Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata

Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata Hoeveel huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, de bedragen? Tot 1 september 2022 kunt u nog huurtoeslag over 2021 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van vermogen in 2020, 2021 of 2022. Vanaf december 2021 krijgt u de eerste huurtoeslag 2022 uitbetaald als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, opvolger van de huursubsidie, hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur en huurgrens, uw vermogen en de bezuinigingen van de overheid. De uitgaven voor deze huursubsidie nemen voor de Belastingdienst jaarlijks verder toe. De maximaal toegestane huur voor de huurtoeslag 2022 wordt in veel gevallen 763,47 euro (was in 2021 nog 752 euro). Bekijk ook wanneer u uitbetaald krijgt aan de hand van de betaaldata en wacht niet te lang met uw aanvraag. Bekijk ook wat het bijzonder vermogen is. Komt u als student in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag 2020, 2021 en 2022


Uitgaven huurtoeslag 2020, 2021 en 2022

De Belastingdienst verzorgt de uitbetaling van de huurtoeslag omdat de fiscus geacht wordt uw inkomen en omstandigheden te kennen, waardoor redelijk snel kan worden bepaald op hoeveel huurtoeslag u recht hebt. Dan nog is de jaarlijkse huurtoeslag of huursubsidie een voorschot, omdat zich gedurende het jaar veranderingen kunnen voordoen in uw persoonlijke situatie en omdat aan het begin van het jaar uw inkomen zo goed mogelijk wordt ingeschat, maar aan het einde van een belastingjaar toch anders kan blijken te zijn. Veel mensen doen een beroep op deze huursubsidie en in tijden van economische crisis nemen de aanvragen toe, omdat door een toenemende werkloosheid het gemiddelde inkomen lager uitpakt en daardoor meer mensen recht hebben op de huurtoeslag.

Hoogte huurtoeslag 2020, 2021 en 2022

De stijgende uitgaven zijn een punt van zorg voor het kabinet. Overschrijdingen van het budget van de huurtoeslag worden daarom teruggedrongen door op de huurtoeslag te bezuinigingen. Dat gebeurt enerzijds door de eigen bijdrage aan de huur te verhogen en tegelijkertijd de inkomensgrenzen te verlagen. Tegelijkertijd wil het kabinet de gevolgen voor de laagste inkomens zo veel mogelijk beperken. Anderzijds is de huurtoeslag verruimd, omdat sinds 2020 de maximale inkomensgrenzen zijn vervallen. Dat geld niet voor de toets van de huurtoeslag op vermogen. Slechts 1 euro te veel vermogen, betekent nul huurtoeslag (of alles terugbetalen).

Huurverhogingen

Een beleid van extra huurverhogingen kan betekenen dat uw huur hoger is geworden dan de maximaal toegestane huur. Dit heeft tot gevolg dat u hetzij niet meer voor deze huursubsidie in aanmerking komt, hetzij het extra bedrag aan huur als gevolg van de huurverhoging volledig zelf moet betalen. Bijna elke huurder zal meer zelf moeten betalen.

Wijzigingen huurtoeslag 2020, 2021 en 2022

Wie ook in 2021 al huurtoeslag ontvangt zal de wijzigingen in de huurtoeslag 2022 al bij de uitbetaling in december 2021 merken, omdat dan de eerste uitbetaling over 2022 plaats vindt. Vooraf krijgt u van de Belastingdienst een voorlopige beschikking. Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, wijzigingen in uw vermogen en inkomen, de bezuinigingen, kunnen er allemaal toe leiden dat u in 2020, 2021 of 2022 geen huursubsidie meer ontvangt of minder dan u gewend was. Ook gaan de grenzen van de huur iets omhoog. Steeds wordt daarbij door de Belastingdienst gekeken naar de rekenhuur wat wil zeggen de kale huur plus servicekosten:
 • Schoonmaakkosten en energiekosten van de gemeenschappelijke ruimten zoals de lift en het trappenhuis.
 • Eventuele kosten van een huismeester of flatwacht.
 • Kosten reparaties en groot onderhoud van de dienstruimten en recreatieruimten.

Voorwaarden huurtoeslag 2020, 2021 en 2022

Bovendien moet sprake zijn van een zelfstandige woonruimte:
 • Uw woongedeelte heeft een eigen toegangsdeur die u kunt afsluiten.
 • U hebt een eigen woonkamer of slaapkamer.
 • U hebt een eigen keuken met aanrecht, voorzien van aanvoer en afvoer voor water.
 • Er is in de keuken een aansluitpunt voor een kooktoestel.
 • U hebt een eigen toilet met waterspoeling.

Student en huurtoeslag

Dus een student komt niet altijd in aanmerking voor huurtoeslag:
 • Niet als een student een kamer heeft in een studentenhuis met een gedeelde badkamer en keuken.
 • Bent u een student met een kamer en keuken en badkamer in een studentencomplex waarvan de keuken en badkamer eigen zijn, en de kamer heeft een eigen voordeur, dan wel.

Maximaal toegestaan vermogen 2020, 2021 en 2022, vermogenstoets, let op vervallen oudertoeslag in box 3

Om recht te kunnen hebben op de huurtoeslag mag u niet te veel vermogen bezitten. Per persoon bedraagt het maximaal toegestaan vermogen € 31.747 in 2022, € 31.340 in 2021 en € 30.846 in 2020. Ook als u recht hebt op AOW en uw inkomen relatief laag is, mag het vermogen op basis van de ouderentoeslag niet meer hoger zijn dan deze bedragen per persoon. Let wel dit is het inkomen voor aftrek van ziektekosten en dergelijke aan persoonlijke aftrek.

Voorwaarden huurtoeslag 2020 als u alleen woont

leeftijdminimale huurmaximale rekenhuurmaximaal inkomen
18 - 23 jaar€ 232,65€ 432,51n.v.t.
23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd€ 232,65€ 737,14n.v.t.
AOW-leeftijd€ 230,83€ 737,14n.v.t.
gezamenlijk huishouden € 432,51€ 737,14n.v.t.

Is de toeslagpartner of medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar, dan wordt in 2020 € 4.964 van het inkomen van dit kind vrijgesteld, de rest telt wel mee. Ook studiefinanciering telt niet mee. In 2021 is dit vrijgestelde bedrag € 5.044 per inwonend kind.

Voorwaarden huurtoeslag 2021 als u alleen woont

leeftijdminimale huurmaximale rekenhuurmaximaal inkomen
18 - 23 jaar€ 232,65€ 442,46n.v.t.
23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd€ 232,65€ 752,33n.v.t.
AOW-leeftijd€ 230,83€ 752,33n.v.t.
gezamenlijk huishouden € 442.46€ 752,33n.v.t.

De maximale huur voor de huurtoeslag bedraagt in 2021 dus € 752,33.

Voorwaarden huurtoeslag 2022 als u alleen woont

leeftijdminimale huurmaximale rekenhuurmaximaal inkomen
18 - 23 jaar€ 232,65€ 442,46n.v.t.
23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd€ 232,65€ 763,47n.v.t.
AOW-leeftijd€ 230,83€ 763,47n.v.t.
gezamenlijk huishouden € 442.46€ 763,47n.v.t.

De maximale huur voor de huurtoeslag bedraagt in 2022 dus € € 763,47.

Bijzonder vermogen telt niet mee

Maar het bijzonder vermogen telt niet mee bij de vermogenstoets, Dan kunt u denken aan:
 • Het vermogen van een pleegkind.
 • Het vermogen van een minderjarig kind telt niet mee als u, uw kind, uw toeslagpartner of de medebewoners niet eraan kunnen komen.
 • Een immateriële schadevergoeding en smartengeld.
 • Sommige schadevergoedingen.
 • De uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik.
 • Bijzondere uitkeringen aan veteranen.
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2020, 2021 en 2022.

Betaaldata huurtoeslag 2021 en 2022

De eerste huursubsidie voor 2022 ontvangt u in december 2021. De uitbetalingsdata voor de huurtoeslag 2021 en 2022 zijn als volgt:

Welke huurtoeslagDatum en maand van uitbetaling van de huurtoeslag 2021 en 2022
februari 2021donderdag 20 januari 2021
maart 2021maandag 22 februari 2021
april 2021maandag 22 maart 2021
mei 2021dinsdag 20 april 2021
juni 2021donderdag 20 mei 2021
juli 2021maandag 21 juni 2021
augustus 2021dinsdag 20 juli 2021
september 2021vrijdag 20 augustus 2021
oktober 2021maandag 20 september 2021
november 2021woensdag 20 oktober 2021
december 2021maandag 22 november 2021
januari 2022maandag 20 december 2021
februari 2022donderdag 20 januari 2022
maart 2022maandag 21 februari 2022
april 2022maandag 21 maart 2022
mei 2022woensdag 20 april 2022
juni 2022vrijdag 20 mei 2022
juli 2022maandag 20 juni 2022
augustus 2022woensdag 20 juli 2022
september 2022maandag 22 augustus 2022
oktober 2022dinsdag 20 september 2022
november 2022donderdag 20 oktober 2022
december 2022maandag 21 november 2022
januari 2023dinsdag 20 december 2022

Maximaal toegestaan vermogen 2020, vermogenstoets

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen in 2020 zijn:

Vermogen, wat is maximaal toegestaan?
Hoe woon ik?Maximaal vermogen op 1 januari 2020
Alleenstaande€ 30.846
Met een toeslagpartner€ 61.792
Met een medebewonerEen medebewoner mag niet meer dan € 30.846 vermogen bezitten

Maximaal toegestaan vermogen 2021, vermogenstoets

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen in 2021 zijn:

Vermogen, wat is maximaal toegestaan?
Hoe woon ik?Maximaal vermogen op 1 januari 2021
Alleenstaande€ 31.340
Met een toeslagpartner€ 62.680
Met een medebewonerEen medebewoner mag niet meer dan € 31.340 vermogen bezitten

Maximaal toegestaan vermogen 2022, vermogenstoets

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen in 2022 zijn:

Vermogen, wat is maximaal toegestaan?
Hoe woon ik?Maximaal vermogen op 1 januari 2022
Alleenstaande€ 31.747
Met een toeslagpartner€ 63.494
Met een medebewonerEen medebewoner mag niet meer dan € 31.747 vermogen bezitten

Geef wijzigingen op tijd door in 2021 en 2022

Niemand wil graag de te veel ontvangen huurtoeslag terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Geef wijzigingen in uw inkomen daarom op tijd door om dit zo veel mogelijk te voorkomen. U kunt de toeslag voor 2021 uiterlijk tot 1 september 2022 aanvragen. Ontving u in 2021 al huurtoeslag en voldoet u ook aan de nieuwe voorwaarden (ook de vermogenstoets), dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen, maar loopt de betaling ook in 2022 door.

Lees verder

© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2021, 2023 of 2023 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Huurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenHuurtoeslag en inkomen inwonend kind: bijverdienenDe huurtoeslag kent in 2021, 2022 en 2023 strenge regels en voorwaarden voor inkomen en vermogen. Bent u de aanvrager va…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…

Arbeidskorting 2021 omhoogArbeidskorting 2021 omhoogDe arbeidskorting 2021 gaat velen met een arbeidsinkomen omhoog. De arbeidskorting is een fiscale meevaller, een heffing…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinder…
Reacties

Bart de Lange, 21-10-2019
Ik ben na vele jaren in het buitenland gewoond te hebben terug in Nederland en heb dus geen registratie van inkomen bij de Belastingdienst. Bij de voorwaarden voor aanvraag wordt dit wel genoemd als voorwaarde. Kan ik toch huurtoeslag aanvragen en zo ja, hoe? Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Bart de Lange,
Ja u kunt een schatting maken van uw inkomen in Nederland. Uw eerdere inkomen in het buitenland bijvoegen heeft weinig zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 01-10-2019
Wij komen in aanmerking voor huurtoeslag in 2020. Welke begindatum moet ik invullen om 20 december 2019, de huurtoeslag voor 1 januari 2020 te ontvangen? Of vul ik 1 januari 2020 in, en wordt dat al automatisch op 20 dec. 2019 overgemaakt?
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 01-10-2019
Beste R,
Als u huurtoeslag voor het jaar 2020 wilt aanvragen, vult u, zodra dit mogelijk is, 1 januari 2020 in. Als u nog niet in het systeem zit, moet uw aanvraag eerst nog worden beoordeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard van Luijn, 18-09-2019
Ik ben verhuisd naar een flat. Mijn huur bedraagt, kale huur 563,07 en vergoeding huismeester en schoonmaak 131,82.
Totaal, 694.89. Inkomen 22677, bruto

Mijn vraag: Heb ik recht op huursubsidie Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Richard van Luijn,
Als u nog geen recht hebt op AOW is uw inkomen net niet te hoog voor huursubsidie (22.700 euro). In 2020 kunt u waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willie, 01-07-2019
Mijn huur is inmiddels 60 euro boven huurtoeslag over dit bedrag krijg ik geen huurtoeslag meer. Krijg wel ieder jaar huursverhoging!
Heb aow met klein pensioen, kan ik bij gemeente aanklopen voor extra woontoeslag.
Aangezien er weinig appartementen aangeboden worden met een huurprijs onder de grens, ben ik verplicht om te blijven wonen. Reactie infoteur, 05-02-2020
Beste Willie,
Dat komt inderdaad regelmatig voor en dan is het toch beter om te blijven zitten omdat de huur elders voor een vergelijkbare woonplek ook hoog is. Als u blijft zitten, hebt u dan nog enige huurtoeslag, elders krijgt u helemaal geen huurtoeslag als de huur hoger is dan die van de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francisca, 17-12-2018
Wij hebben een appartement gekocht van 180.000 euro. 150,000 betaalde mijn ouders en mijn gift van oma van 50.000 heb ik erbij gedaan. Nu ben ik daardoor bij notaris voor 10 % eigenaar geworden. Ik moet mijn ouders 400 euro huur betalen wat ik doe van mijn studielening. Heb ik recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Francisca,
Dat hangt ervan af. Voor de huurtoeslag moet de gehuurde ruimte een zelfstandige woonruimte zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeja, 15-03-2018
Hi.
Ik ga een bbl opleiding doen waarbij ik een salaris van rond de 1100 heb.
Mijn huur is 510 euro
Ik ben 35 jaar.
Heb ik dan recht op huurtoeslag? Mvg Reactie infoteur, 17-02-2020
Hi Jeja,
U hebt recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coos, 09-01-2018
Goedendag,
Ik ben alleenstaand en heb een bijstandsuitkering. Moet ik als verzamelinkomen naast fiscaal loon ook loonheffing en Wgheffing (ZVW) wat op jaaropgave staat erbij optellen bij aanvraag huurtoeslag? of alleen fiscaal loon. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Coos,
Het verzamelinkomen is het fiscaal loon minus eventuele aftrekposten (zorgkosten bijvoorbeeld):

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Df47, 02-08-2017
Hallo,
Mijn ouders hebben een apartment in Den Haag (zij wonen in het buitenland) met een WOZ-waarde van 350 000 euro.
Ik mag het gaan huren. Momenteel woon ik er gratis in en hoef ik alleen de vaste kosten te betalen (ziggo, eneco etc.) Ze geven mij momenteel ook 300 euro/maand als een oudertoeslag.
Ik ben net afgestudeerd en ik zal voor nu niet meer dan 22 000 euro verdienen, omdat ik maar part-time zal gaan werken naast mijn master studie. Is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als ik een huurcontract heb en rond 700 euro/maand moet betalen? Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Df47,
Als je ouders een redelijke huur vragen (geen 200 euro dus) en je beneden de huurgrens voor de huurtoeslag blijft, heb je recht op huurtoeslag:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/77153-huis-huren-van-ouders.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schoonzoon, 07-07-2017
Hallo,

Mijn schoonmoeder moet ineens haar hele huurtoeslag over 2016 terugbetalen omdat ze € 200 teveel vermogen had op 1 januari 2016. Maar dat was geld wat ze twee weken daarna gebruikt heeft voor haar verhuizing. Normaal heeft ze nooit zoveel geld op haar spaarrekening maar hier had ze hard voor gespaard in het kader van haar verhuizing. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Groet,
Peter Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Schoonzoon,
Helaas is zelfs 1 euro meer dan is toegestaan al genoeg om alles terug te moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mta, 01-07-2017
Hallo,

Mijn ouders moeten opeens alle huurtoeslag over 2016 terugbetalen, als ik het bekijk hebben ze minder spaargeld dan dat ze mogen hebben, echter hebben ze ook een doorlopende rekening. Wordt deze erbij opgeteld? Ook hebben ze ook nog een lening lopen, mag die eraf getrokken worden, zodat het inkomen ook lager wordt? Of weet u wat ik kan doen voor ze, zodat ze niet alles terug hoeven te betalen? Qua huur en inkomen zitten ze gewoon goed, dus daar ligt het niet aan. Ik hoop dat u mij hiermee kan helpen, zodat ik mijn ouders kan helpen. Reactie infoteur, 03-07-2017
Hallo Mta,
Een lening gaat van het vermogen af. Betaalrekeningen en dergelijke tellen mee bij het vermogen.Meestal geeft de Belastingdienst aan waarom er terug moet worden betaald. Misschien zijn uw ouders vergeten om de lening van het vermogen af te trekken in de belastingaangifte of zijn ze bepaalde aftrekposten vergeten?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa M., 30-06-2017
Mijn inkomen is 12699 bruto p/j, hoeveel huurtoeslag krijg ik bij een huur van 600 euro incl.? Reactie infoteur, 03-07-2017
Beste Lisa M,
Als u verder aan de voorwaarden voldoet, zal bij dat inkomen de huurtoeslag circa 300 euro per maand bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Afoort10, 30-06-2017
Hallo,
Hoeveel huurtoeslag zou ik moeten krijgen met een inkomen van 19000 over 2016 en een huur van 344 euro per maand.
Zojuist een brief gekregen dat ik vrijwel alles moet terugbetalen en slechts recht had op 15 euro per maand. Klopt dit?
Grtz, Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo Afoort10,
Bij de huurtoeslag komt altijd een deel van de huur voor eigen rekening. Omdat u een relatief lage huur betaalt, is er nauwelijks ruimte voor een huurtoeslag en komt u uit op 15 euro per maand. Als u met uw inkomen een huur zou moeten betalen van 600 euro per maand, dan zou u bijvoorbeeld 200 euro per maand aan huurtoeslag krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Newman, 04-05-2017
Hallo, ik ben een paar maanden geleden naar mijn nieuwe huis geweest en ik kreeg huisvergoedingen. Maar nu heeft woonplaats de huur verhuurd van 710 tot 716. Dit zal van toepassing zijn vanaf mei 2017. Moet ik mijn landloper bezwaar maken om mijn huur voor 1 jaar niet te wijzigen? Of als de 710-limiet ook in mei zal zijn?
Bedankt! Reactie infoteur, 17-02-2020
Hallo Newman,
Per 1 juli van een jaar mag de huur worden verhoogd voor de sociale huursector.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerhard Magis, 03-05-2017
Doordat ik 30 jaar in Indonesie heb gewoond en gewerkt en in 2010 de pensioen gerechtigde leeftijd kreeg, daarbij getrouwd ben met Indonesische vrouw, geboren in 1949 maar nooit in Nederland gewoond is mijn AOW slechts Euro 376 per maand. Daarnaast krijg ik nog een extra pensioen pensioen van Euro 100 per maand. Verder dan wat spaarrente heb ik verder geen inkomen.
Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen hier in Indonesie voel ik me als buitenlander en Christen steeds minder op mijn gemak en denk erover om naar Nederland terug te keren tezamen met mijn vrouw die dan voorlopig wel de Indonesische nationaliteit behoudt. Ik kan een huis huren voor rond de 650 Euro. Wat zijn mijn mogelijkheden voor huurtoeslag en eventuele andere toeslagen?
Alvast bedankt voor Uw antwoord Reactie infoteur, 04-05-2017
Beste Gerhard Magis,
Als u verder geen vermogen hebt, komt u in Nederland in aanmerking voor een aanvullende bijstandsuitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Gooijert, 11-03-2017
Ik heb een vraag ik heb huurtoeslag aangevraagd voor het jaar 2016, moet ik dan ook opnieuw voor 2017 aanvragen of loopt dat automatich door? Reactie infoteur, 13-03-2017
Beste H. Gooijert,
Als de huurtoeslag over 2016 is toegekend, hoeft u deze niet opnieuw aan te vragen voor 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 03-03-2017
"Als jij, je toeslagpartner of medebewoner gehandicapt is en jullie in een aangepaste woning wonen, kun je wellicht (meer) huurtoeslag krijgen."
Wat is het maximale jaarinkomen om hiervoor in aanmerking te komen? Ik vind dit erg onduidelijk.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Sonja,
Zoals in de tabel is aangegeven is het maximale inkomen voor de huurtoeslag 2017 gelijk aan € 22.200 als u alleen woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 25-02-2017
Mijn huur incl servicekosten is 699.13€, verzamel ink 20.620. Mijn vermogen is onder de toegestane grens van 2016. Woon van 2008 in aangepast toen zorgappartement. Vermogen onder de grens van 2016 gezakt door stijgende zorgkosten. Sinds 2016 huursubsidie. Wat gebeurt er na de huurverhoging in juli als de huur erboven komt? Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste Elly,
Als u blijft wonen waar u nu woont, ontvangt u ook na de huurverhoging huurtoeslag maar wordt in 2017 de huur boven 710,68 euro niet vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 23-02-2017
Jaar 2016
Mijn kale huurprijs is 716.00
Mijn inkomen met partner 34.000
Kan ik huurtoeslag krijgen? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Peter,
Helaas niet, want uw huur plus servicekosten zijn samen hoger dan € 710,68 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 22-02-2017
Ik kom dit jaar net 247 euro boven de grens van 22.200 (2016 was 22.100). Mijn huur is 703 incl. servicekosten, ik krijg 169 huurtoeslag. Mijn inkomen werd ineens hoger doordat ik een dagdeel pensioen van mijn ex-partner krijg. Netto 47 per maand. Is bruto 79 per maand. Door deze 47 euro netto zou ik 169 euro toeslag gaan verliezen. Ik ga er met dat pensioendeel dan flink op achteruit. Ik heb deze wijziging nog niet doorgegeven, het hangt als een strop om je nek dat het misschien moet. Is er een manier om het inkomen te drukken, in ieder geval voor dit jaar? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Mary,
U kunt uw inkomen drukken met een aftrekpost ziektekosten, een gift of iets dergelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wieland, 21-02-2017
Ik ben een student en heb een bijbaantje waar ik gem. €250.- per maand aan inkomsten van heb. Wil een studio huren maar vraag mij af of ik in aanmerking kom voor huurtoeslag. Ziet de belasting mijn lening ook als inkomen? Waar moet ik rekening met houden?
B.v.d. Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Wieland,
Een lening is geen inkomen, maar schuld. Voor de hoogte van de huurtoeslag zijn leeftijd, inkomen en huur belangrijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 12-02-2017
Bij een volledige aow en een huurbedrag van €450/maand, hoeveel huurtoeslag kan men verwachting? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Marion,
Bent u alleenstaande dan krijgt u in 2017 ongeveer 200 euro per maand aan huurtoeslag. Woont u niet alleen, dan is ook het inkomen van uw medebewoners (toeslagpartner) van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 11-02-2017
LS,
Ik woon samen met mijn volwassenen zoon van 22 jaar en ontvang huurtoeslag. Mijn zoon krijgt dit jaar een erfenis. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag voor volgend jaar?
Met vriendelijke groet,
Johanna. Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Johanna,
Voor de huurtoeslag is uw zoon uw medebewoner, zijn vermogen per 1 januari 2018 telt mee en mag niet hoger zijn dan 25.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. Debruijn, 30-01-2017
LS,
In hoeverre is de inschrijvingsdata mbt het relevante adres een toetsingsdatum voor de ingangsdatum van de huurtoeslag? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste J. J. Debruijn,
U moet op het huuradres ingeschreven staan en er moet een huurcontract zijn. De laatste datum van deze twee telt voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conja Touw, 28-01-2017
Moet ik mijn Partneralimentatie meetellen bij mijn inkomen? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Conja Touw,
De ontvangen partneralimentatie is bij de huurtoeslag ook onderdeel van het op te geven jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 18-01-2017
Hallo,
Mijn jaar inkomen is ongeveer 23500 per jaar. Ik betaal 470 euro aan huur. Waarvan 40euro servicekosten zijn. Hoeveel huursubsidie zal ik ongeveer ontvangen? Vorig jaar heb ik een paar maanden extra gewerkt, en toen werd mijn inkomen steeds automatisch aangepast.

Het gaat me toch ieder jaar weer mis. moet uiteindelijk alle huurtoeslag weer terugbetalen. Wat doe ik verkeerd? Reactie infoteur, 19-01-2017
Hallo Ellen,
U krijgt in 2017 geen huurtoeslag, omdat uw inkomen hoger is dan € 22.200.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derian, 04-01-2017
Hallo,

Ik heb in 2015 m'n totale huur verkeerd ingevoerd. In plaats van 390 heb ik 290 ingevoerd. Hierdoor heb ik in 2015 en 2016 te weinig huurtoeslag ontvangen. Kan dit nog worden vergoed?

Vriendelijke groet,
Derian Reactie infoteur, 05-01-2017
Hallo Derian,
U kunt een briefje sturen naar de Belastingdienst en vragen om een correctie in verband met de gemaakte fout, uw definitieve beschikking over 2016 zult u bovendien nog niet hebben. Bij de definitieve beschikking zit altijd een bezwaarperiode van zes weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 04-01-2017
Mag je zonder werk en met uitkering ook huren tot 710 euro? Kom je dan nog in aanmerking voor huurtoeslag. Ik hoorde van niet, maar ik betwijfel dat. Ik ben 23 jaar. Reactie infoteur, 05-01-2017
Beste Maaike,
U mag gerust huren met huurtoeslag tot een huur van 710 euro. De verhuurder kan wel een inkomenstoets doen en een borg vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 30-12-2016
Beste,
In jaar 2017 zit ik net boven de huurtoeslaggrens.
Zonder huurtoeslag wordt het bijna niet mogelijk om rond te komen.
Kan/mag ik door middel van aftrekposten (indien mogelijk) mijn inkomen verminderen zodat ik wel huurtoeslag kan krijgen?

Met dank. Reactie infoteur, 31-12-2016
Beste Jeroen,
U mag uw verzamelinkomen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting verlagen met de aftrekposten waarop u recht hebt. Dan geldt dat lagere inkomen vervolgens ook voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Wind, 28-12-2016
Beste,

Ik ben alleenstaande ouder met een zoon van 7 jaar. Wat is het maximale wat ik aan inkomen mag hebben om mijn recht te behouden op huurtoeslag? Reactie infoteur, 28-12-2016
Beste Van der Wind,
Voor een alleenstaande bedraagt het maximaal toegestane inkomen in 2017 € 22.200.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Bos, 08-12-2016
Ik heb gehoord van iemand van de belastingdienst (of de record natuurlijk) dat waarschijnlijk de huurtoeslaggrens van 22.200 euro inkomen in 2017 omhoog gaat. Ik hang steeds om dit bedrag dus ik vind dit wel heel belangrijk. Iemand die hier iets meer van weet? Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Gert Bos,
Het bedrag voor 2017 is € 22.200 (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boogaerts Wendy, 01-12-2016
Ik woon al jaar en 9 maanden alleen en nu vertelde iemand me dat ik kan genieten als alleenstaande van een terugbetaling in de huur een gedeelte
Waar kan ik deze aanvragen?
Ik huur nu rijwoning van februari 2015 en verhuis in februari naar appartement is dit dan nog van toepassing en kan ik van de voorbije maanden nog aanvraag doen voor terugbetaling?

Dank u wendy Reactie infoteur, 03-12-2016
Beste Boogaerts Wendy,
De huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Voor 2015 kunt u alleen nog huurtoeslag aanvragen als u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor 2016 kan dit nog tot 1 september 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 28-11-2016
Hallo, stel ik ga december 2016 voor een jaar in een huurhuis wonen dat 600 euro kale huur betreft. Heb je dan het hele jaar recht op huursubsidie op basis van je verdiende inkomen in 2015 (omdat je maar 1 maand in dit kalenderjaar er woont)?

Alvast bedankt!

Mvg, Koen Reactie infoteur, 29-11-2016
Hallo Koen,
U hebt recht op huurtoeslag voor de maanden dat u in de woning woont met huurcontract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 27-11-2016
Ik ben voornemens naar een huurappartement te verhuizen. De totale huur zou 700 EUR bedragen. Mijn vermogen zit onder de grens van 25000,00 euro. Maar ik heb AOW en ben een alleenstaande weduwe van 71. Hoeveel huurtoeslagen kan ik dan krijgen en wat is de huurtoelagegrens van een AOW'er? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Anita,
Inclusief servicekosten mag uw huur niet hoger zijn dan 710 euro (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abujen, 20-11-2016
Wij hebben een nieuwe woning aangeboden gekregen. De kale huur is 710,68 en de servicekosten 7,73. Dat is samen dan 718,41. Het is een gewoon rijtjeshuis en heeft dus geen etage of gemeenschappelijke ruimte. Hebben wij dan recht op huurtoeslag? Ons inkomen is onder de 30.000 dus qua dat zouden we er wel recht op hebben. Ik heb al gegoogled maar ik kom er niet uit of de servicekosten er nu wel of niet bij gerekend moeten worden. mvg Reactie infoteur, 22-11-2016
Beste Abujen,
Uw huur en servicekosten zijn samen hoger dan € 710,68 en dan is er geen recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheny, 18-11-2016
Ik en mijn man werken beide parttime en heb een berekening gemaakt voor 2016. Ons inkomen is net paar euro's boven de 30.000 euro. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet gezamenlijke inkomen max 30.000 euro zijn voor huurtoeslag 2016.
Ons huur is 830 euro incl. Servicekosten. We hebben dit jaar heel moeilijk gehad om aan ons inkomen rond te komen. We houden per maand niet eens 100 euro over alles gaat weg aan huur en overige lasten. Kan mijn huur niet verlaagd worden want het huur van dezelfde woningen wat ik huur is in 2016 verlaagd naar 600 euro. Dit is toch niet eerlijk voor ons wik hebben de woning in 2015 toegewezen gekregen. Is er een oplossing hiervoor

Gr Reactie infoteur, 20-11-2016
Beste Sheny,
Als u een sociale huurwoning bewoont, kunt u de verhuurder om een verlaging van de huur vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrikus, 08-11-2016
Mijn moeder is sinds maart 2016 weduwe.
Door het wegvallen van mijn vader wordt haar vermogen per 1 januari 2017 te hoog voor huurtoeslag (30000 euro). Mag zij nu voor het einde van het jaar 2000 euro belastingvrij wegschenken aan ieder van haar 3 kinderen? Dan komt haar vermogen onder de grens van 25000 euro en krijgt zij voor 2017 gewoon weer huurtoeslag. Wij (de 3 kinderen) boeken dan 2 januari 2017 gewoon de 3 maal 2000 euro weer belastingvrij terug. Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Hendrikus,
Ja dat mag. Jullie mogen het geld in 2017 weer terug schenken (belastingvrij, noteer bij de overboeking schenking). Een ietwat afwijkend bedrag en niet te vaak herhalen voorkomt dat de fiscus het ziet als vooropgezet plan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meel, 07-11-2016
Situatie:
2015
1. persoon 1 AOW + zorgtoeslag + huurtoeslag
2. persoon 2 met uitkering staat tijdelijk (6 mnd) ingeschreven

Dit netjes doorgegeven aan SVB en AOW werd verminderd (hoewel pers. 2 eigenlijk geen medebewoner was). Door 2 (lage) inkomens bij elkaar op te tellen, komen ze net boven grens uit - dus ook nog eens geen huurtoeslag. Nu persoon 2 weer uitgeschreven is, wederom huurtoeslag aangevraagd en AOW weer aangepast.

Maar klopt het dat er eigenlijk dubbel op wordt 'gekort' - dus geen huurtoeslag (voor heel het jaar) en verlaging AOW? Ik lijk door goede wil, iemand tijdelijk postadres (af en toe verblijf) te geven - zelf gestraft te worden. Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Meel,
Voor de huurtoeslag geldt het gezamenlijke jaarinkomen totdat de medebewoner vertrok, voor de AOW kan de oude situatie van alleenstaande weer worden hersteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 01-11-2016
Is het al bekend wanneer je een berekening kunt maken over huurtoeslag 2017? Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Cor,
Nog niet (waarschijnlijk in december).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Klaassen, 30-10-2016
Wat is de inkomensgrens voor huurtoeslag? Wij krijgen samen een aow en klein pensioen. Reactie infoteur, 31-10-2016
Beste H. Klaassen,
De huurgrens bedraagt dan 710,68 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stein, 27-10-2016
Ik ben 20 en heb een woning toegewezen gekregen van 413,- in de mnd en 13,- service kosten. Heb ik recht op huur toeslag? Mijn inkomen komt voort uit een bbl opleiding en ligt rond de 1100 euro. Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Stein,
Uw huur mag maximaal € 409,92 per maand zijn en daar zit u nu boven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wanschers, 25-10-2016
Hoeveel vermogen mag ik hebben voor huurtoeslag in 2017 Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Wanschers,
De grens van uw vermogen ligt dan bij 25.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 22-10-2016
Hallo,

Ik ben alleenstaande ouder en ontvang een wia uitkering (inclusief toeslag) van 919 euro netto. Huur is momenteel ongeveer 710 euro
Sinds mijn zoon 18 werd, verviel uiteraard kindertoeslag/ kinderbijslag.
Wort nu betiteld als alleenstaande, maar een alleenstaande krijgt ca 40 euro meer aan huurtoeslag. Is dit juist of kom ik met mijn lage inkomen toch in aanmerking voor de huurtoeslag van alleenstaande? Ik denk het niet, maar hoop het wel.

Een hartelijke groet,
Diana Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste Diana,
Uw huur en servicekosten samen hoger zijn dan € 710,68. Als dat het geval is, hebt u recht op huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjana, 18-10-2016
Hoi,

Ik ben een alleenstaande ouder van 1 kind onder de 18 jaar. Mijn huur is 710,97 inclusief servicekosten. Ik ben 22 jaar oud en ik heb een bijstandsuitkering. Ik heb nu 293 euro huurtoeslag per maand, klopt dit? Ik zie zat mensen die veel meer krijgen.

Gr,
Arjana Reactie infoteur, 19-10-2016
Hoi Arjana,
Ook de leeftijd speelt tot 23 jaar een rol (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 13-10-2016
Geachte Zeemeeuw.
Ik ben 64 jaar alleenstaand en ben aangewezen op de de bijstand met netto €955 pm. = bruto per jaar ± € 16000 - €17000. Mijn huur incl service €580. Weet U hoeveel huurtoeslag ik zal krijgen?
Bij voorbaat dankend.
Arno Reactie infoteur, 14-10-2016
Geachte Arno,
Bij een inkomen van 17.000 euro, krijgt u bij deze huur ongeveer 250 euro huurtoeslag in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-10-2016
Hallo. Ik ben 60+ en heb sinds kort een IOW uitkering dat is net zoveel als de bijstanduitkering denk ik, zo'n € 950,- p.m. mijn huur incl. service kosten is €576.-. Hoeveel huurtoeslag kan ik verwachten?
Mvg.
Hans Reactie infoteur, 13-10-2016
Beste Hans,
Uw jaarinkomen voor 2016 is maatgevend, dus ook uw inkomen voordat u uw IOW uitkering kreeg. Bij een jaarinkomen van bruto 20.000 hebt u recht op ongeveer 185 euro huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karina de Jong, 08-10-2016
Hallo, ik had een vraagje. Ga binnenkort op me zelf wonen. Mijn huur is 409 en ik verdien 950 per maand en ik ben 22 jaar oud. Hoeveel huurtoeslag zal ik krijgen?

Groetjes Karina Reactie infoteur, 10-10-2016
Hallo Karina de Jong,
Als dat 950 euro bruto is, ongeveer 175 euro en als het netto is ongeveer 80 euro. Waarschijnlijk heb je ook nog servicekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Genio, 03-10-2016
Beste mensen. Na 20 jaar in het buitenland te hebben gewoond kom ik terug naar Nederland. Ben geboren en getogen Nederlander. Moet een woning zoeken en een bijstand uitkering aanvragen. Als de huur niet hoger is dan € 710 kom ik dan in aanmerking voor huurtoeslag ook met een bijstand uitkering. En gaat de huurtoeslag meteen in werking.
Bedankt Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Genio,
U komt direct in aanmerking voor de huurtoeslag (de verwerking van uw aanvraag kost wel tijd) en kunt bijstand krijgen (dit vraagt ook tijd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 28-09-2016
Ik krijg voor het eerst huurtoeslag in 2017. Wanneer aanvragen en hoe? Mijn huur is 705 euro, wat als in mei de huur omhoog gaat? Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Daan,
De eerste huurtoeslag 2017 wordt in december 2016 uitbetaald. Waarschijnlijk kunt u zich in oktober aanmelden voor 2017. Als de huur voor dezelfde woning omhoog gaat, houdt u uw huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adje, 25-09-2016
Hallo,
Mijn zus 58 jr zal een alleenstaande uitkering krijgen, wij denken niet meer dan 1000€. Nu is zij op zoek naar een woning. Wij vragen ons af hoe je huurtoeslag kunt berekenen. Bijv. Een huur van 450 euro… € toeslag, een huur van 560 €… € toeslag. Bijvoorbaat dank voor uw antwoord, groet Adje Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo Adje,
Bij een huur van 450 euro zal dat ongeveer 200 euro huurtoeslag zijn, bij een huur van 560 euro ongeveer 275 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

May, 07-09-2016
Mijn vriendin en ik gaan binnenkort een appartement huren van €850,00, samen is ons inkomen 28.000. Ik studeer zelf en zij werkt, hebben wij recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-09-2016
Beste May,
Neen, want de huur is hoger dan het toegestane maximum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 27-11-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.