Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020

Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020 Een pensioenakkoord 2020 is hard nodig om kortingen op het pensioen te voorkomen en de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen. Zover is het helaas nog niet. U wilt extra sparen voor uw pensioen (pensioen in eigen beheer kan niet meer), eerder stoppen met werken en eigen pensioenpot opbouwen. Bouwt u momenteel onvoldoende pensioen op? Een extra pensioen opbouwen wordt voor iedereen steeds belangrijker, want de AOW en het pensioen via de werkgever staan beide steeds onder druk. U kunt sparen voor een extra pensioen via een lijfrente, koopsompolis, via banksparen of via een verzekeraar. Wie dit uitstelt is straks te laat. Op 12 juni 2020 is er een pensioenakkoord gesloten tussen werkgevers, overheid en werknemers, wat betekent dat voor uw pensioen?

Inhoud:


Pensioenakkoord juni 2020

In juni 2019 werd al afgesproken om de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 te bevriezen op 66 jaar en vier maanden en de leeftijd daarna iets minder snel te laten stijgen dan eerder gepland was. De hogere levensverwachting werkt minder hard door in de verhoging van de AOW-leeftijd, maar de AOW-leeftijd gaat wel degelijk verder omhoog. De AOW-leeftijd is een beetje een vreemde eend in de bijt geweest, want de pensioenen die u opbouwt staan in wezen los van de AOW-leeftijd. De AOW is een basispensioen, het aanvullend pensioen is hierop een aanvulling. Het aanvullend pensioen zal qua samenstelling ook veranderen, maar hoe precies moet nog worden uitgewerkt. Belangrijke wijzigingen zullen zijn dat pensioenen minder zeker zullen zijn, jongeren minder zullen bijdragen aan de pensioen van ouderen en de pensioenen flexibeler zullen worden. Voor de zwaardere beroepen zal ook nog een oplossing worden bedacht.

Enkele punten uit het pensioenakkoord 2020

De voornaamste punten uit het akkoord 2020 zijn:
 • AOW-leeftijd gaat langzamer omhoog. De 67 jaar die nu door het kabinet Rutte 3 werd gehanteerd voor 2021 gaat niet door. De AOW-leeftijd 2020 en 2021 wordt bevroren op 66 jaar en vier maanden. De verhoging van de AOW-leeftijd zal vervolgens geleidelijker zijn.
 • De pensioenleeftijd wordt anders geïndexeerd, niet meer zomaar op basis van een langere levensverwachting.
 • Er worden meer vroegpensioenregelingen mogelijk gemaakt (voor zware beroepen bijvoorbeeld).
 • Het gegarandeerd pensioen wordt afgeschaft. De premie wordt vastgesteld zonder dat u van te voren weet wat u daar voor pensioen voor terugkrijgt.
 • Uw pensioen wordt sterker afhankelijk van de resultaten op de beurs. De rekenrente en de dekkingsgraden gaan vervallen. Faranties worden er niet meer gegeven.
 • De resultaten op de beurs zullen in belangrijkere mate doorwerken bij de mensen die nog pensioen opbouwen dan zij die al pensioen ontvangen. Het wordt korten op pensioen wordt niet meer gebruikt, maar uw pensioen kan in de toekomst wel degelijk dalen (stijgen ook uiteraard).
 • Over zes jaar zullen alle pensioenfondsen op het nieuwe pensioenstelsel zijn overgestapt.

Maakt u zich al ongerust over uw pensioen?

Sparen voor pensioen en extra pensioen opbouwen, bouwt u voldoende pensioen op?

Iedereen hoopt dat als hij met pensioen gaat hij genoeg geld overhoudt om leuke dingen te doen. Of dat ook gaat lukken hangt af van uw pensioen en natuurlijk ook van uw toekomstige uitgaven. Het maakt voor de uitgaven nogal wat uit of u nog een wereldreis wilt maken of dat u echt rustiger aan gaat doen. Of uw huis is afbetaald of dat de rekening van de hypotheek toch nog wijd openstaat. Of de kinderen allemaal uit huis zijn of misschien nog studeren. Bovendien is de politiek druk bezig om het pensioen aan te pakken. Door de vergrijzing zou het allemaal onbetaalbaar worden. De eerste pijler van het pensioen, de AOW, zullen we steeds later gaan ontvangen en misschien zal deze uitkering ook wel worden verlaagd in de toekomst. Wie dacht straks nog 70 procent van zijn laatst verdiende loon of gemiddeld verdiende loon te zullen ontvangen, komt er waarschijnlijk bekaaid af. De AOW is al geen vetpot en het vet wordt er steeds meer afgehaald. En daar houdt het niet mee op. De AOW leeftijd wordt hoger. Extra sparen voor de toekomst, de derde pijler van ons pensioenstelsel, is meer dan ooit geen overbodige luxe meer.

AOW gat

Nogal wat mensen hebben een AOW-gat doordat ze een tijd in het buitenland woonden en werkten. Sinds kort kunt u bij terugkeer in ons land AOW-jaren inkopen om zo verloren jaren alsnog aan te vullen. Elk verloren jaar scheelt 2% in de AOW uitkering. Vanaf de 17e jaar bouwt een werknemer in Nederland 2% per jaar aan AOW op. De jaren daarvoor is de opbouw en dus het aantal verloren jaren bij verblijf in het buitenland gelijk aan nul.

Pensioenopbouw werkgever, veel pensioenfondsen korten en indexeren niet

Kijkt u eens naar uw pensioenopbouw bij uw werkgever. Duidelijk is dat de pensioenfondsen het moeilijk hebben om voldoende reserves aan te houden. De kredietcrisis en bankencrisis hebben veel roet in het eten gegooid en er is waarschijnlijk te veel risico genomen. Het ziet er naar uit dat er nieuwe regels komen voor pensioenfondsen om minder risicovol te gaan beleggen. De keerzijde daarvan is dat ook de kans op grote rendementen minder wordt en het daardoor alleen maar lastiger wordt om de pensioenreserves voldoende te laten groeien. Daar komt de vergrijzing nog bij. De uitkeringen zullen toenemen, terwijl de algehele opbouw door nieuwe intreders in een pensioenfonds minder zal worden. Bovendien ligt het voor de hand dat als de AOW-leeftijd wordt verhoogd, hetzelfde ook met de pensioenen zal gaan gebeuren. Een verhoging van de pensioenpremies zal men niet aanvaardbaar vinden en dus is het snijden in de pensioenen of het uitstellen van de uitkering daarvan een relatief eenvoudige keuze. Voor de politiek althans, want wie het pensioen heeft opgebouwd is rondweg de klos.

Pensioengat betekent minder pensioen

Dan is er nog het pensioengat. Een pensioengat is in feite het gat tussen wat u nodig hebt om straks 70% van het verdiende inkomen te ontvangen en wat u nu op basis van uw van AOW en het via de werkgever opgebouwde pensioen zou ontvangen. De kans op een pensioengat is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Oorzaken van een pensioengat kunnen er vele zijn en ze zijn individueel bepaald:
 • Ontslag.
 • Vrijwillig eerder stoppen met werken.
 • Onvrijwillig stoppen met werken door arbeidsongeschiktheid.
 • Geen fulltime werk.
 • Wisseling van loopbaan of werkgever.
 • Pensioenopbouw bij meerdere pensioenverzekeraars.
 • Inkomen dat niet meetelt bij de opbouw van het pensioen, zoals een dertiende maand en auto van de zaak.
 • Zelfstandige of ZZP-er zijn.
 • Echtscheiding met gevolgen voor het opgebouwde pensioen. Dit kan een flink gat in uw pensioen slaan.

Pensioen en eigen beheer en een extra pensioenpot door sparen of beleggen

Een pensioen in eigen beheer opbouwen is voor de dga sinds 1 juli niet meer mogelijk, maar elke particulier kan nog een extra pensioen opbouwen in 2019 en 2020 door bijvoorbeeld een lijfrentepolis te kopen en daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Hoe later u begint met een gedegen pensioen op te bouwen hoe moeilijker en duurder dat ook wordt. En dat terwijl er vele mogelijkheden zijn om voor een aanvulling te zorgen en er vele instanties zijn die u hierover kunnen informeren. Denk aan organisaties als Brand New Day, verzekeraars als Aegon of de banken. Allemaal hebben ze goede producten. Van lijfrente tot banksparen voor de oude dag. Waar u op moet letten is dat u voldoende offertes aanvraagt en de verschillende aanbiedingen vervolgens goed vergelijkt. Niemand zit immers te wachten op te hoge kosten, maar wil een mooi extraatje voor later. De concurrentie tussen de verschillende bedrijven is groot. Maak daar dus gebruik van en vergelijk wat u straks als pensioen kunt krijgen. Weeg altijd ook af of u een gegarandeerd eindbedrag wilt als pensioen, of toch ook wil kiezen voor een beleggingsproduct met wisselende uitkomsten. Een beleggingsproduct kan een veel hoger rendement geven dan een spaarproduct, maar kan straks ook erg tegenvallen.

Enkele oplossingen voor een extra pensioen zijn:
 • Fiscaal Via de FOR. De FOR is de Fiscale Oudedags Reserve voor ondernemers die opgave doen voor de inkomsten belasting zoals bij een eenmanszaak. Via deze uitgestelde belasting mag u 9,44 procent van de winst tot een maximum van 9.218 (2020) reserveren als pensioenreserve. Pas als u met pensioen gaat, betaalt u belasting over de reserveringen uit voorgaande jaren die u te gelde kunt maken door een lijfrente te kopen.
 • Lijfrente polis: als u een pensioengat hebt kunt u de premies aftrekken van de inkomstenbelasting. De uitkering van de vrijgekomen lijfrente is straks wel belast, maar voor de meesten is dat tegen een lager belastingtarief dan nu. Dit is af te sluiten bij zowel een verzekeraar als bank. Er zijn ook fiscale voordelen.
 • Koopsompolis: met een eenmalige storting doet u een investering voor een extra pensioen. Bij een lijfrentepolis stort u periodiek uw premies, bij een koopsompolis is dat eenmalig. Dit is af te sluiten bij zowel een verzekeraar als bank.
 • Levensloopregeling: u kon als tot maximaal 12% van uw inkomen bij sparen tot een maximum van 210% van het salaris. Ook hier zijn de ingelegde ingelegde bedragen aftrekbaar van de inkomensbelasting. Eenvoudig kunt u bij de meeste banken en verzekeraars een levensloopspaarrekening openen en profiteren van de fiscale voordelen. Helaas is ook deze regeling voor wie minder dan 3.000 euro had opgebouwd, komen te vervallen.
 • Spaarloonregeling: is helaas komen te vervallen.
 • Zelf sparen of beleggen.

Banksparen voor pensioen

Met banksparen spaart u als aanvulling op uw pensioen. Fiscaal slim, want u mag als u te weinig pensioen hebt opgebouwd, de inleg aftrekken van de belasting. Dat maakt banksparen zeer aantrekkelijk. De kosten voor banksparen zijn in het algemeen lager dan bij traditionele verzekeringsproducten. Banksparen is een transparante manier van sparen voor uw pensioen.

Bestaande polis overboeken

Voor reeds bestaande polissen geldt dat alleen de polissen voor een aanvullend pensioen kunnen worden overgeboekt naar bijvoorbeeld Brand New Day. Het pensioen van de werkgever niet, maar wel wat u via de werkgever bij spaart. Ook zelfstandigen kunnen hun pensioen-polis overboeken naar Brand New Day.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Hoeveel pensioen u hebt opgebouwd kunt u nagaan door de drie bestanddelen op te tellen:

Nominaal pensioen 2020 of vast pensioenstelsel als collectief pensioen

Bij een collectief pensioenstelsel zijn er twee mogelijkheden, een nominaal pensioen (huidig stelsel) of een vast pensioenstelsel. Bij een vast pensioenstelsel dragen de deelnemers volledig het risico: het kan meevallen, het kan tegenvallen. Bij het nominaal systeem wordt een jaarlijkse indexatie nagestreefd, maar kunnen pensioen wel worden gekort als de dekkingsgraden onvoldoende zijn.

Slot pensioenakkoord 2020, bouwt u genoeg pensioen op?

Wacht totdat de pensioenfondsen een volledig uitgewerkt pensioenakkoord gaan toepassen, dat kan nog vele jaren duren. Fondsen moeten hiervoor nog veel regelen. De AOW mag dan geregeld zijn, de pensioenen niet. Extra vermogen opbouwen, een extra pensioenpot, het is geen luxe, maar iets waar iedereen aan zou moeten werken om ook op oudere dag voldoende pensioen uitgekeerd te kunnen krijgen. Wat voor u de beste oplossing is, is sterk individueel bepaald en vraagt om een goed advies. Wacht niet tot het te laat is met uw eigen opbouw van pensioen.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2021, 2022 en 2023 sinds het nieuwe pensioenakkoord 2019 en 2020? De AOW-leeftijd is si…
Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOWVrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOWAls u eerder wilt stoppen met werken, dan is in de meeste gevallen het opbouwen van een extra pensioen nodig. Zorg zelf…
Zijn de pensioenen in Nederland veilig (dekkingsgraad)?Zijn de pensioenen in Nederland veilig (dekkingsgraad)?Zorg zelf ook zelf voor een extra pensioen want van de overheid moet u het niet hebben en de dekkingsgraad is bij veel p…
Banksparen in 2021Banksparen in 2021Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2021? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden handdruk…

Levensloopregeling stopt definitief per januari 2022Levensloopregeling stopt definitief per januari 2022De Levensloopregeling vervangt de vervallen Vroegpensioenregeling (VUT, Prepensioen). Met de Levensloopregeling is (was)…
Spaardeposito: zekerheidSpaardeposito: zekerheidEen spaardeposito is een spaarvorm waarbij men een vaste inleg heeft, een vaste looptijd en een vaste rente. Een spaarde…
Reacties

Michiel Peters, 09-12-2012
Het mag de meeste mensen wel duidelijk zijn dat deze crisis niet zomaar zal overwaaien en dat dit aardig begint te lijken op de crisis uit de jaren 30. Pas zag ik op Nu.nl nog een artikel over hoe slecht onze pensioenen ervoor staan en dat deze al bijna 50 procent in waarde zijn gedaald. Meer dan 70% van de mensen denkt ook nog steeds dat ze later een pensioen krijgen van 2/3 van het laatst verdiende loon. Vooral de mensen met een middeninkomen of hoger zullen hier veel van gaan merken. Beurzen die omlaag gaan, kosten voor pensioenfondsen die omhoog gaan en evenals de inflatie die de komende tijd verder zal oplopen.

Allemaal genoeg redenen om zelf je eigen pensioen op te gaan bouwen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Je hoeft hier echt geen belegger voor te zijn en er zijn genoeg andere mogelijkheden om dit te doen. Reactie infoteur, 12-06-2020
Beste Michiel Peters,
Bestaande pensioen gaan erop achteruit door het ontbreken van de inflatiecorrectie en kortingen. Nieuwe pensioen gaan erop achteruit door minder opbouw en het middenloonsysteem. Dat betekent dus dat u er goed aan doet om niet alleen van het pensioenfonds afhankelijk te zijn, maar zelf ook te sparen en/of beleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 16-07-2011
Bij mijn scheiding in 1995 zijn geen afspraken gemaakt. Ik ga ervan uit dat 50% van het tot scheidingsdatum opgebouwde pensioen mijn ex toekomt. De scheiding is niet binnen 2 jaar bij de pensioenuitvoerder gemeld, waardoor het gehele pensioen aan mij wordt uitbetaald en ik dien mijn ex haar deel (maandelijks) over te maken. De pensioenuitvoerder zal echter over het totale maandpensioen de loonheffing inhouden. Ik zou echter alleen over mijn deel loonheffing moeten betalen. Is het deel dat ik aan mijn ex betaal "alimentatie"? Kan ik via de inkomstenbelasting via een voorlopie aangifte de teveel betaalde loonheffing terugkrijgen? Reactie infoteur, 12-06-2020
Beste Vincent,
1. Zie voor een verder uitleg van de gevolgen bij een echtscheiding voor het pensioen:

https://financieel.infonu.nl/geld/53323-echtscheiding-verdeling-pensioen-en-vechtscheiding.html

2. De verdeling van het ouderdomspensioen en de alimentatie staan los van elkaar.
3. Als u het anders wilt laten uitbetalen moet u met het pensioenfonds contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margot, 08-06-2010
Beste Zeemeeuw, Ik ben het er mee eens: zorg zelf voor een extra pensioen, want op de politiek of de pensioenfondsen hoef je niet te rekenen. Ook na 40 jaar werken is het pensioen niet meer zeker. Zorg goed voor jezelf. Via een vrijgekomen lijfrente of anderszins. Reactie infoteur, 12-06-2020
Beste Margot,
Zo bouw je inderdaad meer pensioen op. Spreid je geld ook over meerdere manieren van sparen. Banksparen kan ook een goede oplossing zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Sparen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.