Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Als u in 2021, 2022 of 2023 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de schenkbelasting belangrijk om te weten wat de bedragen van schenkingsvrijstellingen zijn. De Belastingdienst berekent immers de schenkbelasting over het bedrag dat groter is dan de vrijstelling die van toepassing is. Om belastingvrij een groot bedrag te schenken kan in de verhitte woningmarkt de verhoogde vrijstelling eigen woning interessant zijn of de schenkingsvrijstelling voor een dure studie. De tarieven van de schenkbelasting kunnen bij bepaalde bedragen hoger uitvallen dan u dacht door het progressieve belastingtarief. Een kind betaalt ook weer een ander tarief dan een broer of zus. Probeer dus slim te schenken, gebruik de vrijstellingen en spreidt de schenkingen desnoods in de tijd. De jubelton vervalt in 2023 volledig en gaat over in een algemene vrijstelling.

Gebruik in 2021, 2022 en 2023 de grote schenkingsvrijstellingen slim


Schenking in 2022 en 2023: de ontvanger betaalt de belasting

De systematiek bij de schenkbelasting is zo dat er bepaalde vrijstellingen zijn die een belastingvrije schenking mogelijk maken. Alleen over het bedrag dat groter is dan de vrijstellingen moet schenkbelasting worden betaald. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van:
 • De ontvanger, van de schenking, de begiftigde;
 • Het jaar van schenking;
 • De besteding van de schenking.

Als er over een schenking schenkbelasting wordt geheven, is het in de regel de ontvanger die deze belasting betaalt en niet de schenker.

Geen schenkbelasting betalen

In sommige gevallen hoeft er helemaal geen schenkbelasting te worden betaald. Schenkbelasting hoeft niet door de begunstigde (ontvanger van de schenking) te worden betaald als:
 • De schenking kleiner is dan de vrijstelling.
 • De schenker meer dan 10 jaar in het buitenland woont.
 • De schenking is gegeven om dringende schulden af te lossen.
 • Het om een schenking aan een door de Belastingdienst erkende ANBI gaat.
 • Een ANBi u schenkt.
 • Het gaat een schenking door een werkgever is waarover u al inkomstenbelasting betaalt.
 • De schenking wordt gedaan, omdat de schenker zich hiertoe moreel verplicht voelt.
 • De schenker u vrij van recht schenkt

Vrij van recht schenken

Wel kan de schenker desgewenst de schenkbelasting voor zijn rekening nemen en dat noemen we dan vrij van recht schenken. Vrij van recht schenken is dus niet de regel, maar er kan voor worden gekozen. Bij vrij van recht schenken wordt ook de belasting die moet worden afgedragen als een schenking gezien en moet daar ook nog eens belasting over worden betaald.

Verhoogde vrijstelling eigen woning van ruim 105.000 euro

Als u nog helemaal geen gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning, is 2022 wellicht een mooi moment om daarmee te beginnen. De vrijstelling bedraagt dan 105.302. Voorwaarden hierbij zijn:
 • De ontvanger of partner is jonger dan 40 jaar.
 • De schenking wordt in de periode 2021, 2022, 2023 besteed aan de eigen woning. Dit kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook de verbetering ervan of een extra aflossing op de hypotheek.
 • De schenker mag de schenking spreiden (2021 tot en met 2023).
 • Er wordt belastingaangifte schenkbelasting gedaan.

Belastingvrij schenken in 2021, de vrijstellingen

Als u aan een ander een fors bedrag wilt schenken om daarmee de hypotheek af te lossen of een eigen woning te kopen, dan kunt u dat prima in 2021 doen. In 2021 kan dat belastingvrij aan een kind, broer, zus, buur, vriend, vriendin, kleinkind. Allemaal belastingvrij als aan de voorwaarden is voldaan. Is de ontvanger starter op de woningmarkt en 35 jaar of jonger, dan kan de schenking bovendien worden gecombineerd met een reductie van de overdrachtsbelasting (0%) voor starters). Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken wordt in 2021 in een aantal gevallen eenmalig extra verhoogd, in 2022 wordt dit weer teruggedraaid. Deze verruiming is een fiscaal extraatje van de Tweede Kamer in verband met de coronacrisis. Alle vrijstellingen op een rij in 2021:

Tabel 1. Schenkbelasting 2021, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken is nog mogelijk
Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2021Voorwaarden
Kinderen6.604 euro jaarlijksniet in combinatie met de verhoogde vrijstelling
Kinderen 26.881 euro tot 55.996 euro eenmaligleeftijd kind of partner tussen 18 en 40 jaar, vrijstelling tot 55.996 euro als schenking wordt besteed aan dure studie of eigen woning, er is niet eerder geen gebruik gemaakt van deze verruimde vrijstelling
Kinderen en overige ontvangers van een schenkingaansluitend op 2019 tot 102.010 euro, aansluitend op 2020 tot 103.643 euro, anders 105.302 euro18 tot 40 jaar, eigen woning
Overige ontvangers van een schenking3.244 euro jaarlijks geen

Aansluitend op 2020 ook in 2021 schenken voor de eigen woning is mogelijk als u in 2020 nog niet het maximum hebt geschonken. U mocht in 2020 103.643 euro belastingvrij schenken maar dat ook in delen mocht doen, bijvoorbeeld een deel in 2020, 2021 en 2022. Wat nog niet is verbruikt in 2020, mag dan nog in 2021 en 2022 worden geschonken. Dit hoeft niet, maar mag wel.

Tarieven schenkbelasting 2021 volgens twee schijven

Als een schenking groter is dan de vrijstelling, moet er belasting worden betaald. Is de vrijstelling 5.000 euro en schenkt u 15.000 euro, dan wordt de schenkbelasting berekend over 10.000 euro (15.000 euro minus 5.000 euro). Deze schenkbelasting werkt volgens een progressief systeem waarbij het belastingtarief in de tweede schijf het dubbele kan bedragen van het tarief uit de eerste schijf:

Tabel 2. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner
Bedrag schenking boven de vrijstelling:Heffing:
€ 0 - € 128.75110%
vanaf € 128.75120%

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een kleinkind:
Hoogte bedrag boven de vrijstelling: Tarief:
€ 0 - € 128.75118%
vanaf € 128.75136%

Tabel 4. Tarieven schenkbelasting 2021 voor een ander zoals een broer, zus, oom of tante, een vriend of vriendin
Hoogte bedrag boven de vrijstelling:Tarief:
€ 0 - € 128.75130%
vanaf € 128.75140%

Jubelton eigen woning in 2022 en 2023

Aansluitend op 2020 en 2021 kan in 2022 nog voor de eigen woning worden geschonken. Er is veel politieke druk om de jubelton 2023 (naar schatting 108.000 euro) af te schaffen. In 2022 bedraagt de jubelton nog 106.671 euro.

Tarieven schenkbelasting 2022 volgens twee schijven

Door de inflatiecorrectie zijn de schijven van de schenkbelasting in 2022 iets langer, de tarieven zijn onveranderd gebleven:

Tabel 5. Tarieven schenkbelasting 2022 voor een kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner
Bedrag schenking boven de vrijstelling:Heffing:
€ 0 - € 130.42510%
vanaf € 130.42520%

Tabel 6. Tarieven schenkbelasting 2022 voor een kleinkind:
Hoogte bedrag boven de vrijstelling: Tarief:
€ 0 - € 130.42518%
vanaf € 130.42536%

Tabel 7. Tarieven schenkbelasting 2022 voor een ander zoals een broer, zus, oom of tante, een vriend of vriendin
Hoogte bedrag boven de vrijstelling:Tarief:
€ 0 - € 130.42530%
vanaf € 130.42540%

Schenking in 2023

In 2023 kunt u beter gebruik maken van de grote vrijstelling zonder voorwaarden, die voor de eigen woning is de facto vervallen. De vrijgestelde bedragen zijn in 2023 niet altijd hoger dan in 2022:

Tabel 8. Tarieven schenkbelasting 2023 voor een kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner
Bedrag schenking boven de vrijstelling:Heffing:
€ 0 - € 138.64210%
vanaf € 138.64220%

Tabel 9. Tarieven schenkbelasting 2023 voor een kleinkind:
Hoogte bedrag boven de vrijstelling: Tarief:
€ 0 - € 138.64218%
vanaf € 138.64236%

Tabel 10. Tarieven schenkbelasting 2023 voor een ander zoals een broer, zus, oom of tante, een vriend of vriendin
Hoogte bedrag boven de vrijstelling:Tarief:
€ 0 - € 138.64230%
vanaf € 138.64240%

Vrijstellingen bij een schenking in 2023

De schenkingsvrijstellingen in 2023 zijn:

Schenkbelasting 2023, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken is nog mogelijk
Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2023Voorwaarden
Kinderen6.035 euro jaarlijksniet in combinatie met de verhoogde vrijstelling
Kinderen 28.947 euro tot 60.298 euro eenmaligleeftijd kind of partner tussen 18 en 40 jaar, vrijstelling tot 60.298 euro als schenking wordt besteed aan dure studie of eigen woning, er is niet eerder geen gebruik gemaakt van deze verruimde vrijstelling
Kinderen en overige ontvangers van een schenking28.947 euro18 tot 40 jaar, eigen woning
Overige ontvangers van een schenking2.418 euro jaarlijks geen

werkwijze

Stel u schenkt uw dochter in 2023 5.000 euro, dan is dat belastingvrij. Stel u schenkt uw dochter in 2023 10.000 euro dan is hiervan 6.035 euro belastingvrij en over de rest betaalt u (of uw dochter) 10% schenkbelasting. Uitzondering is de algemene vrijstelling als die nog niet eerder gebruikt is (eenmalig 28.947 euro) of de schenking voor een dure studie. Voor deze twee zaken gelden hogere vrijstellingen en wordt over het meerdere schenkbelasting betaald.

Schenkingen over een aantal jaren verdelen

Uit het bovenstaande blijkt dat het minste aan belasting hoeft te worden betaald als maximaal van de vrijstellingen gebruik wordt gemaakt en als bij grote bedragen een schenking over een aantal jaren wordt gespreid. Zo kunt u voorkomen dat uw schenking in de tweede en dus hogere belastingschijf valt en als het even kan volkomen belastingvrij schenken. Met enige planning vooraf kan veel belasting worden bespaard.

Lees verder

Belastingvrij schenken in 2021 en 2022
© 2014 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingOok in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde v…

Huis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeHuis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeU wilt uw huis of tweede woning goedkoop verkopen aan uw kind, bijvoorbeeld een stuk lager dan de WOZ-waarde. Mag dat en…
Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechtenEen erfenis in 2022 of 2023 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasti…
Reacties

Annet, 18-12-2020
Beste Infoteur, als ik een schenking wil doen aan een neefje en 2 nichtjes in Griekenland, mag ik dit naar 1 adres overmaken? Het zijn 2 verschillende gezinnen. Betalen zij belasting of moeten zij aangifte doen? Reactie infoteur, 18-12-2020
Beste Annet,
Als u vanuit Nederland een schenking doet, geldt in ieder geval de Nederlandse regelgeving. Boven de vrijstellingen is er dan schenkbelasting verschuldigd. Het is verstandig om het geld op aparte rekening te storten of om er in ieder geval bij te zetten voor wie de schenking bedoeld is.

Ro, 16-12-2020
Beste Infoteur,

Ik lees 2-3 andere sites, waaronder deze, dat de verhoogde vrijstelling eigen woning in 2021 ca. 105k is. Echter, kan ik helemaal niets terug vinden op de belastingdienst (overheids) website? Indien dit afgeschaft wordt per 1-1-2021 (wat ik niet verwacht) dan moet ik actie ondernemen. Waar hebben jullie dit vandaan? Waar kan ik meer informatie vinden?

Dank, mvg Ro Reactie infoteur, 16-12-2020
Beste Remco,
De Belastingdienst zal pas cijfers publiceren als ook de Eerste kamer akkoord is.

I., 10-12-2020
Ik krijg een schenking van me oom uit Turkije die nooit in NL heeft gewoond. Moet de schenker belasting betalen in Turkije? Reactie infoteur, 11-12-2020
Beste I.,
Over de schenking van onroerend goed betaalt de schenker in Turkije schenkbelasting.

Henk, 06-12-2020
Als ik een schenking aan niet-familie wil doen geldt de vrijstelling dan per persoon of per gezin. Kan ik dus mijn vriend en vriendin die gehuwd zijn beide het vrijgestelde maximumbedrag van 3244 schenken?

Bij voorbaat bedankt voor jullie reactie.
Henk Reactie infoteur, 07-12-2020
Beste Henk,
Als twee mensen getrouwd zijn geldt voor hen maar eenmaal de vrijstelling.

S. van der Wal, 07-11-2020
Mijn dochter van 49 jaar wil graag een huis kopen maar heeft niet voldoende geld. Mag ik haar een bedrag belastingvrij schenken om het huis te kunnen kopen?

Met vriendelijke groet,
Siwa Reactie infoteur, 16-11-2020
Beste S. van der Wal,
U mag uw dochter geld schenken, maar omdat ze ouder is dan 40 jaar zijn de schenkingsvrijstellingen veel lager.

Teun, 02-02-2018
Beste Infoteur,

Twee vraagjes over de schenkingsvrijstelling 2015

Situatie 1:
-Op 24 december 2015 heb ik een schenking ontvangen waarvoor ik de Schenkingsvrijstelling 52k heb gebruikt. Daarvoor heb ik op 17 juli 2015 een huis gekocht. Kan ik de schenkingsvrijstelling gebruiken als de schenking na de overdracht heeft plaatsgevonden?

Situatie 2:
-De schenkingsvrijstelling van 52k uit 2015 heb ik niet geheel opgebruikt als situatie 1 niet van toepassing is. Tot wanneer heb ik de tijd om de schenkingsvrijstelling te gebruiken? Hoe kan ik mezelf aangeven bij de belastingdienst als ik niet het hele bedrag heb opgemaakt.

Alvast bedankt,
Groet,
Teun Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Teun,
U mag de 52 k die u in december ontving dan gebruiken om 1) de hypotheek op uw woning te verminderen (extra aflossen, erfpacht af te kopen of een restschuld) of 2) u mag het geld gebruiken om uw woning te verbeteren. Bij optie 1 moet dat in hetzelfde jaar plaats vinden (2015), bij optie 2 had u de tijd tot en met eind 2017. De schenking mag dus na de eerdere overdracht worden gebruikt.

Nicole Vandenhecke, 25-09-2017
Als ik nu een huis schenk aan mijn enige zoon en ik overlijd bv in 15 of 20 jaar dan is dat huis normaal gezien meer waard. Moet hij dan nog successie betalen op die meerwaarde?

mvg
Nicole Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Nicole Vandenhecke,
Als u het totale eigendom schenkt van een woning, dan is uw zoon geen erfbelasting verschuldigd over de meerwaarde die daarna kan ontstaan. Wel zal er schenkbelasting verschuldigd zijn op het moment van schenking.

Dirk van Kampen, 31-10-2016
Lecturi Salutem

Ik heb de vrijstelling van dik 52k gebruikt in 2015. Deze wordt nu afgewezen omdat ik in 2012 al het verhoogde bedrag van toen dik 24k geschonken heb. Ik lees dat niet met zoveel woorden in de voorwaarden. Is dit juist?

vr gr
Dirk van Kampen Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Dirk van Kampen,
De verhoogde vrijstelling is eenmalig en dus door u al benut.

Leen, 26-08-2016
Geachte infoteur,

is het nog mogelijk om een schenking te doen voor 2015 en/of langer geleden?

Met vriendelijke groet, Leen. Reactie infoteur, 05-10-2020
Geachte Leen,
Een schenking kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan.

J. Hansma, 08-08-2016
Geachte infoteur,
Hartelijk dank voor uw antwoorden.
Vriendelijke groet,
Jelle Hansma Reactie infoteur, 05-10-2020
Graag gedaan.

Jelle Hansma, 08-08-2016
Geachte infoteur,
Veel dank voor uw snelle en positieve reactie. Omdat de wegen van de wetgever en de belastingdienst soms verrassend afwijkend kunnen zijn van wat in het algemeen als redelijk wordt beschouwd, heb ik voor de zekerheid nog een vervolgvraag.

Is het denkbaar dat de redenering van de belastingdienst zou kunnen zijn dat de schenking weliswaar is herroepen en daarmee weliswaar teniet is gedaan, maar het feit blijft bestaan dat er een eenmalig beroep op de regeling is gedaan en daarmee zijn de rechten verspeeld om nogmaals een beroep op een eenmalige vrijstelling te doen. In dat geval zou zelfs het recht kunnen zijn verspeeld om de herroepen schenking weer te herstellen. Een sombere gedachte, maar je weet maar nooit. Heel graag zou ik uw visie vernemen.
Met vriendelijke groet,
Jelle Hansma Reactie infoteur, 05-10-2020
Geachte Jelle Hansma,
In de praktijk gebeurt het inderdaad vaker dat de fiscus of een inspecteur een andere houding aanneemt dan je zou verwachten. Dan kan bezwaar worden gemaakt of een stap naar de rechter worden overwogen. Uw voorstel zou de belastingdienst geld kosten en als veel meer mensen dat doen, nog meer. Ook dat kan een grond zijn om eerst negatief te oordelen om zo een uitspraak van een rechter uit te lokken zodat er meer eenduidigheid over een fiscaal discussiepunt ontstaat.

J. Hansma, 06-08-2016
L.S.
Ik schonk aan mijn dochter (geboren in 1980) in 2012 in het kader van de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting 24000 euro. Zij en haar man bewoonden toen een huurwoning. Deze schenking bevat een algemene herroepingsclausule. In oktober 2015 kochten ze een appartement en nog in datzelfde jaar schonk ik ze ruim 24000 euro. Dit nu in het kader van de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning van ongeveer 50000 euro en waarbij bij de tweede schenking dus gebruik werd gemaakt van de resterende ruimte.

Achteraf bleek dat als na 2009 gebruik werd of wordt gemaakt van de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling, zoals wij dus in 2012 deden, er geen recht meer is op de verhoogde vrijstelling eigen woning van 50000 en in 2007 van 100.000 euro. Inmiddels is een aanslag ontvangen over de tweede schenking.

De regelgeving is complex en volgt vaak niet de wetten van de logica en billijkheid. Onze vraag is nu de volgende. We kunnen de eerste schenking herroepen en waarna de hoofdsom van het bedrag daadwerkelijk zal worden terugbetaald. Voor de Inkomstenbelasting zal dat wat de voorgaande jaren betreft geen gevolgen hebben. Logisch redenerend is de schenking uit 2012 dan vervallen en kan alsnog de schenking uit 2015 als de enige worden beschouwd en vrijgesteld worden van schenkbelasting. In 2017 zou dan van het overgangsrecht gebruik kunnen worden gemaakt en kan dan zelfs aanvullend tot 100.000 euro worden geschonken. Graag zou ik uw mening vernemen over de vraag of de belastingdienst deze procedure zal accepteren.
Bij voorbaat mijn dank!
Vriendelijke groet,
Jelle Hansma. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste J. Hansma,
Met een algemene herroepingsclausule kunt u uw schenking herroepen en de eerdere schenking ongedaan maken (er gaat een streep door). Deze herroepingmogelijkheid geldt in 2021 niet voor de eigen woning.

Jeannette van der Graaff, 05-08-2016
Beste infoteur.

Mijn vraag is heel simpel. Geldt een schenking uit Aruba als een schenking uit het buitenland en hoef ik daar dan geen schenkingsbelasting over te betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Jeannette van der Graaff,
Als iemand tenminste vijf jaar in Aruba woont, betaalt u voor een schenking van deze persoon vanuit Aruba in Nederland geen schenkbelasting.

Anneke, 20-05-2016
Beste infoteur, Hartelijk dank voor uw snelle en duidelijke antwoord. Fijn dat dit zo mogelijk is.
Helaas is het zo dat we in 2014 gebruik hebben gemaakt van de de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind. De overdracht van het huis was immers pas begin 2015. Wij dachten dat we het extra deel dat je vrijgesteld mag schenken aan je kind voor de aanschaf van een woning ook in 2015 mochten schenken en hebben dat dus in 2015 gedaan. Nu ligt er een flinke aanslag op de mat. Dit brengt me op twee nieuwe vragen:
Als we de schenking van 2014 herroepen kunnen we de belasting die we over de schenking van 2015 moeten betalen dan terugvorderen?
Als we de schenking van 2014 herroepen kunnen we dan in 2017 gebruik maken van de 100.000 euro vrijstellingsregeling die dan geldt en dan alsnog de schenking doen?

Zo ja, zitten er nog meer haken en ogen aan?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inspanning en antwoord. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anneke,
Als u een schenking herroept, moet dat wel op basis van een geschonden voorwaarde uit de schenkingsakte. Als dat het geval is, krijgt u de schenking terug (wordt ongedaan gemaakt) en betaalt u geen schenkbelasting omdat er de facto geen schenking is geweest.

Anneke, 19-05-2016
Een vraag: Wij hebben onze zoon van toen 25 jaar eind 2014 25000 euro geschonken voor de aankoop van een huis, In 2015 hebben we hem nogmaals 25000 euro geschonken voor de aankoop van dit huis. Volgens ons kunnen wij zo gebruik maken eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind ten behoeve van een huis en hoeven we hierover geen belasting te betalen. Klopt dit? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anneke,
Als u in 2014 gebruik hebt gemaakt van de 100.000 euro vrijstelling die voor iedereen gold en niet van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind, dan moet dit goed gaan.

S., 16-05-2016
De bijzondere vrijstelling op basis van een natuurlijke verbintenis is m.i. ruim interpreteerbaar met voorwaarden als "schenker voelt zich moreel verplicht" en "schenker en ontvanger vinden beiden dat de ontvanger recht heeft op de schenking"!

Stel een vader schenkt zijn eerste dochter zijn tweede huis, blijft in zijn eigen huis wonen en geeft ter compensatie zijn tweede dochter jaren later een schenking ter waarde van het huis van de eerste dochter. Zou dit onder de noemer bijzonder kunnen vallen? Of stelt de belasting dat er in het eerste geval overdrachtsbelasting is betaald en in het tweede dus schenkbelasting moet worden betaald. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste S,
Omdat de regels op dit punt (wat is morele plicht) niet duidelijk genoeg zijn, moet dit geval voor geval aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Als de woning voor de dochter door omstandigheden niet meer betaalbaar is, ze anders zonder woning zit, ze vele jaren voor u heeft gezorgd en het tijd is om wat terug te doen, dan zoudt u een kans kunnen maken.

F. Sion, 10-05-2016
LS, ik zie hier veel informatie over een schenking ontvangen UIT het buitenland, maar hoe zit het met de belastingen als ik een schenking AAN schoonfamilie in het buitenland doe? Geldt dan ook t principe dat de ontvanger (dus mijn schoonfamilie) alleen eventuele lokale (dus in t buitenland) belasting moet afdragen? Maar ik, de Nederlandse schenker, dus niets? Dank voor uw antwoord, wordt zeer gewaardeerd. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste F. Sion,
Als u als inwoner van Nederland een schenking doet aan iemand in het buitenland, geldt de Nederlandse regelgeving. Als er belasting verschuldigd is, betaalt de ander in Nederland schenkbelasting. Overigens blijft u ook verantwoordelijk voor de betaling hiervan.

Janny, 16-04-2016
Hai Zeemeeuw, dank voor je reactie. De situatie ligt toch wat lastiger. Want vanaf 2013 tot aan maart 2015 had mijn dochter samen met haar ex-man een koopwoning op haar naam staan, die onder water stond. Zij kon dus helemaal geen nieuwe financiële verplichtingen. En uiteindelijk is in maart 2015 het huis verkocht dan met een restschuld van 47.500 euro. Onze dochter was dus verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, waarbij zij (en ook haar man) met hoge schulden achterbleef. Wij hebben nu in 2015 haar restschuld betaald zonder een beroep te doen op welke vrijstelling dan ook. En hadden onze blik gericht op 2017 voor het helpen met het kopen van een eigen woning voor mijn dochter. Was dit nou de bedoeling van de Staatssecretaris. Dat je ook in dit soort situaties naast de boot valt? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Het vervelende is dat wetgeving vaak geen maatpak is, waardoor er onbedoelde effecten kunnen zijn die vervelend uitpakken.

Janny, 13-04-2016
Hai Zeemeeuw, dit is wel erg bizar, vind ik. Ik heb in Juni 2013 geschonken met een beroep op de eenmalige vrijstelling. Ik heb in Juli 2013 al aangifte schenkbelasting gedaan en in September 2013 de aanslag schenken ontvangen van de Belastingdienst. Pas op 1 oktober 2013 is die regeling ingegaan van de verruimde vrijstelling ad € 100.000,=. Deze liep tot 1.1.2015. Ik wist dus niet dat die regeling er was toen ik die 22.000 schonk. Is er überhaupt een mogelijkheid om toch nog in aanmerking te komen voor een verruimde vrijstelling ad € 100.000 in 2017. Het getuigt niet van behoorlijk bestuur als de stelling van het kabinet is dat "iedereen in aanmerking moet komen om eenmalig van die vrijstelling van € 100.000,= gebruik moet kunnen maken". Toch? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Ook in 2013 kon u al tot 50.000 euro belastingvrij schenken, maar hebt u niet van het meerdere voor de eigen woning gebruik gemaakt.

Janny, 11-04-2016
Ik heb mijn dochter in 2013 22.000 euro geschonken met een beroep op een eenmalige vrijstelling. Kan ik nu geen gebruik meer maken van vrij schenken voor de woning in 2017? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Janny,
Zo luidt de wet inderdaad niet.

Hein, 05-04-2016
Wat telt allemaal wel (en niet) mee bij de definitie van een "dure studie"? (€ 20.000 euro per jaar)
Mijn dochter gaat studeren in Engeland. Wel: inschrijfgeld, studieboeken, ander studiemateriaal (laptop?),… Niet: kosten levensonderhoud: is dat alleen voeding / kleding? Telt de huur van een kamer wel of niet mee? Reizen Engeland - Nederland? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Hein,
Onder kosten van levensonderhoud vallen bijvoorbeeld eten, kleding, verzorging, verzekering, wonen. De reiskosten vallen niet onder de studiekosten.

Rob, 05-03-2016
Er is sprake van een schenking van 50.000 van vader aan kind van 55 jaar in 2015 zonder tussenkomst van een notaris, maar via een bankoverschrift. Er is geen sprake van "vrij van rechten schenken".
Vraag: Waar moet ik dit in de elektronische belastingaangifte van het kind opnemen? En waar bij de belastingaangifte van de vader? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Rob,
Bij vraag 6 staat: " Wie betaalt de schenkbelasting, de ontvanger of de vrager?".

Anita, 24-02-2016
Beste, Ik heb in 2015 het huis van mijn ouders gekocht. Mijn lening is 40.000 euro lager dan het taxatie rapport. Mijn ouders hebben mij dus 40.000 geschonken. Moet ik dit aangeven en zo ja is het dan een schenking van een geldbedrag (3b) of een schenking uit een onroerende zaak?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Anita,
Als er geen goede reden voor deze vermindering is, is er wel sprake van een schenking van een geldbedrag. Als u jonger bent dan 40 jaar is een behoorlijke vrijstelling mogelijk.

Ria, 22-02-2016
De Franse moeder van mijn vriend woont in Frankrijk en heeft hem vorig jaar meer geschonken dan de € 5200 wat hier onbelast is. Moet het verschil worden belast omdat mijn vriend in Nederland woont of gelden er andere regels? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Ria,
In Nederland betaalt uw vriend hierover geen schenkbelasting, omdat zijn moeder in Frankrijk woont en Française is.

Bob, 21-02-2016
Ik heb in 2015 enkele schenkingen gehad van mijn vader, zes bedragen bij elkaar opgeteld een bedrag van 6600 euro. Deze aangifte is inmiddels richting de belastingdienst.
Nu keek ik vanavond nog eens na of ik het wel goed had ingevuld. Maar naast die 6600 euro zijn er ook nog enkele kleine bedragen van zo`n 4 x 95 euro en 2x 50 euro van mijn vader overgemaakt naar mijn rekening. Echter betrof dit geld voor o.a boodschappen en het aanschaffen van bijvoorbeeld een grasmachine. Deze overboekingen staan er echter zonder omschrijving op mijn rekening.
Ziet de belastingdienst dit ook als een schenking? Wat te doen?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Bob,
De Belastingdienst heeft niet zomaar inzicht in uw dagelijkse rekeningen. Als er niet bijstaat dat het om een schenking gaat en het relatief kleine bedragen betreft, is goed te verdedigen dat het om boodschappen of iets dergelijks gaat. Voorlopig hoeft u dan ook niets te doen.

Abraham, 16-02-2016
Mijn inkomen als student is niet hoog genoeg voor een hypotheek. Maar ik kan (hoop ik) wel een schenking krijgen uit het buitenland (van een niet-Nederlander) om een woning (hypotheekvrij) te financieren. Begrijp ik het goed dat ik hierover geen aangifte hoef te doen? Nog belangrijker: kom ik hierdoor niet in de problemen, want hoe kan een student met een laag inkomen een woning kopen? Met een schenking dus, maar over wat voor soort bewijs moet ik beschikken om te kunnen aantonen dat de woning door een schenking is gefinancierd? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Abraham,
De schenker kan het beste bij de overboeking plaatsen dat het een schenking aan u is om een eigen woning te kunnen kopen. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst denkt dat het om inkomen gaat waarover loonbelasting is verschuldigd.

Je Modde, 18-12-2015
Mijn vrouw wil dit jaar 5000 euro aan mijn onze dochter schenken, kan dat zonder dat er door iemand belasting moet worden betaald? En moet dat opgegeven worden? Leeftijd van de dochter is 50 jaar.

Mvrgr
J. Modde Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste J. Modde,
Ja dat kan belastingvrij. Dit hoeft u ook niet te melden aan de Belastingdienst.

Martinus, 18-12-2015
Ik wilde begin dit jaar (2015) mijn vermogen schenken aan mijn zoon. Mijn vermogen staat op vaste termijn certificaten bij een financieringsinstituut in het buitenland. Toen ik het instituut verzocht alle certificaten de op mijn naam staan over te schrijven op naam van mijn zoon werd dit geweigerd. Zij stelden dat IK de verbintenis was aangegaan voor de vastgestelde termijn zoals vermeld op de certificaten, Toen zij stelden dat een naamswijziging tussentijds niet mogelijk is en dat de vastgestelde termijn ook niet veranderd kan worden, zag ik als enige mogelijkheid om in 2014 bij een notaris een volmacht zonder beperkingen, ten gunste van mijn zoon op te laten stellen. Hiervan heeft het financieringsinstituut een kopie. Het vermogen komt in de loop van 2016 en 2017 vrij, Ik was ruim 25 jaren uitgeschreven uit NL en sedert augustus 2015 weer in NL ingeschreven, Omdat ik het vermogen ter beschikking heb gesteld van mijn zoon voordat ik weer in NL ben ingeschreven ben ik van mening dat mijn zoon deze schenking niet hoeft op te geven bij zijn belastingaangifte zoals staat vermeld in de brochure Belasting en schenken 2014 bij punt 4.2.2
Mijn vraag is of mijn mening juist is. Gaarne ontvang ik uw reactie. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Martinus,
Als de vermogenstitels in 2014 aan uw zoon zijn overgedragen, hebt u gelijk, maar het kan ook zo zijn dat de titels nog van u zijn en uw zoon er ook aan mag komen. Het hangt dus van de formuleringen in de akte van de notaris af. Denkbaar was een schenkingsakte geweest waarbij u alles overdroeg aan uw zoon, hem alle rechten gaf en zelf van alle rechten op de titels afzag, ook al stonden die certificaten nog op uw naam. Of een schenking op papier.

Ron, 15-12-2015
Mijn tante wil geld schenken aan mij, mijn vrouw en 2 kinderen. Nu zag ik dat partners bij elkaar worden geteld. Is het nu zo dat wij als partners bij elkaar 2111 mogen ontvangen en mijn kinderen allebei 2111 zonder dat daar schenkingsrechten op van toepassing zijn? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Ron,
Ja. Het geld voor de kinderen moet overigens wel voor de kinderen zijn en niet een omweg om zelf geen schenkingsrechten te hoeven te betalen.

Teun, 15-12-2015
Eind juli 2015 heb ik een huis aangeschaft, compleet gefinancierd op een schenking op papier van mijn moeder.

Kan iemand die een huis compleet uit eigen vermogen financiert nog in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek op een extra (vrij te besteden) lening? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Teun,
Dat kan alleen voor een extra lening die wordt gebruikt voor de verbetering van uw eigen woning.

M. J. H., 15-12-2015
Mijn kinderen (boven de 30 jaar) hebben van mijn vader een schenking gekregen van € 2000.00 nu wil ik hun ook eventueel geld schenken mag ik hun dan een belastingvrije schenking doen van € 5277 00 zonder dat zij hierover belasting moeten betalen of is mijn schenking dan gelimiteerd?
Zij ontvangen dan namelijk twee schenkingen in het jaar 2015 een van mijn vader en een van mij. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste M. J. H.,
Dat mag en beide vrijstellingen zijn dan van toepassing. Ik veronderstel daarbij dat uw vader niet bij u woont.

Asuman, 14-12-2015
Mijn vader is in juni tijdens zijn vakantie in Turkije overleden. Een maand ervoor was hij hertrouwd met een vrouw uit Turkije die dus nooit voet heeft gezet in Nederland.
Mijn pa had een eigen garagebox in Nederland en dat erfde de "stiefmoeder". Via een Internationale notaris die mijn stiefmoeder had voorzien van volmacht, is het mogelijk geweest om de garagebox tegen haar erfdeel uit te kopen en nu is hij (garagebox) van mij. Maar omdat het bedrag 6000 euro is er normaliter sprake van een schenking en zou ik in normale omstandigheden moeten betalen. Maar hier komt mijn vraag: volgens mijn notaris kan het zijn dat dat komt te vervallen… Maar komt de schenkbelasting dan te vervallen omdat de vrouw geen Nederlandse burger is en ook nooit hier is geweest? Al een week ben ik en probeer ik antwoord te krijgen van de belastingdienst. Maar het feit dat de dame Turks is en een Turkse burger maakt de situatie volgens hen ingewikkeld en weten ze mijn vraag niet te beantwoorden. Wie kan me wegwijs maken? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Asuman,
Er kan sprake zijn van een schenking als het bedrag dat u betaald hebt voor de garagebox lager is dan de economische waarde. Volgens het Turkse erfrecht is in principe het nationale recht van de overledene van toepassing, het Nederlands recht dus. Volgens dit recht erft u een kindsdeel in de vorm van een niet direct opeisbare vordering. Zat de garagebox in die vordering, dan hebt u misschien helemaal niet te weinig betaald.

Lili, 10-12-2015
Goedemiddag, mijn Turkse vriend gaat vanaf volgende maand mijn hypotheek en lasten betalen door vanaf een Turkse rekening op mijn NL rekening te gaan storten. Moeten wij dan 30% schenkbelasting betalen over dat bedrag of kan hij ook belastingvrij schenken? Denkt u dat de bank hierover vragen gaat stellen als die bedragen onder maandelijks de 3000 euro blijven? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Lili,
Als hij uw fiscale partner is, is dit geen probleem. In andere gevallen zou u boven de vrijstelling van ruim 2100 euro inderdaad schenkbelasting moeten betalen. Ook hoeft 3000 euro geen probleem te zijn.

Kusters, 10-12-2015
Moet ik voor een schenking een notaris bezoeken, of kan ik gewoon overmaken met de mededeling 'schenking'? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Kusters,
U hoeft voor een schenking niet naar de notaris (het mag wel).

Bert, 30-11-2015
Begin november heb ik overeenstemming bereikt over de aankoop van een huis. Half november heb ik de concept koopovereenkomst getekend. Afgelopen week heb ik van mijn ouders een schenking ontvangen thv €52.272,-. De schenking inclusief schenkingsovereenkomst had ik nodig als bewijs richting de hypotheekverstrekker. Het daadwerkelijk passeren van de akte voor het nieuwe huis vindt pas op 4 maart 2016 plaats. Dit betekent dat tijdens de jaarwisseling ruim 52.272 euro op mijn bankrekening staat.
1. Moet ik hierdoor vermogensbelasting betalen?
2. Is het mogelijk om de schenking alvast aan de notaris over te maken als waarborgsom zodat ik geen belasting hoef te betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Bert,
Voor de vermogensbelasting is uw saldo op de rekening per 1 januari maatgevend. Als het geld van de schenking daarop staat, betaalt u ook hierover deze vermogensrendementsheffing (er is wel een vrijstelling box 3).

Tjeerd, 24-11-2015
Ik ga mijn dochter (sinds 2012 wonend, werkend en belastingplichtig in Engeland) volgend jaar een schenking doen van ca. € 30.000 als bijdrage voor de aankoop van een woning in Engeland, nadat zij eerder in november 2013 een belastingvrije schenking van € 22.000 van mij ontving. Ik woon zelf in Nederland. Hoe wordt dit belastingtechnisch verwerkt? Moet zij of ik belasting betalen over deze tweede schenking? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Tjeerd,
U hebt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt. U hebt nog wel de jaarlijkse vrijstellingen beschikbaar.

Wvh, 23-11-2015
Mijn vriendin en ik hopen volgend jaar mei te trouwen, we wonen al wel op hetzelfde adres. Zij heeft nog wat spaargeld over waar we liever geen vermogensbelasting over betalen, daarom wil ze een deel van de hypotheek die ik (staat alleen op mijn naam) bij mijn vader heb aflossen. Als het goed is moet zij dan het eerst naar mij overmaken en vervolgens kan ik het dan bij mijn vader aflossen.
Moet ik hierover schenkingskosten betalen of kan mijn vriendin dit belastingvrij aan mij schenken? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Wvh,
Als jullie geen fiscale partners zijn, is dit een schenking aan een derde met daarbij een lage vrijstelling van ruim 2.200 euro. Waarschijnlijk is het dan goedkoper om even te wachten.

H. V. Oosten, 18-11-2015
Mijn vrouw is francaise en woont al 35 jaar in Nederland. Ik ben Nederlander en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Haar (Franse en in Frankrijk wonende ) ouders hebben een huis in bezit. Haar vader is al 35 jaar geleden overleden. Haar moeder (nog in leven) verkoopt nu het huis en mijn vrouw krijgt nu haar kindsdeel. het gaat om een bedrag van 22,500 euro. Volgens de Franse wet is hier geen erfbelasting over verschuldigd, daar haar vader meer dan 30 jaar geleden is overleden. Het is dus een schenking? vraag is nu: is mijn vrouw in Nederland belasting verschuldigd en zo ja wat: erfbelasting of schenkingsbelasting? Bij voor baat hartelijk dank Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste H. V. Oosten,
Deze erfenis in Frankrijk wordt volgens de Franse wetgeving afgehandeld, waardoor dit ook in Nederland geen schenking is. Het geld telt per 1 januari van een jaar wel mee bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

John, 11-11-2015
Ik heb samen met mijn ex nog een vakantiewoning. deze woning is vrij (geen hypotheek). Ik wil van de woning af en mijn ex wil de woning graag hebben. Zij kan mij niet uitkopen.
Nu het hebben wij een potentiële koper die er 70000 euro voor wil betalen. WOZ is 67000 euro. Maar Ik wil het haar schenken.
Is het mogelijk om dit onder schenking te laten vallen? en hoe kan ik dat zo gunstig mogelijk doen ivm de belachelijke belasting Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste John,
Waarschijnlijk is de ex dan al voor de helft eigenaar van de woning. De andere helft zou bij een gift een schenking zijn. De vrijstelling bedraagt slechts ruim 2.200 euro jaarlijks (2021). Elk jaar van deze vrijstelling gebruik maken is waarschijnlijk het goedkoopste. Zet er bijvoorbeeld een onderhandse lening met rente tegenover, en schenk elk jaar een deel.

Mim, 08-11-2015
Mijn tante (woont in Nederland) wil aan haar dochter (woont in meer dan 20 jaar in Australie en heeft Australisch paspoort) een grotere schenking doen. Is dit belastbaar in Nederland of kan ook de belasting in Australie betaald worden (verdrag voorkoming dubbele belasting) Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Mim,
In Australië is er geen schenkbelasting meen ik, en dan zou er in Nederland betaald moeten worden.

Petra, 05-11-2015
Vraag,
Ik ben boven de 40 mijn partner ook, krijgen de eenmalige schenking(1e keer), van maximaal bedrag? Voor huis gebruik.
Wat/hoeveel mag dat zijn? Of mag dat sowieso niet? En moet daarvoor naar notaris gegaan worden? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Petra,
Boven de 40 jaar is er geen verhoogde vrijstelling voor het huis, maar is er wel een veel lagere jaarlijkse vrijstelling mogelijk.

G. Dolders, 01-11-2015
Gerard, 1 nov.2015
Ik heb 2 dochters ouder dan 40 jaar.Ik heb indertijd aan beiden een eenmalige verhoogde vrijstelling schenking op papier gedaan.(via notaris)
Bovendien heb ik in 2014 aan een van de dochters met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling (100.000 euro ) voor de (ged) aflossing hypotheek een schenking van 30.000 euro gedaan.
Kan ik nu nog een beroep doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor eigen woning van 52.752 euro voor beide dochters? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste G. Dolders,
U hebt geen eenmalig verhoogde vrijstelling meer over, wel de jaarlijkse vrijstelling.

Huib, 29-10-2015
Mijn vader wil de meerderjarige kinderen van mijn overleden zus 50.000 euro per kind schenken. De kinderen wonen al meer dan 10 jaar in Engeland. Moeten zij daar in Engeland schenkingsrecht over betalen en zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Huib,
Als uw vader in Nederland woont, gelden de tarieven uit Nederland.

A. van Dijken, 28-10-2015
Mijn moeder is opgenomen in een Woonzorg centrum. Haar huis wordt eerdaags verkocht. Mag zij ons een groot bedrag schenken, waar wij dan belasting over betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste A. van Dijken,
Ja dat mag uw moeder doen.

Jt de Vries, 20-10-2015
Goedemorgen,

Wij hebben een 2de huis in het buitenland (ZA). I.v.m. onze gezondheid wordt het overwinteren steeds moeilijker. Daar het verkopen van een huis in het buitenland momenteel moeilijk is willen wij het huis aan onze 2 kinderen schenken. Er staat geen hypotheek op. Onze kinderen zijn volwassenen 46 en 43 jaar. Beide hebben een partner. 1 stel getrouwd andere stel samenwonend. Wat zijn de mogelijkheden?

BVD
JT Reactie infoteur, 05-10-2020
Goedemorgen Jt de Vries,
U kunt of de woning op papier schenken of in delen schenken. Bij het op papier schenken bij leven gaat u een schuld aan bij uw kinderen, moet u rente hierover betalen en betalen uw kinderen schenkbelasting. Bij het in delen schenken (uw kinderen krijgen eigendomsrechten) kunt u elk jaar gebruik maken van de vrijstellingen, maar dat duurt natuurlijk wel langer. Overigens zou het op papier schenken ook in delen kunnen. Een notaris kan bekijken wat in uw situatie de beste oplossing is.

Arjan, 18-10-2015
Beste infoteur,

Mijn Finse partner van 31 die 7 jaar in Nederland woont krijgt 9000 euro van haar overleden Finse oma. Mijn vriendin heeft nog een Finse rekening op haar naam staan.
Moet er in nederland belasting over worden betaald? En zo ja, wat is belastingtechnisch de beste methode dit geld te krijgen?
Haar ouders leven nog in Finland. (Dit als misschien belangrijke informatie )

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Mvg,
Arjan Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Arjan,
Haar ouders wonen in Finland en daarom is volgens de Nederlandse wetgeving geen schenkbelasting verschuldigd. Dit kan overigens in Finland anders geregeld zijn.

Frank, 14-10-2015
Gedurende het jaar heb ik blijkbaar van de broer van mijn oom zo'n € 3.000,- verspreid gestort gekregen. Kom ik of hij nu in de problemen aangezien we over die drempel van € 2.111,- zitten? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Frank,
Eigenlijk zou u dit moeten aangeven als schenking en over het meerdere belasting moeten betalen.

Paul, 11-10-2015
Mijn grootouders willen mij 25.000 schenken voor de aankoop van mijn nieuwe woning. Mijn ouders willen mij 10.000 schenken voor de aankoop van mijn nieuwe woning. Mijn grootouders hebben al dergelijk bedrag eerder geschonken. Hoe kijkt de belastingdienst hierna? Moet ik over beide bedragen belasting betalen? Zo ja wat is de percentage waar ik aan moet denken. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Paul,
De Belastingdienst ziet dit als twee schenkingen van twee verschillende bronnen. Voor elke schenking geldt een andere vrijstelling en ander tarief. Als de grootouders uw ouders een deel schenken en uw ouders dit aan u schenken, bent u waarschijnlijk goedkoper uit. Dit laatste moet echter niet te opzichtig gebeuren (niet op dezelfde dag bijvoorbeeld).

Goudvis, 08-10-2015
Kan een papierenschenking worden gebruikt in de financiering van een huis? Dus stel je schenkt aan je kinderen 100k d.m.v. een schenking op papier. En de kinderen willen een huis kopen van 200k. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Goudvis,
In de meeste gevallen niet, want het is maar een schenking op papier.

Mo, 02-10-2015
Hallo wij willen graag onze dochter 5277 schenken en haar dochter 2111. Kan dat in een jaar belastingvrij of wordt moeder en dochter ook als een gezien? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Mo,
Kind en moeder worden voor de schenkbelasting niet als fiscale eenheid gezien, maar zolang een kind minderjarig is wordt het geld voor de inkomstenbelasting wel tot het vermogen van de moeder gerekend. Doe wel twee stortingen en geeft duidelijk aan voor wie wat bestemd is.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 22-12-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.