InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Huurtoeslag 2019 omlaag

Huurtoeslag 2019 omlaag

Huurtoeslag 2019 omlaag De kans is groot dat uw huurtoeslag in 2019 omlaag gaat. Deze daling van de huursubsidie hangt samen met het schrappen van de kan-bepaling in de huurtoeslag. Een voordeel voor huurders is dat de harde afbouwgrens wordt omgevormd naar een geleidelijke afbouw, waardoor u langer recht kunt hebben op de huurtoeslag. Wat zijn de voorwaarden van de Belastingdienst voor de huurtoeslag 2019 volgens het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3?

Inhoud


Huurtoeslag 2019

Naar schatting krijgt meer dan vijftig procent van de Nederlanders een fiscale toeslag van de Belastingdienst en velen krijgen meerdere toeslagen. Het CBS telde in 2015 maar liefst 7,7 miljoen huishoudens met toeslagen. Een combinatie van zorgtoeslag, huurtoeslag (huursubsidie), kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget is helemaal niet ongebruikelijk. We spreken hier dus om serieus geld. Ook de huurtoeslag is vaak een belangrijke bijdrage voor een gezin om de huur te kunnen betalen. Dat zal in 2019 niet anders zijn.

Huurders betalen een deel van de huur

De huurtoeslag dekt niet de totale huur die betaald moet worden, immers huurders worden geacht ook een deel zelf te betalen. Deze eigen bijdrage heet de normhuur of basishuur. De huurtoeslag is bij een laag inkomen hoger, de huurtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Bovendien is de huurtoeslag mogelijk tot een van te voren vastgestelde maximale huur in de sociale sector, 710,68 per maand (2018). Voor jongeren onder de 23 jaar bedraagt de maximaal toegestane kale huur 417,34 per maand.

Voorwaarden huurtoeslag 2019

Er worden niet alleen voorwaarden gesteld aan de hoogte van de huur, maar ook aan de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Deze bedragen zullen in 2019 ongeveer gelijk zijn aan die in 2018.

Maximaal toegestaan inkomen voor de huurtoeslag 2019:

Uw situatie op 1 januari 2018Maximaal inkomen dat is toegestaan
Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd 22.400
U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd 30.400
Alleen en de AOW-leeftijd 22.375
Tenminste 1 bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen) 30.400

Het vermogen mag niet hoger zijn dan de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting. Door de vermogenstoets kan het zijn dat u geen recht hebt op een toeslag.

De kan-bepaling in de huurtoeslag

De kan-bepaling in de huurtoeslag houdt in dat het Rijk ervoor kan kiezen om de normhuur en de huurtoeslag jaarlijks aan te passen aan de te verwachten huurverhoging of het percentage van de stijging van een bijstandsuitkering. Vanaf 2019 wordt de stijging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling. Als de huren harder stijgen dan een bijstandsuitkering, dan gaat u erop achteruit. Afhankelijk van de stijgingen kan er een verschil optreden in uw nadeel, u gaat meer zelf betalen. Eerste becijferingen wijzen op een een nadeel van 25 euro per jaar. Na een paar jaar loopt dit verder op, voor lage inkomen een fors bedrag.

De harde afbouwgrens vervalt

De maximale huurgrens in de huurtoeslag zorgt ervoor dat een woning met een hogere huur ertoe kan leiden dat u geen recht meer hebt op huurtoeslag. Dit is een soort armoedeval waardoor huurders niet snel zullen verhuizen naar een andere huurwoning. Het verlies van de huurtoeslag kan immers een grote terugval betekenen in de portemonnee. Het kabinet Rutte 3 onderkent dit probleem en wil daarom de harde afbouwgrens omzetten in een geleidelijke afbouw van de huurtoeslag. Dit is een wijziging die in het voordeel van huurders is, alleen zal pas in de loop van 2018 duidelijker worden hoe die geleidelijke afbouw eruit komt te zien en wat dan uw voordeel is.

Conclusie huurtoeslag 2019

Voor 2019 worden geen hele grote wijzigingen verwacht, dat zou voor te veel huurders een te groot nadeel betekenen. Twee veranderingen vallen wel op. Allereerst het schrappen van de kan-bepaling wat kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt en als tweede het schappen van de harde afbouwgrens. Naar verwachting zal de huurtoeslag voor velen een paar tientjes omlaag gaan, dit kan na een paar jaar oplopen tot een 100 euro per jaar. Volgens het kabinet Rutte 3 zit dit alles al verwerkt in de koopkrachtplaatjes van het Regeerakkoord. Het kabinet Rutte 3 treft tot slot ook meerdere maatregelen in de koopsector, waaronder het verminderen van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de Wet Hillen.

Lees verder

© 2017 - 2018 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013De huurtoeslag 2012 is omlaag en de huurtoeslag 2013 gaat omlaag ten opzichte van 2012. Een extra kwaliteitskorting als…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2017 of 2018 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontv…
Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013Hebt u in 2012 of 2013 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de h…
Alle toeslagen 2018Alle toeslagen 2018Op welke toeslagen hebt u recht in 2018? U kunt in 2018 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldataHuurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldataHoeveel huurtoeslag 2016 en 2017, de bedragen? Tot 1 september 2015 kunt u nog huurtoeslag over 2014 aanvragen. Misschie…

Reageer op het artikel "Huurtoeslag 2019 omlaag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Gepubliceerd: 20-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Schrijf mee!