Geld besparen op de AOV

Geld besparen op de AOV De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) werd in 2004 vervangen door de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Het is een arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoeld voor zelfstandige ondernemers die voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit. Om inkomstenverlies te beperken bij ziekte of invaliditeit, zodat de onderneming kan blijven voortbestaan, is het verstandig om als zelfstandige een AOV af te sluiten. Deze AOV is bij bijna iedere verzekeringsmaatschappij af te sluiten en het loont zeker de moeite om de premies te vergelijken of zich te verdiepen in de alternatieven.

Hoofdstukken


Wat is een AOV

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een vrijwillige verzekering die uitkeert als men niet of minder kan werken, bij ziekte of invaliditeit. Een AOV is een schadeverzekering wat inhoudt dat de verzekerde schadeloos gesteld wordt en er niet op vooruit mag gaan. Sinds de afschaffing van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er geen sociale zekerheid voor zelfstandigen meer die het inkomensverlies compenseert bij arbeidsongeschiktheid, afgezien van de Wet werk en bijstand. Dit houdt in dat wanneer een zelfstandige ondernemer arbeidsongeschikt raakt deze alleen nog recht heeft op de bijstand.

Voor wie is het bedoeld

Een AOV is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, hieronder vallen:
 • directeur-grootaandeelhouders (DGA’s):
 • zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers):
 • vrije beroepsbeoefenaren.

Ga eerst na of men een AOV nodig heeft, soms is men al verzekerd voor arbeidsongeschiktheid bij een hypotheek of lening. Het loont zeker de moeite om dit uit te zoeken, voordat men het weet is men dubbel verzekerd en betaalt men dubbele premie. Maar men zal nooit twee maal uitgekeerd krijgen. Als u al een bepaalde gezondheidsklacht heeft dan wordt dit altijd uitgesloten van dekking.

Premieberekening

De hoogte van de premie hangt van verschillende factoren af. Dit zijn o.a.:
 • leeftijd,
 • beroep,
 • hoogte van het verzekerde bedrag,
 • wachttijd,
 • uitkeringsdrempel,
 • duur van de uitkering,
 • hoe u voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd,
 • verhoging/verlaging van de uitkering.

Verzekerd inkomen

De AOV keert een bedrag uit voor iedere dag dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Dit bedrag wordt van te voren afgesproken met de verzekeringsmaatschappij. Hier loont het de moeite om te kijken voor welk bedrag men verzekerd wil zijn. Des te hoger het afgesproken bedrag des te hoger de premie die moet worden betaald. De maximale dekking is 80% tot 90% van het inkomen (vastgesteld door het AFM). Bereken zelf een minimumbedrag dat men echt nodig heeft, hiermee kan men een heleboel geld besparen op de premie. Zeker als er een partner aanwezig is met een inkomen, dan is het verstandig om zich bijvoorbeeld alleen voor de woonlasten te verzekeren. Op de site van het Nibud is een rekentool beschikbaar waarmee men inzicht krijgt in zijn/haar lasten. Tevens moet men ook rekening houden met het feit dat de verzekeraar loonheffing dient in te houden bij een eventuele uitkering. Ook dient men de ontvangen uitkering bij de inkomstenbelasting op te geven. De betaalde premie is echter aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Uitkeringspercentage en uitkeringsdrempel

De hoogte van de uitkering bij ziekte wordt bepaald door het percentage dat men zijn/haar werk niet meer kan uitvoeren en van de uitkeringsdrempel. De uitkeringsdrempel is het percentage dat men minimaal arbeidsongeschikt dient te zijn voordat de verzekeraar uit gaat betalen. Lees hiervoor de voorwaarden van de polis goed door. Deze twee voorwaarden worden vaak niet duidelijk aangegeven maar zijn zeer van belang. De uitkeringsdrempel ligt vaak tussen de 25% en 80%. Des te hoger het percentage, des te "zieker" men moet zijn voordat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Een keuringsarts is verantwoordelijk voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarop de uitkering wordt gebaseerd.

Eigen-risicotermijn ofwel wachttijd

Een eigen-risicotermijn ook wel wachttijd genoemd is de periode waarin men geen uitkering van de verzekeringsmaatschappij ontvangt bij ziekte. De eigen-risicotermijn gaat in op de eerste dag van ziekmelding bij de verzekeraar. Vrijwel iedere verzekeraar kent een eigen-risicotermijn. Ook hier kan men geld besparen op de premie. Standaard is een wachttijd van dertig dagen. Ook hier kan worden bespaard op de premie door de wachttijd te verlengen. Heeft men zelf een financiële buffer dan kan men de wachttijd bijvoorbeeld verlengen van één naar zes maanden, wat zo’n 10% op de premie kan schelen.

Provisie op de premie

Met één telefoontje met een simpele vraag, "hoeveel is de provisie?" valt al veel geld te verdienen. Sinds 1 januari 2013 is het provisieverbod in werking getreden. Dit provisieverbod geldt ook voor: Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij een AOV afgesloten voor 2013 is de provisie nog steeds van kracht. Door hier een telefoontje aan te wijden kunnen verzekeraars hier nog wel wat ruimte voor onderhandeling vinden.

Uitkeringsduur

De hoogte van de premie is ook afhankelijk van de uitkeringsduur. Men kan meestal kiezen bij arbeidsongeschiktheid voor een uitkeringsduur van vijf jaar, tien jaar of tot aan de eindleeftijd (65 jaar). Kiest men voor een beperkte uitkeringsduur dan kan dit aanzienlijk schelen in de kosten. Kiest men bijvoorbeeld voor een uitkeringsduur van drie jaar dan moet men er wel rekening mee houden dat bij arbeidsongeschiktheid men maar drie jaar een uitkering krijgt. Hierna heeft men geen inkomen meer en dan blijft alleen de Wet werk en bijstand over.

En bloc bepaling

Vrijwel alle verzekeringen kennen een "en bloc bepaling", wat inhoudt dat de verzekeraar eenzijdig de polisvoorwaarden en/of premie tussentijds kan wijzigen.

Arbeidsongeschiktheidscriterium (AO-criterium)

Het percentage arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate waarin men nog wel arbeid kan verrichten. Dit wordt op drie manieren bepaald: gangbare-, passende- of beroepsarbeid. De keuringsarts kijkt hier naar:
 • Gangbare, hierbij kijkt de verzekeraar of men nog werk kan verrichten ongeacht wat voor werk.
 • Passende arbeid, hierbij kijkt de verzekeraar of men nog werk kan verrichten dat bij de persoon past. De verzekeraar kijkt dan naar haar/zijn opleiding en werkervaring.
 • Beroepsarbeid, hierbij kijkt de verzekeraar of men nog werk kan verrichten in het eigen beroep, misschien niet zoals voorheen maar eventueel met aanpassingen, maar men blijft het eigen beroep uitoefenen.
Kiest men voor gangbare- of passende arbeid dan zal de premie een stuk lager uitvallen dan wanneer men zich verzekert voor beroepsarbeid.

Premie en belasting

Aangezien de AOV een privé verzekering is, is premie van een AOV volledig van het inkomen aftrekbaar. Over een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid dient men wel inkomstenbelasting te betalen.

Vrijwillige AOV via UWV

Het UWV biedt een basis verzekering voor startende ondernemers en deze bestaat uit twee verzekeringsvormen. De eerste is een ziekteverzekering die twee jaar uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. De tweede is een WIA verzekering die uitkeert na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden voor de ziekteverzekering zijn: het aanmelden moet binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie en men moet minimaal drie jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iedereen wordt geaccepteerd, ook als men al een bepaalde klacht heeft.

Een alternatief voor een AOV: Het broodfonds

Een ander alternatief is het Broodfonds dat werkt als een schenkkring. Dit betekent dat iedere deelnemer van een groep een rekening opent waarop de maandelijkse bijdrage wordt gestort. Wanneer het inkomen van een deelnemer wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt hij van andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Het uitgangspunt van het Broodfonds is dat de deelnemers elkaar kennen waardoor controle bij ziekte niet nodig is. Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd via een al deelnemend lid.

Lees verder

© 2014 - 2024 Erik67, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisVerzekeringen: verzekering bij de aankoop van je huisNederland is een land waar je veel verschillende verzekeringen hebt en ze ook bijna overal kan afsluiten. Wanneer heb je…
Besparen op uw maandlastenBesparen op uw maandlastenU kunt op veel verschillende manieren geld besparen. De meest effectieve manier is om de maandlasten te drukken.
Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?Veel Nederlanders denken een aanvullende zorgverzekering nodig te hebben. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Het k…
Aanvullende zorgverzekering opzeggen?Aanvullende zorgverzekering opzeggen?Zorgverzekeraars blijken succesvolle verkopers te zijn van aanvullende verzekeringen. Uit onderzoek blijkt 90 procent va…

Hoe gaat de uitvaartverzekering om met zelfmoord?Hoe gaat de uitvaartverzekering om met zelfmoord?Wanneer een dierbare door zelfdoding om het leven komt, blijven de nabestaanden ontredderd achter. Niet alleen is er ver…
Zorgverzekering: waar moet u op letten?Zorgverzekering: waar moet u op letten?Eind van het jaar is het ideale moment om eens kritisch te kijken naar uw zorgverzekering. Per 1 januari kunt u namelijk…
Bronnen en referenties
 • http://www.afm.nl/nl/
 • http://www.broodfonds.nl/
 • http://www.uwv.nl/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsongeschiktheidsverzekering_voor_zelfstandigen
 • http://www.allesoververzekeren.nl/trefwoordenlijst/A/arbeidsongeschiktheidsverzekering
Erik67 (88 artikelen)
Gepubliceerd: 18-02-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.