Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Ook in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde vrijstelling. De moeite waard, maar er zijn nog andere schenkingsvrijstellingen waarvan u gebruik kunt maken. De grootste vrijstelling is te behalen bij een schenking voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een hypotheek. Moet er schenkbelasting worden betaald, dan kunnen er verschillende tarieven gelden. Toch hoeft u niet altijd belastingaangifte schenkbelasting te doen en niet altijd schenkbelasting te betalen. Hoe zit dat eigenlijk in 2019? Slim schenken willen we immers allemaal wel.

Slim schenken in 2019


Wat wordt verstaan onder een schenking?

Er is sprake van een schenking als u een ander iets geeft zonder dat daar een tegenprestatie jegens u tegenover staat. Geeft u iemand geld omdat hij wat voor u doet, dan is het bedrag onderhevig aan inkomstenbelasting. Is er geen tegenprestatie dan valt de schenking onder de schenkbelasting. Dit kan de schenking van geld zijn of andere roerende zaken, maar ook de schenking van een woning of ander onroerend goed. Als u een woning overdoet aan een ander voor een laag bedrag (u wilt bijvoorbeeld uw kind bevoordelen), dan kan de Belastingdienst het verschil tussen de verkoopprijs en de WOZ-waarde zien als een schenking waar misschien schenkbelasting over moet worden betaald.

De schenkbelasting in 2019

Schenkbelasting moet worden betaald over het belastbare bedrag. Dat is de waarde van de schenking minus de vrijstelling die op het moment van schenking van toepassing is. Net zoals bij de erfbelasting zijn de vrijstellingen niet voor iedereen even groot en is het belastingtarief ook niet voor iedereen gelijk. In de regel is het zo dat hoe verder in de familielijn van u afstaat, hoe hoger het belastingtarief is. Verder speelt sinds 2017 de eigen woning een grote rol en de aflossing van de schuld op de eigen woning.

Jaarlijkse vrijstellingen en eenmalige verhoogde vrijstellingen eigen woning en studie

De meeste vrijstellingen zijn jaarlijkse vrijstellingen die elk jaar kunnen worden herhaald. De vrijstelling voor een dure studie of de aankoop van een woning wordt een eenmalige genoemd, omdat die slechts één keer kan worden toegepast (bij een dure studie) of omdat het bedrag in het jaar van schenking bepalend is voor wat u dit jaar en in 2020 en 2021 mag schenken:
  • Als u in 2017 bent begonnen met de schenking van een deel van de 100.000 euro voor de eigen woning, mag het restant in 2018 en 2019 worden gestort op voorwaarde dat het aaneensluitend gebeurt. Dus een storting voor de eigen woning in 2017 en in 2019 werkt niet. Een storting in 2017, 2018 en 2019 wel.
  • In 2018 is het bedrag maximaal 100.800 euro, wederom in aaneensluitende jaren of ineens over te maken.
  • In 2019 is de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning 102.010 euro. Hiervoor geld weer hetzelfde principe.

Voorwaarden verhoogde schenking eigen woning in 2019

Wilt u in 2019 gebruik maken van de tranche van 102.010 euro voor de eigen woning, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan waaronder:
  • De ontvanger of diens partner is jonger dan 40 jaar.
  • De ontvanger besteedt het geld aan de aankoop van een eigen woning, de verbetering van een eigen woning, het afkopen van erfpacht voor de eigen woning, de tuin, de aflossing van de hypotheek. Als het maar de eigen woning betreft en niet een vakantiewoning of een tweede woning. De ontvanger moet echt in de woning wonen of gaan wonen.
  • U hebt de begunstigde niet al een schenking gegeven uit de tranche van een eerder jaar, dan gelden er immers andere bedragen.

Vrijstellingen en de ontvanger

De vrijstellingen zijn hoger voor een kind of pleegkind dan voor een oom. Hierop is de eigen woning een uitzondering. Is de oom jonger dan 40 jaar dan mag hij tot 102.010 euro belastingvrij ontvangen op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Dit geldt zelfs voor een buurjongen jonger dan 40 jaar. In die gevallen is de leeftijd dus bepalend en niet de verwantschap. Alles bij elkaar zijn er in 2019 de volgende schenkingsvrijstellingen (definitieve cijfers):

Schenkbelasting 2019, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2019
Kinderen5.427 euro jaarlijks
Kinderen18 tot 40 jaar, 26.040 euro (vrij besteedbaar) tot 54.246 euro eenmalig (dure studie)
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot 100.000 euro, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, anders 102.010 euro (eigen woning)
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woningtot 100.000 euro aansluitend op 2017, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, anders 102.010 euro (eigen woning)
Overige ontvangers van een schenking2.173 euro jaarlijks

Tarieven schenkbelasting 2019

De ontvanger van de schenking betaalt schenkbelasting over het belastbare bedrag, dat is de schenking minus de vrijstelling. Bij grotere schenkingen kunt u met twee belastingtarieven te maken krijgen. Dit tarief kan oplopen tot 40%:

Tarieven schenkbelasting 2019 over het belaste deel van de schenking

Aan wie:Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner0€124.72710%
Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner€124.727€12.473 plus 20% over het meerdere
Kleinkind0€124.72718%
Kleinkind€124.727€22.451 plus 36% over het meerdere
Broer, zus, oom of tante, een vreemde0€124.72730%
Broer, zus, oom of tante, een vreemde€124.727€37.418 plus 40% over het meerdere

Aangifte schenkbelasting doen

De ontvanger van de schenking wordt geacht uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van schenking belastingaangifte te doen, wanneer de schenker in Nederland woont. Is dat het geval dan is belastingaangifte schenkbelasting vereist wanneer de schenking groter is dan de vrijstelling of wanneer de schenking is voor een dure studie of de eigen woning. Deze vereiste voor de studie geldt omdat maar eenmaal op deze deze vrijstelling een beroep mag worden gedaan (de fiscus houdt dit bij), bij de iegn woning geldt dat de schenking over drie aaneensluitende jaren mag worden uitgesmeerd (ook dit wordt door de Belastingdienst gevolgd).

Slim schenken in 2019

Slim schenken houdt in dat u optimaal gebruik maakt van de vrijstellingen. Soms is een schenking ineens niet verstandig, omdat dan schenkbelasting moet worden betaald, maar kan een schenking beter in twee keren worden uitbetaald zodat u twee jaren achtereen de vrijstellingen gebruikt. Verder wordt slim schenken ook vaak gekoppeld aan de erfenis later. Wie regelmatig de schenkingsvrijstellingen kan toepassen laat een minder grote erfenis na waarover later dan ook minder erfbelasting moet worden betaald. Dat kan dus tweemaal winst zijn. Bekijk eens wat bij uw bankboekje past, zonder dat u zich gedwongen moet voelen om een schenking te doen of later spijt van uw schenking krijgt. De Belastingdienst stimuleert het schenken, zeker als de eigen woning de bestemming van de schenking is.

Lees verder

© 2018 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021, 2022 of 2023 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders,…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…
Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellin…

Minder erfbelasting langstlevende: opvullegaat, afvullegaatMinder erfbelasting langstlevende: opvullegaat, afvullegaatMet een opvullegaat of afvullegaat, kunt u ervoor zorgen dat er minder erfbelasting moet worden betaald. U combineert de…
Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)In uw belastingaangifte 2021 en 2022 kunt u een deel van uw vermogen overhevelen naar uw fiscale partner. U raakt daarme…
Reacties

Cleo, 12-09-2019
Mag ik mijn broer belastingvrij (verhoogde vrijstelling ivm EW) 12.000 schenken voor de aankoopkosten van een eigen woning.
Hij heeft geen eigen geld en kan de kosten niet ophoesten. Ik vind nergens terug dat je de kosten ermee mag betalen. Als je het mee zou kunnen financieren is dat box 3, dat zou impliceren dat het dus niet kan want je mag ook geen consumptief deel van de hypotheek met de verhoogde schenking aflossen.
Ik kan het nergens terugvinden of het staat er vaag zodat het alle kanten op kan. Reactie infoteur, 15-09-2019
Beste Cleo,
U mag uw broer, als hij jonger is dan 40 jaar, in 2019 tot ruim 102.000 euro belastingvrij schenken als u niet eerder van deze mogelijkheid gebruik hebt gemaakt. De aankoopkosten horen hier ook bij.

Antoinette Buijs, 03-09-2019
Ik ben 62 jaar en mijn vader wil mij 100.000 Euro schenken die ik wil aanwenden voor het kopen van een huis.
Geldt de vrijstelling van erfbelasting in dit geval ook? Of alleen als je jonger bent dan 40?
Ik hoor het graag van u.
Bij voorbaat dank voor de info. Reactie infoteur, 04-09-2019
Beste Antoinette Buijs,
De 100.000 euro vrijstelling voor een eigen woning telt alleen bij de schenkbelasting als vrijstelling.

Wil, 25-08-2019
Ik wil mijn dochter schenken. Zij is niet woonachtig in Nederland en is hier niet belastingplichtig.
Moet zij toch belasting betalen? Reactie infoteur, 26-08-2019
Beste Wil,
De Belastingdienst wil dat er ook dan schenkbelasting wordt betaald. Gebeurt dit niet door de ontvanger van de schenking, dan kan bij de schenker zelf worden aangeklopt.

H. A. Koppes, 15-08-2019
Graag zou ik een formulier willen downloaden als ouders schenkend aan het kind voor de aankoop van een woning.
Bij de belastingdienst kom ik niet verder dan een schenkingsformulier ontvangen schenking (kind). Reactie infoteur, 16-08-2019
Beste H.A. Koppes,
Dat is waarschijnlijk het juiste formulier, de ontvanger van de schenking doet immers belastingaangifte schenkbelasting.

Mab, 30-07-2019
Ik woon in het buitenland en ben niet belastingplichtig in Nederland. Moet ik belasting betalen over een schenking van mijn vader die in Nederland woont? Reactie infoteur, 31-07-2019
Beste Mab,
Een schenking van uw vader die hoger is dan de vrijstelling, is in Nederland belast.

Hament, 08-07-2019
Beste mensen,
Mijn vraag is: Kan mijn dochter mij een schenking geven?
En wat is dan het tarief?
Bij voorbaat bedankt.
Fred Hament Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Hament,
Ja u mag uw dochter een schenking geven. Voor het tarief is de omvang van de schenking van belang en het doel (wel of niet eigen woning). Boven de vrijstelling is het tarief 10% tot 20%.

Danielle, 03-07-2019
Mijn vraag is: mijn stiefzuster wilt een schenking doen uit een erfenis. Zij heeft een IOAW uitkering, mag dat? En bestaat er ook nog zoiets als vrijstelling vanuit een morele verplichting? Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Danielle,
Uw stiefzuster met IOAW mag vermogen en spaargeld hebben en schenken, want de gemeente kijkt voor deze uitkering niet naar haar vermogen.

Kees, 27-05-2019
Een vraag. Mijn ouders zijn beiden in een rusthuis mijn vader zit in een woongroep( is dementerend) Ze hebben hun ouderlijke woning verkocht. Is het mogelijk om de opbrengst ineens op de kinderen te storten, want als mijn moeder dat zelf bijhoudt gaat ze voor mijn vader veel meer moeten betalen aan het rusthuis, wij zijn met 3 kinderen 1 woont in Nederland 2 in Belgie zou ongeveer over een bedrag van 125000 € per kind gaan wij zijn allemaal ouder dan 50jaar, wat is er mogelijk? Reactie infoteur, 30-05-2019
Beste Kees,
De eigen bijdrage voor een rusthuis is gebaseerd op het inkomen en vermogen van twee jaren terug, er zit dus enige vertraging in. Zolang uw moeder zelf nog goed bij geest is, mag zij dit geld schenken aan de kinderen.

Fatih Murat, 18-05-2019
Hi,
Mijn vraag is, ik ben 41 jaar oud, heb een goed salaris, kan ik als starter(ik heb nooit een koophuis gehad) in aanmerking komen voor een schenkingsbedrag? Zijn er mogelijkheden onder bepaalde bijzondere voorwaarde om een schenkingsbedrag te krijgen ook als je ouder dan 40 jaar bent? Reactie infoteur, 23-05-2019
Hi Fatih Murat,
Als u ouder bent dan 40 jaar en geen partner hebt die wel jonger is dan 40 jaar, dan is de grote vrijstelling van ruim een ton niet meer mogelijk in 2019. Wel zijn er de reguliere jaarlijkse vrijstellingen. De 'normale' vrijstelling bij een schenking van een ouder aan een kind bedraagt bijvoorbeeld 5.427 euro in 2019.

Petra, 27-04-2019
Mijn vader wilt mij een stuk grond schenken twv 150000.Ik ben 47.Hoe pak ik dit het beste aan? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Petra,
Voor de overdracht van een stuk grond moeten jullie naar de notaris voor een leveringsakte. Wat betreft de schenking, mag uw vader u per jaar ruim 5.400 euro belastingvrij schenken.

T. Lamers, 16-03-2019
Zus / zwager verkopen huis. Geen kinderen! Dus broers en zussen kunnen in aanmerking komen voor een schenking.
Tot welk bedrag gratis en tegen wel percentage het eventuele meerdere bedrag?
Geldt dat ook voor schoonzussen en zwagers?
Gaarne bericht hierover ook eventueel over meerdere jaren. Hoe is het als beide overlijden met de eventuele erfenis? Reactie infoteur, 18-03-2019
Beste T. Lamers,

1. Zus en zwager mogen schenken en als dat aan iemand is die jonger is dan 40 jaar die het geld uitgeeft aan een eigen woning, dan is de vrijstelling 102.000 euro. In alle andere gevallen gelden de normale vrijstellingen zoals in het artikel zijn aangegeven.
2. Bij een overlijden is van belang of er een testament is of dat de wettelijke verdeling geldt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/159590-erfbelasting-2019-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Lou de Haas, 13-03-2019
Mijn zoon is gehuwd met een man, beiden zijn over de 40 jaar oud. Wij, mij vrouw en ik hebben aan mijn zoon een lening verstrekt van 45.000 euro. De lening wordt elk jaar verlaagd met het bedrag gelijk aan de fiscaal vrije schenking.(in 2018 €5320,00).
Nu is mijn vraag of ik het bedrag waarmee de lening jaarlijks wordt verlaagd mag verhogen met het bedrag dat ik jaarlijks aan mijn schoonzoon zou kunnen schenken.
De rente van de lening is gesteld op 4%/jaar.
Het bedrag van de lening wordt gebruikt voor de aankoop van een stuk bouwgrond in het buitenland. Weet niet of dit relevant is. Reactie infoteur, 13-03-2019
Beste Lou de Haas,
Als uw zoon en schoonzoon in Nederland wonen en belastingplichtig zijn, ziet de Belastingdienst ze als fiscale partners en wordt een schenking aan uw schoonzoon fiscaal gelijk gesteld aan een schenking aan uw zoon. Anders gezegd: de totale vrijstelling van ruim 5.427 (2019) euro neemt niet toe.

Joop Meijrink, 13-02-2019
Bonjour,
Ik schenk mijn samenwonende kleinzoon een bedrag van 102.010- / aankoop woning tzt uiterlijk 2021
Maar :
X is dat bedrag bijvoorbeeld in 2019 en 2020 onderhevig aan inkomstenbelasting? Of blijft het 'schoon' op zijn rekening staan?
X stel dat de samenwoning stopt en hij komt daardoor niet in aanmerking voor een hypotheek. Kan hij dan straffeloos dat bedrag op mijn rekening terugstorten?

Overigens op alle sites kan ik het antwoord hierop niet vinden. Vooral de laatste vraag is evident
Met dank voor uw moeite
Meijrink Joop Reactie infoteur, 13-02-2019
Bonjour Joop Meijrink,
1. Het geld dat op 1 januari van een belastingjaar op de rekening van uw kleinzoon staat, is onderhevig aan vermogensbelasting als daarmee het vermogen groter is dan de vrijstelling in box 3 (30.360 euro per persoon in 2019).
2. Met een herroepelijke schenking is herroepen en terugstorten mogelijk, maar sinds 1 januari 2017 komen herroepelijke schenkingen niet meer in aanmerking voor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning. Terugstorten kan dus betekenen dat het teruggestorte bedrag als een schenking aan u wordt gezien en bij u fiscaal belast is. Bovendien is met terugstorting niet aan de voorwaarden van de eenmalig verhoogde vrijstelling voldaan.

Jeffrey, 07-02-2019
Mijn ouders verkopen hun woning in 2019 met een overwaarde van 90.000 euro. Deze krijgen ze bij overdracht gestort door de notaris op hun rekening. Echter gaan ze niet meer in een koopwoning zitten maar juist in een huurwoning. De maandlasten zijn dan 1200 per maand voor de huur dit kunnen ze uiteraard betalen van hun overwaarde en door 1 werkende ouder. Alleen met deze bedragen moet er belasting over geheven worden(de overwaarde),is het mogelijk om een schenking (aan mij hun enig kind) te ontvangen waardoor de heffing niet zo hoog is. Ik wil mijn ouders ook financieel ondersteunen door maandelijks wat te storten maar ook dat kan niet onbelast? Mag alleen maar eenmalig een schenking doen van 2173 euro.

Enig advies gevraagd,

Groetjes Jeff Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Jeffrey,
U mag uw ouders jaarlijks 2.173 euro belastingvrij schenken. De vermogensvrijstelling 2020 is nog niet bekend, naar schatting zal dat 30.500 euro per persoon zijn. Voor uw ouders samen is de vrijstelling dan 61.000 euro. Hoeveel uw ouders u belastingvrij mogen schenken hangt van uw leeftijd af.

Francis, 02-02-2019
In 2017 heeft mijn zoon(22) van een oom een schenking van € 100.000,- gekregen die hij moet besteden aan een huis. Hiervan is over 2017 bij de belasting aangifte gedaan en er was toen geen schenkbelasting verschuldigd.
Het huis is in januari 2019 gevonden en kost € 225.000,-. Omdat mijn zoon nog studeert en weinig inkomen heeft zal geen bank hem een hypotheek geven voor het resterende deel. Omdat ik recentelijk mijn huis heb verkocht waar veel overwaarde op zat, ben ik in de positie om mijn zoon ook € 100.000,- te schenken en de resterende € 25.000,- via een (familiebank)hypotheek te regelen. Concreet ontvangt mijn zoon dus 2 x een jubelton, maar wel in verschillende jaren en van verschillende personen. Nu vraag ik mij af: geldt zo'n eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling per schenker of per ontvanger? M.a.w. moet mijn zoon schenkbelasting betalen over de 2e jubelton of niet? Reactie infoteur, 04-02-2019
Beste Francis,
De verhoogde schenkingsvrijstelling geldt per schenker als de schenkers niet elkaars fiscale partner zijn.

J., 24-01-2019
Voorwaarden verhoogde schenking eigen woning in 2019.
Als het maar de eigen woning betreft en niet een vakantiewoning of een tweede woning. De ontvanger moet echt in de woning wonen of gaan wonen.
Geldt dit ook voor het bedrag van schenking van tot 54.246 euro eenmalig (dure studie, woning)? Reactie infoteur, 24-01-2019
Beste J,
Klopt, de hoge vrijstelling geldt alleen voor een eigen woning, niet een vakantiewoning.

Visscher, 17-01-2019
Waar kan ik schenkbelasting formulier 2019 downloaden? Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste Visscher,
De Belastingdienst heeft dit nog niet gepubliceerd.

O., 14-01-2019
Beste,
Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en twee kinderen.
Wat is nu voordeliger: hen laten wachten op de erfenis en hoeveel % erfenisrechten betalen ze dan?
Of nu een schenking doen, hoe kan dat gebeuren en hoeveel % schenkbelasting betalen ze dan?

Met dank bij voorbaat voor Uw reactie Reactie infoteur, 15-01-2019
Beste O,
Als uw kinderen van hun ouders erven, betalen ze zoals bij een schenking ook 10 tot 20% belasting als het bedrag hoger is dan de vrijstelling. De vrijstelling is echter hoger (als de schenking niet voor de aanschaf van een eigen woning is), namelijk ruim 20.000 euro per kind:

https://financieel.infonu.nl/belasting/159590-erfbelasting-2019-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Het voordeel van schenken is dat het vele jaren belastingvrij herhaald kan worden, zodat er minder tot niets meer te erven valt. Maar ja, u en uw vrouw zullen toch ook zelf over voldoende geld willen beschikken.

K., 01-01-2019
Ik zoek info over de hoogte van de schenkingsvrijstelling voor 2019, maar de belastingdienst-website geeft geen info. Is er een gebruikelijk moment in het jaar waarop de belastingdienst dit publiceert? Je zou zeggen uiterlijk 1 januari 2019, maar helaas dus niet… Reactie infoteur, 02-01-2019
Beste K,
Gelukkig vindt u de bedragen van de schenkingsvrijstellingen in bovenstaand artikel.

Jacquemyn, 05-12-2018
Beste, mijn vriendin wil mij een gedeelte van haar huis schenken. zij is alleen eigenaar, heeft echter een kind uit vorige relatie hoe doet ze dat best en wat zijn de kosten percentueel? Met vriendelijke groeten Julien Reactie infoteur, 06-12-2018
Beste Jacquemyn,
Zijn jullie geen partners, dan betaalt u veel schenkbelasting. In Nederland 30 tot 40%, in België is dat een stuk lager, 7%:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Teddy, 02-12-2018
Ik heb mijn beide kinderen allebei voor de aankoop van hun eerste huis een schenking gedaan van € 21.000,00 in 2003 aan mijn dochter en € 21.000,00 in 2006 aan mijn zoon. Beide kinderen willen een ander huis kopen. Kan ik ze nogmaals een belastingvrije schenking doen van € 20.000,00? Reactie infoteur, 04-12-2018
Beste teddy,
Als in 2013 gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, resteert in 2018 alleen nog de algemene vrijstelling. Het meerdere is dan fiscaal belast.

Sandra, 29-11-2018
Stel je hebt de 100.000 gestort gekregen (van je ouders om in je woning te stoppen) en je hebt al 50.000 aanbetaald aan de notaris (die je verplicht bent om te betalen)

De andere 50.000 staat nog op de spaarrekening en degene die het geld gestort heeft gekregen wilt toch gaan scheiden en besluit om toch niet te verhuizen (huwelijkse voorwaarden getrouwd) maar het koopcontract is al wel getekend maar de sleutel overdracht en de notaris is pas over 3 maanden ( het huis waar ze nu in wonen is nog niet verkocht en er is nog maar een schuld nog van 20.000 euro op dat huis) wat voor ellende ga je dan krijgen? Wat moet er gebeuren en is die 100.000 terug te krijgen (staat allemaal op papier dat deze schenking betreft voor dat kind) en in de huwelijkse voorwaarden staat eveneens dat de partner geen recht heeft op dit geld (maar die 50.000 staat nu wel op de gezamenlijke rekening en niet meer op de rekening van dat kind die dat geld heeft geschonken gekregen)… heeft iemand hier antwoord op? Reactie infoteur, 30-11-2018
Beste Sandra,
In het koopcontract staat waarschijnlijk dat 10% bij de notaris moet worden gedeponeerd als zekerheid voor de verkoper, voor het geval de verkoop toch niet doorgaat. Gaat die verkoop niet door, dan mag de verkoper die 10% opeisen. Mag, hoeft niet, overleg en overeenstemming is dan wel nodig. Komt die 50.000 euro terug, dan is dit geld voor het kind dat de schenking kreeg, maar zeer waarschijnlijk niet meer belastingvrij (tenzij snel een ander huis wordt gekocht).
Die andere 50.000 is van het kind, snel overboeken naar een eigen rekening op eigen naam of misschien zelfs de rekening van een ouder (schenking gaat niet door) kan wel zeer verstandig zijn.

M. H. Vroomans, 24-11-2018
Geldt het belastingvrije schenken eveneens voor achterkleinkinderen? Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste M. H. Vroomans,
Zeker, voor de grote vrijstelling van een ton voor een woning moet men wel minimaal 18 jaar oud zijn.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 24-01-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.