InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Met een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn als u gebruik kunt maken van enkele forse vrijstellingen. Een schenking mag in geld zijn, cash, in aandelen, u mag een woning schenken of via een schenking juist de aankoop van een eigen woning mogelijk maken. Wat is er mooier dan belastingvrij schenken, het kan echt. U mag schenken aan een eigen kind of stiefkind, broer, zus, kleinkind een ander familielid maar ook aan een vreemde. Er gelden steeds weer verschillende tarieven, maar in veel gevallen kunt u zelf berekenen of er belasting moet worden betaald en hoeveel dat ongeveer zal zijn. Schenkingen uit 2017 kunnen overigens ook van invloed zijn op de schenkingsvrijstellingen in 2018.

Inhoud


Een schenking in 2018 betekent niet altijd schenkbelasting betalen

U kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat u als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is primair de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden is afhankelijk van:
  • De relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking (bijvoorbeeld ouder-kindrelatie).
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking.
  • De besteding van de ontvangen schenking.
  • De vrijstellingen waarvoor u in aanmerking komt.

Relatie schenker en ontvanger

In zijn algemeenheid is het zo dat een kind of pleegkind dat een schenking van een ouder of pleegouder krijgt op meer schenkingsvrijstellingen recht heeft en dat de bedragen veelal hoger zijn. Er zijn hoge eenmalige schenkingsvrijstellingen en hoge jaarlijkse vrijstellingen. Een ouder die zijn kind met een schenking wil helpen, bijvoorbeeld om een huis of inboedel te kopen, kan van deze vrijstellingen gebruik maken. Bovendien zijn de tarieven van de schenkbelastingen voor deze categorie schenkingen lager.

De leeftijd van de ontvanger van de schenking

Het maakt nogal wat uit of de begiftigde jonger is dan 40 jaar of niet. Als u iemand die jonger is dan 40 jaar geld schenkt en de ontvanger besteedt de schenking aan de eigen woning, dan kan zelfs een schenking van 100.000 euro belastingvrij zijn. Bij deze grote vrijstelling van 100.000 euro maakt het niet uit of de ontvanger uw kind is, het mag ook een broer of zus zijn, uw ouders of wellicht een vreemde. Cruciaal is dat het een schenking om niet moet zijn, wat wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. Verder is van groot belang dat het geld ook aantoonbaar in een eigen woning wordt gestoken. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbouwing ervan, de aflossing van de hypotheek van een eigen woning of bijvoorbeeld de inlossing van een restschuld. Ook de afkoop van erfpacht voor de eigen woning valt onder deze vrijstelling. Wat niet werkt is het kopen van een tweede woning of een vakantiewoning, de woning met 100.000 euro vrijstelling moet de eigen woning van de ontvanger van de schenking zijn. De ontvanger moet op het moment van schenking zelf in de woning wonen of gaan wonen. Als het geld niet in de eigen woning wordt gestopt, kan soms gebruik worden gemaakt van een lagere vrijstelling die oploopt tot 25.526 euro.

De besteding van de ontvangen schenking

Een kind jonger dan 40 jaar heeft dus mogelijk een vrijstelling van eenmalig 25.526 euro. Het mooie van deze vrijstelling is dat die volledig bestedingsvrij is. Hebt u van deze vrijstelling al in een eerder jaar gebruik gemaakt, dan bestaat deze mogelijkheid in 2018 niet meer. Niet bestedingsvrij zijn de schenkingen die zijn bedoeld voor de eigen woning zoals hiervoor besproken en de schenking voor een dure studie. Volgt uw kind een dure studie, dan kunt u eenmalig van een vrijstelling gebruik maken die maximaal 53.176 euro bedraagt. Deze vrijstellingen gelden alleen voor een kind of pleegkind, niet voor andere familieleden of vreemden.

De schenkingsvrijstellingen in 2018

Al met al maken een groot aantal vrijstellingen belastingvrij schenken mogelijk in 2018 (voorlopige cijfers):

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Kinderen5.320 euro jaarlijks
Kinderen25.449 euro (vrij besteedbaar) tot 53.016 euro eenmalig (dure studie)
Kinderen18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 100.000 euro

Maar u mag ook een broer, zus, ander familielid of een vreemde geld schenken:

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Overige ontvangers van een schenking2.129 euro jaarlijks
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woning100.000 euro eenmalig

Tarieven schenkbelasting 2018

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Daarbij hanteert de Belastingdienst twee belastingschijven (voorlopige cijfers):

Tarieven schenkbelasting 2018 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0 122.635910%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner 122.63512.263 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0 122.63518%
Kleinkind 122.63522.074 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0 122.63530%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde 122.63536.790 plus 40% over het meerdere

Deze tabel geeft nog eens aan dat een grote schenking aan een ander familielid dan uw eigen kind veel belasting kan kosten als niet de grote vrijstellingen kunnen worden toegepast (de aankoop van een eigen woning bijvoorbeeld).

Schenking in 2018 betekent later ook minder erfbelasting betalen

Met de grote eenmalige vrijstelling van 100.000 euro wordt het, als u het geld hebt, wel erg aantrekkelijk om een grote schenking te doen. Het voordeel is bovendien dat uw erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen en de schenker minder vermogensbelasting over zijn geld in box 3 zal moeten afdragen. Dat effect in box 3 kan overigens pas een jaar later plaats vinden dan het jaar van schenking, omdat de fiscus naar uw vermogen kijk op 1 januari van een jaar. Het verdient zeker de voorkeur om eens een schenkingsplan te maken en om te laten berekenen wat de voordelen voor uw belastingpositie kunnen zijn en welke schenkingen er mogelijk zijn. Later anderen te veel erfbelasting laten betalen zult u toch ook niet willen.
© 2017 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Schenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2016 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties,…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Belastingvrij schenken 2016 & 2017Belastingvrij schenken 2016 & 2017Belastingvrij schenken is ook in 2015, 2016 en 2017 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2015 en schenkbelasting…
Schenken op papier  voordelen en nadelenSchenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2016 of 2017 kiezen voor een s…

Reageer op het artikel "Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Info4mij
Gepubliceerd: 28-08-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Schrijf mee!