Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten De erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belastingdienst hoeveel successierechten door een erfgenaam in 2018 moet worden betaald. Deze tarieven kunnen per erfgenaam verschillen als het aandeel in de erfenis anders is en als de relatie tot de erflater anders is. Het hoogste tarief aan successierechten erfbelasting bedraagt in 2018 40%. Minder belasting betalen. Stel dan een slim testament op en bekijk de mogelijkheden om fiscaal handig te schenken.

Inhoudsopgave


Hoeveel erfbelasting en successierechten betalen in 2018, de vrijstellingen op een rij

Voor de Belastingdienst geldt voor de heffing van belasting de waarde van een erfenis op het moment van overlijden. Erft u een pakket aandelen dat op het moment van overlijden 10.000 euro waard is, dan is dat de waarde waar de fiscus vanuit gaat. Stel het pakket stijgt in waarde, dan bent u niet extra erfbelasting kwijt. Daalt het pakket aandelen in waarde dan wordt de te betalen belasting niet achteraf verminderd. De enige uitzondering doet zich voor wanneer er ook een huis in de nalatenschap is. Dan geldt de WOZ waarde van het huis. U kunt dan kiezen uit de WOZ-waarde 2018 of WOZ-waarde 2019. Deze mogelijkheid wordt u gegeven omdat de WOZ-waarde altijd een jaar achter loopt en u in de huidige woningmarkt dan volgens de wetgever een groot risico loopt op waardevermindering terwijl u niet direct het huis kunt verkopen. Verder werkt de Belastingdienst met vrijstellingen en een schijvensysteem met belastingtarieven. Hoe hoger de erfenis, hoe hoger het tarief kan zijn:

Tabel 1. Erfbelasting 2018, de vrijstellingen bij een erfenis:

Wie:Hoeveel vrijstelling:
Echtgenoot, echtgenote, partner 643.194
Gehandicapt kind 61.286
Ouder en ouders 48.385
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 20.371
Overige personen 2.147

Zorgcompliment 2018

Tot en met 2015 kon een kind dat beschikte over een zorgcompliment en een samenlevingscontract met de te verzorgen ouder ook rekenen op de verhoogde vrijstelling die een partner krijgt. In 2018 bestaat dit niet meer. Ouders en gehandicapte kinderen hebben wel een grotere vrijstelling dan een ander kind, maar weer minder dan de echtgenoot, echtgenote of partner van de overledene. Wilt u uw erfenis verlagen en daarmee de erfbelasting. Dan kunt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheid om tot 100.800 euro belastingvrij te schenken. Voorwaarde is dat de ontvanger jonger is dan 40 jaar en het geschonken geld besteedt aan de eigen woning. Dat kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar bijvoorbeeld ook een renovatie, de aflossing van de hypotheek of afkoop van erfpacht. Voorwaarde is ook dat u niet eerder van deze ruime schenkingsvrijstelling gebruik hebt gemaakt. Door slim te schenken zullen uw kinderen later minder erfbelasting betalen.

Tarieven erfbelasting en successierechten 2018

Als de erfenis hoger is dan de vrijstelling, wordt aan de hand van onderstaande tarieven berekend hoeveel successierechten moeten worden betaald:

Tabel 2. Erfbelasting 2018, schijven en tarieven, successierechten 2018:

Belaste deel van erfenisPartner, kindKleinkind en andere familieOverige personen, broer, zus, oom of tante
0 - 123.24810%18%30%
123.248 en meer20%36%40%

Hoeveel erfbelasting betaalt een broer of zus in 2018?

De echtgenoot, echtgenote, partner en kinderen zijn de eerste erfgenamen die voor een erfenis in aanmerking komen, maar ook een broer of zus kan een bedrag of legaat erven als de overledene een testament heeft opgesteld en daarin afwijkt van de wettelijke verdeling. Het zure is wel dat een broer of zus relatief veel erfbelasting betaalt in 2018. Immers de vrijstelling bedraagt maar 2.147, terwijl het belastingtarief kan oplopen tot 40% en bij lagere bedragen altijd nog tot 30%.

Waarover betaalt u erfbelasting?

U betaalt erfbelasting over uw aandeel in de erfenis. Dat kan een bepaald bedrag of legaat zijn, maar zal in de meeste gevallen zal het toch een aandeel in de totale erfenis zijn. Zijn er drie kinderen, is de laatste ouder overleden en is er geen testament, dan erft elk kind een derde deel. Leeft een ouder nog en is er geen testament opgesteld, dan erven de kinderen elk een vierde deel omdat ook de langstlevende ouder ook een erfgenaam is. Onder erfenis wordt dan verstaan het totale saldo van vermogen en schulden. Zijn de ouders in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de helft van het totale eigendom al van de langstlevende en komt alleen de andere helft in de verdeling. De kinderen betalen in dat geval wel erfbelasting, maar ontvangen nog niets uit de erfenis. Hun aandeel in de erfenis wordt daarmee een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende. Er moet wel al met de fiscus worden afgerekend.

Minder successierechten betalen

U betaalt minder successierechten als uw vrijstelling groot is of als de erfenis minder dan ruim 100.000 euro bedraagt. Ouders kunnen een erfenis laag houden door bijvoorbeeld tijdens hun leven bepaalde schenkingen te doen. In 2017 en 2018 is er een extra mogelijkheid om belastingvrij te schenken tot (ruim) 100.000 euro per persoon. Als de schulden hoger zijn dan de nalatenschap kan een erfgenaam er altijd nog voor kiezen om een erfenis beneficiair of niet te aanvaarden. Daarmee ontloopt de erfgenaam het risico om voor de schulden aangeslagen te worden, ook als de erfenis per saldo negatief blijkt te zijn.

Slim schenken om minder successierechten te betalen

De erflater (degene die een erfenis nalaat) zal toch vooral willen dat de erfgenamen niet te veel erfbelasting hoeven te betalen. Dat kan door een schenkingsplan op te stellen waarin u aangeeft welke schenkingen u nog wilt doen. Als u schenkt voor uw overlijden dan kunt u bij de schenkingen gebruik maken van de vele vrijstellingen en wellicht de extra verhoogde vrijstelling van 100.800 euro in 2018 en zorgt u er bovendien voor dat de successierechten minder hoog zijn. Estate planning kan hierbij helpen. In 2017 en 2018 bestaan de verhoogde schenkingsvrijstellingen nog, maar het is de vraag of dat nog veel jaren zo zal zijn. Maak dus zowel bij schenken als erven zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare vrijstellingen om belasting te besparen. Ook een slim testament kan u hierbij van groot nut zijn, laat u desnoods hierover adviseren.

Lees verder

© 2013 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs su…
Waarom erfbelasting in 2020 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2020 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat kunt u daar…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…

Belasting spaargeld 2019 omlaag?Belasting spaargeld 2019 omlaag?Over uw spaargeld 2019 en uw vermogen betaalt u belasting, de vermogensrendementsheffing box 3. Maar die vermogensbelast…
Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelastingSchenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelastingEen schenking kan in 2014 worden gedaan door gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, d…

Reageer op het artikel "Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

O. Ten Hove, 09-01-2020 15:22 #8
Vraag. Als ik wat wil nalaten aan een ex-partner, de moeder van mijn kinderen, heeft zij dan recht op 2.147 vrijstelling en moet dan over de rest ineens 30 procent betaald worden? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste O. Ten Hove,
Ja een ex-partner wordt als overige verkrijger gezien, heeft een lage vrijstelling (2.208 euro in 2020) en betaalt hoge tarieven. Met een jaarlijkse schenking kunt u dit een beetje omzeilen.

L. D. Veenstra-Jansen, 16-06-2018 01:45 #7
Als 1 ouder is overleden dan erft de nog levende ouder de helft plus een kindsdeel, klopt toch?
Over het deel dat dan 2 kinderen erven, moet successie betaald worden. Nu kan de nog levende ouder dit niet betalen want het geld zit in het huis. Een hypotheek nemen is geen optie. Kan bij testament bepaald worden dat deze successie wordt uitgesteld totdat zij het hele huis erven als de laatste ouder is overleden?
Misschien is dit een rare vraag, maar wij als ouders vinden dat wij meer dan genoeg geld in hun studie hebben gestopt en dat het niet zo moet zijn dat de nog levende ouder zich in alle bochten moet wringen om de successie voor de kinderen te moeten opbrengen. Vandaar dat een hypotheek op het huis nemen geen optie is. Bovendien hebben beide kinderen goede banen en geen geld gebrek.
Alvast dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 18-06-2018
Beste L. D. Veenstra-Jansen,

1. Als de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, bezit elk de helft van het vermogen en komt bij een overlijden de andere helft in de verdeling. Alleen over het deel dat in de verdeling komt, wordt mogelijk erfbelasting betaald.
2. Afhankelijk van de situatie kan een tweetrapstestament (tweetrapsmaking) uitkomst bieden, de kinderen erven dan inderdaad later:

https://financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

H. M. Mulders, 05-03-2018 14:10 #6
Ik mocht mijn kind vóór zijn 35e jaar (1998) éénmalig 18.342.- schenken, uit te betalen bij mijn dood. De jaarlijks daarover door mij te betalen rente bedroeg toen 5%
Ik leef nog steeds en betaal al twintig jaar trouw die 5%
Vraag: gelden deze bedragen nog steeds? Is de rente bijvoorbeeld niet aangepast? Reactie infoteur, 06-03-2018
Beste H. M. Mulders,
De rente is vanaf 2010 verhoogd naar 6%.

A. F. van Ahee, 22-10-2016 08:58 #5
Als een kind inmiddels een andere nationaliteit heeft, in casu die van Denemarken, wat zijn de consequenties voor de aangifte aan de Belastingdienst in Nederland en voor de tarieven? Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste A. F. van Ahee,
Wat betreft de erfbelasting is het land van belastingaangifte het land van de overledene en niet het land van de erfgenaam.

C. vd Broek, 01-02-2016 12:03 #4
Ik krijg binnen kort een erfenis van mijn overleden schoonmoeder. Ze is al meer dan 30 jaar geleden overleden. Maar de erfenis een huis is nooit verdeeld daar er nog enkele ongehuwde dochters in zijn blijven wonen. Nu is het huis verkocht. Maar mijn man is ook al 15 jaar geleden overleden. Dus mijn 2 dochters zijn ook voor een derde erfgenaam. Moeten we hier belasting over betalen? En zo ja hoe veel dan? Graag een berichtje hierover. Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste C. vd Broek,
Neen, dat is verjaard (dit had 30 jaar geleden gemoeten).

Hendrik, 27-12-2015 03:14 #3
Mijn vader is 16/12/2014 overleden en heeft mij bij leven opdracht gegeven in een onderhandse akte om gebruik te maken van de verruimde schenkingsmogelijkheid voor afkoop hypotheek en verbetering woning van mijn broer en idem voor mij. Heb dit in de aangifte gezet, die ik in oktober hen ingevuld, echter de belastingdienst is niet akkoord omdat ik aangifte doe in 2015. Dit is toch onjuist, omdat er uiteraard tussen eind december en januari 2015 geen tijd was om zo snel te reageren. Ik mag toch gewoon de regeling van 2014 gebruiken. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 27-12-2015
Beste Hendrik,
Van belang is wanneer de schenking is gedaan en wanneer dat aan de Belastingdienst is doorgegeven. Uw aangifte moet uiterlijk binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg.

Sebastiaan Kostering, 07-12-2015 13:16 #2
Ik woon in Nederland en heb de Nederlandse nationaliteit, maar wil een deel van mijn vermogen (ca Euro 150.000) nalaten aan mijn broer in Hongarije. Waar moet mijn broer erfbelasting betalen?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Sebastiaan Kostering,
De erfenis wordt dan afgehandeld naar Nederlands recht met de Nederlandse tarieven van erfbelasting.

Ber Wesselingh, 20-11-2014 14:28 #1
Mijn vader is overleden in 2011 en mijn moeder is nog in leven. Samen met mijn zusje hebben wij voor 50% van de erfenis afgerekend met de fiscus.(huis waarde WOZ Eur 800.000). Mijn moeder heeft vruchtgebruik van het huis.
ZIj heeft geen 2x 100.000 te schenken nu nog in 2014. Kan zij dit wel schenken met een schuld bekentenis aan de kinderen? Later te vereffen uit de erfenis ( uit haar deel van het huis 400.00) Aangenomen dat dit nog kan in 2014. Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Ber Wesselingh,
Dat kan als uw moeder 6% rente over de schuld betaalt. Deze 2x 100.000 euro vallen niet onder verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro in 2014, maar verkleinen wel haar erfenis straks.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 21-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Successierechten 2019 en 2020
Reacties: 8
Schrijf mee!