Uitkering en studiefinanciering

Uitkering en studiefinanciering Studiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gezien als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat zijn de gevolgen van een studie met studiefinanciering voor de uitkering van uw partner? Hebt u nog recht op een bijstandsuitkering en wat is de middelentoets? Studiefinanciering betekent niet meer belasting betalen, maar kan wel een lagere uitkering betekenen door de wet WBB.

Studie en het recht op bijstand

Als u een studie gaat volgen hebt u in de meeste gevallen recht op studiefinanciering, in ieder geval de basisbeurs maar mogelijk ook een aanvullende lening. Wat zijn dan de gevolgen voor uw uitkering? Als u jonger bent dan 27 jaar, hebt u als u onderwijs kunt volgen met studiefinanciering geen recht op algemene bijstand. Voor de bijzondere bijstand kan nog door de gemeente een uitzondering worden gemaakt. Ook als u onderwijs zou kunnen volgen maar dit niet doet, vervalt het recht op een bijstandsuitkering. Dat betekent dus dat een studie volgen en de studiefinanciering voorrang hebben boven het recht op een bijstandsuitkering. U mag altijd een aanvraag bij de gemeente doen als jongere, maar de gemeente zal dan toetsen of u daarvoor in aanmerking komt en zodra daar de mogelijkheden van een studie zijn, zal in de meeste gevallen het antwoord neen zijn.

Wet Werk en Bijstand WBB

Cruciaal bij de combinatie van het recht op studiefinanciering en het recht op een bijstandsuitkering is artikel 15 lid 1 van de Wet Werk en Bijstand, dat luidt:

"Geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt."

De studiefinanciering wordt als een dergelijke voorziening gezien. Let wel, beurs en een rentedragende lening, straks bij het sociaal leenstelsel ook een studievoorschot 2019-2020.

Ik studeer, partner heeft uitkering

Als de ene partner bijstandsuitkering heeft, terwijl de andere partner studiefinanciering ontvangt, is de regel dat de bijstandsuitkering maximaal gelijk kan zijn aan de bijstandsnorm voor een alleenstaande. Maximaal, want de gemeente zal vervolgens kijken hoe het met de inkomsten binnen het totale huishouden staat (middelentoets). De studiefinanciering kan gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering van het huishouden als het totale inkomen inclusief de bijstandsuitkering hoger is dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarbij wordt de studerende een inkomen toegerekend die bestaat uit de basisbeurs, de maximale aanvullende beurs en de basislening. Ook als de studerende niet al deze bedragen per maand ontvangt. Immers niet van belang is of door u op de voorliggende voorziening een beroep wordt gedaan, maar of de mogelijkheid daartoe bestaat. Waar het om ouders in de bijstand gaat met studerende kinderen die alleen studiefinanciering hebben en niet bijverdienen, wordt de studiefinanciering niet als inkomen van het huishouden gezien en bestaat het recht op de volledige bijstandsnorm.

Studiefinanciering en Wajong

Bij de Wajong is belangrijk wanneer u voor het eerst uw uitkering ontving:
  • Bij de oude Wajong (vóór 1 januari 2010 aangevraagd) kunt u naast uw uitkering studiefinanciering krijgen. Als er verder geen inkomen is, betekent de studiefinanciering geen korting op de Wajong-uitkering.
  • Als u op of na 1 januari 2010 Wajong hebt aangevraagd wordt er wel gekort. Bij de nieuwe Wajong-uitkering in combinatie met de studiefinanciering, bedraagt uw Wajong-uitkering 25% van het minimumloon.

Studiefinanciering en partner in de WW

Wie een WW-uitkering ontvangt en een partner heeft die studeert, heeft zolang het recht op de WW-uitkering bestaat geen last van een mogelijke korting op de uitkering als gevolg van de studiefinanciering van de partner. De hoogte van de WW is immers gebaseerd op het arbeidsverleden en het daarbij verdiende inkomen.

Lees verder

© 2014 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gevangenis en uitkeringGevangenis en uitkeringTot 1 juli 2009 ontvingen gedetineerden van 65 jaar of ouder een AOW uitkering in de gevangenis. De overheid heeft dit o…
In de WW! Moet ik mijn huis nu verkopen?In de WW! Moet ik mijn huis nu verkopen?Onder voorwaarden hebt u recht op een WW-uitkering bij het verliezen van uw baan. In eerste instantie heeft een eigen hu…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…

Erfenis jong kind: bewindErfenis jong kind: bewindErfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om…
Storing bij de bankStoring bij de bankStoringen bij de bank zijn schering en inslag. Erg vervelend is het als de geldautomaten buiten gebruik zijn, maar meest…

Reageer op het artikel "Uitkering en studiefinanciering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Adinda, 03-11-2020 17:34 #162
Beste lezer,
Ik ontvang nog studiefinanciering maar kom door de Coronacrisis net elke maand te kort. Mijn vaste lasten zoals collegegeld zijn namelijk verhoogd. Soliciteren lukt op dit moment niet en heb ik geen recht op TOZO als ondernemer.

Kan ik alsnog wel voor een bepaalde uitkering in aanmerking komen? of helemaal niet aangezien ik dus wel studiefinanciering ontvang.

Groet Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Adinda,
DUO heeft twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:
- een tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs, en
- een tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.
Wellicht dat de gemeente ook bereid is om te helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 28-10-2020 17:54 #161
Hoi hoi
Ik zou graag willen weten of ik recht heb op de langdurigheids uitkering. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen meer onder de 18. ik heb een wajong uitkering omdat ik 100% ben afgekeurd om te werken. Ik heb dus het minimum aan uitkering. Reactie infoteur, 01-11-2020
Hoi hoi Anita,
Niet elke gemeente geeft de langdurigheidstoeslag (Inkomenstoeslag), bekijk dus wat in uw gemeente mogelijk is:

https://financieel.infonu.nl/geld/91046-langdurigheidstoeslag-bijstand-en-minima.html

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 15-09-2020 17:50 #160
Beste,
Mijn dochter die net is afgestudeerd heeft zojuist bericht gekregen van DUO dat ze in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming van € 1500 als corona compensatie ivm met het wegvallen van de aanvullende beurs. Ze heeft echter net een aanvullende bijstanduitkering toegezegd gekregen, aansluitend op het einde van haar studiefinanciering. Wordt die 1500 euro nu verrekend met haar uitkering? Dat zou wel zuur zijn…
groeten, Miranda Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Miranda,
De kans dat de gemeente een beroep doet op de coronavergoeding is groot, maar dat kan per gemeente anders geregeld zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf Haank, 09-09-2020 21:19 #159
Beste,
vanavond contact gehad met Syrisch gezin. Vader in Syrië omgekomen. Zoon - nu 19 jaar (!)ca 6 jaar gelden hierheen gevlucht. Genaturaliseerd. Moeder en vier jongere kinderen later overgekomen en inmiddels ook genaturaliseerd. Moeder onlangs overleden. Zoon heeft de voogdij en zorg over alle kinderen. Studeert MBO ICT. Zou niet uitkeringsgerechtigd zijn vanwege studiefinanciering. Heeft hij alleen recht op Bijzondere Bijstand? Gemeente kan toch verbijzonderen?
Groet, Dolf Haank Reactie infoteur, 13-09-2020
Beste Dolf Haank,
Een gemeente mag inderdaad uitzonderingen maken. Bovendien kan er recht bestaan op kinderbijslag en kindgebonden budget omdat de zoon de andere kinderen verzorgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 23-06-2020 12:26 #158
Beste Zaki,
Mijn dochter krijgt binnenkort haar 1e huurwoning.
Ze werkt 24 uur en heft nog een aanvullende WW uitkering.
Deze WW uitkering stopt binnekort.
Kan ze een aanvullende bijstand aanvragen?
Groeten Monique Reactie infoteur, 27-06-2020
Beste Monique,
Zij kan de bijstandsuitkering aanvragen en geeft daarbij aan wanneer de ww-uitkering stopt. Waarschijnlijk kan vanaf dat moment de bijstandsuitkering ingaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 04-06-2020 10:05 #157
Goedemorgen,
Mijn partner (22) en ik (22) zijn samenwonend met twee kinderen. Mijn partner is zijn baan verloren door het corona-virus. Op sollicitaties wordt niet gereageerd, omdat hij te weinig ervaring heeft (hij werkt nog niet lang en is gestopt met zijn opleiding toen ik zwanger raakte). Ik volg al een studie aan het NTI (geen recht op stufi). Hij zit er ook aan te denken om weer zijn studie op te pakken aan het NTI, zodat hij meer kans heeft op een baan.

Hebben wij dan recht op een bijstandsuitkering (aangezien we geen recht hebben op studiefinanciering)?

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bo Reactie infoteur, 06-06-2020
Goedemorgen Bo,
Ja jullie kunnen zeker recht hebben op een bijstandsuitkering als er te weinig ander inkomen is. Voor een studie in de bijstand is vaak wel toestemming van de gemeente nodig, omdat u in beginsel wel beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zaki, 01-05-2020 16:27 #156
Waarom kostendelersnorm? We hebben toch gezamenlijke huishouden? Wordt mij. Studiefinanciering in dit geval wel gezien als inkomsten, en telt het mee? Reactie infoteur, 05-05-2020
Beste Zaki,
Juist bij een meerpersoonshuishouden gaat de kostendelersnorm werken. Studiefinanciering is geen inkomen, maar de gemeente kan er vanuit gaan dat u meer kunt lenen dan u nu doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zaki, 29-04-2020 15:51 #155
Beste,
Ik ben Zaki en ben 23 jaar, ik krijg studiefinanciering(basis+aanvullend).ik woon bij mijn broer (we hebben gezamenlijk huishouden).hij gaat een wwb aanvragen voor alleenstaand. Heeft mijn studiefinanciering daar invloed op.wordt hij ingekort op zijn uitkering? Hoe wordt het berekend?

Dankje wel Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Zaki,
Het kan zijn dat zijn uitkering lager uitvalt door de kostendelersnorm:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Een Moeder, 25-04-2020 11:56 #154
Beste, mijn dochter (24) studeert (RUG) haar man (23) werkt en samen hebben ze een zoontje van 4 maanden en wonen samen. Mijn dochter ontvangt studiefinanciering. Inkomen partner is niet hoog, is immers 23. Kan mijn dochter nog een aanvullende uitkering oid ontvangen? Of moeten ze het echt gaan doen met de studiefinanciering en het inkomen van man.
In afwachting van uw reactie Reactie infoteur, 28-04-2020
Beste Moeder,
Als uw dochter studiefinanciering ontvangt, is er voor haar geen recht op een extra uitkering, maar kan ze wel de studiefinanciering verhogen. Is het gezinsinkomen te laag, dan zijn er misschien nog mogelijkheden voor de partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. van der Heide, 08-03-2020 15:37 #153
Mijn dochter gaat het huis uit op begeleid wonen. zij volgt een opleiding waarvoor zij binnenkort studiefinanciering gaat aanvragen. Doordat zij op kamer wonen gaat moet zij huur gaan betalen. is er kans op bijzondere bijstand?
Ik wil haar niet in de schulden brengen, vandaar mijn vraag.
Graag zou ik meer informatie willen ontvangen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 28-04-2020
Beste M. A. van der Heide,
Als er recht is op studiefinanciering, wordt er in de meeste gevallen geen (bijzondere) bijstand uitgekeerd. Bij begeleid wonen, kan het verstandig zijn om bij de gemeente na te gaan of er misschien toch nog een andere regeling is. Gemeenten zijn daar redelijk vrij in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 03-03-2020 20:34 #152
Ik heb een beurs gekregen om in het buitenland te studeren. Moet ik dat bedrag ook opgegeven bij de belasting. Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste R,
Een studiebeurs hoeft u niet op te geven bij de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-02-2020 14:07 #151
Ik ben jonger dan 21 en ik wil binnenkort in hetzelfde huis wonen als mijn vriendin die ouder is dan 21. Ik heb studiefinanciering (sociaal leenstelsel) en zij heeft een bijstandsuitkering. Als we in hetzelfde huis gaan wonen, raakt zij dan haar bijstand kwijt? Zou ik haar dan financieel moeten ondersteunen met mijn studielening? Want dat klinkt heel onlogisch, maar toch krijg ik het idee van wel als ik rondzoek op internet. Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Anoniem,
Als u samenwoont met een partner die een bijstandsuitkering heeft, kan de gemeente eisen dat u via de studiefinanciering maximaal leent en kan op basis daarvan de bijstandsuitkering opnieuw berekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chloë, 02-12-2019 12:52 #150
Hallo,


ik ontvang momenteel een aanvullende bijstandsuitkering en begin in februari aan een deeltijd hbo bachelor.
Hiervoor vraag ik een levenlanglerenkrediet aan. Heb ik dan nog recht op een bijstandsuitkering? Of vervalt mijn recht dan? Reactie infoteur, 03-12-2019
Hallo Chloë,
Officieel is een langlevenkrediet geen vorm van studiefinanciering, maar check het bij je gemeente (niet elke gemeente reageert hetzelfde).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 04-10-2019 14:24 #149
Hallo,

Ik ben in 2009 begonnen met studeren. Sindsdien heb ik een bachelor afgerond en een master helaas niet. Sinds de zomer ben ik op 28 jarige leeftijd weer begonnen met een voltijd master aan de RUG. Ik heb nu echter de mededeling gekregen van de DUO, dat ik geen aanspraak meer maak op een studentenlening, gezien het feit dat de 10 jaar termijn verstreken is. Ook is er geen andere regeling mogelijk. De studie heb ik in één termijn afbetaald vorige maand. Nu zijn de financiën er echter bijna doorheen. Heb ik nog ergens recht op of sta ik er volledig alleen voor? Zonder extra middelen ben ik genoodzaakt om te stoppen met de studie. Reactie infoteur, 06-10-2019
Hallo Daniël,
De gemeente heeft een studietoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2019.html

Zodra u 30 jaar bent, hebt u wellicht recht op het levenlangleren krediet:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rama, 19-09-2019 20:06 #148
Ik ben gescheiden en ik woon nog steeds met mijn ex man hij krijgt een uitkering en ik studiefinanciering. Wat zijn nu de gevolgen? Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Rama,
Als uw ex een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente eisen dat u meer via de studiefinanciering gaat lenen en zijn uitkering verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katty, 07-09-2019 11:46 #147
Graag wil ik vragen? ik ga binnenkort verhuizen en zit alleen op school, heb twee dochters en krijg studiefinanciering. heb ik dan recht op bijstand aangezien wat ik krijg zal ik dan niet rond kunnen komen en mijn rekening niet kunnen betalen. Reactie infoteur, 11-09-2019
Beste Katty,
De gemeente zal waarschijnlijk aangeven dat u meer moet lenen via de studiefinanciering. Wel is er in 2019 en 2020 een eenoudertoeslag van DUO beschikbaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/108933-eenoudertoeslag-studiebeurs-2019-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine Sebel, 10-07-2019 14:04 #146
Ik ben alleenstaande ouder en ontvang een bijstandsuitkering. Word ik gekort op mijn uitkering als mijn thuiswonende dochter studiefinanciering met (aanvullende) beurs ontvangt? Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Janine Sebel,
De studiefinanciering van uw dochter leidt niet tot een korting van uw bijstandsuitkering. Een eventuele toeslag om in de kosten van levensonderhoud van uw kind te voorzien kan wel worden verminderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renke, 01-07-2019 17:57 #145
Hallo
Ik zit met bijstand uitkering (Participatiewet) 32 jaar oud en getrouwd. Ik wilde graag HBO studeren. Maar de gemeente zegt dat ik niet kan studeren met behoud van uitkering omdat ik levenlanglerenkrediet van DUO aanvraag. De gemeente zegt ook dat ik een betaalde baan moet hebben om te studeren. Hoe kan ik mijn probleem oplossen?
mvg Reactie infoteur, 05-07-2019
Beste Renke,
Een gemeente mag u toestemming geven om te studeren met een uitkering als die studie u verder helpt op de arbeidsmarkt. U kunt de gemeente daartoe echter niet dwingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 27-06-2019 18:06 #144
Mijn zoon studeert en woont zelfstandig in Utrecht. Per 1 juni verviel zijn recht op studie(financiering)lening.
Het lijkt nu of de gemeente zich verschuilt achter de datum van afstuderen en hoewel mijn zoon zijn eindscriptie heeft ingeleverd is de studie nog niet afgerond. De verwachting is dat hij nog 2 keer moet komen opdraven voor een gesprek en dan klaar is.
Hij solliciteert wel al een paar maanden naar werk.
M.i. heeft hij vanaf 1 juni recht op bijstand, ook al is de studie op papier nog gaande.

Heb ik dat goed en welk artikel in de wet kan hij zich op beroepen?

Met vriendelijke groet, Patrick. Reactie infoteur, 30-06-2019
Beste Patrick,
Belangrijke eisen voor een bijstandsuitkering zijn geen recht op studiefinanciering en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De gemeente zal beide punten bevestigd willen zien. Denk aan een verklaring van DUO en de onderwijsinstelling/universiteit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 13-06-2019 17:31 #143
Mijn man en ik hebben een gezamenlijke wwb uitkering. Nou ga ik starten met een opleiding en zal studiefinanciering ontvangen. Nou ben ik 44 jaar heeft dit dan ook gevolgen voor de uitkering? Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Karin,
U kunt recht hebben op het levenlanglerenkrediet en die lening kan van invloed zijn op de beoordeling van uw uitkering. Verder is voor het volgen van een studie, terwijl u een uitkering van de gemeente ontvangt, toestemming van de gemeente nodig:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 01-04-2019 09:13 #142
Hallo,
Mijn zoon volgt een mbo-3 opleiding en woont op zichzelf (kamers). Hij ontvangt op dit moment studiefinanciering (uitwonende beurs) met lening. In augustus 2019 wordt hij 21 jaar. Hij komt qua betaling kamerhuur, energiekosten, ziektekosten, betaling onderwijsgeld en verzekering niet uit, komt eerder te kort dan dat hij over houdt. Ik help hem met boodschappen, overige rekeningen maar kan dit niet blijven doen. Helaas heeft hij nog geen bijbaan en solliciteert als een gek helaas zonder resultaat. Heeft hij geen recht op een uitkering of iets dergelijks want hij heeft geen leefgeld. Zijn inkomsten uit studiefinanciering (uitw beurs + lening) is zo'n 510 euro netto per maand. Plus hij ontvangt zorgtoeslag 99 euro, huurtoeslag ontvangt hij nog niet omdat hij samen met iemand op 1 adres staat ingeschreven; met deze persoon heeft hij geen relatie en de woning is verdeeld in 2; groot gedeelte waar de ander woont en studiogedeelte waar mijn zoon woont, beide woningen hebben een eigen voordeur (geen sprake van gezamenlijke huishouding, energie-, water-, internetkosten worden wel gedeeld) Waar heeft hij financieel recht op? Reactie infoteur, 02-04-2019
Hallo An,
Zodra uw zoon 21 jaar is, bent u niet meer verplicht om hem financieel te ondersteunen. Ook de gemeente hoeft hem niet te steunen, omdat hij namelijk recht heeft op studiefinanciering. Als uw zoon een zelfstandige woonruimte heeft, kan hij toch recht hebben op huurtoeslag om ze elk hun eigen voordeur hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kobalt, 29-03-2019 08:15 #141
Hallo, ik ben 27 jaar en volg een HBO-opleiding. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, omdat ik studievertraging heb opgelopen. Ik woon bij mijn stiefvader die een AOW heeft. Ik vraag mij af of ik in aanmerking kom voor een bijstandsuitkering? Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Reactie infoteur, 29-03-2019
Hallo Kobalt,
U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering. Als u een gezamenlijke huishouding hebt met uw stiefvader telt wel ook zijn inkomen mee voor de bepaling van de hoogte van het bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosalie, 16-03-2019 15:53 #140
Hoi,
Ik ben een studente laatste jaar mbo 4. Vanaf vorig jaar januari had ik geen recht meer op studiefinanciering maar ik kon nog wel lenen. Ik heb gekozen om te lenen. Maar ik vraag me af of ik aanmerking kom voor een bijstandsuitkering zodat ik de lening stop kan zetten.

Het punt is dat mijn ouders in de schuldsanering zitten. Heeft dat gevolgen voor hen? Als ik de aanvraag nu doe dan heb ik maar een korte tijd een uitkering, want ik wil in september beginnen met een nieuwe studie. Ik wik ook weten of ik nog extra kan krijgen voor de maanden dat ik geen uitkering heb gekregen maar er wel recht op had.

dankjewel! Reactie infoteur, 19-03-2019
Hoi Rosalie,
Als je 21 jaar of ouder bent, dan kunnen jouw inkomsten gevolgen hebben voor je ouders. Het recht op studiefinanciering sluit het recht op een bijstandsuitkering in de meeste gevallen uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 15-03-2019 11:50 #139
Uw artikel gaat over studeren voor jongeren onder 27 jaar. Als je 29 bent, getrouwd, 2 kinderen, jij en je vrouw hebben een uitkering, en je gaat met een studiefinanciering studeren. Is dit dan inkomen?
Het is namelijk zo dat de uitkering van beiden is stopgezet. Is dit terecht? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Anneke,
Eenmaal 27 jaar of ouder kan er recht op bijstand bestaan, maar de studiefinanciering wordt dan met de uitkering verrekend.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Davah, 11-03-2019 13:40 #138
Ik begin in September met een HBO deeltijd opleiding (1 dag per week). Zit nu nog in bijstand en ben van plan dat stop te zetten, omdat ik weet dat het niet samen gaat. Ik heb een inwonend volwassen kind dat ook verder studeert (HBO).
Door ziekte vele jaren aan de kant gezeten (afgekeurd) en wil door omscholing (van mijn keuze) weer langzaam ergens naartoe bouwen. Is het een probleem dat we beiden later met DUO te maken hebben? In mijn geval levenlangkrediet en mijn kinds geval een studiefinanciering/collegekrediet evt. aanvullend.
Is er verder iets dat ik/we ernaar moeten kijken? Reactie infoteur, 12-03-2019
Beste Davah,
Jullie kunnen beiden jullie verzoek bij DUO indienen, dat zou geen probleem moeten zijn. Zeer waarschijnlijk is ook uw inkomen geen belemmering voor de aanvullende beurs van uw kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caridwen, 06-11-2018 22:34 #137
Sinds ik een student werd krijg ik studentfinanciering, maar mijn Partner krijgt nog uitkering.
Mijn vraag is dat als ik een bijbaan wil krijgen naast mijn studie, zijn er gevolgen voor de uitkering van mijn partner aangezien we samenwonen? Reactie infoteur, 08-11-2018
Beste Caridwen,
Als u werkt en zo inkomen verwerft, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de uitkering van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 29-08-2018 23:00 #136
Hallo Zeemeeuw,

Ik krijg op dit moment een ww uitkering. In september ga ik beginnen met een voltijd studie waarvoor ik geld leen bij duo en een aanvullende beurs krijg. Heb ik dan nog recht op mijn ww uitkering?

Mvg Reactie infoteur, 30-08-2018
Beste,
Om niet gekort te worden op uw WW hebt u van het UWV toestemming nodig om te kunnen gaan studeren omdat u dan niet of minder beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelly, 27-07-2018 12:51 #135
Heb ik een WW- uitkering en daar heb ik recht op tot november als ik geen werk vind.
Alleen ga ik in september starten met een opleiding aan het hbo en dan heb ik recht op 391 euro "aanvullende beurs".
Behoud ik het recht op mijn WW zodra ik start met school?
Als ik het niet door geef komen zijn er dan achter?
Want ik ben tijdens school nog wel beschikbaar voor werk alleen een dag minder.
En ik woon op me zelf en heb inkomen nodig als de ww weg valt heb ik een probleem. Want ik wil niet lenen van duo.

Alvast bedankt voor het beantwoorden. Reactie infoteur, 28-07-2018
Beste Nelly,
De regel is dat u uw voornemen tot studie eerst voorlegt aan het UWV. Meestal is dit geen probleem, zeker als u zelf de studiekosten betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goerg, 19-07-2018 12:03 #134
Ik ga studeren op het HBO en daarnaast zou ik vanuit mijn bijbaan iets verdienen dan verdien ik bijna 1400€ in totaal. Kan ik dan met mijn vriendin die verblijfsvergunning in Duitsland heeft vrouw en haar naar Nederland halen? Reactie infoteur, 21-07-2018
Beste Georg,
Heeft uw vriendin de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft zij geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen (geldig paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan zij de nationaliteit heeft is dan voldoende). Maar de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van een ander EU-land is niet geldig in Nederland. Voor verblijf in Nederland zal dan ook in Nederland een verblijfsvergunning moeten worden aangevraagd. De IND kan u hierbij verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 03-07-2018 02:04 #133
Ik ga in augustus weer beginnen met een MBO 4 opleiding en dan ga ik stufie ontvangen. Maar ik heb ook recht op aanvullende beurs. Ik woon al 5 jr op mezelf, ik heb 3 kindjes onder de 5 en ik ben 25 jaar en alleenstaande moeder. Is het mogelijk dat DUO de inkomen van mijn moeder buiten beschouwing houd. Mijn moeder betaalt natuurlijk niet mee aan ook maar iets van mij, dus ook geen studiekosten. Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit? Reactie infoteur, 05-07-2018
Beste Anoniem,
Voor de basisbeurs wordt er niet gekeken naar het inkomen van de ouders, wel of je thuis- of uitwonend bent. Voor de aanvullende beurs wordt door DUO wel gekeken naar het inkomen van de ouders:

https://financieel.infonu.nl/geld/79353-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernice, 24-05-2018 13:13 #132
Mijn dochter kan niet studeren i.v.b. kinderen waarvan 1 speciale zorg nodig heeft. Nu is haar studiefinanciering stop gezet, maar ze krijgt geen uitkering.
Ze dreigt alles kwijt te raken. Ze staat straks op straat met kleine kinderen.
Wat kunnen we doen?er is spoed bij.
Met vriendelijke groet
Bernice lubberts Reactie infoteur, 27-05-2018
Beste Bernice,
Het beste neemt u contact op met de gemeente, die kan (tijdelijk) voor een vervangende woning zorgen. Als er geen recht is op studiefinanciering, ontstaat wel weer het recht op een bijstandsuitkering van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 19-04-2018 14:52 #131
Ik heb een bijstanduitkering en heb een nichtje die woont bij mij en haar kleine dochter. Zij gaat naar school en krijgt studiefinanciering inclusief de alleenstaande ouderkorting van DUO. Nu is mijn uitkering verlaagd met €550 en zegt de gemeente dat mijn nichtje moet mij dat bedrag geven. Zij krijgt in totaal €1000. Mag gemeente dat doen? Telt de €1000 ook mee? Wij zijn geen partners maar nichtje van elkaar. Reactie infoteur, 20-04-2018
Beste Marie,
Als er iemand bij uw woont (in dit geval met kind), wordt door de gemeente verondersteld dat die persoon ook in de huishouding bijdraagt. Dit probleem kunt u voorkomen door uw nichtje een deel van de woning te verhuren. Het is ook nog maar de vraag of uw nichtje wel recht heeft op de alleenstaande ouderkorting, nu ze zonder huur bij uw woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-04-2018 10:10 #130
Ik heb een bijstandsuitkering en heb een inwonend kind dat in oktober 21 wordt. Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn uitkering? Reactie infoteur, 06-04-2018
Beste Anna,
Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. K., 08-02-2018 16:52 #129
Ik ben sinds september 2017 begonnen met school (HBO opleiding). Naast mijn studie heb ik een bijbaantje (al 5 jaar zelfde baan). Nu is het zo dat ik niet meer kan functioneren (fysiotherapie keurt het niet goed en huisarts ook niet) omdat ik nu lichamelijke klachten heb. Ik wil dus stoppen met werken een tijdje, maar dit gaat wel ten koste van mijn inkomen. Ik ben thuiswonend en ben 27 jaar. Heb ik in dit geval recht op uitkering? Ik krijg wel studiefinanciering. Reactie infoteur, 10-02-2018
Beste A.K.,
Vanuit uw werk kunt u wellicht een uitkering krijgen of ziektegeld, de gemeente zal een bijstandsuitkering waarschijnlijk afwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lily, 08-01-2018 21:13 #128
Momenteel ontvang ik een WW-uitkering. In het ergste geval zal ik een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Ik heb een partner die studeert aan het HBO en studiefinanciering ontvangt. Samen hebben we twee kinderen. Ik neem aan dat de hoogte van de studiefinanc. invloed heeft op de hoogte van mijn uitkering. Welk gedeelte of percentage van de studiefinanc. wordt gezien als de norm voor levensonderhoud, studiefinanc is uiteraard ook bestemd voor betaling van het collegeld en vakliteratuur. Worden we gezien als een gezamenlijk huishouden, bijstandsnorm a 1409,xx. Of word ik gezien de situatie, gezien als alleenstaande moeder met kinderen, dit lees ik ook weleens. Reactie infoteur, 10-01-2018
Beste Lily,
Als u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebt, wordt u niet als alleenstaande gezien. Het normbedrag bedraag circa 863 euro (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Qais Alsahwi, 03-01-2018 14:35 #127
Ik krijg uitkering van de gemeente en mijn partner gaat studiefenanciering aanvragen. Wat is de hoogte van de lening die mijn partner kan aanvragen? Kan zij gewoon kiezen wat ze wil. Stel u voor dat zij 400€ p.m aanvraagt, zal de gemeente dat aanvullen tot de huidige uitkering. Of moet zij verplicht zo veel lening aanvragen zodat de gemeente zo min mogelijk betaalt? Graag hoor ik van u. Mijn groetjes Reactie infoteur, 04-01-2018
Beste Qais Alsahwi,
Zodra uw partner recht heeft op studiefinanciering, of ze die aanvraagt of niet, mag de gemeente de studiefinanciering meerekenen ter bepaling van uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Justme, 01-12-2017 18:52 #126
Ik ben een thuiswonende voltijd student. Door persoonlijke omstandigheden is mijn studie uitgelopen. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, noch recht op lenen via DUO. Mijn studie combineer ik met een bijbaan. Mijn vraag is: ben ik een kostendelende medebewoner van mijn ouders (die een uitkering ontvangen van de gemeente)? Of val ik onder de uitzondering? De uitzondering luidt: geen kostendelende medebewoner is de persoon die onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in art. 3.1. lid 1 of lid 2 Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering.

Relevante feiten zijn daarbij dat ik een studie aan het hoger onderwijs volg en bij aanvang van die studie wel recht had op studiefinanciering (lening en Ov-kaart). Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Justme Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Justme,
Als voldoet nog aan de eis dat u een studie volgt die recht op studiefinanciering kan (!) geven, dan bent u geen kostendeler. Wellicht is de gemeente wel geïnteresseerd in uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diyou, 29-11-2017 00:18 #125
Ik ben een thuiswonend student en mijn vader gaat een ww uitkering krijgen. hij heeft eerst in de wsnp gezeten en is hier bijna uit. ik heb altijd een aanvullende beurs gekregen omdat mijn vader niet bij kan dragen aan mijn studie. nu is mijn vraag of ik nog steeds die zelfde aanvullende beurs ga krijgen wanneer mijn vader een ww uitkering gaat krijgen. Want feitelijk verandert er niks in de situatie want hij kan nog steeds niet bijdragen aan mijn studie. Reactie infoteur, 29-11-2017
Beste Diyou,
DUO zal een herberekening maken en als het inkomen nauwelijks verandert, zullen er geen wijzigingen zijn voor de aanvullende studiebeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fer, 26-10-2017 17:50 #124
Ik ben student en ik ontvang een bijstandsuitkering. mijn vraag is of ik ook een studiefinanciering er bij kan aanvragen en of ontvangen met behoud van mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 27-10-2017
Beste Fer,
In de regel is de combinatie studiefinanciering en bijstanduitkering niet mogelijk. Bovendien moet de gemeente toestemming geven voor het volgen van een studie, omdat je beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Een gemeente mag wel een ontheffing verlenen, maar is daartoe niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 19-10-2017 10:28 #123
Beste Zeemeeuw,

Hoe zit het met het doorgeven van een wijziging?
In de huidige situatie word ik gezien als partner van persoon B, en heeft mijn inkomen invloed op de bijstand van persoon B, omdat er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Nu besluiten wij om per vandaag dit alles te separeren, zodat er geen sprake meer is van een gezamenlijk huishouden, en ik dus niet meer als partner word gezien (en ben trouwens ook geen kostendeler). Dit houdt in dat mijn inkomen geen invloed meer gaat hebben op de bijstand van persoon B. Mijn vraag is nu, als wij in een verklaring aangeven dat de wijziging per bijv. 20 oktober ingaat, betekent dit dat mijn inkomsten van NA 20 oktober niet meer van de bijstand worden gekort? Of geldt dit pas na 1 november of pas nadat het is goedgekeurd? Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Mari,
De gemeente kan een wijziging niet zo snel doorvoeren (het bedrag aan bijstand zal wel al betaald zijn deze maand), maar kan wel met een nieuw bedrag rekening houden voor de maand november als ze direct op de hoogte wordt gesteld. Een bijstandsuitkering wordt altijd achteraf betaald (20 november voor de maand november).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 16-10-2017 00:33 #122
Hallo,

Ik ben een 22 jarige uitwonende student met studiefinanciering. Daarbij leen ik ook nog. De persoon bij wie ik woon krijgt een bijstandsuitkering, maar ik betaal helemaal niet mee met de kosten van het huis. Dus in principe verblijf ik er gratis. Ik zou graag willen weten:
- wat voor invloed dit heeft op zijn bijstandsuitkering,
- en of er ook naar mijn inkomsten wordt gekeken
- of zijn bijstand wordt gekort door mijn inkomsten
- of ik als 'partner' wordt gezien, zonder dat er sprake is van een relatie of dergelijke. Reactie infoteur, 17-10-2017
Hallo Mari,
Uw studiefinanciering is een lening als u onder het nieuwe stelsel studeert en zou daarom niet moeten meetellen. Uw inkomsten kunnen wel een rol spelen als de gemeente jullie als partners ziet of vermoedt dat jullie een gezamenlijke huishouding hebben. Het is dan zaak om richting gemeente aan te tonen dat u uw eigen huishouding voert en jullie geen partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 27-09-2017 09:30 #121
Hallo,

Ik studeer. Maar mijn moeder, alleenstaand wonende in het buitenland, heeft een hartaanval gehad en ik heb haar drie maanden moeten verzorgen en moest daardoor mijn studie onderbreken. Heb ik recht op bijstand? Reactie infoteur, 28-09-2017
Hallo Ikke,
Als je recht hebt op een studiefinanciering, heb je helaas geen recht op bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Wiskamp, 25-09-2017 12:49 #120
Mijn client Muhammed heet een ww uitkering vanaf 1 juni 2017, hij heeft voor de maand juni
reeds geld gehad van het UWV en juli wordt uitbetaald. Vanaf 1 augustus heeft hij studiefinanciering (basis) heeft hij in augustus ook recht op een ww uitkering? Reactie infoteur, 26-09-2017
Beste Jan Wiskamp,
De hoogte van de WW-uitkering is onafhankelijk van het bedrag aan studiefinanciering, maar de geringere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan wel gevolgen hebben voor de hoogte en duur van de WW-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 17-09-2017 15:02 #119
Ik volg een hbo opleiding en woon op mezelf. Ik ontvang studiefinanciering, maar dat is niet genoeg om rond te komen. Nu is mijn vraag heb ik recht op een aanvullende uitkering? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Melissa,
Helaas niet. Daarom kiezen studenten er vaak voor om meer te lenen of wat geld bij te verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dallo, 05-09-2017 17:23 #118
Hallo. Ik ben mo ik ben 26 jaar oud en ik heb een vraag over studiefinanciering. Ik heb een uitkering. En ik krijg huurtoeslag en zorgtoeslag. En ik volg niveau 1 MBO en de gemeente betaalt de kosten van school, kan ik ook een basisbeurs aanvragen? Heb ik hier recht op of niet? Reactie infoteur, 07-09-2017
Hallo Dallo,
Als je niet eerder stufi hebt aangevraagd, heb je er nog recht op. Let wel op want als de uitkering een bijstandsuitkering is, kan de gemeente de uitkering stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 02-09-2017 11:10 #117
Ik ben sinds 16 juli werkloos en heb recht op 3 maanden UWV. In sept ben ik begonnen met HBO studie en krijg dan ook vanaf sept studiefinanciering. Heb ik over de maand sept ook recht op UWV? Reactie infoteur, 04-09-2017
Beste Mike,
Een ww uitkering en studiefinanciering kunnen gewoon samen gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 14-08-2017 10:15 #116
Hallo,
Ik ben 27 jaar en student van VIVES Brugge en ik doe de voltijdse opleiding rechtspraktijk. Ik woon wettelijk samen met mijn vriend die werkt en inkomen heeft rond 1800 per maand. Ik krijg niets van uitkering want ik ben geen werkzoekende door mijn studies en ook heen studiebeurs. Heb ik dan recht op studiefinanciering?
Met vriendelijke groeten, Marie Reactie infoteur, 14-08-2017
Hallo Marie,
U kunt het beste bij DUO navragen of uw studie bij VIVES u ook recht geeft op studiefinanciering. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de studie niet in Nederland voor handen is in de buurt van uw woonomgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 29-06-2017 10:57 #115
Hallo,
Ik ben 26 jaar en volg via het VAVO Lyceum (ROC van Twente) het HAVO. Ik woon op mezelf en de kosten stijgen mij de pan uit, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bijzondere bijstand als het gaat om het vergoeden van bv. mijn boeken- of lesgeld?

Ik ben al 3 jaar depressief en er is een identiteitsstoornis geconstateerd hiervoor in behandeling bij een psycholoog. Dit kost geld en ik kan het bijna niet meer betalen. Zoals het er nu voorstaat moet ik rondkomen van 88 euro per maand. Extra werken gaat niet ivm de drukte op school en mijn 'gemoedstoestand'. Ik werk zowaar dat kan elke vakantie en in het weekend, echter levert dit mij niet genoeg geld op. Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo Bart,
U kunt een aanvraag doen bij uw gemeente. Overigens geeft een gemeente meestal geen bijstand als er ook recht op studiefinanciering bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 16-06-2017 12:00 #114
Goedemorgen,
Ik ben 23 jaar en sta momenteel nog ingeschreven bij mijn ouders. Ik volg een HBO opleiding die nu nog bekostigd wordt door mijn ouders, dit is volgend jaar echter niet meer zo. Ik wil mij inschrijven bij mijn vriend maar hij zit in een schuldbetalingsregeling waarbij maandelijks geld ingehouden wordt zodat hij net voldoende overhoudt voor boodschappen en het aflossen van zijn vaste lasten. Wat heeft dit voor gevolgen voor zijn kosten als ik mij inschrijf bij hem? Ik ontvang geen studielening is het mogelijk of een uitkering te ontvangen of om enkel geld te lenen volgens het leenstelsel?
En hoe zit het hierin met het meenemen van het salaris van je ouders als je uitwonend bent? En hoe zit het als je gaat trouwen wordt dan het salaris van je ouders nog steeds meegenomen? Reactie infoteur, 22-08-2020
Beste Charlotte,
Als u onder het nieuwe studiestelsel valt, is er geen verschil tussen de lening voor een thuiswonende of uitwonende student. Het inkomen van uw ouders speelt wel een rol voor de aanvullende beurs die alleen beschikbaar is wanneer de ouders een relatief laag inkomen hebben:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasemin, 13-05-2017 06:46 #113
Goedemorgen,

Ik ben 23 jaar en woon op dit moment bij mijn vader in die een alleenstaande uitkering krijgt. Omdat ik op dit moment recht heb op studiefinanciering, heeft dit geen gevolgen voor mijn vaders uitkering. Maar mijn recht op studiefinanciering is bijna op (1 september 2017). Het probleem is dat ik daarna nog 1 jaar aan de hbo moet studeren. In de brief van DUO die ik recent heb gekregen staat 'Je hebt vanaf 1 september 2017 geen recht op prestatiebeurs. Je kunt nog wel LENEN'.

Houdt dit dus in dat mijn vaders uitkering vanaf 1 september 2017 wordt gekort omdat ik dan als kostendeler wordt gezien.
Of word ik niet als kostendeler gezien, vanwege Artikel 19a lid 1 sub d-1 Participatiewet (Kostendelende bewoner) waarin staat:

In deze paragraaf wordt onder kostendelende medebewoner verstaan de persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en NIET:

d. een persoon is die:

1°. onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering;

En vervolgens staat in artikel 3.1, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 hierover:

2 Studiefinanciering bestaat voor een opleiding in het hoger onderwijs uit een basislening, een aanvullende beurs of aanvullende LENING en collegegeldkrediet, en kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend in de vorm van:
a. een gift;
b. een prestatiebeurs; of
c. een LENING.

Ik wil dus weten of mijn vader wel of niet gekort wordt op zijn bijstandsuitkering als ik thuis blijf wonen? Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Yasemin,
Zolang u als student recht hebt op studiefinanciering, telt u niet mee voor de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els Phoelich, 08-05-2017 15:19 #112
Heeft de ww invloed op de studiefinanciering? Of staat dit er los van? Reactie infoteur, 08-05-2017
Beste Els Phoelich,
Als u studeert onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering (met studievoorschotten) is er geen bijverdiengrens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 12-04-2017 12:10 #111
Goedemorgen ik had een vraagje.
Ik ben 20 jaar en ik begin binnenkort aan een versnelde opleiding capabel MBO. Ik heb dan recht op een studiefinanciering, maar ik moet me uitschrijven en heb niemand waar ik kan wonen. Dus wilde ik graag weten of ik dan recht heb op een woning én op een uitkering om de kosten te kunnen betalen (naast de studiefinanciering). Reactie infoteur, 13-04-2017
Beste Sarah,
U hebt recht op een woonplek, maar vaak zijn daarvoor wachtlijsten. Een bijstandsuitkering wordt niet gegeven als u recht hebt op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 06-04-2017 07:33 #110
Mij is niet helemaal duidelijk hoe dat staat als iemand een partner heeft met een oude wajong en de andere persoon een studiefinanciering krijgt. Dit levert volgens jullie geen problemen op in de korting. Maar wordt wel als inkomen gezien? De persoon moet de studiefinaciering toch terug betalen?
Een andere vraag is : Kan iemand die een studiefinanciering krijgt, maar die in kleine mate is toegekend maar niet voldoet aan de kosten die nodig zijn voor de opleiding, een stuk uitkering ontvangen, wanneer de partner een oude wajong heeft >? De persoon van de studiefinanciering is onder de 27 jaar Reactie infoteur, 09-04-2017
Beste Inge,
Studiefinanciering wordt niet als extra inkomen gezien, maar als een mogelijkheid om minder van de gemeente te krijgen. Als een ander betaalt of als er op een andere manier geld beschikbaar is, hoeft de gemeente minder bij te plussen. Zie het als een bezuiniging voor gemeenten. De gemeente kan altijd bekijken of wat er het huishouden aan geld binnenkomt voldoende is of niet en of er dan toch extra geld beschikbaar zal worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. A., 17-02-2017 04:55 #109
Hallo, Ik heb een vraagje. Ik heb een kind van 21 maanden en ben zelf 27 jaar. Vorig jaar fulltime begonnen met mijn masters. Begin dit helaas is mijn studiefinanciering gestopt. Is er mogelijkheid om uitkering te vragen bij de gemeente? Reactie infoteur, 19-02-2017
Hallo N.A.,
Als u geen recht meer hebt op studiefinanciering, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. E., 13-02-2017 17:07 #108
Hallo ik heb ook een vraag. Ik wil straks weer een opleiding gaan doen en heb nog recht op studiefinanciering. Ik ben getrouwd en mijn man werkt fulltime, heb ik dan wel recht op aanvullende beurs? Of krijg ik alleen de basisbeurs…?
Mvg, D.E. Reactie infoteur, 15-02-2017
Hallo D.E.,
U hebt in ieder geval recht op de basisbeurs en lening. Of u ook recht hebt op een aanvullende beurs, is afhankelijk van het inkomen van uw ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. S., 04-02-2017 16:00 #107
Hallo een vraagje. Mijn dochter heeft in 2014 een wajong uitkering gehad daarnaast heeft ze in de vakantie een paar weken gewerkt. Alles keurig bij de belasting opgegeven en bericht terug gehad dat er voor de rest geen verrekeningen zijn. Nu komt duo dat er nog over 2014 het verdiende bedrag van het vakantiewerk terug moet worden betaald. Er is te veel bijverdiend volgens duo, maximaal bedrag studie financiering + studenten reis product + aanvullende beurs. Aanvullende beurs had ze niet dus ong 2552 euro. Wat ik niet snap is dat we hebben afgerekend met de belastingdienst en komt duo nog eens achteraf? Kan dit mag dit?
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 07-02-2017
Hallo J.S.,
DUO en de Belastingdienst zijn twee verschillende instellingen met ook verschillende taken. Nu DUO de gegevens van de Belastingdienst heeft, kan DUO bepalen of er te veel studiefinanciering is gegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. S., 31-01-2017 17:38 #106
Hallo,

Ik ben een student van het MBO & kom helaas niet in aanmerking voor studiefinanciering (ik heb mijn limiet bereikt van 4 jaren). Ik kan ook geen lening aanvragen omdat ik niveau 2 doe.
Bij de gemeente heb ik ook een bijstand aangevraagd, maar ben daarop afgewezen. Ik krijg niks van nergens een inkomen… Enige oplossing? Reactie infoteur, 03-02-2017
Hallo F.S.,
Een bijstandsuitkering is mogelijk vanaf 18 jaar als u geen recht meer hebt op studiefinanciering. Wellicht is een bijbaantje mogelijk?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. R., 17-01-2017 15:55 #105
Hallo,

Ik wil op korte termijn verhuizen om samen te wonen met mijn vriendin. Ik heb op het moment een bijstandsuitkering inwonend. nu heb ik informatie kunnen opvragen in de gemeente waar ik naartoe wil verhuizen over of mijn vriendin (student met studiefinanciering) haar inkomen wordt mee berekend met de hoogte van mijn uitkering uitwonend. Ik heb te horen gekregen dat dit niet het geval is.

nou woont mijn vriendin ook samen met haar broer (ook een student, maar geen recht meer op studiefinanciering, hij leent) mijn vraag is, valt hij nou onder de kostendelersnorm? er staat namelijk in de uitzonderingsregels dat studenten niet worden meegerekend Reactie infoteur, 19-01-2017
Hallo A.R.,
Studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. T., 12-01-2017 12:34 #104
Hallo, ik woon samen met mijn vriend. alleen heb nog geen studiefinanciering uitwonend aangevraagd omdat mijn vriend in de uitkering zit, als ik het aanvraag heeft dat dan gevolgen voor de uitkering van mijn vriend? Reactie infoteur, 14-01-2017
Hallo J.T.,
Als uw vriend en u op hetzelfde adres staan ingeschreven en een gezamenlijke huishouding hebben, telt uw studiefinanciering mee voor de bepaling van de bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 12-01-2017 01:18 #103
Hallo,

Ik woon bij mijn zus uitwonend maar ga weer bij mijn moeder wonen. Ik ben 19 jaar en zit op het mbo en krijg studiefinanciering met een lening van 173 euro nog iets. En ik heb een bijbaantje ernaast. Mijn moeder heeft een bijstanduitkering. Heeft dit gevolgen voor mijn moeders uitkering? En is studiefinanciering een inkomen hoeveel mag ik bijverdienen los van studiefinanciering? Reactie infoteur, 14-01-2017
Hallo Kim,
Studiefinanciering is fiscaal gezien geen inkomen. U mag in 2017 maximaal € 14.215,75 bijverdienen zonder de studiefinanciering te verliezen. Voor de bijstandsuitkering van uw moeder zou uw inkomen ook niet moeten meetellen totdat u 21 jaar bent. U bent geen partner van uw moeder maar een inwonend kind, een huisgenoot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 21-12-2016 11:59 #102
Hallo,

Ik heb mijn HBO-opleiding afgerond. Hiervoor heb ik 4 jaar lang studiefinanciering (geen lening) ontvangen. Nu ben ik op de universiteit begonnen met een pre-masterprogramma, dit duurt 2 jaar lang. Ik ben inmiddels werkloos te komen staan. Ik heb nog wel het recht om 3 jaartjes van DUO te lenen voor mijn tweede studie. Heb ik nu recht op bijstand of iets soortgelijks of verplicht UWV mij dan nu om te gaan lenen en met een schuld te zitten? Reactie infoteur, 23-12-2016
Hoi Koen,
De gemeente zal uw bijstandsaanvraag zeer waarschijnlijk afwijzen, omdat u nog bij DUO geld kunt lenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjob, 14-12-2016 03:22 #101
Hallo,

Ik heb een vraag en hoop via deze weg geholpen te worden. Ik ben 26 jaar oud. Per febr. 2017 zal mijn studiefinanciering gestopt worden aangezien ik dan klaar zal zijn met studeren. Het enige is dat ik rond die periode hoogzwanger ben en niet gelijk kan beginnen met werken. Ik ben getrouwd, mijn man werkt maar zijn inkomen is echter niet genoeg voor ons levensonderhoud. Op welke uitkering/subsidie heb ik recht? Tot wanneer? En hoe kan ik dat allemaal opvragen? Reactie infoteur, 17-12-2016
Hallo Sjob,
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onmyown26, 07-12-2016 09:29 #100
Hallo,
Ik heb een vraag. Ik ben alleenstaande moeder van twee kids en ben 26 jaar. Ik heb een heftige tijd achter de rug (ex met verslaving) en loop hiervoor sindskort bij psycholoog. Ik ben sindskort begonnen met een studie maar bij nader inzien is dit voor mij niet te doen aangezien ik een uur moet reizen met openbaar vervoer om op school te komen daarnaast gaat de kinderopvang pas om half acht open en ik moet minimaal al om 7 de deur uit wil ik op tijd komen. Hierdoor zie ik het somber in om de opleiding te kunnen afronden. Ik ontvang nu studiefinanciering. Is er een mogelijkheid dat ik mij toch kan melden bij sociale dienst voor een bijstand uitkering of heb ik hier simpelweg geen recht op? Ik weet momenteel niet waar ik goed aan doe en wat ik het beste kan doen… Hopelijk kan iemand mij verder advies geven. Alvast bedankt!
Mvg R Reactie infoteur, 09-12-2016
Hallo Onmyown26,
Als er recht bestaat op studiefinanciering omdat u studeert, is er geen recht op een reguliere bijstandsuitkering. Soms is wel bijzondere bijstand mogelijk bij uw gemeente, maar dat wordt van geval tot geval bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 01-12-2016 17:03 #99
Hallo,

Ik ben alleenstaand ouder en heb een gedeeltelijke Wao-uitkering plus een toeslag van het UWV, waarmee mijn inkomen aangevuld wordt tot het sociaal minimum. Mijn 18 jarige zoon volgt sinds enige maanden een mbo-opleiding en ontvangt studiefinanciering. Mag hij naast zijn stufi nog een bijbaantje nemen of wordt dit dan gezien als extra inkomen waardoor mogelijk de toeslag op mijn uitkering wordt verlaagd? Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 04-12-2016
Hallo Ingrid,
De aanvulling die u krijgt kan worden verlaagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 01-12-2016 13:12 #98
Hallo
Ik studeer momenteel op het MBO en ik heb de maximale aantal jaren ontvangen waar door ik nu alleen nog maar recht hebt op een lening. Ik en me partner wonen samen en hebben 2 kinderen, mijn partner die ontvangt bijstandsuitkering alleen word ik nu gedwongen om het maximale te lenen van DUO en daardoor wordt zij afgekort op haar uitkering op basis van ( gedwongen lening). klopt dit? graag uw advies dank alvast. Reactie infoteur, 02-12-2016
Hallo Ben,
Als u recht hebt op studiefinanciering, kunt u verplicht worden om maximaal van uw studiefinanciering gebruik te maken wat ten koste gaat van de bijstandsuitkering van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 01-12-2016 01:16 #97
Hallo
Ik had werk bij de horeca. Door een conflict met mijn baas heb ik zelf ontslag genomen. Heb ik recht op een ww uitkering? Mijn vrouw heeft wia uitkering, ze krijgt 1300€. We kunnen niet rond komen. Kunnen we toevoeging vragen? Reactie infoteur, 02-12-2016
Hallo Ali,
Voor een WW uitkering mag u niet verwijtbaar werkloos zijn. U kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline, 28-11-2016 01:44 #96
Hallo. Ik ben 33 ik ontvang een wia uitkering van uwv. Ik heb een chronische ziekte. Ik ben gehuwd. Mijn man is een tijdje geleden werkloos. Heeft een rughernia en krijgt een ww uitkering. Ik wil studeren via een nti thuisstudie. Heeft dat gevolgen op mijn uitkering? Ik wil liever niet dat uwv er achter komt want ben ik bang dat ze mijn uitkering stop zetten. Ik zit namelijk met een kindje van een jaar. Reactie infoteur, 29-11-2016
Hallo Pauline,
Met een wia uitkering mag u studeren. Officieel moet het UWV hiervan op de hoogte worden gesteld omdat ze willen nagaan of de studie een mogelijke re-integratie bevordert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Ligtenberg, 25-11-2016 21:22 #95
Mijn dochter is 23 jaar en studeert op de universiteit. Door haar chronische ziekte (borderline), kan ze naast haar studie geen bijbaantje nemen. daar heeft ze absoluut geen kracht meer voor over. Bestaat er nog een potje voor deze gevallen. Reactie infoteur, 28-11-2016
Beste Jan Ligtenberg,
Als uw dochter recht heeft op studiefinanciering is er geen recht op gewone bijstand maar kan er wel een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand (de gemeente hoeft dit niet te doen). Zorg voor een attest van de huisarts.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 04-11-2016 09:10 #94
Hallo, ik volg een thuisstudie waardoor ik ook makkelijker ruimte kan maken om daarnaast te werken. Voor deze studie krijg ik ook studiefinanciering. Nou heb ik een halfjaar ook flink kunnen werken, maar nu zit ik dan weer even zonder werk. Ik heb ook een WW-uitkering aangevraagd, deze heb ik ook gekregen. Maar mag ik beide wel tegelijk hebben? Reactie infoteur, 06-11-2016
Hallo Roos,
Ja beide mag als u op hbo niveau studeert onder het nieuwe studiestelsel, maar u hebt waarschijnlijk geen recht op de inkomensafhankelijke aanvullende studiebeurs. In het mbo mag u in 2016 maximaal tot € 13.989,13 bijverdienen in een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ll, 03-11-2016 18:17 #93
Hallo, ik heb aanvraag op ww gedaan gebaseerd op 33 uur p/w. Aangezien ik aankomend jaar naar school wil gaan, ben ik alleen vrijdagavond en zaterdags beschikbaar. Dus ook lager inkomen qua ww. Ik ben 27 jaar en gehuwd/uitwonend. Wat zou ik ontvangen qua studiefinanciering en aanvullende beurs? Waar heb ik nog recht op? Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Ll,
De bedragen verschillen voor het mbo en hbo:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jamilla-Aaliyah, 26-10-2016 23:24 #92
Hallo,
ik moet door omdstandigheden uitwonend gaan wonen, nu heeft mijn oma een mooie grote kamer over. mijn oma heeft een uitkering heeft het dan effect op haar uitkering als ik als uitwonende bij haar intrek?

hoop gauw antwoord te krijgen/ Reactie infoteur, 30-10-2016
Hallo Jamilla-Aaliyah,
Tot de leeftijd van 21 jaar heeft dit geen gevolgen, zolang je maar je eigen huishouding voert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tekin, 18-10-2016 16:47 #91
Hallo, ik heb een vriendin die woont in een studio voor studenten, ze krijgt uitwonenden duo, maar ze komt niet rond. Ze heeft verschillend werk verricht, maar ze kon het niet aan, het werd allemaal te zwaar voor haar. Ze kon moeilijk en werk en school met stage samen doen, daarom werd ze ook steeds ontslagen, kan zij misschien naar het jongerenloket om een uitkering aan te vragen voor aanvulling voor haar duo? Reactie infoteur, 23-10-2016
Hallo Tekin,
De gemeente zal geen aanvulling geven omdat die van mening is dat uw vriendin bij DUO geld kan lenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 06-10-2016 19:17 #90
Mijn zoon is 22 en woont op kamers, hij is gestopt met studie, niet het gehaald, heeft geen werk dus geen inkomen maar wil daar graag blijven wonen. Hij woon de daar eerst met zijn vriendin maar dat is uit. Heeft hij recht op een uitkering? Hij moet ook zijn zorgkosten betalen. Hij solliciteert wel maar zonder succes. Kan hij een bijstandsuitkering aanvragen of een andere? Reactie infoteur, 09-10-2016
Beste Anja,
Hij kan inderdaad een bijstandsuitkering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soufyan, 01-10-2016 23:49 #89
Hey,
ik had een vraag, mijn moeder beschikt over een uitkering. Ik krijg ook studiefinanciering met een aanvullende beurs. Mijn vraag is hoeveel geld ik per jaar eigenlijk kan maken? Hoop dat ik snel word geholpen.

groetjes,
Soufyan Reactie infoteur, 03-10-2016
Hey Soufyan,
Vanaf 21 jaar gaat de kostendelersnorm gelden (je wordt gezien als medebewoner), daarvoor kan er een effect zijn via de vermogensvrijstelling voor je moeder, die daalt naar € 5.920.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 27-09-2016 22:27 #88
Mijn dochter wordt in november 21. Zij doet MBO 4 en woont daarvoor op kamers in Nederland, en ze ontvangt een studiebeurs voor uitwonenden (ca. 266 per maand). Als ouders vullen wij natuurlijk aan voor haar huur, studiekosten en kosten voor levensonderhoud, een kleine 500 euro per maand. Nu zijn we straks natuurlijk niet meer onderhoudsplichtig, en het spaargeld raakt ook een beetje op, maar ze moet nog 2,5 jaar naar school. Heeft zij recht op een aanvullende beurs ondanks dat daarvoor nu ons inkomen te "hoog" is (een tientje ofzo) of kan ze aanspraak maken op bijstand? Of zijn we gedwongen nog twee en een half jaar krom te liggen? Want van 266 euro kan ze natuurlijk niet rondkomen… Reactie infoteur, 28-09-2016
Beste Moeder,
Uw dochter heeft vier jaar recht op een beurs, waarbij de aanvullende beurs afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Bijstand en recht op studiefinanciering gaan voor haar helaas niet samen. Die 266 euro is geen vetpot en daarom proberen vele studenten nog iets bij te verdienen. Dan is het wel zuur dat uw inkomen maar een tientje te hoog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 23-09-2016 01:42 #87
Als ik hier alleen een slaapplaats heb, maak ik alsnog gebruik van zijn huis.

Ik had een alleenstaand bijstandsuitkering aangevraagd. Ik heb een gesprek gehad bij de gemeente, hier heb ik dus vragen gekregen, een paar willekeurige zoals: Gebruik je de hele woning? Maak je soms het huis schoon? Koken jij en jouw broer samen?

Ik had gezegd dat ik gebruik maak van zijn hele woning, heb wel eens stof gezogen en afgestoft, koken niet samen… enz. Van dit soort vragen kreeg ik, (alhoewel ik nooit het gesprek als "serieus" had beschouwd dat het veel invloed had op het niet krijgen van mijn uitkering). Er staan er een beetje verzonnen dingen bij waarbij ik iets niet met zekerheid kon antwoorden.

In het rapport staat dat ik het huishouden doe en gebruik maak van zijn voorzieningen, dus wordt het als een Gezamenlijke Huishouding gezien. Alhoewel ik zei tegen hun dat ik wel van plan was om hem terug te betalen zodra ik een inkomen heb. En was ook bereid een contract te maken met mijn broer over het betalen van de helft van de huur.

PS: wordt een langdurig depressie van 9 jaar, met daarbij een angststoornis niet gezien als een "ziekte"? En kan ik in een bezwaarschrift een nieuwe afspraak maken om mijn verhaal opnieuw te doen? Met geen kijk op het informatie van vorig keer.

Met vriendelijke groet,
Ben Reactie infoteur, 23-09-2016
Beste Ben,
Dat begrijp ik, wie dat niet zo invult, krijgt waarschijnlijk wel een bijstandsuitkering. Ook een depressie of angststoornis kan worden gezien als ziekte, maar dan moet een arts dat wel even op papier zetten. U kunt altijd aangeven dat u de vragen niet goed begrepen had en wat zenuwachtig was en daardoor waarschijnlijk een aantal zaken niet goed hebt ingevuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 21-09-2016 17:31 #86
Volgens de gemeente heb ik geen recht op een bijstandsuitkering omdat ik gebruik maak van zijn hele woning, dus is de bijstandsuitkering afgewezen omdat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Ik zit met mijn vaste lasten zoals ziektekosten, wegenbelasting, autoverzekering, medicatie etc. Elke maand moet ik geld lenen van familie "dat terugbetaald moet worden" dit wordt door mijn broer uitgeleend (niet dezelfde broer als waar ik bij inwoon) en de schulden lopen aardig op.

Medisch kan ik momenteel niet mijn MBO studie hervatten aangezien ik een angststoornis heb ontwikkeld en in behandeling ben met de huisarts, poh ggz, en word binnenkort bij een GGZ uitgenodigd voor een behandeling met een psychiater.

Ik zou echt niet weten wat ik nu moet doen, misschien een Wajong uitkering aanvragen of iets in die richting, of een ander soort uitkering voor arbeidsongeschiktheid omdat ik in behandeling ben.

Met vriendelijke groet,
Ben Reactie infoteur, 22-09-2016
Beste Ben,
Maar als u daar nou alleen een slaapplaats hebt? Een wajong uitkering is voor iemand met een ziekte of handicap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 19-09-2016 15:55 #85
Hallo,
Ik deed een Flex opleiding ICT medewerker niveau 3, in het laatste jaar kreeg ik problemen dat als vervolg had dat ik werd uitgeschreven voor mijn gezondheid.

Ik blijk een angst stoornis te hebben en lijd aan depressie en slik veel medicatie. Hierdoor is mijn studiefinanciering gestopt. Volgens de dokter en het GGZ lijd ik ook "te veel zorgen maken vanwege onstabiele thuisomgeving". Ik woon nu bij mijn broer, hij heeft een huurwoning en ik heb woon daar nu. Ik heb geen werk en kan dit ook niet vanwege zware medicatie en behandeling met GGZ en binnenkort een knieoperatie. Ik heb mij aangemeld voor een bijstandsuitkering maar die werd afgewezen door dat ik een gezamenlijke huishouding voer met mijn broer (artikel 3, lid 3 Participatiewet)

Ik had mij bij traject Workfast niet hoeven te zoeken naar een baan vanwege mijn "tijdelijke aandoening" en heb all formulieren en alles ingeleverd naar behoren.

Ik heb vaste lasten en ik moet lenen bij familie om te kunnen betalen. Dus ik heb geen studiefinanciering meer, geen bijstandsuitkering en kan momenteel niet werken qua gezondheid. Kunt u mij vertellen op welke uitkering ik recht heb?

Alvorens bedankt,
Ben Reactie infoteur, 21-09-2016
Hallo Ben,
Maar hebben jullie wel een gezamenlijke huishouding? Als dat niet zo is, hebt u gewoon recht op een bijstandsuitkering. U zou uw broer ook een kleine huur kunnen betalen zodra u een uitkering krijgt en ook die zou deels vergoed kunnen worden door de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorieke Kingma, 12-09-2016 22:45 #84
Hallo,
Ik doe een volwassenopleiding. 1 dag in de week naar school, de rest moet je thuis doen. En daarnaast werk ik nog. Nu moet ik in februari stage lopen, waarbij je 4 dagen stage loopt, 1 dag school en daarnaast nog leren. Werken wordt deze maanden lastig. Mijn vraag is dus of ik in aanmerking kan komen voor iets? Ik woon samen met mij vriend. Hij heeft geen inkomen en geen uitkering. Dat zou betekenen dat we zo'n 5 maanden geen inkomen hebben. Ik hoop dus heel erg dat ik in aanmerking kom voor iets.

Groeten Jorieke Reactie infoteur, 13-09-2016
Hallo Jorieke Kingma,
Uw vriend kan een bijstandsuitkering aanvragen, u kunt wellicht een voorschot krijgen van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 19-08-2016 14:21 #83
Hallo,

Mijn vriend krijgt sinds deze maand een ww uitkering voor 3 maanden, maar dit is zo weinig dat hij moet worden aangevuld door de bijstand. Ik ga naar school en krijg studiefinanciering waarbij ik niet leen.
Nu wil ik met mijn vriend gaan samenwonen in zijn huis en nu vroeg ik me af of dit invloed heeft op zijn ww uitkering of zijn aanvullende bijstandsuitkering (die nog moet worden goedgekeurd) Zoja, hoeveel zou dat kunnen zijn?
Ik had namelijk gelezen dat de bijstand er vanuit gaat dat je tot het maximale leent met studiefinanciering (bij nieuwe leenstelsel 1000), want dat zou betekenen dat hij geen (bijstands)uitkering meer zou krijgen toch?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 20-08-2016
Hallo Yvonne,
De stappen zijn als volgt. Uw vriend heeft recht op bijstand voor een alleenstaande. Vervolgens wordt uw maximale studiefinanciering bij dit inkomen meegeteld. Als deze som hoger is dan de bijstand voor gehuwden, wordt de uitkering van uw vriend met dit bovenmatige gekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Connie, 15-08-2016 23:35 #82
Als ik 21 ben en geen contact met mijn ouders heb, uitwonend ben, mag duo mij het recht op een aanvulde tegemoetkoming ontkennen? Want in principe hebben je ouders tot je 21ste alimentatieverplichting.

Ik heb ook gemerkt dat ik studiefinanciering heb ontvangen van 11000 euro over 2 jaar en 9 maanden. (11000:33=360, dit is best weinig aangezien ik op mezelf woonde en wegens conflicten met mijn vader geen ondersteuning kreeg.) Mijn lening buiten de beurs komt op 12000 euro (al is tijd heb ik dus ongeveer 350 geleend, maar hier wist ik niets van af, ik ging er vanuit dat ik 178 leende en de volledige aanvullende beurs kreeg.)

Kan ik er met terugwerkende kracht voor zorgen dat ik toch de aanvulde beurs krijg en de lening wordt herzien? Reactie infoteur, 17-08-2016
Beste Connie,
DUO wil graag het inkomen van uw ouders weten om een goede berekening te kunnen maken van het bedrag waarop u recht hebt. Als er problemen zijn met de ouders, kunt u DUO aangeven dat u niet aan die gegevens kunt komen, maar dat wil nog niet zeggen dat DUO toch eerst nog dieper gaat graven om er toch achter te komen.
De basisbeurs uitwonend onder het oude studiestelsel lag jaren lang tussen de 250 en 300 euro. Daarnaast kon er worden bijgeleend. Lenen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Connie, 15-08-2016 23:06 #81
Ik ben 21 jaar en krijg een bijstand van 604 euro per maand. Ik wil heel graag weer een opleiding volgen, mag dat met een bijstand uitkering? Stel dat ik de vavo (havo-1-jarige opl) ga volgen en een tegemoetkoming krijg van 112 euro. (Ik ben uitwonend maar krijg alleen 112 omdat mijn vader veel verdient maar hij ondersteunt me niet en ik heb geen contact met hem.) Heeft het volgen van de opleiding en eventueel de tegemoetkoming gevolgen voor mijn bijstand? (Of kan ik beter aan werkplein vragen dat ze mijn opleiding die ik niet heb afgemaakt (mbo-4) te financieren?) Het is een particuliere opleiding. Ik kan extraneus aanvragen maar dan moet ik 1600 euro voldoen. Dat geld heb ik niet. Reactie infoteur, 17-08-2016
Beste Connie,
Zodra u recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten, vervalt de bijstandsuitkering. Dat is bij een lage tegemoetkoming wel zuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koning, 01-08-2016 19:59 #80
Beste,

Mijn studiefinanciering is inmiddels al op. Ik hoef nog maar 1 jaartje aan de hbo te studeren. Maar ik wil zo snel mogelijk met iemand samenwonen, die persoon studeert ook nog. Is het mogelijk dat ik in aanmerking kom voor een bepaalde uitkering omdat mijn basisbeurs is verbruikt (4 jaar)? Reactie infoteur, 03-08-2016
Beste Koning,
Zolang u recht hebt op studiefinanciering (beurs, lening) hebt uzelf geen recht op een uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tetsje, 25-07-2016 09:48 #79
Op het moment ben ik werkzaam op een camping en verdien ong 500 per maand. Ik woon op mezelf en ga in sept. weer naar school, ontvang dus ook studiefinanciering. Mijn vraag is mag ik naast mijn studiefinanciering ook die drie maanden qw ontvangen waar ik recht op heb? Reactie infoteur, 25-07-2016
Beste Tetse,
Naast de studiefinanciering volgens het nieuwe stelsel mag u gewoon bijverdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 14-07-2016 21:49 #78
Een vraag; ik word 21 en wil weer terug bij mijn ouders wonen. Ik wil weer mijn MBO studie oppakken. Daarvoor kan ik studiefinanciering krijgen. Maar mijn ouders hebben een bijstandsuitkering. Worden zij daarop dan ingekort omdat ik studiefinanciering ontvang voor mijn studie? Reactie infoteur, 16-07-2016
Beste K,
Dat heeft in dit geval geen gevolgen voor uw ouders (niet alleenstaand, geen kostendelersnorm).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 31-05-2016 18:46 #77
Hoi,

Ik ben 23 jaar, student op het MBO met een bijbaantje ( verdient heel weinig ) opzoek naar een huisje via de woningbouw. Ik heb uitgerekend dat ik het met stufi en mijn bijbaan niet helemaal ga redden. Is er een mogelijkheid voor mij dat ik een uitkering aanvraag? Zo ja, hoe moet ik dat dan doen?

Bedankt! Reactie infoteur, 01-06-2016
Hoi T,
Als je recht hebt op stufi is er helaas geen recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 26-05-2016 09:32 #76
Beste,

Ik ben 25 jr. Alleenstaande moeder van 2. Zoon van 4 en dochtertje van 1 maand. Ik woon in een huurhuis. Ik heb vanaf augustus geen recht meer op studiefinanciering. Ik heb de jongerenlocket gesproken omdat ik nu al de aanvraag voor uitkering wou doen zodat het zou aansluiten met mijn studiefinanciering. Aangezien ik nu moeilijk kan gaan werken. Daarbij heb ik ook weinig werk ervaring. Zij geven aan dat ik pas augustus de aanvraag uitkering kan doen. Waardoor ik dan ongeveer 10 tot 12 weken zonder inkomen kom te zitten. Verder geven ze aan dat ik moet gaan sparen om in die weken mijn huur te kunnen betalen. Ik zit in de schuldhulp en krijg leefgeld. veel blijft er niet over. Mijn vraag is klopt dit. dat je niet van te voren uitkering aanvragen als je al een brief hebt die zegt dat je per augustus geen recht meer hebt op studiefinanciering? Reactie infoteur, 27-05-2016
Beste Kim,
Als in augustus een bijstanduitkering aanvraagt (u bent jonger dan 27), dan moet u eerst vier weken intensief op zoek naar een baan voordat u er recht op hebt. Maar u hebt ook jonge kinderen en kunt daarvoor dispensatie krijgen. Ga dus een langs bij uw gemeente om te zien wat er voor u mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelmer, 13-05-2016 12:15 #75
Beste,

Ik ben 25 jaar en heb geen recht meer op de basisbeurs. Echter heb ik nog een jaar HBO-onderwijs voor de boeg.
Ik ben op zoek naar een eigen woning maar heb nu dus 0 inkomen, doordat ik nu op kamers woon leen ik bij duo maar ik vraag mij af of ik nu recht heb op enige bijstand. Is de gemeente verplicht om mij deze te verlenen of word ik verplicht om mij in de schulden te werken door te blijven lenen? Reactie infoteur, 14-05-2016
Beste Jelmer,
Ja zolang je recht hebt op studiefinanciering hoeft de gemeente geen gewone bijstand te leveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 10-05-2016 21:22 #74
Hey infoteur, bedankt voor deze handige pagina!

Ik ben binnenkort door mijn stufi heen en woon op mezelf en 25jr. Helaas heb ik de baantjes niet voor het oprapen en volg ik een studie aan het hoger onderwijs. Heb ik dan recht op een bijzondere bijstand en hoe kan ik deze het best aanvragen? Alvast bedankt voor je reactie! Reactie infoteur, 11-05-2016
Hey Karin,
Daarvoor kun je een aanvraag indienen bij de gemeente, maar nogal wat gemeentes zijn niet erg scheutig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 28-04-2016 19:09 #73
Hallo,
Ik ben 23 jaar en heb een WWB-uitkering, ik ga straks op mezelf, (omdat ik al 23 jaar een kamer deel met mijn tweelingbroertje, niet gezond!) nou ga ik in augustus een nieuwe opleiding volgen en ik heb wel recht op studiefinanciering. Wat als dat niet genoeg is voor alle onkosten, omdat mijn ouders teveel verdienen per jaar en met een bijbaantje verdien je ook niet genoeg want je zit voltijd op school en hebt te maken met stage en huiswerk. Ik val nog in de oude regeling en kan als MBO'er maar €178,- lenen per maand. Kan de gemeente/bijstand dit dan aanvullen?
Of heb ik dan pech en moet ik weer terug naar mijn ouderlijke huis? (Dat zou te gek voor woorden zijn!)
Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 30-04-2016
Hallo M,
Als je recht hebt op studiefinanciering, geeft de gemeente geen gewone bijstandsuitkering maar kan nog wel sprake zijn van een bijzondere bijstand voor dringende uitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amina, 12-04-2016 06:59 #72
Hallo,
Ik had een vraagje wordt studiefinanciering gezien als een inkomen bij de ww-uitkering? Reactie infoteur, 12-04-2016
Beste Amina,
Neen, maar mogelijk wel andersom (dat uw ww uitkering van invloed is op de studiefinanciering). Er zijn geen gevolgen als u onder het nieuwe leenstelsel recht hebt op studiefinanciering, want dan is bijverdienen gewoon toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ash, 07-04-2016 20:30 #71
Hallo,

Heb je ook recht op een ww-uitkering als je een deeltijdstudie volgt?

Mvg,
Ash Reactie infoteur, 08-04-2016
Hallo Ash,
Meestal is dit geen probleem, maar overleg eerst met het UWV, want die moet eerst goedkeuring geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 07-04-2016 11:35 #70
Hallo,

Ik ben 28 jaar pas geworden en mijn studiefinanciering is pas stopgezet. Op mijn 22ste in 2010 heb ik mijn diploma behaald van een MBO niv 3. Vorig jr Sept ben ik met een nieuw VOL tijd opleiding begonnen van het MBO niv4. en wilde weten of ik in aanmerking kom voor een bijstand of uitkering?
Reeds heb ik vernomen dat omdat ik een diploma al beschik dat ik geen recht heb op helpende inkomen? Ik woon op mijzelf en moet dus zelf alles betalen.

MVG
Chris Reactie infoteur, 07-04-2016
Hallo Chris,
Als er geen recht is op studiefinanciering, kunt u bijstand krijgen, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandjedeborah, 21-03-2016 22:51 #69
Hallo,
ik ben 22 jaar en ik ga vanaf augustus een opleiding doen. ik heb net gekeken en krijg maar 330 studiefinanciering. mijn vriend heeft een Wajong en wij wonen samen. word ik aangevuld tot zo'n bepaald bedrag omdat we een gezamenlijke huishouding hebben of maakt dat niet uit dat hij Wajong uitkering heeft of heeft dat gevolgen voor mijn studiefinanciering dat ik gekort word omdat hij Wajong heeft?

M.V.G
Mandjedeborah Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Mandjedeborah,
Als u recht hebt op studiefinanciering, wordt dit niet meer door de gemeente aangevuld. Die 330 euro lijkt aan de lage kant te zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco Scheepers, 21-03-2016 11:10 #68
Ik ben een 19 jarige gestopte HBO student zonder werk op dit moment. Kom ik in aanmerking voor een uitkering? Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Marco Scheepers,
Ja, maar de gemeente kan ook vinden dat je weer moet gaan studeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nania, 08-03-2016 21:58 #67
Hallo, ik ben 17 jaar en doe een mbo opleiding daarnaast heb ik ook een bijbaan bij de Albert Heijn, nu is het dat ik belastingaangifte heb gedaan, maar mijn ouders hebben een uitkering, kan daar nu een probleem van ontstaan? Zo ja kan ik mijn belastingaangifte weer terug trekken? Reactie infoteur, 09-03-2016
Hallo Nania,
De inkomsten uit werk van minderjarige kinderen hebben geen invloed op een bijstandsuitkering. Een nog lopende belastingaangifte kun je altijd nog veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 08-03-2016 12:09 #66
Hallo,
Ik ben 21 jaar thuiswonend en ontvang sinds juni een bijstandsuitkering (geen MBO opleiding afgerond). Nu vertelt het UWV mij dat mijn uitkering vanaf augustus stopt omdat zij mij verplichten om een MBO opleiding te volgen. Ik ben er zelf nog niet over uit om een MBO opleiding te gaan volgen, maar is het hun recht om mijn bijstandsuitkering stop te zetten? Zouden ze dat dus kunnen doen als ik niet naar het MBO ga en nog geen werk heb gevonden dus dan zou ik geen inkomen hebben? Reactie infoteur, 08-03-2016
Hallo Kevin,
Het UWV kan u verplichten een opleiding te volgen en als dat een MBO opleiding is, krijgt u recht op studiefinanciering en vervalt de bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eda, 04-03-2016 21:56 #65
Ik ben een alleenstaande ouder en ik ben 20 jaar ik wil graag een mbo opleiding volgen maar heb ik naast een studiefinanciering ook recht op een bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 05-03-2016
Beste Eda,
De gemeente wijst als u recht hebt op studiefinanciering een reguliere bijstandsuitkering af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolene, 02-03-2016 09:45 #64
Hallo,

Ik ben een student van 21 jaar en volg een mbo 4 opleiding. Ik heb een wajong uitkering.
Helaas is het zo dat mijn chronische ziekte erger wordt. Ook loop ik op dit moment stage, en word mij dit nu echt te veel. Ik ga overal erg gebukt onder.

Ik wil gaan stoppen met mijn opleiding omdat het momenteel echt niet haalbaar meer is. Maar ik heb wel een huurhuisje. Wat zijn mijn mogelijkheden? Loop ik straks door het stopzetten van mijn studie gevaar op financieel gebied?

Bij voorbaat dank.
Gr, Jolene Reactie infoteur, 02-03-2016
Hallo Jolene,
Op mbo 4 niveau worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als u uw diploma binnen 10 jaar haalt, anders wordt het een lening. Overigens is de rente daarop momenteel laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Enya, 23-02-2016 17:23 #63
Ik studeer aan de universiteit en heb door een chronische ziekte ondertussen alweer 3 jaar studievertraging opgelopen. Op dit moment woon ik samen met mijn vriend (hij studeert en heeft een bijbaantje, en is 25 jaar). We hebben verder geen gedeelde rekeningen of verzekeringen.
Doordat ik ziek ben kan ik ook niet werken naast mijn studie en heb ik ondertussen, door al het lenen, al een grote studieschuld (mijn studiefinanciering is al enkele jaren op, ik kan alleen nog maar lenen).
Binnen de participatiewet wordt er vaak gesproken over studenten jonger dan 27 jaar, en dat die geen recht hebben op bijstand omdat zij geld kunnen lenen. Maar hoe zit het wanneer ik 27 jaar of ouder ben. Heb ik als student met een chronische ziekte dan wel recht op bijstand of een ander soort uitkering of toeslag? Reactie infoteur, 24-02-2016
Beste Enya,
De 27 jaar is vooral gekoppeld aan de voorwaarden dat u eerst vier weken moet zoeken naar werk en moet onderzoeken of u een opleiding kunt volgen. Deze voorwaarden zijn er niet als u ouder bent dan 27 jaar, maar de combinatie bijstand en recht op studiefinanciering is dan nog steeds niet mogelijk. Een gemeente kan nog wel bijzondere bijstand verlenen voor dringende aankopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 16-02-2016 15:20 #62
Ik krijg studiefinanciering van € 1088 per maand (ben getrouwd en heb 4 kinderen). Mijn man krijgt m.i.v. 1 januari 2016 een bijstandsuitkering van € 1389 per maand. Heeft dit gevolgen voor mijn studiefinanciering? Moet ik dit doorgeven aan DUO? Reactie infoteur, 17-02-2016
Beste Laura,
Zijn uitkering heeft geen gevolgen voor uw studiefinanciering (andersom kan wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jhonny, 10-02-2016 03:39 #61
Ik heb een wajong uitkering en ik wil weer naar school, heb ik dan ook recht op studiegeld? Reactie infoteur, 10-02-2016
Beste Jhonny,
Voor de universiteit, hbo en het mbo is er studiefinanciering, voor school niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 09-02-2016 19:23 #60
Als je een bijstandsuitkering ontvangt en je wil een mbo opleiding volgen van 1,5 jaar omdat je verder geen andere opleiding hebt afgerond. Zou dit gevolgen kunnen hebben voor je bijstandsuitkering?

Kan iemand mijn hier alsjeblieft duidelijkheid in geven.? Reactie infoteur, 10-02-2016
Beste Mirjam,
Als je gaat studeren krijg je recht op studiefinanciering en vervalt een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antoon, 05-02-2016 00:17 #59
Mijn zoon heeft een Wajong uitkering, is herkeurd en blijft zijn Wajong uitkering behouden. Is niet geschikt voor werk. Woont zelfstandig. We hebben kunnen bereiken dat een studerende dochter van een kennis van ons bij hem in is gaan wonen om een oogje in het zeil te houden. Zij heeft een lening in het kader van studiefinanciering. Mijn zoon heeft zich bij de gemeente aangemeld om mee te doen aan een collectieve zorgverzekering.
Hij heeft bericht gehad dat hij daarvoor niet in aanmerking komt omdat ze uit zijn gegaan van een gezamenlijk inkomen (zijn Wajong uitkering en haar uitkering in het kader van studiefinanciering). Ze noemen haar ook in de afwijzing de partner van mijn zoon. Dat is ze beslist niet. (ze heeft zelf een vriend) De gemeente zegt verder dat, in het kader van de Participatiewet de lening studiefinanciering mee genomen mag worden als inkomen. Is dat waar? Reactie infoteur, 06-02-2016
Beste Antoon,
Voor de Wajong wordt de studiefinanciering van een partner in 2016 meegenomen, maar zij is niet zijn partner. Dat laatste is dus het principiële discussiepunt: partner en gezamenlijke huishouding of niet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Felicia, 27-01-2016 13:38 #58
Goedemiddag,
Ik volg een studie mbo-4, maar ik heb vanaf januari 2015 geen recht meer op studiefinanciering, omdat mijn 4 jaar recht voorbij is. Ik ben uitwonend met 2 kinderen van 2 jaar. Onlangs ben ik naar het jongerenloket in Amsterdam geweest… Zij vertelde mij dat ik geen recht heb op een bijstanduitkering, omdat ik nog recht heb om mijn studiefinanciering te lenen. Ik word dus gewoon gedwongen om een schuld op te bouwen.
Klopt dit?

Met vriendelijke groet,
Felicia Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste Felicia,
Ja dat klopt helaas zolang u recht hebt op studiefinanciering. Bovendien wil de gemeente dat iemand beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en dat zal met een studie en twee kleine kinderen niet eenvoudig gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronny, 22-01-2016 18:37 #57
Hallo,
Ik volg een deeltijd opleiding waarbij ik veel had gewerkt.
Maar ik heb sinds kort geen baan meer en woon ik nog bij mijn ouders.
Verder had ik had een eenmalige toeslag gekregen van duo voor mijn studiekosten.
Ik ben inmiddels weer hard opzoek naar een baan
maar heb ik in die tussentijd recht op bijstand of een andere toeslag?

Met vriendelijke groeten,
Ronny Reactie infoteur, 23-01-2016
Hallo Ronny,
Als je nog recht hebt op studiefinanciering, heb je geen recht op bijstand, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 21-01-2016 21:13 #56
Ik heb een aanvullende bijstandsuitkering en een dochter van 19 nog thuiswonend. Zij heeft een studiefinanciering. Heb er nooit bij nagedacht, maar: ze gaan haar studiefinanciering toch niet als inkomen bij mijn loon tellen? En in verband met de individuele inkomenstoeslag? Reactie infoteur, 22-01-2016
Beste Anoniem,
Als u alleen woont met een meerderjarig kind dat recht heeft op studiefinanciering, heeft dat geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering als de aanvulling geen betrekking heeft op kosten die u maakt voor uw dochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ea, 20-01-2016 21:32 #55
Hallo, ik ben 21 jaar ik heb 2jaar geleden mijn niv3 diploma behaald en doe nu een niv 4 opleiding van 3 jaar maar ben recent er achtergekomen dat je na het behalen van een niv 3 diploma nog maar 2 jaar studiefinanciering kan ontvangen. Ik was ook nog van plan om uit huis te gaan. Kan ik dan een bijstandsuitkering aanvragen? alvast bedankt Reactie infoteur, 21-01-2016
Beste Ea,
Zolang je recht hebt op studiefinanciering, is er geen recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th, 20-01-2016 20:28 #54
Hallo, ik ben 18 jaar oud en mijn vriend en ik willen graag gaan samen wonen. We hebben een leuk appartement gezien maar de inkomsten moeten 3x de huur zijn. Mijn vriend is 24 jaar oud en heeft werk, maar hij redt het net niet. Telt mijn studiefinanciering ook als inkomen? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Th,
Voor de Belastingdienst is de studiefinanciering geen inkomen, maar de verhuurder kan de studiefinanciering wel meerekenen voor het deel dat niet echt voor de studie nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mk, 17-01-2016 00:04 #53
Hallo, ik ben 20 jaar oud en woon nog steeds bij mijn ouders. Mijn ouders ontvangen een bijstandsuitkering, ik ontvang een aanvullende stufi en leen daar bovenop nog een bedrag wat totaal ongeveer 650 euro levert. kan dit invloed hebben op de uitkering van mijn ouders? alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-01-2016
Hallo Mk,
U telt niet mee als kostendeler. Als uw studiefinanciering hoger is dan wat u nodig hebt, kan de gemeente dat zien als extra geld om van te leven en de uitkering korten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ymc, 09-01-2016 17:19 #52
Hallo, ik krijg studiefinanciering en woon in een huurhuis met mijn kinderen, ik wil een vriendin bij gaan schrijven in mijn huisje met haar twee kinderen. als ze eenmaal ingeschreven bij mij staat wil ze uitkering aan gaan vragen, wat heeft dat voor invloed op mij of op haar? dankje Reactie infoteur, 10-01-2016
Hallo Ymc,
Jullie zullen, als zij deel uitmaakt van de huishouding, dan als toeslagpartners worden gezien. Afhankelijk van de hoogte van uw studiefinanciering, kan dat van invloed zijn op een bijstandsuitkering. Het samenwonen op hetzelfde adres heeft geen invloed als zij een huurster is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jg, 06-01-2016 14:16 #51
Hallo, mijn vriend krijgt een bijstandsuitkering van rond de 900 euro ik volg een mbo opleiding, als ik me bij hem inschrijf niet als partner maar als woonadres krijg ik rond de 700 euro. Heeft dat gevolgen voor zijn uitkering? Reactie infoteur, 07-01-2016
Hallo Jg,
Voor een uitwonende beurs is een huurcontract nodig, die huur zijn voor hem inkomsten en zullen in mindering komen op de uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 04-01-2016 16:38 #50
Hallo,

Ik ben 20 jaar oud en ben in Duitsland geboren. Sinds 1 jaar woon ik in Nederland.
Volgens de nationaliteitenwijzer van de DUO heb ik geen Recht op Nederlandse studiefinanciering, en Duitsland kent de schoolvorm BOL niet dus van die kant uit krijg ik ook geen geld.
Mijn vader ontvangt zelf een uitkering en mijn moeder verdient zo weinig dat ik daarvan ook geen geld zou kunnen krijgen voor een studie.
Is er een uitzondering met ontvangen van een Bijstandsuitkering voor mij? Reactie infoteur, 05-01-2016
Hallo Anna,
Heb je al contact met DUO gehad, want als je een verblijfsdocument ‘Duurzaam verblijf Burgers van de Unie’, een aantekening ‘EG-langdurig ingezetene’ in je paspoort of minimaal vijf jaar in Nederland woont, kun je recht hebben op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 02-01-2016 14:03 #49
Hallo,

Sinds mei heb ik mijn diploma niveau 2 p, ben ondertussen een paar keer aan het werk
Geweest bij uitzendbureaus. Nu heb ik geen werk meer, de gemeente verteld mij ga maar langs de uitzendbureaus of terug naar school.
Ik heb misschien nog 1 jaar recht op studiefinanciering. De gemeente kan mij daardoor toch niet afwijzen? Reactie infoteur, 03-01-2016
Hallo John,
Voor een gemeente is het simpel: als iemand anders betaalt, is het voor de gemeente goedkoper. Laat u daardoor niet afschrikken. Maak duidelijk dat studeren geen optie is en dat het even niet lukt om werk te vinden, ook al doet u hiervoor uw best.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 30-12-2015 00:52 #48
Hallo,

Ik weet vrijwel zeker dat ik onterecht 50% van de norm krijg, maar wel het toch graag vragen voor extra bevestiging dat ik niks over het hoofd heb gezien.

Ik woon sinds 14 juli samen met mijn vriend, beide ouder dan 21, ik krijg bijstand, hij is student en valt onder studifinancieering. Nu heb ik begrepen dat ook al worden studenten niet meegeteld bij de kostendelersnorm, dit wel gebeurd wanneer de student de partner is. Hierdoor vallen we onder een wet die gaat over partners waarvan 1 geen recht heeft op bijstand. Volgens artikel 24 van de participatiewet is het zo dat als 1 partner wel recht heeft op bijstand en de ander niet dat voor de rechthebbende de norm gelijk is aan een alleenstaande (70% dus, zoals ook vermeld in de bovenstaande tekst). Ik heb dus geprobeerd uit te leggen dat het niet klopt dat ik maar 50% krijg (zijn stufi inkomen heeft hier niks mee te maken, er wordt niet eens echt naar gekeken), maar de vrouw die deze beslissing heeft gemaakt zegt dat artikel 24 in 2015 (in juli zei ze) is gewijzigd naar dat ik nog maar recht heb op 50%. Alles wat ik hierover heb kunnen vinden is dat deze wijziging pas in 2016 in gaat en niet al in is gegaan ergens in 2015. Klopt het wat ik zeg, of weet u hier meer over? Natuurlijk wil ik dit niet aanvechten als ik toch nog kan vinden dat ik het toch mis heb. Reactie infoteur, 31-12-2015
Hallo Romy,
Vanaf januari 2016 is de regel: geen kostendelende medebewoner is een persoon die "onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering" (participatiewet 19a, 1d). Het is enige wat daarin is gewijzigd is "op enig moment", dit was "bij de aanvang van".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa, 08-12-2015 19:56 #47
Hoe zit het wanneer ik, met een studiefinanciering als inkomen, bij een goede vriend in wil wonen die een bijstandsuitkering heeft?

Hij is alleen in een groot (nieuwbouw)huis terug gekomen na herstructurering en ik mag zijn zolder huren samen met mijn dochter. Wij wonen al 9 jaar op een flat dat onze plek niet meer is en wij hebben een hond (die noodgedwongen bij mijn ouders zit) met heupdysplasie die absoluut geen trap meer mag lopen.

Erg benieuwd naar Uw antwoord,
alvast bedankt!

Groeten,
Tessa* Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Tessa,
Als u huurt, is uw studiefinanciering niet van invloed op zijn uitkering, wel zullen de huurinkomsten bij hem als extra inkomen worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindsay, 30-11-2015 12:58 #46
Hallo,

Ik ben een alleenstaand moeder van 25, en ik wil graag mijn mbo niveau 2 diploma halen maar ik ontvang 75% wajong als ik hierbij nog een stufi bij aan zou vragen zou mijn wajong dan in gevaar komen?

Mvg Reactie infoteur, 30-11-2015
Hallo Lindsay,
De studiefinanciering heeft geen invloed op de Wajong uitkering maar andersom mogelijk wel. De Wajong-uitkering is een inkomen en wordt voor de studiefinanciering als bijverdienste gezien. De grens voor bijverdienen is in 2015 € 13.856,11 en in 2016 € 13.989,13.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arman, 29-11-2015 02:37 #45
Ik ben 34 jaar oud dus geen recht op studiefinanciering en momenteel ben ik werkloos om mijn kans op arbeidsmarkt te vergroten ben ik van plan om een HBO opleiding te gaan volgen dit zal ik in de avonduren doen.

ik vraag mij af heb ik dan recht op bijstand? Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste Arman,
Ja, overleg met de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Misschien wil de gemeente ook wel een gedeelte van de studie betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 18-11-2015 13:21 #44
Geachte Reactie,

Mijn cliënt is 29 jaar, studeert aan het mbo maar is tijdelijk gestopt in verband met de zwangerschap. Mijn cliënt zal in februari starten met haar nieuwe opleiding. Wat is voor mijn cliënt nu mogelijk met betrekking tot een uitkering tot aan februari? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste Melanie,
Dat hangt van de gemeente af. Enerzijds is uw cliënt zelf gestopt met de studie waardoor de studiefinanciering ophoudt, anderzijds is zij zwanger wat een goede reden kan zijn om de studie tijdelijk te stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikki, 16-11-2015 13:31 #43
Ik ben 26 jaar, wordt in februari 27.ik werk als aerobicsdocente al bijna 10 jaar. Certificaten voor gehaald. Ik had hier ook een baan bij en werkte uiteindelijk meer dan 60 uur per week. Lange tijd( zo'n 5 jaar)vol gehouden maar liep keer op keer tegen een burnout aan. Uiteindelijk de stap genomen mn andere baan op te zeggen waar ik het niet naar mijn zin had. Ik woon in een huurhuis krijg nu wel een klein beetje huurtoesl.en zorgtoesl. Maar ik verdien zelf nu minder dan 700 euro. En ben alles aan het opmaken wat ik heb gespaard. Om rond te kunnen komen. Ik wil mij graag verder uitbreiden in sportgebied en een opleiding volgen.maar dus ook geen geld voor. Kan ik een bijstand of iets krijgen? Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Nikki,
Ja uw inkomen van 700 euro kan worden aangevuld met een (deel van een) bijstandsuitkering:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2017-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberly, 12-11-2015 13:08 #42
Geachte infoteur,

Ik ben 24 jaar en studeerde fashion management op niveau 4 waarvoor ik studiefinanciering kreeg zowel aanvullende en uitwonendebeurs. Nu ben ik na een gesprek op school, 3 november ben ik uit geschreven (waar ik geen rekening mee heb gehouden) ik heb er voor gekozen, samen met school om een jaar aan mezelf te werken (door persoonlijke en psychische redenen is school te veel om op te focussen) wel met het zicht om volgend schooljaar mijn opleiding af te ronden. Maar doordat ik ben uitgeschreven, ontvang ik per 1 december 2015 geen stufi meer en mis ik minimaal €619,- aan inkomsten, ik werk er wel naast, wat dan mijn boodschappengeld is, alleen doordat ik geestelijk uitgeput ben werk ik ook iets minder wat mij per maand zo'n €200/250 oplevert ipv het dubbele wat ik eerder verdiende. Nu zit ik echter met een probleem omdat ik mijn vaste lasten (a €636) niet kan betalen, plus doordat ik in november ben uitgeschreven moet ik ook schoolgeld betalen (6x€188,80). Nu heb ik gezien dat ik recht heb op een bijstandsuitkering, maar nu is mij verteld door de gemeente dat het aanzienlijk lager zal zijn omdat ik hiervoor stufi heb ontvangen en dan recht heb op een uitkering 60% van stufi, maar nu luidt mijn vraag of u mij misschien kunt vertellen of een indicatie kan geven op wat voor een bedrag ik kan rekenen? (Want tussen 1 en 15 december moet ik weer naar het werkplein om dan uitkering aan te vragen, zit nu in de sollicitatieplicht van vier weken, wat ik niet doe/hoef). Want ik kom straks in de problemen, ook had ik helemaal geen rekening gehouden dat school mij zal uitschrijven vanwege mijn situatie, omdat ik ook niet fulltime kan en ga werken, anders waren mijn mentor en ik niet tot de conclusie gekomen dat een jaar pauze de beste optie is voor nu, anders was ik wel naar school gegaan. Ik hoop dat u mij iets meer kunt vertellen, omdat ik me nu best druk maak over of ik wel genoeg krijg zodat ik alles kan betalen, en dat ik niet op een houtje moet bijten, omdat ik daar dus echt niet voor gekozen heb, om over geld in te zitten. Dank u wel voor het lezen van mijn verhaal!

Met vriendelijke groeten,

Kimberly Reactie infoteur, 13-11-2015
Geachte Kimberly,
Als je nu geen recht meer hebt op stufi, zou het goed kunnen dat je recht hebt op meer dan 60% (een alleenstaande krijgt 70%). Bovendien zijn er extra hoge kosten die gemaakt moeten worden waar je niet onderuit kunt. Daarvoor kun je een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Precieze bedragen kan ik zo niet geven, omdat dat die sterk afhankelijk zijn van het beleid van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 07-11-2015 10:41 #41
Ik ben 23 jaar, volg een hbo opleiding en woon zelfstandig. Door gebeurtenissen buiten m'n schuld opleiding niet binnen de studiefinanciering kunnen afronden. DUs nog aan het studeren heel weinig inkomen door bijbaantje. Heb ik recht op een uitkering Reactie infoteur, 07-11-2015
Beste Johannes,
Als er geen recht meer is op studiefinanciering, ook geen aanvullende beurs, is er recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 03-11-2015 00:47 #40
Hallo,

Ik ben naar de gemeente geweest om een bijstandsuitkering aan te vragen. De gemeente verteld mij dat ik weer naar school moet als ik naar school kan. Heb net dit jaar mijn opleiding afgerond en ben 21 jaar. Tegenwoordig krijg je geen stufie meer. Heb ik dan recht op de bijstand?

Heb het gevoel dat het niet klopt. Reactie infoteur, 03-11-2015
Hallo John,
U hebt recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 25-10-2015 00:14 #39
Hallo,
Ik ben 26 jaar oud en woon samen met me zus, wij hadden samen1200euro bijstand uitkering.
met het begin van september heb ik mijn bijstand uitkering stopgezeten. Ik krijg nu een studiefinanciering van ongeveer 600euro, mijn zus krijgt nog een bijstanduitkering, ik denk dat haar uitkering minder gaat worden maar ik weet niet hoeveel wordt ze afgekort?

Mvg,
Louis Reactie infoteur, 25-10-2015
Hallo Louis,
Uw 600 euro is precies de helft, dus het hoeft niet zo veel te verschillen als ook uw zus ouder is dan 21 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cecilia, 23-10-2015 21:14 #38
Hallo,

Ik studeer niveau 3 en ontvang maandelijks studiefinanciering. En Ik zou graag op mezelf wonen. Omdat ik niet meer zo ver wil reizen. Dan zou ik een uitwonende studiefinanciering met lening kunnen ontvangen kom ik uit op 794 euro per maand. Alleen ik kan niet alles bekostigen. Omdat de meeste appartementen en kamers al rond de 550 euro kosten. Heb ik misschien recht op een aanvullende uitkering of
aanvullende bijstandsuitkering?

Ik solliciteer me suf. Alleen ik wordt vaak afgewezen. Reactie infoteur, 24-10-2015
Hallo Cecilia,
Neen, de gemeente gaat er van uit dat je maximaal kunt lenen en eventueel een bijbaantje erbij kunt hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shey, 18-10-2015 00:49 #37
Hallo

Ik ben 19 jaar ik studeer hoger onderwijs verpleegkunde en trouw 1 januari. Ik vraag me nu af of ik recht heb op een soort van uitkering? Mijn partner werkt momenteel niet en krijgt een uitkering. Nu is mijn vraag hoe ik een uitkering kan aanvragen indien ik hier recht op heb. Ik lees hier ook ergens dat je het later terugbetaald. Is dit waar? Of moet je dut dan niet terugbetalen? Mvg shey Reactie infoteur, 19-10-2015
Hallo Shey,
Zolang je zelf recht hebt op studiefinanciering en geen alleenstaande ouder bent, heb je geen recht op een uitkering, je partner wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milena, 16-10-2015 20:01 #36
Hallo,

Mijn vriend is binnenkort klaar met zijn opleiding. Vervolgens moet hij dan (of hij moet al snel werk vinden) een uitkering aanvragen. Ik ben zelf 19 jaar en volg een opleiding en ontvang studiefinanciering, plus ik heb een lening. Wat op een bedrag uitkomt van ongeveer 800 euro p maand. Mijn vriend is 25 jaar en nu is ons vertelt dat wij maar recht hebben op €220+/- euro uitkering, omdat ik nog geen 21 ben en omdat ik studiefinanciering ontvang. Dit zal betekenen dat wij €900+/- euro per maand krijgen. Zelf heb ik het idee dit een beetje aan de lage kant is, aangezien wij nu al met twee keer een volledige mbo studiefinanciering normaal rondkomen (ene keer wat krapper, andere keer een wat betere maand).
Graag zou ik weten of dit bedrag normaal is, want ik kan het eigenlijk niet geloven.

Alvast bedankt voor de reactie.

M.v.g.

Milena Reactie infoteur, 18-10-2015
Hallo Milena,
Als jullie samenwonen is wanneer er een jonger is dan 21 jaar en de ander ouder, de gezamenlijke bijstandsnorm € 925,20 per maand. Voor een alleenstaande ouder dan 21 jaar is dat € 962,63. Dat betekent dat met uw studiefinanciering er weinig ruimte zal zijn voor een bijstandsuitkering, maar de gemeente zal dit wel voor u uitrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Branco, 14-10-2015 18:10 #35
Hallo,

Het gaat om bijstandsuitkering.
Wat houdt een niet recht hebbende partner in?
wij zijn getrouwd en mijn partner krijgt studie maar bij de gemeente berekenen ze ongeveer 800 Euro studie en dat halen ze daarna af van mijn uitkering terwijl ze maar 600 euro krijgt.
ze kan toch niet extra lening aanvragen wat we later moeten betalen hebben ze daar recht op? En in totaal krijg ik dan maar 500 euro bijstand?

Word ik nou in de maling genomen of is het zo ingewikkeld?
Als ik aan hun vraag van ik snap fit niet ik wil iemand meenemen die wel verstand heeft van dit zeggen ze dat het niet mag?

Mvg

Branco Reactie infoteur, 15-10-2015
Hallo Branco,
Een niet rechthebbende partner is een partner die ergens geen recht op heeft. Bij de studiefinanciering is het zo dat de student eerst maximaal gebruik moet maken van de studiefinanciering. Vervolgens wordt naar jullie gezamenlijk beschikbare geld (inkomen, studiefinanciering, schenking) gekeken, om te berekenen waar u recht op hebt. Wat u dan krijgt is slechts een aanvulling en niet het totale bijstandsbedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gina, 10-10-2015 08:13 #34
Hallo,

Ik heb een vraag. Ik ben 18 jaar en ik zit in me 3e jaar van mbo. Binnekort krijg ik een studiefinanciering een basisbeurs en een aanvullende beurs. Mijn vraag is mijn moeder heeft een alleenstaande uitkering word zei daar dan op gekort? Wel werk ik 7:30 uur in de week en verdien ik op jaarbasis ongeveer 4.230 euro? Reactie infoteur, 11-10-2015
Hallo Gina,
Totdat je 21 jaar bent, heeft dit geen gevolgen voor je moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kor Rinkens, 08-10-2015 14:59 #33
Mijn dochter (nu 21 jaar) is voor 100 procent afgekeurd en ontvangt sinds sep 2012 wajong. Ze woont ook in een woonvorm/instelling waar ze veel hulp nodig heeft, zodat ze recht heeft op 100 procent wajong.

Mijn dochter is naar haar Mavo Diploma TL4 begonnen aan een MBO opleiding niveau 3 hiervoor ontving zij een basisbeurs.

Door achteruitgang van de gezondheid en een operatie heeft zij het UWV gemeld, dat ze zou stoppen met de studie. Nu meldt het UWV doodleuk, dat ze maar recht heeft op 25 procent, en dat is mijn inziens niet juist. M.a.w. ze zou het teveel ontvangen geld moeten terugbetalen. Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Kor Rinkens,
Bij het volgen van een opleiding met studiefinanciering is de Wajong-uitkering in de regel maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon, maar dat kan worden verhoogd als er langere tijd, hulp en verzorging nodig is van anderen. Hoe hoog is bij het besluit tot Wajong in september 2012 als het goed is, kenbaar gemaakt. Vraag het UWV altijd om uitleg bij hun specificatie (in het verleden werden er regelmatig fouten gemaakt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ela, 03-10-2015 00:22 #32
Ik ben een hbo student, daarnaast werk ik ook 20 uur per week ik verdien ongeveer 900 per maand. Mijn ouders hebben allebei een bijstandsuitkering. Zal dit invloed hebben op de uitkering van mijn ouders? En word er per maand, kwartaal of per jaar gekeken? Reactie infoteur, 03-10-2015
Beste Ela,
Als u ouder bent dan 21 jaar, thuis woont en geen recht meer hebt op studiefinanciering, is dat van invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pireza, 02-10-2015 21:09 #31
Hallo, ik ben 30 jaar! ik en mijn man willen we graag samenwonen. Heeft zijn studiefinanciering invloed op mijn aanvullende uitkering? Reactie infoteur, 03-10-2015
Hallo Pireza,
Zijn studiefinanciering kan inderdaad van invloed zijn op een aanvullende bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle, 01-10-2015 23:00 #30
Hallo, ik ben 18 jaar en ik zit nu in mijn examenjaar, ik wil hierna graag HBO voltijd doen. Mijn ouders hebben een uitkering en ik werk niet omdat ik het druk heb, ik heb al een tegemoetkoming maar hoe zit het straks op het HBO? Krijg ik studiefinanciering en zoja, moet ik dit lenen en later terugbetalen? Want mijn ouders hebben nu niet genoeg geld om het te betalen. Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Michelle,
U hebt recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering is volledig gebaseerd op een lening. Een standaard deel voor iedereen en een aanvullend deel afhankelijk van het inkomen van uw ouders. De student leent en betaalt dat geld na de studie geleidelijk terug:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 30-09-2015 14:59 #29
Als ik een wajong aanvraag en krijg word mijn moeder dan op haar wajong gekort? Reactie infoteur, 01-10-2015
Beste Kelly,
Uw inkomen is niet van invloed op de uitkering van uw moeder zolang ze geen bijstand ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kubra, 28-09-2015 13:22 #28
Mijn ouders krijgen een uitkering. Ik zit nog op school en heb geen recht meer op studiefinanciering. Hoeveel mag ik bijverdienen? Ik ben 23 jaar. Reactie infoteur, 29-09-2015
Beste Kubra,
Dat hangt van de soort uitkering van de ouders af. Als het een bijstandsuitkering is, telt je mee voor de kostendelersnorm, ook als je geen inkomen verdient. Bij een ww-uitkering zijn er geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 18-09-2015 16:05 #27
Hallo,

Ik krijg als het goed is sinds kort bijstandsuitkering. Maar mijn partner heeft nog studiefinanciering tot einde van de maand. Heeft dit invloed op mijn bijstandsuitkering?

Alvast bedankt
Mario Reactie infoteur, 20-09-2015
Beste Mario,
Dat hangt van de hoogte van de studiefinanciering af, maar die ontvangt uw partner na deze maand niet meer. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, moet u de gemeente erop wijzen dat het maar om één maand ging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Günay, 16-09-2015 16:57 #26
Hallo,

Ik heb een vraag. Heb ik recht op een uitkering met een niveau 1 diploma van de MBO? Of moet ik perse een niveau 2 diploma halen op het MBO?

Alvast bedankt
Groetjes Günay Reactie infoteur, 17-09-2015
Hallo Günay,
Ook met een niveau 1 diploma van de MBO kunt u recht hebben om een uitkering, het gaat namelijk om uw inkomen en niet om de opleiding die u hebt gevolgd. Wel is ook de leeftijd van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lily, 09-09-2015 10:19 #25
Mijn partner volgt een HBO opleiding en ontvangt studiefinanciering. Omdat mijn inkomen uit werk laag is, ontvangt hij een extra partnertoeslag bovenop zijn studiefinanciering, welke per januari 2016 waarschijnlijk wordt afgeschaft.

Ik moet nu een inkomensondersteuning/ aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Wordt de studiefinanciering van mijn partner gezien als volledig inkomen en in mindering gebracht op mijn uitkering? Of hoe werkt dit? Reactie infoteur, 09-09-2015
Beste Lily,
Uw partner krijgt dan recht op een bijstandsuitkering voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jackie, 27-08-2015 11:54 #24
Goedemiddag,
Mijn zoon heeft een eigen huis en zijn vriendin studeert en valt onder de oude studiefinanciering. Ze heeft een stageplaats en krijgt een vergoeding van € 100,00 pm, ze werkt 4 dagen en 1 dag naar school. Ze willen graag samen wonen maar heeft dit gevolgen voor mijn zoon zijn hypotheekteruggave? En mijn volgende vraag is: kan zij een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen omdat ze bijna tot niets verdient? Omdat ik dat ook lees op internet dat in sommige situaties je recht hebt op aanvullende bijstandsuitkering. Dat je samenwoont en 1 van beide heeft studiefinanciering. En zo ja waar kan ik dan meer informatie krijgen voor hun?
Vriendelijke groeten, Jackie Reactie infoteur, 27-08-2015
Beste Jackie,
In geval van studiefinanciering kan voor bijzondere studiekosten wel om een bijzondere bijstand worden gevraagd, maar de gemeente zal meestal eerst op de mogelijkheden van de studiefinanciering wijzen. Haar inkomen of studiefinanciering heeft echter geen gevolgen voor de belastingteruggave hypotheek van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 26-08-2015 16:25 #23
Hallo,
Ik woon samen met mijn vriend, en we hebben een bijstanduitkering (1375 inclusief vakantie geld).
Per september gaat hij naar school en krijg hij iets van 795 van duo. Krijg ik dan het maximale bedrag van een alleenstaande (962 inclusief vakantie geld)? Want het wordt dan sowieso omgezet naar een alleenstaande aangezien hij naar school gaat. Reactie infoteur, 27-08-2015
Hallo Monique,
U krijgt dan het bedrag aan bijstand voor een alleenstaande, maar of dat ook het maximale bedrag wordt, moet door de gemeente worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Meulen, 25-08-2015 16:07 #22
Een vraag, mijn vriendin waar ik mee samen woon heeft een aflopend contract en gaat dus weer naar school en heeft recht op een studiefinanciering. Nu loopt haar ww uitkering ook al een maand. Mag je de ww gewoon aanhouden gelijktijdig met de studiefinanciering? Reactie infoteur, 26-08-2015
Beste Van der Meulen,
Gelijktijdig bijstand en studiefinanciering gaat niet samen, wel studiefinanciering en een eigen inkomen. In het mbo is er een limiet voor het bedrag aan bijverdiensten, in het hbo en wo (leenstelsel) niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jossie, 18-08-2015 09:36 #21
Hij bijstandsuitkering en een huurflat, zij heeft net haar mbo afgerond heeft een dochter en kreeg studiefinanciering en kind gebonden budget. Vanaf 1 juli is het een lening geworden! Heeft dat invloed op de bijstandsuitkering van hem? Zij wil graag verder met een HBO opleiding. En op het kind gebonden budget enz, enz kan er nergens een antwoord vinden. Misschien hebben jullie wel een antwoord. Mogen ze samenwonen? Reactie infoteur, 18-08-2015
Beste Jossie,
Als ze gaan samenwonen heeft dat invloed door de kostendelersnorm. Hij wordt ook haar toeslagpartner (en andersom).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 10-08-2015 21:02 #20
Hallo,
Ik ben een wa-jonger en ik heb HBO-opleiding in 2013 afgerond.
Ik kreeg een brief van DUO dat ik in 2012 te veel heb verdiend; wajong en studiefinancierig.
Volgens mij heb ik recht op wajong en studiefinancierig? Wajong heb ik vóór 2010 aangevraagd. Hoeveel jaar mag DUO de geld terug vragen?
Het is nu 3 jaar geleden… Reactie infoteur, 03-05-2019
Hallo Marlies,
Voor de studiefinanciering geldt dat u maar een beperkt bedrag aan inkomen mag hebben volgens het oude stelsel maar niet het nieuwe (2018 en 2019):

https://financieel.infonu.nl/lenen/77732-studiefinanciering-2019-en-2020.html

Wat u meer aan inkomen had, gaat van de studiefinanciering af. Het kan dus zijn dat u op 0 studiefinanciering recht had of op een deel daarvan.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 10-08-2015 11:08 #19
Mijn contract is afgelopen donderdag afgelopen en wordt niet verlengd. Ik ga dan WW aanvragen, omdat ik aan voorwaarden voldoe. Alleen ga ik vanaf september a.s. een voltijdstudie volgen aan het mbo en ontvang dan studiefinanciering. Mijn vraag is of je ww en studiefinanciering tegelijk mag ontvangen? Reactie infoteur, 10-08-2015
Beste Lisa,
Tot op zekere hoogte, in 2015 is de grens voor bijverdienen € 13.856,11.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 04-08-2015 16:27 #18
Hallo,

Ik ben 27 en heb 2 kind (8 en 3 jaar) ik ga in september beginnen met HBO opleiding waarvoor ik stufi al heb aangevraagd, ik wil ook samen gaan wonen met mijn vriend, die ontvangt een Wajong uitkering oude regeling. Hebben we nog steeds aanspraak op toeslag voor gezin en wordt zijn uitkering gekort in verband met mijn studiefinanciering?

Groetjes Reactie infoteur, 22-08-2020
Hallo Kelly,
U valt onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Zie voor de toeslag vanuit DUO:

https://financieel.infonu.nl/geld/108933-eenoudertoeslag-studiebeurs-2019-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 03-08-2015 16:42 #17
Hoi
wij hebben een uitkering van 1372 euro
nu ga ik straks na school en leen ik een studiefinanciering van 795 euro
hoe gaat dit dan verder krijg mijn man dan een uitkering voor alleen staande?
of worden we gekocht en word die 795 euro in mindering gebracht?

Groetjes Reactie infoteur, 04-08-2015
Hoi Monique,
Uw man krijgt maximaal het bedrag voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 25-07-2015 19:28 #16
Hoi,

Ik ontvang een WW-uitkering van 1047, 00 euro per 4 weken inclusief toeslag.
Ik ben 32 jaar en mijn partner is 27 jaar en we hebben een kind van 2 jaar. Mijn partner volgt een studie en ontvangt studiefinanciering.

Ik zou graag willen weten of wij recht hebben op aanvullende bijstand? Reactie infoteur, 26-07-2015
Beste Ali,
Een aanvullende of bijzondere bijstand wordt door een gemeente verleend als er dringende uitgaven zijn die gedaan moeten worden en waarvoor u de kosten niet kunt uitstellen. De gemeente heeft daarvoor een formulier en bekijkt per aanvraag de dringendheid en noodzaak. Dat verschilt dus per aanvraag, maar ook per gemeente.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Jan, 02-07-2015 20:03 #15
Hoi,

Mijn contract loopt in augustus af en wordt niet verlengd. Ik ga dan WW aanvragen, omdat ik aan voorwaarden voldoe. Alleen ga ik vanaf september a.s. een voltijdstudie volgen aan het hbo en ontvang dan studiefinanciering. Mijn vraag is of je ww en studiefinanciering tegelijk mag ontvangen? Reactie infoteur, 22-08-2020
Hoi Jan,
U valt onder het nieuwe leenstelsel van studiefinanciering en dan zijn eigen inkomsten gewoon toegestaan. Andersom is de WW niet afhankelijk van uw studiefinanciering:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deseef, 10-06-2015 21:34 #14
Student, 27 jaar oud, heeft na 7 jaar studie (eerste jaar stufi ontvangen in 2008) nog geen diploma. Inmiddels wel derdejaars/vierdejaars student met nog grofweg 1 jaar te gaan.

Wat zijn de mogelijkheden qua 'vermogensverschaffers'; gezien uitkering niet gaat (of wel? De beschikbaarheidseis vervalt immers; gezien een voltijdsstudent niet beschikbaar is).

Collegegeld is wel (nog steeds) 1950 EUR (grofweg), en student heeft geen bijbaan, en solliciteert zich wel suf. Ik begrijp dat een baan wel handig is.

Per september a.s. stopt dus de stufi "inkomen" (lening via DUO). Ik begrijp dat dit even los staat van " uitkering ontvangen en studiefinanciering" bij mij geldt immers geen van beide:

Ik heb geen recht op studifinanciering per september a.s. Tevens geen recht op een uitkering (niet beschikbaar voor werk). EN geen "recente" werkervaring.

Advies is welkom. Reactie infoteur, 11-06-2015
Beste Deseef,
Als er geen recht meer is op studiefinanciering, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. De gemeente kan u uitstel verlenen wat betreft de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt als daar goede redenen voor zijn. Wellicht kiest de gemeente voor het betalen van een voorschot (krediet), terug te betalen zodra u wel werk hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia van Gent, 09-06-2015 10:54 #13
Mijn zusje wordt 18 en krijgt dan studiefinanciering. Volgens een berekening ongeveer 400 per maand. Heeft dit gevolgen voor de bijstanduitkering van mijn moeder? Mijn zusje is nog thuiswonend.
Groetjes Cynthia Reactie infoteur, 09-06-2015
Beste Cynthia van Gent,
Als uw moeder niet een extra bedrag krijgt voor uw zusje, heeft dat voor haar geen gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 07-06-2015 13:19 #12
Hallo,
Nog even over het antwoord op mijn vorige vraag.
Ik weet dat ik geen recht meer heb op een uitkering als ik studeer, maar ik wou weten of het gevolgen heeft voor de uitkering van mijn vriend en hoeveel hij dan zou krijgen.
Vorig jaar hebben we ook zoiets gehad maar nu zijn de regeltjes weer anders.
Toen we vorig jaar samen gingen wonen ging ik nog naar school en alles wat ik kreeg aan studiefinanciering werd ingekort op zijn bijstand.
Nu de regels allemaal veranderd zijn wou ik graag weten hoeveel hij krijgt als ik nu weer naar school zou gaan. Reactie infoteur, 07-06-2015
Hallo J,
In het artikel staan de bedragen aangegeven die je aan studiefinanciering mag hebben zonder dat dat gevolgen heeft als je vriend alleen een uitkering heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bauwina, 06-06-2015 22:17 #11
Hallo
ik woon samen (ongehuwd) met mijn vriend en baby van een halfjaar. we wonen per februari dit jaar samen. ik studeer in augustus af en wil dan thuis blijven voor mijn dochter en niet gaan werken. mijn vriend werkt 40uur in de week.
heb ik als ik straks thuis zit ook recht op 1 of andere uitkering? Reactie infoteur, 07-06-2015
Hallo Bauwina,
Als u bereid bent om na enige tijd weer te gaan werken, kunt u na afloop van de studiefinanciering aanspraak maken op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 05-06-2015 19:18 #10
Hallo,
Mijn vriend en ik krijgen op dit moment samen een bijstand uitkering van 923 euro. Ikzelf ben 20 en mijn vriend 22. Ik ben van plan om in augustus weer te beginnen met een opleiding. Hiervoor krijg ik waarschijnlijk rond de 618 euro aan studiefinanciering. Heeft dit gevolgen voor de uitkering van mijn vriend en zoja, hoeveel zou hij dan krijgen? Reactie infoteur, 06-06-2015
Hallo J,
Uw aandeel in de bijstandsuitkering vervalt zodra u recht hebt op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nap, 31-05-2015 17:58 #9
Ik had een wwb uitkering van 912 per maand. Mijn vriendin is bij me komen wonen en krijgt 430 aan studiefinancering. Hoeveel heb ik dan nog recht op een wwb uitkering? Reactie infoteur, 01-06-2015
Beste Nap,
U houdt recht op uw uitkering. U ontvangt het bedrag voor een alleenstaande en die kan iets omlaag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ana, 28-05-2015 15:57 #8
Halo,

Ik ben 22 jaar en woon op mezelf. Ik krijg een Wajonguitkering sinds mijn 18de. Ik wil heel graag een opleiding volgen niveau 1 en mijn vraag is of ik dan recht heb op een studiefinanciering?

groeten Reactie infoteur, 28-05-2015
Hallo Anna,
U hebt recht op studiefinanciering, zolang u staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1. Op niveau 1 en 2 mbo zijn de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs altijd een gift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 20-05-2015 10:37 #7
Hallo,

Ik ben 23 met een zoontje van 5, ik studeer MBO 4 en krijg studiefinanciering. Basisbeurs en lening, 700 ongeveer. Als ik alleenstaand word, heb ik dan recht op een uitkering erbij? Anders kan ik mijn vaste lasten niet bekostigen.

Bedankt alvast. Reactie infoteur, 20-05-2015
Beste K,
U kunt bijstand aanvragen, maar zult niet het maximale bedrag voor een alleenstaande krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 28-04-2015 01:57 #6
Ik woon met mijn moeder en ze krijgt een uitkering, hoeveel mag ik maximaal verdienen inclusief studie zo dat haar uitkering niet gekort wordt? en heb ik recht op een wajong uitkering als mijn moeder al een uitkering heeft? Reactie infoteur, 28-04-2015
Beste Mike,
Als uw moeder een bijstandsuitkering heeft voor een alleenstaande (zonder toeslag) heeft uw studiefinanciering geen gevolgen. In andere gevallen kan de toeslag worden gekort, omdat u deels zelf in uw kosten van levensonderhoud kunt voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berpa, 13-04-2015 18:17 #5
Ik volg een mbo opleiding en krijg studiefinanciering, woon bij mijn ouders en mijn tijdelijke contract van mijn werk is niet verlengd.Heb ik recht op bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Berpa,
Dat hangt af van je leeftijd en of je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachella, 08-04-2015 09:48 #4
Ik volg een 2-jarige hbo-opleiding. Maar ik zit nu in een verlening, omdat ik een aantal vakken niet behaald heb moet ik nog naar school. Ik heb mijn studiefinanciering stopgezet, vanwege verdere schuld. Mijn vraag is heb ik recht op een uitkering? Aangezien ik geen studiefinanciering meer krijg?

Groetjes,
Rachella Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Rachella,
U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering maar daar zit ook een werkverplichting bij:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2017-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mihi, 26-03-2015 23:15 #3
Mijn man krijgt wwb uitkering voor alleenstaande ouder, ik krijg studiefinanciering, wordt de uitkering van mijn man afgekort? Reactie infoteur, 16-06-2015
Beste Mihi,
Er wordt gekort als het totaal inclusief studiefinanciering hoger wordt dan de bijstand voor een gehuwd of samenwonend paar. Verder zal door de gezamenlijke huishouding de kostendelersnorm gaan gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanp, 05-03-2015 09:23 #2
Mijn dochter heeft een Wajong-uitkering van VOOR 1 januari 2010; daarnaast is ze gaan studeren, wat inhoud dat naast de uitkering ze studiefinanciering ontvangt; ander inkomen is er niet (stages heeft ze kosteloos verricht), dit betekent dat de studiefinanciering geen korting op de Wajong-uitkering zou moeten geven, iets wat door het U.W.V wordt beaamt. Echter, nu heeft mijn dochter een belastingaanslag ontvangen over 2012 waarbij ze de volledige studiefinanciering terug moet betalen; reden: Ze had teveel inkomsten naast haar studiefinanciering. Hoe kan dit: ze heeft een Wajong uitkering, waarnaast zij studeert. Hoe kan dit en hoe kan ik hier iets tegen doen, want het zelfde geldt ook voor 2013. Reactie infoteur, 22-08-2020
Beste Johanp,
Helaas geldt voor de studiefinanciering een bijverdiengrens (uit arbeid of uitkering) in het mbo, in het wo en hbo niet (2019):

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/89763-aftrek-studiekosten-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raf, 29-01-2015 21:09 #1
Ik zou een MBO opleiding willen volgen maar ik heb vraag over WW-uitkering.
Op dit moment heb ik WW-uitkering die wordt gebaseerd op 32 uren per week. Ik kom uit buitenland en woon korter dan 5 jaar dus als ik de studiefinanciering wil krijgen, moet ik min. 58 uren per maand werken. Als ik school begin, ga ik mijn WW-uitkering verkorten tot 16 uren per week. Hoe zit die 58 uren tijdens WW-uitkering? Als ik geen werk heb, krijg ik ook studiefinanciering? Reactie infoteur, 30-01-2015
Beste Raf,
Voor de studiefinanciering hoeft dit geen probleem te zijn: ook een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kan studiefinanciering krijgen. Wel een punt van aandacht is dat de studiefinanciering in het mbo alleen wordt gegeven voor een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol), terwijl voor een ww-uitkering ook een sollicitatieplicht geldt. Soms is een ontheffing mogelijk. Het UWV beoordeelt dan of de opleiding noodzakelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 19-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Bijstand 2020
Reacties: 162
Schrijf mee!