Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Met een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn als u gebruik kunt maken van enkele forse vrijstellingen. Een schenking mag in geld zijn, cash, in aandelen, u mag een woning schenken of via een schenking juist de aankoop van een eigen woning mogelijk maken. Wat is er mooier dan belastingvrij schenken, het kan echt. U mag schenken aan een eigen kind of stiefkind, broer, zus, kleinkind een ander familielid maar ook aan een vreemde. Er gelden steeds weer verschillende tarieven, maar in veel gevallen kunt u zelf berekenen of er belasting moet worden betaald en hoeveel dat ongeveer zal zijn. Schenkingen uit 2017 kunnen overigens ook van invloed zijn op de schenkingsvrijstellingen in 2018.

Inhoud


Een schenking in 2018 betekent niet altijd schenkbelasting betalen

U kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat u als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is primair de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden is afhankelijk van:
  • De relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking (bijvoorbeeld ouder-kindrelatie).
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking.
  • De besteding van de ontvangen schenking.
  • De vrijstellingen waarvoor u in aanmerking komt.

Relatie schenker en ontvanger

In zijn algemeenheid is het zo dat een kind of pleegkind dat een schenking van een ouder of pleegouder krijgt op meer schenkingsvrijstellingen recht heeft en dat de bedragen veelal hoger zijn. Er zijn hoge eenmalige schenkingsvrijstellingen en hoge jaarlijkse vrijstellingen. Een ouder die zijn kind met een schenking wil helpen, bijvoorbeeld om een huis of inboedel te kopen, kan van deze vrijstellingen gebruik maken. Bovendien zijn de tarieven van de schenkbelastingen voor deze categorie schenkingen lager.

De leeftijd van de ontvanger van de schenking

Het maakt nogal wat uit of de begiftigde jonger is dan 40 jaar of niet. Als u iemand die jonger is dan 40 jaar geld schenkt en de ontvanger besteedt de schenking aan de eigen woning, dan kan zelfs een schenking van 100.800 euro (2018) belastingvrij zijn. Bij deze grote vrijstelling van 100.800 euro maakt het niet uit of de ontvanger uw kind is, het mag ook een broer of zus zijn, uw ouders of wellicht een vreemde. Cruciaal is dat het een schenking om niet moet zijn, wat wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. Verder is van groot belang dat het geld ook aantoonbaar in een eigen woning wordt gestoken. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbouwing ervan, de aflossing van de hypotheek van een eigen woning of bijvoorbeeld de inlossing van een restschuld. Ook de afkoop van erfpacht voor de eigen woning valt onder deze vrijstelling. Wat niet werkt is het kopen van een tweede woning of een vakantiewoning, de woning met 100.000 euro vrijstelling moet de eigen woning van de ontvanger van de schenking zijn. De ontvanger moet op het moment van schenking zelf in de woning wonen of gaan wonen. Als het geld niet in de eigen woning wordt gestopt, kan soms gebruik worden gemaakt van een lagere vrijstelling die oploopt tot 25.731 euro.

De besteding van de ontvangen schenking

Een kind jonger dan 40 jaar heeft dus mogelijk een vrijstelling van eenmalig 25.731 euro. Het mooie van deze vrijstelling is dat die volledig bestedingsvrij is. Hebt u van deze vrijstelling al in een eerder jaar gebruik gemaakt, dan bestaat deze mogelijkheid in 2018 niet meer. Niet bestedingsvrij zijn de schenkingen die zijn bedoeld voor de eigen woning zoals hiervoor besproken en de schenking voor een dure studie. Volgt uw kind een dure studie of koopt het een woning en maakt u niet gebruik van de 100.000 euro vrijstelling in 2017, dan kunt u eenmalig van een vrijstelling gebruik maken die maximaal 53.602 euro bedraagt en zelfs 100.800 euro. Deze vrijstellingen gelden alleen voor een kind of pleegkind, niet voor andere familieleden of vreemden.

De aansluiting met 2017 als u gebruik wilt maken van de 100.000 euro vrijstelling

Zowel de schenking als de besteding mogen gespreid plaats. De eerste schenking kan in 2017 beginnen en kan in vervolgens 2018 en 2019 verder worden aangevuld tot 100.000 euro. Dat wil zeggen dat een schenking van 20.000 euro in 2017 en bijvoorbeeld 40.000 euro in 2018 en 2019 belastingvrij is. Als er in 2017 bijvoorbeeld 20.000 euro wordt geschonken en in 2019 de resterende 80.000 euro (alles voor de eigen woning), dan zijn die 80.000 euro niet belastingvrij. De schenkingsreeks moet natuurlijk ook in 2017 zijn aangevangen om op 100.000 euro belastingvrij te hebben. U kunt ook wachten tot 2018 met schenken.

Eenmalige vrijstelling van 100.800 euro

Als u nog niet eerder van de verhoogde eenmalige vrijstelling van 100.000 euro gebruik hebt gemaakt, kunt u in 2018 gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van maximaal 100.800 euro. Ook in 2018 moet de schenking zijn aan een persoon die jonger is dan 40 jaar en bestemd zijn voor de besteding aan de eigen woning.

De schenkingsvrijstellingen in 2018

Al met al maken een groot aantal vrijstellingen belastingvrij schenken mogelijk in 2018 (definitieve cijfers):

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Kinderen5.363 euro jaarlijks
Kinderen18 tot 40 jaar, 25.731 euro (vrij besteedbaar) tot 53.602 euro eenmalig (dure studie, woning)
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot 100.000 euro, anders 100.800 euro

Maar u mag ook een broer, zus, ander familielid of een vreemde geld schenken:

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Overige ontvangers van een schenking2.147 euro jaarlijks
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woningtot 100.000 euro aansluitend op 2017, anders 100.800 euro

Tarieven schenkbelasting 2018

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Daarbij hanteert de Belastingdienst twee belastingschijven (definitieve cijfers):

Tarieven schenkbelasting 2018 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0 €123.24810%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner €123.248€12.263 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0 €123.24818%
Kleinkind €123.248€22.185 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0 €123.24830%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde €123.248€36.974 plus 40% over het meerdere

Deze tabel geeft nog eens aan dat een grote schenking aan een ander familielid dan uw eigen kind veel belasting kan kosten als niet de grote vrijstellingen kunnen worden toegepast (de aankoop van een eigen woning bijvoorbeeld).

Schenking in 2018 betekent later ook minder erfbelasting betalen

Met de grote eenmalige vrijstelling van 100.800 euro wordt het, als u het geld hebt, wel erg aantrekkelijk om een grote schenking te doen. Het voordeel is bovendien dat uw erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen en de schenker minder vermogensbelasting over zijn geld in box 3 zal moeten afdragen. Dat effect in box 3 kan overigens pas een jaar later plaats vinden dan het jaar van schenking, omdat de fiscus naar uw vermogen kijk op 1 januari van een jaar. Het verdient zeker de voorkeur om eens een schenkingsplan te maken en om te laten berekenen wat de voordelen voor uw belastingpositie kunnen zijn en welke schenkingen er mogelijk zijn. Later anderen te veel erfbelasting laten betalen zult u toch ook niet willen.

Lees verder

© 2017 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die gr…
Belasting Duits pensioen en Altersrente voor NederlandersBelasting Duits pensioen en Altersrente voor NederlandersWie in Nederland woonachtig is maar in het verleden in Duitsland gewerkt heeft ontvangt mogelijk Altersrente of een part…

Reageer op het artikel "Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Maarten, 30-11-2019 14:13 #128
Is er ook iets bekend of deze leeftijdsgrens van 40 verruimd wordt gezien de huidige - hopeloze - huizenmarkt voor koopwoningen? Reactie infoteur, 03-12-2019
Beste Maarten,
Op dit moment zijn er geen plannen om de grens van 40 jaar bij een schenking te verruimen.

Adrianus Gommers, 05-09-2019 14:06 #127
Goede morgen
Ik woon meer dan 10 jaar in brazilie.
Mag ik aandelen van niet nederlands bedrijf schenken aan mijnnmeerderjarige kinderen en minderjarige kleinkinderen. Moet dit sangegeven worden? Reactie infoteur, 05-09-2019
Goede morgen Adrianus Gommers,
Als u ook niet meer in Nederland belastingplichtig bent, is in Nederland elke schenking van u aan kinderen in Nederland belastingvrij. De kinderen hoeven geen aangifte schenkbelasting te doen.

Loes Vinke, 27-08-2019 08:06 #126
Ik wil mijn broer € 10.000 schenken. Ik weet dat € 2173 onbelast gegeven kan worden, om belasting te omzeilen zou ik voor € 7823 een lening kunnen geven voor bv 4 jaar. Hoeveel rente moet ik dan berekenen en kan ik jaarlijks dan € 2173 aftrekken als zijnde aflossing?
Ik verneem graag uw reactie
Met vr groet
Loes Reactie infoteur, 27-08-2019
Beste Loes Vinke,
U kunt een zakelijke rente berekenen, de hoogte daarvan is afhankelijk van de soort lening (hypotheek of consumptief). U mag van de lening jaarlijks een deel schenken. Zorg wel dat hij de rente netjes betaalt.

M., 25-06-2019 12:55 #125
Vraag:
Als je 40 bent, ben je dan te laat? Moet je 39 zijn? Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste M,
Belastingvrij ruim een ton schenken schenken op de dag dat u of uw partner 40 jaar wordt, mag nog net, maar geen dag later.

Piet, 07-02-2019 21:25 #124
De deadline voor aangifte schenkbelasting 2018 nadert snel en we willen graag onderstaande kwestie voorleggen:
Vader van mijn partner is medio 2017 overleden.
Moeder bleef alleen achter in de eigen woning met een waarde van circa € 185.000,00.
Banksaldo ca. €15.000,00. Woning niet met hypotheek belast.
Erfenis naar langstlevende. Geen aangifte hierover gedaan.

Woning werd te koop gezet en begin 2018 succesvol verkocht door de langstlevende.
Moeder heeft vervolgens een groot deel van opbrengst van de woning verdeeld over haar twee kinderen, elk 87.000,00.
Is onderstaande constructie in de aangifte mogelijk? Deels erfbelasting en deels schenkbelasting.
Vermogen Ouders ten tijde van overlijden juli 2017: € 200.000,00
Verdeling op papier van het vermogen 2017: Moeder 100.000,00 + dochter1: 50.000,00 + dochter2 50.000,00.
Aangifte 2018
erfbelasting door dochter: 50,000,00 -/- (aftrek vrije deel 2018) 20.371,00 = 29.629,00 -> afrekenen 10%
restant schenkbelasting: (87.000-/-50.000)=37.000,00 -/- (aftrek vrije deel 2018): 5.373,00 = 31.952,00 -> afrekenen 10%
Deels erfbelasting en deels schenkbelasting zou ons bijna 2.000,00 besparen.

We vernemen graag uw reactie.
mvg. Piet Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Piet,
1. Als uw ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van het vermogen al van uw moeder (100.000 euro) en komt de rest in de nalatenschap. Ieder erft ruim 33.000 euro, de kindsdelen zijn niet direct opeisbaar. Moeder rekent voor alle drie de erfbelasting af, voor moeder zelf is de belasting nihil.
2. De schenkingen zijn hoger dan de erfdelen. Het meerdere minus vrijstellingen is belast met schenkbelasting.

Bert, 31-12-2018 16:08 #123
Geïnspireerd door dit artikel en andere artikelen op deze site die over marktconforme huur, verhuur aan kinderen en schenkingen gaan vraag ik mezelf een aantal dingen af. Ik ben in het bezit van een appartement (box 3) die tot 3 jan 2018 door mijn beide dochters bewoond waren, zij betaalde daar gezamenlijk 5% huur over de WOZ waarde. In 2018 woont er maar één dochter in het appartement, zij betaald 2.5% huur over de WOZ waarde. Omdat beide dames (1995 en 1998) nog studeren, (MBO en HBO) betaal ik nagenoeg alle kosten voor het appartement en het levensonderhoud. Ze krijgen een studievergoeding van mij en daar wordt de huur van betaald. Ik ben er vanuit gegaan dat deze kosten fiscaal gezien onder het levensonderhoud van studerende kinderen vallen en dit fiscaal gezien niet als schenkingen wordt gezien. Echter twijfel ik nu of dit wel zo is. Wanneer worden uitgaven of kosten van studerende kinderen als schenking gezien en wanneer niet?

Bij voorbaat dank voor de reactie, Bert Reactie infoteur, 02-01-2019
Beste Bert,
De studiefinanciering wordt geacht de kosten van een studerend kind te dekken, dat velen tekort komen met dit bedrag, zeker als ze niet extra lenen, dat doet daar niets aan af. Dat u uw kinderen helpt is natuurlijk zeer begrijpelijk.
Er hoeft ook helemaal geen probleem te zijn als uw kinderen de kosten aan u betalen en u daarna een (groot) deel met een schenking weer teruggeeft. Dat is omslachtig, maar fiscaal wel de juiste weg zodra kinderen niet meer bij u thuis wonen en geen deel meer uitmaken van uw huishouden.

J. de Haan, 10-11-2018 18:27 #122
Ik heb dit jaar (2018) een schenking van 5000 Euro van mijn moeder ontvangen.
Mijn (Japanse) vrouw en ik zijn fiscale partners.

Als de (Japanse) ouders van mijn vrouw (die hun leven lang in Japan hebben gewoond en er nog steeds wonen) dit jaar (2018) aan mijn vrouw een schenking willen doen, moeten we dan schenkingsbelasting betalen?

Dank voor uw antwoord.

J. de Haan Reactie infoteur, 12-11-2018
Beste J. de Haan,
Particuliere schenkingen vanuit het buitenland (uw schoonouders hebben nooit in Nederland gewoond) zijn in Nederland fiscaal onbelast.

Ron, 22-10-2018 16:04 #121
Beste Infoteur,

Als ik nu een schenking aan mijn kinderen wil doen van 10.000 elk en de komende 3 jaar geen schenking ga doen, kan die 10.000 dan over 3 jaar uitgesmeerd worden? Dus zonder schenkbelasting te moeten betalen?

Met vriendelijke groet,

Ron Reactie infoteur, 24-10-2018
Beste Ron,
Als u dit jaar 10.000 euro schenkt, ziet de Belastingdienst dit als een schenking in 2018 en niet als een schenking die in drie jaar tijd is gedaan.

Beukers, 21-10-2018 23:39 #120
Ik wil mijn ex-stiefdochter helpen met het afkopen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van een afgesloten doorlopend krediet: te voldoen 30.000. Kan ik de schenkbelasting ontlopen door zelf de afkoopsom te betalen? Is het toegestaan om mijn eigen kinderen (2 x vrijstelling 5.363) en andere ex-stiefkinderen (2 x vrijstelling 2.147) dit geld te schenken en vervolgens door te schenken naar mijn betreffende ex-stiefdochter. Dit zowel in november als in januari 2019. Daarmee zou de totale schuld ingelost kunnen worden.

met vriendelijke groet.

Johan Beukers Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Beukers,
U kunt de schenkbelasting ontlopen door zelf af te kopen en tegelijkertijd een lening met de ex-stiefdochter af te sluiten voor hetzelfde bedrag. Deze lening kunt u vervolgens in jaarlijkse porties schenken.

Frank, 21-10-2018 20:28 #119
Beste infoteur,

Mijn dochter (van 24) wil een appartement gaan kopen en ik wil haar belastingvrij geld schenken.

Sowieso mag ik voor dit jaar de 100800 euro schenken maar mag ik tegelijkertijd de eenmalige 25731 euro schenken zodat zij zo'n klein mogelijke hypotheek kan nemen.
Zo nee, Mag ik de 25731 euro dan in 2019 schenken (is dan 26040 euro) Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Frank,
Als u in 2018 € 100.800 schenkt aan uw dochter, mag zij hiervan € 25.731 besteden aan iets anders dan een eigen woning. In 2019 mag u nog ruim 5.400 euro schenken.

Kim, 07-10-2018 19:12 #118
Beste Infoteur,

Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij van iemand uit het buitenland (ook nooit een Nederlandse nationaliteit gehad) aan iemand die in Nederland woont met een Nederlandse nationaliteit.

Maakt het uit of het 30.000 of 300.000 is?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Kim,
In Nederland is een schenking vanuit het buitenland zoals u aangeeft, belastingvrij voor de schenkbelasting.

Roy, 04-10-2018 12:40 #117
Vraag:
mijn oud oom wil mij 100.000 schenken. Dit wil ik deels gebruiken voor mijn studieschuld en het resterende bedrag wil ik opzij zetten voor eventueel een woning aan te schaffen. Nu is mijn vraag mag ik met deze schenking doen wat ik wil?

alvast bedankt Reactie infoteur, 04-10-2018
Beste Roy,
Dat mag wel, maar niet belastingvrij. De schenking van de oud oom van 100.000 euro is alleen volledig belastingvrij als u er een woning mee koopt of een hypotheek aflost op de eigen woning (of uw woning verbetert en dergelijke).

Jana, 27-09-2018 15:39 #116
Vraag:
Wij wonen nog niet 10 jaar buiten Nederland. (Belastingplichtig in Polen) Wij willen aan achterleinzoon 2140 € een schenking doen (achterkleinzoon woont in Polen).
De Poolse belasting krijgt over schenking inlichting. Bestaan daar regels over inlichten ook Nederlandse belasting?|

Bij voorbaat dank
Jana Reactie infoteur, 30-09-2018
Beste Jana,
Met Polen, onderdeel van de EU, is er een automatische uitwisseling van belastinggegevens. Jullie wonen echter in Polen, dus zullen jullie gegevens niet zo snel door Nederland worden opgevraagd. Overigens is in Nederland een schenking van 2.140 euro in 2018 belastingvrij en hoeft niet opgegeven te worden.

I. Pannekoek, 17-09-2018 13:42 #115
Ik wil mijn dochter en haar gezin dit jaar 10.000,-- schenken. Op dit bedrag moet zij schenkingsrecht betalen, neem ik aan.
Zij heeft recht op 5.363, voor het overige bedrag ad 4.637, moet schenkingsrecht betaald worden

Als ik het verdeel:
dochter 5.363,00
schoonzoon 2.147,00
kleinzoon 2.147,00, dan hoeven zij geen schenkingsrecht te betalen? Kan ik dat zo doen, of moet ik hiervoor de belastingdienst inschakelen. Reactie infoteur, 17-09-2018
Beste I. Pannekoek,
Uw dochter en schoonzoon worden als een fiscale eenheid gezien. Dat zou betekenen dat de 2.147 euro aan de schoonzoon niet belastingvrij is.

Hk Wong, 02-09-2018 14:43 #114
Beste Infoteur,

Momenteel kom ik niet eruit en ik wil duidelijkheid hebben wat de beste opties zijn.

Mijn moeder wordt oud(70 jr met AOW-Pensioen)haar huidige situatie. Zij heeft een Koophuis al jaren afgelost.

Zij wit haar zoon (Ik dus) het huis zwart/wit op Papier door de Notaris(Akte)opleggen en overdragen aan mij. Ik heb via de Belastingdienst informaties gevraagd en ook via deze bovengesommeerde Tabel bekeken.

Ik ben momenteel 41 jaar, dus ik kom al niet meer voor de eenmalige vrijstelling van 100.800 Euro's. Ik wist voorheen niet of ik nou perse een huurwoning of koopwoning wou, dus deels onverstandig gedaan achteraf nu!

Nu mijn Vraag:

Als zij het overdraagt het huis van ca 180.000 Euro's door Taxatie(Makelaar/WOZ)…
dan betaal ik sowieso eerst 10% van: 12.263 Euro plus de rest wat afgehaald wordt van de totale som toch? oftewel 20% van de rest? Is het trouwens eenmalig dat ik het moet betalen? Of zit er nog meer addertjes onder het gras bij de Belastingdienst uiteindelijk? Dus ev Rente % die ik jaarlijks moet afdragen?

Daarnaast wil zij graag als zij dat gedaan heeft later naar een Senioren/Ouderwoning… Heeft dat nadelige gevolgen voor haar? ook qua Belastingdienst/Toeslagen/wet ofzo? want zoveel krijg zij maandelijks niet qua uitkering van de AOW.

Momenteel kijk ik redelijk al rond of ik een nieuwe Koophuis kan krijgen… Natuurlijk afhankelijk van mijn Inkomen/Hypotheek en andere Factoren… heeft dat ook nadelige gevolgen voor mij als ik eenmaal het ouderlijk Huis gekregen heb en het later verkoopt tegen een reële prijs, omdat ik een nieuwe Koophuis wil kopen binnen mijn budget?

Het klinkt best ingewikkeld, omdat ik weinig verstand ervan heb natuurlijk.

Ik hoop gauw wat info-rijke antwoorden van uw kant te krijgen.

Mijn dank is groot.

Met vriendelijke groet,
Dhr. HK Wong Reactie infoteur, 04-09-2018
Beste Hk Wong,
Bij een schenking van € 180.000 is in uw geval € 174.637 euro belastbaar. Dat betekent dat hiervan € 123.248 is belast met 10% en het meerdere (€ 51.389) met 20%. Bij een schenking hoeft u uw moeder geen rente te betalen.

Als u niet zelf in de woning woont, wordt de woning tot uw vermogen gerekend vanaf 1 januari 2019. U betaalt ook 2% overdrachtsbelasting, maar die zal verekenbaar zijn met de schenkbelasting.

Verkoopt u later de woning voor een betere prijs, dan heeft dat geen gevolgen voor de aankoop van een eigen woning, de betere prijs die u ontvangt is vrij besteedbaar.

Blom-Reincke, 23-08-2018 14:44 #113
Vraag, het is voor mij niet duidelijk: de jaarlijkse vrijstelling van 53.63 is dat per kind of de totale vrijstelling? Reactie infoteur, 24-08-2018
Beste Blom-Reincke,
De jaarlijkse vrijstelling van 5.363 euro is de vrijstelling die per kind elk jaar kan worden herhaald.

Pierre, 21-08-2018 12:29 #112
Beste infoteur,
Ik wil mijn 3 kinderen de zgn jubelton schenken in 2018. Ze hebben nooit eerder een schenking in geld gekregen.
Echter wonen 2 van hen (sinds minder dan 10 jaar) in het buitenland (UK, Zweden).
Hoe wordt dan omgegaan met de plicht de jubelton voor het eigen woonhuis te gebruiken (het kind in NL koopt een huis in 2018; dat in Zweden woont samen en verwerft in 2018 mede-eigendom door de hypotheek van de partner deels af te lossen; dat in de UK denkt nog na over een eigen huis). Gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland en hoe bewijs je dat je/ze die ook opgevolgd hebt/hebben? Gaat de belasting alsnog heffen als dat bewijs niet goed genoeg is?
En is het toegestaan een "zacht uitsluitingsbeding" op te nemen dwz. dat de schenking na een scheiding van de partner bij leven van het kind niet in de boedeldeling of enigerlei verrekening valt? Of vind u dat ik maar beter naar de notaris kan gaan?

Bij voorbaat dank & met vriendelijke groet Reactie infoteur, 22-08-2018
Beste Pierre,
De Belastingdienst stelt als eis dat kan worden aangetoond dat de schenking is gebruikt voor een eigen woning. Komt de fiscus er achter dat dat niet het geval is, dan vervalt niet de schenking maar wel dat de schenking belastingvrij is.Er mag geen voorwaarde bij de schenking zijn opgenomen die op een of andere manier de schenking herroept. Een goed geformuleerde uitsluitingsclausule lijkt me wel mogelijk, wellicht niet in de schenkingsakte opgenomen maar separaat.

Truus, 20-08-2018 15:36 #111
Ik wil aan een scheidend koppel resp. 30000 en 50000 euro schenken. Zij zijn beiden onder de 40. Hij wil haar deel van de woning overkopen en zij wil een ander huis kopen. Ik ben geen familie.
Mag ik dit belastingvrij schenken? Zo ja hoe regelen we dat met de fiscus. Daar lees ik niets over.
Mvg Reactie infoteur, 21-08-2018
Beste Truus,
Elke ontvanger van de schenking doet belastingaangifte schenkbelasting en doet daarin een beroep op de vrijstelling voor de eigen woning.Ik veronderstel daarbij dat ze inmiddels geen fiscale partners meer zijn.

J. K. Koppen, 20-08-2018 09:15 #110
(in vervolg op mijn vraag van 12-08-2018)
Het gaat niet om een schenking van ouder aan kind, maar van kind (die het buitenland woont) aan een ouder. Omgekeerd dus. Daar kan ik in alle regels niets over vinden. Het kind wil een schenking doen aan zijn moeder ten behoeve van de verbouwing van moeders huis. Valt dat onder de 100.800 vrijstelling? Reactie infoteur, 20-08-2018
Beste J. K. Koppen,
Zoals aangegeven, is de schenking van een kind in het buitenland aan iemand in Nederland belastingvrij, op voorwaarde dat het kind tenminste 10 jaar in het buitenland woont. Dit valt echter niet onder de 100.800 vrijstelling als de ontvanger niet jonger is dan 40 jaar.

Jeanneke, 15-08-2018 16:56 #109
Ik heb een afbetaald huis in de provincie ter waarde van ca. 270.000,--. Ik overweeg dat te verkopen en een appartement te kopen van ca. 200.000,-- in de grote stad waar mijn zoon woont. Hij is 44 jaar, alleenstaand. Ik wil hem een schenking doen van het bedrag dat het appartement kost (dan wordt hij eigenaar), en dat verder van hem huren. Onze motieven zijn dat hij huur ontvangt van mij, (ik ben 76 jaar) en na mijn overlijden, door nieuwe huurders, en mijn motief is dat ik op hem kan rekenen als mijn gezondheid achteruit mocht gaan.
Wat gaat dat betekenen voor het schenkingsrecht? Reactie infoteur, 16-08-2018
Beste Jeanneke,
Uw zoon heeft recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van maximaal 5.363 euro en betaalt over het meerdere 10% tot 20% schenkingsbelasting.

J. K. Koppen, 12-08-2018 17:44 #108
Mijn kind in de VS wil mij geld schenken voor de verbouwing van mijn huis (ik heb zelf onvoldoende middelen). Ik ben ouder dan 40 (76 jaar). Uit alle teksten kan ik niet opmaken of de vrijstelling van schenk (en inkomsten)belasting voor de maximaal 100.000 ook in deze situatie geldt? Reactie infoteur, 13-08-2018
Beste J. K. Koppen,
Als uw kind meer dan 10 jaar in het buitenland woont, is elke schenking van uw kind voor u in Nederland belastingvrij.

The, 04-08-2018 15:00 #107
Mijn vraag is nog tot welke leeftijd van mijn kind kan ik vrij schenken, dwz onder 5363,-?. Ik heb mijn kind eerder 25.000 gegeven voor de aankoop van een huis. Reactie infoteur, 07-08-2018
Beste The,
Dat hangt ervan af. Een schenking aan uw kind tot 5.363 euro is jaarlijks belastingvrij en onafhankelijk van de leeftijd (wel ouder dan 18 jaar), behalve in het jaar waarin ook van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik is gemaakt.

Auk, 02-08-2018 08:07 #106
Beste, mijn moeder wil mijn broer en mij (resp. 49 en 52 jaar) elk €25000 schenken, uit erfrecht. Wij gebruiken dat geld vrij, niet voor een huis. Volgens haar en haar notaris kan dat belastingvrij. Ik lees nergens terug dat dat mogelijk is! Of kan dat wel? Reactie infoteur, 02-08-2018
Beste Auk,
Bedoelt u met schenken uit erfrecht, dat een kindsdeel van een overleden ouder eerder wordt uitbetaald? In dat geval is er namelijk geen sprake van een schenking maar een uitbetaling van een vordering op de langstlevende ouder.

Cecilia, 31-07-2018 11:14 #105
Voor de aanschaf van een woonhuis wil mijn vriend (geen fiscaal partner / geregistreerd samenwonend, o.i.d.) mij een schenking doen van 100.800 euro. Is dit mogelijk of mag dit alleen als ik het van iemand binnen mijn familie zou ontvangen? Reactie infoteur, 01-08-2018
Beste Cecilia,
Ook een ander dan iemand uit uw familie mag u belastingvrij geld schenken voor de eigen woning (tot 100.800 euro in 2018).

Cv, 31-07-2018 09:16 #104
Ik krijg een schenking van mijn ouders voor aankoop woning (€100.000) in 2018.

Klopt het dat we dan nooit meer nog zo’n schenking kunnen krijgen? Reactie infoteur, 01-08-2018
Beste Cv,
Niet helemaal. Van uw ouders kunt u eenmaal belastingvrij 100.800 euro geschonken krijgen (2018). Dat is correct. Maar ook van een andere persoon mag u, zolang u jonger bent dan 40 jaar, dit bedrag ontvangen voor de eigen woning, dus ook na de schenking van uw ouders.

Diederik, 20-07-2018 08:27 #103
In 2016 een schenking van 52.000€ ontvangen van mijn vader voor aankoop van ons huis. Dus incl. de verhoging op dat moment voor aankoop huis. Nu zou hij dat willen aanvullen tot 100.000€ (dus nog 48.000€ aan ons schenken) wat direct weer in de aflossing van de hypotheek zou gaan. Mag die aanvulling nu het dit jaar hoger is dan in 2016? Reactie infoteur, 20-07-2018
Beste Diederik,
In 2018 mag u dan nog maximaal € 47.198 belastingvrij voor de eigen woning ontvangen als u jonger bent dan 40 jaar. Ook de jaarlijkse vrijstelling kan nog worden benut (vrij besteedbaar).

Hania, 08-07-2018 22:37 #102
Ik ben 34 jaar oud. Mijn moeder wil me 65 000 euro schenken en dat geld wil ik gebruiken voor het kopen van een woning. De woning kost 125 000 euro. Echter ga ik daar niet wonen maar ik wil het verhuren. Mijn moeder woont in Polen en heeft de Poolse nationaliteit (daar geldt de vrijstelling ook). Kom ik dan in aanmerking voor vrijstelling? Reactie infoteur, 09-07-2018
Beste Hania,
Uw moeder woont in Polen en daarom geldt de Poolse regelgeving.

Mieke, 05-07-2018 07:12 #101
Ik wil mijn zoon van 33 jaar een eenmalige belastingvrije schenking van 100.000 euro geven voor de aankoop van mijn huis. Hij is dit jaar zonder speciale voorwaarden getrouwd en zij kopen het huis samen. Mochten zij onverhoopt gaan scheiden kan mijn zoon dan de 100.000 euro als eigen vermogen aftrekken van de dan te verdelen woningwaarde? Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Mieke,
Als uw zoon in 2018 zonder huwelijkse voorwaarden is getrouwd, gelden de nieuwe wettelijke regels voor een beperkte gemeenschap van goederen. Bij een echtscheiding vallen dan de schenkingen niet in de gemeenschap van goederen, tenzij anders wordt afgesproken:

https://financieel.infonu.nl/geld/181064-trouwen-in-2019-beperkte-gemeenschap-van-goederen.html

L. F. Dompig, 02-07-2018 22:05 #100
Pas geleden bleek dat mijn ex en ik 13 jaar geleden samen getekend hebben bij de koop van mijn woning ondanks we hadden doorgegeven dat we onder huwelijkse voorwaarden getrouwd waren. Mijn ex is zich van bewust dat ik alleen eigenaar ben en is bereid de woning op mijn naam alleen te laten overschrijven echter zonder schenkingsbelasting te moeten betalen. Is het mogelijk dat hij zijn zogenaamde deel kan schenken aan zijn destijds stiefdochter die een hypotheek heeft lopen? Reactie infoteur, 03-07-2018
Beste L. F. Dompig,
Eerst zal duidelijk moeten zijn of uw ex ook mede-eigenaar van de woning is. Dat zal mede afhankelijk zijn van de feiten, zoals wie als koper(s) in het contract worden vermeld (nog los van het aantal handtekeningen) en wat er in de huwelijkse voorwaarden staat vermeld. Als uw ex een deel bezit, kan hij dit aan de stiefdochter schenken. Of dit belastingvrij kan, hangt van allerlei zaken af, bijvoorbeeld of de stiefdochter ook zelf in de woning gaat wonen.

Anneke Peeters, 26-06-2018 11:29 #99
Kan ik op papier belastingvrij schenken wanneer mijn kind al 42 is maar zijn partner 38 en ik volgens testament de schoonkinderen uitsluit? Reactie infoteur, 27-06-2018
Beste Anneke Peeters,
Als de partner nog jonger is dan 40 jaar, gelden de eenmalig verhoogde vrijstellingen. Van een schenking op papier kan echter niet een woning worden gekocht of een hypotheek worden afgelost.

Paul Snip, 25-06-2018 16:54 #98
Wij hebben 2 dochters wonende in het buitenland (Zweden resp. Georgië) Wij willen beide € 50.000 euro schenken. Hoe bewijzen zij dat dit geld voor een aankoop van een woning resp. verbouwing gebruikt wordt? Reactie infoteur, 27-06-2018
Beste Paul Snip,
Door schriftelijk de te overleggen dat er een hypotheek is afgelost, een woning gekocht, verbeteringen zijn aangebracht en dergelijke.

Lizanne, 13-06-2018 21:20 #97
Mijn opa en oma wonen hypotheek vrij, zij worden al wat ouder en voor zover ik begrepen heb zou, bij hun overlijden, een hoop belasting betaald moeten worden.
Ik vroeg mij af of het mogelijk zou zijn hun woning te kopen met een gift van hen? Als de woning rond de 100.000 waard is? Dan zou ik ook geen hypotheek hoeven te nemen, toch?
Hoe streng wordt er dan naar gekeken of ik erin woon of zij?
Ik zou anders hun erin willen laten wonen totdat zij een gepaste woning hebben gevonden en zelf bij mijn vader blijven wonen.
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-06-2018
Beste Lizanne,
U kunt de woning kopen, maar de schenking is alleen belastingvrij als u er ook gaat wonen. Of u er woont is voor de Belastingdienst eenvoudig te volgen via het bevolkingsregister van de gemeente.

C. J. Slootmaker, 12-06-2018 14:55 #96
Hoeveel mag ik mijn zoon, die reeds 13 jaar in Spanje woont eenmalig schenken? En wat zijn de consequenties mbt mijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 13-06-2018
Beste C. J. Slootmaker,
Als u in Nederland woont, gelden voor u de Nederlandse fiscale regels. Voor uw zoon kunnen er ook nog regels uit Spanje van toepassing zijn.
Als u een schenking doet, wordt per 1 januari 2019 uw vermogen in box 3 lager.

Nan Zwanink, 12-06-2018 12:43 #95
Als de ontvanger op 18 januari 2018 40 jaar is geworden en een geldbedrag van € 20.000 van haar ouders ontvangt voor de verbouwing van haar huis, is dan de eenmalige grote vrijstelling van € 108.000 nog van toepassing of die van € 5.363? Reactie infoteur, 13-06-2018
Beste Nan Zwanink,
Als uw kind ouder is dan 40 jaar (ook al is dit een paar dagen), dan is er geen recht meer op de grote vrijstelling. De jaarlijkse vrijstelling mag nog wel worden benut.

P. Gagesteijn, 03-06-2018 10:29 #94
Ik wil mijn beide kinderen € 25.000,00 schenken. Moet ikzelf of zij dat bij de belastingdienst melden? Zoja, kan dat op de jaarlijkse inkomstenbelastingformulier? Of hoeft dit niet gemeld te worden? Reactie infoteur, 04-06-2018
Beste P. Gagesteijn,
Zodra een schenking van een ouder aan een kind in 2018 hoger is dan € 5.363, moet in ieder geval de ontvanger van de schenking dit melden bij de Belastingdienst. Schenker en ontvanger kunnen ook gezamenlijk belastingaangifte doen voor de schenkbelasting.

A. Voogt, 27-05-2018 20:18 #93
Ik wil mijn broer €60.000 schenken. (30% schenkbelasting) deze schenkbelasting wil ik voor hem betalen. Moet ik dit op schrift zetten, of is de vermelding van “schenking vrij van recht” op het bankafschrift voldoende? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste A. Voogt,
De vermelding schenking vrij van recht is summier maar moet voldoende zijn.

Marike, 26-05-2018 14:22 #92
Beste,

Mag een schenking op papier worden gedaan met soort "schulderkenning/nog te ontvangen of onder clausule geoormerkt bedrag voor eigen huis" voor je 40e verjaardag terwijl je nog geen huis gekocht hebt? Dit gaat naar verwachting wel binnen paar jaar gebeuren maar weet niet of dit nog voor 40 verjaardag lukt. hoe werkt dit fiscaal?
Is het daarnaast slim om de schenking over twee verschillende jaren te splitsen? (Ontvanger wordt 40 in loop van 2019). Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Marike,
Voorwaarde is dat de schenking voor de leeftijd van 40 jaar wordt gedaan. Daarna moet de ontvanger binnen uiterlijk drie jaar het geld aantoonbaar hebben besteed aan de eigen woning.

G. T. Gouw, 16-05-2018 22:04 #91
Als een ouder reeds meer dan tien jaar in te buitenland leeft, welk schenkingsbedrag aan een kind resp. kleinkind is belasting vrij? Reactie infoteur, 17-05-2018
Beste G. T. Gouw,
Als een ouder meer dan 10 jaar in het buitenland leeft en woont (en niet meer in Nederland belastingplichtig is), dan is de schenking in Nederland belastingvrij.

Marga de Bruijn, 13-05-2018 14:37 #90
Onze 2 zonen, 26 en 25 jaar oud, wonen en werken in Bonaire en zijn daar ook ingeschreven (dus uitgeschreven uit Nederland). Mogen wij ze de 100.800,00 schenken voor de aankoop van 2 appartementen in Bonaire? We schenken ze ieder jaar de belastingvrije som sinds hun geboorte. Reactie infoteur, 14-05-2018
Beste Marga de Bruijn,
Als uw zoons de schenking gebruiken voor hun eigen woning dan is dat voor de Nederlandse fiscus belastingvrij.

Charlotte Poelmans, 05-05-2018 20:15 #89
Wij overwegen onze 39-jarige zoon 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de aankoop en/of verbouwing van een woning. Hij is gehuwd in gemeenschap van goederen. Stel nu dat hij in de toekomst onverhoopt zou gaan scheiden, kan hij dan dit bedrag vorderen uit een eventuele verkoop van de woning? Of valt de hele gift in hun gemeenschappelijke eigendom? Reactie infoteur, 08-05-2018
Beste Charlotte Poelmans,
Zonder aanvullende voorwaarden komt een schenking dan ook in de gemeenschap van goederen terecht. Wilt u dat voorkomen, dan is een een goed geformuleerde uitsluitingsclausule noodzakelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

De zoon lost dan zijn aandeel in de hypotheek af en niet het gemeenschappelijke aandeel. Vraag de notaris naar de mogelijkheden.

Stefanie, 05-05-2018 13:19 #88
Beste infoteur. Zie reactie #85 en #87.
Omdat er vorig jaar niks is overgemaakt is het uiteindelijk helemaal niet geregeld begreep ik nu. Schoonmoeder maakt dit jaar dus de 25.000 over en nogmaals 25.000. Met de schenking van vader in 2017 maakt dit totaal 100.000 dus alles kan zonder belasting te betalen geregeld worden toch? Dan is het helder zo. Bedankt. Reactie infoteur, 08-05-2018
Beste Stefanie,
Als het totaal aan schenkingen op 100.000 euro uitkomt en het geld aan de woning wordt besteed, is dit belastingvrij.

Stefanie Winkel, 04-05-2018 08:09 #87
Beste infoteur, nalv mijn bericht #85; wat betekent dit dan?
De helft van de nog te verkrijgen 50.000 maakt het bedrag van 100.000 sluitend. Dat is dus allemaal belastingvrij.
Hoe zit het met die 25.000 die dan nog overblijf. En maakt het dan nog uit dat we op papier vorig jaar 25.000 van moeder hebben ontvangen maar dit feitelijk pas in 2018 op onze rekening krijgen? Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 04-05-2018
Beste Stefanie Winkel,
Als uw moeder de schenking op papier uit 2017 in 2018 alsnog heeft overgemaakt (25.000 euro), is de schenking op papier vervallen en in 2018 een reguliere schenking geworden, vergelijkbaar met de schenkingen van uw vader. Voor deze schenking mag u, als de ruimte van ruim 100.000 euro vol is, nog rekening houden met de vrijstelling van 5.363 euro. Het restant is belast.

Iris Berkelaar, 03-05-2018 11:55 #86
Mogen mijn kinderen bij een schenking voor een huis, samen een huis kopen waar ze dan ook samen gaan wonen? Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Iris Berkelaar,
Dat mag en is belastingvrij als de schenking aan elk kind spoort met de waarde van de woning per kind.

Stefanie Winkel, 02-05-2018 23:20 #85
Situatie: zoon (mijn vriend, 37 jr) kreeg in 2017 50.000 van vader. Naar ons idee was dit belastingvrij want het is een eenmalige schenking, onder de 100.000 en wordt aantoonbaar in de woning gestopt.
Moeder (van hem) heeft in 2017 25.000 aan hem geschonken. Nu, 2018, nogmaals 50.000.
Aantal vragen:
- Geldt de 100.000 vrij te schenken van 1 persoon of gewoon TOTAAL voor de ontvanger?
- Vorig jaar dus OP PAPIER 1x 50.000 van vader en 1x 25.000 van moeder ontvangen. De 50.000 van vader is rond, op papier en afgelost op hypotheek en wordt in verbouwing gestoken. De 25.000 moet nog overgemaakt worden ivm teveel saldo op rekening voor belastingdienst op 1 Jan. Dus geldt die 25.000 van moeder dan voor 2017 of 2018?
- Kan die 50.000 die hij nog krijgt gewoon ‘vrij’ ontvangen worden of moet hier belasting over betaald worden. De helft hiervan zou aanvullen tot de vrijgestelde 100.000 maar dat was vorig jaar en een gedeelte van die 100.000 was van een ander persoon.
Oftewel, hoe kunnen we nu zo goed mogelijk alles regelen? Een groot gedeelte van die 50.000 zal in de verbouwing gaan en het zou mooi zijn als bv 25.000 spaargeld kan worden of vrij te besteden kan worden.
Ouders zijn dus gescheiden, voor de helderheid. Moeder wil het liefst dat alles in woning/hypotheek gestopt wordt.
Help! Bedankt! Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Stefanie Winkel,
Als de ouders aan een kind schenken, wordt de totale schenking van de ouders opgeteld. Daarbij is niet van belang dat de ouders gescheiden zijn. Als de schenking startte in 2017 en het geld voor de eigen woning is, is dit gezamenlijke bedrag (2017 en 2018) tot 100.000 euro belastingvrij. De zoon heeft in 2018 wel nog recht op de jaarlijkse vrijstelling.

Elisabeth, 29-04-2018 21:21 #84
Zijn wij als ouders, die een vakantiewoning in Spanje willen kopen op naam van onze 2 dochters onder de 40, extra belasting verschuldigd als het om een aankoopbedrag gaat van 200.000, dus eigenlijk een schenking van 100.000 per kind doen. Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste Elisabeth,
Het gaat om schenkingen waarover in Nederland schenkbelasting verschuldigd is. Een vakantiewoning valt niet onder de regel maximaal 100.800 euro belastingvrij, omdat een vakantiewoning fiscaal niet als eigen woning wordt gezien.

Arie, 26-04-2018 15:07 #83
Mijn schoonzus wil ons (echtpaar van 80 jaar) € 20.000,- schenken. Hoeveel belasting moeten we daarover betalen? Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Arie,
Als u niet jonger bent dan 40 jaar, betaalt u hierover 5.356 euro schenkbelasting.

Janina, 25-04-2018 15:57 #82
Mijn ouders willen mij 100.000 Euro schenken voor de financiering van een woning. Ik ben onder de 40 en heb nog nooit geld als geschenk gekregen. Mijn ouders zijn niet woonachtig in Nederland; ik wel. Is het mogelijk voor mij deze schenking van hun te krijgen? Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Janina,
Als uw ouders langer dan 10 jaar niet in Nederland wonen, is elke schenking van hen in Nederland belastingvrij. In andere gevallen gelden de Nederlandse schenkingsregels.

Yolande, 25-04-2018 12:25 #81
Mijn moeder gaat binnenkort naar een verzorgingstehuis. Mijn zus en ik willen haar huis verkopen. Wat gebeurt er met de winst? Zal mijn moeder het bedrag moeten investeren in de verzorging of is er een andere mogelijkheid? Reactie infoteur, 25-04-2018
Beste Yolande,
Zolang uw moeder wilsbekwaam is, mag zij doen met het geld wat zij wil. In andere gevallen is het aan haar bewindvoerders. Er is dus geen verplichting om het geld in de verzorging te stoppen. Het is natuurlijk wel wenselijk voor uw moeder dat er voor haar genoeg geld overblijft om voor een goede verzorging te kunnen zorgdragen.

Charlotte, 24-04-2018 16:23 #80
Mijn ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vader wil mij een bedrag schenken voor de financiering van een woning. Echter wil mijn moeder dit niet. Kan mijn vader mij een bedrag schenken zonder toestemming van mijn moeder. Reactie infoteur, 25-04-2018
Beste Charlotte,
Uw moeder kan een schenking niet blokkeren. Zeker niet als het geld van uw vader is. Is het geld geplaatst op een rekening van uw moeder (geen en/of) dan is een blokkade mogelijk. Desnoods kan achteraf wel naar een kantonrechter worden gestapt, die zal de situatie beoordelen.

Monique, 21-04-2018 07:07 #79
Als mijn vader 15000 euro schenkt aan zijn dochter van 35 jaar voor haar nieuwe woning, mag hij dan later nog eens een schenking geven? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Monique,
Uw vader mag voor een eigen woning in drie aaneensluitende jaren schenken tot een totaalbedrag van ruim 100.000 euro.

Jasper, 18-04-2018 16:01 #78
Beste infoteur,

Wij willen graag een eerste huis kopen. Mijn vriendin krijgt van haar ouders een schenking tbv eerste woning van €100.800; mogen mijn ouders dan ook nog een schenking doen tbv het eerste huis? Reactie infoteur, 20-04-2018
Beste Jasper,
Dat mag inderdaad tot eveneens €100.800 onder de veronderstelling dat uw ouders niet al eerder voor een eigen woning aan u schonken en u jonger bent dan 40 jaar.

Martin, 16-04-2018 11:21 #77
Indien er behoorlijk vermogen is, is het dan mogelijk om op papier jaarlijks het maximale bedrag te schenken van € 123.248,00 tegen 10% belastingdruk? Dit lijkt me voordeliger dan bij overlijden belasting te moeten betalen. Reactie infoteur, 16-04-2018
Beste Martin,
Dat is toegestaan.

Mien, 04-04-2018 12:57 #76
Beste, mijn schoonvader wil ons een gift geven. Mogen we (beiden boven de 40) dan zonder schenkbelasting EUR 5.363 (zoon) + EUR 2.147 (schoondochter) ontvangen? Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste Mien,
De schenkingen zijn dan niet belastingvrij omdat de ontvangers fiscale partners zijn.

Niekie, 02-04-2018 20:33 #75
Als opa dit jaar gebruik maakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning en 15.000 euro schenkt aan zijn kleinkind, mogen de ouders dan een paar jaar later zelf ook gebruik maken van de vrijstelling eigen woning voor dit kind en mogen ze dan het totale bedrag schenken? Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste Niekie,
De schenking van de ouders staat los van de schenking van opa, zolang zij aparte fiscale eenheden zijn (geen partners dus).

Jo, 30-03-2018 14:10 #74
In 2014 hebben wij een schenking van 15.000 ontvangen voor ons huis. Wij hebben 10.000 afgelost op de hypotheek en 5000 gebruikt om dingen op te knappen. Kunnen we dit jaar nog een belastingvrije schenking ontvangen voor het aflossen van de restschuld op ons huis? Reactie infoteur, 02-04-2018
Beste Jo,
Als in 2014 geen gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning, is daarvoor in 2018 nog 47.198 euro aan belastingvrije ruimte aanwezig.

Rick, 28-03-2018 14:07 #73
Mijn moeder verkoopt haar huis en wil haar winstuitkering schenken aan haar 2 kinderen die onder de 40 jaar zijn. Het zal hier gaan om 50.000 per persoon. Dit bedrag is bedoeld voor aanschaf voor toekomstige woning. Hoeft er dan geen schenkbelasting betaald te worden?

Binnen hoeveel jaar dient er een woning aangeschaft te worden. Op 01-01-2019 zal het eigen vermogen 75.000 zijn. 25.000 vanuit eigen spaargeld en 50 000 vanuit de schenking.
Moet er hierover tijdens aangifte inkomstenbelasting, belasting/rente betaald te worden? Zo ja? hoeveel? Hoe ziet de berekening eruit. Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste Rick,
Bij een schenking in 2018, moet u het geld vóór 2021 gebruiken voor de eigen woning (wel op tijd aangifte doen).

Marten, 26-03-2018 17:18 #72
In aanvulling op mijn vorige vraag en uw antwoord:
Ik heb zojuist vernomen van de Belastingdienst dat een eenmalige belastingvrije schenking van € 25731 aan mijn dochter in één keer vóór of op haar 40e jaar daadwerkelijk voldaan moet zijn. Uitsmeren over een aantal termijnen daarna mag dus niet. Reactie infoteur, 27-03-2018
Beste Marten,
Dat klopt, maar een schenking op papier van dit bedrag is ook een schenking in 1 keer.

Marten, 25-03-2018 16:33 #71
Ik wil mijn dochter eenmalig vóór haar 40e verjaardag € 25731 belastingvrij schenken. Ik heb niet eerder belastingvrij geschonken.
Ik wil dat bedrag gespreid maandelijks aan haar uitbetalen als bijdrage aan de huur van een huis, de komende (4) jaren.
Accepteert de belastingdienst mijn schriftelijke verklaring mbt deze gift aan haar en de daadwerkelijke uitbetaling gespreid over meerdere jaren? Reactie infoteur, 26-03-2018
Beste Marten,
U kunt de totale schenking op papier doen. U hebt dan een schuld bij uw dochter die u in vier keer kunt aflossen, in de tussentijd moet u wel 6% rente betalen. Let er wel op dat uw dochter dan een extra vermogen heeft, wat belemmerend kan zijn voor bijvoorbeeld de huurtoeslag of een bijstandsuitkering.

Marieke, 22-03-2018 21:44 #70
Beste, Mijn ouders hebben mijn zus en mij in 2001 25.000,- gulden uit erfenis van oma overgemaakt. Moeten wij deze nog aftrekken van de eenmalige belastingvrije schenking? Ik ben nog onder de 40 jaar. Heb een appartement in 2010 gekocht. Mijn moeder is deze maand overleden. Mag mijn vader mij nog schenken naast het jaarlijkse bedrag? Daarnaast mag ik maar een bepaald bedrag per jaar aflossen op mijn hypotheek of geldt daar dan ook een uitzondering voor? Reactie infoteur, 23-03-2018
Beste Marieke,
Dan is nog een vrijstelling van 27.871 euro voor uw eigen woning, naast de jaarlijkse vrijstelling.

Herman, 22-03-2018 15:23 #69
Mijn dochter gaat scheiden en wil graag een woning van mij kopen. Hoeveel mag ik dan schenken? Zij is 43 jaar en mag ik de woning verkopen voor de WOZ waarde? Reactie infoteur, 23-03-2018
Beste Herman,
Op zich mag u uiteraard schenken wat u wilt, maar moet er boven de jaarlijkse schenking van 5.363 euro schenkbelasting worden betaald. U mag de woning verkopen voor de WOZ-waarde.

Ozturk, 21-03-2018 14:59 #68
Stel ouders doen een schenking aan kind voor het huis. Laten we zeggen dat het schenking van 30.000 is. Dan blijft er nog 70.000 over. Maar die 70.000 wordt niet meer geschonken of pas 5 jaar later. Kunnen ouders op deze manier alsnog gebruik maken van het eenmalige schenking voor het huis? Reactie infoteur, 22-03-2018
Beste Ozturk,
Dan is die 30.000 euro nog steeds belastingvrij (kind jonger dan 40 jaar), men hoeft niet tot 100.800 euro te gaan.

Inge, 17-03-2018 09:34 #67
Kan ik aan 50 mensen € 2000 euro geven en deze 50 mensen geven vervolgens € 2000 aan mijn broer. Dus hij ontvangt dan 50 x € 2000. Totaal € 100.000.
Klopt het dan dat niemand schenkingsbelasting hoeft te betalen? Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Inge,
Dat kan, maar de fiscus kan deze opzet ook doorzien en dan moeilijk gaan doen. De schenkingen aan de 50 personen zijn immers geen echte schenkingen geweest.

Els, 10-03-2018 16:41 #66
Mag ik op papier in 2018 25731,00 op papier schenken en dan in 2019 nog een bedrag schenken voor een huis ( met vrijstelling)? Als ik het goed begrijp is dat dan 100.000 minus 25.731.00
Mag ik dit ook spreiden over 2 jaar? Mag ik ook 2019 overslaan en het restant in 2020 betalen? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Els,
Als u in 2018 25731,00 op papier schenkt, is er voor een later jaar nog 47.198 euro voor de eigen woning over.

Ton Schepens, 10-03-2018 09:47 #65
Goede dag,
Na het overlijden van mijn moeder is haar huis verkocht. Zij woonde naast mijn oudste broer. 2 onder een kap. Na controle van het kadaster bleek dat 4 vierkante meter van mijn broer aan mijn moeders kant lag. Kan mijn broer dit schenken aan de nieuwe eigenaar?
Of is hier een andere oplossing voor? Bedankt alvast voor Uw reactie. Reactie infoteur, 12-03-2018
Goede dag Ton Schepens,
De koper heeft de woning gekocht zoals die bij het Kadaster is geregistreerd (in de koopakte staat een perceelnumer vermeld). Die 4 vierkante meters zijn dan eigenlijk al eigendom van de nieuwe eigenaar. Uw broer moet er alleen voor zorgen dat die extra meters ook bereikbaar en beschikbaar zijn.

Jan, 09-03-2018 10:29 #64
Op 1 januari 2010 hebben wij onze dochter voor de aanschaf van een auto een eenmalig bedrag van € 24.000,-- geschonken (de toen geldige reguliere vrijstelling). Nu willen wij haar voor de aanschaf van een huis nogmaals een bedrag schenken - mag dat? en hoe hoog is dat belastingvrije bedrag? Onze dochter is 37 jaar.
alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 10-03-2018
Beste Jan,
Dan is er nog ruimte voor een belastingvrije schenking voor de woning van 47.198 euro.

Els, 07-03-2018 17:19 #63
Een paar jaar geleden heb ik mijn kind 25.000 geschonken. Hij heeft nu een huis gekocht, mag ik hem nu weer een schenking doen? Reactie infoteur, 08-03-2018
Beste Els,
Dat hangt af van het jaar van de eerdere schenking.

Robert, 07-03-2018 11:31 #62
Hallo, ik wil een stichting oprichten die 100% van de ontvangen donaties uitgeeft aan een ideëel doel. ANBI komen we niet voor in aanmerking omdat we dit met familieleden willen doen. En schenkbelasting voorkomt dat wij onze doelstelling kunnen halen om 100% van de giften aan het ideële doel te besteden. Maar begrijp ik het goed dat donateurs tot 2147 euro belastingvrij kunnen schenken en dat de stichting over schenkingen die wij ontvangen ook geen schenkbelasting hoeft te betalen zolang de giften per persoon en per jaar niet boven de 2147 euro komen? Voorbeeld: Ik werf 10 donateurs die elke maand 50 euro geven, maar omdat dat per persoon maar 600 euro per jaar is hoeven de donateurs niks aan schenkbelasting te betalen en wij als stichting ook niet. Klopt dat? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-03-2018
Hallo Robert,
Bij het doneren aan een stichting gaat het fiscaal gezien om een gift, niet om een schenking. Als u een vereniging opricht (minimaal 25 leden), dan kunnen deze giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de donateurs. Voor giften gelden andere regels.

Gerard, 06-03-2018 16:43 #61
Tellen inkomsten en uitgaven op datum 1 januari mee voor het nieuwe jaar ( peildatum 1 januari), of gelden hiervoor de inkomsten en uitgaven tot en met 31 december? Dus waar ligt het absolute eikpunt? Reactie infoteur, 07-03-2018
Beste Gerard,
Voor de inkomstenbelasting loopt het belastingjaar tot en met 31 december. De stand van zaken op 1 januari 2018 komt pas terug in uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2019.

Jo, 05-03-2018 10:37 #60
Als men in de loop van een kalenderjaar (zeg 1 maart 2018 ) een schenking doet uit eigen middelen aan bijvoorbeeld een kind, heeft deze schenking dan ook invloed op het eigen vermogen in het schenkingsjaar of pas voor het eerst het jaar daarop? Reactie infoteur, 06-03-2018
Beste Jo,
Voor het paar dat de schenking doet heeft dit pas per 1 januari 2019 gevolgen voor de opgave van vermogen in box 3.

Isa, 04-03-2018 22:00 #59
Hallo, moeten schenkingen van ouders via bank gebeuren of mogen ze ook cash doen?
Zo ja moet dat dan schriftelijk vastgelegd worden? Ik ben 31jaar en mijn ouders willen 25000 schenken ivm kopen van een woning Reactie infoteur, 06-03-2018
Hallo Isa,
De Belastingdienst kan vragen om aan te tonen dat de schenking heeft plaats gevonden. Dat kan via een bijschrift bij de storting of door een paar regels op papier te zetten. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris.

Sjoerd Meijer, 03-03-2018 17:28 #58
Wij schenken onze zoon van 28 een bedrag van 25.731 euro over 2018. Mag ik hem in 2019 een schenking doen van 5.363 euro?
Vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 06-03-2018
Beste Sjoerd Meijer,
Ja dat mag u belastingvrij doen, als u niet eerder gebruik maakte van de eenmalig vrijstelling.

Sanne, 02-03-2018 10:13 #57
Hallo,

Mijn gescheiden ouders hebben in 2010 samen 50.000 euro geschonken voor de aankoop van mijn woning. Nu woon ik inmiddels samen in een andere woning en nu willen we een stukje grond naast onze woning kopen voor 11.000 dit wil mijn moeder ons nu schenken. Is dit belastingvrij mogelijk? Reactie infoteur, 03-03-2018
Hallo Sanne,
Dat hangt ervan af. Als u jonger bent dan 40 jaar, dan kan dit belastingvrij. Bent u ouder, dan kan de schenking het beste in een deel schenking en deel lening worden opgedeeld. De schenking is dan tot 5.363 euro belastingvrij in 2018 en het restant (de lening) kan dan in 2019 worden geschonken.

Sergei, 01-03-2018 13:02 #56
Twee vragen:
De vrijstelling tot een 1 ton mag blijkbaar over 3 jaar worden "uitgesmeerd. Die "uitsmering" heb ik in 2015 en 2016 gedaan. Kreeg ik prompt een aanslag schenkbelasting want de fiscus stelde dat cumulering niet kon. De fiscus wordt toch geacht consistent en billijk te zijn?

Een middels een dergelijke schenking aangekocht woonhuis voor eigen bewoning: is er dan een vervreemdingsrestrictie van toepassing? Reactie infoteur, 02-03-2018
Beste Sergei,
De regel dat de schenking in drie jaar mag worden uitgesmeerd is nieuw sinds 2017. Als de schenking en besteding hebben plaats gevonden op het moment dat het een eigen woning is, mag de woning daarna worden verkocht. Hierbij geldt dan geen vervreemdingsrestrictie meer.

Marie, 27-02-2018 18:19 #55
Hallo, mijn ouders hebben in 2004 bij de aankoop van mijn woning € 20.000 geschonken, vervolgens in 2014 € 30.000. Wat is nu in 2018 het maximale bedrag dat nog geschonken mag worden voor de aflossing van de hypotheek? Reactie infoteur, 28-02-2018
Hallo Marie,
Als in 2014 gebruik is gemaakt van de tijdelijk verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, dan resteert in 2018 nog de jaarlijkse vrijstelling van 5.363 euro.

Inia, 20-02-2018 22:03 #54
Hallo, welke bedragen genoemd onder de schenkingsvrijstellingen aan Kind moet je aanhouden als het gaat om schenkingen door gescheiden ouders die geen gezamelijke verplichtingen meer hebben?
En hoe verhoudt dit zich tot kleinkinderen?

Mag een schenker aan meerdere willekeurige personen (onder de 40jr) de schenking van 100.800€ tbv eigen woning doen?
Alvast hartelijk dank. Reactie infoteur, 23-02-2018
Hallo Inia,
Als gescheiden ouders aan een kind schenken, geldt voor hen samen eenmaal het bedrag van de vrijstelling. Voor schenkingen aan kleinkinderen of anderen geldt deze beperking niet.

Karijn, 19-02-2018 00:27 #53
Hallo, kan er vóór het 40ste jaar een belastingvrije schenking OP PAPIER tbv eigen woning worden gedaan? Daadwerkelijke schenking volgt wél in hetzelfde jaar dat kind 40 wordt.

Wat is de schenkbelasting voor €100.000,00 aan een kind ouder dan 40? Reactie infoteur, 19-02-2018
Hallo Karijn,
Een schenking op papier heeft alleen het gewenste effect als de uitbetaling zodanig is dat het geld vóór 2021 voor de eigen woning wordt gebruikt.

Olivier, 17-02-2018 18:53 #52
Beste. Ik wil een schenking doen aan een vriendin van mij deze is 38 jaar oud en gaat eigen woning kopen. Dit zou een bedrag zijn van 12000 euro is dit dan heffingsvrij? Reactie infoteur, 19-02-2018
Beste Olivier,
Ja als een beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling voor een woning, is deze schenking belastingvrij.

Dinie, 16-02-2018 10:40 #51
Onze zoon (42 Jr.) wil huis kopen met partner (34 Jr.) Ik las in een Volkskrantartikel dat ik in dat geval toch aan hem mag schenken, belastingvrij, b.v. 30.000. Klopt dat en hoe regel ik dat? Reactie infoteur, 17-02-2018
Beste Dinie,
Als de fiscale partner van uw zoon jonger is dan 40 jaar, geldt de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking ook.

Norbert, 08-02-2018 21:51 #50
Hallo, mijn zus wil me €8500,- schenken ten behoeve van de aankoop van een woning. Begrijp ik het dan goed dat €2147,- belastingvrij geschonken mag worden en dat ik over de overige €6353,- 30% belasting betaal? Reactie infoteur, 10-02-2018
Beste Norbert,
Als u jonger bent dan 40 jaar, kan de schenking belastingvrij zijn. Bent u ouder dan 40 jaar dan betaalt u in 2018 30% over €6.353 aan schenkbelasting.

Jp de Boer, 07-02-2018 15:41 #49
Hallo, vraagje. als je kinderen ouder zijn dan 40. Hoeveel mag je dan schenken voor de hypotheek van hun huis, om af te lossen? Reactie infoteur, 08-02-2018
Hallo Jp de Boer,
Als kinderen ouder zijn dan 40 jaar, maar u ze jaarlijks belastingvrij 5.363 euro schenken.

Ronald, 06-02-2018 20:42 #48
Goedendag,
Ivm een scheiding moet ik mijn ex 30.000 euro overwaarde betalen. Zij is akkoord dat ik dit in termijnen mag betalen. Ik wil haar dit in 6 jaar betalen… elk jaar eenmalig 5000 euro. Zij hoeft hier geen rente van… Nu werd mij verteld dat ik dit toch als een lening moet zien en een rente percentage moet vaststellen. Hoe laag/hoog moet de rente zijn om niet boven het vrij schenken bedrag te komen. Zodat zij het rentebedrag vrij kan schenken… indien mogelijk. Ik ben 40 jaar.

Bedankt, Ronald Reactie infoteur, 07-02-2018
Beste Ronald,
Als de onderhandse lening niet direct opeisbaar is, mag een marktconforme rente worden gevraagd:

https://financieel.infonu.nl/lenen/18302-lenen-wat-is-onderhands-lenen-en-hoe-doet-u-dat.html

Freek, 06-02-2018 19:07 #47
Mijn zoon wil een huis kopen en wij (ouders) overwegen hem € 25.731 te schenken. Hij moet dit aangeven en opgeven waarvoor hij het gebruikt (vrij of voor de woning). Maakt het voor eventuele latere belastingvrije schenkingen uit wat hij opgeeft? Reactie infoteur, 07-02-2018
Beste Freek,
De eerste € 25.731 is voor een kind jonger dan 40 jaar altijd vrij besteedbaar, maar mag ook worden besteed aan de eigen woning.

Mariska, 05-02-2018 09:06 #46
Ik wil mijn zoon, nu 29 jaar, voor de aankoop van zijn eerste eigen woning dit jaar een schenking geven. Maar ik heb in 2014 hem € 25,096 geschonken, de gewone eenmalige verhoogde vrijstelling. Mag ik nu nog gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van € 100.800? Reactie infoteur, 06-02-2018
Beste Mariska,
U hebt geen gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning en daarom is daarvoor in 2018 nog 47.198 euro aan ruimte aanwezig.

Hendrik, 27-01-2018 22:43 #45
Ik ben Nederlander en woon al 50 jaar in België. Ik wil in 2018 een schenking doen van 9000 euro aan een vriendin woonachtig in Nederland. moet zij dat aangeven aan de belastingen? Reactie infoteur, 29-01-2018
Beste Hendrik,
Als u in België belastingplichtig bent gelden de regels van uw woonland, u mag een handgift doen. Het tarief is afhankelijk van het gewest waarin u woont, de vriendin betaalt niet ook nog eens in Nederland belasting:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Saskia, 24-01-2018 15:29 #44
Ik heb in 2004 een eenmalige schenking van mijn ouders ontvangen vanuit de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar. Kunnen wij daarnaast nu gebruik maken van de verhoogde schenkingsregeling voor eigen woning tot EUR108.000 voor aflossing van een deel van mijn hypotheek? Of kan dat niet meer? (Ik ben onder de 40) Reactie infoteur, 25-01-2018
Beste Saskia,
Dan hebt u nog een vrijstelling van 27.871 euro voor uw eigen woning.

Henk, 23-01-2018 13:58 #43
Onze zoon (39) krijgt van ons (ouders) een schenking op papier. Een in verhuurde staat woning waar hij een vordering op krijgt van €100800,- (2018)
Zoon woont niet in Nederland. Hoeveel schenkbelasting moet betaald worden en door wie? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Henk,
Dat hangt ervan af of er al eerder gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (25.731 euro in 2018). De schenking valt niet onder de vrijstelling van ruim 100.000 euro, als uw zoon er niet ook zelf woont. Belasting is verschuldigd over het bedrag dat uitkomt boven de voor uw zoon geldende vrijstelling.

Jane, 22-01-2018 21:09 #42
Beste, als ik van verschillende mensen (die verder geen relatie tot mij of elkaar hebben) een schenking binnen de vrijstelling ontvang, dus bv van 8 kennissen 2.000,- = 16.000,-, moet ik over het totaal wat boven de vrijstelling van 2.147 uitkomt dan ook de schenkingsbelasting betalen? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Jane,
Neen, dan wordt voor de vrijstellingen elke schenking apart bekeken en wordt niet alles bij elkaar opgeteld.

Glenn, 22-01-2018 11:24 #41
Stel, een grootouder koopt voor zijn kleinkind voor €1500,- aan meubels in een winkel. Kan hij dan toch nog de vrijstellingen aan geld schenken? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Glenn,
Formeel is dan al sprake van een schenking van 1500 euro en blijft er in hetzelfde jaar minder vrijstelling over.

N. E., 20-01-2018 00:15 #40
Uit 2 expirerende polissen oud regime zou ik graag zowel mijn zus als mijn broer Euro 10.000,— willen geven.
Zijn zij inkomstenbelasting hierover verschuldigd of schenkbelasting?
En kan ik de eventuele belastingafdrachten voor mijn rekening nemen?
Is die constructie überhaupt mogelijk?
Hoeveel zou ik dan in totaal kwijt zijn? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste N.E.,
Om een dubbele heffing te voorkomen, kunt u gebruik maken van de samenloopregeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/7068-vermijd-dubbele-heffing-via-beroep-op-de-samenloopregeling.html

G. Westgeest, 18-01-2018 12:05 #39
Als ik een schenking wil doen moet ik dit dan notarieel vast laten leggen? Reactie infoteur, 18-01-2018
Beste G. Westgeest,
U bent niet verplicht om een schenking notarieel vast te leggen als het niet om vastgoed gaat.

F. H., 17-01-2018 17:41 #38
Er wil iemand mijn kinderen( zij zijn onder 18jr) een schenking doen. Wij zijn geen bloedverwanten. Het bedrag wat toegestaan is bedraagt volgens mij ongeveer €2.147 las ik. Maar mag dit bedrag per kind belastingvrij of is dit het gehele bedrag verdeeld over mijn 3 kinderen? Reactie infoteur, 18-01-2018
Beste F.H.,
De vrijstellingen gelden per kind apart, elk kind heeft dus recht op zijn eigen vrijstelling.

Ger, 17-01-2018 16:08 #37
Interessant artikel. Reactie infoteur, 24-01-2018
Dank u!

Marcel Bos, 16-01-2018 14:52 #36
Mag een kind schenken aan zijn ouders en tot wel bedrag kan dit belastingvrij? Reactie infoteur, 16-01-2018
Beste Marcel Bos,
Een kind mag ook zijn ouders een schenking doen, alleen is de schenkingsvrijstelling laag (2.147 euro jaarlijks).

Sandra, 12-01-2018 09:31 #35
Als mijn vader een schenking wil doen tbc onze hypotheek aflossing of aflossing aflossingsvrije hypotheek, kan dat dan (ik ben ouder dan 40 jaar). of hoeveel moeten we dan aan belasting betalen? Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Sandra,
Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoogte van het geschonken bedrag. Stel de schenking bedraagt 50.000 euro, dan betaalt u in 2018 ongeveer 4.465 euro schenkbelasting.

Monicque van Kemp, 11-01-2018 13:01 #34
Als mijn vader ons (kinderen boven 40 jaar) schenkingen wil doen ten behoeve van onze nieuw aangekochte huizen (het geld gaat dan in het huis), hoeveel belasting moeten wij dan hierover betalen? (stel een bedrag van 30.000 euro)
Mvg Monicque Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Monicque van Kemp,
Dan betaalt elk kind 2.465 euro schenkbelasting.

Tinekepinkse, 10-01-2018 20:04 #33
Graag nog antwoord op de volgende vraag, je mag 123.248 schenken tegen 10 procentbelasting, mag dat in 2 jaar of moet dat in 1 jaar geschonken worden?
Mvg Tineke Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Tinekepinkse,
Elk jaar gelden er nieuwe grenzen. De ontvanger van een schenking betaalt belasting over wat in een jaar is geschonken. Een volgend jaar zijn er dan weer nieuwe kansen.

Michel, 10-01-2018 15:47 #32
Mijn schoonouders lenen ons dit jaar 6000 euro voor een nieuwe auto. Mijn partner en ik zijn onder de 40. Mijn schoonouders willen in principe geen rente ontvangen over de lening. Is het dan een gift? Ik lees verschillende verhalen hierover. Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Michel,
Dat is een schenking, maar als de schenking kleiner is dan de vrijstelling, dan is deze schenking belastingvrij.

Tineke Pinkse, 10-01-2018 07:46 #31
Onze dochter van 44 woont in noorwegen, als ik dit jaar 50.000 schenk, moet ze vlgs nederlandse belastingsdienst 10 procent belasting betalen, klopt dat of valt ze onder de noordse wetgeving? Kan ik volgend jaar de rest wat onder 10 procent valt schenken?
Mvg Tineke Reactie infoteur, 10-01-2018
Beste Tineke Pinkse,
Uw dochter valt onder de Nederlandse regels voor de schenkbelasting.

A., 06-01-2018 11:01 #30
Wanneer je in 2014 al een schenking ontvangen hebt van €50.000 t.b.v. aankoop eigen huis, mag er dan in 2018 nogmaals een bedrag van €30.000 belastingvrij geschonken worden t.b.v. aflossing hypotheek. Ontvanger is jonger dan 40. Reactie infoteur, 09-01-2018
Beste A,
Omdat ook in 2014 gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, is er voor dezelfde ontvanger in 2018 geen extra vrijstelling voor de eigen woning. Wel kan deze gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling.

Sabinne, 04-01-2018 16:24 #29
Mijn ouders willen 25000€ schenken om mijn partner uit te kopen van het huis. Ben zelf 46 jaar. Hoeveel schenkbelasting moet er dan betaald worden en door wie? Reactie infoteur, 05-01-2018
Beste Sabinne,
Dan betaalt u 1.965 euro schenkbelasting.

A. Indri, 03-01-2018 19:22 #28
Mijn zoon heeft eenmalig een groot bedrag gekregen van mijn ex-partner om in zijn huis te investeren. Ik vraag mij af of ik nu, als zijn moeder, ook een groot bedrag belastingvrij mag schenken, of dat het schenkingsrecht al opgesnoept is doordat mijn ex-partner die schenking al heeft gedaan. Reactie infoteur, 04-01-2018
Beste A. Indri,
Als uw ex-partner uw echtgenoot was en de vader van uw zoon, dan worden de bedragen van u en uw ex bij elkaar opgeteld.

Vereijken, 02-01-2018 18:50 #27
Goede avond. Ik ben samen met mijn partner een fiscale eenheid. Mogen wij nu ieder aan ons nichtje een bedrag van 2147 euro belastingvrij schenken of worden die schenkingen bij elkaar opgeteld? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Vereijken,
De schenkingen van een fiscale eenheid aan hetzelfde nichtje worden bij elkaar opgeteld.

Ton, 29-12-2017 16:59 #26
Is het moment van overmaken van de schenking bepalend voor het jaar van aangifte (bijv. 29 december 2017) of het moment van ontvangst van de schenking (bijv. 2 januari 2018)? Reactie infoteur, 02-01-2018
Beste Ton,
Voor de fiscus geldt het moment waarop de schenking wordt gedaan, dat is in dit geval de dag van afschrijving van uw rekening.

Cees Hazekamp, 27-12-2017 16:43 #25
De regeling in 2018 voor die € 100.800 belastingvrij, geldt die ook voor 3 jaar net als die van 2017 (toen voor € 100.000)?

M.v.g. Cees Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Cees Hazekamp,
Aansluitend op 2018 is als schenking voor de eigen woning inderdaad tot € 100.800 belastingvrij toegestaan.

Coen, 21-12-2017 23:09 #24
Als mijn moeder een schenking (tot max vrijgesteld bedrag) op papier wil doen:
- moet dat altijd via de notaris?
- Kan mijn moeder de schenkbelasting voor haar rekening nemen?
- hoeven de kinderen dat dan niet op te geven in box 3 als moeder de schenkbelasting betaald?

M.v.g.
Coen Reactie infoteur, 22-12-2017
Beste Coen,
Als het de bedoeling is dat de schenking in mindering komt op de erfenis later, dan is een notariële akte vereist. De kinderen krijgen een vordering op moeder en die valt in box 3.

Sonja, 20-12-2017 14:58 #23
Vraag mijn ouders willen onze zoon 100.000 euro geven (hij is 23) dit wil hij gebruiken voor aanschaf koopwoning volgend jaar 2018. Moeten mijn ouders nu al in 2017 wat schenken wil hij van de 100.000 regeling gebruik maken? Maar hij kan dit nu nog niet in een hypotheek stoppen, want hij gaat pas in 2018 op zichzelf wonen of kan dit wel?
Bvd
met vr.gr sonja M Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Sonja,
Een schenking in 2017 die onder de regeling van 100.000 euro belastingvrij valt, moet vóór 2020 worden besteed. Maar u mag in 2018 ook van de regeling gebruik maken die oploopt tot een hoger bedrag, 100.800 euro.

Rob Keulemans, 15-12-2017 11:17 #22
Ik wil een belasting vrije schenking doen aan onze kleinkinderen. Is dat nog aan voorwaarden gebonden, bijv een specifieke eigen bank rekening of kan dat via de rekening van de ouders? En zijn die beperkt wat gebruik van dat geld betreft?

Bvd
met vr groet Rob Reactie infoteur, 15-12-2017
Beste Rob Keulemans,
Als u geen voorwaarden stelt bij de schenking, mogen de kleinkinderen er vrij over beschikken. Zijn de kinderen nog minderjarig, dan opent u het beste een kinderrekening. Wilt u het geld op de rekening van de ouders storten, dan vermeldt u duidelijk dat de schenking een schenking aan de kleinkinderen is.

J. Sheombar, 13-12-2017 20:43 #21
JS
Mijn zoon woont en werkt in Ierland. volgend jaar wil ik na de verkoop van mijn woning € 50.000,00 aan hem schenken
Heb inmiddels gelezen dat ik eenmalig € 25.449,00 belastingvrij mag schenken. Moet hij over het restant
(€ 50.000,00-€ 25449,00) belasting betalen ondanks dat hij niet in Nederland woont en werkt?
ter info: van deze eenmalige vrijstelling is eerder geen gebruik van gemaakt.
BVD voor uw reactie.
M v gr James S Reactie infoteur, 14-12-2017
Beste J. Sheombar,
Omdat de schenkingsvrijstelling in Ierland hoog is voor een zoon (circa €310.000), resteert een mogelijke schenkingsbelasting in Nederland. Uw zoon moet wel jonger zijn dan 40 jaar.

Steven, 11-12-2017 18:59 #20
Moeder wenst op 1 januari 300.000 eu te schenken aan de kinderen (beide ouder dan 40, al eerder het maximale belastingvrije schenkbedrag ontvangen). Ervan uitgaande dat de moeder de schenkbelasting voor haar rekening neemt. Hoeveel ontvangt ieder kind? BVD Reactie infoteur, 12-12-2017
Beste Steven,
Als moeder de schenkbelasting zelf betaalt, krijgt ieder kind 150.000 euro netto.

Nw, 10-12-2017 15:20 #19
Wij zijn de ouders van 2 kinderen die ouder zijn dan 40 jaar. In 2018 willen wij onze woning vererven/ schenken aan onze kinderen. De woning wordt momenteel verhuurd en heeft een WOZ waarde van € 300000,--.
Wat zijn de consequenties daarvan? Reactie infoteur, 11-12-2017
Beste Nw,
Voor de ontvangers is dit een schenking (ze betalen er schenkbelasting over) en telt een verhuurde woning mee voor het vermogen in box 3 (vermogensbelasting). De overdracht betekent bovendien dat er overdrachtsbelasting en notariskosten betaald moeten worden.

Jan Prins, 09-12-2017 15:23 #18
Mag ik eind dec 2017 schenking doen aan mijn dochter en klein dochter voor het jaar 2018.
begin jan. 2017 heb ik de zelfde bedragen gedaan voor 2017.

M.vr.g. JanP Reactie infoteur, 11-12-2017
Beste Jan Prins,
U kunt dit waarschijnlijk beter per 1 januari 2018 doen. De schenkingen die u in 2017 doet worden immers bij elkaar opgeteld en worden fiscaal gezien gekoppeld aan 2017.

Fh, 07-12-2017 10:22 #17
Begrijp ik het goed dat als er in 2017 een maximale schenking is gedaan (100.000) en besteed is aan een huis, dat er dan in 2018 opnieuw een vrijgestelde schenking gedaan mag worden van 25.449? Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Fh,
Neen, dan hebt u inmiddels van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt.

Jelten van B., 06-12-2017 19:40 #16
Bedankt voor uw eerdere reactie (u antwoorde negatief op de vraag of er een minimum bekend is voor de schenkingsreeks die in 2017 moet beginnen).

Zou u mij kunnen vertellen hoe ik een schenkingsreeks kan beginnen?

Nog een vraag over de schenkenreeks, als ik in 2018 een huis wil kopen en daar een gift van 100k van mijn ouders bij wil gebruiken, moet ik dit jaar (2017) al de reeks beginnen. Hoewel er geen minimum is om in 2017 de reeks mee te beginnen, is er wel een maximale gift in 2018.
Mijn vraag: kan ik e.g. 10k dit jaar van mijn ouders ontvangen, en in 2018 de resterende 90k - volledig vrijgesteld van belasting? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Jelten van B.,
U ontvangt uw eerste schenking in 2017 (uiteraard groter dan 0). Over deze schenking doet u bij uw belastingaangifte een beroep op de verhoogde vrijstelling van (maximaal) 100.000 euro voor uw eigen woning. Daarmee is de reeks tot 100.000 euro gestart. U kunt ook een reeks starten in 2018, dan mag het bedrag oplopen tot maximaal 100.800 euro.

I. C. Evers-Meijers, 01-12-2017 12:15 #15
Wij willen de studieschuld van onze dochter (32 jr.)afbetalen ( €16.000,00) we dachten nog niet het 1 maligne maximale bedrag te schenken, wellicht heeft ze onze hulp nog nodig bij de aankoop van een woning, maar wel het bedrag van €5320,00 per jaar. Nu hebben wij reeds enkele bedragen geschonken ivm. Huur, verjaardag, vakantiegeld. Moeten wij deze kleinere bedragen aftrekken van €5320,00? Reactie infoteur, 02-12-2017
Beste I. C. Evers-Meijers,
Alle schenkingen in hetzelfde jaar van eenzelfde schenker worden inderdaad bij elkaar opgeteld.

Theo, 30-11-2017 12:45 #14
Mijn tante wil mij, na verkoop van haar huis, mij € 100.000 schenken. hoeveel belasting moet ik betalen? over het gehele bedrag 30%? of kan het te belasten bedrag verlaagd worden doordat ik een deel ga besteden aan aflossing hypotheek of verbouwing Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Theo,
Bij een schenking in 2018 jaar betaalt u hierover, als de schenking bestemd is voor uw eigen woning en u niet jonger bent dan 40 jaar, ongeveer 29.400 euro aan schenkbelasting.

Jaap, 29-11-2017 15:58 #13
Kan ik mijn schoondochter (38 jaar) in 2018 belastingvrij € 100000 schenken? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste Jaap,
Ja, als dat niet al in 2017 is gebeurd.

Maurice, 28-11-2017 19:47 #12
Ik zie voor 2018 een schenkingsvrijstelling van 53.000 aan kinderen bestemd voor woning ongeacht leeftijd. Klopt dit? Reactie infoteur, 29-11-2017
Beste Maurice,
Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook in 2018 de restrictie dat de ontvanger of diens partner jonger moet zijn dan 40 jaar.

Erik, 22-11-2017 23:23 #11
Ik wil mijn broer de maximale onbelaste schenking doen, maar ook zijn echtgenote (in gemeenschap van goederen gehuwd). Geldt de 2.129 dan per persoon of wordt het van beide echtgenoten opgeteld? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Erik,
De echtgenoten worden als één fiscale eenheid gezien, de schenkingen worden bij elkaar opgeteld.

B. van de Nesse, 21-11-2017 10:00 #10
Vraag:
Als ik een schenking doe van b.v. 6000 euro
aan mijn kind danwel kleinkind,
Is dat dan door mij in mindering te brengen op mijn belastbaar inkomen! Van 2018?
Dank u! Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste B. van de Nesse,
Een schenking door u komt in mindering op uw vermogen in box 3 en daarmee de vermogensbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/181500-belasting-spaargeld-2018.html

Ook uw verzamelinkomen gaat iets omlaag (minder bijtelling namelijk).

J., 18-11-2017 21:50 #9
Ik wil in 2018 een huis kopen en mijn ouders zijn zo vriendelijk hier in te helpen, met een schenking tot 100.000 euro. Ik begrijp dat de zogenaamde "schenkingreeks" in 2017 moet beginnen, om deze in 2018 vol te maken tot 100.000 euro. Echter heb ik moeite om informatie te vinden hoe ik deze schenkingreeks begin, en wat de voorwaarden (en specifiek het minimum voor 2017) hierbij zijn. Waar kan ik hier meer informatie over vinden? Reactie infoteur, 21-11-2017
Beste J,
In de wet staat geen minimum vermeld, wel een maximum (100k).

J. van der Lee, 16-11-2017 01:34 #8
Mijn zoon is onlangs naar het buitenland vertrokken voor een wereldreis. Hij zal niet terugkomen dit jaar en volgend jaar blijft hij ook grotendeels uit Nederland weg. Hij heeft zich uit Nederland uitgeschreven. Hij heeft zijn huis verkocht en wil mij als zijn moeder 20.000 schenken. Mag dit belastingvrij? Reactie infoteur, 16-11-2017
Beste J. van der Lee,
Als de ontvanger niet jonger is dan 40 jaar, is deze schenking van 20.000 euro niet belastingvrij.

A. Leijn, 15-11-2017 12:53 #7
In 2017 schenking gedaan aan kind welke in 2 jaar (2017,2018) besteed wordt aan aflossing hypotheek. Mag ik in 2018 het bedrag van € 5.320,- belastingvrij schenken aan hetzelfde kind? Reactie infoteur, 21-12-2017
Beste A. Leijn,
Als u in 2018 geen beroep meer doet op de verhoogde eenmalige vrijstelling (het vol maken van de 100k respectievelijk 100.800 euro), dan mag u in 2018 gewoon de jaarlijkse vrijstelling benutten.

Adri Peters, 10-11-2017 16:45 #6
Beste infoteur,
mijn dochter van 33 jaar wil volgend jaar (2018) haar huidige appartement verkopen. Dit zal vermoedelijk een restschuld tussen de €20.000 en €40.000 opleveren. Daarna wil ze een nieuwe woning kopen. Ik kan haar maximaal €35.000 eenmalig schenken, om de eventuele restschuld te kunnen aflossen en wellicht een deel van de nieuwe woning te financieren. Moet ik haar dit bedrag of een deel daarvan reeds in 2017 overmaken om haar in aanmerking te laten komen voor de eenmalige schenkingsvrijstelling tot €100.000?
En moet zij over dit bedrag in box 3 belasting betalen als hiermee haar spaargeld boven het toegestane maximum van € 24.437 uitkomt? Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Adri Peters,
Als u in totaal 100.000 euro wilt schenken, dan moet u in 2017 een begin maken. Maar als het blijft bij 35.000 euro, dan is dat niet nodig. Dan valt zij in 2018 namelijk onder de reguliere eenmalige vrijstelling die oploopt tot 53.016 euro.

Bert Nicolai, 06-11-2017 15:21 #5
Kun je een nog in aanbouw zijnd appartement dit jaar al met warme hand schenken, en gebruik maken van de € 100.000 belastingvrije schenking? Trouwens is al definitief bekend of het nieuwe kabinet deze leenvorm ook in 2018 voortzet? Het laatste dat ik hierover gelezen heb is dat de demissionaire minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft gezegd dat deze regeling per 31-12-2017 absoluut zou eindigen. Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Bert Nicolai,
Belastingvrij schenken van 100.000 euro kan nog in 2017. Het bedrag mag worden besteed in 2017 en de twee opvolgende kalenderjaren (2018 en 2019). Zie ook de aanvullende passage in het artikel met de kop aansluiting met 2017.

Jacob-Jan Bakker, 31-10-2017 09:49 #4
L.S.

Is het zeker dat ook in het jaar 2018 de zgn. jubelton schenking van toepassing is? Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Jacob-Jan Bakker,
Dat is momenteel zo goed als zeker, maar de schenkingsreeks moet u wel in 2017 beginnen.

Christa Otten, 09-10-2017 21:04 #3
L.s.
In bovenstaand overzicht is nu een bedrag vermeld van 25.449 schenkingsvrijstellingen. Is dit bedrag voor kinderen van ouders tm 40 jaar? Of mag in 2018 het kind ook ouder zijn dan 40 jaar? Reactie infoteur, 10-10-2017
Beste Christa Otten,
De jaarlijkse vrijstelling is leeftijdsonafhankelijk, de eenmalige vrijstellingen gelden voor kinderen tot 40 jaar.

Walter Janssens, 07-10-2017 14:46 #2
Welke weg moet ik volgen om belastingvrij te schenken voor aflossing hypothecair krediet van dochter? Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Walter Janssens,
U doet dan een aantoonbare schenking aan uw dochter die jonger is dan 40 jaar (giraal met bijschrift bijvoorbeeld), doet aangifte schenkbelasting met een beroep op de hoge vrijstelling en uw dochter zorgt ervoor dat ze aantoonbaar haar hypotheek aflost met de schenking.

Yvonne Bax, 27-09-2017 19:23 #1
Belastingvrij schenken van ouder op kind. Voor wie geldt de vrijstelling precies? Voor ouder of voor kind? Als kind een bedrag krijgt moet hij/zij dit dan bij zijn/haar inkomen optellen en dus daarover later belasting gaan betalen? Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste Yvonne Bax,
De vrijstelling geldt voor het kind. Een schenking is geen inkomen, maar kan wel onderdeel worden van het vermogen (box 3) en zo belast worden door de inkomstenbelasting.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 21-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenkbelasting 2019 en 2020
Reacties: 128
Schrijf mee!