InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt Dat de vennootschapsbelasting in 2019 en 2020 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, maar het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang) stijgt juist. Vooral de dga zal dat merken. Dat kan betekenen dat er per saldo sprake is van een lastenverzwaring in box 2 in 2019, 2020 en 2021. Het tarief in box 2 laat een toename zien van 7,6% (2021 ten opzichte van 2019).

Vennootschapsbelasting lager, tarief box 2 hoger


Wie betaalt vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is de belasting die moet worden betaald over de in een bepaald boekjaar gemaakte winst. Dit tarief is hoger als er meer winst wordt gemaakt (meer dan 200.000). Vennootschapsplichtig is bijvoorbeeld een bv of een nv (de besloten vennootschap en de naamloze). Voor eenmanszaak geldt dat de gemaakte winst loopt via de inkomstenbelasting en niet via de vennootschapsbelasting. Sinds 2016 bestaat de vennootschapsbelastingplicht ook voor overheidsondernemingen (gemeenten, provincies en waterschappen). Wie aangifte vennootschapsbelasting moet doen kan eenvoudig uitstel vragen tot 1 november van het jaar volgend op het boekjaar waarover belastingaangifte wordt gedaan. Dara is geen motivering bij nodig. Wilt u langer uitstel om de belastingaangifte vennootschapsbelasting te kunnen doen, dan kan dat ook maar vereist dit een motivering. Bent u binnenlands belastingplichtig, dan kunt u dit alles digitaal met de Belastingdienst regelen.

Vennootschapsbelasting en winstbelasting heeft twee belastingschijven

Kleinere bedrijven of beter gezegd bedrijven die minder winst maken betalen een lager percentage van de winst aan vennootschapsbelasting. In 2018 betaalt u bijvoorbeeld 20% tot een belastbare winst van 200.000 euro en 25% daarboven. Het kabinet Rutte wil de vennootschapsbelasting de komende jaren verlagen en de dividendbelasting afschaffen. Maar wat betekent dat voor u?

Vennootschapsbelasting, tarieven en schijven 2019, 2020 en 2021

Opvallend is dat de schijven niet veranderen, de grens blijft 200.000 euro euro, wel veranderen de tarieven:

Tarief vennootschapsbelasting 2018, 2019, 2020, 2021, stand Prinsjesdag 2018

Belastbare winstTarief 2018Tarief 2019Tarief 2020Tarief 2021
Tot 200.00020%19%17,5%16%
Meer dan 200.00025%24%22,5%21%

In vier stappen gaat de vennootschapsbelasting dus 4%-punten omlaag, van 20% naar 16% in 2021 en van 25% naar 21% in 2021. Dat is een meevaller.

Hoger belastingtarief in box 2, als dga meer belasting betalen

Maar wie bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder dga is met een aanmerkelijk belang, heeft ook nog met een ander tarief te maken, de belasting in box 2. Die belasting in box 2 nu wordt verhoogd om de verlaging van de vennootschapsbelasting te kunnen financieren:

Belastingtarief box 2 van de inkomstenbelasting in 2018, 2019, 2020, 2021

JaarTarief in box 2
201825%
201925%
202026,25%
202126,9%

In het Regeerakkoord stond voor 2021 nog een percentage van 28,5%, dit is met de Miljoenennota 2019 bijgesteld naar 26,9%.

Wat nu?

Kijken naar beide effecten (minder vennootschapsbelasting, meer belasting box 2) is zeer waarschijnlijk dat in 2019 afrekenen in box 2 een stuk voordeliger is dan daarmee te wachten tot 2021. Misschien geldt dat in uw geval al voor 2018. Laat uw netto dividend dus niet te lang in box 2, zeker niet als u op korte termijn hoge privé-uitgaven verwacht. Win hierover tijdig advies in. Probeer onnodige tegenvallers in de belastingheffing te voorkomen. Anderzijds is het zo dat als u geld opneemt uit box 2 en dit bedrag daarna in box 3 terecht komt, u nog duurder kunt uitkomen. De mate waarin dat zo is, is sterk afhankelijk van de hoogte van uw vermogen in box 3.

Per saldo gaan de belastingen dus ook omhoog

Voor iedereen met vermogen in box 2 en dus ook de dga gaat het belastingtarief met bijna 2% punt omhoog (2021) en dat is wel opvallend in een periode dat het kabinet Rutte 3 de belastingtarieven in ons land wil verlagen. Wie weinig winst maakt maar wel vermogen heeft in box 3, gaat er zo financieel op achteruit. Vaak gaat op een eerder opgebouwd vermogen dat door verhoging van het belastingtarief met terugwerkende kracht fiscaal extra wordt belast. Sommigen noemen dit een forse boete op ondernemen. Immers de verhoging met 2% punt is in feite een belastingverhoging van 7,6% (26,9/25=1,14). Op Prinsjesdag 2018 is de stijging in 2021 verzacht van 14% extra naar een stijging met 7,6%, maar het blijft een stijging.

Afschaffen dividendbelasting gaat niet door per 1 januari 2020

Omdat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft per 1 januari 2020, komt er extra geld beschikbaar. Als dat geld voor het bedrijfsleven wordt gebruikt kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
 • Een verdere verlaging van het tarief van de winstbelasting.
 • Het verhogen van de grens van de vennootschapsbelasting in schijf 1 (bijvoorbeeld naar 250.000 euro).
 • Het lenen van de bv niet te belasten of minder te belasten dan de bedoeling is.
 • De uitfasering van de 30-procentregeling voor expats verzachten.
 • Het tarief in box 2 minder verlagen.

Keuzes genoeg.

Het kabinet Rutte 3 kiest de volgende maatregelen niet afschaffen dividendbelasting

Onder het mom pakket versterking vestigingsklimaat besteedt het kabinet Rutte de 1,9 miljard euro die met de afschaffing van de dividendbelasting was gemoeid als volgt:
 • Het hoge vennootschapsbelastingtarief van 21% in 2021 gaat naar 20,5%, maar daar staat tegenover dat de verlaging van de vpb in 2019 niet door gaat.
 • Het lage Vpb-tarief gaat in 2021 van 16% naar 15%.

Daarmee worden de tarieven van de vennootschapsbelasting als volgt:

Tarief vennootschapsbelasting 2018, 2019, 2020, 2021, na invulling niet afschaffen dividendbelasting

Belastbare winstTarief 2018Tarief 2019Tarief 2020Tarief 2021
Tot 200.00020%19%17,5%15%
Meer dan 200.00025%25%22,5%20,5%

Aanvullende maatregelen uit het pakket versterking vestigingsklimaat zijn:
 • Vanaf 2021 is er 200 miljoen structureel beschikbaar om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.
 • Er komt een overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en er op dit gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, mag alsnog deze drie jaar volgens het oude regime worden afgeschreven.
 • Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling voor de personen bij wie de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen.
 • DGA-tax krijgt twee verzachtingen: bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de dga worden van de maatregel uitgezonderd en er komt een aanvullende drempel van 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk.

Lees verder

© 2018 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenVoor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 is het jaar 2020 een tussenjaar op weg naar de twee…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IBDe Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IBDigitaal belastingaangifte doen in 2018 over 2017 of in 2019 over 2018 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft…
Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2017, 2018 en 2019? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…
DigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelastingDigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelastingGaat u ook digitaal belastingaangifte dit voorjaar 2019 over het jaar 2018? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met D…
Bronnen en referenties
 • Vertrouwen in de Toekomst.
 • Niet afschaffen dividendbelasting.

Reageer op het artikel "Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 16-10-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Aftrekposten ondernemer
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!