Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting Een schenking in 2020 betekent in veel gevallen schenkbelasting betalen, soms kan het belastingvrij. Er zijn vrijstellingen en bijzondere situaties zoals de verhoogde vrijstelling eigen woning voor wie jonger is dan 40 jaar. Als u een kind, kleinkind of misschien een broer of zus geld wilt schenken, doet u dat het beste zo dat u maximaal van de schenkingsvrijstellingen gebruik maakt. Elk jaar zijn er belastingvrijstellingen, ook in 2020 en 2021. Blijft u daaronder dan is de schenking belastingvrij, anders niet. Een paar jaar een schenking doen is dan ook vaak goedkoper dan een grote schenking in één keer als die grote schenking niet belastingvrij is. Slim geld schenken kan ook in 2020 weer, zeker als het om de eigen woning of dure studie gaat.

Schenken met grote vrijstellingen in 2020


Schenking in 2020: schenkbelasting betalen

Hoofdregel bij een schenking is dat wie de schenking ontvangt ook verantwoordelijk is voor de schenkbelasting. Als de ontvanger, de begiftigde, belasting over een schenking moet betalen maar dat niet doet, dan kan de Belastingdienst ook bij de schenker zelf aankloppen. Er is dus zoiets als een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betalen van de schenkbelasting, maar primair is de ontvanger verantwoordelijk. Als de ontvanger van een schenking in 2020 niet zelf de belasting kan betalen, kan de schenker er ook voor kiezen om vrij van recht te schenken. Dat vrij van recht schenken houdt in, dat de schenker de belasting betaalt en de schenking voor de ontvangende partij dus een netto bedrag wordt.

Hoeveel schenkbelasting in 2020 betalen?

Niet alleen de hoogte van het bedrag aan schenking is bepalend voor hoeveel belasting erover betaald moet worden maar ook aan wie u de schenking doet en hoe oud die persoon is. Zo zijn er voor een kind of pleegkind bepaalde privileges die niet voor andere personen gelden. Uw zoon, dochter of pleegkind heeft meestal grotere vrijstellingen en die vrijstellingen kunnen in maximaal drie jaar tijd tot ruim 103.000 euro worden opgevoerd. Belastingvrij.

Voorwaarden schenkingsvrijstelling kind in 2020

Als u een schenking doet aan een kind, in geld of goederen, is hiervan in een jaar 5.515 euro vrijgesteld van belasting. Maakt u dus 5.000 euro over in 2020, dan betaalt uw kind daarover geen belasting. Maar er zijn hogere vrijstellingen mogelijk als uw kind en of diens partner jonger is dan 40 jaar. Soms bestaan hierbij specifieke voorwaarden, soms ook niet. U kunt ervoor kiezen om eenmalig tot 26.457 euro te schenken, bestedingsvrij voor de ontvanger, zonder voorwaarden zonder schenkbelasting. Als u meer wilt schenken kan deze vrijstelling oplopen tot ongeveer 55.000 euro, het tienvoudige. Dan is er wel een voorwaarde, namelijk dat u bij de notaris een schenkingsakte op laat stellen en dat aan de schenking de eis wordt verbonden dat de schenking voor zover hoger dan 26.457 euro volledig wordt besteed een dure studie. Tot slot is er de vrijstelling eigen woning die kan oplopen tot ruim 103.600 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking (de begunstigde) of diens partner jonger is dan 40 jaar. De ontvanger van de schenking moet, om dit bedrag volledig belastingvrij te kunnen ontvangen, achteraf kunnen aantonen dat het geld is besteed aan het kopen of verbeteren van een eigen woning, aflossing hypotheek eigen woning, afkoop erfpacht eigen woning. Blijkt dit niet te zijn gebeurd, dan is niet aan de voorwaarden voldaan en wordt de schenking als nog met schenkbelasting belast. De schenking wordt in dat geval niet teruggedraaid, maar is niet meer belastingvrij.

Vrijstellingen schenking 2020

Als u van de verhoogde eenmalige vrijstelling gebruik maakt, moet hiervan altijd belastingaangifte worden gedaan. De Belastingdienst houdt de eventuele voorwaarden bij de schenking in de gaten en noteert de hoogte van de bedragen. Zo wordt voorkomen dat niet ook in een volgend jaar van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Dit speelt vooral bij de hoge vrijstelling voor de eigen woning, omdat die schenking over drie opeenvolgende jaren mag worden uitgesmeerd. Hebt u in 2019 een schenking gedaan voor de eigen woning en niet de volledige 102.000 euro opgemaakt, dan weet de Belastingdienst hoeveel belastingvrije schenkingsruimte er over is voor 2020 en 2021.

De schenkingsvrijstellingen voor een ouder aan een kind zijn in 2020 als volgt:

Tabel 1. Schenkbelasting 2020, de vrijstellingen bij een schenking aan uw kind, belastingvrij schenken is mogelijk

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2020
Kinderen5.515 euro jaarlijks
Kinderen 26.457 euro tot 55.114 euro eenmalig
Kinderen18 tot 40 jaar, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, aansluitend op 2019 tot 102.010 euro, anders 103.643 euro (eigen woning)

U wilt schenken aan een broer of zus, ouders of een ander

Aan iemand anders dan een kind schenken kan natuurlijk ook. Het mooie is dat als de andere persoon of diens partner jonger is dan 40 jaar, ook voor hen gebruik mag worden gemaakt van de hoge vrijstelling eigen woning. Als u een ander een schenking doet dat een andere bestemming heeft, dan is de vrijstelling in 2020 veel lager, namelijk ruim 2.208 euro:

Tabel 2. Schenkbelasting 2020, de vrijstellingen bij een schenking aan een ander dan een eigen kind

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingen 2020Voorwaarden
Overige ontvangers van een schenking2.208 euro jaarlijks geen
Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woning18 tot 40 jaar, aansluitend op 2018 tot 100.800 euro, aansluitend op 2019 tot 102.010 euro, anders 103.643 euro (eigen woning)

Tarieven schenkbelasting 2020

Zodra een schenking hoger uitvalt dan de vrijstelling die bij de schenking geldt, moet er belasting over het meerdere worden betaald en dat kan aardig oplopen. Bij een schenking aan een ander dan uw eigen kind zelfs tot 40%:

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een broer, zus, ouders, oom of tante, een vriend of vriendin

Hoogte bedrag:Tarief:
€ 0 - € 126.72330%
vanaf € 126.72340%

Maar ook uw partner, kind, pleegkind of kleinkind kan veel geld aan de Belastingdienst kwijt zijn:

Tabel 4. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een echtgenote, echtgenoot of partner, kind, pleegkind

Bedrag schenking:Heffing:
€ 0 - € 126.72310%
vanaf € 126.72320%

Tabel 5. Tarieven schenkbelasting 2020 voor een kleinkind:

Hoogte bedrag: Tarief:
€ 0 - € 126.72318%
vanaf € 126.72336%

Bijzondere situaties waarin u geen schenkbelasting hoeft te betalen

Tot slot kunnen er bijzondere situaties zijn, waarbij toch geen belasting hoeft te worden betaald. Dat zijn de volgende gevallen:
  • De schenking wordt gedaan om dringende schulden af te lossen.
  • De schenker woont in het buitenland.
  • Het gaat om een gift aan een door de Belastingdienst erkende ANBI of u krijgt de schenking van een ANBI.
  • Het gaat om een schenking door een werkgever waar u al inkomstenbelasting over betaalt.
  • Het is schenking omdat u zich daartoe moreel verplicht voelt.

De Belastingdienst controleert ook hier of er sprake is van een dergelijke bijzondere situatie.

Slim belastingvrij schenken in 2020

Er zijn allerlei mogelijkheden om in 2020 slim te schenken zodat de schenking geheel of in belangrijke mate belastingvrij is. Maak dus van deze mogelijkheden gebruik, als u dat kunt.

Lees verder

© 2015 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Schenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningSchenking 2019: verhoogde vrijstelling eigen woningEen schenking is in 2019 een feest door de verhoogde vrijstelling van ruim een ton die in werking treedt als uw zoon of…
Schenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2019: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingOok in 2019 kunt u een groot bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 102.000 euro, de verhoogde v…
Schenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2018: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingMet een schenking in 2018 doet u een ander een groot plezier. De te betalen schenkbelasting hoeft ook niet hoog te zijn…

Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering v…

Reageer op het artikel "Schenking 2020: vrijstellingen en tarieven schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Willem, 27-11-2020 23:04 #98
In december 2019 hebben wij mijn zoon en schoondochter een eenmalig bedrag van € 40.000 geschonken voor de aankoop/verbouwing van een eigen huis. Er is een schenkingsakte opgemaakt welke notarieel is verleden. Aangifte schenkbelasting is door mijn zoon ingediend. De termijn waarbinnen het restant van € 15.000 dient te worden besteed verloopt volgens mij op 31 december 2021. Er is een gerede kans dat het restant niet voor 31 december 2021 volledig wordt besteed conform de akte aangezien aannemers op dit moment geen tijd hebben voor en verbouwing (een gespecificeerde offerte) of vragen 'het dubbele'.
Vraag: kent de 'jubelton' een vrije ruimte welke vrij besteedbaar is voor andere doeleinden. Of mag bovengenoemd restant worden doorgeschoven naar een datum na 31 december 2021. Een moment wanneer de oververhitte prijzen van verbouwingen weer is genormaliseerd? Op de site van de belastingdienst kan ik hier niets over vinden.
Vriendelijke groet,
Willem

Peter, 15-11-2020 12:38 #97
Na de verkoop van haar huis wil mijn dochter een deel de overwaarde schenken aan haar drie minderjarige kinderen. Hoe groot is het maximale bedrag wat zij aan elk kind mag schenken? Reactie infoteur, 21-11-2020
Beste peter,
De belastingvrije schenking aan een kind is 5.515 euro. Maar uw dochter mag uiteraard meer schenken of de schenking in twee jaren doen (2x een vrijstelling).

M., 02-11-2020 20:57 #96
Zou mijn vader de 'jubelton' mogen schenken in de vorm van een huis met een WOZ-waarde van een ton? Reactie infoteur, 04-11-2020
Beste M,
Als u een woning van een ton koopt van uw vader en hem niets hoeft te betalen, is dat een schenking van een ton. Voldoet u aan de voorwaarden (leeftijd, eigen woning), dan is dit een schenking in lijn met de jubelton.

Hendriks, 03-10-2020 14:57 #95
Onze zoon woont al 25 jaar in ons huis met zijn vrouw. Wij bezitten een woning ter waarde 500.000 euro afgelost. Als ik er niet meer ben en onze zoon en schoondochter het huis erven, hoeveel moeten ze dan aan de belasting betalen? Groetjes Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Hendriks,
Als de woning voor uw zoon is, betaalt hij er ongeveer 48.000 euro erfbelasting over (47.905 euro):

https://financieel.infonu.nl/belasting/171645-erfbelasting-2020-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/130601-erfbelasting-2021-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Tom, 21-09-2020 18:25 #94
Vragen mbt de jubelton.

Ik ben als enige van mijn broers en zussen momenteel in de gelegenheid om een huis te kopen met de jubelton die ik van mijn onlangs overleden oudtante heb gekregen. Ik heb tot 31 december 2021 om hiervan een huis te kopen. Echter, voor die tijd wil ik emigreren naar Duitsland ivm carrièreperspectieven. Twee vragen:

- Kan ik de jubelton in Duitsland gebruiken voor de aanschaf van een huis
- Kan ik de jubelton in Nederland gebruiken voor een huis, me hier kort inschrijven, en hierna emigreren naar Duitsland en zo het huis in Nederland houden voor de verhuur?
- Als het antwoord op de 2e vraag ja is, is er nog een minimale duur dat ik ingeschreven moet staan in het in Nederland gekocht huis voor ik mag emigreren zonder dat een deel van de jubelton naar de fiscus gaat?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Tom,
Als u aantoonbaar de schenking gebruikt voor een eigen woning in het buitenland, is ook dat toegestaan. Gebruikt u de schenking in Nederland, dan moet de woning wel enige tijd uw eigen woning zijn, dat wil zeggen dat u er zelf bent ingeschreven. Een minimale duur is hierbij niet bekend gemaakt, maar als de Belastingdienst weet dat het geld eigenlijk voor een woning bestemd is dat snel daarna wordt verhuurd, kan een opzetje worden vermoed. Het jaar gewoon af maken, lijkt dus verstandig.

Van der Werff, 20-09-2020 08:31 #93
Kleine vraag,

vorig jaar is de kerkelijke gemeente met ANBI status opgeheven. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de nog in leven zijnde leden. Moet over dit bedrag schenkbelasting betaald worden?

Ik kan namelijk op de site van de belastingdienst hier niets over vinden maar zag hierboven dit staan:

Bijzondere situaties waarin u geen schenkbelasting hoeft te betalen
Tot slot kunnen er bijzondere situaties zijn, waarbij toch geen belasting hoeft te worden betaald. Dat zijn de volgende gevallen:
Het gaat om een gift aan een door de Belastingdienst erkende ANBI of u krijgt de schenking van een ANBI. Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste Van der Werff,
Dat hangt ervan af. Deze uitbetaling lijkt te zijn gedaan toen de kerkelijke gemeente geen ANBI-status meer had. Bovendien lijkt dit meer op een verdeling van de overgebleven boedel en niet op een gift.

Co de Visser, 26-07-2020 14:35 #92
Ik wil mijn dochter van 53 jaar dit jaar een eenmalige schenking geven van 25.000 euro Hoeveel schenkbelasting moet zij hierover betalen? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Co de Visser,
Uw dochter betaalt over een schenking van 25.000 euro 1.950 euro schenkbelasting. Ze houdt dus ruim 23.000 euro over.

Adrie, 26-07-2020 11:09 #91
Als ik aan een kleinkind dat een bedrijf heeft de verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een woning wil doen, kan dat dan ook gelden voor de aankoop van een bedrijfswoning of bedrijfspand? Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Adrie,
De schenking geldt alleen voor een eigen woning, dat kan een deel van een bedrijfspand zijn als dat als eigen woning is aangemerkt.

Mandy, 12-07-2020 12:07 #90
Goededag,

Ik ben jaren onderbetaald geweest blijkt nu. Nu heb ik recht op een flink bedrag. Zo mijn werkgever dit bedrag mogen schenken aan mijn 3 kinderen(1 jr, 4 jr, en 6 jr)? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen? Moet ik nog schenkbelasting betalen? Wat heeft het voor gevolgen voor de inkomstenbelasting etc. Reactie infoteur, 13-07-2020
Goedendag Mandy,
Een donatie zonder tegenprestatie kan en is dan een gift. De kinderen betalen alleen schenkbelasting als de schenking groter is dan de vrijstelling (ongeveer 2.220 euro). Het is duidelijk dat dit voor zulke jonge kinderen geen loon is. Maar de Belastingdienst kan, als zij dit opmerken, zich wel afvragen of dit echt schenkingen zijn of loon dat aan u uitbetaald had moeten worden.

Wono, 24-06-2020 22:38 #89
Een goedenavond,
Nu lees ik veel over een schenking van ouder naar kind maar hoe zit het als je een schenking wilt doen aan je ouders voor de aankoop van een woning? Welke regels zijn hier van toepassing? Reactie infoteur, 25-06-2020
Goedenavond Wono,
Als een kind een schenking doet aan een ouder, geldt de lage vrijstelling van 2.208 euro (in 2020).

Anja, 18-06-2020 16:40 #88
Wat zijn de bedragen voor 2021 wat betreft de vrijstelling van schenkbelasting aan je kind als deze een eigen woning wilt kopen? Reactie infoteur, 24-06-2020
Beste Amha,
De bedragen voor 2021 worden pas na Prinsjesdag bekend gemaakt.

W. van Olphen, 26-05-2020 13:39 #87
Goedemiddag,
Ik ben sinds zeer lang ingezetene (en belastingplichtig) in Frankrijk.
Kan ik inderdaad aan mijn dochter in Nederland een (eventueel veel) groter bedrag dan de €5515 overmaken zonder dat zij daar schenkingsrecht over hoeft te betalen? Reactie infoteur, 30-05-2020
Goedemiddag W. van Olphen,
Als u meer dan 10 jaar uit Nederland bent vertrokken, is een schenking aan uw dochter in Nederland belastingvrij.

Simon H., 27-04-2020 16:00 #86
Beste,

Mag ik naast de jaarlijkse vrijstelling van ouders -> kind (5500,-) daarnaast ook een vrijstelling ontvangen vanuit een oom/tante (+-2000?)

Of geldt er een maximum bedrag wat je mag ontvangen van de hierboven genoemde bedragen? Reactie infoteur, 03-05-2020
Beste Simon H,
Ja zolang de schenkers geen partner van elkaar zijn, geldt er een aparte vrijstelling per schenker. Oom en tante is 1 vrijstelling, drie aparte ooms drie vrijstellingen.

H. Kollen, 24-04-2020 12:23 #85
Hallo ik ben 50
Kan mijn vader ook vastgoed schenken in de vorm van zijn huis: zo ja hoe hoog mag het bedrag zijn
: zo nee waarom niet
: hoe zou ik dan zijn huis op naam kunnen krijgen Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste H. Kollen,
Uw vader mag zijn woning aan u schenken, overdracht verloopt via de notaris. De waarde van de schenking is dan afhankelijk van de vraag of uw vader in de woning wil blijven wonen (vruchtgebruik).

Willem H. Leeuwen, 17-04-2020 14:51 #84
Ik zou willen schenken aan een familielid (neef/nicht) in Polen (Pools staatsburger en belastingplichtige). Wat zij de regels t.a.v. schenkbelasting? Reactie infoteur, 20-04-2020
Beste Willem H. Leeuwen,
De regels zijn dan hetzelfde als bij een schenking aan een Nederlandse staatsburger. Als u meer schenkt dan de vrijstelling, doet u aangifte schenkbelasting.

Schipper, 08-04-2020 21:27 #83
Mijn moeder heeft de afgelopen 15 jaar in Duitsland gewoond. Het huis is verkocht en ze is in Nederland in een verpleeghuis gaan wonen. Ik ben 43 jaar en mijn moeder wil mij de overwaarde van het huis, zijnde 140.000 euro, schenken. Kan dit belastingvrij? Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Schipper,
Als uw moeder in Nederland woont op het moment van schenken, gelden hiervoor de Nederlandse belastingregels van schenken. Belastingvrij zal deze schenking dus niet zijn.

D. Jonker, 02-04-2020 20:13 #82
Ik heb een lening afgesloten om de restschuld na de verkoop van mijn woning te betalen. Mijn werkgever heeft de lening voor 50% overgenomen en de resterende 50% geschonken. Moet ik deze schenking opgeven aan de belastingdienst en heb ik recht op vrijstelling van schenkbelasting? Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste D. Jonker,
Het beste overlegt u met de werkgever om te zien hoe die deze constructie in de boeken zet.

Avl, 08-03-2020 22:20 #81
Jaren geleden is er notarieel vastgelegd dat als onze vader overlijdt ik mijn broer €45.000 moet betalen. ( ik heb toen nl het ouderlijke huis gekocht voor een schappelijke prijs).
Moet er over deze €45.000 schenkingsbelasting worden betaald of is er een andere regelgeving Reactie infoteur, 09-03-2020
Beste Avl,
De €45.000 is geen schenking maar een vordering (schuld).

Han S., 19-02-2020 19:46 #80
Is het ook mogelijk dat ik mijn kleinkind (binnenkort 17 jr) €100.000 belastingvrij schenk met het oog op de aanschaf van een woning (zgn jubelton)? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Hans S,
Voor de jubelton moet de ontvanger minimaal 18 jaar zijn op het moment van schenking.

Erica Haffez, 24-01-2020 07:50 #79
Hoe kan ik een (gedeelte) van de overwaarde van mijn eigen huis belastingvrij schenken aan mijn dochter. Reactie infoteur, 26-01-2020
Beste Erica Haffez,
Als het u lukt om geld op te nemen uit de overwaarde van uw woning (verkoop, hypotheek), staan in feite alle vrijstellingen voor belastingvrij schenken open.

Rob, 11-01-2020 11:54 #78
Mijn dochter en schoonzoon willen scheiden. Als mijn dochter (45 jaar) met de kinderen in de woning wil blijven wonen, moet zij € 70.000,- betalen om de schoonzoon uit te kopen. Als ik dit bedrag schenk aan mijn dochter is hierbij dan extra vrijstelling schenkbelasting mogelijk? Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Rob,
Helaas geldt de extra vrijstelling alleen als de ontvanger van de schenking jonger is dan 40 jaar.

Schmitz, 08-01-2020 12:16 #77
Ik woon in Duitsland, kan ik mijn ex-vrouw -omdat ik als schenker in het buitenland leef- maandelijks een bedrag van 1250 € schenken?
Gr. Schmitz Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Schmitz,
U mag uw ex-vrouw geld schenken. Als u 10 langer of langer buiten Nederland woont, is dit bovendien belastingvrij.

Jaap Noordhoff, 03-01-2020 21:07 #76
Dag, als gevolmachtigde schenk ik uit de verkoop van de woning van onze moeder jaarlijks het vrijgestelde bedrag van rond de 5.500 euro aan de vier kinderen. Moet ik hiervan melding doen bij de belastingen? En zo ja, hoe? Tot nu toe alleen bij de gift gezet dat het om de jaarlijkse belastingvrije som gaat.
Gr Jaap Noordhoff. Reactie infoteur, 07-01-2020
Dag Jaap Noordhoff,
Zolang u minder schenkt dan deze vrijstelling, hoeft u hiervan geen aangifte te doen bij de Belastingdienst.

Jaap Noordhoff, 31-12-2019 18:31 #75
Dag, als gevolmachtigde schenk ik uit de verkoop van de woning van onze moeder jaarlijks het vrijgestelde bedrag van rond de 5.500 euro aan de vier kinderen. Moet ik hiervan melding doen bij de belastingen? En zo ja, hoe?
Tot nu toe alleen bij de gift gezet dat het om de jaarlijkse belastingvrije som gaat.

Gr Jaap Noordhoff. Reactie infoteur, 02-01-2020
Dag Jaap Noordhoff,
Zolang u met uw schenking beneden de jaarlijkse vrijstelling van schenken blijft, hoeft u hiervan geen melding bij de Belastingdienst te doen. Maakt u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling dan moet u dit wel melden.

Jansen, 18-12-2019 10:24 #74
Mijn moeder schenkt mij eenmalig 20.000 euro in 2019 kan dit eenmalig belastingvrij? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Jansen,
Als u jonger bent dan 40 jaar is een schenking van eenmalig 20.000 euro in 2019 belastingvrij.

Jack, 13-12-2019 16:02 #73
Dag,
Mijn broer kan mij ruim 2000 euro schenken. Kan hij dit bedrag ook jaarlijks schenken aan mijn vriendin (geregistreerd partner van mij) en mijn kinderen?
Bedankt voor de reactie!
Jack Reactie infoteur, 13-12-2019
Dag Jack,
Bij een geregistreerd partnerschap is er maar 1 vrijstelling voor beiden, als de schenker dezelfde persoon is. Het mag wel, maar dit gaat dus niet belastingvrij lukken.

Theo, 09-12-2019 12:17 #72
Ik lees het volgende bij belastingvrije schenkingen: De schenking wordt gedaan om dringende schulden af te lossen.
Geldt dit ook voor een schenking aan een kind om de studieschuld af te lossen. Door de studieschuld kunnen zij minder hypotheek krijgen. Reactie infoteur, 10-12-2019
Beste Theo,
Dringende schulden zijn problematische schulden die direct moeten worden betaald, terwijl de schuldenaar het geld niet heeft. Een studieschuld valt niet (snel) in deze categorie, maar denk bijvoorbeeld aan iemand die zijn huis wordt uitgezet als hij zijn schuld niet direct betaalt.

Franklin, 19-11-2019 15:00 #71
Is een schenking aan mijn kind vanuit uit Indonesië belast? Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Franklin,
Als u tenminste 10 jaar buiten Nederland woont en hier niet belastingplichtig bent, is een schenking vanuit Indonesië aan iemand in Nederland onbelast en dus belastingvrij.

Ingmar, 06-11-2019 11:36 #70
Mag mijn moeder in 2020 de 5514 euro ook in 12 maandelijkse termijnen doen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Ingmar,
Dat mag inderdaad, het gaat om de totale schenking in hetzelfde jaar.

Peter, 09-10-2019 13:44 #69
Beste Redactie,

Is er al meer informatie over de verhoogde vrijstelling in 2020 na Prinsjesdag 2019?

Met vriendelijke groet,
Peter Reactie infoteur, 11-10-2019
Beste Peter,
Ook in 2020 zal er een verhoogde vrijstelling zijn, zie artikel. De finetuning van het vrijgestelde bedrag is aan het einde van het jaar bekend.

Evert, 18-09-2019 17:39 #68
Hallo,

Moet een schenking aan de kleinkinderen ook op een bankrekening van de kleinkinderen worden gestort?
In hoeverre kan dit verrekend worden met de uitgaven die ouders voor de kleinkinderen doen? Reactie infoteur, 20-09-2019
Hallo Evert,
Een schenking aan de kleinkinderen is pas een schenking aan de kleinkinderen als de schenking aantoonbaar aan hen wordt gedaan. Op voorhand is het niet de bedoeling dat de ouders er gebruik van maken, want dan is er ook een schenking van de kleinkinderen aan hun ouders.

Peter, 24-08-2019 12:33 #67
Beste, is het mogelijk om in 2020 ook nog gebruik te kunnen maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van €102.000 voor een woning? Ik lees hier en daar dat het in 2020 zou worden herzien. Reactie infoteur, 26-08-2019
Beste Peter,
In 2020 wordt de regeling geëvalueerd, maar dat zal zeer waarschijnlijk nog geen gevolgen hebben voor 2020.

Simone, 17-08-2019 15:40 #66
Als ik een schenking krijg uit Curaçao, wordt dat dan gezien als buitenland en dus belasting vrij? Reactie infoteur, 19-08-2019
Beste Simone,
Curaçao heeft een eigen schenkingsbelasting en successiebelasting voor wie tenminste vijf jaren daar woont. In dat geval is een schenking vanuit Curaçao in Nederland niet belast.

Ruud Vdp, 12-01-2019 19:18 #65
Gaarne advies voor het volgende.

20 Jaar geleden hebben mijn toenmalige vriendin en ik een huis van ongeveer Euro150.00 gekocht en de koopakte is op beide naam gezet.
Ik woon al heel lang op Grand Cayman en wil mijn naam van de koopakte af laten halen, er is geen hypotheek.
Op welke kosten moet mijn ex vriendin nu rekenen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Ruud van der Pluijm Reactie infoteur, 14-01-2019
Beste Ruud Vdp,
Uw naam verwijderen van het koopcontract betekent dat u uw woningdeel overdraagt respectievelijk verkoopt. Als de woning in Nederland staat, moet 2% overdrachtsbelasting worden betaald over het overgedragen deel plus notariskosten. De notariskosten verschillen per notaris. De leveringsakte kost vanaf 400 euro. Als het om een schenking gaat, moet er ook schenkbelasting worden betaald.

Theo, 25-02-2018 12:01 #64
In Denemarken ben ik ook geïnteresseerd. Schenken aan een kind voor kopen huis in Denemarken is voor de Nederlandse belastingdienst ook vrij van schenkbelasting, mits voor 40 jaar oud. Maar weet u ook hoe de belastingdienst van Denemarken hiermee omgaat? Ik weet inmiddels dat in Denemarken ook schenkbelasting bestaat, maar of er voor deze toepassing ook vrijstelling is heb ik nog niet kunnen achterhalen. Of kunnen mensen uit deze rubriek die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt mij daarover informeren.
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-02-2018
Beste Theo,
Wat relevant is of de schenker in Denemarken woont of niet en of er onroerend goed wordt geschonken of niet. Is beide niet het geval, dan zou u in Denemarken niet belastingplichtig zijn voor de schenkbelasting voor een schenking vanuit Nederland (Bron: https://tinyurl.com/yb9gcwpe).

Janny, 04-12-2017 10:49 #63
Dag,
Ik wil mijn zoon die woont en werkt in Denemarken een schenking doen van 5.320. In Nederland hoef je daar dan geen belasting te betalen als ontvanger. De vraag is hoe dat in Denemarken zit.

Alvast bedankt voor u reactie Reactie infoteur, 04-12-2017
Dag Janny,
In Denemarken bestaat ook schenkbelasting, maar naar ik meen bij een schenking door een Deense onderdaan. Er gelden ook andere vrijstellingen. Uw zoon zou dat kunnen navragen.

Janny, 27-11-2017 16:55 #62
Dag,

Een oom en tante van mijn man zijn in de jaren 50 naar Canada geëmigreerd en staatsburger van Canada geworden. Regelmatig kwamen zij voor vakantie en familiebezoek naar Nederland en verbleven dan in ons huis. Als dank voor o.a. gastvrijheid wil hij ons een geldbedrag schenken van 20.000 CAD. Moeten wij hier schenkbelasting over betalen?

Hartelijk dank alvast voor uw reactie.
Janny en Henk Reactie infoteur, 28-11-2017
Dag Janny,
In Nederland hoeft u hierover geen schenkbelasting te betalen.

Ruard, 17-08-2017 09:15 #61
Dag,
mijn vader en ik (32 jaar oud) willen samen een tweede huis kopen als investering. Het huis komt op mijn naam te staan en mijn vader zal 35000 euro aan mij schenken voor de aankoop. Dit is de eerste keer dat mij vader aan mij schenkt. Klopt het dat ik eenmalig 25526 euro van de 35000 euro mag aftrekken en dat ik dus slechts over het resterende bedrag (9574 euro) 10% schenkbelasting moet betalen?
Alvast dank Reactie infoteur, 20-08-2017
Beste Ruard,
Ja u hebt een vrij te besteden eenmalige vrijstelling van 25.526 euro in 2017.

Carline, 18-03-2017 12:19 #60
Kan een werkgever ook gebruik maken van de schenkingsvrijstelling van €100.000 voor de aankoop van de eigen woning van een werknemer? Bijvoorbeeld door een huis aan hem/haar te verkopen voor een lagere koopsom dan de WOZ-waarde (of taxatiewaarde)?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Carline,
Neen, een schenking tussen werkgever en werknemer zal door de fiscus als (verkapt) loon worden behandeld en belast.

Adriaan, 25-02-2017 14:27 #59
Als je € 40.000 schenking ontvangt, geef je in de aangifte schenkbelasting dan € 40.000 aan of € 40.000 minus € 5.304 zijnde jaarlijkse belastingvrije schenking? Dus een bedrag van € 34.696?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Adriaan,
De schenking bedraagt € 40.000. Waar nodig geeft u aan op welke vrijstelling u een beroep doet.

Anneke, 09-01-2017 18:55 #58
Mijn moeder zit nu in een verzorgingstehuis en heeft haar appartement verkocht, nu wil ze graag dat het kindsdeel van mijn vader aan de kinderen wordt uitgekeerd. Wij zijn met 5 kinderen. Hoe gaat dit in zijn werk en wat voor soort belasting moet hierover worden betaald? Is het ook mogelijk dat deze eventuele belasting door mijn moeder wordt betaald, is dit wettelijk toegestaan? Wat is het maximale wat nu uitgekeerd mag worden aan de kinderen? Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Anneke,
Over de kindsdelen van uw vaders erfenis is destijds al erfbelasting betaald, dat hoeft dus gelukkig niet nog eens. De kindsdelen zijn vorderingen die kunnen worden ingelost en geen schenkingen die belast zijn met schenkbelasting.

G. V. D. Meer, 08-01-2017 11:30 #57
Ik heb mijn zoon in november 2016 55000 euro geschonken voor bijdrage in aankoop eigen woning. Mijn zoon is 39 jaar. Ik kan dat bedrag in belastingwetgeving niet terug vinden. Vind slechts bedrag van 53000 euro. Heb ik nu te veel geschonken? Zo ja kan ik het teveel dan als lening opvoeren? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste G. v. d. Meer,
De grens voor een belastingvrije schenking in 2016 ligt bij 53.016 euro. Als er een onderhandse akte is voor 2000 euro lening en de 55.000 euro niet in de schenkingsakte staat, dan kunt u 2000 euro als lening opvoeren.

Mario, 13-12-2016 09:20 #56
Goedemorgen,
Vraagje: Drie kinderen erven een huis in België (geschat op 100.000€). Twee van de kinderen, wonende beiden in Duitsland, willen hun deel schenken aan derde kind wonende in België. Schenkbelasting of niet? Hoe te werk gaan?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-12-2016
Beste Mario,
Wanneer de schenkende kinderen in Duitsland wonen zal de Duitse wetgeving van toepassing zijn met een vrijstelling van ruim 20.000 euro bij een schenking aan een broer of zus. Wellicht is het goedkoper om van de erfenis af te zien indien dan het erfdeel automatisch bij het derde kind terecht komt en het derde kind niet is onterfd.

Ko, 06-12-2016 19:20 #55
Mijn moeder wil mij dit jaar een schenking doen van 5300 euro. Als zij binnen 180 dagen sterft heb ik gelezen dat deze schenking dan niet meer valt onder de vrijstelling maar opgeteld wordt bij de erfenis. Is dit correct of geldt dit enkel voor bedragen die boven de schenkingsvrijstelling van 5300 euro geschonken worden? Reactie infoteur, 08-12-2016
Beste Ko,
Als uw moeder binnen 180 dagen sterft, valt de schenking binnen de erfenis, maar ook voor de erfbelasting gelden er vrijstellingen.

Helmut, 16-11-2016 14:16 #54
Als de partner jonger is dan 40 jaar kan ook gekozen worden voor verruimde vrijstelling € 25.449.
Wie kan als partner aangemerkt worden?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Helmut,
Met partner wordt door de Belastingdienst de fiscale partner bedoeld.

Zeinoun, 10-11-2016 20:23 #53
Ter verduidelijking van mijn vorige reactie wil ik graag nog het volgende toevoegen:
Wordt de storting beschouwd dan als een indirecte schenking? Zo ja, waarom? Ik benadruk nogmaals dat de enige redden daarom is dat de Nederlander in kwestie niet over een eigen bankrekening beschikt!
Maar stel dat er toch schenkbelasting erover betaald moet worden? Wie betaalt het nou? De Nederlander of zijn Belgische vriend? En wat als de Nederlander weigert de zogenaamde schenkbelasting in Nederland te betalen met als reden dat zijn Belgische virend die toch in België moet betalen omdat hij daar belastingplichtig is en vooral ter voorkoming van dubbele schenkbelastingheffing?
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Zeinoun Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Zeinoun,
De fiscus kan denken dat het om een schenking gaat en dan is het aan u om aan te tonen dat dat niet het geval is. De Belgische vriend is, als het wel om een schenking gaat, schenkbelasting verschuldigd. Pas als de vriend niet betaalt, klopt de Belastingdienst bij u aan.

Zeinoun, 08-11-2016 23:12 #52
Wat gebeurt er als een in Nederland belastingplichtige Nederlander, aangezien hij niet beschikt over een bankrekening, zijn erfdeel van de nalatenschappen van zijn overleden zussen (waarover hij erfbelasting al heeft betaald) laat storten op de rekening van zijn Belgische vriend die alleen belastingplichtig in België is? Reactie infoteur, 16-11-2016
Beste Zeinoun,
Dat hoeft niet zo erg te zijn, zolang u maar bij uw geld kunt komen. Het kan zijn dat de Belgische fiscus vragen stelt over de herkomst van de storting.

D-J, 07-11-2016 14:59 #51
Als een moeder haar twee zoons alle twee € 100.000 wil geven, deze kinderen zijn beide ouder dan 40. Moeten deze kinderen dan beide om en nabij 10% betalen. Dit geld is voor de spaarrekening dus niet persé voor een huis! Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste D-J,
Dan betalen uw kinderen per persoon 10% belasting over het niet vrijgestelde deel van de schenking (over circa 95.000 euro).

Jan Jaap R., 05-11-2016 23:03 #50
Hallo, en met dank voor de goede informatie op de site. Ik heb toch nog een vraagje aangaande de belastingvrije schenking 2017.
Mijn moeder, woonachtig in NL, wil haar kleinkinderen (van 24 tot 32 jaar oud) in 2017 een schenking geven voor hun eigen huis -ze zullen dan aantoonbaar hypotheek aflossen. De drie kleinkinderen wonen alle drie in Denemarken. De schenking zal tussen de 25000 oen 40.000 euro per kind zijn. Is dit dan belastingvrij? En dient er bij de notaris een akte van opgemaakt te worden? Geldt de evt. vrijstelling ook als zij zou komen te overlijden in 2017?
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-11-2016
Hallo Jan Jaap R.,
De schenkingsvrijstelling geldt voor een schenking bij leven. Ook de eigen woningen in Denemarken kunnen in aanmerking komen op voorwaarde dat aantoonbaar is dat het om eigen woningen gaat en dat het geld ook wordt besteed aan de eigen woning.

J. Gerards, 02-11-2016 20:41 #49
Hallo,

Hoe zit het met een achterkleinkind? Wordt dit niet bij de ouders opgeteld (kleinkind in dit geval dan). Kunnen mijn schoonouders belasting vrij schenken aan het achterkleinkind?

Met vriendelijke groet,
Jan Reactie infoteur, 04-11-2016
Hallo J. Gerards,
Ook een achterkleinkind heeft een eigen vrijstelling bij het schenken.

Noah, 11-10-2016 01:58 #48
Beste heer,

als persoon A 20.000 euro wil schenken aan persoon B, en hij maakt aan persoon B slechts 2000 euro over en aan 9 kennissen ook 2000 euro onder vermelding van schenking, waarna de 9 kennissen de 2000 euro naar persoon B overmaken onder vermelding van schenking, dan heeft persoon B 20.000 van 10 verschillende personen gehad. Zo hoeft deze de 30% schenkbelasting dan niet te betalen. Klopt dit? En is dit legaal?

Verder, als persoon A vanuit Nederland 20.000 euro boekt naar iemand die in Engeland woont (persoon B), en deze boekt het naar iemand in Nederland (persoon C), dan heeft persoon C het ontvangen uit het buitenland en ontloopt deze de schenkbelasting die hij had moeten betalen als persoon A het direct binnen Nederland schonk aan persoon C. Is dit waar? Is dit legaal?

Met vriendelijke groet,
Noah Reactie infoteur, 11-10-2016
Beste Noah,
Als de Belastingdienst deze constructies doorziet, kunnen ze worden gezien als belastingontduiking, omdat niet alle schenkingen echt bedoeld waren als schenkingen maar moesten worden doorgesluisd.

A. van Dijk, 07-10-2016 14:39 #47
Nergens, van geen enkele site, krijg ik antwoord op mijn vraag of ik mijn zoon in 1 jaar € 5300 en zijn dochter (onze kleindochter) € 2100 belastingvrij mag schenken.
Weet u het antwoord?
vriendelijke groeten
A. van Dijk Reactie infoteur, 09-10-2016
Beste A. van Dijk,
Dat mag als het geld ook aantoonbaar voor uw kleindochter is.

Chris, 19-09-2016 23:14 #46
Als het door gaat dat je in 2017 weer 100000 euro mag schenken, kan dat ook van opa naar klein kind? Of is dat alleen mogelijk ouder-kind? Reactie infoteur, 20-09-2016
Beste Chris,
De 100.000 euro gaat door (Prinsjesdag 2016), voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking ouder is dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.

Mayer, 15-09-2016 13:14 #45
Schenker woont langer dan 10 jaar in het buitenland, de ontvanger woont in Nederland klopt het dat er geen schenkbelasting verschuldigd is en is er een maximaal bedrag aan verbonden? Reactie infoteur, 15-09-2016
Beste Mayer,
In Nederland is er dan geen schenkbelasting verschuldigd, maar wellicht wel in het land waar de schenker woont.

Van de Ven, 12-09-2016 19:24 #44
Mijn moeder wil graag belasting vrij schenken in 2016, ze heeft nml haar eigen huis verkocht. Ik ben ouder dan 40. Welk bedrag mag zij schenken belastingvrij? Mag ze ook belastingvrij schenken voor onze aflossing hypotheek? Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Van de Ven,
Uw moeder kan in 2016 maar tot 5.304 euro schenken.

Vrager, 03-09-2016 17:58 #43
Ik heb vorig jaar van mijn ouders een bedrag ontvangen zodat ik met mijn partner een huis kon kopen. Sinds de acceptgiro voor de schenkingsbelasting op mijn deurmat viel zingt voortdurend de vraag in mijn hoofd op welke manier de wet betreffende schenkingsbelasting door onze politiek wordt verantwoord. Mijn vader heeft zijn hele leven hard gewerkt en over elke verdiende gulden inkomensbelasting betaald. Met zijn verantwoordelijke instelling heeft hij daar een en ander van kunnen sparen. Nu hij hiervan vrijwillig een deel aan zijn dochter wil schenken moet er opnieuw belasting over worden betaald. Zou dit ook het geval zijn geweest wanneer hij er gouden sieraden voor mij mee zou hebben betaald? Of de dakdekkers en schilder die ons dak hebben gerenoveerd? Reactie infoteur, 05-09-2016
Beste Vrager,
De schenkingsbelasting is een inkomstenbron, net zoals de erfbelasting dat is. Beide belastingen behoren tot de meest gehate belastingen in ons land.

Vrager, 02-09-2016 12:14 #42
Ik wil een tweede huis gaan kopen en verhuren aan kind, kan hij of zij huursubsidie krijgen, omdat hij of zij nog niet veel verdient? Reactie infoteur, 05-09-2016
Beste Vrager,
Als uw kind een realistische huur betaalt die niet bewust laag wordt gehouden om zo voor de huursubsidie in aanmerking te komen en er een huurcontract is, dan kan uw kind recht hebben op huursubsidie.

Vrager, 04-08-2016 08:48 #41
Mijn zoon wil misschien of in Engeland of Brussel een appartement kopen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Kunnen wij hem na 1 januari 2017 eenmalig een bedrag van EUR 100.000 belastingvrij schenken? Reactie infoteur, 05-08-2016
Beste Vrager,
Zoals het voorstel er nu ligt, wordt dat mogelijk als het om de eigen woning gaat en niet een tweede woning en uw zoon in Nederland belastingplichtig is.

Vrager, 26-07-2016 14:58 #40
In geval van scheiding uit een huwelijk in gemeenschap van goederen doet een van de partners afstand van haar deel van de gezamenlijke woning. Daarover moet dan schenkingsbelasting worden betaald. Met hoeveel procent schenkingsbelasting moeten zij dan rekening houden? Reactie infoteur, 28-07-2016
Beste Vrager,
Dat hangt ervan af wanneer die partner van zijn aandeel afziet. Het beste gebeurt de schenking zolang ze nog getrouwd zijn. Daarna is de schenkbelasting gelijk aan die voor een vreemde met een vrijstelling van slechts 2.122 euro.

Trudy, 27-06-2016 23:42 #39
Ik wil mijn nicht (38) in Nederland 55.000 euro schenken voor het kopen van een huis. Ik woon zelf al sinds 1981 in Zwitserland. Hoeft zij en geen belasting over dit bedrag te betalen? Kan ik er ook voor zorgen, dat dit bedrag alleen voor een huis mag worden gebruikt? Reactie infoteur, 29-06-2016
Beste Trudy,
Ja dat kan door een schenkingsakte op te stellen waarin u aangeeft dat de schenking louter en alleen voor de woning mag worden gebruikt. Daarmee wordt uw schenking een voorwaardelijke schenking.

Joyce de Waard, 26-06-2016 20:22 #38
Ik wil ieder van mijn kleinkinderen 30.000 euro schenken. Ik woon op Curacao. Is dit vrij van schenkings belasting? Zo niet wat is het percentage dat ze moeten betalen?

Bedankt voor de info Reactie infoteur, 29-06-2016
Beste Joyce de Waard,
Het maximale tarief voor schenkingen aan een kind en/of kleinkind bedraagt op Curaçao 6% als men minstens vijf jaar op Curaçao woont. Dan hoeft niet in Nederland nogmaals betaald te worden.

Janet, 15-06-2016 19:18 #37
Wij hebben voor de aankoop van een andere woning de mogelijkheid om van onze beide ouders rentevrij geld te lenen.
Ik kan van mijn moeder €5000,- lenen en mijn man van zijn ouders hetzelfde bedrag n.l ook €5000,-

Moeten deze bedragen bij elkaar opgeteld worden en moet er dan belasting betaald worden of kunnen wij beide belastingvrij en rentevrij lenen van onze ouders. Reactie infoteur, 19-06-2016
Beste Janet,
Tot een bedrag van 5000 euro kunnen jullie belastingvrij en rentevrij lenen van jullie ouders. Eigenlijk gaat het om een schenking met al dan niet de belofte om het bedrag ooit eens terug te betalen.

Peter, 01-06-2016 19:41 #36
Mijn zus woont in Australië, zij wil mij 15000 Euro's schenken dus het is een van de bijzondere situaties waarin u geen schenkbelasting hoeft te betalen. want de schenker woont in het buitenland? Ik betaal geen schenkbelasting over dat bedrag? Reactie infoteur, 03-06-2016
Beste Peter,
U betaalt in Nederland geen schenkbelasting, maar wellicht heft Australië wel hierover belasting.

Carina van der Mark, 24-05-2016 21:08 #35
Mag een broer een schenking aan een broer geven of mag de broer alleen aan zijn moeder een schenking doen? Reactie infoteur, 25-05-2016
Beste Carina van der Mark,
Een broer mag aan een broer schenken.

Loon, 20-05-2016 12:27 #34
Wat is de reden dat dit maar geldt voor kinderen tot 40?. Dit is leeftijdsdiscriminatie. Ik ben 43 en mijn ouders willen een schenking doen t.b.v. mijn nieuwe woning, dit moet nu dus via allerlei belastingtechnische ingewikkelde omwegen… Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Loon,
Die 40 jaar staat in de wet, het was 35 jaar. Ik vermoed dat dit vooral budgettaire redenen heeft.

Joris, 17-05-2016 14:28 #33
Mijn dochter, jonger dan 40 jaar, gaat binnenkort een huis kopen. Wij schenken haar het maximale belastingvrije bedrag van € 53016,- De tekening van de leveringsakte is op 1 augustus 2016. Kan ik dat geld nu al aan haar overmaken? Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Joris,
Dat kan, maar zet wel goed op papier dat het bedrag tussen de €25.499 en €53.016, of zo u wilt het hele bedrag, een voorwaardelijke schenking is: dat het geld gebruikt moet worden voor de aanschaf van een eigen woning in 2016. Dit kunt u voor de zekerheid ook als bijschrift bij de overboeking vermelden. Uw dochter moet straks ook kunnen aantonen dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Auke, 16-05-2016 21:51 #32
Ik ben ruim 7 jaar gelden naar Canada geëmigreerd en ben niet langer belastingplichtig in Nederland. Indien mijn ouders in Nederland mij een bedrag van 30,000 Euro willen schenken, moet ik hierover dan belasting betalen aan Nederland? (Ik ben belastingplichtig in Canada en dit land kent geen schenkbelasting). Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-05-2016
Beste Auke,
Omdat uw ouders in Nederland wonen en Canada geen schenkingsbelasting kent, betaalt u bij opgave van de schenking aan de belastingdienst in Nederand schenkingsbelasting.

Patrick van Peufflik, 28-04-2016 00:21 #31
Hoeveel belasting moet ik betalen over 50 duizend euro van een gift van ouders? Reactie infoteur, 28-04-2016
Beste Patrick van Peufflik,
Dat hangt van uw leeftijd af. Als u ouder bent dan 40 jaar, hebt u in 2016 een vrijstelling van 5.304 euro en betaalt u over het meerdere 10%.

Henk, 26-04-2016 19:50 #30
Mijn vrouw krijgt een schenking van haar dochter van 12,000 euro hoeveel belasting moet zij hier over betalen.

Met vr Gr Henk. Reactie infoteur, 27-04-2016
Beste Henk,
Dan betaalt uw vrouw 2.964 euro aan schenkbelasting.

Tanja de Groot, 26-04-2016 13:40 #29
Hallo,
Vanwege een scheiding woon ik nu voor een langere tijd bij mijn moeder in huis samen met mijn dochter van 3 jaar. Omdat we het huis kindvriendelijk willen maken moeten we de nodige dingen doen (kinderkamer maken, meubeltjes kopen, bad in badkamer plaatsen). Mag ik mijn moeder meer schenken dan die 2122 euro om de verbouwing te kunnen betalen? Gedacht wordt aan 10000 euro.
Met vriendelijke groet,
Tanja de Groot Reactie infoteur, 27-04-2016
Hallo Tanja de Groot,
Als u jonger bent dan 40 jaar, mag uw moeder u eenmalig tot 25.449 euro belastingvrij en bestedingsvrij schenken (het is niet uw eigen woning). Ook als jullie een gezamenlijke huishouding hebben en fiscale partners zijn, is onderling 10.000 euro schenken geen probleem.

Hennie, 05-04-2016 20:23 #28
Als mijn kind 40 jaar is, geldt dan ook de eenmalige schenkingsvrijstelling van ongeveer 21.000 euro, of moet ze dan 10 schenkingsbelasting betalen. Het geld komt op haar naam te staan, maar ik ben bewindvoerder over het geld. En hoe is het fiscaal voor haar als ze in Duitsland woont? Nogmaals, het geld komt pas vrij na mijn overlijden, maar zou dan wel op haar naam staan. Reactie infoteur, 06-04-2016
Beste Hennie,
Als uw kind 40 jaar is en geen partner heeft die jonger is dan 40 jaar, is er alleen nog de jaarlijkse vrijstelling van 5.304 euro in 2016, met daarboven 10% (tot 20%) belasting.

Hans, 22-03-2016 18:15 #27
Mag ik (weduwnaar) een schenking van mijn schoonmoeder ad EUR 5304 ontvangen zonder er belasting over te moeten betalen? Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Hans,
Van uw schoonmoeder is helaas maar 2.122 euro jaarlijks belastingvrij.

Ron M., 18-03-2016 13:53 #26
Als iemand in Nederland een schenking doet aan iemand die een andere nationaliteit heeft en ook buiten Europa woont en dus geen belastingplichtige is, moet de ontvanger dan toch schenkingsbelasting betalen? Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Ron M,
Bij een schenking boven de vrijstellingen in Nederland wel.

Mirjam, 07-03-2016 11:50 #25
Kan mijn moeder nog een schenking doen over 2015? toen zat het geld nog in haar huis. haar huis is verkocht in 2016. zij wil nu alsnog het belastingvrije bedrag van 5000 schenken over 2015 en 2016. is dat mogelijk?

mvgr mirjam Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Mirjam,
Met terugwerkende kracht een schenking doen over 2015 is niet mogelijk.

Gerrit Ariesen, 06-03-2016 21:25 #24
Hoe veel kan mijn zwager onze kinderen belasting vrij schenken voor het kopen van een huis. Of is het beter om dat eerst naar zijn zuster te schenken en zij kan dan het schenken aan haar kinderen? Kan het schenkingsbedrag dan hoger zijn? Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Gerrit Ariesen,
Helaas is de vrijstelling voor een zus, neef, nicht of kleinkind maar 2.122 euro per jaar. Een ouder kan een kind wel veel meer belastingvrij schenken, maar ook u hebt zelf een lage vrijstelling.

Huib Stam, 05-03-2016 07:12 #23
Wat als het kind aan wie geschonken wordt ouder is dan 40 jaar? In 2016 of in 2017? Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Huib Stam,
Dan gelden de gewone jaarlijkse vrijstellingen (circa 5.300 euro) tenzij de partner nog jonger is dan 40 jaar.

Maura Pascal, 03-03-2016 17:39 #22
Ik ben woonachtig op Curacao en ik wil mijn pleegdochter di in Nederland woont, een bedrag van 80.000 euro schenken voor het kopen van een woonhuis, moet zij of eventueel ik belasting hierover betalen? Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Maura Pascal,
Als geen sprake is van een emigratie van u in de afgelopen jaren naar Curaçao, mag Nederland geen schenkingsbelasting heffen.

Yvonne, 28-02-2016 22:32 #21
Ik wil mijn rentevaste periode vanwege de momenteel geldende lage rentetarieven nu al verlengen zodat mijn maandelijkse hypotheeklasten lager zullen worden. Hiervoor moet ik een boete betalen. Mijn ouders willen die boete (plm 11000,-) voor me overnemen. Kunnen zij mij dit geld belastingvrij schenken in dit jaar. Ik ben 48 jaar. Mijn ouders hebben mij in 2014, toen er een verruimde vrijstelling was, reeds 12000,- geschonken. Dit kon toen belastingvrij. Wat zouden we het beste kunnen doen als dit vanwege de belastingregels niet belastingvrij geschonken kan worden, zodat we alsnog zo min mogelijk belasting betalen over het geld wat mijn ouder me willen geven. Reactie infoteur, 01-03-2016
Beste Yvonne,
Uw ouders kunnen u nu 5300 euro belastingvrij schenken en de rest lenen. De rest schenken ze u dan volgend jaar.

Aafke, 27-02-2016 08:57 #20
Wij willen graag onze nicht en haar man een belastingvrije schenking doen. Ze hebben een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden. Nu is mij verteld dat ze ivm partnerschapsvoorwaarden beiden € 2122,00 mogen ontvangen. Maar omdat ik dit nergens kan vinden, is mijn vraag aan u of dit juist is.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 28-02-2016
Beste Aadke,
Als zij fiscale partners zijn, zijn ze een fiscale eenheid. Dan worden de schenkingen bij elkaar opgeteld, terwijl per schenkende partij maar één keer de vrijstelling geldt. Met andere woorden als u en bijvoorbeeld uw buurman elk een bedrag overmaken, is er wel tweemaal een vrijstelling.

Topper, 26-02-2016 12:32 #19
Ik om ook wel eens de term 'handgift' tegen in publicaties over schenken. Kunt u mij aangeven hoe dat zit, en wat de verschillen (voor-/nadelen) zijn t.o.v. schenken? En is dat nog steeds een wettelijk toegestane manier om mijn vermogen te verminderen, zonder dat dit bij mijn overlijden (na 3 jaar) problemen oplevert voor degene die de gift heeft ontvangen? Reactie infoteur, 28-02-2016
Beste Topper,
Een handgift is een naam die in België wordt gehanteerd bij een schenking van roerende zaken (contant geld, een mooie lamp en dergelijke). Hierover is geen belasting verschuldigd als de schenkende partij niet binnen drie jaar na de schenking komt te overlijden:

http://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Marian, 26-02-2016 08:52 #18
Mijn vader is 3 jaar geleden overleden en toen hebben we eenmalig €20000 gekregen. Kan mijn moeder ons dan ook nog een keer dat bedrag schenken? Reactie infoteur, 26-02-2016
Beste Marian,
Dat kan wel, maar niet belastingvrij omdat de verhoogde eenmalige vrijstelling drie jaar geleden al is gebruikt. Ik veronderstel dan wel dat hiervan destijds belastingaangifte is gedaan en deze schenking bij de fiscus bekend is.

Hvw, 23-02-2016 22:59 #17
Hallo, we hebben in 2015 de koopakte getekend en een schenking van 50.000 ontvangen. De leveringsakte is echter pas in 2016. Nu gaat er 30.000 in de hypotheek en 20.000 in de verbouwing. Op de belastingdienst site staat dat voor verbouwing de datum van overmaken geldt en voor hypotheekinleg de datum van levering. Hoe moeten dit nu belastingtechnisch opgeven en in welk jaar? Reactie infoteur, 26-02-2016
Hallo Hvw,
De schenking is in 2015 gedaan en daarbij is gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Hiervoor moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Van de verhoogde vrijstelling is ruim 25.000 euro vrij besteedbaar, de rest niet. De rest moet of in 2015 aan de eigen woning worden besteed, in geval van een verbouwing is er wat meer tijd. Dat zou betekenen dat ongeveer 5000 euro nu niet aan de voorwaarden voldoet.

Ladie-M, 16-02-2016 22:30 #16
Goededag, ik ga scheiden en mijn ex vertrekt daarna naar het buitenland ik hoef voor hem het huis niet te verkopen en hem zijn deel van de overwaarde te geven (gemeenschap van goederen getrouwd) mag hij, als ik toch volgens de regels hem uit moet kopen, zijn overwaarde aan de kinderen schenken? Zal per kind rond de € 25000,00 zijn ook omdat hij dit moreel verplicht acht omdat hij genoeg overhoop haalt. Op deze manier hoef ik volgens mij geen nieuwe hypotheek af te sluiten. Kinderen zijn 18 en 22 jaar.
Alvast dank Reactie infoteur, 17-02-2016
Goededag Ladie-M,
Maar dan worden de kinderen mede-eigenaar van uw woning, want de overwaarde is een papieren waarde zolang de woning niet is verkocht? Hij kan gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Ruud, 12-02-2016 15:11 #15
Een schenking van € 15000,00 van vader aan dochter, moet er dan over € 10000,00 10% schenkingsbelasting betaald worden, omdat € 5300,00 belastingvrij is? Het geld wordt gebruikt voor inlossen van een restschuld, valt dit ook onder dringende schulden aflossen? Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Ruud,
Of schulden dringend genoeg zijn, is ter beoordeling van de belastingdienst die elk geval hiervoor apart bekijkt. Waarschijnlijk niet, maar als de rente zo hoog is dat ze geen geld meer over houdt, weer wel. Als uw dochter jonger is dan 40 jaar, mag u als ouder ook meer dan 5300 euro belastingvrij schenken.

Harrie Ten Have, 08-02-2016 18:59 #14
Een kennis van mij wil voor langere periode (waarschijnlijk 5 jaar) een bedrag van € 300,= per jaar aan de hockeyclub schenken in de vorm van een prijs voor het team dat zich heeft onderscheiden met sportief gedrag. Zij stelt wel als voorwaarde dat deze schenking jaarlijks kan worden verminderd op haar inkomen zodat zij hierdoor belasting voordeel heeft. Kunt u aangeven welke stappen wij moeten zetten om dit belastingvoordeel te behalen? Alvast dank. M.vr.gr. Reactie infoteur, 09-02-2016
Beste Harrie Ten Have,
Een periodiek gift aan een vereniging anders dan een ANBI instelling is fiscaal aftrekbaar als:
- De vereniging minstens 25 leden heeft.
- De vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft.
- Vrijgesteld is van vennootschapsbelasting.

Jos, 07-02-2016 19:40 #13
Als je kind al een keer zijn verhoogde schenking van bijna E 25000,00 heeft ontvangen, mag je dan die schenking nog een keer verhogen tot E 50.000,00 bij een leeftijd van 37 jaar voor aankoop van een woning? Reactie infoteur, 08-02-2016
Beste Jos,
Dat kan alleen in hetzelfde jaar nog.

Marco, 05-02-2016 11:19 #12
Ik moet wegens het oversluiten van mijn hypotheek een boete rente betalen. Ik ben jonger dan 40, mogen mijn ouders nu zonder voorwaarden een bedrag hoger dan € 5304,- belastingvrij schenken? En kan dit maar eenmalig? Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Marco,
Tot 25.499 euro mogen uw ouders u onvoorwaardelijk een bedrag schenken (wel aangifte schenkbelasting doen), voor het meerdere tot 53.016 euro moet het gaan om een voorwaardelijke schenking (dat u het geld besteed aan de aanschaf of verbetering van uw eigen woning).

David, 02-02-2016 10:27 #11
Beste, mijn vraag gaat over de max. vrijstelling van €2.122 die door een broer, zus of door anderen gedaan kan worden. Is dit nl. alleen door 1 persoon te doen of mogen meerdere personen je €2.122 schenken per jaar? Ik moet nl. een boete betalen ivm het oversluiten van mijn hypotheek en meerdere familieleden zijn bereid te helpen. Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste David,
Meerdere personen mogen dit doen, maar als twee schenkers partners zijn, geldt wel de vrijstelling voor hen gezamenlijk.

Cole, 01-02-2016 16:05 #10
Hallo, mijn schoonmoeder wil ik 5500 lenen om haar boete mee te kunnen betalen voor het oversluiten van haar hypotheek, . Deze is voor haar aftrekbaar.
Kan ik gewoon dit bedrag overmaken die ze vervolgens in maandelijkse termijnen terug betaald of krijg ik hier gezeur mee? Ik wil geen rente ontvangen van haar en het hoeft ook niet per se op papier te staan. Enig idee wat ik het beste kan doen?

Alvast dank,

Cole P. Reactie infoteur, 03-02-2016
Hallo Cole,
U hoeft een lening niet per se op papier te zetten, maar daar kunnen vragen over komen (kunnen, hoeft niet dus). Eigenlijk zou u ook een martkconforme rente moeten vragen, maar die mag u haar weer schenken.

Aref, 25-01-2016 19:28 #9
Ik ben van plan om een huis te kopen maar mijne aphoteek is niet voldoende en mijne familie woont in het Duitsland en willen ze mij rond 30.000 Euro schenken geven dus moet ik over dit bedraag belasting betalen of krijg ik vrijsteling Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Aref,
Als uw familie langer dan 10 jaar buiten Nederland woont, betaalt u in Nederland geen schenkingsbelasting.

Steven, 25-01-2016 15:15 #8
Als ouders in het buitenland wonen en een schenking willen doen aan hun kinderen in Nederland; is die schenking dan ongeacht de hoogte belastingvrij? En geldt dat ook als die schenking geschiedt vanaf een rekening die ze in Nederland hebben? Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Steven,
Als de ouders meer dan 10 jaar in het buitenland wonen en niet in Nederland belastingplichtig zijn, is deze schenking in Nederland belastingvrij.

Katie, 20-01-2016 12:50 #7
Overal zoek ik naar een tarief voor een schenking aan moeder voor haar onderhoud. Bestaan daar tarieven en regels voor? De rollen wat schenkingen betreft zijn achterhaald, steeds meer kinderen moeten voor ouders onderhoud zorgen.
Opmerking: moeder woont in Nederland, hulp zou komen uit het buitenland door kind niet woonachtig in Nederland sinds 1979.
Kunt u mij deze inlichting geven? bij voorbaat dank Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste Katie,
Een schenking van u aan uw moeder, broer of zus wordt beschouwd als een schenking aan een andere ontvanger dan een eigen kind. U hebt dan een vrijstelling van slechts 2.122 euro per jaar.

Vraagje, 15-01-2016 12:01 #6
Hallo hartelijk dank voor je reactie het enige wat ik nog graag wou weten is dat als ik nu al mijn nieuwe keuken haal of ik dan dat bedrag weer af mag trekken van het bedrag wat mijn ouders aanvullend willen schenken in 2017?

Is het niet zo dat het bij de belastingdienst erom gaat dat van het geld besteed in 2016 en 2017 in totaal 75000 aan het huis besteed wordt en die 25000 als spaargeld vrij te besteden blijft. Met andere woorden mag ik nu al een keuken halen in 2016 van 8000 euro en dan dit bedrag van die 25000 euro weer afhalen zodra ik weer een schenking krijg in 2017 en dit bedrag die 8000 er weer af halen van de 75000 die verplicht in het huis gestoken moet worden? Zodat ik weer wat geld van die 25000 terug heb om vrij te besteden? Ik hoop ik leg de situatie goed uit… vind het moeilijk om uit te leggen zo. Reactie infoteur, 16-01-2016
Hallo Vraagje,
Neen dat kan niet. Die 25000 euro is vrij te besteden en als u ervoor kiest om dat deels aan de woning te besteden, is ook dat een vrije keuze, een keuze die niet ongedaan gemaakt kan worden of uitwisselbaar is.

Vraagje, 13-01-2016 00:16 #5
Hallo hartelijk dank voor uw reactie, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe en wat in de volgende situatie: stel mijn moeder wil graag een schenking doen van die eenmalige vrijgestelde +/-25.000 euro. Ik wil hier graag het volgende van aanschaffen een andere auto (€ 15.000) en een nieuwe keuken (€ 10.000) laten zetten van dit geld.

Stel dat mijn ma in 2017 nog een grote schenking wil doen en gebruik wil maken van die verruimde vrijstelling van een ton. Wat en hoe dan…? Mag ze dan nog € 75.000 schenken en moet dit bedrag dan wel voor 100% aan het huis besteed worden en kan dan € 10.000 die ik al besteed had aan de keuken in 2016 er weer vanaf getrokken worden? Heb ik dat goed?

Met andere woorden hoeveel geld moet je van die ton gebruiken voor je huis? Ik ben bang als ik het goed lees dat je die ton dus volledig moet gebruiken voor verbetering aan je huis of aflossing hypotheek en je er dus geen +/- € 25.000 van mag gebruiken voor andere leuke dingen zoals reizen of een auto etc… klopt dat? Reactie infoteur, 14-01-2016
Hallo Vraagje,
In 2016 kan een ouder eenmalig 25.499 euro belastingvrij aan een kind schenken, dit bedrag is vrij besteedbaar. Het meerdere tot ruim 53.000 euro moet aan een eigen woning worden besteed. Als in 2016 van de eenmalige vrijstelling gebruik wordt gemaakt, kan in 2017 nog maximaal 47.000 euro belastingvrij worden geschonken voor een eigen woning. Ook als in 2016 ongeveer 25.000 euro wordt geschonken, is in 2017 maximaal nog ongeveer 47.000 euro belastingvrij, te besteden aan de eigen woning.

L. Merkens, 11-01-2016 17:41 #4
Ik heb in 2012 een schenking van €50.000 van mijn ouders gehad, alleen moet ik nu door omstandigheden mijn huis verkopen. En ben ik dus eigenlijk dat hele bedrag kwijt, want mijn huis is niet meer waard dan mijn hypotheek. Moet ik nu ook rekening houden met een naheffing van die schenking? Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste L. Merkens,
Niet als dat bedrag toen ook is gebruikt voor uw eigen woning.

Vraagje, 10-01-2016 22:43 #3
Wat als je van je ouders € 25.000 gekregen hebt om vrij te besteden in 2016 en je een deel hiervan gebruikt voor een nieuwe keuken en een ander deel voor een nieuwe auto. Mag er dan nog in 2016 en/of 2017 aangevuld worden tot die vrijgestelde ton?

Zo ja… moet je dan de rest van dat geld gebruiken voor het huis? Of mag je dat geld wat je al in de keuken gestoken hebt ook opgeven als opknapgeld voor de keuken en weer aftrekken van dat €25.000 vrij te besteden bedrag?

Met andere woorden die vrijgestelde ton moet al dat geld gebruikt worden voor het huis? Of heb ik een probleem als ik een auto haal van een deel van dat geld?

Hoeveel% moet je besteden van die ton aan je huis en hoeveel is er vrij te besteden nog?

En wat moet je allemaal vast laten leggen bij de notaris? Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Vraagje,
Voor de ton geldt dat het geld voor de eigen woning moet worden gebruikt om volledig vrijgesteld te zijn. Als eerder de eenmalig verhoogde vrijstelling is gebruikt, komt het maximale deel (ruim 53.000 euro) in mindering op de 100.000 euro vrijstelling in 2017.

Jos Nieuwhof, 08-01-2016 16:57 #2
Vrijstelling 2017
Er wordt verwacht dat de maximale vrijstelling bij schenking In 2017 aan kind jonger dan 40 tbv hypotheek huis rond €100000 komt te liggen. Indien er in 2016 reeds een schenking van ca €50000 heeft plaatsgevonden belastingvrij zal het dan mogelijk zijn om in 2017 een tweede schenking te doen van ca 50000 belastingvrij? Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Jos Nieuwhof,
Ja, dat is momenteel de bedoeling. Ook die tweede 50.000 euro moet dan wel voor een eigen woning zijn.

M. van der Heijden, 27-12-2015 14:23 #1
Verstaat de belasting onder schenking dringende schulden ook het volgende:
Per 1 maart 2016 vervalt mijn uitkering en mijn inkomen daalt naar nul, om de hypotheek lasten te verlagen is mijn zus bereid om het 10% aflossings vrije gedeelte te betalen om zodoende mijn maandelijkse hypotheek te verlagen. (Alle beetjes helpen om te blijven wonen waar we wonen)
Mijn vrouw werkt voor 19 uur per maand, dit ter informatie.
Ben zeer benieuwd hoe de belasting hier tegenover staat en zie uw reactie graag tegemoet. Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste M. van der Heijden,
Ik denk dat dit nog niet dringend genoeg is. Het moet namelijk gaan om schulden die u direct moet betalen en die u zonder de schenking niet zou kunnen betalen, zelfs niet als u al uw bezittingen zou verkopen. Dat de hypotheeklasten voor u lager worden is dan waarschijnlijk niet voldoende. Iemand met een huurschuld, die op straat komt omdat hij niet kan betalen, zou wel een belastingvrije schenking kunnen krijgen. Overigens mag uw zus u jaarlijks ruim 2.100 euro schenken. Nu nog vlug in december en een tweede keer in januari, levert dan ruim 4.200 euro belastingvrij op.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 27-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenkbelasting 2019 en 2020
Reacties: 98
Schrijf mee!