InfoNu.nl > Financieel > Lenen > Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?

Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?

Hoe beoordelen banken kredietaanvragen? Bij het beoordelen van kredietaanvragen stelt de bank als geldgever een goede kredietwaardigheid als voorwaarde. Hoe beter de kredietwaardigheid of boniteit, hoe gemakkelijker het is om een lening te krijgen. Maar hoe beoordelen banken die kredietwaardigheid?

Het beoordelen van kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid, in zakelijke kringen ook wel boniteit of rating genoemd, is het synoniem voor de financiële gegoedheid van een persoon of een instelling. Iedereen die een lening wil afsluiten, moet een zogenaamde kredietwaardigheidscheck ondergaan. De kredietwaardigheid beslist erover óf en onder welke voorwaarden de kredietaanvrager een lening zal krijgen.

Cruciaal: kan men de lening terugbetalen?

Bij een onderzoek naar de persoonlijke kredietwaardigheid wordt in eerste instantie naar de algemene kwaliteit van de debiteur gekeken. Daarbij staan zaken als het beroep van de aanvrager en zijn financieel verleden op de voorgrond. Hoewel de beoordeling van de persoonlijke kredietwaardigheid op de leek enigszins subjectief over komt, worden daarbij wel degelijk objectieve criteria toegepast.

Maar bij de beoordeling van de kredietwaardigheid gaat het er vooral om of de kredietnemer straks in staat zal zijn om de lening terug te betalen. Daarvoor wordt onder meer een bewijs van inkomen gebruikt. Om alle beschikbare informatie op een juiste manier in te schatten, vormen banken zich als het ware een indruk van het financiële huishoudboekje van de klant. Alleen als er genoeg geld overblijft om de lening terug te betalen, is verstrekking van een krediet verantwoord.

Hoe kan men zijn kredietwaardigheid verbeteren?

In principe heeft iedereen invloed op zijn of haar kredietwaardigheid. Dat begint al met de gevolgde opleiding, de keuze van de werkgever en het aantal opgenomen leningen. Maar daarmee eindigt het nog niet. De persoonlijke kredietwaardigheid kan bijvoorbeeld negatief worden beïnvloed door schuldsaneringen in het verleden. En veel consumenten beseffen niet dat het negatief op hun kredietwaardigheid kan uitwerken als men constant nieuwe creditcards aanvraagt.

In een land als Duitsland gaat dat overigens nog véél verder. Sinds de invoering van een systeem met kredietscores aldaar, moeten kredietzoekenden die regelmatig zijn verhuisd of meermaals van betaalrekening zijn gewisseld, rekening houden met negatieve gevolgen voor hun kredietwaardigheid. De daarvoor gebruikte mathematische en statistische methoden wijzen in die gevallen op mogelijk instabiel betaalgedrag. Met het feit dat de kredietnemer wellicht is verhuisd om beroepsmatige redenen, wordt door het model geen rekening gehouden.

Betaalgedrag van beslissende invloed

Elke kredietnemer moet consequent zijn financiële verplichtingen nakomen. Daarbij moet men ook denken aan abonnementen van mobiele telefoons en bestellingen bij postorderbedrijven. Een negatieve aantekening bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), het opzeggen van je lopende rekening door de bank of iets dergelijks, werkt "dodelijk" op de kredietwaardigheid van een individu. Een slechte betaalmoraliteit heeft tot gevolg dat banken de eerstkomende jaren niet meer bereid zijn om een lening te verstrekken.

Slechte rating verhindert krijgen van krediet

De kredietwaardigheid speelt ook in de sector van economie en financiën een zeer belangrijke rol en een afwaardering door ratingbureaus kan beurzen wereldwijd bloedrood laten kleuren. Zowel bij leningen en kredieten alsook op het gebied van beleggingen is de term rating van toenemend belang, uiteraard mede in de hand gewerkt door de talloze financiële schandalen, onder andere met zogenaamde rommelhypotheken.

Met betrekking tot beleggingen dient men als investeerder te letten op de kredietwaardigheid van de emittent van effecten. Zo worden veel obligaties in dat opzicht beoordeeld op wat ook bekend staat als rating. Ofwel voor hoe kredietwaardig wordt de emittent van die obligaties gehouden. Wie als belegger dus een veilige belegging zoekt, moet effecten van een uitgevende instelling kiezen met een zeer goede rating en emittenten mijden die worden gekenmerkt door een slechte kredietwaardigheid.

Hoe beoordelen banken je kredietwaardigheid?

Op financieel gebied is de beoordeling van de kredietwaardigheid dus van groot belang want als klant krijg je met een slechte kredietwaardigheid geen lening van de bank. Dat roept dan tegelijk vragen op als "hoe kredietwaardig moet je zijn?" of "aan de hand van welke criteria stelt men een goede of slechte kredietwaardigheid vast?

Meestal biedt BKR-informatie een eerste indicatie voor de kredietwaardigheid van een klant. En zijn er negatieve ervaringen uit het verleden zoals een rechterlijk bevel of iets dergelijks, dan zullen de meeste geldschieters eveneens aannemen dat de klant een slechte betaalmoraliteit heeft.

Andere aspecten waarmee bij de beoordeling van de kredietwaardigheid rekening wordt gehouden zijn bankgegevens, salarisopgaven en vermogensopstellingen. De kredietwaardigheid van ondernemingen wordt in het algemeen vastgesteld aan de hand van balans en winst- en verliesrekening.
© 2010 - 2019 Bonafide, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kredietwaardigheid volgens ratingbureausKredietwaardigheid volgens ratingbureausHun macht lijkt haast onbegrensd: met enkele simpele lettercodes beoordelen ratingbureaus de kredietwaardigheid van stat…
Je kredietwaardigheid verbeteren, hoe doe je dat?Je kredietwaardigheid verbeteren, hoe doe je dat?De kredietwaardigheid is bepalend óf en onder welke voorwaarden een aanvrager een lening kan krijgen. Het kan daarom zee…
Kredietaanvragen: waar banken op lettenKredietaanvragen: waar banken op lettenAls er grote aankopen in huis nodig zijn, komt het voor dat die niet uit eigen zak kunnen worden betaald: een auto, nieu…
Lening bij de bank: altijd twee kantenLening bij de bank: altijd twee kantenBij elke lening baseert de bank zich voor een deel op vertrouwen en voor een deel op calculatie: hoe was het betaalgedra…
Kredietverlening door bankenKredietverlening door bankenDe toenemende aanscherping van de bancaire kredietverlening dwingt consumenten en ondernemers tot een omslag in denken e…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Theo Verbiesen, 03-11-2013 19:08 #2
De te betalen rente op leningen en de te ontvangen rente op spaartegoeden is afhankelijk van intern door de banken vastgestelde onbekende boniteits kaders. Het gevolg is dat de klanten met de grootste belangen bij de banken altijd profiteren van gunstige tarieven. De doorsnee klant is degene die het gelag betaald.

D. Kruizinga, 10-04-2012 12:44 #1
Een duidelijk verhaal, dank daar voor.

Infoteur: Bonafide
Laatste update: 05-01-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!