Griffierechten 2020 en 2021 tarieven rechtspraak

Griffierechten 2020 en 2021  tarieven rechtspraak Hoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2019, 2020 en 2021, wat zijn de kosten voor toevoeging van een advocaat, hoeveel bedraagt uw eigen bijdrage? Met deze vragen wordt u al snel geconfronteerd als u rechtshulp nodig hebt. Het kabinet wil namelijk steeds meer kostendekkende griffierechten in ons land, ook voor uw toegevoegde advocaat. Let op de kosten van een toegevoegde advocaat, de tarieven gaan in 2019 omhoog. In 2020 gaan de griffierechten voor civiele zaken in eerste aanleg met een vordering tussen 500 en 5.000 fors omlaag, maar boven de 5.000 tot 35% omhoog.

Eigen bijdrage voor rechtsbijstand in 2019, 2020 en 2021


Regeerakkoord: kostendekkende griffierechten

In het regeerakkoord Rutte 2 stond dat de rechtspraak in ons land vanaf 2013 moet worden betaald door wie ervan gebruik maakt. Dat betekent dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht zouden moeten worden aangepast. Het kabinet streefde naar dat kostendekkende griffierechten per 1 januari 2014. De tarieven gingen wel omhoog, maar zijn niet kostendekkend gemaakt.

Welke griffierechten zijn er?

Het feit dat het gaat om de aanpassing van de dat Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht geeft al aan dat het om de civielrechtelijke rechtspraak en bestuursrechtelijke rechtspraak gaat. Het gaat dus om het aanvechten van een besluit van de overheid en belastingdienst, maar ook een procedure tegen de buurman die ongevraagd een schutting op uw terrein heeft gezet. Denk aan uw belastingaanslag, de WOZ-beschikking, de toeslagen en zo verder. Het gaat niet om de strafzaken.

Wie betaalt de griffierechten?

Griffierechten moeten zowel door de verweerder als de gedaagde worden betaald. Daarbij komt dat de heffing moet worden betaald voordat een rechtszaak kan beginnen. Als u wordt gedaagd en u bent niet bereid de griffierechten te betalen of u kunt ze niet betalen, dan zal de verweerder in het gelijk worden gesteld. Dit riekt naar rechtsongelijkheid, waarbij een partij met veel geld op de bank veel eenvoudiger een rechtszaak kan aanspannen en winnen. Om hier ietwat aan tegemoet te komen wordt er compensatie gegeven aan wie minder inkomen heeft, maar de verhoging van de griffierechten is dusdanig dat het altijd een dure grap blijft.

Bedrijven, belastingdienst en incasso

Bedrijven en stichtingen gaan straks evenveel griffierechten betalen als een burger. Dat is voordelig want nu betalen ze nog het dubbele tarief. De kantonrechter is ook nog een uitzondering op het geheel. Bij de kantonrechter hoeft de verweerder geen griffierecht te betalen.

Eigen bijdrage betaling advocaat, gefinancierde rechtsbijstand 2019 en 2020

Om gebruik te kunnen maken van een toegevoegde advocaat (gefinancierde rechtsbijstand) moet u beschikken over een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand waardoor u voor een gereduceerd tarief in aanmerking komt. Bij een een toevoeging betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een belangrijk deel van de kosten van uw advocaat. Het peiljaar voor het relevante inkomen is uw inkomen twee jaar vóór het jaar waarin u de toevoegaanvraag doet.

Griffierechten in 2019 en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2019

De griffierechten gaan omhoog met de inflatie. Voor het inkomen is in 2019 het jaar 2017 het peiljaar, in 2020 is dat 2018:

Griffierechten 2019:

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
121 81 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 12.500 486 213 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 972 486 81
Griffierechten bij de rechtbank voor andere zaken dan kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde 639 297 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet
meer dan 100.000
1.992 914 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
4.030 1.599 81
Griffierechten bij de Gerechtshoven:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
741 324 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
2.020 741 324
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 100.000
5.382 1.684 324
Griffierechten bij de Hoge Raad:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer 12.500
811 336 336
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer
dan 12.500 en niet meer dan 100.000
2.692 811 336
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 6.731 2.020 336

Eigen bijdragen rechtspraak 2019, personen- of familierecht, peiljaar inkomen is 2017

Inkomen alleenstaande in peiljaarEigen bijdrage 2019Inkomen peiljaar indien met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.400 345t/m 26.900
19.401 - 20.100 418 26.901 - 27.900
20.101 - 21.100 574 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 731 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 862 32.601 - 38.600
meer dan 27.300volledig zelf te betalen, geen gesubsidieerde rechtsbijstandmeer dan 38.600

Bekijk dus altijd wat er in uw geval mogelijk is. Wellicht hebt u een rechtsbijstandverzekering waarop u een beroep kunt doen. U kunt ook kiezen voor mediation. Toevoeging is alleen mogelijk als uw inkomen niet te hoog is (tot 27.300 voor een alleenstaande en 38.600 als u een partner hebt). De eigen bijdrage bedraagt dan 54 tot 107 euro.

Eigen bijdragen rechtspraak 2019, rechtsbijstand geen personen- of familierecht

Gaat het niet om het personen- of familierecht, dan is de eigen bijdrage voor de rechtspraak in 2019 iets lager:

Inkomen alleenstaande in peiljaarEigen bijdrage 2019Inkomen peiljaar indien met een partner of eenoudergezin met minderjarig kind)
t/m 19.400 199t/m 26.900
19.401 - 20.100 365 26.901 - 27.900
20.101 - 21.100 522 27.901 - 29.200
21.101 - 23.000 679 29.201 - 32.600
23.001 - 27.300 835 32.601 - 38.600
meer dan 27.300volledig zelf te betalen, geen gesubsidieerde rechtsbijstandmeer dan 38.600

Bekijk dus altijd vooraf goed om wat voor een rechtszaak het zal gaan.

Griffierechten in 2020 en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2020

In 2020 gebeurt er nogal wat met de griffierechten. Tot 2020 was er de grote categorie met vorderingen tussen 500 en 5.000 waarvoor fors betaald moest worden. In 2020 wordt deze categorie opgesplitst in vier nieuwe categorieën waarvoor de griffierechten fors omlaag gaan. Boven de 12.500 gaan de griffierechten maar liefst 35% omhoog, de categorie onvermogenden wordt ontzien:

Procentuele wijziging griffierechten 2020 ten opzichte van 2019

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
0%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 1.000-37%-12%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.000 en niet meer dan 1.500-37%-12%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.500 en niet meer dan 2.500-29%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 2.500 en niet meer dan 5.000-5%0%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 5.000 en niet meer dan 12.500+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 25.000+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 25.000 en niet meer dan 100.000+35%+35%0%
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000+35%+35%0%

Dat leidt tot de volgende griffierechten in 2020

Griffierechten 2020

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van niet meer dan 500
121 81 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 500 en niet meer dan 1.000 306 204 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.000 en niet meer dan 1.500 306 204 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.500 en niet meer dan 2.500 347 231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 2.500 en niet meer dan 5.000 460 231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 5.000 en niet meer dan 12.500 655 311 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 25.000 1.309 655 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 25.000 en niet meer dan 100.000 2.683 1.231 81
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 5.428 2.154 81

Griffierechten in 2021 en eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2021

De tarieven gaan omhoog ten opzichte van 2020:

Griffierechten 2021

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoekVoor niet-natuurlijke personenVoor natuurlijke personenVoor onvermogenden
Griffierechten bij de rechtbank voor kantonzaken:
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:
van onbepaalde waarde of
met een beloop van meer dan 500 maar niet meer dan 1.500
312 208 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 1.500 en niet meer dan 2.500 354 236 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 2.500 en niet meer dan 5.000 472 236 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 5.000 en niet meer dan 12.500 672 318 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 12.500 en niet meer dan 25.000 1.342 672 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 25.000 en niet meer dan 100.000 2.751 1.262 83
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan 100.000 5.664 2.208 83

Opmerkelijk is dat in 2021 de eerste schijf is verlengd naar een beloop van maximaal 1.500, waardoor ook de traieven omhoog gaan. Voor onvermogenden gaat het tarief beperkt omhoog, naar 83 (was 81 in 2020).
© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoGesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoAls u te maken hebt met een juridisch probleem en over een laag of lager inkomen beschikt, kunt u eventueel aanspraak ma…
Vijf tips om advocaatkosten te besparen als je gaat scheidenVijf tips om advocaatkosten te besparen als je gaat scheidenNaar de advocaat gaan, kost geld. En niet zo´n klein beetje ook. Vooral als men niet in aanmerking komt voor gefinancier…
Advocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaat nodig? Over de kosten, tarief, loon, vergoeding, honorarium, kostenaftrek en rechtsbijstand. Een advocaat kost…
Wanneer stap je naar de rechter?Als je het niet eens bent met een beslissing van bijvoorbeeld de gemeente of je wordt verdacht van een strafbaar feit, d…

Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boeteControle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boeteWie als student in het mbo in 2022 of 2023 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beu…
Voor weinig geld op vakantieVoor weinig geld op vakantieGoedkoop op vakantie kan zeker! Tegenwoordig zie je door de bomen het bos niet meer met de acties op internet. Krijg je…
Bronnen en referenties
  • Staatscourant
Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 04-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.