Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Een schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties zoals de verhoogde vrijstelling eigen woning voor wie jonger is dan 40 jaar. Als u een kind, kleinkind of misschien een broer of zus geld wilt schenken, doet u dat het beste zo dat u maximaal van de schenkingsvrijstellingen gebruik maakt. Elk jaar zijn er belastingvrijstellingen, ook in 2020 en 2021. Blijft u daaronder dan is de schenking belastingvrij, anders niet. Een paar jaar een schenking doen is dan ook vaak goedkoper dan een grote schenking in één keer als die grote schenking niet belastingvrij is. Slim geld schenken kan ook in 2020 weer, zeker als het om de eigen woning of dure studie gaat.

Schenken met grote vrijstellingen in 2020


Schenking in 2020: schenkbelasting betalen

Hoofdregel bij een schenking is dat wie de schenking ontvangt ook verantwoordelijk is voor de schenkbelasting. Als de ontvanger, de begiftigde, belasting over een schenking moet betalen maar dat niet doet, dan kan de Belastingdienst ook bij de schenker zelf aankloppen. Er is dus zoiets als een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betalen van de schenkbelasting, maar primair is de ontvanger verantwoordelijk. Als de ontvanger van een schenking in 2020 niet zelf de belasting kan betalen, kan de schenker er ook voor kiezen om vrij van recht te schenken. Dat vrij van recht schenken houdt in, dat de schenker de belasting betaalt en de schenking voor de ontvangende partij dus een netto bedrag wordt.

Hoeveel schenkbelasting in 2020 betalen?

Niet alleen de hoogte van het bedrag aan schenking is bepalend voor hoeveel belasting erover betaald moet worden maar ook aan wie u de schenking doet en hoe oud die persoon is. Zo zijn er voor een kind of pleegkind bepaalde privileges die niet voor andere personen gelden. Uw zoon, dochter of pleegkind heeft meestal grotere vrijstellingen en die vrijstellingen kunnen in maximaal drie jaar tijd tot ruim 103.000 euro worden opgevoerd. Belastingvrij.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling kind in 2020

Als u een schenking doet aan een kind, in geld of goederen, is hiervan in een jaar 5.515 euro vrijgesteld van belasting. Maakt u dus 5.000 euro over in 2020, dan betaalt uw kind daarover geen belasting. Maar er zijn hogere vrijstellingen mogelijk als uw kind en of diens partner jonger is dan 40 jaar. Soms bestaan hierbij specifieke voorwaarden, soms ook niet. U kunt ervoor kiezen om eenmalig tot 26.457 euro te schenken, bestedingsvrij voor de ontvanger, zonder voorwaarden zonder schenkbelasting. Als u meer wilt schenken kan deze vrijstelling oplopen tot ongeveer 55.000 euro, het tienvoudige. Dan is er wel een voorwaarde, namelijk dat u bij de notaris een schenkingsakte op laat stellen en dat aan de schenking de eis wordt verbonden dat de schenking voor zover hoger dan 26.457 euro volledig wordt besteed een dure studie. Tot slot is er de vrijstelling eigen woning die kan oplopen tot ruim 103.600 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking (de begunstigde) of diens partner jonger is dan 40 jaar. De ontvanger van de schenking moet, om dit bedrag volledig belastingvrij te kunnen ontvangen, achteraf kunnen aantonen dat het geld is besteed aan het kopen of verbeteren van een eigen woning, aflossing hypotheek eigen woning, afkoop erfpacht eigen woning. Blijkt dit niet te zijn gebeurd, dan is niet aan de voorwaarden voldaan en wordt de schenking als nog met schenkbelasting belast. De schenking wordt in dat geval niet teruggedraaid, maar is niet meer belastingvrij.

Vrijstellingen schenking 2020

Als u van de verhoogde eenmalige vrijstelling gebruik maakt, moet hiervan altijd belastingaangifte worden gedaan. De Belastingdienst houdt de eventuele voorwaarden bij de schenking in de gaten en noteert de hoogte van de bedragen. Zo wordt voorkomen dat niet ook in een volgend jaar van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Dit speelt vooral bij de hoge vrijstelling voor de eigen woning, omdat die schenking over drie opeenvolgende jaren mag worden uitgesmeerd. Hebt u in 2019 een schenking gedaan voor de eigen woning en niet de volledige 102.000 euro opgemaakt, dan weet de Belastingdienst hoeveel belastingvrije schenkingsruimte er over is voor 2020 en 2021.

De schenkingsvrijstellingen voor een ouder aan een kind zijn in 2020 als volgt:

Tabel 1. Schenkbelasting 2020, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2020
Kinderen5.515 euro jaarlijks
Kinderen 26.457 euro tot 55.114 euro eenmalig
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, aansluitend op 2019 tot 102.010 euro, anders 103.643 euro (eigen woning)

U wilt schenken aan een broer of zus, ouders of een ander

Aan iemand anders dan een kind schenken kan natuurlijk ook. Het mooie is dat als de andere persoon of diens partner jonger is dan 40 jaar, ook voor hen gebruik mag worden gemaakt van de hoge vrijstelling eigen woning. Als u een ander een schenking doet dat een andere bestemming heeft, dan is de vrijstelling in 2020 veel lager, namelijk ruim 2.208 euro:

Tabel 2. Schenkbelasting 2020, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2020Voorwaarden
Overige ontvangers van een schenking2.208 euro jaarlijks geen
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woning18 tot 40 jaar, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, aansluitend op 2019 tot 102.010 euro, anders 103.643 euro (eigen woning)

Tarieven schenkbelasting 2020

Zodra een schenking hoger uitvalt dan de vrijstelling die bij de schenking geldt, moet er belasting over het meerdere worden betaald en dat kan aardig oplopen. Bij een schenking aan een ander dan uw eigen kind zelfs tot 40%:

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een broer, zus, ouders, oom of tante, een vriend of vriendin

Hoogte bedrag:Tarief:
0 - 126.72330%
vanaf 126.72340%

Maar ook uw partner, kind, pleegkind of kleinkind kan veel geld aan de Belastingdienst kwijt zijn:

Tabel 4. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een echtgenote, echtgenoot of partner, kind, pleegkind

Bedrag schenking:Heffing:
0 - 126.72310%
vanaf 126.72320%

Tabel 5. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een kleinkind:

Hoogte bedrag: Tarief:
0 - 126.72318%
vanaf 126.72336%

Bijzondere situaties waarin u geen schenkbelasting hoeft te betalen

Tot slot kunnen er bijzondere situaties zijn, waarbij toch geen belasting hoeft te worden betaald. Dat zijn de volgende gevallen:
  • De schenking wordt gedaan om dringende schulden af te lossen.
  • De schenker woont in het buitenland.
  • Het gaat om een gift aan een door de Belastingdienst erkende ANBI of u krijgt de schenking van een ANBI.
  • Het gaat om een schenking door een werkgever waar u al inkomstenbelasting over betaalt.
  • Het is schenking omdat u zich daartoe moreel verplicht voelt.

De Belastingdienst controleert ook hier of er sprake is van een dergelijke bijzondere situatie.

Slim belastingvrij schenken in 2020 en 2021

Er zijn allerlei mogelijkheden om in 2020 slim te schenken zodat de schenking geheel of in belangrijke mate belastingvrij is. Maak dus van deze mogelijkheden gebruik, als u dat kunt. Maakt u gebruik van de grote vrijstelling eigen woning 2020 dan kunt u aansluitend in 2021 nog belastingvrij het ontbrekende deel schenken.

Lees verder

© 2015 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingOok in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde v…
Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingMet een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn…

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering v…
Reacties

Ruud, 01-12-2020
Ik woon en werk als Nederlander sinds 1992 in Duitsland.
Nu is hier een schenking van de ouders aan de kinderen tot 400.000 belastingvrij.
Moeten mijn ouders die in Nederland wonen in Nederland belasting betalen als ze mij
bijvoorbeeld 40.000 willen schenken.
mit freundlichem Gruß
Ruud. Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Ruud,
Als uw ouders die in Nederland wonen u geld schenken, geldt de Nederlandse regelgeving en gelden dus de Nederlandse vrijstellingen. Hoeveel belastingvrij aan u kan worden geschonken is bovendien afhankelijk van uw leeftijd.

Willem, 27-11-2020
In december 2019 hebben wij mijn zoon en schoondochter een eenmalig bedrag van 40.000 geschonken voor de aankoop/verbouwing van een eigen huis. Er is een schenkingsakte opgemaakt welke notarieel is verleden. Aangifte schenkbelasting is door mijn zoon ingediend. De termijn waarbinnen het restant van 15.000 dient te worden besteed verloopt volgens mij op 31 december 2021. Er is een gerede kans dat het restant niet voor 31 december 2021 volledig wordt besteed conform de akte aangezien aannemers op dit moment geen tijd hebben voor en verbouwing (een gespecificeerde offerte) of vragen 'het dubbele'.
Vraag: kent de 'jubelton' een vrije ruimte welke vrij besteedbaar is voor andere doeleinden. Of mag bovengenoemd restant worden doorgeschoven naar een datum na 31 december 2021. Een moment wanneer de oververhitte prijzen van verbouwingen weer is genormaliseerd? Op de site van de belastingdienst kan ik hier niets over vinden.
Vriendelijke groet,
Willem Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Willem,
De jubelton kent helaas geen vrije ruimte en met vertraging door corona is geen rekening gehouden.

Peter, 15-11-2020
Na de verkoop van haar huis wil mijn dochter een deel de overwaarde schenken aan haar drie minderjarige kinderen. Hoe groot is het maximale bedrag wat zij aan elk kind mag schenken? Reactie infoteur, 21-11-2020
Beste peter,
De belastingvrije schenking aan een kind is 5.515 euro. Maar uw dochter mag uiteraard meer schenken of de schenking in twee jaren doen (2x een vrijstelling).

M., 02-11-2020
Zou mijn vader de 'jubelton' mogen schenken in de vorm van een huis met een WOZ-waarde van een ton? Reactie infoteur, 04-11-2020
Beste M,
Als u een woning van een ton koopt van uw vader en hem niets hoeft te betalen, is dat een schenking van een ton. Voldoet u aan de voorwaarden (leeftijd, eigen woning), dan is dit een schenking in lijn met de jubelton.

Hendriks, 03-10-2020
Onze zoon woont al 25 jaar in ons huis met zijn vrouw. Wij bezitten een woning ter waarde 500.000 euro afgelost. Als ik er niet meer ben en onze zoon en schoondochter het huis erven, hoeveel moeten ze dan aan de belasting betalen? Groetjes Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Hendriks,
Als de woning voor uw zoon is, betaalt hij er ongeveer 48.000 euro erfbelasting over (47.905 euro):

https://financieel.infonu.nl/belasting/171645-erfbelasting-2020-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/130601-erfbelasting-2021-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Tom, 21-09-2020
Vragen mbt de jubelton.

Ik ben als enige van mijn broers en zussen momenteel in de gelegenheid om een huis te kopen met de jubelton die ik van mijn onlangs overleden oudtante heb gekregen. Ik heb tot 31 december 2021 om hiervan een huis te kopen. Echter, voor die tijd wil ik emigreren naar Duitsland ivm carrièreperspectieven. Twee vragen:

- Kan ik de jubelton in Duitsland gebruiken voor de aanschaf van een huis
- Kan ik de jubelton in Nederland gebruiken voor een huis, me hier kort inschrijven, en hierna emigreren naar Duitsland en zo het huis in Nederland houden voor de verhuur?
- Als het antwoord op de 2e vraag ja is, is er nog een minimale duur dat ik ingeschreven moet staan in het in Nederland gekocht huis voor ik mag emigreren zonder dat een deel van de jubelton naar de fiscus gaat?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Tom,
Als u aantoonbaar de schenking gebruikt voor een eigen woning in het buitenland, is ook dat toegestaan. Gebruikt u de schenking in Nederland, dan moet de woning wel enige tijd uw eigen woning zijn, dat wil zeggen dat u er zelf bent ingeschreven. Een minimale duur is hierbij niet bekend gemaakt, maar als de Belastingdienst weet dat het geld eigenlijk voor een woning bestemd is dat snel daarna wordt verhuurd, kan een opzetje worden vermoed. Het jaar gewoon af maken, lijkt dus verstandig.

Van der Werff, 20-09-2020
Kleine vraag,

vorig jaar is de kerkelijke gemeente met ANBI status opgeheven. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de nog in leven zijnde leden. Moet over dit bedrag schenkbelasting betaald worden?

Ik kan namelijk op de site van de belastingdienst hier niets over vinden maar zag hierboven dit staan:

Bijzondere situaties waarin u geen schenkbelasting hoeft te betalen
Tot slot kunnen er bijzondere situaties zijn, waarbij toch geen belasting hoeft te worden betaald. Dat zijn de volgende gevallen:
Het gaat om een gift aan een door de Belastingdienst erkende ANBI of u krijgt de schenking van een ANBI. Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Van der Werff,
Dat hangt ervan af. Deze uitbetaling lijkt te zijn gedaan toen de kerkelijke gemeente geen ANBI-status meer had. Bovendien lijkt dit meer op een verdeling van de overgebleven boedel en niet op een gift.

Co de Visser, 26-07-2020
Ik wil mijn dochter van 53 jaar dit jaar een eenmalige schenking geven van 25.000 euro Hoeveel schenkbelasting moet zij hierover betalen? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Co de Visser,
Uw dochter betaalt over een schenking van 25.000 euro 1.950 euro schenkbelasting. Ze houdt dus ruim 23.000 euro over.

Adrie, 26-07-2020
Als ik aan een kleinkind dat een bedrijf heeft de verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een woning wil doen, kan dat dan ook gelden voor de aankoop van een bedrijfswoning of bedrijfspand? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Adrie,
De schenking geldt alleen voor een eigen woning, dat kan een deel van een bedrijfspand zijn als dat als eigen woning is aangemerkt.

Mandy, 12-07-2020
Goededag,

Ik ben jaren onderbetaald geweest blijkt nu. Nu heb ik recht op een flink bedrag. Zo mijn werkgever dit bedrag mogen schenken aan mijn 3 kinderen(1 jr, 4 jr, en 6 jr)? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen? Moet ik nog schenkbelasting betalen? Wat heeft het voor gevolgen voor de inkomstenbelasting etc. Reactie infoteur, 13-07-2020
Goedendag Mandy,
Een donatie zonder tegenprestatie kan en is dan een gift. De kinderen betalen alleen schenkbelasting als de schenking groter is dan de vrijstelling (ongeveer 2.220 euro). Het is duidelijk dat dit voor zulke jonge kinderen geen loon is. Maar de Belastingdienst kan, als zij dit opmerken, zich wel afvragen of dit echt schenkingen zijn of loon dat aan u uitbetaald had moeten worden.

Wono, 24-06-2020
Een goedenavond,
Nu lees ik veel over een schenking van ouder naar kind maar hoe zit het als je een schenking wilt doen aan je ouders voor de aankoop van een woning? Welke regels zijn hier van toepassing? Reactie infoteur, 25-06-2020
Goedenavond Wono,
Als een kind een schenking doet aan een ouder, geldt de lage vrijstelling van 2.208 euro (in 2020).

Anja, 18-06-2020
Wat zijn de bedragen voor 2021 wat betreft de vrijstelling van schenkbelasting aan je kind als deze een eigen woning wilt kopen? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Amha,
De bedragen voor 2021 worden pas na Prinsjesdag bekend gemaakt.

W. van Olphen, 26-05-2020
Goedemiddag,
Ik ben sinds zeer lang ingezetene (en belastingplichtig) in Frankrijk.
Kan ik inderdaad aan mijn dochter in Nederland een (eventueel veel) groter bedrag dan de 5515 overmaken zonder dat zij daar schenkingsrecht over hoeft te betalen? Reactie infoteur, 30-05-2020
Goedemiddag W. van Olphen,
Als u meer dan 10 jaar uit Nederland bent vertrokken, is een schenking aan uw dochter in Nederland belastingvrij.

Simon H., 27-04-2020
Beste,

Mag ik naast de jaarlijkse vrijstelling van ouders -> kind (5500,-) daarnaast ook een vrijstelling ontvangen vanuit een oom/tante (+-2000?)

Of geldt er een maximum bedrag wat je mag ontvangen van de hierboven genoemde bedragen? Reactie infoteur, 03-05-2020
Beste Simon H,
Ja zolang de schenkers geen partner van elkaar zijn, geldt er een aparte vrijstelling per schenker. Oom en tante is 1 vrijstelling, drie aparte ooms drie vrijstellingen.

H. Kollen, 24-04-2020
Hallo ik ben 50
Kan mijn vader ook vastgoed schenken in de vorm van zijn huis: zo ja hoe hoog mag het bedrag zijn
: zo nee waarom niet
: hoe zou ik dan zijn huis op naam kunnen krijgen Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste H. Kollen,
Uw vader mag zijn woning aan u schenken, overdracht verloopt via de notaris. De waarde van de schenking is dan afhankelijk van de vraag of uw vader in de woning wil blijven wonen (vruchtgebruik).

Willem H. Leeuwen, 17-04-2020
Ik zou willen schenken aan een familielid (neef/nicht) in Polen (Pools staatsburger en belastingplichtige). Wat zij de regels t.a.v. schenkbelasting? Reactie infoteur, 20-04-2020
Beste Willem H. Leeuwen,
De regels zijn dan hetzelfde als bij een schenking aan een Nederlandse staatsburger. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, doet u aangifte schenkbelasting.

Schipper, 08-04-2020
Mijn moeder heeft de afgelopen 15 jaar in Duitsland gewoond. Het huis is verkocht en ze is in Nederland in een verpleeghuis gaan wonen. Ik ben 43 jaar en mijn moeder wil mij de overwaarde van het huis, zijnde 140.000 euro, schenken. Kan dit belastingvrij? Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Schipper,
Als uw moeder in Nederland woont op het moment van schenken, gelden hiervoor de Nederlandse belastingregels van schenken. Belastingvrij zal deze schenking dus niet zijn.

D. Jonker, 02-04-2020
Ik heb een lening afgesloten om de restschuld na de verkoop van mijn woning te betalen. Mijn werkgever heeft de lening voor 50% overgenomen en de resterende 50% geschonken. Moet ik deze schenking opgeven aan de belastingdienst en heb ik recht op vrijstelling van schenkbelasting? Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste D. Jonker,
Het beste overlegt u met de werkgever om te zien hoe die deze constructie in de boeken zet.

Avl, 08-03-2020
Jaren geleden is er notarieel vastgelegd dat als onze vader overlijdt ik mijn broer 45.000 moet betalen. ( ik heb toen nl het ouderlijke huis gekocht voor een schappelijke prijs).
Moet er over deze 45.000 schenkingsbelasting worden betaald of is er een andere regelgeving Reactie infoteur, 09-03-2020
Beste Avl,
De 45.000 is geen schenking maar een vordering (schuld).

Han S., 19-02-2020
Is het ook mogelijk dat ik mijn kleinkind (binnenkort 17 jr) 100.000 belastingvrij schenk met het oog op de aanschaf van een woning (zgn jubelton)? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Hans S,
Voor de jubelton moet de ontvanger minimaal 18 jaar zijn op het moment van schenking.

Erica Haffez, 24-01-2020
Hoe kan ik een (gedeelte) van de overwaarde van mijn eigen huis belastingvrij schenken aan mijn dochter. Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Erica Haffez,
Als het u lukt om geld op te nemen uit de overwaarde van uw woning (verkoop, hypotheek), staan in feite alle vrijstellingen voor belastingvrij schenken open.

Rob, 11-01-2020
Mijn dochter en schoonzoon willen scheiden. Als mijn dochter (45 jaar) met de kinderen in de woning wil blijven wonen, moet zij 70.000,- betalen om de schoonzoon uit te kopen. Als ik dit bedrag schenk aan mijn dochter is hierbij dan extra vrijstelling schenkbelasting mogelijk? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Rob,
Helaas geldt de extra vrijstelling alleen als de ontvanger van de schenking jonger is dan 40 jaar.

Schmitz, 08-01-2020
Ik woon in Duitsland, kan ik mijn ex-vrouw -omdat ik als schenker in het buitenland leef- maandelijks een bedrag van 1250 schenken?
Gr. Schmitz Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Schmitz,
U mag uw ex-vrouw geld schenken. Als u 10 langer of langer buiten Nederland woont, is dit bovendien belastingvrij.

Jaap Noordhoff, 03-01-2020
Dag, als gevolmachtigde schenk ik uit de verkoop van de woning van onze moeder jaarlijks het vrijgestelde bedrag van rond de 5.500 euro aan de vier kinderen. Moet ik hiervan melding doen bij de belastingen? En zo ja, hoe? Tot nu toe alleen bij de gift gezet dat het om de jaarlijkse belastingvrije som gaat.
Gr Jaap Noordhoff. Reactie infoteur, 07-01-2020
Dag Jaap Noordhoff,
Zolang u minder schenkt dan deze vrijstelling, hoeft u hiervan geen aangifte te doen bij de Belastingdienst.

Jaap Noordhoff, 31-12-2019
Dag, als gevolmachtigde schenk ik uit de verkoop van de woning van onze moeder jaarlijks het vrijgestelde bedrag van rond de 5.500 euro aan de vier kinderen. Moet ik hiervan melding doen bij de belastingen? En zo ja, hoe?
Tot nu toe alleen bij de gift gezet dat het om de jaarlijkse belastingvrije som gaat.

Gr Jaap Noordhoff. Reactie infoteur, 02-01-2020
Dag Jaap Noordhoff,
Zolang u met uw schenking beneden de jaarlijkse vrijstelling van schenken blijft, hoeft u hiervan geen melding bij de Belastingdienst te doen. Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling dan moet u dit wel melden.

Jansen, 18-12-2019
Mijn moeder schenkt mij eenmalig 20.000 euro in 2019 kan dit eenmalig belastingvrij? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Jansen,
Als u jonger bent dan 40 jaar is een schenking van eenmalig 20.000 euro in 2019 belastingvrij.

Jack, 13-12-2019
Dag,
Mijn broer kan mij ruim 2000 euro schenken. Kan hij dit bedrag ook jaarlijks schenken aan mijn vriendin (geregistreerd partner van mij) en mijn kinderen?
Bedankt voor de reactie!
Jack Reactie infoteur, 13-12-2019
Dag Jack,
Bij een geregistreerd partnerschap is er maar 1 vrijstelling voor beiden, als de schenker dezelfde persoon is. Het mag wel, maar dit gaat dus niet belastingvrij lukken.

Theo, 09-12-2019
Ik lees het volgende bij belastingvrije schenkingen: De schenking wordt gedaan om dringende schulden af te lossen.
Geldt dit ook voor een schenking aan een kind om de studieschuld af te lossen. Door de studieschuld kunnen zij minder hypotheek krijgen. Reactie infoteur, 10-12-2019
Beste Theo,
Dringende schulden zijn problematische schulden die direct moeten worden betaald, terwijl de schuldenaar het geld niet heeft. Een studieschuld valt niet (snel) in deze categorie, maar denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn huis wordt uitgezet als hij zijn schuld niet direct betaalt.

Franklin, 19-11-2019
Is een schenking aan mijn kind vanuit uit Indonesië belast? Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Franklin,
Als u tenminste 10 jaar buiten Nederland woont en hier niet belastingplichtig bent, is een schenking vanuit Indonesië aan iemand in Nederland onbelast en dus belastingvrij.

Ingmar, 06-11-2019
Mag mijn moeder in 2020 de 5514 euro ook in 12 maandelijkse termijnen doen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Ingmar,
Dat mag inderdaad, het gaat om de totale schenking in hetzelfde jaar.

Peter, 09-10-2019
Beste Redactie,

Is er al meer informatie over de verhoogde vrijstelling in 2020 na Prinsjesdag 2019?

Met vriendelijke groet,
Peter Reactie infoteur, 11-10-2019
Beste Peter,
Ook in 2020 zal er een verhoogde vrijstelling zijn, zie artikel. De finetuning van het vrijgestelde bedrag is aan het einde van het jaar bekend.

Evert, 18-09-2019
Hallo,

Moet een schenking aan de kleinkinderen ook op een bankrekening van de kleinkinderen worden gestort?
In hoeverre kan dit verrekend worden met de uitgaven die ouders voor de kleinkinderen doen? Reactie infoteur, 20-09-2019
Hallo Evert,
Een schenking aan de kleinkinderen is pas een schenking aan de kleinkinderen als de schenking aantoonbaar aan hen wordt gedaan. Op voorhand is het niet de bedoeling dat de ouders er gebruik van maken, want dan is er ook een schenking van de kleinkinderen aan hun ouders.

Peter, 24-08-2019
Beste, is het mogelijk om in 2020 ook nog gebruik te kunnen maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 102.000 voor een woning? Ik lees hier en daar dat het in 2020 zou worden herzien. Reactie infoteur, 26-08-2019
Beste Peter,
In 2020 wordt de regeling geëvalueerd, maar dat zal zeer waarschijnlijk nog geen gevolgen hebben voor 2020.

Simone, 17-08-2019
Als ik een schenking krijg uit Curaçao, wordt dat dan gezien als buitenland en dus belasting vrij? Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste Simone,
Curaçao heeft een eigen schenkingsbelasting en successiebelasting voor wie tenminste vijf jaren daar woont. In dat geval is een schenking vanuit Curaçao in Nederland niet belast.

Ruud Vdp, 12-01-2019
Gaarne advies voor het volgende.

20 Jaar geleden hebben mijn toenmalige vriendin en ik een huis van ongeveer Euro150.00 gekocht en de koopakte is op beide naam gezet.
Ik woon al heel lang op Grand Cayman en wil mijn naam van de koopakte af laten halen, er is geen hypotheek.
Op welke kosten moet mijn ex vriendin nu rekenen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Ruud van der Pluijm Reactie infoteur, 14-01-2019
Beste Ruud Vdp,
Uw naam verwijderen van het koopcontract betekent dat u uw woningdeel overdraagt respectievelijk verkoopt. Als de woning in Nederland staat, moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald over het overgedragen deel plus notariskosten. De notariskosten verschillen per notaris. De leveringsakte kost vanaf 400 euro. Als het om een schenking gaat, moet er ook schenkbelasting worden betaald.

Theo, 25-02-2018
In Denemarken ben ik ook geïnteresseerd. Schenken aan een kind voor kopen huis in Denemarken is voor de Nederlandse belastingdienst ook vrij van schenkbelasting, mits voor 40 jaar oud. Maar weet u ook hoe de belastingdienst van Denemarken hiermee omgaat? Ik weet inmiddels dat in Denemarken ook schenkbelasting bestaat, maar of er voor deze toepassing ook vrijstelling is heb ik nog niet kunnen achterhalen. Of kunnen mensen uit deze rubriek die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt mij daarover informeren.
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-02-2018
Beste Theo,
Wat relevant is of de schenker in Denemarken woont of niet en of er onroerend goed wordt geschonken of niet. Is beide niet het geval, dan zou u in Denemarken niet belastingplichtig zijn voor de schenkbelasting voor een schenking vanuit Nederland (Bron: https://tinyurl.com/yb9gcwpe).

Janny, 04-12-2017
Dag,
Ik wil mijn zoon die woont en werkt in Denemarken een schenking doen van 5.320. In Nederland hoef je daar dan geen belasting te betalen als ontvanger. De vraag is hoe dat in Denemarken zit.

Alvast bedankt voor u reactie Reactie infoteur, 04-12-2017
Dag Janny,
In Denemarken bestaat ook schenkbelasting, maar naar ik meen bij een schenking door een Deense onderdaan. Er gelden ook andere vrijstellingen. Uw zoon zou dat kunnen navragen.

Janny, 27-11-2017
Dag,

Een oom en tante van mijn man zijn in de jaren 50 naar Canada geëmigreerd en staatsburger van Canada geworden. Regelmatig kwamen zij voor vakantie en familiebezoek naar Nederland en verbleven dan in ons huis. Als dank voor o.a. gastvrijheid wil hij ons een geldbedrag schenken van 20.000 CAD. Moeten wij hier schenkbelasting over betalen?

Hartelijk dank alvast voor uw reactie.
Janny en Henk Reactie infoteur, 28-11-2017
Dag Janny,
In Nederland hoeft u hierover geen schenkbelasting te betalen.

Ruard, 17-08-2017
Dag,
mijn vader en ik (32 jaar oud) willen samen een tweede huis kopen als investering. Het huis komt op mijn naam te staan en mijn vader zal 35000 euro aan mij schenken voor de aankoop. Dit is de eerste keer dat mij vader aan mij schenkt. Klopt het dat ik eenmalig 25526 euro van de 35000 euro mag aftrekken en dat ik dus slechts over het resterende bedrag (9574 euro) 10% schenkbelasting moet betalen?
Alvast dank Reactie infoteur, 20-08-2017
Beste Ruard,
Ja u hebt een vrij te besteden eenmalige vrijstelling van 25.526 euro in 2017.

Carline, 18-03-2017
Kan een werkgever ook gebruik maken van de schenkingsvrijstelling van 100.000 voor de aankoop van de eigen woning van een werknemer? Bijvoorbeeld door een huis aan hem/haar te verkopen voor een lagere koopsom dan de WOZ-waarde (of taxatiewaarde)?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Carline,
Neen, een schenking tussen werkgever en werknemer zal door de fiscus als (verkapt) loon worden behandeld en belast.

Adriaan, 25-02-2017
Als je 40.000 schenking ontvangt, geef je in de aangifte schenkbelasting dan 40.000 aan of 40.000 minus 5.304 zijnde jaarlijkse belastingvrije schenking? Dus een bedrag van 34.696?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Adriaan,
De schenking bedraagt 40.000. Waar nodig geeft u aan op welke vrijstelling u een beroep doet.

Anneke, 09-01-2017
Mijn moeder zit nu in een verzorgingstehuis en heeft haar appartement verkocht, nu wil ze graag dat het kindsdeel van mijn vader aan de kinderen wordt uitgekeerd. Wij zijn met 5 kinderen. Hoe gaat dit in zijn werk en wat voor soort belasting moet hierover worden betaald? Is het ook mogelijk dat deze eventuele belasting door mijn moeder wordt betaald, is dit wettelijk toegestaan? Wat is het maximale wat nu uitgekeerd mag worden aan de kinderen? Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Anneke,
Over de kindsdelen van uw vaders erfenis is destijds al erfbelasting betaald, dat hoeft dus gelukkig niet nog eens. De kindsdelen zijn vorderingen die kunnen worden ingelost en geen schenkingen die belast zijn met schenkbelasting.

G. V. D. Meer, 08-01-2017
Ik heb mijn zoon in november 2016 55000 euro geschonken voor bijdrage in aankoop eigen woning. Mijn zoon is 39 jaar. Ik kan dat bedrag in belastingwetgeving niet terug vinden. Vind slechts bedrag van 53000 euro. Heb ik nu te veel geschonken? Zo ja kan ik het teveel dan als lening opvoeren? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste G. v. d. Meer,
De grens voor een belastingvrije schenking in 2016 ligt bij 53.016 euro. Als er een onderhandse akte is voor 2000 euro lening en de 55.000 euro niet in de schenkingsakte staat, dan kunt u 2000 euro als lening opvoeren.

Mario, 13-12-2016
Goedemorgen,
Vraagje: Drie kinderen erven een huis in België (geschat op 100.000). Twee van de kinderen, wonende beiden in Duitsland, willen hun deel schenken aan derde kind wonende in België. Schenkbelasting of niet? Hoe te werk gaan?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-12-2016
Beste Mario,
Wanneer de schenkende kinderen in Duitsland wonen zal de Duitse wetgeving van toepassing zijn met een vrijstelling van ruim 20.000 euro bij een schenking aan een broer of zus. Wellicht is het goedkoper om van de erfenis af te zien indien dan het erfdeel automatisch bij het derde kind terecht komt en het derde kind niet is onterfd.

Ko, 06-12-2016
Mijn moeder wil mij dit jaar een schenking doen van 5300 euro. Als zij binnen 180 dagen sterft heb ik gelezen dat deze schenking dan niet meer valt onder de vrijstelling maar opgeteld wordt bij de erfenis. Is dit correct of geldt dit enkel voor bedragen die boven de schenkingsvrijstelling van 5300 euro geschonken worden? Reactie infoteur, 08-12-2016
Beste Ko,
Als uw moeder binnen 180 dagen sterft, valt de schenking binnen de erfenis, maar ook voor de erfbelasting gelden er vrijstellingen.

Helmut, 16-11-2016
Als de partner jonger is dan 40 jaar kan ook gekozen worden voor verruimde vrijstelling 25.449.
Wie kan als partner aangemerkt worden?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Helmut,
Met partner wordt door de Belastingdienst de fiscale partner bedoeld.

Zeinoun, 10-11-2016
Ter verduidelijking van mijn vorige reactie wil ik graag nog het volgende toevoegen:
Wordt de storting beschouwd dan als een indirecte schenking? Zo ja, waarom? Ik benadruk nogmaals dat de enige redden daarom is dat de Nederlander in kwestie niet over een eigen bankrekening beschikt!
Maar stel dat er toch schenkbelasting erover betaald moet worden? Wie betaalt het nou? De Nederlander of zijn Belgische vriend? En wat als de Nederlander weigert de zogenaamde schenkbelasting in Nederland te betalen met als reden dat zijn Belgische virend die toch in België moet betalen omdat hij daar belastingplichtig is en vooral ter voorkoming van dubbele schenkbelastingheffing?
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Zeinoun Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Zeinoun,
De fiscus kan denken dat het om een schenking gaat en dan is het aan u om aan te tonen dat dat niet het geval is. De Belgische vriend is, als het wel om een schenking gaat, schenkbelasting verschuldigd. Pas als de vriend niet betaalt, klopt de Belastingdienst bij u aan.

Zeinoun, 08-11-2016
Wat gebeurt er als een in Nederland belastingplichtige Nederlander, aangezien hij niet beschikt over een bankrekening, zijn erfdeel van de nalatenschappen van zijn overleden zussen (waarover hij erfbelasting al heeft betaald) laat storten op de rekening van zijn Belgische vriend die alleen belastingplichtig in België is? Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Zeinoun,
Dat hoeft niet zo erg te zijn, zolang u maar bij uw geld kunt komen. Het kan zijn dat de Belgische fiscus vragen stelt over de herkomst van de storting.

D-J, 07-11-2016
Als een moeder haar twee zoons alle twee 100.000 wil geven, deze kinderen zijn beide ouder dan 40. Moeten deze kinderen dan beide om en nabij 10% betalen. Dit geld is voor de spaarrekening dus niet persé voor een huis! Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste D-J,
Dan betalen uw kinderen per persoon 10% belasting over het niet vrijgestelde deel van de schenking (over circa 95.000 euro).

Jan Jaap R., 05-11-2016
Hallo, en met dank voor de goede informatie op de site. Ik heb toch nog een vraagje aangaande de belastingvrije schenking 2017.
Mijn moeder, woonachtig in NL, wil haar kleinkinderen (van 24 tot 32 jaar oud) in 2017 een schenking geven voor hun eigen huis -ze zullen dan aantoonbaar hypotheek aflossen. De drie kleinkinderen wonen alle drie in Denemarken. De schenking zal tussen de 25000 oen 40.000 euro per kind zijn. Is dit dan belastingvrij? En dient er bij de notaris een akte van opgemaakt te worden? Geldt de evt. vrijstelling ook als zij zou komen te overlijden in 2017?
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-11-2016
Hallo Jan Jaap R.,
De schenkingsvrijstelling geldt voor een schenking bij leven. Ook de eigen woningen in Denemarken kunnen in aanmerking komen op voorwaarde dat aantoonbaar is dat het om eigen woningen gaat en dat het geld ook wordt besteed aan de eigen woning.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 02-04-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.