InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Met een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn als u gebruik kunt maken van enkele forse vrijstellingen. Een schenking mag in geld zijn, cash, in aandelen, u mag een woning schenken of via een schenking juist de aankoop van een eigen woning mogelijk maken. Wat is er mooier dan belastingvrij schenken, het kan echt. U mag schenken aan een eigen kind of stiefkind, broer, zus, kleinkind een ander familielid maar ook aan een vreemde. Er gelden steeds weer verschillende tarieven, maar in veel gevallen kunt u zelf berekenen of er belasting moet worden betaald en hoeveel dat ongeveer zal zijn. Schenkingen uit 2017 kunnen overigens ook van invloed zijn op de schenkingsvrijstellingen in 2018.

Inhoud


Een schenking in 2018 betekent niet altijd schenkbelasting betalen

U kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat u als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is primair de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden is afhankelijk van:
  • De relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking (bijvoorbeeld ouder-kindrelatie).
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking.
  • De besteding van de ontvangen schenking.
  • De vrijstellingen waarvoor u in aanmerking komt.

Relatie schenker en ontvanger

In zijn algemeenheid is het zo dat een kind of pleegkind dat een schenking van een ouder of pleegouder krijgt op meer schenkingsvrijstellingen recht heeft en dat de bedragen veelal hoger zijn. Er zijn hoge eenmalige schenkingsvrijstellingen en hoge jaarlijkse vrijstellingen. Een ouder die zijn kind met een schenking wil helpen, bijvoorbeeld om een huis of inboedel te kopen, kan van deze vrijstellingen gebruik maken. Bovendien zijn de tarieven van de schenkbelastingen voor deze categorie schenkingen lager.

De leeftijd van de ontvanger van de schenking

Het maakt nogal wat uit of de begiftigde jonger is dan 40 jaar of niet. Als u iemand die jonger is dan 40 jaar geld schenkt en de ontvanger besteedt de schenking aan de eigen woning, dan kan zelfs een schenking van 100.800 euro (2018) belastingvrij zijn. Bij deze grote vrijstelling van 100.800 euro maakt het niet uit of de ontvanger uw kind is, het mag ook een broer of zus zijn, uw ouders of wellicht een vreemde. Cruciaal is dat het een schenking om niet moet zijn, wat wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. Verder is van groot belang dat het geld ook aantoonbaar in een eigen woning wordt gestoken. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbouwing ervan, de aflossing van de hypotheek van een eigen woning of bijvoorbeeld de inlossing van een restschuld. Ook de afkoop van erfpacht voor de eigen woning valt onder deze vrijstelling. Wat niet werkt is het kopen van een tweede woning of een vakantiewoning, de woning met 100.000 euro vrijstelling moet de eigen woning van de ontvanger van de schenking zijn. De ontvanger moet op het moment van schenking zelf in de woning wonen of gaan wonen. Als het geld niet in de eigen woning wordt gestopt, kan soms gebruik worden gemaakt van een lagere vrijstelling die oploopt tot 25.731 euro.

De besteding van de ontvangen schenking

Een kind jonger dan 40 jaar heeft dus mogelijk een vrijstelling van eenmalig 25.731 euro. Het mooie van deze vrijstelling is dat die volledig bestedingsvrij is. Hebt u van deze vrijstelling al in een eerder jaar gebruik gemaakt, dan bestaat deze mogelijkheid in 2018 niet meer. Niet bestedingsvrij zijn de schenkingen die zijn bedoeld voor de eigen woning zoals hiervoor besproken en de schenking voor een dure studie. Volgt uw kind een dure studie of koopt het een woning en maakt u niet gebruik van de 100.000 euro vrijstelling in 2017, dan kunt u eenmalig van een vrijstelling gebruik maken die maximaal 53.602 euro bedraagt en zelfs 100.800 euro. Deze vrijstellingen gelden alleen voor een kind of pleegkind, niet voor andere familieleden of vreemden.

De aansluiting met 2017 als u gebruik wilt maken van de 100.000 euro vrijstelling

Zowel de schenking als de besteding mogen gespreid plaats. De eerste schenking kan in 2017 beginnen en kan in vervolgens 2018 en 2019 verder worden aangevuld tot 100.000 euro. Dat wil zeggen dat een schenking van 20.000 euro in 2017 en bijvoorbeeld 40.000 euro in 2018 en 2019 belastingvrij is. Als er in 2017 bijvoorbeeld 20.000 euro wordt geschonken en in 2019 de resterende 80.000 euro (alles voor de eigen woning), dan zijn die 80.000 euro niet belastingvrij. De schenkingsreeks moet natuurlijk ook in 2017 zijn aangevangen om op 100.000 euro belastingvrij te hebben. U kunt ook wachten tot 2018 met schenken.

Eenmalige vrijstelling van 100.800 euro

Als u nog niet eerder van de verhoogde eenmalige vrijstelling van 100.000 euro gebruik hebt gemaakt, kunt u in 2018 gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van maximaal 100.800 euro. Ook in 2018 moet de schenking zijn aan een persoon die jonger is dan 40 jaar en bestemd zijn voor de besteding aan de eigen woning.

De schenkingsvrijstellingen in 2018

Al met al maken een groot aantal vrijstellingen belastingvrij schenken mogelijk in 2018 (definitieve cijfers):

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Kinderen5.363 euro jaarlijks
Kinderen18 tot 40 jaar, 25.731 euro (vrij besteedbaar) tot 53.602 euro eenmalig (dure studie, woning)
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot 100.000 euro, anders 100.800 euro

Maar u mag ook een broer, zus, ander familielid of een vreemde geld schenken:

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Overige ontvangers van een schenking2.147 euro jaarlijks
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woningtot 100.000 euro aansluitend op 2017, anders 100.800 euro

Tarieven schenkbelasting 2018

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Daarbij hanteert de Belastingdienst twee belastingschijven (definitieve cijfers):

Tarieven schenkbelasting 2018 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0 123.24810%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner 123.24812.263 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0 123.24818%
Kleinkind 123.24822.185 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0 123.24830%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde 123.24836.974 plus 40% over het meerdere

Deze tabel geeft nog eens aan dat een grote schenking aan een ander familielid dan uw eigen kind veel belasting kan kosten als niet de grote vrijstellingen kunnen worden toegepast (de aankoop van een eigen woning bijvoorbeeld).

Schenking in 2018 betekent later ook minder erfbelasting betalen

Met de grote eenmalige vrijstelling van 100.800 euro wordt het, als u het geld hebt, wel erg aantrekkelijk om een grote schenking te doen. Het voordeel is bovendien dat uw erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen en de schenker minder vermogensbelasting over zijn geld in box 3 zal moeten afdragen. Dat effect in box 3 kan overigens pas een jaar later plaats vinden dan het jaar van schenking, omdat de fiscus naar uw vermogen kijk op 1 januari van een jaar. Het verdient zeker de voorkeur om eens een schenkingsplan te maken en om te laten berekenen wat de voordelen voor uw belastingpositie kunnen zijn en welke schenkingen er mogelijk zijn. Later anderen te veel erfbelasting laten betalen zult u toch ook niet willen.
© 2017 - 2018 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2016 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties,…
Belastingvrij schenken 2017 & 2018Belastingvrij schenken 2017 & 2018Belastingvrij schenken is ook in 2016, 2017 en 2018 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2016 en schenkbelasting…
Schenken aan kleinkind 2017 en 2018Schenken aan kleinkind 2017 en 2018Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen is ook in 2017 populair. Grootouders willen graag be…

Reageer op het artikel "Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marcel Bos, 16-01-2018 14:52 #36
Mag een kind schenken aan zijn ouders en tot wel bedrag kan dit belastingvrij? Reactie infoteur, 16-01-2018
Beste Marcel Bos,
Een kind mag ook zijn ouders een schenking doen, alleen is de schenkingsvrijstelling laag (2.147 euro jaarlijks).

Sandra, 12-01-2018 09:31 #35
Als mijn vader een schenking wil doen tbc onze hypotheek aflossing of aflossing aflossingsvrije hypotheek, kan dat dan (ik ben ouder dan 40 jaar). of hoeveel moeten we dan aan belasting betalen? Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Sandra,
Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoogte van het geschonken bedrag. Stel de schenking bedraagt 50.000 euro, dan betaalt u in 2018 ongeveer 4.465 euro schenkbelasting.

Monicque van Kemp, 11-01-2018 13:01 #34
Als mijn vader ons (kinderen boven 40 jaar) schenkingen wil doen ten behoeve van onze nieuw aangekochte huizen (het geld gaat dan in het huis), hoeveel belasting moeten wij dan hierover betalen? (stel een bedrag van 30.000 euro)
Mvg Monicque Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Monicque van Kemp,
Dan betaalt elk kind 2.465 euro schenkbelasting.

Tinekepinkse, 10-01-2018 20:04 #33
Graag nog antwoord op de volgende vraag, je mag 123.248 schenken tegen 10 procentbelasting, mag dat in 2 jaar of moet dat in 1 jaar geschonken worden?
Mvg Tineke Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Tinekepinkse,
Elk jaar gelden er nieuwe grenzen. De ontvanger van een schenking betaalt belasting over wat in een jaar is geschonken. Een volgend jaar zijn er dan weer nieuwe kansen.

Michel, 10-01-2018 15:47 #32
Mijn schoonouders lenen ons dit jaar 6000 euro voor een nieuwe auto. Mijn partner en ik zijn onder de 40. Mijn schoonouders willen in principe geen rente ontvangen over de lening. Is het dan een gift? Ik lees verschillende verhalen hierover. Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Michel,
Dat is een schenking, maar als de schenking kleiner is dan de vrijstelling, dan is deze schenking belastingvrij.

Tineke Pinkse, 10-01-2018 07:46 #31
Onze dochter van 44 woont in noorwegen, als ik dit jaar 50.000 schenk, moet ze vlgs nederlandse belastingsdienst 10 procent belasting betalen, klopt dat of valt ze onder de noordse wetgeving? Kan ik volgend jaar de rest wat onder 10 procent valt schenken?
Mvg Tineke Reactie infoteur, 10-01-2018
Beste Tineke Pinkse,
Uw dochter valt onder de Nederlandse regels voor de schenkbelasting.

A., 06-01-2018 11:01 #30
Wanneer je in 2014 al een schenking ontvangen hebt van 50.000 t.b.v. aankoop eigen huis, mag er dan in 2018 nogmaals een bedrag van 30.000 belastingvrij geschonken worden t.b.v. aflossing hypotheek. Ontvanger is jonger dan 40. Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste A,
Omdat ook in 2014 gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, is er voor dezelfde ontvanger in 2018 geen extra vrijstelling voor de eigen woning. Wel kan deze gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling.

Sabinne, 04-01-2018 16:24 #29
Mijn ouders willen 25000 schenken om mijn partner uit te kopen van het huis. Ben zelf 46 jaar. Hoeveel schenkbelasting moet er dan betaald worden en door wie? Reactie infoteur, 05-01-2018
Beste Sabinne,
Dan betaalt u 1.965 euro schenkbelasting.

A. Indri, 03-01-2018 19:22 #28
Mijn zoon heeft eenmalig een groot bedrag gekregen van mijn ex-partner om in zijn huis te investeren. Ik vraag mij af of ik nu, als zijn moeder, ook een groot bedrag belastingvrij mag schenken, of dat het schenkingsrecht al opgesnoept is doordat mijn ex-partner die schenking al heeft gedaan. Reactie infoteur, 04-01-2018
Beste A. Indri,
Als uw ex-partner uw echtgenoot was en de vader van uw zoon, dan worden de bedragen van u en uw ex bij elkaar opgeteld.

Vereijken, 02-01-2018 18:50 #27
Goede avond. Ik ben samen met mijn partner een fiscale eenheid. Mogen wij nu ieder aan ons nichtje een bedrag van 2147 euro belastingvrij schenken of worden die schenkingen bij elkaar opgeteld? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Vereijken,
De schenkingen van een fiscale eenheid aan hetzelfde nichtje worden bij elkaar opgeteld.

Ton, 29-12-2017 16:59 #26
Is het moment van overmaken van de schenking bepalend voor het jaar van aangifte (bijv. 29 december 2017) of het moment van ontvangst van de schenking (bijv. 2 januari 2018)? Reactie infoteur, 02-01-2018
Beste Ton,
Voor de fiscus geldt het moment waarop de schenking wordt gedaan, dat is in dit geval de dag van afschrijving van uw rekening.

Cees Hazekamp, 27-12-2017 16:43 #25
De regeling in 2018 voor die 100.800 belastingvrij, geldt die ook voor 3 jaar net als die van 2017 (toen voor 100.000)?

M.v.g. Cees Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Cees Hazekamp,
Aansluitend op 2018 is als schenking voor de eigen woning inderdaad tot 100.800 belastingvrij toegestaan.

Coen, 21-12-2017 23:09 #24
Als mijn moeder een schenking (tot max vrijgesteld bedrag) op papier wil doen:
- moet dat altijd via de notaris?
- Kan mijn moeder de schenkbelasting voor haar rekening nemen?
- hoeven de kinderen dat dan niet op te geven in box 3 als moeder de schenkbelasting betaald?

M.v.g.
Coen Reactie infoteur, 22-12-2017
Beste Coen,
Als het de bedoeling is dat de schenking in mindering komt op de erfenis later, dan is een notariële akte vereist. De kinderen krijgen een vordering op moeder en die valt in box 3.

Sonja, 20-12-2017 14:58 #23
Vraag mijn ouders willen onze zoon 100.000 euro geven (hij is 23) dit wil hij gebruiken voor aanschaf koopwoning volgend jaar 2018. Moeten mijn ouders nu al in 2017 wat schenken wil hij van de 100.000 regeling gebruik maken? Maar hij kan dit nu nog niet in een hypotheek stoppen, want hij gaat pas in 2018 op zichzelf wonen of kan dit wel?
Bvd
met vr.gr sonja M Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Sonja,
Een schenking in 2017 die onder de regeling van 100.000 euro belastingvrij valt, moet vóór 2020 worden besteed. Maar u mag in 2018 ook van de regeling gebruik maken die oploopt tot een hoger bedrag, 100.800 euro.

Rob Keulemans, 15-12-2017 11:17 #22
Ik wil een belasting vrije schenking doen aan onze kleinkinderen. Is dat nog aan voorwaarden gebonden, bijv een specifieke eigen bank rekening of kan dat via de rekening van de ouders? En zijn die beperkt wat gebruik van dat geld betreft?

Bvd
met vr groet Rob Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Rob Keulemans,
Als u geen voorwaarden stelt bij de schenking, mogen de kleinkinderen er vrij over beschikken. Zijn de kinderen nog minderjarig, dan opent u het beste een kinderrekening. Wilt u het geld op de rekening van de ouders storten, dan vermeldt u duidelijk dat de schenking een schenking aan de kleinkinderen is.

J. Sheombar, 13-12-2017 20:43 #21
JS
Mijn zoon woont en werkt in Ierland. volgend jaar wil ik na de verkoop van mijn woning 50.000,00 aan hem schenken
Heb inmiddels gelezen dat ik eenmalig 25.449,00 belastingvrij mag schenken. Moet hij over het restant
( 50.000,00- 25449,00) belasting betalen ondanks dat hij niet in Nederland woont en werkt?
ter info: van deze eenmalige vrijstelling is eerder geen gebruik van gemaakt.
BVD voor uw reactie.
M v gr James S Reactie infoteur, 14-12-2017
Beste J. Sheombar,
Omdat de schenkingsvrijstelling in Ierland hoog is voor een zoon (circa 310.000), resteert een mogelijke schenkingsbelasting in Nederland. Uw zoon moet wel jonger zijn dan 40 jaar.

Steven, 11-12-2017 18:59 #20
Moeder wenst op 1 januari 300.000 eu te schenken aan de kinderen (beide ouder dan 40, al eerder het maximale belastingvrije schenkbedrag ontvangen). Ervan uitgaande dat de moeder de schenkbelasting voor haar rekening neemt. Hoeveel ontvangt ieder kind? BVD Reactie infoteur, 12-12-2017
Beste Steven,
Als moeder de schenkbelasting zelf betaalt, krijgt ieder kind 150.000 euro netto.

Nw, 10-12-2017 15:20 #19
Wij zijn de ouders van 2 kinderen die ouder zijn dan 40 jaar. In 2018 willen wij onze woning vererven/ schenken aan onze kinderen. De woning wordt momenteel verhuurd en heeft een WOZ waarde van 300000,--.
Wat zijn de consequenties daarvan? Reactie infoteur, 11-12-2017
Beste Nw,
Voor de ontvangers is dit een schenking (ze betalen er schenkbelasting over) en telt een verhuurde woning mee voor het vermogen in box 3 (vermogensbelasting). De overdracht betekent bovendien dat er overdrachtsbelasting en notariskosten betaald moeten worden.

Jan Prins, 09-12-2017 15:23 #18
Mag ik eind dec 2017 schenking doen aan mijn dochter en klein dochter voor het jaar 2018.
begin jan. 2017 heb ik de zelfde bedragen gedaan voor 2017.

M.vr.g. JanP Reactie infoteur, 11-12-2017
Beste Jan Prins,
U kunt dit waarschijnlijk beter per 1 januari 2018 doen. De schenkingen die u in 2017 doet worden immers bij elkaar opgeteld en worden fiscaal gezien gekoppeld aan 2017.

Fh, 07-12-2017 10:22 #17
Begrijp ik het goed dat als er in 2017 een maximale schenking is gedaan (100.000) en besteed is aan een huis, dat er dan in 2018 opnieuw een vrijgestelde schenking gedaan mag worden van 25.449? Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Fh,
Neen, dan hebt u inmiddels van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt.

Jelten van B., 06-12-2017 19:40 #16
Bedankt voor uw eerdere reactie (u antwoorde negatief op de vraag of er een minimum bekend is voor de schenkingsreeks die in 2017 moet beginnen).

Zou u mij kunnen vertellen hoe ik een schenkingsreeks kan beginnen?

Nog een vraag over de schenkenreeks, als ik in 2018 een huis wil kopen en daar een gift van 100k van mijn ouders bij wil gebruiken, moet ik dit jaar (2017) al de reeks beginnen. Hoewel er geen minimum is om in 2017 de reeks mee te beginnen, is er wel een maximale gift in 2018.
Mijn vraag: kan ik e.g. 10k dit jaar van mijn ouders ontvangen, en in 2018 de resterende 90k - volledig vrijgesteld van belasting? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Jelten van B.,
U ontvangt uw eerste schenking in 2017 (uiteraard groter dan 0). Over deze schenking doet u bij uw belastingaangifte een beroep op de verhoogde vrijstelling van (maximaal) 100.000 euro voor uw eigen woning. Daarmee is de reeks tot 100.000 euro gestart. U kunt ook een reeks starten in 2018, dan mag het bedrag oplopen tot maximaal 100.800 euro.

I. C. Evers-Meijers, 01-12-2017 12:15 #15
Wij willen de studieschuld van onze dochter (32 jr.)afbetalen ( 16.000,00) we dachten nog niet het 1 maligne maximale bedrag te schenken, wellicht heeft ze onze hulp nog nodig bij de aankoop van een woning, maar wel het bedrag van 5320,00 per jaar. Nu hebben wij reeds enkele bedragen geschonken ivm. Huur, verjaardag, vakantiegeld. Moeten wij deze kleinere bedragen aftrekken van 5320,00? Reactie infoteur, 02-12-2017
Beste I. C. Evers-Meijers,
Alle schenkingen in hetzelfde jaar van eenzelfde schenker worden inderdaad bij elkaar opgeteld.

Theo, 30-11-2017 12:45 #14
Mijn tante wil mij, na verkoop van haar huis, mij 100.000 schenken. hoeveel belasting moet ik betalen? over het gehele bedrag 30%? of kan het te belasten bedrag verlaagd worden doordat ik een deel ga besteden aan aflossing hypotheek of verbouwing Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Theo,
Bij een schenking in 2018 jaar betaalt u hierover, als de schenking bestemd is voor uw eigen woning en u niet jonger bent dan 40 jaar, ongeveer 29.400 euro aan schenkbelasting.

Jaap, 29-11-2017 15:58 #13
Kan ik mijn schoondochter (38 jaar) in 2018 belastingvrij 100000 schenken? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Jaap,
Ja, als dat niet al in 2017 is gebeurd.

Maurice, 28-11-2017 19:47 #12
Ik zie voor 2018 een schenkingsvrijstelling van 53.000 aan kinderen bestemd voor woning ongeacht leeftijd. Klopt dit? Reactie infoteur, 29-11-2017
Beste Maurice,
Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook in 2018 de restrictie dat de ontvanger of diens partner jonger moet zijn dan 40 jaar.

Erik, 22-11-2017 23:23 #11
Ik wil mijn broer de maximale onbelaste schenking doen, maar ook zijn echtgenote (in gemeenschap van goederen gehuwd). Geldt de 2.129 dan per persoon of wordt het van beide echtgenoten opgeteld? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Erik,
De echtgenoten worden als één fiscale eenheid gezien, de schenkingen worden bij elkaar opgeteld.

B. van de Nesse, 21-11-2017 10:00 #10
Vraag:
Als ik een schenking doe van b.v. 6000 euro
aan mijn kind danwel kleinkind,
Is dat dan door mij in mindering te brengen op mijn belastbaar inkomen! Van 2018?
Dank u! Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste B. van de Nesse,
Een schenking door u komt in mindering op uw vermogen in box 3 en daarmee de vermogensbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/181500-belasting-spaargeld-2018.html

Ook uw verzamelinkomen gaat iets omlaag (minder bijtelling namelijk).

J., 18-11-2017 21:50 #9
Ik wil in 2018 een huis kopen en mijn ouders zijn zo vriendelijk hier in te helpen, met een schenking tot 100.000 euro. Ik begrijp dat de zogenaamde "schenkingreeks" in 2017 moet beginnen, om deze in 2018 vol te maken tot 100.000 euro. Echter heb ik moeite om informatie te vinden hoe ik deze schenkingreeks begin, en wat de voorwaarden (en specifiek het minimum voor 2017) hierbij zijn. Waar kan ik hier meer informatie over vinden? Reactie infoteur, 21-11-2017
Beste J,
In de wet staat geen minimum vermeld, wel een maximum (100k).

J. van der Lee, 16-11-2017 01:34 #8
Mijn zoon is onlangs naar het buitenland vertrokken voor een wereldreis. Hij zal niet terugkomen dit jaar en volgend jaar blijft hij ook grotendeels uit Nederland weg. Hij heeft zich uit Nederland uitgeschreven. Hij heeft zijn huis verkocht en wil mij als zijn moeder 20.000 schenken. Mag dit belastingvrij? Reactie infoteur, 16-11-2017
Beste J. van der Lee,
Als de ontvanger niet jonger is dan 40 jaar, is deze schenking van 20.000 euro niet belastingvrij.

A. Leijn, 15-11-2017 12:53 #7
In 2017 schenking gedaan aan kind welke in 2 jaar (2017,2018) besteed wordt aan aflossing hypotheek. Mag ik in 2018 het bedrag van 5.320,- belastingvrij schenken aan hetzelfde kind? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste A. Leijn,
Als u in 2018 geen beroep meer doet op de verhoogde eenmalige vrijstelling (het vol maken van de 100k respectievelijk 100.800 euro), dan mag u in 2018 gewoon de jaarlijkse vrijstelling benutten.

Adri Peters, 10-11-2017 16:45 #6
Beste infoteur,
mijn dochter van 33 jaar wil volgend jaar (2018) haar huidige appartement verkopen. Dit zal vermoedelijk een restschuld tussen de 20.000 en 40.000 opleveren. Daarna wil ze een nieuwe woning kopen. Ik kan haar maximaal 35.000 eenmalig schenken, om de eventuele restschuld te kunnen aflossen en wellicht een deel van de nieuwe woning te financieren. Moet ik haar dit bedrag of een deel daarvan reeds in 2017 overmaken om haar in aanmerking te laten komen voor de eenmalige schenkingsvrijstelling tot 100.000?
En moet zij over dit bedrag in box 3 belasting betalen als hiermee haar spaargeld boven het toegestane maximum van 24.437 uitkomt? Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Adri Peters,
Als u in totaal 100.000 euro wilt schenken, dan moet u in 2017 een begin maken. Maar als het blijft bij 35.000 euro, dan is dat niet nodig. Dan valt zij in 2018 namelijk onder de reguliere eenmalige vrijstelling die oploopt tot 53.016 euro.

Bert Nicolai, 06-11-2017 15:21 #5
Kun je een nog in aanbouw zijnd appartement dit jaar al met warme hand schenken, en gebruik maken van de 100.000 belastingvrije schenking? Trouwens is al definitief bekend of het nieuwe kabinet deze leenvorm ook in 2018 voortzet? Het laatste dat ik hierover gelezen heb is dat de demissionaire minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft gezegd dat deze regeling per 31-12-2017 absoluut zou eindigen. Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Bert Nicolai,
Belastingvrij schenken van 100.000 euro kan nog in 2017. Het bedrag mag worden besteed in 2017 en de twee opvolgende kalenderjaren (2018 en 2019). Zie ook de aanvullende passage in het artikel met de kop aansluiting met 2017.

Jacob-Jan Bakker, 31-10-2017 09:49 #4
L.S.

Is het zeker dat ook in het jaar 2018 de zgn. jubelton schenking van toepassing is? Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Jacob-Jan Bakker,
Dat is momenteel zo goed als zeker, maar de schenkingsreeks moet u wel in 2017 beginnen.

Christa Otten, 09-10-2017 21:04 #3
L.s.
In bovenstaand overzicht is nu een bedrag vermeld van 25.449 schenkingsvrijstellingen. Is dit bedrag voor kinderen van ouders tm 40 jaar? Of mag in 2018 het kind ook ouder zijn dan 40 jaar? Reactie infoteur, 10-10-2017
Beste Christa Otten,
De jaarlijkse vrijstelling is leeftijdsonafhankelijk, de eenmalige vrijstellingen gelden voor kinderen tot 40 jaar.

Walter Janssens, 07-10-2017 14:46 #2
Welke weg moet ik volgen om belastingvrij te schenken voor aflossing hypothecair krediet van dochter? Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Walter Janssens,
U doet dan een aantoonbare schenking aan uw dochter die jonger is dan 40 jaar (giraal met bijschrift bijvoorbeeld), doet aangifte schenkbelasting met een beroep op de hoge vrijstelling en uw dochter zorgt ervoor dat ze aantoonbaar haar hypotheek aflost met de schenking.

Yvonne Bax, 27-09-2017 19:23 #1
Belastingvrij schenken van ouder op kind. Voor wie geldt de vrijstelling precies? Voor ouder of voor kind? Als kind een bedrag krijgt moet hij/zij dit dan bij zijn/haar inkomen optellen en dus daarover later belasting gaan betalen? Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste Yvonne Bax,
De vrijstelling geldt voor het kind. Een schenking is geen inkomen, maar kan wel onderdeel worden van het vermogen (box 3) en zo belast worden door de inkomstenbelasting.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 21-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 36
Schrijf mee!