Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021 U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u in aanmerking voor de aftrek van studiekosten, is de studie voor een loopbaan en in hoeverre is uw recht op studiefinanciering hierop van invloed? Aan welke voorwaarden moet u voldoen want het leenstelsel dat per september 2015 is ingegaan, beperkt ook in 2020 uw belastingaftrek.

Studiekosten 2020 en 2021


Wat zijn aftrekbare studiekosten 2020?

De studiekosten die u zelf maakt of die uw partner maakt voor een loopbaan of beroep kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
  • Het moet gaan om leertraject onder begeleiding en toezicht van een leraar.
  • De kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro per persoon.
  • Per jaar mag u niet meer dan € 15.000 aan scholingsuitgaven aftrekken.
  • Aftrekbaar zijn de verplichte studiekosten. Denk aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, instellingscollegegeld, verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Die bescherming is misschien minder bekend. Denk aan speciale kleding, beschermende kleding, een veiligheidsbril, kappersspullen zoals een schaar of schort, verfspullen, timmerspullen, schoenen met een stalen neus, een helm.
  • Ook de kosten van een muziekinstrument kunnen aftrekbaar zijn, uitgesmeerd over drie jaren en rekening houdend met een bepaalde restwaarde.
  • Kosten die u maakt voor uw promotie. Denk aan de kosten van publicatie van het proefschrift en wat er meer nodig is om de promotie goed te laten verlopen.
  • Kosten EVC-procedures.

Wat zijn niet aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven in 2020?

Niet aftrekbaar zijn de gemaakte reiskosten, kosten van levensonderhoud, de rente op een voor de studie afgesloten lening, eventuele verblijfskosten, studiereizen of excursies. Ook als u kosten maakt voor een studieruimte, zijn die niet voor een particulier als studiekosten aftrekbaar. Als u ondernemer bent kunnen dit nog zakelijke kosten zijn. Ook niet aftrekbaar zijn de kosten van een laptop, e-reader of computer.

Maar u krijgt studiefinanciering of een studievoorschot

Sinds september 2015 zijn er drie categorieën aan studenten:
  • Zij die geen recht hebben op studiefinanciering.
  • Zij die recht hebben op een studiebeurs volgens het oude stelsel.
  • Zij die lenen onder het nieuwe leenstelsel, met studievoorschot.

Voor elke categorie wordt de aftrek anders berekend.

Hoe berekent u uw aftrek studiekosten in 2020?

Wie geen recht heeft op studiefinanciering en verder wel aan de voorwaarden voor aftrek voldoet, heeft als aftrekpost studiekosten de gemaakte kosten minus drempel van 250 euro. Wie onder het nieuwe leenstelsel studeert en een studievoorschot ontvangt, heeft geen aftrek voor zijn scholingsuitgaven in 2020. Wie onder het oude stelsel van studiefinanciering studeert berekende zijn aftrekpost door de verplichte scholingsuitgaven op te tellen en hier de drempel en studiebeurs vanaf te trekken. Er is geen overgangsregeling, en daarom vervalt ook voor hen de aftrek van studiekosten. De enige uitzondering hierop is de situatie waarbij de prestatiebeurs uit eerder jaren niet wordt omgezet in een gift.

Hoeveel van de studiekosten en scholingsuitgaven krijg ik terug van de Belastingdienst?

Het misverstand bestaat nog wel eens dat men de aftrekpost volledig van de Belastingdienst terug krijgt. Het tegendeel is waar. Studenten hebben over het algemeen een laag inkomen en zullen daardoor naar verhouding 30% tot 40% van de bij de belastingaangifte ingediende aftrekpost terugkrijgen. Hebt u in een jaar helemaal geen inkomen maar wel studiekosten gemaakt, dan kan het zijn dat u nog minimaal een jaar op een teruggave van de Belastingdienst zult moeten wachten.

Hoe groot is de aftrekpost studiekosten in 2020 nog

Hoe groot uw fiscale aftrekpost in 2020 nog is is van vele factoren afhankelijk. Niet iedereen maakt evenveel kosten, niet iedereen ontvangt studiefinanciering, leent of heeft een studievoorschot. Dit alles bepaalt hoeveel er in 2020 aftrekbaar is. Bedenk ook steeds dat in een jaar alleen de uitgaven aftrekbaar kunnen zijn die uzelf of uw partner dat jaar zelf hebben betaald. Als bijvoorbeeld de ouders de studiekosten betalen, zijn deze betalingen nergens fiscaal aftrekbaar tenzij ze aantoonbaar als voorschot dienen voor de student die daarmee een lening is aangegaan.

Aftrek studiekosten 2022 vervalt door nieuwe subsidieregeling

In 2020 en 2021 is er nog aftrek, het vervallen van de maatregel in 2021 is van de baan. Het jaar 2022 is een ander verhaal. Het kabinet is van mening dat het voordeel van de aftrek studiekosten en scholingsuitgaven vaak niet terecht komt bij de mensen die het geld het beste kunnen gebruiken. Daarom zal in 2022 een subsidieregeling de fiscale regeling gaan vervangen. Wie zich wil bijscholen of een studie volgen, kan vanaf 2022 een ontwikkelbudget aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar. De nieuwe subsidie heet het Stap-budget, budget Stimulans Arbeidsmarktpositie. Wie denkt voor de subsidie in aanmerking te komen, kan zich vanaf 2022 online melden bij het online loket van het UWV.

Conclusie aftrek studiekosten 2020 en 2021

Het kabinet wil al enige tijd af van de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten en scholingsuitgaven. Dit proces is al enige malen uitgesteld. In 2022 lijkt het zo ver te zijn. Dan vervalt de fiscale aftrek en wordt deze vervangen door een subsidieregeling. Dit kan voor u een goede reden zijn om nog in 2020 en 2021 een studie te beginnen.

Lees verder

© 2015 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sociaal leenstelsel 2020Sociaal leenstelsel 2020Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderl…
Aftrek studiekosten 2017Aftrek studiekosten 2017De regels voor de particuliere fiscale aftrek van studiekosten 2017 zijn vrijwel gelijk gebleven. Er gelden voor de inko…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaagHypotheekrenteaftrek 2020 omlaagDe hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met…
Studiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStudiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStuderen is duur, maar niet elke opleiding komt in aanmerking voor studiefinanciering. Welke aftrek van studiekosten is…

Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenEigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenHet eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforf…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…

Reageer op het artikel "Aftrek studiekosten 2020 en 2021"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Esther, 24-11-2020 11:24 #233
Ik wil graag een gecertificeerde opleiding gaan volgen. Hoe kan ik die kosten aftrekken van de belasting.
En zijn daar specifieke regels voor? Ik ben getrouwd en we hebben anderhalf salaris
Ik hoor graag van u

Vriendelijke groet,
Esther Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Esther,
Er zijn zeker regels, de opleiding moet bijvoorbeeld voor uw loopbaan zijn. De kennis die u opdoet moet ook onder begeleiding of toezicht staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Post, 12-11-2020 10:51 #232
Goedemiddag,
Mijn zoon heeft een bijstandsuitkering. Hij gaat met toestemming van de gemeente een opleiding volgen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De opleiding moet hij zelf betalen.
Kan hij deze studiekosten deels terugkrijgen via de Belastingdienst?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 15-11-2020
Goedemiddag F. Post,
Ja die studiekosten zijn aftrekbaar (-250 euro eigen bijdrage).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanity, 11-11-2020 13:12 #231
Goedendag,

Ik heb hier ook een vraag over.
Graag zou ik een thuis studie met online leerkracht willen volgen.
Deze studie kost een paar 1000 euro, dit wil ik graag in delen betalen.
Moet ik eerst de hele studie afbetalen voordat ik deze kan insturen voor de belasting?.
Graag zou ik dus willen weten hoe dit loopt als je de opleiding in delen wilt betalen.
Ik hoor het graag Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Vanity,
Als u een studie in delen betaalt, zijn in een jaar aftrekbaar wat u dat jaar betaald hebt (de rest in een volgend jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lonneke, 28-10-2020 19:02 #230
Hallo, Ik loop tegen het feit aan dat de collegegelden betaald zijn door een buitenlandse student in juni van het jaar en in augustus naar Nederland is gekomen om een masterstudie te volgen en zelf heeft betaald hetzij met lening van ouders die terug moet worden betaald geweigerd worden in aftrek omdat hij ten tijde van betaling niet binnenlands belastingplichtig was.
Hij was geen kwalificerend belastingplichtige zeggen zij.
Maar kan er niet voor het hele jaar gekozen worden voor binnenlandse belastingplicht? Bij heel veel studenten zijn deze collegegelden wel toegekend.
Ik kom er niet uit. Weet u raad?
Alvast dank voor de reactie!
Mvg Lonneke Reactie infoteur, 01-11-2020
Hallo Lonneke,
Wie gedurende het jaar in Nederland komt wonen, kan belastingaangifte doen via het M-formulier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 26-10-2020 21:11 #229
Hallo l.s.

vraag: ik ben 52 jr, buschauffeur met 25 uur contract, ik zou een opleiding als (sport)masseur of welness-masseur willen doen maar de kosten bedragen ongeveer tussen de 1200 en de 1600 euro. Kan ik deze kosten weer terugvragen bij de belasting, minus de drempel van € 250,- natuurlijk (Ik heb geen lening o.i.d., dit wordt dan voor mij een bijscholing om indien mogelijk). Later (sport)masseur of wellnesmasseur aan huis te willen gaan doen om de overige 15 uur te kunnen vullen. Zou dit kunnen?

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 29-10-2020
Hallo Martin,
Als u een eigen bedrijf start, zijn de studiekosten aftrekbaar als zakelijke kosten. Als particulier zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden, zo moet er een leertraject zijn. Is dat het geval, dan kunnen de studiekosten eveneens aftrekbaar zijn. Overleg hierover met de aanbieder van de opleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lon, 19-10-2020 13:04 #228
Goedemiddag,
Ik heb begrepen dat als ik geen recht meer heb op studiefinanciering en zelf mijn cursus/opleiding betaal en het betreft een cursus/opleiding voor mijn toekomstige beroep, dat ik mijn studiekosten -250 EUR kan aftrekken. Mijn vraag is of dit drempelbelbedrag van 250 EUR per jaar geldt, of per opleiding? Wat als ik volgende maand met een opleiding/cursus begin en deze 5 maanden duurt? Betaal ik dan 2x het drempelbedrag? Dus voor 2020 én 2021? En als ik erna nog een vervolgopleiding/-cursus volg, betaal ik dan opnieuw het drempelbedrag?
Alvast bedankt voor uw uitleg. Reactie infoteur, 25-10-2020
Goedemiddag Lon,
De drempel van 250 euro geldt per belastingjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ro, 29-09-2020 12:09 #227
Ik wil naast mijn baan bij de gemeente een opleiding gaan doen. Omdat gemeentes sinds enkele jaren werken met een Individueel Keuzebudget (IKB), vroeg ik mij af wat uiteindelijk meer belastingvoordeel oplevert: de opleidingskosten via de belastingopgave terugvragen of via het IKB laten uitbetalen?
Als ik het IKB inzet voor de opleiding, is het potje op en kan ik het niet meer inzetten voor bijv. extra verlofdagen of andere vergoedingen. Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Ro,
Bij de aftrekpost studiekosten is er een drempel van 250 euro, bij het IKB niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/200370-individueel-keuzebudget-ikb-belastingvrij-in-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 21-09-2020 20:55 #226
Ik wil naast mijn baan als receptioniste een opleiding gaan volgen bij NTI voor onderwijsassistent. De kosten hiervan zijn 3500,- deze kosten zijn dus niet voor mijn huidige werk maar om mezelf om te scholen. Kom ik dan ook in aanmerking voor de vergoeding. En wat als ik na de studie van 24 maand geen werk kan vinden als onderwijsassistent, is het dan wel belasting aftrekbaar of moet ik het dan terug betalen? Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Inge,
De studiekosten zijn in beginsel aftrekbaar. De fiscus kan bij de beoordeling van de belastingaangifte inkomstenbelasting wel vragen om aannemelijk te maken dat de kosten voor uw loopbaan bedoeld waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Machteld, 21-09-2020 11:07 #225
Goedemorgen,

Mijn werkgever betaalt de factuur van mijn opleiding, krijgt daar btw over terug en krijgt er subsidie voor.
Als ik mijn werkgever de kosten terugbetaal, zijn deze kosten dan nog aftrekbaar?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Machteld,
In het jaar dat u de studiekosten aan uw werkgever terugbetaalt, terwijl u geen recht hebt op studiefinanciering, zijn de studiekosten minus 250 euro fiscaal aftrekbaar. Uiteraard zolang de regeling voor de aftrekbaarheid van studiekosten nog bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 02-09-2020 20:45 #224
Beste,

Ik volg een master opleiding van een x.xxx bedrag per jaar. De factuur komt op mijn naam binnen en deze moet ik zelf betalen waarna de werkgever mij dit bedrag terugbetaald. Bij de werkgever wordt een schuld opgebouwd ten hoogte van deze studieschuld en per jaar valt dan weer 1/3 deel vrij. Kan ik deze totale studiekosten per jaar opgeven? Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Hendrik,
U mag in een jaar alleen de studiekosten aftrekken die u per saldo zelf betaalt. Nu kunnen uitgaven en vergoeding jaarlijks uiteenlopen. U zou dan het positieve saldo aan uitgaven in een jaar mogen aftrekken, maar moet dat dan eigenlijk het volgende jaar (en het jaar daarna) weer verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 30-08-2020 23:04 #223
Beste,

Ik zie in eerdere antwoorden (#222) dat je de kosten die je maakt voor een studie die je via IKB betaald niet nog eens kunt aftrekken van de belasting.
Een simpel rekensommetje: via IKB heb je bij een gemiddeld salaris een belastingvoordeel van 37,35 %, terwijl de belastingaftrek voor studie 50 % is tot een max van 15.000,- per jaar. Is het dan niet slimmer om de studie niet via IKB te doen?
Nog leuker zou het dubbele voordeel zijn, maar ik begrijp uit het eerdere antwoord op 24-08-2020 dat dit niet mag?

Met vriendelijke groet,
Miranda Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Miranda,
Bij een gemiddeld salaris zal ook de aftrek van studiekosten geen 50% opleveren, maar 37,35%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie, 22-08-2020 11:28 #222
Beste,

ik betaal zelf mijn beroepsgerichte masteropleiding vanuit mijn IKB-budget. Wat geef ik op bij de belastingaangifte. Kan ik het collegegeld aftrekken?

Groet
Adrie Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Adrie,
Als u het keuzebudget inzet voor een beroepsgerichte studie die niet door de werkgever wordt vergoed, wordt dat bedrag zonder belastingheffing uitbetaald. Het is niet zo dat de studiekosten dan nog een aftrekpost zijn. Dat zou immers dubbelop zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merlijn, 20-08-2020 12:27 #221
Hallo,

Ik wil een driejarigeopleiding professionele communicatie gaan volgen naast mijn werk. De opleiding kost 4000 euro per jaar en dus in totaal 12000 euro. In 2022 stopt de huidige subsidieregeling. Als ik het bedrag van de opleiding in 2021 dus 12000 euro in een keer betaal is dat dan gewoon aftrekbaar van de belasting?

vast dank,

Merlijn Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Merlijn,
De studiekosten die u vóór 2022 betaald hebt zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 18-08-2020 22:25 #220
Hallo l.s.

vraag: ik ben 52 jr, buschauffeur met 25 uur contract, ik zou een opleiding als (sport)masseur of welness-masseur willen doen maar de kosten bedragen ongeveer tussen de 1200 en de 1600 euro. kan ik deze kosten weer terugvragen bij de belasting, minus de drempel van € 250,-- natuurlijk ( Ik heb geen lening o.i.d., dit word dan voor mij een bijscholing om indien mogelijk) later (sport)masseur of wellnesmasseur aan huis te willen gaan doen om de overige 15 uur te kunnen vullen. Zou dit kunnen

Ik hoor graag van U,

Met vriendelijke groet M Broekkamp Reactie infoteur, 20-08-2020
Hallo Martin,
De kosten zijn aftrekbaar, maar u krijgt als particulier altijd maar een deel terug (waarschijnlijk 37,35% in 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudy, 18-08-2020 19:47 #219
Geachte heer/mevrouw,

Zijn studiekosten die gemaakt zijn bij een HBO studie op Curacao aftrekbaar in Nederland.
Het betreft een school gevestigd op Curacao.
Ik ben nog steeds belastingplichtig in Nederland.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Rudy Reactie infoteur, 20-08-2020
Geachte Rudy,
De studiekosten van een in Nederland erkende studie zijn in Nederland aftrekbaar als u geen tegemoetkoming in de studiekosten hebt gehad (studiefinanciering o.i.d.).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda Eijbrink, 02-08-2020 18:03 #218
Geachte heer/mevrouw,

Veel zelfontwikkelings/proffessionele ontwikkelingsevenementenn die eerder Live werden gegeven worden nu door Covid19 in een online variant gegeven. Zoals ook Unleash the Power within (UPW) van Tony Robbins uit Amerika.
Mogen deze kosten onder studiekosten worden gerekend en dus als aftrekpost worden ingevoerd?

Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,
Miranda Eijbrink Reactie infoteur, 06-08-2020
Geachte Miranda Eijbrink,
Tony Robbins is al vele jaren bekend met zijn zelfontplooiing cursussen (NLP). Vaak gaat het niet om een studie om een andere baan te vinden tenzij u zou zelf een coach wilt worden. Zakelijk kunnen de kosten wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 29-07-2020 20:20 #217
Zijn studiekosten die je maakt in Belgie ook aftrekbaar als je in NL woont en werkt.?
Ik wil een lifecoach opleiding gaan doen daar.

dank je voor je reactie Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Mieke,
Als u de kosten maakt en aan de voorwaarden voldoet (begeleiding en dergelijke) zijn de studiekosten minus drempel bij de Nederlandse fiscus aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 21-07-2020 12:27 #216
Ik heb interesse om een deeltijd studie te volgen naast mijn baan. Dit als vervolg op mijn master. Mocht ik deze 2 jarige bijscholing in 2021 starten zijn dan de kosten van het 2e jaar aftrekbaar(welke dan in 2022 valt) of alleen die van het 1e jaar die in 2021 valt en dan krijg ik subsidie voor het jaar 2022? Reactie infoteur, 21-07-2020
Beste Jasper,
Een volgende kabinet zal besluiten over de aftrek en/of subsidie voor de studiekosten 2022, daar is nu nog niet veel over te zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 15-07-2020 07:33 #215
Goedendag,

Ik ben als fotograaf ingeschreven bij de kvk. Ik ga nu aan de fotovakschool een opleiding volgen.

Zijn deze studiekosten nu aftrekbaar als zakelijke kosten als zzper? Of via privé als scholingskosten?

Mvg

Klaas Reactie infoteur, 15-07-2020
Beste Klaas,
De studiekosten die u maakt zijn aftrekbaar als zakelijke kosten (wel ook via de zakelijke rekening betalen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-07-2020 20:11 #214
Mijn zoon heeft wel recht op studiefinanciering maar krijgt niets door te hoog inkomen van zijn ouders, kan hij dan ook niets aftrekken? Heeft ook recht op OV Reactie infoteur, 11-07-2020
Beste Hans,
Een te hoog inkomen verhindert niet dat uw zoon studiefinanciering kan aanvragen. Hij krijgt alleen geen aanvullende beurs, maar kan (zoals vele anderen) wel aanvullend lenen bij DUO. Hij heeft daarom helaas geen recht op aftrek van studiekosten:

https://financieel.infonu.nl/lenen/77732-studiefinanciering-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas, 30-06-2020 22:02 #213
Goedenavond,

Ik heb voor collegejaar 2018-2019 collegegeld ontvangen, maar dat was bij lange na niet genoeg om het instellingsgeld van mijn studie te betalen.
Mag ik de twee termijnen instellingsgeld die ik in 2019 zelf heb betaald opgeven bij de belastingdienst als studiekosten voor dat jaar?

Met hartelijke groet,
Andreas Reactie infoteur, 05-07-2020
Goedenavond Andreas,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, mag u de niet vergoede studiekosten minus 250 euro aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mmmax, 17-06-2020 18:33 #212
Goeienavond,

Ik heb een master en ik ben ambtenaar. Ik zou een tweede master in de Rechten willen behalen, om zo binnen de ambtenarij een andere en betere job te krijgen. Zijn mijn universitaire kosten dan aftrekbaar of niet?

Met vriendelijke groeten,
MMMax Reactie infoteur, 20-06-2020
Goeienavond Mmmax,
Als u geen recht meer hebt op studiefinanciering, zijn uw studiekosten minus 250 euro als scholingskosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Daniels, 20-05-2020 00:16 #211
Mijn zoon (20) begint na de zomer op het IVA MBO. Dit is een privé-instelling en kost 12000 eur op jaarbasis. Deze betaal ik in principe voor hem. Hij heeft recht op een uitwonende beurs met eventueel een leningdeel, maar dat is bij lange na niet voldoende om überhaupt een kamer te betalen. De aanvullende beurs krijgt hij niet vanwege mijn inkomen. Als hij het HBO zou doen zijn er veel ruimere mogelijkheden.

Zijn deze kosten op enige wijze aftrekbaar voor hem (of mij)? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Peter Daniels,
Helaas zijn er voor jullie geen aftrekmogelijkheden. Uw zoon heeft recht op studiefinanciering en dus geen aftrekpost en voor u zijn de scholingsuitgaven van uw zoon niet aftrekbaar, omdat het niet uw studie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 21-04-2020 22:07 #210
In bovenstaand artikel wordt gemeld:

Als bijvoorbeeld de ouders de studiekosten betalen, zijn deze betalingen nergens fiscaal aftrekbaar tenzij ze aantoonbaar als voorschot dienen voor de student die daarmee een lening is aangegaan.

Kunt u nader toelichten: (i) op welke wijze het voorschot dan aftrekbaar kan worden gemaakt en (ii) op welke wijze de lening met het kind moet worden overeengekomen. Is het overigens niet zo dat als je het voorschot beschikbaar hebt gesteld aan je kind die geen lening meer nodig heeft? Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste Peter,
Waar het om gaat is dat de kosten moeten drukken op de student die de kosten wil aftrekken en geen studiefinanciering ontvangt. Dat kunt u als ouder doen door aan te geven dat het betaalde een lening is die door de student terug moet worden betaald. "Ondergetekenden zijn overeengekomen dat de voor zoon/dochter op (dd, plaats, namen) betaalde studiekosten een lening is en geen gift. Dit bedrag zal op dd worden terugbetaald met y% rente".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 24-03-2020 15:30 #209
Goedemiddag,

Ik heb een vraagje over aftrek studiekosten over 2019. Vanaf sep 2018 tot juli 2019 volgde ik master opleiding. Collegegeld voor de gehele studiejaar bedroeg ongeveer 2000 €.

Mijn vraag is welke bedrag geef ik aan op de belastingaangifte 2019 gezien ik tot juli ingeschreven stond als een student?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 25-03-2020
Goedemiddag Monique,
U geeft bij de aftrek studiekosten het bedrag op dat u in 2019 hebt betaald minus 250 euro (als u geen recht hebt op studiefinanciering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goodtoknow, 14-03-2020 15:05 #208
Binnenkort heb ik geen baan meer maar wil (privé) wel een studie volgen die gerelateerd is aan mijn baan. Veelal zijn dit cursussen/trainingen van max. 5 dagen. Zijn deze onkosten ook belasting aftrekbaar?

met vriendelijke groet,
Goodtoknow Reactie infoteur, 16-03-2020
Beste Goodtoknow,
Dat hangt ervan af. Als u aan de hand van trainingen en cursussen kennis opdoet onder begeleiding of toezicht, het een leertraject is voor uw (toekomstig) beroep, dan zijn de studiekosten aftrekbaar. Uiteraard alleen als er geen recht is op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Damian, 12-03-2020 13:21 #207
Voor mij bestaat er nog best wat onduidelijkheid.
Maar ik volg dus een hbo opleiding en hiervoor leen ik geld bij Duo. Ik heb nooit een basisbeurs ontvangen omdat ik in de nieuwe regeling val. Maar zijn de kosten die ik nu maak voor mijn studie aftrekbaar of niet? Reactie infoteur, 12-03-2020
Beste Damian,
Neen, uw studiekosten zijn dan niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 05-03-2020 09:39 #206
Beste,
Is er iets te zeggen over hoe strikt de belastingdienst doorgaans de eis dat de scholingskosten gemaakt zijn t.b.v. het (toekomstig) beroep zal interpreteren?. Ik volg op dit moment een HBO-opleiding in deeltijd, die niets met mijn huidige functie van doen heeft, maar waarmee ik in de toekomst wel mijn inkomen (deels) mee wil verdienen. Reactie infoteur, 05-03-2020
Beste Janneke,
Voor de aftrek van studiekosten is het een voorwaarde dat u de opleiding volgt om uw arbeidsmogelijkheden te verbeteren. Het mag niet om een hobby gaan. Daarom is de koppeling met een toekomstige baan gelegd. Als u de aftrekpost opvoert, hoeft het niet zo te zijn dat u erover bevraagd zult worden, maar dat kan uiteraard wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Luijks, 04-03-2020 22:26 #205
Goedendag,
wij betalen voor onze zoon het collegegeld van zijn studie aan de universiteit Tilburg. Zijn deze kosten voor ons aftrekbaar? Hij maakt verder geen gebruik van een extra lening, en heeft een kleine bijbaan. Hij heeft zijn aangifte hierover al ingevuld, en dit niet gemeld of aangegeven. Reactie infoteur, 05-03-2020
Goedendag hr Luijks,
De studiekosten van uw zoon zijn niet op uw belastingformulier aftrekbaar. Uw zoon kan de studiekosten ook niet aftrekken omdat hij ze niet betaald heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A., 02-03-2020 23:36 #204
Mijn belastingaangifte net ingevuld (voorlopig)
Hierbij ook mijn studiekosten opgegeven en daar komt dat een persoonsgebonden aftrek naar voren.
Alleen zie ik helemaal niet dat daarvan iets word vergoed in de berekening.
Ontvang ik dit geld apart? Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 03-03-2020
Beste M.A.,
De persoonlijke aftrek wordt verrekend met de belasting die u over 2019 moet betalen en wat niet kan worden verrekend (bijvoorbeeld als u per saldo weinig belasting betaalt), schuift door naar de belastingaangifte in 2021.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 01-03-2020 18:06 #203
Mijn dochter is in juni 2019 18 jaar geworden en in deze maand een opleiding 1 dag in de week gaan volgen.
Zijn deze studiekosten aftrekbaar?
Op haar aangifte kom onderaan de streep 0 euro te staan. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Rob,
Als er geen recht is op studiefinanciering en de studie gericht is op een baan, dan zijn de studiekosten minus 250 euro aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 04-02-2020 14:18 #202
Beste,

korte vraag: ik heb sinds eind 2018 een KVK inschrijving als Fotograaf, daarnaast heb ik in 2019 een opleiding gevolgd aan de Fotovakschool om ervoor te zorgen dat ik (hopelijk) steeds meer betaalde opdrachten ga krijgen als fotograaf.

Voor mijn opleiding en opdrachten heb ik een aantal lenzen gekocht, zijn deze aftrekbaar als studiekosten van mijn inkomstenbelasting 2019?

Alvast veel dank voor de informatie!

Met vriendelijke groet,
Alex Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Alex,
De studiekosten en lenzen zijn bij u aftrekbaar als zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 16-01-2020 11:47 #201
Onlangs ben ik gestopt als zzp'er. Ik heb momenteel (nog) geen inkomen, maar wil graag een opleiding gaan volgen voor de uitoefening van mijn toekomstig beroep. Mijn man/financieel partner heeft wel een inkomen. Hoe gaat dit nu dan met de aftrek van de studiekosten? Mogen we de studiekosten die ik in 2020 maak bij hem aftrekken?
Met vriendelijke groet, Marjolein Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Marjolein,
Zodra jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, kan uw aftrekpost voor studiekosten met de partner worden gedeeld (u zet de aftrek in dit geval bij hem neer):

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 06-01-2020 11:23 #200
Hele domme vraag wellicht maar ik heb de factuur voor de studiekosten ontvangen in december 2019 maar begin januari 2020 betaald. In welk jaar geef ik de studiekosten dan op als aftrekpost? Reden dat ik het vraag is dat ik in 2020 ook nog examenkosten zal krijgen. Het zou het beste zijn als ik het beiden tegelijk kan opgeven in 1 aangifte ipv over 2 jaar verspreidt. Dan zou ik maar 1x te maken hebben met de drempel van 250 euro. Is dat correct? Bedankt voor de informatie! Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Simone,
Fiscaal geldt het jaar van betaling als maatstaf. In dit geval is dat 2020 (belastingaangifte voorjaar 2021).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marloes, 03-01-2020 13:18 #199
Beste,

Ik had een vraag. Ik ben sinds dit jaar zzper in de zorg en welzijn. Nou wil ik deze maand 1 cursus volgen die voor mijn persoonlijke ontwikkeling is. Dus dat kan ik bij het kopje studiekosten aftrekken?
En 1 opleiding die start in maart die bestemd is voor mijn toekomstige werk, Dit is voor het kopje bedrijfskosten als ik het goed begrijp?
Kan ik deze 2 tegelijk aanvragen? En kan ik dat nu al doen of pas in 2021?

Mvg Marloes Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Marloes,
Ook de cursus voor de persoonlijke ontwikkeling kan wellicht tot de zakelijke kosten worden gerekend. U mag meerdere studies en opleidingen in een jaar doen en de kosten daarvan aftrekken in het jaar waarin u de kosten maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ana, 21-12-2019 08:35 #198
Goedendag,

Ik ben dit jaar begonnen met een studie voor mijn beroep als eigen ondernemer/ ZZP’er. Ben al sinds 2008 dit beroep aan het uitoefenen maar de laatste 5 jaar geen inkomsten uit eigen onderneming gehad. (Werk tevens ook in loondienst).
Heb nu een grote opdracht als eigen ondernemer (en wil komende jaren volledig op eigen onderneming focussen) maar factureren kan ik pas volgend jaar (2020).

Mijn vraag is dus, kan ik mijn studiekosten van dit jaar aftrekken, in achtnemend dat ik pas volgend jaar (weer) winst uit eigen onderneming heb?
Alvast bedankt voor uw antwoord!

Met vriendelijke groet,
Ana Reactie infoteur, 23-12-2019
Goedendag Ana,
Uw studiekosten zijn zakelijke kosten. Als er geen inkomsten zijn, zal dit een negatieve winst (verlies) in 2019 betekenen. Uw verlies uit de onderneming wordt vervolgens gesaldeerd met uw looninkomsten in box 1. Is zelfs box 1 negatief dan kan ook die vooruit (2020, 2021) en achteruit (met eerdere jaren) worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 11-12-2019 09:24 #197
Hallo,

kan ik mijn studiekosten die ik in 2020 maak nog wel aftrekken in 2021?

Met vriendelijke groet,
Manon Reactie infoteur, 12-12-2019
Hallo Manon,
De studiekosten die u in 2020 maakt, zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2020 (voorjaar 2021).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-12-2019 13:11 #196
Hallo,
Begrijp ik het goed dat ik de kosten die ik in 2020 voor mijn opleiding maak, nog in hetzelfde jaar mag aftrekken ( dus aangifte 2019)? Reactie infoteur, 09-12-2019
Hallo Wendy,
Het jaar waarin u de opleidingskosten betaalt, is ook het jaar van aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 05-12-2019 15:59 #195
Goedemiddag,

Ik heb in 2017 en 2018 een opleiding gevolgd voor mijn toekomstige(!) beroep. Dit was een particuliere studie (intern bij een bedrijf), ik had geen recht op studiefinanciering en heb ook geen studielening van de overheid gebruikt. Uit eigen zak betaald dus.
Ik ben vanaf eind 2018 begonnen met het uitoefenen van dit beroep als eigen ondernemer / ZZP'er. Echter verwacht ik pas volgend jaar (na o.a zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc.) een nog voldoende winst/inkomsten bedrag over te houden om gebruik te kunnen maken van de studiekosten aftrek voor die eerder gedane studie.

En dan nu mijn werkelijke vragen.

1. Kan/mag dit met terugwerkende kracht na zoveel jaar nog? Studie gestart in 2017; aangifte studieaftrek (van die studie) verwacht in 2020. Of had je dat in hetzelfde jaar als direct moeten aftrekken?

2. Worden de regels en wetten betreft studieaftrek gehanteerd die bij de start van je studie golden, of de actuele? Met andere woorden; houd ik ten alle tijden de studieaftrek regels en wetten uit 2017 en 2018 (start studie) of de actuele regels en wetten op het moment van studieaftrek aangifte doen?

Hoor graag van u. Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

Mvg, Nick. Reactie infoteur, 08-12-2019
Goedemiddag Nick,
1. Uw aftrek geeft u op in het jaar dat u de kosten maakt en als u te weinig inkomen in die jaren had, schuif de belastingdienst die aftrek door naar volgende jaren (restant persoonsgebonden aftrek):

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

2. De regels voor studieaftrek zijn van toepassing uit het jaar dat de studiekosten door u zijn gemaakt en betaald.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evenzo, 23-11-2019 16:43 #194
Ik wil in 2020 een 3-jarige opleiding gaan starten. Kan ik deze het beste in één keer betalen ivm de aftrek studiekosten die alleen nog in 2020 geldt? Ik ben 39. Zijn studiekosten dan überhaupt wel aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Evenzo,
In 2020 en 2021 zijn de studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 20-11-2019 05:11 #193
Mijn vrouw gaat de opleiding verloskunde doen. Zij heeft al een HBOV opleiding afgerond, 17 jaar geleden. Zij moet nu instellingscollegegeld betalen, dit is per jaar 8300 euro. Tot 2020 zijn studiekosten belastingaftrekbaar, daarna komt ws stap budget. Nu wil zij gebruik gaan maken van het levenlanglerenkrediet. Is deze lening wel na 2020 belastingaftrekbaar of blijft dit vallen onder de noemer aftrekbaarheid studiekosten? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Richard,
Studiekosten kunnen tot en met 2021 aftrekbaar zijn. Het levenlanglerenkrediet is een lening die aftrekbaar is in box 3 van de inkomstenbelasting (box sparen en vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 27-10-2019 05:39 #192
Mijn zoon heeft 11 jaren hbo gedaan en is uiteindelijk (vanwege psychiatrische problemen) gestopt zonder een diploma.
Hij heeft 5 jaar een prestatiebeurs gehad (1 jaar langer dan gebruikelijk, vanwege die medische problemen) vanaf september 2007 en heeft daarna nog tot februari 2018 gestudeerd. Al die jaren heeft hij zelf het collegegeld betaald en hij heeft maximaal geleend.
Het is vrij complex, mede omdat de belastingregels hieromtrent een paar x zijn veranderd in al die jaren. Zo ging men over van normbedragen naar werkelijke kosten in studiejaar 2012-2013. Hij heeft nauwelijks inkomen (sinds maart 2018 bijstand). In het verleden (helemaal geen inkomen) is er wel steeds aangifte IB gedaan waarbij er dan een persoonsgebonden aftrek werd doorgeschoven. Nu de prestatiebeurs definitief niet is omgezet in een gift verandert er weer een en ander. Er is meer aftrekbaar. Daar lijken een soort normbedragen voor te zijn. Komen die normbedragen bovenop het betaalde collegegeld of zit het uitgegeven collegegeld daar al in verwerkt? Reactie infoteur, 29-10-2019
Beste Hennie,
Zodra de beschikking binnen is dat de beurs geen gift is, maar een lening (het oude studiestelsel), kan er een herberekening worden gemaakt, waarbij normbedragen of andere bedragen die in eerdere belastingaangiften op de aftrek in mindering kwamen alsnog kunnen worden afgetrokken. Sinds 1 september 2015 is er geen aftrek meer, als er recht bestaat op studiefinanciering, de periode daarvoor wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 22-10-2019 21:59 #191
Onze zoon heeft aanslag belasting ontvangen.
Hij doet opleiding audiovisueel specialist. Hiervoor heeft hij foto apparatuur nodig. Is dit aftrekbaar?
Groetjes Raymond Reactie infoteur, 24-10-2019
Beste Raymond,
Als uw zoon geen recht heeft op studiefinanciering, zijn deze verplichte leermiddelen aftrekbaar. Als het om dure apparatuur gaat, kan de Belastingdienst de afschrijving in 1 keer afwijzen en moeten de kosten over meerdere jaren worden uitgesmeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 26-09-2019 10:36 #190
Hallo, ik ben gepensioneerd en ga dit jaar beginnen met een erkende opleiding voor coach. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?
Groet, Henk Reactie infoteur, 26-09-2019
Hallo Henk,
Dat hangt er vanaf. Zie ook uw vraag en het antwoord hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 25-09-2019 16:25 #189
Hallo,
Ik heb een opleiding van 11.500 euro gevolgd in 2019 en niet gewerkt. Aangezien ik in 2019 geen belasting heb betaald omdat ik geen inkomen had, is het mogelijk om de studiekosten het jaar daarop terugkrijgen (2021)? (Ik ga binnenkort beginnen aan een nieuwe baan.)

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-09-2019
Hallo Ab,
Ja dan kan. U geeft de aftrekpost op in 2019, die kan dan niet worden benut en schuift vervolgens een jaar door als restant persoonsgebonden aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 23-09-2019 15:20 #188
Hallo, ik ben gepensioneerd en ga dit jaar beginnen met een erkende opleiding voor coach. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?
Groet, Henk Reactie infoteur, 25-09-2019
Hallo Henk,
De kosten van een opleiding tot coach kunnen aftrekbaar zijn als u die kennis gaat gebruiken voor een bijbaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 19-09-2019 14:28 #187
Goedemiddag,

Dit jaar begin ik aan het laatste jaar van m'n studie aan de universiteit, ik ben daarnaast sinds januari werkzaam als zzp'er (in de richting van mijn studie). Kan ik het collegegeld (+/-2000 euro) dat ik deze maand (voor het hele jaar) moet betalen aftrekken van van de winst die ik maak als zzp'er? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-09-2019
Goedemiddag A,
Als de studiekosten als zakelijke kosten kunnen worden aangemerkt, zijn ze aftrekbaar van de winst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 19-09-2019 11:08 #186
Goedemorgen,

Onze zoon van 16 jaar heeft ADD en is na 12 jaar verschillende reguliere onderwijs vormen geprobeerd te hebben, geadviseerd om naar het particulier onderwijs te gaan. Is het mogelijk deze studiekosten af te trekken van de belasting. Wij kunnen diagnoses, verklaringen en adviezen overleggen aan de belastingdienst.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,
Maud Reactie infoteur, 20-09-2019
Goedemorgen Maud,
Diagnoses, verklaringen en adviezen zijn geen verplichte studiekosten en zullen daarom zeer waarschijnlijk niet als aftrekbare studiekosten worden geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorg, 16-09-2019 12:36 #185
Goedemiddag,

In boekjaar 2018 heb ik tot september studiefinanciering ontvangen volgens het oude stelsel (laatste jaar).
Ook heb ik in boekjaar 2018 studiekosten gemaakt voor studiejaar 2018-2019.
Echter kan ik deze niet aftrekken gezien de reeds ontvangen vergoeding van studiejaar 2017-2018.

De kosten heb ik volledig voldaan in 2018. Echter als ik deze in termijnen zou betalen, had ik een deel kunnen aftrekken voor boekjaar 2019.

Is het niet ontzettend krom dat ik straks meer belasting betaal doordat ik alle kosten in een keer heb voldaan, ten opzichte van iemand die het in termijnen betaald (doorlopen in 2019)?

Kan ik hier nog iets aan veranderen?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-09-2019
Goedemiddag Jorg,
Bij de aftrekbare studiekosten zijn de kosten aftrekbaar in het jaar dat de kosten betaald worden en dus werkelijk op de student rusten. Vooruit betalen kan ook voordelig zijn, omdat u dan maar eenmaal de drempel van 250 euro in mindering hoeft te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laurens, 02-09-2019 07:21 #184
Goedemorgen, ik studeer in deeltijd aan de universiteit met als doel het vinden van werk en de start van een nieuwe carrière. Zijn deze kosten aftrekbaar? En vervalt de aftrekbaarheid in 2021 of geldt dat nieuwe regime alleen als je dan met een opleiding begint? Hartelijke dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Laurens,
De studiekosten zijn aftrekbaar als u geen recht hebt op studiefinanciering. Het schrappen van de aftrek in 2021 is uitgesteld naar 2022, daardoor is er geen geen overgangsregeling nodig voor 2021 (wellicht wel 2022).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 02-08-2019 21:44 #183
Mijn dochter komt in aanmerking voor de studielening, ze maakt hier op haar OV na geen gebruik van en heeft haar studiekosten uit eigen middelen voldaan, zijn deze dat aftrekbaar? Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Yolanda,
Als de studiemiddelen zelf zijn betaald en er geen gebruik is gemaakt van studiefinanciering, terwijl er wel recht op studiefinanciering was, zijn de studiekosten niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 17-07-2019 14:09 #182
Mijn zoon is voor het 7e jaar aan het studeren aan UVA. Hij heeft eerst geneeskunde gedaan en bachelor net niet gehaald. Hij heeft deze jaren(5) wel studiebeurs en OV ontvangen.
Toen is hij aan nieuwe studie op zelfde universiteit begonnen en krijgt geen OV en geen beurs of financiering. Zijn zijn collegeld e.d. nu wel aftrekbaar voor de belasting? Reactie infoteur, 18-07-2019
Beste Angela,
Als uw zoon geen recht meer heeft op studiefinanciering, zijn zijn studiekosten minus 250 euro fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marciano Jay, 26-04-2019 19:03 #181
Goedenavond,

Ik heb een full-time contract en word door mijn werkgever verplicht een studie te volgen (die zij betaalt). Echter, voor de uren die ik in de collegebanken doorbreng word ik maar voor 50% uitbetaald. Kan ik de andere 50% over deze uren die (bruto) wordt ingehouden op mijn salaris opvoeren als studiekosten bij mijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 29-04-2019
Beste Marciano Jay,
De inhouding op uw salaris kunt u niet opvoeren als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Schurer, 20-01-2019 17:16 #180
Studiekosten bij laag inkomen in meerdere opvolgende jaren verdampen ondanks restant aftrekbaar.
Studiekosten verlagen belastbaar inkomen, echter als dit al laag is, was er door heffingskorting toch al nihil te betalen.
Als dit meerdere jaren achtereen gebeurt, gaan aftrekbare studiekosten hierdoor terug naar nul, zonder dat er voordeel voor belastingplchtige is geweest. Klopt deze veronderstelling en is hiertegen iets te doen? Graag reactie. Reactie infoteur, 21-01-2019
Beste H. Schurer,
Als een fiscale aftrekpost het inkomen dusdanig verlaagt dat bepaalde heffingskortingen niet kunnen worden uitbetaald, vermindert de aftrekpost zonder dat u er echt op vooruit gaat. Dat geldt voor alle aftrekposten met uitzondering van de ziektekosten waar soms een compensatie en tegemoetkoming mogelijk is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tsz-regeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 17-12-2018 19:49 #179
Goedemorgen,

Mijn zoon heeft alleen OV (dat valt wel onder studiefinanciering), maar geen lening of studiebeurs.
Kan hij nu wel zijn studiekosten aftrekken van zijn inkomen (bijbaan)?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord
John Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste John,
Zodra uw zoon recht heeft op studiefinanciering, maar daar geen of ten dele gebruik van maakt, vervalt in 2018, 2019 en 2020 toch de aftrekpost scholingsuitgaven en studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stokman, 11-12-2018 21:32 #178
Mijn dochter heeft het hele jaar op schoevers gezeten. heeft 11.915.00.euro betaald. is er voor ons nog wat terug te ontvangen? Reactie infoteur, 12-12-2018
Beste Stokman,
Deze opleidingskosten minus 250 euro zijn bij uw dochter fiscaal aftrekbaar of schuiven door als restant persoonsgebonden aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 31-08-2018 14:23 #177
Mijn zoon gaat in september een verkorte Masteropleiding (IMBA) volgen van 1 jaar in Barcelona. Kosten 14.100 EUR. Deze opleiding wordt gevolgd met het doel gerelateerd werk te vinden aansluitend in Nederland. Hij heeft geen recht meer op studiefinanciering. Zijn deze studiekosten voor hem aftrekbaar en wanneer in de volgende situaties.
1. Hij volgt de studie zonder bijbaan in Barcelona. Zijn de studiekosten aftrekbaar in het aansluitend jaar als hij gaat werken in Nederland?
2. Hij volgt de studie met bijbaan in Barcelona. Zijn de studiekosten aftrekbaar van loon verkregen in Spanje?
bvd Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Jans,
Als uw zoon belastingplichtig is in Nederland, zijn in Nederland de studiekosten aftrekbaar. Voor 2022 is momenteel nog niet geheel duidelijk of de aftrek blijft bestaan:

https://financieel.infonu.nl/belasting/175635-aftrek-studiekosten-2018-en-2019-en-scholingsuitgaven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 07-06-2018 11:09 #176
Goedemorgen,
Mijn dochter heeft studiekosten gemaakt van 3837 euro daar is de drempel al vanaf.
Zij heeft aan loon verdient 5964 euro.
Wij hebben het belasting formulier ingevuld en zij krijgt helemaal niets aan studiekosten terug?
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 08-06-2018
Beste Aart,
Dat komt doordat uw dochter, gegeven haar inkomen, geen belasting hoeft te betalen. De aftrekpost schuift dan door naar het volgende jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 26-05-2018 14:18 #175
In September 2018 ben ik met een opleiding Master Educational Needs begonnen, hiervoor heb ik een vergoeding vanuit de lerarenbeurs gekregen. Nu heb ik het aantal benodigde studiepunten door een ziekte niet behaald en heb ik de totale vergoeding terug betaald. Kan ik nu het betaalde studiegeld alsnog als studiekosten opvoeren? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste H,
De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift die wordt ingetrokken als u niet minimaal 15 studiepunten per studiejaar haalt. De studiekosten kunnen ook aftrekbaar zijn als een studie niet wordt afgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 17-04-2018 16:29 #174
Goedemiddag,

In augustus 2013 heb ik een HBO studie (met studiefinanciering) afgerond, inmiddels ben ik bijna 5 jaar werkzaam en erachter gekomen dat dit niet het werk is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Met een loopbaancoach in gesprek gegaan en voor het werk dat ik wil gaan doen is een tweede HBO studie (zonder studiefinanciering) vereist. Nu twijfel ik tussen een deeltijd studie in Nederland en een voltijd studie in België. De kosten in Nederland zijn +/- €7000 hoger per jaar dan in België (tweede studie > instellingscollegegeld), maar ik kan hierbij dan wel werken. In augustus word ik 27 jaar en ben ik van plan te stoppen met mijn huidige werk. Weet u hoeveel ik ongeveer terug kan krijgen? Uitgaande van 2 situaties:
1) Deeltijd studie in Nederland (4 jaar)
2) Voltijd studie in België (3 jaar)

Zit er verschil in het opgeven van binnenlandse en buitenlandse studiekosten? Loop ik het risico wanneer ik in Nederland de studie volg ik maar voor 1 jaar de studiekosten kan aftrekken i.v.m. de afschaffing in 2019?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste L,
Zolang u in Nederland belastingplichtig bent en uw studie bedoeld is voor uw loopbaan, zijn de studiekosten zeer waarschijnlijk aftrekbaar. Hoeveel u terugkrijgt van uw aftrek hangt vervolgens af van de hoogte van uw inkomen. Dat varieert van 36,55% teruggave tot bijna 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aline, 03-04-2018 17:36 #173
Ik volg een HBO duaal opleiding via mijn werkgever. Mijn werkgever betaalt de gehele studie. Ik heb deze voorgeschoten en krijg het totale bedrag terug. Hoe moet ik dit invullen op de belastingaangifte? Moet ik het kopje uitgaven voor studie zonder studiefinanciering evengoed invullen? Reactie infoteur, 04-04-2018
Beste Aline,
Als u de studiekosten in hetzelfde jaar terugkrijgt, is er geen aftrek en hoeft u bij de aftrek studiekosten en scholingsuitgaven niets in te vullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christy, 20-03-2018 09:07 #172
Goedemorgen,

Ik doe een Hbo opleiding en heb geen recht op studiefinanciering. Ik betaal mijn lesgeld in termijnen. Mag ik het gehele collegegeld voor dit studiejaar opgeven of verdeeld over 2017/2018?

Gr Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Christy,
U mag in een jaar als aftrek opgeven wat u ook in dat jaar hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johs Heymink, 18-03-2018 12:45 #171
Mijn dochter deed zelf aangifte om de belasting terug te vragen van haar vakantiewerk. Op deze zelfde aangifte probeerde ze de studiekosten (boven de 250 EUR) terug te vragen. Maar dus ook nog steeds niet aftrekbaar. Ik denk dat het met haar leeftijd te maken heeft? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Johs Heymink,
Het kan zijn dat haar inkomen te laag is geweest, maar dan schuift de aftrek als restant persoonsgebonden aftrek door naar 2018 of 2019:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Verbeek, 14-03-2018 14:43 #170
Goedemiddag,
Mijn zoon doet HAVO 5 op een VAVO-school. Gaat met trein en bus. Zijn reiskosten die wij betalen (ruim boven drempel van €250) aftrekbaar. Dank. Reactie infoteur, 14-03-2018
Beste Fred Verbeek,
De kosten van vervoer naar school zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johs Heymink, 13-03-2018 21:49 #169
Hallo, toch zie ik het niet als teruggave op de aangifte, of ik nu 100, 250 of 1000 EUR ingeef aan kosten. Zou de oorzaak zijn dat ze nog geen 18 is? Reactie infoteur, 14-03-2018
Hallo Johs Heymink,
Uw dochter kan alleen een aftrek opvoeren in haar eigen belastingaangifte inkomstenbelasting. Bij u is er inderdaad geen aftrek zichtbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johs Heymink, 12-03-2018 17:12 #168
Goedemiddag,

Even een reactie op jullie antwoord op mijn vraag van 11 maart jl.:
Als mijn dochter nu zelf die totale 400 EUR heeft bekostigd, zou ze dat toch wel moeten kunnen aftrekken? Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Johs Heymink,
Ja bij uw dochter is het bedrag aan betaalde studiekosten dan aftrekbaar minus 250 euro drempel. Bij u is er geen aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johs Heymink, 11-03-2018 22:08 #167
Goedenavond,
Mijn dochter studeert op het MBO voor het eerste jaar. Ze is thuiswonend. Ze is 17 jaar oud en heeft daardoor geen studiefinanciering of DUO lening. Er zijn wel kosten gemaakt, : zo heeft ze ca 400 EUR aan software licenties en boeken gekocht.

Als ik de kosten opvoer in het belasting-aangifte programma dan zie ik hier geen belastingvoordeel in terug. Wat is hier van de oorzaak? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Johs Heymink,
Er is een drempel van 250 euro waardoor hooguit 150 euro fiscaal aftrekbaar kan zijn. Als u de kosten voor uw dochter hebt betaald, is er overigens geen aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bayram Ozan, 07-03-2018 12:51 #166
Goedemiddag,

İk zit zelf nu op de hbo. En ontvang studiefinanciering +lening. Ben in studiejaar 2016/2017 begonnen met hbo-opleiding. Mijn vraag is heb ik dan recht op studieaftrek bij de belastingdienst. Per studie jaar betaal ik 1900 euro collegegeld en 500 euro ongeveer boekengeld. Reactie infoteur, 08-03-2018
Beste Bayram Ozan,
Uw studiekosten zijn door de studiefinanciering niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emme, 05-03-2018 09:31 #165
Hoi Zeemeeuw,

Zelf ben ik in september 2016 begonnen aan mijn master en hier ben ik nog mee bezig. Vanaf dat moment heb ik geen studiefinanciering meer gekregen, omdat ik in het nieuwe leenstelsel val. Ik betaal mijn collegegeld zelf, heb geen OV en maak geen gebruik van een lening bij DUO. Zijn mijn betaalde studiekosten aftrekbaar in studiejaar 2017? Daarnaast heb ik deze kosten niet opgegeven in mijn belastingaangifte van vorig jaar. Kan ik dit nog veranderen? Of is dit te laat?

Heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet,
Emme Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Emme,
Als je recht had op studiefinanciering, is er geen fiscale aftrek. Denk je wel recht te hebben op aftrek, dan kan de belastingaangifte nog worden aangepast. In een jaar zijn hooguit de in dat jaar betaalde studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun, 01-03-2018 10:03 #164
Beste Zeemeeuw,

In februari 2017 ben ik uitgeschreven bij mijn studie over het studiejaar 2016/2017. Ik heb in 2017 geen studiekosten meer betaald, maar in 2016 nog wel voor 2017 t/m februari. Kan ik dan nog studiekosten bij de belastingaangifte in 2017 aftrekken? En zo ja, kan ik dat voor het gehele studiejaar doen of alleen voor de twee maanden dat ik nog in 2017 ingeschreven was?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Teun Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Teun,
De in in een jaar betaalde studiekosten zijn aftrekbaar in dat jaar. U kunt altijd nog een correctie laten aanbrengen in uw belastingopgave inkomstenbelasting (maximaal 5 jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ru, 20-02-2018 03:52 #163
Ik had in 2017 t/m juli recht op studiefinanciering. In september heb ik het collegegeld voor het nieuwe studiejaar betaald. Kan ik dit bedrag nu opgeven als aftrekpost aangezien ik geen recht meer had op studiefinanciering in het studiejaar 2017/2018?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 20-02-2018
Beste Ru,
Als u geen recht meer hebt op studiefinanciering voor het nieuwe studiejaar, dan zijn de studiekosten die daarmee samenhangen fiscaal aftrekbaar minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 31-01-2018 17:52 #162
Goedenavond,

Ik heb een vraag. Mijn werkgever heeft in 2017 mijn chauffeursopleiding voorgeschoten. Heb een studieovereenkomst helemaal top. Alles in 1 keer gehaald. Nu is in mijn contract en studieovereenkomst opgenomen dat werkgever €125 (per 01-2018) per maand bruto inhoudt. Moet ik dit dan ook x aantal maanden opgeven bij aangifte of moet ik dit netto uitrekenen. Volgende vraag mag dit al aangeven bij aangifte 2018 of in 2019?

Ik hoor het graag van u.
Groeten John Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste John,
U mag alleen de last aftrekken die op uw schouders rust en dat is het netto ingehouden bedrag. Dat vult u in bij uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 22-01-2018 11:47 #161
Beste…

Ik ga vanaf september 2018 vier jaar studeren aan een particuliere opleiding voor mijn toekomstige baan waarvoor de studiekosten 6900-, per jaar bedragen. Hiervoor krijg ik een langleven leren krediet en dus een lening voor de volledige studiekosten per jaar. Ik zal daarnaast 32 uur per week werken, mijn inkomen zal in schaal 2 of 3 vallen.

Kan ik de studiekosten aftrekken van de belastingdienst en weet u ongeveer hoeveel ik terug kan krijgen?

Hartelijke groet Reactie infoteur, 23-01-2018
Beste Jeroen,
Als u recht hebt op een langlerenkrediet, dan zijn de studiekosten aftrekbaar. Als uw inkomen in belastingschijf 2 zit, dan krijgt u tot 40,85% van uw aftrekpost terug (2018).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vince, 02-01-2018 23:34 #160
Ik heb afgelopen jaar een studie gevolgd, maar niet afgerond.
Het was een thuisopleiding en ik kreeg niks vergoed van instanties etc.

Kan ik de kosten van mijn studie terug vragen? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Vince,
Als u studeerde ten gunste van een toekomstige baan en geen recht had op studiefinanciering, dan zijn de studiekosten minus 250 euro fiscaal aftrekbaar. U krijgt dan maar een deel van de gemaakte studiekosten terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miran, 19-12-2017 16:51 #159
Beste Zeemeeuw,

Toevallig kom ik op deze site. Ben aan het zoeken hoeveel je ongeveer terugkrijgt van een studie van ongeveer 1600 euro (drempel is hier al vanaf). Hoe kan ik dit berekenen?

Dank voor uw hulp! Reactie infoteur, 20-12-2017
Beste Miran,
Dat hangt van de hoogte van uw inkomen af. Afhankelijk van de belastingschijf die daar bij hoort krijgt u 36 tot 52% terug:

https://financieel.infonu.nl/belasting/162708-inkomstenbelasting-2017-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jochen, 06-12-2017 22:20 #158
Beste,

Voor 2013 was een laptop o.i.d. nog aftrekbaar, tegenwoordig niet meer. Nu vraag ik mij af of dit voor iemand die een HBO ICT-studie volgt nog wel mogelijk is. Een muziekinstrument is nodig voor een aankomend muzikant. Een laptop of pc voor een ICT-student.

Klopt het dat geen enkele student recht heeft op het aftrekken van dergelijke uitgaven (laptop/pc)?

Alvast dank! Reactie infoteur, 07-12-2017
Beste Jochen,
Een laptop en pc zijn in het dagelijkse verkeer zo normaal geworden dat die voor de particulier niet meer met een fiscale aftrek studiekosten worden ondersteund.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 21-10-2017 23:03 #157
Beste Zeemeeuw,

Mag ik de studiekosten van 2016 aftrekken als ik in 2016 geld heb geleend bij de bank/bij duo tegen rente? Ik kreeg in 2016 geen studiefinanciering meer, dat was al afgelopen.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Gr. Reactie infoteur, 24-10-2017
Beste R,
Een studielening mag u in box 3 aftrekken als schuld. Daarbij is er wel een drempel van 3.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. van Bijnen, 05-10-2017 18:03 #156
Geachte infoteur
Moet ik reiskosten (voor een studie) die door mijn werkgever vergoed worden, opgeven als ontvangen studiekosten vergoeding bij de belasting aangifte? Reactie infoteur, 06-10-2017
Geachte A. E. van Bijnen,
Als uw werkgever de vergoeding als reiskosten boekt en niet bij u als extra inkomen, dan hoeft u hierover geen belasting te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liek, 28-09-2017 12:29 #155
Goedendag, mijn man is alleen verdiener, ik ben wel ZZPer, maar met negatief inkomen. dit jaar ben ik een opleiding Reiki gaan doen, hij betaalt dus de rekeningen; mag hij dan deze opleiding aftrekken van de belasting? plan is wel om een praktijk te gaan beginnen. ook is het plan om verder te gaan met een niet erkende opleiding ; moderne hypnotherapie. Is die ook aftrekbaar?
Door hem, of moet ik die straks zelf met terugwerkende kracht aftrekken van mijn eigen inkomsten?
groet, Liek Reactie infoteur, 29-09-2017
Goedendag Liek,
Als de opleiding voor uw werk is (en geen hobby), dan zijn uw opleidingskosten bij een gezamenlijke belastingaangifte bij uw man aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 07-09-2017 14:31 #154
Allereerst dank voor het beschikbaar stellen van de tijd en kennis om op mijn vraag te reageren!

In 2013 heb ik een opleiding gevolgd tbv een toekomstig beroep. Kosten hiervan bedroegen € 50.000 en betaald in 2013. Inkomen was € 35.000. Ik was 4 maanden voltijd aan de studie en 43 jaar. De studiekosten heb ik opgevoerd in 2013 waarbij deze gemaximeerd werden tot € 15.000. In 2014 heb ik het restant (€ 35.000) opgevoerd als restant PG-aftrek. Naar nu blijkt heb ik dat onjuist opgevoerd in 2014. Is een correctie mogelijk of ziet het er naar uit dat ik de teruggaaf 2014 terug moet betalen? Mag ik het restant aanmerken als restant persoongebonden aftrek? Reactie infoteur, 08-09-2017
Beste Marcel,
Als de Belastingdienst de fout opmerkt, zult u terug moeten betalen. U mag inderdaad maximaal 15.000 euro aftrekken en een bedrag is alleen aftrekbaar indien in het jaar van aftrek is betaald. De post restant persoonsgebonden aftrek is een post die door de Belastingdienst (al dan niet automatisch) berekend en gefiatteerd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jop, 24-08-2017 14:19 #153
Ik volg vanuit mijn werkgever een opleiding aan een instituut van de UvA. De kosten hiervoor zijn 4750 euro. Mijn werkgever voldoet deze kosten bij wijze van voorschot op het loon. Vervolgens word ik als werknemer in staat gesteld om in 3000 uur het voorschot terug te verdienen. Op ieder gewerkt en gefactureerd uur wordt 1/3000ste deel van 75% van de opleidingskosten ingehouden. Wanneer ik vervolgens 3000 uur heb gewerkt, wordt de overige 25% kwijtgescholden.

Mijn eerste vraag is of ik de opleidingskosten mag aftrekken van de belasting, aangezien het voorgeschoten wordt door mijn werkgever? Of betaal ik op deze manier indirect de belasting en telt dit niet bij de belasting?

Mocht ik wel de opleidingskosten kunnen aftrekken van de belasting, is de regeling van 25% kwijtschelden na 3000 uur dan niet in mijn nadeel? Omdat ik hierdoor minder van de belasting terugkrijg? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Jop,
U mag de opleidingskosten aftrekken die op uw drukken, dat is in dit geval het bedrag dat in op uw loon wordt ingehouden. Wat wordt kwijtgescholden is niet aftrekbaar, maar die kosten hebt u dan ook niet gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel Coenen, 12-08-2017 08:52 #152
Zoon 19 volgt BBL opleiding.Geen recht op studiefinanciering noch OV. Is een lening aan kind voor studie voor de ouders aftrekbaar? Wij hebben school rechtstreeks betaald, ook de OV. Reactie infoteur, 14-08-2017
Beste Carel Coenen,
Als er een lening is afgesloten door uw zoon, drukken de kosten op hem en zijn de studiekosten aftrekbaar (er moet een contract zijn en er moet rente worden betaald). De fiscus doet in dit soort gevallen vaak wel moeilijk en kan vragen om e.e.a. aan te tonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Noltes, 02-08-2017 11:35 #151
Mijn zoon is vorig jaar begonnen met een HBO-opleiding. Hij ontvangt geen studiefinanciering. Kan hij de studiekosten zoals collegegeld en studieboeken aftrekken van de belastingen? Zo ja, moet hij die aantoonbaar zelf hebben betaald?

Mvg Reactie infoteur, 03-08-2017
Beste H. Noltes,
Als uw zoon recht heeft op studiefinanciering is er geen aftrek. Als hij geen recht heeft op studiefinanciering en daarom ook geen studiefinanciering krijgt, is er wel aftrek als hij de studiekosten aantoonbaar heeft betaald. Vaak checkt de Belastingdienst dit soort dingen, maar niet altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 27-06-2017 17:40 #150
Geachte,
Is er een mogelijkheid dat, doordat de formatie van het kabinet zo lang duurt, er in 2018 ook nog de aftrekpost studiekosten bestaat zoals deze nu is? Of is al veel eerder besloten dat dit in 2018 niet meer mogelijk is en er dan alleen nog maar scholingsvouchers voor kansberoepen zijn? Reactie infoteur, 17-07-2017
Geachte Cor,
Ja dat kan zeker. Als de formatie van het nieuwe kabinet lang duurt, zullen bepaalde (nieuwe) belastingmaatregelen nog niet in 2018 kunnen worden ingevoerd. Bovendien heeft het kabinet dit voorjaar na de verkiezingen aangekondigd dat een uitstel naar 2019 voor de hand ligt. Die tegenvaller is budgettair al ingeboekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 20-05-2017 21:29 #149
Beste heer/mevrouw,

Ik heb zojuist mijn bachelor afgerond in 4 jaar waar ik studiefinanciering voor kreeg! volgend school jaar begin ik met. een master in het buitenland, deze betaal ik van eigen geld, en het collegegeld is een ruim bedrag.

Dit mag ik aftrekken aangezien ik geen recht meer heb op stufi, en ik de studie zelf betaal.
Hoe weet ik zeker of ik binnen de standaard procedure val? Dit wordt mijn 5 e studiejaar in totaal en heb alles nog nominaal gehaald!?
Ik ben 22 jaar oud!

Hoe werkt het aftrekken precies? En krijg je alles terug aan kosten die je maakt? Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste Kees,
Van de aftrekpost die u hebt, krijgt u het percentage terug wat u ook aan belasting over uw inkomen betaalt. Bevindt uw inkomen zich bijvoorbeeld in de belastingschijf van 40%, dan kunt u maximaal 40% terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myrthe, 15-05-2017 22:31 #148
Ik wil in september beginnen met opleiding tot opticien, 3 jaar een bbl opleiding. Ik zou dan ieder jaar opleidingkosten hebben van ongeveer €575,- en €200 euro voor boeken (voor de hele opleiding). Ik zou een laptop voor mezelf willen aanschaffen, mijn vriend heeft er een maar die doet zelf een hbo opleiding dus hij heeft ook vaak de laptop nodig. Wat zou ik allemaal kunnen terug vragen van de belasting? Reactie infoteur, 17-05-2017
Beste Myrthe,
De aftrekpost studiekosten bestaat uit alle verplichte studiekosten exclusief een laptop en reiskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steef, 09-05-2017 22:35 #147
Geachte heer,
Dit jaar start ik mijn MBA in het buitenland. Ik heb salaris over 8 maanden (tot en met augustus), dan stop ik geheel met werken om te kunnen studeren. De kosten voor deze MBA zijn hoog; derhalve zal ik deze volgend jaar aftrekken over belastingjaar 2017 en maak ik graag gebruik van de 'standaard studieperiode', (welke ik nog nooit eerder heb aangevraagd en ik ben nu 28 (dus voor mijn dertigste)), zodat ik het limiet van 15.000,- kan overschrijden.
Kom ik in aanmerking voor de standaard studie periode, als ik na de 8 maanden stop met werken? Een duidelijke omschrijving van deze term ontbreekt mijn inziens, en enkele maanden geleden werd via de Belastingtelefoon aangegeven dat het 'waarschijnlijk wel kon', maar ik heb nog steeds vraagtekens bij de twijfelende reactie. Ik kan alleen nergens terug vinden, waarom het niet zou kunnen. Kunt u mij advies geven?
Alvast hartelijk dank, vriendelijke groet Steef. Reactie infoteur, 10-05-2017
Geachte Steef,
Dat hangt er vanaf. De standaardstudieperiode van de Belastingdienst is een aaneengesloten periode van niet meer dan 5 kalenderjaren waarin u voornamelijk studeert en die moet eindigen voordat u 30 jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cjqb, 23-04-2017 17:03 #146
Mijn zoon volgt een HAVO opleiding op een particuliere school. Deze wordt betaald van zijn spaarrekening. Mag ik als ouder deze kosten opgeven? Reactie infoteur, 24-04-2017
Beste Cjqb,
U kunt als ouder deze kosten helaas niet aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonnr, 21-04-2017 14:40 #145
Mijn dochter wil over 2 jaar extra beta cursussen gaan volgen op vwo niveau bij het wismon. Kan ik hier iets van terug vragen bij de belasting? Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Yvonnr,
Deze bijlessen zijn voor u niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rinus, 08-04-2017 10:08 #144
Beste,

Mijn zoon van 16 doet eindexamen mavo en wij willen hem opgeven voor een aantal extra examentrainingen. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 10-04-2017
Beste Rinus,
De kosten voor de extra examentrainingen voor de mavo zijn niet aftrekbaar als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mnq, 30-03-2017 23:56 #143
Ik krijg voor mijn studie financiering van DUO, maar nu heeft mijn opleiding vorig jaar besloten dat ze er flink wat extra studiekosten bij hebben gedaan. Zo heb ik in 2006 verplicht een maand naar het buitenland gemoeten voor zo´n 2000 euro en school ook gewoon door moeten betalen die maand. En aankomend jaar komen daar nog 5 maanden buitenland bij. Dit was mij voor de studie begon helaas niet duidelijk, want dit is icm met mijn woning natuurlijk hard te halen. Maar nu sinds de nieuwe wijziging kan ik deze kosten niet meer aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Mnq,
Omdat u in 2016 en 2017 recht hebt op studiefinanciering, hebt u helaas geen aftrekpost studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madelief, 29-03-2017 08:10 #142
Mijn dochter doet naast het voortgezetonderwijs een officiële opleiding. Mag ik dat wel aftrekken bij de belasting? Het zijn extra kosten die wij maken en ze is te jong om een studiebeurs aan te vragen (13). Reactie infoteur, 29-03-2017
Beste Madelief,
Helaas mogen de ouders niet de studiekosten van hun kind aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harm, 28-03-2017 16:59 #141
Ik heb eerst hbo gestudeerd, nu ben ik verder gegaan op de universiteit met een master. Mijn studiefinanciering qua basisbeurs is al afgelopen waardoor ik nu aangewezen ben op een lening. Deze mag ik niet toevoegen als 'studiekosten' omdat ik nog wel onder de wet studiefinanciering val en daar een lening vandaan krijg. Klopt dit? Als ik mijn studiekosten (ca €3000,-) wel aftrekbaar zijn scheelt het behoorlijk wat geld aan het eind van de berekening (ca €1000,-). Daarom vraag ik het maar even na voor de zekerheid. Reactie infoteur, 29-03-2017
Beste Harm,
Als dit een lening van DUO is (studiefinanciering), is er geen recht op aftrek van studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 23-03-2017 14:44 #140
Mijn vriendin volgt nu een cursus van 900 euro. Zij betaalt dit van het persoonsgebonden budget deel uit haar brutoloon.
Kan zij deze studiekosten straks ook nog opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte 2017?

Dank
Martijn Reactie infoteur, 23-03-2017
Beste Martijn,
Als de studiekosten door een ander worden vergoed, zijn ze niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 23-03-2017 10:18 #139
Ik studeer aan het HBO en heb dit jaar tot en met augustus nog studiefinanciering ontvangen. Nu zijn er in 2016 nog 4 maanden waarvoor ik geen studiefinanciering meer heb gekregen en wel schoolgeld moest betalen. Kan ik deze 4 maanden aangeven bij de belasting? Als ik deze toevoeg bij mijn belastingaangifte komt er een bedrag uit van ongeveer 100 euro terwijl ik nog zeker 1030 heb moeten betalen in die 4 maanden. Reactie infoteur, 23-03-2017
Beste Lotte,
Kan het zijn dat uw inkomen te laag was om de totale belastingteruggave te kunnen doen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Femke, 21-03-2017 14:54 #138
Maakt leeftijd nog een verschil? Mijn vriend heeft een deeltijd mbo opleiding gedaan op zijn 37e. Kosten €4500, zelf betaald. We zouden het graag als aftrekpost willen aanmerken. Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Femke,
De leeftijd is hierbij niet van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 20-03-2017 16:10 #137
Goedemiddag,
Onze zoon heeft in 2013/2014 een hbo studie gevolgd. Als gevolg van niet genoeg behaalde studiepunten is na 1 jaar zijn studie stopgezet. We hebben van Duo het verzoek gekregen om het bedrag (studiekosten en ov) terug te betalen. Is dit bedrag wat we terug moeten betalen nu aftrekbaar in 2016?

mvg,
Marie Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Marie,
Het bedrag aan studiekosten dat terug moet worden betaald is niet aftrekbaar in box 1. Wel is jaarlijks de schuld aftrekbaar in box 3 voor zover die groter is dan 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 15-03-2017 15:17 #136
Goedemiddag,

Voor mijn studie volg ik 1 dag per week les, de rest van de week ben ik werkzaam. Mijn werkgever houdt €200 van mijn salaris in voor mijn studie. Nu is mijn vraag kan ik deze maandelijkse inhouding van de belasting aftrekken.

mvrg.

Bert Reactie infoteur, 16-03-2017
Goedendag Bert,
Dat hangt ervan af. Als uw werkgever salaris inhoudt in verband met niet gewerkte uren, is dit niet aftrekbaar. Als de werkgever de studie betaalt maar daarvoor wel 200 euro inhoudt, is dit aftrekbaar onder de noemer studie- en scholingskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Glen, 12-03-2017 22:59 #135
Hallo,

Ik ben in september 2016 gestart met een nieuwe HBO opleiding, hierdoor krijg ik geen studiefinanciering. Ik betaal de opleiding volledig zelf en maak dus ook niet gebruik van een lening. Is er voor de belasting nog een verschil tussen het volgen van een voltijds of deeltijd studie voor de aftrekkosten? Als ik het goed begrijp moet ik dus de kosten invullen die ik heb gemaakt van september 2016 tot en met december 2016?

Groeten Reactie infoteur, 14-03-2017
Hallo Glen,
Als u geen recht had op studiefinanciering maar wel studiekosten had in 2016, dan zijn de gemaakte kosten minus 250 euro aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ismeta, 12-03-2017 21:35 #134
Beste,

In maart 2016 ben ik begonnen met hbo opleiding fysiotherapie. Ik heb een lening via DUO aangevraagd waarbij 300 euro als een lening heb en 380 heb als een gift. Elke maand moet ik 600 euro voor mijn opleiding betalen. Ik vroeg me af hoe ik dit voor belasting (jaar 2016) kan aanvragen?

mvg,
Ismeta Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Ismeta,
Als u studiefinanciering ontvangt, zijn uw studiekosten niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 12-03-2017 15:18 #133
Beste Marcel,

Ik heb in augustus 2016 mijn HBO-studie afgerond en ik heb dan ook tot en met die maand studiefinanciering ontvangen. Inmiddels is die lening omgezet in een gift. In september 2016 ben ik echter op de universiteit gaan doorstuderen, waarbij ik wettelijk instellingsgeld moest betalen ter hoogte van 3000,-, Kan ik dit bedrag, eventueel daarbij nog boekenkosten vanaf september nu als aftrekpost opgeven? Ik heb immers geen vergoedingen gekregen voor mijn nieuwe studie en de eerder uitgekeerde studiefinanciering waren ter bekostiging van mijn eerste studie (waarvan ik overigens verder geen kosten opvoer in mijn belastingaangifte). Ik kijk uit naar uw antwoord. Reactie infoteur, 14-03-2017
Beste Esther,
De uitgaven voor uw studie na afronding van de studiefinanciering zijn fiscaal aftrekbaar, indien de studie voor uw (toekomstig) beroep is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 09-03-2017 15:04 #132
Mij zoon is in september 2016 een mbo-opleiding gaan volgen en hij heeft toen kosten moeten maken. Hij heeft zodoende t/m december 2016 'zelf' de studie en ook reiskosten moeten betalen omdat hij nog geen 18 jaar was. In oktober 2016 werd hij 18 jaar en zo was er pas recht op OV per 01-01-2017… Welke kosten zijn voor hem (of voor ons als ouders) aftrekbaar? Reactie infoteur, 11-03-2017
Beste Marcel,
Voor u als ouders zijn de studiekosten van uw zoon niet aftrekbaar. Uw zoon kan recht hebben op aftrek tot het moment dat hij recht kreeg op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 09-03-2017 10:22 #131
Goedemorgen,

Al geruime tijd werkzoekend heb ik in 2016 besloten de opleiding te gaan volgen bij The International Butler Academy. Ik heb deze opleiding in november met succes afgerond. Zijn deze kosten (€ 13.750,00) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Met vriendelijke groet,
Monique Reactie infoteur, 10-03-2017
Beste Monique,
Voor specifieke opleidingen, kunt u dit het beste bij de opleiding zelf navragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leendert, 08-03-2017 17:08 #130
Als ik studiekosten (boeken) gemaakt in 2015 voor dat jaar ben vergeten af te trekken mag ik dat in 2016 alsnog doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Leendert,
Een vergeten post kunt u alsnog bij de Belastingdienst onder de aandacht brengen, maar niet zomaar aftrekken in een volgend jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van Beek, 08-03-2017 16:11 #129
Hallo,

ik heb een jaar bedrijfseconomie gestudeerd en ben daarna begonnen met de opleiding bedrijfskunde. Hier heb ik 4 jaar studiefinanciering voor gekregen. In 2016 heb ik geen studiefinanciering meer gekregen. Zijn de studiekosten over dat jaar dus fiscaal aftrekbaar? Zo ja, mijn moeder heeft deze maandelijks overgemaakt naar school. Heb zelf maandelijks 100 euro naar haar overgemaakt voor de studiekosten. Is het volledige lesgeld aftrekbaar, of de 100 euro die ik heb overgemaakt of helemaal niets?

Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 09-03-2017
Hallo Peter van Beek,
Aftrekbaar kan zijn dat deel van de studiekosten waarvan u kunt aantonen dat u ze betaald hebt. Als u geld naar uw moeder overmaakt, moet daar duidelijk bijstaan dat dit ter betaling van de studiekosten is. Het beste hebt u een contract opgesteld met uw moeder waarin staat dat zij u geld leent voor de studie (met rente) en dat u daarvan maandelijks 100 euro terugbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 07-03-2017 19:17 #128
Hoi,

Ik ben in september 2016 gestart met een nieuwe opleiding. De kosten bedragen totaal inclusief boeken ongeveer 2000 euro, die ik in termijnen betaal. In 2016 heb ik qua kosten ongeveer 1000 euro afbetaald, en het resterende deel volgt dus in 2017. Kan ik de kosten van het volledige schooljaar aftrekken, of moet ik opgeven wat ik dus tot nu toe in termijnen in alleen 2016 heb betaald?

Alvast bedankt voor het antwoord! Reactie infoteur, 09-03-2017
Hoi Romy,
U kunt voor het belastingjaar 2016 aftrekken wat u in dat jaar aan studiekosten hebt betaald (als er geen recht op studiefinanciering bestaat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariëlle Gerritsen, 05-03-2017 20:05 #127
Hi,

Ik ben in september 2015 gestart met het tweede deel van mijn lerarenopleiding. Ik stond het volledige studiejaar 2015/2016 ingeschreven en heb over die periode lesgeld betaald. Ik had geen recht op studiefinanciering maar wel op een tegemoetkoming leraren.

Kan ik de kosten voor het volledige studiejaar aftrekken bij mijn aangifte over 2016 of moet ik de kosten evenredig verspreiden per maand en kan ik alleen de maanden in 2016 verrekenen? en had ik de maanden in 2015 moeten verrekenen bij mijn aangifte over 2015?

Geld de tegemoetkoming leraren hierin ook als inkomen?

Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Reactie infoteur, 06-03-2017
Hi Mariëlle Gerritsen,
De tegemoetkoming leraren is geen inkomen, maar een gift. Het nadeel van deze gift is dat er dan voor de kosten vanaf september 2016 geen aftrek studiekosten is. De studiekosten over 2015 verrekent u in uw belastingaangifte over 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 04-03-2017 15:48 #126
Hallo,
Ik volg een modulaire mba opleiding van in totaal 10 modules. Ieder jaar volg ik 1 module. Voor de module die ik in 2016 gevolgd heb betaalde ik zelf 5000 euro. Via een studieregeling bij mijn werkgever worden per jaar maximaal 3000 aan studiekosten vergoed. Door vertraging bij mijn werkgever in 2016 is de studievergoeding 2016 pas in januari 2017 op mijn rekening bijgeschreven. In 2017 volg ik weer een module waarvoor ik 5000 euro betaal en 3000 euro vergoeding van mijn werkgever krijg (deze keer zal dit wel in 2017 op mijn rekening bijgeschreven worden).

Hoe moet ik nu de studiekosten aangeven in de belastingaangifte 2016 en 2017? Ik zie de volgende scenario's:
1) Alleen de betaalde kosten en ontvangen vergoedingen in het betreffende jaar moeten worden aangegeven. Dus voor 2016 zou dan gelden een aftrekpost van 5000 - 250 (drempel) = 4750 euro. En in 2017 een aftrekpost van 0 want 5000 betaald, maar 6000 ontvangen (3000 januari 2017 en 3000 later in 2017)
2) De vergoeding van 2016 moet al in de aangifte van 2016 gemeld worden ook al is deze pas in januari 2017 aan mij overgemaakt. Dus in 2016 heb ik dan een aftrekpost van 5000 - 3000 - 350(drempel) = 1750 euro en in 2017 heb ik wederom deze aftrekpost.

Wat is juist? Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Henk,
Het gaat om de kosten die op u drukken in een jaar. Dat zou betekenen dat u kunt kiezen voor scenario 1. Dat geeft u bovendien een extra voordeel van 250 euro. Als de fiscus dit later niet wil accepteren, kiest u alsnog voor scenario 2.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Smits, 01-03-2017 18:19 #125
Mijn dochter studeert aan de pabo. Ze heeft geen geld geleend, ze krijgt het geld van ons om haar studie te betalen. Ze heeft een bijbaantje.Nadat wij de belastingteruggave in hadden gevuld blijkt dat min dochter maar rond de 60 euro aan studiekosten terug krijgt terwijl ze er ruim 2600 had inclusief boeken. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Janny Smits,
Waarschijnlijk was het inkomen van uw dochter te laag om alles uit te kunnen betalen. In dat geval schuift de aftrekpost door naar volgend jaar als restant persoonsgebonden aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Davy, 02-02-2017 19:06 #124
Een vriend van mij is in 2009 begonnen met zijn HBO studie en door vertraging dit jaar (2017) afgestudeerd. Over de periode 2014 tot heden geen recht meer op OV & studiefinanciering/lening natuurlijk. Kan hij over vorig jaar (en eventueel voorgaande jaren) dit aftrekken? Hij heeft collegegeld etc. zelf betaald van zijn bijbaan. Reactie infoteur, 04-02-2017
Beste Davy,
Als er geen recht meer is op studiefinanciering, mag hij de verplichte studiekosten minus 250 euro aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin Kleijwegt, 31-01-2017 22:24 #123
Beste, ik heb in 2016 meerdere cursussen gedaan omdat deze verplicht zijn in het werk dat ik doe (zeevaart). De kosten per cursus variëren van +- 250 tot 1500 €, kan ik al deze cursussen bij elkaar optellen en daar de drempel van 250€ vanaf trekken? Of moet ik dat per cursus doen? Mvgr Erwin Reactie infoteur, 02-02-2017
Beste Erwin Kleijwegt,
De in hetzelfde jaar betaalde cursussen mag u optellen en daar 1x 250 euro vanaf trekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia Huizer, 30-01-2017 22:23 #122
Mijn vriend en ik doen beiden een opleiding die aftrekbaar is voor een toekomstig beroep (uiteraard minus de drempel van 250). Mijn vriend heeft geen inkomen, ik verdien modaal. Wij zijn fiscaal partners. Kunnen de kosten van de studie van mijn vriend ook bij mijn belastingaangifte als aftrekpost toegevoegd worden? (Mijn vriend betaalt zijn studie zelf.) En krijgen we van de gemaakte kosten van allebei de studies dan +/- 40% aftrekpost terug? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Cornelia Huizer,
U mag als fiscale partners de studiekosten in uw belastingaangifte inkomstenbelasting onderling verdelen door te schuiven met aftrekposten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angeliki, 23-01-2017 10:17 #121
Beste,
Ik ben van plan in april te starten met een schoevers opleiding van 2 jaar, naast mijn parttime baan. De kosten worden in totaal geschat op 6500,- verdeeld over 2 jaar. Als het goed is kan ik dan 2 x de drempel a 250 euro aftrekken, en krijg ik een deel terug bij de belastingaangifte. De opleiding word door mij gefinancierd, en er is geen spraken van studifinanciering.
Wat is ongeveer het bedrag wat je terug kan krijgen?
En is het zo, mocht het allemaal gaan veranderen voor 2018, dat de kosten dan niet meer aftrekbaar zijn? of omdat de opleiding dan al vanaf 2017 gestart is, dat niet geldt en de kosten aftrekbaar bljiven?

Met vriendelijke groet,

Angeliki Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Angeliki,
Aftrekbaar zijn de kosten die u in een jaar ook betaalt. Wanneer u gestart bent, is dan niet van belang. Hoeveel u in 2017 terugkrijgt van uw fiscale aftrek hangt af van de belastingschijf waarin uw jaarinkomen valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 19-01-2017 11:23 #120
Ik volg sinds kort een opleiding en vroeg me af of vervoerskosten en/of parkeerkosten kunnen aangegeven worden in de belastingen. Indien ja, moeten alle parkeerbewijsjes gehouden worden?

Met vriendelijke groeten,
Marijke Reactie infoteur, 21-01-2017
Beste Marijke,
Vervoerskosten kunnen voor een particulier niet als studiekosten worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dave, 15-01-2017 17:47 #119
Ik volg sinds december 2016 een thuis studie sportvoeding, de kosten voor deze opleiding zijn ongeveer 900 euro. Nu is het zo dat ik de kosten in termijnen van 12 maanden betaal. Kan ik dan bij mij belastingaangifte aangeven dat de studie 900 kost? Of moet ik dan alleen het termijn van december 2016 invullen? Reactie infoteur, 16-01-2017
Beste Dave,
Voor de aftrek studiekosten kunt u voor 2016 invullen wat in 2016 ook daadwerkelijk door u is betaald, de rest komt dan in 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verwijlen, 04-01-2017 15:24 #118
Beste,

Mijn vrouw wil een cursus pedicure gaan volgen.Het examen daarvoor is landelijk erkend.
Kan zij de gemaakte kosten minus de drempel aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 05-01-2017
Beste Verwijlen,
Als uw vrouw pedicure wilt worden en het dus geen hobby is, zijn de kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lianne, 02-01-2017 12:55 #117
Beste,

Als ik een training voor een certificaat zou volgen in Zweden, is dat lesgeld dan ook fiscaal aftrekbaar? Het is niet erkend door DUO oid.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Lianne,
Als dit een serieuze opleiding is voor uw toekomstige baan, is er aftrek mogelijk. De Belastingdienst kan om een onderbouwing vragen van uw aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 01-01-2017 13:16 #116
Is dit leeftijd gebonden…? Kan het nergens vinden. Reactie infoteur, 03-01-2017
Beste Johannes,
De aftrek van studiekosten is niet leeftijdsgebonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 29-12-2016 09:17 #115
Beste,

Van 2010 t.e.m. 2015 heb ik mijn bachelor in Nederland behaald en mijn master in Engeland. Deze studies hebben mij best wat gekost. Ik heb hiervoor een groot gedeelte geleend van mijn ouders die ik dit jaar (gedeeltelijk) wil terugbetalen. Ik woon bij mijn ouders in België en ik heb afgelopen jaar(2016) in Nederland gewerkt. Nu ga ik in 2017 mijn belastingaangifte doen in Nederland en ik vraag me af of ik mijn studiekosten kan opgeven. Ik heb nog nooit belastingaangifte hoeven doen in Nederland omdat ik niet in Nederland woon en ik heb er voor 2016 ook nog nooit gewerkt(volgend jaar ga ik wel in Nederland wonen). Deze studies hebben mij meer dan 30K gekost. Kan ik deze studiekosten vooralsnog opgeven?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Bob Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Bob,
Als u tot en met 2015 recht had op studiefinanciering, zijn de studiekosten aftrekbaar minus basisbeurs. U kunt dit niet met terugwerkende kracht in 2016 aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steef, 17-12-2016 13:49 #114
Beste,
Ik wil vanaf september 2017 een Master in het buitenland volgen. Dit jaar - 2016 - heb ik een vol jaar salaris aan inkomsten en doe ik een aanbetaling van het instellingsgeld + betaling toetsen & bijles kosten voor een TOEFL en GMAT cursus.
In 2017 heb ik 7 maanden salaris en betaal ik de rest van het instellingsgeld.
kan ik over beide jaren de kosten in aftrek brengen?
Alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste Steef,
U mag de studiekosten minus drempel inderdaad aftrekken in het jaar dat u die kosten betaalt. Ik veronderstel daarbij aan dat u geen recht meer hebt op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 13-12-2016 10:55 #113
Ik ben bezig met een opleiding om me om te scholen. Deze kan ik als aftrekpost -250 drempel bij mijn belastingaangifte indienen. Maar ik moet ook verplicht aan een weekend deelnemen incl. overnachting, samen met de overige studenten, ter zelfonwikkeling. Deze kosten zitten niet bij het lesgeld maar ik krijg hier een aparte rekening voor van van het opleidingsinstituut. Kan ik deze kosten ook als aftrekpost noteren? Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Cor,
De kosten van overnachting en verblijf kunt u niet als studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margo, 12-12-2016 09:33 #112
Ik ga volgende week beginnen met mijn nieuwe opleiding naast mijn fulltime baan, nu is mijn vraag of ik in aanmerking kom op eventuele studieteruggave? Gaat om een HBO opleiding die ik ga volgen via een stichting, wil met deze opleiding mij laten omscholen en daar straks mijn werk in vinden. Reactie infoteur, 13-12-2016
Beste Margo,
U kunt de door u gemaakte studiekosten minus drempel opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 04-12-2016 11:04 #111
Wij hebben een dochter van 16 op het MBO. Buiten de kinderbijslag en kindgebonden budget krijgen wij nergens een vergoeding voor. Kan onze dochter toch een deel vergoed krijgen van haar studiekosten als zij het zelf betaalt? Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Nancy,
Uw dochter kan, als er geen recht is op studiefinanciering, de studiekosten fiscaal aftrekken bij haar aangifte inkomstenbelasting (aan te vragen bij de Belastingdienst), maar als er geen inkomen is zal ze hier geen direct voordeel van hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carl, 17-11-2016 13:33 #110
Ik had vier jaar recht op stufi en 5 jaar recht op OV. Ik heb 5 jaar (2011-2016) over mijn studie gedaan, inhoudende dat ik het laatste jaar geen recht had op stufi, maar nog wel op OV.
Betekent dit nu dat ik wel of niet studiekosten van de belasting mag aftrekken? Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Carl,
U valt nog onder het oude stelsel en mag daarom een deel van de studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ella, 14-11-2016 09:15 #109
Geldt deze regeling ook als je een WO Bachelor en Master hebt afgerond, en een 2e bachelor wilt beginnen. In dit geval dus wanneer je instellingscollegegeld moet betalen voor de 2e bachelor? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Ella,
Ja, maar de aftrek van studiekosten en scholingsuitgaven kan wel degelijk veranderen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/175635-aftrek-studiekosten-2018-en-2019-en-scholingsuitgaven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-11-2016 16:58 #108
Reiskosten zijn niet meer aftrekbaar bij studie maar geldt dit ook voor reiskosten naar een stageplaats?

mvgr Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste jan,
Voor een particulier zijn de reiskosten naar een stageplaats niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melek, 27-10-2016 13:39 #107
Hallo, mijn neef moest voor zijn werk 4 verschillende certificaten halen. Hij heeft voor elk certificaat één dag cursus moeten volgen. Hij is in totaal € 1000,00 kwijt. Eén van de certificaten zijn veiligheidscertificaat. Kan hij dit bedrag terugkrijgen van de belastingdienst? Ook volgt hij een Nederlandse taalcursus. Voor de taalcursus heeft hij voor dit jaar € 260,00 betaald. Kan hij dit ook terugkrijgen van de Belastingdienst?

MVG,

Melek Reactie infoteur, 29-10-2016
Hallo Melek,
Als dit opleidingen zijn voor zijn loopbaan, heeft hij inderdaad een aftrekpost studiekosten, maar nooit wordt alles terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brandon, 26-10-2016 13:44 #106
Hallo, Ik ben in een maand tijd 18 en ga een studie volgen in het buitenland omdat er in mijn situatie (o.a. ADD) geen beroepsopleidingen in NL bestaan. Ik krijg waarschijnlijk een studiebeurs (basisbeurs), daarnaast moet ik 17000 euro betalen voor de opleiding. Maar ik heb dan geen inkomsten in 2017 en alleen maar kosten. Kom ik ook in aanmerking voor een aftrek? Ik las ergens dat de belastingdienst geen negatief saldo uitbetaalt, dus zonder inkomsten ook geen aftrekposten? Klopt dit?

Brandon Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Brandon,
U hebt wel een aftrekpost, maar de uitbetaling vindt dan plaats in het jaar dat er wel inkomsten zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 25-10-2016 22:30 #105
Ik werk al 10 jaar in de kinderopvang. Mijn jongste kind gaat over een half jaar naar school en ik zou dan graag een studie gezinscoach willen gaan volgen. Mijn man en ik verdienen modaal. Krijg ik dan nog studiekosten vergoed en hoeveel procent krijg ik van de gemaakte kosten vergoed? Een HBO opleiding kost al snel 8000 euro.

Met vriendelijke groet,
Sandra Reactie infoteur, 29-10-2016
Beste Sandra,
De kosten van een studie in het belang van een loopbaan zijn aftrekbaar als u geen recht hebt op studiefinanciering. Bij een modaal inkomen inkomen krijgt u circa 40% van de studiekosten minus drempel terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 19-10-2016 12:28 #104
Mijn partner is Dr. (in de klassieke muziek - piano) en volgt nu een post opleiding aan het conservatorium. De kosten voor dit contract onderwijs is 1250 euro. Hiermee probeert zij de kans te vergroten voor haar professie en een baan. Hiervoor hebben wij ook een piano moeten huren ad 129 euro per maand. (Zij is afkomstig uit een ander EU land.) Wij zijn gehuwd en zij is bij mij woonachtig. Er is geen studiefinanciering en mijn partner heeft geen inkomen. Reactie infoteur, 22-10-2016
Beste Paul,
Als zij uw fiscale partner is, zijn haar verplichte studiekosten bij u fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 08-10-2016 19:56 #103
Ik heb binnen de diplomatietermijn van 10 jaar een wo-bachelor bul gehaald (naast een mbo 4 diploma, 2 hbo propedeuses). Omdat ik niet op tijd aan mijn master ben begonnen heb ik die niet binnen de 10 jaarstermijn kunnen volgen en behalen. Zodoende heeft DUO slechts 3 v/d 4 bachelorjaren waarbij ik recht had op mijn prestatiebeurs omgezet in een gift. Dat laatste jaar (2015) is dus definitief een lening geworden.

Nu heb ik in de aangifte dit laatste niet in een gift omgezette jaar opgevoerd als studiekosten over de periode waarbinnen ik geen recht op aftrek had ivm studiefinanciering. Zodra de prestatiebeurs niet volledig definitief is omgezet in een gift mag je namelijk over alle jaren waarbij er geen recht op aftrek bestond deze kosten als nog opvoeren. De belastinginspecteur gaat hier niet mee akkoord.

Ik moet nu aanvullende informatie verstrekken waarbij de inspecteur de beschikking van de DUO die aangeeft niet elk jaar omgezet te hebben in een gift niet accepteert als bewijs. Hoe kan ik wel onderbouwen dat ik wel degelijk de gemaakte studiekosten (naast collegegeld en kosten voor voorgeschreven lesmateriaal) in aftrek heb mogen brengen? Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Joost,
De beschikking van DUO is noodzakelijk om kosten in rekening te brengen. Voorts hebt u een overzicht nodig waaruit blijkt welke kosten u voor uw studie hebt gemaakt en welke daarvan nog niet eerder fiscaal zijn afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita Wilbrink, 06-10-2016 21:57 #102
Hallo,

Ik begrijp de reactie niet zo goed. Kan ik gebruik maken van de scholingsvoucher UWV en daarnaast het restant bedrag wat overblijft voor mij nog opgeven bij de belastingdienst (Ik werk en daarnaast ontvang ik een uitkering). Ik vraag mij dus af of de uwv dan niet moeilijk gaat doen?

Groet, Anita Reactie infoteur, 07-10-2016
Hallo Anita Wilbrink,
U mag de kosten die op u drukken (scholingsuitgaven minus voucher UWV) fiscaal aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda de Graaff, 04-10-2016 23:04 #101
Ivm met het verbeteren van mijn loopbaan en meer kennis in mijn werkveld wil ik naast mijn baan een hbo studie mwd volgen bij advans 1679 euro per jaar exclusief boeken van 600 euro. Opleiding duurt 4 jaar dus totaal ongeveer 9200 euro. Ik heb geen partner. Ik verdien wel, mijn werkgever betaalt niet mee! Kan ik teruggave van studiekosten krijgen?
bij voorbaat dank Miranda Reactie infoteur, 06-10-2016
Beste Miranda de Graaff,
De verplichte studiekosten minus drempel zijn inderdaad in 2016 fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bonnie, 04-10-2016 13:40 #100
Ik wil vanaf november twee buitenlandse online studies volgen. Allebei instituten zijn gecertificeerd (in US en UK). De kosten van de (zelf studie) voor beide opleidingen zijn rond 1300 EUR+ 300 EUR examen kosten. Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Bonnie,
Als de studies door DUO zijn erkend en de studies zijn bedoeld voor uw loopbaan, zijn de studiekosten wel aftrekbaar (minus 250 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita Wilbrink, 04-10-2016 12:42 #99
Ik weet dat ik belasting terug kan krijgen op de opleiding die ik wil volgen. Echter het valt onder de kansberoepenlijst waardoor ik ook in aanmerking kom voor de scholingsvoucher van het UWV van 2500 euri (indien ik geen andere vergoedingen krijg!) Kan ik dan wel eerst die vergoeding aanvragen en later belasting teruggaaf of verwacht je achteraf problemen met het UWV? Het betreft een opleiding van 5500 euro. Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Anita Wilbrink,
Uw kosten zijn aftrekbaar voor zover ze niet door anderen (UWV) worden vergoed. U kunt gerust van de voucher gebruik maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Lemeer, 02-10-2016 19:27 #98
Beste zeemeeuw,

Mijn zoon van 21 jaar is begonnen aan een MBO BBL opleiding bij een ziekenhuis (4 dagen werk en 1 dag studie). Hij krijgt loon van 1224 bruto per maand en betaalt maandelijks belasting. Ziekenhuis betaalt alle studiekosten. Heeft mijn zoon recht op belastingteruggave net als studenten, die een full-time studie doen (en een bijbaantje hebben tot een maximum van 13.989 per jaar)?

Groet
Peter Reactie infoteur, 03-10-2016
Beste Peter Lemeer,
Uw zoon kan recht hebben op een belastingteruggave, maar niet door de aftrek van studiekosten voor het deel dat hij niet zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dani, 28-09-2016 19:37 #97
Hoi Zeemeeuw,

Ik wil me laten certificeren, dat kost 200 euro per certificaat. Als ik het goed begrijp dan heb ik bij de koop van 1 certificaat geen recht op aftrek studiekosten. Bij koop van 2 certificaten geeft mij dat het recht op 400 minus 250 = 150 euro aan studiekosten aftrek? Reactie infoteur, 29-09-2016
Hoi Dani,
Klopt, de drempel van 250 euro beperkt uw mogelijkheden tot aftrek in een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelly, 23-09-2016 12:46 #96
Van september 2016 start ik een hbo studie via het NTI. Mijn werkgever betaalt jaarlijks de volledige kosten in een keer. De helft hiervan betaal ik maandelijks via mijn loon aan hem terug. Mag ik deze kosten dan aftrekken? Reactie infoteur, 24-09-2016
Beste Nelly,
Wat u zelf betaalt minus 250 euro is aftrekbaar in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 12-09-2016 15:40 #95
Dag zeemeeuw,
Mijn zoon (26) studeert niet meer en moet het gehele bedrag terugbetalen. Nu gaat hij een particuliere opleiding doen in deeltijd (1 dag p/week) naast zijn werk. De opleiding is gericht op het krijgen van een betere baan. Hij heeft de rekening ontvangen (€2600). Ik heb het bedrag voorgeschoten (want hij heeft weinig geld op zijn rekening) en hij betaalt mij van okt. 2016 - okt. 2017 200€ per maand. Twee vragen: 1. Is dit een goede constructie (zodat hij de opleidingskosten kan aftrekken van zijn inkomen? en 2. In welk jaar is het bedrag bij hem aftrekbaar? 2016 of 2017 of beide voor een deel (hij betaalt in termijnen; rekening opleiding staat op zijn naam en is gedateerd op 8 september 2016). Hij is overigens ook zzp'er naast werk in loondienst. Kunt u mijn 2 vragen beantwoorden. Alvast dank! Reactie infoteur, 13-09-2016
Dag Monique,
Als uw zoon bij u geld leent (met rente) en de studie daarmee betaalt vanaf zijn rekening, zijn de studiekosten die hij in 2016 betaalt in 2016 aftrekbaar. De rente kunt u later weer terugschenken, tot ruim 5300 euro belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vicky, 08-09-2016 13:53 #94
Beste Zeemeeuw,
Ik werk voltijd in loondienst. Ik ben alleenstaand en heb geen fiscaal partner. Ik ben van plan om een avond mastersopleiding in NCOI te volgen. Het lesgeld is:
Cursusgeld € 13.900,-
Studiemateriaal € 1.750,-
Project- en scriptiebegeleiding en diplomering € 2.890,-
Total dus €18.540,-
Krijg ik dan €18.540 - €250 = €18.290 terug van de belasting? (Ik betaal meer dan dit bedrag per jaar voor de belasting) Reactie infoteur, 10-09-2016
Beste Vicky,
De €18.290 is dan de hoogte van de aftrekpost, dit maal uw belastingtarief krijgt u dan terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 08-09-2016 11:29 #93
Beste heer/mevrouw,

Voor mijn opeiding tot huisarts is het noodzakelijk een dokterstas en instrumentaria aan te schaffen. Vallen deze onder de aftrekbare studiekosten? Ik zie uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Rick Reactie infoteur, 10-09-2016
Beste Rick,
Onder de kosten die voor aftrek in aanmerking komen vallen ook leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld. Daar vallen de instrumentaria wel onder, maar de dokterstas denk ik niet (u kunt het overigens altijd proberen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijs-Jan, 30-08-2016 20:59 #92
Mijn zoon van 16 gaat starten met een particuliere studie die niet erkend wordt door het Rijk. Hij komt hierdoor niet in aanmerking voor studiefinanciering. De kosten voor de studie ga ik als ouder zelf betalen. Zijn de kosten voor deze studie fiscaal aftrekbaar binnen mijn aangifte inkomstenbelasting 2016? Kan iemand mij van informatie voorzien? Reactie infoteur, 31-08-2016
Beste Gijs-Jan,
Neen, de kosten kunnen bij uw zoon aftrekbaar zijn als de kosten ook op hem drukken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annet, 29-08-2016 15:58 #91
Mijn zoon van 16 is 2 jaar ziek geweest (Pfeiffer en CVS), waardoor hij van 2 havo afgestroomd was naar 3 mavo. Daar voelde hij zich absoluut niet thuis en hij heeft een sociale angststoornis ontwikkeld. Nu kan hij in 3 havo op het Luzac beginnen. Hij heeft weer perspectief en hij voelt zich daar thuis. Zou ik de kosten kunnen aftrekken omdat dit de laatste mogelijkheid is om hem weer in het normale gareel te kunnen krijgen? Of kunnen we de kosten aftrekken als hij de kosten zelf betaalt en aftrekt bij een eigen belastingaangifte? Moeten wij hem daarvoor een lening geven of mogen wij het geld, zonder lening, op zijn rekening storten, waarna het Luzac er mee betaald kan worden?
Hoe kan de aftrek geëffectueerd worden aangezien hij geen inkomen heeft?

Bedankt alvast voor de antwoorden.
Met vriendelijke groet, Annet Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Annet,
Degene die studeert en de studiekosten betaalt, heeft mogelijk recht op aftrek (uw zoon dus). Dat kan inderdaad door uw zoon geld te lenen, waarop hij wel rente aan u moet betalen. De aftrek geeft hij op bij zijn aangifte inkomstenbelasting, waarna de aftrekpost is geregistreerd en doorschuift naar een jaar waarin hij wel voldoende inkomen heeft:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 28-08-2016 18:17 #90
Ik ben van plan de lerarenopleiding Engels bij het LOI te gaan volgen. Nu zie ik dat het mogelijk is hiervoor bij het UWV een scholingsvoucher aan te vragen t.w.v. €2500. Welke studiekosten zijn dan nog aftrekbaar van de belasting? Het totale bedrag minus €2500? Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste Linda,
Uw aftrekpost scholingsuitgaven en studiekosten is dan gelijk aan de studiekosten minus voucher minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 26-08-2016 15:00 #89
Beste,

Aankomend september ga ik starten met een 4 jarige hbo deeltijd opleiding. Ik kom niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. Ik werk parttime naast mijn studie met een bruto jaarinkomen van +/- 22.000 euro. Ik vraag mij af of ik in 'aanmerking' kom om mijn studiekosten terug te vragen bij de belasting en hoe dat in zijn werk gaat.

Groet,
Fleur Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste Fleur,
U vult bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting de aftrekpost studiekosten in. Vervolgens wordt uw teruggave verrekend met de belasting die u over het jaar betalen moet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Wolter, 13-08-2016 12:17 #88
Mijn zoon gaat naast parttime werk (klein dienstverband van ca 12uur ) een 2e hbo studie doen bij particuliere instelling. Hij wil bedrag in een keer betalen ivm 10% korting. Vanuit belastingaftrek gezien: wat is beste? Volledig betalen (18 K) in een jaar of per jaar opdat per jaar kan worden afgetrokken? Reactie infoteur, 15-08-2016
Beste Mevr Wolter,
Door de 10% korting is in één keer betalen waarschijnlijk voordeliger, bovendien is er dan maar één keer een drempel van 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadine, 11-08-2016 20:08 #87
Beste zeemeeuw,

Ik ga een tweede master volgen per 1-9-2016. De vorige master heb ik in 2015 afgerond. Volgens DUO heb ik nog 33 maanden recht op studiefinanciering (leningsdeel). Met de tweede master moet ik ruim 19k instellingsgeld betalen, omdat ik niet meer in aanmerking kom voor het collegegeld-tarief (à ongeveer 2200). Het instellingsgeld ga ik in termijnen betalen verspreid over het studiejaar 2016/2017. Ik heb dit jaar fulltime gewerkt (11.500 bruto). Kan ik mijn studiekosten aftrekken van de belasting? Zo ja, wat adviseert u?

Vriendelijk bedankt voor uw advies,

Nadine Reactie infoteur, 13-08-2016
Beste Nadine,
Zolang u recht hebt op studiefinanciering, is er helaas geen aftrek van studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 10-08-2016 14:04 #86
Goedemiddag,

Wij hebben een kind van 17, in november 18, waarvoor wij het collegegeld HBO betalen. Zij neemt dus geen lening en heeft recht op een stukje aanvullende beurs (gift). Kunnen wij dit aftrekken bij onze belastingaangifte of kan zij dat alleen als ze het collegegeld zelf betaalt? Zij heeft een bijbaantje.

Wij hebben een kind van 16, in december 17, waarvoor wij een verplicht sportkledingpakket etc aan moeten schaffen MBO. Zij heeft geen lening, geen aanvullende beurs, alleen vanaf januari gratis OV. Zij heeft geen inkomsten. Kunnen wij als ouders dit aftrekken bij belastingaangifte 2016?

Mvg Reactie infoteur, 11-08-2016
Beste Patricia,
U kunt de studiekosten van uw kinderen van 16 en 17 niet aftrekken in uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Uw kind van 17 jaar heeft zelf wel aftrek zolang er nog geen recht is op studiefinanciering (tot 1 januari 2017) en het zelf de studie betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 10-08-2016 10:34 #85
Ik heb momenteel geen inkomen (ben huismoeder) en kan geen baan vinden. Nu wil ik een opleiding gaan volgen tot gewichtsconsulente zodat ik mijn eigen bedrijfje kan opstarten. Kan ik de studiekosten aftrekken bij de belastingdienst? Zoals gezegd heb ik momenteel geen inkomen, maar mijn partner wel en we doen samen aangifte. Reactie infoteur, 10-08-2016
Beste Sandra,
Dan kunnen in een gezamenlijke belastingaangifte uw studiekosten minus drempel worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fiona, 08-08-2016 14:12 #84
Hallo Zeemeeuw,
Ik wil een opleiding gaan doen van 2 jaar, die start in 2016. Het is een beroepsopleiding in de alternatieve sector (Spiritueel Energetisch Therapeut). Kan ik die ook aftrekken van de belasting? Waar kijkt de belastingdienst naar en welke bewijzen heeft hij nodig om tot vergoeding over te gaan? De opleiding voldoet aan de gestelde voorwaarden:
Het moet gaan om leertraject onder begeleiding en toezicht van een leraar. De kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro per persoon. Per jaar mag u niet meer dan € 15.000 aan scholingsuitgaven aftrekken.

Dankjewel voor je reactie,
Met vriendelijke groet, Fiona Reactie infoteur, 09-08-2016
Hallo Fiona,
Ja, de kosten zijn aftrekbaar. Wel kan de Belastingdienst vragen om aannemelijk te maken dat u er uw werk van wilt maken en u de opleiding niet volgt als hobby, maar dat zal bij een beroepsopleiding ook geen probleem zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 30-07-2016 14:06 #83
Ik worstel met de aangifte van een deelnemer van mijn voedselbank. Deze vrouw (met kinderen) is in 2013 door de gemeente een studie aangepraat. Zij leefde dus in dat jaar van een studiebeurs en ontving daarnaast een stagevergoeding van 870 euro. Kan ik haar studieschuld (meer dan 4000 euro aan lening) invullen als negatief inkomen voor dat jaar? En de stagevergoeding bij overige inkomsten? Ik heb hier al een beetje mee geëxperimenteerd op de aangifte van 2013. Als resultaat krijg je dan een negatief persoonsgebonden aftrek die vervolgens op de aangifte van 2014 kan worden opgevoerd. Klopt deze insteek of moet het anders? Reactie infoteur, 31-07-2016
Beste Liesbeth,
De studieschuld uit 2013 is geen negatief inkomen in box 1, maar een aftrekbare schuld in box 3 (vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophia, 28-07-2016 11:58 #82
Hallo Zeemeeuw,

Als mijn cursus in januari 2017 van start gaat, en ik de studiekosten in december 2016 betaal, in welk jaar kan ik deze dan aftrekken?

Bij voorbaat hartelijk dank voor je reactie.
Met vriendelijke groet, Sophia Reactie infoteur, 28-07-2016
Hallo Sophia,
De studiekosten kunt u dan in 2016 aftrekken (het jaar van betaling).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 27-07-2016 20:55 #81
Hallo,

Mijn zoon gaat een MBO ICT opleiding volgen in Den Bosch. Het is verplicht voor iedere student een laptop aan te schaffen daar de studie daar om draait.
Mag je deze kosten opgeven bij de belasting omdat het een voorwaarde is om te mogen deelnemen aan deze opleiding? Reactie infoteur, 28-07-2016
Hallo Loes,
Een laptop is helaas niet meer fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meis, 21-07-2016 22:29 #80
Hallo,

Na heel wat zoeken op internet, kom ik op deze site terecht. Erg interessant. Maar voor mij misschien niet helemaal duidelijk. Op de website van de Belastingdienst zag ik de berekening om studiekosten af te trekken bij de belastingdienst.

Als ik het goed begrijp is de drempel in deze situatie 500,-. (Ik woon samen met mijn vriend en samen hebben wij een volledig inkomen). Op de site stellen ze een voorbeeld van een vergoeding van 100 euro per maand van de werkgever voor de opleiding. Valt onder deze vergoeding ook het "normale" salaris? En als ik de berekening maak, moet ik hierbij dan het gezamenlijke inkomen meenemen?

Dit is mij niet geheel duidelijk en hoop op wat meer duidelijkheid.

Bedankt vast! Reactie infoteur, 22-07-2016
Hallo Meis,
De aftrek van studiekosten is een persoonsgebonden aftrek. Als u en uw partner beiden studiekosten willen aftrekken, hebt u tweemaal te maken met de drempel, anders niet. Als de vergoeding van de werkgever een onkostenvergoeding is voor uw studie, is dat geen inkomen. Deze vergoeding komt wel in mindering op uw aftrekbare bedrag aan studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy van Dam, 20-07-2016 10:58 #79
Hallo,
ik heb een vraagje. Maakt het uit voor het drempelbedrag of ik mijn collegegeld in termijnen of in een keer betaal. Aangezien de aftrek per kalenderjaar berekend wordt. En dat ik als ik in termijnen betaal hetzelfde bedrag over twee (kalenderjaren) verdeeld wordt.
Geldt dan ook twee keer de aftrek van het drempelbedrag?

Met vriendelijke groet
Nancy van Dam. Reactie infoteur, 20-07-2016
Hallo Nancy van Dam,
Het drempelbedrag is een vast bedrag per jaar. Als u uw betalingen over twee jaren uitsmeert, hebt u dus ook tweemaal met dit bedrag te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tosja, 14-07-2016 20:40 #78
Goedenavond,
van de aftrek studiekosten wist ik tot voor kort niks, dus ben ik gaan rondkijken op internet. Zo kwam ik bij deze pagina en besef ik mij dat ik misschien ook wel de studiekosten deels terug zou kunnen krijgen. Zou u mij kunnen vertellen of ik hierin gelijk heb?

Mijn situatie van 2015:
- Ik werkte een deel van het jaar 2015 en heb daarvan reeds €207,- terug gekregen.
- In september ben ik begonnen aan een nieuwe hbo studie, wat volgens het nieuwe leenstelsel gaat.
- De kosten hiervoor waren tot december (minus de €250,-) €555,-

Naar mijn weten kan ik deze aangifte (ondanks de reeds ontvangen teruggave) nog wijzigen.
Heeft dit nog nut met deze bedragen en info?
Of is het verstandiger om het voor het jaar 2015 te laten zitten en de studiekosten van 2016 komend jaar mee te berekenen?
Ik hoop dat ik het goed heb verwoord, hopelijk krijg ik hierdoor wat meer duidelijkheid.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Tosja Reactie infoteur, 16-07-2016
Beste Tosja,
Als u sinds september 2015 volgens het nieuwe stelsel van studiefinanciering studeert in het hbo of wo, is er geen aftrek van studiekosten meer toegestaan. Ik ga er vanuit dat u recht hebt op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonie, 13-07-2016 20:07 #77
Ik studeer deze maand af als verloskundige (4jarige HBO opleiding) en ga dan als ZZP'er (eenmanszaak) als verloskundige aan het werk. Kan ik nog studiekosten/collegegeld oid met terugwerkende kracht aftrekken van mijn inkomstenbelasting als ZZP'er? Zo ja, tot hoever terug zou dit kunnen? Reactie infoteur, 14-07-2016
Beste Leonie,
Als u recht had op studiefinanciering, is dat onder het oude studiestelsel geweest. Berekend moet worden of uw kosten hoger waren dan de studiefinanciering. Per jaar kunt u een aftrek opvoeren. Het is in zijn algemeenheid niet zo dat u in 2016 voor vier jaar tegelijk kunt aftrekken, dat zou louter zo kunnen zijn als u uw studie niet hebt afgemaakt waardoor de studiefinanciering niet is omgezet in een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merle, 12-07-2016 08:29 #76
Beste Zeemeeuw,
In aanvulling tot mijn vraag hieronder, ik ga vanaf september dus geen stufi meer ontvangen (want die prestatiebeurs heb ik verbruikt), maar ook niet lenen, vanaf september krijg ik dus 0 euro van duo, want ik kan dit zelf opvangen door mijn werk.
Kan ik dan wel het collegeld wat ik in oktober in een keer betaal voor 2016/2017, aftrekken?
Met vriendelijke groet, Merle Reactie infoteur, 12-07-2016
Beste Merle,
De regels van de Belastingdienst zijn op dit punt strenger geworden. Ook als er geen recht meer is op de basisbeurs, maar er wel bij duo nog kan worden geleend geeft de Belastingdienst geen aftrek studiekosten meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlo, 08-07-2016 15:29 #75
Hallo,

Ik heb net mijn MBO Niveau 4 afgerond waarin ik nog in het oude studiefinancieringstraject viel. Ik begin 1 September aan een HBO opleiding in een andere branch. Omdat ik van MBO naar HBO ga val ik niet onder het oude studiefinancieringstraject, maar moet ik met het nieuwe leenstelsel aan de gang gaan.

Stel ik zou geen lening nemen bij DUO voor het studeren, maar ik betaal het uit eigen zak. Zijn de kosten dan wel of niet aftrekbaar?

Alvast Bedankt!

Carlo Reactie infoteur, 10-07-2016
Hallo Carlo,
Ook dan zijn de studiekosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merle, 01-07-2016 13:58 #74
Hallo,

Ik studeer op dit moment Biomedische Wetenschappen en doe dit het volgende studiejaar ook nog. T/m augustus 2016 heb ik nog studiefinanciering volgens het oude stelsel. Daarna niet meer, dan heb ik mijn studiebeurs opgebruikt en zou ik alleen nog kunnen lenen.
Houdt dit in, dat collegegeld wat ik voor studiejaar 2016/2017 betaal (in een keer in oktober 2016), dan voor mij wel aftrekbaar is bij mijn belastingsaangifte over 2016 straks in januari?
Dus dat ik dan 1984,- minus 250, dus 1734 euro als aftrekpost studiekosten op mag geven?

Alvast bedankt!

Groetjes Merle Reactie infoteur, 02-07-2016
Hallo Merle,
De Belastingdienst rekent een lening bij DUO in 2016 ook tot de studiefinanciering die aftrek verder uitsluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wesley, 24-06-2016 20:46 #73
Ik wil komend studie jaar (sept 2016 tot juli 2017)Luzac gaan doen, vwo in 1 jaar. Zijn de kosten aftrekbaar van mijn inkomsten dit jaar? Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste Wesley,
Ook die kosten zijn aftrekbaar als u ze zelf betaalt (rechtbank Arnhem, 15-9-2011, nr. 11/24).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 23-06-2016 18:38 #72
Voor mijn opleiding dien ik 5 maanden stage te lopen in het buitenland, zijn de bemiddelingskosten die ik hiervoor moest betalen ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 24-06-2016
Beste Edwin,
De bemiddelingskosten zijn niet voor u aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 23-06-2016 15:06 #71
Hallo!

Ik heb een vraag. Deze zomer studeer ik af aan de universiteit (MSc) en heb een lening opgebouwd van circa 30k (in totaal 7 jaar over bachelor + master gedaan). Op dit moment heb ik nog een prestatiebeurs maar die wordt kwijtgescholden zodra ik afgestudeerd ben. Ik zou nog wel kunnen lenen bij DUO aangezien ik (nog) ingeschreven sta bij de universiteit. Zoals ik het begrepen heb van het internet val ik om die laatste reden nog in de groep 'mensen met recht op studiefinanciering'. Ik zou hierdoor niets kunnen aftrekken van de belasting. Ik ga me niet herinschrijven bij de universiteit omdat ik voor 1 september afgestudeerd ben.

Ik werk inmiddels al een aantal maanden full time en wil in het kader van mijn werk een nieuwe bacheloropleiding aan de Open Universiteit gaan volgen. Kan ik vanaf september een bachelor (deeltijd) bij de OU gaan volgen en de kosten vervolgens aftrekken van mijn betaalde inkomstenbelasting?

Groet
K Reactie infoteur, 23-06-2016
Hallo Karel,
Als de studiekosten voor uw (toekomstige) baan zijn, zijn ze aftrekbaar tot een maximum van 15.000 euro per jaar (minus 250 euro drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 22-06-2016 15:50 #70
Hallo,

Ik zou graag willen weten om in aanmerking te komen voor aftrek… Moet de opleiding altijd gerelateerd zijn aan het huidige beroep? Ik wil graag een opleiding volgen die niets te maken heeft met mijn huidige situatie. Maar die ik wel nodig heb, wil ik veranderen van baan richting een andere branche. Dus een toekomstige baan. Zijn deze kosten voor mij aftrekbaar?

Groeten,

Frank Reactie infoteur, 23-06-2016
Hallo Frank,
Ja, maar de Belastingdienst kan doorvragen om zeker te weten dat het echt om uw toekomstige werk gaat en niet om een hobby. U moet e.e.a. dus wel goed kunnen motiveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 16-06-2016 19:59 #69
Beste,

Ik ben een onderwijzer buitengewoon lager onderwijs in een functionele stroom; dit wil zeggen werken rond technische vaardigheden. Het afgelopen schooljaar heb ik een cursus houtbewerking gevolg. Kan ik het lesgeld inbrengen onder mijn beroepskosten?

grts,
Kelly Reactie infoteur, 17-06-2016
Beste Kelly,
Als de opleiding een causaal verband heeft met uw werk (uw beroep), zijn de kosten in België als beroepskosten aftrekbaar. Als de opleiding is gevolgd om later een betere of andere job te krijgen, zijn ze niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 15-06-2016 20:27 #68
Beste,
Graag wil ik weten of ik in mijn huidige situatie ook in aanmerking kom voor de aftrekpost studiekosten. Ik ben werkloos, ontvang bijstand en wil een opleiding tot rijinstructeur gaan volgen, kosten plusminus 4500 euro.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Tanja,
Als u die opleiding volgt voor uw beroep, zijn de kosten aftrekbaar minus 250 euro eigen bijdrage. Hoeveel u het eerste jaar terugkrijgt, hangt af van uw jaarinkomen. Wat eventueel nog overblijft, schuift door naar volgend jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 13-06-2016 19:29 #67
Hallo,

ik ben 32 jaar en wil een graag een opleiding mvk gaan volgen maar de kosten zijn ongeveer 6000 euro in hoeverre kan ik teruggave bij de belasting krijgen of kan ik überhaupt wel iets terug krijgen? Meen dat ik te oud ben voor studie financiering?

met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 14-06-2016
Hallo Frits,
Als u de opleiding volgt voor uw (toekomstige) baan (het moet dus geen hobby zijn) dan zijn uw verplichte studiekosten minus 250 euro gewoon aftrekbaar onder de aftrekpost studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eliza, 12-06-2016 18:51 #66
Ik krijg wel studiefinanciering maar dit is een lening. Kan ik dan geld terug krijgen van de belasting als ik aangifte doe? Reactie infoteur, 12-06-2016
Beste Eliza,
Vanaf september 2015 is er voor u dan geen aftrek studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mars, 12-06-2016 13:37 #65
Mijn dochter (12) wil waarschijnlijk naar een middelbare school waar een TOP opleiding bij zit (kunst, muziek ect.). Hier zitten gemiddeld 1500 per jaar hogere kosten in, los van de extra reis en onkosten. Zijn deze kosten voor ouders niet aftrekbaar?

Groeten,
Mars Reactie infoteur, 12-06-2016
Beste Mars,
Voor de ouders zijn deze kosten helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sumeyra, 10-06-2016 15:14 #64
Hallo,

Ik ben in september begonnen met een tweede opleiding psychologie en moet instellingstarief betalen. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering en mijn ov reiskosten worden niet vergoed. Mijn inkomen is verschillend en er zijn periodes geweest dat ik niet heb gewerkt. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

Met vriendelijke groeten,
Sumeyra Reactie infoteur, 10-06-2016
Hallo Sumeyra,
Uw studiekosten minus 250 euro zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merit, 08-06-2016 10:54 #63
Hallo,

Ik heb een HBO opleiding gevolgd aan de Hogeschool Leiden. Nu ben ik van plan om een tweede HBO opleiding te volgen via de LOI. Ik werk in de sector waarvoor ik de tweede opleiding ga doen, waarbij ik in belastingschaal 2 val. Zijn de studiekosten die ik ga maken bij de LOI aftrekbaar?

Met vriendelijke groet,
Merit Reactie infoteur, 08-06-2016
Hallo Merit,
U hebt voor het LOI geen studiefinanciering, waardoor die studiekosten minus 250 euro aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 27-05-2016 15:02 #62
Beste,

ik volg een HBO opleiding en krijg stufi, maar voor mijn eigen interesse volg ik naast de opleiding korte cursussen tot sportmasseur. Dit kost samen ongeveer 700 euro. Kan ik dit van de belasting aftrekken volgend jaar? Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Judith,
Als de opleiding tot sportmasseur niet een opleiding is voor uw latere beroep, zijn die kosten niet particulier aftrekbaar, wel zijn ze zakelijk aftrekbaar als u bijvoorbeeld een sportschool zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-05-2016 10:37 #61
Onze zoon is 18 jaar en gaat in september beginnen met een HBO studie. Wij willen deze studie zelf bekostigen.
Onze zoon heeft een inkomen van zo'n 400 euro per maand. Verder blijft hij thuis wonen en reist straks met het openbaar vervoer. Als wij deze studie betalen heeft dit fiscaal geen voordelen. Zijn hier nog wel fiscale mogelijkheden als hij zijn studie zelf betaald of is daarvoor zijn inkomen te laag? Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Rob,
Zolang uw zoon recht heeft op studiefinanciering zijn er voor hem in box 1 (wonen en werk) geen fiscale voordelen te behalen, ook niet als hij bewust geen studiefinanciering aanvraagt. Als hij een schuld opbouwt, kan die wel in mindering komen op zijn vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janita, 24-05-2016 15:01 #60
Beste,
Ik ben me aan het oriënteren om een thuisstudie te gaan doen bij het LOI om meer baanzekerheid te krijgen. Dit kost zo'n 4000 euro. Qua belastingen val ik in schaal 2.
Hoeveel krijg ik terug? (Welke percentage van die 4000 euro?)

Groetjes,
Janita Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Janita,
U krijgt in 2016 dan 40,4% van de studiekosten (minus 250 euro) terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiki, 12-05-2016 13:40 #59
Ik volg een HBO studie vanaf september 2013. Ik heb geen extra leningen of dergelijke. Alleen de basisbeurs. Nu dacht ik dat ik nog onder de oude regeling zou vallen en daardoor de basisbeurs tot aan het einde van mijn studie een gift zou zijn i.p.v. een lenig wat het nu is. Nu hoor ik veel verhalen om mij heen waardoor ik er niet meer zeker van ben. Dus is mijn vraag of ik inderdaad nog onder de oude regeling val en het dus niet hoeft terug te betalen? Alvast bedankt voor uw moeite. Reactie infoteur, 12-05-2016
Beste Kiki,
U valt nog onder de oude regeling van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 20-04-2016 22:51 #58
Ik wil een hbo deeltijd studie volgen van vier jaar. Het is gerelateerd aan mijn huidige baan echter krijg ik geen tot minimale financiële bijdrage van mijn werkgever. Ik twijfel tussen twee studies, een soort zelfstudie bij de open universiteit of een 'normale' studie met 1 dag in de week les. Heeft dit invloed op de belasting aftrek? En hoeveel kan ik terug krijgen? De gehele opleiding zal rond de 10.000 euro kosten. Reactie infoteur, 21-04-2016
Beste Sanne,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, zijn de studiekosten die u maakt minus 250 euro minus bijdrage werkgever fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda Daniëls, 19-04-2016 11:03 #57
Hallo,

Ik ben in september 2015 begonnen met de opleiding Verzorgende IG BBL verkort. Het lesgeld voor heel het schooljaar is 570 euro en ik heb om en nabij 500 euro aan boeken gekocht. Het lesgeld en de boeken betaal ik zelf van mijn baan als leerling BBL verzorgende. Kan ik deze kosten aftrekken? In combinatie met mijn studie werk ik wel. (1 dag p/w naar school en 24 uur werken als leerling= leerling werknemer).

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet, Linda Daniëls Reactie infoteur, 19-04-2016
Hallo Linda Daniëls,
Hebt u geen recht op studiefinanciering, dan is dit bedrag minus 250 euro aftrekbaar, anders niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Faouzi, 13-04-2016 01:56 #56
Ik ben een HBO student die is begonnen in het jaar 2014 en val dus ook onder het oude stelsel. Nu heb ik in 2015 verplicht een aantal boeken moeten kopen voor mijn opleiding. Mag ik deze nou wel of niet terugvragen en moet ik dan ook de drempel erbij verrekenen? Reactie infoteur, 14-04-2016
Beste Faouzi,
U mag de gemaakte studiekosten tot juli 2015 aftrekken (met drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 11-04-2016 12:53 #55
Hallo,

Mijn vrouw gaat een opleiding volgens naast haar werk. Zijn deze opleidingskosten aftrekbaar. Wij betalen deze kosten zelf.
Dus stel je maakt 4000 Euro kosten welk deel is dan aftrekbaar en dus wat kan je hiervan treug krijgen als je in 42% schaal zit.
Dank.
mvg
Roy Reactie infoteur, 11-04-2016
Hallo Roy,
Dan krijgen jullie 42% terug van 3750 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 07-04-2016 23:21 #54
Hallo,

Mijn zoon heeft in 2015 een maand inkomen gehad, daardoor een laag bedrag. Nu heeft hij wel studiekosten gemaakt zonder studiefinanciering. Een gedeelte hiervan is aftrekbaar, maar waarschijnlijk door het minimale inkomen komt de teruggaaf toch op nul uit. Kan dit in de komende jaren alsnog afgetrokken worden (geparkeerd) en zo ja, moet dan nu de aangifte wel of juist niet ingevuld worden?

Met vriendelijke groet,
Roy Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Roy,
Als hij recht heeft op aftrek, kan het niet benutte deel worden geparkeerd voor een volgend jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline, 06-04-2016 12:36 #53
Goedemiddag,

In de periode van 2012-2014 heb ik beroepsmatig een cursus gevolgd. Deze cursus heb ik in 2012 en 2013 in 4 termijnen betaald. Nu wil ik uitzoeken of ik een gedeelte van deze kosten met terugwerkende kracht fiscaal kan aftrekken. Echter zijn de aangiften van 2012 en 2013 al definitief (zonder opgevoerde studiekosten).
Nu is mijn vraag, hoe kan ik deze studiekosten alsnog fiscaal aftrekken?

Alvast dank & groet, Pauline Reactie infoteur, 06-04-2016
Beste Pauline,
U mag de studiekosten als particulier volledig aftrekken minus drempel van 300 euro in 2012 en 250 euro in 2013. Hiervoor stuurt u een onderbouwd verzoek (om welke bedragen gaat het, waarvoor is het) aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosita, 04-04-2016 15:30 #52
Goedemiddag,

Voor mijn werk ben ik bezig (op zaterdag) met een HBO opleiding bij de NCOI. Nu vraag ik me af of ik mijn reiskosten kan aftrekken voor de belastingdienst en hoe ik dit moet doen. Kan iemand mij helpen?

Groeten,
Rosita Reactie infoteur, 04-04-2016
Beste Rosita,
Uw reiskosten worden niet als aftrekbare studiekosten gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vletter, 03-04-2016 17:25 #51
Hoi zeemeeuw,

Mijn dochter van 17 gaat per september een HBO studie of MBO opleiding volgen. Is het gezien de teruggave van studiekosten handiger dat wij haar een bedrag schenken zodat zij zelf haar studie/opleiding betaald of heeft dit geen zin? Zij werkt 4/6 uur per week, is dit voldoende voor haar potje waar de teruggave vandaan moet komen? Zij gaat ook geen gebruik maken van de studiefinancieering. Ik heb begrepen dat als wij haar studie betalen er sowieso geen sprake is van teruggave vandaar deze mogelijkheid? Reactie infoteur, 04-04-2016
Hoi Vletter,
Ze heeft recht op studiefinanciering en dan is er geen aftrek van studiekosten meer. Of u betaalt of schenkt zou dan, afgezien van de eventuele schenkbelasting, fiscaal niets uitmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zoë, 31-03-2016 23:17 #50
Ik volg een HBO opleiding van 4 jaar (Toegepaste Fotografie aan de Fotovakschool), ik ben begonnen in februari 2015 en zit nu net in het 2e jaar. Mijn studiefinanciering is dus nog volgens de oude regeling.
Mijn schoolgeld is 6000 euro per schooljaar, op school heb ik verplichte kosten zoals printen, Cd's, camera, flitser, het huren van de studio, schoolboeken, museumkaart etc. Ik heb aan het begin van 2015 nog t/m april gewerkt en daarna niet meer.

Ik zie het volgende staan op de site van de belastingdienst :

"Hebt u een opleiding of studie met studiefinanciering in 2015? Dan hebt u vanaf 1 juli 2015 geen recht meer op aftrek van kosten voor deze opleiding of studie over het studiejaar 2015/2016."

Wat wordt hiermee bedoeld? Kan ik nou wel of niet die dingen aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Zoë,
De regels voor de aftrek studiekosten zijn per 1 juli 2015 veranderd door invoering van het nieuwe leenstelsel studiefinanciering. Helaas gelden deze regels ook voor personen die nog onder het oude studiestelsel van studiefinanciering studeren. De kosten uit de eerste helft van het jaar 2015 zijn bij u nog wel aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 31-03-2016 22:26 #49
Beste Zeemeeuw,
Hartstikke bedankt voor alle antwoorden, het is me allemaal een heel stuk duidelijker geworden. Reactie infoteur, 01-04-2016
Beste Laura,
Graag gedaan, bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 30-03-2016 21:52 #48
Bedankt voor de info.
Wel erg jammer want het zijn toch flinke kosten! Het recht op studiefinanciering kan je niet vanaf? Is het dan nuttiger om een lening aan te gaan of toch maar zelf te blijven betalen.
Belasting technisch gezien dan. Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste Laura,
Niet voor elke opleiding is er ook recht op studiefinanciering en ook niet voor elke leeftijd. Dan is de fiscale aftrek van studiekosten in box 1 vaak zo geregeld. Heb je er wel recht op, dan val je helaas een beetje buiten de boot. Een lening aangaan bij DUO is tegen een erg lage rente en de schuld is wel aftrekbaar in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mojdeh, 30-03-2016 21:44 #47
Ik begin binnenkort met een opleiding verpleegkunde die bekostigd wordt door mijn werk (vph) nou heb ik een laptop nodig om mijn schoolwerk te doen (een laptop omdat ik op werk ook het een en ander moet doen) deze moet ik echter zelf bekostigen, is dit aftrekbaar? Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste Mojdeh,
Een laptop is helaas niet meer als studiekosten aftrekbaar (is afgeschaft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 29-03-2016 20:43 #46
Ik volg een HBO opleiding van 4 jaar. MBO opleiding eerst afgerond, dus studiefinanciering staat op 0,- (schenking na behalen diploma). Bij belastingaangifte staat nu wel een bedrag van gekregen studiefinanciering van 1/2 helft 2015 (voor MBO opleiding). Nu heb ik wel recht op studiefinanciering, maar wil geen lening aangaan! Ik betaal alle scholingsuitgave zelf. Geprobeerd in te vullen bij studiekosten, maar zie niks veranderen. Is het nou wel of niet aftrekbaar studiekosten? Reactie infoteur, 30-03-2016
Beste Laura,
Omdat je wel recht hebt op studiefinanciering vanaf 1 september 2015, is er geen fiscale aftrek. Dus ook niet als je er geen gebruik van maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ibtissam, 29-03-2016 11:44 #45
Ik ben student vanaf februari 2014 en ik betaal instellingscollegegeld en ontvang daarnaast basisbeurs + lening +collegegeldkrediet. Moet ik alleen de basisbeurs van mijn schoolgeld aftrekken of alles bij elkaar? Reactie infoteur, 29-03-2016
Beste Ibtissam,
U kunt de studiekosten tot 1 juli 2015 aftrekken, het gaat dan om de studiekosten minus basisbeurs en minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Celine, 26-03-2016 19:26 #44
Goedeavond,
Ik had een vraagje over het belastinggeld aftrekken in verband met schoolkosten. Ik heb dit jaar mijn eigen boeken betaald van rond de 1000 euro. Ik had dus gelezen dat dit afgetrokken kan worden en dat ik dus geld terug kon krijgen. Nu heb ik dus geprobeert het bij mijn inkomsten belasting af te trekken maar ik zie niet dat ik iets terug krijg en bedrag verandert niet. Ik vroeg me dus af of ik er wel recht op had of hoe ik het anders aan moet pakken. Ik hoop op een antwoord:)

Met vriendelijke groet,
Celine (17jr) Reactie infoteur, 27-03-2016
Beste Celine,
Als u de aftrek studiekosten invult, komt dit terug in de belasting die u moet betalen respectievelijk de belasting die u terugkrijgt. Een voorwaarde is wel dat u geen recht hebt op studiefinanciering en dat u voldoende belasting betaalt om de teruggave mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 23-03-2016 11:59 #43
In reactie op mijn voorgaande vraag en ontvangen antwoord daarop: Wat is precies het verschil tussen studiekosten en opleidingskosten? Dit is me niet duidelijk. Studiekosten zijn dus wel fiscaal aftrekbaar maar opleidingskosten niet?
Waar zit 'm het verschil? Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Sanne,
Dat is niet altijd zo eenvoudig aan te geven. In uw geval zou ik toch de aftrek opvoeren. Als bijvoorbeeld iemand een rijbewijs haalt voor zijn werk, worden die kosten niet als aftrekbare studiekosten gezien. In uw geval is er een (kort) leertraject onder begeleiding, en dan zou aftrek (minus 250 euro en bijdrage werkgever) mogelijk kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manfred, 22-03-2016 16:49 #42
Goedemiddag,
Ik ebn 49 jaar en volg een sinds vorig jaar een studie via mijn werkgever. Ik heb daarvoor een laptop aangeschaft. kan ik deze kosten aftrekken?
Met vriendelijke groet
manfred Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Manfred,
De studiekosten minus 250 euro en minus de bijdrage van de werkgever zullen aftrekbaar zijn, de laptop niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefano, 22-03-2016 14:42 #41
Beste zeemeeuw,

Ik studeer nu HBO en val onder het oude stelsel van stufi. In mijn vierde jaar 2016/2017 ga ik een keuzeminor op een andere hogeschool volgen. Naast het collegegeld aan mijn eigen hogeschool moet ik een bedrag van 2100 euro collegegeld aan de hogeschool waar ik de minor ga volgen betalen. Ik werk 1 dag in de week en ontvang daarnaast basis en aanvullende beurs. Wat ik verdien en ontvang aan studiefinanciering zal in mijn laatste jaar lager zijn dan mijn studiekosten. Ik betaal mijn opleiding zelf. Kan ik straks deze extra studiekosten aftrekken van de belasting? Alvast bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Stefano Reactie infoteur, 22-03-2016
Beste Stefano,
Helaas zijn de (extra) studiekosten in 2016 niet aftrekbaar als u recht hebt op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 22-03-2016 08:26 #40
Ik ben 46 jaar, werk voor de gemeente als arbeidsbemiddelaar. Ik wil in oktober 2016 een opleiding van 2 maanden volgen als trainingsacteur. Ook om in te zetten voor mijn werk. (cliënten helpen bij sollicitatiegesprekken) Zijn deze kosten ook gedeeltelijk aftrekbaar? ( Naast de kleine bijdrage van de werkgever) Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Sanne,
Ik aarzel, maar u kunt het proberen. Het ligt overigens voor de hand dat de werkgever de kosten betaalt in plaats van uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Remco, 18-03-2016 19:59 #39
Hallo,

Ik heb er het collegejaar 2015/2016 voor gekozen om in termijnen te betalen. Van het gehele bedrag heb ik in 2015 ongeveer 800 euro betaald. Ook heb ik de eerste 8 maanden van 2015 studiefinanciering ontvangen. Dit betekent dat de kosten niet tegen de vergoedingen opwegen om dit van mijn belastbaar inkomen af te trekken over 2015. Nu vroeg ik me af of het mogelijk is (aangezien het belastingtechnisch voordeliger is) om alle kosten van het studiejaar 2015/2016, af te trekken van mijn belastbaar inkomen van 2016?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-03-2016
Hallo Remco,
Als u recht hebt op studiefinanciering in 2016, is er geen aftrek meer. Bovendien kan in een jaar hooguit worden afgetrokken wat ook dat jaar is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Freek, 15-03-2016 17:03 #38
Beste meneer/mevrouw Zeemeeuw,

Afgelopen jaren ben ik vergeten met de inkomstenbelasting mijn gemaakte studiekosten op te geven. Is het mogelijk dit met terugwerkende kracht alsnog voor elkaar te krijgen? Ik krijg enkel op de site van de belastingdienst gevonden dat het mogelijk is schriftelijk een verzoek tot vermindering van de aangifte in te dienen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Freek Reactie infoteur, 16-03-2016
Beste Freek,
Als een belastingaangifte (belastingaanslag inkomstenbelasting) definitief is, kunt u schriftelijk onderbouwd nog wel aan de Belastingdienst om een vermindering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wesley, 13-03-2016 14:08 #37
Goedemiddag,

Ik maak dit jaar (2016) circa 1300euro aan studiekosten. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering (Master na mijn HBO), wel op een lening, dit doe ik dan ook. Nou is het mij niet duidelijk of ik nu wel of niet kan aftrekken over 2016. Wordt deze lening bij DUO ook gezien als studiefinanciering waardoor ik niet kan aftrekken (aangezien de inkomsten hierdoor hoger zijn dan de uitgaven) of staat een lening daar buiten waardoor ik 1300 min de drempel zou kunnen aftrekken? Groet, Wesley Reactie infoteur, 14-03-2016
Beste Wesley,
De lening bij DUO is ook studiefinanciering, waardoor er in 2016 geen aftrek is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 10-03-2016 20:58 #36
Beste,

In april wil ik starten met een programmeren bootcamp in Nederland. De bootcamp wordt verzorgd door een instelling uit de VS. Het duurt 3 maanden en onder begeleiding van instructeurs. Is het dan ook mogelijk om deze studiekosten af te trekken?

met vriendelijke groet,
Mark Reactie infoteur, 12-03-2016
Beste Mark,
Als de studie gericht is op uw (toekomstige) baan, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 09-03-2016 11:57 #35
Dag,

In Jan 2017 wil ik de 1-jarige post HBO IAG opleiding volgen. Kosten: 3175,- kunt u mij een indicatie geven wat ik terugkrijgen van de belasting? En hoe lang duurt zoiets, kan ik dit volgend jaar bij de aangifte verwerken? Reactie infoteur, 09-03-2016
Dag Anne,
Wat u terugkrijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (tot 52%). Deze aftrekpost studiekosten (minus 250 euro) kunt u verwerken bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jay, 08-03-2016 18:20 #34
Beste,

Voor het collegejaar 2014-2015 heb ik de studie Bedrijfseconomie gevolgd, maar niet afgemaakt. Ik heb wel kosten in het jaar 2015 gemaakt, kan ik deze kosten nog steeds aftrekken ondanks ik deze studie niet heb afgemaakt en een ander studie volg?

Zo ja, geldt de aftrek mogelijkheid dan voor beide studies?

Met vriendelijke groet,

Jay Reactie infoteur, 09-03-2016
Beste Jay,
Als u recht hebt op studiefinanciering, is er tot september 2015 aftrek van de verplichte studiekosten minus basisbeurs minus 250 euro. Ook als u meerdere studies volgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roma, 04-03-2016 13:10 #33
Beste,
onze dochter heeft een klein bijbaantje (1700 euro; in 2015). Via het belastingformulier krijgt zij de 47 euro afgedragen loonbelasting terug. Van het opgegeven collegegeld+studieboeken (2250 euro) minus de 250 euro drempel ziet zij echter geen teruggave op het formulier. Heeft dit te maken met het lage inkomen, is er een minimum/maximum aan inkomsten om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave studiekosten? Kan het collegegeld over studiejaar 2015/2016 volgend jaar tegelijk met het collegegeld 2016/2017 worden opgegeven? Zij heeft geen lening of OV. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Roma,
Dit heeft te maken met het lage inkomen. Deze aftrekpost schuift (bij belastingaangifte) dan als reservering door naar volgend jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 03-03-2016 22:19 #32
Beste,
In 2014 en 2015 wel belasting aangifte gedaan maar geen studiekosten ingegeven. Reden te weinig inkomen. Kan ik nu in 2016 alsnog de studiekosten over studiejaar 2013/ 2014 aftrekken samen met de studiekosten over 2014/2015?
Alvast bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anita,
De werkwijze is dat u elk jaar uw studiekosten aftrekt en als dat door te weinig inkomen niks oplevert, schuift de aftrekpost door naar volgend jaar. Plotseling in een jaar studiekosten voor eerdere jaren opvoeren, zal de fiscus waarschijnlijk niet accepteren:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 03-03-2016 12:07 #31
Beste,

Ik doe samen met mijn zus een opleiding tot kapper. Mijn inkomen valt onder belastingschijf 1. Haar inkomen valt onder belastingschijf 5. Tot mijn stomme verbazing krijg ik minder opleidingskosten terug dan mijn vriendin via de mijn inkomensbelastingopgave. Kunt U me uitleggen waar dat verschil in zit of is het voor hogere inkomens gewoon lastiger om te leren en krijgen zij zo een extra subsidie? (grapje…)

Bvd Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Miranda,
Dat komt doordat uw vriendin meer belasting betaalt over haar inkomen. Een vermindering van inkomen door de aftrekpost betekent dan automatisch ook een grotere teruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 02-03-2016 19:25 #30
Beste,

Mijn ouders betalen alles wat school gerelateerd is. Is het dan helemaal niet mogelijk om iets terug te vragen? Zowel voor hun als via mij niet?

Met vriendelijke groet,
Jeroen Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Jeroen,
Voor de ouders is er geen aftrek, voor wie studeert mogelijk wel als deze de kosten zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 02-03-2016 13:20 #29
Beste Zeemeeuw,
Afgelopen schooljaar ben ik aan het afstuderen. Ik ontvang geen studiefinanciering meer en heb een bijbaan om mijn huur en schoolgeld te betalen. Ik heb in 2015 ongeveer 11.000 euro verdiend en moest ongeveer 2000 euro aan studiegeld betalen. Kan ik deze kosten aftrekken bij de belastingaangifte? Met vriendelijke groet,

Hendrik Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Hendrik,
Ja deze studiekosten minus 250 euro zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. V., 02-03-2016 12:58 #28
Goedendag,
Ik volg een 4 jarige HBO opleiding, betaal alles zelf. Ik weet dat ik alle kosten kan aftrekken, alleen de vraag is, tijdens stage, zijn dan alle kosten die je maakt omtrent deze stage, reiskosten, e.d. ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste H.V.,
De studiekosten zijn aftrekbaar, de reis- en verblijfkosten niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gea, 02-03-2016 11:08 #27
Is er een bepaalde termijn waarbinnen een opleiding afgerond moet zijn? Ik heb vertraging opgelopen met mijn HBO studie. Ik heb geen recht op studiefinanciering en heb de afgelopen jaren opgegeven bij de belastingdienst (en ook terug gekregen). Kan ik dit nog steeds doen, of zit er een maximum aantal jaren aan? Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Gea,
De fiscus bekijkt niet of er sprake is van een vertraging in uw studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wija, 29-02-2016 23:09 #26
Beste Zeemeeuw
Dank voor de snelle reactie, nog een aanvullende vraag: kan mijn zoon zijn studiekosten wel aftrekken van zijn aangifte, Hij maakt geen gebruik van de huidige leenstelsel van duo. Je leest overal dat als je recht hebt op studiefinanciering (in dit geval een lening) dat je het niet kunt aftrekken. maar hij maakt er geen gebruik van. Maakt dat een verschil?

met vriendelijke groet
Wija Reactie infoteur, 01-03-2016
Beste Wija,
Waar het om gaat is of uw zoon recht heeft op studiefinanciering. Als hij er geen gebruik van maakt is dat volgens de fiscus zijn eigen keuze.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 29-02-2016 14:24 #25
Mijn zoon is 20 jaar, heeft veel kosten gemaakt voor schoenen, uniformen en boekengeld, krijgt studiefinanciering nog van de oude vorm, kan hij boekengeld etc… uniform aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 01-03-2016
Beste Johanna,
Dat hangt van het jaar af, in 2015 is nog deels mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wija, 28-02-2016 10:44 #24
Mijn zoon is 22 jaar, woont thuis en doet een HBO opleiding (voltijd), Ik ben alleenstaande ouder, en betaal zijn boeken en iets meer dan de helft van zijn collegegeld (de andere helft betaald hij zelf). Hij krijgt geen studiefinanciering wel een OV van duo. Zijn deze studiekosten die ik voor hem maak aftrekbaar op mijn aangifte 2016? Reactie infoteur, 29-02-2016
Beste Wija,
Die studiekosten zijn helaas niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Hoefsloot, 24-02-2016 19:37 #23
Beste…

Mijn volwassen autistische zoon van 27 volgt een mbo dagopleiding niveau 3. Hij heeft geen studiefinancieringsrechten meer. Hij ontvangt tot het einde van dit jaar alleen nog een OV kaart van DUO. De kosten van de dagopleiding en zijn levensonderhoud worden door mij betaald. Ik kan de kosten niet bij de belasting opgeven. Kan hij zelf op de een of andere manier in aanmerking komen voor belastingteruggave? Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste M. Hoefsloot,
Uw zoon kan dan volgend jaar, als hij zelf voor de studie betaalt, belastingaftrek krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 23-02-2016 03:09 #22
Hallo,

In 2016 heb ik een cursus/opleiding gevolgd bij een officieel zeevaart instituut om mijn kennis te verbreden in een andere tak van sport binnen de zeevaart. Ik vaar al jaren en doe dit als full time baan, dus ik heb ook geen studie financiering meer en heb voor deze cursus ook geen lening afgesloten. Is het ook voor mij mogelijk om deze gemaakte kosten uit eigen zak terug te krijgen?

M.v.g

Tom Reactie infoteur, 23-02-2016
Hallo Tom,
U kunt uw studiekosten aftrekken als de studie goed is voor uw loopbaan en kennisniveau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Howie, 22-02-2016 20:53 #21
Hoi,

Ik verdien 65.000 per jaar. Heb een hypotheek van 310.000. Ik wil een studie doen van 10.000. Hoeveel krijg ik terug van de belasting?

Alvast bedankt n gr,
Howie Reactie infoteur, 23-02-2016
Hoi Howie,
Hiervan krijgt u in 2016 40,4% terug (minus drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 15-02-2016 04:13 #20
Hallo,

Vanaf september 2016 volg ik een pre-master. Aangezien ik dan geen recht meer heb op studiefinanciering, maar nog wel de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen lenen, vroeg ik mij af of ik deze studiekosten kan aftrekken?

Mvg,
Linda Reactie infoteur, 15-02-2016
Hallo Linda,
Als het een lening van DUO is, is er geen aftrek. Bij een lening van de bank omdat er geen recht is op studiefinanciering, of bij inleg eigen geld, weer wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richardson, 14-02-2016 10:35 #19
Ik ben momenteel werkzoekende en heb een uitkering maar ik wil graag een verkort hbo avond opleiding "schuldhulpverlening" gaan doen om uiteindelijk in die branche te gaan werken. De kosten voor deze opleiding zijn erg hoog (+/-€2500) waardoor ik het financieel niet red om het zelf maandelijks voor te schieten.

Mijn vragen zijn:
1. Kan ik deze kosten (€2500,- minus de 250,-) helemaal vergoed krijgen?

2. Is er ook een mogelijkheid net zoals bij de jonge studenten die studiefinanciering ontvangen om hun opleiding in delen te betalen, doordat ik het lesgeld van te voren ontvang ofdat de belasting het lesgeld zelf overmaakt aan de opleidingsschool? Reactie infoteur, 14-02-2016
Beste Richardson,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, zijn de kosten minus 250 euro aftrekbaar, maar dat betekent niet dat u alles vergoed krijgt. Bij een lager inkomen krijgt u maximaal 36,5% van uw aftrekpost terug van de fiscus. Als u in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting een aftrekpost voor studiekosten opneemt, kunt u dat deel eerder uitbetaald krijgen. De Belastingdienst maakt geen geld over aan het opleidingsinstituut.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 04-02-2016 14:37 #18
Ik ben 20 jaar. Betaal schoolgeld en ontvang de basisbeurs volgens de oude regeling. Ik volg de studie specialist mode maatkleding niv 4. Hiervoor hebben we thuis een naaimachine nodig. Kan ik deze kosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 04-02-2016
Beste Sakia,
Helaas is er in uw geval geen aftrek van studiekosten meer in het studiejaar 2015-2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Si-Ali, 01-02-2016 16:25 #17
Mijn dochter gaat een mbo opleiding volgen en is nog geen 18 jaar. Ik wil graag weten of er een regeling is voor de studiekosten, als alleen staande ouder. En geld dit ook als ze een particulieren opleiding gaat doen. Reactie infoteur, 01-02-2016
Beste M. Si-Ali,
Veel ouders zitten met dit probleem, want tot de leeftijd van 18 jaar is er nog geen studiefinanciering (wel kinderbijslag). Soms is er in de regio een studiefonds waarbij u kunt aankloppen. Wellicht kan de school u hierbij verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 31-01-2016 16:21 #16
Ik doe een opleiding op het mbo niveau 4.ik krijg studiefinanciering.Ik betaal de verplichte 1131,00 lesgeld.Kan ik dit aftrekken van de belasting?

Ook heb ik voor de opleiding een laptop moeten aanschaffen.Kan ik hier ook wat van aftrekken?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 01-02-2016
Beste Gerard,
Als je studiefinanciering ontvangt, is er voor het studiejaar 2015-2016 geen aftrek meer. Alleen studiekosten uit de eerste helft van 2015 kunnen nog aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 30-01-2016 10:29 #15
Goedendag,

Ik wil een deeltijd HBO Schoevers opleiding gaan volgen wat aansluit op mijn huidige fulltime werk, ik ben 26 en ontvang geen studiefinancering meer, de kosten voor de opleiding zijn ongeveer 6.500,- euro totaal.
Heb ik voor deze opleiding recht op belastingaftrek en zoja, op hoeveel percentage kan ik ongeveer rekenen?

Met vriendelijke groet,

Brenda Reactie infoteur, 30-01-2016
Beste Brenda,
Aftrekbaar is 6250 euro als sprake is van een leertraject voor een toekomstige baan. Wat u van de aftrek netto terugkrijgt, hangt weer af van het belastingtarief waarin uw inkomen valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 29-01-2016 10:51 #14
Mijn dochter is deze maand afgestudeerd en doet nu een half jaar werkervaringsstage in Spanje. Zij wil daar nu een gespecialiseerde cursus doen op haar vakgebied. Zijn de kosten voor deze cursus ook belastingaftrekbaar? Zij heeft behalve een Erasmusbeurs voor 6 maanden, geen inkomen. Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste Karin,
Heeft ze geen recht op studiefinanciering? Als dat recht er is, maar er geen gebruik van wordt gemaakt zijn de studiekosten niet aftrekbaar, anders wel. De Erasmusbeurs is slechts een tegemoetkoming in de reiskosten en een vergoeding voor bijvoorbeeld de extra verblijfkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-01-2016 22:26 #13
Ik heb alleen een wia 80%-100% uitkering. Kan ik studiekosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-01-2016
Beste Henk,
U kunt uw studiekosten aftrekken. Hoeveel u terugkrijgt in een jaar, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Is uw inkomen in een jaar te laag, dan schuift de aftrekpost verder door naar het volgende jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette Korna, 17-01-2016 12:15 #12
Ik volg een studie van september 2015 tm februari 2016. De studiekosten zijn 2500 euro. Het studiegeld betaal ik in 2 termijnen van 1250 euro, de ene termijn in augustus 2015 de andere termijn februari 2016. Wanneer mag ik wat aftrekken van de belasting? Ik krijg geen studiefinanciering. Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste Jeannette Korna,
U mag in een jaar aftrekken wat u ook in dat jaar betaald hebt (minus 250 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke van Loon, 14-01-2016 23:16 #11
Als ik studiekosten heb van 1500 euro en mijn studiejaar loopt van september tm juni het jaar erop, kan ik die 1500-250 euro drempel van de belasting aftrekken in het jaar dat ik dit bedrag (in 1x) betaal? Reactie infoteur, 15-01-2016
Beste Janneke van Loon,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, dan kan dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Selma Yperlaan, 10-01-2016 13:09 #10
Ik heb een bijstandsuitkering en wil een 2-jarige opleiding doen van 1950 euro per jaar. Kan ik deze kosten of een deel hiervan, terug krijgen van de belasting? Reactie infoteur, 10-01-2016
Beste Selma Yperlaan,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, is dit bedrag minus 250 euro aftrekbaar. Vindt de gemeente het goed dat u een opleiding gaat doen, waardoor u minder voor de arbeidsmarkt beschikbaar bent?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sv, 03-01-2016 20:00 #9
Ik snap er nog altijd niks van. Ik ben het overal op aan het zoeken maar vind geen antwoord op wat ik nu wil weten. Ik heb afgelopen jaar een inkomen gehad van rond de 8500 euro bruto. Ik heb hierover te veel belasting betaald omdat ik voor twee werkgevers werkte en ik bij de werkgever waar ik rond de 5500 bruto heb verdiend geen loonheffingskorting heb laten toepassen. Ik heb begrepen dat je dan per maand minder ontvangt, maar dit op het einde toch berekend word en weer rechtgetrokken word door middel van belastingteruggave.

Maar nu komt het, ondertussen volg ik gewoon een voltijds hbo opleiding en mijn studiekosten zijn rond de 2500 euro geweest. Ik heb geen studiefinanciering ontvangen omdat ik hier geen recht op heb ( heb al 4 jaar gehad ) en dit was mijn 5e hbo jaar. Ik heb de vorige 4 jaar nooit studiekosten opgegeven aan de belasting als aftrekpost.

Wat betekent nu in hemelsnaam die aftrekpost studiekosten voor mij? waarvan kan ik dat aftrekken, wat moet ik doen en wat kan ik terug verwachten. Ik heb de studie overigens wel gewoon zelf betaald van mijn eigen rekening waarop ik ook loon ontvang (als dat ook maar iets kan betekenen).

Kan iemand een duidelijk antwoord geven over wat dit nu voor mij betekent, die 2500euro gemaakte kosten van de studie. Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste SV,
1. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk wat uw totale inkomen was, hoeveel belasting u hebt betaald, en dus ook of en hoeveel u terug krijgt. Maar u kunt nooit meer belasting in een jaar terugkrijgen dan u betaald hebt.
2. Bij een lager inkomen kan een aftrekpost te groot blijken te zijn om extra geld terug te krijgen. Toch geeft u de aftrekpost dan op en schuift die automatisch door naar een volgend jaar.
3. De post aftrek studiekosten is een afzonderlijke post op het belastingformulier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Im, 11-12-2015 16:13 #8
Klopt het dat wanneer ik een HBO studie ga volgen vanaf 2016 ik de gemaakte kosten kan aftrekken van het inkomen van mijn fiscale partner? Of moet het doorgeschoven worden tot ik zelf inkomen heb? Ik heb geen recht op studiefinanciering. Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste IM,
De aftrek studiekosten is een persoonsgebonden aftrek die u bij een gezamenlijke belastingaangifte ook neer mag zetten bij uw fiscale partner. Doet u dat niet, dan schuift deze aftrek door naar een volgend jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 09-12-2015 22:54 #7
Ik ben voornemens een 2-jarige HBO studie bedrijfskunde te gaan doen. Begrijp ik het goed dat met een jaarinkomen van 52.000 ik 42% van de gemaakte kosten terug krijg (- drempelbedrag á 250)? En mag mijn werkgever het overige bedrag (de overige 58%) daarna als studievergoeding aan mij uitkeren? Of moet die studievergoeding eerst in mindering worden gebracht en wat rest mag als aftrekpost worden opgevoerd?

Groet,
Jeroen Reactie infoteur, 10-12-2015
Beste Jeroen,
De op u drukkende kosten minus drempel zijn aftrekbaar, daar is de studievergoeding van de werkgever dus vanaf gehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Minie Drost, 08-12-2015 12:01 #6
Graag zou ik een 1-jarige foto-opleiding willen doen alleen is het niet mijn beroep maar misschien in de toekomst wel.
De kosten zijn ong € 3.000,-- kom ik dan in aanmerking om deze kosten af te trekken?
Met vriendelijke groet,
M. Drost Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Minie Drost,
De Belastingdienst kan altijd vragen om voldoende aannemelijk te maken dat de opleiding meer is dan voor een hobby. Het moet loopbaangericht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 27-11-2015 19:05 #5
Lees net op de belastingsite de wijzigingen voor de aangifte 2015. Hier staat dat wanneer je recht hebt op studiefinanciering je helemaal geen studiekosten meer kunt aftrekken. Ik kan dus de verplichte kleding niet meer aftrekken. Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste Marga,
Sinds september 2015 geldt het nieuwe stelsel van studiefinanciering voor nieuwe studenten. De gemaakte kosten voor die tijd of de studiekosten als u geen recht hebt op studiefinanciering, zijn gewoon aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 26-11-2015 22:19 #4
Mijn zoon is net begonnen met de HBO opleiding "sport, gezondheid & management". Hij heeft een verplicht kledingpakket moeten aanschaffen van 582 euro. (sportkleding, 3 paar sportschoenen, tas, hartslagmeter etc) Zijn deze kosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 27-11-2015
Beste Marga,
Verplichte kleding is inderdaad aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 29-09-2015 17:00 #3
Op het moment volg ik een particulieren studie waarbij ik zelf het college geld betaal. Vorig jaar heb ik een jaar afgerond en dit zelf betaald, op het moment zit ik zonder inkomen om deze aftrek ergens van af te halen. Mijn vraag is binnen hoeveel jaar blijven deze aftrek kosten geldig? Bijvoorbeeld als ik binnen 3 jaar inkomsten krijg zijn mijn aftrek kosten dan nog steeds geldig om hier van af te halen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Stefan,
U doet ook als u zonder inkomen zit belastingaangifte inkomstenbelasting en vult daarbij de aftrekpost studiekosten in. Dan schuift deze post elk jaar door totdat u die hebt kunnen verzilveren:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 07-09-2015 16:51 #2
Vraagje: Ik ben helaas mijn baan verloren tijdens mijn zwangerschapsverlof (bedrijfseconomische redenen), nu is het zo dat ik mij graag zou willen omscholen, omdat het werk waarvoor ik gestudeerd heb niet -goed- te combineren valt met 't moederschap. Ik ben bij de Hogeschool geweest voor een deeltijd HBO studie, omdat ik eerder een HBO studie heb afgerond heb ik geen recht op de wettelijk vastgestelde studiekosten van gemiddeld €2.000,- euro, maar zal ik zo'n €5.000 euro moeten betalen.

Nu is het zo dat mijn uitkering afgelopen is en ik ook geen toeslag meer krijg voor de opvang van mijn zoontje. Ik wil/kan niet duizenden euro's besteden aan een studie plús nog de honderden euro's per maand aan opvang omdat ik moet studeren + stagelopen (kans op betaald stage is klein, is mij gezegd, omdat ik uit een andere branche kom. Door de omscholing en dus geen ervaring zal ik het voornamelijk moeten hebben van vrijwilligerswerk als praktijkervaringsplaats).

Toch blijft er iets in mij kriebelen dat ik mezelf verder wil ontwikkeling, maar deze kosten zijn gewoon haast niet op te brengen (man heeft 0-uren contract). Op hoeveel teruggave kan ik globaal rekenen van de Belasting met een jaarinkomen van zo'n €30.000,- van mijn fiscale partner en mijzelf €0,-? Een eventuele teruggave zou de keuze voor mij makkelijker maken om alsnog deze stap te zetten. ik hoop van u te horen! Reactie infoteur, 08-09-2015
Beste Michelle,
Bij een inkomen van 30.000 euro krijgt u 42% terug van de studiekosten minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanya van Ravenswaay, 12-08-2015 15:51 #1
Beste meneer/mevrouw,

Kunnen jullie mij vertellen waar jullie de informatie over het volgende stukje vandaan hebben?:
Wie onder het oude stelsel van studiefinanciering studeert berekent zijn aftrekpost door de verplichte scholingsuitgaven op te tellen en hier de drempel en studiebeurs vanaf te trekken.

In mijn situatie val ik namelijk onder het oude stelsel maar als ik met de belastingtelefoon bel zeggen zij dat ik op geen enkele manier aftrek kan hebben, of ik nou oud of nieuw stelsel heb.

Bedankt alvast! Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste Tanya van Ravenswaay,
Normaliter is er een overgangsregeling, maar het is bekend dat de Belastingdienst zich tot dusverre op het standpunt stelt dat die er voor 2016 niet komt. Voor het studiejaar 2014/2015 is er wel een overgangsregeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2020
Reacties: 233
Schrijf mee!