Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021

Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021 Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2022 en 1 juli 2021, wat verandert er in 2022? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat betekent een andere bijstandsnorm en in veel gevallen een lagere bijstandsuitkering. Uw gezinssituatie, of u kinderen hebt en alleenstaande ouder bent, het aantal mensen in uw huishouding, zijn factoren die direct van invloed zijn op uw bedrag aan netto bijstand. Dit is het directe gevolg van de gewijzigde Wet werk en bijstand WWB, de Participatiewet en het schrappen van vele kindregelingen. Bereken zelf uw bijstandsuitkering, maar hoeveel mag u bijvoorbeeld bijverdienen?

Inhoud


Heb ik recht op de algemene bijstandsuitkering?

Of u recht hebt op een bijstandsuitkering en is van allerlei factoren afhankelijk. Van belang zijn uw leeftijd, het inkomen dat u ontvangt, de samenstelling van uw huishouding en de bijstandsnorm die in uw geval geldt. Met de gewijzigde Wet werk en bijstand WWB zijn sinds 2015 allerlei wijzigingen aangebracht. De bijstandsnormen veranderen, de eisen worden strenger, de bijstand in natura (huur, zorg) kan in veel gevallen vervallen.

Andere bijstandsnormen door de kostendelersnorm

De kostendelersnorm in de bijstand houdt in dat de bijstandsuitkering lager is als meerdere personen op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben. De uitzonderingen hierop zijn de volgende gevallen:
  • Een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee bij de vaststelling van het bedrag aan bijstand.
  • Studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.

De systematiek van de kostendelersnorm heeft direct gevolgen voor uw bijstandsnorm:

Normbedragen bijstand volgens kostendelersnorm, personen tussen 21 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd
Aantal volwassenen in het huishoudenBijstandsnorm per persoon
Twee 50%
Drie43 1/3%
Vier40%
Vijf38%

Daarmee wordt vanaf twee personen de maximale bijstand per huishouding gelijk aan 40% plus het aantal volwassen leden in een huishouden maal 30%. Bij vijf volwassenen met een bijstandsuitkering is dat in totaal maximaal 190% van het wettelijk minimumloon. Maar dat betekent ook dat de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder door de nieuwe systematiek gelijk wordt aan de bijstand voor een alleenstaande zonder kind, een verhoging dus met maar liefst 20% voor een alleenstaande zonder kind.

Alleenstaande ouder en bijstand

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het verhoogde kindgebonden budget. Zodra er een toeslagpartner is, wordt u niet als alleenstaand beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat u niet in aanmerking komt voor het extra kindgebonden budget voor alleenstaanden. Gemeenten mogen individueel maatwerk leveren, maar de mate waarin dit zal gebeuren verschilt per gemeente. Even was er sprake van dat met de wetswijzigingen ook de ontheffing van de arbeidsverplichting en sollicitatieplicht van een alleenstaande ouder met een kind jonger dan vijf jaar zouden worden afgeschaft, maar dat voorstel is niet door het parlement aanvaard en staat dus niet in de bijgestelde wet. Een gemeente mag bovendien geen tegenprestatie opleggen aan een alleenstaande ouder die de volledige zorg heeft voor een kind dat nog jonger is dan vijf jaar.

Bijstand, vermogen en vermogenstoets

Ook uw vermogen kan een rol spelen bij de toekenning van de bijstandsuitkering. De gemeente toetst namelijk hoeveel vermogen u in box 3 hebt en of u misschien zaken bezit die u in geld kunnen worden omgezet. Misschien kunnen bepaalde zaken worden afgekocht en worden gebruikt voordat u een uitkering krijgt. Dit zijn voor vele uitkeringsgerechtigden vaak vervelende situatie. Ook het ontvangen van een erfenis kan direct van invloed zijn op uw uitkering. Als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie dient u die dan ook door te geven aan de gemeente om te voorkomen dat u straks een deel van de uitbetaalde uitkering terug moet betalen. Bij de vermogenstoets moet u onder de volgende bedragen kunnen blijven, anders is er geen uitkering tot het moment dat u wel onder de onderstaande bedragen komt.

Bijstand en bijverdienen: de vrijlatingsregeling

Als u jonger bent dan 27 jaar, worden de bijverdiensten gekort op de bijstand. Als u ouder bent dan 27 jaar mag u een een kwart van uw extra inkomsten uit arbeid houden, met een maximum van ruim € 220 - netto per maand en gedurende maximaal zes maanden aaneengesloten. In 2022 is dit € 224,00. Bekijk dus wat er in uw gemeente mogelijk is.

Lijfrente en bijstand

U hoeft uw lijfrente en opgebouwde pensioen niet meer altijd op te eten om een bijstandsuitkering te krijgen. Uw lijfrentekapitaal is vrijgesteld tot een bedrag van 275.000 euro in 2022 en 265.000 euro in 2021. Voorwaarden hierbij zijn:
  • De opbouw van de de lijfrente is minimaal vijf jaar voor de aanvraag van de bijstandsuitkering is gestart en er ieder jaar is ingelegd. Deze toetsingsperiode is om te voorkomen dat iemand nog snel geld in een pensioenopbouw stort om zo zijn toegelaten vermogen te verlagen.
  • De inleg mag per jaar niet hoger zijn dan ruim € 6.000, het meerdere is niet beschermd. In 2022 gaat het om € 6.592, in 2021 om € 6.383,00.

Hoeveel vermogen mag u in 2019 hebben?

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen per 1 januari 2019 zijn:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2019

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2019
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.120
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.240
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.240
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 51.600

Bedragen bijstand 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaan de bedragen voor de bijstand 2 tot 3% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2018:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2019 en 1 juli 2018, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2019hoogte uitkering 1 juli 2018
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 253,17€ 246,01
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 506,34€ 492,02
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 985,71€ 957,84
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 246,01
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 799,35 € 776,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.278,72 €1.242,57
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.025,55€ 996,56
een alleenstaande ouder € 1.025,55 € 996,56
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.465,07€1.423,67
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.147,80 €1.121,23
een alleenstaande ouder €1.147,80 € 1.121,23
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.563,46 €1.533,18
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.563,46 €1.533,18

Bedragen bijstand 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 gaan de bedragen voor de bijstand 0,5% omhoog ten opzichte van de bedragen in januari 2019:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2019hoogte uitkering 1 juli 2019
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 253,17€ 254,31
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 506,34€ 508,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 985,71€ 990,41
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 799,35 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.278,72 €1.284,82
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.025,55€ 1.030,41
een alleenstaande ouder € 1.025,55 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.465,07€1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.147,80 €1.154,03
een alleenstaande ouder €1.147,80 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.563,46 €1.573,16
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.563,46 €1.573,16

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 2% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2019:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2020hoogte uitkering 1 juli 2019
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 260€ 254,31
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520€ 508,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.010€ 990,41
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 820 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312 €1.284,82
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.052€ 1.030,41
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.503€1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.154,03
een alleenstaande ouder €1.176 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.595 €1.573,16
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.595 €1.573,16

Hoeveel vermogen mag u in 2020 hebben?

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen worden per 1 januari 2020 verhoogd naar:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2020

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2020
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.225
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.450
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.450
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 52.500

Deze bedragen gelden ook op 1 juli 2020.

Bedragen bijstand 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 0,7% omhoog ten opzichte van de bedragen in januari 2020:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand


Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2020hoogte uitkering 1 juli 2020
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 260€ 261,44
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520€ 522,88
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.011€ 1.017,89
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 261,44
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 820 € 825,46
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312 €1.320,47
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.052€ 1.059,03
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.059,03
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.503€1.512,90
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.184,26
een alleenstaande ouder €1.176 € 1.184,26
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.595 €1.606,88
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.595 €1.606,88

Hoeveel vermogen mag u in 2021 hebben?

De maximale bedragen die zijn toegestaan voor de bijstand zijn per 1 januari 2021:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2021

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2021
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.295
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.590
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.590
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 53.000

Deze bedragen gelden ook op 1 juli 2021.

Bedragen bijstand 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 1,5% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2020:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2021 en 1 juli 2020, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand


Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2021hoogte uitkering 1 juli 2020
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 265,49€ 261,44
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 530,98€ 522,88
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.033,66€ 1.017,89
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 265,49€ 261,44
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 838,25€ 825,46
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.340,93 €1.320,47
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.052€ 1.059,03
een alleenstaande ouder € 1.075,44 € 1.059,03
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.536,34€1.512,90
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.195,97 €1.184,26
een alleenstaande ouder €1.195,97 € 1.184,26
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.620,74 €1.606,88
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.620,74 €1.606,88

Bedragen bijstand 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de bedragen voor de bijstand iets verhoogd ten opzichte van de bedragen in januari 2021:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2021 en 1 juli 2021, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand


Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2021hoogte uitkering 1 juli 2021
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 265,49€ 266,29
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 530,98€ 532,58
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.033,66€ 1.036,79
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 265,49€ 266,29
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 838,25€ 840,78
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.340,93 €1.344,39
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.075,44€ 1.078
een alleenstaande ouder € 1.075,44 € 1.078
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.536,34€1.541
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.195,97 €1.199,98
een alleenstaande ouder €1.195,97 € 1.199,98
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.620,74 €1.627,08
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.620,74 €1.627,08

Bedragen bijstand 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 gaan de bedragen voor de bijstand iets omhoog ten opzichte van 2021 door een aanpassing aan de prijsontwikkeling, netto wordt niet de volledige inflatie met deze stijging gedekt:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2022 en 1 juli 2021, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2022hoogte uitkering 1 juli 2021
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 269,51€ 266,29
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 539,02€ 532,58
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.049,30€ 1.036,79
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 269,51€ 266,29
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 850,94€ 840,78
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.361,22 €1.344,39
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.091,71€ 1.078
een alleenstaande ouder € 1.091.71 € 1.078
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.559,58€1.541
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.213,06 €1.199,98
een alleenstaande ouder €1.213,06 € 1.199,98
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.642,54 €1.627,08
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.642,54 €1.627,08

Hoeveel vermogen mag u in 2022 hebben?

Maximaal zijn de volgende bedragen aan vermogen (spaargeld en degelijke) zijn toegestaan in 2022, vde zogenaamde rijgelaten bedragen 2022:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2022

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2022
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.505
u hebt geen partner, maar bent met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 13.010
met partner, samenwonend of gehuwd € 13.010
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 54.900

Conclusie bedragen bijstand 2020, 2021 en 2022 Participatiewet

De nieuwe regels uit de Participatiewet kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Ook vervalt het verschil in bijstand tussen een volwassene met een kind (alleenstaande ouder) of zonder een kind als er ook nog een andere volwassene woont. Een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner kan recht hebben op een verhoogde uitbetaling uit het kindgebonden budget. Voor het overige zijn door de indexatie met het cijfer van de algemene prijsontwikkeling in ons land, de bedragen van de bijstand in 2022 hoger dan in 2021, zowel per 1 januari 2021 als 1 juli 2021.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021Hoe hoog is de bijstandsuitkering en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 202…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Bijstandsuitkering aanvragen: voorwaarden en plichtenBijstandsuitkering aanvragen: voorwaarden en plichtenAls je geen inkomen hebt om van te leven kunnen de schulden zich opstapelen. Hierdoor kan je in grote financiële problem…

Financieel management ook privéFinancieel management ook privéJe financiën beheren gaat ook in de privésfeer tegenwoordig verder dan zo nu en dan in de onlineversie van je bank kijke…
Online betaaldiensten: hoe goed en veilig zijn ze?Online betaaldiensten: hoe goed en veilig zijn ze?Online winkelen heeft een grote vlucht genomen en daarvan profiteren ook online betaaldiensten als Paypal en iDeal. De o…
Bronnen en referenties
  • Kamerstukken
Reacties

Marten Dijkstra, 28-11-2020
Geachte InfoNu-team,

Is al duidelijk wat de hoogte wordt van de bijstandsuitkering per 1 januari 2021?

Met vriendelijke groet,

Marten Dijkstra Reactie infoteur, 04-12-2020
Beste Marten Dijkstra,
Zie artikel voor de aangepaste bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 29-05-2020
Ik ben ambtelijk zit in een bijstandsuitkering ben 59 jaar ik werk daar naast tien uur per week, maar ik zou willen weten waarom ik men vakantie geld elk jaar inlever, dat omdat men dochter zelfde ook bijna 10 uur werkt en ook aanvullende bijstand heeft, zei mag haar vakantie geld houden en ik niet, zei heeft een zoontje van 3 maar we werken allebij even veel veel, alleen ik ben dan ambtelijk, maar ik mag men vakantie geld niet houden, komt dat omdat ik ambtelijk ben, of komt het dat er bij mij staat ikb… geen vakantie geld, maar aangezien ik een toch ook aan men ambtelijke niks over houd aan dat amtelijke sooi en alles inlever mag ik dan dat niet behouden wat is het verschil? Reactie infoteur, 31-05-2020
Beste Carla,
De bijstanduitkering betaalt normaal gesproken vakantiegeld uit, daarbij maakt het niet uit of u ambtenaar bent. Neem dus even contact op met de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie, 13-04-2020
Beste Zeemeeuw, vraagje.
Mijn Griekse vriendin woont sinds 19 november 2019 bij me in, we wonen nu officieel samen dus.
Bij de belastingdienst is nu bekend dat ze mijn toeslagpartner is en ik ben daardoor mijn kind gebonden budget deels kwijt voor mijn zoon van 17, was 380 nu 100 euro p.m. oke ik accepteer dat want ik kan het opvangen doordat ik een redelijke baan hebt of had beter gezegd.
Zij heeft nog geen werk en geen inkomen dus, ik zorg voor haar.
Nu ben ik sinds 29 maart mijn baan kwijtgeraakt door de corona crisis en krijg voor 3 maanden een W.W uitkering van het UWV.
Daarna kreeg ik te horen van het UWV moet ik een bijstandsuitkering aan gaan vragen bij de gemeente waar ik woon (Gemeente Westland)
Heb ik recht op een gezin uitkering? we zijn niet getrouwd en ik lees bij de informatie omtrent uitkeringen dat ze het steeds hebben over gehuwden of staat samenwonen gelijk aan getrouwd zijn omdat bij de belastingdienst zij aangemerkt word als toeslagpartner ondanks dat zij geen inkomen heeft, of blijft het bij een alleenstaande ouder uitkering?
Vriendelijke Groet Charlie Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Charlie,
Zeer waarschijnlijk kunnen u en uw vriendin samen een bijstandsuitkering aanvragen, zodat u een gezinsuitkering hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aisha, 24-01-2020
Hoi ik las net hier dat iemand ook bij haar zus en man en kinderen woont. En nog een bijstand van 982euro krijgt. Ik krijg maar 699euro en woon ook in bij mijn zus en man en kids. Hoe kan dat dan dat ik minder krijg of klopt het niet? Reactie infoteur, 26-01-2020
Hoi Aisha,
Die 699 euro ontstaat door de kostendelersnorm, 982 euro was destijds (2018) voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebecca, 04-12-2019
Beste Zeemeeuw,

Als een alleenstaande ouder van 2 kinderen onder 18 jaar, heb ik recht op € 1050,- in het jaar 2020. Maar hoeveel mag ik bijverdienen? Zonder in de problemen te komen of eventuele boetes moet betalen. Reactie infoteur, 16-01-2020
Beste Rebecca,
Als u gaat bijverdienen, moet u dat altijd melden aan de gemeente. Waarschijnlijk kunt u gebruik maken van de vrijlatingsregeling:

https://financieel.infonu.nl/geld/160731-bijverdienen-en-bijstand-vrijlatingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 19-11-2019
Ik heb een bijstandsuitkering van een alleenstaande, ongeveer 980 euro netto per maand. Nu wil mijn zoon, 25 jaar oud, tijdelijk weer inwonen bij mij. Hij werkt full time en is bereid om de klap die ik financieel krijg: huurtoeslag en bijstandsverlaging wel op te vangen. Alleen meen ik gelezen te hebben dat als iemand die in een uitkering zit, geld op zijn rekening gestort krijgt, de gemeente dit kan zien als een inkomen. Mijn zoon zal maandelijks het bedrag dat hij mij kost als kostendeler (30 procent van mijn huidige uitkering) en voor mijn huurtoeslag maandelijks overmaken. Nu is mijn vraag of de gemeente het geld dat hij overmaakt als inkomen ziet en mij dubbel kort op mijn uitkering? Reactie infoteur, 22-11-2019
Beste Rene,
Uw bankrekening wordt tot uw vermogen gerekend. Als dat vermogen lager is dan € 6.120, hoeft dit geen problemen te geven. Wel moet u de gemeente melden zodra dat uw zoon bij u komt wonen. Wat uw zoon stort, is ook geen inkomen, maar een soort van onkostenvergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 27-10-2019
Ik ben als huisgenoot woonachtig bij een goede vriend van mij. Hij genoot een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 2018 van € 992,--. Ikzelf heb een IVA uitkering en die bedroeg over 2018 netto € 946,--. Nu heeft de gemeente maar besloten dat wij samenwonen en heeft mijn goede vriend helemaal geen inkomen meer en is mijn IVA uitkering verhoogd naar € 1245,--(juli 2019).

Mag dit zomaar? en heeft mijn huisgenoot geen recht op een bepaald deel van zijn bijstandsuitkering en dat ik dan mijn "normale" IVA uitkering weer krijg. Of hebben we enkel recht op de bijstandsnorm voor twee personen? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Angelique,
Als jullie niet samenwonen (geen gezamenlijke huishouding hebben), kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 02-07-2019
Mijn moeder heeft een UWV uitkering met toeslag. Zij is gehuwd en krijgt daarnaast een kleine aanvulling van de sociale dienst. Binnenkort woon ik door omstandigheden tijdelijk bij mijn ouders. Ik heb zelf een WIA uitkering, 100% afgekeurd. Wat betekent dit voor de uitkering van mijn ouders en voor mijn uitkering. Ik ontvang het minimale met een kleine toeslag. Reactie infoteur, 06-07-2019
Beste Mark,
Voor uw moeder zijn de gevolgen afhankelijk van de soort uitkering, een ww-uitkering wordt bijvoorbeeld niet gekort als u komt inwonen. Een bijstandgerelateerde uitkering kan wel worden gekort door de kostendelersnorm of een toeslag kan vervallen. De WIA-uitkering wordt niet gekort als u niet ook een toeslag ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ami, 14-06-2019
Hallo

ik ben een eenoudergezin met drie kinderen, oudste is 23 en studeert HBO krijgt studiefinanciering, tweede is 19 is binnenkort MBO afgestudeerd en gaat binnenkort werken, jongste is 9 en zit op school.

wegens gezondheidsproblemen kan ik niet meer werken en moet ik binnenkort uitkering aanvragen, ben van Rotterdam, mijn zoons helpen mij niet in onderhoud.
hoe ziet het er voor mij uit? hoeveel uitkering kan ik verwachten?

mvg
Ami Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Ami,
Het inkomen van thuiswonende kinderen wordt meegenomen bij de bepaling van een bijstandsuitkering. Maximaal hebt u recht op € 1.038 per maand (juli 2019).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisan, 13-06-2019
Beste zeemeeuw
N.a.v. uw antwoord op mijn eerdere vraag. U zegt dat de bijstand dan kan aanvullen tot sociaal minimum, maar de IOAZ is net als de IOAW al een bijstands-uitkering die aanvult tot het sociaal minimum (bijstandsniveau).
Wij zijn een echtpaar en zouden dan ca 1391 netto per maand moeten ontvangen.

En de UWV-uitkering vulde altijd al aan tot dat sociaal minimum middels de Toeslagen-Wet (TW)

Ik zal een voorbeeld geven over de maand maart verrekend met februari WW:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IOAZ bijstandsuitkering mrt-19 Plus (€) Min (€) UWV febr-19
aantal dagen
grondslag volledig gezin 1657,92
schatting uitkering WW+TW 1118,85 ww uitkering 725,16
totaal inkomsten 1118,85 toeslag 310,8
reservering vakantiegeld 39,93 totaal Brutto 1035,96
loonheffing client 90,66 loonheffing 171,82
netto uitkering 408,48 netto uitk. 864,14
uit te betalen bedrag 408,48 uit te betalen 864,14

IOAZ+WW totaal 1272,62
Bijstands norm 1391,82
te weinig 119,2 (en dit maandelijks)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo ging het ongeveer iedere afgelopen maand, en nu ik de volledige
IOAZ-bijstandsuitkering ontvang, zonder UWV-inkomsten betaald de IOAZ wel ongeveer het normbedrag uit € 1387,58

Ik werd dus iedere maand ca € 120 gekort omdat ik inkomsten uit de WW ontvang

Zou u een en ander nogmaals eens willen bekijken, wij komen hier niet uit?

Met vriendelijke groet,
Lisan Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Lisan,
Helaas is het nog steeds zo, ook al wordt dit afgebouwd, dat extra inkomen bovenop een bijstandgerelateerde uitkering netto tot minder inkomen kan leiden. Dat is helemaal zuur als u daardoor onder het sociaal minimum terecht komt en de gemeente aangeeft geen ruimte te hebben voor een aanvulling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisan, 09-06-2019
Wij hebben een IOAZ uitkering en die werd de laatste jaren verrekend met inkomsten uit werk en later een ww-uitkering.
Nu is per april de ww afgelopen en ontvangen wij de gehele IOAZ-uitkering met een NETTO bedrag van 1387,29

Al die voorafgaande maanden ontvingen wij maandelijks NETTO 1275 ca 100 minder dan het vastgestelde NETTO bijstandsniveau.

Wij hebben dit al eens gemeld bij de IOAZ maar die zeggen dat dit komt omdat zij de bedragen BRUTO verrekenen.
Mijn vraag is klopt dit wel mogen ze het BRUTO zo verrekenen dat het NETTO 100 euro per maand minder is dan het bijstandsniveau?

Het kan toch niet zo zijn dat als je naast je IOAZ-uitkering parttime werkt en dat je na hun verrekening maandelijks netto 100 euro minder ontvangt dan het bijstandsniveau? Reactie infoteur, 11-06-2019
Beste Lisan,
Het sociaal minimum, de bijstand, is een netto bedrag. Extra inkomsten kunnen ertoe leiden dat u netto minder overhoudt. Als u onder het sociaal minimum komt, kunt u bij de gemeente om een aanvulling vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobi, 17-05-2019
Mijn zoon is 48 en alleenstaand. Hij woont bij ons. Tijdelijk hopen wij.

Waarom wordt zijn bijstand uitkering verlaagd tot €607?
met vriendelijke groet
Cobi Reactie infoteur, 17-05-2019
Beste Cobi,
Dat komt door de kostendelersnorm. Uw zoon krijgt 43 1/3 deel en dat is exclusief vakantie-uitkering gelijk aan 609 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 06-05-2019
Beste,

Ik ben arbeidsongeschikt verklaard door de UWV maar ze denken dat ik misschien over 10 jaar toch zou kunnen werken. Ik woon samen met mijn vriend. Wij hebben geen kinderen. Mijn vriend werkt 40 uur in de week en ontvangt ongeveer 2.000 EUR netto aan salaris per maand. Wij hebben samen ongeveer een spaarpotje van 6.000 EUR. Is het mogelijk om voor mij bijstand aan te vragen? - Wij zitten in een huurhuis. Reactie infoteur, 10-05-2019
Beste Laura,
Jullie gezamenlijke inkomen zal te hoog zijn voor een bijstandsuitkering, wellicht dat u via het UWV nog recht hebt op een uitkering in verband met de arbeidsongeschiktheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melle Kuipers, 09-04-2019
Beste,

Ik heb sinds 26 januari 2019 een bijstandsuitkering. Nu krijg ik 1400 euro terug van de belasting over 2018. Wordt dit gekort op mijn bijstandsuitkering?

Mvg,

Melle Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Melle Kuipers,
Of een belastingteruggave wordt gekort op de bijstand is afhankelijk van de reden van de belastingteruggave. Krijgt u bijvoorbeeld geld terug door de aftrek van ziektekosten, dan zal er geen verrekening plaatsvinden. U moet een belastingteruggave wel melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

X. Janssen, 26-03-2019
Mijn kind is 21 en gestopt met studie. hoeveel gaat mijn uitkering naar beneden? Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste X. Janssen,
Een inwonend kind van 21 dat niet studeert telt mee voor de kostendelersnorm. Als alleenstaande ouder kunt u dan terugvallen van een bijstandsuitkering van € 1.025,55 naar € 735.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacintha Vetter, 02-08-2018
Ik ontvang sinds februari 2017 een (netto) BBZ uitkering. Ik moet nu belastingaangifte doen over 2017, maar de gemeente weigert een jaaropgave te verstrekken.Ik kom hierdoor in de problemen met de belastingdienst en moet mijn voorlopige teruggave gaan terugbetalen als ik geen bruto jaaropgave met loonheffing kan invullen. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Jacintha Vetter,
Het is raar dat de gemeente geen jaaroverzicht geeft met daarin ook de bruto bedragen. Wellicht kunt u een eigen inschatting moeten maken, beter iets dan niets. Overigens zou de Belastingdienst ook zelf kunnen inschatten welk bruto bedrag erbij hoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. J. Hendriks, 10-07-2018
Voor alleenstaande van 48 jaar een bijstandsuitkering is het netto bedrag ook bruto bedrag?
kan het namelijk nergens vinden.
Jaaropgaaf is niet aanwezig
Groet Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste S. J. Hendriks,
Het bruto bedrag is hoger dan het netto bedrag en zou inderdaad in de jaaropgaaf moeten staan. Indicatie : een netto bedrag van 1.000 euro per maand correspondeert ongeveer met een bruto bedrag van 1.300 euro. Uw gemeente moet voor uw geval het precieze bedrag kunnen aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menzo, 05-07-2018
Mijn zoon van 22 jaar is onlangs afgestudeerd, maar het is hem (nog) niet gelukt een baan te vinden, daarom vraagt hij een bijstandsuitkering aan. Hij woont nog thuis bij ons, dus we zijn met z'n drieën.
Hij heeft een klein beetje spaargeld, maar blijft ruim onder de norm.

Dat er sprake is van de kostendelersnorm en dat hij dus minder bijstand zal ontvangen is duidelijk, maar nu vraagt de gemeente aan hem om alle inkomensgegevens (loon, belastingteruggave), vermogensgegevens, hoogte van de hypotheek, bankrekeningen en begin en (mogelijke einddata) van een dienstverband van ons als ouders in te leveren omdat dit bepalend zou zijn voor het bepalen van zijn uitkeringsrecht.

Wij ontvangen als ouders allebei geen uitkering en nu vragen wij ons af of, in dit geval, het inkomen, de schulden en het vermogen van ons als ouders inderdaad bepalend is voor het krijgen van een bijstandsuitkering van onze zoon en wat het effect daarvan zal zijn op de hoogte van de uitkering. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Menzo,
Het inkomen van de ouders is voor de thuiswonende zoon niet van invloed op zijn bijstandsuitkering, de kostendelersnorm en uiteraard zijn eigen inkomen en vermogen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Philips, 03-07-2018
Ik ben in april 1953 geboren. Heb een alleenstaande uitkering van 992,12. Heb ik recht op pensioen leeftijd uitkering? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste S. Philips,
Bij veel pensioenfondsen is op verzoek een vervroegde uitkering van pensioen mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/188657-variabel-pensioen-hoog-laag-pensioen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asha, 02-07-2018
Mijn vriend en ik wonen sinds april dit jaar samen.
Wij ontvangen op het moment een gezamenlijke uitkering van ongeveer €950,- (plus minus)

De reden dat dit zo weinig is voor een gezamenlijke uitkering is omdat mijn vriend 27 jaar is en ik zelf 19 jaar ben. Door mijn leeftijd is onze gezamenlijke bijstandsuitkering dus lager.

Ik ben op het moment in verwachting van ons eerste kindje.

Toch lijkt het allemaal wat aan de krappe kant.
Hebben wij ergens nog recht op een aanvulling vanuit de bijzondere bijstand o.i.d?

Mijn vriend ontvangt al een bijzondere bijstand voor zijn bewindvoering. Wellicht dat de bijzondere bijstand hiervan opgehoogt kan worden?

Waar hebben wij nu dus recht op?

Met vriendelijke groet
Asha Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Asha,
Jullie kunnen recht hebben op bijzondere bijstand, daarvoor moet u dan wel een aanvraag doen. Als het eerste kindje er is, krijgt u recht op kinderbijslag en het kindgebonden budget. Verder zijn er de toeslagen. Berekend zou moeten worden waar jullie precies recht op hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbert, 08-05-2018
Wij krijgen een bijstandsuitkering van € 1412,71 netto.
Voor het aanvragen van toeslagen moet ik steeds een bruto inkomen opgeven.
Ik kan nergens vinden wat dit netto bedrag bruto zou zijn. Ook niet op de specificatie van de gemeente.
Wat kan ik invullen?

gr, Robbert Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Robbert,
Op het jaaroverzicht van de gemeente staat ook het precieze bruto bedrag weergegeven. Een benadering als jullie samen 1.400 euro netto ontvangen, dan is dat per persoon ongeveer 800 euro bruto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eymen (infoteur), 29-04-2018 #50
Ik krijg 920 euro iva uitkering en ben getrouwd. mijn vrouw heeft geen inkomsten. heb ik recht op een aanvulling van de bijstand. en wie krijgt deze aanvulling mijn vrouw of ik? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Eymen,
U alleen zit rond de bijstandsnorm en zou wellicht iets extra's kunnen krijgen, maar ook uw vrouw kan een bijstandsuitkering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Godefrooij, 24-04-2018
Bijstandsuitkering voor gehuwden is nu € 1412,71 is dit een bruto of netto bedrag? Als het bruto is wat is dan het netto bedrag? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Kees Godefrooij,
Dit is een netto bedrag en rekening houdend met de heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geronimo, 16-04-2018
Hoi ik ben 24 jaar alleenstaand en heb een eigen woning. Met een inkomen van 750 euro p.m hoeveel bijstandsuitkering kan ik krijgen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Geronimo,
Een bijstandsuitkering kan voor een aanvulling zorgen tot € 1.030 per maand. Wat betreft de eigen woning is belangrijk hoeveel overwaarde er is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiwi, 09-04-2018
Hallo met Kiwi.

Ik heb een bijstand en ben net 21 geworden betekent het dan dat mijn inkomen deze maand meteen omhoog gaat? ik ben inwonend bij mijn ouders en ze werken beiden en mijn zus ook.
Kunt u ongeveer inschatten wat ik dan krijg? Want ik heb van mijn 18e tot nu zeg maar 232,00 gehad en ben net 7 dagen 21. Gaat 't dan meteen deze maand omhoog?

Mvg. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Kiwi,
Een bijstandsuitkering wordt achteraf uitbetaald, dus hangt het van de verjaardag af hoeveel je hiervan deze maand al zult merken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 27-03-2018
Ik zou graag willen weten of ik als alleenstaande ouder van een zoontje van 4 jaar recht heb op een volledige bijstandsuitkering. Ik krijg geen hogere kindgebondenbudget omdat ik toeslagpartner ben met mijn moeder van 58 jaar die een AOW uitkering heeft. Ik woon samen met mijn zoontje bij haar in. Mijn moeder heeft een huurhuis.

Groetjes,
Wendy Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Wendy,
Als uw moeder uw fiscale partner is, zal de gemeente ook naar het inkomen van uw moeder kijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 19-03-2018
Hallo, ik word bijna 21 en zit in de bijstand en ik woon nog thuis mijn moeder werkt wel gewoon, hoeveel geld kan ik ongeveer verwachten als ik 21 word?
Groetjes Maaike Reactie infoteur, 20-03-2018
Hallo Maaike,
Eenmaal 21 jaar hebt je recht op een bijstandsuitkering van maximaal € 992,12 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anderyas, 10-03-2018
Hallo,
Ik ben 23 jaar en ik woon samen met mijn broer. Hij is 25 en hij werkt wel. Waar ik nu werk is momenteel een beetje rustig en ik zou het niet weten hoe lang gaat dat duren. In ieder geval, mijn vraag is hoeveel is dan mijn maandelijks ontvangen aan bijstanduitkering.

Met vriendelijk groet,
Anderyas Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Anderyas,
Afhankelijk van hoe lang je er werkt, kun je bij werkloosheid eerst recht hebben op een ww-uitkering. De bijstandsuitkering bedraagt maximaal € 1.030 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 07-03-2018
Ik ben 25 jaar ik ga binnenkort weer tijdelijk thuis wonen met mijn dochtertje van 2 jaar. Nu verdient mijn moeder 1912,- netto per maand hoeveel kan ik maandelijks ontvangen aan bijstandsuitkering?

Vriendelijke groet,
Naomi Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Naomi,
U hebt maximaal recht op ongeveer 750 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. S. Ursem, 07-03-2018
Aan, infoteur!
Zijn de bedragen, die van de uitkeringen, hier op deze site genoemd worden, bruto of netto?
Bij voorbaat dank! Frank Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste F. S. Ursem,
Dit zijn netto bedragen als er geen ander inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inez, 02-02-2018
Ik ben 60 en misschien stopt mijn WGA-uitkering dit jaar. Mijn partner heeft alleen AOW maar daar kunnen we niet van bestaan, dus misschien moeten we bijstand aanvragen. Hoe zit dat dan met het eigen huis, moeten we dat verkopen? Ik weet dat er een paar jaar terug nog een speciale regeling was voor ouderen zoals wij. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Inez,
Als u een eigen huis hebt met overwaarde, dan kan het zijn dat de gemeente een lening verstrekt om van te leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 29-01-2018
Beste. Ik ontvang bijstand (alleenstaand), mijn twee volwassen zoons wonen bij mij. Eén zoon werkt, de ander HBO student. Nu is mijn vraag; mogen mijn zoons spaargeld hebben en is hier een maximum aan? En ben ik verplicht dit op te geven? Wat ikzelf mag hebben aan spaargeld, dat weet ik.
Dank u! Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Marieke,
Als de zoons meerderjarig zijn, telt hun spaargeld niet mee. Uw spaargeld mag in 2019 dan hooguit € 6.120 bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthias, 18-01-2018
Ik heb gewerkt totdat ik ziek werd. (burn out) vervolgens heb ik ontslag genomen. Nu zit ik thuis (26 jaar), Inwonend bij ouder. zeker nog 4 maanden arbeidsongeschikt. Met weinig geld. hoeveel bijstand krijg ik? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Matthias,
U hebt maximaal recht op € 1.030 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lei, 05-01-2018
Mijn zoon (44 jaar) ontvangt per 1 januari 2018 een WAO-uitkering van, netto, € 932,85 per maand. Ik zie dat de bijstandsnorm € 992,12 is. Heeft hij recht op aanvullende bijstand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Lei,
Dat zou kunnen, maar is de WAO ook inclusief vakantie-uitkering?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 03-01-2018
Ik heb een vraag. In juni 2018 gaan mijn vriend en ik trouwen. Ik ben dan 21 jaar en heb een netto inkomen van 800 euro netto per maand. Mijn vriend studeert onder het regime van de nieuwe studielening. Dus geen stufi meer maar een schuld die moet worden terugbetaald. Hij is dan eveneens 21 jaar. Stel het lukt ons onvoldoende om meer inkomsten te realiseren. Op Hoeveel bijstand zouden we dan kunnen rekenen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Judith,
Jullie inkomen wordt dan maximaal aangevuld tot €1.472, maximaal want de gemeente zal ook bekijken hoeveel uw vriend maximaal zou kunnen lenen bij DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saad, 30-12-2017
Hoeveel geld krijgt een echtpaar met hun 3 kinderen?
Echtpaar : 60, 46
Kinderen : 14, 19, 22
met vriendelijke groet,
Saad Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Saad,
Los van eventuele (gemeentelijke) toeslagen is dat €1.472 netto per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Happy, 29-12-2017
Geboren 28-8-1958, eigen huis zonder hypotheek, maar zonder werk en uitkering. Wil graag in t huis blijven wonen. Kan ik in aanmerking komen voor een uitkering? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Happy,
U kunt in aanmerking komen voor een uitkering, maar het kan zijn dat de gemeente dan een lening verstrekt op uw woning:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/161716-hypotheekrenteaftrek-woning-en-bijstand.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 20-12-2017
Ik wou vragen hoeveel mijn bijstandsuitkering moet zijn als ik samen met mijn zus en haar 2 kinderen woon. De kinderen zijn nog onder de 18 jaar en ik kom uit schiedam ik zit bij stroomopwaarts. Mijn zus werkt maar drie dagen in de week. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Johannes,
Dat hangt ook van het inkomen van uw zus af. Uw bedrag aan bijstandsuitkering kan oplopen tot maximaal € 992,12 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Halma, 27-11-2017
Hoi, ik woon bij mijn zus in huis. Ze is getrouwd en ze heeft 3 kinderen die zijn onder 20 jaar. Mijn zus en haar man werken maar door mijn gezondheidsproblemen krijg ik een bijstandsuitkering. De uitkering die ik nu krijg is niet genoeg omdat ik bijna met alles mee moet betalen. Mijn vraag is hoeveel bijstandsuitkering krijg ik 2018?

Met vriendelijke groeten. Halma Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Halma,
Als jullie geen gezamenlijke huishouding voeren en u ouder bent dan 21 jaar, dan hebt u recht op maximaal € 650 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-11-2017
Vanaf 02-11-2017 ontvang ik AOW en pensioen, mijn partner is van 1954 en heeft de dus pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. We hebben een AIO aanvulling aangevraagd en hiervoor toezegging gekregen, te weten elk de helft van het bedrag.
Hierbij werd wel als voorwaarde gesteld, dat mijn partner volgens de wet zelf moet voorzien in haar kosten levensonderhoud. Echter kan zij wegens haar handicap niet aan deze eis voldoen.
Nu is mijn vraag, heeft mijn partner recht op een bijstand uitkering?
Bij voorbaat mijn dank, met vriendelijke groet.
Henk Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Henk,
Gewoon aanvragen, de juiste gegevens doorgeven en afwachten met welk bedrag de gemeente komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marchand Nancy, 05-11-2017
Hey, ik ben Nancy en ben sinds 06 juli 2017 op ziekteverlof vanwege mijn slechte rug. Ik krijg maar 740 euro per maand van de ziekenkas en dat is nogal weinig. ik heb een dochter van 10 jaar en mijn huidige man krijgt een inkomen van de verzekering vanwege een arbeidsongeval op 09 november 2016. De vraag is… heb ikzelf recht op een bijstand? mvg, Nancy Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Marchand Nancy,
Als uw ziektewetuitkering te laag is en er niet te veel vermogen is, dan kunt u in Nederland een bijstandsuitkering aanvragen. Hooguit zal het antwoord kunnen zijn dat u er geen recht op hebt of dat het een relatief klein bedrag zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 30-10-2017
Hoi, ik heb een vraag. Ik zit in de bijstand (BzB). Nu wil mijn zoon (20 jaar; studerend) samen met zijn vriendin (19 jaar; niet studerend) bij mij komen wonen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn uitkering? Voor zover ik het begrijp tellen jongeren tot 21 jaar niet mee voor de kostendelersnorm. Voorts zie ik dat zoon bovenop zijn studiebijlage tot ca. € 1.000,- bruto per maand mag bijverdienen. Hoe zit dat met zijn vriendin? Zij zoekt een baan. Mag zij tot 21 jaar een inkomen hebben zonder dat dit mijn uitkering 'raakt'?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Fred,
Totdat de vriendin 21 jaar is, telt ze niet mee voor de kostendelersnorm. Voeren jullie een gezamenlijke huishouding, dan kan extra inkomen wel door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-10-2017
Hoi,
Ik ben een vrouw van 48 jaar oud en binnenkort ga ik scheiden. Mijn dochter is 18 jaar oud en ze studeert momenteel aan de universiteit Nijmegen en ze zal ook bij mij blijven wonen. Ik heb geen baan en ook nog nooit gewerkt vanwege mijn gezondheidsprobleem (hernia) daarom moet ik een bijstandsuitkering aanvragen dus mijn vragen is: Zal ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Het eigen vermogen van mijn dochter is hoger dan €5940, heeft dit invloed op mijn bijstandsrecht of kan dit de hoogte van de bijstandsuitkering belemmeren of beïnvloeden? Bovendien krijgt zij ook de kinderalimentatie van haar vader €200 elke maand tot haar 21ste verjaardag.

Groetjes Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Anoniem,
Uw kind is niet minderjarig en studeert nog. Daarom kunt in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 17-10-2017
Hallo, ik ben een vrouw van 19 jaar oud en in verwachting (4 maanden). Door omstandigheden ben ik niet meer welkom thuis samen met mijn baby. Ik studeer nog en krijg studiefinanciering. Nu wil ik iets voor mezelf zoeken omdat ik niet meer thuis kan wonen. Hier kom ik wel mee rond met studiefinanciering en bijstand. Alleen nu zit ik in mijn laatste jaar en stopt mijn studiefinanciering tijdens mijn zwangerschapsverlof. Krijg ik dan nog steeds alleen 243 euro bijstand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Anoniem,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, kunt u de gemeente om meer bijstand vragen. Misschien geeft de gemeente een lening of kunt u (toch) lenen bij DUO. Voor 19 jarigen zijn de bedragen helaas relatief laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adil, 03-10-2017
Hoi ik heb een vraag. Mijn leerplichtt heeft voor mij geregeld dat ik naar safe college kan gaan (school in Breda en jeugdzorginstelling) om daar mijn diploma te halen, mag daar ook gewoon beginnen alleen er moet eerst bijzondere bijstand worden aangevraagd en de kosten van die school is 18.000 euro voor het hele jaar ongeveer en safe college is ook de enige school die me wil aannemen en waar ik mijn diploma kan behalen dus nu vroeg ik me af wat is kans dat de gemeente dit gaat vergoeden? Op die school zitten mensen tot 23 jaar En ben op dit moment 18 jaar. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Adil,
De kosten van de school zijn dusdanig hoog, dat de kans dat de gemeente alles zal vergoeden niet zo groot is, maar u kunt het in ieder geval proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline Bosman, 25-09-2017
Geachte
ik ben een vrouw van 49 jaar 3 november 2017 vervalt mijn ww uitkering, dan kan ik een bijstandsuitkering aan vragen. Bij gemeente ik heb ook een dochter van 17 jaar die 25 okt 18 jaar wordt. Hoeveel bedraagt de bijstandsuitkering die ik ga ontvangen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Geachte
Inclusief vakantie-uitkering zal dat € 990 per maand zijn. Eventuele inkomsten van uw dochter kunnen hierop van invloed zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcia, 18-09-2017
Ik ben een vrouw van 20 met een zoontje van 2. Krijg nu 335 euro bijstanduitkering. Ik heb begrepen als ik 21 wordt dat dat zo blijft maar zie wel op de site dat een 21 alleenstaande ouder 933 recht op heeft hoe zit dat? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Marcia,
Vanaf 21 jaar hebt u recht op de hogere bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dl, 17-08-2017
Hallo.
Ik ben alleenstaande moeder van 22 jaar, maar ik woon bij m'n moeder die heeft ook een uitkering. Hoeveel krijg ik per maand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Dl,
U hebt maximaal recht op ongeveer 690 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijn de Bont, 31-07-2017
Hallo
ik zou graag willen weten wat de hoogte voor bijstandsuitkering voor mij is. Ik heb een dochter thuis van bijna 30 jaar met een wajong uitkering omdat ze verstandelijk beperkt is en veel aanvallen van pnea aanvallen en ze is bekend met epilepsie. En op 13 mei is mijn vrouw plots overleden was zwaar hartpatiënt. Dus zit ik hier met mijn dochter, ik word zelf 63 in september. Ik zou dus graag weten hoe hoog mijn uitkering is. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Marijn de Bont,
U hebt maximaal recht op € 690.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roan, 30-07-2017
Hallo,
Ik heb een vraagje. Ik woon samen met mijn vriendin en haar 2 dochters van 14 en 18 jaar. Het inkomen dat wij hebben is mijn wao van netto 1.183 + 196 invaliditeitspensioen. = 1.379 euro p/m. Mijn vriendin kan niet werken doordat ik hulpbehoevend ben. Hebben wij recht op bijstand (zoja, hoeveel) en/of toeslagen?

Alvast vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Roan,
Waarschijnlijk hebben jullie recht op een klein aanvullend bedrag aan bijstand. Verder de zorgtoeslag en huurtoeslag, maar mogelijk ook de individuele inkomenstoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.