Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van stiefmoeder en stiefvader? Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam als er een langstlevende is en er geen testament is opgesteld? Hoe wordt de erfenis dan verdeeld? Stel er zijn geen kinderen uit dit tweede huwelijk geboren, hoe is dan de wettelijke verdeling van de erfenis? Welke rol speelt het bloedverwantschap bij een erfenis in een gemengd gezin met stiefkinderen? Let ook op de te betalen successierechten.

Het Nederlands erfrecht, wie erft dan van mijn stiefmoeder?

Zeer bepalend in het Nederlands erfrecht is of u wel of niet een testament hebt laten opstellen. Als er geen testament is opgesteld, gaat de erfenis bij uw overlijden in eerste instantie naar de langstlevende echtgenoot of echtgenote en de kinderen van de overledene. Dat betekent dat als er geen kinderen uit het tweede huwelijk zijn geboren, de totale erfenis naar de langstlevende echtgenoot of echtgenote gaat. Een stiefkind erft zonder testament niet direct van een stiefouder, omdat er geen bloedlijn is. Een stiefkind heeft ook geen recht op de legitieme portie.

Kan een stiefkind als erfgenaam erven van een stiefmoeder of stiefvader?

En toch kan een stiefkind van een stiefouder erven. Niet direct, maar indirect. Als in bovenstaand voorbeeld de langstlevende vader komt te overlijden, gaat zijn nalatenschap naar zijn kinderen. Zo wordt het vermogen van de ene familie overgeheveld naar de andere familie.

Successierechten stiefkind en stiefkleinkind

Qua erfbelasting zijn de tarieven voor een stiefkind in de regel gelijk aan die voor een kind en van een stiefkleinkind gelijk aan die van een kleinkind. Ook als de (stief)ouders inmiddels zijn gescheiden, maar de stiefkinderen nog in het testament als erfgenamen worden genoemd. Zijn er stiefkinderen en woonden de stiefouders samen (niet getrouwd), maar nu niet meer, dan zijn de stiefkinderen fiscaal gezien geen aanverwanten meer en betalen ze wel de hoge successierechten.

Stiefmoeder of stiefvader heeft kinderen

Als de stiefmoeder of stiefvader kinderen heeft, gaat zijn of haar erfenis naar de langstlevende plus de eigen kinderen. Dat wil zeggen de kinderen van de stiefouder krijgen een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende. Die vordering kan pas te gelde worden gemaakt als de langstlevende komt te overlijden. Het erfdeel van de langstlevende ouder gaat naar diens kinderen. Daarmee gaat uiteindelijk een deel van de erfenis van de stiefmoeder naar haar familie en een deel indirect naar de familie van haar man.

Mijn stiefmoeder is overleden en papa was al eerder overleden

Als er geen langstlevende echtgenoot meer is en de stiefmoeder komt te overlijden zonder dat er een testament is, dan erft de familie van de stiefmoeder alles met uitzondering van de vordering die de kinderen van de echtgenoot op de echtgenote hadden. Ook dan gaat dus een deel van de erfenis van de vader naar de eigen familie en voor een deel via de stiefmoeder naar haar familie.

Broers en zussen van stiefmoeder

De broers en zussen van de stiefmoeder komen bij de verdeling van een erfenis zonder testament aan bod als er geen langstlevende echtgenoot meer is en er geen eigen kinderen zijn. Als er geen broers en zussen zijn, dan erven de grootouders met hun kinderen en kleinkinderen. En zo verder tot in de zesde graad. Voor het erfrecht is een stiefkind of een pleegkind geen bloedverwant. Een geadopteerd kind wordt wel als eigen kind gezien, omdat met de adoptie de bloedverwantschap met de oorspronkelijke ouders is verbroken.

Testament laten opstellen

Dit alles overziend kunnen dit goede redenen zijn om wel een goed testament te laten opstellen:
  • U wilt niet dat uw erfenis naar de schoonfamilie gaat;
  • U wilt ook anderen dan de eigen familie geld achterlaten;
  • U wilt direct aan een stiefkind of een pleegkind geld achterlaten;
  • U wilt kunnen bepalen hoe de verdeling van uw erfenis wordt;
  • U wilt juist mensen kunnen uitsluiten van uw erfenis;
  • U wilt een kind onterven;
  • U wilt voorwaarden stellen aan de erfenis.

Slot wie erft van een stiefmoeder en stiefvader

Een stiefmoeder kan een moeder zijn zoals elke moeder, maar in het erfrecht is dat toch anders geregeld. In het erfrecht wordt een moeder niet zomaar gelijk gesteld aan een moeder en een stiefvader niet aan een vader. Een pleegkind is niet gelijk aan een kind en een stiefkind ook niet. Wilt u het anders geregeld zien, dan zult u een testament moeten laten maken en het daarin moeten regelen. Een goede notaris helpt u daarbij verder.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Nieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningNieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningWat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening? Wat…
Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodigGeen verklaring van erfrecht of executele meer nodigDe regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2022 en 2023 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de ba…
Erfrecht en kinderenErfrecht en kinderenBij het overlijden van een ouder hebben de kinderen recht op een erfdeel. In het verleden kon dit tot problemen leiden.…
Wie als erfgenaam en erfgenamenWie als erfgenaam en erfgenamenWie erft van u volgens de wet, het erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opg…

Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Incassokosten: mogen incassokosten zo hoog zijn?Mensen die een rekening niet betalen krijgen vaak een brief een incassobureau waarin ze wordt opgedragen om te gaan beta…
De waarde van Belgische muntenDe waarde van Belgische muntenOude Belgische munten kunnen nog veel geld opleveren. België koos na de onafhankelijkheid de Frank als nationale munt. D…
Reacties

Wietse, 04-08-2020
Mijn stiefvader is gestorven het huis stond op zijn naam. Mijn zus en ik staan in testament. Mijn moeder daar heeft hij een huwelijk ingemeenschap van goederen. hoe gaat dit nu met de erfenis? Heeft mijn zus en ik nu rechten of alleen na overlijden ma? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Wietse,
Dat hangt van het testament af. Het kan zijn dat jullie op deze manier een legaat hebben gekregen dat direct opeisbaar is (na 3 maanden na overlijden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Zwart, 23-07-2020
Dag,

Mijn vader is bijna 50 jaar samenwonend geweest met zijn tweede vrouw, en ze zijn vorig jaar getrouwd, waarschijnlijk op huwelijkse voorwaarden. We hebben altijd goed contact gehad, ik ben enig kind. Mijn vader is twee maanden geleden overleden.
Het contact met zijn vrouw werd ineens moeilijk, koel en zakelijk. Veel dingen werden niet besproken, of verzwegen, of ik moest heel veel moeite doen om bepaalde informatie te krijgen, terwijl het m.i. om hele normale zaken ging. Langzaam maar zeker kom ik er achter dat zich een hele vreemde situatie voordoet. Zo heb ik het idee dat ze beiden jarenlang gefraudeerd hebben. Zo is mij gebleken dat mijn vader nooit met haar samen gewoond heeft, maar als kostganger inwonend is geweest, huur heeft betaald etc. Dus ook jarenlang beide een volle 1 persoons AOW ontvangen hebben. Maar zoals nu blijkt staan alle bezittingen die ze samen hebben opgebouwd al deze jaren, nu allemaal op haar naam. Hun eigen woning, hun tweede woning, hun auto's, hun caravan en boot. Op papier heeft mijn vader niets en nooit gehad. Ze heeft hem bij alles laten tekenen waarin hij verklaarde dat bepaalde bezittingen door haar betaald zijn, en niet door hem. Het bevreemdt mij ten zeerste, ik herken mijn vader niet in deze manier van leven. Maar door deze situatie en het voortschrijdend inzicht worden me wel wat meer dingen duidelijk. Ik heb toch dingen als zoete koek geslikt, omdat ik een situatie als deze niet heb zien aankomen. Ze heeft verklaard dat er geen kindsdeel is, mijn vader heeft niets en nooit gehad. Nu ben ik niet uit op geld en ik hoef het kindsdeel niet, als dat er niet is. Maar ik vind het zo vernederend en respectloos naar mijn vader, dat ik dit niet wil accepteren. Wat nu? Wat zijn mijn rechten? En plichten? Stel ik ga mijn kindsdeel opeisen, dan zou ik dit alleen doen om haar te confronteren met haar houding, dan heeft ze heel wat uit te leggen. Wat zijn de mogelijkheden in deze? Reactie infoteur, 25-07-2020
Dag H. Zwart,
1. Een sinds 2018 gesloten huwelijk is niet meer automatisch een huwelijk in gemeenschap van goederen:

https://financieel.infonu.nl/geld/181064-trouwen-in-2020-beperkte-gemeenschap-van-goederen.html

2. Als toen alles op naam van de vrouw stond, wordt het moeilijk. Als er bovendien geen testament is, gaat de erfenis naar de langstlevende en hebt u een vordering. U kunt uiteraard schriftelijk aangeven dat u een beroep doet op uw wettelijke erfdeel en om deze vast te kunnen stellen een volledige boedelbeschrijving van de nalatenschap van uw vader wilt ontvangen. Accepteer geen mondelinge toezeggingen.
3. Let wel op, als er schulden zijn, kunnen die ook voor uw rekening komen en kunt u beter beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Clarie Korteland, 02-07-2020
Vader is overleden, stiefmoeder inmiddels ook: stiefmoeder heeft testament opgemaakt zodat stiefbroer alles erft (van mijn vader)
Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Clarie Korteland,
Dat stiefmoeder in haar testament opneemt dat stiefbroer alles erf, telt alleen voor haar nalatenschap en niet voor uw vordering op haar door het overlijden van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Lemmens, 17-06-2020
Er zijn 3 stiefkinderen die een vordering krijgen als de stiefmoeder overlijdt. De vader had een testament waarin stond dat de helft voor de stiefmoeder en de andere helft voor zijn kinderen is. Kan ik een ander testament laten maken dat mijn vermogen voor mijn 2 dochters is? Reactie infoteur, 21-06-2020
Beste M. Lemmens,
Ja u kunt een testament maken waarin u aangeeft dat uw erfenis volledig voor uw eigen kinderen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 16-05-2020
Nu hebben in 2019 de broer en naam aangenomen dochter getekend dat hun zus/moeder in een besloten zorginstelling kwam te wonen wegens dementie, maar die dochter broer en andere kinderen zijn allemaal allang onterft, en ik ben enige erfgenaam.
Dan ook nog eens een heel eind weg, dus wil ik alle reizen daarheen, e.d. ermee verrekenen als compensatie voordat ze überhaupt iets krijgen.
Hebben ze nog recht op erfdeel als ze onterft zijn? Reactie infoteur, 19-05-2020
Beste Willem,
Bent u executeur, dan wordt vaak in het testament aangegeven wat uw bevoegdheden zijn en of u kosten in rekening mag brengen. De onterfde kinderen hebben recht op hun legitieme portie, maar moeten dan wel zelf in actie komen en daarom vragen. Na vijf jaar vervalt het recht op de legitieme portie:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wesley, 09-03-2020
Mijn moeder is in 2018 overleden en is getrouwd met mijn stiefvader. Mijn stiefvader is afgelopen maand overleden.
Mijn stiefvader heeft 2 kinderen en mijn moeder heeft ook twee kinderen.
Hoe is dit nou exact geregeld met erfrecht?

Het huis waar zij beide in hebben gewoond (Huur) komt nu in de verkoop door de woonstichting.
Vanuit de woonstichting wordt de erfgename als eerst benaderd om dit huis te kopen. Dit zijn zoals ik dat lees de kinderen van mijn stiefvader. Hoeveel recht hebben wij hierop als kinderen van de eerste overledenen? Het huurhuis stond immers eerst om naam van mijn moeder. Reactie infoteur, 12-03-2020
Beste Wesley,
Waarschijnlijk belt de woonstichting met de erfgenamen van stiefvader, maar niets let u om zelf contact op te nemen met de woonstichting en niet af te wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 30-01-2020
Ik ben vorig jaar 2019 getrouwd met mijn man. Hij heeft een kind uit een vorige relatie. Hij heeft al 15 jaar een koophuis. Wij hebben nog geen testament. Mag ik als mijn man komt te overlijden in de woning blijven of is het verstandig om een testament op te stellen. Mijn man en zijn dochter hebben geen contact met elkaar. Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Ingrid,
Als langstlevende erft u alles en de dochter krijgt een vordering op u in geld die wordt ingewisseld zodra u komt te overlijden. U kunt in de woning blijven wonen. U bent waarschijnlijk in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd en dan komt de hele woning in de nalatenschap, de erfbelasting kan dan fors zijn en moet wel door de langstlevende betaald kunnen worden. Daarom kan het verstandig zijn om eens met een notaris te overleggen om te zien wat het beste bij uw situatie past.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingmar, 13-01-2020
Mijn vader is toen ik 9 jaar was overleden. Mijn moeder is hertrouwd en heeft samen met mijn stiefvader 1 kind gekregen. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en mijn moeder is destijds bij mijn stiefvader ingetrokken. Mijn stiefbroer wil als onze (stief)ouders zijn overleden in het ouderlijk huis gaan wonen. Wie heeft waar recht op? Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Ingmar,
Er kan een testament zijn met aanvullende bepalingen. U bent erfgenaam van uw moeder en haar eigendommen, waaronder de helft van de woning. Als beiden zijn overleden is het niet zo dat de stiefbroer zomaar in de woning kan gaan wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 09-01-2020
Hallo,
Mijn vader is na het overlijden van mijn moeder hertrouwd
Mijn vader, overleden in 1999, heeft bij testament bepaald, dat wij, 3 kinderen, een vordering hebben op onze stiefmoeder, die opeisbaar is na haar overlijden.
Onze stiefmoeder heeft, volgens ons, geen testament.
Nu onze stiefmoeder is overleden gaan haar wettelijke erfgenamen, nl haar zussen, de nalatenschap zelf afhandelen.
Moeten wij nu de vordering op onze stiefmoeder bij die zussen opeisen of is het verstandiger zelf een notaris in te schakelen?
Wat zijn daarvan ongeveer de kosten? Reactie infoteur, 13-01-2020
Hallo Marja,
Het hangt er een beetje van af hoe goed jullie relatie met de zussen is of jullie een derde partij willen inschakelen. Als er een boedellijst is van de nalatenschap van uw vader, hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Een notaris zal een uurtarief in rekening brengen en is ook afhankelijk van de informatie die hij/zij krijgt. Bij veel werk kan dit een aardige rekening zijn. Anderzijds, als het om een grote erfenis gaat, maakt u dat waarschijnlijk niet zoveel uit. Als u een notaris inschakelt, vraag dan vooraf bij een paar notarissen hun tarieven:

https://financieel.infonu.nl/geld/79350-wat-kost-een-notaris-hoeveel-notariskosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 09-12-2019
Mijn vrouw is in 1998 overleden en ze had 2 kinderen toen ik trouwde.in 1978.Dus ik ben hun stiefvader, en waren getrouwd in gemeenschap van goederen zonder Huwelijkse voorwaarden.Wel had ze een langstlevende Testament opgemaakt met het vrucht gebruik.In November 2019 heb ik bij de Notaris de Contante Waarde laten berekenen die was 58 % nu.Nu heeft ze het 1/3 deel genomen van Saldo Nalatenschap.Klopt dat. b.v. 90.000 was er in de pot om te verdelen. Dus de helft was al van mij, en die andere helft delen door drie. 45000 + 15000 voor mij. en 2x 15000 voor haar 2 kinderen.Nu pakt de Notaris 90000: 3= 30000.Dat klopt toch niet.? Reactie infoteur, 11-12-2019
Beste Willem,
De vraag is eigenlijk of de nalatenschap wel goed is berekend. De helft van al het bezit van uw vrouw was ook uw bezit. De rest is haar nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 02-08-2019
Mijn moeder is 91 jaar. Mijn vader is in 1982 overleden. Hij is voor de tweede keer getrouwd en had toen 3 kinderen. Zijn eerste vrouw is overleden. Ik ben enig kind van het 2e huwelijk. Heb dus 3 half zussen. Hoe gaat dat met de erfenis als mijn moeder komt te overlijden?
Delen mijn zussen daar dan ook in? Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste P,
Als er geen testament is, bent u als enig kind ook de enige erfgenaam van uw eigen moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 01-08-2019
Hallo,
Ik heb een zoon en flinke overwaarde van een huis. Nu woon ik 15 samen met een vriend (niet de vader van mijn zoon) en gaan een samenlevingsovereenkomst aan omdat mijn vriend graag samen met mij een ander huis wil kopen, ieder met 50 % inleg. Hij in de vorm van Hypotheek ik met eigen inbreng uit overwaarde. (overwaarde bestond al voordat mijn vriend bij mij kwam wonen.) Hoe kan ik nu het eerlijkste alles beschrijven, zodat mijn zoon erft mocht ik komen te overlijden? (Mijn vriend vindt dat hij na al die jaren recht heeft op de helft van mijn vermogen) Ik wil eigenlijk mijn ingebrachte deel helemaal aan mijn zoon na laten. (uiteraard kan mijn vriend wel in de woning blijven wonen en hoeft hij pas bij verkoop of overlijden het deel aan mijn zoon te betalen.) Indien er overwaarde ontstaat in ons nieuwe huis, heeft mijn vriend wel recht op dat deel wat wij samen hebben opgebouwd. Reactie infoteur, 04-08-2019
Hallo M,
In uw samenlevingscontract neemt u de regels op die gelden bij leven zolang jullie samenwonen (bijvoorbeeld dat uw eigen inbreng in de woning eigen bezit is en blijft, denk aan een boedellijst) en in uw testament wat u nalaat aan uw zoon. Uw notaris kan u in uw specifieke situatie verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I., 22-06-2019
Hallo, mijn stiefmoeder is 7 jaar geleden overleden en heeft een tweetraps testament achtergelden. Ik sta als erfgenaam genoemd voor het huis. Mijn vader heeft het vruchtgebruik. Kunnen mijn 2 broers aanspraak maken op een deel van het huis of erven zij alleen een deel van wat mijn vader achterlaat? Reactie infoteur, 25-06-2019
Hallo l.
Als uw twee broers geen stiefbroers zijn en zij niet genoemd worden als erfgenaam in het testament van uw stiefmoeder, dan bent u de enige erfgenaam van uw stiefmoeder. Uw broers hebben geen recht op de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F., 02-03-2019
Hoi,
Mijn moeder overleed 45 jr terug. Er waren 4 kids. Vader trouwde een paar jaar later. Mijn vader is 14 jr terug overleden. Stiefmoeder erfde alles als langstlevende. Ze heeft 1 kind een gedeelte vd kindsdeel gegeven die niet in beeld was op dat moment. De 3 anderen zouden bij het overlijden vd stiefmoeder erven in overleg. Maar na een paar jaar kregen 2 vd 3 geen omgang meer met de stiefmoeder. 1 kind over. En stiefmoeder heeft testament gemaakt zo wordt gezegd en heeft de 2 onterft. Mag ze de 2 hun kindsdeel afnemen, van hun vader en moeder? Of moeten ze toch contact zoeken met de notaris van hun vader, voor hun kindsdeel? Of neemt een notaris zelf contact met je op? Of in deze helemaal niet? Reactie infoteur, 04-03-2019
Hoi F,
Toen vader overleed, is moeders erfenis opeisbaar geworden en dat is het nog steeds. De stiefmoeder kan jullie ook niet jullie erfdeel van vaders kant ontnemen, alleen wordt die pas opeisbaar als de stiefmoeder is overleden. Gegeven de situatie lijkt zelf actie ondernemen verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 08-11-2018
Als ik overlijd, krijgt mijn kind dan mijn erfenis? Mijn man en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn man heeft 2 kinderen uit een ander huwelijk. Zelf wil ik niet dat mijn stiefkinderen iets van mij erven. Moet ik dan een testament opmaken, voor als mijn man komt te overlijden dat alles naar mijn kind gaat of naar mijn familie? Reactie infoteur, 09-11-2018
Beste M,
Als u overlijdt en er is geen testament, erft uw man alles als langstlevende en hebben uw kinderen een vordering op uw man die uiterlijk wordt uitbetaald zodra ook hij is overleden en voor zover hij uw nalatenschap niet heeft opgemaakt. Een testament kan zeker uitkomst bieden om dit anders te regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Jager, 07-11-2018
Beste,

Binnenkort zal ik een som erven van mijn vader
Ik ben enig kind, getrouwd in gemeenschap van goederen met een man die eerder getrouwd is geweest (2 kinderen)
We hebben zelf geen kinderen en er is een testament (alles gaat naar de langstlevende)
Komt mijn man te overlijden, kunnen mijn stiefkinderen hun kindsdeel claimen inclusief het bedrag wat ik verkregen heb uit de erfenis van mijn vader? Of moet ik een extra testament opstellen om dit veilig te stellen, vr. groet Reactie infoteur, 08-11-2018
Beste C. de Jager,
Omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van alle vermogen van uw echtgenoot. Komt hij te overlijden, dan kunnen zijn kinderen daarop aanspraak maken. Daarbij veronderstel ik dat uw vader geen testament met een uitsluitingsclausule had:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudy, 30-10-2018
Echte broer is overleden, nu heeft hij nog een echte zuster, een stiefvader en stiefbroers en zusters volgens de vrederechter als de stiefvader de erfenis verwerpt breekt diens tak af en krijgen de stiefbroers en zussen niks. Enkel de echte zus, is het waar? Reactie infoteur, 01-11-2018
Beste Rudy,

Als stiefvader de erfenis verwerpt, schuift zijn erfdeel door naar zijn erfgenamen (plaatsvervulling):

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 29-10-2018
Mijn echtgenote is twee jaar geleden overleden. De hele erfenis is naar mij gegaan met een claim van de 3 kinderen op hun deel.
Nu wil ik gaan samenwonen met een vriendin, waarbij het huis voor 99 tot 100% op mijn naam staat en betaald is. Hierbij wil ik een testament laten opmaken dat mijn vriendin er kan blijven wonen indien ik eerder overlijdt. Behalve de inboedel gaat dan alles naar de kinderen, echter ze kunnen het huis niet verkopen. Kunnen zij het erfdeel van hun moeder dan wel opvragen zodat mijn vriendin hiervoor een hypotheek moet afsluiten om dit te bekostigen. Reactie infoteur, 02-11-2018
Beste Willem,
Als uw vriendin in de woning mag blijven wonen (vruchtgebruik),is zij nog geen eigenaar van de woning. De woning zou kunnen worden verkocht, met uw vriendin als bewoonster. Ook dit kunt u in uw testament verhinderen. De erfdelen van uw overleden echtgenote zijn na uw dood opvraagbaar, maar kunnen niet volledig inbaar zijn. Vraag uw notaris naar de mogelijkheden om uw vriendin in de toekomst (beter) te beschermen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 26-09-2018
Mijn oma is al jaren overleden, na overlijden is mijn opa hertrouwd. Nu is inmiddels mijn opa ook overleden en zijn 2e vrouw leeft nog. Geen kinderen samen. Maar mijn opa heeft 7 kinderen uit vorig huwelijk en 2e vrouw heeft 2. Na zijn overlijden zijn de kinderen er achter gekomen dat vader een behoorlijke groot bedrag heeft gespaard op naam van hem en eerste echtgenoot (1 op Aruba en 1 rekening in Amerika) 2e vrouw is weggegaan(hij had alzheimer) maar nooit gescheiden en heeft alle papieren mee genomen van rekeningen en aandelen in het buitenland en niemand heeft nog iets van haar vernomen ook niet bij de begrafenis. Nu is zij zonder mede weten van de kinderen van overleden man alles aan het innen en wilt geen informatie geven over niets. Wat kunnen de kinderen het beste doen om hun erfdeel te krijgen en hebben ze aanspraak op het deel van hun vader? Of hebben zij geen aanspraak meer op de deel van hun vader? Verder kreeg hij maandelijks een check van zijn pensioen die hij moest ondertekenen. Maar mevrouw heeft het adres gewijzigd naar dat van haar en tekende de checks zelf maar met de handtekening (geprobeerd) van de vader en heeft geprofiteerd van het geld. Kan daar iets tegen gedaan worden want ik neem aan dat dat fraude is ook al zijn zij getrouwd.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 30-09-2018
Beste Martijn,
Als er geen testament is, gaat het als volgt. De kinderen zijn erfgenaam en hebben recht op hun kindsdeel, zij het als niet direct opeisbare vordering. Dit kindsdeel moet eerst worden vastgesteld, normaliter via een boedelbeschrijving. Daarvoor kunt u desnoods naar de kantonrechter gaan.
Een handtekening vervalsen is valsheid in geschrifte en frauduleus. Als het pensioenfonds hier achter komt, kunnen de bedragen bovendien worden teruggevorderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nj, 16-06-2018
We hebben de volgende vraag. Onze vader is in maart jl overleden. Op zijn rekening stond ook nog de naam van de 2e vrouw. Dat heeft onze vader nooit verandert. Deze 2e vrouw is al in 2009 overleden. Hebben de kinderen van deze vrouw nog recht op de erfenis van genoemde rekening. Of is dat al verjaart? Reactie infoteur, 19-06-2018
Beste Nj,
Dat hangt ervan af hoe de erfenis van de tweede vrouw in 2009 is geregeld. Is er toen niets uitbetaald en is de erfenis bij de langstlevende gelaten (uw vader in dit geval), dan hebben de kinderen nog recht op hun erfdeel uit die rekening voor het bedrag dat in 2009 eigendom was van de tweede vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jb, 28-02-2018
Beste,

ik zit met de volgende situatie,

Ik heb bij de koop van mijn 1e huis geld geleend van mijn ouders. Na hun scheiding is deze lening naar mijn moeder gegaan. Vorig jaar is mijn moeder hertrouwt en mijn stiefvader heeft een dochter.

Nu is begin dit jaar mijn moeder overleden, mijn stiefvader heeft aangegeven de betalingen van de lening niet te willen (de betaling is ook stopgezet) en dit eventueel wil schenken.

Heeft in dit geval zijn dochter nog ergens recht op?
Of zijn er nog andere haken en/of ogen?

Groet,

jerry Reactie infoteur, 01-03-2018
Beste Jb,
De stiefdochter van uw moeder is geen wettelijke erfgename van uw moeder, maar uw moeder kan wel in een testament bepaalde zaken aan de stiefdochter hebben nagelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 07-02-2018
Mijn moeder is twee jaar geleden overleden. Mijn stiefvader heeft zelf geen kinderen alleen broers en zussen. Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Er is geen testament opgemaakt. Stiefvader jaagt het geld er doorheen en wil het huis verkopen zodat hij mij niets nalaat. Waar gaat alles naartoe wanneer hij overlijd, als er dan nog iets over is? Heb ik recht op het deel van mijn moeder? Kan ik mij beroepen op wilsrecht? Reactie infoteur, 09-02-2018
Beste G,
U houdt recht op het erfdeel van uw moeder als vordering op de erfenis en (toekomstige) erfgenamen. U kunt bij ernstige verkwisting uw wilsrechten inroepen maar of die zullen worden gehonoreerd is aan de rechter ter beoordeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kf, 30-12-2017
Hoi
Mijn stiefvader heeft een huis in Spanje en een flat in Nederland en allebei schulden vrij, hij wil dat m'n halfbroer (wel z'n echte zoon met ook z'n achternaam) en ik alles 50/50 erven, kan dit en zijn er verschillen in erfbelasting? Ook werd mij verteld dat ik geen machtiging kan krijgen over bank rekeningen voor betalingen van de uitvaart om dat ik m'n eigen achternaam nog heb. Reactie infoteur, 02-01-2018
Hoi Kf,
Wettelijk erft een halfbroer de helft van wat een broer erft. Om beiden evenveel te erven is een testament nodig. De tarieven zijn voor een halfbroer en een broer gelijk, als ze erven van hun vader of moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. S., 18-09-2017
Hoi,
mijn vrouw heeft 3 kinderen uit een vorige relatie en wij hebben samen 1 kind.
wat gebeurt er met de erfenis als ik kom te overlijden?
wat gebeurt er met de erfenis als mijn vrouw komt te overlijden?
ik wil niet dat er via mijn stiefkinderen geld bij de ex van mijn vrouw terechtkomt. Reactie infoteur, 20-09-2017
Beste J.S.,
Als er geen testament is en een partner overlijdt, dan erft de andere partner alles terwijl de eigen kinderen (de kinderen van de overledene) een vordering hebben op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Missy, 08-07-2017
Beste, ik heb een stiefvader die jaren geleden getrouwd is met mijn moeder. Nu is mijn moeder overleden en heeft mijn stiefvader alles geërfd van mijn moeder. Mijn broertje en ik zijn de kinderen van zijn vrouw.

Mijn stiefvader heeft 3 kinderen uit zn vorige relatie. Waar gaat de erfenis naar toe mocht hij komen te overlijden? Reactie infoteur, 11-07-2017
Beste Missy,
Als uw stiefvader overlijdt, moet eerst de erfenis van uw moeder aan u en uw broertje worden uitbetaald. De erfenis die dan overblijft, is de nalatenschap van de stiefvader en gaat naar zijn eigen kinderen zolang er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maayan, 17-05-2017
Mijn stiefvader heeft vanaf mijn 12 levensjaar meer dan 8 jaar voor mij gezorgd ook toen hij al van mijn biologische moeder na 6 jaar uit elkaar ging. Tot mijn stiefvader zijn overlijden afgelopen januari bleef hij mijn "vader". En zo voelde wij beiden dat en was ik ook tijdens zijn ziekte zijn mantelverzorgster voor mijn vader. Ik wordt ook benoemd in zijn testament en erf een bedrag.

Mijn vraag is of ik erfbelasting moet betalen gelijk gesteld als eigen kind. Mijn biologische vader heeft na de scheiding van mijn moeder nooit zijn verantwoording over mij genomen en mij niet financieel gesteund, die taak nam mijn "stief"vader op zich.

Alvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-05-2017
Beste Maayan,
Een stiefkind dat in een testament is opgenomen als erfgenaam heeft voor de erfbelasting dezelfde vrijstelling als een eigen kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desiree, 09-05-2017
Mijn vader is een paar jaar geleden overleden. Hij was getrouwd met mijn stiefmoeder die onlangs ook is overleden. Ik heb al begrepen dat als er geen testament is ik als stiefkind verder niets krijg. Maar zij was in het bezit van de urn met as van mijn vader. Dit is nu naar haar zonen gegaan. Is het mogelijk dat ik daar recht op heb? Of is ook dat nu eigendom van de zonen van mijn stiefmoeder? Wordt de urn gezien als goederen? Of is daar een andere regeling voor?
Met vriendelijke groet, Desiree. Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Desiree,
De urn van uw vader maakt deel uit van de erfenis van uw stiefmoeder en zonder een testament dat anders bepaalt, gaat die naar haar familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 01-03-2017
Mijn moeder is in juli overleden 12 dagen later mijn stiefvader in 2015. ik heb op advies van notaris benivicair aanvaard zonder te vereffenen. mijn stief zussen hebben ook benivicair aanvaard en vereffend en later is alles bij de kantoor rechter opgeheven. hun hebben ook de boedel opgeslagen. nu twee jaar later ziet de belastingdienst mij als benivicair aanvaarde erfgenaam en dat ik de schuld moet betalen. ik heb zelf geen kindsdeel gehad want alles is door de rechter opgeheven er waren meer lasten dan baten. de notaris zegt alles is weg u stief vader was langst levend ze hadden geen testament. schuld eisers kunnen niks meer halen. mijn vraag: zijn woord tegen de belasting, hadden ze mij ook niet beter kunnen vereffennen na benivicair aanvaarding. de notaris zegt u bent zelf schuld eiser want u kunt ook niet meer u kinds deel krijgen er is niks meer. hoe zit dit?
met vriendelijke groet p.j Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Paula,
Het klopt dat ook u een schuldeiser bent, maar in uw geval zou er vereffend moeten worden om u niet aansprakelijk te maken ten opzichte van andere schuldeisers. Bovendien heeft de Belastingdienst voorrang als schuldeiser. Wellicht is vereffening nog mogelijk?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silke, 30-01-2017
Beste,
Mijn grootvader is hertrouwt (lang geleden), mijn grootvader had 1 zoon (mijn vader) uit zijn vorig huwelijk en 1 uit zijn 2de huwelijk.
De vrouw had 2 zonen uit haar 1ste huwelijk, dus hebben ze maar 1 zoon van hun beide.

Mijn vader is gestorven 15 jaar geleden, mijn grootvader een paar jaren geleden maar ik heb geen brief gekregen over een nalatenschap (aangezien ik de plaats van mijn vader inneem), nu is zijn vrouw ook overleden.

Nu is mijn vraag hoe het eigenlijk zit en of ik nog het deel van mijn grootvader krijg? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Silke,
Als er geen testament was waarin u wordt onterfd, bent u plaatvervanger van uw vader in de verdeling van de erfenis en daarmee wettelijk erfgenaam van uw grootvader. Als u niet automatisch iets hoort, is het verstandig om zelf in actie te komen. Die twee zonen hebben er geen baat bij om u erbij te halen, immers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda van Berkel, 26-09-2016
Misschien staat hier ergens een soortgelijke situatie maar ik kon het zo snel niet vinden.

Mijn vader is in 2009 overleden. Hierbij gold de regel van langstlevende. Alles is dus naar mijn moeder gegaan. Samen hebben mijn ouders twee kinderen, mijn broer en ik. Mijn vader heeft echter ook een zoon uit een eerder huwelijk. Heeft hij, mocht mijn moeder komen te overlijden, recht op een deel van de erfenis? Hij is geen bloedverwant van mijn moeder. Er is (nog) geen testament. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Miranda van Berkel,
De kinderen van uw vader hebben recht op hun erfdeel uit zijn nalatenschap, dat is uitgesteld tot het moment dat de langtslevende overlijdt. De zoon uit een eerder huwelijk erft niet van de nalatenschap van uw moeder zelf (haar vermogen minus erfdelen). Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft al van uw moeder zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. L. van Leijen, 15-09-2016
Ik heb een moeder en een stiefvader. Mijn stiefvader heeft geen kinderen en is met mijn moeder al 50 jaar getrouwd. Ik ben enig kind en er is geen testament, waar gaat alles naar toe? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste F. L. van Leijen,
Dan gaat alles naar uw moeder als de langstlevende partner. U erft dit later van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Itt, 02-09-2016
Een vraag, erg ingewikkeld denk ik. Wij zijn net scheiden, mijn ex-vrouw koopt ons huis.
Ik had al 4 kinderen toen we trouwden. Deze kinderen hebben een andere vader waarmee ze goed contact hebben. Mijn ex-vrouw wil dat na haar overlijden mijn kinderen, haar (ex?) stiefkinderen, erven van haar zodat het huis niet naar haar familie gaat… maar naar mijn kinderen die wij samen 14 jaar hebben opgevoed.
Kan dit? En zijn dan de successierechten voor mijn kinderen evenveel als bij stiefkinderen Waarvan het stel nog getrouwd was op het moment van overlijden? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Itt,
Met een testament kan uw ex-vrouw bepalen naar wie volgens haar haar erfenis moet gaan, en dat kunnen de ex-stiefkinderen zijn. Zolang haar stiefkinderen niet door haar zijn geadopteerd, geldt er na het verbreken van de relatie een lagere vrijstelling dan voor een eigen kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Wendt, 30-07-2016
Wij hebben geen testament, wij zijn allebei getrouwd geweest en hebben beide 2 kinderen van vorige partners welke reeds zijn overleden. Wij zijn opnieuw getrouwd. De kinderen hebben beide hun kindsdeel van moeder en vader reeds uitbetaald gekregen. Nu is het de bedoeling dat alle 4 (stief) en kinderen bij overlijden van ons beide een evenredig deel krijgen, is dit zonder testament reeds geregeld of moet dit geregeld worden door middel van een testament? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Jan Wendt,
Dat kunt u met een testament regelen en gaat dus niet automatisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shenzy, 28-06-2016
Mijn vader komt zeer binnenkort te overlijden. Mijn stiefmoeder wil dan aan haar eigen leven gaan beginnen en daar hoort contact met ons, de kinderen, niet bij.
Ze heeft eventueel plannen om naar het buitenland te vertrekken. Hoe weten wij als kinderen dat ze hertrouwd is of overleden en of ze nog iets in de nalatenschap heeft. Moet je daar zelf actief naar op zoek? Ze heeft zelf geen kinderen, wel twee broers maar die zijn uitgesloten van erving.
In het testament van mijn vader staat dat alles naar de langstlevende gaat, mijn broer en ik hebben dus een vordering op haar.

Hartelijke groet,

Shenzy Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Shenzy,
Dat is best lastig. Als er in het land waar zij gaat wonen een notaris bij haar erfenis betrokken is, zal die naar de familie op zoek gaan. Maar er gaat helaas niet automatisch een belletje rinkelen en de stiefmoeder zal waarschijnlijk niet bereid zijn om hierover voor haar vertrek naar het buitenland duidelijke afspraken te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Morgan, 20-06-2016
De situatie is als volgt.

Mijn (inmiddels overleden) vader heeft uit zijn eerste huwelijk twee zoons.
Uit mijn vader's tweede huwelijk zijn twee kinderen geboren, ikzelf en een oudere broer. De eerdere zonen zijn dus onze halfbroers.
Vader en mijn moeder (2e vrouw - dus stiefmoeder van de twee eerdere zoons) hebben een langstlevende testament opgesteld.
In 2013 is mijn vader overleden, en beheert mijn moeder nu de nalatenschap.

Graag zou zij de (voor haar) twee stiefzoons uit het eerste huwelijk van mijn vader uitlsuiten van de nalatenschap (ook omdat er verder geen bloedband is met deze zonen & geen contact), en alles aan mijn broer en ik nalaten (haar eigen kinderen).
Is dit mogelijk door bv een codicil aan het testament toe te voegen, of zal je er nooit onder uit komen evt om een deel van vader's erfenis aan de stiefkinderen uit te laten keren?

Mijn broer en ik hebben bij de notaris destijds getekend dat we ermee akkoord gingen dat mijn moeder de nalatenschap zou beheren tot haar overlijden. Volgens mij hebben mijn (half)broers dat ook moeten doen (in een bepaalde termijn?), maar mochten zij dit niet hebben gedaan, hebben zij dan ook een eventueel kindsdeel verworpen?

Dank! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Morgan,
1. De langstlevende (uw moeder) beheert de erfenis van uw vader waarbij alle kinderen een vordering hebben op uw moeder die pas tot uitbetaling komt als uw moeder ook zelf komt te overlijden. Overigens kunnen in het testament nog beperkende bepalingen staan.
2. Een verwerping wordt ingeschreven in het openbaar boedelregister van de rechtbank.
3. De stiefkinderen hebben zonder testament geen recht op wat uw moeder zelf nalaat. Een codicil helpt hierbij niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolein, 21-05-2016
Mijn gehandicapte zwager is overleden. Hij heeft zelf geen kinderen en zijn ouders zijn allebei overleden. Hij heeft twee volle zussen, 1 volle broer, 3 halfzussen en 3 door de vader in zijn tweede huwelijk officieel geadopteerde broers die dus in principe geen bliedverwanten van de overledene zijn. Hoe wordt dan de erfenis verdeeld? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marjolein,
Geadopteerde kinderen worden gelijkgeschakeld aan eigen volle kinderen uit dat huwelijk. Als de overleden zwager uit het eerste huwelijk was, zijn dat zijn halfbroers. Die erven de helft van wat een volle broer of volle zus erft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ritman, 19-04-2016
Vraag 1. Vader onlangs overleden. Van notaris vernomen dat zijn 3de vrouw alles nagelaten is (impliciet in testament van 1973 aan a.s echtgenote). IK ben zoon van eerste vouw, mijn halfbroer is zoon van 2de vrouw. Bij de berekening van mijn legitieme portie is er nog een derde persoon meeberekend. Hij was de zoon van een eerdere relatie van zijn tweede vrouw. (Hij heeft dus andere achternaam) De tweede vrouw is in 1972 overleden. Is dit correct? Erft hij niet van zijn biologische vader en/of biologische moeder? Vraag 2 Is het ook zo dat bij hele oude testamenten van voor 2003 de legitieme portie bij 2 kinderen 2/3 is en bij 3 kinderen 3/4 (overgangsrecht) is. Ik heb geen inzage gehad in enig iets. De notaris had van stiefmoeder vernomen dat de nalatenschap xxx was. De nalatenschap bestaat uit de helft van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, aangezien uw vader en zijn echtgenote in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Is het xxx bedrag dan al de helft? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste J. Ritman,
1. Het wettelijk erfdeel en kindsdeel gelden alleen in de biologische bloedlijn. Het is wel zo dat met een testament ook aan een ander een deel van de erfenis kan worden nagelaten, waardoor de wettelijke erfgenamen minder krijgen.
2. Vóór 2003 was de legitieme portie gelijk aan 2/3 maal het kindsdeel, daarna 1/2 maal het kindsdeel.
3. Bij een huwelijksgoederengemeenschap is de helft van het bezit van beiden eigendom van elke ouder en komt bij overlijden van een ouder de andere helft in de verdeling van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Jansen, 02-04-2016
Moeder had een dochter uit een eerdere relatie, vader heeft haar wel geadopteerd. Samen hebben zij nog een dochter gekregen. Moeder is overleden, vader kort daarna ook. De dochter die geadopteerd is, is niet expliciet opgenomen in het testament. Wie erft wat en kan de geadopteerde dochter juridisch hier tegenin gaan? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste H. Jansen,
Een geadopteerd kind heeft recht op zijn kindsdeel. Als het testament dit kindsdeel beperkt, mag die beperking niet verder gaan dan tot aan de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. van Veen, 08-03-2016
Mijn man heeft uit zijn eerste huwelijk 2 kinderen. Wij hebben samen ook nog twee kinderen gekregen. Als mijn man zou komen te overlijden moet ik dan over 4 kinderen (kindsdeel) al belasting betalen? En als ik het koophuis zou verkopen moet ik dan de kinderen hun kindsdeel al betalen of ben ik de langstlevende en wordt het na mijn overlijden aan de kinderen gegeven? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste I. van Veen,
Als er geen testament is, erft u als langstlevende partner alles en krijgen de vier kinderen een vordering op u. U moet wel de erfbelasting betalen die in mindering komt op hun erfdeel. U mag met de erfenis doen wat u wilt, als het maar niet om verkwisting gaat. Als u de woning verkoopt, hoeft u de erfdelen dus nog niet uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 03-03-2016
Mijn moeder en mijn stiefvader waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hadden d.m.v. testament laten opstellen dat alle bezittingen gingen naar de langst levende.
Mijn moeder is inmiddels overleden, mijn stiefvader heeft geen eigen kinderen alleen broers, zussen, neven en nichten. Naar wie gaat de erfenis op het moment dat hij komt te overlijden? Stel dat hij weer hertrouwd met een partner met kinderen wat gebeurt er dan met mijn moeders erfdeel? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Gerrit,
De erfenis van uw moeder gaat bij zijn overlijden naar haar kinderen, wat van de stiefvader is, naar zijn erfgenamen. Als hij hertrouwt kunt u uw wilsrechten doen gelden en een claim leggen op uw aandeel in de erfenis van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 17-02-2016
Mijn echtgenoot heeft 4 halfbroers. Deze zijn geboren in een eerder huwelijk van zijn vader. Zijn vader werd weduwnaar, en is hertrouwd. De 4 jongens waren nog heel klein. Uit dit tweede huwelijk is mijn echtgenoot geboren. Vader is 1,5 jaar geleden overleden.
Na zijn overlijden hebben de kinderen hun erfdeel van vader laten "veiligstellen" bij een notaris (dit wilden de halfbroers, omdat ze bang waren dat hun erfdeel van hun vader zou worden opgemaakt door hun (stief)moeder.)
Nu is de moeder van mijn echtgenoot onlangs overleden. Wat erven de halfbroers, en waar heeft mijn man als enige echte zoon recht op? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Yolanda,
Uw echtgenoot is de enige die erft van zijn moeder, bovendien heeft hij een erfdeel als gevolg van het overlijden van zijn vader (samen met de halfbroers). Haar nalatenschap is gelijk aan wat ze heeft achtergelaten minus de vorderingen van alle kinderen als gevolg van het overlijden van vader (wellicht nog met rente), voor zover die vorderingen nog niet zijn ingelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 12-12-2015
Mijn vader en moeder waren getrouwd met daar in vruchtgebruik afspraak en afspraak dat de erfenis naar de langstlevende gaat. Zij hebben 3 kinderen. Mijn moeder is overleden. mijn vader heeft nu een samenlevingscontract met zijn nieuwe vriendin. Ook zij hebben afgesproken dat de erfenis naar de langstlevende gaat. Zijn vriendin heeft ook 3 kinderen. In geval van overlijden van mijn vader, hoe zit het met de verdeling van de erfenis? en als zijn vriendin daarna overlijdt?

met vriendelijke groet,

Lucas Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Lucas,
Als uw vader komt te overlijden, komt in beginsel het erfdeel van uw moeder vrij en krijgen de eigen kinderen van uw vader voor zijn erfenis een vordering op de langstlevende. Bij het geven van het vruchtgebruik aan uw vader kan overigens zijn afgesproken dat die vervalt als uw vader met een ander gaat trouwen of samenwonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dineke, 26-11-2015
Recent heb ik mij door omstandigheden wat meer verdiept in het erfrecht en ontdekte ik dat de erfenis van mijn tante waarschijnlijk niet bij de juiste personen terecht is gekomen. De situatie is als volgt:
Mijn tante is ongeveer 15 jaar geleden overleden. Zij was getrouwd met een man die uit zijn vorige huwelijk drie kinderen had. Deze man is twee jaar eerder overleden dan mijn tante. Hij had een zg codicil geschreven waarin hij al zijn bezittingen naliet aan mijn tante. Mijn tante stond met de kinderen van haar man op gespannen voet. Bij mijn weten was er geen testament. Op haar uitdrukkelijke wens hebben mijn vader (haar broer) en ik de crematie van mijn tante geregeld, maar de verdere afwikkeling van de nalatenschap is door de kinderen van haar man gedaan. Nu kom ik dus tot de ontdekking dat deze stiefkinderen geen recht blijken te hebben op de erfenis van mijn tante, maar alleen op de vordering, dwz het kindsdeel uit de erfenis van hun vader. De inboedel en het gehele vermogen van mijn tante zijn echter naar hen gegaan. Als ik het goed begrijp was mijn vader (de enig overgebleven van ouders, broers en zussen), inmiddels ook overleden, de enige erfgenaam van mijn tante. Hiermee concludeer ik dat de erfenis van mijn tante terecht is gekomen bij mensen die er wettelijk geen recht op hebben. Wanneer deze conclusie juist is, heb ik de volgende vragen: Wie controleert of iemand de wettige erfgenaam is? Hoe kan het gebeuren dat de erfenis bij mensen terechtkomt die er wettelijk geen recht op hebben? Wat kun je doen in zo' n situatie als deze?

Met vriendelijke groet,
Dineke Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Dineke,
Als er geen testament is, geen tussenkomst van een notaris, geen onroerend goed, dan is er nauwelijks toezicht op de verdeling van de erfenis totdat er iemand piept. Hooguit zal de belastingdienst dan vragen stellen voor een juiste afwikkeling van de verschuldigde belasting. Tante erfde alles van haar man en dat betekende dat zijn kinderen ook geen vordering hadden op tante (dat kwam pas later in de wet). De erfenis van tante was voor haar erfgenamen (uw vader) en daartoe behoren de stiefkinderen niet. U kunt tot maximaal 20 jaar na overlijden nog naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 14-11-2015
We hebben een aparte situatie in onze familie. Mijn vader was eigenlijk enigskind. Zijn moeder is een aantal jaren terug overleden. Nu is mijn opa opnieuw getrouwd (en zijn ze gaan wonen in het huis van mijn opa, dit goed was er dus al voordat hij opnieuw trouwde) met een vrouw (die ook weduwe was) en ook een zoon had. Deze is kortgeleden ook helaas overleden. Mijn opa wil nu dat als hij overlijdt zijn echte zoon (mijn vader) alles erft (overleden 2e vrouw heeft een testament dat zowel het kind als stiefkind een gelijk deel ontvangen) en wil hiermee zijn stiefkind passeren en dat al zijn erfenis naar zijn bloedverwant gaat (dus mijn vader). Is dit mogelijk? Mits dit niet het geval is, is dit wel mogelijk als hij ook mijn vader passeert en het rechtstreeks naar mijn zus en mij "stuurt"?

Mijn zus is getrouwd met een man die al één dochter had uit een vorige relatie. Is het mogelijk dat mijn opa ergens registreert dat zodra mijn zus overlijdt (of evt zou gaan scheiden) dat dan niet haar stiefdochter erfgenaam is, maar alleen haar partner en haar eigen dochter? Kan dit nu al geregistreerd worden, of moet mijn zus dit t.z.t. zelf doen? Ofwel dat de erfenis bij zijn bloedverwanten blijft en niet naar de aangetrouwde familie gaat.

Een complex verhaal, maar hopelijk kan iemand mij hierbij helpen. Alvast bedankt voor jullie hulp! Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Marco,
1. De opa heeft een deel van zijn tweede vrouw geërfd en waarschijnlijk de rest van de erfenis gekregen als langstlevende partner. Deze "rest" is bij overlijden van opa voor de zoon van de tweede vrouw. Als opa overlijdt, is zijn erfenis exclusief dat restdeel voor zijn erfgenamen en dat is niet de zoon van de tweede vrouw.
2. Uw opa kan met een testament gebruik maken van de uitsluitingsclausule om te voorkomen dat zijn nalatenschap naar een schoonfamilie gaat:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Wink, 25-10-2015
Wat gebeurt er als al het ontroerend goed (vruchtgebruik) inmiddels verkocht is? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Saskia Wink,
Een onroerend goed met vruchtgebruik kan normaliter niet worden verkocht zonder toestemming van de eigenaren van het blote eigendom. Afhankelijk van het testament valt de waarde van het vruchtgebruik toe aan de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Wink, 26-09-2015
Mijn vader is opnieuw getrouwd en heeft met zijn nieuwe vrouw 3 kinderen, met mijn moeder ook 3 kinderen. hij is in 1992 overleden en ik heb mijn kindsdeel gehad in geld. Zijn 2de vrouw had vruchtgebruik van het huis en nog diverse andere zaken.
Bij overlijden van mijn stiefmoeder heb ik dan ook nog recht op een erfenis?
MvG
SaskiaWink Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Saskia Wink,
Als de tweede vrouw komt te overlijden, komt het vruchtgebruik vrij, wat in feite in bruikleen is. Dat deel komt dan toe aan alle erfgenamen van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 10-09-2015
Goedendag,

Mijn moeder is hertrouwd in gemeenschap van goederen. Hij had 3 kinderen uit eerder huwelijk, mijn moeder 2. Ze hebben een koophuis. Mijn stiefvader is onlangs overleden en er is geen testament. Wat erven de stiefkinderen? Mijn moeder is nu langstlevende, kunnen zij nog iets opeisen? Nu en/of als zij komt te overlijden?

Alvast hartelijk dank.

Groeten, A. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste A,
De stiefkinderen erven zonder testament niets van een stiefouder. De stiefkinderen hebben wel een vordering op uw moeder ter grootte van hun erfdeel in de nalatenschap van hun vader, maar die is nog niet opeisbaar. Uw moeder erft eveneens van de stiefvader en behoudt haar 50% in de gemeenschap van goederen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Katoen, 02-09-2015
Mijn partner en ik (vrouw) wonen al bijna 25 jaar samen en hebben een samenlevingscontract. Ook hebben we een testament met als enige erfgenaam van ons beiden mijn dochter of als dat nodig mocht zijn mijn kleinzoon. Mijn partner heeft geen eigen kinderen en samen hebben we ook geen kinderen. Ik begrijp dat de successierechten voor eigen- of stiefkinderen gelijk is. Moeten wij hiervoor getrouwd zijn of is een samenlevingscontract voldoende.

Met vriendelijke groet,
E. Katoen Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste E. Katoen,
Om mogelijk te maken dat uw dochter ook van uw mannelijke partner erft zoals een eigen kind dat zou doen, hebt u minimaal nodig een notarieel samenlevingscontract waarmee jullie tenminste vijf jaar elkaars partners zijn en een testament van uw partner waarin uw dochter als (mede-) erfgenaam wordt aangewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martien, 30-07-2015
Begin 2015 is mijn (stief)moeder overleden. Vader was al eerder overleden. Na het overlijden van vader had moeder de beschikking over de volledige nalatenschap. Door moeder was er een testament opgemaakt. Tot half 2013 woonde mijn moeder samen met mijn zus in het woonhuis (eigendom). Daarna is mijn moeder verhuisd naar een verzorgingstehuis i.v.m. dementie. Mijn zus woont nog in het woonhuis. Mijn zus heeft over 2012 een zorgcompliment ontvangen.
Vraag1: Dient mijn zus voor haar aandeel de volledige WOZ-waarde aan te geven en de overige erfgenamen voor 62% voor de successieaangifte en zijn er nog andere voorwaarden?
Vraag2: Komt mijn zus nog in aanmerking voor de vrijstelling als mantelzorger voor de successierechten?

Bij voorbaat hartelijke dank, Martien Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Martien,
Een zorgcompliment hoeft wettelijk niet te betekenen dat uw moeder en zus fiscale partners waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Braeckman, 30-07-2015
Mijn Vlaamse vader is 2 jaar geleden overleden, mijn stiefmoeder is vorige week overleden. Zij hebben samen geen kinderen, mijn stiefmoeder heeft wel kinderen in Zuid-Afrika. Zij heeft geen testament en ze heeft schulden. Moet ik als stiefdochter de erfenis verwerpen of kom ik als niet bloedverwant niet in beeld en hoef ik niets te doen? Het betreft het Belgisch erfrecht. Kunt u mi9j adviseren in deze?

Hartelijke groet,
Saskia Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Saskia Braeckman,
Als er geen testament is, bent u inderdaad geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.