Uitkering en studiefinanciering

Uitkering en studiefinanciering Studiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gezien als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat zijn de gevolgen van een studie met studiefinanciering voor de uitkering van uw partner? Hebt u nog recht op een bijstandsuitkering en wat is de middelentoets? Studiefinanciering betekent niet meer belasting betalen, maar kan wel een lagere uitkering betekenen door de wet WBB.

Studie en het recht op bijstand

Als u een studie gaat volgen hebt u in de meeste gevallen recht op studiefinanciering, in ieder geval de basisbeurs maar mogelijk ook een aanvullende lening. Wat zijn dan de gevolgen voor uw uitkering? Als u jonger bent dan 27 jaar, hebt u als u onderwijs kunt volgen met studiefinanciering geen recht op algemene bijstand. Voor de bijzondere bijstand kan nog door de gemeente een uitzondering worden gemaakt. Ook als u onderwijs zou kunnen volgen maar dit niet doet, vervalt het recht op een bijstandsuitkering. Dat betekent dus dat een studie volgen en de studiefinanciering voorrang hebben boven het recht op een bijstandsuitkering. U mag altijd een aanvraag bij de gemeente doen als jongere, maar de gemeente zal dan toetsen of u daarvoor in aanmerking komt en zodra daar de mogelijkheden van een studie zijn, zal in de meeste gevallen het antwoord neen zijn.

Wet Werk en Bijstand WBB

Cruciaal bij de combinatie van het recht op studiefinanciering en het recht op een bijstandsuitkering is artikel 15 lid 1 van de Wet Werk en Bijstand, dat luidt:

"Geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Het recht op bijstand strekt zich evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden aangemerkt."

De studiefinanciering wordt als een dergelijke voorziening gezien. Let wel, beurs en eventueel een rentedragende lening.

Ik studeer, partner heeft uitkering

Als de ene partner bijstandsuitkering heeft, terwijl de andere partner studiefinanciering ontvangt, is de regel dat de bijstandsuitkering maximaal gelijk kan zijn aan de bijstandsnorm voor een alleenstaande. Maximaal, want de gemeente zal vervolgens kijken hoe het met de inkomsten binnen het totale huishouden staat (middelentoets). De studiefinanciering kan gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering van het huishouden als het totale inkomen inclusief de bijstandsuitkering hoger is dan de bijstandsnorm voor gehuwden. Daarbij wordt de studerende een inkomen toegerekend die bestaat uit de basisbeurs, de maximale aanvullende beurs en de basislening. Ook als de studerende niet al deze bedragen per maand ontvangt. Immers niet van belang is of door u op de voorliggende voorziening een beroep wordt gedaan, maar of de mogelijkheid daartoe bestaat. Waar het om ouders in de bijstand gaat met studerende kinderen die alleen studiefinanciering hebben en niet bijverdienen, wordt de studiefinanciering niet als inkomen van het huishouden gezien en bestaat het recht op de volledige bijstandsnorm.

Studiefinanciering en Wajong

Bij de Wajong is belangrijk wanneer u voor het eerst uw uitkering ontving:
  • Bij de oude Wajong (vóór 1 januari 2010 aangevraagd) kunt u naast uw uitkering studiefinanciering krijgen. Als er verder geen inkomen is, betekent de studiefinanciering geen korting op de Wajong-uitkering.
  • Als u op of na 1 januari 2010 Wajong hebt aangevraagd wordt er wel gekort. Bij de nieuwe Wajong-uitkering in combinatie met de studiefinanciering, bedraagt uw Wajong-uitkering 25% van het minimumloon.

Studiefinanciering en partner in de WW

Wie een WW-uitkering ontvangt en een partner heeft die studeert, heeft zolang het recht op de WW-uitkering bestaat geen last van een mogelijke korting op de uitkering als gevolg van de studiefinanciering van de partner. De hoogte van de WW is immers gebaseerd op het arbeidsverleden en het daarbij verdiende inkomen.

Lees verder

© 2014 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gevangenis en uitkeringGevangenis en uitkeringTot 1 juli 2009 ontvingen gedetineerden van 65 jaar of ouder een AOW uitkering in de gevangenis. De overheid heeft dit o…
In de WW! Moet ik mijn huis nu verkopen?In de WW! Moet ik mijn huis nu verkopen?Onder voorwaarden hebt u recht op een WW-uitkering bij het verliezen van uw baan. In eerste instantie heeft een eigen hu…
Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Hoe hoog wordt mijn WW-uitkering?Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte van het bedrag is afhankeli…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…

Erfenis jong kind: bewindErfenis jong kind: bewindErfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om…
Storing bij de bankStoring bij de bankStoringen bij de bank zijn schering en inslag. Erg vervelend is het als de geldautomaten buiten gebruik zijn, maar meest…
Reacties

Adinda, 03-11-2020
Beste lezer,
Ik ontvang nog studiefinanciering maar kom door de Coronacrisis net elke maand te kort. Mijn vaste lasten zoals collegegeld zijn namelijk verhoogd. Soliciteren lukt op dit moment niet en heb ik geen recht op TOZO als ondernemer.

Kan ik alsnog wel voor een bepaalde uitkering in aanmerking komen? of helemaal niet aangezien ik dus wel studiefinanciering ontvang.

Groet Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Adinda,
DUO heeft twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:
- een tegemoetkoming voor het wegvallen van uw beurs, en
- een tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.
Wellicht dat de gemeente ook bereid is om te helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 28-10-2020
Hoi hoi
Ik zou graag willen weten of ik recht heb op de langdurigheids uitkering. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen meer onder de 18. ik heb een wajong uitkering omdat ik 100% ben afgekeurd om te werken. Ik heb dus het minimum aan uitkering. Reactie infoteur, 01-11-2020
Hoi hoi Anita,
Niet elke gemeente geeft de langdurigheidstoeslag (Inkomenstoeslag), bekijk dus wat in uw gemeente mogelijk is:

https://financieel.infonu.nl/geld/91046-langdurigheidstoeslag-bijstand-en-minima.html

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 15-09-2020
Beste,
Mijn dochter die net is afgestudeerd heeft zojuist bericht gekregen van DUO dat ze in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming van € 1500 als corona compensatie ivm met het wegvallen van de aanvullende beurs. Ze heeft echter net een aanvullende bijstanduitkering toegezegd gekregen, aansluitend op het einde van haar studiefinanciering. Wordt die 1500 euro nu verrekend met haar uitkering? Dat zou wel zuur zijn…
groeten, Miranda Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Miranda,
De kans dat de gemeente een beroep doet op de coronavergoeding is groot, maar dat kan per gemeente anders geregeld zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf Haank, 09-09-2020
Beste,
vanavond contact gehad met Syrisch gezin. Vader in Syrië omgekomen. Zoon - nu 19 jaar (!)ca 6 jaar gelden hierheen gevlucht. Genaturaliseerd. Moeder en vier jongere kinderen later overgekomen en inmiddels ook genaturaliseerd. Moeder onlangs overleden. Zoon heeft de voogdij en zorg over alle kinderen. Studeert MBO ICT. Zou niet uitkeringsgerechtigd zijn vanwege studiefinanciering. Heeft hij alleen recht op Bijzondere Bijstand? Gemeente kan toch verbijzonderen?
Groet, Dolf Haank Reactie infoteur, 13-09-2020
Beste Dolf Haank,
Een gemeente mag inderdaad uitzonderingen maken. Bovendien kan er recht bestaan op kinderbijslag en kindgebonden budget omdat de zoon de andere kinderen verzorgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 23-06-2020
Beste Zaki,
Mijn dochter krijgt binnenkort haar 1e huurwoning.
Ze werkt 24 uur en heft nog een aanvullende WW uitkering.
Deze WW uitkering stopt binnekort.
Kan ze een aanvullende bijstand aanvragen?
Groeten Monique Reactie infoteur, 27-06-2020
Beste Monique,
Zij kan de bijstandsuitkering aanvragen en geeft daarbij aan wanneer de ww-uitkering stopt. Waarschijnlijk kan vanaf dat moment de bijstandsuitkering ingaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 04-06-2020
Goedemorgen,
Mijn partner (22) en ik (22) zijn samenwonend met twee kinderen. Mijn partner is zijn baan verloren door het corona-virus. Op sollicitaties wordt niet gereageerd, omdat hij te weinig ervaring heeft (hij werkt nog niet lang en is gestopt met zijn opleiding toen ik zwanger raakte). Ik volg al een studie aan het NTI (geen recht op stufi). Hij zit er ook aan te denken om weer zijn studie op te pakken aan het NTI, zodat hij meer kans heeft op een baan.

Hebben wij dan recht op een bijstandsuitkering (aangezien we geen recht hebben op studiefinanciering)?

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bo Reactie infoteur, 06-06-2020
Goedemorgen Bo,
Ja jullie kunnen zeker recht hebben op een bijstandsuitkering als er te weinig ander inkomen is. Voor een studie in de bijstand is vaak wel toestemming van de gemeente nodig, omdat u in beginsel wel beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zaki, 01-05-2020
Waarom kostendelersnorm? We hebben toch gezamenlijke huishouden? Wordt mij. Studiefinanciering in dit geval wel gezien als inkomsten, en telt het mee? Reactie infoteur, 05-05-2020
Beste Zaki,
Juist bij een meerpersoonshuishouden gaat de kostendelersnorm werken. Studiefinanciering is geen inkomen, maar de gemeente kan er vanuit gaan dat u meer kunt lenen dan u nu doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zaki, 29-04-2020
Beste,
Ik ben Zaki en ben 23 jaar, ik krijg studiefinanciering(basis+aanvullend).ik woon bij mijn broer (we hebben gezamenlijk huishouden).hij gaat een wwb aanvragen voor alleenstaand. Heeft mijn studiefinanciering daar invloed op.wordt hij ingekort op zijn uitkering? Hoe wordt het berekend?

Dankje wel Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Zaki,
Het kan zijn dat zijn uitkering lager uitvalt door de kostendelersnorm:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Een Moeder, 25-04-2020
Beste, mijn dochter (24) studeert (RUG) haar man (23) werkt en samen hebben ze een zoontje van 4 maanden en wonen samen. Mijn dochter ontvangt studiefinanciering. Inkomen partner is niet hoog, is immers 23. Kan mijn dochter nog een aanvullende uitkering oid ontvangen? Of moeten ze het echt gaan doen met de studiefinanciering en het inkomen van man.
In afwachting van uw reactie Reactie infoteur, 28-04-2020
Beste Moeder,
Als uw dochter studiefinanciering ontvangt, is er voor haar geen recht op een extra uitkering, maar kan ze wel de studiefinanciering verhogen. Is het gezinsinkomen te laag, dan zijn er misschien nog mogelijkheden voor de partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. van der Heide, 08-03-2020
Mijn dochter gaat het huis uit op begeleid wonen. zij volgt een opleiding waarvoor zij binnenkort studiefinanciering gaat aanvragen. Doordat zij op kamer wonen gaat moet zij huur gaan betalen. is er kans op bijzondere bijstand?
Ik wil haar niet in de schulden brengen, vandaar mijn vraag.
Graag zou ik meer informatie willen ontvangen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 28-04-2020
Beste M. A. van der Heide,
Als er recht is op studiefinanciering, wordt er in de meeste gevallen geen (bijzondere) bijstand uitgekeerd. Bij begeleid wonen, kan het verstandig zijn om bij de gemeente na te gaan of er misschien toch nog een andere regeling is. Gemeenten zijn daar redelijk vrij in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 03-03-2020
Ik heb een beurs gekregen om in het buitenland te studeren. Moet ik dat bedrag ook opgegeven bij de belasting. Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste R,
Een studiebeurs hoeft u niet op te geven bij de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-02-2020
Ik ben jonger dan 21 en ik wil binnenkort in hetzelfde huis wonen als mijn vriendin die ouder is dan 21. Ik heb studiefinanciering (sociaal leenstelsel) en zij heeft een bijstandsuitkering. Als we in hetzelfde huis gaan wonen, raakt zij dan haar bijstand kwijt? Zou ik haar dan financieel moeten ondersteunen met mijn studielening? Want dat klinkt heel onlogisch, maar toch krijg ik het idee van wel als ik rondzoek op internet. Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Anoniem,
Als u samenwoont met een partner die een bijstandsuitkering heeft, kan de gemeente eisen dat u via de studiefinanciering maximaal leent en kan op basis daarvan de bijstandsuitkering opnieuw berekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chloë, 02-12-2019
Hallo,


ik ontvang momenteel een aanvullende bijstandsuitkering en begin in februari aan een deeltijd hbo bachelor.
Hiervoor vraag ik een levenlanglerenkrediet aan. Heb ik dan nog recht op een bijstandsuitkering? Of vervalt mijn recht dan? Reactie infoteur, 03-12-2019
Hallo Chloë,
Officieel is een langlevenkrediet geen vorm van studiefinanciering, maar check het bij je gemeente (niet elke gemeente reageert hetzelfde).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 04-10-2019
Hallo,

Ik ben in 2009 begonnen met studeren. Sindsdien heb ik een bachelor afgerond en een master helaas niet. Sinds de zomer ben ik op 28 jarige leeftijd weer begonnen met een voltijd master aan de RUG. Ik heb nu echter de mededeling gekregen van de DUO, dat ik geen aanspraak meer maak op een studentenlening, gezien het feit dat de 10 jaar termijn verstreken is. Ook is er geen andere regeling mogelijk. De studie heb ik in één termijn afbetaald vorige maand. Nu zijn de financiën er echter bijna doorheen. Heb ik nog ergens recht op of sta ik er volledig alleen voor? Zonder extra middelen ben ik genoodzaakt om te stoppen met de studie. Reactie infoteur, 06-10-2019
Hallo Daniël,
De gemeente heeft een studietoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2019.html

Zodra u 30 jaar bent, hebt u wellicht recht op het levenlangleren krediet:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rama, 19-09-2019
Ik ben gescheiden en ik woon nog steeds met mijn ex man hij krijgt een uitkering en ik studiefinanciering. Wat zijn nu de gevolgen? Reactie infoteur, 22-09-2019
Beste Rama,
Als uw ex een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente eisen dat u meer via de studiefinanciering gaat lenen en zijn uitkering verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katty, 07-09-2019
Graag wil ik vragen? ik ga binnenkort verhuizen en zit alleen op school, heb twee dochters en krijg studiefinanciering. heb ik dan recht op bijstand aangezien wat ik krijg zal ik dan niet rond kunnen komen en mijn rekening niet kunnen betalen. Reactie infoteur, 11-09-2019
Beste Katty,
De gemeente zal waarschijnlijk aangeven dat u meer moet lenen via de studiefinanciering. Wel is er in 2019 en 2020 een eenoudertoeslag van DUO beschikbaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/108933-eenoudertoeslag-studiebeurs-2019-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine Sebel, 10-07-2019
Ik ben alleenstaande ouder en ontvang een bijstandsuitkering. Word ik gekort op mijn uitkering als mijn thuiswonende dochter studiefinanciering met (aanvullende) beurs ontvangt? Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Janine Sebel,
De studiefinanciering van uw dochter leidt niet tot een korting van uw bijstandsuitkering. Een eventuele toeslag om in de kosten van levensonderhoud van uw kind te voorzien kan wel worden verminderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renke, 01-07-2019
Hallo
Ik zit met bijstand uitkering (Participatiewet) 32 jaar oud en getrouwd. Ik wilde graag HBO studeren. Maar de gemeente zegt dat ik niet kan studeren met behoud van uitkering omdat ik levenlanglerenkrediet van DUO aanvraag. De gemeente zegt ook dat ik een betaalde baan moet hebben om te studeren. Hoe kan ik mijn probleem oplossen?
mvg Reactie infoteur, 05-07-2019
Beste Renke,
Een gemeente mag u toestemming geven om te studeren met een uitkering als die studie u verder helpt op de arbeidsmarkt. U kunt de gemeente daartoe echter niet dwingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 27-06-2019
Mijn zoon studeert en woont zelfstandig in Utrecht. Per 1 juni verviel zijn recht op studie(financiering)lening.
Het lijkt nu of de gemeente zich verschuilt achter de datum van afstuderen en hoewel mijn zoon zijn eindscriptie heeft ingeleverd is de studie nog niet afgerond. De verwachting is dat hij nog 2 keer moet komen opdraven voor een gesprek en dan klaar is.
Hij solliciteert wel al een paar maanden naar werk.
M.i. heeft hij vanaf 1 juni recht op bijstand, ook al is de studie op papier nog gaande.

Heb ik dat goed en welk artikel in de wet kan hij zich op beroepen?

Met vriendelijke groet, Patrick. Reactie infoteur, 30-06-2019
Beste Patrick,
Belangrijke eisen voor een bijstandsuitkering zijn geen recht op studiefinanciering en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De gemeente zal beide punten bevestigd willen zien. Denk aan een verklaring van DUO en de onderwijsinstelling/universiteit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 13-06-2019
Mijn man en ik hebben een gezamenlijke wwb uitkering. Nou ga ik starten met een opleiding en zal studiefinanciering ontvangen. Nou ben ik 44 jaar heeft dit dan ook gevolgen voor de uitkering? Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Karin,
U kunt recht hebben op het levenlanglerenkrediet en die lening kan van invloed zijn op de beoordeling van uw uitkering. Verder is voor het volgen van een studie, terwijl u een uitkering van de gemeente ontvangt, toestemming van de gemeente nodig:

https://financieel.infonu.nl/geld/180523-levenlanglerenkrediet-voor-voor-studenten-30-jaar-en-ouder.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 01-04-2019
Hallo,
Mijn zoon volgt een mbo-3 opleiding en woont op zichzelf (kamers). Hij ontvangt op dit moment studiefinanciering (uitwonende beurs) met lening. In augustus 2019 wordt hij 21 jaar. Hij komt qua betaling kamerhuur, energiekosten, ziektekosten, betaling onderwijsgeld en verzekering niet uit, komt eerder te kort dan dat hij over houdt. Ik help hem met boodschappen, overige rekeningen maar kan dit niet blijven doen. Helaas heeft hij nog geen bijbaan en solliciteert als een gek helaas zonder resultaat. Heeft hij geen recht op een uitkering of iets dergelijks want hij heeft geen leefgeld. Zijn inkomsten uit studiefinanciering (uitw beurs + lening) is zo'n 510 euro netto per maand. Plus hij ontvangt zorgtoeslag 99 euro, huurtoeslag ontvangt hij nog niet omdat hij samen met iemand op 1 adres staat ingeschreven; met deze persoon heeft hij geen relatie en de woning is verdeeld in 2; groot gedeelte waar de ander woont en studiogedeelte waar mijn zoon woont, beide woningen hebben een eigen voordeur (geen sprake van gezamenlijke huishouding, energie-, water-, internetkosten worden wel gedeeld) Waar heeft hij financieel recht op? Reactie infoteur, 02-04-2019
Hallo An,
Zodra uw zoon 21 jaar is, bent u niet meer verplicht om hem financieel te ondersteunen. Ook de gemeente hoeft hem niet te steunen, omdat hij namelijk recht heeft op studiefinanciering. Als uw zoon een zelfstandige woonruimte heeft, kan hij toch recht hebben op huurtoeslag om ze elk hun eigen voordeur hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kobalt, 29-03-2019
Hallo, ik ben 27 jaar en volg een HBO-opleiding. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, omdat ik studievertraging heb opgelopen. Ik woon bij mijn stiefvader die een AOW heeft. Ik vraag mij af of ik in aanmerking kom voor een bijstandsuitkering? Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Reactie infoteur, 29-03-2019
Hallo Kobalt,
U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering. Als u een gezamenlijke huishouding hebt met uw stiefvader telt wel ook zijn inkomen mee voor de bepaling van de hoogte van het bedrag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosalie, 16-03-2019
Hoi,
Ik ben een studente laatste jaar mbo 4. Vanaf vorig jaar januari had ik geen recht meer op studiefinanciering maar ik kon nog wel lenen. Ik heb gekozen om te lenen. Maar ik vraag me af of ik aanmerking kom voor een bijstandsuitkering zodat ik de lening stop kan zetten.

Het punt is dat mijn ouders in de schuldsanering zitten. Heeft dat gevolgen voor hen? Als ik de aanvraag nu doe dan heb ik maar een korte tijd een uitkering, want ik wil in september beginnen met een nieuwe studie. Ik wik ook weten of ik nog extra kan krijgen voor de maanden dat ik geen uitkering heb gekregen maar er wel recht op had.

dankjewel! Reactie infoteur, 19-03-2019
Hoi Rosalie,
Als je 21 jaar of ouder bent, dan kunnen jouw inkomsten gevolgen hebben voor je ouders. Het recht op studiefinanciering sluit het recht op een bijstandsuitkering in de meeste gevallen uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 15-03-2019
Uw artikel gaat over studeren voor jongeren onder 27 jaar. Als je 29 bent, getrouwd, 2 kinderen, jij en je vrouw hebben een uitkering, en je gaat met een studiefinanciering studeren. Is dit dan inkomen?
Het is namelijk zo dat de uitkering van beiden is stopgezet. Is dit terecht? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Anneke,
Eenmaal 27 jaar of ouder kan er recht op bijstand bestaan, maar de studiefinanciering wordt dan met de uitkering verrekend.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Davah, 11-03-2019
Ik begin in September met een HBO deeltijd opleiding (1 dag per week). Zit nu nog in bijstand en ben van plan dat stop te zetten, omdat ik weet dat het niet samen gaat. Ik heb een inwonend volwassen kind dat ook verder studeert (HBO).
Door ziekte vele jaren aan de kant gezeten (afgekeurd) en wil door omscholing (van mijn keuze) weer langzaam ergens naartoe bouwen. Is het een probleem dat we beiden later met DUO te maken hebben? In mijn geval levenlangkrediet en mijn kinds geval een studiefinanciering/collegekrediet evt. aanvullend.
Is er verder iets dat ik/we ernaar moeten kijken? Reactie infoteur, 12-03-2019
Beste Davah,
Jullie kunnen beiden jullie verzoek bij DUO indienen, dat zou geen probleem moeten zijn. Zeer waarschijnlijk is ook uw inkomen geen belemmering voor de aanvullende beurs van uw kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caridwen, 06-11-2018
Sinds ik een student werd krijg ik studentfinanciering, maar mijn Partner krijgt nog uitkering.
Mijn vraag is dat als ik een bijbaan wil krijgen naast mijn studie, zijn er gevolgen voor de uitkering van mijn partner aangezien we samenwonen? Reactie infoteur, 08-11-2018
Beste Caridwen,
Als u werkt en zo inkomen verwerft, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de uitkering van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 29-08-2018
Hallo Zeemeeuw,

Ik krijg op dit moment een ww uitkering. In september ga ik beginnen met een voltijd studie waarvoor ik geld leen bij duo en een aanvullende beurs krijg. Heb ik dan nog recht op mijn ww uitkering?

Mvg Reactie infoteur, 30-08-2018
Beste,
Om niet gekort te worden op uw WW hebt u van het UWV toestemming nodig om te kunnen gaan studeren omdat u dan niet of minder beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelly, 27-07-2018
Heb ik een WW- uitkering en daar heb ik recht op tot november als ik geen werk vind.
Alleen ga ik in september starten met een opleiding aan het hbo en dan heb ik recht op 391 euro "aanvullende beurs".
Behoud ik het recht op mijn WW zodra ik start met school?
Als ik het niet door geef komen zijn er dan achter?
Want ik ben tijdens school nog wel beschikbaar voor werk alleen een dag minder.
En ik woon op me zelf en heb inkomen nodig als de ww weg valt heb ik een probleem. Want ik wil niet lenen van duo.

Alvast bedankt voor het beantwoorden. Reactie infoteur, 28-07-2018
Beste Nelly,
De regel is dat u uw voornemen tot studie eerst voorlegt aan het UWV. Meestal is dit geen probleem, zeker als u zelf de studiekosten betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goerg, 19-07-2018
Ik ga studeren op het HBO en daarnaast zou ik vanuit mijn bijbaan iets verdienen dan verdien ik bijna 1400€ in totaal. Kan ik dan met mijn vriendin die verblijfsvergunning in Duitsland heeft vrouw en haar naar Nederland halen? Reactie infoteur, 21-07-2018
Beste Georg,
Heeft uw vriendin de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft zij geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen (geldig paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan zij de nationaliteit heeft is dan voldoende). Maar de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van een ander EU-land is niet geldig in Nederland. Voor verblijf in Nederland zal dan ook in Nederland een verblijfsvergunning moeten worden aangevraagd. De IND kan u hierbij verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 03-07-2018
Ik ga in augustus weer beginnen met een MBO 4 opleiding en dan ga ik stufie ontvangen. Maar ik heb ook recht op aanvullende beurs. Ik woon al 5 jr op mezelf, ik heb 3 kindjes onder de 5 en ik ben 25 jaar en alleenstaande moeder. Is het mogelijk dat DUO de inkomen van mijn moeder buiten beschouwing houd. Mijn moeder betaalt natuurlijk niet mee aan ook maar iets van mij, dus ook geen studiekosten. Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit? Reactie infoteur, 05-07-2018
Beste Anoniem,
Voor de basisbeurs wordt er niet gekeken naar het inkomen van de ouders, wel of je thuis- of uitwonend bent. Voor de aanvullende beurs wordt door DUO wel gekeken naar het inkomen van de ouders:

https://financieel.infonu.nl/geld/79353-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2018-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernice, 24-05-2018
Mijn dochter kan niet studeren i.v.b. kinderen waarvan 1 speciale zorg nodig heeft. Nu is haar studiefinanciering stop gezet, maar ze krijgt geen uitkering.
Ze dreigt alles kwijt te raken. Ze staat straks op straat met kleine kinderen.
Wat kunnen we doen?er is spoed bij.
Met vriendelijke groet
Bernice lubberts Reactie infoteur, 27-05-2018
Beste Bernice,
Het beste neemt u contact op met de gemeente, die kan (tijdelijk) voor een vervangende woning zorgen. Als er geen recht is op studiefinanciering, ontstaat wel weer het recht op een bijstandsuitkering van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 19-04-2018
Ik heb een bijstanduitkering en heb een nichtje die woont bij mij en haar kleine dochter. Zij gaat naar school en krijgt studiefinanciering inclusief de alleenstaande ouderkorting van DUO. Nu is mijn uitkering verlaagd met €550 en zegt de gemeente dat mijn nichtje moet mij dat bedrag geven. Zij krijgt in totaal €1000. Mag gemeente dat doen? Telt de €1000 ook mee? Wij zijn geen partners maar nichtje van elkaar. Reactie infoteur, 20-04-2018
Beste Marie,
Als er iemand bij uw woont (in dit geval met kind), wordt door de gemeente verondersteld dat die persoon ook in de huishouding bijdraagt. Dit probleem kunt u voorkomen door uw nichtje een deel van de woning te verhuren. Het is ook nog maar de vraag of uw nichtje wel recht heeft op de alleenstaande ouderkorting, nu ze zonder huur bij uw woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-04-2018
Ik heb een bijstandsuitkering en heb een inwonend kind dat in oktober 21 wordt. Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn uitkering? Reactie infoteur, 06-04-2018
Beste Anna,
Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. K., 08-02-2018
Ik ben sinds september 2017 begonnen met school (HBO opleiding). Naast mijn studie heb ik een bijbaantje (al 5 jaar zelfde baan). Nu is het zo dat ik niet meer kan functioneren (fysiotherapie keurt het niet goed en huisarts ook niet) omdat ik nu lichamelijke klachten heb. Ik wil dus stoppen met werken een tijdje, maar dit gaat wel ten koste van mijn inkomen. Ik ben thuiswonend en ben 27 jaar. Heb ik in dit geval recht op uitkering? Ik krijg wel studiefinanciering. Reactie infoteur, 10-02-2018
Beste A.K.,
Vanuit uw werk kunt u wellicht een uitkering krijgen of ziektegeld, de gemeente zal een bijstandsuitkering waarschijnlijk afwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lily, 08-01-2018
Momenteel ontvang ik een WW-uitkering. In het ergste geval zal ik een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Ik heb een partner die studeert aan het HBO en studiefinanciering ontvangt. Samen hebben we twee kinderen. Ik neem aan dat de hoogte van de studiefinanc. invloed heeft op de hoogte van mijn uitkering. Welk gedeelte of percentage van de studiefinanc. wordt gezien als de norm voor levensonderhoud, studiefinanc is uiteraard ook bestemd voor betaling van het collegeld en vakliteratuur. Worden we gezien als een gezamenlijk huishouden, bijstandsnorm a 1409,xx. Of word ik gezien de situatie, gezien als alleenstaande moeder met kinderen, dit lees ik ook weleens. Reactie infoteur, 10-01-2018
Beste Lily,
Als u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebt, wordt u niet als alleenstaande gezien. Het normbedrag bedraag circa 863 euro (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Qais Alsahwi, 03-01-2018
Ik krijg uitkering van de gemeente en mijn partner gaat studiefenanciering aanvragen. Wat is de hoogte van de lening die mijn partner kan aanvragen? Kan zij gewoon kiezen wat ze wil. Stel u voor dat zij 400€ p.m aanvraagt, zal de gemeente dat aanvullen tot de huidige uitkering. Of moet zij verplicht zo veel lening aanvragen zodat de gemeente zo min mogelijk betaalt? Graag hoor ik van u. Mijn groetjes Reactie infoteur, 04-01-2018
Beste Qais Alsahwi,
Zodra uw partner recht heeft op studiefinanciering, of ze die aanvraagt of niet, mag de gemeente de studiefinanciering meerekenen ter bepaling van uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Justme, 01-12-2017
Ik ben een thuiswonende voltijd student. Door persoonlijke omstandigheden is mijn studie uitgelopen. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, noch recht op lenen via DUO. Mijn studie combineer ik met een bijbaan. Mijn vraag is: ben ik een kostendelende medebewoner van mijn ouders (die een uitkering ontvangen van de gemeente)? Of val ik onder de uitzondering? De uitzondering luidt: geen kostendelende medebewoner is de persoon die onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in art. 3.1. lid 1 of lid 2 Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering.

Relevante feiten zijn daarbij dat ik een studie aan het hoger onderwijs volg en bij aanvang van die studie wel recht had op studiefinanciering (lening en Ov-kaart). Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Justme Reactie infoteur, 04-12-2017
Beste Justme,
Als voldoet nog aan de eis dat u een studie volgt die recht op studiefinanciering kan (!) geven, dan bent u geen kostendeler. Wellicht is de gemeente wel geïnteresseerd in uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diyou, 29-11-2017
Ik ben een thuiswonend student en mijn vader gaat een ww uitkering krijgen. hij heeft eerst in de wsnp gezeten en is hier bijna uit. ik heb altijd een aanvullende beurs gekregen omdat mijn vader niet bij kan dragen aan mijn studie. nu is mijn vraag of ik nog steeds die zelfde aanvullende beurs ga krijgen wanneer mijn vader een ww uitkering gaat krijgen. Want feitelijk verandert er niks in de situatie want hij kan nog steeds niet bijdragen aan mijn studie. Reactie infoteur, 29-11-2017
Beste Diyou,
DUO zal een herberekening maken en als het inkomen nauwelijks verandert, zullen er geen wijzigingen zijn voor de aanvullende studiebeurs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fer, 26-10-2017
Ik ben student en ik ontvang een bijstandsuitkering. mijn vraag is of ik ook een studiefinanciering er bij kan aanvragen en of ontvangen met behoud van mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 27-10-2017
Beste Fer,
In de regel is de combinatie studiefinanciering en bijstanduitkering niet mogelijk. Bovendien moet de gemeente toestemming geven voor het volgen van een studie, omdat je beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Een gemeente mag wel een ontheffing verlenen, maar is daartoe niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 19-10-2017
Beste Zeemeeuw,

Hoe zit het met het doorgeven van een wijziging?
In de huidige situatie word ik gezien als partner van persoon B, en heeft mijn inkomen invloed op de bijstand van persoon B, omdat er sprake is van een gezamenlijk huishouden. Nu besluiten wij om per vandaag dit alles te separeren, zodat er geen sprake meer is van een gezamenlijk huishouden, en ik dus niet meer als partner word gezien (en ben trouwens ook geen kostendeler). Dit houdt in dat mijn inkomen geen invloed meer gaat hebben op de bijstand van persoon B. Mijn vraag is nu, als wij in een verklaring aangeven dat de wijziging per bijv. 20 oktober ingaat, betekent dit dat mijn inkomsten van NA 20 oktober niet meer van de bijstand worden gekort? Of geldt dit pas na 1 november of pas nadat het is goedgekeurd? Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Mari,
De gemeente kan een wijziging niet zo snel doorvoeren (het bedrag aan bijstand zal wel al betaald zijn deze maand), maar kan wel met een nieuw bedrag rekening houden voor de maand november als ze direct op de hoogte wordt gesteld. Een bijstandsuitkering wordt altijd achteraf betaald (20 november voor de maand november).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mari, 16-10-2017
Hallo,

Ik ben een 22 jarige uitwonende student met studiefinanciering. Daarbij leen ik ook nog. De persoon bij wie ik woon krijgt een bijstandsuitkering, maar ik betaal helemaal niet mee met de kosten van het huis. Dus in principe verblijf ik er gratis. Ik zou graag willen weten:
- wat voor invloed dit heeft op zijn bijstandsuitkering,
- en of er ook naar mijn inkomsten wordt gekeken
- of zijn bijstand wordt gekort door mijn inkomsten
- of ik als 'partner' wordt gezien, zonder dat er sprake is van een relatie of dergelijke. Reactie infoteur, 17-10-2017
Hallo Mari,
Uw studiefinanciering is een lening als u onder het nieuwe stelsel studeert en zou daarom niet moeten meetellen. Uw inkomsten kunnen wel een rol spelen als de gemeente jullie als partners ziet of vermoedt dat jullie een gezamenlijke huishouding hebben. Het is dan zaak om richting gemeente aan te tonen dat u uw eigen huishouding voert en jullie geen partners zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 27-09-2017
Hallo,

Ik studeer. Maar mijn moeder, alleenstaand wonende in het buitenland, heeft een hartaanval gehad en ik heb haar drie maanden moeten verzorgen en moest daardoor mijn studie onderbreken. Heb ik recht op bijstand? Reactie infoteur, 28-09-2017
Hallo Ikke,
Als je recht hebt op een studiefinanciering, heb je helaas geen recht op bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Wiskamp, 25-09-2017
Mijn client Muhammed heet een ww uitkering vanaf 1 juni 2017, hij heeft voor de maand juni
reeds geld gehad van het UWV en juli wordt uitbetaald. Vanaf 1 augustus heeft hij studiefinanciering (basis) heeft hij in augustus ook recht op een ww uitkering? Reactie infoteur, 26-09-2017
Beste Jan Wiskamp,
De hoogte van de WW-uitkering is onafhankelijk van het bedrag aan studiefinanciering, maar de geringere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan wel gevolgen hebben voor de hoogte en duur van de WW-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 17-09-2017
Ik volg een hbo opleiding en woon op mezelf. Ik ontvang studiefinanciering, maar dat is niet genoeg om rond te komen. Nu is mijn vraag heb ik recht op een aanvullende uitkering? Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Melissa,
Helaas niet. Daarom kiezen studenten er vaak voor om meer te lenen of wat geld bij te verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dallo, 05-09-2017
Hallo. Ik ben mo ik ben 26 jaar oud en ik heb een vraag over studiefinanciering. Ik heb een uitkering. En ik krijg huurtoeslag en zorgtoeslag. En ik volg niveau 1 MBO en de gemeente betaalt de kosten van school, kan ik ook een basisbeurs aanvragen? Heb ik hier recht op of niet? Reactie infoteur, 07-09-2017
Hallo Dallo,
Als je niet eerder stufi hebt aangevraagd, heb je er nog recht op. Let wel op want als de uitkering een bijstandsuitkering is, kan de gemeente de uitkering stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 02-09-2017
Ik ben sinds 16 juli werkloos en heb recht op 3 maanden UWV. In sept ben ik begonnen met HBO studie en krijg dan ook vanaf sept studiefinanciering. Heb ik over de maand sept ook recht op UWV? Reactie infoteur, 04-09-2017
Beste Mike,
Een ww uitkering en studiefinanciering kunnen gewoon samen gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 14-08-2017
Hallo,
Ik ben 27 jaar en student van VIVES Brugge en ik doe de voltijdse opleiding rechtspraktijk. Ik woon wettelijk samen met mijn vriend die werkt en inkomen heeft rond 1800 per maand. Ik krijg niets van uitkering want ik ben geen werkzoekende door mijn studies en ook heen studiebeurs. Heb ik dan recht op studiefinanciering?
Met vriendelijke groeten, Marie Reactie infoteur, 14-08-2017
Hallo Marie,
U kunt het beste bij DUO navragen of uw studie bij VIVES u ook recht geeft op studiefinanciering. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de studie niet in Nederland voor handen is in de buurt van uw woonomgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 29-06-2017
Hallo,
Ik ben 26 jaar en volg via het VAVO Lyceum (ROC van Twente) het HAVO. Ik woon op mezelf en de kosten stijgen mij de pan uit, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een bijzondere bijstand als het gaat om het vergoeden van bv. mijn boeken- of lesgeld?

Ik ben al 3 jaar depressief en er is een identiteitsstoornis geconstateerd hiervoor in behandeling bij een psycholoog. Dit kost geld en ik kan het bijna niet meer betalen. Zoals het er nu voorstaat moet ik rondkomen van 88 euro per maand. Extra werken gaat niet ivm de drukte op school en mijn 'gemoedstoestand'. Ik werk zowaar dat kan elke vakantie en in het weekend, echter levert dit mij niet genoeg geld op. Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo Bart,
U kunt een aanvraag doen bij uw gemeente. Overigens geeft een gemeente meestal geen bijstand als er ook recht op studiefinanciering bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlotte, 16-06-2017
Goedemorgen,
Ik ben 23 jaar en sta momenteel nog ingeschreven bij mijn ouders. Ik volg een HBO opleiding die nu nog bekostigd wordt door mijn ouders, dit is volgend jaar echter niet meer zo. Ik wil mij inschrijven bij mijn vriend maar hij zit in een schuldbetalingsregeling waarbij maandelijks geld ingehouden wordt zodat hij net voldoende overhoudt voor boodschappen en het aflossen van zijn vaste lasten. Wat heeft dit voor gevolgen voor zijn kosten als ik mij inschrijf bij hem? Ik ontvang geen studielening is het mogelijk of een uitkering te ontvangen of om enkel geld te lenen volgens het leenstelsel?
En hoe zit het hierin met het meenemen van het salaris van je ouders als je uitwonend bent? En hoe zit het als je gaat trouwen wordt dan het salaris van je ouders nog steeds meegenomen? Reactie infoteur, 22-08-2020
Beste Charlotte,
Als u onder het nieuwe studiestelsel valt, is er geen verschil tussen de lening voor een thuiswonende of uitwonende student. Het inkomen van uw ouders speelt wel een rol voor de aanvullende beurs die alleen beschikbaar is wanneer de ouders een relatief laag inkomen hebben:

https://financieel.infonu.nl/geld/172316-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasemin, 13-05-2017
Goedemorgen,

Ik ben 23 jaar en woon op dit moment bij mijn vader in die een alleenstaande uitkering krijgt. Omdat ik op dit moment recht heb op studiefinanciering, heeft dit geen gevolgen voor mijn vaders uitkering. Maar mijn recht op studiefinanciering is bijna op (1 september 2017). Het probleem is dat ik daarna nog 1 jaar aan de hbo moet studeren. In de brief van DUO die ik recent heb gekregen staat 'Je hebt vanaf 1 september 2017 geen recht op prestatiebeurs. Je kunt nog wel LENEN'.

Houdt dit dus in dat mijn vaders uitkering vanaf 1 september 2017 wordt gekort omdat ik dan als kostendeler wordt gezien.
Of word ik niet als kostendeler gezien, vanwege Artikel 19a lid 1 sub d-1 Participatiewet (Kostendelende bewoner) waarin staat:

In deze paragraaf wordt onder kostendelende medebewoner verstaan de persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en NIET:

d. een persoon is die:

1°. onderwijs volgt waarvoor aanspraak op studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 kan bestaan en op enig moment tijdens dat onderwijs gelet op zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor die studiefinanciering;

En vervolgens staat in artikel 3.1, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 hierover:

2 Studiefinanciering bestaat voor een opleiding in het hoger onderwijs uit een basislening, een aanvullende beurs of aanvullende LENING en collegegeldkrediet, en kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend in de vorm van:
a. een gift;
b. een prestatiebeurs; of
c. een LENING.

Ik wil dus weten of mijn vader wel of niet gekort wordt op zijn bijstandsuitkering als ik thuis blijf wonen? Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Yasemin,
Zolang u als student recht hebt op studiefinanciering, telt u niet mee voor de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-01-2024
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.