Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021 U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u in aanmerking voor de aftrek van studiekosten, is de studie voor een loopbaan en in hoeverre is uw recht op studiefinanciering hierop van invloed? Aan welke voorwaarden moet u voldoen want het leenstelsel dat per september 2015 is ingegaan, beperkt ook in 2020 uw belastingaftrek.

Studiekosten 2020 en 2021


Wat zijn aftrekbare studiekosten 2020?

De studiekosten die u zelf maakt of die uw partner maakt voor een loopbaan of beroep kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
  • Het moet gaan om leertraject onder begeleiding en toezicht van een leraar.
  • De kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro per persoon.
  • Per jaar mag u niet meer dan € 15.000 aan scholingsuitgaven aftrekken.
  • Aftrekbaar zijn de verplichte studiekosten. Denk aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, instellingscollegegeld, verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Die bescherming is misschien minder bekend. Denk aan speciale kleding, beschermende kleding, een veiligheidsbril, kappersspullen zoals een schaar of schort, verfspullen, timmerspullen, schoenen met een stalen neus, een helm.
  • Ook de kosten van een muziekinstrument kunnen aftrekbaar zijn, uitgesmeerd over drie jaren en rekening houdend met een bepaalde restwaarde.
  • Kosten die u maakt voor uw promotie. Denk aan de kosten van publicatie van het proefschrift en wat er meer nodig is om de promotie goed te laten verlopen.
  • Kosten EVC-procedures.

Wat zijn niet aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven in 2020?

Niet aftrekbaar zijn de gemaakte reiskosten, kosten van levensonderhoud, de rente op een voor de studie afgesloten lening, eventuele verblijfskosten, studiereizen of excursies. Ook als u kosten maakt voor een studieruimte, zijn die niet voor een particulier als studiekosten aftrekbaar. Als u ondernemer bent kunnen dit nog zakelijke kosten zijn. Ook niet aftrekbaar zijn de kosten van een laptop, e-reader of computer.

Maar u krijgt studiefinanciering of een studievoorschot

Sinds september 2015 zijn er drie categorieën aan studenten:
  • Zij die geen recht hebben op studiefinanciering.
  • Zij die recht hebben op een studiebeurs volgens het oude stelsel.
  • Zij die lenen onder het nieuwe leenstelsel, met studievoorschot.

Voor elke categorie wordt de aftrek anders berekend.

Hoe berekent u uw aftrek studiekosten in 2020?

Wie geen recht heeft op studiefinanciering en verder wel aan de voorwaarden voor aftrek voldoet, heeft als aftrekpost studiekosten de gemaakte kosten minus drempel van 250 euro. Wie onder het nieuwe leenstelsel studeert en een studievoorschot ontvangt, heeft geen aftrek voor zijn scholingsuitgaven in 2020. Wie onder het oude stelsel van studiefinanciering studeert berekende zijn aftrekpost door de verplichte scholingsuitgaven op te tellen en hier de drempel en studiebeurs vanaf te trekken. Er is geen overgangsregeling, en daarom vervalt ook voor hen de aftrek van studiekosten. De enige uitzondering hierop is de situatie waarbij de prestatiebeurs uit eerder jaren niet wordt omgezet in een gift.

Hoeveel van de studiekosten en scholingsuitgaven krijg ik terug van de Belastingdienst?

Het misverstand bestaat nog wel eens dat men de aftrekpost volledig van de Belastingdienst terug krijgt. Het tegendeel is waar. Studenten hebben over het algemeen een laag inkomen en zullen daardoor naar verhouding 30% tot 40% van de bij de belastingaangifte ingediende aftrekpost terugkrijgen. Hebt u in een jaar helemaal geen inkomen maar wel studiekosten gemaakt, dan kan het zijn dat u nog minimaal een jaar op een teruggave van de Belastingdienst zult moeten wachten.

Hoe groot is de aftrekpost studiekosten in 2020 nog

Hoe groot uw fiscale aftrekpost in 2020 nog is is van vele factoren afhankelijk. Niet iedereen maakt evenveel kosten, niet iedereen ontvangt studiefinanciering, leent of heeft een studievoorschot. Dit alles bepaalt hoeveel er in 2020 aftrekbaar is. Bedenk ook steeds dat in een jaar alleen de uitgaven aftrekbaar kunnen zijn die uzelf of uw partner dat jaar zelf hebben betaald. Als bijvoorbeeld de ouders de studiekosten betalen, zijn deze betalingen nergens fiscaal aftrekbaar tenzij ze aantoonbaar als voorschot dienen voor de student die daarmee een lening is aangegaan.

Aftrek studiekosten 2022 vervalt door nieuwe subsidieregeling

In 2020 en 2021 is er nog aftrek, het vervallen van de maatregel in 2021 is van de baan. Het jaar 2022 is een ander verhaal. Het kabinet is van mening dat het voordeel van de aftrek studiekosten en scholingsuitgaven vaak niet terecht komt bij de mensen die het geld het beste kunnen gebruiken. Daarom zal in 2022 een subsidieregeling de fiscale regeling gaan vervangen. Wie zich wil bijscholen of een studie volgen, kan vanaf 2022 een ontwikkelbudget aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar. De nieuwe subsidie heet het Stap-budget, budget Stimulans Arbeidsmarktpositie. Wie denkt voor de subsidie in aanmerking te komen, kan zich vanaf 2022 online melden bij het online loket van het UWV.

Conclusie aftrek studiekosten 2020 en 2021

Het kabinet wil al enige tijd af van de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten en scholingsuitgaven. Dit proces is al enige malen uitgesteld. In 2022 lijkt het zo ver te zijn. Dan vervalt de fiscale aftrek en wordt deze vervangen door een subsidieregeling. Dit kan voor u een goede reden zijn om nog in 2020 en 2021 een studie te beginnen.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sociaal leenstelsel 2021Sociaal leenstelsel 2021Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderl…
Aftrek studiekosten en studiefinancieringAftrek studiekosten en studiefinancieringDe regels voor de particuliere fiscale aftrek van studiekosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Er gelden voor de inkomsten…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaagHypotheekrenteaftrek 2020 omlaagDe hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met…
Studiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStudiekosten - welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaarStuderen is duur, maar niet elke opleiding komt in aanmerking voor studiefinanciering. Welke aftrek van studiekosten is…

Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenEigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomenHet eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforf…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Reacties

Esther, 24-11-2020
Ik wil graag een gecertificeerde opleiding gaan volgen. Hoe kan ik die kosten aftrekken van de belasting.
En zijn daar specifieke regels voor? Ik ben getrouwd en we hebben anderhalf salaris
Ik hoor graag van u

Vriendelijke groet,
Esther Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Esther,
Er zijn zeker regels, de opleiding moet bijvoorbeeld voor uw loopbaan zijn. De kennis die u opdoet moet ook onder begeleiding of toezicht staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Post, 12-11-2020
Goedemiddag,
Mijn zoon heeft een bijstandsuitkering. Hij gaat met toestemming van de gemeente een opleiding volgen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De opleiding moet hij zelf betalen.
Kan hij deze studiekosten deels terugkrijgen via de Belastingdienst?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 15-11-2020
Goedemiddag F. Post,
Ja die studiekosten zijn aftrekbaar (-250 euro eigen bijdrage).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanity, 11-11-2020
Goedendag,

Ik heb hier ook een vraag over.
Graag zou ik een thuis studie met online leerkracht willen volgen.
Deze studie kost een paar 1000 euro, dit wil ik graag in delen betalen.
Moet ik eerst de hele studie afbetalen voordat ik deze kan insturen voor de belasting?.
Graag zou ik dus willen weten hoe dit loopt als je de opleiding in delen wilt betalen.
Ik hoor het graag Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Vanity,
Als u een studie in delen betaalt, zijn in een jaar aftrekbaar wat u dat jaar betaald hebt (de rest in een volgend jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lonneke, 28-10-2020
Hallo, Ik loop tegen het feit aan dat de collegegelden betaald zijn door een buitenlandse student in juni van het jaar en in augustus naar Nederland is gekomen om een masterstudie te volgen en zelf heeft betaald hetzij met lening van ouders die terug moet worden betaald geweigerd worden in aftrek omdat hij ten tijde van betaling niet binnenlands belastingplichtig was.
Hij was geen kwalificerend belastingplichtige zeggen zij.
Maar kan er niet voor het hele jaar gekozen worden voor binnenlandse belastingplicht? Bij heel veel studenten zijn deze collegegelden wel toegekend.
Ik kom er niet uit. Weet u raad?
Alvast dank voor de reactie!
Mvg Lonneke Reactie infoteur, 01-11-2020
Hallo Lonneke,
Wie gedurende het jaar in Nederland komt wonen, kan belastingaangifte doen via het M-formulier.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 26-10-2020
Hallo l.s.

vraag: ik ben 52 jr, buschauffeur met 25 uur contract, ik zou een opleiding als (sport)masseur of welness-masseur willen doen maar de kosten bedragen ongeveer tussen de 1200 en de 1600 euro. Kan ik deze kosten weer terugvragen bij de belasting, minus de drempel van € 250,- natuurlijk (Ik heb geen lening o.i.d., dit wordt dan voor mij een bijscholing om indien mogelijk). Later (sport)masseur of wellnesmasseur aan huis te willen gaan doen om de overige 15 uur te kunnen vullen. Zou dit kunnen?

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 29-10-2020
Hallo Martin,
Als u een eigen bedrijf start, zijn de studiekosten aftrekbaar als zakelijke kosten. Als particulier zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden, zo moet er een leertraject zijn. Is dat het geval, dan kunnen de studiekosten eveneens aftrekbaar zijn. Overleg hierover met de aanbieder van de opleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lon, 19-10-2020
Goedemiddag,
Ik heb begrepen dat als ik geen recht meer heb op studiefinanciering en zelf mijn cursus/opleiding betaal en het betreft een cursus/opleiding voor mijn toekomstige beroep, dat ik mijn studiekosten -250 EUR kan aftrekken. Mijn vraag is of dit drempelbelbedrag van 250 EUR per jaar geldt, of per opleiding? Wat als ik volgende maand met een opleiding/cursus begin en deze 5 maanden duurt? Betaal ik dan 2x het drempelbedrag? Dus voor 2020 én 2021? En als ik erna nog een vervolgopleiding/-cursus volg, betaal ik dan opnieuw het drempelbedrag?
Alvast bedankt voor uw uitleg. Reactie infoteur, 25-10-2020
Goedemiddag Lon,
De drempel van 250 euro geldt per belastingjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ro, 29-09-2020
Ik wil naast mijn baan bij de gemeente een opleiding gaan doen. Omdat gemeentes sinds enkele jaren werken met een Individueel Keuzebudget (IKB), vroeg ik mij af wat uiteindelijk meer belastingvoordeel oplevert: de opleidingskosten via de belastingopgave terugvragen of via het IKB laten uitbetalen?
Als ik het IKB inzet voor de opleiding, is het potje op en kan ik het niet meer inzetten voor bijv. extra verlofdagen of andere vergoedingen. Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Ro,
Bij de aftrekpost studiekosten is er een drempel van 250 euro, bij het IKB niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/200370-individueel-keuzebudget-ikb-belastingvrij-in-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 21-09-2020
Ik wil naast mijn baan als receptioniste een opleiding gaan volgen bij NTI voor onderwijsassistent. De kosten hiervan zijn 3500,- deze kosten zijn dus niet voor mijn huidige werk maar om mezelf om te scholen. Kom ik dan ook in aanmerking voor de vergoeding. En wat als ik na de studie van 24 maand geen werk kan vinden als onderwijsassistent, is het dan wel belasting aftrekbaar of moet ik het dan terug betalen? Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Inge,
De studiekosten zijn in beginsel aftrekbaar. De fiscus kan bij de beoordeling van de belastingaangifte inkomstenbelasting wel vragen om aannemelijk te maken dat de kosten voor uw loopbaan bedoeld waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Machteld, 21-09-2020
Goedemorgen,

Mijn werkgever betaalt de factuur van mijn opleiding, krijgt daar btw over terug en krijgt er subsidie voor.
Als ik mijn werkgever de kosten terugbetaal, zijn deze kosten dan nog aftrekbaar?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Machteld,
In het jaar dat u de studiekosten aan uw werkgever terugbetaalt, terwijl u geen recht hebt op studiefinanciering, zijn de studiekosten minus 250 euro fiscaal aftrekbaar. Uiteraard zolang de regeling voor de aftrekbaarheid van studiekosten nog bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 02-09-2020
Beste,

Ik volg een master opleiding van een x.xxx bedrag per jaar. De factuur komt op mijn naam binnen en deze moet ik zelf betalen waarna de werkgever mij dit bedrag terugbetaald. Bij de werkgever wordt een schuld opgebouwd ten hoogte van deze studieschuld en per jaar valt dan weer 1/3 deel vrij. Kan ik deze totale studiekosten per jaar opgeven? Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Hendrik,
U mag in een jaar alleen de studiekosten aftrekken die u per saldo zelf betaalt. Nu kunnen uitgaven en vergoeding jaarlijks uiteenlopen. U zou dan het positieve saldo aan uitgaven in een jaar mogen aftrekken, maar moet dat dan eigenlijk het volgende jaar (en het jaar daarna) weer verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 30-08-2020
Beste,

Ik zie in eerdere antwoorden (#222) dat je de kosten die je maakt voor een studie die je via IKB betaald niet nog eens kunt aftrekken van de belasting.
Een simpel rekensommetje: via IKB heb je bij een gemiddeld salaris een belastingvoordeel van 37,35 %, terwijl de belastingaftrek voor studie 50 % is tot een max van 15.000,- per jaar. Is het dan niet slimmer om de studie niet via IKB te doen?
Nog leuker zou het dubbele voordeel zijn, maar ik begrijp uit het eerdere antwoord op 24-08-2020 dat dit niet mag?

Met vriendelijke groet,
Miranda Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Miranda,
Bij een gemiddeld salaris zal ook de aftrek van studiekosten geen 50% opleveren, maar 37,35%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie, 22-08-2020
Beste,

ik betaal zelf mijn beroepsgerichte masteropleiding vanuit mijn IKB-budget. Wat geef ik op bij de belastingaangifte. Kan ik het collegegeld aftrekken?

Groet
Adrie Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Adrie,
Als u het keuzebudget inzet voor een beroepsgerichte studie die niet door de werkgever wordt vergoed, wordt dat bedrag zonder belastingheffing uitbetaald. Het is niet zo dat de studiekosten dan nog een aftrekpost zijn. Dat zou immers dubbelop zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merlijn, 20-08-2020
Hallo,

Ik wil een driejarigeopleiding professionele communicatie gaan volgen naast mijn werk. De opleiding kost 4000 euro per jaar en dus in totaal 12000 euro. In 2022 stopt de huidige subsidieregeling. Als ik het bedrag van de opleiding in 2021 dus 12000 euro in een keer betaal is dat dan gewoon aftrekbaar van de belasting?

vast dank,

Merlijn Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Merlijn,
De studiekosten die u vóór 2022 betaald hebt zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 18-08-2020
Hallo l.s.

vraag: ik ben 52 jr, buschauffeur met 25 uur contract, ik zou een opleiding als (sport)masseur of welness-masseur willen doen maar de kosten bedragen ongeveer tussen de 1200 en de 1600 euro. kan ik deze kosten weer terugvragen bij de belasting, minus de drempel van € 250,-- natuurlijk ( Ik heb geen lening o.i.d., dit word dan voor mij een bijscholing om indien mogelijk) later (sport)masseur of wellnesmasseur aan huis te willen gaan doen om de overige 15 uur te kunnen vullen. Zou dit kunnen

Ik hoor graag van U,

Met vriendelijke groet M Broekkamp Reactie infoteur, 20-08-2020
Hallo Martin,
De kosten zijn aftrekbaar, maar u krijgt als particulier altijd maar een deel terug (waarschijnlijk 37,35% in 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudy, 18-08-2020
Geachte heer/mevrouw,

Zijn studiekosten die gemaakt zijn bij een HBO studie op Curacao aftrekbaar in Nederland.
Het betreft een school gevestigd op Curacao.
Ik ben nog steeds belastingplichtig in Nederland.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Rudy Reactie infoteur, 20-08-2020
Geachte Rudy,
De studiekosten van een in Nederland erkende studie zijn in Nederland aftrekbaar als u geen tegemoetkoming in de studiekosten hebt gehad (studiefinanciering o.i.d.).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda Eijbrink, 02-08-2020
Geachte heer/mevrouw,

Veel zelfontwikkelings/proffessionele ontwikkelingsevenementenn die eerder Live werden gegeven worden nu door Covid19 in een online variant gegeven. Zoals ook Unleash the Power within (UPW) van Tony Robbins uit Amerika.
Mogen deze kosten onder studiekosten worden gerekend en dus als aftrekpost worden ingevoerd?

Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,
Miranda Eijbrink Reactie infoteur, 06-08-2020
Geachte Miranda Eijbrink,
Tony Robbins is al vele jaren bekend met zijn zelfontplooiing cursussen (NLP). Vaak gaat het niet om een studie om een andere baan te vinden tenzij u zou zelf een coach wilt worden. Zakelijk kunnen de kosten wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 29-07-2020
Zijn studiekosten die je maakt in Belgie ook aftrekbaar als je in NL woont en werkt.?
Ik wil een lifecoach opleiding gaan doen daar.

dank je voor je reactie Reactie infoteur, 01-08-2020
Beste Mieke,
Als u de kosten maakt en aan de voorwaarden voldoet (begeleiding en dergelijke) zijn de studiekosten minus drempel bij de Nederlandse fiscus aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 21-07-2020
Ik heb interesse om een deeltijd studie te volgen naast mijn baan. Dit als vervolg op mijn master. Mocht ik deze 2 jarige bijscholing in 2021 starten zijn dan de kosten van het 2e jaar aftrekbaar(welke dan in 2022 valt) of alleen die van het 1e jaar die in 2021 valt en dan krijg ik subsidie voor het jaar 2022? Reactie infoteur, 21-07-2020
Beste Jasper,
Een volgende kabinet zal besluiten over de aftrek en/of subsidie voor de studiekosten 2022, daar is nu nog niet veel over te zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 15-07-2020
Goedendag,

Ik ben als fotograaf ingeschreven bij de kvk. Ik ga nu aan de fotovakschool een opleiding volgen.

Zijn deze studiekosten nu aftrekbaar als zakelijke kosten als zzper? Of via privé als scholingskosten?

Mvg

Klaas Reactie infoteur, 15-07-2020
Beste Klaas,
De studiekosten die u maakt zijn aftrekbaar als zakelijke kosten (wel ook via de zakelijke rekening betalen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 08-07-2020
Mijn zoon heeft wel recht op studiefinanciering maar krijgt niets door te hoog inkomen van zijn ouders, kan hij dan ook niets aftrekken? Heeft ook recht op OV Reactie infoteur, 11-07-2020
Beste Hans,
Een te hoog inkomen verhindert niet dat uw zoon studiefinanciering kan aanvragen. Hij krijgt alleen geen aanvullende beurs, maar kan (zoals vele anderen) wel aanvullend lenen bij DUO. Hij heeft daarom helaas geen recht op aftrek van studiekosten:

https://financieel.infonu.nl/lenen/77732-studiefinanciering-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andreas, 30-06-2020
Goedenavond,

Ik heb voor collegejaar 2018-2019 collegegeld ontvangen, maar dat was bij lange na niet genoeg om het instellingsgeld van mijn studie te betalen.
Mag ik de twee termijnen instellingsgeld die ik in 2019 zelf heb betaald opgeven bij de belastingdienst als studiekosten voor dat jaar?

Met hartelijke groet,
Andreas Reactie infoteur, 05-07-2020
Goedenavond Andreas,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, mag u de niet vergoede studiekosten minus 250 euro aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mmmax, 17-06-2020
Goeienavond,

Ik heb een master en ik ben ambtenaar. Ik zou een tweede master in de Rechten willen behalen, om zo binnen de ambtenarij een andere en betere job te krijgen. Zijn mijn universitaire kosten dan aftrekbaar of niet?

Met vriendelijke groeten,
MMMax Reactie infoteur, 20-06-2020
Goeienavond Mmmax,
Als u geen recht meer hebt op studiefinanciering, zijn uw studiekosten minus 250 euro als scholingskosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Daniels, 20-05-2020
Mijn zoon (20) begint na de zomer op het IVA MBO. Dit is een privé-instelling en kost 12000 eur op jaarbasis. Deze betaal ik in principe voor hem. Hij heeft recht op een uitwonende beurs met eventueel een leningdeel, maar dat is bij lange na niet voldoende om überhaupt een kamer te betalen. De aanvullende beurs krijgt hij niet vanwege mijn inkomen. Als hij het HBO zou doen zijn er veel ruimere mogelijkheden.

Zijn deze kosten op enige wijze aftrekbaar voor hem (of mij)? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Peter Daniels,
Helaas zijn er voor jullie geen aftrekmogelijkheden. Uw zoon heeft recht op studiefinanciering en dus geen aftrekpost en voor u zijn de scholingsuitgaven van uw zoon niet aftrekbaar, omdat het niet uw studie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 21-04-2020
In bovenstaand artikel wordt gemeld:

Als bijvoorbeeld de ouders de studiekosten betalen, zijn deze betalingen nergens fiscaal aftrekbaar tenzij ze aantoonbaar als voorschot dienen voor de student die daarmee een lening is aangegaan.

Kunt u nader toelichten: (i) op welke wijze het voorschot dan aftrekbaar kan worden gemaakt en (ii) op welke wijze de lening met het kind moet worden overeengekomen. Is het overigens niet zo dat als je het voorschot beschikbaar hebt gesteld aan je kind die geen lening meer nodig heeft? Reactie infoteur, 25-04-2020
Beste Peter,
Waar het om gaat is dat de kosten moeten drukken op de student die de kosten wil aftrekken en geen studiefinanciering ontvangt. Dat kunt u als ouder doen door aan te geven dat het betaalde een lening is die door de student terug moet worden betaald. "Ondergetekenden zijn overeengekomen dat de voor zoon/dochter op (dd, plaats, namen) betaalde studiekosten een lening is en geen gift. Dit bedrag zal op dd worden terugbetaald met y% rente".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 24-03-2020
Goedemiddag,

Ik heb een vraagje over aftrek studiekosten over 2019. Vanaf sep 2018 tot juli 2019 volgde ik master opleiding. Collegegeld voor de gehele studiejaar bedroeg ongeveer 2000 €.

Mijn vraag is welke bedrag geef ik aan op de belastingaangifte 2019 gezien ik tot juli ingeschreven stond als een student?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 25-03-2020
Goedemiddag Monique,
U geeft bij de aftrek studiekosten het bedrag op dat u in 2019 hebt betaald minus 250 euro (als u geen recht hebt op studiefinanciering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goodtoknow, 14-03-2020
Binnenkort heb ik geen baan meer maar wil (privé) wel een studie volgen die gerelateerd is aan mijn baan. Veelal zijn dit cursussen/trainingen van max. 5 dagen. Zijn deze onkosten ook belasting aftrekbaar?

met vriendelijke groet,
Goodtoknow Reactie infoteur, 16-03-2020
Beste Goodtoknow,
Dat hangt ervan af. Als u aan de hand van trainingen en cursussen kennis opdoet onder begeleiding of toezicht, het een leertraject is voor uw (toekomstig) beroep, dan zijn de studiekosten aftrekbaar. Uiteraard alleen als er geen recht is op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Damian, 12-03-2020
Voor mij bestaat er nog best wat onduidelijkheid.
Maar ik volg dus een hbo opleiding en hiervoor leen ik geld bij Duo. Ik heb nooit een basisbeurs ontvangen omdat ik in de nieuwe regeling val. Maar zijn de kosten die ik nu maak voor mijn studie aftrekbaar of niet? Reactie infoteur, 12-03-2020
Beste Damian,
Neen, uw studiekosten zijn dan niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 05-03-2020
Beste,
Is er iets te zeggen over hoe strikt de belastingdienst doorgaans de eis dat de scholingskosten gemaakt zijn t.b.v. het (toekomstig) beroep zal interpreteren?. Ik volg op dit moment een HBO-opleiding in deeltijd, die niets met mijn huidige functie van doen heeft, maar waarmee ik in de toekomst wel mijn inkomen (deels) mee wil verdienen. Reactie infoteur, 05-03-2020
Beste Janneke,
Voor de aftrek van studiekosten is het een voorwaarde dat u de opleiding volgt om uw arbeidsmogelijkheden te verbeteren. Het mag niet om een hobby gaan. Daarom is de koppeling met een toekomstige baan gelegd. Als u de aftrekpost opvoert, hoeft het niet zo te zijn dat u erover bevraagd zult worden, maar dat kan uiteraard wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Luijks, 04-03-2020
Goedendag,
wij betalen voor onze zoon het collegegeld van zijn studie aan de universiteit Tilburg. Zijn deze kosten voor ons aftrekbaar? Hij maakt verder geen gebruik van een extra lening, en heeft een kleine bijbaan. Hij heeft zijn aangifte hierover al ingevuld, en dit niet gemeld of aangegeven. Reactie infoteur, 05-03-2020
Goedendag hr Luijks,
De studiekosten van uw zoon zijn niet op uw belastingformulier aftrekbaar. Uw zoon kan de studiekosten ook niet aftrekken omdat hij ze niet betaald heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A., 02-03-2020
Mijn belastingaangifte net ingevuld (voorlopig)
Hierbij ook mijn studiekosten opgegeven en daar komt dat een persoonsgebonden aftrek naar voren.
Alleen zie ik helemaal niet dat daarvan iets word vergoed in de berekening.
Ontvang ik dit geld apart? Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 03-03-2020
Beste M.A.,
De persoonlijke aftrek wordt verrekend met de belasting die u over 2019 moet betalen en wat niet kan worden verrekend (bijvoorbeeld als u per saldo weinig belasting betaalt), schuift door naar de belastingaangifte in 2021.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 01-03-2020
Mijn dochter is in juni 2019 18 jaar geworden en in deze maand een opleiding 1 dag in de week gaan volgen.
Zijn deze studiekosten aftrekbaar?
Op haar aangifte kom onderaan de streep 0 euro te staan. Reactie infoteur, 02-03-2020
Beste Rob,
Als er geen recht is op studiefinanciering en de studie gericht is op een baan, dan zijn de studiekosten minus 250 euro aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 04-02-2020
Beste,

korte vraag: ik heb sinds eind 2018 een KVK inschrijving als Fotograaf, daarnaast heb ik in 2019 een opleiding gevolgd aan de Fotovakschool om ervoor te zorgen dat ik (hopelijk) steeds meer betaalde opdrachten ga krijgen als fotograaf.

Voor mijn opleiding en opdrachten heb ik een aantal lenzen gekocht, zijn deze aftrekbaar als studiekosten van mijn inkomstenbelasting 2019?

Alvast veel dank voor de informatie!

Met vriendelijke groet,
Alex Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Alex,
De studiekosten en lenzen zijn bij u aftrekbaar als zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 16-01-2020
Onlangs ben ik gestopt als zzp'er. Ik heb momenteel (nog) geen inkomen, maar wil graag een opleiding gaan volgen voor de uitoefening van mijn toekomstig beroep. Mijn man/financieel partner heeft wel een inkomen. Hoe gaat dit nu dan met de aftrek van de studiekosten? Mogen we de studiekosten die ik in 2020 maak bij hem aftrekken?
Met vriendelijke groet, Marjolein Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Marjolein,
Zodra jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting doen, kan uw aftrekpost voor studiekosten met de partner worden gedeeld (u zet de aftrek in dit geval bij hem neer):

https://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-en-verdeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 06-01-2020
Hele domme vraag wellicht maar ik heb de factuur voor de studiekosten ontvangen in december 2019 maar begin januari 2020 betaald. In welk jaar geef ik de studiekosten dan op als aftrekpost? Reden dat ik het vraag is dat ik in 2020 ook nog examenkosten zal krijgen. Het zou het beste zijn als ik het beiden tegelijk kan opgeven in 1 aangifte ipv over 2 jaar verspreidt. Dan zou ik maar 1x te maken hebben met de drempel van 250 euro. Is dat correct? Bedankt voor de informatie! Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Simone,
Fiscaal geldt het jaar van betaling als maatstaf. In dit geval is dat 2020 (belastingaangifte voorjaar 2021).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marloes, 03-01-2020
Beste,

Ik had een vraag. Ik ben sinds dit jaar zzper in de zorg en welzijn. Nou wil ik deze maand 1 cursus volgen die voor mijn persoonlijke ontwikkeling is. Dus dat kan ik bij het kopje studiekosten aftrekken?
En 1 opleiding die start in maart die bestemd is voor mijn toekomstige werk, Dit is voor het kopje bedrijfskosten als ik het goed begrijp?
Kan ik deze 2 tegelijk aanvragen? En kan ik dat nu al doen of pas in 2021?

Mvg Marloes Reactie infoteur, 05-01-2020
Beste Marloes,
Ook de cursus voor de persoonlijke ontwikkeling kan wellicht tot de zakelijke kosten worden gerekend. U mag meerdere studies en opleidingen in een jaar doen en de kosten daarvan aftrekken in het jaar waarin u de kosten maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ana, 21-12-2019
Goedendag,

Ik ben dit jaar begonnen met een studie voor mijn beroep als eigen ondernemer/ ZZP’er. Ben al sinds 2008 dit beroep aan het uitoefenen maar de laatste 5 jaar geen inkomsten uit eigen onderneming gehad. (Werk tevens ook in loondienst).
Heb nu een grote opdracht als eigen ondernemer (en wil komende jaren volledig op eigen onderneming focussen) maar factureren kan ik pas volgend jaar (2020).

Mijn vraag is dus, kan ik mijn studiekosten van dit jaar aftrekken, in achtnemend dat ik pas volgend jaar (weer) winst uit eigen onderneming heb?
Alvast bedankt voor uw antwoord!

Met vriendelijke groet,
Ana Reactie infoteur, 23-12-2019
Goedendag Ana,
Uw studiekosten zijn zakelijke kosten. Als er geen inkomsten zijn, zal dit een negatieve winst (verlies) in 2019 betekenen. Uw verlies uit de onderneming wordt vervolgens gesaldeerd met uw looninkomsten in box 1. Is zelfs box 1 negatief dan kan ook die vooruit (2020, 2021) en achteruit (met eerdere jaren) worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon, 11-12-2019
Hallo,

kan ik mijn studiekosten die ik in 2020 maak nog wel aftrekken in 2021?

Met vriendelijke groet,
Manon Reactie infoteur, 12-12-2019
Hallo Manon,
De studiekosten die u in 2020 maakt, zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2020 (voorjaar 2021).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-12-2019
Hallo,
Begrijp ik het goed dat ik de kosten die ik in 2020 voor mijn opleiding maak, nog in hetzelfde jaar mag aftrekken ( dus aangifte 2019)? Reactie infoteur, 09-12-2019
Hallo Wendy,
Het jaar waarin u de opleidingskosten betaalt, is ook het jaar van aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 05-12-2019
Goedemiddag,

Ik heb in 2017 en 2018 een opleiding gevolgd voor mijn toekomstige(!) beroep. Dit was een particuliere studie (intern bij een bedrijf), ik had geen recht op studiefinanciering en heb ook geen studielening van de overheid gebruikt. Uit eigen zak betaald dus.
Ik ben vanaf eind 2018 begonnen met het uitoefenen van dit beroep als eigen ondernemer / ZZP'er. Echter verwacht ik pas volgend jaar (na o.a zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc.) een nog voldoende winst/inkomsten bedrag over te houden om gebruik te kunnen maken van de studiekosten aftrek voor die eerder gedane studie.

En dan nu mijn werkelijke vragen.

1. Kan/mag dit met terugwerkende kracht na zoveel jaar nog? Studie gestart in 2017; aangifte studieaftrek (van die studie) verwacht in 2020. Of had je dat in hetzelfde jaar als direct moeten aftrekken?

2. Worden de regels en wetten betreft studieaftrek gehanteerd die bij de start van je studie golden, of de actuele? Met andere woorden; houd ik ten alle tijden de studieaftrek regels en wetten uit 2017 en 2018 (start studie) of de actuele regels en wetten op het moment van studieaftrek aangifte doen?

Hoor graag van u. Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!

Mvg, Nick. Reactie infoteur, 08-12-2019
Goedemiddag Nick,
1. Uw aftrek geeft u op in het jaar dat u de kosten maakt en als u te weinig inkomen in die jaren had, schuif de belastingdienst die aftrek door naar volgende jaren (restant persoonsgebonden aftrek):

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

2. De regels voor studieaftrek zijn van toepassing uit het jaar dat de studiekosten door u zijn gemaakt en betaald.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evenzo, 23-11-2019
Ik wil in 2020 een 3-jarige opleiding gaan starten. Kan ik deze het beste in één keer betalen ivm de aftrek studiekosten die alleen nog in 2020 geldt? Ik ben 39. Zijn studiekosten dan überhaupt wel aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Evenzo,
In 2020 en 2021 zijn de studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 20-11-2019
Mijn vrouw gaat de opleiding verloskunde doen. Zij heeft al een HBOV opleiding afgerond, 17 jaar geleden. Zij moet nu instellingscollegegeld betalen, dit is per jaar 8300 euro. Tot 2020 zijn studiekosten belastingaftrekbaar, daarna komt ws stap budget. Nu wil zij gebruik gaan maken van het levenlanglerenkrediet. Is deze lening wel na 2020 belastingaftrekbaar of blijft dit vallen onder de noemer aftrekbaarheid studiekosten? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Richard,
Studiekosten kunnen tot en met 2021 aftrekbaar zijn. Het levenlanglerenkrediet is een lening die aftrekbaar is in box 3 van de inkomstenbelasting (box sparen en vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 27-10-2019
Mijn zoon heeft 11 jaren hbo gedaan en is uiteindelijk (vanwege psychiatrische problemen) gestopt zonder een diploma.
Hij heeft 5 jaar een prestatiebeurs gehad (1 jaar langer dan gebruikelijk, vanwege die medische problemen) vanaf september 2007 en heeft daarna nog tot februari 2018 gestudeerd. Al die jaren heeft hij zelf het collegegeld betaald en hij heeft maximaal geleend.
Het is vrij complex, mede omdat de belastingregels hieromtrent een paar x zijn veranderd in al die jaren. Zo ging men over van normbedragen naar werkelijke kosten in studiejaar 2012-2013. Hij heeft nauwelijks inkomen (sinds maart 2018 bijstand). In het verleden (helemaal geen inkomen) is er wel steeds aangifte IB gedaan waarbij er dan een persoonsgebonden aftrek werd doorgeschoven. Nu de prestatiebeurs definitief niet is omgezet in een gift verandert er weer een en ander. Er is meer aftrekbaar. Daar lijken een soort normbedragen voor te zijn. Komen die normbedragen bovenop het betaalde collegegeld of zit het uitgegeven collegegeld daar al in verwerkt? Reactie infoteur, 29-10-2019
Beste Hennie,
Zodra de beschikking binnen is dat de beurs geen gift is, maar een lening (het oude studiestelsel), kan er een herberekening worden gemaakt, waarbij normbedragen of andere bedragen die in eerdere belastingaangiften op de aftrek in mindering kwamen alsnog kunnen worden afgetrokken. Sinds 1 september 2015 is er geen aftrek meer, als er recht bestaat op studiefinanciering, de periode daarvoor wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 22-10-2019
Onze zoon heeft aanslag belasting ontvangen.
Hij doet opleiding audiovisueel specialist. Hiervoor heeft hij foto apparatuur nodig. Is dit aftrekbaar?
Groetjes Raymond Reactie infoteur, 24-10-2019
Beste Raymond,
Als uw zoon geen recht heeft op studiefinanciering, zijn deze verplichte leermiddelen aftrekbaar. Als het om dure apparatuur gaat, kan de Belastingdienst de afschrijving in 1 keer afwijzen en moeten de kosten over meerdere jaren worden uitgesmeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 26-09-2019
Hallo, ik ben gepensioneerd en ga dit jaar beginnen met een erkende opleiding voor coach. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?
Groet, Henk Reactie infoteur, 26-09-2019
Hallo Henk,
Dat hangt er vanaf. Zie ook uw vraag en het antwoord hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab, 25-09-2019
Hallo,
Ik heb een opleiding van 11.500 euro gevolgd in 2019 en niet gewerkt. Aangezien ik in 2019 geen belasting heb betaald omdat ik geen inkomen had, is het mogelijk om de studiekosten het jaar daarop terugkrijgen (2021)? (Ik ga binnenkort beginnen aan een nieuwe baan.)

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-09-2019
Hallo Ab,
Ja dan kan. U geeft de aftrekpost op in 2019, die kan dan niet worden benut en schuift vervolgens een jaar door als restant persoonsgebonden aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 23-09-2019
Hallo, ik ben gepensioneerd en ga dit jaar beginnen met een erkende opleiding voor coach. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?
Groet, Henk Reactie infoteur, 25-09-2019
Hallo Henk,
De kosten van een opleiding tot coach kunnen aftrekbaar zijn als u die kennis gaat gebruiken voor een bijbaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 19-09-2019
Goedemiddag,

Dit jaar begin ik aan het laatste jaar van m'n studie aan de universiteit, ik ben daarnaast sinds januari werkzaam als zzp'er (in de richting van mijn studie). Kan ik het collegegeld (+/-2000 euro) dat ik deze maand (voor het hele jaar) moet betalen aftrekken van van de winst die ik maak als zzp'er? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-09-2019
Goedemiddag A,
Als de studiekosten als zakelijke kosten kunnen worden aangemerkt, zijn ze aftrekbaar van de winst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 19-09-2019
Goedemorgen,

Onze zoon van 16 jaar heeft ADD en is na 12 jaar verschillende reguliere onderwijs vormen geprobeerd te hebben, geadviseerd om naar het particulier onderwijs te gaan. Is het mogelijk deze studiekosten af te trekken van de belasting. Wij kunnen diagnoses, verklaringen en adviezen overleggen aan de belastingdienst.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,
Maud Reactie infoteur, 20-09-2019
Goedemorgen Maud,
Diagnoses, verklaringen en adviezen zijn geen verplichte studiekosten en zullen daarom zeer waarschijnlijk niet als aftrekbare studiekosten worden geaccepteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorg, 16-09-2019
Goedemiddag,

In boekjaar 2018 heb ik tot september studiefinanciering ontvangen volgens het oude stelsel (laatste jaar).
Ook heb ik in boekjaar 2018 studiekosten gemaakt voor studiejaar 2018-2019.
Echter kan ik deze niet aftrekken gezien de reeds ontvangen vergoeding van studiejaar 2017-2018.

De kosten heb ik volledig voldaan in 2018. Echter als ik deze in termijnen zou betalen, had ik een deel kunnen aftrekken voor boekjaar 2019.

Is het niet ontzettend krom dat ik straks meer belasting betaal doordat ik alle kosten in een keer heb voldaan, ten opzichte van iemand die het in termijnen betaald (doorlopen in 2019)?

Kan ik hier nog iets aan veranderen?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-09-2019
Goedemiddag Jorg,
Bij de aftrekbare studiekosten zijn de kosten aftrekbaar in het jaar dat de kosten betaald worden en dus werkelijk op de student rusten. Vooruit betalen kan ook voordelig zijn, omdat u dan maar eenmaal de drempel van 250 euro in mindering hoeft te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laurens, 02-09-2019
Goedemorgen, ik studeer in deeltijd aan de universiteit met als doel het vinden van werk en de start van een nieuwe carrière. Zijn deze kosten aftrekbaar? En vervalt de aftrekbaarheid in 2021 of geldt dat nieuwe regime alleen als je dan met een opleiding begint? Hartelijke dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Laurens,
De studiekosten zijn aftrekbaar als u geen recht hebt op studiefinanciering. Het schrappen van de aftrek in 2021 is uitgesteld naar 2022, daardoor is er geen geen overgangsregeling nodig voor 2021 (wellicht wel 2022).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.