Huurtoeslag 2019 omlaag

Huurtoeslag 2019 omlaag De kans is groot dat uw huurtoeslag in 2019 omlaag gaat. Of dat zo is in uw geval blijkt meestal bij de definitieve beschikking. De mogelijke daling van de huursubsidie hangt samen met het schrappen van de kan-bepaling in de huurtoeslag. Een voordeel voor huurders is dat de harde afbouwgrens wordt omgevormd naar een geleidelijke afbouw, waardoor u langer recht kunt hebben op de huurtoeslag. Wat zijn de voorwaarden van de Belastingdienst voor de huurtoeslag 2019?

Inhoud


Huurtoeslag 2019

Naar schatting krijgt meer dan vijftig procent van de Nederlanders een fiscale toeslag van de Belastingdienst en velen krijgen meerdere toeslagen. In 2019 ontvingen ongeveer 8 miljoen huishoudens fiscale toeslagen. Een combinatie van zorgtoeslag, huurtoeslag (huursubsidie), kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget is helemaal niet ongebruikelijk. We spreken hier dus over serieus geld. Ook de huurtoeslag is vaak een belangrijke bijdrage voor een gezin om de huur te kunnen betalen. Dat zal in 2019 niet anders zijn, de definitieve afrekening van de verleende voorschotten komt in 2020.

Huurders betalen een deel van de huur

De huurtoeslag dekt niet de totale huur die betaald moet worden, immers huurders worden geacht ook een deel zelf te betalen. Deze eigen bijdrage heet de normhuur of basishuur. De huurtoeslag is bij een laag inkomen hoger, de huurtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Bovendien is de huurtoeslag mogelijk tot een van te voren vastgestelde maximale huur in de sociale sector, € 720,42 per maand (2019). Voor jongeren onder de 23 jaar bedraagt de maximaal toegestane kale huur € 424,44 per maand (2019).

Voorwaarden huurtoeslag 2019

Er worden niet alleen voorwaarden gesteld aan de hoogte van de huur, maar ook aan de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Deze bedragen zijn in 2019:

Maximaal toegestaan inkomen voor de huurtoeslag 2019:

Uw situatie op 1 januari 2019Maximaal inkomen dat is toegestaan
Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd€ 22.700
U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd€ 30.825
Alleen en de AOW-leeftijd€ 22.675
Tenminste 1 bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen)€ 30.800

Het vermogen mag niet hoger zijn dan de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting, € 30.360 per persoon. Ook een medebewoner heeft een vermogensvrijstelling van € 30.360. Door de vermogenstoets kan het zijn dat u geen recht hebt op een toeslag.

De kan-bepaling in de huurtoeslag

De kan-bepaling in de huurtoeslag houdt in dat het Rijk ervoor kan kiezen om de normhuur en de huurtoeslag jaarlijks aan te passen aan de te verwachten huurverhoging of het percentage van de stijging van een bijstandsuitkering. Vanaf 2020 (een jaar later dan gepland) wordt de stijging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling. Als de huren harder stijgen dan een bijstandsuitkering, dan gaat u erop achteruit. Afhankelijk van de stijgingen kan er een verschil optreden in uw nadeel, u gaat meer zelf betalen. Per geval zijn de gevolgen anders, maar het zou kunnen gaan om een nadeel van 25 euro per jaar. Na een paar jaar loopt dit verder op, voor lage inkomen een fors bedrag.

De harde afbouwgrens vervalt

De maximale huurgrens in de huurtoeslag zorgt ervoor dat een woning met een hogere huur ertoe kan leiden dat u geen recht meer hebt op huurtoeslag. Dit is een soort armoedeval waardoor huurders niet snel zullen verhuizen naar een andere huurwoning. Het verlies van de huurtoeslag kan immers een grote terugval betekenen in de portemonnee. Het kabinet Rutte 3 onderkent dit probleem. Daarom is de harde afbouwgrens vanaf 2020 omgezet in een geleidelijke afbouw van de huurtoeslag. Deze wijziging is uiteraard in het voordeel van vele huurders.

Conclusie huurtoeslag 2019

Voor 2019 zijn er voor de meeste huurders nog geen hele grote wijzigingen aangebracht om zo te voorkomen dat te veel huurders erop achteruit zouden gaan. Twee veranderingen vallen wel op. Allereerst het schrappen van de kan-bepaling wat kan betekenen dat u minder huurtoeslag krijgt en als tweede het schrappen van de harde afbouwgrens. Naar verwachting gaat de huurtoeslag voor sommigen een paar tientjes omlaag, dit kan na een paar jaar oplopen tot een 100 euro per jaar. Het kabinet Rutte 3 treft tegelijkertijd ook meerdere maatregelen in de koopsector, waaronder het verminderen van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de Wet Hillen.

Lees verder

© 2017 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2021, 2023 of 2023 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021Hebt u in 2021 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoesl…
Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHuurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHoeveel huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, de bedragen? Tot 1 september 2022 kunt u nog huurtoeslag over 2021 aanvragen. Mi…

Aanrechtsubsidie 2019 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2019 minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie 2019 is het recht op de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner. Ook wie weinig of…
Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021Belasting betalen over bitcoins in 2021, 2022 en 2023? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon ko…
Reacties

Ron van Meegen, 16-12-2019
Geachte lezer,

Ik heb vanmorgen een berekening gemaakt voor de huurtoeslag 2020.
Bij een WIA uitkering van het UWV van bruto € 24513,00 en een kale huur van € 593,00 en maandelijkse bijkomende kosten van ca. 37,00, kreeg ik bij de berekening € 0 huurtoeslag.
Ik heb gelezen dat maximale inkomensgrens van ca. € 23000,00 is komen te vervallen.
Kunt U mij zeggen wat hier nu wel of niet klopt.

M.vr.gr. Ron. Reactie infoteur, 17-02-2020
Geachte Ron van Meegen,
Als u geen toeslagpartner of medebewoners hebt bij een inkomen van 24.513 euro per jaar en een totale huur van 630 euro, hebt u in 2020 recht op ongeveer 110 euro per maand aan huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 20-11-2019
Ik zit met een vraag je
In 2020 kom ik voor het eerst in aanmerking voor huursub, wij hebben een inwonende dochter met inkomem.nu is mijn vraag als zij bv in juni 2020 uit huis gaat en opzichzelf gaat wonen kan ik dan in juli huursub aanvragen of telt haar inkomen voor het hele jaar 2020 meer voor de huurtoeslag
Gr jos Reactie infoteur, 21-11-2019
Beste Jos,
Zodra uw dochter de woning heeft verlaten, telt haar inkomen voor de rest van het jaar niet meer mee voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meedenker, 06-08-2019
Een lieve kennis komt in de penarie. Iemand tips? We noemen haar even Jozien…

Kort: Jozien heeft een inwonende zoon van nu 29 jaar. Hij is langdurig werkloos. In 2018 had hij een tijdelijke baan voor 6 maanden. Daarom stopte Jozien de huurtoeslag, bezorgd dat ze anders veel huurtoeslag moest terugbetalen.
Toen ze de huurtoeslag opnieuw wilde aanvragen (na stoppen contract zoon) kreeg ze de melding dat haar recht op huurtoeslag was vervallen.
Reden: de huur lag boven de toeslaggrens. Dat was daarvoor ook zo, na diverse wettelijke jaarlijkse verhogingen. Maar ooit, bij eerste aanvraag, lag de huur nog onder de toeslaggrens, vandaar.

Heel erg zuur voor Jozien, die van erg weinig rondkomt, al jaren, en de huurtoeslag niet kan missen. Achteraf gezien had ze beter de huurtoeslag kunnen laten doorlopen, evt voor een lager bedrag en dat later terugbetalen. Dan was ze haar recht niet verloren. Maar ja, ze wilde het zo graag netjes doen…

Ik begrijp dat de belastingdienst niet terugkomt op dit besluit… Ik ben ook al in gesprek met de verhuurder, maar dat biedt nog niet zoveel openingen… Weet iemand raad? Reactie infoteur, 07-08-2019
Beste Meedenker,
Helaas wordt uw kennis als een nieuwe aanvrager gezien, misschien helpt het nog om te benadrukken dat ze geen nieuwe bewoonster is, maar vergeten is om de huurtoeslag weer aan te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Hoekstra, 25-07-2019
Goedemorgen
Nog bedankt voor u reactie.
Mocht het volgende maand nog steeds het zelfde zijn is het daar raar als ik bel daar over. Of zou ik het al deze maand zo mogen doen
Vriendelijke groet
Jhoekstra Reactie infoteur, 26-07-2019
Goedemorgen Janny Hoekstra,
Neen hoor, u kunt altijd bellen. Uw vragen zijn terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Hoekstra, 24-07-2019
Goedemorgen
Ik heb een vraagje.mijn huur is €18,63 omhoog gegaan dat is behoorlijk veel voor me ik heb een sociale uitkeringen.
Ik krijg huurtoeslag maar nu is mijn vraag krijg ik nu ietsjes meer nu de huur weer om hoog is gegaan en mijn inkomen is het zelfde gebleven.
Ik heb nog steeds het zelfde bedrag van de huurtoeslag.
Vriendelijke groet
Jhoekstra Reactie infoteur, 25-07-2019
Goedemorgen Janny Hoekstra,
Ook uw huurtoeslag zal dan hoger uitvallen, zolang uw huur lager is dan 720 euro. Wellicht is de huurverhoging nog niet bij de Belastingdienst bekend of verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 17-05-2019
Mijn moeder zat vorige jaar met haar inkomen net te hoog voor huurtoeslag, nu heeft ze een AOW uitkering maar zit haar boven de huurtoeslag grens. We hebben een verlaging van de huur aangevraagd maar hiervoor komt ze niet in aanmerking omdat ze vorig jaar geen huursubsidie heeft ontvangen. Wat kan ze nog meer voor stappen ondernemen. De woningbouw zegt jammer maar helaas Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Monique,
Een woningbouwvereniging mag zelf de huren vaststellen, maar is daarbij aan een maximum gebonden, niet aan een minimum. Binnen dit maximum hoeft de woningbouwvereniging de huur niet te verlagen. Als in 2019 het inkomen duidelijk lager is dan twee jaren terug, kan de vereniging verlagen maar is daartoe niet verplicht:

https://financieel.infonu.nl/geld/109173-huurverhoging-2019-en-2020-inkomensafhankelijk.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. H. Holtzapfel, 28-04-2019
Door de verhoging AOW 35 euro per maand gaat mijn moeder net over de huurtoeslaggrens en krijgt nu geen toeslag meer!
Is hier een oplossing voor… Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste R. H. Holtzapfel,
Uw moeder kan met een aftrekpost haar inkomen verlagen, bijvoorbeeld door een gift aan een ANBI-instelling te doen of via de ziektekosten. Bekijk wel of de huurtoeslag die ze dan toch krijgt, hoog genoeg in vergelijking tot de gemaakte kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maar van Bakkum, 01-03-2019
Mijn vriend gaat weg, ik heb een WAO die aangevuld gaat worden tot het minimum sociale dienst.
Ik heb 3 kinderen waarvan er 1 ouder dan 18 is,
We zijn net gedwongen verhuisd ivm sloop oude huis.
Huur is 720,23 en dan komen er nog apart service kosten bij nu nog 5 euro maar ze gaan zonnepanelen plaatsen en dan wordt het 14,85.
Nu zegt de rekenhulp van de belastingdienst dat ik geen recht heb op huursubsidie, doordat huur en servicekosten hoger komen dan de subsidie grens.
Ze hebben ons bewust niet passend toegewezen omdat we uit onze oude huizen moeten.
Maar zonder toeslag kan ik het als alleenstaande moeder niet betalen.
Moet ik dan weer verhuizen 😕
En dat kan heel lang duren en bouw je weer schuld op.
Help!
Hoe op te lossen.
Kan de woningbouw iets met die service kosten of huurverlaging zodat ik wel recht heb op subsidie.
Hoe werkt dit.
Paniek Reactie infoteur, 03-03-2019
Beste Maar van Bakkum,
Bij een rekenhuur van 725 euro zit u net een paar euro te hoog voor huurtoeslag, die 720,23 zou inclusief servicekosten moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suus, 23-01-2019
Wij hebben in 2018 de maximale toeslagen ontvangen, nu in 2019 gaan we er allemaal op vooruit, we krijgen inderdaad 30 euro meer bijstand, maar ook meteen flink minder huurtoeslag. Vorig jaar kregen we 336 nu zijn we naar 315 gegaan. Met de komende huurverhoging in juli ga ik zelfs op achteruit, alleen al qua huur. Is dit correct? Of reken ik nu fout?.We gaan er 500 bruto, zoals ik begreep op "vooruit" bij de belastingdienst staat nu een geschat inkomen van 20450 voor een gezin. Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Suus,
Door vaste lasten als de huur kan het best zo zijn dat u er in 2019 op achteruit gaat. Als de huur omhoog gaat, krijgt u daarvan waarschijnlijk nog iets terug via een hogere huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Boekweit, 10-01-2019
In 2017 ontving ik huurtoeslag omdat ik geen betaalde baan had en de huur net onder de huurgrens lag van 710 euro. nu huur grens 720 maar mijn huur is inmiddels 760 netto. eind 2017 inkomen gestegen boven de huurgrens maar eind 2019 ga ik met pensioen (AOW=kl.pensioen niet boven 22000 euro. Kan ik een beroep doen op huurtoeslag als verworven recht. Reactie infoteur, 13-01-2019
Beste R. Boekweit,
Als u in dezelfde woning bent blijven wonen en de huur een jaar later uitkomt boven de huurgrens, houdt u toch recht op huurtoeslag (als inkomen en vermogen niet te hoog zijn geworden). Dat zou betekenen dat u ook in 2018 nog recht kunt hebben op huurtoeslag. Is de ketting eenmaal verbroken, dan geldt deze overgangsmaatregel niet meer:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. M. Vander Meer, 03-01-2019
Eind 2019 krijg ik pensioen en AOW, heb ik dan nog recht op huur en zorgtoeslag bij een inkomen van bijna 21000 bruto, ongeveer 20.900. Huur netto 640. Reactie infoteur, 04-01-2019
Beste F. M. Vander Meer,
Bij een inkomen van 20.900 euro is er recht op huurtoeslag, maar het zal wat minder zijn als uw inkomen is gestegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rikiepieters, 12-09-2018
Ik heb AOW de huur is 13 euro omhoog gegaan en de huurtoeslag gaat naar beneden, dit kan toch niet.
Ik betaal al aan huur 667,82 euro. Reactie infoteur, 13-09-2018
Beste Rikiepieters,
Het kabinet zou met koopkrachtreparaties komen, wellicht dat het dan nog meevalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. van Genderen, 10-05-2018
Huren sociale huurwoningen gaan vanaf 2018 al schrikbarend omhoog.
De max. huur voor onze woning was € 710,68 en is door nieuwe puntensysteem waarbij W.O.Z waarde van de woning mee geteld wordt vastgesteld op € 866,92.
Mijn huidige huur € 603,14. Hierdoor stijgt de huur 2% extra boven inflatie tot de grens € 650,19 (75% van max. huur)
daarna 1,5% extra boven tot de grens van € 736,88 (85% van max. huur). Tevens is de W.O.Z. waarde geen vast gegeven welke weer van invloed kan zijn op het aantal punten. Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste G. van Genderen,

Huren is inderdaad duur en de huren zullen nog verder stijgen:

https://financieel.infonu.nl/geld/109173-huurverhoging-2019-en-2020-inkomensafhankelijk.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 02-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.