InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Met een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn als u gebruik kunt maken van enkele forse vrijstellingen. Een schenking mag in geld zijn, cash, in aandelen, u mag een woning schenken of via een schenking juist de aankoop van een eigen woning mogelijk maken. Wat is er mooier dan belastingvrij schenken, het kan echt. U mag schenken aan een eigen kind of stiefkind, broer, zus, kleinkind een ander familielid maar ook aan een vreemde. Er gelden steeds weer verschillende tarieven, maar in veel gevallen kunt u zelf berekenen of er belasting moet worden betaald en hoeveel dat ongeveer zal zijn. Schenkingen uit 2017 kunnen overigens ook van invloed zijn op de schenkingsvrijstellingen in 2018.

Inhoud


Een schenking in 2018 betekent niet altijd schenkbelasting betalen

U kunt ervoor kiezen om een schenking vrij van recht te doen. Dat houdt in dat u als schenker ook de schenkbelasting zult betalen. In alle andere gevallen is primair de ontvanger van de schenking verantwoordelijk voor de te betalen schenkbelasting. Of en hoeveel schenkbelasting er betaald moet worden is afhankelijk van:
  • De relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking (bijvoorbeeld ouder-kindrelatie).
  • De leeftijd van de ontvanger van de schenking.
  • De besteding van de ontvangen schenking.
  • De vrijstellingen waarvoor u in aanmerking komt.

Relatie schenker en ontvanger

In zijn algemeenheid is het zo dat een kind of pleegkind dat een schenking van een ouder of pleegouder krijgt op meer schenkingsvrijstellingen recht heeft en dat de bedragen veelal hoger zijn. Er zijn hoge eenmalige schenkingsvrijstellingen en hoge jaarlijkse vrijstellingen. Een ouder die zijn kind met een schenking wil helpen, bijvoorbeeld om een huis of inboedel te kopen, kan van deze vrijstellingen gebruik maken. Bovendien zijn de tarieven van de schenkbelastingen voor deze categorie schenkingen lager.

De leeftijd van de ontvanger van de schenking

Het maakt nogal wat uit of de begiftigde jonger is dan 40 jaar of niet. Als u iemand die jonger is dan 40 jaar geld schenkt en de ontvanger besteedt de schenking aan de eigen woning, dan kan zelfs een schenking van 100.000 euro belastingvrij zijn. Bij deze grote vrijstelling van 100.000 euro maakt het niet uit of de ontvanger uw kind is, het mag ook een broer of zus zijn, uw ouders of wellicht een vreemde. Cruciaal is dat het een schenking om niet moet zijn, wat wil zeggen dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. Verder is van groot belang dat het geld ook aantoonbaar in een eigen woning wordt gestoken. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbouwing ervan, de aflossing van de hypotheek van een eigen woning of bijvoorbeeld de inlossing van een restschuld. Ook de afkoop van erfpacht voor de eigen woning valt onder deze vrijstelling. Wat niet werkt is het kopen van een tweede woning of een vakantiewoning, de woning met 100.000 euro vrijstelling moet de eigen woning van de ontvanger van de schenking zijn. De ontvanger moet op het moment van schenking zelf in de woning wonen of gaan wonen. Als het geld niet in de eigen woning wordt gestopt, kan soms gebruik worden gemaakt van een lagere vrijstelling die oploopt tot 25.526 euro.

De besteding van de ontvangen schenking

Een kind jonger dan 40 jaar heeft dus mogelijk een vrijstelling van eenmalig 25.526 euro. Het mooie van deze vrijstelling is dat die volledig bestedingsvrij is. Hebt u van deze vrijstelling al in een eerder jaar gebruik gemaakt, dan bestaat deze mogelijkheid in 2018 niet meer. Niet bestedingsvrij zijn de schenkingen die zijn bedoeld voor de eigen woning zoals hiervoor besproken en de schenking voor een dure studie. Volgt uw kind een dure studie of koopt het een woning en maakt u niet gebruik van de 100.000 euro vrijstelling in 2017, dan kunt u eenmalig van een vrijstelling gebruik maken die maximaal 53.176 euro bedraagt. Deze vrijstellingen gelden alleen voor een kind of pleegkind, niet voor andere familieleden of vreemden.

De aansluiting met 2017 als u gebruik wilt maken van de 100.000 euro vrijstelling

Zowel de schenking als de besteding mogen gespreid plaats. De eerste schenking moet in 2017 beginnen en kan in vervolgens 2018 en 2019 verder worden aangevuld tot 100.000 euro. Dat wil zeggen dat een schenking van 20.000 euro in 2017 en bijvoorbeeld 40.000 euro in 2018 en 2019 belastingvrij is. Als er in 2017 bijvoorbeeld 20.000 euro wordt geschonken en in 2019 de resterende 80.000 euro (alles voor de eigen woning), dan zijn die 80.000 euro niet belastingvrij. De schenkingsreeks moet natuurlijk ook in 2017 zijn aangevangen.

De schenkingsvrijstellingen in 2018

Al met al maken een groot aantal vrijstellingen belastingvrij schenken mogelijk in 2018 (voorlopige cijfers):

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Kinderen5.320 euro jaarlijks
Kinderen25.449 euro (vrij besteedbaar) tot 53.016 euro eenmalig (dure studie, woning)
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot 100.000 euro

Maar u mag ook een broer, zus, ander familielid of een vreemde geld schenken:

Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2018
Overige ontvangers van een schenking2.129 euro jaarlijks
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woningtot 100.000 euro aansluitend op 2017

Tarieven schenkbelasting 2018

De schenkbelasting wordt geheven over het bedrag aan schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Daarbij hanteert de Belastingdienst twee belastingschijven (voorlopige cijfers):

Tarieven schenkbelasting 2018 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0 122.635910%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner 122.63512.263 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0 122.63518%
Kleinkind 122.63522.074 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0 122.63530%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde 122.63536.790 plus 40% over het meerdere

Deze tabel geeft nog eens aan dat een grote schenking aan een ander familielid dan uw eigen kind veel belasting kan kosten als niet de grote vrijstellingen kunnen worden toegepast (de aankoop van een eigen woning bijvoorbeeld).

Schenking in 2018 betekent later ook minder erfbelasting betalen

Met de grote eenmalige vrijstelling van 100.000 euro wordt het, als u het geld hebt, wel erg aantrekkelijk om een grote schenking te doen. Het voordeel is bovendien dat uw erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen en de schenker minder vermogensbelasting over zijn geld in box 3 zal moeten afdragen. Dat effect in box 3 kan overigens pas een jaar later plaats vinden dan het jaar van schenking, omdat de fiscus naar uw vermogen kijk op 1 januari van een jaar. Het verdient zeker de voorkeur om eens een schenkingsplan te maken en om te laten berekenen wat de voordelen voor uw belastingpositie kunnen zijn en welke schenkingen er mogelijk zijn. Later anderen te veel erfbelasting laten betalen zult u toch ook niet willen.
© 2017 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2016 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties,…
Belastingvrij schenken 2016 & 2017Belastingvrij schenken 2016 & 2017Belastingvrij schenken is ook in 2015, 2016 en 2017 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2015 en schenkbelasting…
Schenken op papier  voordelen en nadelenSchenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2016 of 2017 kiezen voor een s…

Reageer op het artikel "Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. van der Lee, 16-11-2017 01:34 #8
Mijn zoon is onlangs naar het buitenland vertrokken voor een wereldreis. Hij zal niet terugkomen dit jaar en volgend jaar blijft hij ook grotendeels uit Nederland weg. Hij heeft zich uit Nederland uitgeschreven. Hij heeft zijn huis verkocht en wil mij als zijn moeder 20.000 schenken. Mag dit belastingvrij? Reactie infoteur, 16-11-2017
Beste J. van der Lee,
Als de ontvanger niet jonger is dan 40 jaar, is deze schenking van 20.000 euro niet belastingvrij.

A. Leijn, 15-11-2017 12:53 #7
In 2017 schenking gedaan aan kind welke in 2 jaar (2017,2018) besteed wordt aan aflossing hypotheek. Mag ik in 2018 het bedrag van 5.320,- belastingvrij schenken aan hetzelfde kind? Reactie infoteur, 15-11-2017
Beste A. Leijn,
Als u in 2018 geen beroep meer doet op de verhoogde eenmalige vrijstelling (het vol maken van de 100k), dan mag u in 2018 gewoon de jaarlijkse vrijstelling benutten.

Adri Peters, 10-11-2017 16:45 #6
Beste infoteur,
mijn dochter van 33 jaar wil volgend jaar (2018) haar huidige appartement verkopen. Dit zal vermoedelijk een restschuld tussen de 20.000 en 40.000 opleveren. Daarna wil ze een nieuwe woning kopen. Ik kan haar maximaal 35.000 eenmalig schenken, om de eventuele restschuld te kunnen aflossen en wellicht een deel van de nieuwe woning te financieren. Moet ik haar dit bedrag of een deel daarvan reeds in 2017 overmaken om haar in aanmerking te laten komen voor de eenmalige schenkingsvrijstelling tot 100.000?
En moet zij over dit bedrag in box 3 belasting betalen als hiermee haar spaargeld boven het toegestane maximum van 24.437 uitkomt? Reactie infoteur, 13-11-2017
Beste Adri Peters,
Als u in totaal 100.000 euro wilt schenken, dan moet u in 2017 een begin maken. Maar als het blijft bij 35.000 euro, dan is dat niet nodig. Dan valt zij in 2018 namelijk onder de reguliere eenmalige vrijstelling die oploopt tot 53.016 euro.

Bert Nicolai, 06-11-2017 15:21 #5
Kun je een nog in aanbouw zijnd appartement dit jaar al met warme hand schenken, en gebruik maken van de 100.000 belastingvrije schenking? Trouwens is al definitief bekend of het nieuwe kabinet deze leenvorm ook in 2018 voortzet? Het laatste dat ik hierover gelezen heb is dat de demissionaire minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft gezegd dat deze regeling per 31-12-2017 absoluut zou eindigen. Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Bert Nicolai,
Belastingvrij schenken van 100.000 euro kan nog in 2017. Het bedrag mag worden besteed in 2017 en de twee opvolgende kalenderjaren (2018 en 2019). Zie ook de aanvullende passage in het artikel met de kop aansluiting met 2017.

Jacob-Jan Bakker, 31-10-2017 09:49 #4
L.S.

Is het zeker dat ook in het jaar 2018 de zgn. jubelton schenking van toepassing is? Reactie infoteur, 08-11-2017
Beste Jacob-Jan Bakker,
Dat is momenteel zo goed als zeker, maar de schenkingsreeks moet u wel in 2017 beginnen.

Christa Otten, 09-10-2017 21:04 #3
L.s.
In bovenstaand overzicht is nu een bedrag vermeld van 25.449 schenkingsvrijstellingen. Is dit bedrag voor kinderen van ouders tm 40 jaar? Of mag in 2018 het kind ook ouder zijn dan 40 jaar? Reactie infoteur, 10-10-2017
Beste Christa Otten,
De jaarlijkse vrijstelling is leeftijdsonafhankelijk, de eenmalige vrijstellingen gelden voor kinderen tot 40 jaar.

Walter Janssens, 07-10-2017 14:46 #2
Welke weg moet ik volgen om belastingvrij te schenken voor aflossing hypothecair krediet van dochter? Reactie infoteur, 09-10-2017
Beste Walter Janssens,
U doet dan een aantoonbare schenking aan uw dochter die jonger is dan 40 jaar (giraal met bijschrift bijvoorbeeld), doet aangifte schenkbelasting met een beroep op de hoge vrijstelling en uw dochter zorgt ervoor dat ze aantoonbaar haar hypotheek aflost met de schenking.

Yvonne Bax, 27-09-2017 19:23 #1
Belastingvrij schenken van ouder op kind. Voor wie geldt de vrijstelling precies? Voor ouder of voor kind? Als kind een bedrag krijgt moet hij/zij dit dan bij zijn/haar inkomen optellen en dus daarover later belasting gaan betalen? Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste Yvonne Bax,
De vrijstelling geldt voor het kind. Een schenking is geen inkomen, maar kan wel onderdeel worden van het vermogen (box 3) en zo belast worden door de inkomstenbelasting.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 13-11-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Reacties: 8
Schrijf mee!