Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting

Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting Een schenking kan in 2014 worden gedaan door gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, de eenmalig verruimde vrijstelling of de veel lagere jaarlijkse schenkingsvrijstelling en veelal zonder boeterente. Hoeveel belasting de ontvanger van de schenking in 2014 aan schenkbelasting met deze schenkingsvrijstellingen betaalt is vooral afhankelijk van het bedrag dat wordt geschonken en de relatie tussen schenker en ontvanger. Is het uw kind, kleinkind, partner, broer of zus, of misschien een neef, nicht of een een buitenstaander? Hoeveel moet er in 2014 dan aan belasting worden betaald? Wat zijn de tarieven en kan het belastingvrij? Zie voorbeeld modelakte voor een voorwaardelijke schenking. Het besluit voor 2013 ligt er, ook 2014 gaat door.

Inhoudsopgave:


Schenkbelasting 2014 of belastingvrij?

Er kunnen vele redenen zijn om een schenking aan een ander te doen en het kan op vele manieren. Wie de regels van het schenken kent, kan daarop inspelen en betaalt het minste aan schenkbelasting. Elk jaar zijn er wel wat wijzigingen waarmee u rekening moet houden en een paar schenkingen in een jaar aan dezelfde persoon worden als één schenking in dat jaar gezien. Het jaar daarna begint u weer met een schoon tableau. De belastingdienst staat een veel grotere belastingvrije schenking toe als u geld geeft aan een kind, dan wanneer het een ander familielid betreft of een niet familielid. De schenkingsvrijstellingen 2014 op een rij:

Tabel 1. Schenkbelasting 2014, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2014
Kinderen5.229 euro jaarlijks
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 25.096 euro tot 52.281 euro (studie of huis), of
100.000 euro per kind als het geld besteed wordt aan een eigen huis.
Overige ontvangers van een schenking2.092 euro jaarlijks tot 100.000 euro eenmalig voor een eigen huis

De 100.000 euro vrijstelling voor uw kind (onafhankelijk van de leeftijd van kind of partner) of een derde geldt als de schenking wordt gebruikt voor een eigen huis, ook voor de aflossing van een eigenwoningschuld, een restschuld, afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning. Dit is ook op Prinsjesdag 2013 formeel bekend gemaakt. Deze unieke verruiming van de vrijstellingen geldt voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

De vrijstelling van 100.000 euro komt niet bovenop de verhoogde vrijstelling tot 52.281 bij een schenking aan een kind. Belangrijk is ook de bepaling dat als door een kind in een eerder jaar een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling, daar niet nog eens gebruik van kan worden gemaakt en dit bedrag wordt gesaldeerd met de 100.000 euro. Tot slot vervalt in 2015 de normale eenmalig verhoogde vrijstelling als in 2014 van de vrijgestelde 100.000 aan schenking gebruik is gemaakt.

Naast deze vrijstellingen gelden in 2014 de volgende tarieven bij een schenking:

Tabel 2. Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:Plus over het meerdere:
0 € 117.21410%20%
€ 117.214€ 11.721 20%

Tabel 3. Schenkbelasting 2014 kleinkind:

Hoogte bedrag: Tarief:
€ 0 - € 117.21418%
vanaf € 117.21436%

Tabel 4. Broer, zus, oom of tante, een vreemde:

Hoogte bedrag:Tarief:
€ 0 - € 117.21430%
vanaf € 117.21440%

Deze drie tabellen bepalen hoeveel belasting de ontvanger van een schenking moet betalen. Daarbij is wel verondersteld dat schenker en ontvanger in Nederland wonen. Onderstaand licht ik de tabellen voor de schenkbelasting 2014 verder toe, te beginnen bij de vrijstellingen.

Vrijstellingen schenkbelasting 2014, de eenmalig verhoogde vrijstelling

In tabel 1 komt u zowel de jaarlijkse vrijstelling tegen als de eenmalig verhoogde vrijstelling. De regels hierbij zijn dat per kind één keer van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik mag worden gemaakt en jaarlijks van de jaarlijkse vrijstelling. De schenkingen die in één jaar worden gedaan worden bij elkaar opgeteld. Verder is de verhoogde vrijstelling aan voorwaarden gebonden, waarvan de belangrijkste voorwaarde is dat uw kind of partner in 2014 niet ouder mag zijn dan 40 jaar. Eenmalig is dan eenmalig tenminste 25.096 euro belastingvrij toegestaan en onder voorwaarden 52.281 euro. Het hogere bedrag mag als het geld aantoonbaar wordt besteed aan een dure studie of voor de aankoop, verbetering of aflossing van het eigen huis. Ook een klushuis valt hieronder. De verhoogde vrijstelling is alleen mogelijk bij een schenking aan een kind en vereist dat u daarvan aangifte doet bij de belastingdienst. Van een schenking die lager is dan de jaarlijkse vrijstelling hoeft geen aangifte te worden gedaan. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2013 bevestigd dat de vrijstellingen van ouder aan kind, kleinkind of een andere persoon zullen worden verhoogd tot 100.000 euro als de bestemming van dit geld het eigen huis of een restschuld is en ook de Eerste Kamer is inmiddels akkoord.

De tarieven schenkbelasting 2014, verruimde vrijstelling

Zodra een schenking hoger is dan de schenkingsvrijstelling, moet belastingaangifte schenkingsbelasting worden gedaan. De belasting die moet worden betaald, wordt berekend over de schenking minus de vrijstelling. De tarieven van de schenkbelasting kunnen oplopen tot 40% als het om een grote schenking gaat, anders dan aan uw kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner. Dus ook uw broer of zus betalen veel belasting over een grote schenking. Overigens is de te betalen schenkbelasting voor een kleinkind ook relatief hoog. Deze kan, zoals u in tabel 3 ziet, oplopen tot maar liefst 36%.

Boeterente betalen?

Wie extra aflost op zijn hypotheek en meer aflost dan is toegestaan, krijgt een boeterente. Meestal ligt die grens bij een extra aflossing van 10 of 20%. Maar tot 1 januari 2015 komt hier een aangepast beleid van de grote banken. De Rabobank en de SNS bank zullen geen boeterente berekenen bij een extra aflossing van 100.000 euro als dat een schenking is. ABN AMRO staat de extra aflossing boetevrij toe, als u in de situatie bent dat de WOZ-waarde van het huis lager is dan de hypotheek en er dus een restschuld dreigt.

Moet u voor een schenking naar de notaris?

U bent niet verplicht om langs de notaris te gaan als u een schenking wilt doen, maar dit kan als er meerdere kinderen zijn, wel verstandig zijn. Dan staat op papier vast wat is geschonken en kan daarmee later bij de verdeling van de erfenis rekening worden gehouden. Overigens kan dat gegeven voor een ouder ook een reden zijn om juist niet langs een notaris te gaan. Ook contante schenkingen zijn denkbaar, maar boven de schenkingsvrijstelling zou een dergelijke schenking wel aan de fiscus moeten worden doorgegeven. Een uitzondering is ook een schenking op papier, want hierbij is later bij de erfenis het bewijs van de schenking juist nodig om de erfbelasting te verlagen en dus een bezoek aan de notaris.

Modelakte schenking onderhands, model overeenkomst als voorbeeld

U mag onderhands schenken en dat kan simpel op papier worden gezet. De voorwaarde voor de belastingvrijstelling is wel de besteding van de schenking binnen uiterlijk drie jaren (het jaar van schenking plus twee jaren) voor verbetering en nieuwbouw, en dat u een beroep doet op de verhoogde vrijstelling. Een aflossing van een deel van de hypotheek, moet in het jaar van schenking plaats vinden. Zo schenken is mogelijk tot en met 31 december 2014:

Schenkingsovereenkomst
1. Ondergetekende(n) <naam, namen voluit>, hierna te noemen schenker,

verklaart hierbij te schenken aan <naam, namen voluit>, hierna te noemen begiftigde,

een bedrag van € < .......> onder de volgende voorwaarden:

Het geschonken bedrage zal uiterlijk <datum> door begiftigde worden besteed aan de eigen woning van begiftigde, hetzij aan de aflossing van een eigenwoningschuld (hypotheek), de restschuld eigen woning, de afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning <maak eventueel uw keuze>.
2. Indien het geld anders wordt besteed dan bovenstaand in punt 1 is aangegeven, is de schenker bevoegd de schenking te herroepen en het geschonken bedrag direct terug te vorderen van begiftigde.
3. Schenker en begiftigde doen bij de belastingdienst een beroep op de verhoogde vrijstelling die voor deze schenking geldt.
4. Deze schenkingsovereenkomst is opgemaakt en getekend te <plaats> op <datum>
5. Handtekening schenker <handtekening schenker (s)>
6. Handtekening begiftigde <handtekening ontvanger(s) schenking>

Lees verder

© 2013 - 2020 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders, is het voor de…
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Kruislings schenken in 2019: extra groot belastingvoordeelKruislings schenken in 2019: extra groot belastingvoordeelDe vrijstellingen bij schenken kunnen in 2019 groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsv…

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…
Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2017 en 2018Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2017 en 2018In 2014 kon u met een fors eenmalig extra belastingvoordeel van de Belastingdienst uw stamrecht bv 2014 opheffen en afko…

Reageer op het artikel "Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Joke van der Woude, 26-05-2018 07:55 #297
Mijn broer heeft in 2014 een schenking gekregen van onze stiefmoeder. Deze schenking staat alleen vermeld op een bancaire overschrijving. Verder ontbreekt alles: schenkingsakte, bewijs dat schenking benut is voor hypotheekverlaging/verbetering eigen woning, alleen een mondelinge aanmaning van stiefmoeder: wel verrekenen hoor.
Is de notaris nu bevoegd deze schenking ongeldig te verklaren en van broer terug te vorderen? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Joke van der Woude,
Als bij de schenking niet gebruik is gemaakt van een herroepingsclausule, kan de schenking niet wettelijk ongeldig worden gemaakt. Op vrijwillige basis kan het geld wel worden teruggestort.

Johan, 05-11-2016 20:55 #296
Goedenavond,
Ik heb in dec. 2013 bijna 100.000,-- euro geschonken gekregen van mijn ouders. Hiervoor is een aangifte schenkbelasting 2013 opgesteld en getekend. In die aangifte is aangegeven dat er sprake is van het doen van beroep op de aanvullende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Eind 2013 heb ik 25.000,-- afgelost op een lening die ook bij mijn ouders loopt en is aangegaan voor de verbouwing van m'n eigen woning. Tevens heb ik bijna 19.000 euro afgelost op een andere lening (elders) die ook is aangegaan voor de verbouwing van de eigen woning. Kortom 43.900 euro per direct afgelost. Pas in december 2014 heb ik nog eens ca. 14.000,-- afgelost op de lening bij mijn ouders en eind december 2015 nog eens bedrag van bijna 40.000,-- euro. Vallen deze 3 aflossingen nu binnen de -door de fiscus- gestelde voorwaarden of had ik eind 2013 ineens het volledig geschonken bedrag moeten aanwenden voor het doen van genoemde aflossingen?

Vraag 2: in diezelfde 2 jaar na de ontvangst van het geschonken bedrag zijn er regelmatig -door derden- werkzaamheden uitgevoerd aan mijn woning. Overigens ook in het jaar 2013 zelf, maar dan voor de datum van schenking. Vallen die werkzaamheden (facturen) ook onder hiervoor genoemde regeling?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Johan,
Voor de 100.000 euro vrijstelling (het meerdere boven de 52.281 euro), moet u ook in 2013 het geschonken geld besteden aan de eigen woning om de volledige vrijstelling te krijgen. In geval van een verbouwing is er wel meer tijd beschikbaar.

Stemmler, 05-10-2016 10:23 #295
Hallo, ik heb een schenking met verhoogde vrijstelling gekregen in 2014. We hebben al een paar verbeteringen aan het huis en de tuin gedaan, maar zullen wahrschijnlijk niet klaar worden tot het eind van het jaar. Is het mogelijk een deel van het geld ook nog begin 2017 te besteden? Moet dit aangevraagt worden en als ja, waar? Alvast hartelijke dank. Reactie infoteur, 06-10-2016
Hallo Stemmler,
De bepaling die telt is dat de schenking werd gedaan onder de opschortende voorwaarde dat deze in het jaar van de schenking of in de twee jaar daarna wordt gebruikt om de eigen woning te verbeteren of te onderhouden. U hebt dus tot en met 2016.

D. Wermeier, 25-09-2016 11:59 #294
Hallo, Ik heb eind 2014 een schenking gekregen van mijn vader om te besteden voor verbouwingen aan mijn huis en tuin. We willen graag 7 bomen laten verwijderen door een firma, dus met rekening, om een parkeerplaats te bouwen. Kunnen we deze rekening ook aangeven als verbetering? We willen graag een zwemspa installeren in de tuin, de stroom en waterleiding worden vast aangelegd. Is dit ook een vaste inbouw? Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo D. Wermeier,
Zolang de tuin bij uw woning hoort, zouden ook deze kosten tot de regeling moeten behoren. Vooraf kunt u de belastinginspecteur om goedkeuring vragen.

H. van de Veen, 16-07-2016 20:02 #293
Schenking eind 2013 en 2014 voor eigen woning, in totaal 36.000 euro. Valt dit onder de vrijstelling van maximaal 100.000? Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 17-07-2016
Beste H. van de Veen,
U kon maar 1 keer gebruikmaken van de 100.000 euro vrijstelling. Als in 2013 de eenmalige vrijstelling voor een kind jonger dan 40 jaar van toepassing was, kan als een deel voor de eigen woning was, het restant in 2014 wel nog onder de 100.000 euro vrijstelling vallen.

Tineke Hofma, 07-12-2015 17:15 #292
Hallo, Ik heb in 2014 een eenmalige schenking gekregen van €15.000 voor de aankoop van een woning. Nu krijg ik tot mijn schrik afgelopen weekend toch een aanslag voor €3.872 op de mat. Mijn bezwaarschrift is net op de bus, maar hoe kan dit nu? Reactie infoteur, 08-12-2015
Hallo Tineke Hofma,
Als het de aankoop van een eigen woning is (voor eigen bewoning dus), is dit bedrag vrijgesteld als er een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling tot maximaal 100.000 euro.

Lea, 19-11-2015 16:34 #291
Hallo,
Onze dochter heeft vorig jaar een grondstuk ter waarde van 12.500 euro geschenkt gekregen van haar oma en opa.
Nu krijgt ze een schenkingsaanslag van de belasting over dit bedrag.
Wij hebben ook al overdrachtsbelasting hierover betaald en dit bedrag is er niet vanaf getrokken.
Kunt U mij uitleggen of dit allemaal wel goed is zo
Wij dachten dat de schenking vrij was
m.v.g. lea Reactie infoteur, 20-11-2015
Hallo Lea,
Als er alleen een stuk grond is gekocht en geen bouwgrond valt de schenking niet onder de verruimde regeling. Het moet bouwgrond zijn voor een eigen huis. Wat betreft de heffing kunt u een beroep doen op de samenloopregeling waarbij een deel van de schenkbelasting kan worden verrekend met de betaalde overdrachtsbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/8368-schenkingsrecht-en-samenloopregeling.html

Henk, 02-10-2015 23:50 #290
Via een schenking hebben mijn broers en ik het huis van mijn moeder gekregen. Nu de noteriale akte gepaseerd is moeren we voor 1 maart 2016 aangifte hiervan dien bij de belastingdienst. We vragen ons af hoeveel tijd er zit tussen de aangifte en de aanslag en wanneer daarrna de betaaltermijn is. Het gaat om een flink bedrag en een huis is tegenwoordig ook niet zomaar verkocht. Reactie infoteur, 04-10-2015
Beste Henk,
Dat hangt er van af. Reken op een maand tot zes weken na indiening. Dan hebt u zes weken de tijd om te betalen, maar u kunt ook uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling sluiten. Uitstel van betaling kunt u aanvragen vóór de inleverdatum bij het kantoor Eindhoven. Geef daarbij aan dat het om een huis gaat en dat u de woning wilt verkopen maar dat dat natuurlijk enige tijd zal vragen.

Mb, 15-09-2015 12:01 #289
Mijn ouders hebben sinds 1972 buiten Nederland gewoond. Vanwege ernstige ziekte en behandeling daarvoor hebben mijn ouders in november vorig jaar (2014) een woning gehuurd in Nederland en mijn vader is 1 januari 2015 overleden in Nederland. Mijn moeder heeft de huurwoning aangehouden maar woont in Frankrijk. Nu wilt zij een schenking doen aan mij (ik woon zelf in Nederland). Omdat ze meer dan 40 jaar buiten Nederland heeft gewoond zou er geen belasting over betaald moeten worden, maar door die paar maanden in Nederland lijkt het erop dat er wel belasting over betaald moet worden. Dit lijkt mij een nogal grijs gebied, wat is nou correct? Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Mb,
Als uw moeder toen in Nederland belastingplichtig was en bijvoorbeeld in Nederland geregistreerd was, geldt weer het Nederlands schenkingsrecht tot het moment dat dit 10 jaar niet het geval is.

Marcel, 14-09-2015 11:55 #288
M.,
In november 2013 heb ik (50+-er) van mijn ouders een schenking ontvangen van € 50K en deze conform de regels gebruikt voor een boetevrije aflossing op mijn hypothecaire geldlening. Conform de vrijstellingsregels moest er geen belasting worden betaald.
In november 2014 heb ik nog eens een schenking van € 40K ontvangen en wederom aangewend als aflossing. Tot mijn grote verbazing moet ik nu wel schenkingsrecht betalen terwijl het totaalbedrag de € 100K niet overstijgt.
Klopt dit? En zo ja, wat kan ik doen om e.e.a. ongedaan te maken? (als dit bij mij bekend was dan had ik natuurlijk nooit afgelost i.v.m. het nu ontbreken van rente-aftrek!). Reactie infoteur, 15-09-2015
Beste Marcel,
De Belastingdienst ziet dit als twee schenkingen in twee verschillende jaren. Als schenker en ontvanger dezelfden zijn, geldt de vrijstelling maar één keer. De tweede keer is alleen 5.229 euro vrijgesteld als het geld van uw ouders kwam. Ik denk niet dat de tweede schenking ongedaan gemaakt kan worden en dat u het geld kunt omzetten in een lening. Maar u kunt het proberen.

Mirjam, 31-08-2015 16:14 #287
Beste Frans,

In 2014 heb ik een schenking ontvangen ter verbetering en onderhoud van mijn eigen woning. Ik ben dat geld op dit moment aan het gebruiken en heb al een nieuwe keuken, dubbel glas en andere zaken laten doen. Nu ga ik in november verhuizen en vraag ik mij af of ik het geld bedrag dat ik nog niet heb uitgegeven nu voor mijn nieuwe woning mag gebruiken. Daar wil ik namelijk ook nog wel een aantal zaken aanpakken voor dat het huis helemaal naar wens is.

Ik kan hier helaas helemaal niets over vinden.

Groeten,
Mirjam Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Mirjam,
Dat hangt er vanaf wanneer u de aanpassingen doet en wanneer de woning gekocht is. De woning waar u naar verhuist moet namelijk wel aan de voorwaarden van een eigen woning voldoen.

H. Deken, 13-06-2015 14:06 #286
Mogen we een schenking gebruiken voor de renovatie van onze tuin, ipv van verbetering van het woonhuis? Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste H. Deken,
Aanleg, onderhoud en inrichting van de tuin die horen bij bij de eigen woning vallen fiscaal gezien ook onder de verbetering van de eigen woning. Het moet wel van uw eigen woning zijn en niet van een tweede huis.

Teeg, 08-03-2015 22:10 #285
Er is samen een schenkingsovereenkomst getekend. Hierbij geeft ontvanger aan dat deze de schenking accepteert. Later willen beiden partijen hiervan afzien. Er is nóg geen geld overgemaakt door schenker. Kunnen ze de onderhandse schenkingsovereenkomst teniet doen of moet dit doorgegeven worden aan de belastingdienst? ze weten niet zeker of een derde partij dit al heeft doorgegeven. Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Teeg,
Een derde partij kan dit niet rechtsgeldig aan de Belastingdienst doorgeven, dat moeten schenker en ontvanger samen doen. U kunt de papieren voor uw administratie nog even achter de hand houden en er bijvoorbeeld vervallen op zetten.

S. P. Gitsels, 08-03-2015 17:08 #284
Mijn beide zonen hebben in 2014 een zg. belastingvrij bedrag van mij ontvangen. De oudste zou het gebruiken om een deel van de hypotheek op de woning af te lossen maar blijkt dat op dit moment nog niet te hebben gedaan. Mijn tweede zoon gebruikt het voor een verbouwing aan zijn huis en binnenkort gaat de aannemer daar ook aan beginnen. Wij zijn in de veronderstelling dat de termijn om deze bedragen daadwerkelijk uit te geven loopt tot 1 juli 2015, is dat ook juist? Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste S. P. Gitsels,
De aflossing had in 2014 moeten plaats vinden om belastingvrij te zijn, voor de verbouwing is er inderdaad meer tijd aanwezig.

Dick Smaal, 10-02-2015 22:32 #283
In uw antwoord op de vraag van Patty, de datum 19-11-2014, zegt u dat in de schenkingsakte € 80.000,00 moet staan. De situatie in mijn geval is hetzelfde, een bedrag voor extra aflossing en het vrij te besteden bedrag, alleen ben ik nu het formulier Aangifte Schenkbelasting 2014 aan het invullen en staat bij vraag 4a : hebt u in het kalenderjaar meer schenkingen gekregen van dezelfde schenker? Moet ik daar ja of nee invullen, bij vraag 3b heb ik het bedrag ingevuld voor extra aflossing.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Dick Smaal,
Als er in de schenkingsakte twee schenkingen staan, zijn er op dezelfde dag inderdaad twee schenkingen gedaan. Hiervan valt de aflossing onder de 100.000 euro vrijstelling en het vrij te besteden bedrag niet.

Rianne, 06-02-2015 16:24 #282
In 2014 heb ik de eenmalige schenking gekregen van 100.000 voor mijn woning. 30.000 heb ik reeds besteed aan het aflossen van mijn hypotheek. De resterende 70.000 zijn voor een verbouwing die in april dit jaar gaat plaatsvinden. Er was mij t.z.t. verteld dat het bedrag tot en met 2015 gebruikt mocht worden. Klopt dit wel? Omdat ik het nog niet kan aantonen heb ik het ook nog niet opgegeven. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 07-02-2015
Beste Rianne,
U kunt de schenking 2014 aangeven met het daarvoor bestemde formulier, kruist aan dat u beroep doet op de eenmalige vrijstelling van 100.000 euro en geeft in de toelichting aan hoe het geld besteed is en zal worden. In de schenkingsakte moet wel staan dat de schenking voorwaardelijk is en hoe het geld besteed moet worden. Op het nog niet bestede deel zal de Belastingdienst dan nog terugkomen.

Daan, 05-02-2015 13:07 #281
Wij hebben in 2014 aan onze zoon in het kader van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een bestaand huis EUR 100.000.== geschonken, in de praktijk blijk ik in totaal slechts EUR 95.300.== effectief betaald te hebben, geef ik dat bedrag dan op?
Bij het invullen van de aangifte schenkbelasting blijf ik steken op vraag 5 e, f en g, wat moet ik hier invullen vooral vraag 5 e, (Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling? Maximumbedrag € 25.096) als ik hier nee op antwoord behoud ik dan het recht om op een ander tijdstip dit bedrag te schenken of vervalt het met de bovengenoemde schenking? Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste Daan,
Voor u geldt het vakje bij 5a " Doet u een beroep op de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenkbelasting? Maximumbedrag € 100.000". Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van een verhoogde vrijstelling in een later jaar. 5a is ja, de rest neen.

Erna, 28-12-2014 17:50 #280
Wij schenken dit jaar aan een van onze kinderen € 20.000,- ter gedeeltelijke aflossing van zijn hypotheek. We willen deze schuld echter in mindering brengen op zijn toekomstige erfenis om het andere kind niet tekort te doen. Hoe kunnen we dat vastleggen? Reactie infoteur, 29-12-2014
Beste Erna,
Dat doet u door in de schenkingsakte (of onderhands) op te nemen dat de schenking in mindering komt op zijn toekomstige erfenis. Bewaar een kopie van de schenkingsakte en geef ook het andere kind een kopie. Wilt u dat niet, dan kunt u hierover ook een passage opnemen in uw testament.

Henk, 28-12-2014 11:57 #279
Mijn ouders hebben in 2014 50.000 euro geschonken voor de aankoop (en inrichting) van mijn huis. De helft wil ik gebruiken voor het inrichten van het huis en de overige 25K heb ik gebruikt als 'eigen middelen' om het huis te financieren.

Kan ik nu bij het invullen van de aangifte schenkbelasting invullen dat ik gebruik gemaakt heb van 1. 'De eenmalig verhoogde vrijstelling met maximumbedrag € 25.096' en 2. 'De tijdelijk verruimde vrijstelling voorde schenkbelasting met maximumbedrag € 100.000' zodat ik 3. 'De aanvullende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximumbedrag € 27.187' behoudt voor bijvoorbeeld over vijf jaar?

M.a.w. ik krijg nu 50K waardoor ik ook zonder de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100K geen belasting hoef te betalen, echter wil ik wel gebruik maken van de 100K regeling om in de toekomst nog een deel van de vrijstelling van de 'normale 52K' te behouden. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 29-12-2014
Beste Henk,
Het deel van de schenking dat u gebruikt voor de inrichting van uw huis valt niet onder de 100.000 euro vrijstelling. Dus kunt u (jonger dan 40 jaar) beter gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling waarvan grofweg de helft (€ 25.096) vrij besteedbaar is.

Jeroen, 23-12-2014 01:08 #278
Mijn hoofdwoning is vrij van hypotheek. Mag ik de schenkingsvrijstelling aanwenden om mede daarmee in 2014 een nieuwe hoofdwoning aan te kopen en te betrekken, en vervolgens mijn oude woning te verkopen? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Jeroen,
Dat mag omdat u onder voorwaarden tijdelijk twee eigen woningen kunt hebben.

Peter, 22-12-2014 11:20 #277
Wat zijn de gevolgen, als ik het aan mij geschonken huis na een paar maanden verkoop? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Peter,
Als het op moment van schenking uw eigen woning is geweest, staat het u vrij om het huis daarna te verkopen.

Harrie, 14-12-2014 01:10 #276
Ik wil mijn dochter dit jaar nog 100.000 schenken voor de aankoop van een woning. Helaas laat de aankoop van de woning op zich wachten, zodat ze het dit jaar niet meer allemaal rond krijgen. Wel kan nog de voorlopige koop akte dit jaar worden ondertekend. Is het voldoende voor de eenmalig verhoogde schenking als de voorlopige koop akte voor 1 jan. 2015 is getekend? Reactie infoteur, 14-12-2014
Beste Harrie,
Als het een bestaande woning is, moet de schenking ook in 2014 aan de woning zijn uitgegeven, als het een nieuwbouwwoning is moet minimaal een eerste tranche zijn betaald en de woning in aanbouw zijn.

Nicole, 10-12-2014 21:47 #275
Mijn man en ik kopen dit jaar een kavel, de grondoverdracht vindt dit jaar plaats bij de notaris. Ook hebben wij een koopovereenkomst getekend met de aannemer die onze woning over ±zes maanden zal gaan bouwen. De kavel kost 135.000 euro, mijn schoonouders willen ons graag 100.000 euro schenken voor de aankoop van de grond, zo kunnen we de grond uit eigen middelen betalen. De 100.000 euro wordt dus dit jaar meteen gebruikt. Maakt het voor de vrijstelling dan uit dat er dit jaar nog niet begonnen is met de bouw?

Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Nicole,
Het kabinet eist wel dat de nieuwbouwwoning in aanbouw is.

Peter, 10-12-2014 09:42 #274
Ik woon in Madrid en heb een woning in Nederland (die zolang wij in het Buitenland wonen verhuurd is). Mijn ouders willen me €85.000,- schenken voor gedeeltelijk aflossen van deze hypotheek. Wat is hiervan de fiscale consequentie (zowel in NL als in Spanje)? Is de schenking in NL fiscaal vrijgesteld? Als niet wat moet ik in NL betalen? Is de schenking in Spanje vrijgesteld? Als niet wat moet ik in Spanje betalen? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Peter,
De lening is niet volledig vrijgesteld omdat de woning in Nederland niet de woning is waarin uzelf ook woont. Afhankelijk van uw leeftijd kan een deel (tot ruim 25000 euro) belastingvrij worden geschonken. Helaas heft ook Spanje schenkingsbelasting.

Henk, 09-12-2014 09:10 #273
In 2012 zijn onze dochter en vriend uit elkaar gegaan. Onze dochter zou graag in de woning blijven wonen.
Hypotheek kon niet worden verhoogd. Wij als ouders hebben haar een voorwaardelijke schenking gedaan om een gedeelte van de hypotheek af te kunnen lossen zodat zij kon blijven wonen. Wij hebben een voorwaardelijke schenking gedaan en wel onder voorwaarde dat indien er nieuwe partner in de woning komt wonen de schenking dient worden terug betaald. De belastingdienst hebben we op de hoogte gesteld van de voorwaardelijke schenking en we kregen bericht dat er geen aanslag volgt.
Mijn dochter en partner willen gaan samen wonen en willen de hypotheek verhogen om de schenking terug te betalen. Nu zegt de bank dat niet zo maar kan.
De fiscus dient een verklaring af te geven dat de voorwaardelijke schenking van de ouders destijds aanmerkt als een EigenwoningSchuld anders kan er geen hypotheek worden verstrekt en wordt het een financiering in box 3.
Wat te doen in deze situatie? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Henk,
Als uw dochter de hypotheek verhoogt, is de verhoging geen eigenwoningschuld waarop hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Als de waarde van het huis en het inkomen een verhoging toestaan, kan er met toestemming van de bank extra worden geleend, maar staat daar een ander kostenplaatje tegenover (zonder renteaftrek).

Minique, 08-12-2014 19:34 #272
Mijn ouders willen gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling 25.096 euro tot 52.281 euro voor de aankoop van mijn huis. Zij willen hier graag dit jaar nog gebruik van maken. Helaas zijn wij nog bezig met de aankoop van het huis en zal dit niet rond zijn voor het eind van het jaar. Is het mogelijk dat zij het bedrag dit jaar al op mijn rekening storten zodat ik dat volgend jaar kan gebruiken voor de aankoop van een huis?

dank voor uw reactie Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Minique,
De vrijstelling tot 25.096 euro is in 2014 bestedingsvrij, dus dat kan als u of uw partner jonger is dan 40 jaar. Als een bedrag bedoeld is voor een eigen huis, moet u wel al eigenaar zijn en is er een aanvullende vrijstelling in 2014 mogelijk.

Maria, 08-12-2014 09:44 #271
Ik heb bij verkoop van mijn woning dit jaar een schenking van familie ontvangen ter aflossing van de restschuld van mijn oude woning en deze daarvoor in zijn geheel gebruikt. Ik betaal echter het bedrag de komende jaren rentevrij in maandelijkse termijnen terug aan mijn familie. Hoe verwerk ik dit juist in mijn belastingaangiften?

Dank voor uw reactie Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Maria,
Als u de schenking terugbetaalt, schenkt u zelf of bent u een lening aangegaan. Als u een lening bent aangegaan, was het geen schenking. Als u zelf schenkt, zijn er jaarlijkse vrijstellingen.

Tony, 08-12-2014 01:41 #270
Over de aanschaf van een eigen woning ivm de verhoogde vrijstelling:
Uiteindelijk voor 2017 moet de ontvanger in lijfelijk in de woning wonen, maar het eigendom moet in 2014 volgens de website van de belastingdienst.
Heeft iemand enig idee hoe lang ik er zelf in de eigen woning moet wonen?

(Met het idee om na verloop van tijd het object van de verhoogde vrijstelling te verkopen en/of te verhuren) Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Tony,
Nergens staat inderdaad hoe lang een woning een eigen woning moet zijn. De Belastingdienst zal wel schijnconstructies willen vermijden. Maak dus de eigen bewoning niet van te korte duur.

Sjoukje, 07-12-2014 15:51 #269
Wij wonen sinds deze zomer in een kleinschalige woonvorm met uit het PGB ingekochte collectieve 24 uurs zorg. Onze eigen woning is nu verkocht en we willen de opbrengst graag gelijk verdelen over de drie kinderen (leeftijden rond 50 jaar). Elk ongeveer 50.000,-. Maar we zijn wat onzeker over de volgende zaken. Kunt u ons hierover adviseren?
a. Als wij ons vermogen nu weggeven wordt over 2 jaar de eigen bijdrage voor de zorg lager. Gaat het CAK of andere overheden hier niet moeilijk over doen?
b. Een van de drie kinderen kan/wil niet het hele bedrag aan de eigen woning besteden. Kunnen we haar misschien beter 40.000 onder voorwaarden schenken en dan in dec 2014 en jan 2015 nog een keer € 5229,- "gewoon"?
c. Uit uw reactie op #264 en 265 begrijp ik dat je niet aan het eind van 2016 je onderhoudsnota's kunt optellen en dan over het resterende bedrag schenkbelasting betaalt. Wat als wij zeggen: "Indien (EEN DEEL VAN) het geld anders wordt besteed dan in de voorwaarden is aangegeven, is de schenker bevoegd de schenking te herroepen en DAT DEEL VAN het geschonken bedrag direct terug te vorderen.
c. Ook de andere kinderen weten nog niet precies hoeveel ze in de hypotheek kwijt kunnen en hoeveel ze gaan gebruiken voor onderhoud. Wordt het niet geaccepteerd als we in de schenkingsakte opnemen dat het bedrag moet worden aangewend voor verwerving eigen woning, aflossing eigen woning- cq. restschuld EN/OF voor de kosten van verbetering en onderhoud van de eigen woning? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Sjoukje,
a. Het CAK zal de definitieve aanslag inkomstenbelasting gebruiken om uw vermogen van twee jaren terug te bepalen (datum 1 januari) en kan tegen uw eerder gedane schenkingen geen bezwaar maken.
b. Ja dat kan. Elk jaar is ruim 5000 euro belastingvrij en bestedingsvrij mogelijk.
c. Een degelijke formulering gaat niet helemaal goed, omdat dat deel ook op het gehele bedrag kan slaan. Dan kunt u dit beter uitschrijven in twee aparte zinnen.
d. De formuleringen luisteren nauw omdat de aflossing echt in 2014 moet plaats vinden, de rest niet. Bovendien is het al bijna eind 2014 en moet men nu wel snel een keuze gaan maken.

Maurice, 04-12-2014 00:12 #268
Ik krijg een schenking van mijn ouders die ik wil gebruiken om de hypotheek op onze eigen woning af te lossen.
De hypotheek staat echter op de naam van mijn vrouw, zij had deze hypotheek al voordat wij afgelopen jaar getrouwd zijn. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Kunnen we met de schenking van mijn ouders aan mij, de hypotheek die op naam van mijn vrouw staat (gedeeltelijk) aflossen met gebruikmaking van de schenkingsvrijstelling voor het aflossen van de eigen woning schuld?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste Maurice,
Ja dat kan omdat jullie fiscale partners zijn en beiden op dat adres zijn ingeschreven.

Agm, 01-12-2014 12:43 #267
Onze dochter woont in Muenchen, is 44 jaren jong en gehuwd met haar Duitse partner, 40 jaren oud. Om gebruik te maken van het belastingvoordeel op schenking t.b.v eigen woningbezit ( de 100.000 euro schenking), overwegen mijn vrouw en ik haar die ton te schenken om er in Nederland een woning mee te kopen die ze niet zelf gaat bewonen. Wij willen die woning van haar huren zodra wij niet langer in staat zijn om onze boerderij te beheren. Wij zijn al wat ouder, vandaar. In de tussentijd zou de dochter de woning kunnen verhuren. Geldt in deze constructie het belastingvoordeel rond die ton? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Agm,
In dit geval geldt de vrijstelling niet als uw dochter op het moment van schenking niet in de woning gaat wonen. Het moet immers fiscaal gezien haar eigen woning zijn en niet een tweede woning.

Eva, 29-11-2014 20:36 #266
Mijn oom wil een schenking doen van 100.000 euro en wij maken daar ook een overeenkomst voor op. Mijn partner wil dat er ook op de overeenkomst komt te staan dat die schenking ook ten gunste komt van hem. Ik heb liever dat de schenking alleen op mijn naam is. Er wordt namelijk geen uitsluitingsclausule in de overeenkomst gezet en wij zijn geregistreerd partners. Als ik alleen op de overeenkomst kom dan is het toch voldoende? Het is dan toch van ons samen? Ik sta er namelijk negatief tegenover om beide namen op de overeenkomst te zetten. Stel we gaan uit elkaar dan kan hij de 50.000 euro opeisen? Reactie infoteur, 30-11-2014
Beste Eva,
Je kunt de schenking gewoon op jouw naam laten zetten. Daar gaat je partner namelijk niet over. Je oom bepaalt en niemand anders. Laat het als het even kan op je eigen rekening storten en niet op een gezamenlijke rekening.

Patty, 25-11-2014 09:59 #265
Wat betreft #264 van Henk - splitsing opschenken in 2 delen.
Is het dan noodzakelijk dat beide schenkingen (van 15K) apart zijn gedaan/ontvangen of is het voldoende als e.e.a. uit de schenkingsakte blijkt waarin de twee bedragen apart worden genoemd? Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Patty,
Het voorstel om beide bedragen te splitsen noem ik, om te voorkomen dat als het bedrag niet geheel opgaat de Belastingdienst de schenking geheel verwerpt. De storting kan dan nog wel gelijktijdig plaats vinden.

Henk, 21-11-2014 21:48 #264
Mijn ouders willen mij in 2014 een belastingvrije schenking doen van € 30.000 voor onderhoud/verbetering van mijn (hypotheekvrije) eigen woning. Als nu eind 2016 blijkt dat ik dit bedrag bijvoorbeeld slechts voor de helft daaraan heb besteed, kan ik dan over de overige helft gewoon alsnog schenkingsbelasting afrekenen? Reactie infoteur, 22-11-2014
Beste Henk,
In dat geval kunnen uw ouders beter twee schenkingen met ontbindende voorwaarden doen van 15.000 euro. De schenking is in 2014 dan ook 30.000 euro en kan, bij een volledige besteding aan de verbetering van uw huis, belastingvrij worden verkregen.

Patty, 19-11-2014 19:45 #263
Graag hoor ik of mijn gedachtegang (fiscaal) klopt: mijn moeder heeft mij €80.000 geschonken (60.000 aflossing hypotheek eigen woning en 20.000 tbv verbouwing). In december schenkt zij mij nog €5.229.

1. Klopt het dat deze €5.229 vrij besteed mag worden?
2. Moet deze €5.229 ook genoemd worden in de onderhandse akte?
3. Hoort in de aangifte schenkingsbelasting het bedrag € 85.229 te staan (met gebruik making van tijdelijk verruimde vrijstelling) of €80000?
4. Had mijn moeder beide schenkingen moeten bundelen? Of maakt dat niets uit mits beide in 2014 zijn gedaan.

Bij voorbaat dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Patty,
Alle schenkingen in 2014 worden opgeteld. Dat bedrag is tot 100.000 euro belastingvrij voor het deel dat voor het huis wordt gebruikt en het deel dat de jaarlijkse vrijstelling niet overstijgt (vrij te besteden). In de schenkingsakte moet de 80.000 euro staan met als ontbindende voorwaarde dat 60.000 euro wordt gebruikt voor de aflossing en 20.000 euro voor de verbouwing van de eigen woning.

Arie van L., 19-11-2014 18:29 #262
Ik krijg een schenking van mijn ouders ter aflossing van een onderhandse lening (geleend in 2009 tbv aanschaf huis). Volgens de belastingtelefoon moet het schenkingsbedrag eerst op mijn rekening gestort worden o.v.v. schenking waarna ik het weer terug moet storten o.v.v. aflossing onderhandse lening.
In eerdere reacties van u maak ik op dat je de schenking en verlaging hypotheek ook in een akte op kan nemen waardoor er geen geld heen en weer geboekt hoeft te worden.
De belastingdienst blijft volhouden dat het geld gestort moet worden, wat in ons geval niet mogelijk is.

Wie heeft hier nu gelijk? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Arie van L.,
Dat lijkt me voer voor juristen, immers een schenking is een overdracht om niet. Ook een schenking op papier, waarbij geen geld wordt overgemaakt, is een schenking die met schenkingsbelasting is belast. Anderzijds kunt u dan het risico maar beter niet lopen. waarschijnlijk heeft het met de aantoonbaarheid te maken en wil de Belastingdienst meer zekerheden hebben.

Phanitsupa, 17-11-2014 21:40 #261
Vergelijkbare situatie als door Kara aangehaald, zij het dat ik aspirant-koper ben en verkopers woning niet kunnen verlaten voor 1 februari 2015. Vraag is als akte(s) in 2014 passeren en schenking eveneens of huidige verkopers woning nog een maand kunnen blijven bewonen, indien nodig als huurders. (In reactie op vraag van Kara schept laatste zin verwarring; "De woning moet leeg worden opgeleverd." - in 2014 leeg opgeleverd, of wanneer? Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Phanitsupa,
Als na het moment van aankoop het huis nog door anderen is bewoond, is het fiscaal gezien geen eigen woning tot het moment dat de woning wel leeg staat. De Belastingdienst kan dit eenvoudig nagaan als betrokkenen nog op het adres staan ingeschreven.

Kara, 15-11-2014 12:11 #260
Wij hebben een koper die graag een geschenking van haar ouders wil gebruiken om onze huis te kopen en gebruik maken van de belastingvrije voordeel. Onze vraag is: zolang zij de koopakte getekend heeft op 30 december en hoofd eigenaar is van het huis, mogen wij nog in het huis blijven wonen. Wij willen graag de sleuteloverdracht doen op 1 april ivm: zelf een nieuwe huis vinden en een kersverse baby in huis (begin dec uitgerekend). Mag dit zolang zij de belasting niet probeerd af te trekken? Het idee is, dat wij door het onderhandelingsproces tot een koopsom prijs komen waardoor wij langer in het huis mogen blijven maar zij ook de belastingvrije regel mag gebruiken. Iedereen blij.

Of betekend hoofdeigenaar dat het koopcontract per 30 dec getekend moet worden, huis leeg staan, sleutel overdracht per 30 dec ook gedaan, en dat zij ingeschreven is op dit huis bij de gemeente.om het gebruik te kunnen maken van de vrijstelling?

Wij horen het graag! Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-11-2014
Beste Kara,
Bij een bestaande woning in combinatie met de schenkingsvrijstelling moet de koper uiterlijk eind 2014 eigenaar van de woning zijn en met de schenking (een deel van de) woning hebben betaald. De koper hoeft niet al op het nieuwe adres te zijn ingeschreven. De woning moet leeg worden opgeleverd.

Remco, 13-11-2014 13:44 #259
In begin 2014 heb ik 20.000 euro gekregen van mijn ouders om vrij te besteden (ivm verhoogde vrijstelling < 40 jaar). Nou willen mijn ouders me ook nog 80.000 euro geven om te besteden aan mijn eigen woning. Is deze volledige 100.000 euro vrijgesteld (oftewel: kan ik beide vrijstellingen binnen één jaar gebruiken?).
Of is het nu zo dat ik eigenlijk de volledige 100.000 euro moet besteden aan de eigen woning om schenkbelasting te ontgaan, met als gevolg dat ik de 20.000 euro dus niet vrij kan besteden? Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Remco,
Het zijn twee vrijstellingen die samen niet hoger mogen zijn dan 100.000 euro. Dus de 20.000 is belastingvrij (vrij besteedbaar) en de 80.000 euro ook (maar te besteden aan de eigen woning).

Annie, 10-11-2014 17:09 #258
Ik heb in 2010 mijn zoon 50.000 euro geschonken en een lening verstrekt van 45.600,00.
Deze lening wilde ik nu ook schenken kan dit?
Dit was allebei voor de aankoop van een huis. Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Annie,
Als de lening een hypotheek was voor zijn huis, kunt u die belastingvrij schenken.

Roel van Tiel, 10-11-2014 16:09 #257
Mijn schoonvader wil ons €100.000 schenken ter aflossing van onze ABN AMRO hypotheek. Echter, ons huis staat 'slechts' 7% onder water, volgens de hypotheek kunnen we al 10% jaarlijks boetevrij aflossen.
Kunnen we de deel A van de schenking aanwenden voor het doen van een aflossing tot de WOZ, om vervolgens deel B van de schenking in te zetten als de 'normale' 10% of hebben we gewoon pech dat we niet maximaal geleend hebben destijds (en nu dus flink onder water hadden gestaan, zodat we iets aan deze regeling zouden hebben gehad)? Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Roel van Tiel,
De regeling maakt voor de schenkingsbelasting geen verschil voor wat er onder water staat en wat niet. Als u alles gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek, hebt u een vrijstelling tot maximaal 100.000 euro. Het is wel zo dat ABN AMRO een boeterente berekent als u meer dan de door u aangegeven 17% aflost.

Jannytwente (infoteur), 07-11-2014 16:03 #256
Mijn dochter krijgt van haar vader EU100.000 om een huis te kunnen bouwen. De aankoop van de bouwgrond is eind van dit jaar rond, alleen het bouwen kan niet eerder dan begin 2015. Klopt het nu dat de vrijstelling dan niet geldt omdat nog niet begonnen is aan de woning bouwen in 2014? En zouden ze eventueel wel gebruik kunnen maken van de vrijstelling wanneer ze alvast de hypotheek opnemen in 2014? Reactie infoteur, 08-11-2014
Beste Jannytwente,
Voor een nieuwbouwwoning stelt het kabinet als eis dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning is voldaan. De eis is niet dat al met de bouw is begonnen.

Jos, 07-11-2014 08:45 #255
Op ons huis rust geen hypotheek en we hebben geen schulden. Het kapitaal zit dus vnl. in de stenen. Onze 2 kinderen willen graag een huis kopen. Kunnen wij nu een hypotheek op ons huis nemen van b.v. 200.000 euro en via deze constructie aan elk 100.000 euro volgens de eenmalige verhoogde vrijstelling schenken? Reactie infoteur, 07-11-2014
Beste Jos,
U kunt een hypotheek nemen en dat geld belastingvrij voor een huis schenken, maar u krijgt zelf op uw extra hypothek geen hypotheekrenteaftrek.

Henny, 05-11-2014 11:22 #254
Mijn dochters hebben een paar jaren geleden een schenking van € 23000,= gekregen en nu in okt 2014 een van €35000,= ( volgens de eenmalige verhoogde vrijstelling tot 100000). Mogen we nu in dec 2014 nog de jaarlijkse €5229.= schenken die zij niet voor de verbouwing willen gebruiken? Reactie infoteur, 06-11-2014
Beste Henny,
Ja dat mag. Het komt wel in mindering van de ruimte die er nu nog van de 100.000 euro over is, maar daar hebt u verder geen last van.

Michiel, 04-11-2014 13:17 #253
Mijn vader heeft in 2007 een onderhandse lening gegeven van 180.000. tbv aankoop woning. staat ook notarieel geregistreerd, en ik heb hier ook rente aftek over gedaan. nu wil hij 100000 kwijtschelden dmv schenking. kan dat? Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Michiel,
Dat kan inderdaad. Wel ook een akte opstellen (gedateerd in 2014) waarin staat dat hij u 100.000 euro schenkt waarmee de lening van van uw eigen woning 180.000 euro wordt teruggebracht naar 80.000 euro plus aangifte bij de Belastingdienst. Het betekent wel dat u straks navenant minder hypotheekrenteaftrek zult hebben.

Jacqueline, 03-11-2014 20:42 #252
Mijn ouders zijn dit jaar naaar een verzorgingstehuis verhuisd. Hun huis is nu net verkocht. We zijn met 3 zussen. Het bedrag willen we onder elkaar verdelen. Eentje woont in het buitenland. Welke regels betreffende belastingvrij schenken zijn van toepassing en wat als er geen sprake is van hypotheek? Het mag ook voor verbouwing gebruikt worden, begrijp ik, maar kan het ook besteed worden voor aanpassingen aan het huis, schilderen, kunstgras plaatsen op terras, ramen vervangen etc.?
Mvg Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Jacqueline,
U hoeft het geld niet te gebruken voor de aflossing van de hypotheek van de eigen woning, maar mag het ook bijvoorbeeld gebruiken voor de verbetering van huis en tuin. U moet de uitgaven wel kunnen overleggen en het gaat om verbetering en onderhoud van de woning, niet om extra aankopen voor het interieur bijvoorbeeld.

Antal, 03-11-2014 16:56 #251
Indien koopakte nog in 2014 passeert, maar de sleuteloverdracht in 2015 plaatsvindt, kan dan gebruik worden gemaakt van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van Eur 100.000,- voor de aankoop van de woning? Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Antal,
Als de notariële koopakte in 2014 passeert en u daarmee in 2014 eigenaar bent van de woning, geldt voor u de vrijstelling tot maximaal 100.000 euro.

Sam, 02-11-2014 15:10 #250
Ik heb in 2012 een ander huis gekocht. Daartoe heb ik een overbruggingskrediet en een nieuwe hypotheek afgesloten, de bestaande hypotheek op het oude huis loopt nog altijd, daar het huis nog altijd niet verkocht is. Het krediet is op beide huizen gezet volgens de akte van de bank.
Mag ik met de door mijn moeder te schenken 50000 euro mbv de verhoogde vrijstelling het krediet gedeeltelijk aflossen (er staat nog 150000 euro uit op het krediet op beide huizen)? Reactie infoteur, 03-11-2014
Beste Sam,
Als het fiscaal gezien nog uw eigen huis is, kunt u daarop 50.000 euro belastingvrij geschonken krijgen. Let wel, er moet een huis te koop staan en niet elke bank hanteert dezelfde voorwaarden voor boetevrij aflossen.

Alois, 29-10-2014 22:54 #249
Mijn zoon heeft lening bij mij van 100.000 E.-aangegaan in 2009 ter aankoop van een woning. Hij zit inmiddels geruime tijd (langer dan 2 jaar) gedeeltelijk in de ziektewet; de kans bestaat dat dit blijvend wordt maar ook de bijstandswet is niet denkbeeldig. Is het verstandig (ivm het mogelijk tzt "opeten" van je eigen woning) de 100.000 te schenken of krijgt het laten voortduren van de lening de voorkeur? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Alois,
Voor de bijstand geldt maar een beperkt toegestaan eigen vermogen in de eigen woning. Als er meer vermogen is kan de bijstand worden geweigerd en wordt aangedrongen op een hypotheek (opeten woning). Het hangt van de overwaarde af, wat verstandig is:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Alex, 29-10-2014 11:54 #248
Beste infoteur,

Mag ik als ik uit de verhoogde schenking bijvoorbeeld 25K krijg van ouders tbv huis, nu 20k aflossen op mijn hypotheek, en op 2 januari 2015 het restant van 5K om hiermee de boete van de bank op versnel aflossen te voorkomen?

Bij voorbaat dank!
Alex Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Alex,
Zolang u onder de jaarlijkse vrijstelling blijft hoeft u die niet op te geven, de verhoogde vrijstelling wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2021-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

John, 29-10-2014 09:07 #247
Begin dit jaar heb ik boetevrij een deel van mijn hypotheek afgelost. Binnenkort kan ik een schenking van mijn moeder van 10.000 euro krijgen. Valt de eerder gedane aflossing onder de verhoogde vrijstelling? M.a.w.: wordt er door de belastingdienst per jaar gekeken of moet er eerst een schenking gekregen worden en kan er dan pas extra afgelost worden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen? Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste John,
Voor de schenking wordt er per jaar gekeken maar er moet ook worden aangetoond dat de schenking voor de aflossing is gebruikt. Dat laatste is in uw geval lastig.

Anna, 29-10-2014 02:45 #246
Wij wonen tijdelijk in de Verenigde Staten en zijn daar dus belastingplichtig. We hebben een eigen woning in Nederland welke niet is verhuurd, zodat wij daar altijd naar terug kunnen.
Mijn ouders willen dit jaar geld schenken aan ons voor de aflossing van onze hypotheek. Geldt voor ons de vrijstelling van de schenkbelasting voor schenkingen tot 100.000 ook of zijn er zaken waar wij rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Anna,
Het is even de vraag of die woning ook fiscaal gezien uw eigen woning is. Dat wil zeggen de woning waarin u hoofdzakelijk woont, die in box 1 valt of waar u tijdelijk niet woont in verband met een baan in het buitenland. Als dat zo is, geldt de vrijstelling in 2014 ook voor u.

Marcel, 28-10-2014 13:10 #245
Ik heb in 2013 5000,- + 50.000,- van mijn ouders ontvangen waarbij het 2e bedrag is gebruikt voor aflossing hypotheek. Derhalve in 2013 geen verschuldigde schenkbelasting.
Hoeveel kan ik dit jaar nog ontvangen zonder dat ik schenkbelasting verschuldigd ben? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste Marcel,
Als de schenking vóór 1 oktober 2013 was, kunt u in 2014 nog maximaal 50.000 euro belastingvrij ontvangen.

Franky, 27-10-2014 21:49 #244
Ik heb dit jaar reeds een aantal renovaties gedaan (betaald met eigen middelen) en kan nu een schenking krijgen van mijn schoonvader. Kan ik de reeds betaalde bedragen onder brengen bij de schenking? Of is het zo dat ik eerst de schenking moet krijgen en dan de verbouwingen had moeten doen? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste Franky,
U moet kunnen aantonen dat u de verbeteringen en reparaties hebt betaald uit de schenking.

Linda, 27-10-2014 16:27 #243
Beste infoteur,

Mijn ouders hebben hun huis verkocht en schenking gedaan in 2014. Nu gaan we gedeelte besteden voor aflossing hypotheek en de rest voor verbetering/verbouwing van onze woning. Waaraan mag je geld besteden voor verbetering van je woning?
Mag je bv een nieuw behang doen of een nieuwe laminaat vloer. Met andere woorden wat is precies toegestaan? Op welke website is dat terug te vinden? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste Linda,
Hieronder vallen het onderhoud aan de tuin bij de eigen woning plus alle zaken die spijker- en nagelvast aan het huis komen te zitten:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/112333-woning-verbouwen-na-1-januari-2014-met-hypotheekrenteaftrek.html

Thierry, 26-10-2014 22:15 #242
Mijn ouders willen een garage box welke hun in bezit hebben op mijn naam zetten. De garage is vrijstaand en zo'n 100 meter van mijn huis. En mijn ouders wonen zelf 3 km verderop. De garage heeft een waarde van ongeveer 35.000 euro. Kan deze eigenaarsoverdracht met gesloten beurs plaatsvinden? Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Thierry,
Als de garagebox niet tot uw huis wordt gerekend, is de overdracht niet belastingvrij omdat het dan geen onderdeel van de eigen woning is:

http://financieel.infonu.nl/lenen/69951-lening-garagebox-of-garage.html

Carla, 25-10-2014 08:05 #241
Mijn ouders willen ons 100000 euro schenken. Wij willen graag een huis laten bouwen. Is de schenking ook van toepassing bij het kopen van bouwgrond? Reactie infoteur, 25-10-2014
Beste Carla,
De vrijstelling is niet van toepassing op het alleen kopen van onbebouwde grond. Het kan wel een aanbetaling zijn voor een nieuwbouwwoning die u verworven heeft.

Theo, 24-10-2014 21:21 #240
Beste infoteur,
Dochter woont in New Zealand. Heeft nog de Nederlandse nationaliteit. Met New Zealand is een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting etc. In 2010 heeft ze een lening afgesloten met de ouders van € 50.00,- voor onderhoud/verbouwing van haar woning.
Nu willen ze de onderhandse lening omzetten in een schenking. Kan in dit geval gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling? Reactie infoteur, 25-10-2014
Beste Theo,
Ja dat is toegestaan als de lening ook aantoonbaar geschrapt wordt.

M. van Loenen, 24-10-2014 17:14 #239
Mijn tante wil mij een bedrag schenken onder de huidige regeling verhoogde vrijstelling te gebruiken voor aflossing hypotheek en onderhoud eigen huis. Ik woon in het buitenland, Verenigd Koninkrijk, Heb daar eigen huis met hypotheek, samen met UK echtgenoot.
Kan/ mag ik van deze regeling gebruikmaken? Reactie infoteur, 25-10-2014
Beste M. van Loenen,
De Belastingdienst eist een controlemogelijkheid dat het geld inderdaad aan de eigen woning is besteed en uw eigen woning aan de fiscale voorwaarden voldoet. Daartoe volstaat het dat er een belastingverdrag met uw woonland is afgesloten ter voorkoming van een dubbele heffing. Met de UK bestaat een dergelijk verdrag.

Loes, 21-10-2014 16:48 #238
Beste infoteur,
In 2000 heb ik van mijn ouders een eenmalige schenking gekregen, waarbij gebruik is gemaakt van het verhoogde schenkingsrecht. Dit geld is in die tijd niet besteed aan het aflossen van de hypotheek.
1). Wordt dit in 2000 geschonken bedrag in mindering gebracht op de huidige tijdelijk verhoogde schenkbelasting vrijstelling regeling?
2). Valt (groot) onderhoud en vervanging oude keuken en cv ketel ook onder de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de eenmalige schenkbelasting vrije regeling? Reactie infoteur, 23-10-2014
Beste Loes,
De eerder genoten vrijstelling komt in mindering op de maximale vrijstelling van 100.000 euro. Groot onderhoud en verbetering vallen inderdaad ook onder de regeling, zolang het fiscaal gezien uw eigen woning is.

Joke, 21-10-2014 06:54 #237
Beste Infoteur,

Mijn oma overweegt nog dit jaar haar vakantiehuis aan ons te verkopen. Mag zij hiervoor de verkoopprijs 'verlagen' met € 100.000? Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Joke,
Een vakantiehuis valt helaas niet onder de regeling van de 100.000 euro (geen eigen woning).

Tom, 20-10-2014 13:06 #236
Mijn moeder heeft mij dit jaar 55.000 euro geschonken onder de voorwaarden van deze (eigen woning) regeling. Het geld is daar al aan besteed. Mijn broer was bij testament onterfd, is vorig jaar overleden, en had recht op zijn legitieme portie. Zijn dochter is zijn wettelijke erfgenaam en heeft nu recht op die legitieme portie van haar vader.
1. Valt deze schenking - gedaan binnen 180 dgn na overlijden - nu geheel buiten het bepalen van de legitieme portie?
2. Zij had hier nog geen aangifte van gedaan bij de belastingdienst maar het wel bij de storting aan mij duidelijk vermeld bij de overmaking. Is er in deze bijzondere situatie toch voldaan aan de voorwaarden? Reactie infoteur, 20-10-2014
Beste Tom,
1. De verhoogde schenking wordt niet alsnog met erfbelasting belast ondanks het feit dat de schenking binnen 180 dagen van overlijden is gedaan, maar het is nog steeds een schenking. Daarom wordt het meegenomen bij de berekening van de legitieme portie.
2. Op de aangifte schenkbelasting is ook een handtekening van de schenker nodig, dus denk ik niet dat de Belastingdienst hiermee zomaar akkoord zal gaan.

Monica, 18-10-2014 20:52 #235
Ik had een nieuwbouwhuis op het oog en mijn vader heeft de mogelijkheid om een deel hiervoor te schenken. Nu is het nieuwbouwproject uitgesteld tot 2015 waarbij dit dus komt te vervallen. Ik ben nu wel de mogelijkheid aan het onderzoeken voor de aankoop van een kavel en bouwen van een woonhuis. Als ik de kavel nog in 2014 kan aankopen, kan ik dan gebruik maken van de verhoogde vrijstelling? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Monica,
Alleen de kavel kopen in 2014 is helaas onvoldoende. Wel heeft het kabinet op 17 oktober 2014 medegedeeld coulant te willen zijn met de aanschaf van een nieuwbouwwoning. Bij een woning in aanbouw die in aanbouw is, kunt u ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling op voorwaarde dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning is voldaan. U moet dan wel in 2014 eigenaar zijn.

Ien, 18-10-2014 12:46 #234
Mijn kind heeft een koopwoning die te koop staat, al langere tijd. Dit huis is nu verhuurd en mijn kind woont op een ander adres.
Is het nu mogelijk om te helpen om de hypotheek af te lossen? uiteraard dit jaar nog. Reactie infoteur, 19-10-2014
Beste Ien,
Zolang de woning is verhuurd is het box 3 vermogen, is de hypotheekrente niet aftrekbaar en is het geen eigen woning in de zin van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Jeannette, 16-10-2014 12:50 #233
Wij willen dit jaar gebruik maken van het verhoogde schenkingsrecht voor een eigen woning voor onze beide kinderen. Zij wonen in een studentenhuis (Amsterdam) samen met 5 andere studenten. Het huis is vrij van hypotheek en ruim €200.000,- waard. De bedoeling is dat de huurinkomsten van de overige studenten naar ons blijven gaan (vruchtgebruik). Nu zullen onze kinderen daar niet eeuwig blijven wonen. Zijn er restricties gesteld aan: de duur dat zij er blijven wonen én het feit dat de overige kamers verhuurd zijn? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Jeannette,
Op het moment van schenking en het gebruik van de schenking moet de woning waarvoor het geld worden besteed de eigen woning zijn. Enkele kamers kunnen onder voorwaarden worden verhuurd, zonder dat het karakter van de eigen woning verdwijnt:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108886-belastingvrij-verhuren-kamerverhuurvrijstelling-2019-2020.html

Rob, 16-10-2014 12:08 #232
Mijn ouders hebben mij in 2014 al 5229 euro geschonken overwegen nu een extra schenking van 10.000 euro. Is het voldoende als zij het bedrag op mijn rekening overmaken en ik ditzelfde bedrag nog in 2014 laat afschrijven voor de aflossing van een deel van mijn eigen hypotheek, Of moet ik hiervoor nog iets extra's regelen / apart op papier overeenkomen? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Rob,
De schenking moet ook op papier staan (mag onderhands) en er moet gezamenlijk aangifte schenkingsbelasting worden gedaan met daarin een beroep op de verhoogde vrijstelling van maximaal 100.000 euro.

Hans, 16-10-2014 10:39 #231
Ik krijg een bedrag als schenking. Ik wil dit bedrag gebruiken om dit jaar mijn hypotheek af te lossen. Dan maak ik gebruik van de vrijstelling van 100.000 euro. Nu krijg ik van diverse kanten te horen dat er een overeenkomst moet zijn tussen schenker en ontvanger. Is dat zo want ik bepaal toch of ik het wil gebruiken voor aflossen voor mijn hypotheek. doe ik dat niet dan moet ik gewoon de schenkingsrechten betalen.Bij de belasting krijg ik de ene keer te horen dat het niet hoef de andere keer vertellen ze mij dat het wel moet en nu vertelde ze me alleen als de belasting er om vraagt. Als het om verbouwing gaat dan is het mijn inziens anders omdat heb over meerdere jaren jaar. Gaar uw antwoord. Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Hans,
Om van de verhoogde vrijstelling gebruikt te kunnen maken moet er een schenkingsakte zijn waarin staat dat u de schenking krijgt op voorwaarde dat u het gebruikt ter aflossing van de hypotheek, verbetering van het huis (erfpacht e.d.). De aflossing, aankoop moet in 2014 plaats vinden, bij een verbetering van het huis is er meer tijd beschikbaar. Als u achteraf niet de schenking gebruikt voor uw eigen huis, vervallen de schenkingsvrijstelling en de schenking. Overigens kan een gewone schenking zonder akte ook, maar geldt niet de vrijstelling van 100.000 euro.

Niels, 14-10-2014 22:13 #230
Beste infoteur,

Mijn ouders willen mij een schenking doen van € 80.000 ten behoeve van de aflossing van de schuld op mijn eigen woning. Sinds anderhalf jaar ben ik bij mijn vriendin ingetrokken en staat mijn huis te koop. Mijn huis is inmiddels verhuurd onder de leegstandwet. Kom ik ondanks deze feiten toch in aanmerking voor de vrijstelling? Indien dat het geval is, ben ik voornemens mijn huis na de schenking (waardoor ik geen schuld meer heb) uit de verkoop te halen en als Box 3-pand te gaan verhuren. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Niels,
Zodra de verhuur ophoudt is de hypotheekrente weer aftrekbaar en is uw woning fiscaal gezien een eigen woning in box 1. Tijdens de verhuur niet. De woning moet voor de vrijstelling leeg te koop staan.

Arjen, 14-10-2014 20:15 #229
Geachte infoteur,
Wij gaan in 2015 een nieuwbouw huis bouwen via een aannemer. Deze woning wordt juni 2015 opgeleverd en betaald. Wij hebben het koopcontract van de bouwgrond en van de aanneemsom reeds getekend in 2014. Is dit voldoende voor de vrijstelling van € 100000,-? Reactie infoteur, 24-10-2014
Geachte Arjen,
Een nieuwbouwwoning die in 2014 is verworven voldoet ook aan de eisen als u de nieuwbouwwoning uiterlijk in 2017 gaat bewonen. De woning moet in 2014 op uw naam staan en u moet het bedrag waarvoor u vrijstelling wilt in 2014 hebben ontvangen en betaald. Op 17 oktober 2014 heeft het kabinet dit bijgesteld in die zin dat in 2014 in ieder geval de eerste termijn door de eigenaar van de nieuwbouwwoning moet zijn betaald.

Wim Haarmann, 14-10-2014 19:00 #228
Beste infoteur,
Alle vragen doorgewerkt en toch nog het volgende: ik (Ned. nationaliteit) woon meer dan 10 jaar in België en ben aldaar belastingplichtig en NIET meer in NL.
Onze 2 zonen kregen in 1997, respectievelijk 2000 een verhoogde vrijgestelde gift, dus deze bedragen moeten per zoon van de 100k afgetrokken worden?
Verder: Is het voldoende als beide zonen (apart) aangifte doen bij de belastingdienst voor 1 maart 2015. Ikzelf toch niet?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord en m.v.g., Wim Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Wim Haarmann,
Als u meer dan tien jaar in het buitenland woont (België in dit geval) is een schenking van u aan uw zonen in Nederland volledig belastingvrij.

Ltm Tijssen, 14-10-2014 14:28 #227
Er is een vrijstelling van schenkbelasting voor 2014 voor overige verkrijgers.
Betekent dit dat mijn zus in 2014 zowel aan mij (broer) als aan mijn echtgenote(schoonzus) €2092 belastingvrij kan schenken? Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Ltm Tijssen,
Voor u en uw vrouw samen is de vrijstelling dan €2092.

Jac, 13-10-2014 13:12 #226
Beste infoteur,
Bedankt voor uw reactie van 12.10.2014. Het antwoord is mij niet helemaal duidelijk. In 2007 hebben wij een schenking op papier gedaan, waarvoor wij jaarlijks 6% rente betalen aan ons kind. Wordt dan toch het bedrag 'van de schenking op papier' op de eenmalig verhoogde vrijstelling van max. 100.000 euro in mindering gebracht? Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Jac,
Als u toen een beroep hebt gedaan op een verhoogde vrijstelling, gaat de vrijstelling die toen genoten is van de 100.000 euro af. Het is dus niet zo dat uw hele schenking, inclusief het meerdere dan de vrijstelling, van de 100.000 euro af gaat.

Jac, 11-10-2014 15:06 #225
Beste infoteur,
Wij willen nog dit jaar gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ad. eur.100.000 bestemd voor onze dochter ter medefinanciering van een aan te kopen woning waarvan de overdracht nog dit jaar zal plaatsvinden.
Mijn vragen zijn: is een notariële akte noodzakelijk (enig kind), wordt een schenking op papier (2007) in mindering gebracht en welke partij moet de verhoogde schenkingsvrijstelling bij de belastingdienst aanmelden? Reactie infoteur, 12-10-2014
Beste Jac,
Deze schenking mag onderhands plaats vinden, u hoeft dus niet naar de notaris maar moet wel aan de eisen voldoen (voorwaardelijke schenking aankoop eigen huis). Als bij de schenking in 2007 gebruik is gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling gaat dat bedrag van de 100.000 euro vrijstelling af. Schenker en ontvanger doen samen aangifte bij de Belastingdienst en doen daarbij een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal 100.000 euro.

Herman, 08-10-2014 21:29 #224
We willen onze zoon dit jaar nog 100.000 euro schenken om de aankoop van een eigen woning voor hem mogelijk te maken. Dit dus naast een hypotheek die hij zelf opneemt.
Basis voorwaarde voor belastingvrijstelling is dat de schenking besteedt wordt aan de aankoop van de eigen woning, daar wordt dus aan voldaan. Mijn vraag is of het ondertekenen van een voorlopige koopovereenkomst in 2014 voldoende is, waarbij de overdrachtsdatum in 2015 valt, of dat het passeren van de akte bij de notaris en de sleuteloverdracht ook nog in 2014 moet plaatsvinden? Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Herman,
De Belastingdienst eist dat er in 2014 voor de eigen woning betaald of afgelost wordt, het huis op naam staat en de hypotheek is geregeld. Alleen bij verbetering van een huis (denk ook aan een klushuis) is er meer tijd beschikbaar als men er uiterlijk in 2017 gaat wonen.

Harrie, 06-10-2014 22:40 #223
Het blijft voor mij onduidelijk. Mijn zoon heeft zijn huis verkocht, dat wordt 15 jan 2015 bij de notaris overgedragen. Er is duidelijk minder opbrengst, dan er hypotheek is afgesloten in 2008. Hij koopt bouwgrond voor een groter en duurder huis dat waarschijnlijk in mei 2015 wordt overgedragen bij de notaris. De ouders gaan hem een schenking doen van 50.000 euro in 2014. Dat geld wordt waarschijnlijk dus besteed in 2015/2016. Het probleem zit dus in het verschil van het jaar van schenking en het jaar van het besteden van de schenking. Mag ik dus een voorwaardelijke schenking doen in 2014, terwijl het geld pas geïnvesteerd wordt in dat te bouwen huis in 2015/2016? Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Harrie,
De schenking moet in 2014 worden gedaan en het huis moet in 2014 op naam staan (inclusief de hypotheek) tenzij het om een renovatie (klushuis bijvoorbeeld) gaat.

Hank, 06-10-2014 20:07 #222
Geachte Infoteur,

Kan ik van de verhoogde vrijstelling gebruik maken als ik een schenking gebruik om de looptijd van mijn spaarhypotheek te verkorten of om de maandlasten te verlagen? Het betreft een spaarhypotheek van voor 14-9-1999 en deze valt in box 3.

met vriendelijke groet
Hank Reactie infoteur, 06-10-2014
Geachte Hank,
Spaarhypotheek in box 3? Dat zou betekenen dat het geen hypotheek met een aftrekbare hypotheek zou zijn en officieel geen hypotheek eigen woning is.

Giel, 06-10-2014 07:18 #221
Als een huis nog voor 2015 wordt gekocht, maar de woning wordt tijdelijk nog verhuurd aan de huidige bewoners in 2015, wordt dan voldaan aan de voorwaarden voor verhoogde vrijstelling? Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Giel,
Als de woning wordt verhuurd, is het geen eigen woning en dus geldt de verhoogde vrijstelling voor die woning niet.

Aart, 03-10-2014 14:41 #220
Mijn moeder is reeds overleden, nu wil mijn vader aan kleinkinderen een grote schenking doen voor de hypotheek/ eigen huis van kleinkinderen. Nu is er van de kinderen een, die de kleinkinderen heeft. De andere is ongehuwd en kinderloos. Kan de schenking aan de kleinkinderen zo maar gaan ten koste van het toekomstige erfdeel van het kind zonder kinderen? Zoals zich nu laat aanzien, lijkt dit wel te gebeuren. Reactie infoteur, 05-10-2014
Beste Aart,
Pas bij de erfenis kan een schenking gedaan tijdens het leven worden meegenomen bij de verdeling.

Werner, 03-10-2014 10:43 #219
Een zeer oud familielied van mijn partner wil haar een schenking doen van e100.000 voor de aankoop van een huis, om van de belastingvrijstelling gebruik te maken. Mocht zij komen te overlijden voordat wij een huis hebben gekocht, moeten wij dan alsnog schenkingsbelasting of succesierechten betalen, kunnen we ook na haar eventueel overlijden, maar voor 1 januari een huis kopen zonder dit te hoeven betalen? Reactie infoteur, 05-10-2014
Beste Werner,
Ja de verhoogde vrijstelling van 100.000 euro blijft ook gelden als de schenker daarna overlijdt als u maar aan de extra voorwaarden in 2014 voldoet. Een gewone schenking (niet voor een eigen huis) kan wel bij de successierechten aan de orde komen.

Henk, 02-10-2014 15:25 #218
Ik ben voornemens om mijn kinderen een schenking, gebruik makend van de vrijstelling, te doen voor het verkrijgen van een eigen woning. Deze schenking wil ik financieren door een hypotheek op te nemen op mijn eigen woning. Mijn vraag; Is de rente van deze hypotheek voor mij fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Henk,
De rente van de extra hypotheek is dan niet aftrekbaar.

Ales, 02-10-2014 09:07 #217
Beste,
Is het mogelijk dat ik dit jaar € 100.000 schenking krijg van mijn ouders en dat ik volgende jaar (2015) met dat geld een woning kan kopen? Het gaat om bestaande bestaande woning.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Ales,
Om de vrijstelling te kunnen gebruiken, moet u ook in 2014 het huis kopen.

Theo, 01-10-2014 08:03 #216
Fijn dat u de vragen van al deze mensen beantwoord! Ikzelf vroeg me af of het toegestaan is dat als ik in mijn huidg object woon (mijn eigendom) en ik een schenking van 100.000 ontvang, ik die gebruik om een tweede woning te kopen? Reactie infoteur, 01-10-2014
Beste Theo,
U mag die schenking wel ontvangen, maar als u niet de bedoeling hebt om te verhuizen naar die tweede woning, is het niet belastingvrij.

Rick, 29-09-2014 20:41 #215
Ik heb in 2013 50.000 euro geschonken gekregen voor mijn hypotheekaflossing.
Kan ik nu in 2014 ook nog eens 50.000 geschonken krijgen belastingvrij?
Of is dit slechts eenmalig? Reactie infoteur, 30-09-2014
Beste Rick,
Belangrijk is in welke mate er in 2013 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Die gebruikte vrijstelling komt in mindering op de 100.000 euro belastingvrij die in 2014 maximaal mogelijk is.

Gera, 27-09-2014 22:24 #214
Geachte Infoteur,
Moet je direct na het ontvangen van de schenking aangifte doen bij de belastingdienst of heb je daarvoor de tijd tot 1 maart 2015?
Bovendien; als de bouw van de schuur eind 2014 nog niet voltooid is staat er natuurlijk nog een deel van het geschonken bedrag gewoon op onze spaarrekening. Neem niet aan dat de belasting dan over dat bedrag de 1,2% ‘vergeet’, toch?

Met vriendelijke groet,
Gera Reactie infoteur, 28-09-2014
Geachte Gera,
De aangifte schenkbelasting moet uiterlijk bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking ontving of deed. Alles wat per 1 januari van een belastingjaar op spaarrekeningen en dergelijke staat, ook als het geld voor een verbouwing is, telt mee in box 3 van de inkomstenbelasting.

Gerven, 27-09-2014 14:43 #213
Goede middag,

Mijn vader wil me 100.000 euro schenken van zijn huis, deze is hypotheek vrij.
Als ik het goed begrepen heb moet ik voor deze schenking bij hem gaan wonen, is dit echt nodig?
Liever blijf ik in mijn huurhuis tot hij zelf er niet meer zal zijn.
Voorop gesteld dat we een zeer goede band hebben zal hij gek worden van mijn muziek of ik word gek zonder mijn muziek.
Al vast bedankt en vriendelijke groet,

Gerven Reactie infoteur, 28-09-2014
Beste Gerven,
De schenking moet besteed worden aan een eigen woning. U moet daarvoor uiteraard wel een eigen woning hebben of verwerven, maar hoeft niet bij de schenker te gaan wonen.

Chantal, 26-09-2014 14:01 #212
Beste Infoteur,

Dit jaar ontvang ik een schenking van mijn ouders.
Wat gebeurt er met het gedeelte van de schenking wat ik na 2 jaar niet besteed heb aan mijn woning? Mijn ouders zullen het niet terugvorderen; 10 % belasting over dit gedeelte? Wordt het dan gezien als schenking in 2016? Of 2014 met terugwerkende kracht?

Groet,
Chantal Reactie infoteur, 28-09-2014
Beste Chantal,
Voor het deel van het bedrag dat niet conform schenkingscontract is besteed aan de eigen woning vervalt de vrijstelling. Over dat bedrag wordt dan alsnog 10% schenkbelasting gevorderd bij een kind, bij een ander kan het meer zijn.

Sven, 25-09-2014 11:22 #211
Beste Infoteur,

Ik heb hoge hypotheeklasten. Nu ben ik plotseling invalide geworden en dreig dus mijn baan/inkomen te verliezen. De hypotheeklasten worden veel te zwaar. Mijn beide volwassen kinderen willen mij helpen door samen 70.000 te schenken voor aflossing van de hypotheek, gebruikmakend van de verhoogde vrijstelling.

Betekent wel dat mijn vermogen dan op papier hoger wordt. Om die reden zou ik hen via "op papier schenken" later dit jaar ieder 25.000 willen schenken (deel van het huis) als voorschot op latere erfenis.

Is dat mogelijk?

Met vriendlelijke groet,
Sven Reactie infoteur, 26-09-2014
Beste Sven,
1. Als uw kinderen u geld schenken om de hypotheek van uw eigen woning te verlagen is dat tot 100.000 euro belastingvrij. Uw vermogen neemt fiscaal gezien niet toe omdat de eigen woning niet als vermogen wordt gezien zolang u er woont. Let ook op de voorwaarden: schenking op papier zetten met de voorwaarde dat u met het geld de hypotheek verlaagt, schenken in 2014 en aflossen in 2014, aangifte schenkingsbelasting doen met verzoek eenmalig verhoogde vrijstelling.
2. U mag later uw kinderen ook schenken maar dat zal niet geheel belastingvrij zijn. Houdt beide trajecten van schenkingen ook goed gescheiden om te voorkomen dat de Belastingdienst gaat salderen. Waarschijnlijk kunt u met deel 2 (uw schenking aan de kinderen) beter wachten tot begin 2015.

Nely, 24-09-2014 16:13 #210
Oma, wil aan kleinzoon schenken 100.000 voor de aankoop van een 1e huis.Moet dit huis dan ook in 2014 gekocht worden of mag dit ook opgeschort worden, dit is mij nl in de regelgeving niet duidelijk.

Vr gr Nely Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Nelly,
Ja de schenking moet in 2014 plaats vinden en worden betaald. Het huis (geen klushuis) moet uiterlijk eind 2014 op zijn naam staan en de hypotheek moet rond zijn.

Anne, 24-09-2014 13:25 #209
Beste infoteur,

Vader en moeder boven de 80 hebben geen hypotheek meer op de eigen woning, waarde € 200.000,-. Kan ik ze € 100.000,- lenen dmv leningsovereenkomst, die ze daarna aan mij gaan schenken, waarna ik mijn eigen hypotheek met € 100.000,- ga aflossen. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Anne,
Dit is niet waarvoor de regeling is bedoeld, maar volgens de letter van de wet mag het geloof ik wel (hier is nog geen jurisprudentie over). Op de lening moet wel 6% rente worden betaald die niet fiscaal aftrekbaar is, het is verstandig om het bedrag van lening en schenking iets verschillend te houden en houd beide trajecten gescheiden: lening op papier zetten, storten, voorwaardelijke schenking, storten en aflossen.

Edo Companjen, 21-09-2014 11:38 #208
Beste infoteur,

Dank voor uw antwoord op mijn vraag nr. #206.
De mensen van de Belastingtelefoon zijn het niet eens met uw standpunt. Hun mening is dat, om de schenking 'onbelast' te kunnen ontvangen, deze in 2014 moeten worden betaald aan grond- en of huizenverkoper.
Waar vind ik het bewijs voor de juistheid van uw stelling?

Vriendelijke groet,

Edo Companjen Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Edo Companjen,
De verwerving moet in 2014 plaats vinden. Het moment waarop de nieuwbouw wordt betrokken kan een later moment zijn. Die zaken moet u dus niet verwarren.

Jason, 19-09-2014 18:07 #207
Beste infoteur,

Als je ingeschreven staat voor een nieuwbouwproject die nog niet in aanbouw is vanwege voorlopig nog onvoldoende aanmeldingen en de bouw (1e paal die in de grond wordt geslagen) begint hierdoor pas in 2015, kan er dan ook €100.000 belastingvrij geschonken worden of moet de bouw al beginnen in 2014?

Alvast bedankt voor de informatie.

Met vriendelijke groet,

Jason Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Jason,
De bouw hoeft nog niet te zijn begonnen, maar het bedrag moet wel in 2014 zijn geschonken Als het project niet doorgaat, zal een naheffing plaats vinden.

Edo Companjen, 19-09-2014 14:03 #206
Beste infoteur,

Op 17-08-2014 stelde Britt een vraag (nr. #195) over verhoogde schenkingsvrijstelling ad. € 100.000,- en een nieuwbouwproject waarbij in 2014 een 'voorlopig koopcontract' wordt gesloten en de overige handelingen in 2015 plaatsvinden. Is een 'voorlopig koopcontract' de door u bedoelde verwerving?
Vraag #199 gaat ook over het besteden van de geschonken middelen in 2015 bij een nieuw te bouwen woning.
Waar in de wettekst, toelichting o.i.d. kan ik een bevestiging vinden van uw antwoorden?
Alvast dank en vriendelijke groet! Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Edo Companjen,
Het moment van verwerving is het moment waarop de akte van levering is getekend bij de notaris. In de wet gaat het om (het verwerven van) een eigen woning, waarbij voor nieuwbouw wat meer uitstel voor het moment van bewoning wordt gegeven dan bij een bestaande woning die niet verbouwd hoeft te worden voordat hij kan worden betrokken.

Linda, 18-09-2014 15:15 #205
Hallo,
Graag wil ik de volgende vraag voorleggen. Ik ontvang een schenking van mijn ouders in 2014 (onder de vrijstelling). Nu heb ik een eerste bedrag gehad, welke gebruikt is voor verbouwing van mijn huis. Mijn ouders willen nu een tweede bedrag schenken, welke ik ook ga gebruiken voor verbouwing. Hoe lang mag ik over de verbouwing doen om het geld belastingvrij te ontvangen (verbouwing is niet voor 01-01-2015) klaar. En stel, dat er nog geld overblijft (dus niet alles nodig heb om de woning te verbeteren), mag ik dit straks nog gebruiken om af te lossen op mijn lopende hypotheek (na 01-01-2015). Valt dit dan nog onder de vrijstelling van 2014 of wordt het op dat moment gezien als een nieuwe schenking in wellicht 2015?
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Linda Reactie infoteur, 20-09-2014
Hallo Linda,
De schenking moet in 2014 geschieden om belastingvrij te kunnen zijn. Dit is een voorwaardelijke schenking en als niet aan de voorwaarden is voldaan (in 2014 aflossen, tijdig verbouwen) zal de Belastingdienst met een naheffing komen omdat het betreffende bedrag dan als een gewone schenking wordt gezien.

Janneke, 13-09-2014 13:37 #204
Vooruitlopend op een te verwachte schenking hebben we in feb 2014 de keuken laten verbouwen. De schenking zal komende maand worden gedaan. Op de site van de belasting dienst staat: "De schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de ontvanger de schenking in het jaar van de schenking, … ". Op basis van deze frase hebben wij de verbouwing dus al uitgevoerd. We hebben de bonnen nog, "geleend" van spaargeld voor de kinderen en alles is al betaald.

Nu maak ik op uit uw site dat ik de schenking niet zou kunnen gebruiken (#159) terwijl ik wel voldoe aan "in het jaar van de schenking". Waar had ik deze beperking kunnen lezen als de belastingdienst deze niet expliciet vermeld en wat zijn de gevolgen als ik de schenking toch aanmerk voor de verbouwing? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Janneke,
De Belastingdienst noemt nog een belangrijke voorwaarde: "U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning."

Arthur, 13-09-2014 13:17 #203
Mijn moeder wil mij 15229,- schenken. Mag ik 5229 euro hieruit ontrekken voor algemene doeleinden (als zijnde jaarlijks vrijgestelde schenking) en 10.000,- euro aflossen op mijn hypotheek of moet ik het gehele bedrag a 15.229, - aanwenden voor mijn hypotheek? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Arthur,
U mag inderdaad maximaal 5229 euro voor andere zaken gebruiken.

Tanja, 10-09-2014 13:20 #202
Beste infoteur,
als de ontvanger van een schenking of nalatenschap vanuit Nederland al meer dan 10 jaar in het buitenland woont, en in het buitenland belastingplichtig is, klopt het dat dan de belastingregels gelden van het land waarin de ontvanger woont?

Hoe zou dit van toepassing zijn op de eenmalige verhoogde schenkingsregeling in verband met de voorwaarde de schenking te gebruiken voor eigen huis, als in dat land normaal gesproken geen belasting geheven wordt op schenkingen (en ook niet op een verkregen nalatenschap van eigen woning).

Bij voorbaat dank!

Er bestaat overigens wel een belastingverdrag tussen de twee landen. Reactie infoteur, 12-09-2014
Beste Tanja,
Voor de schenkingsvrijstelling in Nederland is van belang waar de schenker woont. Als de ontvanger in het buitenland woont, kunnen aanvullende regels gelden vanuit het buitenland.

Henk, 10-09-2014 08:49 #201
Beste infoteur,
Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik niet meer dan 94.771 euro mag kwijtschelden van de hypothecaire lening die ik mijn zoon voor een aankoop van een huis gegeven, gegeven het feit ik hem dit jaar al het standaardbedrag van 5229 euro heb geschonken. Echter deze laatste schenking is door hem gebruikt voor andere doeleinden dan zijn huis. Voor de zekerheid de vraag: zou ik bij een kwijtschelding van de hypothecaire lening tot 94.771 euro wel schenkbelasting verschuldigd zijn over de eerdere schenking dit jaar van 5229 euro? Reactie infoteur, 12-09-2014
Beste Henk,
De belastingdienst telt alle schenkingen van een schenker in een jaar bij elkaar op en de maximale vrijstelling is dan 100.000 euro in 2014.

Lauren, 04-09-2014 19:40 #200
Ik had een hypotheeklening en mocht deze alleen geheel boetevrij aflossen als het geld uit een schenking kwam. Mijn ouders hebben mij dat geld geleend (maar op mijn dagafschrift hebben mijn ouders de omschrijving "schenking tbv aflossing hypotheek" gezet om aan de eis van boetevrij te mogen aflossen te kunnen voldoen). Hiertegenover hadden we netjes een leningovereenkomst van hetzelfde bedrag opgesteld en het bedrag heb ik in 2 maanden netjes terugbetaald. Kortom, hoewel mijn ouders bij hun overboeking hebben aangegeven dat het een schenking was, heb ik het bedrag in 2 maanden terugbetaald en dus geen extra vermogen gekregen. Mijn vraag moeten wij nu toch aangifte doen van schenking? Reactie infoteur, 05-09-2014
Beste Lauren,
Als u de lening hebt terugbetaald aan uw ouders, was het geen schenking.

Frank, 21-08-2014 10:41 #199
L.S.

In het artikel op uw site staat het volgende:
"U mag onderhands schenken en dat kan simpel op papier worden gezet. De voorwaarde voor de belastingvrijstelling is wel de besteding van de schenking binnen uiterlijk drie jaren (het jaar van schenking plus twee jaren) en dat u een beroep doet op de verhoogde vrijstelling."

Betekent dit, dat ik de dit jaar ontvangen schenking, niet noodzakelijk in 2014, maar ook in 2015 of 2016 kan gebruiken voor mijn hypotheek aflossing? Op de belastingsite kan ik dit niet terug vinden.

Met vriendelijke groet,
Frank Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste Frank,
De verlengde termijn geldt voor een verbetering aan het huis of een nieuwbouwwoning, niet de aflossing van een hypotheek.

Carel, 19-08-2014 13:36 #198
Beste infoteur,

Mijn partner en ik zijn fiscaal partner. De eigen woning staat op mijn naam met partner als begunstigde bij mijn overlijden. Mijn partner ontvangt schenking. Kunnen wij gebruikmaken van de vrijstelling eigen woning?

Vr. groet Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Carel,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is een overdracht altijd probleemloos mogelijk. Bij huwelijkse voorwaarden of samenwonen, kunt u gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Dan is er namelijk wel sprake van een schenking. Ik veronderstel daarbij dat jullie op hetzelfde adres wonen.

Leo, 19-08-2014 00:38 #197
Mijn vrouw en ik willen mijn 2 zonen ieder voor einde 2014 € 100.000 schenken:
1. Oudste zoon zal pas in 2015 een huis in NL kopen. Mogen wij hem in 2014 alvast € 100.000 schenken?
2. Jongste zoon woont en werkt in de UK (niet NL belastingplichtig). Wij hebben hem in 2012 een lening gegeven voor aankoop van appartement (opgegeven aan NL belastingen). UK heeft ws belastingverdrag met NL. Komt hij in aanmerking voor deze schenking van € 100.000? Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Leo,
1. Het huis moet in 2014 worden gekocht, maar als het een nieuwbouwwoning is of een woning die nog verbouwd moet worden, is er respijt tot 2017 om de woning te betrekken als eigen woning.
2. Ja als u de hypotheek kwijtscheldt en dus schenkt, is dat belastingvrij volgens de Nederlandse wetgeving als door u en uw zoon een beroep wordt gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Ik weet niet of de UK nog hierover belasting zal heffen.

Henk, 18-08-2014 15:42 #196
Geachte infoteur,

Dit jaar heb ik mijn kinderen al het bedrag van 5229 euro van de jaarlijkse vrijstelling geschonken. Ik overweeg hun dit jaar tevens een bedrag van 100 duizend euro te schenken voor de aflossing van de hypotheekschuld op hun woning. Mijn vraag is of ik het eerder geschonken bedrag van 5229 euro in mindering moet brengen op de 100 duizend euro. Reactie infoteur, 19-08-2014
Geachte Henk,
U mag inderdaad nog maximaal 94.771 euro per kind schenken voor de eigen woning.

Britt, 17-08-2014 16:10 #195
Graag zou ik willen weten :

Uitgangspunt:
Ik huur nu, en overweeg te kopen, waarbij mij mijn ouders 100.000 euro belastingvrij zouden schenken t.b.v. mijn eerste koopwoning.

Situatie 1:
Ik schrijf mezelf in 2014 voor een nieuwbouwproject in, welke pas eind 2015/ aanvang 2016 opgeleverd word, is dan de belastingvrije schenking van kracht?. ( bijv. via onderhandse akte opstellen in 2014./ voorlopig koopcontract in 2014?)

Situatie 2:
Ik heb geen huis gevonden in 2014, maar verwacht in 2015 wel een koopwoning te vinden.
Zou een onderhandse akte, opgesteld in 2014 met mijn ouders, waarbij we aangeven dat we gebruik wensen te maken van de belasting vrijstelling regel, rechtsgeldig zijn, als ik uiterlijk eind 2015 een nieuwe woning betrek?

Graag uw reactie. Reactie infoteur, 19-08-2014
Beste Britt,
Ook als een woning in aanbouw is of een woning wordt verbouwd voordat u erin kunt trekken, geldt de vrijstelling als u uiterlijk in 2017 zelf in de woning gaat wonen. Maar de verwerving moet wel in 2014 plaats vinden. Situatie 1 voldoet hieraan, situatie 2 niet.

Stephen, 15-08-2014 17:10 #194
In hoeverre mag het belastingvrije bedrag worden gebruikt voor het kopen van een huis in het buitenland? Ik overweeg om met steun van mijn ouders een appartement in Tokyo te kopen. Is dit ook mogelijk?

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 18-08-2014
Beste Stephen,
Als het een appartement is als hoofdwoning (u gaat daar wonen) is de schenking wat Nederland betreft tot 100.000 euro belastingvrij. Nederland heeft met Japan een belastingverdrag dat een dubbele belastingheffing probeert te voorkomen.

Leen, 26-07-2014 22:44 #193
10 jaar geleden heb ik i.v.m. een aankoop van een nieuw huis geld van mijn moeder geleend, mijn moeder heeft toen het geld op mijn rekening gestort, op deze lening betaal ik jaarlijks rente en aflossing die ik na overboeking via de bank weer via een schenking terug krijg. De rente trek ik jaarlijks af bij mijn aangifte IB, het saldo van de lening staat ook in mijn IB (box 1) en bij mijn moeder in box 3.
De lening is ondertussen € 25.000. Mijn moeder wil deze lening dit jaar in één keer schenken. Is het noodzakelijk dat mijn moeder eerst € 25.000 via de bank naar mij overmaakt zodat ik hetzelfde bedrag weer terugstort vanwege de aflossing van de lening? Of is een schriftelijke bevestiging (zonder notaris) van mijn moeder voldoende en hoeft er geen betalingen over en weer plaats te vinden? Is het schriftelijk bewijs van mijn moeder voldoende voor de belastingdienst dat ik de schenking gebruikt heb voor de aflossing eigen woningschuld?  Bvb dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-07-2014
Beste Leen,
Er hoeft geen geld over en weer te gaan. Uw moeder zet op papier dat de lening voor het huis door haar aan u wordt geschonken en daarmee komt te vervallen (= de schenking). Jullie doen een beroep op de verhoogde vrijstelling en u trekt geen hypotheekrente meer af. Klaar.

Helga, 26-07-2014 18:46 #192
Ik wil graag mijn 2 kinderen ieder € 75000,00 schenken om een huis te kopen in 2014. Nu wil een oom van hun ook ieder € 75000,00 schenken voor dat huis in 2014. Kan dit belastingvrij? Ze krijgen dan 150000 euro geschonken van 2 verschillende personen.
Ze hoeven dan nog maar een hypotheek van € 125.000,00 Of is het maximaal te ontvangen 100.000 euro belastingvrij. Reactie infoteur, 30-07-2014
Beste Helga,
De totale 150.000 euro is in dit geval belastingvrij als voor elk het te kopen huis hun hoofdwoning wordt.

Maarten, 24-07-2014 12:15 #191
Wellicht een ingewikkelde situatie: Heb ik recht op een belastingvrije schenking van mijn ouders van in mijn geval 44.000 euro als ik deze gebruik voor de aflossing van mijn ( in verband met ontvangen van een bijstandsuitkering: renteloze) schuld van 44.000 aan hen op het huis waarin ik w.s. tot 1 sept. aanstaande woon, terwijl ik het huis te koop zet z.s.m., Ik ga naar het buitenland verhuizen, w.s. Zweden of Frankrijk, maar heb nog geen woning gevonden. Mag ik de vrije schenking toch gebruiken voor mijn huidige huis, dat binnenkort geen hoofdverblijf meer is of moet ik het gebruiken voor de aankoop van een huis in het buitenland hetgeen wellicht pas na 1 januari 2015 zal lukken wanneer de vrijstellingsregeling is afgelopen.
Dank als u enig licht op deze kwestie kunt schijnen. Reactie infoteur, 26-07-2014
Beste Maarten,
Zolang het huis uw eigen huis voor eigen bewoning is, mag u de schenking belastingvrij gebruiken om een schuld op het huis af te lossen. Overigens zal de gemeente zolang u bijstand ontvangt met grote interesse meekijken (voor zover mogelijk), maar als in de schenking conform vereisten staat dat het een voorwaardelijke schenking is en gebruikt wordt voor de aflossing van uw schuld op het huis (anders gaat de schenking niet door), hoeft ook dat geen beletsel te zijn.

Robbert, 22-07-2014 09:18 #190
Beste,
Bedankt voor de heldere reactie. Wij hebben nu een hypotheek van 430K, na aflossing dus 380K. Nu heb ik begrepen dat de 50K inleg gezien wordt als een belegging in onze hypotheek en het rendement hierop (= waardevermeerdering) naar rato verdeeld moet worden: Houdt dit dan in dat de 50K meegroeit met de waardevermeerdering en uiteindelijk mijn eigen deel dus geringer wordt? De hypotheek is van ons beiden, wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Los van het ethisch gevoel mbt iets dat van ons beiden was, nu niet meer gelijk verdeeld is, houdt dit dus in dat mijn zoon aanspraak kan maken op vermogen dat vastligt in een hypotheek/huis in geval van overlijden van mijn vrouw?
Groet,
Robbert Reactie infoteur, 24-07-2014
Beste Robbert,
1. Het hangt van de precieze tekst af, maar het ziet ernaar uit dat uw zoon bij overlijden van uw vrouw aanspraak kan maken op 50k plus de proportionele waardevermeerdering van het huis omdat het kapitaal van uw vrouw in het huis is. Stel het huis is op het moment van schenking 500k dan is 10% van de waardevermeerdering straks voor hem. Dat is zuur als u de langstlevende bent. Voorts kan er natuurlijk ook een waardevermindering zijn en ook die zou proportioneel moeten zijn (maar is dat, zo lijkt het, niet).
2. De clausule voor het geval van een scheiding komt wel veel voor.
3. Overigens is het nog maar de vraag of de schenkingsclausule stand kan houden als de schenkende schoonouders eerder komen te overlijden.

Erik, 22-07-2014 08:43 #189
Ik kan eventueel een groot bedrag( € 50.000) lenen van mijn ouders om in mijn hypotheek te stoppen. Wie blijft er dan belastingtechnisch eigendom van het geld? Moet ik dit ergens vastleggen om geen problemen met de belasting te krijgen? Reactie infoteur, 24-07-2014
Beste Erik,
Als u een lening bij uw ouders afsluit, is het geld van hen. Zij hebben een vordering op u.

Robbert, 21-07-2014 08:06 #188
Mijn schoonouders hebben een schenking gedaan van 50.000 Euro tbv. aflossing hypotheekschuld waarbij aangegeven is dat deze schenking niet onder enige huwelijkse voorwaarden valt en bij overlijden van mijn vrouw mijn zoon begunstigde is. Kan dit zo en indien niet, tegen welke fiscale problemen loop je aan?
Ik stel uw reactie zeer op prijs.
Groet,
Robbert. Reactie infoteur, 21-07-2014
Beste Robbert,
1. Voor de fiscale vrijstelling is het noodzakelijk dat de hypotheek voor dit bedrag wordt afgelost en dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Als om aan de tweede voorwaarde te kunnen voldoen op een later moment toch de hypotheek moet worden verhoogd, zal voor dat deel de hypotheekrente niet aftrekbaar zijn.
2. Overigens is het de vraag van wie de hypotheek is. Als de hypotheek van beiden is, is het wat raar om bij deze aflossing de eis te stellen dat bij overlijden van uw vrouw het volledige bedrag naar uw zoon gaat, omdat ook 25.000 euro naar het deel van uw vrouw (of wellicht 50.000 euro) is gegaan. Dan heeft uw zoon een dubbel voordeel bij het overlijden van uw vrouw en kan e.e.a. betekenen dat u straks uw huis moet verkopen. Het is beter om dit soort zaken zorgvuldiger per testament te regelen.

Isabelle, 17-07-2014 16:05 #187
Extra vraag omtrent #159.

U geeft aan dat de schenking plaats dient te vinden voordat de kosten voor de verbouwing gemaakt worden.
1. Bestaat hier rechtspraak over?
2. Als de bonnen van de verbouwing goed bewaard zijn en de verbouwing heeft in 2014 plaatsgevonden geldt dit dan ook? Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Isabelle,
Waar het om gaat is dat de ontvanger moet aantonen dat de schenking is gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning. Dat kan op meerdere manieren (lening, wachten met betalen, wachten op de schenking, zie # 159).

John Huijbregts, 14-07-2014 10:21 #186
Mijn moeder woont in een huis wat vrij is van hypotheek mijn vader woont in een verzorgingshuis en betaald een eigen bijdrage.
nu wil mijn moeder het huis verkopen en een kleinere woning gaan huren.Het bedrag wat de woning opbrengt wil ze over haar kinderen verdelen.Kan dat belasting technisch en wat zijn de gevolgen voor mijn vader zijn eigen bijdrage Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste John Huijbregts,
1. Bij de bepaling van de eigen bijdrage (lage en hoge) wordt het vermogen van uw vader in box 3 meegenomen van twee jaar terug. Maatgevend is de datum van 1 januari van dat jaar. Maximaal twee jaar na zijn vertrek uit het eigen huis is zijn aandeel in de woning geen vermogen, daarna wel:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

2. Uw moeder mag tijdens haar leven schenken wat ze wil. Dan gelden de tarieven en vrijstellingen van schenken.

Lies, 12-07-2014 20:57 #185
Hoe zit het als de schenker in België woont en de ontvanger een huis in Nederland koopt. (schenker ontvangt AOW vanuit Nederland, ontvanger woont en werkt in Nederland). Geldt dan ook de vrijstelling? Reactie infoteur, 13-07-2014
Beste Lies,
De schenker is Nederlands belastingplichtig en kan 100.000 euro belastingvrij schenken op voorwaarde dat het huis dat wordt gekocht ook een eigen huis is en dus het hoofdverblijf van de ontvanger wordt. Het beste schenkt u dan bij een Nederlandse notaris.

Elisabeth, 12-07-2014 19:01 #184
Mijn man krijgt binnenkort een erfenis van ongeveer €30,000,-. Hij wilt het niet op zijn rekening laten staan, bang om de huur-en zorgtoeslag te moeten verliezen. Is dat zo? En is het handig om op de rekening van ons kind te zetten? Of moet daar dan die 10% weer over worden afgedragen? Ik vind het maar lastig allemaal… Reactie infoteur, 13-07-2014
Beste Elisabeth,
Het is inderdaad zo dat er voor de zorgtoeslag en huurtoeslag een vermogenstoets geldt waarbij elk jaar de 1 januari stand maatgevend is. Voor de zorgtoeslag ligt de grens per 1 januari 2014 bij ongeveer 102.500 euro voor u samen, maar bij de huurtoeslag al bij 21.139 euro per persoon. Het geld van een minderjarig kind wordt daarbij als uw vermogen gezien.

Marietje, 09-07-2014 13:43 #183
Mijn zoon huurt een woonhuis van mij, naast de zaak. Mag ik hem alleen de woning verkopen minus de vrijstelling en over de rest van het bedrag hem rente laten betalen aan mij (dit is nodig voor in mijn onderhoud te voorzien) wel stenen maar geen geld.
Vraag 2 : mag ik mijn eigen woning verkopen aan mijn dochter onder dezelfde voorwaarden, mijn dochter zou dan boven kunnen wonen en ik beneden. Het huis is geschikt voor apart te wonen met eigen ingang. Ik ben weduwe en mijn dochter is alleenstaande. Mijn zoon heeft 1 kind is gescheiden, maar woont samen. Testamentair blijft alles voor mijn eigen kinderen of kleinkind 3 traps testament. Heel graag een antwoord. Alvast veel dank. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Marietje,
1. U kunt hem voor eigen bewoning een deel schenken en over de rest een huur laten betalen. Hij kan ook voor de rest bij u een lening afsluiten, zodat hij van alles eigenaar wordt en over de lening een rente betaalt.
2. Hetzelfde kunt u doen voor uw dochter. Als u alles verkoopt, wordt u zelf huurder. Of u kiest voor de verkoop van de bovenwoning. U kunt dit regelen bij de notaris.
3. De prijzen waarvoor u verkoopt moeten wel realistische prijzen zijn, anders wordt hetgeen te laag in rekening is gebracht ook als schenking gezien.

Ans, 09-07-2014 12:55 #182
Onze oudste zoon is eind vorig jaar overleden. Vader van 3 kinderen, toen, 17-21 en 23 jaar oud, zij zijn erfgenamen. Zij hebben benificier aanvaard. Maar er valt niet veel te erven dus ook uit veiligheid is dit gebeurd. Onze jongste zoon is executeur en wil nu de zaak financieel zo gunstig mogelijk afhandelen. In het testament heeft onze oudste zoon laten opnemen dat onze jongste zoon (de executeur) tot de kinderen 25 jaar zijn hun geld zal beheren en zij er zelf zonder overleg niet over kunnen beschikken. Hij wil nu graag voor de drie kinderen een bankrekening openen en hun centjes daar op storten. Wij willen graag aan deze kleinkinderen een bedrag van 2.000, euro op die zelfde rekening schenken voor het jaar 2014. Zodat zij als ze er aan toe zijn en het geld nodig hebben een spaarpotje hebben. De Rabobank zegt dat dit niet kan, maar wat heeft dan het testament voor zin. Als het op de rekening van de executeur blijft staan, want die rekening hangt tot nu toe aan zijn internetbankieren, moet hij het bij zijn vermogen optellen en er belasting over betalen, dat kan de bedoeling toch niet zijn. Vast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Ans,
De twee andere kinderen zijn wat betreft de erfenis onder het bewind van de oudste zoon gesteld (testamentair bewind). Probeert u eens de Royaalrekening van ABN AMRO:

http://financieel.infonu.nl/sparen/136124-royaal-rekening-abn-spaargeld-of-beleggingen-schenken.html

Frank, 08-07-2014 20:54 #181
Mijn moeder woont al in Curaçao (meer dan 10 jaar!). Ben ik belastingplichtig over schenkingen van haar? Valt Curaçao onder buitenland of onder Nederland? Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Frank,
In december 2013 is tussen Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. Die regeling zou per 1 januari 2015 moeten ingaan (als dat gehaald wordt).

Wim, 07-07-2014 09:29 #180
Kan een bedrijf dat in het verleden een bonusregeling had met een werknemer de regeling wijzigen in die zin dat de bonusregeling wordt afgeschaft en er een afspraak wordt gemaakt dat (bij het halen van bepaalde targets) er een schenking zal plaatsvinden waarbij die schenking wordt gebruikt voor de aflossing op de eigenwoningschuld? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Wim,
De constructie die u aangeeft mondt niet uit in een schenking, omdat de definitie van een schenking is dat er geen tegenprestatie tegenover mag staan. In dit geval is de tegenprestatie het halen van de targets.

Hans, 04-07-2014 19:26 #179
In 2014 mag je aan een willekeurig iemand € 2.092,00 belastingvrij schenken.

Is er nog niemand op het idee gekomen om een soort van "schenkingscoöperatie" op te richten met heel veel gelijkgestemden en waarbij je met veel mensen/leden gezamnelijk toch substantiele veemogens belastingvrij kunt overhevelen? Vereist natuurlijk vertrouwen en goede overeenkomsten, maar dat moet toch te organiseren zijn? Zijn er al van dit soort initiatieven waar je in kunt deelnemen? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Hans,
Dit zal op kleinere schaal (familie en vrienden) vast wel gebeuren maar voor de 100.000 euro is toch echt een (aflossing op) een eigen huis nodig.

Jonkers, 03-07-2014 15:14 #178
Geachte dame/heer, Worden in eerdere jaren gedane schenkingen in mindering gebracht op deze 100,000,- betreft 2013.Schenking m.b.t. aan kind verstrekte lening inzake.aankoop eigen huis In dit jaar zijn geen andere schenkingen gedaan. Volgens een telefonische aankondiging van de fiscus is een schenking in 2001 aanleiding om nu een aanslag op te leggen wegens overschrijding van deze 100,000. Deze schenking in 2001 betrof geen schenking m.b.t. vermindering lening eigen huis (kind). Is dit juist? In mijn aangifte heb ik een beroep gedaan op de vrijstelling van 100.000 Reactie infoteur, 05-07-2014
Geachte Jonkers,
In 2013 gold vanaf 1 oktober 2013 het voorlopige besluit van staatssecretaris Weekers (blk2013/1699m) en die is onduidelijk. In de tekst staat dat de 100.000 euro alleen met een eerder verleende eenmalige vrijstelling wordt verminderd als de schenking ook destijds bestemd was voor eigen huis of studie. Bij de kop goedkeuring en voorwaarden is deze verfijning vervallen en staat dat de eenmalige vrijstelling in een eerder jaar in mindering wordt gebracht.

Vt Woudt, 02-07-2014 20:45 #177
Geachte infoteur,
Onze vader verblijft al 2,5 jaar in een verzorgingstehuis. Hij heeft nog een eigen woning dat officieel leeg staat en die wij natuurlijk te koop moeten zetten. Kan onze vader ter voorkoming dat hij straks teveel eigen bijdrage moet leveren voor het verzorgingstehuis alvast het huis (op papier) aan zijn 3 kinderen schenken? Woning is waarschijnlijk rond de 175.000 euro waard.

met vr gr Hans Reactie infoteur, 03-07-2014
Geachte Vt Woudt,
Ja dat kan maar de schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro geldt alleen maar als het uw eigen woning wordt. Zo niet dan gelden de gebruikelijke vrijstellingen die een stuk lager zijn.

Krom, 01-07-2014 00:21 #176
Situatie: momenteel in scheiding, gemeenschap van goederen getrouwd.
WOZ huis: € 344.000
Hypotheekschuld : € 205.000
Man: uitkering bruto € 2500,- pm, blijft in huis
Vrouw: zzp, verdient minder dan man, blijft niet in huis, geen partner alimentatie
Kinderen: 2 kinderen, willen co ouderschap, geen kinderalimentatie

Graag wil ik het volgende weten tijdens scheidingsproces/ hypotheek oversluiting:

- Mag de overwaarde die verdeeld wordt door vrouw geschonken worden aan man, zodat man in huis kan blijven wonen, ex-vrouw stemt toe.
- Mag de vrouw extra geld ( die zijn nog verwacht van haar ouders) schenken aan de man? Met geld wordt hypotheek ingelost. Is het dan beter voor de scheiding te doen of na de scheiding?
- Wat zijn de beste oplossingen/constructies om de hypotheek te kunnen inlossen, zodat de man in het huis kan blijven wonen, Hoe kunnen we het wel realiseren, waar hebben wij nog niet aan gedacht?

Alvast bedankt, ik hoor graag van u.

Mvgr,
S.Krom Reactie infoteur, 02-07-2014
Beste Krom,
Zolang jullie getrouwd zijn kunt u van alles schenken zonder dat dat als schenking wordt gezien. Zodra jullie gescheiden zijn, gaan de belastingregels voor schenkingen tellen. Daarbij geldt voor uw ex een kleine vrijstelling. De enige uitzondering hierop is de belastingvrijstelling tot 100.000 euro die alleen in 2014 nog mogelijk is als de schenking is voor (hypotheek, verbetering van) het eigen huis. Uw notaris kan u vrijblijvend verder helpen (e.e.a. wordt zeker bij grotere bedragen interessant om het vooraf goed te regelen). Overigens bent u hiermee nog niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld ontslagen (dat moet u eigenlijk ook nog regelen).

Caroline, 29-06-2014 12:07 #175
Ik schenk een bedrag voor verbetering/renovatie aan hoofdverblijf kind. Valt het resterend bedrag wat niet gebruikt wordt onder de schenkbelasting van 10%? Kan in de schenkingsakte als voorwaarde; wat niet gebruikt wordt, zal worden teruggestort naar schenker. Moet hierover schenkbelasting worden betaald?


bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 29-06-2014
Beste Caroline,
Dan moet u aan uw schenking (wat u op papier zet) als voorwaarde toevoegen dat het bedrag dat niet is gebruikt voor de verbetering van de woning aan u wordt teruggestort en dan geen schenking is.

Laurens, 22-06-2014 14:15 #174
Stel kleinkinderen zijn erfgenaam in een testament en dit gaat in in 2014. Kunnen de kleinkinderen dan een hogere belastingvrije drempel krijgen als ze aantonen dit geld tzt te gebruiken voor een huis of studie? Kan een kind (ouder van t kleinkind) de legitieme portie opeisen en hoe moet dat? Reactie infoteur, 22-06-2014
Beste laurens,
1. De schenking tot 100.000 euro is alleen belastingvrij indien in 2014 aangewend voor de hypotheek of aankoop van een eigen woning, dan wel de verbetering ervan (3 jaar de tijd).
2. De ouders zijn kind van de schenker en kunnen bij diens overlijden een beroep doen op hun legitieme portie:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Anke, 19-06-2014 18:18 #173
Mijn vader woont in Nederland, heeft voor mij gespaard, heb nu recht op deze spaarrekening ivm leeftijd van 21 jaar, zelf woon ik in Frankrijk, kan ik dit geld overschrijven naar Franse rekening of gebruiken vanaf Nederlandse rekening, voor bijv. kopen van huis? Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Anke,
U kunt het geld dan inderdaad opnemen. Hoe precies hangt er ook af vanaf of u een Nederlandse of Franse tegenrekening heeft. De bank kent die rekening wellicht niet. Daarvoor moet u even contact opnemen met de bank.

Wl, 18-06-2014 12:14 #172
Mag een deel van het geld uit de schenking besteed worden om de lamellen cq. bestaande gordijnrails te vervangen van een recentelijk gekochte woning, wat onderdeel is van de verbouwing? Bestaat er trouwens een uitgebreide lijst, waarop staat welke categorieën wel/niet uit de schenking besteed mogen worden? Reactie infoteur, 19-06-2014
Beste Wl,
De regel is dat alles wat aard- en nagelvast is, tot de opstal van een huis behoort. Kliklaminaat, lamellen en rails behoren daar bijvoorbeeld niet toe.

Sendro, 17-06-2014 16:57 #171
Stel dat ik in begin 2014 25.000,- als schenking heb ontvangen en aangifte heb gedaan met beroep op de eenmalig van 25.096,-. Kan ik, als ik nog een bedrag ontvang in 2014 van zeg 25.000,-, dan beroep doen op de verruimende vrijstelling tot 100.000,- voor eigen woning waarvan dan 100.000,- minus 25.000,-= 75.000,- over is? Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste Sendro,
Ja dat kan gewoon. Als een schenking van dezelfde persoon of diens partner komt, telt de belastingdienst de schenkingen in een jaar bij elkaar op:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134427-schenking-aan-partner.html

Kim, 11-06-2014 14:59 #170
Op 18-03-2014 in bericht #133 meldt u dat de grond na overdracht via onderhandse lening kadastraal zou kunnen worden toegevoegd bij eigen woning.
Naar mijn informatie is kadastraal samenvoegen alleen mogelijk als de tenaamstelling van de percelen identiek zijn én dat de hypotheek/lening hierop ook identiek moet zijn. Anders mag er niet worden samengevoegd. (bron: Kadaster)
Dit houdt dan toch in dat als er een hypotheek op de eigen woning rust bij Bank ABC, dan kan de grond die met onderhandse lening berust is niet worden samengevoegd.

Is mij hier incorrecte informatie verstrekt door het Kadaster?
Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Kim,
Als de eigenaar van de grond dezelfde is zoals in #133 na overdracht, is samenvoeging op zich mogelijk. Als op een stuk grond een hypotheek rust, zal hierover overleg moeten worden gevoerd met de bank. De bank zal bij de toevoeging van een stuk grond wel meewerken, niet bij een verkleining van het gehypothekeerde gedeelte.

Janus, 11-06-2014 10:27 #169
Beste Infoteur,

Mijn vader wil eenmalig 20.000 euro schenken. is het toegestaan om hiervan 15.000 te gebruiken voor aflossing van mijn hypotheekschuld en 5000 euro te beschouwen als jaarlijks vrijgesteld bedrag? (Het bedrag wordt dus wel in een keer geschonken) Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste Janus,
Dat mag als voor de 5000 euro in de schenkingsakte geen voorwaarde wordt gesteld.

Carla, 11-06-2014 00:23 #168
Ik heb een aantal vragen over de 1 malig verhoogde vrijstelling van € 100.000,-- in 2014
1) Mag de € 100.000,-- in meerdere delen worden geschonken gedurende het jaar, dus niet als 1 bedrag?
Ik heb in 2014 nl al € 5000,-- ontvangen maar kan de schenking dan in meerdere stortingen worden opgehoogd tot max € 100.000,--, alles ter besteding aan renovatie van mijn woning?
2) Moeten er in dit geval ook meerdere aangiftes Belastingdienst worden gedaan of mag dit worden opgespaard tot 1 aangifte later in het jaar als alle schenkingen zijn gedaan?
3) Een deel is gegaan naar een nieuwe badkamer, waarvan de rekening naar mij ging, maar de betaling rechtstreeks door de ouder is voldaan: is dit afdoende bewijs om te voldoen aan de voorwaarden van de schenking?
4) Het groot onderhoud wordt zeer vermoedelijk in 2015 uitgevoerd, maar stel dat de VVE toch niet tot besluitvorming komt de komende 3 jaren, wordt de schenking dan beschouwd als los van de erfenis en kan ik deze wel behouden maar dan wel normaal belast (10% erfbelasting)?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 14-06-2014
Beste Carla,
1. Neen het hoeft niet één bedrag zijn. De schenkingen in een jaar worden bij elkaar opgeteld. U doet dan wel meermalen aangifte met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Een bedrag in één keer heeft de voorkeur.
2. Het is voordeliger om de eenmalige vrijstelling niet voor de ontvangen 5000 euro te gebruiken als u nog 100.000 euro kunt krijgen.
3. Een betaling alleen is niet voldoende. Er moet ook op schrift staan dat u x euro krijgt als schenking op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de eigen woning en u moet er aangifte van doen.
4. Drie jaar is bij renovatie de maximale termijn.
5. De schenking staat los van de erfbelasting, maar het zal dan zijn dat u er met terugwerkende kracht wel schenkingsbelasting over betaalt.

Achraf Artimi, 10-06-2014 01:12 #167
Ik vroeg me af of het mogelijk is om 100000 schenkingsvrij te ontvangen voor het kopen van een huis, dit bedrag komt wel van mijn opa die altijd al in Marokko heeft gewoond. Dus dit bedrag wordt dan in dirhams op een Nederlandse rekening gestort. Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Achraf Artimi,
De valuta zijn niet belangrijk, want die kunnen worden omgerekend, maar uw opa is nu waarschijnlijk geen ingezetene van Nederland?

Erik, 04-06-2014 12:26 #166
Mijn ouders zitten in een aanleunwoning en een in een verzorgingstehuis. Hun oude huis is verkocht. Mogen zij nu het geld gewoon wegschenken zodat ik dit voor mijn hypotheek kan gebruiken? ik ben ouder dan 45. Geeft dit geen probleem met het CAK? met betrekking tot hun eigen bijdrage? Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste Erik,
Uw ouders mogen hun geld schenken, daar gaat het CAK niet over. Wel moeten uw ouders nog goed van verstand zijn en dus niet onder curatele staan.

Anneke, 01-06-2014 20:43 #165
Ik heb vragen over het al dan niet mogelijk zijn om bepaalde zaken te realiseren met gebruik van de verhoogde vrijstelling van E100.000. Ik overweeg de volgende bestedingen te doen:
-het plaatsen van een fundering plus schuur in de achtertuin van mijn eigen woning
-het vervangen van de al 28 jaar oude betegeling in mijn tuin
-het vervangen van de al 28 jaar oude (verzakte) schuifpui
-het vervangen van de al 28 jaar oude keuken plus apparatuur
-het vervangen van de al 28 jaar oude plavuizen vloer
Kunt u mij puntsgewijs svp laten weten welke items WEL en welke items (wellicht) niet in aanmerking zullen komen voor acceptatie door de inspecteur der belastingen?
Al vast heel hartelijk dank. Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Anneke,
Alles wat aard- en nagelvast is aan uw huis is in ieder geval toegestaan. De apparatuur moet ingebouwd zijn. Het opknappen van uw tuin behorende bij de eigen woning is toegestaan.

Marijn, 30-05-2014 00:08 #164
Ik krijg van mijn ouders een schenking van €50000 voor de aankoop van een huis mag ik die schenking opsplitsen
door €40000 direct te gebruiken voor een hypotheek en de resterende €10000 voor verbetering van mijn huis en binnen wat voor een tijd moet ik die verbeteringen uitvoeren en valt schilderwerk binnen en buiten hier ook onder.
Alvast bedankt voor u reactie Reactie infoteur, 14-06-2014
Beste Marijn,
U mag de besteding splitsen als u het geld maar voor uw eigen huis gebruikt. De schenker kan er het beste wel één schenking van maken, anders moet er meermalen aangifte worden gedaan. Schilderwerk binnen en buiten vallen er ook onder. Verbeteringen en onderhoud moeten in het jaar van de schenking of in de twee jaar daarna plaats vinden. Desgevraagd moet u de betaalde rekeningen kunnen overleggen.

Ingrid, 29-05-2014 08:56 #163
Ik heb drie vragen:
1) Mijn oma wil mij dit jaar 50.0000 schenken en mijn ouders 100.000 voor de aankoop en verbouwing van een huis. Mag dat belastingvrij?
2) De 100.000 van mijn ouders willen we opsplitsen, een deel zal voor de aankoop gebruikt worden en wordt direct naar de notaris overgemaakt. Het andere deel wordt voor de verbouwing gebruikt en wordt direct naar mij overgemaakt. Mag dat?
3) Klopt het dat ik dat verbouwingsdeel in de komende twee jaar mag besteden aan een verbouwing of moet dat nog dit jaar besteed worden?
Alvast veel dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 14-06-2014
Beste Ingrid,
1. Ja dat mag belastingvrij. Let wel op de voorwaarden (voorwaardelijk schenken, melding bij belastingdienst).
2. Dat mag worden gesplitst. De schenkingen in 2014 worden bij elkaar opgeteld.
3. Voor een verbouwing hebt u inderdaad twee jaar de tijd. Bewaar goed de betaalde rekeningen zodat u de relatie tussen schenking en besteding kunt aantonen.

Mattie, 28-05-2014 12:42 #162
Mijn vader heeft grond met een oud huisje erop. Wij willen de grond kopen en er een nieuw huis op laten bouwen. Kunnen wij gebruik maken van de € 100.000 vrijstelling?Ook als wij nu alleen de grond willen kopen? Zo ja, binnen hoeveel jaar moeten wij dan het oude huis afbreken en het nieuwe laten bouwen? En als we de grond kopen en het oude huisje voorlopig laten bestaan?
Hartelijke dank Reactie infoteur, 28-05-2014
Beste Mattie,
Alleen de grond kopen voldoet niet aan de eisen. Als het om de bouw van een nieuwbouwwoning gaat, moet in 2014 met de bouw worden begonnen en moet het huis binnen twee jaar als eigen woning worden bewoond. Als u de grond met huisje koopt en daar (in eerste instantie) gaat wonen, voldoet u ook aan de eisen.

Jan, 26-05-2014 12:22 #161
L.s.
Binnenkort zal ik een schenking ontvangen van € 100.000. Wij hebben een eigen woning (op beide naam) wij willen nu een woning kopen in de plaats waar mijn vrouw werkt. Kan je als fiscaal partner een woning kopen en deze in box 3 meenemen en toch de vrijstelling benutten? Woning 1 moet dan op één naam worden gezet! M.vr.gr. Jan Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Jan,
De vrijstelling geldt alleen voor een woning in box 1. Als jullie fiscale partners zijn, zijn jullie fiscaal een eenheid. De woning moet dan minimaal op één naam van jullie beiden staan (in box 1).

N., 24-05-2014 17:16 #160
Ik ben 10 jaar geleden naar Denemarken geëmigreerd. Ik heb nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Eind 2013 heb ik een schenking van mijn ouders uit Nederland ontvangen die ik gebruik voor het aflossen van de hypotheek van mijn eigen woning. Dit valt binnen de verruimde vrijstelling. De schenker is vrijgesteld van schenkingsbelasting en omdat er een verdrag is met Denemarken zou ik ook vrijgesteld moeten zijn. Mijn boekhouder zegt nu dat ik schenkingsbelasting aan de Deense belastingdienst moet betalen omdat ik in Denemarken gevestigd en belastingplichtig ben en daardoor met het Deense schenkingsrecht te maken heb. Wie heeft er nu gelijk? Indien ik gelijk heb, waar vind ik informatie over het verdrag en de regels zodat ik mijn boekhouder kan overtuigen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-05-2014
Beste N,
Aansprakelijk voor de eventuele schenkingsbelasting is altijd de ontvanger van een schenking en niet de schenker. Het moet gaan om een eigen woning in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. Het verdag met Denemarken voldoet daar volgens mij aan. Bovendien moet de woning voor het kind voldoen aan de uitgangspunten van de Nederlandse eigenwoning-definitie. Zie mail-box.

Wim, 12-05-2014 19:22 #159
Beste infoteur,
1. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe de voorwaarden zijn voor de schenkingsvrijstelling bij de besteding uit de schenking van verbouwingen aan de eigen woning. Moet de schenking (< 100k in 2014) al geeffectueerd/overgedragen/uitbetaald zijn voordat de verbouwing door de begiftigde aanbesteed/uitgevoerd/betaald wordt, of mag de verbouwing ook al (in 2014) vooruitlopen op de feitelijke schenking?
2. Wordt het aard- en nagelvast aanbrengen van een inbouwkast beschouwd als een verbetering van de woning in de zin van de verruimde schenkingsregeling?
Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Wim,
1. Als u een extra hypotheek hebt genomen om een verbouwing te financieren, mag er al met de verbouwing begonnen zijn. Als u met de verbouwing wacht tot het moment van de schenking of de betalingen schuldig blijft tot het moment van schenking maar wel al begonnen bent, is dat ook toegestaan.
2. Wat aard- en nagelvast is is onderdeel van de opstal en valt onder de verhoogde vrijstelling.

Arthur, 08-05-2014 03:59 #158
Mijn 64-jarige moeder heeft een hypotheek van €45.000,- waarvan de huidige termijn binnenkort verloopt. Aangezien zij tegen het einde van het jaar stopt met werken en onvoldoende spaarmiddellen heeft willen wij, haar drie kinderen, haar ieder een schenking doen van €15.000,- zodat zij haar hypotheek volledig kan aflossen en zodoende "schuld vrij" kan leven.
Als ik het bovenstaande artikel goed begrepen heb mogen wij als kinderen ieder een eenmalige schenking van maximaal €100.000,- doen in 2014 indien dit wordt gebruikt voor de aflossing van een hypotheek. Kunt u dit bevestigen? Reactie infoteur, 08-05-2014
Beste Arthur,
Klopt helemaal.

Marianne, 01-05-2014 17:47 #157
Mijn vader wil graag ons €10000,- schenken die wij gelijk in onze hypotheek willen stoppen. Moeten wij hiervoor een formulier invullen die we bij de belasting moeten inleveren. of is dit niet nodig. Of moet mijn vader hiervoor een formulier invullen? Reactie infoteur, 03-05-2014
Beste Marianne,
Als een beroep wordt gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Uw vader moet nog wel een akte (onderhands) opstellen, waarin hij aangeeft dit bedrag te schenken op voorwaarde dat u het geld in 2014 gebruikt voor de vermindering van uw hypotheek.

Jan, 24-04-2014 10:56 #156
Onze dochter huurt onze 2e woning en wil deze kopen. Bij de transaktie schenk ik haar de 100 000 als vermindering op de aankoopprijs. (mag de OZB waarde als basis genomen worden?) Van de opbrengst wil ik onze zoon eveneens het max schenken maar hij betaalt een dikke boeterente bij Moneyou. Mag hij dit bedrag in meerdere etappes de komende jaren gebruiken om zijn hypotheek af te lossen of moet dit binnen dit jaar gebeuren? Reactie infoteur, 24-04-2014
Beste Jan,
1. U mag de WOZ-waarde gebruiken en u dochter 100k belastingvrij schenken. Maak deze schenking wel transparant.
2. Helaas moet voor de aflossing van een hypotheekschuld het verkregen bedrag in 2014 zijn betaald. De boeterente is wel weer fiscaal aftrekbaar:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/79322-boeterente-direct-aftrekbaar-boeterente-berekenen.html

Nicole Prummel, 22-04-2014 10:43 #155
Beste
De volgende is de situatie; mijn ouders wonen beide in een verzorgingshuis in Nederland. Zij hebben 4 kinderen waarvan er 3 in Nederland wonen. Ik woon echter in Belgie. We willen gebruikmaken van het recht van mijn ouders om belastingvrij te schenken mits het bedrag besteed wordt aan het opknappen van een woning, aankoop woning of hypotheek aflossing.
Wat zijn de mogelijkheden voor mij om dit bedrag belastingvrij te ontvangen gezien het feit dat ik in Belgie woon en daar ook belastingplichtig ben. Kan ik het bedrag beter naar een nederlandse bankrekening laten storten? Ik wil graag een badkamer verbouwen, indien ik hiervoor een nederlands bedrijf gebruik (ik woon net over de grens) zou dit verschil uitmaken?
Bedankt alvast voor uw antwoord.
vriendelijke groeten Reactie infoteur, 23-04-2014
Beste Nicole Prummel,
1. Voorwaarden voor uw huis in het buitenland zijn dat 1) er een verdrag is ter voorkoming van dubbele belasting waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld en 2) uw woning voldoet aan de uitgangspunten van Nederlandse eigenwoning-definitie, waarvan de hoofdeis is dat het uw hoofdwoning voor eigen gebruik is (geen tweede woning, niet verhuurd).
2. Er moet een akte (onderhands mag) worden opgesteld met de voorwaarde dat u uw geld aan het huis besteedt en er moet een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling.
3. Er is niet per se een Nederlandse rekening nodig noch de inbreng van een Nederlands bedrijf.

Ben, 18-04-2014 22:20 #154
Uit een van de reacties begreep ik dat er geen belastingverdrag met curaçao is. Ben zelf woonachtig in Nederland en als ik nu een schenking doe aan iemand in Curaçao ben ik dan vrij van schenkbelasting? En moet de ontvanger in Curaçao schenkbelasting betalen? Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Ben,
Wel bestaat de BRK, Belastingregeling voor het Koninkrijk, die ondermeer dubbele heffingen moet voorkomen. Als de ontvanger een Nederlander is, zou ook voor hem of haar de vrijstelling moeten gelden. Artikel 1 stel namelijk: " In Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden vreemdelingen niet onderworpen aan enige belasting of daarmede verband houdende verplichting welke drukkender is dan die, waaraan Nederlanders onder overigens gelijke omstandigheden worden onderworpen."

Jan, 18-04-2014 10:39 #153
Hallo, mijn vader wil 100.000 schenken om ter hulp te schieten bij de hypotheek en verbouwing van ons huis. We zijn Nederlands, maar ik woon al 20 jaar in België, en onze woning is dus in België. Blijft de vrijstelling regel dan dezelfde of verandert dit de zaak? Dat is me niet duidelijk.
Groet,
Jan Reactie infoteur, 18-04-2014
Hallo Jan,
Als u in Nederland belastingplichtig bent en dus de woning fiscaal als eigen woning wordt gezien, geldt ook bij u de vrijstelling.

Frans, 17-04-2014 19:23 #152
Ik heb de droit de retour uitgerekend met behulp van de belastingdienst site. In geval van 100.000 euro en als erfgenamen, ouders en 3 broers. betalen de ouders in geval van overlijden van de dochter geen erfbelasting maar de drie broers ieder 6.872 euro ( over 25.000 ) Wanneer het geld nu eerst terug gaat naar de ouders en deze schenken vervolgens een bedrag van 25,000 aan de drie zonen is de belasting druk maar euro 1.977 per zoon. Dus een besparing van 4.900 per kind. Indien de docher nog meer bezit heeft werkt het progessief omdat de belastingschaal hoger wordt. Vandaar mijn wens voor de droit de retour voorwaarde. Of maak ik een denk. cq. rekenfout? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Frans,
Met de ouders en drie broers in leven bij een overlijden van de dochter, klopt de som. Zie voor de tarieven en vrijstellingen bij overlijden ook:

http://financieel.infonu.nl/belasting/118518-erfbelasting-2018-vrijstellingen-tarieven-successierechten.html

Frans, 17-04-2014 09:36 #151
Reaktie op 150

Bedankt voor de info en link. Ik ben er nog niet helemaal uit. betreffende Droit de retour voorwaarde. Ik heb totaal 4 kinderen en wanneer mij dochter zou komen te overlijden zonder partner, de erfgenamen zijn dan de ouders. ( wij dus ) vrijstelling is dan voor de erfbelasting circa 47.000 en over de rest moet een hoog tarief erfbelasting betaald worden. Wanneer nu geschonken is met droit de retour voorwaarde, komt het schenkingsbedrag toch terug als zijnde niet geschonken en dus vrij van belasting? Of kan je het zelfde bereiken door voorwaardelijk te schenken? Bij voorwaardelijk schenken lijkt het mij een probleem dat het vermogen van mijn dochter bij overlijden moet worden vastgesteld en dat op dat moment het geschonken bedrag onvoorwaardelijk bezit van mijn (overleden) dochter geworden is. En dat daarom de te betalen erfbelasting zeer hoog is. ( kind naar ouder ) Reactie infoteur, 17-04-2014
Beste Frans,
1. Als uw dochter zonder partner of kinderen zou komen te overlijden en geen testament maakt, zijn zowel de ouders als haar broers en zussen haar erfgenamen.
2. Bij voorwaardelijk schenken kunt u meer voorwaarden stellen dan alleen een vooroverlijden.
3. Droit de retour (voorbeeld): voorts verbind ik aan de schenking de voorwaarde dat bij het vooroverlijden van mijn dochter ten opzichte van mij de schenking als niet gedaan zal worden beschouwd en het geld per direct aan mij zal worden geretourneerd (droit de retour).

Frans, 14-04-2014 17:52 #150
Reaktie op antwoord 149

Bedankt voor de info.
1) Is er ook een standaard zin voor de droit de retour voorwaarde?
2 Ik wil mijn vrijgezellen dochter 100,000 schenken voor de aankoop van haar eerste huis. Ik wil echter niet dat wanneer zij trouwt in gemeenschap van goederen, na een eventuele scheiding deze 100.000 in de gemeenschappelijke boedel valt, en dus gesplits wordt. Dit heet toch koude uitsluiting Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Frans,
1. O ik dacht dat uw dochter in gemeenschap van goederen was getrouwd en u daarom maatregelen wilde treffen. Droit de retour is immers een clausule bij een schenking en koude uitsluiting is het gevolg van stringente huwelijkse voorwaarden.
2. Als u voorwaarden wilt stellen aan de schenking kunt u beter kiezen voor een voorwaardelijke schenking met uitsluitingsclausule. Deze is minder rigide dan de droit de retour clausule die alleen van toepassing is bij het vooroverlijden van uw dochter. Een voorbeeld van een dergelijke uitsluitingsclausule vindt u in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

3. Met een testament kan de dochter vervolgens bepalen naar wie wat gaat bij haar overlijden.

Frans, 14-04-2014 11:29 #149
Kan je de 100.000 Euro ook schenken onder voorwaarden van "droit de retour" en "koude uitsluiting"
Wel de 100.000 natuurlijk gebruikt voor een eigen woning?
En zo ja, Kan u een voorbeeld geven hoe deze voorwaarden op te nemen in een schenkingsovereenkomst Reactie infoteur, 14-04-2014
Beste Frans,
1. De voorwaarde droit de retour is met de verhoogde vrijstelling te combineren. Bij overlijden krijgt u direct en automatisch een vordering op de nalatenschap.
2. Koude uitsluiting lijdens het leven van de begiftigde laat zich niet combineren met de voorwaarde dat het geld aan de eigen woning moet worden besteed als men in gemeenschap van goederen is getrouwd. Het kan wel een koude uitsluiting zijn in de zin van een droit de retour.
3. Ik zou dit niet onderhands maar per notaris regelen.

Li, 14-04-2014 00:13 #148
Mijn ouders schenk mij jaarlijks het belastingvrije bedrag. Ze hebben mij in 2007 het eenmalig verhoogde vrijgestelde bedrag van 22048 Euro geschonken. Nu willen mijn ouders mij nog de 72713 Euro (100000 - 22048 - 5229) schenken. als ik boven staand lees begrijp ik dat ik volgend jaar in 2015 niet de 5229 belansting vrij mag ontvangen? klopt dat? Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste Li,
In 2015 kunt u niet nog een keer de normale eenmalige vrijstelling gebruiken als in 2014 de eenmalige verhoogde vrijstelling is benut. Dit staat los van de jaarlijkse vrijstelling in 2015, die mag u gewoon ontvangen.

S., 11-04-2014 18:19 #147
Vervolg op 139 en 145

Het bedrag is lager dan 100k

Broer betaalt een bedrag wat zus gebruikt om de hypotheek lager te krijgen, zodat zij de hypotheek op 1 naam kan zetten.
Zus stort zelf ook geld om de hypotheek omlaag te krijgen.

Broer moet uit hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen en hypotheek moet op 1 naam verder gaan.
De notaris is noodzakelijk voor de overdracht van de halve eigendom van broer en zus naar volledige eigendom van zus.

Broer kan geld naar zus storten of naar notaris, zodat die het doorstort naar de bank.
Ik denk dat de bank dan meer zekerheid heeft dat het geld van broer (schenking aan zus) en zus daadwerkelijk bij de bank terechtkomt.

Dit omdat u in 139 aangaf dat de storting pas mocht plaatsvinden na overdracht bij punt 3 (is nu weg?)

Wat is slimmer dat hij het stort op rekening van zus of op rekening van de notaris? Reactie infoteur, 12-04-2014
Beste S,
1. De schenking aan de zus is belastingvrij als zij dit geld gebruikt voor aankoop of aflossing hypotheek eigen woning. Na overdracht is het zeker haar eigen woning, maar als de bestaande hypotheek hoog genoeg is, hoeft niet op overdracht te worden gewacht. Wel kan e.e.a. samen worden gedaan bij de notaris.
2. Dan de bank. De bank zal de broer uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan als de hypotheek op naam van de zus in de opinie van de bank zeker genoeg is.
3. Die zekerheid is het snelste verkregen als de zus haar hypotheek verlaagt. Dat kan met zoals u aangeeft haar eigen storting en de schenking van de broer. De broer stort dan op rekening van de zus als schenking en de zus lost vervroegd af.
4. De bank kan ook genoegen nemen met een constructie die via de notaris loopt waarbij de zus vooraf al een deel inlost, de broer bij de notaris de schenking doet ter verdere aflossing en ook de overdracht plaats vindt. De keuze is aan u (i.s.m. de bank).

H. Gisberts, 11-04-2014 10:31 #146
Ik wil mijn zoon 75000,-- schenken in 2014 en gebruik maken van de vrijstelling.
Hij is bezig met de aankoop van een nieuwbouwwoning, waarvan de eerste termijnen eind 2014 of begin 2015 mogelijk betaald moeten worden, afhankelijk van de vordering van de bouw. Wat geldt voor 2014 als vrijstelling?
Als een voorlopige koopovereenkomst gesloten wordt en er wordt als voorschot op de grond 75000,-- betaald in 2014 ( omdat de bouw nog niet gestart is ), geldt dan de vrijstelling ook? Reactie infoteur, 11-04-2014
Beste H. Gisberts,
Als uw zoon in 2014 een woning koopt die in aanbouw is of nog leeg staat in de periode dat hij er nog niet in woont, dan is die maximaal drie jaar zijn eigen woning tot het moment dat hij er wel woont. Dat betekent dat als in 2014 uw schenking wordt benut voor de aanbetaling, aan de voorwaarden van de regeling is voldaan. Gaat de bouw vervolgens niet door, dan ontstaat er een nieuwe situatie.

S., 10-04-2014 20:32 #145
Vervolg op 139

Is het verstandiger dat de broer het geld naar de rekening van de notaris stort en dat dit na de overdracht door de notaris naar de bank wordt gestort?

Vriendelijke groet S Reactie infoteur, 11-04-2014
Beste S,
Als de broer 100k wil schenken bij overdracht kan hij voor zijn aandeel in het huis ook 100k minder vragen dan de waarde van overdracht. Dat kan als de schenking maar transparant wordt gemaakt. De notaris weet hier vast een goede passage voor en dan hoeft wellicht niets te worden overgemaakt.

Wim, 08-04-2014 21:50 #144
Beste infoteur,
Zeer recent heb ik een schenking van EUR 100.000 ontvangen.
Ik heb begrepen dat ik, om onder de belastingvrije regeling te vallen, in mijn geval EUR 100.00 -/- 5.229 (de normaal toegestane belastingvrije schenking) = EUR 94.771 moet gebruiken voor aflossing en/of woningverbetering.

In ieder geval mijn 1e hypotheek ad EUR 90.756 aflossen.
Blijft over EUR 4.015.
Ik heb ook nog een 2e krediethypotheek.
Mag ik het resterende bedrag ad EUR 4.015 gebruiken voor aflossing, of wordt dit onder deze regeling niet toegestaan omdat je bij een krediethypotheek afgeloste bedragen later weer kunt opnemen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Wim Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Wim,
1. Als u alleen de hoge schenking krijgt gaat er geen 5.229 euro af maar is alles belastingvrij als aan de regels wordt voldaan.
2. U mag ook op de krediethypotheek aflossen tot maximaal het bedrag dat er eind 2012 stond.

Pierre, 31-03-2014 21:29 #143
Geachte infoteur, Mij is nog steeds niet duidelijk hoe het met grond gaat. Onze situatie: We hebben een koophuis en tuin met hypotheek, daarnaast ligt een stukje gemeentegrond wat we kunnen kopen. Ik zie dat als uitbreiding en dus verbetering van het huis-met-tuin. Valt een schenking die ik krijg en waarmee ik die grond ineens betaal dus onder de vrijstelling? Maak ik de situatie gunstiger als ik het geld voor die grond eerst onderhands van de schenker leen, dan de grond koop, en daarna pas de schenking krijg, en daarmee dan de (onderhandse) lening aflos.
Als dit allemaal niet geldt. Waarom is er dan kennelijk( voor deze regeling) een verschil in koophuis-met-tuin kopen, en, nadat je een huis-met-tuin al een tijd hebt, je tuin uitbreiden (en dus verbeteren) dmv grond bijkopen.
Bij voorbaat dank, Pierre Reactie infoteur, 01-04-2014
Geachte Pierre,
De aankoop van een stuk grond zal geen probleem zijn als u ervoor zorgt dat het in 2014 ook kadastraal bij uw eigen huis wordt gevoegd.

Pieter, 29-03-2014 13:35 #142
Beste Infoteur,

Mijn hypotheek op ons huis bestaat eigenlijk uit 2 hypotheek delen. Deel 1 heeft meest van de rente nog aftrekbaar voor Belastingdienst.
Deel 2 heeft de rente niet (meer) aftrekbaar, want was eigenlijk deels overwaarde en deels consumptief gebruikt. Deze rente is dus eigenlijk de "duurste" rente en beter deze kwijt te raken.
Kan ik met de schenking (volgens de tijdelijke regels tot 31dec2014) dat deel 2 aflossen, of ben ik verplicht om deel 1 af te lossen omdat die rente nog aftrekbaar is (of iets dergelijks?).

groet,

Pieter Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Pieter,
De schenking is alleen belastingvrij bij de aflossing van lening 1 (de eigenwoningschuld).

Peter, 28-03-2014 17:52 #141
Bedankt voor de reactie infoteur op #137.

Nu heb ik een aanvullende vraag hierop. Als ik in 2013 van ouders het bedrag van € 20.000 heb ontvangen mag het dan wel als ik in 2014 van een derde nog een schenking ontvang?

Ik heb begrepen dat je van ouders, een familielid of van een derde € 100.000,00 mag ontvangen dus in totaal € 300.000,00.
Op de site van de rijksoverheid over schenken staat namelijk het volgende:

Wat houdt de verruimde vrijstelling schenkbelasting in?

U mag van een ouder, een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, ongeacht uw leeftijd. Het maximumbedrag geldt voor iedere afzonderlijke schenker. U mag dus bijvoorbeeld in totaal € 300.000 ontvangen als uw ouders, uw opa en uw vriend u elk maximaal € 100.000 schenken. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting.

Besteding schenking

Om gebruik te maken van de verruimde vrijstelling, moet u de schenking gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, of voor de aflossing van een eigenwoningschuld. Hieronder valt ook de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor een eigen woning. Het gaat hier om de eigen woning die u gebruikt als hoofdverblijf. Niet om 2e woningen.
Deze maatregel geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Daarnaast mag u de schenking ook gebruiken om een restschuld af te lossen. Deze moet zijn ontstaan door de verkoop van de eigen woning.

Verruimde vrijstelling verminderen met verhoogde vrijstellingen bij eerdere schenkingen

Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking door uw ouders? Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) aftrekken van de vrijstelling van € 100.000. Stel dat u eerder voor een bedrag van € 30.000 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal € 70.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning. Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Peter,
Ja u mag nog van een derde belastingvrij tot 100.000 euro geschonken krijgen, maar uw ouders worden als eenheid gezien.

M., 27-03-2014 21:24 #140
Goedendag,

Kan er gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van € 100.000,- in de volgende situaties?:
1. Aankoop (sloop)pand in 2014, er in 2014 feitelijk gewoond gaat worden in een tijdelijke woon-unit op het gekochte perceel. Men voornemens is om na de sloop een nieuwe woning op het perceel te bouwen en te betrekken in 2015.
2. Aankoop (sloop)pand in 2014, er in 2014 nog feitelijk, maar tijdelijk, gewoond wordt in dit pand. In 2014 gestart wordt met de sloop om voornemens in 2015 te starten met herbouw. Het resterende deel van 2014 wordt gewoond in een tijdelijke woon-unit op het perceel
3. Aankoop (sloop)pand in 2014, er in 2014 nog feitelijk gewoond wordt in dit pand. In 2015 wordt gestart wordt met de sloop en herbouw.
4. Aankoop bouwgrond met schuur waar een tijdelijke woon-unit op wordt geplaatst om hier in 2014 in te wonen. In 2015 wordt gestart met de feitelijke nieuwbouw.

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-05-2014
Goedendag M,
1. De regeling geldt voor de eigen woning, wat ondermeer inhoudt dat u op het adres van de woning bent ingeschreven in het GBA, het uw koopwoning is en het uw huis van hoofdbewoning is. Dat u de woning vervolgens gaat renoveren is niet van belang voor het begrip eigen woning.
2. De schenking kan belastingvrij worden gedaan, zodra de woning uw eigen woning is.
3. Als er op bouwgrond niets staat, kan dat niet uw eigen woning zijn.
4. Een nieuwbouwwoning moet binnen twee jaar zijn betrokken.

S., 25-03-2014 14:27 #139
Goedendag,

Een vraag over de schenking. Broer en zus hebben een gezamenlijke koopwoning. Broer wil van de woning af. Hij is bereid een deel te schenken aan zijn zus, zodat de hypotheek op 1 naam mogelijk is. De schenkingsovereenkomst als bovenstaand is ingevuld met reden "door begiftigde worden besteed aan de aflossing van een eigenwoningschuld (hypotheek)."
Moet broer het bedrag aan zus overmaken en zus het naar de bank overmaken? of mag broer het rechtstreeks aan de bank overmaken? Moeten er bij de overschrijving omschrijvingen staan zodat aangetoond kan worden dat dit een schenking betreft? Reactie infoteur, 11-04-2014
Goedendag S,
1. Als de broer zelf stort, is dat een extra aflossing op zijn aandeel in de hypotheek. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling bij schenken stort de broer het geld op de rekening van de zus met bijschrift voorwaardelijke schenking conform afspraak schenkingsovereenkomst. Daarna stort de zus het op de rekening van de bank. Of ze regelen het meteen bij de overdracht van het huis.
2. Bekijk wel of er een boeterente is verschuldigd (verschilt per bank).

D., 21-03-2014 19:51 #138
Ik overweeg in 2014 een huis te kopen met levering in 2015 en mijn ouders willen hiervoor een schenking doen.
Aan welke voorwaarde moet voldaan zijn om de schenking belastingvrij te ontvangen?
- Datum koopakte is in 2014 (vraag 65)
- Datum bij notaris getekende akte van levering is in 2014 (site Belastingdienst) Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste D,
De datum van de koopakte is maatgevend. Bespreek met uw notaris vooraf hoe hij dit wil vormgeven. Ook is een schenkingsakte nodig (mag ook onderhands).

Peter, 21-03-2014 14:41 #137
Mijn vraag is of ik nadat ik in december 2013 een schenking heb ontvangen van € 20.000,00 en dit heb afgelost op mijn hypotheek ik in 2014 nogmaals een schenking van € 20.000,00 mag ontvangen die ik dan ook weer ga aflossen op mijn hypotheek. Ik wil hierbij gebruik gaan maken van de vrijstelling van € 100.000,00.

Alvast bedankt voor uw reactie

Groeten Peter Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Peter,
De vrijstelling van 100k geldt eenmalig.

Pieter, 21-03-2014 11:48 #136
Beste Infoteur,

Valt een energiezuinige inbouw koelkast ook onder de vrijstellings regeling? (Dus niet de hele keuken vervangen).

MvG,

Pieter Reactie infoteur, 22-03-2014
Beste Pieter,
Alleen een nieuwe koelkast vervangen, ook al is die ingebouwd, lijkt me te weinig om over een verbetering van de woning te kunnen spreken. Het is eerder inboedel dan opstal.

Raymond Verhoog, 20-03-2014 18:17 #135
Beste L.S.

Hoe zit het als er dit jaar een nieuwbouwwoning wordt gekocht en geleverd en er pas in 2015 wordt opgeleverd. In casu is al geleverd en wordt er nu geschonken voor de resterende aanneemsommen waarbij een aantal aanneemsommen in 2015 vallen.

Dank,

Raymond Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Raymond Verhoog,
Het moment van aankoop of betaling aanneemsom is bepalend. Dit moet als het niet om een verbetering gaat, in 2014 zijn.

Marlene de Ruiter, 19-03-2014 18:30 #134
Mijn moeder gaat dit jaar gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Uiteraard los is de bijdrage af op mijn hypotheek. De vraag is ik ben woonachtig in Canada. Hoe los ik dit op met de belastingdienst in Canada?

Mvrgr
Marlene Reactie infoteur, 20-03-2014
Beste Marlene de Ruiter,
Omdat de woning in Canada een eigen woning is voor uw dochter in Canada, en omdat er een belastingverdrag is met Canada, zou de vrijstelling gewoon moeten gelden.

Jopie, 18-03-2014 05:41 #133
Beste informateur,

Mijn schoonouders willen hun grond verdelen over de 2 kinderen. Mag dit als belastingvrije schenking? Voor ons betekent dit een meerwaarde van het huis omdat aan onze tuin grenst en dus al bebouwd is. Het gaat om een stuk grond van circa 1500 meter (is nu nog landbouwgrond).

Groet Jopie Reactie infoteur, 18-03-2014
Beste Jopie,
Dit zou in drie stappen kunnen. Stap 1 is de overdracht van een stuk grond aan u (notaris) met een (onderhandse) familie-lening. Vervolgens voegt u de grond kadastraal bij uw eigen woning. En tot slot, stap 3, wordt de lening kwijtgescholden.

Lnaam, 16-03-2014 20:39 #132
Mijn vraag is kan ik ook een schenking doen als zij zelf nog een behoorlijk bedrag op de bank hebben? Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Lnaam,
Ja dat mag. Let er wel op dat de aflossing van de hypotheek (als het om de 100k gaat) plaatsvindt nadat de schenking is ontvangen.

Kim, 16-03-2014 18:04 #131
Dit jaar ontvangen we 30.000 euro, dit willen we besteden aan het kopen van een nieuw huis. Binnen welke tijd moeten we dit geld besteden. Mij is het nog onduidelijk hoeveel belasting wij moeten betalen voor het ontvangen van dit eenmalige bedrag. Het gaat om een geschenk van vader aan zoon. Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Kim,
Als u de 100k regeling wilt gebruiken voor de aankoop van het huis, moet dat dit jaar zijn, zowel de schenking als de besteding van de ontvangen schenking.

Saskia, 11-03-2014 13:39 #130
Ik heb alle reacties doorgelezen. De variant die ik nog niet gezien heb is deze: mag ik een deel van het geld dat ik als schenking ontvang ook besteden aan het bouwen van een schuur bij de woning? Reactie infoteur, 11-03-2014
Beste Saskia,
De schenking mag ook worden gebruikt voor de aanleg en onderhoud van de tuin. Daar horen een schuur, schutting, tuinpad en dergelijke ook bij.

Jo, 06-03-2014 22:11 #129
Vraag n.a.v. Uw reactie:
Dus als ik het goed begrijp kunnen we de schenking die we hebben gekregen in december 2013 ook nog besteden aan de kosten van de verbouwing die is gedaan in september 2013?

Ik lees verschillende berichten hier over. Reactie infoteur, 07-03-2014
Beste Jo,
U mag het geld gebruiken voor het schilderen en de tuin (de verbeteringen sinds de schenking).

Jo, 05-03-2014 11:03 #128
Wij hebben december 2013 een schenking gekregen van mijn ouders, nu hebben we september 2013 ons huis laten verbouwen en willen dit voorjaar ons huis laten schilderen en de tuin laten doen. Mogen wij de schenking hieraan besteden? Reactie infoteur, 07-03-2014
Beste Jo,
Dat mag voor alle verbeteringen na de schenking gedurende maximaal drie jaar (bewaar wel de bonnetjes en rekeningen als bewijs).

Marianne, 03-03-2014 10:39 #127
Goedemorgen.
Van mijn ouders krijg ik 40.000 euro. Echter we hebben nog maar een hypotheek van 30.000 euro.
Het bedrag wordt van de week overgemaakt. Ik zit dan met een gat van 10.000 euro.
Kan ik die 10.000 euro doorschenken aan onze zoon voor zijn hypotheekaflossing?
Mijn ouders zouden dat natuurlijk ook kunnen doen, maar dat ligt wat moeilijker met mijn broers. Reactie infoteur, 03-03-2014
Goedemorgen Marianne,
Ja u mag 10.000 euro als storting overmaken naar uw zoon voor zijn aflossing. Voor uw zoon is dat belastingvrij, maar voor u is 10.000 euro van uw ouders niet belastingvrij.

Nathalie, 02-03-2014 20:10 #126
Reactie/vraag n.a.v. uw antwoord:
terugdraaien schenking is geen optie helaas (te complex om uit te leggen hier), maar er is in 2013 toch heel duidelijk gepubliceerd dat je die schenking over 3 jaar kon spreiden bij aflossing hypotheek? Toch vreemd als dat zomaar ineens ingetrokken wordt dan… neem aan dat meer mensen hiermee in de problemen komen?

En accepteert de belasting wel de door mij per april en mei 2013 gedane aflossing van totaal 25.000 euro voor deze regeling, ook al is de lening pas in een schenking omgezet per half oktober 2013? Het is dan wel in hetzelfde jaar maar dus voor 1 oktober 2013 gebeurd…? Reactie infoteur, 03-03-2014
Beste Nathalie,
Helaas. De regeling is pas per 1 oktober 2013 ingegaan met een versneld besluit van toenmalig staatssecretaris Weekers, maar is niet met terugwerkende kracht voor geheel 2013 ingevoerd. Bovendien kon u in april 2013 onmogelijk van de tijdelijke verruiming weten. U kunt wel de jaarlijkse vrijstelling van ruim 5000 euro gebruiken of wellicht de eenmalig verhoogde vrijstelling die toen bestond tot een bedrag van 52.281 euro.

Nathalie, 27-02-2014 17:06 #125
Goedemiddag,
Mijn vraag is of het mogelijk is dat een in oktober 2012 verstrekte lening van 50.000 euro van mijn vader, die ivm de verhoogde vrijstelling aan kinderen, door hem per 15 november 2013 is omgezet in een schenking voor gebruik van een deel aflossing eigen woning, voor de belasting goedgekeurd wordt als er een bedrag van 25.000 euro extra is afgelost op de hypotheek in 2013, maar dat dit wel is gebeurd voor de datum van 15 november 2013 (in april en mei 2013 is nl. 2 keer 12.500 euro extra afgelost op de hypotheek). De reden hiervoor is dat in november 2013 de informatie mbt deze regeling nog overal anders verteld werd, ook door de belastingdienst waarmee ik gebeld had, nl. dat ook vervroegd aflossen over 3 jaar gespreid mocht worden, dus ik wilde hiermee in 2014 en 2015 aan de gang gaan om boete bij de hypotheekverstrekker te voorkomen. Die 25.000 euro had ik eerder dat jaar al afgelost van het bedrag van de lening die ik van mijn vader gekregen had.
Nu blijkt echter dat het gehele schenkingsbedrag ineens wel in het jaar van de schenking, in mijn geval dus 2013 afgelost had moeten worden!?… Ook is er in maart 2013 een HR ketel geplaatst in ons huis: kan dit ook (dus met terugwerkende kracht in het jaar 2013) gebruikt worden van dit schenkingsbedrag eigen woning?
Het resterende bedrag van 20.000/25.000 euro zal ik dan helaas dus moeten opgeven als "normale" schenking en daar zal ik dan dus wel belasting over moeten betalen (10%?) of heeft u een beter idee? Kan ik hierbij nog gebruik maken van het vrijgestelde jaarlijkse bedrag per kind voor 2014, dus ca. 5000 euro zonder dat mijn vader daar weer een verklaring oid voor moet opstellen?
Hartelijk bedankt voor uw antwoord alvast. Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Nathalie,
Waarom draait uw vader de schenking 2013 niet terug omdat u het geld niet in 2013 voor de aflossing van de hypotheek hebt gebruikt, en doet hij de schenking in 2014 nogmaals op voorwaarde dat u de schenking voor de hypotheek gebruikt? Dat kost u hooguit extra rente aan uw vader over 2013.

Margriet, 20-02-2014 20:58 #124
Hallo,

In december 2013 heb ik 100K ontvangen van mijn ouders. Met dat geld wil ik een ander huis gaan kopen. Eerst moet mijn huidige huis (hypotheek vrij) worden verkocht. Tot wanneer heb ik de tijd om een ander huis te kopen en wanneer moet ik aangifte doen bij de belastingdienst?

Mvg,
Margriet Reactie infoteur, 21-02-2014
Hallo Margriet,
De 100k is alleen belastingvrij als het in het jaar van schenking wordt gebruikt voor de verlaging van de schuld op het eigen huis. Als u het gebruikt voor een renovatie, hebt u nog maximaal twee jaar de tijd.

Christof, 20-02-2014 14:21 #123
Beste infoteur,

Mijn vader wil gebruik maken van de verruimde vrijstelling schenkingsrecht, en mij 100K schenken t.b.v. aankoop van een nieuw te bouwen huis. Dit heeft echter wat voeten in aarde:
- Ik ga in Frankrijk wonen, en het huis wordt mijn primaire woning.
-Grond en huis moeten nog worden gekocht/gebouwd.
-Ik blijf in Nederland werkzaam en belastingplichtig.
-Het zal niet lukken het huis in 2013 te laten bouwen, en dus kan ik niet aan de voorwaarde van overdracht in 2013 voldoen.

1:Mag de schenking gedaan worden t.b.v. verbetering/verbouwing van een nog niet in bezit zijnde/bestaande woning, teneinde de schenkingstermijn met twee jaar te verlengen?
2: Mag de schenking worden aangewend voor aankoop bouwgrond?

Met vriendelijke groet,
Christof Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Christof,
1. Overdracht in 2014 is ook goed.
2. De vrijstelling geldt alleen als het al uw eigen woning is.
3. De vrijstelling geldt niet voor de aankoop van bouwgrond alleen (zonder gebouw).

Guido, 20-02-2014 11:37 #122
Beste infoteur,

Het schenkbeslasting 2013 formulier invullen maar hoe dan? Ik heb in november 2013 100k ontvangen van mijn moeder. Hiervan wil ik 20k aan het huis besteden (verbouwing) en de rest 80k minus vrijstelling kind 10% schenkbelasting over betalen.
Wat vul ik nu in bij de vragen: 5A t/m 5i (staat ook nergens een vak waar je 20k kan invullen).

ps. (geen eerdere schenkingen ontvangen).

Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Guido Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Guido,
In dit geval is het het meest eenvoudige om twee formulieren in te vullen: voor 20k en 80k.

Moeloo, 19-02-2014 22:20 #121
Goedendag Beste infoteur,

Had een vraag, de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000, mag deze ook bij een nieuwbouw woning besteed worden aan aankoop keuken, badkamer, cv en dergelijke? Mag het trouwens ook voor meubels?

Mvg,
Moeloo Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Moeloo,
De schenking mag voor een keuken en badkamer worden gebruikt of een energiezuinige ketel: het moet een verbetering van uw huis zijn. Meubels komen niet hiervoor in aanmerking.

Annemarie, 18-02-2014 22:39 #120
Beste infoteur,

Ik wil in het kader vd verhoogde vrijstelling een stuk van mijn hypotheekschuld aflossen. Helaas kan ik bij mijn hypotheekverstrekker maar boetevrij aflossen tot de WOZ-waarde van de woning, en die is hoger. Is het mogelijk om bv via een escrow overeenkomst een afspraak te maken met de hypotheekverstrekker dat de schenking 2014 gebruikt zal worden ter aflossing vd hypotheek maar dan over meerdere jaren. Bv. een rekening openen die alleen aangewend kan worden voor de jaarlijks 10% aflossing. Bij voorbaat dank. Annemarie Reactie infoteur, 19-02-2014
Beste Annemarie,
De regeling eist dat het geld voor de hypotheek wordt gebruikt in het jaar van schenking. Alleen dat deel is belastingvrij.

Marc K., 04-02-2014 21:51 #119
Beste infoteur,

Een weduwnaar, zonder kinderen, overweegt om zijn broer en 2 zussen elk 100.000€ te schenken. 300.000€ totaal. Hij wil zelf de schenkingsrechten betalen. Wat is de situatie van de begunstigden indien de schenker binnen 5 jaar overlijdt? Moeten de begunstigden dan alsnog successierechten betalen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord
Marc. Reactie infoteur, 05-02-2014
Beste Marc K,
Als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning conform nieuwe regeling, valt deze buiten de erfenis. Ook als de schenker binnen vijf jaar komt te overlijden.

P. Verdouw, 04-02-2014 12:31 #118
Beste Infoteur,
Mijn dochter is dierenarts en heeft onlangs een bedrijfspandpand voor haar praktijk aangeschaft. Mag ik haar in het kader van de verhoogde vrijstelling € 25,000 belastingvrij schenken voor de aflossing van de hypotheek op dit bedrijfspand in plaats van het woonhuis?
Alvast bedankt,
Piet Reactie infoteur, 05-02-2014
Beste P. Verdouw,
Helaas geldt de 100.000 euro vrijstelling alleen voor een eigen woning.

Fred, 04-02-2014 10:50 #117
Beste infoteur,

Bedankt voor het antwoord. Graag wil ik nog reageren op je antwoord van #114.
Ik ben geen schuldenaar en eigenaar van de woning. Ik ga bij mijn vriendin wonen. Moet ik dan over de helft € 50.000 schenkingsbelasting betalen. Of kan ik mijn schenking van mijn ouders weer schenken aan haar?

Alvast bedankt,
Fred Reactie infoteur, 05-02-2014
Beste Fred,
AIs uw vriendin eigenaar van het huis is en wil blijven, is het geld dat u in het huis stopt een schenking, anders niet. In dat geval valt het geld dat u van uw ouders krijgt voor u niet onder de nieuwe regeling van 100k vrijstelling. Als u het geld doorsluist naar uw vriendin, voor haar wel. Als uw ouders het direct aan de vriendin geven is het ook onbelast.

Pascale, 01-02-2014 14:37 #116
In 2003 heb ik een huis gekocht en daarvoor van mijn vader 100.000 euro geleend. Daarnaast heb ik ook nog een hypotheek via de bank. Nu wil mijn vader mij de belastingvrije schenking van 100.000 euro geven. Kan ik hiermee mijn leningschuld laten vervallen? Met gesloten beurzen. Reactie infoteur, 03-02-2014
Beste Pascale,
Ja dat mag u met gesloten beurzen doen. Uw vader zet dan op papier dat hij u 100.000 euro schenkt gebruikmakend van de eenmalig verhoogde vrijstelling in 2014 die geldt als het geld wordt gebruikt voor de eigen woning, dat daarmee de onderhandse hypotheek bij hem van 100.000 euro wordt afgelost en deze derhalve per direct komt te vervallen.

Caro, 01-02-2014 08:31 #115
Als wij in 2014 een belastingvrije schenking ontvangen, op welke termijn moet dit geld dan besteed worden? Moeten wij dit geld ook in 2014 aan ons huis uitgeven? Reactie infoteur, 01-02-2014
Beste Caro,
Alleen bij de verhoogde vrijstellingen bestaat de verplcihting om het geld te besteden aan het eigen huis. Als het om de hypotheek gaat nog in 2014, en als het om een renovatie of verbetering gaat binnen uiterlijk drie jaar.

Fred, 29-01-2014 09:09 #114
Mijn vriendin en ik zijn samenwonend met een samenlevingscontract. Zij gaat op haar naam een woning kopen en wordt alleen eigenaar. We krijgen allebei een schenking van onze ouders van 50.000. Ben ik schenkingsbelasting verschuldigd omdat ik geen eigenaar ben? Of is dat niet zo omdat we fiscaal partners zijn. Mijn leeftijd is 38 Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Fred,
1. Omdat u jonger bent dan 40 jaar, hebt u zo wie zo recht op de eenmalig verhoogde vrijstelling van vrijstelling 25.096 euro. Dit geld is wel vrij besteedbaar.
2. Als u, uw fiscale partner, of u beiden eigenaar bent van een woning als hoofdverblijf spreken we over een eigen woning. Als u daar 50k aan besteedt, valt dat onder de regeling, maar bent u ook eigenaar.

Johanna, 28-01-2014 10:12 #113
Goedemorgen.
Onze pa is in oktober overleden, mijn ouders hebben een testament op langstlevende.
Mijn zus heeft 30 jaar geleden een deel van hun huis gekocht tegen een zeer gering bedrag echter nu blijkt dat er wat ruimten zijn die van hun gezamenlijk zijn.
Mijn moeder wil graag van haar gedeelten af dit ivm de evt kosten die zijn zou kunnen krijgen bij opname in een verzorgingshuis en om het onderhoud wat zij niet kan betalen.
Mijn zus is na het overlijden in november 2013 mantelzorger geworden voor mijn moeder.
Hoe kunnen wij dit alles het beste regelen met mijn moeder, we zijn met 4 kinderen. Mijn zus wil evt wel kopen en mocht dit niet lukken dat willen we graag schenken op papier van de woning naar de kinderen.
De WOZ waarde is op dit moment rond de 280.000 euro.
Graag hoor ik van u, met vriendelijke groet Johanna Reactie infoteur, 28-01-2014
Beste Johanna,
1. Ik zou eerst de nalatenschap van vader regelen, ook fiscaal. Dan is er duidelijk hoeveel geld er beschikbaar en te verdelen is.
2. Als de ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van het bezit van vader al van moeder en komt de andere helft (al dan niet met vruchtgebruik) in de verdeling. Dat zou betekenen dat het resterende aandeel van vader in het huis, ook in de verdeling komt en er dus inmiddels vele eigenaars zijn (versnippering).
3. De uitkoop van andere eigenaars is mogelijk voor een prijs waar de eigenaars het mee eens zijn.
4. Moeder kan haar deel in het huis schenken op papier, maar moet daarover wel rente betalen en moeder moet wel ergens kunnen wonen.

Rene, 27-01-2014 22:36 #112
Hallo
mijn vader en moeder gaan samen dit jaar naar een zorginstelling omdat mijn moeder een herseninfarct heeft gekregen en mijn vader niet voor haar kan zorgen. ze hebben een huis vrij van hypotheek ze willen mij het huis laten kopen en dan de 100.000 euro vrijstelling aan mij geven voor de hypotheek kunnen ze dat? omdat ze allebei naar de zorginstelling gaan valt dan het bedrag waarvoor ze het verkopen meteen in box drie? of kijken ze naar het vermogen van twee jaar terug?
graag hoor ik van u
rene Reactie infoteur, 28-01-2014
Hallo Rene,
1. Ja dat is mogelijk via de notaris waar u meteen de schenking regelt. Voorwaarde voor de extra vrijstelling is wel dat het uw hoofdwoning wordt.
2. Voor de eigen bijdrage in een zorginstelling geldt het eigen vermogen per 1 januari twee jaar terug.

Erhard Föllmi, 27-01-2014 22:26 #111
Hallo,
Ik begrijp uit de vragen en antwoorden hieronder dat de kosten voor verbetering van de tuin ook onder de verhoogde tijdelijke verruimde vrijstelling vallen. Geldt dat ook voor de kosten van het aanschaffen en installeren van zonnepanelen, vloerisolatie en een zonneboiler?
Ik hoor graag van u.
Vriendelijke groet,
Erhard Föllmi Reactie infoteur, 28-01-2014
Hallo Erhard Föllmi,
Ja deze verbeteringen aan het eigen huis tellen mee voor de extra vrijstelling.

Bert Brans, 26-01-2014 16:37 #110
Hallo,
Ik heb nog 15000 hypotheek. Mijn keuken vervangen worden ter waarde van 12500
Mijn moeder wil mij 30000( mijn zus ook ) schenken als eenmalige verhoogde schenking 2014
Het probleem doet zich voor dat mijn moeder onder bewindvoering staat ivm dementie
en mijn zus bewindsvoeder is, Mijn moeder heeft een lange schenking traditie
Begin dit jaar is er een schenking geweest van 5000 per kind waar de kartonrechter geen bezwaar tegen had gezien de schenking traditie. Kan de rechter bezwaren maken ondanks de lange schenking traditie. Dus het gaat om 15000 euro voor hypotheek aflossing en 12500 aanschaf nieuwe keuken voor mij en 30000 aflossing hypotheek van mijn zus
Graag hoor ik van u
Groet Bert Reactie infoteur, 27-01-2014
Hallo Bert Brans,
Een rechter zal het wel toetsen. Wat de uitkomst zal zijn, is vooraf moeilijk in te schatten (de schenkingstraditie helpt wel natuurlijk), omdat het om hogere bedragen gaat dit keer. Het hangt echt van de rechter af. Wat ook een rol kan spelen is of uw moeder dan nog genoeg geld overhoudt, maar ja wat is genoeg?

Alina, 26-01-2014 14:29 #109
Ik en mijn moeder hebben zo'n 10 jaar geleden een huis gekocht. Wij zijn ieder voor 50% eigenaar.

Mag mijn moeder haar deel van het huis tot € 100.000 (eenmalige verhoogde vrijstelling) aan mij schenken ipv het geld. Zo wordt het ook aangewend aan aankoop huis voor mij. Zo ja hoe regel ik dit dan via Notaris?

Hoor graag
Alina en moeder Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Alinea,
Drie dingen zijn dan nodig: 1) verkoop bij de notaris (akte) met verwijzing naar de schenkingsakte, 2) een schenkingsakte met de opschortende voorwaarde dat u het geld gebruikt voor de aankoop van het huis, 3) een aangifte schenkbelasting met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro. Het werkt alleen al u het huis koopt voor uw eigen bewoning.

Miranda, 22-01-2014 16:50 #108
Onze ouders zijn beiden bijna 80 jaar. Ze wonen in hun eigen huis, vrij van hypotheek. Hoewel ze nog redelijk gezond zijn, is pa aan het sukkelen en kan het zomaar zijn dat een van hen of wellicht beiden naar een verzorgingshuis zouden moeten.

Wij, hun 5 kinderen, zijn allemaal de deur uit, sommige getrouwd met kinderen en twee van de vijf zijn alleenstaand ouder met bijstandsuitkering en huurtoeslag.

Onze ouders willen natuurlijk graag zoveel mogelijk van hun huis aan ons schenken. Vermogen in box 3 hebben ze niet. Ze hebben als inkomen hun aowtje en een heel klein pensioentje. De waarde van hun woning is zo ongeveer € 220.000,--.

Wat kunnen zij het beste doen?
Op papier de woning aan ons schenken?
Ik begreep dat zolang een van mijn ouders in de woning blijft wonen de helft van de waarde in elk geval buiten box 3 blijft, zolang de woning niet is verkocht en dat de helft van de waarde na 2 jaar dan wel in box 3 valt. Dat betekent dan dat ze meer moeten bijdragen in de kosten voor het verzorgingstehuis. Als ze beiden hun huis verlaten voor een verzorgingstehuis, dan valt de woning meteen al in box 3?

Als ze de woning aan ons schenken en er zelf blijven wonen zolang dat kan, dan is dat voor ons vermogen neem ik aan in box 3. Dat zou dan betekenen dat mijn twee alleenstaande- ouder- zussen vermogen op papier hebben en dus geen aanspraak meer kunnen maken op de huurtoeslag. Klopt dat?

Mijn ouders willen natuurlijk liever niet hun huis opeten.
Wat kunnen ze/we het beste doen volgens u?

Hartelijk dank alvast voor uw moeite!
Met vriendelijke groet,
Miranda (ouders en zussen) Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Miranda,
1. Als één van de ouders naar een verzorgingshuis gaat en in het BRP is ingeschreven, blijft de woning maximaal twee jaar buiten box 3.
2. Als beiden het huis verlaten en het huis nog eigen bezit en is niet verkocht, is er een betalingsregeling voor de eigen bijdrage mogelijk (wordt wel box 3 vermogen):

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

3. Als uw ouders op papier schenken, zijn ze daarover wel rente verschuldigd en is de schenking voor de ontvangers vermogen in box 3 als het op 1 januari van een jaar in het bezit is.
4. Extra vermogen boven de vrijstellingen heeft gevolgen voor de huurtoeslag en bijstandsuitkering.
5. Afhankelijk van de omvang van de schenking is schenkbelasting verschuldigd.
6. Het lijkt niet verstandig om meer te schenken dan de vrijstellingen in box 3 mogelijk maken bij de kinderen. Het vermogen bij de ouders wordt zo minder, terwijl de huurtoeslag en bijstandsuitkering onaangetast blijft

René, 21-01-2014 11:46 #107
Vraag;
Ik heb in 2003 en 2006 de éénmalige verhoogde vrijstelling van 35000,00 euro aan mijn 2 kinderen geschonken. Kan ik nu in 2014 aan beiden 100,000,00 belastingvrij schenken óf moet ik die 35000,00 euro hiervan aftrekken en mag ik dus maar 65000,00 euro schenken? Of moet ik alsnog over die 35000,00 euro belasting betalen… en hoeveel? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste René,
U mag dan nog per kind tot 65.000 euro belastingvrij schenken als het geld wordt gebruikt voor de eigen koopwoning.

Hey, 21-01-2014 09:48 #106
Beste Infoteur,
Van mijn opa heb ik €50.000 gekregen eind december ter besteding bij de aankoop / verbouwing mijn eigen woning.
Nou lees ik "Vrijstelling schenking 2014: 2.092 euro jaarlijks aan iedereen, zonder beperking in de besteding van het geld (geen apart doel).". Kan dit bedrag worden afgetrokken van dat geldbedrag, waarbij € 2.092 geheel vrij te besteden is aan andere dingen (meubilair e.d.)? Zo ja, betekent het dan twee keer € 2.092 gezien ik het geldbedrag in 2013 heb ontvangen? Reactie infoteur, 21-01-2014
Beste Hey,
Het is fiscaal niet toegestaan om van en de jaarlijkse vrijstellling en de eenmalige vrijstelling in een zelfde jaar gebruik te maken. Die 50k zult u aan uw huis moeten besteden en aangezien u het geld al in 2013 ontving aan de verbetering van uw huis. De aflossing van een hypotheek moet immers in hetzelfde jaar als de schenking plaats vinden, voor een verbouwing of verbetering is er meer ruimte in de tijd.

Roelof, 20-01-2014 12:24 #105
Samen met mijn broers ben ik mede eigenaar van het huis van mijn moeder. Nu is mijn moeder naar verzorgingstehuis gegaan en wil ik mijn eigen huis verkopen en in het huis van mijn moeder gaan wonen. Maar om het huis geheel in eigendom te krijgen zou ik mijn broers moeten uitkopen. Is dit ook evt. via de verruimde schenking te realiseren? M.a.w. kunnen mijn broers hun eigendomsdeel aan mij schenken? Reactie infoteur, 20-01-2014
Beste Roelof,
Ja uw broers kunnen hun deel in het huis tot een maximum van 100.000 euro belastingvrij aan u schenken als u er gaat wonen. Maak de schenking wel zichtbaar en laat dit via de notaris lopen (betreft immers onroerend goed). De redenering is dat u door de schenking een lagere hypotheek voor uw eigen huis kunt nemen.

Joost, 20-01-2014 12:02 #104
Wij willen een nieuwe woning kopen en houden een restschuld over na verkoop van onze huidige woning. Mijn ouders willen ons geld lenen voor het inlossen van de restschuld. Mogen wij de rente van deze lening aftrekken voor de belasting? Reactie infoteur, 20-01-2014
Beste Joost,
Ja u mag de rente op een restschuld 10 jaar aftrekken. Maak wel aantoonbaar dat u de rente ook betaalt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/108867-hoge-rente-restschuld-fiscaal-aftrekbaar.html

Rick, 18-01-2014 21:40 #103
Mijn ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, maar mijn vader heeft alzheimer en zit in een verzorgingstehuis.
Nu hebben mijn ouders hun huis verkocht en wil mijn moeder mijn zus en mij een schenking doen. Dit is dan voor verbouwing van de woning en aflossing van de hypotheek. Mijn vraag is of dit mag en moeten we hiervoor naar een notaris.
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Mvg Rick Reactie infoteur, 19-01-2014
Beste Rick,
Ja dat mag en hiervoor hoeft u niet naar de notaris. Wel moet de schenking op papier staan met daarin de opschortende voorwaarde dat het geld ook aan uw eigen woning wordt besteed. Vervolgens moet aangifte schenkbelasting worden gedaan, waarin beroep wordt gedaan op de verruimde vrijstelling van 100 k.

Gio, 18-01-2014 15:51 #102
Mijn moeder woont alleen in een huis wat haar eigendom is. Zij is bijna 90 jaar. Kan zij mij op papier al €100.000,- schenken evenals mijn 2 broers en zus. Met de bedoeling dat het huis over b.v. 2 jaar verkocht wordt. Bij de verkoop van het huis komt het geld dus daadwerkelijk beschikbaar, is dan de huidige vrijstellingsregel nog van toepassing? Reactie infoteur, 19-01-2014
Beste Gio,
Jullie moeder mag op papier schenken, maar omdat het niet jullie eigen huis wordt in fiscale zin (dat jullie er ook wonen) geldt niet de vrijstelling van 100.000 euro.

Willemijn, 13-01-2014 23:17 #101
Mijn partner en ik beëindigen ons samenlevingscontract en hebben een gezamenlijke woning, ieder de helft. Hij neemt de woning over en ontslaat mij van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Er is een onderwaarde en we willen geen verrekening van deze onderwaarde laten plaatsvinden. Betekent dit een schenking van 30-40k van mijn ex-partner aan mij? Ik ga een nieuwe woning kopen. Wat betekent deze schenking mbt de schenkingsbelasting? Reactie infoteur, 14-01-2014
Beste Willemijn,
1. Uw partner kan u niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan, want u bent en blijft hoofdelijk aansprakelijk naar de bank toe totdat de bank aangeeft dat u niet meer hoofdelijk aansprakelijk bent. De aansprakelijkheid blijft tot dat moment gehandhaafd, uw partner kan wel uw schuld overnemen.
2. Het hangt helemaal van jullie samenlevingscontract af wat e.e.a nu betekent. Als via het contract alles gemeenschappelijk was, is het kwijtschelden van uw schuld door uw partner geen schenking zolang dit gebeurt tijdens de looptijd van het contract. Daarna kwijtschelden (als het contract is opgezegd) is het wel een schenking. Als alles gescheiden is, is het ook een schenking.

A. Don, 12-01-2014 12:49 #100
Als de schenking wordt gebruikt voor het verbeteren of onderhouden van de woning dan moet dit "aantoonbaar" zijn. Natuurlijk zijn rekeningen van een aannemer en b.v. materialen een manier om iets "aantoonbaar" te laten zijn. Hoe kan ik omgaan met kosten die ik maak waar geen officiele rekening tegenover staat? (denk aan een financiele vergoeding voor mensen die mij helpen met hand- en spandiensten of kosten die ik maak door bv een aanschaf van tweedehands gereedschap)
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-01-2014
Beste A. Don,
U hebt een officiële rekening, afschriften of bonnetjes nodig om e.e.a. aan te kunnen tonen.

Jan K., 10-01-2014 17:37 #99
Wij wonen in belgie, op dit moment. Mijn ouders wonen in nederland. indien wij het appartement kopen van onze ouders voor bv. 100.000,- en hun hierin laten blijven wonen. kunnen wij dan ook gebruik maken van deze regeling.

alvast bedankt voor de reactie.
groetjes Jan Reactie infoteur, 10-01-2014
Beste Jan K.,
Als uw in het huis blijven wonen en u in België blijft wonen, is het huis in Nederland fiscaal beschouwd niet jullie eigen woning, maar een tweede huis. Dat zou betekenen dat de vrijstelling niet geldt.

Annie, 06-01-2014 20:40 #98
L.S.,

Ik woon samen met mijn zus, het huis is mijn eigendom, de hypotheek en alle andere vaste lasten betalen we samen, we voeren een gezamenlijke huishouding. Nu wil ik de helft van het huis aan mijn zus schenken, mag dat schenkbelastingvrij, en hoef ik dan geen overdrachtsbelasting te betalen? Moet de bank akkoord gaan als ik haar de helft schenk omdat er nog een hypotheek op het pand rust? Moet e.e.a. notarieel vastgelegd worden?

Alvast dank voor uw reactie,

Annie Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Annie,
1. Overdracht van (een deel van) de eigendom van onroerend goed bij leven moet in ons land altijd via de notaris verlopen.
2. Deze overdracht kan nu inderdaad belastingvrij tot de waarde van 100.000 euro.
3. Een gewijzigde eigendomsverhouding moet u wel aan de bank melden. Dit kan ook leiden tot een andere hypotheek.

Frank, 06-01-2014 15:01 #97
Beste,

De verhoogde vrijstelling is alleen mogelijk wanneer deze gebruikt wordt voor aankoop OG of aflossing op hypotheek.
Mag/kan ook ander OG worden geschonken wanneer de ontvanger vanuit eigen middelen gaat aflossen op hypotheek eigen woning? Overdracht van dit OG is dan uiteraard notarieel incl. betaling van overdrachtbelasting Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Frank,
Het moet altijd gaan om onroerend goed dat voor de ontvanger een eigen woning is in box 1 van de inkomstenbelasting of een eerdere restschuld.

Martien, 06-01-2014 12:18 #96
Ik ben in het bezit van een recreatiewoning van steen midden in een dorp in Nederland. Het staat dus niet op een park. Deze woning is hypotheekvrij. Mag ik deze aan mijn dochter belastingvrij schenken? De woning mag overigens ook permanent bewoond worden maar daar is op dit moment geen sprake van. Dank u voor het antwoord. Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Martien,
Een recreatiewoning wordt meestal niet gezien als eigen woning, een voorwaarde voor deze regeling. Als het wel een eigen woning wordt, kan het wel, maar moet nog wel overdrachtsbelasting worden betaald.

Peter, 05-01-2014 19:31 #95
De vrijstelling van €100.000 is van toepassing voor o.a hypotheek aflossing en aankoop van eigen woning in Nederland! De gever woont in Nederland en zijn zoon is woonachtig en werkzaam in Bonaire. Indien de zoon de schenking wil gebruiken voor de aankoop van een eigen woning aldaar, is dan de vrijstelling van toepassing? De zoon is werkzaam bij een vliegmaatschappij van Bonaire. Op zijn loon wordt belasting ingehouden. Hij lijkt dus buitenlands belastingplichtig. Dank u voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Peter,
Omdat de woning op Bonaire een eigen woning is voor uw zoon in Bonaire, en omdat er een belastingverdrag is met Bonaire, zou de vrijstelling gewoon kunnen gelden.

Bente, 03-01-2014 15:47 #94
De jaarlijkse schenkingsbedragen kloppen niet. Op de site van de belastingdienst staat voor kinderen een bedrag van € 5229 en voor kleinkinderen en overige personen € 2092. Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Bente,
Zie tabel. Bedankt voor het opmerken.

Gera, 03-01-2014 13:12 #93
Beste Infoteur,
Onder verwijzing naar uw antwoord op #91 (en #90) :het is dus zo dat het doel waar het voor gebruikt wordt dezelfde moet zijn?
Het ene deel gebruiken voor verbetering (als in b.v. het vervangen van een schuur en/of zonnepanelen)en het andere deel voor het schrappen van een onderhandse lening mag dus niet als ik het goed begrijp? (Met excuses voor de vele vragen overigens) Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Gera,
Neen hoor. Het gemeenschappelijke is dat het geld moet worden besteed aan de eigen woning. Dat kan een extra aflossing van een hypotheek of restschuld zijn, afkoop van erfpacht of een verbetering zijn. In de schenkingsakte moet de voorwaarde staan dat het geld daarvoor wordt besteed. De ontvanger mag het bedrag dus over een aantal zaken voor de eigen woning spreiden.

Tinus, 02-01-2014 22:56 #92
Beste infoteur,

Is de schenking ook belastingvrij wanneer ik de woning van mijn vader koop en de 100.000,- bij de overdracht verrekend wordt?
De woning wordt dan ook mijn hoofdverblijf, waarbij gezegd moet, dat mijn toekomstige ex vrouw blijft wonen in de huidige woning die nog ons gezamenlijk eigendom is en blijft. Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Tinus,
Ja, maar maak het bedrag van de schenking zichtbaar. Dus verkoopprijs is gelijk aan X waarbij met de schenking van 100.000 euro nog verschuldigd is X-100.000 euro (kost wel overdrachtsbelasting). Uw andere woning wordt als het niet te koop staat voor uw aandeel daarin box 3 vermogen. U kunt namelijk maar één eigen woning hebben volgens de fiscale regels.

Gera, 02-01-2014 17:41 #91
Beste infoteur,
Hartelijk dank voor uw reactie op vraag #90. Een geldelijke schenking in de vorm van een bedrag, b.v. € 50.000,- via een bankoverschrijving plus een kwijtschelding van € 50.000,- op die onderhandse lening waardoor de totale schenking
€ 100.000,- is, zou dan samen onder de vrijstelling vallen?

Mvg,
Gera Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Gera,
Als ook het geld van de overschrijving voor de hypotheek van het eigen huis wordt gebruikt wel. Zet op papier dat het een voorwaardelijke schenking is met als voorwaarde dat het geld voor het eigen huis wordt gebruikt en doe aangifte voor de vrijstelling bij de belastingdienst. Dit papier kan uit twee delen bestaan waarbij met het schrappen van een deel van de hypothecaire lening direct aan de voorwaarde is voldaan.

Gera, 02-01-2014 11:01 #90
Beste infoteur,
Zou de schenking ook mogen bestaan uit de combinatie van een bedrag en een (evt. gedeeltelijke) kwijtschelding van een onderhandse (wel geregistreerde) lening?
Of moet het echt gaan om dezelfde ‘soort’ schenking?

Mvg,
Gera Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Gera,
Het schrappen van een deel van een onderhandse hypotheek is ook een schenking. Als het een hypotheek voor de eigen woning is, valt deze schenking binnen de regels van de 100.000 euro belastingvrij. Zet dit wel netjes op papier en pas het bedrag aan overblijvende rente aan.

Barbara, 01-01-2014 22:55 #89
Beste infoteur,
Als ik de schenking van mijn moeder investeer in bouwgrond op Curaçao, zal het denk ik niet belastingvrij zijn toch? Curaçao is wel een onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden, maar belastingtechnisch toch onafhankelijk?

Mvg Barbara. Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Barbara,
Deze belastingvrijstelling geldt inderdaad niet voor Curaçao.

Henk Jansen, 01-01-2014 21:10 #88
In het informatieve deel van deze website staat :

Vrijstellingen schenkbelasting 2014, de eenmalig verhoogde vrijstelling

In tabel 1 komt u zowel de jaarlijkse vrijstelling tegen als de eenmalig verhoogde vrijstelling. De regels hierbij zijn dat per kind één keer van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik mag worden gemaakt en jaarlijks van de jaarlijkse vrijstelling, maar nooit van beide in hetzelfde jaar. U moet dus kiezen.

terwijl op de vraag van Marcel, het volgende antwoord wordt gegeven:

Marcel, 04-12-2013 14:04 #75

Mijn ouders hebben ons (2 kinderen) in juli 2013 ieder 5.000 euro geschonken (niet bedoeld voor aflossing van hypotheek). Nu willen ze ons in januari ieder 60.000 euro schenken wat we beide aan onze hypotheek zullen besteden. Mogen mijn ouders ons in juli 2014 weer 5.000 euro schenken (niet bedoeld voor aflossing van hypotheek)?
Is bovenstaande conform de regels?

Reactie infoteur, 05-12-2013

Beste Marcel
Ja dit is conform de regels.

Dit is toch in tegenstelling met elkaar?

Aangezien ik met mijn broer ons in eenzelfde situatie bevinden is de vraag wat is nu de regel?

Zie graag uw reactie tegemoet.

Groet, Henk Jansen Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Henk Jansen,
De 60.000 euro en de 5000 euro zijn in dat voorbeeld niet beide vrijgesteld van schenkbelasting. Er moet dus een keuze worden gemaakt. Maar een schenking bovenop de schenking uit 2013 is wel toegestaan.

Michiel, 01-01-2014 15:14 #87
Mijn partner heeft in 2003, voor zij mijn fiscale partner werd, 21000 euro van haar ouders gekregen bij wijze van eenmalig vrijgestelde schenking. Daar is waarschijnlijk geen schenkingsaangifte van gedaan.
Mogen haar ouders aan mij eenmalig vrijgesteld 100.000 of 79. 000 euro schenken voor een huis? Moet er uberhaupt nog rekening worden gehouden met de schenking van 21000 euro of is dit verjaard?

Mvg Michiel Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Michiel,
Officieel moet er 21.000 euro in mindering worden gebracht op de 100.000 euro belastingvrij.

Richard, 17-12-2013 11:21 #86
Mijn ouders gaan ons een schenking geven die gebruikt moet worden voor verbeteringen aan het huis. Nou was ik benieuwd of de tuin ook onder deze regeling valt of dat het alleen dingen zijn die het huis fysiek aan gaan?

Mvg Reactie infoteur, 18-12-2013
Beste Richard,
Verbeteringen aan de tuin bij de eigen woning tellen ook mee.

Nick, 16-12-2013 14:27 #85
Mijn moeder wil 20.000 E schenken voor de aflossing van mijn hyptheek. Maakt het iets uit of ze dat nog dit jaar (2013) doet of volgend jaar (2014)? Iemand vertelde mij namelijk dat als ze het volgend jaar schenkt dat dat nadelig zou zijn als ze ooit naar een zorginstelling oid zou moeten, dan zouden wij daar aan de kosten bij moeten dragen? Terwijl als ze in 2013 nog schenkt zou dat niet zo zijn? Regels zouden in 2014 anders zijn?
M. vr Gr. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Nick,
Het vermogen telt mee bij het bepalen van de eigen bijdrage in een verzorgingshuis:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

Nico, 16-12-2013 11:06 #84
Hallo,
1. vallen de kosten voor aanschaf nieuwe keuken ook onder kosten voor verbetering/ onderhoud eigen woning?
2. Is het toegestaan om de kosten voor verbouwing/ aflossing te maken in oktober en november 2013 en het bedrag van de schenking over te maken in december 2013? Of moet het schenkingsbedrag eerst worden overgemaakt? Reactie infoteur, 16-12-2013
Hallo Nico,
1. Een nieuwe keuken valt ook onder verbetering.
2. Eerst de schenking, dan de betaling van aanschaf. Bestellen in 2013 en betalen in 2014 lijkt me geen probleem. Maar betalen in 2013 en de schenking ontvangen in 2014 wel.

Bart, 15-12-2013 10:39 #83
Kan ik de 100.000 schenking aflossen op de hypotheek van mijn eigen woning (1e huis) en vervolgens met de bank afspreken dat ze het bv 1 dag later doorstorten/aflossen op de hypotheek van mijn 2e woning (waarbij de hypotheek op de 1e woning weer wordt verhoogd), de tweede woning is niet verkocht en verhuur ik (box3)?

Ik zou dit willen omdat de rente hoger is op de 2e woning en er geen hypotheekrenteaftrek op de 2e woninghypotheek zit. Reactie infoteur, 16-12-2013
Beste Bart,
Dat kan alleen als u de hypotheek op het eerste huis weer verhoogd, waarvan vervolgens de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Gewoon doorstorten zal niet gaan.

Marco, 12-12-2013 15:38 #82
Kan aflopende lijfrente verzekering geschonken door mijn ouders ook gebruikt worden voor aflossing hypotheek? Wat voor regels gelden hiervoor? Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste Marco,
Op zich kan een lijfrentepolis worden geschonken, maar die past maar voor een klein deel binnen de regeling omdat u een jaarlijkse uitkering krijgt terwijl de betaling aan het huis eenmalig is. Met de netto contante waarde kunt u ook geen hypotheek aflossen, tenzij u het beleent.

Brax, 12-12-2013 12:51 #81
Beste infoteur,

Begin dit jaar hebben we een huis gekocht en daarbij heb ik €25.000 geleend bij m'n ouders tegen 4% rente. We betalen elke maand de rente voor dit bedrag aan mijn ouders. Kunnen we hiermee stoppen en de €25.000 als schenking aanschouwen? Of moeten we dit nog ergens vermelden? Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste Brax,
Uw ouders moeten op papier zetten dat ze u dat bedrag schenken waardoor de lening vervalt (plaats, datum).

Anja, 11-12-2013 20:55 #80
In 2013 zijn we naar de notaris geweest voor een schenking op papier.Nu heb ik gehoord dat je in 2014 niet meer naar de notaris moet voor een schenking op papier.Is dat zo? Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste Anja,
Dat hangt er vanaf wat er in de schenkingsakte staat en hoeveel u wilt schenken.

Joris, 10-12-2013 10:11 #79
Beste infoteur.

Ik heb i.v.m. de aankoop van mijn huis in 2011 geld geleend van mijn ouders. Hier hebben we een contract over opgesteld en ik betaal maandelijks de rente inzake deze "hypotheek" aan mijn ouders. Ook sturen ze me elk jaar een jaaroverzicht van de de stand.

Kom ik ook in aanmerking voor de vrijstelling van 100.000 indien zij dit schenken aan mij, waarmee mijn schuld aan hun daalt met 100.000, ondanks dat hypotheekverstrekker en schenker in dit geval dezelfde persoon is? Reactie infoteur, 10-12-2013
Beste Joris,
Ja, die schenking valt ook onder de nieuwe regeling.

Gied, 09-12-2013 10:27 #78
Beste infoteur, mijn moeder van 82 wil mij 100.000 schenken om mijn woninghypotheek af te lossen. In principe dient de hypotheekaflossing plaats te vinden in het jaar van schenking, echter de hypotheekverstrekker is niet bereid om hier dit jaar nog aan mee te werken. Volgens de hypotheekverstrekker kan aflossen pas weer in 2014. Vanwege de eigen bedrage regeling AWBZ, in geval mijn moeder in de toekomst hulpbehoevend zou worden, streven we er na om haar box 3 vermogen per 1 januari 2014 zo laag mogelijk te krijgen. Ik heb begrepen dat wanneer de schenking dit jaar plaatsvindt en de hypotheek in 2014 wordt afgelost, de schenking wordt geacht in 2014 te hebben plaatsgevonden. Houdt dit in dat mijn moeder het bedrag van de schenking, ook al heeft ze deze niet meer in haar bezit, alsnog bij haar box 3 vermogen 1 januari 2014 dient op te tellen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Gied,
Als jaar van schenking geldt het belastingjaar waarin de schenking gedaan is. Overigens geldt voor de eigen bijdrage dat er zelfs twee jaren wordt teruggekeken:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

Han, 06-12-2013 21:07 #77
Infoteur, bedankt voor uw reactie. Ik zie op deze site zoveel ouders die € 100.000 willen schenken, maar vanwege een eerdere schenking slechts nog geen € 50.000 vrij kunnen schenken.
Waarom wordt er niet geprobeerd om via de site met elkaar in contact te komen.
Samen met een andere ouder die €100.000 wil schenken aan een kind, maar ook gehinderd wordt door een eerdere schenking, kan je namelijk aan beide kinderen het volledige bedrag vrij van schenkbelasting schenken! Jij schenkt aan het kind van de ander en hij aan jouw kind. Als je de ander niet goed kent, kan je dit voor alle zekerheid via een notaris doen.
De kinderen moeten het geld natuurlijk wel gaan gebruiken voor woning of studie.
Als je dit b.v. met twee andere ouders zou doen, kan op deze manier aan drie kinderen elk € 200.000 vrij geschonken worden.
(Met andere ouder bedoel ik natuurlijk steeds 1 ouder van een ander gezin.) Reactie infoteur, 08-12-2013
Beste Han,
Tja, wie weet wordt uw suggestie opgepikt.

Han, 05-12-2013 12:51 #76
Moet een in het jaar 2004 aan een kind gedane, toen eenmalig vrijgestelde schenking, maar niet(!) speciaal voor woning of studie, van € 21.209, nu echt nog afgetrokken worden van die huidige voor woning of studie vrijgestelde € 100.000? Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Han,
2004 is lang voor de nieuwe wet van successie en schenkingen, want die is uit 2010. Officieel zou de eerdere schenking er wel vanaf moeten.

Marcel, 04-12-2013 14:04 #75
Mijn ouders hebben ons (2 kinderen) in juli 2013 ieder 5.000 euro geschonken (niet bedoeld voor aflossing van hypotheek). Nu willen ze ons in januari ieder 60.000 euro schenken wat we beide aan onze hypotheek zullen besteden. Mogen mijn ouders ons in juli 2014 weer 5.000 euro schenken (niet bedoeld voor aflossing van hypotheek)?
Is bovenstaande conform de regels? Reactie infoteur, 02-01-2014
Beste Marcel
In 2014 moeten uw ouders kiezen voor de eenmalig vrijstelling of de jaarlijkse. Beide in hetzelfde jaar is niet toegestaan.

M. van Swam, 04-12-2013 11:37 #74
Mijn ouders willen ons (5 kinderen) € 30.000,-- schenken. Dus totaal € 150.000,--. Mag dit volgens de eenmalig verhoogde vrijstelling? Wij hebben in mei 2013 ook elk € 5.000,-- gekregen. Moet die € 5.000,-- ook voor de eigen woning besteedt worden? Reactie infoteur, 04-12-2013
Beste M. van Swam,
De eerste 5.000 euro die u noemt vallen onder de jaarlijkse vrijstelling en is bestedingsvrij. De 30.000 euro per kind vallen onder de nieuwe regeling als het geld wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek van de eigen woning.

J. N. van Wijngaarden, 02-12-2013 13:24 #73
Ik zie dat u € 5141,00 aanhoudt voor 2014 als vrijgesteld schenkingsbedrag aan kinderen, maar op de site vind ik hierover geen informatie. Klopt dit bedrag? Reactie infoteur, 02-12-2013
Beste J. N. van Wijngaarden,
Zie tabel 1.

M. Jonge, 02-12-2013 10:56 #72
Beste infoteur,
Kan ik 100.000 euro vanuit mijn zakelijke BV schenken aan mijzelf als prive-persoon met als doel om een deel van mijn hypotheek af te lossen? Normaliter zou ik 25% dividendbelasting moeten betalen bij het overhevelen van bedragen naar prive.

IK hoor graag van u, bij voorbaat dank.

Mvg,
M. Jonge Reactie infoteur, 02-12-2013
Beste M. Jonge,
Een schenking vanuit de bv kan wel, maar is met 25% belast (box 2), volgend jaar is dat (tijdelijk) 22%.

Albert, 28-11-2013 16:06 #71
Beste infoteur,
Vorige woning is verkocht met 50k winst. Nieuwe woning gekocht voor 200k en de winst breng ik niet in, dus hypotheek is 200k en eigen woning reserve blijft 50k. Vanwege wetgeving mag ik dus maar over 150k rente aftrekken en over 50k niet. Nu krijg ik vanwege belastingvrije schenking 50k van familie die ik aflos op mijn hypotheek.
Wordt nu mijn hypotheek 200 - 50 = 150k en mag ik hiervan de rente geheel aftrekken?
Ik hoor graag van u,
Albert Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste Albert,
Als u nu 50k aflost houdt 100k aan hypotheek met een aftrekbare rente over.

Jan, 25-11-2013 22:28 #70
Ik heb mijn hypotheek afgelost in januari 2013. mijn ouders schenken mij in november 2013 het belastingvrije bedrag van 100.000 euro. wat ik moet aflossen voor het huis, kan ik deze aflossing van januari 2013 meenemen in de schenking?

groet Jan Reactie infoteur, 26-11-2013
Beste Jan,
Neen helaas, uw aflossing vond plaats voordat de vrijstelling gold. De vrijstelling is pas per 1 oktober 2013 ingegaan.

Hans, 21-11-2013 12:32 #69
Beste inforteur,

Mijn tweede vraag #64 is denk ik verkeerd begrepen.

Ik heb nog nooit een schenking ontvangen, als ik dit jaar 100.000 van mijn ouders ontvang.
Moet ik dan de volledige 100.000 in mijn huis stoppen of, mag dit verminderd worden met de 'basis verhoogde schenking' en mag ik dan maximaal 100.000- 24.676=75.324 aflossen. (mij is namelijk niet duidelijk of de 24.676 al voor studie of huis bedoeld is).

Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Hans,
Als u nog niet eerder een schenking hebt ontvangen en u bent jonger dan 40 jaar (of uw partner), dan kunt u het bedrag opsplitsen in een vrij te besteden belastingvrij bedrag tot 24.676 euro en de rest (samen 100.000 euro) belastingvrij stoppen in de aflossing van uw hypotheek. Als de veertigjarige leeftijd inmiddels is bereikt, zou het geld wel volledig geoormerkt moeten zijn voor uw eigen huis.

Koen, 20-11-2013 21:47 #68
Beste infoteur. In april 2013 hebben mijn ouders mij 50.000 euro geschonken waarvoor nog geen aangifte is gedaan. In december willen mijn ouders nogmaals 50.000 euro schenken die ik wil besteden voor de aflossing van mijn hypotheek. Is het mogelijk om de eerdere schenking, waarvoor een onderhandse schenkingsovereenkomst is opgesteld, terug te draaien en vervolgens in december 100.000 euro te schenken die dan onder de schenkingsvrijstelling valt? Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Koen,
Officieel kan dat alleen als het geld dat eerder is gestort, wordt teruggestort en dan een schenking plaats vindt van 100.000 euro.

Matthias, 20-11-2013 14:50 #67
Beste infoteur. Onder verwijzing naar #43: ook ik ontving van mijn ouders in 2010 een schenking (24.144 euro), met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Dus niet met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een eigen woning. In verwarring of ik na 1 oktober 2013 in aanmerking kom voor de eenmalig verruimde regeling, belde ik de Belastingtelefoon. Aldaar werd mij verzekerd dat, hoewel de eerdere schenking na 31 december 2009 plaatsvond en niet voor een eigen huis, mijn ouders toch opnieuw belastingvrij kunnen schenken, en wel 100.000 minus de eerdere 24.144. Dit staat haaks op onderstaande berichten #42 en #43, waarin vermeld wordt dat Weekers besloten heeft mijn geval geheel uit te sluiten van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Wat is nu waar, en nog belangrijker: waar kan ik doorslaggevende zekerheid krijgen? Alvast dank voor de reactie. Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Matthias,
1. Op 7 oktober (#42) bereikte ons het bericht van de belastingdienst dat in een geval als de uwe geen vrijstelling zou worden gegeven. Een interpretatie die ik toen al als onrechtvaardig betitelde (#43) en niet in lijn is met het eerdere Belastingplan 2014. In het voorlopige besluit dat tot 1 januari 2014 geldig is en na goedkeuring door het parlement wordt vervangen door het belastingplan staat een tegenstrijdigheid: enerzijds wordt aangegeven dat het bij de ouder-kind relatie gaat om "ouders die in aanvulling op de reeds eerder door hen gedane schenking voor de eigen woning of studie van hun kind, nogmaals een schenking aan hun kind doen" en anderzijds wordt gesteld dat "het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag wordt verminderd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, aanhef en onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, op enig moment reeds door het kind is toegepast". En dat hoeft geen schenking voor de eigen woning te zijn.
2. Hier wreekt zich een haastig besluit dat is genomen terwijl de Kamer zich nog over het geheel moet uitspreken. Ik vermoed nog steeds dat is bedoeld dat ook uw schenking minus de eerdere vrijstelling belastingvrij is. Wordt vervolgd.

Rosanne, 18-11-2013 21:31 #66
Beste infoteur,

Dank voor het snelle antwoord. Maar staat dit antwoord niet haaks op het antwoord dat bij vraag 31 hieronder wordt gegeven? Daar wordt gesteld dat de aflossing wel over meerdere jaren verspreid mag worden, om eventuele boeterentes te voorkomen.
Alvast dank voor reactie Reactie infoteur, 19-11-2013
Beste Rosanne,
Dat antwoord uit september 2013 heb ik aangepast. Inmiddels is met het recente besluit van de staatssecretaris veel duidelijker geworden wat is toegestaan en wat niet.

Rosanne, 18-11-2013 09:52 #65
Beste infoteur,

Bedankt voor deze informatie, erg nuttig. Als ik het goed begrijp dan moet de schenking in 1x gedaan worden en kan dit tot 1 januari 2015. Moet de schenking dan binnen twee of drie jaar gebruikt worden voor aflossing hypotheek? Dus stel schenking op 15 januari 2014. Heb ik dan tot 15 januari 2016 of 2017 om af te lossen? Omdat ik ivm boete niet de gehele schenking in 1x kan gebruiken om af te lossen, zal een deel van het geld "geparkeerd" blijven op mijn rekening. Ik las hieronder dat ik daarover geen inkomstenbelasting verschuldigd ben. Ben ik daarover wel vermogensbelasting verschuldigd?

vriendelijke groeten Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste Rosanne,
Het is ingewikkelder dan dat. Als het geld voor de aflossing is, moet het in het jaar van schenking plaats binnen. Als het voor de verwerving is, op het moment van het passeren van de koopakte en bij een verbetering moet het een betaalde verbetering binnen drie jaar zijn.

Benjamin, 16-11-2013 12:18 #64
Beste infoteur,

Wat wordt volgens deze wet gerekend tot een verbouwing? Zijn dit alleen opdrachten uitgevoerd door derden?
Of ook de aanschaf van materiaal en meubilair?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste Benjamin,
Onder verbouwingskosten worden de betaalde rekeningen voor een verbouwing gerekend. Als u een verbouwing zelf en als particulier doet, zijn dat alleen de rekeningen voor het materiaal.

Hans, 15-11-2013 22:05 #63
Beste Infoteur,

1) Ik heb in 1991 ongeveer 20.000 euro van mijn ouders ontvangen (waren nog guldens) ik was toen 18 jaar, ik weet niet meer welke aangifte hiervoor is gedaan. Dit was voor mijn levensonderhoud en studie bedoeld. Moet ik dit formeel nog aftrekken van een eventueel te ontvangen 100.000 schenking voor de woning?

2) Stel dat deze niet in mindering wordt meegenomen moet ik dan 100.000 in het huis stoppen of 100.000- 24.676=75.324? Reactie infoteur, 17-11-2013
Beste Hans,
1. Formeel wel als er aangifte over is gedaan, maar dat is wel al lang geleden.
2. Formeel is uw verhoogde vrijstelling toen al opgemaakt.

Rudolf Lunsche, 15-11-2013 12:50 #62
Beste infoteur,

Ik heb een schenking ontvangen voor aflossing van de hypotheek. Ik moet boete rente betalen indien ik de volledige schenking in 1 keer aan mijn hypotheek verstrekker betaal. Mag ik de helft van de schenking dit kalender jaar aan de hypotheek verstrekker betalen en de andere helft in 2014, zonder dat ik problemen krijg met de belastingdienst?

Bij voorbaat hartelijk dank voor een reactie. Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste Rudolf Lunsche,
De schenking moet plaats vinden onder de voorwaarde dat u het geld geheel wordt gebruikt voor uw huis. Bij een aflossing betekent dat een aflossing in het jaar van schenking. De schenker kan de schenking niet opsplitsen.

Jan Willem, 03-11-2013 22:25 #61
Beste infoteur,

Kan ik het restant van de verhoogde gift (100.000 minus de eerder ontvangen gift van mijn ouder) gebruiken om de vanuit mijn eigen middelen reeds betaalde verbouwing aan mijn woning te verantwoorden?

Ik heb vorig jaar een woning aangeschaft en daarvoor een gift gehad én gebruikt voor investering in mijn woning. Daarnaast heb ik uit eigen middelen de woning verbouwd. Wanneer ik nu de verhoogde gift ontvang, mag ik daarvoor de reeds geïnvesteerde bedragen opvoeren ter verantwoording?

Alvast dank voor de reactie. Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Jan Willem,
Neen dat kan niet. Het zou wel hebben gekund, als u voor de verbouwing geld zou hebben geleend.

Wim, 03-11-2013 20:15 #60
Beste infoteur
Geldt voor de verhoogde schenkingsvrijstelling ook de zgn. 180-dagenregel: de schenking wordt fiscaal teruggedraaid wanneer de schenker binnen 180 dagen na het doen van de schenking overlijdt? Wanneer een echtpaar de schenking doet en een van de echtelieden overlijdt binnen 180 dagen na de schenking wordt dan de hele schenking fiscaal teruggedraaid of de helft ervan?
Met vr.gr.
Wim Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Wim,
De 180 dagen regel geldt bij uitzondering niet voor de 100.000 euro vrijstelling.

Peter, 01-11-2013 11:15 #59
Beste infoteur,

is het ook mogelijk om jezelf vanuit een eigen BV een belastingvrije schenking te doen om deze te gebruiken voor het aflossen van de hypotheek? Reactie infoteur, 01-11-2013
Beste Peter,
U kunt als houder van een bv niet aan uzelf schenken. Dat zou als loon worden gezien.

Petra, 29-10-2013 22:29 #58
Beste infoteur,
Wij willen met het geld van een schenking onze hypotheek aflossen. De hypotheek is afgesloten in januari 1999 en valt in box 3, maar is wel geheel voor de eigen woning.
De hypotheek is lager dan 100.000 Euro. Valt dit binnen de regels van de eenmalige verhoogde belastingvrije schenking, of moet de hypotheek dan in box 1 vallen? Als de hypotheek in box 1 moet vallen, kan de hypotheek dan nog worden overgezet van box 3 naar box 1? Reactie infoteur, 30-10-2013
Beste Petra,
1. De hypotheek moet in box 1 vallen om fiscaal gezien een hypotheek eigen woning te zijn.
2. Omzetten naar box 1 is sinds 1 april 2013 niet meer mogelijk.

Peter, 28-10-2013 15:53 #57
Goedemiddag,
mag ik mijn hypotheek verhogen met 100.000 en vervolgens een schenking van 100.000 gebruiken om deze hypotheek weer te verlagen?
ik hoor graag van u
mvg
peter Reactie infoteur, 30-10-2013
Beste Peter,
Dat gaat niet altijd goed, omdat de verhoging van de hypotheek geen aftrekbare hypotheekrente oplevert en in de fiscale zin geen hypotheek eigen woning is. Als u al een hypotheek hebt van minimaal 100.000 euro, kunt u die wel aflossen met de schenking.

Peter, 28-10-2013 14:47 #56
Goedemiddag,
Geldt de eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 100.000) per persoon? Kunnen mijn vrouw en ik (gehuwd in gemeenschap van goederen) beiden € 100.000 belastingvrij van mij ouders ontvangen?

En wat als we niet gehuwd zijn, maar wel fiscaal partners?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

MVG,
Peter Reactie infoteur, 30-10-2013
Beste Peter,
De vrijstelling geldt per persoon, maar wie samen een fiscaal partnerschap heeft, wordt als één persoon gezien als de schenking door dezelfde persoon wordt gedaan.

Daan, 27-10-2013 11:20 #55
Beste,
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht welke momenteel nog in aanbouw is. Onze huidige koopwoning zullen we gaan verhuren op het moment dat het nieuwbouwhuis af is en wij daarheen verhuizen. Op dat moment zal de lening verschuiven naar box 3, momenteel bevinden de hypotheken van beide huizen zich echter nog in box 1.
Is het daarom mogelijk om de schenking van E100.000,- af te lossen op de hypotheek van ons huidige huis waar we nu nog in wonen? Of mogen we de schenking alleen gebruiken om af te lossen op de hypotheek van de nieuwbouwwoning? Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Daan,
Als u daarmee de hypotheek (deels) aflost voordat u het huis verhuurt en voordat u de nieuwbouwwoning betrekt, kunt u de 100.000 euro belastingvrij ontvangen.

T. Teunissen, 22-10-2013 12:09 #54
Vraag:
Ik ben eigenaar van een woning en heb deze verhuurd aan mijn broer.
De waarde volgens de WOZ is Eur 146.000.--
Kan ik nu dit huis via de notaris aan mijn broer overdragen, waarbij ik hem Eur 100.00.-- schenk en er dus een schuld van eur 46.000.-- van hem aan mij overblijft.
Kan ik het huis ook voor een lager bedrag overdoen zodat de restschuld lager is en
deze in de komende jaren via de normale vrijstelling kan worden "afgelost". Reactie infoteur, 22-10-2013
Beste T. Teunissen,
U kunt inderdaad naar de notaris gaan waarbij u het huis voor een redelijke prijs aan uw broer verkoopt en via een aparte akte hem per direct een bedrag schenkt. Zo zorgt u ervoor dat het huis eerst eigendom wordt van uw broer en hij met uw schenking minder betaalt.

Alexander, 21-10-2013 02:20 #53
Geachte infoteur,
In mei 2013 ben ik met mijn tante een onderhandse lening van een 100.000 Euro aangegaan. Met dit geld heb ik een gedeelte van mijn hypotheek afgelost. Nu wil mijn tante dit geld alsnog aan mij schenken. Kan ik alsnog aanspraak maken op de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 21-10-2013
Geachte Alexander,
U kunt aanspraak maken op de nieuwe regeling als u dat geld wederom voor uw huis gebruikt.

Karel, 18-10-2013 23:50 #52
Beste infoteur,
Wij hebben in 2012 eenmalig 16.000 euro geschonken aan onze zoon. Dus alleen gebruik gemaakt van standaard eenmalige verhoogde vrijstelling. De extra verhoogde vrijstelling voor eigen woning is niet gebruikt. In 2013 eenmalig 5.000 euro geschonken (standaardvrijstelling). Kan ik nu in oktober 2013 een belastingvrije schenking doen aan mijn zoon van 50.000 euro voor de aanschaf van een woning in november 2013 op basis van de verhoogde vrijstelling? Moet volgens mij volgens de tekst in inleiding van recent besluit wel mogelijk zijn, maar duidelijk geformuleerd is het niet. Bedankt alvast.

Of op safe spelen en een annuiteitenlening verstrekken? Reactie infoteur, 19-10-2013
Beste Karel,
1. Omdat er in 2013 wel gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling maar niet ten behoeve van het eigen huis, geldt voor betreffende persoon niet de vrijstelling van eenmalig 100.000.
2. Onderhands een lening afsluiten en een deel schenken kan wel. Zie voor de voorwaarden en een modelcontract hiervoor het artikel:

http://financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Jacquelien, 17-10-2013 15:49 #51
Klopt het dat de schenker eenmalig tot een bedrag van 100.000 euro mag schenken en maar aan 1 persoon? dus niet aan 2 kinderen bijv. ik meen zoiets gelezen te hebben in de volkskrant van zaterdag. Reactie infoteur, 18-10-2013
Beste Jacquelien,
U mag aan meerdere personen belastingvrij 100.000 euro schenken. Bij een echtpaar ligt dat anders: als pa en ma aan een kind 100.000 euro schenken is daarvan maar eenmaal 100.000 euro belastingvrij.

P. de Jonge, 16-10-2013 12:12 #50
Beste infoteur,

Ik ben curator van mijn verstandelijk gehandicapte broer, hij woont in een zorginstelling.
Kan ik mijn broer, mij een bedrag laten schenken voor de aflossing van mijn hypotheek.

Groet P. de Jonge Reactie infoteur, 17-10-2013
Beste P. de Jonge,
1. Voor een dergelijke schenking is toestemming van de kantonrechter nodig. In de regel is het zo dat als er een aantoonbare schenkingstraditie was voordat u curator werd, een schenking in zekere mate is toegestaan (het mag bijvoorbeeld niet de financiële situatie van de curandus te zeer in gevaar brengen). Een uitzondering is ook de situatie waarbij de schenking de leefomgeving van de curandus verbetert.
2. Als de kantonrechter akkoord gaat en u besteedt het ontvangen geld aan uw huis, dan is wel belastingvrij.

Maarten, 14-10-2013 12:37 #49
De eenmalige vrijstelling van het schenking van euro 100.000 gaat in als het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een huis of als het bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van een hypotheek. De gever woont in Nederland, maar ik woon buiten Nederland en heb een huis en hypotheek in het buitenland.

Vraag: Is deze regel alleen van toepassing op onroerend goed gelegen in Nederland, of kan ik ook in het buitenland mijn hypotheek op het huis daar verlagen? Reactie infoteur, 20-03-2014
Beste Maarten,
Als u het uw eigen woning (hoofdverblijf buitenland) is, geldt gewoon de vrijstelling.

C. A. van Bragt, 11-10-2013 11:51 #48
Beste Marco
Mijn moeder woont in een verzorgingshuis zij is nu 97 jaar en heeft nu nog een vermogen van ca. 73.000 euro. Dat betekent dat zij nu door een zodanige hoge eigen bijdrage flink inteert op dat vermogen. Is het nu mogelijk door gebruik te maken van de huidige belastingvrije schenking voor aflossing van een hypotheek etc. een bedrag te schenken tot aan haar heffingvrije vermogen. En dan via een aanvraag aanpassing van de eigen bijdrage bij het CAK de peildatum te laten wijzigen omdat haar inkomen dan veel lager is dan twee jaar geleden. En dus op deze wijze haar eigen bijdrage directe te laten verlagen.
Mijn moeder heeft alleen AOW en minimaal pensioen van 1100 euro per jaar.

Peildatum ( bron CAK)
Voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ voor het jaar 2013 wordt in principe uitgegaan van het inkomen over 2011 en het vermogen per 1 januari 2011. Als het bijdrageplichtig inkomen lager is dan twee jaar geleden, dan kan worden verzocht om wijziging van het peiljaar naar 1 januari 2013. Voor de eigen bijdrage 2013 moet dit verzoek uiterlijk voor 1 maart 2014 zijn gedaan. ( dit staat op de site van het CAK)
Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage
CAK klanten Zorg met Verblijf Uw eigen bijdrage Voorwaarden voor aanpassing van de hoge eigen bijdrage
Betaalt u de hoge eigen bijdrage? En houdt u na het betalen van de eigen bijdrage en de premie voor het basispakket van uw zorgverzekering van uw bijdrageplichtig inkomen gemiddeld minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Uw eigen bijdrage voor 2013 wordt dan gebaseerd op uw verwachte bijdrageplichtig inkomen over 2013.

Het zal duidelijk zijn dat mijn moeder na schenking volledig voldoet aan boven staande. Maar de vraag is zal dit door het CAK geaccepteerd worden? Of geldt dan een Actio Pauliano (bewuste benadeling) in de AWBZ.

Ik hoop dat u mij kan adviseren in deze het zal duidelijk zijn dat ik het schenkingsbedrag voor aflossing zal gaan gebruiken.

Ps. dit jaar is al een vrije schenking van 5000 euro ontvangen.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste C. A. van Bragt,
U kunt het proberen, maar vermogen is niet hetzelfde als inkomen. Bovendien is er een aanvullend pensioen. Pas als dat inkomen (AOW en pensioen) in gevaar komt, zal het CAK er wat aan doen denk ik:

https://financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2019-2020.html

Jan, 11-10-2013 08:54 #47
Beste infoteur,
Onze moeder wil ons 3 kinderen € 100.000,- schenken. Nu is er even verwarring over een eerder gedane eenmalige verhoogde vrijstelling in 1996. Dit bedrag van ruim € 17.000,- was destijds niet bestemd voor een woning. Volgens de notaris moet de vrijstelling uit 1996 in mindering worden gebracht op de € 100.000,- die vanaf 1 oktober 2013 geschonken mag worden. Echter in de reactie op het verhaal van Hannus (18-09-2013) lees ik onder punt 1 dat de eenmalig verhoogde vrijstelling die hij in 1999 ontving NIET in mindering hoeft worden gebracht op de € 100.000,- van nu.
Wat is nu waar? Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste Jan,
Vóór 2010 bestond niet de mogelijkheid om extra belastingvrij te schenken voor een eigen woning (daarna wel). Dat betekent dat de benutte vrijstelling van toen volledig in mindering komt op de 100.000 euro nu. Dat geldt ook voor Hannus.

Jan, 10-10-2013 17:12 #46
Ik heb mijn 2 kinderen in resp 2006 en 2007 € 22.000 geschonken en een beroep gedaan op de toenmalige éénmalige verhoging. Kan ik nu in 2014 aan beiden € 100.000 schenken of moet ik de € 22.000 hierop in mindering brengen? Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste Jan,
U moet hierop € 22.000 in mindering brengen als u dit belastingvrij wilt doen.

Johan, 10-10-2013 01:18 #45
Beste infoteur.
Ik heb 4 kinderen 21, 18, 15 en 3 jaar. Kan ik ze alle 4 €100.000 schenken met de nieuwe regeling wanneer ik ze alle4 eigenaar laat worden van 1 en het zelfde huis voor 1/4 deel elk.
Ik ben benieuwd naar uw reactie. Reactie infoteur, 10-10-2013
Beste Johan,
U kunt een huis op naam van uw kinderen zetten en ze daarbij 100.000 euro schenken (verhoogde vrijstelling). Voor de minderjarige kinderen geldt wel dat hun vermogen bij uw vermogen wordt geteld totdat ze 18 jaar zijn.

Hans, 09-10-2013 20:52 #44
Geachte infoteur,

Ik wil een ton schenken aan onze dochter. Zij wil dit gebruiken om de hypotheek af te lossen van haar" oude" huis welk zij niet kon verkopen en nu tijdelijk verhuurd heeft ( met vergunning van de Gemeente) inmiddels woont zij al 2 jaar in een nieuw huis. Het oude huis valt nu in box 3. Mag zij de schenking gebruiken om de "oude" hypotheek af te lossen? Reactie infoteur, 10-10-2013
Geachte Hans,
Als het oude huis nu in box 3 zit, geldt niet de belastingvrije schenking van een ton. Daarvoor moet de woning eerst terug naar box 1. Of dat nog kan, moet worden bekeken (daarvoor moet de woning te koop staan en uit de verhuur worden gehaald).

Jan, 08-10-2013 21:52 #43
Beste infoteur, dit was aanvankelijk ook mijn interpretatie van de nieuwe regeling. Toch heeft zowel de Belastingdienst als Vereniging Eigen Huis aan mij meegedeeld, dat ik niet voor de verruimde vrijstelling 2014 in aanmerking kom, omdat mijn eerdere schenking na 1-1-2010 is gedaan en er in datzelfde jaar 2010 door mij geen beroep is gedaan op de verhoogde schenking voor aankoop eigen woning. Er wordt daarbij verwezen naar art 33 punt 5 en 6 van de Successiewetgeving. Welke interpretatie is nu de juiste? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Jan,
Het lijkt onrechtvaardig, maar de Staatssecretaris heeft sinds het Belastingplan in een nieuw besluit neergelegd dat de vermindering van de vrijstelling alleen geldt als eerder een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling ter besteding aan de eigen woning (ruim 51.000 euro).

Jan, 07-10-2013 20:03 #42
In dec 2010 hebben wij onze kinderen een schenking van 20.000 gedaan, met beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling, niet bedoeld voor de aankoop van een woning. We hadden in een later jaar de aanvulling van 26.000 voor een woning willen schenken (was destijds het advies van de belastingdienst…), maar ontdekten te laat dat beide schenkingen in 1 kalenderjaar hadden moeten plaatsvinden, tenzij de schenking voor 1 jan 2010 was gedaan onder de oude wetgeving. Mogen wij nu in deze tijdelijke regeling van 2014 wel alsnog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een woning? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Jan,
Uw vrijstelling zou door de eerdere schenking nu eenmalig 80.000 euro in plaats van 100.000 euro moeten bedragen, maar de Staatsecretaris heeft inmiddels besloten dat voor u de vrijstelling van 100.000 euro niet van toepassing is.

Maarten, 07-10-2013 14:24 #41
Opa (75jaar) getrouwd met oma (72jaar) willen aan hun dochter (46jaar) getrouwd met schoonzoon (46 jaar) en 3 kleinkinderen van 13, 15 en 17 jaar (wordt 1 juni 2014 18 jaar) het maximale bedrag van Euro 100.000,- pp. schenken binnen het kader van verhoogde vrijstelling ten behoeve van aflossing hypotheek. Dochter heeft ca. 10 jaar geleden ca. Euro 20.000 van eenmalige verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt.
Vraag 1: hoeveel kan totaal belastingvrij geschonken worden voor/na 1 juni 2014?
Vraag 2: opa overlijdt binnen anderhalf jaar na schenking, welke erfbelasting consequenties? Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Maarten,
1. Opa en oma vormen één fiscale eenheid bij het schenken en u en uw vrouw plus minderjarige kinderen ook. Zodra een kind 18 jaar wordt, verandert dat.
2. Dus kunnen u en uw vrouw samen maximaal nog 80.000 euro belastingvrij krijgen (onduidelijk is of die oude 20.000 euro van vóór 2010 er ook af moeten). Zodra een van uw kinderen 18 jaar is en dat geld gebruikt voor een eigen woning, komt er in 2014 weer de mogelijkheid van 100.000 euro belastingvrij beschikbaar (dan moet de schenking wel direct aan het kleinkind worden gedaan).

Henk, 06-10-2013 16:15 #40
Ik wil mijn 2 kinderen elk € 25000,- schenken. Hoe controleerde ik, of de belasting dat dit wel aan aflossing, resp. verbouwing besteed wordt? Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Henk,
De belastingdienst kan achteraf vragen om aan te tonen dat het geld daadwerkelijk aan de eigen woning is besteed. Als dit niet kan worden aangetoond (voorwaarde in uw schenkingsakte) vervalt de vrijstelling. Ook kunt u in de akte afspreken om aan u te tonen dat het geld is besteed zoals door u werd bedoeld en in de akte (onderhands mag ook) vast te leggen dat u anders het geld terug wilt. Zie voor meer informatie over een voorwaardelijke schenking het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/113853-voorwaardelijk-en-herroepelijk-schenken-schenking-herroepen.html

Arnold, 04-10-2013 09:00 #39
Als je als getrouwd stel al ieder 50.000 euro hebt ontvangen in 2011/2012
(En direct in nieuwbouw huis gestoken), mag je dan nog iets gebruik maken van de nieuwe regel? Toen was het 50.000 nu 100.000 per kind. Reactie infoteur, 04-10-2013
Beste Arnold,
Dan blijft er een vrijstelling over van 50.000 euro.

Ron, 03-10-2013 16:15 #38
Mijn ouders willen gebruik maken van de nieuwe schenkvrijstelling van 100.000 Euro. zij mogen dit zowel aan kinderen doen als aan derden. nu zijn mijn vriendin en ik niet getrouwd (we hebben wel een samenlevingscontract). mogen mijn ouders aan mij EN mijn vriendin 100.000 Euro schenken tbv de aflossing van ons huis? Dit omdat mijn vriendin mijns inziens een "derden" is voor mijn ouders. Reactie infoteur, 03-10-2013
Beste ron,
Jullie zijn fiscale partners en worden dan als eenheid gezien, waardoor eenmaal 100.000 euro belastingvrij is toegestaan.

Frank-Jan, 03-10-2013 00:01 #37
Beste infoteur,
Mag ik mijn moeder op papier E100.000,- laten schenken aan mij. Zij is inmiddels op hoge leeftijd, heeft vrijwel geen financiële middelen maar deze waarde zit in haar huis. Ikzelf heb wel voldoende financiële middelen om een eigen huis te financieren. Is deze schenking op papier voldoende om voor de verhoogde E 100.000 vrijstelling in aanmerking te komen als ik vervolgens met eigen middelen mijn huis financier? Reactie infoteur, 03-10-2013
Beste Frank-Jan,
De schenking moet in uiterlijk drie jaar tijd zijn besteed aan uw huis. Anders geldt de vrijstelling niet.

Mike, 02-10-2013 16:55 #36
Ik begrijp dat de schenker meerdere keren 100.000 euro mag schenken. Is het voor de ontvangende partij ook mogelijk om meerdere keren een ton te ontvangen, zoals van ouders en schoonouders en/of ander schenkers? Of is het totaal te ontvangen bedrag gemaximeerd tot 100.000 euro? Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste Mike,
U mag van verschillende personen een ton ontvangen als het niet uw beide ouders zijn.

E. Kohl, 02-10-2013 15:01 #35
Geachte heer/mevrouw,
De schenking moet in 1 kalenderjaar plaatsvinden. Indien de aflossing echter verspreid wordt, bijv. over 2 jaar, in verband met het voorkomen van boeterente, moet dan in het jaar waarin een gedeelte van de schenking nog niet is afgelost, inkomstenbelasting betaald worden door de ontvanger van de schenking?
Hartelijk dank voor uw antwoord! Reactie infoteur, 02-10-2013
Geachte E. Kohl,
Over de schenking zelf betaalt u geen inkomstenbelasting. Qua boeterente zijn een aantal banken inmiddels toeschietelijker geworden (zie artikel).

Sjaak, 02-10-2013 14:09 #34
Beste infoteur,

stel; al voor 1 oktober 2013 is er een bedrag geschonken van 123.395 euro.
De intentie was; 5.141 belastingvrij en 118.254 tegen 10% schenken.

Gezien de nieuwe regeling wordt er toch besloten om 100.000 euro op de hypotheek af te lossen en gebruik te maken van de vrijstelling die op Prinsjesdag 2013 werd aangekondigd.

Mag dit ondanks dat het bedrag al voor Prinsjesdag is overgemaakt?
En klopt het dat er dan alleen over (123.395-100.000-5.141=) 18.254 euro die 10% behoeft te worden betaald?
En zo het een mogelijkheid zijn dat de ontvanger die 18.254 euro terug stort aan de schenker, zodat er helemaal geen belasting hoeft te worden betaald?

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste Sjaak,
1. Het moet gaan om een schenking die vanaf 1 oktober 2013 wordt gedaan met een beroep op de verhoogde vrijstelling.
2. Als u nog geen aangifte schenkingsbelasting hebt gedaan, zou ik het geld terug storten en een nieuwe schenking afspreken waarbij u wel een beroep doet op de verhoogde vrijstelling van 100.000 euro. Zet de nieuwe schenking op papier en maak er bijvoorbeeld een iets ander bedrag van.

Dorus, 02-10-2013 14:07 #33
Loop je een risico als je het geld nu al (het is immer 1 oktober 2013 geweest) overmaakt, in de zin dat het nog officieel aangenomen moet worden door de 1e en 2e Kamer? Stel dat het voorstel afketst, terwijl je wel je financiering voor aankoop van een huis hierop hebt gebaseerd. Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste Dorus,
U loopt nog een risico, omdat het kabinet nog met de oppositie onderhandelt. Bovendien wordt boetevrij aflossen bij een aantal banken mogelijk (zie artikel), maar gaat dat bij ABN AMRO pas per 1 november aanstaande in.

Durk, 27-09-2013 18:03 #32
Wij willen onze dochter graag € 100.000,- schenken, deels bestemd voor renovatie van de woning en deels voor aflossing van de hypotheek. In 2008 hebben we € 20.000.- geschonken, moet dit bedrag nu in mindering worden gebracht? Reactie infoteur, 30-09-2013
Beste Durk,
Dat is nog niet geheel duidelijk. Sinds de nieuwe successiewet 2010 is er een overgangregeling voor de eenmalig verhoogde vrijstelling die extra schenken mogelijk maakt en die lijkt pas na 2014 te vervallen.

Ria, 25-09-2013 20:32 #31
Mijn moeder gaat mij € 100.000,- schenken, dit mag eenmalig na 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Mag ik mijn hypotheek ook in gedeelten aflossen, ivm de boeterente die de bank gaat rekenen. Bijvoorbeeld in 2013 een deel en in 2014 een deel? Wanneer ik het op schrift stel en de datum op 1 okt. 2013 zet, moet ik het dan voor 1 oktober 2015 in mijn huis hebben gestoken, of de hypotheek hiermee afgelost? Reactie infoteur, 19-11-2013
Beste Ria,
Het besluit is dus danig dat u in het jaar van schenking ook moet aflossen.

Jan, 25-09-2013 13:02 #30
Mag ik zoon ouder dan 40 jaar maar partner jonger dan 40 jaar eenmalig € 24676 schenken
En moet ik een in het verleden geschonken vrij gestelde bedrag hierop in mindering brengen?
M vr Gr. Reactie infoteur, 26-09-2013
Beste Jan,
Als de partner jonger is dan 40 jaar mag u dat eenmalig belastingvrij schenken. De jaarlijkse vrijstellingen uit eerdere jaren komen hierop niet in mindering.

Dik, 25-09-2013 10:51 #29
Beste infoteur,
Wat als de schenking niet besteed gaat worden aan de eigen woning of de hypotheek, moet je de schenking dan weer terug betalen of moet je er dan schenkbelasting over gaan betalen en op welk moment is dat?
Met vr. grt, Dik Reactie infoteur, 26-09-2013
Beste Dik,
1. Schenken mag altijd, maar dan zullen lagere vrijstellingen gelden en zal over het meerdere schenkbelasting moeten worden betaald. Ook als blijkt dat de 100.000 euro anders is besteed.
2. U doet aangifte vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking werd gedaan.

Paul, 24-09-2013 11:39 #28
Mag het volgende scenario:
ik schenk mijn dochter € 100.000, zij lost hypotheek af, verkoopt vervolgens haar huis en gaat gehuurd wonen? Is dit toegestaan? Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Paul,
Ja dat mag.

Ricardo, 24-09-2013 11:06 #27
Infoteur, in bovenstaande tekst staat:

Verder is de verhoogde vrijstelling aan voorwaarden gebonden, waarvan de belangrijkste voorwaarde is dat uw kind of partner in 2014 niet ouder mag zijn dan 40 jaar.

Geldt nu wel of niet de leeftijdsgrens van 40 jaar? Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Ricardo,
Voor de 100.000 euro belastingvrij, indien besteed aan uw eigen woning, geldt geen leeftijdsgrens. Wilt u het geld anders besteden of gebruik maken van de verhoging ten behoeve van de financiering van een studie, dan geldt wel de leeftijdsgrens en de ouder kindrelatie. Het belastingvrije bedrag is dan wel lager.

Jaap, 23-09-2013 21:59 #26
Beste lezer,
mijn tante wil mij en een aantal andere neven en nichten een schenking doen. Als ik het goed heb mag ze tot 100.000e schenken aan ons allemaal samen, of geldt de belastingvrije schenking maar voor 1 persoon?
En ik begrijp dat de voorwaarde is dat de schenking besteed wordt aan het huis, is bekend of het aanbrengen van zonnepanelen daar ook onder valt?

dank vast voor de reactie Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Jaap,
1. Ieder van jullie mag 100.000 euro ontvangen, zolang de ontvangers geen fiscale partners van elkaar zijn. Bijvoorbeeld aan een echtgenoot en echtgenote elk 100.000 euro, is maar voor 100.000 euro belastingvrij.
2. Het aanbrengen van zonnepanelen kan worden gezien als een verbetering van uw huis en valt daarmee onder de nieuwe tijdelijke regeling van schenken.

Erik van der Neut, 23-09-2013 17:02 #25
Infoteur, bedankt voor uw reactie (excuus voor mijn late reactie…).

Laatste vraag… Deze vrijstelling komt dus naast de normale vrijstelling van ca. 5000,-?

D.w.z. ik kan in januari 2014 5000,- 'vrij te besteden' ontvangen en (later) een X bedrag ter besteding aan een huis? Heb dit jaar ook al 5000 mogen ontvangen. Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Erik van der Neut,
Neen, die jaarlijkse vrijstelling komt er niet bovenop. Een jaarlijkse vrijstelling kan onder voorwaarden worden verhoogd tot de eenmalige vrijstelling en nu dus maximaal 100.000 euro.

Ria Dekker, 20-09-2013 20:21 #24
Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat ouders eenmalig belastingvrij € 100.000,- aan hun kinderen mogen schenken, mits zij het gaan gebruiken voor koop of verbouw van eigen woning of aflossing van een hypotheek.
Het is een tijdelijke maatregel, tot waarschijnlijk 1 Jan 2015.
Kan er ook € 100.000,- op papier geschonken worden en later opgenomen en moet J daarvoor dan naar de notaris, of kun je zelf iets opstellen?
Dit vraag ik omdat het meeste geld van mijn moeder in haar huis van € 300.000,- zit.
Met vr. R. Dekker Reactie infoteur, 21-09-2013
Beste Ria Dekker,
De schenking moet bij leven worden gedaan in de periode 1 oktober 2013 - 1 januari 2015. Vervolgens mag het geld binnen uiterlijk twee jaar na schenking in het eigen huis worden gestopt. Belangrijk is dat alles op papier staat, maar daarvoor hoeft u niet naar de notaris.

Wil, 20-09-2013 18:10 #23
Beste infoteur
Mag een oom een grote bedrag (Prinsjes dag) schenken voor studie aan een minderjarige neef en op een rekening op naam van het kind zetten? En dan met een clausule bijvoorbeeld dat hij het geld voor een studie in America mag gebruiken anders zou hij dat geld restitueren? Of moet de ontvanger aantoonbaar op korte termijn de schenking gebruiken?.
M.v.g. Wil Reactie infoteur, 21-09-2013
Beste Wil,
1. De 100.000 euro van Prinsjesdag 2013 is alleen belastingvrij als het geld wordt uitgegeven aan de eigen woning.
2. Tegelijkertijd bestaat de eenmalig verhoogde vrijstelling tot ruim 51.000 euro als dit geld dient ter betaling van een dure studie en de ontvanger (of partner) jonger is dan 40 jaar. Deze vrijstelling geldt alleen van ouder tot kind, en dus niet voor een oom.

Carla, 20-09-2013 09:11 #22
Geldt de leeftijdsgrens van 40 jaar óók indien de schenking wordt gebruikt voor aflossing hypotheek eigen huis?
Mag een deel van maximale 100.00 euro in 2013 en een ander deel in 2014 worden geschonken met als doel aflossing hypotheek? Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Carla,
De schenking moet in één kalenderjaar en daarbij geldt geen leeftijdsgrens.

Marcel Kolle, 19-09-2013 17:06 #21
Eerder is gevraagd of ook vanuit een BV geschonken mag worden. Geantwoord werd dat wel een zakelijke schenking verantwoord dient te zijn.

Kunt u toelichten wat die voorwaarden dan zijn.
Meer concreet is mijn vraag, mag de BV aan haar DGA een belastingvrije schenking doen voor het aflossen van een hypotheek in prive? Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Marcel Kolle,
Neen de bv heeft geen zakelijk belang om u 100.000 euro te schenken. U loopt dan het risico dat de schenking als inkomen wordt gezien.

Ricardo, 19-09-2013 17:01 #20
Mijn ouders willen hun vermogen verlagen (vanwege AWBZ bijtelling) door hun kinderen te schenken op basis van de nieuwe Prinsjesdagregeling. Ik heb hierbij de volgende vragen:
- Geldt het maximum van 100.000 euro per kind of per schenker (en dan gedeeld door het aantal kinderen)?
- Moet de 100.000 euro in het jaar van ontvangst afgelost worden, of mag het ook in delen (ivm maximale aflossing hypotheek per kalenderjaar)? Bv 50.000 op 31-12-2013 en 50.000 op 1-1-2014?
- Waar vind ik de belastingtekst die dit onderbouwt? Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Ricardo,
1. Het maximum van 100.000 euro geldt per kind, maar u mag het bedrag ook van meerdere mensen ontvangen als de schenkers niet uw beide ouders zijn.
2. De schenking dient in één kalenderjaar plaats te vinden. De aflossing mag worden gespreid tot uiterlijk twee jaar na de schenking.
3. Er is nog geen belastingtekst helaas. Wel zijn er de stukken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd met Prinsjesdag.

Marco, 19-09-2013 12:50 #19
We hebben drie jaar geleden al een schenking gehad van 51.407 euro voor het bouwen van onze woning. Mag ik nu weer een schenking krijgen van 100.000 – 51.407 = 48.593,- euro voor het aflossen van de hypotheek? Daarnaast krijg ik ook jaarlijks het bedrag van ± 5000,- als schenking, wat dus jaarlijks belasting vrij geschonken mag worden. Mag deze jaarlijkse schenking ook nog erbij, of komt die dan voor dat jaar te vervallen? Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Marco,
Er mag 48.593,- euro belastingvrij voor het aflossen van de hypotheek. Als die 5000 euro voor de aflossing is, kan het worden meegeteld. Als die 5000 euro voor de rente is, niet.

Wil, 18-09-2013 23:57 #18
Mag mijn kleinkind in een jaar 2000 euro belastingvrij van mij en ook nog 2000 euro van zijn oom?
M.v.g.
Wil Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Wil,
Ja dat mag. Regel is dat als de schenkers fiscale partners zijn of ouders (al dan niet gescheiden), de schenking als één schenking wordt gezien. Anders niet.

Jaap, 18-09-2013 19:26 #17
Onze zoon heeft een lening bij ons lopen van ruim € 50.000,- waarvan € 40.000,- voor hun 2 kinderen, die met dit geld én een hypotheek een beleggingspand konden kopen. Jaarlijks wordt er afgelost door belastingvrij te schenken. Is het verruimde schikkingsbedrag ook van toepassing op deze "schuld"? Zo nee is er nog een andere manier dan jaarlijks het openstaande bedrag te verlagen door de maximale schenking die zoon en kleinkinderen nu krijgen? Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Jaap,
1. De 100.000 euro schenking is alleen belastingvrij wanneer het geld door de ontvanger van de schenking aantoonbaar wordt besteed aan de eigen woning in box 1 van de inkomstenbelasting.
2. Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon en partner kunt u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van ruim 24.000 euro.

Jari, 18-09-2013 15:34 #16
We hebben 3 beleggingspanden samen met onze zoon, de bedoeling is dat we hem onze onverdeelde helften (incl hypotheken) willen schenken. De bank is hiermee akkoord gegaan en het ligt nu bij de notaris voor afhandeling. Kunnen we de belastingvrije schenking van € 100.000,- hierin mee betrekken? of betreft dat alleen een woning waar hij zelf in moet wonen Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Jari,
Het moet inderdaad zijn hoofdwoning zijn (geen tweede huis of beleggingspand).

Hans, 18-09-2013 15:15 #15
Mijn zoon (41 jaar) heeft in 1998 de verhoogde algemene eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking (< 35 jaar) ontvangen tot een bedrag van € 18.342. In 2009 heeft hij van mij een onderhandse lening ontvangen van € 60.000 voor verbouwing van zijn in dat jaar aangekocht woonhuis (aftrekbaar voor belasting). De aankoop van het woonhuis is gefinancierd met hypotheek. Mag ik hem met deze € 100.000 verhoogde vrijstelling in 2013 of 2014 de onderhandse lening tot € 60.000 schenken; dus kwijtschelden en met de resterende € 40.000 een gedeelte van zijn hypotheek laten aflossen? Bvd voor Uw reactie. Reactie infoteur, 30-09-2013
Beste Hans,
1. Als uw lening als hypotheek is verstrekt en hij netjes de rente heeft betaald, kunt u vanaf 1 oktober 2013 de lening kwijtschelden. Doe dit wel transparant en zet dit wel netjes op papier. Bijvoorbeeld: ik schenk je 60.000 euro onder de voorwaarde dat je dit gebruikt voor de aflossing van mijn lening. Uw zoon gaat daarmee akkoord en lost daarmee de lening bij u af.
2. In de voorwaarden staat nu nog dat als eerder sinds 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde eenmalige vrijstelling deze in mindering komt op de 100.000 euro belastingvrij.

Leo, 18-09-2013 14:22 #14
Kan ''eigen huis'' ook betekenen ''verbetering eigen huis'' met andere woorden kan het bedrag gebruikt worden voor een verbouwing? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Leo,
Ja het geld mag gebruikt worden voor een verbouwing. Met eigen huis wordt hier bedoeld dat het uw hoofdwoning moet zijn en niet een tweede woning.

Nel, 18-09-2013 14:19 #13
Ik wil mijn dochter een bedrag schenken voor de aankoop van een woning. Om te profiteren van de 100.000 regeling zou de overdracht moeten wachten tot januari 2014. Volgens u geldt de regel vanaf 1 oktober 2013, dus zou de overdracht eerder plaats kunnen vinden.
Zojuist de belastingdienst aan de telefoon gehad voor bevestiging hiervan. Het blijkt dat er nog niets definitief vast staat omdat dit plan eerst nog door de eerste en tweede kamer moet worden goedgekeurd. Zij hebben nl. ook nog helemaal geen informatie over deze tijdelijke regeling. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Nel,
1. De vrijstelling tot 100.000 euro geldt vanaf oktober 2013 tot 1 januari 2015 (zie artikel). U hebt dus nog de tijd.
2. Het kabinet zal dit via een ministeriële regeling doen. Dan kan het kabinet achteraf worden teruggefloten, maar die kans is in verband met de rechtszekerheid nihil.

Ronald, 18-09-2013 12:47 #12
Mag ik mijn 2 kinderen mede eigenaar van mij woning maken, a 100.000,00 per persoon? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Ronald,
Het belastingvoordeel is er alleen als het geld besteed wordt aan de eigen woning van de kinderen. Dan moeten ze niet alleen mede-eigenaar worden doordat u een deel verkoopt, het moet hun hoofdwoning worden en vervolgens kunt u dan de bij u aangegane hypotheek helpen aflossen door middel van een schenking.

Ion Lipan, 18-09-2013 12:18 #11
Ik heb aan beide kinderen 10 jaar geleden de eenmalige hoge belastingvrij bedragen, geschonken. Begrijp ik goed dat ik nu tot 100.000 euro voor aflossing hypotheek mag schenken aan de ene omdat hij onder de 40 jaar leeftijd is maar ook aan de andere die ouder is alsof hij een vreemde is? Of zegt de belasting dat ik aan de oudere niet mag schenken omdat hij geen vreemde is maar mijn zoon?
Wil Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Ion Lipan,
U mag aan iedereen 100.000 euro schenken en dat is voor de ontvanger belastingvrij als het geld voor het eigen huis wordt gebruikt. Tot 1 oktober gold tot ruim 50.000 euro ook de jaargrens van 40 jaar en die geldt nu eigenlijk nog alleen maar als de schenking voor een studie wordt gebruikt. Bij de besteding aan de hypotheek of restschuld kan men belastingvrij tot 100.000 euro gaan.

Nel, 18-09-2013 10:50 #10
Heb mijn drie kinderen van boven de 40 reeds 5000. euro p.p. geschonken. Mag ik ze na 1 oktober 25.000,-- euro p.p. schenken ter aflossing van hun hypotheek? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Nel,
U kunt dan beter uw nieuwe schenking in 2014 doen.

Wil, 18-09-2013 10:21 #9
Mijn zoon kan jaarlijks 10% boetevrij aflossen op zijn hypotheek. Ten einde de boete te vermijden zou de schenking gespreid moeten worden over twee jaren. Hij heeft al eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Er resteert derhalve €48.593. Kan dat als twee schenkingen, een in 2013 en de tweede in 2014, ieder van €24.296,50 gedaan worden. Zo niet is het dan mogelijk om in 2013 €48.593 te schenken en de aflossing te spreiden over twee jaar? Of zijn er nog andere mogelijkheden om de boete te vermijden? Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Wil,
De besteding van de schenking aan de eigen woning mag in drie jaren worden gespreid (het jaar van schenking tot uiterlijk twee jaar daarna). In de plannen staat wel dat een schenking in één kalenderjaar moet plaatsvinden, uiterlijk tot 1 januari 2015.

Robin, 18-09-2013 10:08 #8
Mag de verhoogde eenmalige schenking van €100,000 voor de eigen woning ook vanuit een BV worden gedaan? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Robin,
Aan de schenker zijn vanuit de schenkbelasting geen voorwaarden gesteld. Dus het mag vanuit een bv, maar voor de inkomstenbelasting moet u de schenking wel kunnen verantwoorden als een zakelijke schenking.

Hannus, 18-09-2013 09:51 #7
Mijn ouders willen mij € 100.000,- schenken. Hiervan wil ik ca. 50% hypotheek aflossen. Wat is wijsheid; 2013 of in 2014 schenken? Is de éénmalige belastingvrije schenking die ik in 1999 heb ontvangen nog van belang?

situatie; ik ben nu 44 jaar, gehuwd (in gem. v. goed.) en heb in 1999 al een éénmalig belastingvrij schenking van fl. 40.000,- ( €18.151,-) ontvangen. In 2013 heb ik een bedrag van € 5.000,- ontvangen. Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste Hannus,
1. Als in 1999 een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling van toen, komt het gebruikte deel in mindering op de beschikbare 100.000 euro belastingvrij nu.
2. Als u dit jaar al 5000 euro hebt ontvangen, kunt u beter wachten tot januari 2014.

Hanswichink, 18-09-2013 08:58 #6
Vraag :
Mijn moeder heeft een huis met een waarde meer dan 4 ton. Nu was ik net bezig om namens haar de schenkingen op papier aan haar 4 kinderen te regelen. Mag ik deze schenking op papier ook 1-malig verhogen naar 100.000,- met bv een clausule dat deze na vrijkoming (erfenis) besteed wordt aan het aflossen van de hypotheek van de kinderen…
Dank voor uw reactie Hans Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Hanswichink,
Dat hangt er vanaf hoe oud uw moeder wordt, immers het geld moet in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren in de eigen woning worden gestoken.

Jack, 18-09-2013 08:50 #5
Wij hebben aan onze zoon drie jaar geleden, de eenmalig verhoogde vrijstelling van €51407 geschonken voor de aankoop van een woning. Aangezien onze zoon nog steeds met een rest schuld zit vragen wij ons nu af of het mogelijk is om nu €100.000 minus €51.407 dus €48.593 te schenken om op deze wijze zijn rest schuld verder te verlagen. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Jack,
Ja u mag vanaf 1 oktober 2013 belastingvrij maximaal €48.593 aan uw zoon schenken ter betaling van de restschuld.

Alex, 17-09-2013 16:26 #4
Ik heb reeds gebruik gemaakt van de eenmalige gift van 51407 euro. Ik ben nu 40 jaar. Begrijp ik het nu goed dat ik eventueel nog (100.000-51407) 48593 zou mogen krijgen?
Zou mijn partner alsnog ook nog eens 100.000 euro mogen ontvangen van dezelfde persoon? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Alex,
U kunt 51.407 euro belastingvrij ontvangen en uw leeftijd speelt tijdelijk geen rol. Maar u en uw partner worden ook als fiscale eenheid gezien. Dus is niet nogmaals 100.000 euro voor de partner belastingvrij mogelijk.

Rene, 16-09-2013 15:51 #3
Wordt onder besteding van de 100.000,- aan eigen huis of restschuld ook aflossing van de bestaande hypotheek verstaan? Reactie infoteur, 17-09-2013
Beste Rene,
Ja de schenking mag dan ook worden gebruikt voor de aflossing van de eigen woning schuld.

Nico, 03-09-2013 22:22 #2
Evenals Erik vind ik het vreemd dat voor eigen kinderen een leeftijdsgrens geldt, maar dat je aan een vreemde ongeacht zijn leeftijd, tot een ton zou mogen schenken. dan rijst de vraag of je schoonzoon tot de kinderen wordt gerekend of tot de vreemden? Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Nico,
Klopt, het zal èn èn zijn. Zie mijn gewijzigde reactie richting Erik.

Erik van der Neut, 02-09-2013 11:36 #1
Ik begrijp iets niet. Als ik het zo lees kunnen ouders een wildvreemde van willekeurige leeftijd eenmalig tot 100.000 schenken voor een huis, maar kunnen zij mij maar eenmalig geld schenken voor een huis aan een kind tot zijn/haar 40e? Lijkt me vreemd. Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Erik van der Neut,
De systematiek van de eenmalige verhoogde belastingvrije schenking aan een kind kan blijven bestaan en heeft een ruimere werking dan alleen de besteding aan een huis. Deze leeftijd afhankelijke regeling wordt aangevuld tot een leeftijd onafhankelijke belastingvrije schenking van 100.000 op voorwaarde dat dit geld volledig aan het huis wordt besteed.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 10-10-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenkbelasting 2014 en 2015
Reacties: 297
Schrijf mee!