Misverstand aflossingsvrije hypotheek! De helft waarvan?

In hypotheekland heerst een misverstand. Iedereen heeft het kortweg over 'men mag nog maar de helft aflossingsvrij lenen'. Daardoor ontstaat het beeld dat nog maar 50% van het totale hypotheekbedrag aflossingsvrij mag zijn. Echter het gaat om 50% van de marktwaarde van de woning. Dat levert een heel andere rekensom op, bijvoorbeeld in het geval dat u eigen geld inbrengt.
Nieuws: afsluiten aflossingsvrije hypotheek met aftrek niet meer mogelijk
Het afsluiten van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek met recht op hypotheekrenteaftrek HRA is per 2013 niet meer mogelijk. U kunt bij sommige banken nog wel aflossingsvrij lenen maar geniet dan niet het voordeel van de HRA. Heeft u nog een aflossingsvrije hypotheek lopen, dan hoeft dat geen nadeel te zijn. In tegendeel: deze biedt de vrijheid om vervroegd ofwel tussentijds extra af te lossen indien dat in uw financiële situatie mogelijk is. In goedkope jaren kunt u dan wat meer aflossen dan in dure jaren, bijvoorbeeld als de kinderen opgroeien of gaan studeren. Verlengen bij einde rentevaste periode, of oversluiten van een bestaande aflossingsvrije hypotheek naar een andere hypotheekverstrekker is nog wel mogelijk, omdat dit als een voortzetting van de bestaande gezien wordt.

Hoe ga ik aflossen? Maak een aflossingsplan!

Wilt u gaan aflossen dan is het goed om uw financiële situatie eerst eens goed onder de loep te nemen. Maak een passend plan om versneld af te lossen en start met aflossen van uw aflossingsvrije hypotheek.

Het heersende misverstand is dat de nieuwe regel in de volksmond wordt doorverteld als kortweg 'men mag nog maar de helft aflossingsvrij lenen'. Door er niet bij te vermelden waarván dit de helft is, denkt men logischerwijs: 'de helft van het hypotheekbedrag'. Echter het betreft 50% van de marktwaarde van de woning, en niet 50% van het hypotheekbedrag bij het afsluiten van een hypotheek! Erger nog is dat een uitgever als De Telegraaf dit op haar nieuwssite vermeldt met de kop 'Maximaal helft van hypotheek aflossingsvrij' -het bericht is op het moment van schrijven van dit artikel nog altijd op de site beschikbaar-. Het misverstand wordt met dit soort berichten alleen nog maar bevestigd...

Per 1 augustus 2011 gelden nieuwe regels voor hypotheekverstrekking: de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF). Daarin staat o.a. dat er een aflossingsverplichting is van minimaal 50% van de marktwaarde van uw woning ten tijde van het afsluiten van de lening. Dit betekent dat als men minder leent in de hypotheek dan de marktwaarde van de woning, bijvoorbeeld door het inbrengen van eigen vermogen, een relatief groter deel van het hypotheekbedrag aflossingsvrij mag zijn!

In dit artikel komen aan de orde:

Misverstand en werkelijkheid

Een eenvoudige rekensom toont het misverstand en de werkelijke situatie:
situatieeuro
U koopt een woning met marktwaarde: 300.000
U sluit een hypotheek af voor: 200.000
Misverstand: u dacht dat u maar aflossingsvrij mocht lenen: 50% van 200.000, dat is 100.000
Werkelijkheid: u mag aflossingsvrij lenen: 50% van 300.000, dat is 150.000

Marktwaarde

Wat is dan exact die marktwaarde? De Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) beschrijft dit als volgt:
  • de koopprijs van de woning of
  • de koop- en/of aannemingssom, eventueel vermeerderd met de grondprijs, de kosten van bouw, meerwerk, bouwrente en aansluiting nutsvoorzieningen) of
  • de meest recente WOZ-waarde of
  • de getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

Wat betekent dit voor mijn bestaande hypotheek

Aan het einde van de rentevastperiode, bij aanpassing van de rente:

De nieuwe regels worden niet zomaar van toepassing. Ook niet bij aanpassing van de rente aan het einde van uw rentevastperiode. Alleen als de totale looptijd van uw (aflossingsvrije) lening voorbij is en u een nieuwe hypotheek daarvoor afsluit, gelden de nieuwe regels wél.

Bij oversluiten van de lening:

Ook als u alleen de lening oversluit, hoeven de nieuwe regels niet van toepassing te zijn. Het is dan wel vereist dat u in uw woning blijft wonen en niet meer leent dan de som van de oude lening, de oversluitkosten en de kosten voor de nieuwe lening.
Raadpleeg voor een volledig overzicht van de regels bijv. de pagina Nieuwe Gedragscode van Ver. Eigen Huis.

Volledig aflossingsvrij nog steeds mogelijk

Hoe meer eigen geld u inbrengt bij het afsluiten van uw hypotheek, des te groter is het bedrag dat u aflossingsvrij mag lenen. Indien u dus de helft van uw hypotheekbedrag inbrengt aan eigen geld, mag u nog steeds een volledig aflossingsvrije hypotheek afsluiten! De rekensom is dan namelijk:
situatieeuro
U koopt een woning met marktwaarde: 500.000
U brengt eigen vermogen in van: 250.000
U sluit een hypotheek af voor: 250.000
U mag aflossingsvrij lenen: 50% van 500.000, en dat is de volledig benodigde 250.000 !!!

Advies

Laat u goed informeren op het moment dat u beslissingen neemt aangaande het afsluiten van uw hypotheek. Laat een rekenvoorbeeld opstellen voor uw situatie. Vereniging Eigen Huis biedt ook aan niet-leden informatie (via de website). Leden van deze organisatie kunnen er o.a. ook voor een advies op maat terecht. Laat u tevens goed informeren door uw bank.

Lees verder

© 2011 - 2020 Drie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hypotheek vervroegd aflossen: boeterenteHypotheek vervroegd aflossen: boeterenteHet kan aantrekkelijk lijken om de hypotheek vervroegd af te lossen, zodat de maandlasten dalen. Het nadeel is echter da…
Aflossingsvrije hypotheek: oversluiten of aflossen?Aflossingsvrije hypotheek: oversluiten of aflossen?Een van de meest verkochte hypotheekproducten is de aflossingsvrije hypotheek. Vanwege de lage maandlasten kozen miljoen…
Hypotheek verlagen door versneld af te lossenHypotheek verlagen door versneld af te lossenIn de periode van 2008 tot en met 2012 is er een omslag merkbaar in de denkwijze over hypotheekschulden. De nadruk ligt…
Met €250 per maand uw aflossingsvrije hypotheek aflossenMet €250 per maand uw aflossingsvrije hypotheek aflossenDoor maandelijks een bedrag vrij te maken voor het extra aflossen van uw hypotheek, kunt u ook uw aflossingsvrije hypoth…

Boeterente hypotheek berekenenBoeterente hypotheek berekenenWie besluit tot het oversluiten of omzetten van de hypotheek als de rentevaste periode nog niet is afgelopen, wordt geco…
Een hogere hypotheek door inbrengen spaargeldEen hogere hypotheek door inbrengen spaargeldBanken stellen strenge eisen bij het verstrekken van een hypotheek. In het geval u spaargeld gaat inbrengen, kunnen de e…
Bronnen en referenties
  • http://www.eigenhuis.nl/content/1758/hypotheken-financien/hypotheken/164832/nieuwe-gedragscode en vervolgpagina
  • http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/wat-gebeurt-er-met-uw-hypotheek-per-1-januari-2013/speel/1/ (bron voor kopje Nieuws)

Reageer op het artikel "Misverstand aflossingsvrije hypotheek! De helft waarvan?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jos, 24-01-2012 17:04 #2
Iedereen gaat ervanuit dat de eigenaar van een huis, geen aftrek meer moet hebben van zijn aflossingsvrije hypotheek, en ook dat men zo snel mogelijk zijn huis moet aflossen.Mijn mening:Aflossen is voor de eigenaar altijd zeer goed, doch slecht voor de bank.Immers de bank zal van die huiseigenaar niet lang verdienen.Hypotheekrente aftr.afschaffen?.Hoe zo afschaffen.Voor zover ik weet is het zo, dat de bel.dienst altijd quite staat.Reden:Als je veel rente ontvangt, waar die ook vandaan komt, is het voor de bel.d.de rente die je krijgt, extra inkomens, en dien je via de jaarlijkste aangifte, dit als meerdere inkomens te moeten aangeven.Nu komt het:De bank heeft van een eigenaar aan hypotheek rente schuld voor bepaalde of onbepaalde tijd geeist.Ik ben van mening dat de bank de hypotheekrente die zij ontvangen jaarlijks als extra inkomens moeten aangeven a/d bel.d.Ook voor de banken is het inkomens.Kortom, alle jaarlijks ontvangen rente bestanddelen, dus ook de hypotheek ontvangen renten, zijn extra inkomens, die ook extra belast dient te worden.Ik vraag me af, hoef een bank zijn meerdere inkomens alsgevolg ontvangen renten, niet bij haar inkomens aangifte te doen?Zo niet dan is er oneerlijke heffings beleid.Wanneer de banken wel, hun ontvangen renten, moeten aangeven in hun inkomens, dan is er niets a/d.hand, want er is dan al sprake van hypotheek rente teruggave a/d.bel.d.De bel d.kan dan nooit nogmaals hetzelfde rente bedrag van de eigenaar ontvangen.Het is altijd zo dat wie ontvangt, die de belasting moet betalen.En zij die moet betalen, altijd aftrekheden mogen doen.Dat doen de werkgevers toch ook?Dus hypotheek lasten aftrek afschaffen, is woekeren, en dient gestraft te worden.Nog wat:Betaal een eigenaar hyp.rente en aflossing, dan krijgt de bel.d van de bank uit beide betalingen (het zijn inkomsten v/d.bank)toch ook de wettelijke heffings tarief bedragen van dat inkomen?Hoe zit dat nou!?

Boonstra, 20-09-2011 16:20 #1
Lopende hypotheek loopt tot 2013. Kan ik deze verlengen? En worden dan de nieuwe regels wel van toepassing? Renteaftrek na 30 jaar voorbij? Ook in de nieuwe regels? Reactie infoteur, 22-09-2011
RENTEVAST PERIODE LOOPT AF
Loopt enkel de rentevast-periode tot 2013?
Dan is er sprake van een lopende hypotheek. De regel is dan: Als uw rente wordt aangepast, aan het eind van de rentevastperiode, gaan de nieuwe regels niet voor u gelden. (Bron: VEH)

OVERSLUITEN bij dezelfde of bij een andere geldgever
Wat is oversluiten: U beëindigt uw huidige hypotheek en sluit een geheel nieuwe financieringsregeling af.
Als u oversluit (met meefinanciering van genoemde oversluitkosten; intern danwel extern) en u blijft in de woning wonen hoeven de nieuwe regels niet per sé te gaan gelden. Let op: de code stelt dat de nieuwe regels niet van toepassing hoeven te zijn, maar geldgevers hebben vrijheid om dat wél te doen! (Bron: VEH)

De rente-aftrek maximaal 30 jaar is door de ‘Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) niet gewijzigd, en blijft van kracht.

Infoteur: Drie
Laatste update: 25-07-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Hypotheek
Special: Hypotheek
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 2
Schrijf mee!