Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Als u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van schenkingsvrijstellingen zijn. De Belastingdienst berekent immer de schenkbelasting over het bedrag dat groter is dan de vrijstelling die van toepassing is. Om belastingvrij een groot bedrag te schenken kan de verhoogde vrijstelling eigen woning interessant zijn of de schenkingsvrijstelling voor een dure studie. De tarieven van de schenkbelasting vallen bij bepaalde bedragen hoger uit door het progressieve tarief. Een kind betaalt ook weer een ander tarief dan een broer of zus. Probeer dus slim te schenken, gebruik de vrijstellingen en spreidt de schenkingen desnoods in de tijd.

Gebruik in 2021 de grote schenkingsvrijstellingen slim


Schenking in 2021: de ontvanger betaalt de belasting

De systematiek bij de schenkbelasting is zo dat er bepaalde vrijstellingen zijn die een belastingvrije schenking mogelijk maken. Alleen over het bedrag dat groter is dan de vrijstellingen moet schenkbelasting worden betaald. Hoe groot de vrijstelling is hangt af van:
 • De ontvanger, van de schenking, de begiftigde;
 • Het jaar van schenking;
 • De besteding van de schenking.

Als er over een schenking schenkingsbelasting wordt geheven, is het in de regel de ontvanger die deze belasting betaalt. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen.

Geen schenkbelasting betalen

Schenkbelasting hoeft niet te worden betaald als:
 • De schenking kleiner is dan de vrijstelling.
 • De schenker meer dan 10 jaar in het buitenland woont.
 • De schenking is gegeven om dringende schulden af te lossen.
 • Het om een schenking aan een door de Belastingdienst erkende ANBI gaat.
 • Een ANBi u schenkt.
 • Het gaat een schenking door een werkgever is waarover u al inkomstenbelasting betaalt.
 • De schenking wordt gedaan, omdat de schenker zich hiertoe moreel verplicht voelt.
 • De schenker u vrij van recht schenkt

Vrij van recht schenken

Natuurlijk kan de schenker ook de belasting voor zijn rekening nemen en dat noemen we dan vrij van recht schenken. Vrij van recht schenken is dus niet de regel, maar er kan voor worden gekozen. Bij vrij van recht schenken wordt ook de belasting die moet worden afgedragen een schenking en moet daar ook nog eens belasting over worden betaald.

Verhoogde vrijstelling eigen woning van bijna 105.000 euro

Als nog helemaal geen gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning, is 2021 wellicht een mooi moment. De vrijstelling bedraagt dan ongeveer 105.000 euro (104.887 euro, voorlopig cijfer). Voorwaarden hierbij zijn:
 • De ontvanger of partner is jonger dan 40 jaar.
 • De schenking wordt in de periode 2021, 2022, 2023 besteed aan de eigen woning. Dit kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook de verbetering ervan of een extra aflossing op de hypotheek.
 • De schenker mag de schenking spreiden (2020 tot en met 2023).
 • Er wordt belastingaangifte schenkbelasting gedaan.

Belastingvrij schenken in 2021, de vrijstellingen

Als u een ander een fors bedrag wilt schenken om daarmee de hypotheek af te lossen of een eigen woning te kopen, dan kunt u dat prima in 2021 doen. In 2021 kan dat belastingvrij aan een kind, broer, zus, buur, vriend, vriendin, kleinkind. Allemaal belastingvrij als aan de voorwaarden is voldaan. Is de ontvanger starter op de woningmarkt en 35 jaar of jonger, dan kan de schenking bovendien worden gecombineerd mer een reductie op de overdrachtsbelasting (0%) voor starters). Alle vrijstellingen op een rij in 2021 (voorlopige cijfers):

Tabel 1. Schenkbelasting 2021, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken is nog mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2021Voorwaarden
Kinderen5.581 euro jaarlijksniet in combinatie met de verhoogde vrijstelling
Kinderen 26.774 euro tot 55.775 euro eenmaligleeftijd kind of partner tussen 18 en 40 jaar, vrijstelling tot 55.775 euro als schenking wordt besteed aan dure studie of eigen woning, er is niet eerder geen gebruik gemaakt van deze verruimde vrijstelling
Kinderen en overige ontvangers van een schenkingaansluitend op 2019 tot 102.010 euro, aansluitend op 2020 tot 103.643 euro, anders 104.887 euro18 tot 40 jaar, eigen woning
Overige ontvangers van een schenking2.234 euro jaarlijks geen

Aansluitend op 2020 schenken voor de eigen woning is mogelijk als u in 2020 nog niet het maximum hebt geschonken. U mocht in 2020 103.643 euro belastingvrij schenken maar dat ook in delen mocht doen, bijvoorbeeld een deel in 2020 en 2021. Wat nog niet is verbruikt in 2020, mag dan nog in 2021 worden geschonken. Dit hoeft niet, maar mag wel.

Tarieven schenkbelasting 2021 volgens twee schijven

Als een schenking groter is dan de vrijstelling, moet er belasting worden betaald. Deze schenkbelasting werkt volgens een progressief systeem waarbij het belastingtarief in de tweede schijf het dubbele kan bedragen van het tarief uit de eerste schijf (voorlopige cijfers Miljoenennota 2021):

Tabel 2. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bedrag schenking:Heffing:
€ 0 - € 128.24310%
vanaf € 128.24320%

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kleinkind:

Hoogte bedrag: Tarief:
€ 0 - € 128.24318%
vanaf € 128.24336%

Tabel 4. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een ander zoals een broer, zus, oom of tante, een vriend of vriendin

Hoogte bedrag:Tarief:
€ 0 - € 128.24330%
vanaf € 128.24340%

Schenkingen over een aantal jaren verdelen

Uit het bovenstaande blijkt dat het minste aan belasting hoeft te worden betaald als maximaal van de vrijstellingen gebruik wordt gemaakt en als bij grote bedragen een schenking over een aantal jaren wordt gespreid. U wilt immers zeker voorkomen dat uw schenking in de tweede en hogere belastingschijf valt en als het even kan volkomen belastingvrij schenken. Met enige planning vooraf kan zo veel belasting worden bespaard.

Lees verder

© 2014 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingOok in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde v…
Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingMet een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn…

Huis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeHuis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeU wilt uw huis of tweede woning goedkoop verkopen aan uw kind, bijvoorbeeld een stuk lager dan de WOZ-waarde. Mag dat en…
Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechtenEen erfenis in 2021 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2021…

Reageer op het artikel "Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Teun, 02-02-2018 11:35 #135
Beste Infoteur,

Twee vraagjes over de schenkingsvrijstelling 2015

Situatie 1:
-Op 24 december 2015 heb ik een schenking ontvangen waarvoor ik de Schenkingsvrijstelling 52k heb gebruikt. Daarvoor heb ik op 17 juli 2015 een huis gekocht. Kan ik de schenkingsvrijstelling gebruiken als de schenking na de overdracht heeft plaatsgevonden?

Situatie 2:
-De schenkingsvrijstelling van 52k uit 2015 heb ik niet geheel opgebruikt als situatie 1 niet van toepassing is. Tot wanneer heb ik de tijd om de schenkingsvrijstelling te gebruiken? Hoe kan ik mezelf aangeven bij de belastingdienst als ik niet het hele bedrag heb opgemaakt.

Alvast bedankt,
Groet,
Teun Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Teun,
U mag de 52 k die u in december ontving dan gebruiken om 1) de hypotheek op uw woning te verminderen (extra aflossen, erfpacht af te kopen of een restschuld) of 2) u mag het geld gebruiken om uw woning te verbeteren. Bij optie 1 moet dat in hetzelfde jaar plaats vinden (2015), bij optie 2 had u de tijd tot en met eind 2017. De schenking mag dus na de eerdere overdracht worden gebruikt.

Nicole Vandenhecke, 25-09-2017 13:36 #134
Als ik nu een huis schenk aan mijn enige zoon en ik overlijd bv in 15 of 20 jaar dan is dat huis normaal gezien meer waard. Moet hij dan nog successie betalen op die meerwaarde?

mvg
Nicole Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Nicole Vandenhecke,
Als u het totale eigendom schenkt van een woning, dan is uw zoon geen erfbelasting verschuldigd over de meerwaarde die daarna kan ontstaan. Wel zal er schenkbelasting verschuldigd zijn op het moment van schenking.

Dirk van Kampen, 31-10-2016 12:24 #133
Lecturi Salutem

Ik heb de vrijstelling van dik 52k gebruikt in 2015. Deze wordt nu afgewezen omdat ik in 2012 al het verhoogde bedrag van toen dik 24k geschonken heb. Ik lees dat niet met zoveel woorden in de voorwaarden. Is dit juist?

vr gr
Dirk van Kampen Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Dirk van Kampen,
De verhoogde vrijstelling is eenmalig en dus door u al benut.

Leen, 26-08-2016 18:53 #132
Geachte infoteur,

is het nog mogelijk om een schenking te doen voor 2015 en/of langer geleden?

Met vriendelijke groet, Leen. Reactie infoteur, 05-10-2020
Geachte Leen,
Een schenking kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan.

J. Hansma, 08-08-2016 18:47 #131
Geachte infoteur,
Hartelijk dank voor uw antwoorden.
Vriendelijke groet,
Jelle Hansma Reactie infoteur, 05-10-2020
Graag gedaan.

Jelle Hansma, 08-08-2016 11:48 #130
Geachte infoteur,
Veel dank voor uw snelle en positieve reactie. Omdat de wegen van de wetgever en de belastingdienst soms verrassend afwijkend kunnen zijn van wat in het algemeen als redelijk wordt beschouwd, heb ik voor de zekerheid nog een vervolgvraag.

Is het denkbaar dat de redenering van de belastingdienst zou kunnen zijn dat de schenking weliswaar is herroepen en daarmee weliswaar teniet is gedaan, maar het feit blijft bestaan dat er een eenmalig beroep op de regeling is gedaan en daarmee zijn de rechten verspeeld om nogmaals een beroep op een eenmalige vrijstelling te doen. In dat geval zou zelfs het recht kunnen zijn verspeeld om de herroepen schenking weer te herstellen. Een sombere gedachte, maar je weet maar nooit. Heel graag zou ik uw visie vernemen.
Met vriendelijke groet,
Jelle Hansma Reactie infoteur, 05-10-2020
Geachte Jelle Hansma,
In de praktijk gebeurt het inderdaad vaker dat de fiscus of een inspecteur een andere houding aanneemt dan je zou verwachten. Dan kan bezwaar worden gemaakt of een stap naar de rechter worden overwogen. Uw voorstel zou de belastingdienst geld kosten en als veel meer mensen dat doen, nog meer. Ook dat kan een grond zijn om eerst negatief te oordelen om zo een uitspraak van een rechter uit te lokken zodat er meer eenduidigheid over een fiscaal discussiepunt ontstaat.

J. Hansma, 06-08-2016 15:52 #129
L.S.
Ik schonk aan mijn dochter (geboren in 1980) in 2012 in het kader van de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting 24000 euro. Zij en haar man bewoonden toen een huurwoning. Deze schenking bevat een algemene herroepingsclausule. In oktober 2015 kochten ze een appartement en nog in datzelfde jaar schonk ik ze ruim 24000 euro. Dit nu in het kader van de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning van ongeveer 50000 euro en waarbij bij de tweede schenking dus gebruik werd gemaakt van de resterende ruimte.

Achteraf bleek dat als na 2009 gebruik werd of wordt gemaakt van de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling, zoals wij dus in 2012 deden, er geen recht meer is op de verhoogde vrijstelling eigen woning van 50000 en in 2007 van 100.000 euro. Inmiddels is een aanslag ontvangen over de tweede schenking.

De regelgeving is complex en volgt vaak niet de wetten van de logica en billijkheid. Onze vraag is nu de volgende. We kunnen de eerste schenking herroepen en waarna de hoofdsom van het bedrag daadwerkelijk zal worden terugbetaald. Voor de Inkomstenbelasting zal dat wat de voorgaande jaren betreft geen gevolgen hebben. Logisch redenerend is de schenking uit 2012 dan vervallen en kan alsnog de schenking uit 2015 als de enige worden beschouwd en vrijgesteld worden van schenkbelasting. In 2017 zou dan van het overgangsrecht gebruik kunnen worden gemaakt en kan dan zelfs aanvullend tot 100.000 euro worden geschonken. Graag zou ik uw mening vernemen over de vraag of de belastingdienst deze procedure zal accepteren.
Bij voorbaat mijn dank!
Vriendelijke groet,
Jelle Hansma. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste J. Hansma,
Met een algemene herroepingsclausule kunt u uw schenking herroepen en de eerdere schenking ongedaan maken (er gaat een streep door). Deze herroepingmogelijkheid geldt in 2021 niet voor de eigen woning.

Jeannette van der Graaff, 05-08-2016 16:44 #128
Beste infoteur.

Mijn vraag is heel simpel. Geldt een schenking uit Aruba als een schenking uit het buitenland en hoef ik daar dan geen schenkingsbelasting over te betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Jeannette van der Graaff,
Als iemand tenminste vijf jaar in Aruba woont, betaalt u voor een schenking van deze persoon vanuit Aruba in Nederland geen schenkbelasting.

Anneke, 20-05-2016 14:59 #127
Beste infoteur, Hartelijk dank voor uw snelle en duidelijke antwoord. Fijn dat dit zo mogelijk is.
Helaas is het zo dat we in 2014 gebruik hebben gemaakt van de de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind. De overdracht van het huis was immers pas begin 2015. Wij dachten dat we het extra deel dat je vrijgesteld mag schenken aan je kind voor de aanschaf van een woning ook in 2015 mochten schenken en hebben dat dus in 2015 gedaan. Nu ligt er een flinke aanslag op de mat. Dit brengt me op twee nieuwe vragen:
Als we de schenking van 2014 herroepen kunnen we de belasting die we over de schenking van 2015 moeten betalen dan terugvorderen?
Als we de schenking van 2014 herroepen kunnen we dan in 2017 gebruik maken van de 100.000 euro vrijstellingsregeling die dan geldt en dan alsnog de schenking doen?

Zo ja, zitten er nog meer haken en ogen aan?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inspanning en antwoord. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anneke,
Als u een schenking herroept, moet dat wel op basis van een geschonden voorwaarde uit de schenkingsakte. Als dat het geval is, krijgt u de schenking terug (wordt ongedaan gemaakt) en betaalt u geen schenkbelasting omdat er de facto geen schenking is geweest.

Anneke, 19-05-2016 17:41 #126
Een vraag: Wij hebben onze zoon van toen 25 jaar eind 2014 25000 euro geschonken voor de aankoop van een huis, In 2015 hebben we hem nogmaals 25000 euro geschonken voor de aankoop van dit huis. Volgens ons kunnen wij zo gebruik maken eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind ten behoeve van een huis en hoeven we hierover geen belasting te betalen. Klopt dit? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anneke,
Als u in 2014 gebruik hebt gemaakt van de 100.000 euro vrijstelling die voor iedereen gold en niet van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind, dan moet dit goed gaan.

S., 16-05-2016 20:57 #125
De bijzondere vrijstelling op basis van een natuurlijke verbintenis is m.i. ruim interpreteerbaar met voorwaarden als "schenker voelt zich moreel verplicht" en "schenker en ontvanger vinden beiden dat de ontvanger recht heeft op de schenking"!

Stel een vader schenkt zijn eerste dochter zijn tweede huis, blijft in zijn eigen huis wonen en geeft ter compensatie zijn tweede dochter jaren later een schenking ter waarde van het huis van de eerste dochter. Zou dit onder de noemer bijzonder kunnen vallen? Of stelt de belasting dat er in het eerste geval overdrachtsbelasting is betaald en in het tweede dus schenkbelasting moet worden betaald. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste S,
Omdat de regels op dit punt (wat is morele plicht) niet duidelijk genoeg zijn, moet dit geval voor geval aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Als de woning voor de dochter door omstandigheden niet meer betaalbaar is, ze anders zonder woning zit, ze vele jaren voor u heeft gezorgd en het tijd is om wat terug te doen, dan zoudt u een kans kunnen maken.

F. Sion, 10-05-2016 15:13 #124
LS, ik zie hier veel informatie over een schenking ontvangen UIT het buitenland, maar hoe zit het met de belastingen als ik een schenking AAN schoonfamilie in het buitenland doe? Geldt dan ook t principe dat de ontvanger (dus mijn schoonfamilie) alleen eventuele lokale (dus in t buitenland) belasting moet afdragen? Maar ik, de Nederlandse schenker, dus niets? Dank voor uw antwoord, wordt zeer gewaardeerd. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste F. Sion,
Als u als inwoner van Nederland een schenking doet aan iemand in het buitenland, geldt de Nederlandse regelgeving. Als er belasting verschuldigd is, betaalt de ander in Nederland schenkbelasting. Overigens blijft u ook verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Janny, 16-04-2016 08:57 #123
Hai Zeemeeuw, dank voor je reactie. De situatie ligt toch wat lastiger. Want vanaf 2013 tot aan maart 2015 had mijn dochter samen met haar ex-man een koopwoning op haar naam staan, die onder water stond. Zij kon dus helemaal geen nieuwe financiële verplichtingen. En uiteindelijk is in maart 2015 het huis verkocht dan met een restschuld van 47.500 euro. Onze dochter was dus verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, waarbij zij (en ook haar man) met hoge schulden achterbleef. Wij hebben nu in 2015 haar restschuld betaald zonder een beroep te doen op welke vrijstelling dan ook. En hadden onze blik gericht op 2017 voor het helpen met het kopen van een eigen woning voor mijn dochter. Was dit nou de bedoeling van de Staatssecretaris. Dat je ook in dit soort situaties naast de boot valt? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Het vervelende is dat wetgeving vaak geen maatpak is, waardoor er onbedoelde effecten kunnen zijn die vervelend uitpakken.

Janny, 13-04-2016 08:43 #122
Hai Zeemeeuw, dit is wel erg bizar, vind ik. Ik heb in Juni 2013 geschonken met een beroep op de eenmalige vrijstelling. Ik heb in Juli 2013 al aangifte schenkbelasting gedaan en in September 2013 de aanslag schenken ontvangen van de Belastingdienst. Pas op 1 oktober 2013 is die regeling ingegaan van de verruimde vrijstelling ad € 100.000,=. Deze liep tot 1.1.2015. Ik wist dus niet dat die regeling er was toen ik die 22.000 schonk. Is er überhaupt een mogelijkheid om toch nog in aanmerking te komen voor een verruimde vrijstelling ad € 100.000 in 2017. Het getuigt niet van behoorlijk bestuur als de stelling van het kabinet is dat "iedereen in aanmerking moet komen om eenmalig van die vrijstelling van € 100.000,= gebruik moet kunnen maken". Toch? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Ook in 2013 kon u al tot 50.000 euro belastingvrij schenken, maar hebt u niet van het meerdere voor de eigen woning gebruik gemaakt.

Janny, 11-04-2016 19:36 #121
Ik heb mijn dochter in 2013 22.000 euro geschonken met een beroep op een eenmalige vrijstelling. Kan ik nu geen gebruik meer maken van vrij schenken voor de woning in 2017? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Zo luidt de wet inderdaad niet.

Hein, 05-04-2016 14:07 #120
Wat telt allemaal wel (en niet) mee bij de definitie van een "dure studie"? (€ 20.000 euro per jaar)
Mijn dochter gaat studeren in Engeland. Wel: inschrijfgeld, studieboeken, ander studiemateriaal (laptop?),… Niet: kosten levensonderhoud: is dat alleen voeding / kleding? Telt de huur van een kamer wel of niet mee? Reizen Engeland - Nederland? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Hein,
Onder kosten van levensonderhoud vallen bijvoorbeeld eten, kleding, verzorging, verzekering, wonen. De reiskosten vallen niet onder de studiekosten.

Rob, 05-03-2016 12:43 #119
Er is sprake van een schenking van 50.000 van vader aan kind van 55 jaar in 2015 zonder tussenkomst van een notaris, maar via een bankoverschrift. Er is geen sprake van "vrij van rechten schenken".
Vraag: Waar moet ik dit in de elektronische belastingaangifte van het kind opnemen? En waar bij de belastingaangifte van de vader? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Rob,
Bij vraag 6 staat: " Wie betaalt de schenkbelasting, de ontvanger of de vrager?".

Anita, 24-02-2016 07:44 #118
Beste, Ik heb in 2015 het huis van mijn ouders gekocht. Mijn lening is 40.000 euro lager dan het taxatie rapport. Mijn ouders hebben mij dus 40.000 geschonken. Moet ik dit aangeven en zo ja is het dan een schenking van een geldbedrag (3b) of een schenking uit een onroerende zaak?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anita,
Als er geen goede reden voor deze vermindering is, is er wel sprake van een schenking van een geldbedrag. Als u jonger bent dan 40 jaar is een behoorlijke vrijstelling mogelijk.

Ria, 22-02-2016 11:54 #117
De Franse moeder van mijn vriend woont in Frankrijk en heeft hem vorig jaar meer geschonken dan de € 5200 wat hier onbelast is. Moet het verschil worden belast omdat mijn vriend in Nederland woont of gelden er andere regels? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Ria,
In Nederland betaalt uw vriend hierover geen schenkbelasting, omdat zijn moeder in Frankrijk woont en Française is.

Bob, 21-02-2016 22:30 #116
Ik heb in 2015 enkele schenkingen gehad van mijn vader, zes bedragen bij elkaar opgeteld een bedrag van 6600 euro. Deze aangifte is inmiddels richting de belastingdienst.
Nu keek ik vanavond nog eens na of ik het wel goed had ingevuld. Maar naast die 6600 euro zijn er ook nog enkele kleine bedragen van zo`n 4 x 95 euro en 2x 50 euro van mijn vader overgemaakt naar mijn rekening. Echter betrof dit geld voor o.a boodschappen en het aanschaffen van bijvoorbeeld een grasmachine. Deze overboekingen staan er echter zonder omschrijving op mijn rekening.
Ziet de belastingdienst dit ook als een schenking? Wat te doen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Bob,
De Belastingdienst heeft niet zomaar inzicht in uw dagelijkse rekeningen. Als er niet bijstaat dat het om een schenking gaat en het relatief kleine bedragen betreft, is goed te verdedigen dat het om boodschappen of iets dergelijks gaat. Voorlopig hoeft u dan ook niets te doen.

Abraham, 16-02-2016 01:42 #115
Mijn inkomen als student is niet hoog genoeg voor een hypotheek. Maar ik kan (hoop ik) wel een schenking krijgen uit het buitenland (van een niet-Nederlander) om een woning (hypotheekvrij) te financieren. Begrijp ik het goed dat ik hierover geen aangifte hoef te doen? Nog belangrijker: kom ik hierdoor niet in de problemen, want hoe kan een student met een laag inkomen een woning kopen? Met een schenking dus, maar over wat voor soort bewijs moet ik beschikken om te kunnen aantonen dat de woning door een schenking is gefinancierd? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Abraham,
De schenker kan het beste bij de overboeking plaatsen dat het een schenking aan u is om een eigen woning te kunnen kopen. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst denkt dat het om inkomen gaat waarover loonbelasting is verschuldigd.

Je Modde, 18-12-2015 12:37 #114
Mijn vrouw wil dit jaar 5000 euro aan mijn onze dochter schenken, kan dat zonder dat er door iemand belasting moet worden betaald? En moet dat opgegeven worden? Leeftijd van de dochter is 50 jaar.

Mvrgr
J. Modde Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste J. Modde,
Ja dat kan belastingvrij. Dit hoeft u ook niet te melden aan de Belastingdienst.

Martinus, 18-12-2015 03:36 #113
Ik wilde begin dit jaar (2015) mijn vermogen schenken aan mijn zoon. Mijn vermogen staat op vaste termijn certificaten bij een financieringsinstituut in het buitenland. Toen ik het instituut verzocht alle certificaten de op mijn naam staan over te schrijven op naam van mijn zoon werd dit geweigerd. Zij stelden dat IK de verbintenis was aangegaan voor de vastgestelde termijn zoals vermeld op de certificaten, Toen zij stelden dat een naamswijziging tussentijds niet mogelijk is en dat de vastgestelde termijn ook niet veranderd kan worden, zag ik als enige mogelijkheid om in 2014 bij een notaris een volmacht zonder beperkingen, ten gunste van mijn zoon op te laten stellen. Hiervan heeft het financieringsinstituut een kopie. Het vermogen komt in de loop van 2016 en 2017 vrij, Ik was ruim 25 jaren uitgeschreven uit NL en sedert augustus 2015 weer in NL ingeschreven, Omdat ik het vermogen ter beschikking heb gesteld van mijn zoon voordat ik weer in NL ben ingeschreven ben ik van mening dat mijn zoon deze schenking niet hoeft op te geven bij zijn belastingaangifte zoals staat vermeld in de brochure Belasting en schenken 2014 bij punt 4.2.2
Mijn vraag is of mijn mening juist is. Gaarne ontvang ik uw reactie. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Martinus,
Als de vermogenstitels in 2014 aan uw zoon zijn overgedragen, hebt u gelijk, maar het kan ook zo zijn dat de titels nog van u zijn en uw zoon er ook aan mag komen. Het hangt dus van de formuleringen in de akte van de notaris af. Denkbaar was een schenkingsakte geweest waarbij u alles overdroeg aan uw zoon, hem alle rechten gaf en zelf van alle rechten op de titels afzag, ook al stonden die certificaten nog op uw naam. Of een schenking op papier.

Ron, 15-12-2015 20:01 #112
Mijn tante wil geld schenken aan mij, mijn vrouw en 2 kinderen. Nu zag ik dat partners bij elkaar worden geteld. Is het nu zo dat wij als partners bij elkaar 2111 mogen ontvangen en mijn kinderen allebei 2111 zonder dat daar schenkingsrechten op van toepassing zijn? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Ron,
Ja. Het geld voor de kinderen moet overigens wel voor de kinderen zijn en niet een omweg om zelf geen schenkingsrechten te hoeven te betalen.

Teun, 15-12-2015 14:51 #111
Eind juli 2015 heb ik een huis aangeschaft, compleet gefinancierd op een schenking op papier van mijn moeder.

Kan iemand die een huis compleet uit eigen vermogen financiert nog in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek op een extra (vrij te besteden) lening? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Teun,
Dat kan alleen voor een extra lening die wordt gebruikt voor de verbetering van uw eigen woning.

M. J. H., 15-12-2015 10:15 #110
Mijn kinderen (boven de 30 jaar) hebben van mijn vader een schenking gekregen van € 2000.00 nu wil ik hun ook eventueel geld schenken mag ik hun dan een belastingvrije schenking doen van € 5277 00 zonder dat zij hierover belasting moeten betalen of is mijn schenking dan gelimiteerd?
Zij ontvangen dan namelijk twee schenkingen in het jaar 2015 een van mijn vader en een van mij. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste M. J. H.,
Dat mag en beide vrijstellingen zijn dan van toepassing. Ik veronderstel daarbij dat uw vader niet bij u woont.

Asuman, 14-12-2015 11:25 #109
Mijn vader is in juni tijdens zijn vakantie in Turkije overleden. Een maand ervoor was hij hertrouwd met een vrouw uit Turkije die dus nooit voet heeft gezet in Nederland.
Mijn pa had een eigen garagebox in Nederland en dat erfde de "stiefmoeder". Via een Internationale notaris die mijn stiefmoeder had voorzien van volmacht, is het mogelijk geweest om de garagebox tegen haar erfdeel uit te kopen en nu is hij (garagebox) van mij. Maar omdat het bedrag 6000 euro is er normaliter sprake van een schenking en zou ik in normale omstandigheden moeten betalen. Maar hier komt mijn vraag: volgens mijn notaris kan het zijn dat dat komt te vervallen… Maar komt de schenkbelasting dan te vervallen omdat de vrouw geen Nederlandse burger is en ook nooit hier is geweest? Al een week ben ik en probeer ik antwoord te krijgen van de belastingdienst. Maar het feit dat de dame Turks is en een Turkse burger maakt de situatie volgens hen ingewikkeld en weten ze mijn vraag niet te beantwoorden. Wie kan me wegwijs maken? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Asuman,
Er kan sprake zijn van een schenking als het bedrag dat u betaald hebt voor de garagebox lager is dan de economische waarde. Volgens het Turkse erfrecht is in principe het nationale recht van de overledene van toepassing, het Nederlands recht dus. Volgens dit recht erft u een kindsdeel in de vorm van een niet direct opeisbare vordering. Zat de garagebox in die vordering, dan hebt u misschien helemaal niet te weinig betaald.

Lili, 10-12-2015 12:45 #108
Goedemiddag, mijn Turkse vriend gaat vanaf volgende maand mijn hypotheek en lasten betalen door vanaf een Turkse rekening op mijn NL rekening te gaan storten. Moeten wij dan 30% schenkbelasting betalen over dat bedrag of kan hij ook belastingvrij schenken? Denkt u dat de bank hierover vragen gaat stellen als die bedragen onder maandelijks de 3000 euro blijven? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Lili,
Als hij uw fiscale partner is, is dit geen probleem. In andere gevallen zou u boven de vrijstelling van ruim 2100 euro inderdaad schenkbelasting moeten betalen. Ook hoeft 3000 euro geen probleem te zijn.

Kusters, 10-12-2015 08:17 #107
Moet ik voor een schenking een notaris bezoeken, of kan ik gewoon overmaken met de mededeling 'schenking'? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Kusters,
U hoeft voor een schenking niet naar de notaris (het mag wel).

Bert, 30-11-2015 11:22 #106
Begin november heb ik overeenstemming bereikt over de aankoop van een huis. Half november heb ik de concept koopovereenkomst getekend. Afgelopen week heb ik van mijn ouders een schenking ontvangen thv €52.272,-. De schenking inclusief schenkingsovereenkomst had ik nodig als bewijs richting de hypotheekverstrekker. Het daadwerkelijk passeren van de akte voor het nieuwe huis vindt pas op 4 maart 2016 plaats. Dit betekent dat tijdens de jaarwisseling ruim 52.272 euro op mijn bankrekening staat.
1. Moet ik hierdoor vermogensbelasting betalen?
2. Is het mogelijk om de schenking alvast aan de notaris over te maken als waarborgsom zodat ik geen belasting hoef te betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Bert,
Voor de vermogensbelasting is uw saldo op de rekening per 1 januari maatgevend. Als het geld van de schenking daarop staat, betaalt u ook hierover deze vermogensrendementsheffing (er is wel een vrijstelling box 3).

Tjeerd, 24-11-2015 16:06 #105
Ik ga mijn dochter (sinds 2012 wonend, werkend en belastingplichtig in Engeland) volgend jaar een schenking doen van ca. € 30.000 als bijdrage voor de aankoop van een woning in Engeland, nadat zij eerder in november 2013 een belastingvrije schenking van € 22.000 van mij ontving. Ik woon zelf in Nederland. Hoe wordt dit belastingtechnisch verwerkt? Moet zij of ik belasting betalen over deze tweede schenking? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Tjeerd,
U hebt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt. U hebt nog wel de jaarlijkse vrijstellingen beschikbaar.

Wvh, 23-11-2015 21:46 #104
Mijn vriendin en ik hopen volgend jaar mei te trouwen, we wonen al wel op hetzelfde adres. Zij heeft nog wat spaargeld over waar we liever geen vermogensbelasting over betalen, daarom wil ze een deel van de hypotheek die ik (staat alleen op mijn naam) bij mijn vader heb aflossen. Als het goed is moet zij dan het eerst naar mij overmaken en vervolgens kan ik het dan bij mijn vader aflossen.
Moet ik hierover schenkingskosten betalen of kan mijn vriendin dit belastingvrij aan mij schenken? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Wvh,
Als jullie geen fiscale partners zijn, is dit een schenking aan een derde met daarbij een lage vrijstelling van ruim 2.200 euro. Waarschijnlijk is het dan goedkoper om even te wachten.

H. V. Oosten, 18-11-2015 11:21 #103
Mijn vrouw is francaise en woont al 35 jaar in Nederland. Ik ben Nederlander en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Haar (Franse en in Frankrijk wonende ) ouders hebben een huis in bezit. Haar vader is al 35 jaar geleden overleden. Haar moeder (nog in leven) verkoopt nu het huis en mijn vrouw krijgt nu haar kindsdeel. het gaat om een bedrag van 22,500 euro. Volgens de Franse wet is hier geen erfbelasting over verschuldigd, daar haar vader meer dan 30 jaar geleden is overleden. Het is dus een schenking? vraag is nu: is mijn vrouw in Nederland belasting verschuldigd en zo ja wat: erfbelasting of schenkingsbelasting? Bij voor baat hartelijk dank Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste H. V. Oosten,
Deze erfenis in Frankrijk wordt volgens de Franse wetgeving afgehandeld, waardoor dit ook in Nederland geen schenking is. Het geld telt per 1 januari van een jaar wel mee bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

John, 11-11-2015 13:32 #102
Ik heb samen met mijn ex nog een vakantiewoning. deze woning is vrij (geen hypotheek). Ik wil van de woning af en mijn ex wil de woning graag hebben. Zij kan mij niet uitkopen.
Nu het hebben wij een potentiële koper die er 70000 euro voor wil betalen. WOZ is 67000 euro. Maar Ik wil het haar schenken.
Is het mogelijk om dit onder schenking te laten vallen? en hoe kan ik dat zo gunstig mogelijk doen ivm de belachelijke belasting Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste John,
Waarschijnlijk is de ex dan al voor de helft eigenaar van de woning. De andere helft zou bij een gift een schenking zijn. De vrijstelling bedraagt slechts ruim 2.200 euro jaarlijks (2021). Elk jaar van deze vrijstelling gebruik maken is waarschijnlijk het goedkoopste. Zet er bijvoorbeeld een onderhandse lening met rente tegenover, en schenk elk jaar een deel.

Mim, 08-11-2015 20:20 #101
Mijn tante (woont in Nederland) wil aan haar dochter (woont in meer dan 20 jaar in Australie en heeft Australisch paspoort) een grotere schenking doen. Is dit belastbaar in Nederland of kan ook de belasting in Australie betaald worden (verdrag voorkoming dubbele belasting) Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Mim,
In Australië is er geen schenkbelasting meen ik, en dan zou er in Nederland betaald moeten worden.

Petra, 05-11-2015 21:48 #100
Vraag,
Ik ben boven de 40 mijn partner ook, krijgen de eenmalige schenking(1e keer), van maximaal bedrag? Voor huis gebruik.
Wat/hoeveel mag dat zijn? Of mag dat sowieso niet? En moet daarvoor naar notaris gegaan worden? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Petra,
Boven de 40 jaar is er geen verhoogde vrijstelling voor het huis, maar is er wel een veel lagere jaarlijkse vrijstelling mogelijk.

G. Dolders, 01-11-2015 17:42 #99
Gerard, 1 nov.2015
Ik heb 2 dochters ouder dan 40 jaar.Ik heb indertijd aan beiden een eenmalige verhoogde vrijstelling schenking op papier gedaan.(via notaris)
Bovendien heb ik in 2014 aan een van de dochters met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling (100.000 euro ) voor de (ged) aflossing hypotheek een schenking van 30.000 euro gedaan.
Kan ik nu nog een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor eigen woning van 52.752 euro voor beide dochters? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste G. Dolders,
U hebt geen eenmalig verhoogde vrijstelling meer over, wel de jaarlijkse vrijstelling.

Huib, 29-10-2015 01:27 #98
Mijn vader wil de meerderjarige kinderen van mijn overleden zus 50.000 euro per kind schenken. De kinderen wonen al meer dan 10 jaar in Engeland. Moeten zij daar in Engeland schenkingsrecht over betalen en zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Huib,
Als uw vader in Nederland woont, gelden de tarieven uit Nederland.

A. van Dijken, 28-10-2015 13:15 #97
Mijn moeder is opgenomen in een Woonzorg centrum. Haar huis wordt eerdaags verkocht. Mag zij ons een groot bedrag schenken, waar wij dan belasting over betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste A. van Dijken,
Ja dat mag uw moeder doen.

Jt de Vries, 20-10-2015 12:13 #96
Goedemorgen,

Wij hebben een 2de huis in het buitenland (ZA). I.v.m. onze gezondheid wordt het overwinteren steeds moeilijker. Daar het verkopen van een huis in het buitenland momenteel moeilijk is willen wij het huis aan onze 2 kinderen schenken. Er staat geen hypotheek op. Onze kinderen zijn volwassenen 46 en 43 jaar. Beide hebben een partner. 1 stel getrouwd andere stel samenwonend. Wat zijn de mogelijkheden?

BVD
JT Reactie infoteur, 05-10-2020
Goedemorgen Jt de Vries,
U kunt of de woning op papier schenken of in delen schenken. Bij het op papier schenken bij leven gaat u een schuld aan bij uw kinderen, moet u rente hierover betalen en betalen uw kinderen schenkbelasting. Bij het in delen schenken (uw kinderen krijgen eigendomsrechten) kunt u elk jaar gebruik maken van de vrijstellingen, maar dat duurt natuurlijk wel langer. Overigens zou het op papier schenken ook in delen kunnen. Een notaris kan bekijken wat in uw situatie de beste oplossing is.

Arjan, 18-10-2015 13:05 #95
Beste infoteur,

Mijn Finse partner van 31 die 7 jaar in Nederland woont krijgt 9000 euro van haar overleden Finse oma. Mijn vriendin heeft nog een Finse rekening op haar naam staan.
Moet er in nederland belasting over worden betaald? En zo ja, wat is belastingtechnisch de beste methode dit geld te krijgen?
Haar ouders leven nog in Finland. (Dit als misschien belangrijke informatie )

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Mvg,
Arjan Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Arjan,
Haar ouders wonen in Finland en daarom is volgens de Nederlandse wetgeving geen schenkbelasting verschuldigd. Dit kan overigens in Finland anders geregeld zijn.

Frank, 14-10-2015 00:57 #94
Gedurende het jaar heb ik blijkbaar van de broer van mijn oom zo'n € 3.000,- verspreid gestort gekregen. Kom ik of hij nu in de problemen aangezien we over die drempel van € 2.111,- zitten? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Frank,
Eigenlijk zou u dit moeten aangeven als schenking en over het meerdere belasting moeten betalen.

Paul, 11-10-2015 22:34 #93
Mijn grootouders willen mij 25.000 schenken voor de aankoop van mijn nieuwe woning. Mijn ouders willen mij 10.000 schenken voor de aankoop van mijn nieuwe woning. Mijn grootouders hebben al dergelijk bedrag eerder geschonken. Hoe kijkt de belastingdienst hierna? Moet ik over beide bedragen belasting betalen? Zo ja wat is de percentage waar ik aan moet denken. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Paul,
De Belastingdienst ziet dit als twee schenkingen van twee verschillende bronnen. Voor elke schenking geldt een andere vrijstelling en ander tarief. Als de grootouders uw ouders een deel schenken en uw ouders dit aan u schenken, bent u waarschijnlijk goedkoper uit. Dit laatste moet echter niet te opzichtig gebeuren (niet op dezelfde dag bijvoorbeeld).

Goudvis, 08-10-2015 13:52 #92
Kan een papierenschenking worden gebruikt in de financiering van een huis? Dus stel je schenkt aan je kinderen 100k d.m.v. een schenking op papier. En de kinderen willen een huis kopen van 200k. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Goudvis,
In de meeste gevallen niet, want het is maar een schenking op papier.

Mo, 02-10-2015 10:57 #91
Hallo wij willen graag onze dochter 5277 schenken en haar dochter 2111. Kan dat in een jaar belastingvrij of wordt moeder en dochter ook als een gezien? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Mo,
Kind en moeder worden voor de schenkbelasting niet als fiscale eenheid gezien, maar zolang een kind minderjarig is wordt het geld voor de inkomstenbelasting wel tot het vermogen van de moeder gerekend. Doe wel twee stortingen en geeft duidelijk aan voor wie wat bestemd is.

Piet, 02-10-2015 09:57 #90
Mijn vader zit in een bejaardenhuis en zijn huis is per 1 dec 2015 verkocht.
Als hij de opbrengsten van het huis meteen aan de kinderen schenkt en de kinderen de schenkbelasting betalen moet hij dan bij de belastingaangifte over 2015 ook nog belasting betalen over de opbrengst van het huis? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Piet,
Voor de belastingdienst is 1 januari bepalend en niet 31 december.

Jos, 16-09-2015 10:49 #89
Mijn vrouw heeft de Turkse en Nederlandse nationaliteit, wij wonen in Nederland. Haar broer wil haar een bedrag van 50000 euro schenken om een deel van de hypotheek af te lossen. Moet zij hierover belasting betalen bij ontvangst? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Jos,
In Nederland hoeft zij geen schenkingsbelasting te betalen, maar mogelijk volgend jaar wel vermogensbelasting in box 3.

Henk, 12-09-2015 09:58 #88
Beste infoteur,

Mijn zoon en vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben twee kinderen.
Kan ik mijn zoon dan 5277 schenken en zijn vrouw 2111 (en daarnaast de twee kleinkinderen ieder 2111).
Dus in totaal 1 keer 5277 en 3 keer 2111 in totaal 11.610 Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Henk,
Uw zoon en zijn vrouw worden als één persoon gezien. De schenkingen worden bij elkaar geteld, de vrijstellingen niet.

Maria, 25-08-2015 14:36 #87
Vorig jaar kocht onze dochter een woning (bankhypotheek+starterslening). Mijn man en ik wilden de starterslening verrekenen. Door het overlijden van mijn man is daar niets van gekomen. Ik wil binnenkort de starterslening van 35.000, waar nog niets op wordt afgelost, voor haar als schenking aflossen. Mijn dochter is 36 jaar. Kan ik dit doen zonder extra kosten voor haar en voor mij? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Maria,
Normaal gesproken kan een starterslening kosteloos vervroegd worden afgelost, maar kijkt u nog even in de voorwaarden van betreffende lening. U mag dit bedrag ook belastingvrij schenken aan uw dochter onder de voorwaarde dat zijn de lening aflost en met een beroep op de verhoogde eenmalige vrijstelling. Zet deze voorwaarde ook op papier en als bijschrift bij de overboeking als u het geld overmaakt naar uw dochter.

Esther, 24-08-2015 20:41 #86
Wij hebben tijdelijk van mijn ouders (€ 4999) en van mijn schoonouders (€ 15.000) geleend om een deel van ons huis te af te betalen zodat de nieuwe hypotheek (overgesloten) lager uit zou vallen. Nu puntje bij paaltje komt zegt de hypotheekverstrekker dat we een schenkingsovereenkomst moeten hebben, terwijl we als t bedrag vrij komt uit de oude hypotheek, we het gewoon terugbetalen. Wij willen geen belasting betalen voor iets wat geleend is. Heb je een tip voor ons? We zijn 40 en 41 jaar.

Groet Esther Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Esther,
Raar, want als het een lening is is het geen schenking en dat kan de hypotheekverstrekker ook niet eisen. Kennelijk wil deze meer zekerheden voordat hij over de brug komt. Probeer eens een andere bank of hypotheekverstrekker.

Martijn, 24-08-2015 11:21 #85
Mijn schoonouders in Oekraïne willen een appartement kopen voor 30.000 dollar, ongeveer 27.000 euro. Dit appartement willen ze aan mijn vrouw schenken alszijnde een goede investering voor de toekomst, omdat ik getrouwd ben met mijn vrouw in gemeenschap van goederen zal dit appartement logischerwijze van ons samen worden. Ik woon en werk samen met mijn vrouw in Nederland in onze koopwoning. Moeten wij voor het appartement in Oekraïne dan ook belasting betalen of hoe werkt dit? Is dit wel interessant? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Martijn,
Het appartement zal worden gezien als een tweede woning en de waarde ervan minus de hypotheek wordt meegeteld als vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Het blijft een mooie en goedbedoelde schenking.

Bert, 21-08-2015 22:28 #84
Mijn schoonouders willen graag de eenmalige schenking doen van 52.752-, voor de aankoop van een huis. In 2011 hebben wij al gebruik gemaakt van een eenmalige schenking van 18.00 euro. Is het nu zo dat de 18.00 euro van de 52.752-, wordt afgetrokken? Of mogen we alleen nog gebruikmaken van het tweede deel van de verhoogde vrijstelling dus 27.000 euro?
Of kunnen we helemaal geen gebruik meer maken van een vrijgestelde schenking? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Bert,
Omdat er na 2010 al een keer eerder gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, is die mogelijkheid er nu niet meer, ook al was het bedrag toen niet het maximaal toegestane bedrag.

Kees, 17-08-2015 16:29 #83
Ik wil graag aan mijn dochter de eenmalige schenking doen van 52.752. Zij en haar partner gaan een huis kopen. Nu wil ik voorkomen dat bij een eventuele scheiding de ex-partner de helft van 'mijn' geld krijgt. Hiervoor bestaat de 'koude uitsluiting'. Moet deze door de notaris worden vastgelegd? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Kees,
Koude uitsluiting mag ook onderhands geregeld worden bij een schenking tijdens uw leven. Neem dit duidelijk op in uw schenking en vermeldt het ook als bijschrift bij de girale overboeking (schenking met uitsluitingsclausule). Bewaar hiervan een kopie en vraag ook uw dochter om een kopie te bewaren.

Herman, 09-08-2015 16:47 #82
Hallo, mijn vraag is nog wel als ik 25.322 euro schenk aan mijn dochter voor het kopen van een huis moet ik dit melden bij de belastingdienst of op hett aangifte formulier? Reactie infoteur, 05-10-2020
Hallo Herman,
U meldt het via het aangifteformulier schenkbelasting, omdat de eenmalig verhoogde vrijstelling van toepassing is.

Gia, 07-08-2015 05:11 #81
Hoi,

Moet de eenmalige verhoging van EUR 25k in een keer worden gegeven, of mag het ook binnen het kalenderjaar in delen? Dus EUR10.000 in januari 2015, EUR10.000 in juni 2015 en nog eens EUR 5.000 in December 2015? Reactie infoteur, 05-10-2020
Hoi Gia,
De eenmalige verhoging geldt voor een kalenderjaar. Bij de belastingvrije aangifte moeten dan wel alle bedragen worden opgeteld.

Henk, 03-08-2015 13:02 #80
Mijn zus die erg ziek is, kan die mij 20.000 euro rentevrij lenen, en hoe pakt dat uit qua erfenis als zij komt te overlijden? Mijn andere broer en zus heeft ze in 2014 20.000 euro geschonken wat toen belastingvrij kon. Alvast mijn dank. Henk Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Henk,
Een lening van uw zus aan u is bij haar vermogen in box 3 dat bij een erfenis over de erfgenamen wordt verdeeld. De vordering op u wordt dan 2/3 van 20.000 euro.

Wim, 29-07-2015 12:06 #79
Mijn zus is genoodzaakt haar huis met een restschuld van 6500 euro te verkopen. Als mijn vader die restschuld wil betalen voor haar met een evt max schenking en de rest leent of geeft. Wat is hierin het beste en voordeligste. Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Wim,
Als de schenking wordt gedaan om dringende schulden af te lossen zou dat belastingvrij kunnen worden gedaan (ter beoordeling aan de Belastingdienst). Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/159580-schenking-2020-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Anders kan uw vader 5.500 euro nu belastingvrij schenken en het verschil aan haar lenen om dit laatste restant volgend jaar kwijt te schelden.

Peter, 21-07-2015 16:34 #78
Wij hebben de mogelijkheid om een woning over te nemen van een familielid. Deze woning mogen wij overnemen voor een bedrag ver onder de woz waarde. Dit omdat de woning al geruime tijd te koop staat en er geen potentiële kopers zijn. Hoe ziet de Belastingdienst deze aankoop? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Peter,
In eerste instantie zal de Belastingdienst het verschil in waarde als schenking zien. Als bijvoorbeeld via een taxatie kan worden aangetoond dat dit toch een redelijke prijs is, kan dat veranderen.

Jeroen Berendsen, 16-07-2015 14:55 #77
Beste,

Mijn schoonmoeder woont in Litouwen en wil graag 15.000 euro overmaken naar ons om te gebruiken bij de verbouwing van ons nieuwe huis. Kan dit zomaar of gaan we dan tegen dingen aanlopen?

Mvgr Jeroen Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Jeroen Berendsen,
Uw schoonmoeder mag u 15.000 euro belastingvrij schenken en u mag dat voor uw huis gebruiken. Ik weet niet of er vanuit Litouwen controle is op bedragen boven de 10.000 euro, maar dan zou het geld in twee keer overgemaakt kunnen worden.

Greet, 07-07-2015 16:29 #76
Beste,
Ik ben Belgische en woon in Belgie. Mijn dochter is 38 jaar en woont in Nederland.
Ik zou haar € 25000 willen schenken.
Moet dit via de notaris? of kan het met een eigenhandig schrijven gebeuren.
Moet zij het dan melden voor schenkbelasting? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Greet,
Bij een bankgift (overschrijving) of handgift (contant geld) is geen notariële akte nodig en hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. Wel is het zo dat als de schenkende partij binnen de drie jaar komt te overlijden, de gift bij de nalatenschap wordt geteld. Wordt er wel een notariële akte opgesteld, dan wordt ook belasting afgedragen en telt de schenking niet meer mee bij een nalatenschap.

Hanneke, 05-07-2015 20:22 #75
Ik woon en werk al 24 jaar in Italië, ben daar dus belastingplichtig en ik ben 43 jaar. Als mijn moeder, die in Nederland woont, mij geld wil schenken voor de aanschaf van een woning in Italië, waar en door wie moet de eventuele schenkbelasting dan betaald worden? Reactie infoteur, 06-07-2015
Beste Hanneke,
De Nederlandse fiscus zal binnen twee maanden een aangifteformulier naar u sturen en wel naar het in de schenkingsakte opgenomen adres en anders zou u binnen twee weken na deze twee maanden aangifte moeten doen. Soms stuurt de belastingdienst het formulier naar de schenker, die is weliswaar medeverantwoordelijk maar niet de eerste die zou moeten betalen. Ook Italië kent een schenkbelasting voor situsgoederen (situs=Italië). U kunt vragen om een verrekening met dit EU land om een dubbele heffing te voorkomen.

Henny, 02-07-2015 21:35 #74
Mijn ouders wonen in het buitenland en zijn niet Nederlands. Nu willen ze een huis hier in Nederland voor mij kopen, hypotheekvrij. Waar moet ik op letten en is het überhaupt wijs om dat te doen. Tegen welke belastingen ga ik dan aanlopen? Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Henny,
Als de woning op naam van uw ouders is, hebt u daar weinig last van. U betaalt wel de gemeentelijke reinigingslasten en de waterschapsbelasting ingezetenen. Als u het huis koopt maar uw ouders betalen (inclusief overdrachtsbelasting) en u gaat er wonen, betaalt u over het huis geen vermogensbelasting. Wel het huurwaardeforfait en de gemeentelijke en waterschapslasten. U kunt zo goedkoop wonen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/126988-huurwaardeforfait-2020.html

Michael, 30-06-2015 14:30 #73
Als oma het collegegeld van haar kleinkinderen betaalt (EUR 1970,-) per kleinkind direct aan de HBO instelling, wordt dit dan als schenking aangemerkt? En zo ja moet hier over schenkbelasting betaald worden? Dit in het geval dat de maximale schenking van EUR 2111 reeds aan de kleinkinderen gegeven is dit jaar.

Vriendelijke groeten, Michael Reactie infoteur, 01-07-2015
Beste Michael,
Officieel is dit een schenking als niet ook een papiertje wordt opgesteld waarin het kleinkind aangeeft het geld te lenen. Dan kan de lening volgend jaar worden geschonken.

Johan, 27-06-2015 17:37 #72
Ik ontvang binnenkort van 8 vrienden 8x350€ omdat ze mij willen steunen. Moet ik hier nou wel of niet 40% belasting over betalen? Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Johan,
Als dit acht verschillende personen zijn, is dit volledig belastingvrij.

Max, 18-06-2015 11:25 #71
Beste Infoteur,
Mijn ouders willen mij (eind 30) een schenking doen van ca 25.000. Een deel zouden wij graag aan de kinderen willen geven en een kleiner deel nog besteden aan enkele huis en tuinverbeteringen. Wat is dan belastingtechnisch het handigst? Alles aan ons schenken of bedrag opknippen en rechtstreeks naar kinderen én ons? Reactie infoteur, 19-06-2015
Beste Max,
U hebt naar uw eigen kinderen toe evenveel vrijstelling als uw ouders ten opzichte van u hebben en die vrijstelling is groter dan wanneer de ouders direct aan de kleinkinderen schenken.

Jan, 15-06-2015 13:09 #70
Mijn schoonmoeder woont in spanje (koophuis).
Nu wil zij weer in Nederland komen wonen en haar huis verkopen aan een van haar jongste zoon voor een bedrag van € 50.000,00 dit is onder de woz-waarde.
Mijn partner de oudste zoon zou dan van zijn moeder € 15.000,00 ontvangen.
Volgens mij kan je je huis niet zomaar voor een bedrag onder de woz-waarde verkopen aan een van de kinderen.
Beide zoons hebben toch de zelfde rechten en komen hier toch verschillende belastingen om de hoek kijken zoals schenkingsbelasting, fiscalebelasting ect.
Mijn vraag is nu hoe kan ik er achter komen dat mijn partner door deze constructie niet benadeeld wordt.
En zijn de regels in Spanje niet anders geregeld inzake de verkoop van een woning aan een van de kinderen Reactie infoteur, 15-06-2015
Beste Jan,
1. In Spanje kent men schenkingsrechten, erfbelasting, maar ook een meerwaardebelasting voor wie het onroerend goed overdraagt (19% van de meerwaarde). Bij de overdracht zal zeker worden gekeken wat een realistische waarde is en wat dus als schenking kan worden gezien.
2. Iemand mag tijdens zijn leven schenken aan wie hij wil. Pas na het overlijden wordt dan bekeken of bij de verdeling met eventuele schenkingen die zijn gedaan tijdens het leven rekening moet worden gehouden. Het verschil tussen 50.000 euro en 15.000 euro is evident aanwezig.

Mirjam, 15-06-2015 01:25 #69
Ik woon nu in Zwitserland en al meer dan 20 jaar niet meer in Nederland. Ik heb 1 zus. Ik wil mijn ouders financieel helpen bij het kopen van een seniorenwoning. Mijn ouders zijn 80 en 75 jaar oud. Zij hebben waarschijnlijk 130.000 Euro nodig. Hoe kan ik hun het gunstigste helpen: met een schenking die ik na hun beider overlijden terugkrijg of met een lening waarover zij mij een maandelijks bedrag betalen? Hoe en waar moet deze hulp schriftelijk worden vastgelegd zodat ik na hun overlijden (wat hopelijk nog lang duurt) het geleende of geschonken bedrag uit de erfenis terugkrijg? Reactie infoteur, 15-06-2015
Beste Mirjam,
Bij een schenking zal het geld dat daar nog van over is, terugkeren in de nalatenschap die u met uw zus moet delen en waarover u straks erfbelasting moet betalen in Nederland. Daarom is een lening op zich fiscaal gunstiger. Een lening kan onderhands worden vastgelegd of bij een notaris. Kleine schenkingen kunnen natuurlijk geen kwaad.

M. Wielinga, 12-06-2015 13:32 #68
Als mijn vader mij de belastingvrije 5277 euro schenkt, kan ik dan ook daarnaast nog de belastingvrije schenking van 2111 euro van een kennis krijgen zonder belasting te hoeven betalen? En van een buurman daarbovenop ook nog 2111? Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste M. Wielinga,
Ja dat kan zolang het om andere schenkers gaat die niet ook nog eens fiscale partners zijn (niet een vader en een moeder bijvoorbeeld).

San, 09-06-2015 16:52 #67
Mijn ouders willen me eenmalig een schenking doen van 25.000 euro. Alleen ze kunnen pas 1 sept bij 15.000 euro. Op dit moment kan ik dus al wel de 10.000 euro krijgen. Deze 10.000 euro ben ik ook direct nodig ivm aankoop van een woning. Kan ik dan later (1 sept) als ik die 15.000 euro ontvang nog wel recht houden op die eenmalige vrijstelling? Of zijn het dan 2 verschillende schenkingen? Reactie infoteur, 12-06-2015
Beste San,
De Belastingdienst telt de schenkingen in een belastingjaar bij elkaar op. De eerste 25.322 euro is bovendien vrij besteedbaar. Bij de belastingaangifte moet ook u de bedragen optellen en daarbij aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de eenmalige vrijstelling.

Jo, 09-06-2015 09:44 #66
De oudoom van een vriendin die al 55 jaar in het buitenland woont wil haar financieel ondersteunen. Moet zij over een schenking belasting betalen? Reactie infoteur, 09-06-2015
Beste Jo,
Als de oudoom in Nederland woont wel. Soms is er ook nog een heffing in het land van bestemming, maar dat is landafhankelijk.

Sam, 08-06-2015 21:21 #65
Begrijp ik het goed dat een schenking van een in Nederland wonende man (in dit geval met de Amerikaanse nationaliteit, maar dat maakt denk ik niet uit) aan verre familie in het buitenland (US en Indonesië) in NL niet onderhevig is aan schenkbelasting? In het geval dat hij deze personen in het buitenland in het testament op zou nemen zou er wel 30% successierecht afgerekend moeten worden in NL!? Reactie infoteur, 09-06-2015
Beste Sam,
Zowel schenking als erfenis van een in Nederland wonende persoon aan iemand in Nederland of daarbuiten, zijn gewoon onderhevig aan de Nederlandse belasting. Het is iets anders wanneer een schenking vanuit iemand uit het buitenland wordt ontvangen en die persoon minimaal 10 jaar buiten Nederland woont.

Thjeu, 03-06-2015 13:41 #64
Ik werk in Duitsland maar woon in Nederland. Kan mijn duitse collega (en beste vriend) mij een deel van zijn lottowinst belastingvrij schenken? Is daar een maximum aan verbonden of niet? Reactie infoteur, 04-06-2015
Beste Thjeu,
Die schenking is in Nederland belastingvrij als uw collega zelf ook niet in Nederland woont (en ook de afgelopen 10 jaar niet hier woonde).

Rene, 02-06-2015 19:52 #63
Mag ik mijn moeder die alleen AOW ontvangt ook een belastingvrij bedrag schenken van 2111 euro? Reactie infoteur, 03-06-2015
Beste Rene,
U mag uw moeder inderdaad 2.111 euro belastingvrij schenken. Het is voor uw moeder ook geen inkomen in de ogen van de Belastingdienst of SVB.

Rene, 02-06-2015 19:49 #62
Moet de eenmalige grote vrijstelling altijd voor een eigen huis of studie worden besteed of zijn er ook nog andere mogelijkheden voor besteding bij de ontvanger die toegestaan worden door de belastingdienst. Reactie infoteur, 03-06-2015
Beste Rene,
De eenmalige vrijstelling is in twee delen opgeknipt: de eerste 25.322 euro zijn vrij besteedbaar, de rest is aan regels gebonden (huis, studie).

Manon, 01-06-2015 20:46 #61
Mijn ouders willen een schenking van 25k doen (de eenmalige optie). Moet dit bedrag ook daadwerkelijk in één keer worden overgemaakt of mag dat op meerdere momenten in hetzelfde kalenderjaar? Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste Manon,
Het mag op meerdere momenten, maar moet wel in hetzelfde jaar plaatsvinden. Let wel op bij de aangifte schenkbelasting dat alle bedragen tegelijkertijd worden opgegeven.

Christ, 01-06-2015 12:19 #60
Heb in 2003 het toenmalige vrijgestelde bedrag van 20.000 euro geschonken. Wil nu mijn zoon van 37 nog een bedrag schenken voor de aankoop van een huis. Ik moet nu van het max bedrag van 52752 die 20.000 aftrekken. Maar de eenmalige vrijstelling van 20.000 is nu 25322. Mag ik die 5322 nu ook nog schenken? En dan ook nog eens het normaal te schenken bedrag van 5277? Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste Christ,
U mag het bedrag schenken dat eenmalig nog vrij is voor het huis. Dat is 27.430 euro.

Sonja, 26-05-2015 13:32 #59
Beste Infoteur,
Bedankt voor uw reactie. Nee ik bedoel niet de belastingvrije schenking voor wie jonger is dan 40 jaar. Het betreft de verhoogde schenkingsregeling waarbij familie en vrienden tot 100.000 euro belastingvrij mogen schenken.
Zou u concreet aan mij willen aangeven of wij deze schenking mogen besteden aan alle in mijn mail genoemde verbeteringen aan ons huis en onze tuin en dan met name wil ik graag weten of aanschaf planten en bomen hier ook onder vallen. M.a.w.: bedoelt u met 'vrij besteedbaar' ook de aanschaf van vaste planten, struiken en bomen?
Alvast bedankt.
Mvg, Sonja Reactie infoteur, 26-05-2015
Beste Sonja,
Dan is het een voorwaardelijke schenking uit 2014. Dat betekent dat al het geld besteed moet worden aan de verbetering van het huis, inclusief tuin en er geen vrij besteedbare ruimte is:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118517-schenking-2014-verhoogde-vrijstelling-en-schenkbelasting.html

Alles wat u noemt in reactie #57 valt hieronder.

Nicole, 26-05-2015 13:14 #58
Mijn vader woont al een jaar of 10 permanent op Cyprus, hij heeft daar een huis laten bouwen en betaalt daar zijn belastingen. Nu wil hij het huis aan mij en mijn broer schenken. Wat houdt dat, belastingtechnisch, voor mijn broer en mij in? Reactie infoteur, 26-05-2015
Beste Nicole,
Dat het in Nederland als een belastingvrije schenking wordt gezien. Voor de inkomstenbelasting is het een tweede woning. In Griekenland zal de Griekse overdrachtsbelasting moeten worden betaald en gemeentelijke lasten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 25-05-2015 12:26 #57
Wij hebben een belastingvrije schenking van mijn moeder gekregen voor het verbeteren van ons huis en onze tuin van 33.000 euro. Wij gaan daarvoor een schuur laten plaatsen en onze tuin (70 bij 20 m) wordt grondig aangepakt. Nou is mijn vraag wat er nou wel en wat niet van de schenking mag worden betaald. Onderstaande willen wij doen:
HUIS
- schilderen van buitenkant huis
- plaatsen van een badkuip
TUIN
- aanleggen terras
- bijna alle begroeiing in de tuin laten snoeien en met een kraan stobben weghalen.
- versnipperen
- uitbouw vijver
- dode dennenbomen laten omzagen en verwijderen
- grond ophogen met zand en egaliseren
- plaatsen van een hek.
- planten en bomen laten plaatsen.
Met de tuin de volgende vraag: valt de aanschaf van bomen en planten (rodondendrons etc) ook onder de belastingvrije schenking? En zo ja, geldt dat dan voor alleen grote planten en bomen of ook voor de wat kleinere planten? Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 25-05-2015
Beste Sonja,
Als u de belastingvrije schenking bedoeld voor wie jonger is dan 40 jaar, is als in een schenkingsakte niet anders is aangegeven, 25.322 euro vrij besteedbaar. De rest moet wel de verbetering en onderhoud van het huis betreffen.

Ariane, 23-05-2015 20:25 #56
Jongste dochter woont meer dan 10 jaar in het buitenland.
Heeft daarvoor, tijdens haar studie, van haar zus geld geleend.
Wil nu een véél groter bedrag teruggeven dan ooit geleend.
Moet één van beiden hierover schenkbelasting betalen? Reactie infoteur, 24-05-2015
Beste Ariane,
De ontvanger hoeft in Nederland geen schenkbelasting te betalen. In het land waar de schenker woont, kunnen nog wel bepaalde eisen gelden.

John Jansen, 22-05-2015 13:13 #55
Gisteren vroeg ik u over de mogelijkheid tot schenken. Bedank voor de duidelijke reactie. Kunt u mij ook informeren over een eventuele lening van 20.000 euro? Mijn zoon is getrouwd, ouder dan 40 jaar zijn partner 37 jaar. Is het verplicht bij een lening de notaris in te schakelen of kunnen wij het zelf schriftelijk vastleggen? Wat en hoe moet ik melding maken bij de belasting? Reactie infoteur, 22-05-2015
Beste John Jansen,
U kunt zelf onderhands een lening afsluiten. Daarbij gelden wel specifieke regels voor het rentepercentage. Als uw zoon de rente als hypotheekrente wil aftrekken, is aanmelding van de lening bij de Belastingdienst noodzakelijk:

http://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

John Jansen, 21-05-2015 14:28 #54
Wil mijn zoon 20.000 euro schenken voor verbouwing van o.a. de keuken. Hij is getrouwd en ouder dan 40 jaar zijn partner is 37 jaar. Is belasting vrijstelling mogelijk? Is het verplicht een notaris de schenking akte op te laten stellen, of kunnen we het zelf schriftelijk vast leggen? Wat moet ik melden en wanneer bij de belasting? Reactie infoteur, 21-05-2015
Beste John Jansen,
Als er niet eerder gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, is dat alsnog mogelijk omdat zijn fiscale partner jonger is dan 40 jaar. Een bedrag tot 25.322 euro is bestedingsvrij (schriftelijk, wel aangifte doen), het meerdere tot 52.752 euro vereist een schriftelijke akte met de ontbindende voorwaarde dat het meerdere gebruikt wordt voor de verbetering van de eigen woning (wel aangifte doen).

Bas, 18-05-2015 19:03 #53
Beste infoteur,

Mijn ouders willen mij een schenking doen van 50.000 euro. Ik kom niet meer in aanmerking voor de belastingvrije schenking.
De schenkbelasting van 10% is dus voor de ontvanger, maar ik woon al meer dan 10 jaar in het buitenland (Aruba) en ben dus niet belastingplichtig in Nederland. Moet ik die 10% dan nog afdragen ergens? Of gaat heel die schenking niet op omdat ik al zo lang in het buitenland woon? Reactie infoteur, 19-05-2015
Beste Bas,
Als uw ouders in Nederland wonen, zou u die 10% boven de vrijstelling van 5.277 euro aan de Nederlandse fiscus moeten afdragen.

P. Lunenburg, 18-05-2015 12:35 #52
De vader van mijn vriend woont praktisch al zijn hele leven in Engeland en wil mij nu een schenking van E7000,- doen. Moet ik hierover belasting betalen? Of is het belastingtechnisch gezien beter een lening met hem aan te gaan? Het geld is nu hard nodig omdat we krap bij kas zitten, maar zou binnen bepaalde tijd weer terugbetaald kunnen worden. Reactie infoteur, 18-05-2015
Beste P. Lunenburg,
In Nederland is deze schenking belastingvrij.

M. Hoopman, 17-05-2015 01:42 #51
Beste infoteur,

Als we spreken over een vrijstelling voor een gift aan een kennis is het bedrag 2111. Stel ik wil drie kennissen een gift geven, geldt voor ieder dan het bedrag van 2111 of kan ik slechts 700 schenken aan het drietal?
Bij voorbaat dank,

M. Hoopman Reactie infoteur, 17-05-2015
Beste M. Hoopman,
De vrijstelling geldt per persoon, maar als twee kennissen elkaars fiscale partner zijn, geldt de vrijstelling voor beiden samen.

S. Ensink, 12-05-2015 20:55 #50
Beste infoteur,

mijn moeder (Turkse nationaliteit, haar hele leven lang woonachtig in Turkije) wil mij een éénmalige schenking doen van EUR 30.000. Moet ik hier belasting over betalen?

Bij voorbaat dank,

S. Ensink Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste S. Ensink,
Hierover betaalt u in Nederland geen schenkbelasting.

Nirvair Curtis, 07-05-2015 08:44 #49
Beste infoteur,

Ik ben een Nederlandse met zowel Nederlandse als Australische nationaliteit. Hoeveel kan ik aan mijn moeder, broers en zussen schenken zonder dat zij schenkingsbelasting hoeven te betalen? PS woon al 33 jaar in Australië.

hartelijke dank
NK Curtis Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Nirvair Curtis,
Omdat u meer dan 10 jaar in het buitenland woont en niet in Nederland belastingplichtig bent, is uw schenking aan een persoon in Nederland belastingvrij (geen schenkbelasting).

G. Klunder, 04-05-2015 13:15 #48
Wij willen onze zoon in Duitsland het hoogst mogelijke bedrag schenken met 10% belasting.
Hoe doen wij dat. Eerst aanvragen? Reactie infoteur, 05-05-2015
Beste G. Klunder,
Als u in Nederland woont, kunt u gewoon uw schenking doen. Daarna wordt aangifte schenkbelasting gedaan op een speciaal formulier. Overigens staat daarop ook: " Hebt u een schenking gedaan? Dan hoeft u alleen aangifte schenkbelasting te doen als u dit formulier van ons hebt ontvangen." Immers de ontvanger van de schenking is in eerste instantie belastingplichtig.

H. Lee, 04-05-2015 13:07 #47
Beste LS,
Mijn zus en ik zijn studenten en mijn moeder woont in China (Chinese nationaliteit en gescheiden van onze Nederlandse vader) Zij wil ons een bedrag schenken om een woning te financieren. Hoe gaat het dan met de belastingen en is het voor ons mogelijk om een huis ermee te kopen? Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, H. Lee Reactie infoteur, 05-05-2015
Beste H. Lee,
In Nederland is een schenking vanuit het buitenland, op voorwaarde dat de schenker minimaal 10 jaar in het buitenland woont, onbelast (geen schenkbelasting). U mag het ontvangen geld besteden zoals u wilt. Het is wel mogelijk dat China op dit punt nog een belastingheffing heeft.

Barbara, 15-04-2015 16:04 #46
Mijn man en ik onderhouden onze studerende kinderen (23, 23, 25) geheel, dwz we nemen praktisch alle kosten op ons wat betreft college geld, boeken, huur, eten en kleding. Mogen wij desondanks elk kind dit jaar een belastingvrije schenking doen van 5277 euro? Dank voor uw moeite. Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Barbara,
Als de kinderen niet meer thuis wonen, kunnen de betaalde studiekosten en kosten van levensonderhoud inderdaad ook als schenking worden gezien. Het is alleen de vraag of de Belastingdienst dit ook zal opmerken.

Irene, 06-04-2015 21:45 #45
Kan mijn zus mij belastingvrij een bedrag geven voor de aankoop van een huis. En zo ja, hoeveel is dat dan? En wat moeten we daarvoor doen? Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste Irene,
Aan een zus is jaarlijks een belastingvrije schenking mogelijk van slechts 2.111 euro. Onder dit bedrag is geen aangifte bij de Belastingdienst nodig, hier boven wel. Een schenking mag u zelf op papier zetten.

De Vries K., 06-04-2015 16:33 #44
Mijn ex partner wil geen financiële vergoeding lees partner alimentatie maar voor de wet moet dat wel, nu wil zij belastingvrij schenken hoe gaat dat? Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste De Vries K.,
In een echtscheidingsconvenant kunnen jullie overeenkomen dat er geen alimentatie wordt betaald. Een schenking aan een ex is slecht tot 2.111 euro jaarlijks belastingvrij. Daar boven gelden hoge tarieven.

Ivo, 03-04-2015 11:23 #43
Vervolg op vraag #42: Ok, duidelijk dat de belastingvrij schenking voor algemeen doel €25.322 is. Maar mogen mijn ouders dit jaar (2015) deze schenking doen (€25.322 voor algemeen doel), als je in 2014 gebruik hebt gemaakt van de verruimde verhoging voor aflossing eigen woning. Ik heb vorig jaar €75.000 gekregen waarmee ik een groot gedeelte van mijn hypotheek heb afgelost. Reactie infoteur, 04-04-2015
Beste Ivo,
Ik denk dat u geen recht meer hebt op (een deel van) de verhoogde vrijstelling. Dat zou immers dubbelop zijn.

Ivo, 01-04-2015 16:57 #42
In 2014 hebben we gebruik gemaakt van de verruimde vrijstelling t.b.v. de eigen woning met als doel het financieren van een eigen woning. Mijn ouders hebben toen 75.000€ geschonken waarmee ik een extra aflossing op mijn hypotheek heb gedaan. Mogen mijn ouders dan in 2015 nog een schenking doen, maar dan onder de noemer "Algemeen Doel":
€ 25.322 Vrijstelling algemeen doel + € 5.277 Jaarlijkse vrijstelling. Totaal dus €30.599,-. (ik ben nog geen 40).

Oftewel zit er verschil tussen de belastingvrije schenking voor woning en/of studie en belastingvrije schenking algemeen doel? Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Ivo,
De schenkingen in één jaar gedaan door uw ouders worden bij elkaar opgeteld. Dat wat hoger is dan € 25.322 is dan belast.

Jeronima, 31-03-2015 15:52 #41
Mijn schoonvader heeft mijn schoonzus een bedrag van €100.000 geschonken voor een huis in 2014. Hij zou dit ook graag aan zijn andere dochter (mijn vriendin) in 2015 of misschien 2016. Staan er opnieuw veranderingen op het programma aangezien de economie (en de huizenmarkt) niet zo snel aan trekt als verwacht? Oftewel, is de kans aanwezig dat er in 2016 nogmaals belastingvrij €100.000 geschonken mag worden?

Zo niet, wat is het meest voordelige? Ik zat zelf te denken aan de maximale €52.000 euro en daarbij een "papieren schenking" van de overige €48.000. Wat houdt de rente in bij zo'n "papieren schenking"?

Bij voorbaat dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Jeronima,
Calamiteiten daargelaten, komt er geen nieuwe vrijstelling van 100.000 euro, maar biedt de eenmalige vrijstelling tot 40 jaar nog wel mogelijkheden: 25.322 euro zonder voorwaarden, het meerdere tot 52.752 euro voor de aankoop van een eigen woning. De rest kan bij schoonvader worden geleend of er kan een schenking op papier plaats vinden. Nadeel van een schenking op papier is de jaarlijkse rente van 6% en de te betalen schenkbelasting.

A. Eleveld, 30-03-2015 13:12 #40
Ik wil mijn dochter van 44 graag financieel steunen. Zij wil een studie opstarten en heeft daar € 10.000,- per jaar voor nodig, voor de aankomende 2 jaar. Hoe kan ik dat financieel zo gunstig mogelijk "schenken?". Of moet ik dan aan een lening denken?
Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste A. Eleveld,
U kunt grofweg de helft (5.277 euro) belastingvrij schenken. Over het meerdere betaalt uw dochter 10% belasting. U kunt het bedrag ook in twee delen splitsen: een bedrag belastingvrij en een bedrag als lening met rente dat u in een later jaar alsnog kunt schenken. Als de 10.000 euro elk jaar 5000 euro betekent, kan het tweemaal belastingvrij (in 2015 en 2016).

J. de Ruiter, 30-03-2015 00:34 #39
Ik wil mijn kinderen die (inclusief hun partner ouder zijn dan 40 jaar) een bedrag schenken in 2015. Wat kan ik het beste doen, en hoeveel schenkbelasting moet er toch betaald worden?
Zijn er nog meer vrijstellingen dan de € 5277,00 per jaar? Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste J. de Ruiter,
Als uw kinderen inclusief partners ouder zijn dan 40 jaar, is de jaarlijkse vrijstelling van 5.277 euro het hoogst haalbare en voor een kleinkind ongeveer de helft (2.111 euro).

H. Swinkels, 10-03-2015 03:16 #38
Mijn dochter is 32 jaar en heeft 'n wajong-uitkering. Wanneer ik haar in 2015 5277 euro schenk, gaat dat ten koste van haar uitkering? Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste H. Swinkels,
Uw schenking is geen inkomen en er is in de Wajong geen vermogenstoets. Dit zal voor de uitkering van uw dochter geen gevolgen hebben. Zolang u beneden de vrijstelling blijft, hoeft u dit ook niet aan de Belastingdienst door te geven.

Ludo Alberts, 02-03-2015 14:46 #37
Mijn broers en zussen, totaal 7 personen, willen elk apart van hun eigen bankrekening aan een en dezelfde vriend van de familie €1000 schenken. Is dan elke 1000 vrij van belasting of telt de belasting de 7 gescheiden schenkingen bij elkaar en moet over 7000 minus 2111 belasting worden betaald. Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Ludo Alberts,
Als de vriend van zeven verschillende personen een schenking ontvangt die ook niet elkaars fiscale partner zijn, zijn dit zeven verschillende schenkingen met elk hun eigen vrijstelling.

Henk, 28-02-2015 18:33 #36
Als het om grotere bedragen gaat (kopen van een huis onder de WOZ waarde, de belastingdienst zal dit opvatten als een schenking), en mijn situatie is (tante en neef) in welk tabel schenkingsbelasting val ik dan? Tabel 1,2, 3, of 4? Reactie infoteur, 01-03-2015
Beste Henk,
U hebt dan te maken met tabel 4 (hoge tarieven dus).

Ferry, 27-02-2015 11:20 #35
Mijn moeder wil aan mijn echtgenote en aan mij allebei het belastingvrije bedrag van 5277 euro toekennen. Is dat toegestaan en moet dit ook (onderhands) worden vastgelegd? Reactie infoteur, 27-02-2015
Beste Ferry,
Zolang een schenking lager is dan de vrijstelling hoeft dit te worden opgegeven en niet te worden vastgelegd. Maar u en uw echtgenote worden als een fiscale eenheid gezien waardoor de vrijstelling van 5.277 euro voor jullie samen telt.

Henk, 26-02-2015 17:55 #34
Als mijn tante aan mij (neef) een schenking wil doen voor de aankoop van een woning, onder welke tabel vallen we dan m.b.t. schenkingsbelasting? Reactie infoteur, 27-02-2015
Beste Henk,
Dan hebt u een vrijstelling van 2.111 euro jaarlijks in de categorie overigen.

Kevin, 10-02-2015 20:24 #33
Hoe veel zouden mijn ouders mogen schenken voor de verbouwing van onze huurwoning. Is dit dan ook maximaal 52000 euro of? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Kevin,
De verbouwing voor een huurwoning kent geen extra vrijstelling. De 52.000 euro is bedoeld voor een eigen koopwoning.

Dirk, 09-02-2015 23:14 #32
In 2013 heb ik mijn zoon een eenmalige schenking van 25000 gegeven. Mag ik nu dit jaar hetzelfde bedrag schenken als het bedrag gebruikt wordt voor aflossing hyp.lening? Reactie infoteur, 10-02-2015
Beste Dirk,
Helaas is in dit geval de eenmalige vrijstelling eenmalig geweest. Het is niet zo dat het niet verbruikte deel nog in een later jaar kan worden aangevuld.

Noor, 28-01-2015 12:24 #31
LS,
Mijn dochter (30) koopt een huis, ik wil haar een belastingvrij bedrag schenken voor deze aankoop. Wat moet ik hiervoor regelen (notarisakte?, melding bij Belastingdienst?etc)?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste Noor,
Voor de schenking hoeft u niet per se langs de notaris. Als u gebruik wilt maken van de verhoogde eenmalige vrijstelling, moet u wel een schenkingsakte opstellen (datum, plaats, namen, handtekening, dit mag onderhands) waarin u de schenking doet en daaraan de voorwaarde verbindt dat (een deel) van de schenking door uw dochter wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. Bovendien doet u aangifte schenkbelasting waarin u aanvinkt gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Freek, 26-01-2015 17:11 #30
Indien ik in 2015 een schenking van mijn ouders ontvang van EUR 52.752,-, dient dan dit volledige bedrag besteed te worden aan de eigen woning (of dure studie) om aan de voorwaarden van schenkingsvrijstelling te voldoen, of geldt dit voor het bedrag boven de EUR 25.322,-? Mijn leeftijd is overigens 37 jaar en ik heb niet eerder een schenking ontvangen. Reactie infoteur, 27-01-2015
Beste Freek,
Dan is 25.322 euro bestedingsvrij en de rest voor de eigen woning. Bij de schenking moet dan ook niet als voorwaarde worden gesteld dat het totaal in de eigen woning wordt gestopt, maar het bedrag boven de 25.322 euro.

Niek, 25-01-2015 14:09 #29
Geldt de belastingvrije schenking van 25.322 tot 52.752 voor een "dure studie" ook voor een Nederlandse HBO opleiding? Dezelfde vraag voor een standaard studie aan een Nederlandse universiteit? M.a.w. wat is de definitie van een "dure studie"? Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Niek,
Een dure studie is een studie of opleiding van ten minste € 20.000 per jaar, exclusief kosten van levensonderhoud.

H. C. Wang, 22-01-2015 01:28 #28
Wij zijn van chinese afkomst en mijn schoonvader in china wil een schenking doen van € 50.000.
Mijn vrouw is 45 jaar. Onder welke voorwaarden en welk belastingtarief mogen wij dit in ontvangst nemen. Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste H. C. Wang,
In Nederland bent u geen schenkbelasting verschuldigd als het geld uit het buitenland komt van een persoon die tenminste 10 jaar niet in Nederland ingeschreven staat. Wel zal, als het geld per 1 januari 2016 nog op uw rekening staat, dit geld als vermogen in box 3 worden gezien. Daarover betaalt u in dat geval 1,2% belasting in 2016, maar er zijn vrijstellingen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134301-vrijstellingen-box-3-vermogen-in-2014-2015-en-2016.html

Wellicht heft China nog wel belasting.

J. Perdaems, 20-01-2015 05:04 #27
Hoeveel mag ik in 2015 belastingvrij schenken aan mijn kinderen? Reactie infoteur, 20-01-2015
Beste J. Perdaems,
Dat hangt ervan af. Jaarlijks 5.277 euro en eenmalig tot 52.752 euro per kind.

Vragenstelster, 18-01-2015 23:05 #26
Wegens mijn slechte gezondheid kan ik niet meer werken, mijn man ook niet en ziet het er naar uit dat we op de bijstand afstevenen.
Ik krijg echter een erfenis, kan ik het regelen dat een deel van die erfenis rechtstreeks van de notaris naar mijn kind gaat, mijn kind gaat binnenkort het huis uit, naar een huurwoning (wegens onzekere toekomst geen koopwoning.)
Zo ja, hoe, en moet dat kind dan 10 procent belasting betalen of zijn er andere bedragen?
Kind is jonger dan 40 en doet een MBO opleiding en heeft trouwplannen dit jaar.
Wat is het gunstigst? Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Vragenstelster,
Als de gemeente doorkrijgt dat u niet een erfenis benut om zo wel bijstand te kunnen krijgen, kan de gemeente alsnog de erfenis aan u toerekenen en voorlopig van een uitkering afzien. Die kans is het grootst als erfenis en uitkering in de tijd vlak bij elkaar liggen of de erfenis tijdens de uitkering plaats vindt. Overigens mag u een erfenis verwerpen. Als u een erfenis verwerpt, gaat uw aandeel automatisch naar uw kind. Voor de tarieven verwijs ik naar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/171645-erfbelasting-2020-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Kees Driehuis, 14-01-2015 12:27 #25
Geachte, is een schenking door een buitenlander die langer dan 1 jaar uitgeschreven is uit Nederland voor 2015 aan een Nederlander belastingvrij en hoeft dit ook dan niet te worden opgegeven? Ik kan hier nergens informatie over vinden. Met dank, Kees Driehuis Reactie infoteur, 14-01-2015
Geachte Kees Driehuis,
Helaas ligt de grens bij 10 jaar of meer in het buitenland om belastingvrij te kunnen schenken.

Nino, 10-01-2015 19:46 #24
Beste
Is niet duidelijk hoe gaat als ouders wil schenken geld in 2015 jaar, tot e 52000,- voor inkoop van eigen huis, maar die kind is ouder dan 40 jaar?
Alvast bedankt
Mvg
Nino Reactie infoteur, 12-01-2015
Beste Nino,
Als het kind of de partner niet jonger zijn dan 40 jaar, geldt in 2015 alleen de jaarlijkse vrijstelling van ruim 5.000 euro en niet die tot 52.000 euro.

Lorenz, 09-01-2015 22:01 #23
Beste infoteur,

Ik woon samen met mijn Belgische vriendin. Zij woont hier vanaf 2013 en betaald in Nederland belasting. Haar grootouders willen een bedrag van €30.000,00 schenken. Geldt voor deze schenking dezelfde schenkbelasting omdat zij in Nederland belastingaangifte doet? Of gelden er nog meer regels aangezien het geld uit België komt? Reactie infoteur, 12-01-2015
Beste Lorenz,
Uw vriendin is in Nederland geen schenkbelasting verschuldigd, maar wellicht wel in België:

http://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Jaap, 08-01-2015 13:49 #22
Hoeveel mag ik mijn kleinkind belastingvrij schenken?alvast bedankt voor uw antwoord Reactie infoteur, 08-01-2015
Beste Jaap,
U mag een kleinkind in 2015 maximaal 2.111 euro belastingvrij schenken.

Masha, 06-01-2015 15:07 #21
Ik heb de Nederlandse nationaliteit. Ik heb samen met mijn ex partner een koopwoning. Mijn ex wil het huis verkopen maar ik wil proberen om te kijken of ik op een of andere manier het huis toch kan overnemen.
Hoe ziet het bijvoorbeeld met schenking van een bedrag tussen 20000 en 50000 Euro vanuit buitenland (oom/tante/grootouders). Ik wil van dit bedrag een deel van het hypotheek aflossen. Kan dit ook belastingvrij of moet ik als ontvanger hier nog belasting over betalen? Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Masha,
Als de schenker langer dan 10 jaar in het buitenland woont, is deze schenking in Nederland belastingvrij. Wel kan er nog in het buitenland belasting worden geheven, maar ook dat hoeft niet het geval te zijn.

Kees, 05-01-2015 19:30 #20
Wat is de maximale vrijstelling voor schenking naar kleinkinderen? Reactie infoteur, 06-01-2015
Beste Kees,
Die hebben een vrijstelling van 2.111 euro jaarlijks.

Patrick, 03-01-2015 22:35 #19
Wij willen ons kind een belastingvrij schenking doen is, is dat bedrag van 5277euro dan per ouder of een totaal voor beiden? Als we meer schenken dan moet hij natuurlijk schenkbelasting betalen mag hij die dan bij zijn belastingaangifte 2015 deze schenkbelasting weer verrekenen met de hypotheek renteaftrek eigen huis want door zijn lage inkomsten kan hij geen volledige gebruik maken van zijn hypotheek aftrek. Reactie infoteur, 04-01-2015
Beste Patrick,
Het bedrag van 5.277euro is per kind en het totaal van beide ouders. De schenkbelasting is niet aftrekbaar omdat er geen verband is tussen de schenking en het gebrek aan mogelijkheden voor een volledige hypotheekrenteaftrek.

Kees Driehuis, 02-01-2015 13:52 #18
Geachte, blijft de schenking door een persoon langer dan 1 jaar uitgeschreven uit Nederland voor 2015 aan een Nederlander belastingvrij en hoeft dit ook dan niet te worden opgegeven? Ik kan hier nergens informatie over vinden. Met dank, Kees Driehuis Reactie infoteur, 04-01-2015
Geachte Kees Driehuis,
Als een schenking hoger is dan een vrijstelling, is de schenking alleen belastingvrij als deze persoon langer dan 10 jaar in het buitenland gevestigd is.

Erik-Jan, 18-12-2014 22:12 #17
Mijn zus is onlangs overleden. Ik verwacht dat er na de afwikkeling nog een bedrag overblijft van 30.000,--. Klopt het dat als ik dit ontvang ik 30% belasting moet aftikken en als mijn alleenstaande moeder, dus ook de moeder van mijn zus, dit ontvangt dit vrij is van erfbelasting? Dan kan mijn moeder het beter erven en vervolgens jaarlijks aan mij schenken €5229,-- en aan mijn vrouw €2111,--. Of zie ik dit verkeerd? Reactie infoteur, 19-12-2014
Beste Erik-Jan,
Het klopt dat de vrijstelling voor een ouder veel hoger is dan voor een broer of zus. Bij het schenken is het wel zo dat een schenking aan u en aan uw vrouw bij elkaar worden opgeteld, omdat jullie fiscale partners zijn en daarbij uw vrijstelling telt.

Paul, 18-12-2014 10:18 #16
Mijn moeder wil volgend jaar max. Vrijgesteld schenken en ook dit keer zodat we de hypotheek kunnen aflossen. Afgelopen jaar heeft ze 25.000 geschonken. Hoeveel mag in 2015 geschonken worden met de vrijstellingsregeling. Is dat 5229 of 52281 min de schenking uit 2014. Reactie infoteur, 18-12-2014
Beste Paul,
Omdat er in 2014 al een beroep is gedaan op een eenmalig verhoogde vrijstelling, resteert vanaf 2015 nog de jaarlijkse vrijstelling bij een schenking van een ouder aan kind.

Willempie, 11-12-2014 13:45 #15
Ik wil mijn beide kinderen in 2015 een bedrag geven om hun hypotheekdruk wat te verminderen.
Hoeveel mag ik dan schenken( eenmalig) Reactie infoteur, 12-12-2014
Beste Willempie,
U mag in 2015, als uw kind jonger is dan 40 jaar, tot maximaal ruim 52000 euro belastingvrij schenken voor het eigen huis, waarvan ruim 25000 euro zelfs bestedingsvrij is.

Peterino (infoteur), 09-12-2014 00:17 #14
Volgend op uw reactie hieronder wil ik u graag nog het volgende vragen:
Wie betaalt normaal gesproken schenkbelasting? Is dat de schenker zelf of de ontvanger van de schenking? Volgens de belastingdienst in Nederland is het de ontvanger (tenzij de schenker ervoor kiest om de schenkbelasting zelf te betalen). Dat betekent in dit geval dat ik de ontvanger ben. Maar aangezien ik belastingplichtig in België ben en niet in Nederland, betaal ik eventueel schenkbelasting in België en niet in Nederland. Klopt dat? Of zie ik het verkeerd?

N.B.
De schenker heeft het geld, dat hij aan mij wil schenken, van zijn zusters geërfd waarover hij erfbelasting al heeft betaald! Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Peterino,
De ontvanger van de schenking betaalt schenkingsbelasting volgens de regels die in het land van schenking gelden. De schenker blijft overigens wel verantwoordelijk voor de betaling van de belasting, voor het geval de ontvanger niet betaalt. Dat de schenker zelf al erfbelasting heeft betaald, doet hier niets aan af. Het is immers de vrije keuze van de schenker om de schenking te doen.

Peterino (infoteur), 07-12-2014 20:23 #13
Hallo,
Ik beschik niet over de Nederlandse nationaliteit, noch de Belgische, ben niet belastingplichtig in Nederland, getrouwd met een Belgische vrouw en woon bijna 3 jaar al in België. Maar ik heb twee Nederlandse bankrekeningen lopen bij twee verschillende banken omdat ik vroeger jarenlang in Nederland heb gewoond tijdens mijn studie. Een Nederlandse vriend van mij in Nederland wil een aanzienlijk deel van zijn erfenis, nl. €156.000, aan mij schenken waarvan de erfbelasting al is betaald. Als ik dat geld laat storten op één van mijn Nederlandse bankrekeningen, moet ik daar iets voor betalen? Of is het totaal kosteloos? Of is het toch beter als ik het geld laat storten op mijn Belgische bankrekening? Welke optie is het beste/voordeligste voor mij? Graag uw advies daarover.
Alvast heel hartelijk bedankt en met vriendelijke groeten,
Peter Reactie infoteur, 08-12-2014
Hallo Peterino,
Als uw Nederlandse vriend geld schenkt, geldt voor de Belastingdienst de Nederlandse schenkbelasting. Daarbij maakt het in beginsel niet uit of het geld op een Nederlandse rekening of een Belgische rekening wordt gestort. Deze heffingen zijn helaas hoog. Gespreid schenken in een aantal jaren is dan voordeliger. Overigens hoeft een Belgische rekening niet bij de Nederlandse fiscus bekend te zijn, maar kan desgevraagd wel door de Belgische fiscus worden doorgegeven.

Anne, 01-12-2014 21:13 #12
Hallo

ik heb in 2008 een schenking van 15.000 gehad van mijn ouders als ik in 2015 een schenking krijg moet ik dan 15.000 van die 52.281 aftrekken? mag je dan in 2016 weer elk jaar een schenking krijgen van 5.229 euro?

gr Reactie infoteur, 02-12-2014
Hallo Anne,
U valt onder de overgangsregeling voor de eenmalig verhoogde vrijstelling waarbij in 2015 nog 27.185 euro belastingvrij beschikbaar is als het geld wordt besteed aan de eigen woning of 5229 euro jaarlijks.

J. Schutjes, 13-11-2014 14:05 #11
Ik woon samen met mijn vriendin die ook mijn financieelpartner is.
Mag ik haar in 2015 een bedrag schenken van bijv. € 50.000,- voor de aanschaf van een woning en hoeveel vrijstelling heb ik dan? Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste J. Schutjes,
Aan een fiscaal partner in gemeenschap van goederen mag u belastingvrij schenken wat u wilt. Als er geen gemeenschap van goederen is, is maximaal 100.000 euro belastingvrij mogelijk als uw vriendin daarmee een eigen huis koopt (niet een tweede huis),

Thea, 12-11-2014 16:22 #10
Mijn dochter wil volgend jaar 1500,00 tot 2000,00 euro schenken aan haar directe familieleden (vader, moeder, broer en zus).
Worden in dit geval de ouders als 1 persoon gezien of mag ze en aan vader en aan moeder bijv. 2000,00 (dus in totaal 4000,00) belastingvrij schenken? Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Thea,
Ouders worden helaas voor de schenkingsbelasting als een financiële eenheid gezien. De schenkingen worden opgeteld, de vrijstellingen niet. Dan kan ze de ouders beter een deel dit jaar schenken en een deel volgend jaar.

Kees, 09-11-2014 18:13 #9
Mijn vader heeft zijn huis verkocht en de oplevering is 2 februari 2015. Hij wil zijn 4 kinderen ieder € 25.000 schenken. Moet er dan belasting betaald worden? Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste Kees,
Of de ontvangers van een schenking belasting moeten betalen, hangt vooral af van de leeftijd en de bestemming van het geld. De gewone jaarlijkse vrijstellingen zijn ruim 5000 euro, maar als u jonger bent dan 40 jaar is de vrijstelling ook veel groter (zie het artikel voor de exacte bedragen).

Gerard, 29-10-2014 17:55 #8
Mijn ouders hebben aan me ieder jaar het belastingvrije bedrag (ligt nu op 5.229 euro) geschonken. Mogen zij als ik in 2015 een huis wil kopen in dat jaar ook 52.281 euro schenken als ik dat bedrag hieraan besteed of kan dat niet omdat men me al jaarlijks het belastingvrije bedrag heeft geschonken? Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Gerard,
Als de eenmalig verhoogde vrijstelling in 2014 en eerdere jaren niet is gebruikt, mag in 2015 52.282 belastingvrij worden geschoken als u of uw partner jonger is dan 40 jaar. In 2014 is die leeftijdsbeperking er niet.

Hans, 15-10-2014 13:25 #7
Bedankt voor de heldere uitleg.
Wij hebben net een huis gekocht waarbij de akte van levering zal passeren in juli 2015. Mijn ouders willen graag een bedrag van 20.000 euro schenken, maar ik het lastige is dat ik in mei 2015 40 jaar wordt. Is dit een probleem (mijn vrouw is 42)?
Voor de duidelijkheid: mijn ouders hebben in 2005 ook al een bedrag van 20.000 euro geschonken dus het bedrag moet besteed worden aan de eigen woning.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Hans,
Als de schenking in 2015 wordt gedaan voordat u 40 jaar bent is er nog € 27.185 vrijstelling beschikbaar met de opschortende voorwaarde van de verwerving of verbetering van de eigen woning. Wat betreft uw leeftijd telt het moment van schenking.

Patrick, 10-10-2014 15:59 #6
Mijn ouders zijn verhuisd naar het buitenland. Ik wil graag hun huis kopen en zij willen mij hier €100.000 voor schenken. Deze schenking is dus niet contant, maar gaat af van de taxatiewaarde van het huis (€189.000.00), zodat ik feitelijk een hypotheek van slechts €89.000 zou moeten afsluiten.
Als wij dit in 2015 zouden willen doen heeft dit gevolgen?
Alvast bedankt voor uw info. Reactie infoteur, 11-10-2014
Beste Patrick,
De verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (aflossing of vermindering hypotheek) loopt tot 1 januari 2015. De constructie die u aangeeft met 100.000 euro vrijstelling kan nog in 2014, niet in 2015. In 2015 gelden weer andere vrijstellingen.

Boy, 06-10-2014 18:50 #5
Ik wil mijn kind dit jaar bedrag van 100.000 schenken. Ze is een woning ( nieuwbouw) aan het zoeken. Of alles dit jaar geregeld wordt is moeilijk te zeggen. Zij heeft inmiddels wel al een bouwkavel op het oog. ( kosten ca 120.000)

1) Is het toch mogelijk om dit jaar deze schenking te doen in het geval er voor 1-1-2015 nog niks geregeld is? ( via schenkingsovereenkomst met voorbehoud dat geld voor 1-1-2017 besteed moet worden aan woning?).
2) Stel de aankoop van de bouwkavel gebeurt nog dit jaar, is dit dan voldoende of moet er ook al daadwerkelijk met de bouw van een woning begonnen zijn? Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Boy,
1. De schenking is alleen belastingvrij als het geld ook in 2014 voor de woning wordt betaald.
2. Wat kan is dat de woning in 2014 wordt gekocht, in 2014 de kavel wordt betaald met de schenking en de rest later op een andere wijze. Als de bouw dan toch niet doorgaat, moet door de voorwaardelijkheid van de schenking alsnog schenkingsbelasting worden betaald.

Lambert, 05-10-2014 11:25 #4
In 2000 heb ik mijn 3 kinderen een verhoogd vrijgesteld bedrag geschonken, notarieel vastgelegd. In 2014 wil ik gebruik maken van de 100.000 regeling. Is het juist dat ik het destijds geschonken bedrag hierop in mindering moet brengen? Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Lambert,
De genoten vrijstelling gaat dan van de 100.000 euro af.

Ed, 30-09-2014 09:11 #3
Hoe zit het met de schenkbelasting, ouder-kind, tussen de € 5.229 en € 25.096?
bv Ik schenk mijn kind € 20.000. Waar valt dat onder? Reactie infoteur, 30-09-2014
Beste Ed,
Bij een schenking kunt u kiezen. Als uw kind of diens partner in 2015 jonger is dan 40 jaar, kunt u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag slechts eenmaal per begunstigde worden gebruikt, de jaarlijkse vrijstelling van ruim 5000 euro jaarlijks.

Dirk, 24-09-2014 14:07 #2
Inzake: Schenkbelasting 2015
Hartelijke dank voor uw reactie op mijn vraag dd. 22-09-2014
Nog een fijne nuance:

Mijn ouders zijn elders belasting plichtig echter zijn zij in het bezit van 1/3 deel van een vakantie woning in Nederland, waaruit zij het recht ontlenen voor het gebruik van de vakantie woning voor maximaal 4 maanden per jaar (uiterlijk in overleg).
Hiervoor betalen zij uiteraard het derde deel van, de Gemeentelijke OZB/ service kosten en /onderhoud) en waarschijnlijk ook wat vermogensbelasting aan de Nederlandse fiscus.
Brengt het laatste soms de vrijstelling van schenkbelasting bij 'n kapitaal schenking in 2015 in gevaar? Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Dirk,
Neen de schenking vanuit het buitenland blijft daarmee belastingvrij.

Dirk, 22-09-2014 11:43 #1
Inzake: Schenkbelasting 2015

Vervalt de verhoogde vrijstelling van 100.000 Euro in 2015 ook voor een schenking door ouders die meer dan 10 jaar in het buitenland wonen aan kinderen die in Nederland wonen?
Daar de gewenste schenking, in feite thans nog vast ligt in een nog te verkopen pand in het buitenland, zouden wij zo nodig de schenkingen alvast in 2014 schriftelijk vast kunnen leggen.

Gaarne uw advies. Reactie infoteur, 22-09-2014
Beste Dirk,
Als uw ouders meer dan tien jaar in het buitenland wonen en niet meer in Nederland belastingplichtig zijn, betaalt u in Nederland over een door hen geschonken bedrag geen schenkingsrechten. Dit staat los van de tijdelijk verhoogde vrijstelling tot maximaal 100.000 euro.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 05-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenkbelasting 2019 en 2020
Reacties: 135
Schrijf mee!