt:
  • Deze huisgenoot is uw fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt met de huisgenoot een samenlevingscontract afgesloten.
  • U hebt samen een kind of 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
  • De huisgenoot was vorig jaar ook al uw toeslagpartner.
  • U bent pensioenpartners.
  • U hebt samen ook een koopwoning en bent samen aansprakelijk voor de hypotheek.

Conclusie huurtoeslag 2021 aanvragen en uw vermogen, hoogte en voorwaarden

Maak gebruik van de huurtoeslag en vraag hem nog zo snel mogelijk aan. Let ook altijd goed op de voorwaarden. Voor de zorgtoeslag 2021 geldt eveneens een vermogenstoets. Wie voor het eerst huurtoeslag aanvraagt en dat wil doen voor het jaar 2021, kan vanaf eind 2020 zijn aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…
Huurtoeslag 2019 omlaagHuurtoeslag 2019 omlaagDe kans is groot dat uw huurtoeslag in 2019 omlaag gaat. Of dat zo is in uw geval blijkt meestal bij de definitieve besc…
Huurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenHuurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenDe huurtoeslag kent in 2021, 2022 en 2023 strenge regels en voorwaarden voor inkomen en vermogen. Bent u de aanvrager va…

De wettelijk verschillen tussen samenwonen en trouwenSoms weten mensen niet zo goed wat het beste voor hen is als het om wettelijke zaken gaat: trouwen, een samenlevingsover…
Wat is loonheffingskorting?Belastingplichtigen hebben recht op een loonheffingskorting. Werkgevers verrekenen deze kortingen in de meeste gevallen…
Reacties

J. de Vries, 14-12-2020
Beste lezer,

Wat ik in bovenstaand artikel niet vinden kan is of het bedrag op een lijfrente / bankspaarrekening meetelt voor het totale vermogen. Hoe zit dat in 2021?

Met vriendelijke groet,
Jan Reactie infoteur, 17-12-2020
Beste J. de Vries,
De lijfrente die aan u wordt overgemaakt is voor u inkomen, het lijfrentekapitaal dat op een geblokkeerde rekening bij de bank of verzekeringsmaatschappij staat is fiscaal geen vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Thijs, 23-10-2020
Dit zegt de belastingdienst over vermogen van een kind dus medebewoner i.v.m. huurtoeslag:
"Ook medebewoners mogen niet meer dan € 30.846 aan vermogen hebben. Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen"
Verder terug in uw reactie van 1-08-2020 op de vraag van de heer Cranendonk begrijp ik uit uw antwoord dat dit aangevochten kan worden.
Betekent dat dan dat ik als alleenstaande ouder wel degelijk recht hebt op huurtoeslag als mijn eigen vermogen bijvoorbeeld 30.000 euro bedraagt en dan van mij kind 20.000 euro? Reactie infoteur, 26-10-2020
Beste G. Thijs,
Hoofdregel is dat het vermogen van een minderjarig kind bij het vermogen van de ouders wordt geteld. Voor de huurtoeslag is hier een belangrijke uitzondering op en dat is het bijzondere vermogen. Bijzonder vermogen is bijvoorbeeld vermogen dat onder de BEM-clausule valt. Als u denkt dat het om bijzonder vermogen gaat, kunt u een verzoek tot correctie bij de Belastingdienst indienen, want de fiscus corrigeert dit niet automatisch:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 19-10-2020
Hoi,

Ik lees in uw artikel dat de maximale huurgrens in 2021 omhoog gaat naar 750 euro. Wanneer wordt dit officieel bekend gemaakt?

Ik kom nu namelijk in aanmerking voor een huurwoning van 710 euro per maand met servicekosten van 40 euro en val daardoor nu dus helaas net buiten de huurtoeslaggrens. Ik wil graag weten of ik volgend jaar hier wel voor in aanmerking kom.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-11-2020
Hoi Jessica,
De maximale huurgrens 2021 is definitief vastgesteld op 752,33 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Dalenoort, 14-10-2020
Ik handel namens mevrouw Veldman die van plan is een huurwoning in Enschede te betrekken zij heeft een maandinkomen van rond de 900 euro. Mijn vraag is deze hoeveel huurtoeslag kan zij per maand ontvangen? Reactie infoteur, 17-10-2020
Beste Gerard Dalenoort,
Niet alleen het verzamelinkomen is belangrijk, maar ook de hoogte van de huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 24-09-2020
Geachte Zeemeeuw,

Ik huur een woning en kom in aanmerking t/m dit jaar voor huursubsidie. Nu is mijn ex-man deze maand overleden. Ik heb een partner-pensioen volgende maand dan extra bovenop de AOW. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioen in 2021?

Majan Reactie infoteur, 26-09-2020
Geachte Marjan,
Het partnerpensioen heeft geen gevolgen voor het door uzelf opgebouwde pensioen (AOW en aanvullend pensioen). Wel kan de huursubsidie lager uitvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reshma, 22-09-2020
Goedemiddag, ik heb een eenmanszaak. Mijn vermogen op mijn privé rekening is 10000 euro en op mijn zakelijke rekening 32000 euro. Heb ik nog recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 22-09-2020
Goedemiddag Reshma,
Het vermogen dat op de zakelijke rekening staat is geen vermogen in box 3 (particulier vermogen) en telt dus niet mee in de vermogenstoets voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacq, 21-09-2020
Heb net een erfenis ontvangen van een kleine 175.000 euro. Ben alleenstaande moeder met twee kinderen. Ik ontvang nu huurtoeslag en heb een inkomen van ong. 1000 euro per mnd. Raak ik nu mijn huurtoeslag kwijt? Reactie infoteur, 22-09-2020
Beste Jacq,
U raakt uw huurtoeslag in 2020 niet kwijt, want die is gebaseerd op uw vermogen op 1 januari 2020. De situatie kan door uw erfenis wel in 2021 veranderen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/110221-geen-huurtoeslag-meer-door-erfenis-bij-vermogenstoets-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 18-09-2020
Door verkoop huis en gaan huren kom ik per 1-1-2021 boven vermogensgrens voor huursubsidie € 62680,00.
Volgens mij mag je b.v. een auto kopen voor 2021 om eronder tekomen, klopt dit? Reactie infoteur, 19-09-2020
Beste Jo,
U mag een auto kopen en dat heeft effect als het geld daarvoor nog in 2020 wordt afgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 16-09-2020
Geachte heer,

Is deze €31.340,- al definitief voor de bepaling van het vrijgesteld vermogen voor toekenning van de huurtoeslag in 2021 of is het een schatting?

Met vriendelijke groet,

Mark Reactie infoteur, 16-09-2020
Geachte Mark,
Deze €31.340 staat in het wetsvoorstel op Prinsjesdag, in beginsel kan het parlement dit bedrag nog veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Akkerman, 31-08-2020
Bedankt voor deze info. Ik kan het vrijgesteld eigen vermogen voor huurtoeslag per 2021 nergens terugvinden. Hebt u een officiële bron voor de grens van €50.000 voor een alleenstaande? Reactie infoteur, 15-09-2020
Beste A. Akkerman,
Die €50.000 geldt als vrijstelling in box 3, niet voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees Kranendonk, 28-07-2020
Mijn dochter zou over 2019 de verkregen huurtoeslag moeten terugbetalen omdat het vermogen te hoog was (meer dan € 30.360,-- per peildatum van 1 januari 2019).
Nu heeft zij een kind inwonen (kind was op 1 januari 2019 zes jaar oud), die volgens mij als medebewoner geldt.
Nu las ik ook dat het kind als medebewoner ook een vermogen mag hebben van maximaal € 30.360,--.
Dat zou mijns inziens betekenen dat het spaargeld van mijn dochter en haar zoontje ten onrechte bij elkaar is gevoegd en de belastingdienst op grond daarvan meende dat het vermogen de grens van € 30.360,-- is overschreden.

Voor het jaar 2020 zijn de regels volgens mij anders dan voor 2019.
Is die terugvordering wel terecht?

Cees Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Cees Kranendonk,
Hier komen twee regels met elkaar in conflict: het vermogen van een minderjarig kind telt voor de inkomstenbelasting mee als vermogen van de ouder en voor de huurtoeslag heeft een medebewoner ook een vrijgesteld vermogen. Standaard neemt de Dienst Toeslagen de opgave van de inkomstenbelasting over, maar dat zou hier niet juist zijn. U kunt bezwaar maken en uw bezwaar goed motiveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronna, 17-03-2020
Een vraagje

Sinds kort wonen wij in nieuwbouw woning.
Ben zelf de kostwinnaar,
Mijn partner heeft geen inkomsten op het moment Ivm privé redenen.
Krijg nu huursubsidie op een inkomen van gezamenlijk toen hij nog inkomen kreeg.
Heb ik nu recht op hogere huursubsidie?
Zelf verdien ik niet genoeg en zit onder de grens
Bij een proef berekening staat van wel. Hoor het graag.

Rona Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Ronna,
De huurtoeslag werkt met voorschotten op basis van voorlopige loongegevens. De definitieve berekening is op basis van de gerealiseerde lonen. Dat zal betekenen dat u nog een deel huurtoeslag extra zult krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115454-definitieve-berekening-toeslagen-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 04-02-2020
Iemand komt bij mij inwonen maar betaald niet mee aan de huur.
Geld hun inkomen ook mee voor de huurtoeslag? aangezien ze niet bijdragen aan de kosten van de huur. Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Sander,
Helaas wel, waar het om gaat is of het mede-bewoners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juuls, 08-12-2019
Ik ontvang huurtoeslag. Nu wordt mijn zoon in nov 2020 23 jaar. Telt dan zijn inkomen volledig mee over het jaar 2020 of is dit dan vanaf 1 Jan 2021? Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Juuls,
Zijn inkomen telt dan mee vanaf november 2020, maar kan ook van invloed zijn op de huurtoeslag in de maanden daarvoor. Er zal namelijk een herberekening plaatsvinden om te bekijken op hoeveel huurtoeslag u in 2020 recht hebt. November 2020 is de laatste maand dat er over 2020 nog wordt uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 22-11-2019
Wat als je binnen de vermogensgrens valt op 1 januari 2020, maar dat je dat jaar met terugwerkende kracht huurtoeslag en zorgtoeslag aanvraagt voor 2019 (omdat je toen ook op 1 januari 2019 binnen de vermogensgrens zat). En vervolgens de bedragen die je dan met terugwerkende kracht krijgt je over je vermogensgrens tillen. Wordt daar nog naar gekeken? Vervalt je recht dan voor 2020 omdat er een correctie komt op je vermogen met terugwerkende kracht wat mogelijk naar voren komt in een aangifte? Reactie infoteur, 24-11-2019
Beste Visser,
Het beste wacht u voor uw aanvraag over 2019 tot na 1 januari 2020, want dit geld wordt als het nog op de rekening staat, gewoon bij uw vermogen opgeteld. Het is geen bijzonder vermogen waarvoor op aanvraag wel wordt gecorrigeerd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bor, 12-11-2019
Stel dat je op 1 januari 2019 €28.000 vermogen zou hebben, en door een plotse gebeurtenis je in juli 2019 bijvoorbeeld €50.000 vermogen zou hebben.
Krijg je dan nog huurtoeslag voor de de resterende maanden juli augustus september oktober november en december? Reactie infoteur, 14-11-2019
Beste Bor,
Ja, extra vermogen gedurende het jaar is niet van invloed op de huurtoeslag dat jaar, wel de stand per 1 januari:

https://financieel.infonu.nl/belasting/110221-geen-huurtoeslag-meer-door-erfenis-bij-vermogenstoets-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Veldhuis, 17-10-2019
Mijn dochter kan dus hun nu nog gezamenlijke koopwoning huren… moet dat met een huurcontract die ze afsluit met haar ex man. Reactie infoteur, 18-10-2019
Beste W. Veldhuis,
Als een deel van de woning niet haar eigendom en een zelfstandige woonruimte is die kan worden verhuurd, dan is wellicht verhuur mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Veldhuis, 17-10-2019
Dank U voor uw reactie.kan mijn dochter als zij een groot gedeelte van de hypotheek betaalt, dat als huur beschouwen? Reactie infoteur, 18-10-2019
Beste W. Veldhuis,
Neen, hypotheekrente betalen is geen huur. Voor huur is ook een huurcontract vereist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Veldhuis, 17-10-2019
Is het mogelijk om in een nog gezamenlijke koopwoning waar mijn dochter nog een jaar kan wonen met haar 3 kinderen huursubsidie aan te vragen. Reactie infoteur, 17-10-2019
Beste W. Veldhuis,
De huursubsidie kan mogelijk zijn als uw dochter huurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 17-05-2018
Beste heer/mevrouw,

Ik heb vroeger altijd een koopwoning gehad maar wegens crisis in 2011 mijn woning verkocht en sindsdien woon ik in een huurwoning. Ik heb nooit geweten dat ik recht heb op huurtoeslag. Nu ik ben ik erachter gekomen dat ik al die jaren hier recht op heb. Kan ik dit nog aanvragen met terugwerkende kracht en hoe?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
S Reactie infoteur, 17-05-2018
Beste S,
Helaas is het aanvragen van huurtoeslag voor een eerder jaar maar heel beperkt mogelijk. U kunt tot 1 september 2018 nog huurtoeslag aanvragen over 2017:

https://financieel.infonu.nl/geld/108863-toeslag-aanvragen-over-afgelopen-jaar-of-jaren.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 06-12-2015
Meneer/mevrouw
Ik heb een vraag ik wilde graag weten sinds wanneer is de medebewoner in het leven geroepen bij de belastingsdienst? Ik heb menige antwoorden hier gelezen, van vragen over inwonende kinderen enz ook over het jaar 2012, waar dus ook bij staat dat kinderen onder de 27 geen toeslag partner zijn. Wat is/was nu de juiste leeftijd in 2012 wanneer je kinderen wel mee tellen i.v.m. met huurtoeslag? Waren ze in dit jaar dan medebewoner als ze geen toeslag partner zijn?

Vr.gr.C Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste C,
Bij een (pleeg)kind jonger dan 23 jaar telt voor het jaar 2012 € 4.527 van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Ook studiefinanciering telt niet als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-11-2015
Ik ben alleenstaand maar er komt een pleegkind bij me wonen. Geef ik deze op als medebewoner bij de huurtoeslag aanvraag? Of mag deze niet meegenomen worden bij de huurtoeslag? Reactie infoteur, 11-11-2015
Beste Sandra,
Een pleegkind ouder dan 18 jaar is een medebewoner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pries, 08-05-2015
Ik heb een aparte rekening voor mijn eenmanszaak (webshop). Telt dit bedrag dat hier op staat ook mee als mijn eigen vermogen. Als hier meer dan 21.000 op staat voor het bedrijf, zou ik dan geen huursubsidie mogen aanvragen? Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Pries,
Het positieve saldo op de rekening van de eenmanszaak per 1 januari van een jaar, hoort bij uw vermogen in box 3 van dat jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reem, 09-03-2015
Mijn zoon zou een huis willen kopen, maar heeft hiervoor niet voldoende eigen geld. Gezien zijn geringe inkomen kan hij geen hypotheek krijgen. Ik zou hem kunnen helpen door samen met hem een huis te kopen. Wij zouden dan beiden voor een gedeelte eigenaar zijn. Ik zou mijn deel dan aan hem verhuren. Zou hij voor het deel dat hij zou huren in aanmerking komen voor huurtoeslag? Reactie infoteur, 09-03-2015
Beste Reem,
Dan zou hij in hetzelfde huis eigenaar en huurder zijn. Ik denk niet dat hij dan huurtoeslag krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 12-12-2014
Hoeveel spaargeld/vermogen mag je hebben als je alleenstaand bent weinig verdiend en huurtoeslag ontvangt en kleine kinderen die thuis wonen hebt die uiteraard nog geen inkomen hebben? Is dat nu 21000 of 42000? Ik ontvang nu 3 jaar huurtoeslag Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Wendy,
Het is voor een alleenstaande ouder in 2014 € 42.278 als u in 2006 t/m 2013 huurtoeslag kreeg en in 2014 recht hebt op de alleenstaande-ouderkorting. Anders is het € 21.139. Omdat u al drie jaar huurtoeslag ontvangt, zal het voor u € 42.278 zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 12-12-2014
Hoi,
Heb een vraag over huurtoeslag. Ik ga verhuizen naar een sociale huurwoning huur is <700 en heb volgens berekening recht op huurtoeslag. Nu heb ik ook nog een koopwoning waar ik niet woon en verhuurd heb. Heb ik dan recht op huurtoeslag?
En nog een andere vraag, kan je als medebewoner ook de huurtoeslag aanvragen als de hoofdbewoner dat niet doet?

Met vriendelijke groet,
Jack Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Jack,
Dat hangt van de restwaarde van uw woning af (waarde woning minus hypotheek), omdat die tot uw vermogen wordt gerekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naj, 23-11-2014
Ik heb altijd mijn eigen huurhuis gehad. Sinds kort ben ik zwanger en ben ik onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mijn man heeft een koophuis en een hoog inkomen.
Ik wil graag mijn huurhuisje houden en op mijzelf blijven wonen. Dat is psychisch beter voor ons beiden. Mijn inkomen is erg laag. Vooralsnog krijg ik gewoon huurtoeslag, maar ik ben bang dat ik dat op een gegeven moment terug moet betalen. Heb ik nog steeds recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Naj,
Zie dezelfde vraag plus antwoord van 20-11-2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naj, 20-11-2014
Ik heb altijd mijn eigen huurhuis gehad. Sinds kort ben ik zwanger en ben ik onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Mijn man heeft een koophuis en een hoog inkomen.
Ik wil graag mijn huurhuisje houden en op mijzelf blijven wonen. Dat is psychisch beter voor ons beiden. Mijn inkomen is erg laag. Vooralsnog krijg ik gewoon huurtoeslag, maar ik ben bang dat ik dat op een gegeven moment terug moet betalen. Heb ik nog steeds recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 20-11-2014
Beste Naj,
Als u op het adres van het huurhuis staat ingeschreven, is in beginsel huurtoeslag mogelijk. Maar omdat jullie fiscale partners zijn, wordt wel naar het gezamenlijke inkomen gekeken. Ook als uw man in zijn koophuis ingeschreven staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 27-10-2014
Helaas kon ik nergens een juist antwoord krijgen op mijn vraag. Ook de belastindienst was niet eenduidig met antwoorden. Daarom deze vraag ook hier:

28 augustus 2014 heb ik mijn aangifte inkomstenbelasting ingevuld (ik had uitstel tot 1 sept. en was dus op tijd). Dezelfde dag heb ik met terugwerkende kracht voor 2013 zorgtoeslag en huurtoeslag aangevraagd. Inmiddels weet ik dat ik geen voorschot/voorlopige berekening meer krijg maar direct een definitieve berekening. Kan iemand mij vertellen wanneer ik een betaling tegemoet kan zien? De eerste telefoniste van de BD gaf aan binnen 8 weken, een tweede zei voor 1 januari 2015 ontvangt u bericht en een derde gaf aan dat dit zelfs nog veel langer kon duren… Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Willem,
Helaas zijn de wegen van de Belastingdienst hierbij niet altijd even doorgrondelijk en er moet van alles gebeuren. Eerst moet u een bericht krijgen van de Belastingdienst dat u recht hebt op zorgtoeslag (verificatie duurt 8 weken) en dan moet het nog eens worden gestort op uw rekening (kan ook 6 weken duren). Het duurt ook lang omdat uw belastingaangifte nog moet worden behandeld om uw definitieve inkomen te weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisanne, 24-10-2014
Vorig jaar zijn mijn vriend en ik uit elkaar gegaan. Sindsdien huur ik een kamer bij mijn ex- schoonvader. Hij heeft een koopwoning. Mijn ex vriend en ik hebben een dochter. Sinds kort heeft mijn ex torenhoge schulden. Hij wil zijn huur opzeggen om terug bij zijn vader te wonen.

Doordat ik een huurder ben van zijn vader, zijn wij geen toeslagpartners. Maar wat gebeurd er als mijn ex daar ook komt wonen? Hij wil de huur opzeggen om zelf zijn schulden af te betalen vandaar dat hij wil verhuizen. Ik wil graag weten of ik dan automatisch toeslag partner van mijn ex word ondanks het feit dat ik huurder ben van de verhuurder… Reactie infoteur, 25-10-2014
Beste Lisanne,
Als iedereen zijn eigen huishouding voert, zijn jullie geen toeslagpartners maar het kan zo wel erg ingewikkeld worden om de Belastingdienst daarvan te overtuigen. Als uw ex bij zijn vader gaat wonen zonder huurcontract, wordt hij hooguit toeslagpartner van zijn vader en niet van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 16-10-2014
Telt het inkomen van een pleegkind mee voor de huurtoeslag 2012. Volgens mij was daar vroeger (2010) vrijstelling voor. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Theo,
Het vermogen van een minderjarig kind of pleegkind telt sinds 2012 mee bij het vermogen van de ouders. Die vrijstelling is helaas geschrapt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoeffie, 21-09-2014
Beste,

ik ben een alleenstaande moeder met 5 kinderen.mijn partner en ik zijn sinds kort uit elkaar
heb een bijstandsuitkering nu. vermogen heb ik niet en mijn kinderen hebben ook geen inkomsten. ik heb een huis aangeboden gekregen met de totale huur van 700,31. mijn vraag heb ik recht op huurtoeslag, de dame van de woningstichting zegt van wel. maar overal lees je dat je maar toeslag krijgt tot 699,48.

met vriendelijke groet,
zoeffie Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste Zoeffie.
In 2014 ligt de huurgrens voor huurtoeslag als u voor het eerst de woning betrekt op 699,48 euro. Dit is wel de kale huur:

https://financieel.infonu.nl/belasting/118879-huurtoeslag-2018-2019-en-betaaldata.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steve, 31-08-2014
Hallo. ik heb een vraagje, Ik ben 37 jaar en ik woon alleen in een huur huis.

Ik heb in augustus 2013 huurtoeslag aangevraagd voor dat jaar met terugwerkende kracht,
1 januari 2013 werkte ik en 1 July 2013 kwam ik in de WW. Ik heb nu een definitieve berekening gehad van de belastingdienst dat mij huurtoeslag over 2013 0 euro is. en dat ik 664 euro terug moet betalen van dat jaar 2013,Omdat mij vastgesteld inkomen 18.959 was.
Klopt dit?

Naar mij weten zit ik met dat bedrag nog steeds onder het inkomstengrens voor huurtoeslag?

Nu heb ik wel u reactie gelezen op sommige posten, Dat er wordt gekeken naar het toetseninkomen van 1 januari.En wat daarna gebeurd wordt niet naar gekeken.Maar ja ik heb het jaar inkomen van 2013 als ik voledig had gewerkt ook nooit gehad.Dus dat vind ik een beetje krom.

En wat ik raar vind, Stel ik had 1 januari 2013 WW en ik had werk op 1 July(dus precies andersom zoals in mijn geval)
En ik kom dan boven die grens van inkomen.Dan moet ik het ook terug betalen, Dus dan wordt er WEL naar het jaarinkomen gekeken en NIET naar het toetseninkomen van 1 januari.

Ik hoop dat u mij dit kunt uitleggen, Want ik snap er niks meer van
Vriendelijke groet Steve Reactie infoteur, 23-06-2019
Hallo Steve,
1. Het inkomen voor geheel 2013 telt, maar wat betreft het vermogen wordt alleen naar de datum per 1 januari gekeken.
2. Het maximaal toegestaan jaarinkomen was in 2013 hoger dan 18.959 euro.
3. Uw eigen inkomen kan dus niet de reden van terugbetaling zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Leever, 18-08-2014
Wij hebben een tweede, kleine woning in een studentenstad. Dit betreft een zelfstandige woonruimte. Wij willen de woning gaan verhuren aan een student. De student vraagt zich af of de woning ook is aangewezen voor huurtoeslag. Volgens het programma "proefberekening huurtoeslag" van de belastingdienst moet de verhuurder (wij dus) dat kunnen vertellen. Ik heb de belastingtelefoon gebeld, maar ze konden mij niet vertellen wat ik daarvoor moet doen. Het wordt uitgezocht en ik wordt binnen 5 werkdagen teruggebeld. Kunt u mij daar meer over vertellen? De vraag is dus: wat moet een verhuurder doen, of waar moet een woning aan voldoen, om aangewezen te worden voor huurtoeslag? Reactie infoteur, 30-03-2019
Beste H. Leever,
Een huurwoning kan in aanmerking komen voor de huurtoeslag als het om een zelfstandige woonruimte gaat en de huur niet te hoog is. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/118879-huurtoeslag-2018-2019-en-betaaldata.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggy, 24-07-2014
Over het jaar 2013 hebben mijn man en ik van september tot december huurtoeslag ontvangen. Nou blijkt dat onze huurtoeslag berekend is op de inkomsten die wij hadden op 01-01-2013. Op die datum woonden mijn man en ik nog niet samen, had geen van beiden een huurwoning en was ons vermogen ook anders dan in september, toen wij een huurwoning kregen. In januari 2013 had mijn man te veel vermogen om huurtoeslag te krijgen, in september van dit jaar niet meer (had hij minder vermogen dus zou hij recht hebben op huurtoeslag. Toch word de huurtoeslag berekend op 01-01-2013. Nu moeten wij alle huurtoeslag dat wij van september tot december hebben ontvangen terugbetalen. Ligt het aan mij of is dit vreemd? In 9 maanden tijd kan iemands leven en ook inkomen toch zeer veranderen? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Maggy,
Het inkomen kan veranderen en kan tot wijzigingen leiden, maar voor het vermogen geldt de stand per 1 januari van het jaar, wat er ook gebeurt. Iemand die per 1 januari te veel vermogen heeft en in dat jaar alles op de beurs verliest, komt dat jaar toch niet in aanmerking voor de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey Lemon, 13-07-2014
Een goede vriendin krijgt op dit moment geen huurtoeslag. Reden hiervoor is dat zij € 100,- boven de jaarlijkse inkomensgrens zit. Het vervelende is dat zij hier boven komt te zitten door een nabestaandenpensioen van jaarlijks€1054,-. Door deze situatie kost het nabestaandenpensioen haar dus meer dan het oplevert. Is hier iets aan te doen? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Jeffrey Lemon,
Misschien is er een extra aftrekpost op te voeren:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 25-05-2014
Ik heb een woning gekocht het is de bedoeling dat het mijn pensioen wordt. bij de gemeente staat de woning ingeschreven als 3 appartementen met ieder eigen voordeur. er kan dus huursubsidie worden aangevraagd? heeft dit nog financiële consequenties voor mij? betaal ik hier nog indirect aan mee? komen de inkomsten dan in een andere box? Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Adriaan,
Bij de verhuur van een appartement waarin u niet zelf woont, is de huuropbrengst onbelast en komt de waarde van het appartement minus hypotheek in box 3. Als de kale huur niet hoger is dan de maximaal toegestane huur, is huursubsidie mogelijk. De huurtoeslag is voor u als eigenaar zonder gevolgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/186146-huurtoeslag-2019-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Graaf, 03-03-2014
Wij huren sinds 2011 tot heden van een particulier een woonhuis. Het is een dubbele woning met 1 huisnummer. De eigenaar (verhuurder) woont in de andere helft naast ons. Nu wordt de eigenaar (verhuurder) gezien als een medebewoner omdat wij en de verhuurder staan ingeschreven op hetzelfde adres. Nu moeten wij de huurtoeslag van 2011 tot 2013 terug betalen. Wij betalen geen gemeente heffingen enzo. Het heeft 1 rioolaansluiting. Hebben wij nu wel of geen recht op huurtoeslag? Wij delen niks met eigenaar / verhuurder. Als wij wel recht op huurtoeslag hebben wat kunnen we evt nog doen? Wij hebben bewijs van betaling elke maand (huur) gestuurd, getekende huurcontract en verklaring van verhuurder naar de belastingdienst gestuurd. Maar ze blijven hameren dat het een sub nummer moet krijgen. Ik weet dat de eigenaar dat niet wil. Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste Graaf,
Als u een huurcontract hebt, is de verhuurder niet uw medebewoner. Immers een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden èn op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Het begrip medebewoner is bij de huurtoeslag juist bedacht omdat een medebewoner kan bijdragen aan de huur, maar een verhuurder doet dat natuurlijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 31-01-2014
De vraag is in verschillende vormen gesteld maar net niet de situatie die exact de mijne is:
- Ik woon samen, ongehuwd, samenlevingsovereenkomst zeer beperkt tot "ieder heeft eigen bezit en samen doen we het huishouden etc. dus standaard eenvoudige overeenkomst
- We gaan uit elkaar. Worden co-ouders. Ieder schrijft 1 kind in bij de gemeente.
- beiden 50% eigenaar van het huis dat overwaarde heeft.
- Ik wil in het huis blijven en de ex uitkopen op basis van een 10 jarige aflossing van de haar toekomende overwaarde (minus schulden) van het huis. ik wordt dus 100% eigenaar en de ex wordt uit de hypotheekverplichtingen ontslagen.
- We nemen een clausule op dat indien de uitkoop nog niet volledig door mij aan haar betaald is en ik het huis verkoop binnen 10 jaar we de definitieve uitkoopprijs op basis van de verkoopprijs berekenen. (kan meer of minder zijn dan we nu overeenkomen)
- de haar toekomende overwaarde op basis van de overeengekomen fictieve verkoopprijs van dit moment is ruim boven de vermogensgrens voor huurtoeslag.
- De ex wil gaan huren en zou huurtoeslag willen aanvragen

Heeft de regeling die we willen treffen (uitkoop in 10 jaar) invloed op de vermogenstoets voor de huurtoeslag? Of kijkt men domweg naar WOZ min correctie voor huidige marktomstandigheden min hypotheek?

Is er op enige manier iets te verzinnen om het vermogen onder de toeslaggrens te houden?
Bijv. De ex zou mij haar deel kunnen schenken en ik zou het terug kunnen schenken in 10 jaar. Reactie infoteur, 01-02-2014
Beste John,
1. Voor de huurtoeslag is het vermogen per 1 januari van het jaar belangrijk. Het eerste nieuwe moment na uitkoop zal voor haar 1 januari 2015 zijn en dat bedrag aan vermogen is niet van invloed op 2014 (wel het vermogen per 1-1-2014).
2. Elk jaar krijgt zij een deel van het vermogen. Het zou verstandig zijn om de betaling telkens na 1 januari te plannen.
3. Het maakt verschil of u in één keer 100% op uw naam zet en jaarlijks uitkoopt, of dat haar aandeel in het huis jaarlijks afneemt.
4. Heen en weer schenken kan wel, maar daarover is vaak schenkingsbelasting verschuldigt en na een paar keer gaat het wel opvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 14-01-2014
Mijn ouders hebben een verzamelinkomen van ca 11.500 en een woning in box 1 met een overwaarde van ca 150.000,- Mijn vader wordt opgenomen in een zorginstelling en mijn moeder wil dan in een huurappartement gaan wonen.
Om in aanmerking te komen voor huursubsidie mag het vermogen naar ik begrijp niet hoger zijn dan ca 49.000,-. Als het huis van m'n ouders wordt verkocht zal de overwaarde automatisch in box 3 vallen. Wat nu als mijn ouders het bedrag boven de 49.000 direct schenken aan de kinderen? Blijft dan vermogen 49.000 in box 3 of gaat de fiscus daar niet zo maar me akkoord? Wordt dan vermogen in box 3 berekend als gemiddelde tussen 1 jan en 31 dec? Reactie infoteur, 09-09-2019
Beste Jansen,
1. Voor de vermogensrendementsheffing in box 3 telt de hoogte van het vermogen per 1 januari van het jaar:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2018-2019-en-2020.html

2. Schenken is toegestaan en verlaagt het vermogen. Over een schenking moet in veel gevallen wel schenkingsbelasting worden betaald:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118517-schenking-2014-verhoogde-vrijstelling-en-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 02-01-2014
Beste,
Mijn exvrouw en ik zijn in oktober 2011 gescheiden.
In 2012 kwam zij bij mij om te vertellen dat ze voor bijna 7000 euro aan huurtoeslag moest terugbetalen van 2009 en 2010. Dit bedrag moest dus door de helft per persoon. Dit omdat ik meerdere keren al uit huis was en bij familie verbleef naar nog wel bij mij ex vrouw ingeschreven stond. Ik heb de originele papieren niet gezien waarin dit staat. Maar dit geeft mijn ex vrouw als reden. Ik heb me nooit met de administratie bemoeid, dit deed zij altijd. Kan dit? Of kan het zijn dat ze te weinig geschatte inkomen heeft opgegeven voor het jaar en daarom huurtoeslag moet terugbetalen, dit omdat ze een sterk wisselend inkomen had.
Mvg Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Janssen,
1. Degene die huurtoeslag aanvraagt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Dat was in dit geval uw vrouw.
2. Er kan van alles mis zijn gegaan. Een te laag inkomen opgeven kan, een verkeerde huur, te veel vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Joling, 10-12-2013
Mijn dochter heeft een baan, vervalt nu mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 10-12-2013
Beste S. Joling,
Uw dochter is niet uw toeslagpartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 19-11-2013
Vraag: in 2009 heb ik mijn levensverzekering afgekocht en uitbetaald gekregen. Maar 19 jan. 2012 kreeg ik 880 euro, vanwege compensatie woekerpolis, kosten die ik teveel heb betaald. Heeft dit bedrag ook consequenties voor mijn huurtoeslag of hoort dat bij bijzondere inkomsten? Reactie infoteur, 20-11-2013
Beste Anja,
Ik zou de compensatie zien als een compensatie voor de te hoge kosten die eerder werden afgetrokken en niet als extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 13-11-2013
Beste Zeemeeuw,
Mijn zoon word in januari 21 en heeft een wajong uitkering, ook heeft hij schulden. Daardoor kan hij mij helemaal niet helpen met de huur! Wordt mijn huursubsidie toch ingehouden?
Hartelijk dank voor uw moeite!
Tamara Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Tamara,
Als uw zoon bij u woont, wordt hij voor de huurtoeslag als medebewoner gezien en telt ook zijn inkomen mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 13-11-2013
Familie heeft bij ons een postadres. Heeft dat invloed op huurtoeslag? Reactie infoteur, 13-11-2013
Beste Wil,
Als men op dat postadres huur betaalt en een zelfstandige woonruimte heeft, hoeft dat geen verschil te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andries, 08-11-2013
Vraagje mijn ex vriendin en ik wonen in 2012 samen. ik verdiende vrij veel en zij heeft de huursubsidie niet stop gezet. nu moet zij terug betalen en wil zij dat ik de helft moet terug betalen, terwijl ik van niks wist dat ze dat niet had afgezegd. moet ik nu haar ook terug betalen? het huur huis staat op haar naam en ook de huursubsidie stond ook op haar naam. Reactie infoteur, 08-11-2013
Beste Andries,
De belastingdienst heeft haar de toeslag betaald. Zij is de aanvragen en de fiscus zal dus aan haar vragen dat terug te betalen, niet aan u. Hoe jullie dat onderling regelen, is aan jullie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 27-10-2013
Ik word op 17 januari 65 jaar. Stel ik heb op 1 januari van dat jaar een vermogen van € 35.000,--. Mijn jaarinkomen is vanaf 17 januari € 19.000,-- en mijn huurprijs is € 600,--.
Kan ik dan vanaf 17 januari huursubsidie krijgen, omdat mijn vermogen op 1 januari (toen was ik dus nog 64 jaar) beneden de grens van € 35.131 lag. De rekenmodule accepteert deze optie niet.
Johan 27 oktober 2013 Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Johan,
Er wordt echt gekeken naar de situatie per 1 januari. Op dat moment bent u nog niet AOW-gerechtigd en geldt niet de verhoogde vrijstelling. Wel gelden voor u verschillende belastingtarieven in de belastingschijven voordat en nadat u AOW gerechtigd bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esje, 30-09-2013
Dag,

Waarom hoef je bij het aanvragen van de huurtoeslag niet je vermogen op te geven? Ik kom er nu achter dat ik op 1 januari 2012 teveel spaargeld had en dus geen recht had op huurtoeslag. Wordt daar niet naar gekeken bij het aanvragen? En kan ik nu bij de definitieve berekening verwachten dat ik de huurtoeslag die ik heb ontvangen in 2012 geheel terug moet betalen? Hoe wordt het vermogen gecontroleerd?
Groeten,
Esje Reactie infoteur, 30-09-2013
Beste Esje,
Er wordt wel degelijk op het vermogen gelet (zie artikel). Voor de toeslag in 2012 wordt gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2012 of een schatting daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elke, 20-09-2013
Hai Zeemeeuw,
Kan u mij vertellen hoe het zit met huurtoeslag voor een studio met alles voor jezelf in de achtertuin van de verhuurder, en dus met hetzelfde huisnummer?
Belastingsdienst noemde uit zichzelf alleen de 3 eisen eigen woon/slaapkamer, keuken en toilet, maar zei Ja toen ik vroeg of eigen huisnummer nodig was voor het juiste inkomen (anders tellen ze alle inkomens op dat GBA-adres bij elkaar op).
Toeslagen.nl zei kan wel, als je bezwaar maakt tegen onterecht hoge inkomen, dan win je dat.
Verhuurder zegt vorige huurders kregen ook huurtoeslag; bemiddelingsbureau zegt dat ze nog nooit problemen hebben gehoord van huurders met huurtoeslag zonder eigen woonruimte. Zouden die allemaal nooit controle hebben gehad?
Ik hou niet van risico's en al helemaal niet van illegale dingen doen (wel van legale 'trucjes' uiteraard), maar ik weet gewoon niet meer wie ik moet geloven. En de studio is erg mooi, en de kans dat er weer zoiets voorbij komt met eigen huisnummer én betaalbaar, is erg klein…
Bedankt alvast!
Groeten, Elke Reactie infoteur, 21-09-2013
Hai Elke,
1. Een eigen nummer is niet nodig, maar wel een eigen woonruimte met huurcontract. Bovendien moet het een erkend woningdeel zijn dat bij een huis hoort, niet een schuurtje of zo.
2. Alleen als iemand met u in uw woonruimte woont, gaat ook diens inkomen een rol spelen. Die wordt dan als mede-bewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karianne, 29-06-2013
Hallo,

Telt studiefinanciering ook mee als inkomen? Of alleen het geld dat je verdiend hebt met een bijbaan? Ik ben 21 jaar, studeer, en woon nog bij mijn ouders. Omdat ik van de zomer wat meer ga werken wil ik rekening houden met de inkomensgrens en de gevolgen daarvan voor de huurtoeslag.

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 30-06-2013
Hallo Karianne,
Voor de huurtoeslag wordt de studiefinanciering niet gezien als inkomen. Over de ontvangen studiefinanciering betaal je ook geen inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 21-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.