Nieuwe erfrecht nadelig voor huizenbezitters

Nieuwe erfrecht nadelig voor huizenbezitters Een huis erven, wat betekent een huis in de nalatenschap op basis van het nieuwe erfrecht voor u? Het erfrecht is sterk veranderd sinds 2010 en niet allemaal in uw voordeel. Spelbrekers kunnen bij een erfenis in 2018, 2019 en 2020 zijn een te hoge WOZ-waarde of een woning met vruchtgebruik. Een krappe woningmarkt betekent voor huizenbezitters hoge prijzen, een erfenis met daarin onroerend goed kan u in 2019 en 2020 veel erfbelasting en successierechten kosten. Vraag zo mogelijk een nieuwe WOZ beschikking aan. Rust op de woning inderdaad vruchtgebruik, bekijk dan ook hoe de waardering van het vruchtgebruik 2018, 2019 en 2020 tot stand komt.

Waardering vruchtgebruik door de Belastingdienst


WOZ-waarde is ook bepalend voor de erfbelasting sinds het nieuwe erfrecht en schenkingsrecht

Vanaf 2010 zijn de tarieven voor een erfenis en schenkingen veranderd. Het systeem is vereenvoudigd, het aantal schijven en categorieën is verkleind. Er is nog een wetswijziging doorgevoerd die van belang is. Voortaan is bij een erfenis de WOZ-waarde van een huis bepalend voor de te betalen erfbelasting en niet meer de economische waarde. Uitzondering hierop is de serviceflat die wel tegen de economische waarde mag worden afgerekend, omdat aan een dergelijke flat allerlei extra verplichtingen kent (afname van maaltijden en dergelijke).

Wat is de WOZ waarde

De WOZ waarde is de waarde van een onroerend goed op 1 januari van het voorafgaande jaar, zoals vastgesteld door de gemeente waarin het pand zich bevindt. Iedere belanghebbende kan, zodra hij eigenaar is geworden van een huis, een nieuwe WOZ beschikking aanvragen bij de gemeente. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en hebt u daarvoor goede argumenten, dan kunt u snel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij de gemeente na het overlijden. Als de nieuwe taxatie lager is, kan u dat veel geld aan erfbelasting en successierechten schelen.

Maak gebruik van de dalende huizenprijzen bij een erfenis

Maar welke WOZ-waarde kiest u? U mag de WOZ-waarde uit de beschikking van het jaar van overlijden nemen of die van het jaar daarna. Bij dalende huizenprijzen of een naar uw mening te hoge WOZ-waarde doet u er goed aan om de gemeente om een nieuwe WOZ-waarde te vragen. Zo kunt u wellicht voorkomen dat het volle pond hoeft te betalen voor een woning waarvan de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Bij stijgende huizenprijzen kan dat anders zijn, bekijk dus altijd welke WOZ-waarde u het beste uitkomt.

Bewoonde staat van het huis en de WOZ-waarde

Dan is het nog goed mogelijk dat u een huis erft dat is verhuurd. Een verhuurde woning levert bij verkoop minder op dan woning die leeg wordt opgeleverd. Toch doet het nieuwe successierecht alsof u een woning erft die vrij beschikbaar is. Ook hier betaalt u dus te veel. Uitzondering hierop vormt een huis met vruchtgebruik. Uitzondering is ook elke verbetering die door de eigenaren van het bloot eigendom tussentijds is aangebracht.

Vruchtgebruik en nieuw erfrecht, overgangsregeling voor heffing vruchtgebruik

Als de ouders in het huis met vruchtgebruik wonen en komen te overlijden, moet volgens het nieuwe recht ook over het vruchtgebruik ten tijde van overlijden erfbelasting worden betaald. Er is hiervoor geen overgangswetgeving. Hoe bepaalt u die waarde?

Waarderingsregels vruchtgebruik bij een erfenis 2018, 2019 en 2020

De langstlevende kan een huis erven met vruchtgebruik. Het vruchtgebruik kan levenslang zijn of voor een aantal jaren. In beide gevallen heeft dit vruchtgebruik een bepaalde waarde die gerelateerd is aan de leeftijd van de langstlevende. Als bijvoorbeeld de langstlevende 81 jaar oud is, gaat de Belastingdienst er van uit dat de huur fictief 6% bedraagt en de langstlevende nog 4 jaar te leven heeft. De waarde van het vruchtgebruik is in dit geval 24% van de WOZ waarde. De waarde van het huis, het blote eigendom, is dan gelijk aan 76% van de WOZ waarde in lege staat. De waarde 4 is in dit geval de vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van uw leeftijd. Onderstaande tabel geeft deze factor ook voor andere leeftijden weer als het vruchtgebruik geen vaste looptijd heeft maar afhankelijk is van het leven van de bewoner:

Waardering vruchtgebruik door Belastingdienst, de vermenigvuldigingsfactor per leeftijd, waardering vruchtgebruik 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020, successierecht:

Uw leeftijdDe factor
Jonger dan 20 jaar16
Van 20 tot 30 jaar15
Van 30 tot 40 jaar14
Van 40 tot 50 jaar13
Van 50 tot 55 jaar12
Van 55 tot 60 jaar11
Van 60 tot 65 jaar10
Van 65 tot 70 jaar8
Van 70 tot 75 jaar7
Van 75 tot 80 jaar5
Van 80 tot 85 jaar4
Van 85 tot 90 jaar3
Ouder dan 90 jaar2

Ook is er een tabel voor de berekening van de waarde van vruchtgebruik box 3 voor 2018, 2019 en 2020, zolang de vruchtgebruiker nog niet is overleden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de vruchtgebruiker de woning verlaat en in een verzorgingshuis gaat wonen. Die percentages zijn in veel gevallen hoger:

Waardering vruchtgebruik door Belastingdienst, de vermenigvuldigingsfactor per leeftijd, waardering vruchtgebruik 2017, 2018, 2019 en 2020:

Uw leeftijdDe factor
Jonger dan 24 jaar22
Van 25 tot 30 jaar21
Van 30 tot 34 jaar20
Van 35 tot 40 jaar19
Van 40 tot 45 jaar18
Van 45 tot 50 jaar16
Van 50 tot 55 jaar15
Van 55 tot 60 jaar13
Van 60 tot 65 jaar11
Van 65 tot 70 jaar9
Van 70 tot 75 jaar8
Van 75 tot 80 jaar6
Van 80 tot 85 jaar4
Van 85 tot 90 jaar3
Van 90 tot 95 jaar2
95 jaar en ouder1

Vruchtgebruik woning is niet altijd meer voordelig

Tot 2010 was het qua erfbelasting en successierechten voor ouders fiscaal slim om het ouderlijk huis vast op naam van het kind te zetten met daarbij het vruchtgebruik voor zichzelf. Zodra de ouders dan kwamen te overlijden groeide het blote eigendom aan tot het volle eigendom waarbij over het vruchtgebruik geen erfbelasting was verschuldigd. Bovendien kon het huis vaak goedkoper worden overgedragen dan voor de economische waarde. Met ingang van 2010 is dat voorbij. Er moet over de groei van de waarde van het huis inclusief vrije gekomen vruchtgebruik ten opzichte van de eerdere betaalde aankoopprijs alsnog met de Belastingdienst worden afgerekend.

Rekenvoorbeeld vrijkomen vruchtgebruik in erfenis

Anders is de waardering wanneer het vruchtgebruik vrijkomt doordat betrokkene overlijdt. Dan mag worden rekening gehouden met 6% renteverlies op de koopsom ten opzichte van de werkelijke waarde nu. Voorheen was dat de betaalde waarde bij de overdracht van het blote eigendom. Een gigantisch verschil en er is geen overgangsrecht.

Een rekenvoorbeeld verduidelijkt de kosten:

Stel het huis werd destijds exclusief vruchtgebruik overgedragen voor 100.000 euro.
Stel de overledene woonde er 10 jaar.
Stel de WOZ-waarde nu is 500.000 euro.

Dan is de waarde van het vruchtgebruik gelijk aan 500.000 minus 100.000 minus het totaal van 6 procent maal 100.000 maal 10. Dit is gelijk aan 400.000 euro minus 60.000 euro, ofwel 340.000 euro.

Huis met erfpacht en de belastingaangifte erfbelasting

Als het huis op erfpacht staat, vult u niet de volledige WOZ-waarde in. U neemt de WOZ-waarde minus 17 maal de jaarlijkse canon als waarde. Als de canon elk jaar anders is, neemt u WOZ-waarde minus 17 keer de laatste canon.

Een huis erven en verkopen

Als er behalve een huis geen andere vrije financiële middelen zijn, zal de erfbelasting toch uit de verkoop van het huis moeten komen of uit het nemen van een extra hypotheek op naam van de erfgenamen. De Belastingdienst zal immers betaald moeten worden. Maar u kunt enige maanden uitstel vragen. Te beginnen voor een periode van drie maanden, later uit te breiden tot maximaal 1 jaar. Vraag tijdig om uitstel en wacht niet totdat de aanslag voor erfbelasting in de brievenbus ligt.

Huis erven en extra hypotheek of huis tijdelijk verhuren.

Ook een extra hypotheek behoort tot de mogelijkheden als er sprake is van overwaarde. Tot slot wordt soms gekozen voor een tijdelijke verhuur van het pand, maar dat zal vaak niet genoeg zijn om de belasting te betalen. Bovendien wilt u niet dat u later moeite hebt om de huurder uit huis te krijgen. De verkoop van een verhuurd pand levert immers minder op.

Slot

Dit alles kan een goede reden zijn om nog kritischer naar de WOZ taxatie van de gemeente te kijken en waar mogelijk tegen een eerdere aanslag onroerend goed, WOZ en OZB, bezwaar te maken. Vraag een nieuwe WOZ beschikking aan. Want een te hoge WOZ waarde betekent te veel belasting betalen. Zelfs als u een huis erft of papier heeft geschonken. Een groot voordeel van de nieuwe wetgeving is dat u sinds 2011 grote bedragen eenmalig belastingvrij mogen worden geschonken als dit geld bedoeld is voor en ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor de aankoop of verbetering van een huis. U hoeft hiervoor niet eens naar de notaris, de belastinggegevens volstaan. In 2018 en 2019 is er een schenkingsvrijstelling van ruim 100.000 euro mogelijk, in 2020 oplopend naar 103.643 euro.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam…
Nalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenNalatenschap afhandelen en erfenis afwikkelenEen nalatenschap afhandelen in 2019 of 2020 en de erfenis afwikkelen kan soms eenvoudig zijn, maar ook heel ingewikkeld.…
Tweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrechtTweede huis in het buitenland en het buitenlands erfrechtHebt u vermogen of een tweede huis in het buitenland, dan gelden niet alleen allerlei nieuwe regels voor de belastinghef…

In de schulden, uit de schuldenIn de schulden, uit de schuldenSchulden zijn te voorkomen, en te verhelpen. Ook een stuk maand over aan het eind van je geld? Je bent de enige niet, en…

Reageer op het artikel "Nieuwe erfrecht nadelig voor huizenbezitters"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Martijn, 24-08-2020 12:30 #96
Mijn oom woont sinds 35 jaar in het huis van zijn overleden moeder. Is hij nu door verjaring eigenaar van deze woning geworden? Hij heeft alle jaren alle lasten betaald, zoals OZB, verzekeringen, nuts etc, inclusief een verbouwing. De andere kinderen van moeder / mede erfgenamen hebben zich niet als eigenaar gedragen of naar het onroerend goed omgekeken.
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 30-08-2020
Beste Martijn,
Belangrijk is hoe lang de woning op zijn naam staat, een woning bewonen wil namelijk nog niet zeggen dat je ook de eigenaar bent. Omdat hij de OZB heeft betaald, lijkt het erop dat hij de eigenaar is en dit kan eenvoudig bij het Kadaster worden nagegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobs, 11-08-2020 08:13 #95
Wat accepteert de fiscus als waarde in bewoonde staat bij verkoop woning aan een kind. Moeder gaat de woning terughuren voor een jaarlijkse huur van 6% vd woz waarde.
Er is dus sprake van een verkoop onder voorbehoud huurrecht moeder.

Moeder is 89 jaar oud. Reactie infoteur, 15-08-2020
Beste Jacobs,
Een verhuurde woning kopen met een huur van 6% kan tegen 85% van de WOZ-waarde en is onafhankelijk van de leeftijd van de bewoner. Huur is uiteraard niet hetzelfde als vruchtgebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean Janssen, 20-12-2019 22:00 #94
Geachte Zeemeeuw,
ik heb een huis geërfd van de vriend van mijn schoonmoeder waar vruchtgebruik op rust voor mijn schoonmoeder.
Door haar ziekte kan ze niet meer in het huis wonen en is ze definitief verhuist naar een verzorgingshuis. Is haar recht op het vruchtgebruik vervallen door te verhuizen naar een verzorgingshuis? Kan ik het huis verkopen of niet?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-12-2019
Geachte Jean Janssen,
Dat hangt er van af. Bij het verlenen van vruchtgebruik kunnen voorwaarden worden gesteld. Zo is de metterwoon clausule een bekende, waarbij het vruchtgebruik automatisch vervalt als de vruchtgebruiker niet meer in de woning woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 20-11-2019 13:03 #93
Goedemiddag Zeemeeuw,
mijn partner heeft een eigen woning, wij wonen samen en hebben een samenlevingscontract laten opstellen en mijn partner een testament waarin staat dat ik na overlijden mag blijven wonen. Ben geen erfgenaam ; dat is zijn familie.
Mocht hij komen te overlijden dan zal zijn familie waarschijnlijk een aanslag krijgen voor erfrecht/belasting, volgens de notaris kan de familie dan uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Geldt dat uitstel van betaling dan onbeperkt of is hier een termijn aan verbonden en zal de familie dan de woning uiteindelijk moeten verkopen ( en ben ik mijn onderdak kwijt )
met vriendelijke groet Reactie infoteur, 24-11-2019
Goedemiddag L,
Als de erfenis hoofdzakelijk bestaat uit de woning en de erfbelasting niet kan worden betaald uit de rest van de erfenis of het vermogen en inkomsten van de erfgenamen, dan kan er uitstel van betaling van erfbelasting worden aangevraagd. Dit is met rente totdat de situatie zich wijzigt. Afhankelijk van de gekozen constructie kan het ook zijn dat u erfbelasting moet betalen, vraag dit dus na bij uw notaris. Ook daarbij is onder voorwaarden uitstel van betaling mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lorenzo, 01-10-2019 21:42 #92
Geachte Zeemeeuw,
Mijn zus heeft een boerderij (eigendom). De boerderij bestaat uit 2 woondelen. Zij woont in het ene deel. Een andere zus huurt het andere deel van haar. Mijn zus (eigenaar) is niet gehuwd en heeft geen kinderen. De boerderij wordt bij overlijden nagelaten aan een goede doel stichting. Wat betekent dit voor mijn zus die huurt? Kan de erfgenaam de huur ontbinden? Zijn er mogelijkheden tot bijvoorbeeld vruchtgebruik? Er is sprake van woonrechtbelasting (nog nooit van gehoord) Kunt u ons verder helpen?
In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 03-10-2019
Geachte Lorenzo,
Uw zus kan in haar testament bijvoorbeeld opnemen dat de andere zus het woonrecht van deel twee van de woning behoudt (huur of vruchtgebruik), totdat ze zelf overlijdt of naar een verzorgingshuis gaat. Bij alleen een huurcontract hangt het van de formuleringen daarin af, of de andere zus in de woning kan blijven en voor hoe lang. Woonrechtbelasting is geen gangbaar begrip en kan van alles zijn (bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, belasting op waarde vruchtgebruik).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Bakker, 03-06-2019 17:09 #91
Goede middag,
Ik ben 65 heb een eigen huis met een kleine hypotheek. Mijn partner is overleden. Mijn nog enige zoon is dus erfgenaam van dit huis. Hoe kunnen wij het nu het beste regelen? We hebben het huis opgesplitst. Mijn zoon woont boven en ik beneden. Kan ik het huis nu al beter op zijn naam zetten, maar wat als ik wil verhuizen naar een aanleunwoning b.v.
groeten, wilma. Reactie infoteur, 06-06-2019
Goede middag W. Bakker,
U kunt maatregelen treffen om erfbelasting te besparen, maar u bent nog relatief jong en wilt misschien wel verhuizen. Als u denkt de komende jaren (extra) geld nodig te hebben, bijvoorbeeld via de verkoop van uw woning, is schenken (op papier) wellicht niet zo verstandig. Bovendien moet uw zoon dan overdrachtsbelasting betalen, wat bij verkrijging door een overlijden niet het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pvaarle, 02-04-2019 11:57 #90
Goedemiddag,
ook wij hebben een vraag over deze situatie:
In juni 1996 is het ouderlijk huis verkocht aan 1 zoon, die bleef er met zijn ouders wonen. het huis is betaald, de ouders hebben de overige kinderen een schenking gedaan, en deze voor de betreffende zoon verrekend met de koopprijs.
moeder overleed in 1997. vader afgelopen januari 2019.
de aanslag woz kwam jaarlijks bij vader, nu staat hij geadresseerd aan : erven.

vader had recht van gebruik en bewoning van het huis tot overlijden, zoon had als nieuwe eigenaar het bloot eigendom.
hoe zit het nu met het erfrecht en de belastingaangifte?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 04-04-2019
Goedemiddag Pvaarle,
De vruchtgebruiker wordt kennelijk door de gemeente als belanghebbende gezien, nu deze is overleden wordt de aanslag WOZ naar de erfgenamen gestuurd. Als een zoon eigenaar is, ligt het voor de hand dat deze belastingaanslag voor zijn rekening komt voor de periode na overlijden vader, de maand januari komt voor rekening van de erven. De huidige waarde van het vruchtgebruik is vervolgens onderdeel van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick M., 07-01-2019 23:30 #89
Beste Zeemeeuw,

De moeder van mijn vrouw en zwager is kortgeleden overleden echter laat zij haar zoon achter in de woning waar ze met haar zoon woonde en hij daarvoor huur betaalde, haar dochter is daarentegen al enige tijd uitwonend en getrouwd.
Deze woning moet worden verkocht, maar hij woont daar nog en staat daar natuurlijk ook ingeschreven.
De belastingdienst staat te wachten op de erfbelasting maar welke rekenmodule kan ik dan toepassen.
De WOZ waarde van de woning staat op €780.000,- en zit nog een hypotheek op van €340.000,-
780.000-340.000= €440.000
Ze moeten de woning delen en afrekenen over dit bedrag.

Vrijstelling per kind t/m € 20.371 per kind
€ 440.000 - € 40.742 = € 399.258

€123.248 - €20371 = €102.877 per kind 10% erfbelasting €10287,70
€ 205.745 per twee kinderen
erfbelasting € 20.575,40

€ 399.258- 205.745 = 193.513
€ 193.513 waarvan 20% erfbelasting
€ 38.702,60
Totaal erfbelasting met de vrijstellingen
€ 59.278

Klopt deze berekening wel of zitten we er faliekant naast?

Maar kan het ook zijn dat als je als kind inwonend bent en huur betaald (ongebuikelijke huurprijs) voor 100% van die € 399.258 :2 = €199.629 wordt aangeslagen en dat het andere kind maar 62% van deze €199.629

En zijn en nog meer zaken waar we mee kunnen rekenen en of valt te halen? Reactie infoteur, 08-01-2019
Beste Patrick M,
De netto waarde van de woning is per kind €220.000. Voor de erfbelasting is de grondslag dan €199.629. Dat betekent 10% over €123.248 plus €15.276 over het meerdere. In totaal €27.601 per kind aan erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 30-11-2018 11:42 #88
Beste zeemeeuw,

ik wil graag het huis van mijn moeder kopen en het haar daarna laten huren. Tegen 6% van de WOZ, begrijp ik. WOZ-waarde 231000. Met hoeveel korting mag ik het huis kopen zonder problemen te krijgen met de fiscus? Mijn moeder is 79. Reactie infoteur, 03-12-2018
Beste René,
De fiscus gaat meestal uit van de WOZ-waarde in onbewoonde staat, daarom zou u kunnen mikken op de leegwaarderatio (het is niet zeker dat de fiscus dit zal accepteren) en dan komt u uit op 73%. Vindt u die gok te groot dan kunt u bijvoorbeeld 80% proberen of voor de zekerheid kiezen voor 100% Wat ook werkt is de WOZ-waarde proberen te verlagen via een bezwaar bij de gemeente, bijvoorbeeld als er groot onderhoud nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arwin, 06-08-2018 14:06 #87
Beste Zeemeeuw,
Mijn schoonvader wil de woning aan ons verkopen (dochter en schoonzoon). Wij wonen al 27 jaar in en hebben destijds de woning verbouwd en aangepast. De laatste jaren zijn wij intensief mantelzorger. Mijn schoonvader is 89. Wij moeten nu handelen. De woning is volgens WOZ waard euro 525.000. Klopt het dat wij de woning kopen kunnen voor euro 430.500? ( factor 3 x 6%) Daarbij kan hij ook nog een schenking doen van euro 123.248. Hij blijft gewoon in wonen en zal aan ons een redelijke huur gaan betalen. Er rust nog een kleine hypotheek op. Aan de WOZ waarde kunnen wij niets veranderen en is dan ook alleszins redelijk.
Zijn er nog zaken waar wij op moeten letten of zien wij nog dingen over het hoofd?

met vriendelijke groet,
Arwin Reactie infoteur, 08-08-2018
Beste Arwin,
Inderdaad geldt ook hier factor 3, maar bij leven gelden fiscaal weer andere regels dan in het successierecht:

https://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Als u ook in de woning woont en jonger bent dan 40 jaar, maar er in 2018 tot 100.800 euro belastingvrij worden geschonken voor de woning.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-06-2018 10:48 #86
Beste Zeemeeuw,

dank voor uw reactie.
Wij hebben destijds van het kadaster een "Bijwerking kadastrale registratie" ontvangen en ons "soort recht" werd omschreven als: 1/2 eigendom bel. met recht van (mede)gebr. en/of (mede)bew.

Met vriendelijke groet,
Jan Reactie infoteur, 19-06-2018
Beste Jan,
Als uw recht niet terug te vinden is in uw vooraf ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting, kan dit ook liggen aan de (wellicht kwakkelende) systemen van de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 14-06-2018 13:49 #85
Beste Zeemeeuw,
Mijn ouders hebben in 1994 hun woning via de notaris op naam van mijn broer en mij gezet onder voorwaarde van vruchtgebruik door de langstlevende. Ook onderhoud en OZB zouden voor hun rekening komen. Omdat mijn broer en ik zelf geen vruchtgebruik hadden hoefden wij hiervan geen aangifte te doen bij de belasting werd ons gezegd. Ik had onlangs een gesprek over dit onderwerp met een collega en ging toen toch twijfelen. Maar ik kan nergens expliciet terugvinden of het nu wel of niet op het belastingformulier ingevuld moet worden. Ik zou overigens verwachten dat de belastingdienst via kadaster en gemeente ook wel op de hoogte zou zijn van ons bloot eigendom.
Ik hoor het graag van u.
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 17-06-2018
Beste Jan,
Als u en uw broer niet in de woning wonen, is de waarde van de woning voor u box-3 vermogen. De vraag is wel of e.e.a. goed bij het Kadaster geregistreerd staat:

https://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne Heijke, 17-04-2018 17:53 #84
Wat ik graag zou weten hoe het zit met het vruchtgebruik van een vakantiehuis in het buitenland. Niet voor de erven, maar voor degenen die het object als vakantiehuis kunnen gebruiken. Het vruchtgebruik valt dan geheel in box 3 onder 'overige bezittingen'. Zijn hiervoor tabellen per leeftijd?
Bij voorbaat dank,
Anne Heijke Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Anne Heijke,
Als de duur van het vruchtgebruik alleen leeftijdsgebonden is, is het enige verschil dat de waarde van het vruchtgebruik box-3 vermogen is en niet box-1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leroy, 10-03-2018 12:47 #83
Beste Zeemeeuw,
Vraagje Onze vader is overleden in 2015 en mijn moeder mag zolang zij leeft in het huis blijven wonen mijn zus woont ook nog bij haar en andere zus woont er niet, nu moet mijn moeder en zus belastingaangifte doen en wordt er gevraagd of moeder een huisgenoot heeft in 2017 is een kind van 36 jaar ook een huisgenoot en zo ja zij heeft ook een kwart geërfd bij overlijden vader net als andere zus, hoe wordt dit gezien door de belastingdienst zij betaald geen huur aan moeder, moeder betaald hypotheek zelf.
Is de andere zus ook mede eigenaar voor haar erfdeel van de woning ondanks moeder er mag blijven wonen zolang zij leeft maar andere zus woont er niet?
wordt deze dochter van moeder ook gezien voor haar erfdeel een kwart als huisgenoot of gedeeltelijk huis eigenaar op erfdeel?
oudste zus woont er niet.

Er is dus een moeder met twee kinderen waarvan er een bij haar woont en de andere niet maar beide dochters hebben wel een erfdeel in het huis na overlijden vader maar moeder heeft vruchtgebruik.
Hoe moet ik deze aangifte doen? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Leroy,
Het hangt er een beetje van af, maar zeer waarschijnlijk zijn de zussen geen eigenaar van de woning, maar hebben zij een vordering ter grootte van hun erfdeel op hun moeder. Bij het Kadaster is na te gaan, wie de eigenaars zijn. De Belastingdienst gaat van die gegevens uit.
De eerste zus is een huisgenoot, maar geen fiscale partner van uw moeder als zij dat niet zo met elkaar afspreken en geen gezamenlijke belastingaangifte doen.
Een huisgenoot woont eveneens in een huis, dat geldt dus niet voor de tweede zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 27-02-2018 15:53 #82
Vraag,
Moeder is overleden, kinderen erven het koophuis maar vader (90) mag blijven wonen (vruchtgebruik) tot verhuizen of overlijden. (hij betaalt de hypotheek). Mogen de kinderen in de aangifte erfbelasting de WOZ waarde verlagen met 12% (volgend tabel) vanwege vruchtgebruik of moet vader dit doen in zijn jaarlijkse inkomsten belasting aangifte. Volgens de belastingdienst nabestaanden bestaat er geen verlagingsfactor WOZ bij vruchtgebruik nabestaanden!
Jacqueline Reactie infoteur, 28-02-2018
Beste Jacqueline,
De kinderen erven het blote eigendom (88%), de vader het vruchtgebruik (12%). Als vader in gemeenschap van goederen was getrouwd, kan de verhouding anders liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 21-02-2018 11:10 #81
Geachte Zeemeeuw.
Stiefmoeder is overleden en had het vruchtgebruik van de woning. Zij heeft haar neven en nichten benoemd tot erfgenamen. Zij heeft de woning ernstig verwaarloosd ondanks herhaalde waarschuwingen van de bloot eigenaar. Wie draait nu op voor het achterstallig onderhoud want de opbrengst na verkoop is aanzienlijk lager door dit achterstallig onderhoud? De bloot eigenaar leidt dus aanzienlijke schade. In het testament van vader stond de bepaling dat vruchtgebruikster verantwoordelijk was voor het onderhoud.

Met hartelijke dank voor de te nemen moeite.
Andrea Reactie infoteur, 22-02-2018
Geachte Andrea,
Kennelijk heeft de vruchtgebruikster zich niet gehouden aan het testament. Het ligt namelijk voor de hand dat de zinsnede verantwoordelijk voor het onderhoud gelezen dient te worden als verantwoordelijk voor een goed onderhoud. Het is zaak om direct de schade in kaart te brengen. Vervolgens kunt u die schade proberen te verhalen op de erfgenamen. Het beste neemt u contact op met de betrokken notaris om te voorkomen dat de erfenis (te) snel verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carin, 01-12-2017 11:24 #80
Beste,

Wij willen fiscaal zo goedkoop mogelijk het ouderlijk huis overnemen.
We hebben een taxatie en er is ook nog een kindsdeel na overlijden vader te verdelen.
Hoe gaat het eea in zijn werk en hoe krijg ik dit voor de koop bij de belastingdienst overlegd.
bij welke afdeling moet ik zijn of kan een notaris hier iets in betekenen? Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste Carin,
De Belastingdienst zal u waarschijnlijk niet vertellen hoe u dit zo goedkoop mogelijk kunt doen, een notaris kan dit normaliter wel. Het maakt verschil of u er zelf gaat wonen, of u koopt met behoud van vruchtgebruik of dat het een tweede woning wordt. Als u er zelf gaat wonen en jonger bent dan 40 jaar, dan kunt u in 2017 en 2018 gebruik maken van een hoge schenkingsvrijstelling (tot 100.000 euro):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2018-vrijstelling-eigen-woning-ruim-100000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 01-07-2017 08:56 #79
Als de ouders hun woning op naam van de kinderen gezet hebben, moet je dat ook opgeven bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 03-07-2017
Beste Hennie,
Als er belastingaangifte inkomstenbelasting wordt gedaan, wordt er gevraagd tot wanneer een woning een eigen woning was. Daar kan de verkoop worden aangegeven. De Belastingdienst krijgt dit soort gegevens later toch door van het Kadaster of van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erfgenaam, 03-03-2017 18:05 #78
Beste zeemeeuw,

Mijn vrouw heeft in 2015 na het overlijden van haar moeder het blote eigendom gekregen van een huis. het vruchtgebruik is gegeven aan een kennis (geen familie, leeftijd 71 jaar). Wat moet mijn vrouw opgeven bij de inkomstenbelasting 2016 voor dit huis:
- Het blote eigendom
- Is dat de WOZ waarde minus het vruchtgebruik van 6*7=42%, oftwel 100-42=58% van de WOZ waarde
- Moeten ze dit opgeven in box 1 als tweede woning
Alvast dank voor jullie antwoord. Reactie infoteur, 06-03-2017
Beste Erfgenaam,
Als de kennis het vruchtgebruik heeft gekregen via vererving en er zelf nog woont, hoeft de eigenaar van het blote eigendom de waarde niet op te geven:

http://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 22-02-2017 19:47 #77
Mijn moeder is 88 en heeft Alzheimer, woont al 4 jaar in een verpleeghuis en moet sinds 1 februari de volle 2398 betalen. Mijn broer heeft een wao uitkering en woont al vanaf zijn 30ste bij mijn moeder in huis en is daar blijven wonen, ook toen ze naar het verpleeghuis moest. We moeten nu per maand 1200 euro extra aan het verpleeghuis betalen en haar spaargeld is dan binnen een jaar op.

We kunnen een deel van het huis proberen te verhuren en 1200 euro huur ervoor proberen te krijgen. Mijn moeder heeft het vruchtgebruik van het huis. Moeten we ons gezamenlijk deel 1/3 deel van het vermogen (WOZ waarde van het huis =180.000 euro) ervan aftrekken en als vordering op mijn moeder zetten? Of moeten we het huis maar verkopen van mijn moeder en alles "opeten"? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste Bianca,
Moeder is eigenaar van de woning, maar woont er al vier jaar niet meer waardoor de woning vermogen is geworden in box 3. Ook bij verkoop zal dit vermogen in box 3 zijn. Bij verhuur kunnen extra inkomsten worden gegenereerd om de hogere eigen bijdrage te kunnen betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. V. D. Beek, 22-02-2017 17:45 #76
In 2003 is mijn vader overleden en heeft hij het huis nagelaten aan zijn 5 zoons; mijn moeder heeft tot 2016 het vruchtgebruik ervan gehad en woont nu in een verzorgingshuis. Wij zijn nu bezig het huis te verkopen en de opbrengst moet dan verdeeld worden onder de 5 zoons na aftrek van de kosten uiteraard. Wat zijn eigenlijk de gevolgen m.b.t. de belasting? Reactie infoteur, 23-02-2017
Beste I. V. D. Beek,
Over het erfdeel van vader is destijds al belasting betaald, zie verder het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clinckemaillie Maurits, 21-12-2016 13:51 #75
Wij kopen een appartement en we doen bij de notaris het schrijven te samen met de kinderen, moet er dan successie worden betaald. wij hebben vier kinderen, moet er dan nog bijbetaald worden. wij geven hun de som zij storten het dan naar de notaris. Reactie infoteur, 23-12-2016
Beste Clinckemaillie Maurits,
U geeft uw kinderen een handgift. Als u die gift niet laat registreren is geen schenkbelasting verschuldigd, successierechten kunnen vervolgens aan de orde zijn als u als schenker binnen drie jaren na het doen van de schenking komt te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erfgenaam, 29-09-2016 14:38 #74
Ik heb samen met mijn zus het huis geërfd van mijn vader. Dit in 2015 en het is in 2016 verkocht. Moet ik de waarde van het huis (mijn deel) opgeven bij de inkomstenbelasting? In 2016 is het verkocht dan moet ik het spaargeld opgeven, dit is het spaargeld van de verkoop. Maar waar geef ik het in 2015 dan op omdat het huis toen nog niet verkocht was. Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste Erfgenaam,
Als u niet in de woning woont, is dit uw tweede woning. U geeft in 2015 in box 3 alleen een waarde op als de woning al op 1 januari 2015 tot uw beschikking stond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Setz, 12-09-2016 01:18 #73
Mijn man en zijn zus hebben 6 jaar geleden het huis geerfd van hun vader en moeder (beide overleden) nu wil mijn man afstand doen van het huis maar hij weet niet wat nu precies zijn rechten zijn, kan hij zich laten uitkopen? Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Setz,
Als uw man en zus beide eigenaars van de woning zijn, kan uw zus inderdaad de helft terugkopen (via een notaris). Of ze zetten de woning samen te koop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 27-07-2016 17:53 #72
Ik ben voornemens het huis van mijn vader, die op dit ogenblik 83 jaar is, te kopen en het aan hem te verhuren. De WOZ waarde van de woning is 94.000 euro. Is het juist dat ik een percentage van 62% van de WOZ waarde als verkoopprijs mag hanteren omdat het huis in bewoonde staat wordt verkocht? En id dit bedrag dan voor de belastingdienst acceptabel? Zo niet, wat zijn dan de gevolgen?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-07-2016
Beste Marianne,
Als uw vader het recht van vruchtgebruik houdt, kunt u de woning kopen voor 76% van de WOZ-waarde. Betaalt u minder, dan zal een deel als schenking van uw vader worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-06-2016 15:41 #71
Mijn schoonmoeder is in 2011 overleden. Mijn schoonvader heeft het vruchtgebruik verkregen en mijn schoonbroer de blote eigendom. Het huis is een samengevoegd huis (bestond vroeger uit 2 woningen en is door mijn schoonouders samengetrokken tot 1 woning). Mijn schoonbroer wil nu het huis weer splitsen (niet bij de gemeente alleen om in te wonen) en wil die kant van het huis flink gaan verbouwen. Hier wil hij een hypotheek voor afsluiten, echter deze krijgt hij niet omdat schoonvader het vruchtgebruik heeft. Nu wil hij het vruchtgebruik overnemen maar mag dit niet te veel kosten omdat hij anders niks meer overhoudt om te verbouwen. Mijn schoonvader wil wel meewerken maar wil niet het risico lopen om zo maar op straat te worden gezet als de woning verkocht wordt. Wat zijn hierin de opties? Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste Rob,
Er is een omzettingsrecht, maar dat kan zijn beperkt door het testament of huwelijkse voorwaarden. Bepalend voor wat mogelijk is, is wat er in het testament staat over het vruchtgebruik. Schoonvader kan eisen dat hij minimaal een gedeeltelijk vruchtgebruik behoudt of daarvoor iets van waarde in ruil krijgt. Het vruchtgebruik vertegenwoordigt een waarde. Als schoonvader hiervan afstand doet voor een klein prijsje, zal de belastingdienst dit als schenking zien en moet er schenkingsbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 22-05-2016 15:40 #70
Ik wil het huis van mijn ouders kopen waarbij zij recht van vruchtgebruik krijgen. Moet ik hierbij de laatste WOZ-waarde aanhouden of mag ik ook de waarde van een jaar eerder aanhouden? Reactie infoteur, 22-05-2016
Beste Michel,
In 2016 gaat het om de WOZ-waarde per 1 januari 2015, afgegeven in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 19-04-2016 11:26 #69
Vorige eeuw hebben wij als kinderen uit de erfenis van mijn vader (onder meer) het blote eigendom (f 83200) van een woonhuis (f 160000) toebedeeld gekregen. Mijn moeder kreeg het vruchtgebruik. Moeder kreeg een vordering op de kinderen wegens overbedeling, maar deze vordering is direct kwijt gescholden. De WOZ-waarde 2010 is hoger dan de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Wat is nu belast bij het overlijden van moeder?
Verder lees ik hier en daar dat schenkingsrecht verrekend kan worden, maar dat lees ik nooit over erfrechtbelasting. Waarom is er een verschil tussen het schenken en het erven van bloot eigendom?
Bij voorbaat mijn dank voor uw hulp. Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Johan,
U betaalt dan erfbelasting over de aanwas van de WOZ-waarde op het moment van overlijden van uw moeder ten opzichte van de waarde in 2010. Als dat in uw geval negatief is, is er geen erfbelasting verschuldigd. Er is inderdaad alleen maar een samenloopregeling erfbelasting en inkomstenbelasting waar het gaat om een ongevalsuitkering. Erfenissen worden nog steeds zwaar belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 07-03-2016 23:07 #68
Ik woon ruim 15 jaar in België en heb daar een woning. Mijn nationaliteit is Nederlandse. Hoe wordt de WOZ waarde van mijn woning bepaald indien ik een testament laat opmaken waarin ik vermeld dat na mijn overlijden het Nederlands erfrecht wordt toegepast? Reactie infoteur, 08-03-2016
Beste Betty,
Als er in het buitenland geen WOZ-waarde beschikbaar is, hanteert de Belastingdienst de economische waarde van de woning. De erfgenaam geeft deze waarde op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 29-12-2015 00:49 #67
Ik, enig kind, heb mijn huis nu 25 jaar geleden van mijn ouders overgenomen. Ik heb het economische gedeelte op mijn naam en heb hiervoor toendertijd een hypotheek voor gekregen, welke ik nu bijna heb afgelost. Mijn moeder inmiddels 82 jaar heeft nog steeds het juridische bezit van het huis. Wat gebeurt er als zij komt te overlijden? Komt het juridische gedeelte dan automatisch naar mijn toe omdat ik enig kind ben en enige erfgename, of staan mij ondanks dat ik de voledige hypotheek heb betaald, vervelende dingen te wachten omtrend de belastingen. Vriendelijke groet Gerard Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste Gerard,
U wordt dan de volledige eigenaar van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 24-11-2015 19:01 #66
Mijn man heeft samen met zijn zus een 'tweede huis' van zijn vader geschonken gekregen (huis staat in Italie, ging via een italiaanse notaris in 2007). Nu willen beiden het huis verkopen. Mag dat volgens de nederlandse wetgeving? In Italië mag dat blijkbaar niet zomaar omdat er weleens een 'onbekend kind/erfgenaam' zou kunnen opduiken',waardoor potentiële italiaanse kopers geen hypotheek bij een bank kunnen krijgen. Volgens ons zou de italiaanse regeling niet van tiepassing mogen zijn omdat de gehele familie (verkopende partij) de Nederlandse nationaliteit heeft. Reactie infoteur, 25-11-2015
Beste Ilse,
Voor het Nederlands vastgoed wordt bij het Kadaster geregistreerd wie de eigen is of eigenaren zijn. Is dat ook in Italië gebeurd met de woning aldaar?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 14-11-2015 13:17 #65
Oom overleden enige twee overgebleven familieleden de kinderen van de Broer van de Oom dus wij zijn neven.
Het is nog niet bekend of de neven in het testament zijn opgenomen, de buurman van Oom is executeur testamentair.
Stel de twee neven zijn in testament opgenomen, wie gaat er dan beslissen over de verkoop en verkoop prijs van de woning?
Kunnen wij neven als wij zijn opgenomen in het testament meebepalen wat een juiste verkoopprijs is? of ben je helemaal afhankelijk van de executeur?
Dus er even uitgaande dat de neven in het testament zijn opgenomen en de woning daar ook onderdeel van is hoe daar mee om te gaan?
BVD voor uw antwoord. Reactie infoteur, 15-11-2015
Beste Robert,
Als de neven niet worden uitgesloten van de erfenis, zijn zij automatisch erfgenaam. Kennelijk is er een executeur testamentair. In het testament is dan opgenomen hoeveel bevoegdheden deze persoon heeft. Dat kan gaan van alles in overleg met de erfgenamen tot (slechts) het achteraf verantwoorden waarom de erfenis zo is afgehandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 02-11-2015 22:13 #64
Ik ben bezig met de aangifte erfbelasting ivm de erfenis van mijn in het voorjaar overleden broer.
Hij had een eigen woning, welke wij redelijk snel hebben kunnen verkopen.
Wat moet ik bij het eigenwoningforfait invullen? Kan ik daar dan ook een evenredig deel van het berekende forfait invullen?
En neem ik dat dan tot het moment van overlijden of tot het moment van verkoop van de woning?
In de Toelichting van de Belastingdienst hebben ze het alleen over de situatie dat de overledene maar voor een deel van het jaar een eigen woning had…, maar de belastingdienst schrijft niets over het moment van overlijden in relatie tot het e-w-forfait. Reactie infoteur, 03-11-2015
Beste Ruud,
Voor uw broer vult u het eigenwoningforfait in tot het moment van zijn overlijden, een evenredig deel dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elle van Dam-Meyer, 28-10-2015 19:55 #63
Ik heb samen met mijn broer een vakantiehuis geerfd. Mijn moeder is in 2010 overleden en al haar bezittingen vallen onder het vruchtgebruik van mijn vader, waaronder dit vakantiehuis. Nu gebruikt mijn broer het vakantiehuisje bijna elk weekend en ik kom er nooit. Tegelijkertijd zit ik financieel krap en zou 't vakantiehuisje liever verhuren zodat het wat oplevert. Of dat mijn broer mij uitkoopt. Mijn vader is 't er mee eens en wil de 'vruchten' niet hebben. Ik, mijn man en kinderen zijn op zoek naar een woonhuis is Amsterdam. Kunnen geen hypotheek krijgen aangezien we beiden helaas op dit moment geen inkomen hebben. Druk op jacht naar werk! De vraag is: wat zijn de mogelijkheden? a) Mag mijn broer mij bijvoorbeeld huur betalen per maand voor het vakantiehuis dat ik niet gebruik? b) kan ik mijn broer verplichten om mij uit te kopen? c) wat is de fiscale consequentie?
Alvast dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Elle van Dam-Meyer,
U bezit een deel van het blote eigendom, terwijl uw vader het vruchtgebruik heeft. Woont uw vader er niet, maar gebruikt uw broer het vakantiehuis, dan is het de vraag of het vruchtgebruik nog wel in stand is gebleven. Het testament of akte van vruchtgebruik geeft aan wat de voorwaarden en rechten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 15-10-2015 14:07 #62
Mijn vader is onlangs overleden, het huis is zonder hypotheek, zijn vriendin wil er nu in blijven wonen (niet getrouwd). De vriendin van mijn vader heeft nergens recht op! Ik heb het huis geërfd en wil haar daar wel laten wonen voor een aantal jaren, echter staat het huis in Nederland en is de vriendin ingeschreven in België!

Ze verblijft gemiddeld 4 dagen per weer ik mijn vaders huis.

Kan en mag dit zomaar?

Groet Sander Reactie infoteur, 15-10-2015
Beste Sander,
Als er geen testament is waarin dit staat of een samenlevingscontract, heeft de vriendin geen recht om in het huis te blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alie de Beus-Dolleman, 20-08-2015 07:50 #61
Mijn man had huis gekocht van moeder maar ze mocht erin blijven wonen tot haar dood. Niets gerekend.
Hoe moet je erfbelasting rekenen moeder heeft erin gewoond 24 jaar.
Koopsom min 6% renteverlies? Succesierechten 6% er ook bij optellen? WOZ waarde van nu. Kindsdeel belastingvrij.
Maar mag je dan ook en Vruchtgebruik van moeder eraf halen?
graag zou ik hier meer van weten Reactie infoteur, 21-08-2015
Beste Alie de Beus-Dolleman,
Dat hangt ervan af. Als het huis in volle eigendom van uw man was, maakt het huis geen onderdeel uit van de erfenis. De Belastingdienst kan dan nog wel moeilijk doen over het feit dat moeder er gratis woonde. Als het huis goedkoper is gekocht onder voorbehoud van vruchtgebruik, betaalt uw man erfbelasting over de aanwas van de waarde van de woning door het vervallen van het vruchtgebruik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Kusters, 13-08-2015 15:37 #60
Mijn man heeft samen met zijn zus het huis geerfd van hun ouders. Nu is het behoorlijk oud en moet opgeknapt worden. Zijn zus wil dit niet en wil het zo verkopen. Het staat al een tijdje op de markt en niemand heeft interesse. Nu wil zij de vraagprijs met 20.000 euro verlagen onder de WOZ waarde. Mag dat zomaar. De makelaar had gezegd als we een paar veranderingen zouden aanbrengen zou het beter in de markt komt te liggen. Kan zijn zus eisen dat de vraagprijs omlaag gaat. Mijn man is het hier niet mee eens. Is dit dan een kwestie wie de langste adem heeft? Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste C. Kusters,
Een verlaging van de prijs kan alleen als beiden daarmee akkoord zijn. Beiden zijn immers eigenaar van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 10-08-2015 23:40 #59
We hebben een huis geerfd van een oom uit een testament in 2011 met een Woz waarde van €291000. We erfden in 2011 het blote eigendom en het vruchtgebruik was voor de partner van onze oom. De partner is op 1 juli ook overleden waardoor we het huis willen gaan verkopen.
Vandaag hebben we een makelaar laten komen omdat we het huis in de verkoop willen zetten maar de waarde die de makelaar inschatte was beduidend lager dan de Woz waarde van €291000 in 2011.
De makelaar schatte de waarde rond de €200000 in. Dat betekent dat we veel te veel aan erfbelasting moeten betalen omdat de erfbelasting over de Woz waarde van 2011 of 2012 berekent wordt. De aanslag erfbelasting bedraagt in 2011 ca. €23000 en hebben we nog niet betaald en uitstel van betaling met succes voor aangevraagd.
Wat kan ik hiertegen doen?
Kan ik nog de woz beschikking van 2012 omlaag laten zetten (bezwaar maken) of moet ik de belastingdient bellen en hen het verhaal uitleggen? Reactie infoteur, 11-08-2015
Beste Rico,
Het zal zeer waarschijnlijk niet meer lukken om de WOZ-waarde 2012 te verlagen, maar wel die van 2015 en 2016. De Belastingdienst gaat automatisch uit van de WOZ-waarde. Dan zou u over 2011 te veel betalen, maar zou het tweede deel van de erfenis, de aangroei door wegvallen van het vruchtgebruik, wel eens nihil kunnen zijn. Dan verliest u in 2011, maar "wint" u in 2015 omdat er geen meerwaarde is. Het kan overigens helemaal geen kwaad om dit eerst eens aan de belastinginspecteur erfbelasting uit te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 19-07-2015 18:11 #58
Mijn vader is pas overleden en mijn licht demente moeder blijft in hun huis wonen met de nodige hulp van thuiszorg, buren, en ook van mij (enig kind) hoewel ik al 17 jaar in het buitenland woon. Ik ga ervan uit dat de toestand van moeder met de tijd verslechtert en zij uiteindelijk naar een tehuis moet verhuizen. Natuurlijk wil ik vermijden dat zij dan haar huis moet "opeten", en vraag me of het niet verstandiger is dat het aan mij geschonken wordt, zelfs na het betalen van de schenkingsbelasting in NL, immers zou ik hetzelfde aan erfbelasting moeten betalen mocht zij op korte termijn komen te overlijden. (De WOZ is ca 240.000 euro)

Ik heb een volmacht ook wat schenken betreft en kan dit zelf regelen. (Moeder zou wel in het huis blijven totdat het niet meer kan.) Kunt U mij een raad geven of het beter is nu te schenken? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste Maurice,
Erven kan toch goedkoper zijn omdat de vrijstelling hoger is en u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Debleij, 15-07-2015 06:00 #57
Ik sta als enige erfgenaam in het testament van mijn tante + er staat nog een legaat van apparatuur aan iemand anders in het testament. Hoe verwerk ik dit in mijn aangifte erfbelasting? Geld er een vrijstelling (€2.111) voor zowel mijn erfenis als het legaat van die andere persoon? En moet ik het legaat ook meenemen in mijn boedelbeschrijving wat ik ga deponeren bij de rechtbank? Reactie infoteur, 15-07-2015
Beste R. Debleij,
Ja beiden hebben deze vrijstelling. Het legaat staat in de boedelbeschrijving, maar gaat dan naar die andere persoon en is niet voor uw rekening als niet in het testament staat dat u de belasting op het legaat moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Debleij, 11-07-2015 07:21 #56
In 2011 stond ik in het testament van een oom samen met nog iemand anders als legataris vermeld voor het blote gebruik (50%) van de woning van mijn oom. Op de woning rust geen hypotheek meer.
In het testament stond dat zijn vriendin het recht had op vruchtgebruik van deze woning tot aan haar overlijden.
Nu is ze op 01.07.2015 overleden.
Over het blote gebruik moet ik erfbelasting betalen waarvoor ik destijd met succes uitstel van betaling heb aangevraagd. Dat is me geheel duidelijk en ik weet dat deze afrekening nog moet geschieden met de fiscus. Ook heb ik vanaf 2011 telkens de woning aangegeven in mijn aangifte IB in box 3.
Nu sta ik in het testament van de recent overleden vriendin als enige erfgenaam en executeur vermeld. Deze vriendin is geen directe familie van mij.
Moet ik nu ook over het vruchtgebruik van de vriendin gaan afrekenen met de fiscus in mijn aangifte erfbelasting of is dit iets wat alleen op de overleden vriendin zelf betrekking had en wat zij zelf heeft afgerekend met de fiscus?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik én de erfbelasting over het blote gebruik van de woning én de erfbelasting over het vruchtgebruik van de woning moet betalen. Reactie infoteur, 11-07-2015
Beste R. Debleij,
Uw blote eigendom wordt via de erfenis aangevuld tot een volledig eigendom. Over die extra waarde betaalt u erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olav, 22-06-2015 21:12 #55
Mijn schoonmoeder heeft het appartement en de openstaande hypotheek van haar overleden broer geërfd. Hun eigen huis is goed verkocht en nu is er dus nog 1 hypotheek op de naam van 'De erven van'. Nu wil de bank een nieuwe hypotheek laten afsluiten voor mijn schoonmoeder en daar dus ook weer advies en afsluitkosten voor rekenen. Het is toch niet verplicht om de hypotheek op 'Erven van' over te sluiten? Deze loopt toch gewoon door. Ik kan helaas nergens vinden wat hiervoor de wettelijke verplichten van zowel de bank als de schuldenaar zijn. Ik zie uw reactie graag tegemoet, bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 23-06-2015
Beste Olav,
Als de hypotheek elke maand netjes wordt betaald en de looptijd niet is vervallen, is er geen verplichting om de hypotheek over te sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Cappon, 16-06-2015 22:56 #54
Mijn moeder is 93 jaar. Zij heeft van mijn vader, die al langere tijd geleden overleden is, via een testament in bezit gekregen geld en het ouderlijk huis. Het geld is allemaal keurig netjes via de notaris onder moeder en de kinderen verdeeld. Nu is de waarde van het huis ook "meegenomen" in de baten van de erfenis. Dus de verdeling van het geld is destijds ook voor elk kindsdeel incl de waarde van het huis geweest. Nu wil mijn moeder, het huis wat al langere tijd leeg staat en verwaarloosd is, (zij woont in een bejaarden appartement) verkopen en de hele opbrengst aan een goed doel schenken. Maar 2 kinderen van de 5 zitten financieel met hoge schulden en zouden graag zien dat de opbrengst zoveel als mogelijk, geheel of voor een deel, ook onder de kinderen verdeeld wordt. Mijn moeder wil daar niks van weten maar wil het totale bedrag van de opbrengst van net huis aan een goed doel overmaken. Is dat wettelijk toegestaan? Of is er een wet of regel dat ook in dit geval de kinderen een deel mogen of moeten erven? Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste C. Cappon,
Als het huis volledig van moeder is, mag zij tijdens haar leven en zolang ze gezond van lijf en leden is, met haar geld doen wat zij wil. Als jullie nog een vordering op haar hebben, wordt het anders. Als die vordering door de verkoop en schenking in gevaar komt, kunnen jullie naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lonneke, 15-06-2015 19:59 #53
Mijn vader is overleden en nu wil mijn moeder het huis verkopen aan mijn broer en vervolgens wil zei het huis van me broer kopen. Dit is allemaal achter mijn rug om gedaan, mijn broer zit dalijk in me vaders huis en me moeder zit er ook warmpjes bij en mij laten ze links liggen. Kan dit zomaar ik voel
Me nogal genaaid. Reactie infoteur, 16-06-2015
Beste Lonneke,
Met het overlijden van uw vader hebt u een vordering op uw moeder gekregen. Als de woning goedkoop is verkocht en duur wordt teruggekocht door moeder is tweemaal sprake van een schenking aan de broer. Met die schenkingen kunt u rekening houden bij de verdeling van de erfenis als moeder overlijdt. Als u nu al recht hebt op geld door het overlijden van uw vader, moet die eerst worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Walstra, 01-06-2015 18:37 #52
Betrokkenen zijn overleden, woning is door familie te koop aangeboden, afrekening erfbelasting is opgemaakt en voldaan, nu blijkt, dat de woning voor een veel lager bedrag is verkocht en hebben erfgenamen hiervan nadeel ondervonden, doordat zij een hoger bedrag aan erfbelasting hebben betaald op basis oude WOZ waarde. Tot welke termijn kan bezwaar bij de Belastingdienst c.q. gemeente worden ingediend om lagere WOZ waarde te verkrijgen op basis koopkontrakt en dus ook teveel betaalde belasting kunnen terugvorderen? Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste F. Walstra,
1. Als iemand een huis erft, kan deze een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen en binnen zes weken na afgifte daarvan bezwaar maken. Nu het huis is verkocht denk ik dat de erfgenamen geen nieuwe beschikking voor de WOZ-waarde meer van de gemeente zullen ontvangen.
2. Voor de aangifte erfbelasting is van belang of u een voorlopige aanslag of een definitieve aanslag hebt gehad. In beide gevallen kunt u nog bezwaar maken, maar bij een definitieve aanslag zal een ambtelijke afdoening bij de Belastingdienst volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-05-2015 17:27 #51
Waar moet ik aan denken als wij woning van ouder kopen ver onder de WOZ-waarde omdat wij bij ouder in gaan wonen om haar te verzorgen? Zijn er mogelijkheden om onder schenkbelasting uit te komen? WOZ-waarde is 235.000 en we willen kopen voor 165.000. wij zijn 45 jaar.

Bvd
Peter Reactie infoteur, 02-05-2015
Beste Peter,
Als u een huis in bewoonde staat koopt, is de waarde van de woning lager doordat er minder vrijde ruimte voor u is. Dan volstaat de WOZ-waarde niet, maar kunt u rekenen met 60% van de vrije verkoopwaarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Elst, 25-03-2015 09:15 #50
Mijn vraag is wat ongebruikelijk gezien de overeenkomst tussen 2 bevriende stellen.
25 jaar geleden hebben 2 stellen een oude vakantiewoning gekocht, die geheel opnieuw gebouwd is en alle kosten samen betaald van elke steen tot het plaatsen van nieuwe keuken en badkamerinrichting.
De opzet was dat het eerste stel gezien hun leeftijd het eerste recht van gebruik en bewoning kregen (geen vrucht gebruik)wel moesten ze volgens akte de vaste lasten WOZ en verzekeringen betalen en de woning als een goede huisvader onderhouden.
Dat stel mocht de woning bewonen zolang zij leefden of de woning metterwoon zouden verlaten (zoals plaatsing in tehuis)
Als dat het geval was zou het 2de stel de woning mogen betrekken met ook het levenslange recht van gebruik en bewoning.
Zouden beide stellen overleden zijn dan wordthet huis verkocht en is de opbrengst voor de beide kinderen van de 2 stellen (beide 2 kinderen). Nu heeft dus het 2de stel het recht van gebruik/bewoning echter blijkt nadat het eerste stel er ruim 21 jaar heeft gewoond zich niet echt aan de regels gehouden om de woning te onderhouden zelfs werkzaamheden verricht die meer nadelig voor de woning waren dan een voordeel waren.Dat de woning niet nieuw meer is dat is begrijpelijk maar de keuken en badkamer zijn na ruim 21 jaar gedateerd en deels ook niet echt goed bruikbaar.
Nu komt het probleem dat de man van het 1ste stel is overleden en de vrouw 82 jaar is en in verzorgingshuis zit Hun 2 zoons zijn door erfenis van vader beide voor 1/6 erfgenaam en de vrouw voor 4/6 ze noemen dat geloof ik bloot-eigenaren en het 2de stel eigenaar van de andere helft met recht van gebruik/bewoning.
Nu heeft het 2de stel het eerste stel verzocht om de woning het onderhoud te geven wat nodig is om zo ook van hun oude dag te kunnen genieten (trouwens het was een gratis recht dus geen huur voor beide ).Maar de zoons spreken ook namens hun moeder dat het 2de stel het recht heeft gekregen en dat onderhoud nu ook voor hun is. Het 2de stel heeft een bouwkundig onderzoek laten doen om te kijken wat het klein onderhoud was en wat groot onderhoud is maar ook groot onderhoud wat ontstaan is door niet tijdig het kleine onderhoud te verrichten waardoor dat na 21 jaar groot onderhoud is geworden.Het onderzoek is gedaan door VVE maar ook daar gingen de zoons niet mee akkoord en gooide het over een andere boeg ze konden aantonen dat het 2de stel de woning metterwoon verlaten zouden hebben dus zo hun recht van gebruik/bewoning verspeeld hadden en zo de woning per direct moesten verlaten en dat de woning verkocht kon worden en de opbrengst verdeeld tussen beide stellen/zoons.Jammer voor de zoons konden ze het niet waar maken dat het 2de stel de woning metterwoon verlaten hadden. De zoons /1ste stel hebben bij de rechter aangegeven dat ze niet meer met het 2de stel willen doorgaan en sturen het aan door zich uit te laten kopen door het 2de stel.Nu moeten ze van de rechter met een concept komen hoe zij de uitkoop willen aanbieden wel moet er rekening gehouden worden met het recht van het 2de stel.
Het 1ste stel hadden al een keer gezegd dat het 2de stel hen kon uitkopen voor 80,000 maar dat is geen akkoord geworden.
Het is een heel verhaal geworden maar dat was nodig omdat het geen gebruikelijke overeenkomst is tussen family's maar vrienden.
Nu de vraag waar het 2de stel omgaat! De Woning is voor het WOZ 268,000 waard hoe word de uitkoopsom bepaald rekening houdende met het recht van gebruik en met het (achterstallig) onderhoud de leeftijd van het 2de stel is 60 jaar.
Er is volgens mij geen sprake van erfrecht.
Dus kunt u mij uitleggen hoeveel het recht van gebruik/bewoning waard is en hoe dat uitgerekend want 1 april moet het 1ste stel met een concept komen waarop het 2de stel binnen 4 weken op kan reageren (het 2de stel is trouwens niet verplicht uit te kopen
Bvd vr gr Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Van Elst,
Als de woning veel onderhoud behoeft, is het zeker de moeite waard om op tijd bezwaar te maken tegen de WOZ waarde van de gemeente. Een gemeente is dikwijls bereid om de waarde van de woning te verlagen. Als dat niet op korte termijn lukt, kan een makelaar worden gevraagd om de waarde van het huis in lege staat te taxeren, zoals het nu is. Verder kunt u voor de waarde van het vruchtgebruik de tabel uit het artikel gebruiken waarbij wel de leeftijd geldt op het moment dat het recht op vruchtgebruik ontstond. Tot slot is het een kwestie van onderhandeling. Als het tweede stel niet wil uitkopen, staan ze in de onderhandeling relatief sterk om zo min mogelijk te betalen (als ze al willen uitkopen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Botser, 11-03-2015 12:41 #49
Niet echt een geval van erven, maar toch… Mijn schoonouders hebben rond 1980 hun huis op naam van de kinderen gezet onder voorbehoud van wonen/vruchtgebruik. Kort geleden is schoonvader overleden, moeder woont nog altijd in de woning. Tot op heden was het blote eigendom per kind nog altijd ruim lager dan dan de belastingvrije voet in box 3, maar dit jaar lijkt dat door een aantal factoren lastiger. Mag ik bij de aangifte in box 3 eigenlijk ook uitgaan van een lagere economische waarde (bijv 60 of 70% van de WOZ) omdat het bezit "bezwaard" is met een vruchtgebruiker en meerdere eigenaren? De WOZ is immers gebaseerd op de de vrije (en dus onbezwaarde) verkoopwaarde. Reactie infoteur, 12-03-2015
Beste R. Botser,
De leeftijd van de vruchtgebruiker bepaalt de waarde van het vruchtgebruik en gaat dan van de WOZ-waarde in lege staat af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Pluim, 20-02-2015 13:50 #48
Mijn vader is overleden heeft het huis nagelaten aan zijn 3 kinderen. Mijn zus woont er in en wil het huis kopen echter ligt zij in scheiding en kan dit pas na een half jaar financieel realiseren. Zij wil nu het voorlopig koopcontract tekenen. De kosten qua hypotheek en verzekeringen lopen door. Mijn vraag is, Is het reëel dat allen kosten na tekenen van voorlopig koopcontract voor mijn zus die nu al in het huis woont? Reactie infoteur, 20-02-2015
Beste G. Pluim,
De kosten na tekenen koopcontract zouden voor u zuster zijn. De kosten in de periode daarvoor zijn gezamenlijke kosten voor de erfgenamen waarbij - omdat zij er woont- een extra bijdrage van haar kant wel logisch zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicolien, 22-01-2015 09:45 #47
Wij willen onze flat aan onze drie kinderen verkopen, zij hebben echter geen eigen geld, is er een regeling om dit toch te doen.? Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste Nicolien,
De kinderen kunnen geld lenen bij u of een bank, maar u kunt ook de flat (deels) schenken en daarbij gebruik maken van de vrijstellingen die er zijn:

http://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2015-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mascha, 13-01-2015 22:53 #46
Mijn moeder is in 1990 overleden. Mijn vader had een eigen zaak. Hij is in 1991 hertrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn moeder had een testament dat dat wij ons erfdeel konden opvragen bij hertrouwen of overlijden van mijn vader. Wij (ik en mijn zussen) hebben dit nooit gedaan. Nu na (25 jaar) willen wij dit alsnog doen om gedoe met onze 'boze' stiefmoeder te voorkomen (zij is langst levende). Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 14-01-2015
Beste Masha,
Helaas is er een verjaringstermijn van twintig jaar vanaf het moment van het opeisbaar worden van de vordering, het moment van hertrouwen. Het was voor jullie beter geweest als de vader onder huwelijkse voorwaarden was hertrouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 05-01-2015 19:40 #45
Ik heb samen met mijn zus vorig jaar het huis van mijn vader georven en vraag me nu af waarom ik als "arme" student dik moet gaan betalen omdat ik vermogen zou hebben. Heb geen hongerloontje maar het is ook zeker geen vetpot. Dat zit natuurlijk in het huis, maar ik kan niet naar de belastingdienst met een berg stenen. Dus nu zitten we met een huis opgezadeld wat toch nog wel een opknapbeurt kan gebruiken. Likje verf, nieuwe cv ketel ect omdat het huis zo aantrekkelijker word. Dit omdat de WOZ waarde bepalend is voor de maximale hypotheek (103%). Laat het huis nou 300.000 waard zijn. Dat is 300 x 103 is 309.000. Ik denk niet dat je een nieuwe badkamer, keuken, wc kan kopen voor 9000,-. Sla ik nou de plank compleet mis als dit voor kopers het moeilijker maakt om hun huis naar eigen smaak te verbouwen? En zo dus voor mij en mijn zus het moeilijker maakt om het huis te verkopen? Ik denk dat ik de leeftijd en ervaring mis om hier een vraag op te kunnen vinden. Dus vandaar mijn reactie. ;) Reactie infoteur, 06-01-2015
Beste Klaas,
Als u een huis erft, vindt de bank het meestal goed dat de hypotheek nog een tijdje doorloopt op naam van de overledene. Wel moet de hypotheekrente en dergelijke worden betaald. Zo is het misschien mogelijk om met een beetje eigen geld of lening het huis verder op te knappen en te verkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariette van Ginneken, 28-10-2014 11:47 #44
Mijn moeder is 5 weken geleden overleden, na opening van haar testament waarin stond dat ik en mijn broer beide erfgenaam zijn. Ze heeft mijn broer benoemd tot executeur testamentair waarin hij het legaat heeft om de woning naar zich toe te halen en mij uit te betalen, mijn vraag is eigenlijk… hij financiert uit zijn holding 150.000 en leent bij de bank 150.000 tezamen brengt hij dit in de nalatenschap waarna ik 150.000 erf en hij de woning ter waarde van 300.000. is dit eerlijk?

Ik ben van mening dat hij voor 150.000 een woning heeft ter waarde van 300.000 euro en ik een geldbedrag van 150.000 euro en geen waarde heeft. Immers zal hij er op langere termijn meer winst uit halen en verdienen aan de woning, immers door verhuur van de woning. Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste Mariette van Ginneken,
Het hangt van de precieze omschrijving in het legaat af. Uw broer neemt het huis ter waarde van 300.000 euro op zijn naam en stort de waarde daarvan in de erfenis waarna ieder de helft ontvangt. Dat is (afhankelijk van de formuleringen in het legaat) toegestaan als de 300.000 euro volgens u een redelijke waarde van het pand is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry Knoop, 27-10-2014 11:20 #43
Na het overlijden van mijn vader is mijn moeder kort daarop verhuisd naar een verzorgingstehuis. Het koophuis dat zij op dat moment nog in eigendom had heeft zij i.v.m. de slechte tijd verhuurd voor onbepaalde tijd. Begin dit jaar is zij overleden en heb ik het huis met de huurder er in geërfd. Ik wil het huis gaan verkopen, maar de huurder geeft aan niet te willen vertrekken. Daarnaast geeft de hypotheekverstrekker van deze woning aan dat de huidige hypotheek onder coulance doorloopt omdat de woning in de verkoop staat maar geeft ook aan dat ik deze tzt dien over te nemen. Dit kan ik echter financieel niet opbrengen.

Concrete vraag: kan ik van de huurder eisen dat deze binnen een bepaalde periode het huis verlaat en kan de huidige hypotheekverstrekker mij dwingen tot verkoop? Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Harry Knoop,
1. Als u een dringend eigen belang hebt om het huis te verkopen, kunt u naar de kantonrechter stappen om het huurcontract op te zeggen. De kantonrechter weegt dan beide belangen af.
2. De bank kan u niet dwingen om het huis te verkopen, zolang u de hypotheekrente betaalt.
3. U kunt een huis met de huurder erin verkopen aan bijvoorbeeld een belegger. De verkoopprijs zal in de meeste gevallen wel lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-08-2014 17:31 #42
In 2007 is vader overleden. Toen hebben de kinderen successierechten betaald over vaders deel aan de belasting over het spaargeld en de woning. De woning is van moeder. Klopt het dat moeder dan maar de helft van de waarde van het huis hoeft op te eten wanneer zij in een verzorgingshuis terecht komt? Reactie infoteur, 30-08-2014
Beste Peter,
Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van de waarde van de woning minus hypotheek van de moeder plus haar erfdeel. Dat is samen meer dan de helft, maar in een testament kan nog anders zijn bepaald. Vergeet ook niet om te salderen met de hypotheek op het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-04-2014 18:42 #41
Geachte heer of mevrouw,
Moeilijke kwestie? Mijn moeder / vader woonde jaren in een grote woning, mijn vader overleed 9 jaar geleden. Mijn zus en haar man woonde al jaren bij hun in. Zij zijn nu blote eigenaar geworden toen (als ik het goed heb) en mijn moeder is vruchtgebruiker.
Nu is het geval dat mijn moeder daar niet meer woont maar al jaren een klein huisje huurt, mijn zus en haar man en kinderen inmiddels kunnen de hypotheek niet meer opbrengen en zijn genoodzaakt de woning te verkopen. Bij de notaris kregen zij te horen dat zij enkel de woning kunnen verkopen als mijn moeder daar inwonende is? Klopt dit wel. Had mijn zus dan 6% huur moeten betalen afhankelijk van de woz?
Ik hoop echt dat u e.a. kan toelichten mijn moeder is 78 jaar oud en zit heerlijk in haar huisje.

Met vriendelijk groet Tom Reactie infoteur, 14-04-2014
Geachte Tom,
Kennelijk is uw moeder wel verhuisd maar is het recht op vruchtgebruik van de woning blijven bestaan. Het beste vraagt u de notaris hoe dit vruchtgebruik kan worden beëindigd zodat de woning vrij kan worden verkocht. De wijze waarop hangt namelijk af van de destijds gestelde voorwaarden,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-04-2014 18:38 #40
Moeilijke kwestie? Mijn moeder / vader woonde jaren in een grote woning, mijn vader overleed 9 jaar geleden. Mijn zus en haar man woonde al jaren bij hun in. Zij zijn nu blote eigenaar geworden toen (als ik het goed heb) en mijn moeder is vruchtgebruiker.
Nu is het geval dat mijn moeder daar niet meer woont maar al jaren een klein huisje huurt, mijn zus en haar man en kinderen inmiddels kunnen de hypotheek niet meer opbrengen en zijn genoodzaakt de woning te verkopen. Bij de notaris kregen zij te horen dat zij enkel de woning kunnen verkopen als mijn moeder daar inwonende is? Klopt dit wel. Had mijn zus dan 6% huur moeten betalen afhankelijk van de woz? Reactie infoteur, 14-04-2014
Geachte Tom,
Kennelijk is uw moeder wel verhuisd maar is het recht op vruchtgebruik van de woning blijven bestaan. Het beste vraagt u de notaris hoe dit vruchtgebruik kan worden beëindigd. De wijze waarop hangt namelijk af van de destijds gestelde voorwaarden,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-03-2014 19:53 #39
Mijn vader is beginnend dementerende, mijn moeder is ongeneeslijk ziek. Ze hebben samen een eigen koopwoning.
het huis staat nu op langstlevende, maar dit willen we omzetten naar de kinderen (mijn zus en ik). Want als mijn vader straks niet meer wilsbekwaam is en in een verzorgingstehuis moet, kunnen we het huis niet verkopen. Maar als het huis dan verkocht wordt, moet mijn vader het huis opeten van het verzorgingstehuis. We willen nu dus eigenlijk het huis al op naam van de kinderen zetten. Kan dit en wat zijn dan voor ons de consequenties? Wat moeten we dan gaan betalen voor de belasting (eenmalig of elk jaar)? Ik hoop dat u onze vraag kunt beantwoorden.

groetjes Sandra Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Sandra,
1. Vader mag zijn huis (met toestemming van moeder) verkopen. Dit gaat via de notaris. Vader mag ook een deel van de verkoopopbrengst schenken. Het kan zijn dat jullie daariover schenkbelasting moeten betalen. Deze belasting kan deels worden verrekend met de overdrachtsbelasting. Jullie notaris kan jullie hierbij goed verder helpen. Overigens wordt voor de bijdrage van vader gekeken naar het vermogen per 1 januari twee jaren terug.
2. Ook is verkoop mogelijk met behoud van vruchtgebruik (die vervalt als vader en/of moeder het huis moet verlaten).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Schoenmakers, 11-03-2014 12:59 #38
Hartelijk dank voor uw snelle reactie op mijn eerdere vraag (#37). Is er een minimumbedrag verbonden aan de huur die wij aan onze ouders moeten vragen in geval van verhuur?

Dank weer! Vriendelijke groet, C. Schoenmakers Reactie infoteur, 11-03-2014
Beste C. Schoenmakers,
Het zou een redelijke huur moeten zijn in relatie tot de waarde van de woning en vergelijkbare panden in de buurt. De Belastingdienst hanteert in de meeste gevallen 6% van de WOZ-waarde. Anders is een deel van de huur automatisch een schenking die belast kan zijn. Overigens mag u jaarlijks ruim 2000 euro schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Schoenmakers, 11-03-2014 09:41 #37
Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn voornemens het gehele huis van mijn ouders te kopen. Het huis is 235000 waard en zij schenken ons 50.000 euro waardoor we het huis voor 185000 kunnen kopen. De bedoeling is dat mijn ouders dan ook in het huis blijven wonen (huis is makkelijk in twee woongedeeltes op te splitsen). Ik neem aan dat wij, als we hen bijvoorbeeld het vruchtgebruik geven, niets te maken hebben met erfbelasting omdat we het huis daadwerkelijk kopen?
Wat is fiscaal gezien het beste om te doen in dit geval: vruchtgebruik geven, verhuren, twee huisnrs aanvragen of juist 1 huisnr hanteren?

Ik hoor het graag, hartelijk dank!

Vriendelijke groet, C. Schoenmakers Reactie infoteur, 11-03-2014
Geachte C. Schoenmakers,
Eigenlijk wilt u een huis kopen zonder vruchtgebruik (volledig eigendom), maar ook uw ouders in het huis laten wonen. In dat geval speelt de erfbelasting geen rol. Anders wordt het als u het huis koopt met het beding van vruchtgebruik. In dat geval hebt u alleen het blote eigendom (lagere prijs) en zal de rest onderdeel zijn de erfrbelasting als de ouders overlijden. Het meest eenvoudige is een huurcontract. U mag de betaalde huur jaarlijks (ten dele) schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Meurer, 18-02-2014 14:02 #36
Geachte heer / mevrouw,

Moet mijn inwonende zoon bij mijn overlijden betalen erfbelasting betalen over mijn woning (WOZ € 300 000) waar nog een hypotheekschuld van € 100 000) op zit?
Zo ja, hoeveel?
Ik zie graag u antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,
H.J. Meurer Reactie infoteur, 18-02-2014
Geachte H. Meurer,
De netto waarde van uw huis is 200.000 euro. Hoeveel erfbelasting uw zoon moet betalen hangt van zijn vrijstelling af (wel of geen zorgcompliment):


http://financieel.infonu.nl/belasting/118518-erfbelasting-2014-en-successierechten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelina, 28-01-2014 11:21 #35
Mijn schoonvader is ernstig ziek, nu zijn wij aan het kijken hoe mijn schoonmoeder achterblijft na overlijden. Ze hebben samen een koopwoning, met daaraan een levensverzekering. Daarnaast hebben zij natuurlijk nog wat spaargeld. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben twee zoons. Nu is toch het geval dat de woz-waarde van de woning op de stapel komt van hun eigen vermogen en dit eerst door de helft gedeeld dient te worden En de helft daarvan door drieën? Schoonmoeder blijft langstlevende dus mag zij gebruik blijven maken van de woning? Dient er echter wel gelijk erfbelasting betaald te worden over het kindsdeel? En wordt in de kindsdeel ook rekening gehouden met de waarde van de woning? Reactie infoteur, 28-01-2014
Beste Angelina,
1. Bij overlijden is in dit geval de helft al van schoonmoeder, de andere helft wordt onderdeel van de erfenis.
2. Van die tweede helft heeft ieder recht op een derde deel, waarbij het deel van de kinderen pas opeisbaar wordt als ook de langslevende is overleden.
3. Over het kindsdeel moet wel al erfbelasting worden betaald. De langstlevende betaalt die en die belasting komt vervolgens in mindering op de vordering van de kinderen.
4. Met een testament kan e.e.a. anders worden geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 30-12-2013 22:48 #34
Graag leg ik u de volgende vraag voor:
Mijn moeder is twee jaar geleden overleden. Het huis waarin ze woonde was volledig haar eigendom, vrij van hypotheek. Na haar sterven hebben we het huis niet verkocht omdat mijn broer er in is blijven wonen. Mijn zus en ik vinden dat prima. Mijn zus, mijn broer en ik, zijn elk voor een derde deel eigenaar van de woning. Er is sprake van onverdeeld onroerend goed. Onze broer betaalt geen huur oid aan ons. Ik heb bij de belasting onder 'overige bezittingen' een derde deel van de WOZ-waarde van deze woning als ons bezit opgegeven. Is dat correct? En wat moet mijn broer opgeven bij de belasting tav vruchtgebruik? Reactie infoteur, 31-12-2013
Beste Arie,
1. Een derde deel van het huis is van u, dus geeft u inderdaad een derde deel van de WOZ-waarde op in box 3 (sparen en vermogen).
2. Wat betreft uw broer is het de vraag of er een contract voor vruchtgebruik is en of uw broer het hele huis benut. Zo niet dan kan hij stellen dat hij zijn deel als eigen woning benut (box 1) en de rest leeg staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-11-2013 22:39 #33
Ik heb de volgende vraag:

Mijn moeder is in 2012 als langstlevende ouder overleden. Zij woonde in en bezat een woning die volgens het kadaster voor de helft haar eigendom was. De andere helft was kadastraal gezien het eigendom van haar drie kinderen die ook elk jaar hun deel van de onroerende zaakbelasting betaalden. Hoe zit het in dit geval met de erfbelasting? Het lijkt mij dat de erfbelasting alleen gebaseerd is op de Woz-waarde van moeders deel, dus de helft van de totale WOZ-waarde van het huis, of is dit niet zo? Reactie infoteur, 13-11-2013
Beste Jan,
Klopt. De helft van het huis maakt geen deel uit van de erfenis van moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 12-11-2013 20:14 #32
Goede avond,
Mijn vrouw is op 1 maart 2011 overleden. We hebben een testament op de langstlevende en een eigen huis. Inmiddels heb ik een nieuwe vriendin en de bedoeling is, dat we eind volgend jaar willen gaan samenwonen. Om die reden wil ik mijn woning verkopen. Moeten de 2 kinderen die ik heb, daar nog toestemming voor geven? Of kan ik de woning zonder hun toestemming verkopen?
Met vriendelijke groeten,
Hans Reactie infoteur, 13-11-2013
Beste Hans,
Als er op het huis geen vruchtgebruik rust, mag u het huis verkopen en met de opbrengst doen wat u wilt tenzij het testament dat anders bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 02-11-2013 14:13 #31
In 2012 heb is mijn vader overleden. Hij liet o.a. een woning achter. Erfgenamen waren 3 kinderen waaronder ik. De WOZ-waarde van deze woning was in jaar van overlijden € 305.000,--. Deze waarde heb ik na overlijden terug kunnen brengen tot € 295.000,--. Over dit bedrag is de erfbelasting vastgesteld. Na een jaar in de verkoop te hebben gestaan hebben we de woning uiteindelijk kunnen verkopen voor € 235.000,--. Meer zat er echt niet in. Mijn vraag: kan ik over de reeds betaalde erfbelasting een teruggave aanvragen bij de belasting? Reactie infoteur, 02-11-2013
Beste Ben,
1. Bij een overlijden in 2012 kunt u kiezen voor de WOZ-waarde 2012 of WOZ-waarde 2013. De WOZ-waarde 2013 zal gunstiger zijn als die lager is. U kunt in dat geval vragen om rekening te houden met de lagere waarde.
2. De fiscus rekent met de WOZ-waarde, niet de werkelijke waarde. Dat de verkoopwaarde lager was, is helaas voor de belastingdienst geen grond voor bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cm Jansen, 12-06-2013 22:40 #30
Goeden avond,
heb je als mantelzorger meer fiscaal voordeel bij het erven van een huis met bezittingen? Reactie infoteur, 16-12-2018
Beste Cm Jansen,
Een mantelzorger, met mantelzorgcompliment en met een samenlevingscontract met degene die verzorgd wordt, heeft in 2013 wel een veel grotere vrijstelling: ruim 600.000 euro ten opzichte van ruim 2.000 euro. In 2018 en 2019 niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2017-2018-en-2019-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. van der Stege, 26-03-2013 21:36 #29
Als je, je kinderen schenkt op papier het huis, kun je dan later nog wel het huis verkopen en een ander huis kopen? of vervalt dan de schenking? Reactie infoteur, 27-03-2013
Beste H. J. van der Stege,
U kunt bij de notaris aan een schenking op papier voorwaarden stellen. Dat een deel van de schenking vervalt, dat toekomstige delen vervallen bij verkoop, dat de schenkingen elk jaar worden bekeken. Dit vraagt overleg met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. B. C. de Bruijn, 25-03-2013 19:53 #28
Mijn moeder van 80 is sinds 25 jaar weduwe, heeft het vruchtgebruik van haar eigen woning. De vraag is of het slim is om, voordat zij bijvoorbeeld opgenomen moet worden in een verpleeghuis, het huis op naam van haar 4 kinderen te zetten. Wat zijn de consequenties voor haar en haar kinderen als zij dat wel of niet doet? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste L. B. C. de Bruijn,
1. Wat de gevolgen zijn, hangt af van wat er bij het vruchtgebruik is afgesproken en hoe dit is verwerkt bij de aangifte erfbelasting en inkomstenbelasting.
2. In de bepaling van het vruchtgebruik kan zijn vastgelegd dat het vruchtgebruik automatisch eindigt als uw moeder in een verpleeghuis komt of het huis verlaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 18-03-2013 13:28 #27
Mijn schoonouders hebben in 1987 hun huis aan ons verkocht voor een normale prijs (120.000 gulden). In de hypotheek is opgenomen dat zij recht op gebruik en bewoning (vruchtgebruik) hebben op een deel ter waarde van 20.000 gulden. Mijn schoonvader is een jaar na de verkoop overleden. Mijn schoonmoeder in november 2012. Het vruchtgebruik loopt met haar overlijden af. Woz-waarde in 2010 279.000 euro en in 2013 261.000 euro. Wat moet ik nu opgeven aan de erfbelasting? Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Jean,
Uitgaande van de WOZ-waarde van 2013 is ook de waarde van het blote eigendom lager sinds de peildatum 2010, zodat u daarover geen (extra) belasting verschuldigd bent. Het vruchtgebruik komt u toe bij overeenkomst en niet via erfrecht. Daarmee betaalt u over het verkregen vruchtgebruik geen erfbelasting, maar komt het mogelijk wel terug bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjo, 28-02-2013 21:40 #26
Rectificatie op mijn reactie die net geplaatst is: ik bedoel natuurlijk aangifte IB 2012.
Sorry Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Arjo,
Dan nog geldt hetzelfde antwoord waarbij u voor 2013 het jaar 2012 kunt lezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjo, 28-02-2013 20:59 #25
Ik heb een vraag mbt aangifte IB 2013 en een geërfde woning. Woning is geërfd door de drie kinderen van overleden ouders. Oudste zoon, in bezit van eigen woning met hypotheek, wil de ouderlijke woning betrekken en dus beide broers uitkopen. Erfbelasting is al afgehandeld. Hoe geef je dit op bij de aangifte IB 2013 voor de oudste zoon en hoe bij de twee broers?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Arjo,
1. Als de uitkoop na 1 januari 2013 was, komt uw aandeel in het huis terecht in box 3 van de inkomstenbelasting.
2. Voor de oudste zoon wordt de woning zijn eigen woning. Hypotheekrenteaftrek en bijtelling huurwaardeforfait is dan vanaf het moment van overdracht bij de notaris van het aandeel van de twee anderen. Bovendien heeft hij als de overdracht na 1 januari was, zijn aandeel in het huis als eigen vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 26-02-2013 16:24 #24
Ik heb een eigen huis, woz waarde e-220.000 euro, met een hypotheek van 63.000 euro. Wat raad aan hypotheek geleidelijk aflossen of het huis aan de kinderen verkopen. Mijn leeftijd is 84 jaar en mijn hypotheek 63000, - euro. Mijn bruto inkomen is 18.000 euro per jaar. Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Hans,
1. Het is meer de vraag wat u zelf wilt. Zolang u gezond bent en uw huis kunt betalen, lijkt het me voor u het prettigst om in uw huis te blijven en het niet te verkopen. Een beetje geld achter de hand kan ook geen kwaad.
2. Voor zover dat voor u een zorg is: voor de erfbelasting maakt het geen verschil of u uw hypotheek aflost of uw huis verkoopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo Versteeg, 21-02-2013 13:31 #23
Ik woon al 45 jaar in het ouderlijk huis, gekocht door mijn vader. Na zijn dood erfde mijn moeder het huis. Zij heeft uit een eerder huwelijk 2 zonen die niet aangenomen zijn door mijn vader. Na vaders dood werd het huis niet omgeschreven op moeders naam. Erven mijn halfbroers nu toch mee en hoe wordt het huis in dat geval verdeeld? Heb ik als bewoner enige rechten? Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste Theo Versteeg,
1. Met de dood van uw vader erfde uw moeder de helft van het huis. Die helft komt in haar nalatenschap waarop u en ook de twee zonen recht hebben. Dit, allemaal tenzij een testament anders bepaalt.
2. Ik weet niet op wiens naam het huis nu staat.
3. De waarde van het huis is bij de verdeling lager, omdat u het huis bewoont en daar bent ingeschreven.
4. Uw verdere rechten hangen af van het testament en of u het huis huurde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine, 18-02-2013 20:10 #22
Geachte infoteur,

Mijn situatie is als volgt; In 2011 is mijn moeder overleden, ze heeft mijn broer middels testament als enig erfgenaam aangewezen. Als legitimaris heb ik mijn legitieme portie opgeëist. In 1990, is mijn vader overleden, en heeft mijn broer de blote eigendom verkregen van de ouderlijke woning en daar 22.000 euro voor betaald. Mijn moeder heeft destijds het vruchtgebruik verkregen en daar 34.000 euro voor betaald. In 2010 heeft mijn moeder het vruchtgebruik aan mijn broer geschonken. Is dit civielrechtelijk een schenking die mee moet worden genomen bij het bepalen van de hoogte van de ligitimaire massa? Zo ja tegen welke waardering?

Met vriendelijke groet,

Christine Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Christine,
1. Alleereerst hangt het van de voorwaarden bij het vruchtgebruik af of het vruchtgebruik overdraagbaar is.
2. Afstand doen van het vruchtgebruik doet de waarde van het huis stijgen. Die meerwaarde is een schenking die moet worden meegenomen bij de berekening van de legitieme massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hr Wim Wolvenne, 27-01-2013 14:17 #21
Hallo,
Met dit bericht heb een vraag voor u.
Mijn situatie is n.l. zo dat ik in een huis woon samen met mijn zuster dat op beide naam staat, als nu een van ons komt te overlijden gaat natuurlijk de ene helft van het huis automatisch over naar de ander.
Mijn vraag is nu hoe zit dat met het erfrecht overdracht moet daar nog iets voor geregeld worden en hoe pakt een en ander uit?
Ik ben een leek op dit gebied en wil graag alles weten voordat het te laat is.
Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb aangegeven wat mijn zorg is en dat er een duidelijk antwoord komt.

Groeten van Wim Wolvenne. Reactie infoteur, 28-01-2013
Hallo Hr Wim Wolvenne,
Als er geen testament is, gaat het eigendom van uw zus bij haar overlijden naar haar erfgenamen. Als u de enige erfgenaam bent, gaat het naar u. In andere gevallen doet uw zus er goed aan om een testament te laten opmaken, waarin ze aangeeft wat naar wie gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas Vissers, 23-01-2013 09:39 #20
Geachte Heer,

In 2008 heb ik in goed overleg met mijn broer het huis van mijn beide ouders, toen 68 jaar, overgekocht. Ik heb er altijd gewoond. Beide ouders hebben woonrecht. Na overdracht is het huis is op mijn kosten verbouwd voor 80.000 zodat ik met mijn gezin er ook kunnen blijven wonen tesamen met mijn ouders.
WOZ waarde 2008 365.000. Vanwege de toen geldende woonrechtregels heb ik gekocht voor 201.000 en daarover van een deel erfrecht en schenkingskosten betaald.
Huidige WOZ waarde is 385.000.
Volgens Kadaster staat het huis op mijn naam, echter de gemeentelijke belastingen niet.
Wat wordt nu het erfrecht als mijn ouders overlijden? Welke kosten komen er nu op mij af?

Met vriendelijke groet,
Bas Reactie infoteur, 23-01-2013
Geachte Bas Vissers,
1. Vraag is of u zowel het economische eigendom als het juridische eigendom hebt. In geval van beide is er weinig aan de hand.
2. U kocht het huis vóór 2010. Sinds 2010 is het nieuwe erfrecht en overgangsrecht ingegaan. Dat betekent dat de meerwaarde sinds 2010 bij overlijden belast kan zijn. Dat is de meerwaarde exclusief uw verbouwingen. Het is wel zaak om goed bij te houden hoeveel geld u zelf aan verbouwingen in het huis hebt gestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies Zorgman, 21-01-2013 10:08 #19
Geachte Heer.
Ik heb een huis geërfd samen met mijn zus en broer. WOZ waarde is 162.000. Het huis is door de dalende huizenmarkt verkocht voor 135.000 en de successierechten zijn al betaald.
Heb ik recht op teruggave of kan ik bezwaar indienen?
Bedankt voor de te nemen moeite. Marlies Zorgman Reactie infoteur, 21-01-2013
Geachte Marlies Zorgman,
Helaas kunt u over het verschil geen belasting terugvragen. U had wel eerder een nieuwe WOZ-beschikking kunnen aanvragen en dan was de erfbelasting op de nieuwe (lagere) waarde gebaseerd geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eertmans Hubert, 17-12-2012 22:43 #18
Goededag,
Heb na mijn scheiding het woonhuis teruggekocht van mijn echtgenote. Nu wil ik het huis op de naam van mijn zoon zetten. Heb maar 1 zoon. Ben nu bijna 65. Hoeveel procent gaat dat kosten?
Groetjes Hubert. Reactie infoteur, 16-12-2018
Goedendag Hubert,
Dat kost 2% overdrachtsbelasting plus daarbij schenkbelasting. Hoeveel schenkbelasting dat zal zijn, hangt af van de leeftijd van uw zoon en de wijze waarop u schenkt. U kunt ook jaarlijks een deel schenken of schenken op papier via de notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2017-2018-en-2019.html

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 10-12-2012 21:27 #17
Samen met mijn moeder woonde ik in een dubbele woning. Nu is in juli van dit jaar mijn moeder overleden. Kadastraal gezien is mijn moeder volledig eigenaar van de gehele woning. Volgens de Woz ben ik echter eigenaar van een deel van de woning (Woz-waarde circa EUR 200.000) en mijn moeder is eigenaar van het andere deel (Woz-waarde circa EUR 100.000). Ik heb ook jarenlang onroerend zaakbelasting betaald over mijn deel als eigenaar. Ik ben dan ook van mening dat ik nu uitsluitend over het deel van mijn moeder erfbelasting dien te betalen. Ik ben volgens mij zelf 'economisch' eigenaar van mijn deel, aangezien ik dIt deel van de woning in de jaren 70 ook zelf heb bijgebouwd. Ik ben erg benieuwd naar uw mening. Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Hennie,
1. Het Kadaster registreert alleen de juridisch eigenaar, niet de economisch eigenaar.
2. De eigenaar voor de Wet WOZ en voor de belastingheffing, is niet altijd de juridisch eigenaar.
3. De Rijksbelastingdienst kijkt voor de WOZ-waarde naar de gemeente, voor het juridisch eigendom naar het Kadaster.
4. U zult omdat u de WOZ-beschikking voor uw deel ontvangt, daarvoor destijds bezwaar bij de gemeente hebben gemaakt of anderszins hebben kunnen bewijzen dat u eigenaar bent van het deel met WOZ-waarde van 200.000 euro. Wellicht trekt u ook al jaren hypotheekrente eigen woning af.
5. Teken waar nodig bezwaar aan bij de belastingdienst (erfbelasting) als zij niet akkoord gaan met uw economisch eigendom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 01-12-2012 11:29 #16
Ik heb samen met mij zuster het huis waar onze ouders nu nog in wonen in 1990 via een eerste maximale schenking en daarna jaarlijkse het maximale schenkingsbedrag volledig op onze naam staan.
Jaarlijks geven wij ons deel aan blooteigendom (via tabel) op in box 3 van de belastingaangifte, onze ouder betalen geen huur en hebben dus gratis vruchtgebruik.
Nu hoor ik dat er eea gaat veranderen in de aangifte van volgend jaar. Kunt u mij vertellen wat de gevolgen zijn voor ons?
Vriendelijke groeten Bart B. Reactie infoteur, 16-12-2018
Beste Bart,
1. De belangrijkste wijziging voor u is dat in 2012 met terugwerkende kracht geldt dat als het bloot eigendom al voor 2010 in uw bezit was, bij vererving niet hoeft te worden gerekend met de meerwaarde sinds de overdracht, maar met de meerwaarde sinds 2010.
2. Voor box 3 gelden overigens, zolang uw ouders nog leven, andere tabellen en voorwaarden:

https://financieel.infonu.nl/sparen/64892-vermogensrendementsheffing-2017-2018-en-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 31-10-2012 02:56 #15
Vraag: ik wil met mijn vriendin graag het huis van mijn ouders kopen. De woz waarde van het huis is 400.000 euro. De werkelijke economische waarde zal 350.000 euro zijn. Mijn ouders blijven er ook in wonen. Zijn hier belastingtechnische voordelen of nadelen aan? Ik wil het huis graag voor 300.000 euro kopen. Gaat de belastingdienst hier nog een naheffing voor opleggen? Kan ik een bepaald bedrag aftrekken van de waarde van het huis omdat mijn ouders hier in blijven wonen? Hoeveel huur moet ik vragen aan mijn ouders? Ik heb gelezen 6%, is hier nog iets in gewijzigd? Zijn er nog andere regelingen waarmee ik rekening moet houden?
Ik ben erg benieuwd naar uw mening. Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Rick,
1. Als u een huis koopt betaalt u 2% overdrachtsbelasting.
2. De belastingdienst bekijkt of u een realische waarde voor het huis betaalt. Die waarde is lager (60%) als de ouders erin wonen, maar die extra waarde komt wel vrij bij hun overlijden. Tegen die tijd kan de belastingdienst nog een naheffing doen.
3. Met die 6% zit u goed waarvan u uw ouders ook belastingvrij ruim 2000 euro per jaar terug mag schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudius Teijgeler, 25-10-2012 17:23 #14
De WOZ wordt bij huizen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven bepaald als of deze op eigen grond staan. Hoe zit dit bij de erfenis ( basis WOZ waarde ), je kan toch niet successierechten betalen over iets ( de grond ) dat niet van jouw is / wordt? Is daarvoor een verrekening? Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Claudius Teijgeler,
Bij een huis in een erfenis die op erfpacht staat neemt u de WOZ-waarde minus 17 maal de jaarlijkse canon als waarde. Als de canon elk jaar anders is, neemt u WOZ-waarde minus 17 keer de laatste canon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 30-07-2012 09:49 #13
Ik heb een huis geerft in februari 2012 van mijn moeder, nu heb ik gelezen dat de Tweede kamer eind 2011 een nieuwe wet heeft aangenomen dat de erfgename de Woz waarde mag gebruiken van het jaar van overlijden voor opgaaf successie belasting. Ik neem aan dat dit wil zeggen dat ik mag wachten met opgaaf tot ik de woz aanslag in februari 2013 in mijn bezit heb ( 2013, gaat over de waarde vd woning in 2012) Reactie infoteur, 30-07-2012
Beste Caro,
U mag voor de WOZ-waarde inderdaad kiezen tussen peildata 2011 en 2012. Peildatum 2012 zal voor u waarschijnlijk gunstiger uitvallen en vraag zo nodig uitstel van belastingaangifte erfbelasting aan:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Pastijn, 27-07-2012 10:19 #12
Goedemorgen,

Een hele vreemde vraag waar ik graag antwoord op zou krijgen, omdat het me niet helemaal duidelijk wordt op internet.

Mijn schoonmoeder heeft een huis wat ze bij het bouwen, 16 jaar geleden op naam van haar 2 zoons heeft gezet. Wij weten dat pas sinds ongeveer 1 jaar. Nu willen mijn man en ik een nieuw huis kopen (we hebben op dit moment een koopwoning), is het mogelijk om al een stuk van het kindsdeel van mijn mans overleden vader, of een deel van de waarde van het huis te gebruiken als aanvullend stuk van onze nieuwe hypotheek. De WOZ waarde is zeker een aantal malen groter dan het benodigde bedrag, kan dit en wat moeten we hiervoor doen en hoe gaat dit in zijn werk?


Alvast bedankt voor de te nemen moeite
Met vriendelijke groet
Ingrid Reactie infoteur, 27-07-2012
Beste I. Pastijn,
16 jaar geleden was het erfrecht anders dan nu. Als er geen testament was, had uw man deel op zijn erfrecht. Als dat tevens het deel van het huis is, kan dat worden gebruikt. Maar omdat zijn broer de andere helft bezit, is wel diens toestemming nodig. Als er wel een testament was, moet naar de voorwaarden uit het testament worden gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. A. Sanders, 19-06-2012 11:32 #11
De man van onze vriendin (geregistreerd partnerschap in 2005) is recentelijk overleden. In de jaren 80 is een testament opgemaakt, waarin is bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Tot de nalatenschap behoort een eigen woning met een hypotheek op naam van de overleden man.
Ik heb inmiddels begrepen dat als gevolg van het testament het oude erfrecht van toepassing is.

Wat betekent dit voor de waardebepaling van het huis.?

Bedankt en met vriendelijke groet
Aloys Sanders Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste A. A. Sanders,
Fiscaal gezien is het moment van overlijden van belang. Als dat na 2010 is, gelden de nieuwe fiscale regels en wordt door de belastingdienst de WOZ-waarde gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 09-04-2012 11:15 #10
Hallo,

Ik weet niet of dit helemaal aansluit bij bovenstaande situatie.
Inwonend kind, tevens mantelzorger, wil huis van ouder nu kopen in bewoonde staat en niet afwachten tot na het overlijden(ouder blijft er wonen). Verschil woz waarde en bewoonde staat(-40%) uitgaande van woz waarde is 88.000. Moet er belasting betaald worden over het verschil en zo ja is dat dan de 10%?Is de grotere vrijstelling voor de mantelzorger nu al van toepassing? Bedankt voor een eventuele reactie, Reactie infoteur, 09-04-2012
Hallo Paul,
1. Een ouder en een kind die samenwonen kunnen partner voor de erfbelasting zijn als er mantelzorg wordt verleend aan de ouder. Maar als deze mantelzorger samenwoont met beide ouders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.
2. Als de waarde in bewoonde staat een realistische waarde is, hoeft hierover geen extra belasting betaald te worden anders dan de overdrachtsbelasting.
3. Als de ouders erin blijven wonen met vruchtgebruik, zal bij een overlijden gekeken worden naar de waarde van het vruchtgebruik bij de bepaling van de hoogte van de erfenis. Maar dat kan dus bij het overlijden van de langstlevende zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 04-04-2012 09:34 #9
Kees (68) en Jeanette (64) bezitten een vakantiehuisje op de Veluwe. De waarde wordt geschat op _ 100.000. Vooral zoon Paul met zijn gezin maakt veel gebruik van dit huis. Paul heeft nog twee broers en om ruzie over het vakantiehuis te voorkomen bij het overlijden van de langstlevende van Kees en Jeanette, schenken zij in 2011 de blote eigendom van de
vakantiewoning aan Paul.
a. Welke gevolgen zijn hieraan verbonden voor de schenkbelasting en de
overdrachtsbelasting?
b. Stel dat Kees na een aantal jaren als eerste overlijdt. Welke gevolgen brengt
bovenstaande transactie dan mee voor de erfbelasting?
c. Verandert het antwoord op vraag b. indien wordt gegeven dat Kees en Jeanette, na de
schenking van de blote eigendom aan Paul, nooit meer feitelijk gebruik hebben gemaakt
van het huis? Reactie infoteur, 04-04-2012
Beste Tim,
1. Overdrachtsbelasting en schenkbelasting moeten worden betaald over het blote eigendom van de woning, de waarde van de woning in vrij op te leveren staat verminderd met de waarde van het vruchtgebruik.
2. Als Kees komt te overlijden, valt de WOZ-waarde van de woning in de nalatenschap.
3. Het recht van vruchtgebruik is een recht dat rust op een woning en dat recht verdwijnt niet doordat er geen gebruik van wordt gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Molenaar, 12-03-2012 18:39 #8
Hallo,

Ik heb als enig erfgenaam het huis van mijn moeder geërfd. Ik heb het huis ook inmiddels verkocht. Welk bedrag is leidend voor de successierechten: woz-waarde of verkoopprijs?

Gr. Hans Reactie infoteur, 12-03-2012
Hallo Hans Molenaar,
Voor de successierechten is de WOZ-waarde uit de WOZ-beschikking leidend die gold op het moment dat uw moeder overleed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brouwer, 05-03-2012 14:15 #7
Mijn schoonvader is overleden in 2000 en mijn man is enig kind. Zijn moeder heft het vruchtgebruik van de woning en zijn erfdeel zit daar dan volgens bij in, of niet?

Stel dat mijn schoonmoeder hertrouwd met haar huidige vriend, mogen wij haar huis dan overkopen voor een lager bedrag dan de marktwaarde door het erfdeel van mijn man eraf te trekken? En, als ze nu zou komen te overlijden, zonder dat ze trouwt of samenwoont met haar nieuwe vriend, hoe gaat dan de erfenis van het huis enz? Is het ook handig als mijn man alvast een schenking op papier krijgt voordat hij 35 wordt?

Mijn man en ik hebben nl niet de intentie om dat huis te verkopen maar om dan ons eigen huis te verkopen en in mijn man zijn ouderlijk huis te trekken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kortom, eigenlijk is de situatie als volgt:
Vader overleden, moeder blijft in ouderlijk huis wonen (geen/kleine hypotheek)
Zoon is getrouwd en woont in eigen woning (125.000 hypotheek)

Moeder heeft nieuwe vriend maar woont niet samen, zou kunnen hertrouwen.
Zoon en vrouw zouden graag huis bewonen wanneer moeder hertrouwt of overlijdt.
Zoon is 34 jaar oud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is " belastingtechnisch" handig voor mijn man en schoonmoeder om te regelen zodat we niet met vervelende situaties komen te zitten?

Vriendelijke groet, Jantina Reactie infoteur, 16-12-2018
Beste Brouwer,
1. Zolang uw man of uzelf jonger zijn dan 35 jaar mag zijn moeder zelfs tot ruim 50.000 euro belastingvrij schenken. Onder enkele voorwaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2017-2018-en-2019.html

2. Niet geheel duidelijk is wie het blote eigendom heeft, maar waarschijnlijk is dat uw man.
3. Belangrijk is of in het testament rechten en plichten omtrent het vruchtgebruik zijn gesteld. Bijvoorbeeld dat bij een hertrouwen het vruchtgebruik komt te vervallen.
4. Op het moment van overlijden van de schoonmoeder groeit de waarde van het blote eigendom aan tot het volledige eigendom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vries, 18-10-2011 11:33 #6
Onze vader is al 25 jaar gelden overleden. Vanwege huwelijkse voorwaarden is de erfenis in 4-en gedeeld, moeder en 3 kinderen waarbij moeder het vruchtgebruik kreeg over woning en nog een 2e, verhuurde woning. Mijn moeder is nu ernstig ziek. Bij haar overlijden erfen wij inprincipe 1/4 deel van het totaal omdat de rest reed geerft is. Hoe bepaald de belastingdienst de successierechten over de 2 woningen? Is het slimmer om nu de verhuurde woning tegen de economische waarde te kopen? Dank, G. de Vries Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste De Vries,
1. Als u nu een woning tegen de economische waarde koopt, zal de belastingdienst bekijken of de betaalde economische waarde redelijk is. Wat u betaalt komt vervolgens in de erfenis. U betaalt er nu overdrachtsbelasting over en straks nog eens erfbelasting.
2. Goedkoper is het meestal om zodra een pand in uw bezit komt via een erfenis de gemeente te vragen om een herziening van de WOZ-waarde. U staat dan sterker als u een taxatierapport toevoegt. Bij een erfenis betaalt u geen overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 17-10-2011 15:59 #5
Ik heb 15 jaar geleden mijn huis gekocht van mijn ouders met een economische overdracht. Ik hoefde dan geen overdrachtbelasting te betalen. Nu mijn ouders dit jaar zijn overleden meende ik dat alles klaar was. Echter nu moet ik 2% van de huidige WOZ waarde aan overdrachtbelasting betalen omdat de wet is verandert. Maw. deze, destijds, slimme zet kost mij veel geld daar de waarde erg is gestegen. Klopt dit? En is daar nog wat aan te doen? Reactie infoteur, 17-10-2011
Beste Menno,
Lijkt me niet. Tot 1995 was het verkrijgen van het economische eigendom van onroerend goed niet belast met overdrachtsbelasting, daarna wel. Het juridische eigendom hebt u verkregen bij het overlijden van uw ouders, waardoor ook dat vrij is van overdrachtsbelasting. Als de juridische overdracht al een waarde heeft, zou u daarover erfbelasting moeten betalen op basis van de WOZ-waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van den Akker, 17-07-2011 11:44 #4
Geachte Lezer,
Een dame van 92 jaar, waarvoor wij mantelzorger zijn, is opgenomen in een verpleeghuis en verkoopt haar huis. De notaris vraagt mij nu de adressen van de 2 kinderen van haar geadopteerde overleden dochter, omdat zij de verkoop akte moet ondertekenen. Wat is hier de redenen van? Ik weet de namen en adressen NIET van de inmiddels rond 40 jarige dochters. Reactie infoteur, 17-07-2011
Geachte J. van den Akker,
1. Dat kunt u het beste aan de notaris vragen. Wellicht is er een levenstestament opgesteld:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament.html

2. De notaris kan desgevraagd de gegevens opvragen van de dochters.
3. Ik weet niet hoe goed mevrouw nog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willy, 15-06-2011 23:01 #3
Ik had samen met mijn broer al vele jaren het blooteigendom van de ouderlijke woning. Dit hebben wij ook steeds in onze aangifte vermeld en de bijbehorende waarde in box 3 opgenomen. Nu beide ouders overleden zijn, vindt de belastingdienst blijkbaar ineens dat we alsnog de volle mep aan erfbelastingmoeten betalen over de WOZ waarde. Dat kan toch niet waar zijn? Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste Willy,
U kunt het beste bezwaar aantekenen. Ik heb de indruk dat de belastingdienst denkt dat het pand bij overlijden het volledige eigendom van de langstlevende was. Vreemd, want de splitsing van eigendom zou ook bij het Kadaster bekend moeten zijn. U kunt het daar ook opvragen als bewijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-05-2011 19:05 #2
Onze familie heeft een half jaar uitstel voor het betalen van successierecht doordat het geld in de woning zit en deze eerst verkocht moet worden. Nu gaat dit in deze tijd heel moeilijk. Mogen wij de woning als tijdelijke vakantiewoning verhuren om de vaste lasten te betalen gedurende het uitstel? Reactie infoteur, 14-05-2011
Beste Peter,
Als de bank en erfgenamen akkoord zijn mag u het huis tijdelijk verhuren. De toestemming van de bank speelt alleen als er een hypotheek op het huis rust.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Te Vaarwerk, 05-03-2010 10:51 #1
Hoe zit het als er één partner overblijft met de waarde bepaling van het huis en daar aan gekoppeld het niet te vorderen deel van de kinderen? Reactie infoteur, 05-03-2010
Beste L. te Vaarwerk,
1. De waardering van het huis vindt plaats tegen de WOZ waarde op de WOZ beschikking in het jaar van overlijden.
2. De waarde van de erfenis van een huis is de WOZ waarde minus de hypotheek, die er op rust.
3. Bepalend voor de verdeling is of het een huis op beide namen staat en of er huwelijkse voorwaarden zijn.
4. Is het huis op beide namen en is men in gemeenschap van goederen getrouwd dan behoudt de langstlevende de helft. Van de tweede helft erven de langstlevende en de kinderen een even groot deel, zij het dat de kinderen dat doen in een niet direct opeisbare vordering op de langslevende.
5. Over deze tweede helft, minus hypotheek en de vrijstellingen, moeten erfrechten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 20-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Vruchtgebruik 2020
Reacties: 96
Schrijf mee!