InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Ook in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde vrijstelling. De moeite waard, maar er zijn nog andere schenkingsvrijstellingen waarvan u gebruik kunt maken. De grootste vrijstelling is te behalen bij een schenking voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een hypotheek. Moet er schenkbelasting worden betaald, dan kunnen er verschillende tarieven gelden. Toch hoeft u niet altijd belastingaangifte schenkbelasting te doen en niet altijd schenkbelasting te betalen. Hoe zit dat eigenlijk in 2019? Slim schenken willen we immers allemaal wel.

Slim schenken in 2019


Wat wordt verstaan onder een schenking?

Er is sprake van een schenking als u een ander iets geeft zonder dat daar een tegenprestatie jegens u tegenover staat. Geeft u iemand geld omdat hij wat voor u doet, dan is het bedrag onderhevig aan inkomstenbelasting. Is er geen tegenprestatie dan valt de schenking onder de schenkbelasting. Dit kan de schenking van geld zijn of andere roerende zaken, maar ook de schenking van een woning of ander onroerend goed. Als u een woning overdoet aan een ander voor een laag bedrag (u wilt bijvoorbeeld uw kind bevoordelen), dan kan de Belastingdienst het verschil tussen de verkoopprijs en de WOZ-waarde zien als een schenking waar misschien schenkbelasting over moet worden betaald.

De schenkbelasting in 2019

Schenkbelasting moet worden betaald over het belastbare bedrag. Dat is de waarde van de schenking minus de vrijstelling die op het moment van schenking van toepassing is. Net zoals bij de erfbelasting zijn de vrijstellingen niet voor iedereen even groot en is het belastingtarief ook niet voor iedereen gelijk. In de regel is het zo dat hoe verder in de familielijn van u afstaat, hoe hoger het belastingtarief is. Verder speelt sinds 2017 de eigen woning een grote rol en de aflossing van de schuld op de eigen woning.

Jaarlijkse vrijstellingen en eenmalige verhoogde vrijstellingen eigen woning en studie

De meeste vrijstellingen zijn jaarlijkse vrijstellingen die elk jaar kunnen worden herhaald. De vrijstelling voor een dure studie of de aankoop van een woning wordt een eenmalige genoemd, omdat die slechts één keer kan worden toegepast (bij een dure studie) of omdat het bedrag in het jaar van schenking bepalend is voor wat u dit jaar en in 2020 en 2021 mag schenken:
  • Als u in 2017 bent begonnen met de schenking van een deel van de 100.000 euro voor de eigen woning, mag het restant in 2018 en 2019 worden gestort op voorwaarde dat het aaneensluitend gebeurt. Dus een storting voor de eigen woning in 2017 en in 2019 werkt niet. Een storting in 2017, 2018 en 2019 wel.
  • In 2018 is het bedrag maximaal 100.800 euro, wederom in aaneensluitende jaren of ineens over te maken.
  • In 2019 is de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning 102.000 euro. Hiervoor geld weer hetzelfde principe.

Voorwaarden verhoogde schenking eigen woning in 2019

Wilt u in 2019 gebruik maken van de tranche van 102.000 euro voor de eigen woning, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan waaronder:
  • De ontvanger of diens partner is jonger dan 40 jaar.
  • De ontvanger besteedt het geld aan de aankoop van een eigen woning, de verbetering van een eigen woning, het afkopen van erfpacht voor de eigen woning, de tuin, de aflossing van de hypotheek. Als het maar de eigen woning betreft en niet een vakantiewoning of een tweede woning. De ontvanger moet echt in de woning wonen of gaan wonen.
  • U hebt de begunstigde niet al een schenking gegeven uit de tranche van een eerder jaar, dan gelden er immers andere bedragen.

Vrijstellingen en de ontvanger

De vrijstellingen zijn hoger voor een kind of pleegkind dan voor een oom. Hierop is de eigen woning een uitzondering. Is de oom jonger dan 40 jaar dan mag hij tot 102.000 euro belastingvrij ontvangen op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Dit geldt zelfs voor een buurjongen jonger dan 40 jaar. In die gevallen is de leeftijd dus bepalend en niet de verwantschap. Alles bij elkaar zijn er in 2019 de volgende schenkingsvrijstellingen (voorlopige cijfers):

Schenkbelasting 2019, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2019
Kinderen5.427 euro jaarlijks
Kinderen18 tot 40 jaar, 26.040 euro (vrij besteedbaar) tot 54.234 euro eenmalig (dure studie, woning)
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot 100.000 euro, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, anders 102.000 euro
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woningtot 100.000 euro aansluitend op 2017, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, anders 102.000 euro
Overige ontvangers van een schenking2.173 euro jaarlijks

Tarieven schenkbelasting 2019

De ontvanger van de schenking betaalt schenkbelasting over het belastbare bedrag, dat is de schenking minus de vrijstelling. Bij grotere schenkingen kunt u met twee belastingtarieven te maken krijgen. Dit tarief kan oplopen tot 40%:

Tarieven schenkbelasting 2019 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0124.72710%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner124.72712.473 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0124.72718%
Kleinkind124.72722.451 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0124.72730%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde124.72737.418 plus 40% over het meerdere

Aangifte schenkbelasting doen

De ontvanger van de schenking wordt geacht uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van schenking belastingaangifte te doen, wanneer de schenker in Nederland woont. Is dat het geval dan is belastingaangifte schenkbelasting vereist wanneer de schenking groter is dan de vrijstelling of wanneer de schenking is voor een dure studie of de eigen woning. Deze vereiste voor de studie geldt omdat maar eenmaal op deze deze vrijstelling een beroep mag worden gedaan (de fiscus houdt dit bij), bij de iegn woning geldt dat de schenking over drie aaneensluitende jaren mag worden uitgesmeerd (ook dit wordt door de Belastingdienst gevolgd).

Slim schenken in 2019

Slim schenken houdt in dat u optimaal gebruik maakt van de vrijstellingen. Soms is een schenking ineens niet verstandig, omdat dan schenkbelasting moet worden betaald, maar kan een schenking beter in twee keren worden uitbetaald zodat u twee jaren achtereen de vrijstellingen gebruikt. Verder wordt slim schenken ook vaak gekoppeld aan de erfenis later. Wie regelmatig de schenkingsvrijstellingen kan toepassen laat een minder grote erfenis na waarover later dan ook minder erfbelasting moet worden betaald. Dat kan dus tweemaal winst zijn. Bekijk eens wat bij uw bankboekje past, zonder dat u zich gedwongen moet voelen om een schenking te doen of later spijt van uw schenking krijgt. De Belastingdienst stimuleert het schenken, zeker als de eigen woning de bestemming van de schenking is.
© 2018 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2016: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2016 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties,…
Schenking 2017: verhoogde vrijstelling schenkbelasting kindSchenking 2017: verhoogde vrijstelling schenkbelasting kindEen schenking is in 2017 en 2018 een feest door de verhoogde vrijstelling van een ton die in werking treedt als uw zoon…
Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019Belastingvrij schenken is ook in 2017, 2018 en 2019 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2017 en schenkbelasting…

Reageer op het artikel "Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Info4mij
Gepubliceerd: 19-09-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Schrijf mee!