Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020 De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u niet een hoog inkomen hebt, maar wel te veel vermogen, hebt u geen recht op huurtoeslag en krijgt u in 2020 geen huurtoeslag meer. U vraagt de huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Hoeveel vermogen is dit en wat is het vrijgesteld vermogen of het bijzonder vermogen? De eisen voor deze individuele huursubsidie worden, bij een ook nog eens stijgende huur, steeds strenger. De maximale huurgrens gaat in 2020 omhoog. Door de defiscalisatie van de huurtoeslag tot slot wordt een vordering op de langstlevende partner niet als vermogen gezien.

Inhoud


Huurtoeslag en vermogenstoets 2020

De Belastingdienst kijkt bij uw aanvraag naar een huurtoeslag ook naar hoeveel eigen vermogen u op 1 januari van het jaar hebt. Eigen vermogen is officieel alles wat in box 3 zit, dus spaargeld, contant geld, een tweede huis, aandelen en zo verder. Nu kan iemand in de loop der jaren aardig wat geld hebben gespaard of blij zijn met een tweede eigen huis. De Belastingdienst daarentegen is dan van mening dat als u meer eigen vermogen hebt dan is toegestaan, u ook uw eigen huur volledig kunt betalen, zonder huurtoeslag dus. Grof gezegd, moet u dan maar uw tweede woning verkopen en uw geld voor een deel opmaken. Deze vermogenstoets werd als bezuiniging in 2012 ingevoerd. Genoeg mensen met een laag inkomen, maar met eigen vermogen worden sindsdien uitgesloten van de huurtoeslag.

Toetsingsinkomen 2020, de inkomenstoets

In 2020 gelden geen harde huurgrenzen meer, de hoogte van de huur en de samenstelling van uw huishouden bepalen of en op hoeveel huurtoeslag u recht hebt. Als u een toeslagpartner of medebewoner hebt, dan telt dat inkomen bij uw inkomen op. Als uw medebewoner een inwonend kind is en jonger dan 23 jaar, telt dat inkomen ook mee minus een vrijstelling van € 4.827. Hoe lager uw inkomen is, hoe hoger de toeslag kan zijn, maar als u meer inkomen hebt dan het maximaal toegestane bedrag is de huurtoeslag gelijk aan nul. Gebruik in eerste instantie bij de opgave van uw inkomen uw meest recente belastingaanslag en geef eventuele wijzigingen in inkomen op tijd door, zodat de Belastingdienst daarmee ook gedurende het jaar nog rekening kan houden. Anders loopt u kans op een grote terugbetaling op basis van een terugvorderingsbeschikking van de Belastingdienst.

Hoeveel vermogen mag ik hebben als ik de huurtoeslag wil aanvragen voor 2020?

Ook uw vermogen speelt een belangrijke rol. Uitgangspunt voor uw huurtoeslag 2020 is uw vermogen op 1 januari 2020 (= stand 31 december 2019). Hoeveel vermogen hebt u dan, hoeveel spaargeld, contant geld, een tweede huis, aandelen en zo verder. De regel is dat als u op 1 januari per persoon meer vermogen hebt dan de vrijgestelde bedragen (de vrijstellingen) u geen recht hebt op huurtoeslag. Veranderingen in vermogen gedurende het jaar doen er niet toe:

Huurtoeslag en vrijgesteld eigen vermogen 2020 per persoon:

Uw leeftijd en gezinssamenstelling:Maximale vrijstelling eigen vermogen per persoon:
U bent jonger dan de AOW-leeftijd € 30.846
U hebt minimaal de AOW-leeftijd€ 30.846

Bijzonder vermogen telt niet mee

Bepaalde vermogensbestanddelen tellen niet mee, dat heet het bijzonder vermogen. Daaronder vallen:
  • Het vermogen van een pleegkind dat tot uw huishouding hoort.
  • Het vermogen van een minderjarig kind op een geblokkeerde rekening waaraan u, uw partner, uw medebewoners en uw kind niet kunnen komen.
  • Smartengeld en een immateriële schadevergoeding.

Defiscalisatie

Dan is er nog de vordering vaneen kind op de langstlevende partner als een ouder is overleden. Ook deze vordering wordt niet als vermogen meegeteld. Deze defiscalisatie betekent ook dat de vordering niet bij de langstlevende partner aftrekbaar is als schuld (eigen vermogen. box 3).

Maximale huurgrens 2020

De maximale huurgrens is afhankelijk van uw leeftijd, voor de meesten is de maximale huurgrens 2020 gelijk aan € 737,14 per maand aan kale huur. Bij de huurtoeslag geldt de rekenhuur en die is gelijk aan de kale huur plus servicekosten. Maar uw leeftijd kan ook nog een factor van belang zijn:
  • U bent nog geen 23 jaar: huur is maximaal € 432,51 per maand.
  • U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd: huur maximaal € 737,14 per maand.
  • U hebt de de AOW-leeftijd: maximaal € 737,14 per maand.

Conclusie huurtoeslag 2020, vermogenstoets en inkomenstoets

Let goed op alle voorwaarden voor de huurtoeslag 2020.Wie een te hoog inkomen of vermogen heeft en toch de huurtoeslag krijgt toegewezen, zal de toeslag bij de definitieve beschikking voor het hele jaar volledig moeten terugbetalen. Gebruik van de huurtoeslag dus verstandig.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2021, 2023 of 2023 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Huurtoeslag 2019 omlaagHuurtoeslag 2019 omlaagDe kans is groot dat uw huurtoeslag in 2019 omlaag gaat. Of dat zo is in uw geval blijkt meestal bij de definitieve besc…
Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHuurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldataHoeveel huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, de bedragen? Tot 1 september 2022 kunt u nog huurtoeslag over 2021 aanvragen. Mi…
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenNieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenDoordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op…

Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?Welke fiscale toeslagen zijn er in 2020 nog en hoe kan een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen eruit zien? Wat zijn…
Aangifte omzetbelastingAls ondernemer moet u regelmatig de aangifte omzetbelasting indienen. Misschien bent u net een onderneming begonnen en w…
Reacties

Bw, 19-09-2020
Zijn er plannen bekend om de vermogenstoets af te schaffen of te verhogen? Ik heb een Wajong, dus een klein inkomen, maar wel wat spaargeld. Met deze regeling wordt eigenlijk de doorstroom van mensen uit een sociale huurwoning naar een eigen huis belemmerd. Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Bw,
Er zijn geen plannen om de vermogenstoets af te schaffen, wel is het vermogen dat binnen de huurtoeslag is toegestaan in 2021 iets hoger dan in 2020
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 12-05-2020
Mijn moeder krijgt huursubsidie en heeft een gezamenlijke spaarrekening met mij ad 23.000 en een gezamenlijke privé rekening ad 2.100. Op mijn eigen naam is er een spaarremening ad 10.500, doch mijn inschrijving is in een andere gemeente en ook mijn adres is dus in een andere gemeente. Dit betrof een oude rekening van mij, wat doet dit met de huursubsidie van mijn moeder. Reactie infoteur, 13-05-2020
Beste Miriam,
Uw moeder blijft onder de grens van de vermogensvrijstelling, het is evengoed wel opletten dat de Belastingdienst niet per ongeluk alle rekeningen gaat optellen en denkt dat die van uw moeder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis de Jong, 16-03-2020
Wij gaan scheiden, wordt overwaarde €20.000 als inkomsten gezien of niet?
Heeft mijn ex wel of niet recht op huur toeslag? Reactie infoteur, 16-03-2020
Beste Dennis de Jong,
Overwaarde wordt niet als inkomen gezien. Overwaarde kan wel onderdeel zijn van het vermogen, wanneer het bedrag op 1 januari van het jaar op de bankrekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 08-01-2020
Ik heb een vraag mijn zoon van 17 krijgt wezenpensioen ziet men dit als vermogen?
Defiscalisatie?
Nu wil hij gaan werken, maar ik ontvang huursubsidie…
Mijn vraag is wordt wezenpensioen nu als inkomsten gezien bij deze toeslag?
En waar kan ik nu informatie vinden wat hij exact kan bijverdienen.
groet,
G Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste G,
Het wezenpensioen wordt vermogen als het per 1 januari op zijn bankrekening staat, anders niet. Wezenpensioen is inkomen. Zie voor de toegestane bijverdiensten voor de huurtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/belasting/189054-huurtoeslag-en-inkomen-inwonend-kind-bijverdienen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mr, 20-12-2019
Ik heb een vraag mijn inkomen is geschat op 30000 voor 2020 en mijn partner werkt niet. Komen wij in aanmerking voor huurtoeslag? Want nu staat er 0.

Met vriendelijke groet,

Mervin Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Mr,
Uw vermogen van 30.000 euro is geen belemmering voor de huurtoeslag in 2020. De hoogte van het inkomen in samenhang met de huur kan wel een belemmering zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kooistra, 07-12-2019
Volgens mij zou ik bij nieuwe regels in aanmerking komen voor huurtoeslag 2020
Inkomen 23842 huur 596 euro vermogen onder 30.000 euro maar hij geeft 0 euro aan. Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Kooistra,
Als u geen medebewoners hebt, hebt u bij deze huur vanaf 1 januari 2020 waarschijnlijk recht op 100 euro huurtoeslag per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harriëtte Debets, 18-11-2019
Wanneer is het mogelijk de nieuwe berekening voor de huurtoeslag voor 2020 te maken en deze aan te vragen? Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 19-11-2019
Beste Harriëtte Debets,
Dat is nog niet bekend gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilbrands, 29-10-2019
Mijn man heeft een bedrag gespaard met zijn pensioen dat is uitgekeerd in juni.Maar de maandelijkse pensioen is naar beneden gegaan. Pensioen pwri heeft de belasting betaald maar we moeten nu wel huurtoeslag inleveren klopt dat? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Hilbrands,
Dat hangt ervan af wat er precies is uitgekeerd in juni. Een afkoopsom van een klein pensioen (ouderdoms- of nabestaandenpensioen) telt niet mee en wordt gezien als bijzonder inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexandra, 17-10-2019
Graag wil u het volgende vragen.

In het jaar 2018 ben ik uit elkaar gegaan met mijn partner. Hij woonde nog wel bij mij omdat hij geen onderdak had en stond dus ook bij mij ingeschreven. Einde van het jaar 2018, de laatste 3 maanden om precies te zijn is hij zzp'er geworden en heeft hij veel verdiend wat ik niet wist. Ik krijg zorg en huurtoeslag. Nu is zijn inkomen vastgesteld voor het jaar 2018 op 18.000 terwijl dat standaard rond de 10.000 was elk jaar. (Ik 16.500) samen dus 34.500. Betekent dit nu voor mij dat ik de huurtoeslag moet gaan terug betalen? Ben hier namelijk zo bang voor omdat ik totaal geen schulden wil maken en hier ook niet van op de hoogte was wat mijn ex verdiende.

Mvg,

Alexandra Reactie infoteur, 20-10-2019
Beste Alexandra,
Als de vriend het hele jaar bij u woonde, was hij of uw toeslagpartner of uw medebewoner. Dan telt zijn inkomen ook voor het hele jaar mee. Gezamenlijk hebben jullie dan in 2018 voor de huurtoeslag een te hoog inkomen gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 16-09-2019
Graag wil ik u het volgende vragen.
Mijn moeder heeft mij 125.000 op papier al geschonken. Dit staat ook bij de notaris genoteerd. Zij leent dit geld dan en betaalt einde het jaar 5 duizend euro.
Nu ben ik ziek en krijg per maand 1000 euro. Is het mogelijk om huur en zorgtoeslag aan te vragen?
Vr groet anneke Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Anneke,
U hebt daarmee een vermogen van tenminste 125.000 euro en dat is meer aan vermogen dan voor de huurtoeslag is toegestaan. Hetzelfde geldt voor de zorgtoeslag als u geen partner hebt. Of uw vermogen moet toch lager zijn doordat u ook schulden hebt in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coby, 18-07-2019
Waarom wordt de pensioenen meegerekend bij huurtoeslagen. Dit is toch iets wat je hebt gespaard? Reactie infoteur, 18-07-2019
Beste Coby,
Pensioen wordt als inkomen gezien. Het klopt dat u voor uw pensioen spaart. In de tijd dat u spaart betaalt u geen belasting over het gespaarde bedrag (dat is een belastingvoordeel), maar wel zodra de uitbetaling begint (belastingnadeel). En zo komt het ook terecht in uw toetsingsinkomen voor de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fien Bakker, 23-03-2019
Telt een kapitaalverzekering met een opgebouwd vermogen ook mee voor de vermogenstoets huurtoeslag?
Het is een losse kapitaalverzekering, geen begrafenisverzekering en ook niet verbandhoudend met een hypotheek. Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Fien Bakker,
Als het kapitaal op een geblokkeerde rekening van verzekeraar of bank staat (u kunt er zelf niet bij totdat er wordt uitgekeerd), dan valt dit kapitaal niet onder uw vermogen en de vermogenstoets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Radia Boultam, 12-12-2018
Na 15 jaren ingeschreven staan voor een sociale huurwoning, hebben we eindelijk een woning toegewezen gekregen. Kale huur is €710,00 met servicekosten komen we uit op € 716,00. De woningbouwvereniging wil komende maanden de woning verbeteren en hierbij komen er kosten bij van € 18,00 per maand. Wil dit zeggen dat wij niet aanmerking komen voor huurtoeslag? Voor dit laatste moeten wij wel akkoord gaan. Onze bedoeling was om in sociale huurwoning te gaan wonen omdat we verwachten dat wij de komende jaren veel minder inkomsten zullen hebben.

Groet,
Radia Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Radia Boultam,
Dat zal betekenen dat, als jullie er voor de verbouwing al wonen, (alleen) het deel aan hogere huur niet vergoed zal worden:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Vitali, 12-12-2018
Geachte heer/mevrouw,
Ik heb huurtoeslag in 2018 en heb een gemiddeld liquide vermogen van 14.000,-. Op 1 februari 2018 ben ik een lening aangegaan voor 7.100. Wegens het overlijden van de ouder(s) kreeg ik een erfenis in juni/juli 2018 van 18.000.
Liquide kom ik dan op 32.000,-.
Vraag: Mag ik de lening hiervan aftrekken voor de vermogenstoets zodat ik in aanmerking blijf komen voor de huurtoeslag of moet ik nog in december extra uitgaven doen om het saldo te verminderen?
Mvg Jaap Reactie infoteur, 13-12-2018
Geachte Jaap Vitali,
De lening is in box 3 als schuld aftrekbaar minus een drempel van 3000 euro, dan zou u uitkomen op 29.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lena E., 16-11-2018
Goedemorgen, mijn partner en ik wonen nu in samen in een huurhuis maar wij gaan uit elkaar. Nu is het via de woningbouw niet mogelijk om een urgentie aan te vragen. Onze enige optie is nu om particulier te huren, maar de huur van deze woningen bedragen allemaal boven de max. huurgrens van €710,. Nu hebben wij een zoon van 4 jaar waar wij de zorg voor gaan splitsen (co-ouderschap). Is het toch mogelijk om in deze situatie huurtoeslag te krijgen? Er wordt wel voldaan aan de inkomenseis. Alvast dank! Reactie infoteur, 16-11-2018
Beste Lena E,
Helaas is de huurgrens van 710 euro een harde grens voor nieuwe huurders. Zit u daarentegen al in een huurwoning en gaat de huur van die woning omhoog, dan hoeft dat geen probleem te zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 18-09-2018
Heb een vraag. Vanwege een erfenis heb ik binnenkort een vermogen van ongeveer €32.000.
Ik ontvang op dit moment huurtoeslag. Kan ik die €2000,- gewoon opmaken zodat ik aan het toegestane vermogen van €30.000 zit zonder dat de belastingdienst daar moeilijk over doet of moet ik net zo goed per 1 januari 2019 de toeslag stoppen? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Sylvia,
Als u die 2.000 euro opmaakt (dat mag gewoon), dan voldoet u ook in 2019 en 2020 prima aan de eisen van de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 08-08-2018
Geachte mevrouw, mijnheer,

Is het u bekend of er middeling van vermogen is, zoals bij middeling inkomen. Onverwacht is ons vermogen in 2017 boven de grens van € 50.000,00 uitgekomen. Wij dachten een duurzame spaarrekening te hebben van ASN die onder de bijzondere regeling zou vallen. Dit blijkt achteraf niet zo te zijn. Ons gezamenlijk inkomen blijft wel onder de norm. Onze spaar-beleggingsrekeningen zijn bedoeld voor ons pensioengat en als uitvaartverzekering. Achteraf blijkt dat dit ook niet kan maar uitsluitend op geblokkeerde rekeningen die wij niet hebben. Het middelen van vermogen zou voor 2016, 2017, 2018 mogelijk een oplossing kunnen bieden. In 2018 is het vrije vermogen € 60.000,00 en 2017 € 50.000,00 en in 2016 € 48.874,00. Gemiddeld € 52.958,00. Ons vermogen in 2017 is € 51.295,00, dit is € 1.295,00 te hoog in 2017. Gevolg € 2.949,00 aan huurtoeslag en € 545,00 aan zorgtoeslag 2017 terug betalen. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we 2018 wel weer gewoon de huur- en zorgtoeslag volledig uitbetaald. Boosdoener is de lage vrijstellingsverhoging 2016/2017 slechts € 1.126,00. De exorbitante verhoging 2017/2018 van € 10.000,00 trekt alles weer recht. Maar er is ons geen recht aangedaan in 2017 door de exorbitant lage verhoging in dat jaar, ondanks dat de beurzen al sinds 2008 aan het stijgen zijn. Middelen van vermogen zou dan ook wel gerechtvaardigd zijn. Nergens heb ik middeling van vermogen gevonden. Weet u een weg om de terugbetaling van € 3.494,00 teniet te doen. Wij hadden in 2017 nog een schuld lopen bij Goossens Wonen en slapen van € 2.200,00 kan die in mindering gebracht worden van het vrije vermogen van 2017? Graag uw antwoord tegemoet ziende, met vriendelijke groet, Ton Reactie infoteur, 27-02-2020
Geachte Ton,
Voor een particulier is middeling van inkomen mogelijk, maar middeling van vermogen niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Voor de huurtoeslag gelden de vrijstellingen zoals u aangeeft, maar voor de zorgtoeslag is de vrijstelling grofweg 80.000 euro hoger. Die zorgtoeslag hoeft u niet te verliezen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/110224-zorgtoeslag-2020-bedrag-vermogen-en-vermogenstoets.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Connie, 24-07-2018
Wij hebben ons huis 1 maart verkocht, en krijgen huursubsidie. mijn man is 1 mei overleden, en nu is mijn vermogen 1 januari 2019 te hoog, mag ik daar nu mijn huis wat van opknappen, en er wat leuke dingen mee doen, of moet ik dat eerst overleggen.
met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 25-07-2018
Beste Connie,
U mag, als u geen bijstandsuitkering hebt, met het geld doen wat u wilt. Is uw vermogen per 1 januari 2019 te hoog, dan hebt u in 2019 geen recht meer op huurtoeslag (wel op tijd opzeggen in dat geval).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trees Bartelink, 26-05-2018
Ben gescheiden en moet het huis verlaten. Ben met spoed op zoek naar huurwoning, maar kan maar tot max. €450 huren ivm salaris van €1525 bruto per maand. Mijn ex moet mij uitkopen. Maar tot op heden lukt het niet om een 2e hypotheek te krijgen. Als het geld vrijkomt is mijn eigen vermogen te hoog voor huursubsidie. Maar moet nog veel terugbetalen aan diversen, waardoor, als ik het geld krijg nog. Max. €20.000 over hou. Kan ik dan wel huursubsidie krijgen? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Trees Bartelink,
Bij de huursubsidie 2018 wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari 2018. Als dat straks (1 januari 2019) 20.000 euro is, hebt u ook in 2019 gewoon recht op huursubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marinus Va Zwam, 17-05-2018
Wij wonen al 11 jaar permanent in ons eigen chalet met grond totale Gemeentelijke WOZ-waarde 60.000,- euro gesitueerd op een recreatiepark, gezien onze leeftijd en ziekte zijn wij genoodzaakt om te verhuizen naar een huurappartement incl mogelijkheid tot enige zorg, Vraag :: Komen wij met ons verzamelinkomen van 27.600 euro per jaar ook in aanmerking voor huurtoeslag? Of moet de WOZ-waarde onder de 60.000 euro zijn? om dan wel in aanmerking te komen voor huurtoeslag?
Bijvoorbaat Dank! Reactie infoteur, 20-05-2018
Beste Marinus Va Zwam,
U kunt in aanmerking komen voor de huurtoeslag als de huur niet boven de € 710,68 per maand is. Het vermogen mag inderdaad niet meer dan 60.000 euro bedragen voor u beiden samen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 16-04-2018
Ma heeft op 1 januari te veel spaargeld om in aanmerking te komen voor huursubsidie. Ze wil haar kinderen dit jaar een gift doen toekomen en komt daarna wel in aanmerking. Kan ze halverwege 2018 huurtoeslag aanvragen of per ingang van 1 januari 2019.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 17-04-2018
Beste Inge,
Dat zal 2019 worden, omdat bij de huurtoeslag 2018 nog wordt gerekend met haar vermogen op 1 januari 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 25-01-2018
Ik ben alleenstaande moeder en mijn zoon die bij mij woont wordt dit jaar 21. hij gaat niet naar school maar heeft een bijbaantje, waar hij zelf zijn zorgkosten van betaald. Ik werk 27 uur in de thuiszorg en verdien nog geen 1000 euro per 4 weken. Ik krijg dus ook zorg en huurtoeslag, komt dit nu in gevaar als mijn zoon straks 21 is? Reactie infoteur, 26-01-2018
Beste Jose,
Voor de huurtoeslag telt het inkomen van uw zoon boven € 4.827 mee als gezinsinkomen. Voor de zorgtoeslag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan van Oort, 18-10-2017
Moeder heeft een inkomen van 20000 en krijgt huurtoeslag. In oktober komt dochter bij haar inwonen. Die is medebewoner. Over het hele jaar heeft zij een inkomen van 12.000. Telt het volledige inkomen nu mee voor het bepalen van de huurtoeslag in 2017 of 3/12 deel? Reactie infoteur, 19-10-2017
Beste Johan van Oort,
Het volledige jaarinkomen wordt opgeteld voor de periode waarin de dochter (indien ouder dan 23 jaar) op het zelfde adres staat ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Havetoknow (infoteur), 04-10-2017 #50
Vandaag was in het nieuws dat vermogensbelasting omlaag gaat. Dat houdt in dat je niet over 25.000 maar pas na 30.000 euro belasting betaalt over je spaargeld. Deze koppeling wordt ook gebruikt bij onder andere de aanvraag van Huurtoeslag.
Vraag van mij is nu of dat ook verandert per 01-01-2018 (of wanneer gaat deze maatregel uberhaupt in?). Ik bedoel dus mag je tot 30.000 euro aan vermogen bezitten en toch Huurtoeslag aanvragen?

Graag reactie,
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 05-10-2017
Beste Havetoknow,
Daar ziet het op dit moment wel naar uit, ook al is het geheel nog niet door (aanstaande) premier Rutte bevestigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonkertje, 02-10-2017
Ik krijg WAO, verzamelinkomen inclusief alimentatie is 19.200 per jaar. Inwonende zoon 24 jaar, krijgt alleen studiefinanciering, wil nu op zichzelf gaan wonen. Ik krijg nu huurtoeslag (huur is 625) en zorgtoeslag, als zoon verhuist, heeft dit consequenties voor mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 04-10-2017
Beste Jonkertje,
Als uw zoon geen inkomen had (studiefinanciering telt niet mee), dan heeft zijn verhuizing geen gevolgen voor uw fiscale toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. van Geerenstein, 02-05-2017
Als het vermogen van de huurder per 1 januari 2017 meer dan 25.000 euro bedraagt en van de toeslagpartner minder bestaat er dan toch recht op huurtoeslag als het gezamenlijk vermogen maar onder de 50.000 euro blijft?
Voorbeeld: vermogen huurder 35.000 en vermogen toeslagpartner 5.000, dus samen 40.000 dan wel of geen recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 04-05-2017
Beste D. van Geerenstein,
Dat hangt van de belastingaangifte af, u kunt het vermogen in uw belastingaangifte verdelen. De regel is namelijk dat het vermogen per persoon in een huishouden niet hoger mag zijn dan € 25.000.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arend, 12-03-2017
Per 1 mei wil ik een woning gaan huren. Nu heb ik meer vermogen dan toegestaan voor huursubsidie. Ik wil nu een schenking gaan doen aan de kinderen zodat ik wel in aanmerking kan komen voor huursubsidie. Maar hoeveel jaren kijkt de belastingdienst terug naar vermogen om in aanmerking te komen voor huursubsidie? Of is het het vermogen van 1 januari 2017. En wordt na voorgaande jaren niet gekeken hoeveel vermogen er was. Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Arend,
Voor de huurtoeslag 2017 wordt gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2017. De vermogenstoets is er elk jaar weer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angeli, 22-02-2017
Beste

Als iemand te veel huurtoeslag ontvangt op een jaar basis, dan vraagt de belasting het om terug te betalen. Maar op basis van wat doen ze dat? Is dat het bedrag dat we per maand als huurtoeslag gestort krijgen? Of gaan ze vanuit wat de gezamenlijke inkomen was? Reactie infoteur, 22-02-2017
Beste Angeli,
De huurtoeslag krijgt u als voorschot op de definitieve berekening van de huurtoeslag waarop u recht hebt op grond van het gezamenlijke inkomen. Het verschil in huurtoeslag moet dan worden terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hopeloos, 30-01-2017
Ik ben 78 jaar en heb voorheen huurtoeslag ontvangen, inkomen alleen staand rond 16.500,00 euro. sinds november kreeg ik ineens te horen dat mijn huursubsidie was stop gezet en ik 2015 en 2016 moest terug betalen. ik aow met heel klein pensioen marine en bouw. ik mag dit nu in 2x 24 maanden terug betalen, maar ik heb maar 1 beschikkingsnummer en voorheen kon ik die vinden op de website belastingen toeslagen.
hoe kom ik aan de beschikkingsnummers? Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Hopeloos,
Hebt u wel twee betalingskenmerken, want dan kan het tweede beschikkingsnummer bij de Belastingdienst worden opgevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Bernard, 25-01-2017
Ik ondersteun sinds kort mijn tante (89 jaar) met haar financiële zaken. Ze heeft als alleenstaande alleen AOW en ruim 10 jaar huurtoeslag. Ik kwam er onlangs achter dat ze eind vorig jaar €42000,- eigen vermogen heeft en dus te veel om huurtoeslag te ontvangen. Ze zal deze toeslag over het voorgaande jaar terug moeten betalen en de huurtoeslag 2017 stop moeten zetten. Gold er voor 2016 ook al een vermogensnorm om huurtoeslag te ontvangen, of ging dit alleen maar om het inkomen? Zou ze over de jaren voor 2016 ook nog terug moeten betalen. Wat waren de regels hiervoor? Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Jan Bernard,
In 2015, 2016 en 2017 bestaat er een vermogensnorm voor de huurtoeslag die gelijk is aan de vrijstelling voor sparen en beleggen in box 3:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118879-huurtoeslag-2016-2017-en-betaaldata.html

Bij de terugbetaling van een toeslag kan er met de Belastingdienst een terugbetalingsregeling worden afgesproken:

http://financieel.infonu.nl/belasting/70685-betalingsregeling-toeslagen-voorkom-terugbetalen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marinus, 06-12-2016
Wij wonen nu al sinds 2009 op een recreatiepark waar 365 dagen per jaar gerecreëerd mag worden. Onze chalet met grond is onze eigendom, totale prijs circa 46000 euro zijnde als enige vermogen. Wij zijn ieder voor 50% eigenaar dus mijn vrouw 23000 euro en ik zelf 23000 euro. Gezien onze leeftijd willen wij nu verhuizen naar een seniorenwoning waarbij het ook makkelijker wordt voor eventuele hulp die geboden kan worden. Vraag: Als wij gaan huren komen wij dan ook in aanmerking voor huurtoeslag? Reactie infoteur, 08-12-2016
Beste Marinus,
In 2017 wel als de huur niet te hoog is. Samen met uw vrouw mag u voor het recht op huurtoeslag in 2017 maximaal 50.000 euro aan vermogen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-09-2016
Ik heb sinds mei 2015 een eigen huis. Op 1 januari 2015 zat ik boven de vermogens grens. Sinds de verhuizing zit ik er ruim onder. Door het vermogen op 1 januari heb ik dus totaal geen recht op huurtoeslag? Ik heb in eerste instantie huurtoeslag aangevraagd. Uiteindelijk heb ik dit toch maar weer stopgezet. Ondanks dat ik dus bijna half jaar onder de vermogens grens zit krijg ik geen huurtoeslag over 2015?

Ik hoor graag een reactie van u.

Met vriendelijke groeten,

Jan Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Jan,
Het is inderdaad zo dat uw vermogen per 1 januari bepalend is voor uw huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vd Geer, 21-09-2016
Heb dit jaar (2016) een sociale huurwoning betrokken die 708 euro huur bedraagt. Deze gekregen op basis van inkomen van 33.700 in 2015. In 2017 staat me een fikse daling in inkomen te wachten ivm WIA en ziekte. Dit huis zal met huurverhoging boven 710, 86 uitkomen. Heb ik dan in de toekomst nog recht op huurtoeslag? Reactie infoteur, 22-09-2016
Beste Vd Geer,
Ja ook dan hebt u nog recht op huurtoeslag, het gedeelte boven de liberalisatiegrens wordt echter niet vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zee Arend, 19-09-2016
Hallo, ik heb nog een vraag aan u. Eigenlijk gaat die ook over de huurtoeslag voor 2017, hoewel ik niet weet of u die reeds kunt beantwoorden. In 2016 ontvang ik huurtoeslag (denk ik, die beschikking is natuurlijk voorlopig). Nu is er in de loop van dit jaar een bedrag op mijn rekening gekomen nog uit het bezit van het gezamenlijke huis na de scheiding, waardoor ik bang ben over de vermogensgrens heen te gaan. Ik heb met mijn ex co-ouderschap, krijg echter wel alleenstaandenkorting op het kindgebonden budget. Ook in 2014 heb ik reeds huurtoeslag ontvangen. Nu is dus mijn vraag wat de vrijstelling voor mij is in 2017 (voor zover reeds bekend) en anders ook voor 2016? Omdat ik wil weten of ik door het bedrag uit het huis mijn huurtoeslag ga kwijt raken. Als de vrijstelling 42.660 euro is, dan gebeurt dat niet, en bij 21.330, moet ik gaan kijken of ik voor het einde van het jaar niet wat duurzame investeringen kan gaan doen…

Met vriendelijke groet,
Zee Arend Reactie infoteur, 19-09-2016
Hallo Zee Arend,
Per persoon bedraagt het maximaal toegestaan vermogen in 2016 € 24.437 en in 2017 € 25.000.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manja, 17-09-2016
Beste redactie,
Mijn buurvrouw heeft twee woningen. Een ervan gaat in de verkoop omdat ze gaat scheiden.
Deze woning levert haar alleen niks op omdat ze een totaal aflossingsvrije hypotheek heeft.
De andere woning woont haar vader in. (Het geld hiervan heeft ze dus niet.) Door psychische omstandigheden is ze niet in staat om te werken en heeft ze een uitkering. Nu is mijn vraag, is deze tweede woning een bijzonder vermogen? Omdat ze door deze tweede woning geen recht lijkt te hebben op huursubsidie. En dus ook geen uitzicht op een andere woning.

Groeten Manja Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Manja,
De andere woning is geen bijzonder vermogen, maar vermogen in box 3. Het relevante vermogen is gelijk aan de waarde van de woning minus vrijstelling minus hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irma Broertjes, 13-08-2016
Beste redactie, ik ben afgekeurd door ziekte, heb uwv en huurtoeslag, mijn dochter van 16 heeft een baantje, hoeveel mag zij verdienen, zonder dat ik mijn huurtoeslag kwijtraak? En vanaf welke leeftijd wordt het inkomen bij elkaar opgeteld? Moet ik mijn kind op straat zetten als het 18 jaar wordt? Ze gaat studeren, dus moet dan een lening nemen, want ik kan maar net rondkomen, maar als ik geen huurtoeslag krijg, en mijn kind geen of weinig inkomen heeft, kan ik de huur niet meer betalen. Krijg het al benauwd als ik er aan denk, wat als ze 18 wordt? Groet Irma Reactie infoteur, 15-08-2016
Beste Irma Broertjes,
Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen mee boven € 4.773 per jaar. De studiefinanciering telt niet mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 26-06-2016
Hi,
Ik ben 18 jaar en wil bij mijn oma gaan wonen. Ik studeer nog en mijn oma krijg huurtoeslag word mijn inkomen ook bij haar vermogen gereken? Ik krijg niet veel, maar het is wel wat en als ze dat moet inleveren is het onzin om bij mijn oma te gaan wonen. Reactie infoteur, 27-02-2020
Hi Denise,
Loon wordt meegeteld bij het inkomen van oma. Je wordt dan namelijk medebewoner. Studiefinanciering wordt niet meegeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy, 08-04-2016
Hallo,
Ik heb een Kapitaalverzekering (woekerpolis) die ik voor 14 september 1999 heb afgesloten en waarbij dus een vrijstelling van €123.428 heb in box 3. Deze verzekering is nu ongeveer 30.000 euro waard en ik heb 16.000 euro aan spaargeld. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat die 30.000 euro niet als vermogen mee telt, dat gaat pas gebeuren als hij boven die 123.428 euro komt.
Klopt dit of is het toch niet zo, bij mijn inkomstenbelasting telt hij niet mee maar voor huurtoeslag ineens wel? Daar staat alleen bij de uitzonderingen dingen als smartegeld en zo.

Als hij wel mee telt zou ik al mijn huurtoeslag weer terug moeten betalen en voel ik me echt dubbel genaaid, eerst een woekerpolis (hij zou aan het eind van de looptijd minimaal tonnen tot wel drie miljoen gulden opleveren), en toen het beetje winst wat ik daar van verwacht weer in moeten leveren.

Ik hoop dat iemand mij een goed antwoord kan geven, ik google me rot.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-02-2020
Hallo Eddy,
Uw woekerpolis in box 3 is bij uitbetaling belastingvrij, maar tijdens de opbouw nog steeds vermogen in box 3. Daarom telt die mee als vermogen voor uw huurtoeslag. Overigens zijn dergelijke oude polissen niet altijd bekend bij de fiscus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helma, 05-04-2016
Hallo, Ik heb 2 kinderen inmiddels 16 en 18 met elk een vermogen van circa € 9.000. Ik was in veronderstelling dat hun vermogen bij mijn vermogen zou moeten worden opgeteld in box 3 en dus onder de € 21.000 moest zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Nu zie ik in de tabellen bij de voorwaarden dat het per persoon € 21.000 is klopt dat? Betekent dat dat ik nog huursubsidie voor 2015 kan aanvragen?
Vriendelijke groeten,
Helma Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Helma,
De vrijstelling geldt per volwassen persoon vanaf 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 04-04-2016
Hallo, ik krijg in 2015 huurtoeslag, mijn dochter woont de eerste 2 maanden van 2015 niet bij ons, maar heeft dan wel inkomsten, ze is op dat moment 23 jaar, aangezien ze geboren is op 09-04-1991. daarna komt ze weer bij ons wonen en heeft ze ook inkomsten. Hoe gaan ze nu mijn huurtoeslag berekenen?
Bvd Frank Reactie infoteur, 05-04-2016
Hallo Frank,
Zodra een inwonend kind 23 jaar oud is, telt haar gehele jaarinkomen mee voor de berekening van de de hoogte van uw huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 21-03-2016
Mijn oma betaalt sinds 1 januari 2016 een huur van 722,08. Kale huur plus servicekosten.
3 jaar geleden heeft zij de woning betrokken en betaalde ze minder dan € 700 en kreeg vanaf dat moment ook direct huursubsidie.

In één van de onderstaande berichten las ik dat je, als je door huurverhoging boven het bedrag terecht komt, het recht op subsidie houdt. Zijn daar termijnen aan verbonden, of maximale bedragen etc? Ook zou ik graag willen weten waar ik extra informatie over dit onderwerp zou kunnen vinden.

Alvast dank,
Een bezorgde kleinzoon Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Daan,
Quote Belastingdienst: "Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. De maximale huurgrens in 2016 is € 409,92 als u jonger bent dan 23 jaar en € 710,68 als u 23 jaar of ouder bent. Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijgt u geen huurtoeslag."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 02-03-2016
Beste zeemeeuw,
bedankt voor je duidelijke antwoord.
met vriendelijke groeten Judith Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Judith,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 01-03-2016
Beste zeemeeuw,
van welk jaar? 1 januari van het jaar van de verkoop van het huis de 1 januari van het jaar daarop.
met vriendelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Judith,
Uw hebt in februari 2015 uw huis verkocht en dan telt de opbrengt niet mee voor de huurtoeslag 2015. Als ook op 1 januari 2016 nog een fors bedrag op de rekening staat, telt dat wel mee voor de vermogenstoets huurtoeslag 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 29-02-2016
In februari 2015 heb ik mijn woning verkocht, en vanaf dat moment veel geld op mijn rekening. op dat moment woonde ik al in een huurwoning en kreeg volledig huurtoeslag dit heb ik heel 2015 nog gekregen. moet ik de huurtoeslag over 2015 gaan terugbetalen?
vanaf welk moment had ik geen recht meer op huurtoeslag? Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Judith,
Voor het fiscale vermogen is bepalend wat op 1 januari van het jaar op uw rekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nel Blok, 07-02-2016
Mijn man is onlangs overleden ik heb de AOW leeftijd (1938) en krijg AOW en nabestaanden pensioen wat moet ik meenemen als inkomsten? AOW en vakantietoeslag en pensioen inclusief vakantietoeslag want bij de belastingdienst vragen ze om verzamelinkomsten Reactie infoteur, 08-02-2016
Beste Nel Blok,
Het inkomen bestaat inderdaad uit de bruto AOW, de vakantietoeslag die is uitbetaald en het pensioen tot het moment van overlijden. Verder is er belasting ingehouden en zijn er wellicht nog aftrekposten. Zijn inkomen zet u in het formulier op zijn naam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 24-01-2016
Goedenavond,
Met een bescheiden inkomen en niet voldoende vermogen ontvang ik huurtoeslag voor mijn huurhuis. Nu wil ik samen met mijn Amerikaanse vriend een klein appartement kopen in Amerika. We zullen daar een deel van het jaar verblijven en een deel van het jaar in Nederland. Wat voor gevolgen heeft dit voor de huurtoeslag? En voor de vermogensbelasting?
We willen het appartement verhuren als we er niet zijn. Moet ik dit bij mijn inkomen optellen? Door twee gedeeld omdat het van ons samen is?
Met vriendelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 24-01-2016
Beste Judith,
Uw aandeel in de waarde van de woning minus uw aandeel in de hypotheek is uw vermogen in box 3. Als uw vermogen uitkomt boven de vrijstelling vervalt de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stam, 19-01-2016
L.S.
Ik ben weduwnaar met enkel A.O.W. en voldoe aan alle voorwaarden voor huurtoeslag maar heb een zomerwoning waar wij tot voor twee jaar geleden gewoond hebben en ingeschreven stonden in het bevolkingsregister(gedoog).Twee jaar geleden zijn we verhuist naar een seniorenwoning. Sindsdien staat deze woning te koop. Heb ik recht op huurtoeslag?
Vriendelijke groet
Jan Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Stam,
Als uw vermogen en de huur niet te hoog zijn, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Maar u spreekt zelf over een zomerwoning die gedoogd werd. Dan kunt u aan een eerdere belastingaanslag ook zien of de Belastingdienst daarin meeging of de zomerwoning als vermogen zag in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wjm Janssen, 06-01-2016
Mijn kale huur is 708euro met servicekosten erbij 718. ik heb een laag inkomen krijg ik nu nog huursubsidie? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Wjm Janssen,
U krijgt dan geen huurtoeslag, omdat uw rekenhuur hoger is dan € 710,68. Uitzondering hierop is de situatie dat u eerder wel huurtoeslag voor dezelfde woning ontving maar u nu door de huurstijgingen meer moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 31-12-2015
Goedemorgen,

ik vroeg me het volgende af, stel ik krijg een loonsverhoging van 10 %, gaat deze volledige verhoging af van mijn huur-en zorgtoeslag? of hou ik hier iets van over

met vriendelijke groet
maarten Reactie infoteur, 31-12-2015
Beste Maarten,
Vanaf een inkomen van grofweg 15.000 euro daalt de huurtoeslag met het inkomen, met hoeveel is afhankelijk van de huur die u betaalt en de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 14-12-2015
Goedemiddag,

Mijn vraag is of het geld dat nu vast staat bij een verzekeringsmaatschappij voor een lijfrente meetelt voor aanvraag huursubsidie. Dit geld komt pas in 2022 vrij en dan wil ik het omzetten in een ander product wat maandelijks gaat uitkeren.
Doordat ik kans heb om in de IOAW terecht te komen wil ik op dat moment huursubsidie aanvragen maar nu weet ik dus niet of mijn opgebouwde bedrag aan lijfrente (staat vast) mee zal tellen als vermogen.

Met vriendelijke groet
Carla Reactie infoteur, 27-02-2020
Beste Carla,
Uw lijfrentekapitaal dat tot 2022 op een geblokkeerde spaarrekening staat, telt niet mee bij uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 16-11-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.