Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling

Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling Vaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijvoorbeeld veel ziektekosten, maar onvoldoende belasting betaald om uit de aftrekpost specifieke zorgkosten een volledig fiscaal voordeel te kunnen trekken. Voor u is er de verzilveringsregeling ziektekosten. Vanaf 2010 heet de TBU regeling, TSZ-regeling, de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Deze regeling maakt het mogelijk dat u dan toch nog een deel van de ziektekosten terug krijgt.

Wat zijn heffingskortingen waarop u recht hebt?

Een heffingskorting komt in mindering op de belasting die moet betalen. Betaalt u zonder heffingskorting 10.000 euro aan belasting en hebt u recht op 2.500 euro aan heffingskortingen, dan moet u netto 7.500 euro belasting betalen. De lijst met heffingskortingen in ons land die u in mindering kunt brengen op de door u te betalen belastingen, is omvangrijk:
  • Algemene heffingskorting;
  • Arbeidskorting;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  • Ouderenkorting;
  • Alleenstaande ouderenkorting;
  • Jonggehandicaptenkorting;
  • Levensloopverlofkorting;
  • Korting voor maatschappelijke beleggingen;

De bedragen zijn van jaar op jaar anders, zo verschillen de de heffingskortingen in 2020 weer van die in 2021 en gelden er andere voorwaarden in 2020 en 2021.

Hebt u een te laag inkomen?

Maar er zit een addertje onder het gras en misschien wel een adder. U kunt namelijk nooit meer aan inkomstenbelasting terugkrijgen dan u hebt betaald. Als u dus een laag inkomen hebt, kan het gebeuren dat u na aftrek van alle aftrekbare kosten, een negatief belastbaar inkomen overhoudt. Als u bijvoorbeeld recht hebt op een grote hypotheekrenteaftrek en ook nog hoge ziektekosten. Dat betekent tegelijkertijd dat u een deel van de heffingskortingen niet kunt benutten. Om daar wat aan te doen is de verzilveringsregeling bedacht. Die biedt enig soelaas.

Wat is de Verzilveringsregeling, wat is de TSZ-regeling 2020 en 2021?

De verzilveringsregeling werkt als volgt. Stel u hebt recht op 2.050 euro aan heffingskorting, maar hebt in het jaar 800 euro aan belastingen betaald, dan zou zonder verzilveringsregeling 1.250 euro aan belastingvoordeel aan uw neus voorbijgaan. Te weten 2.050 euro minus 800 euro. De verzilveringsregeling, ook wel TBU regeling genoemd, zorgt er voor dat u in beginsel ook die 1.250 euro krijgt, nadat uw belastingaanslag definitief is. Met de TBU-regeling wordt extra aandacht wordt besteed aan de positie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Als u belastingaangifte heeft gedaan, bepaalt de belastingdienst of en zo ja tot welk bedrag u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. Het loont dus altijd om belastingaangifte te doen. U kunt in 2021 over 2016 en latere jaren nog aangifte doen.

Ziektekosten en compensatieregeling TBU en TSZ

U komt in aanmerking bijvoorbeeld ook voor de TBU-regeling als de bijzondere ziektekosten en de specifieke zorgkosten die u hebt gemaakt, niet op een andere manier zijn vergoed. Onder bijzondere ziektekosten vallen ook de kosten voor uw partner, kinderen onder de 27 jaar, inwonende ouders, broers of zussen die u verzorgt en ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder die bij u in huis wonen. Maar let op: u moet zelf uw buitengewone uitgaven melden bij de Belastingdienst.

Ik heb een fiscale partner

Hebt u een uw fiscale partner, let dan op. De verzilveringsregeling is niet nodig als uw fiscale partner voldoende belasting heeft betaald. De heffingskortingen kunnen dan automatisch worden gecompenseerd bij de meest verdienende partner. Anders is het bij een fiscale partner met geen of weinig inkomen. Dan kunt ook u in aanmerking komen voor de verzilveringsregeling.

TBU heet in 2020 en 2021 Tegemoetkoming Specifieke Ziektekosten TSZ

Het is lang onduidelijk geweest of er in 2020 en 2021 ook een TBU gaat gelden. De stand van zaken nu is dat dit wel het geval zal zijn, maar dat dan alleen de specifieke ziektekosten in aanmerking zullen worden genomen. De nieuwe regeling heet TSZ, Tegemoetkoming Specifieke Ziektekosten. Komt u ervoor in aanmerking en doet u aangifte inkomstenbelasting, dan krijgt u automatisch bericht. Dus zonder dat u daartoe een aanvraag hoeft in te dienen.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2023 en wilt u de mogelijkheden voor 2024 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…
Lening, schulden en belasting betalenLening, schulden en belasting betalenEen lening, een hypotheek of andere schulden kunnen ook een grote fiscale aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelas…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaagHypotheekrenteaftrek 2020 omlaagDe hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met…

Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Vennootschapsbelasting WetVennootschapsbelasting WetDe Wet op de vennootschapsbelasting (artikel 3) belast de winsten van belastingplichtige lichamen: de Besloten en Naamlo…
Reacties

Peter Remmerswaal, 06-03-2016
Geachte infoteur. In de aangifte 2015 blijkt in het overzicht van de aangifte onder de te betalen inkomstenbelasting en Premie Volkverzekeringen de Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten niet voor te komen. In de aangifte 2014 was dit wel zichtbaar en was duidelijk dat naast de (maximale) ingehouden loonbelasting een tegemoetkoming te zien was in de TSZ. Blijkbaar is uit bovenstaand stuk op te maken dat de TSZ voorlopig van toepassing is en blijft. Waarom deze verandering, nu is niet direct zichtbaar hoe hoog de beschikking TSZ is.
met vriendelijke groeten Peter Reactie infoteur, 27-01-2020
Grachte Peter Remmerswaal,
Het is inderdaad jammer dat dit niet meer te zien is. Waarschijnlijk komen te weinig mensen hiervoor in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Machtelt, 05-02-2016
Mijn vraag is. Er wordt gekeken naar de belasting die je betaald zou hebben voor de aftrek van de ziektekosten. Nu zie ik dat box 3 niet op de beschikking staat bij berekende gecombineerde inkomensheffing zonder de specifieke zorgkosten van u en uw partner.
En telt de TSZ nog t/m 2014? Deze vragen zijn van belang omdat ik correcties van de alleenstaanden ouderaftrek heb gekregen vanaf 2010 en het inkomen eigenlijk te laag is om er volledig profijt van te hebben. Het zou dus helpen als de betaalde belasting in box 3 ook meetelt!
Groetjes Machtelt Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Machtelt,
De belasting die over het totale belastbare inkomen inclusief en exclusief ziektekosten worden met elkaar vergeleken, het verschil wordt uitbetaald. Het vermogen komt zowel terug in het belastbaar inkomen als in de betaalde belasting en zal daarom waarschijnlijk bij deze vergelijking volledig tegen elkaar wegvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Semmiewit, 02-06-2015
Mijn vraag is : ik heb een beschikking TSZ ontvangen over 2012, dagtekening 22 april 2015. Wanneer volgt dan de uitbetaling hiervan? ik heb al geinformeerd bij de belastingdienst maar die kunnen er geen antwoord op geven.
Met vriendelijke groeten, Semmiewit Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Semmiewit,
Als al uw gegevens bekend zijn (betaalrekening en dergelijke), volgt de uitbetaling meestal binnen een maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pestman, 22-05-2015
Mijn vraag is: Ik ben dit jaar gepensioneerd en gehuwd, ik ga AOW ontvangen zonder partnerpensioen en een klein aanvullend pensioen. Ik heb hypotheekrente aftrek en bijzondere ziektekosten, deze komen uit boven de heffingskortingen en de inkomstenbelasting. Heb ik recht op TSZ en wordt dit automatisch met de aangifte over de aangifte jaren beoordeeld? Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Pestman,
Of u recht hebt op een terugbetaling op basis van de TSZ regeling wordt apart bekeken, zodra er een definitieve belastingaanslag is vastgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maureen, 15-12-2014
In mijn aangifte van 2012 zou ik geld in de verzilveringsregeling moeten hebben! De definitieve aanslag van 2012 heb ik binnen. Maar hoe of wanneer komt die uitbetaling van deze VZR dan?

Groet Maureen Reactie infoteur, 16-12-2014
Beste Maureen,
De uitbetaling via de verzilveringsregeling komt meestal een aantal maanden nadat de definitieve aanslag binnen is (dit kan soms lang duren).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Gooijer/c M. Selij, 24-09-2013
Mijn man heeft inkomen (aow en een klein pensioentje) en ik heb geen inkomen. Beiden vullen we de belasting formulieren in. De aftrek Ziektekosten heeft mijn man terug ontvangen (524,-) Ook ik heb mijn heffingskorting ontvangen (1420,-) Nu krijg ik bericht dat ik weer 624 euro terug moet betalen omdat we in zijn geheel boven het betaalde aan belasting zitten. Houd dit nu in dat ik nooit meer ziekteaftrek van beiden af kan trekken omdat dit dus in ons geval geen zin heeft? of kan ik in januari/februari nog iets terug verwachten met een of andere regeling? We hebben vroeger ook ooit eens iets terug gekregen via de Verzilveringsregeling maar toen heeft een bureau het voor ons ingevuld. Vanwege de kosten hebben we het nu zelf gedaan. Hebben we iets verkeerd ingedeeld/ingevuld soms? Heb gebeld naar de belasting maar wordt daar niet veel wijzer van. Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste B. Gooijer/c M. Selij,
1. U kunt normaliter van de belastingdienst niet meer terug krijgen dan u aan belasting betaald hebt.
2. De grote uitzondering hierop is de verzilveringsregeling ziektekosten.
3. Het vervelende is alleen dat beide zaken niet tegelijkertijd lopen. U moet eerst een definitieve aanslag inkomstenbelasting hebben gekregen, voordat de rekenaars van de verzilveringsregeling (eveneens belastingdienst) aan de slag gaan. Daardoor kan het gebeuren dat u eerst de belastingdienst moet terug betalen om later via de verzilveringsregeling weer een deel terug te krijgen.
4. Als dit bezwaarlijk is, kunt u met de belastingtelefoon contact opnemen en vragen of u uitstel kunt krijgen totdat ook duidelijk is wat u straks zult terugkrijgen. Een nadeel is dat u dan rente moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mch de Vries Bernard, 18-06-2012
Op 15 april 2009 heb ik van mijn moeder de definitieve aanslag inkomstenbelasting
2008 ontvangen. Mijns inzien heeft zij nog recht op een tbu van de buitengewone uitgave
ziektekosten. Ik heb hier echter nooit iets meer van vernomen. Kunt u mij hier over inlichten?
bvb dank Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste Mch de Vries Bernard,
Dat is raar. Als uw moeder er recht op heeft, zou ze het bedrag inmiddels ontvangen moeten hebben. Het duurt altijd wel even, maar niet zo lang. Daarom kunt u het beste contact opnemen met de belastingtelefoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myrna, 16-05-2012
Als iemand belegt in culturele en maatschappelijke beleggingen. Is dan de vrijstelling 2 keer 56420?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Myrna,
Samen met een fiscale partner is de gezamenlijke vrijstelling maximaal 118.958 in 2020:

https://financieel.infonu.nl/beleggen/11734-groen-beleggen-maatschappelijk-verantwoord-sparen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 12-04-2012
Ik heb voor het eerst over 2009 de tbu gekregen. Nu belde ik een aantal weken geleden de bel. dienst met de vraag of dat ook niet over 2010 gold, dat gold wel maar ze berekenen dit pas na de definitieve aanslag over dat jr en mogen er dan 8mnd over doen voor ze je berichten, waarom duurt dat zo lang? Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Tamara,
Het kan inderdaad lang duren, maar die acht maanden is wel de maximale termijn. Het belangrijkste is dat er een definitieve aanslag is vastgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anya, 21-12-2011
Wat gebeurt er met de TSZ als het belastbaar inkomen zonder aftrek van de ziektekosten al negatief is? Ik begrijp dat de ziektekosten dan in een volgend jaar kunnen worden afgetrokken als restant persoonsgebonden aftrek. Is er dan recht op TSZ op basis van de gegevens in dat volgende jaar? Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Anya,
1. U kunt het beste gewoon uw ziektekosten als aftrekpost opgeven. Doordat uw inkomen al negatief is, schuift dit deel door naar volgend jaar en kan dan in aanmerking komen voor de TSZ.
2. Als uw belastbaar inkomen in een jaar negatief is, ongerekend de aftrek van ziektekosten, is het niet mogelijk om de ziektekosten in dat jaar via de TSZ-regeling te verzilveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berto, 30-08-2011
Onze zoon verblijft binnen een zorginstelling. Hij ontvangt deels een Wajong uitkering en deels loon uit een betaalde baan. Daarnaast ontvangt hij zorgtoeslag. Kan hij dan alsnog gebruik maken van de TBU nu TSZ regeling. Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Berto,
Waarschijnlijk wel, maar dat hangt af van de hoogte van de ziektekosten die voor eigen rekening komen in verhouding tot het inkomen. Wie belastingaangifte doet en aan de voorwaarden voldoet, komt automatisch voor de TBU in aanmerking. U moet dus wel belastingaangifte doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dollie, 07-07-2010
Goededag.

Nu is het zo dat ik op 20 maart 2010 mijn definitieve aanslag heb ontvangen over het jaar 2008 nu iets meer dan 3 maanden later heb ik nog niet gehoord over het tbu war ik wel recht op heb met een gehandicapt kind?
bij de belasting vertelde ze me dat het 3 maanden na de aanslag wel wat van moet hebben gehoord maar dan bel je naar de belasting en dan krijg je een terug bel verzoek binnen 2 dagen maar ik moet hun iedere keer bellen omdat er niet word terug gebeld.
Wat moet ik nu doen:-) Reactie infoteur, 07-07-2010
Beste Dollie,
De TBU beschikking wordt automatisch opgesteld als de definitieve aanslag over een belastingjaar binnen is. Dat kan enkele maanden duren. Dat is vervelend, maar u kunt dit zelf niet versnellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 06-07-2010
Mijn vader is overleden in september 2008, we krijgen nu een beschikking tbu over 2009 van 189 euro. Mijn vader had uiteraard in 2009 geen inkomsten en uitgaven. Ik heb de afsluitende belastingaangifte over 2008 ingeleverd en dit is ook al meer dan een jaar geleden verwerkt door de belastingdienst. Hoe kkan ik dan nu nog geld terug krijgen over belastingjaar 2009. Reactie infoteur, 07-07-2010
Beste Andre,
De TBU uitbetaling vindt pas plaats als de belastingaanslag definitief is. Meestal is de TBU uitkering een jaar later dan de aangifte. De TBU 2009 is naar alle waarschijnlijkheid een teruggave over het belastingjaar 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 26-09-2009
Ik ben student en heb een T-biljet 2007 ingediend in het jaar 2008. Ik kreeg 101 Euro terug. Nu krijg ik zonder dat ik in 2009 over 2008 een T-biljet heb ingediend een beschikking van de belastingdienst- Tegemoetkoming Buitengewone thuis gestuurd. Ik zou 289 Euro krijgen. Ik snap hier niets van. Ik heb over 2008 geen T-biljet ingediend omdat ik een klein bijbaantje bij Albert Heijn heb en zij geen belasting inhouden voor de belastingdienst. Ik ben student en woon op kamers en heb een studiebeurs via IBG. Mijn ouders betalen mijn eten en ik betaal een deel van mijn ziektekosten.
VRAAG heb ik recht op TBU ook als ik geen belasting betaal? Wat moet ik doen? Bij voorbaat dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 27-09-2009
Beste Tom,
Een TBU beschikking krijg je normaliter automatisch, als je door hoge ziektekosten niet al je heffingskortingen terug krijgt. Het gaat dan, om mensen met veel ziektekosten, die weinig belasting betalen. Je krijgt die beschikking zodra de definitieve aanslag over een jaar er is. Het zou dus best over 2007 kunnen gaan, maar ik weet niet of je aan de voorwaarden voldoet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van de Kolk, 27-03-2009
Waar kan ik vaststellen in mijn aangifte of ik in aanmerking kom voor deze regeling, en hoe bepaal ik het bedrag? Reactie infoteur, 27-03-2009
Beste Hans van de Kolk,
1. Het gaat als volgt. U kunt niet meer belasting terug krijgen dan u betaalt hebt. Door allerlei aftrekposten bij de inkomstenbelasting kunnen hierdoor heffingskortingen waarop u eigenlijk wel recht hebt, gedeeltelijk onbenut blijven.
2. Dat speelt bijvoorbeeld als u in verhouding tot uw inkomen veel aftrekbare ziektekosten heeft. De afgetrokken ziektekosten, die u door een te laag belastbaar inkomen via uw belastingaangifte niet vergoed krijgt, krijgt u na de definitieve aanslag automatisch alsnog vergoed via de TBU.
3. Eigenlijk maakt u dan voor uzelf twee sommen: eentje zonder aftrek ziektekosten en eentje met aftrek. Zo kunt u zien hoeveel u via de TBU nog vergoed zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roanna, 09-02-2009
Ik kom in aanmerking voor een TBU regeling. Nu begrijp ik dat de bedragen waarop het gebaseerd is van het jaar ervoor gebruikt worden. Dus jaar 2007 worden bedragen uit kalenderjaar 2006 gebruikt. Begrijp ik dan goed dat er over 2008 kalenderjaar 2007 wordt gebruikt? Hoe zit dat dan met kalenderjaar 2008 als de regeling in 2009 komt te vervallen? Reactie infoteur, 10-02-2009
Beste Roanna,
1. Of u voor de TBU in aanmerking komt, moet blijken uit een definitieve aanslag. Deze volgt meestal een jaar later. Daarom is de TBU 2007 bijvoorbeeld gebaseerd op de gegevens 2006. Maar het blijft een teruggave over 2006.
2. In 2009 gaat met betrekking tot de bijzondere uitgaven veel op de schop. Toch blijft ook in 2009 een TBU bestaan, alleen is die gebaseerd op specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 29-12-2008
Allereerst bedankt voor deze heldere site! Daarnaast nog een vraag: U schrijft hieronder dat deze regeling in 2009 verdwijnt. Stel ik kom voor mijn aangifte over 2008 (die ik dus in 2009 doe) uit op meer heffingskorting dan ik kan toepassen, kan ik deze in 2009 dan nog uitbetaald krijgen, of geldt de regeling dan ook al niet meer? Met andere woorden: geldt deze regeling voor aangiftes OVER 2008 nog, of slechts over aangiftes over 2007? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Maarten,
1. De TBU regeling geldt nog wel voor het belastingjaar 2008 en dus de belastingaangifte over 2008.
2. Allerlei aftrekposten verdwijnen met ingang van het belastingjaar 2009. Voor de aftrekposten buitengewone lasten ziektekosten 2019 is voor u wellicht ook het volgende artikel interessant:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html


Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene van Zitteren, 27-12-2008
Geldt de regeling ook nog in 2009? Reactie infoteur, 10-02-2009
Beste Rene van Zitteren,
Ja, alleen zal de regeling gebaseerd zijn op de specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne2010, 30-09-2008
Doorgaans is het zo dat men, binnen zes weken na ontvangst van de definitieve aanslag, een TBU-beschikking ontvangt. Hier hoeft geen aparte aangifte voor ingediend te worden, de beschikking (aanslag) volgt automatisch, en is te herkennen aan een aanslagnummer met de letters TBU erin. Reactie infoteur, 30-09-2008
Beste Anne2010,
Klopt. Dank je wel voor je reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Feitsema, 14-09-2008
Wij hebben een laaginkomen en hoge buitengewone lasten plus een rente aftrek hypotheek, het kan toch niet zo zijn dat onze aftrekpost m.b.t. de buitengewone lasten niet meer aftrekbaar zijn? Tevens staan wij met onze aandoening op de lijst van Borst, chronische aandoening, dus altijd medicijn gebruik. Hier leveren we dus ook ieder jaar ons eigen risico al in. Want dat zijn we iedere jaar kwijt. Reactie infoteur, 15-07-2020
Beste L. Fietsema,

Er is zeker bezuinigd op de aftrek van buitengewone lasten en ziektekosten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-zorgkosten.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

H. Troelstra, 08-07-2008
L.S.,

Krijg ik voor de verzilveringsregeling een aparte aanslag?
Dank voor uw reactie.

MVG,


H. Troelstra Reactie infoteur, 27-01-2020
Neen. Als u aangifte hebt gedaan, volgt na de definitieve aanslag automatisch na enige tijd de teruggave (als u daar recht op hebt).

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.