Sociaal leenstelsel 2021

Sociaal leenstelsel 2021 Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderlijk want de studiebeurs als gift bestaat sinds 2015 niet meer in het hoger onderwijs. Toch lijkt dit studeren in het hoger onderwijs niet te belemmeren, maar de doorstroom van het mbo waar de beurs als gift wel nog bestaat lijkt wel te worden belemmerd. In het parlement gaan stemmen op om het leenstelsel weer af te schaffen. Op hoeveel studiefinanciering hebt u nog recht in 2021?

Het sociaal leenstelsel hoger onderwijs


Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel is een belangrijke hervorming in het hoger onderwijs. Studenten op een hbo- of universitaire opleiding lenen geld om hun studie te betalen, alleen studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nog de mogelijkheid om een aanvullende beurs aanvragen. Voor het gros van de studenten betekent het afschaffen van de basisbeurs dat er hogere schulden worden gemaakt. Men krijgt een studievoorschot als lening, de rente is wel laag (0%). Een student lost de studieschuld in 35 jaar af naar draagkracht en zodra er een baan is. Het mbo is buiten deze bezuiniging op de studiefinanciering gebleven. Daar lijken de condities om te gaan studeren dan ook gunstiger.

Minder aftrek scholingskosten

Wie studeert om zijn perspectieven op de arbeidsmarkt te verbeteren kan zijn studiekosten en scholingsuitgaven alleen opvoeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting als er geen recht bestaat op studiefinanciering. Voor het hoger onderwijs betekent het leenstelsel hogere schulden maken en minder fiscale aftrek. De gemiddelde schuld van een student wordt in 2021 op 25.000 euro geschat.

Minder studenten naar universiteit of een hogeschool?

Onder zoek in 2020 van onderzoeksinstituut ResearchNed noemt het leenstelsel gemiddeld genomen doeltreffend en doelmatig, en heeft geen aanwijzingen dat minder leerlingen van de middelbare school doorstromen naar universiteit en hogeschool. En dat is opvallen, want bij sommige politieke partijen leefde de angst dat studeren alleen nog mogelijk zou zijn voor studenten met rijkere ouders. Daar zijn dus geen aanwijzingen voor. Natuurlijk wil niemand extra schulden maken en kan een studieschuld een belemmering zijn om een hypotheek te bemachtigen, maar er is in het hoger onderwijs geen leegloop gaande. Wel zou de doorstroming van het mbo naar het hoger onderwijs stokken, een tendens die ook al voor de stelselwijziging zichtbaar was en dus niet alleen aan de stelselwijziging kan worden toegerekend.

Hoogte van de studiefinanciering in 2021

Met de stelselwijziging in het hoger onderwijs werd afgestapt van het onderscheid tussen de uitwonende en thuiswonende student. Het bedrag dat men (aanvullend) kan lenen is niet meer afhankelijk van de thuissituatie. In het mbo wordt het onderscheid thuis en uitwonend nog wel gemaakt. De bedragen waarop studenten in het wo en mbo recht hebben vanaf de tweede helft van 2021 bindt u in onderstaande tabellen:

Bedragen hbo en wo per maand periode januari tot en met augustus 2021

soort studiefinancieringuitwonend of thuiswonend
Lening€ 507,39
Aanvullende beurs€ 413,78
Collegegeldkrediet€ 178,58
Totaal€ 1.099,75

Bedragen mbo per maand geldig van september tot en met december 2021

soort studiefinancieringuitwonend of thuiswonend
Lening€ 507,39
Aanvullende beurs€ 413,78
Collegegeldkrediet€ 189,67
Totaal€ 1.101,84

Hoe lang bestaat het leenstelsel nog?

Hoe lang het leenstelsel nog zal bestaan is moeilijk in te schatten. Het kabinet is tevreden met het nieuwe studiestelsel. In 2021 zijn er nieuwe verkiezingen in in de opmaat daarnaartoe hebben een aantal andere partijen aangegeven een ander studiestelsel te willen. Maar een ander studiestelsel (lees de basisbeurs weer terug) zal veel geld kosten. Het is dan ook de vraag of deze partijen echt de hervorming van het hoger onderwijs gaan terugdraaien eb wie dan de rekening zal moeten betalen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Studiefinanciering en hypotheekStudiefinanciering en hypotheekWat zijn de gevolgen van het leenstelsel studiefinanciering 2022-2023 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat zijn de…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021Aftrek studiekosten 2020 en 2021U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte st…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Lening in plaats van basisbeursLening in plaats van basisbeursDe slechte economische situatie heeft er in de politiek toe geleid dat de basisbeurs geschrapt gaat worden vanaf het col…

Langdurigheidstoeslag bijstand en minimaLangdurigheidstoeslag bijstand en minimaBijstand of minima, maak ook in 2021 gebruik van de individuele inkomenstoeslag (persoonlijk minimabudget), voorheen lan…
Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing in NederlandWat zijn de gevolgen van de vergrijzing in NederlandDe term vergrijzing verwijst naar het feit dat mensen in Nederland steeds ouder worden en langer moeten doorwerken om vo…
Reacties

Jeroen, 29-10-2020
Hallo,
ik zit met een vraag ik ben in 2011 begonnen met een wo opleiding deze heb ik stop gezet en heb het daarna nog eens geprobeerd. toen dit niet lukt ben ik begonnen met een hbo opleiding in 2013 gestopt en in 2015 nog een hbo geprobeerd, deze mislukte en in 2016 heb ik het nog eens geprobeerd. Nu wil ik toch weer een studie gaan beginnen en vraag ik me af of ik eventueel nog delen van mijn schuld als een gift terug kan krijgen. Vervolgens vraag ik me af of ik een hbo moet doen om de hbo vergoed te krijgen en een wo om de wo nog als gift te krijgen.
vriendelijke groet jeroen Reactie infoteur, 30-10-2020
Hallo Jeroen,
Als u opnieuw start, vervalt de oude schuld niet maar kan een verdere afbetaling door DUO worden uitgesteld. Er is een aflosvrije periode van maximaal 60 maanden mogelijk. De bedragen voor het wo en hbo zijn hetzelfde. Onder het oude stelsel heeft u voor een studie aan hbo of universiteit maximaal recht op 7 jaar studiefinanciering. Bespreek met DUO wat hiervan nog over is en wat dit voor u betekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Val, 12-10-2016
Hallo, ik ben in 2014 met een WO-studie begonnen die ik voor februari 2015 weer heb stopgezet. Ik heb daarna een halfjaar gewerkt, een jaar gereisd en binnenkort vertrek ik om nog een jaar te reizen. In 2017 wil ik graag opnieuw starten met een opleiding aan het WO. Zou ik dan nog steeds onder het oude stelsel vallen? Ik kan dit nergens op internet vinden, in alle scenario's met een tussenjaar gaat het slechts om één jaar of een halfjaar en ik ben bang dat het oude stelsel op een keer "verloopt"… Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Val,
Als het goed is (registratie DUO), valt u dan nog onder het oude stelsel van studiefinanciering. Het houdt op zodra u 30 jaar bent of de politiek anders besluit. Eenmaal 30 jaar hebt u wellicht recht op het levenlanglerenkrediet:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 15-07-2016
Hallo,

Onze dochter is in 2013 met een hbo-opleiding begonnen en viel dus in het oude stelsel.1 e jaar verprutst, 2e jaar andere studie, ook verprutst.Studiefinanciering stopgezet.
Nu wil ze in september opnieuw een studie gaan volgen. Valt ze nog onder het oude stelsel? En zo ja op hoeveel jaar stufi heeft ze dan nog recht? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Esther,
Ja ze heeft nog recht op studiefinanciering minus twee jaar (de maximale duur is niet voor elke studie gelijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. L. R. de Jong, 29-05-2016
Het leenstelsel, een doorn in het oog voor vele studenten. Alle studenten die vanaf 1 september 2015 zijn begonnen met een opleiding in het hoger onderwijs hebben geen recht meer op een basisbeurs. Daarnaast raken ook huidige bachelorstudenten die vanaf 1 september beginnen aan een master hun basisbeurs kwijt. In plaats daarvan moeten zij het geld dat ze krijgen terugbetalen.

Het oude stelsel
Als tweedejaars hbo-studenten kunnen wij zeggen dat wij geluk hebben gehad. Wij vallen nog onder de oude regeling en krijgen een basisbeurs van €103,78 thuiswonend of €288,95 uitwonend. Dit geld hoeven wij niet terug te betalen als wij onze studie binnen tien jaar afronden en wij blijven dus niet zitten met een studieschuld van duizenden euro’s.

Het nieuwe stelsel
De studenten die vanaf 1 september zijn begonnen aan een studie hebben eigenlijk gewoon pech. Zij kunnen een lening aangaan om hun studie te bekostigen, maar moeten dit uiteindelijk allemaal terugbetalen met een rente. Voor vele studenten is dit geld lenen een moeilijke keuze, omdat het om veel geld gaat. Neem bijvoorbeeld studenten van zeventien jaar. Zij zijn te jong om een biertje op het terras te doen, maar krijgen wel de mogelijkheid om meer dan achthonderd euro in de maand te lenen. Is dit een keuze die een zeventienjarige moet maken of zijn zij te jong om de langetermijngevolgen in te zien?

De keuze voor het leenstelsel is gemaakt door de Eerste Kamer. Een keuze gemaakt door mensen die allemaal hoger opgeleid zijn. Waarschijnlijk hebben vele van hen gebruik gemaakt van een studiebeurs en zich laten opleiden tot de persoon die ze nu zijn. Is het niet een beetje dubbel dat zij hun studie vrijwel cadeau hebben gekregen en dit nu voor anderen ontnemen? Er zijn namelijk veel studenten die voornamelijk door de basisbeurs en aanvullende beurs de kans kregen om te studeren. Nu deze gift wegvalt, wordt het voor armere gezinnen lastiger om een studie te bekostigen. De kloof tussen arm en rijk wordt hier dus duidelijk zichtbaar en dit kan voor velen veel stress opleveren. Er ontstaat een vorm van sociale ongelijkheid zoals wij die voornamelijk vroeger kenden. We gaan terug naar een tijd van een klassenmaatschappij waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de sociaaleconomische posities van mensen en de beroepen die zij hierdoor kunnen gaan betreden.

Daarnaast zullen ook mbo-studenten gedemotiveerd worden door het leenstelsel. Wanneer zij na hun mbo-opleiding nog een hbo-opleiding willen volgen, zullen de kosten enorm oplopen. Hiermee komen we aan op een onderwerp dat William James, een Amerikaans filosoof en psycholoog, vroeger heeft omschreven. Volgens hem hangt ons gevoel van eigenwaarde af van de prestaties die wij leveren. Als wij deze prestaties niet kunnen leveren, in dit geval doorstuderen, dan ontstaat er een laag gevoel van eigenwaarde omdat we niet onze ambities hebben kunnen behalen. Toch maakt de studieschuld na afloop van een vervolgopleiding de keuze niet bepaald gemakkelijker. Moeten mbo-studenten deze studieschuld aangaan of toch na het mbo genoegen nemen met het feit dat doorstuderen te duur is? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste F. L. R. de Jong,

Zeker, uiteindelijk gaat het om politieke keuzes. Waar gaan we meer geld aan besteden, de zorg voor chronisch zieken, het ondersteunen van mensen die zwak staan in de samenleving?

Zouden studenten ook zelf meer kunnen gaan betalen, zeker omdat iemand die een studie heeft volbracht niet alleen zichzelf heeft ontwikkeld op kosten van de samenleving, maar ook vaak veel meer kans heeft op een goede baan en een aantrekkelijke beloning?

En als je naar de rente kijkt op deze lening, die is bijna nul. Studeren is een investering in jezelf, dat kost geld, maar geeft ook rendement. Voor heel veel zaken gaat de kost gaat voor de baat uit.

Ook in het nieuwe stelsel is een aanvullende beurs mogelijk die een gift is als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Wellicht worden er in 2021 (verkiezingen) weer andere politieke keuzes gemaakt. Het studiestelsel is al vaker veranderd en dit zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeem

Dennis, 24-04-2016
Hallo,
Ik heb in 2014 mijn HAVO diploma behaald. Later in 2014 ben ik begonnen met een HBO opleiding. Ik ben hiermee 2 maanden later gestopt. Heb het schooljaar 2014-2015 studiefinanciering laten lopen en daarna pas stopgezet. In het schooljaar 2015-2016 heb ik geen opleiding gevolgd en dus ook geen studiefinanciering gekregen. Nu in het schooljaar 2016-2017 ben ik van plan een nieuwe HBO opleiding te volgen. Kan ik gewoon studiefinanciering krijgen zoals in het oude stelsel? Of moet ik via het leenstelsel deze nieuwe opleiding financieren? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Dennis,
Ja je valt nog onder het oude stelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gido, 18-04-2016
Hallo,
Ik heb mijn HAVO diploma in 2014 behaald. Ik heb daarna een tussenjaar genomen, namelijk een Breekjaar (organisatie waar je je tussenjaar kan doen = geen officiële opleiding). Ik ben dit jaar weer begonnen met een opleiding. Ik ben deze studie begonnen in september 2015, waardoor ik dus in het nieuwe stelsel zit. Mijn vraag is of ik toch nog recht heb op studiefinanciering aangezien ik wel gewoon in 2014 geslaagd ben. Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Gido,
U hebt wel recht op studiefinanciering, maar valt onder het nieuwe leenstelsel. In het mbo is er overigens geen leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 18-04-2016
Hallo,
Ik heb in 2013 een opleiding op het hbo gevolgd en ben na 2 maanden gestopt. Daarna ben ik aan een mbo opleiding begonnen deze rond ik dit jaar af. Stel dat ik nu weer aan een hbo opleiding begin val ik dan nog onder het oude stelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Y,
Ja dan zou je waarschijnlijk nog onder het oude stelsel vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-04-2016
Hoe word stufi bijgehouden? geldt 1 maand geleend als één jaar verbruikt of worden alle maanden opgeteld en kan ik ergens terugvinden hoelang ik nog recht heb op stufi Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste R,
Het gaat om het aantal verbruikte maanden aan studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cat, 06-04-2016
Beste Zeemeeuw,

Onze zoon heeft zijn eerste studie HBO afgebroken vvor 1 februari. Vervolgens had hij met zijn tweede studie HBO niet genoeg studiepunten gehaald en moest toen stoppen, na februari. Nu bij zijn derde studie dreigt dit weer te gebeuren. Nu wordt er gezegd dat hij een versnelde MBO opleiding kan gaan doen en dat dan zijn studie schulden allemaal, worden kwijt gescholden? Klopt dit verhaal. Het lijkt mij te mooi om waar te zijn. alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Cat,
De studiefinanciering in het hbo en mbo staan los van elkaar qua opbouw, hoogte en financieringswijze. De stelling lijkt me dan ook onjuist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jina, 10-02-2016
Hallo,

Ik heb mijn opleiding afgerond van mbo 4 in 2015 (hier heb ik wegens verhuizing 6 jaar over gedaan) Op dit moment hou ik een tussenjaar waarbij ik werk en tijdelijk ga reizen. In september 2016 wil ik beginnen met een nieuwe 4-jarige opleiding op HBO niveau. Heb ik hierbij nog recht op studiefinanciering? Kan ik dan ook nog gebruik maken van de aanvullende beurs en ov-kaart? Val ik dan onder de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jina,
In het hbo start voor u weer een volledig nieuwe studiefinanciering volgens het nieuwe stelsel van studievoorschotten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikki, 14-01-2016
Hallo,
Ik ben waarschijnlijk van plan om voor 1 februari te stoppen met mijn opleiding omdat ik het waarschijnlijk niet haal, ik wil volgend jaar dan weer opnieuw beginnen op dezelfde opleiding en tot die tijd bijles nemen. Moet ik me dan wel uitschrijven voor mijn opleiding en stopt mijn ov en studielening dan ook? Zoja, ik ben nu nog 17 en als ik volgend jaar dan weer een studielening aanvraag moet ik dan weer tot oktober wachten voordat het gratis ov in gaat en mijn studielening?
Met vriendelijke groet,
Nikki Stroot Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Nikki,
Als je stopt met je opleiding, schrijf je je uit bij de school of universiteit en dan stopt vanaf die uitschrijfdatum de studiefinanciering. De uitschrijfdatum geef je door aan DUO. Ja dan moet je weer wachten tot oktober. Als je je niet uitschrijft, loopt alles door maar houd je minder jaren studiefinanciering over voor de nieuwe studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van D., 13-12-2015
Bedankt voor je reactie.

Maar dan is het achteraf nadelig geweest om direct oude studieschuld af te lossen. Had ik beter de studieschuld van 1200 kunnen laten staan en doorgaan met andere studie om dit
om te laten zetten in een gift (na halen diploma). Vreemde regeling als dit daadwerkelijk klopt, word je als het ware gekort terwijl je direct aflost. Uiteindelijk heb ik dan 3,5 prestatiebeurs ontvangen voor deze studie.

Niek Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Nico van D.,
Als u aansluitend een andere studie had gevolgd, was de resterende periode ook zes maanden korter geweest, maar had bij succes wel een deel omgezet kunnen worden in een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico van D., 12-12-2015
Hallo,

Ik heb in t verleden een half jaar gestudeerd en ben gestopt. Studieschuld meteen afbetaald. 4 jaar gewerkt, begonnen met nieuwe studie, nu moet ik nog 6 maanden zit in het laatste jaar. Tot mijn verbazing wordt mijn stufie stopgezet vanaf januari. Ik heb hier toch gewoon nog 6 maanden recht op? (gaat om hbostudies oude regeling)

Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over geven.

Niek Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Nico van D,
Om dit te bepalen neemt u de maximale duur van studiefinanciering voor de nieuwe studie minus zes maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike Innemee, 04-12-2015
Hallo,
Ik ben op 1 december 2014 gestopt met mijn opleiding fysiotherapie. Nu ben ik in september 2015 een nieuwe hbo opleiding gestart maar nu krijg ik geen studiefinanciering. maar ik heb daar toch recht op!? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Maaike Innemee,
Voor de duur van de studiefinanciering geldt een bepaalde maximale periode (4 tot 7 jaar). Wat je al verbruikt hebt in een eerdere HBO studie gaat hier van af. Dat bepaalt op hoeveel studiefinanciering je nog recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mina, 10-11-2015
Momemteel volg ik de opleiding hbov, maar ik wil voor 1 februari ermee stoppen. Vervolgens begin ik in 2016 met een mbov opleiding. Krijg ik vanaf februari tot juli nog studiefinanciring omdat ik dat wel aangemeld sta op school? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Mina,
De studiefinanciering voor het mbo en hbo staan los van elkaar. Als u naar het mbo gaat, krijgt u opnieuw recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bill, 06-11-2015
Hallo,

Ik ben in 2013-14 begonnen aan een WO-opleiding. Daarmee gestopt na een half jaar en vervolgens aan een nieuwe WO-opleiding begonnen. Ik had toen dus nog recht op studiefinanciering voor 2,5 jaar. Nu heb ik nog ongeveer 1 jaar recht op studiefinanciering. Ik vroeg me af of het mogelijk is voor mij om een half jaar mijn studiefinanciering stop te zetten om vervolgens weer een half jaar studiefinanciering te ontvangen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Bill,
Ja tijdelijk opzeggen kan. Zet ook uw studentenreisproduct stop en start de aanvraag uiterlijk één maand voor de maand waarin u dertig wordt weer op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerrie, 31-10-2015
Hallo,

Dit jaar rond ik mijn MBO af, en in september stroom ik gelijk door naar het HBO.
Ik moet wel veel reizen om naar het HBO te gaan waar ik heen wil. Heb ik dan nog
recht op de gratis OV jaarkaart? En op studiefinanciering? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Jerrie,
Ja, vraag je studiefinanciering wel op tijd aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 25-09-2015
Ik heb een vraag waar ik geen antwoord op krijg. Ik volg momenteel een hbo opleiding, en ik zit in mijn eerste halfjaar. Ik twijfel of ik door moet gaan en nu wil ik voor mijn P gaan, alleen weet ik niet of ik na mijn P door wil met school (definitief). Stel dat ik stop moet ik dan 1 halfjaar terug betalen of 3 jaar die ik nog moet volgen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Joop,
Aan studiefinanciering betaalt u alleen terug wat u geleend hebt. Hoe groot dat bedrag is, hangt ook af van de periode dat u gestudeerd hebt. U kunt bijvoorbeeld nog een andere studie beginnen en daarvoor ook weer studiefinanciering krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 23-09-2015
Mijn zoon is net aan een studie hbo begonnen, helaas lijkt dit niet wat hij wil. Heeft mbo diploma. En wil nu een NCOI opleiding volgen. Maar als ik het goed heb krijg je hier geen studiefinanciering (leenstelsel) voor. Moeten we alles dan zelf betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Yvonne,
Dan is er geen studiefinanciering inderdaad, wel is er soms een kleine deeltijdvergoeding mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/77775-tegemoetkoming-deeltijders-aanvragen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sha, 11-09-2015
Hallo,
Ik ben voor 1 februari 2015 gestopt met mijn hbo opleiding en heb mijn studiefinanciering stopgezet. Ik ben net begonnen met een mbo-4 opleiding die 2 jaar duurt. Als ik daarna dan weer doorwil naar het hbo, dit zal in 2017 zijn, krijg ik dan nog studiefinanciering? of val ik dan onder het leenstelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Sha,
Volgens de huidige regels zou u ook dan nog onder het oude stelsel vallen, maar deze regels kunnen veranderen. Overigens is er ook voor een mbo opleiding recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 28-08-2015
Hallo,

In 2014 ben ik gestart met een HBO studie. Deze wil ik graag voortzetten de komende drie jaar. In deze drie jaar ga ik samenwonen met mijn vriend. Nou is mijn vraag: heb ik nog recht op de uitwonende beurs aangezien ik onder de oude regeling val en zo ja hoeveel is dit dan? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Iris,
Als je op een ander adres ingeschreven staat en woont dan het adres van de ouders, ben je uitwonend en hebt daarmee recht op de uitwonende beurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Do, 25-08-2015
Hallo

Ik begin 1 sept aan mijn HBO studie, wanneer gaat mijn ov kaart dan in: 1 sept of 1 okt? Reactie infoteur, 04-07-2020
Hallo Do,
Als je op 1 september minimaal 18 jaar bent, gaat de kaart op 1 september in. Anders op 1 oktober.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 05-08-2015
Mijn dochter wordt november 18 en zit in de 2e klas van een MBO niveau 4. Valt ze vanaf november onder het nieuwe leenstelsel of in de oude regeling. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Fred,
Zolang uw dochter binnen het mbo-onderwijs blijft, valt ze onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 04-08-2015
Ik heb net mijn bachelor gehaald voor de studie farmacie(universiteit), in september 2015 wil ik verder gaan voor mijn master. Valt mijn master onder dezelfde regels voor studiefinanciering? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Mike,
De master valt dan onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering met voorschotten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 27-07-2015
Mijn dochter is in december 18 geworden en zat in examenklas VWO. Ze heeft tegemoetkoming scholieren ontvangen. Deze vervalt zodra je klaar bent met de middelbare school. Heeft ze nu vanaf 1 juli recht op de basis beurs en valt ze onder de oude regeling? Of valt ze onder de nieuwe regeling, omdat ze kijken naar het studiejaar 2015/2016. Ook al start ze op 10 augustus. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Ann,
Als uw dochter straks naar een Hogeschool of Universiteit gaat, valt ze onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duncan, 21-07-2015
Geachte M/V, Hierbij heb ik een vraag. In het jaar juli 2014 had ik mijn mbo niveau 3 diploma behaald. Erna ben ik gaan doorstuderen niveau 4 mbo, maar omdat het op school nogal een rommeltje is ben ik ermee gestopt sinds kort en ga ik leren werken bij een bedrijf. Ik zit nog in het oude studie stelsel. Want heb gehoord dat als je jou niveau 3 behaald heb dat je niveau 4 gratis mag doen en als je het niet heb behaald dat je dan geen studieschuld verder hoef te betalen. Mijn vraag is moet ik dan voor mijn niveau 4 de studieschuld terug betalen of is dat omgezet in een gift omdat ik mijn niveau 3 al behaald heb? Reactie infoteur, 04-07-2020
Geachte Duncan,
Bij een opleiding op niveau 3 of 4 worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 14-07-2015
Je hebt recht op 1 tussenjaar. Mijn zoon heeft een jaar studiefinanciering gehad (studiejaar 2013-2014) en begint in september 2015, na een tussenjaar, met een nieuwe studie. Vanwege zijn inkomsten in het tussenjaar wil hij pas weer vanaf januari 2016 (na anderhalf jaar dus) opnieuw de studiefinanciering aanvragen. Kan dit problemen geven voor zijn rechten op basis van het oude stelsel? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Theo,
Hij heeft zijn studiefinanciering stopgezet en kan die weer opstarten zolang hij geen dertig jaar is. Hij valt onder het oude stelsel van studiefinanciering voor de bacheloropleiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nique, 08-07-2015
Hallo, Ik heb in 2012 1 jaar een HBO opleiding gevolgd. Toen was ik 28. Daarna wegens verhuizing gestopt. Nu ben ik dus 30 en wil ik de studie voortzetten. Alleen kan ik geen studiefinanciering aanvragen omdat ik daar kennelijk te oud voor ben. Ik lees over het sociale leenstelsel en dat het al in gegaan is. Maar ik kan nog steeds geen studiefinanciering aanvragen. Moet ik werkelijk tot 2017 wachten voordat ik de studie kan voortzetten? Hoe zit dit in mijn geval? Val ik onder de oude regeling? (gezien ik al een jaar er op heb zitten), of de nieuwe? Ik begrijp er geen hout meer van. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Nique,
Als u nu ouder bent dan 30 jaar is de studiefinanciering (oude stelsel) ten einde. Wellicht is het levenlanglerenkrediet iets voor U:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertine, 20-06-2015
Mijn dochter heeft in 2013 propedeuse hbo- en in 2014 propedeuse universiteit gehaald.
Nu heeft ze afgelopen jaar een tussen jaar gehad en is dit komend jaar ook van plan (ivm au-pair buitenland).
Als ze in september 2016 weer start met de studie heeft ze dan nog recht op haar studiefinanciering?

Met hartelijke groet,
Bertine Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Bertine,
Zodra ze haar bacheloropleiding begint (voordat ze 30 jaar is) heeft ze recht op studiefinanciering met aftrek van de studiefinanciering die ze inmiddels genoten heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieve, 15-06-2015
Beste,

ik dit jaar begonnen aan m'n opleiding, in december heb ik besloten om te stoppen omdat het niet de goede keuze was. Ondertussen heb ik me opnieuw ingeschreven voor een nieuwe opleidingen die start in september maar vandaag heb ik tot mijn grote teleurstelling een mail gehad dat ik niet ben aangenomen. Als ik nu een jaar wacht, om volgend jaar weer opnieuw te proberen krijg ik dan alsnog stufi? Of moet ik perse aankomende september beginnen om stufi te behouden. hoop dat jullie me kunnen helpen.

Groetjes Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Lieve,
U mag uw studiefinanciering tijdelijk (!) stopzetten en de studiefinanciering later weer opstarten, als uw aanvraag voor studiefinanciering uiterlijk één maand voor de maand waarin u dertig wordt bij DUO bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 25-05-2015
Ik ben vorig jaar augustus afgestudeerd maar wil per 01-09-2015 een tweede master gaan volgen. Kan ik hiervoor mijn bestaande lening, die ik vorig jaar augustus heb stopgezet, weer heractiveren? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Anthony,
Om van de studiefinanciering voor de tweede studie gebruik te kunnen maken, terwijl de eerste studie inmiddels is afgerond, moet deze wel al tijdens de eerste studie zijn aangemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica van Horssen, 21-05-2015
Hoi, Ik wil of aankomend jaar of het schooljaar erna een hbo opleiding beginnen. Ik word 30 op 31-07-2016. Kan ik dan voor schooljaar 2016/2017 nog studiefinanciering aanvragen of moet ik aankomend schooljaar echt beginnen?

Met vriendelijke groet,
Jessica Reactie infoteur, 21-05-2015
Hoi Jessica van Horssen,
Het is de bedoeling dat vanaf studiejaar 2017 ook studiefinanciering kan worden aangevraagd door iemand die 30 jaar of ouder is, maar dat is nog redelijk ver weg. Als u zeker wilt zijn van studiefinanciering, start u een studie voordat u 30 jaar bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leroy, 20-05-2015
Ik ben september 2014 gestart aan een bachelor studie in het buitenland (België). De studie bevalt mij niet heel erg en wil een tussenjaar nemen om mij te oriënteren op een nieuwe studie. Als ik zou doorgaan met deze studie heb ik nog recht op studiefinanciering omdat ik binnen de oude regeling val. Is dit ook het geval als ik mijn studiefinanciering stopzet, een tussenjaar neem en opnieuw ga aanmelden bij een nieuwe bachelor studie in Nederland, dan wel in België? Reactie infoteur, 20-05-2015
Beste Leroy,
Als u binnen de oude regels van studiefinanciering valt, is ook een tussenjaar toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shannen, 08-05-2015
Zelf ben ik een opleiding gestart in 2014 krijg studiefinanciering mijn opleiding duurt tot 2016 word mijn studiefinanciering dan ook een lening? Reactie infoteur, 09-05-2015
Beste Shannen,
Als u de studie succesvol afrondt, wordt de prestatiebeurs geen lening maar een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 30-04-2015
Ik rond dit jaar mijn derde jaar van mijn HBO studie af en wil daarna graag een tussenjaar nemen. September 2016 wil ik mijn laatste jaar van de opleiding afmaken, maar heb ik dan nog wel recht op studiefinanciering en gratis OV? Reactie infoteur, 01-05-2015
Beste Lisa,
Met een tussenjaar, houdt je straks (september 2016) je recht op studiefinanciering en ov-kaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvon, 21-04-2015
Ik ben nu aan het afstuderen op een hbo opleiding. Ik heb geen vertraging gehad en heb dit traject dus gewoon in 4 jaar doorlopen. Na het afstuderen wil ik nog een hbo opleiding gaan volgen.
Heb ik dan nog recht op gratis reizen met ov? en heb ik nog recht op studiefinanciering? Indien ja, hoelang heb ik er dan nog recht op? Reactie infoteur, 21-04-2015
Beste Yvon,
Als je ook vier jaren studiefinanciering hebt gehad is er voor een bachelor opleiding geen beurs meer over voor de nieuwe studie, maar wel 1 jaar ov-kaart en drie jaar de mogelijkheid van lenen. Je moet de nieuwe studie daarvoor wel opgeven aan DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 20-04-2015
Vorig jaar ben ik gestopt met een hbo opleiding voor 1 februari. Nu moet ik misschien stoppen met mijn opleiding nu, dus dan moet ik mij opnieuw weer inschrijven. Heb ik dan nog recht op studiefinanciering volgend jaar? omdat ik mij opnieuw moet inschrijven (jaar 2015/2016). Reactie infoteur, 20-04-2015
Beste Maaike,
Als je je overstap op tijd doorgeeft aan DUO, val je ook straks onder het oude stelsel van studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 18-04-2015
Ik rond dit jaar mijn mbo opleiding af en ik had mij ingeschreven voor een hbo opleiding, die een strenge loting eist. Mij is al bekend dat ik niet ben aangenomen voor deze opleiding. Nu moet ik een jaar wachten op mij opnieuw aan te melden. Mijn vraag is of ik (na een tussenjaar) nog recht op op studiefinanciering voor de hbo opleiding? Reactie infoteur, 18-04-2015
Beste Michiel,
De afwijzing betekent voor de studiefinanciering niet dat u een tussenjaar hebt, maar dat u een jaar wacht met het begin van de studie. Vanaf het moment van die inschrijving komt u in aanmerking voor een studievoorschot (nieuw stelsel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jiska, 14-04-2015
Ik heb 1 jaar stufi gekregen voor een hbo-opleiding. Nu heb ik een tussenjaar en vanaf september ga ik een deeltijd hbo-opleiding doen (waar ik geen stufi voor ga krijgen). Als ik na een jaar, na mijn propedeuse gehaald te hebben, naar de universiteit ga; krijg ik dan nog stufi? Of vervalt het door mijn deeltijd-opleiding ertussen? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Jiska,
Dan val je voor de volgende voltijds studie onder het leenstelsel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirks, 13-04-2015
Mijn dochter is in september 2011 begonnen met Bio Medische Wetenschappen, na 2 jaar is zij ingeloot voor geneeskunde. Ze volgt nu haar 2e jaar Geneeskunde 2014/2015. Heeft zij nu nog recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Dirks,
Waarschijnlijk heeft uw dochter na het tweede jaar geen recht meer op een basisbeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 04-04-2015
Ik ben nu bezig met laatste jaar van mbo4 persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg & specifieke doelgroepen. Ik wil hierna Toegepaste Jeugd Criminologie gaan studeren aan de Karel De Grote Hogeschool in België. Mijn vraag is. Krijg ik dan gewoon studiefinanciering? Ik blijf wel gewoon in Nederland wonen. Reactie infoteur, 05-04-2015
Beste Nina,
U valt dan onder het nieuwe studiestelsel van voorschotten. Ga voor de zekerheid wel bij DUO na of de studie erkend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rianne, 17-03-2015
Hoi! Ik zit nu in het eerste jaar van mijn opleiding, maar ik denk dat ik wil stoppen. Ik wil in september wel beginnen met een nieuwe opleiding. Krijg ik dan nog studiefinanciering of moet ik gaan lenen? En moet ik de maanden stufie die ik nu heb gehad ook terugbetalen? Reactie infoteur, 17-03-2015
Hoi Rianne,
De studiefinanciering gaat dan vanaf september weer lopen, maar je hebt minder maanden recht op deze studiefinanciering omdat je al een deel verbruikt hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 14-03-2015
Hoi! ik ben dit jaar begonnen aan een studie maar ik vind het toch niet zo leuk als ik dacht dus ik wil stoppen. Ik weet dat ik nog studiefinanciering krijgt wanneer ik volgend jaar met een andere studie begin. Maar mijn vraag is of ik ook nog studiefinanciering krijg als ik volgend jaar een tussen jaar neem en dan het jaar daarna aan een andere studie ga beginnen, dus pas in 2017. Reactie infoteur, 15-03-2015
Beste Michelle,
Ook na een tussenjaar hebt u in uw vervolgstudie nog recht op studiefinanciering. De diplomatermijn is maximaal 10 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 01-03-2015
Hoi ik doe op dit moment een Fast strack mbo opleiding (hotel management). Dit betekent dat ik een vierjarige opleiding in twee jaar doe omdat ik van havo kom. Ik zit nu in men tweede jaar en begin in september op de hogere hotelschool in Leeuwarden. Hier stroom ik dan in, in het tweede jaar omdat ik eerst deze opleiding heb gedaan. Als ware heb ik dan al het eerste jaar hbo behaald. Heb ik doordat ik in het tweede jaar instroom wel nog recht op het oude systeem en dus nog recht op studiefinanciering? Reactie infoteur, 01-03-2015
Beste Suzanne,
U begint dan voor het eerst een bacheloropleiding en valt dus in het hbo onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Misschien weet de hogere hotelschool hier nog een truc op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 28-02-2015
Ik ben in februari begonnen met een opleiding. Maar het bevalt me toch niet. Mijn vraag is nu, als ik mij nu uitschrijf val ik dan onder de nieuwe regeling of onder de oude regeling. En hoe zit her als de school mij uitschrijft val ik dan nog steeds onder de oude/nieuwe regeling? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste H,
U valt onder de oude regeling van studiefinanciering. De nieuwe studiefinanciering via studievoorschotten gaat per 1 september 2015 in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 24-02-2015
Hallo,

Ik had een vraag,
Ik ben recentelijk gestopt met mijn studie en wil in september 2015 weer opnieuw beginnen, ik weet dat ik dan nog in het oude stelsel val, maar ik vroeg me af hoelang ik dan nog recht heb op studiefinanciering? Het is me niet helemaal duidelijk of ik dan nog 4 jaar krijg of minder en moet gaan lenen aan het eind.

Met vriendelijke groet,
Miriam Reactie infoteur, 24-02-2015
Hallo Miriam,
U krijgt studiefinanciering voor de duur van de nieuwe studie minus de maanden die al verbruikt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 23-02-2015
In hoeverre is de studiefinanciering binnen het leenstelsel een uitkering? Denkt u dat studenten die vallen onder het leenstelsel aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand, bepaalde kortingskaarten, toeslagen etc., waar studenten onder het huidige systeem geen aanspraak op kunnen maken? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Piet,
Voor de toeslagen is studiefinanciering geen inkomen, maar wel voor een uitkering:

https://financieel.infonu.nl/geld/135662-uitkering-en-studiefinanciering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 14-02-2015
Mijn zoon is in september 2011 met een hbostudie begonnen en daarmee gestopt voor 1 november van dat jaar. Hij wil in september 2015 weer beginnen. Heeft hij nog recht op de basisbeurs of valt hij onder het leenstelsel? Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Paul,
Als uw zoon in 2011 al studiefinanciering ontving, zal hij nu waarschijnlijk aan het terugbetalen zijn en moet hij dus eerst even contact opnemen met DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lina, 10-02-2015
Hallo, ik ben 19 jaar en volg momenteel een opleiding en zit in het tweede jaar mbo niv 4. Ik ben er toch achter gekomen dat dit niks voor mij is. Als ik nu stop met de opleiding moet ik alles dan terug betalen? Of wordt het gewoon tijdelijk stop gezet? En kan ik in september gewoon weer studiefinanciering krijgen met een nieuwe studie? Reactie infoteur, 11-02-2015
Hallo Lina,
Je hebt dan vanaf de eerste start 10 jaar de tijd om een diploma te halen. Lukt dat niet, dan wordt de beurs een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castricum, 29-01-2015
Waarom gaat de ov chip voor mbo leerlingen jonger dan 18 pas in 2017 in terwijl het leenstelsel al voor schooljaar 2015/2016 gaat gelden? Mijn dochter is 17 als ze naar het mbo gaat en ik moet dan een jaar lang zelf haar reiskosten betalen en als het dan eindelijk een ov chip krijgt zou ze daar toch al recht op hebben omdat ze dan inmiddels 18 is.
Is het zo ingewikkeld om dit te regelen en het gelijk met het leenstelsel in te laten gaan? Reactie infoteur, 30-01-2015
Beste Castricum,
Het leenstelsel geldt voor het hbo en wo, niet het mbo. Verder denk ik dat het een geldkwestie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.