Krediet: meest gestelde vragen

Krediet: meest gestelde vragen U heeft vragen over het thema leningen? Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over krediet en financieringen.

Looptijd: hoelang moet een krediet lopen?

De looptijd voor een lening met terugbetaling in termijnen staat niet vast, maar kan worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren. Doorgaans bedraagt de looptijd bij een persoonlijke lening 12 tot 72 maanden.

Als uw financiële situatie dat toelaat, is een kortere looptijd voor de lening aan te bevelen. In dat geval zijn de maandelijkse lasten weliswaar hoger, maar daardoor is de rente meestal lager, zodat de totale kosten over het algemeen óók lager zijn. Wel moet u dan letten op de bijkomende kosten die de bank in rekening brengt. Doorgaans zijn die bij kortlopende kredietovereenkomsten hoger.

Tip:Het afbetalen van leningen zou eigenlijk niet langer mogen duren dan de gebruiksduur van de artikelen die u wilt kopen! Wilt u bijvoorbeeld een motorfiets kopen of een autolening afsluiten, dan bestaan er speciale leningen met zeer korte looptijden en gunstige condities.

Kan je een lening voortijdig terugbetalen of omzetten?

Beide is mogelijk! U kunt leningen niet alleen eerder terugbetalen dan afgesproken, maar ook bij een andere financiële instelling een goedkopere lening opnemen om daarmee de oude lening af te lossen. Wel moet u er rekening mee houden dat de afsluitprovisie en overige behandelkosten niet aan u worden terugbetaald.

Meestal kunt u uw bestaande lening met een opzegtermijn van drie maanden aflossen door het betalen van het openstaande bedrag. Vaak bieden banken ook de mogelijkheid om extra aflossingen op een lening te doen. In dat geval blijft de maandelijkse termijn hetzelfde, maar wordt de looptijd verkort.

Is een rentewijziging tijdens de looptijd mogelijk?

Nee, bij een persoonlijke lening is dat niet mogelijk! De bij het afsluiten van een lening overeengekomen rente geldt voor de gehele looptijd van de lening.

Heb ik een schuldrestverzekering voor mijn lening nodig?

Een schuldrestverzekering betaalt onder bepaalde voorwaarden de resterende termijnen van een lening voor u. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een ongeval, invaliditeit, werkloosheid of overlijden van de kredietnemer. Een schuldrestverzekering beschermt u en uw gezin voor dergelijke noodsituaties!

Waarom brengen banken kosten in rekening voor een kredietaanvraag?

Verwerkings- en administratiekosten, die bij het afsluiten van een lening in rekening worden gebracht, worden als behandelkosten aan de kredietnemer doorberekend. Doorgaans bedraagt die vergoeding zo’n twee procent van het geleende bedrag. De kosten worden ofwel toegevoegd aan het terug te betalen bedrag ofwel van het uit te betalen bedrag afgetrokken.

Wees voorzichtig bij kredietinstellingen die geen administratiekosten rekenen! Controleer goed of de behandelkosten niet toch in een andere vorm in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van transactiekosten voor rekeninggebruik.

Tip: Als de looptijd van de leningen relatief kort is, pakken de maandtermijnen duurder uit omdat de verwerkingskosten over minder maanden gespreid moeten worden. Is bij een vergelijking van leningen de rente gelijk, dan zou u voor de bank moeten kiezen die bij vervroegde aflossing van de lening de kosten pro rata vergoedt.

Wat onderscheidt nominale van effectieve rente?

De nominale rente dient voor berekening van de rente die de kredietnemer moet betalen aan de geldgever. Het refereert aan de hoogte van het rentepercentage op de lening. De nominale rente blijft de gehele looptijd van de lening van kracht, ze zal niet veranderen.

De effectieve rente daarentegen is afhankelijk van bepaalde prijsbepalende factoren tijdens het kredietverloop. Daartoe behoren onder meer:

 • De nominale rente;
 • Verrekeningen met betrekking tot rente- en aflossingstermijnen;
 • De hoogte van de aflossingstermijnen;
 • Het begintijdstip van de aflossingstermijnen;
 • Administratie- en verwerkingskosten.

Al deze factoren worden bij de berekening verdeeld over de overeengekomen rentevaste periode. Daaruit resulteert dan de effectieve rente, die tevens fungeert als een theoretische vergelijkingsgrootheid, omdat die de totale kosten van de lening per jaar (in procenten) weergeeft!

Feitelijk kan men alleen met behulp van deze effectieve rente kredietaanbiedingen met eenzelfde rentevaste periode vergelijken. Alle prijsbepalende factoren, met uitzondering van de nominale rente moet daarvoor gelijk zijn. Helaas noemen banken de bovenstaande berekeningsfactoren niet altijd. Daarom is een dergelijke prijsvergelijking niet altijd mogelijk.

Er zijn trouwens ook kosten die niet in de effectieve rente worden meegenomen. Aangeraden wordt daarom om vooraf goed te controleren of wellicht andere kredietkosten worden gerekend!

Wat wordt van u als kredietnemer gevraagd?

Van een kredietnemer wordt verwacht dat hij in staat is om de termijnen van de lening probleemloos te betalen! Neem om dat te berekenen uw maandinkomen, trek daar uw maandelijkse lasten vanaf en kijk wat er overblijft.

Wat kost een persoonlijke lening?

Bij leningen met terugbetaling in termijnen bent u rentekosten en administratiekosten verschuldigd. Niet via de maandtermijnen worden aan u doorberekend:
 • bemiddelingsprovisie;
 • verschotten (vergoeding van indirecte kosten);
 • portokosten voor verzending van leningdocumenten;
 • negatiefverklaring (belofte van geldlener dat hij onderpanden niet zal bezwaren ten nadele van geldgever);
 • kosten voor rekeningbeheer;
 • afsluitprovisies.
Kredietinstellingen zijn wettelijk verplicht om een opsomming van de kosten in een schriftelijke kredietovereenkomst op te nemen. Dit geldt overigens ook voor vermelding van de effectieve jaarrente.

Wie of wat is het BKR?

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie, een centrale database voor banken en financiële dienstverleners, waar alle kredietgegevens worden geregistreerd van leningen met een minimale looptijd van 3 maanden, verstrekt aan natuurlijke personen. In principe is het BKR bedoeld om banken en ander geldgevers tegen bedriegers te beschermen.

U kunt een negatieve aantekening bij het BKR krijgen als u bijvoorbeeld uw leentermijnen niet of niet tijdig terugbetaalt. Normaal gesproken verstrekken banken u geen lening meer als u een negatieve BKR-notering hebt.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld lenen: Consumptief kredietGeld lenen: Consumptief kredietEr zijn verschillende manieren om geld te lenen, waaronder het afsluiten van een consumptief krediet. Het krediet is voo…
Doorlopend kredietDoorlopend kredietBij het lenen van geld zijn altijd diverse mogelijkheden. Je kunt geld lenen middels het afsluiten van een hypotheek, ma…
Snel geld lenen – consumptief kredietSnel geld lenen – consumptief kredietWanneer je geld nodig hebt om zaken of diensten voor alledaags gebruik aan te schaffen, kun je een consumptief krediet a…

Lening met lage rente: de criteriaLening met lage rente: de criteriaVoor bijna elke grote aanschaf in het leven is een lening nodig. Weliswaar kan spaargeld nuttig zijn maar aankoop van on…
Hoe lenen bij Ribank en InterbankHoe lenen bij Ribank en InterbankGeld lenen? Dat kan bij de Ribank, goedkoop en gunstig geld lenen. Online maakt u eenvoudig een account aan en via een t…
Bronnen en referenties
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 27-12-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Lenen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.