Je BKR-gegevens online inzien

Je BKR-gegevens online inzien Wie in het verleden wilde weten wat er over hem bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd was, moest daarvoor een verzoek via zijn bank indienen. Al vanaf eind 2011 wilde het BKR echter aan particulieren de mogelijkheid bieden om hun gegevens zelf thuis vanachter de PC in te zien. Bij de Duitse tegenhanger Schufa was dat immers al langer mogelijk. En in 2013 was het dan eindelijk zover dat consumenten online een overzicht van hun BKR-gegevens konden aanvragen.

Wat weet het BKR zoal van ons?

Steeds meer consumenten zouden wel eens willen weten wat het BKR van hen geregistreerd heeft. Die behoefte doet zich bijvoorbeeld voelen als een bank of andere geldgever een kredietaanvraag afwijst omdat men ooit betaalachterstanden had. Het BKR werd immers ooit ingesteld om krediet- en betaalrisico’s te reduceren en problematische schuldensituaties (overcreditering) tegen te gaan. Als de consument daar expliciet om verzoekt, wordt hem overigens ook meegedeeld welke instellingen navraag deden over zijn financiële reilen en zeilen.

Worden ook studieschulden bij het BKR geregistreerd?

In 2018 kwam er een lobby op gang om ook studieschulden bij het BKR te laten registreren. Zowel kredietverstrekkers als het BKR zelf pleiten daar al langer voor. Het argument: studieschuld is een financiële verplichting die je als hypotheekverstrekker graag in beeld wil hebben als je een hypotheek verstrekt. Maar bedoelde partijen kunnen dat niet op eigen houtje regelen. Ze zijn namelijk afhankelijk van de informatie over studieschulden bij DUO. En DUO, de afkorting van Dienst Uitvoering Onderwijs, is nu eenmaal een overheidsinstantie. En de in 2018 verantwoordelijk Minister Van Engelshoven wilde niet meewerken aan de registratie van studieschulden bij het BKR.

Hoe kon je voorheen je BKR-gegevens opvragen?

Tot 2013 was het opvragen van je BKR-gegevens een nogal omslachtige aangelegenheid. Wie inzicht wilde krijgen in de schulden en leningen die hij de afgelopen jaren is aangegaan, moest als volgt te werk gaan:
 • eerst moest er bij de bank een aanvraagformulier worden ingevuld;
 • de bank zond vervolgens het ingevulde formulier voor verdere afwikkeling door aan het BKR;
 • de kosten van de aanvraag ad € 4,95 moesten vooraf bij de bank worden voldaan;
 • uiterlijk 10 dagen later werd de gevraagde informatie per post toegestuurd;
 • wilde je de betrokken informatie persoonlijk in Tiel afhalen, dan moest dat enige dagen vooraf telefonisch worden aangevraagd want het spreekt voor zich dat het BKR zulke gevoelige informatie niet via de telefoon doorgeeft.

Vanaf 2013 je BKR-gegevens zelf online opvragen

Omdat ook het BKR met zijn tijd mee wilde gaan, wilde men consumenten tegemoet komen en de eigen BKR-gegevens voor particulieren online beschikbaar stellen. We leven per slot van rekening in de 21e eeuw nietwaar? Als alles naar wens verliep zouden mensen straks gewoon thuis vanachter hun PC inloggen en al hun kredietgegevens online en in een beveiligde omgeving inzien. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat straks iedereen ongehinderd kan meekijken in jouw gevoelige gegevens?

Kennelijk gaf die beveiligde inlogomgeving het BKR toch meer problemen dan voorzien want het was voor consumenten eind 2012 nog steeds niet mogelijk zijn BKR-notering online in te zien. Schuld daaraan was onder meer het feit dat inloggen met behulp van de DigiD-code niet haalbaar was omdat gebruik van die code alleen was voorbehouden aan (semi)overheidsinstellingen. Maar uiteindelijk wist men voor die problemen toch een oplossing te vinden. Vanaf medio 2013 kunnen burgers online een overzicht aanvragen van de gegevens die BKR van hen geregistreerd heeft. Ook is het mogelijk om rechtstreeks in een beveiligde omgeving van BKR via 'mijnBKR' naar de eigen BKR-gegevens te kijken.

Hoe kan je je BKR-gegevens inzien als je geen PC hebt?

Mensen zonder eigen computer, doorgaans ouderen, kunnen helaas geen gebruik maken van de nieuwe onlineservice van het BKR. Wel is het zo dat een toenemend aantal ouderen zelf actief is op het Internet of straks wellicht via de PC van derden (kinderen, openbare bibliotheek) kan inloggen. Dat neemt niet weg dat destijds door het BKR al werd toegezegd dat men zich zou inspannen om een betere oplossing te creëren voor deze categorie.

Tip: Doorlopend Krediet bij BKR laten afmelden

Wist je trouwens dat een ongebruikt doorlopend krediet, ook al staat dat op nul, bij het BKR toch onnodig kredietruimte in beslag neemt en dus je totale kredietcapaciteit dus verlaagt. Wie dus een doorlopend krediet heeft en daar geen gebruik van maakt, kan dit DK het beste maar aflossen en de bank verzoeken om een afmelding bij het BKR te verzorgen, een en ander voor zover dat al niet automatisch gebeurt als gevolg van de aflossing.

Veel mensen hebben onnodig schrik van het BKR

Een BKR-notering heeft voor veel burgers een negatieve bijklank. Voor veel mensen staan de gegevens die het BKR verzamelt en beheert gelijk aan de gegevens die politie en justitie verzamelen over criminelen en mogelijke verdachten. Er is echter één wezenlijk verschil met de gegevens van het BKR. In tegenstelling tot politie of justitie verzamelt het BKR niet alleen negatieve, maar veel meer nog positieve gegevens. Dat betekent dat een BKR-notering niet alleen ontstaat wanneer bijvoorbeeld een lening niet goed wordt terugbetaald, maar ook al bij de toekenning daarvan.

Hieruit volgt dat bij het BKR niet alleen wanbetalers geregistreerd zijn, maar voor het merendeel mensen met een uitstekende kredietwaardigheid. Iedereen kan bij het BKR zowel positieve als negatieve aantekeningen hebben. Want een registratie is aan de orde bij nagenoeg elke vorm van krediettransactie. Waarbij een “krediettransactie” niet alleen het opnemen van een lening is.
Als kredietovereenkomsten worden bijvoorbeeld ook beschouwd:
 • het sluiten van een credit card-overeenkomst;
 • het abonnement van je mobiele telefoon;
 • het bestellen van goederen bij een postorderbedrijf;
 • het aangaan van een lease-overeenkomst;
 • en nog veel meer.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kan ik mijn gegevens bij het BKR opvragen?Iedereen met een leengeschiedenis, staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt uw eigen gegeven…
Hoe kunnen we onze BKR-gegevens opvragen?Hoe kunnen we onze BKR-gegevens opvragen?Vanaf 2013 kunnen we op de website van BKR online onze BKR-gegevens opvragen. Op dat moment waren de eerste ervaringen v…
Geld lenen: lenen zonder BKR toetsing - Let op!Geld lenen: lenen zonder BKR toetsing - Let op!Met een BKR registratie kun je wel geld lenen. Geld lenen zonder BKR toetsing kan ook. Het gaat alleen op een andere man…
Wat houdt de BKR toetsing precies in?Wat houdt de BKR toetsing precies in?Meestal wordt er een BKR toetsing gedaan door de kredietverstrekker als je een nieuwe lening wilt afsluiten. Wat houdt d…

Krediet op je betaalrekeningKrediet op je betaalrekeningDe klant is blij als de bank hem gul kredietruimte op zijn betaalrekening toestaat maar in feite wrijft juist de bank in…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ijmaki, Pixabay
 • https://www.telegraaf.nl/financieel/2656839/minister-geen-bkr-registratie-studieschuld
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 16-10-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.