Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020 Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2020? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat betekent een andere bijstandsnorm en in veel gevallen een lagere bijstandsuitkering. Uw gezinssituatie, of u kinderen hebt en alleenstaande ouder bent, het aantal mensen in uw huishouding, zijn in 2018 en 2019 factoren die direct van invloed zijn op uw bedrag aan netto bijstand. Dit is het directe gevolg van de gewijzigde Wet werk en bijstand WWB, de Participatiewet en het schrappen van vele kindregelingen. Bereken zelf uw bijstandsuitkering, maar hoeveel mag u bijvoorbeeld bijverdienen?

Inhoud


Heb ik recht op de algemene bijstandsuitkering?

Of u recht hebt op een bijstandsuitkering en is van allerlei factoren afhankelijk. Van belang zijn uw leeftijd, het inkomen dat u ontvangt, de samenstelling van uw huishouding en de bijstandsnorm die in uw geval geldt. Met de gewijzigde Wet werk en bijstand WWB zijn sinds 2015 allerlei wijzigingen aangebracht. De bijstandsnormen veranderen, de eisen worden strenger, de bijstand in natura (huur, zorg) kan in veel gevallen vervallen.

Andere bijstandsnormen door de kostendelersnorm

De kostendelersnorm in de bijstand houdt in dat de bijstandsuitkering lager is als meerdere personen op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben. De uitzonderingen hierop zijn de volgende gevallen:
  • Een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee bij de vaststelling van het bedrag aan bijstand.
  • Studenten, commerciële relaties en personen tot 21 jaar.

De systematiek van de kostendelersnorm heeft direct gevolgen voor uw bijstandsnorm:

Normbedragen bijstand volgens kostendelersnorm, personen tussen 21 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd
Aantal volwassenen in het huishoudenBijstandsnorm per persoon
Twee 50%
Drie43 1/3%
Vier40%
Vijf38%

Daarmee wordt vanaf twee personen de maximale bijstand per huishouding gelijk aan 40% plus het aantal volwassen leden in een huishouden maal 30%. Bij vijf volwassenen met een bijstandsuitkering is dat in totaal maximaal 190% van het wettelijk minimumloon. Maar dat betekent ook dat de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder door de nieuwe systematiek gelijk wordt aan de bijstand voor een alleenstaande zonder kind, een verhoging dus met maar liefst 20% voor een alleenstaande zonder kind.

Alleenstaande ouder en bijstand

Een alleenstaande ouder kan in veel gevallen gebruik maken van het verhoogde kindgebonden budget. Zodra er een toeslagpartner is, wordt u niet als alleenstaand beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat u niet in aanmerking komt voor het extra kindgebonden budget voor alleenstaanden. Gemeenten mogen individueel maatwerk leveren, maar de mate waarin dit zal gebeuren verschilt per gemeente. Even was er sprake van dat met de wetswijzigingen ook de ontheffing van de arbeidsverplichting en sollicitatieplicht van een alleenstaande ouder met een kind jonger dan vijf jaar zouden worden afgeschaft, maar dat voorstel is niet door het parlement aanvaard en staat dus niet in de bijgestelde wet. Een gemeente mag bovendien geen tegenprestatie opleggen aan een alleenstaande ouder die de volledige zorg heeft voor een kind dat nog jonger is dan vijf jaar.

Bijstand, vermogen en vermogenstoets

Ook uw vermogen kan een rol spelen bij de toekenning van de bijstandsuitkering. De gemeente toetst namelijk hoeveel vermogen u in box 3 hebt en of u misschien zaken bezit die u in geld kunnen worden omgezet. Misschien kunnen bepaalde zaken worden afgekocht en worden gebruikt voordat u een uitkering krijgt. Dit zijn voor vele uitkeringsgerechtigden vaak vervelende situatie. Ook het ontvangen van een erfenis kan direct van invloed zijn op uw uitkering. Als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie dient u die dan ook door te geven aan de gemeente om te voorkomen dat u straks een deel van de uitbetaalde uitkering terug moet betalen. Bij de vermogenstoets moet u onder de volgende bedragen kunnen blijven, anders is er geen uitkering tot het moment dat u wel onder de onderstaande bedragen komt.

Bijstand en bijverdienen: de vrijlatingsregeling

Als u jonger bent dan 27 jaar, worden de bijverdiensten gekort op de bijstand. Als u ouder bent dan 27 jaar mag u een een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van ruim € 200 - netto per maand en gedurende maximaal zes maanden aaneengesloten (€ 202 in 2018 en € 209 in 2019).

Lijfrente en bijstand

Nieuw sinds 2016 is dat u uw lijfrente en opgebouwde pensioen niet meer hoeft op te eten om een bijstandsuitkering te krijgen. Uw lijfrentekapitaal is vrijgesteld tot een bedrag van 250.000 euro. Voorwaarden hierbij zijn:
  • De opbouw van de de lijfrente is minimaal vijf jaar voor de aanvraag van de bijstandsuitkering is gestart en er ieder jaar is ingelegd. Deze toetsingsperiode is om te voorkomen dat iemand nog snel geld in een pensioenopbouw stort om zo zijn toegelaten vermogen te verlagen.
  • De inleg mag per jaar niet hoger zijn dan € 6.000, het meerdere is niet beschermd.

Bedragen bijstand 1 januari 2018

De bedragen per 1 januari 2018 vallen hoger uit dan in juli 2017. Bruto gaat het om een verhoging met 0,81%. Netto zal de verhoging iets lager zijn omdat de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon geleidelijk wordt afgebouwd. Dit en het vorige kabinet willen zo werken fiscaal aantrekkelijker maken. De bijstandsuitkering is een netto uitkering deze is daardoor 0,57% hoger dan per 1 januari 2018 dan per 1 juli 2017 nog het geval was:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2018 en 1 juli 2017, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2018hoogte uitkering 1 juli 2017
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 244,91€ 243,52
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 489,82€ 487,04
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 953,40€ 948,18
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 244,91 € 243,52
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 773,28 € 768,90
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.237,03 €1.230,04
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 992,12€ 986,52
een alleenstaande ouder € 992,12 € 986,52
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.417,32€1.409,31
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.115,48 €1.108,48
een alleenstaande ouder €1.115,48 € 1.108,48
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.525,44 €1.514,74
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.525,44 €1.514,74

Bedragen bijstand 1 juli 2018

Ook per 1 juli 2018 zijn de bedragen voor de bijstand omhoog gegaan, bruto met 0,45%:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2018 en 1 juli 2018, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2018hoogte uitkering 1 juli 2018
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 244,91€ 246,01
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 489,82€ 492,02
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 953,40€ 957,84
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 244,91 € 246,01
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 773,28 € 776,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.237,03 €1.242,57
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 992,12€ 996,57
een alleenstaande ouder € 992,12 € 996,57
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.417,32€1.423,67
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.115,48 €1.121,23
een alleenstaande ouder €1.115,48 € 1.121,23
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.525,44 €1.533,18
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.525,44 €1.533,18

Hoeveel vermogen mag u in 2018 hebben?

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen zijn per 1 januari 2018 verder verhoogd:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2018

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2018
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.020
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.040
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.040
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 50.800

Hoeveel vermogen mag u in 2019 hebben?

Dan 2019, de bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen worden per 1 januari 2019 verhoogd naar:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2019

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2019
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.120
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.240
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.240
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 51.600

Bedragen bijstand 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaan de bedragen voor de bijstand 2 tot 3% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2018:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2019 en 1 juli 2018, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2019hoogte uitkering 1 juli 2018
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 253,17€ 246,01
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 506,34€ 492,02
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 985,71€ 957,84
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 246,01
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 799,35 € 776,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.278,72 €1.242,57
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.025,55€ 996,56
een alleenstaande ouder € 1.025,55 € 996,56
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.465,07€1.423,67
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.147,80 €1.121,23
een alleenstaande ouder €1.147,80 € 1.121,23
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.563,46 €1.533,18
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.563,46 €1.533,18

Bedragen bijstand 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 gaan de bedragen voor de bijstand 0,5% omhoog ten opzichte van de bedragen in januari 2019:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2019hoogte uitkering 1 juli 2019
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 253,17€ 254,31
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 506,34€ 508,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 985,71€ 990,41
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 253,17 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 799,35 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.278,72 €1.284,82
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.025,55€ 1.030,41
een alleenstaande ouder € 1.025,55 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.465,07€1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.147,80 €1.154,03
een alleenstaande ouder €1.147,80 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.563,46 €1.573,16
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.563,46 €1.573,16

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 2% omhoog ten opzichte van de bedragen in juli 2019:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand

Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2020hoogte uitkering 1 juli 2019
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 260€ 254,31
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520€ 508,75
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.010€ 990,41
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 254,39
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 820 € 803,19
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312 €1.284,82
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.052€ 1.030,41
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.503€1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.154,03
een alleenstaande ouder €1.176 € 1.154,03
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.595 €1.573,16
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.595 €1.573,16

Hoeveel vermogen mag u in 2020 hebben?

De bedragen voor het maximaal toegestaan vermogen worden per 1 januari 2020 verhoogd naar:

Maximaal toegestaan vermogen, bijstandsuitkering 2020

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2020
woont alleen en heeft geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.225
hebt geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.450
met partner, samenwonend of gehuwd € 12.450
uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1€ 52.500

Deze bedragen gelden ook op 1 juli 2020.

Bedragen bijstand 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaan de bedragen voor de bijstand ongeveer 0,7% omhoog ten opzichte van de bedragen in januari 2020:

Bijstandsnormen, netto bedragen bijstand per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, bijstandsgerechtigden, bedragen per maand


Bijstand voor wiehoogte uitkering 1 januari 2020hoogte uitkering 1 juli 2020
Bijstandsnorm jongeren:
A. jonger dan 21 jaar zonder kinderen:
alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar€ 260€ 261,44
gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 520€ 522,88
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder€ 1.011€ 1.17,89
B. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen:
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 260 € 261,44
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar€ 820 € 825,46
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder €1.312 €1.320,47
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
een alleenstaande€ 1.052€ 1.059,03
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.059,03
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd€1.503€1.512,90
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.184,26
een alleenstaande ouder €1.176 € 1.184,26
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd €1.595 €1.606,88
gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd €1.595 €1.606,88

Conclusie bedragen bijstand 2018, 2019 en 2020 Participatiewet

De nieuwe regels uit de Participatiewet kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Ook vervalt het verschil in bijstand tussen een volwassene met een kind (alleenstaande ouder) of zonder een kind als er ook nog een andere volwassene woont. Een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner kan recht hebben op een verhoogde uitbetaling uit het kindgebonden budget. Voor het overige zijn door de indexatie met het cijfer van de algemene prijsontwikkeling in ons land, de bedragen van de bijstand in 2020 hoger dan in 2019 en zijn per 1 juli 2020 hoger dan per 1 januari 2020.

Lees verder

© 2014 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2019 ( tot 1 januari 2020) en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…
Uitkering en studiefinancieringUitkering en studiefinancieringStudiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gez…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstandHypotheekrenteaftrek: woning en bijstandOok met een eigen woning hebt u in 2020 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u d…

Financieel management ook privéFinancieel management ook privéJe financiën beheren gaat ook in de privésfeer tegenwoordig verder dan zo nu en dan in de onlineversie van je bank kijke…
Online betaaldiensten: hoe goed en veilig zijn ze?Online betaaldiensten: hoe goed en veilig zijn ze?Online winkelen heeft een grote vlucht genomen en daarvan profiteren ook online betaaldiensten als Paypal en iDeal. De o…
Bronnen en referenties
  • Kamerstukken

Reageer op het artikel "Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Carla, 29-05-2020 13:20 #649
Ik ben ambtelijk zit in een bijstandsuitkering ben 59 jaar ik werk daar naast tien uur per week, maar ik zou willen weten waarom ik men vakantie geld elk jaar inlever, dat omdat men dochter zelfde ook bijna 10 uur werkt en ook aanvullende bijstand heeft, zei mag haar vakantie geld houden en ik niet, zei heeft een zoontje van 3 maar we werken allebij even veel veel, alleen ik ben dan ambtelijk, maar ik mag men vakantie geld niet houden, komt dat omdat ik ambtelijk ben, of komt het dat er bij mij staat ikb… geen vakantie geld, maar aangezien ik een toch ook aan men ambtelijke niks over houd aan dat amtelijke sooi en alles inlever mag ik dan dat niet behouden wat is het verschil? Reactie infoteur, 31-05-2020
Beste Carla,
De bijstanduitkering betaalt normaal gesproken vakantiegeld uit, daarbij maakt het niet uit of u ambtenaar bent. Neem dus even contact op met de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie, 13-04-2020 21:29 #648
Beste Zeemeeuw, vraagje.
Mijn Griekse vriendin woont sinds 19 november 2019 bij me in, we wonen nu officieel samen dus.
Bij de belastingdienst is nu bekend dat ze mijn toeslagpartner is en ik ben daardoor mijn kind gebonden budget deels kwijt voor mijn zoon van 17, was 380 nu 100 euro p.m. oke ik accepteer dat want ik kan het opvangen doordat ik een redelijke baan hebt of had beter gezegd.
Zij heeft nog geen werk en geen inkomen dus, ik zorg voor haar.
Nu ben ik sinds 29 maart mijn baan kwijtgeraakt door de corona crisis en krijg voor 3 maanden een W.W uitkering van het UWV.
Daarna kreeg ik te horen van het UWV moet ik een bijstandsuitkering aan gaan vragen bij de gemeente waar ik woon (Gemeente Westland)
Heb ik recht op een gezin uitkering? we zijn niet getrouwd en ik lees bij de informatie omtrent uitkeringen dat ze het steeds hebben over gehuwden of staat samenwonen gelijk aan getrouwd zijn omdat bij de belastingdienst zij aangemerkt word als toeslagpartner ondanks dat zij geen inkomen heeft, of blijft het bij een alleenstaande ouder uitkering?
Vriendelijke Groet Charlie Reactie infoteur, 19-04-2020
Beste Charlie,
Zeer waarschijnlijk kunnen u en uw vriendin samen een bijstandsuitkering aanvragen, zodat u een gezinsuitkering hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aisha, 24-01-2020 14:47 #647
Hoi ik las net hier dat iemand ook bij haar zus en man en kinderen woont. En nog een bijstand van 982euro krijgt. Ik krijg maar 699euro en woon ook in bij mijn zus en man en kids. Hoe kan dat dan dat ik minder krijg of klopt het niet? Reactie infoteur, 26-01-2020
Hoi Aisha,
Die 699 euro ontstaat door de kostendelersnorm, 982 euro was destijds (2018) voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebecca, 04-12-2019 15:43 #646
Beste Zeemeeuw,

Als een alleenstaande ouder van 2 kinderen onder 18 jaar, heb ik recht op € 1050,- in het jaar 2020. Maar hoeveel mag ik bijverdienen? Zonder in de problemen te komen of eventuele boetes moet betalen. Reactie infoteur, 16-01-2020
Beste Rebecca,
Als u gaat bijverdienen, moet u dat altijd melden aan de gemeente. Waarschijnlijk kunt u gebruik maken van de vrijlatingsregeling:

https://financieel.infonu.nl/geld/160731-bijverdienen-en-bijstand-vrijlatingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 19-11-2019 22:04 #645
Ik heb een bijstandsuitkering van een alleenstaande, ongeveer 980 euro netto per maand. Nu wil mijn zoon, 25 jaar oud, tijdelijk weer inwonen bij mij. Hij werkt full time en is bereid om de klap die ik financieel krijg: huurtoeslag en bijstandsverlaging wel op te vangen. Alleen meen ik gelezen te hebben dat als iemand die in een uitkering zit, geld op zijn rekening gestort krijgt, de gemeente dit kan zien als een inkomen. Mijn zoon zal maandelijks het bedrag dat hij mij kost als kostendeler (30 procent van mijn huidige uitkering) en voor mijn huurtoeslag maandelijks overmaken. Nu is mijn vraag of de gemeente het geld dat hij overmaakt als inkomen ziet en mij dubbel kort op mijn uitkering? Reactie infoteur, 22-11-2019
Beste Rene,
Uw bankrekening wordt tot uw vermogen gerekend. Als dat vermogen lager is dan € 6.120, hoeft dit geen problemen te geven. Wel moet u de gemeente melden zodra dat uw zoon bij u komt wonen. Wat uw zoon stort, is ook geen inkomen, maar een soort van onkostenvergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 27-10-2019 14:36 #644
Ik ben als huisgenoot woonachtig bij een goede vriend van mij. Hij genoot een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 2018 van € 992,--. Ikzelf heb een IVA uitkering en die bedroeg over 2018 netto € 946,--. Nu heeft de gemeente maar besloten dat wij samenwonen en heeft mijn goede vriend helemaal geen inkomen meer en is mijn IVA uitkering verhoogd naar € 1245,--(juli 2019).

Mag dit zomaar? en heeft mijn huisgenoot geen recht op een bepaald deel van zijn bijstandsuitkering en dat ik dan mijn "normale" IVA uitkering weer krijg. Of hebben we enkel recht op de bijstandsnorm voor twee personen? Reactie infoteur, 30-10-2019
Beste Angelique,
Als jullie niet samenwonen (geen gezamenlijke huishouding hebben), kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 02-07-2019 16:52 #643
Mijn moeder heeft een UWV uitkering met toeslag. Zij is gehuwd en krijgt daarnaast een kleine aanvulling van de sociale dienst. Binnenkort woon ik door omstandigheden tijdelijk bij mijn ouders. Ik heb zelf een WIA uitkering, 100% afgekeurd. Wat betekent dit voor de uitkering van mijn ouders en voor mijn uitkering. Ik ontvang het minimale met een kleine toeslag. Reactie infoteur, 06-07-2019
Beste Mark,
Voor uw moeder zijn de gevolgen afhankelijk van de soort uitkering, een ww-uitkering wordt bijvoorbeeld niet gekort als u komt inwonen. Een bijstandgerelateerde uitkering kan wel worden gekort door de kostendelersnorm of een toeslag kan vervallen. De WIA-uitkering wordt niet gekort als u niet ook een toeslag ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ami, 14-06-2019 01:37 #642
Hallo

ik ben een eenoudergezin met drie kinderen, oudste is 23 en studeert HBO krijgt studiefinanciering, tweede is 19 is binnenkort MBO afgestudeerd en gaat binnenkort werken, jongste is 9 en zit op school.

wegens gezondheidsproblemen kan ik niet meer werken en moet ik binnenkort uitkering aanvragen, ben van Rotterdam, mijn zoons helpen mij niet in onderhoud.
hoe ziet het er voor mij uit? hoeveel uitkering kan ik verwachten?

mvg
Ami Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Ami,
Het inkomen van thuiswonende kinderen wordt meegenomen bij de bepaling van een bijstandsuitkering. Maximaal hebt u recht op € 1.038 per maand (juli 2019).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisan, 13-06-2019 15:52 #641
Beste zeemeeuw
N.a.v. uw antwoord op mijn eerdere vraag. U zegt dat de bijstand dan kan aanvullen tot sociaal minimum, maar de IOAZ is net als de IOAW al een bijstands-uitkering die aanvult tot het sociaal minimum (bijstandsniveau).
Wij zijn een echtpaar en zouden dan ca 1391 netto per maand moeten ontvangen.

En de UWV-uitkering vulde altijd al aan tot dat sociaal minimum middels de Toeslagen-Wet (TW)

Ik zal een voorbeeld geven over de maand maart verrekend met februari WW:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
IOAZ bijstandsuitkering mrt-19 Plus (€) Min (€) UWV febr-19
aantal dagen
grondslag volledig gezin 1657,92
schatting uitkering WW+TW 1118,85 ww uitkering 725,16
totaal inkomsten 1118,85 toeslag 310,8
reservering vakantiegeld 39,93 totaal Brutto 1035,96
loonheffing client 90,66 loonheffing 171,82
netto uitkering 408,48 netto uitk. 864,14
uit te betalen bedrag 408,48 uit te betalen 864,14

IOAZ+WW totaal 1272,62
Bijstands norm 1391,82
te weinig 119,2 (en dit maandelijks)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo ging het ongeveer iedere afgelopen maand, en nu ik de volledige
IOAZ-bijstandsuitkering ontvang, zonder UWV-inkomsten betaald de IOAZ wel ongeveer het normbedrag uit € 1387,58

Ik werd dus iedere maand ca € 120 gekort omdat ik inkomsten uit de WW ontvang

Zou u een en ander nogmaals eens willen bekijken, wij komen hier niet uit?

Met vriendelijke groet,
Lisan Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Lisan,
Helaas is het nog steeds zo, ook al wordt dit afgebouwd, dat extra inkomen bovenop een bijstandgerelateerde uitkering netto tot minder inkomen kan leiden. Dat is helemaal zuur als u daardoor onder het sociaal minimum terecht komt en de gemeente aangeeft geen ruimte te hebben voor een aanvulling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisan, 09-06-2019 08:11 #640
Wij hebben een IOAZ uitkering en die werd de laatste jaren verrekend met inkomsten uit werk en later een ww-uitkering.
Nu is per april de ww afgelopen en ontvangen wij de gehele IOAZ-uitkering met een NETTO bedrag van 1387,29

Al die voorafgaande maanden ontvingen wij maandelijks NETTO 1275 ca 100 minder dan het vastgestelde NETTO bijstandsniveau.

Wij hebben dit al eens gemeld bij de IOAZ maar die zeggen dat dit komt omdat zij de bedragen BRUTO verrekenen.
Mijn vraag is klopt dit wel mogen ze het BRUTO zo verrekenen dat het NETTO 100 euro per maand minder is dan het bijstandsniveau?

Het kan toch niet zo zijn dat als je naast je IOAZ-uitkering parttime werkt en dat je na hun verrekening maandelijks netto 100 euro minder ontvangt dan het bijstandsniveau? Reactie infoteur, 11-06-2019
Beste Lisan,
Het sociaal minimum, de bijstand, is een netto bedrag. Extra inkomsten kunnen ertoe leiden dat u netto minder overhoudt. Als u onder het sociaal minimum komt, kunt u bij de gemeente om een aanvulling vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobi, 17-05-2019 13:48 #639
Mijn zoon is 48 en alleenstaand. Hij woont bij ons. Tijdelijk hopen wij.

Waarom wordt zijn bijstand uitkering verlaagd tot €607?
met vriendelijke groet
Cobi Reactie infoteur, 17-05-2019
Beste Cobi,
Dat komt door de kostendelersnorm. Uw zoon krijgt 43 1/3 deel en dat is exclusief vakantie-uitkering gelijk aan 609 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 06-05-2019 20:41 #638
Beste,

Ik ben arbeidsongeschikt verklaard door de UWV maar ze denken dat ik misschien over 10 jaar toch zou kunnen werken. Ik woon samen met mijn vriend. Wij hebben geen kinderen. Mijn vriend werkt 40 uur in de week en ontvangt ongeveer 2.000 EUR netto aan salaris per maand. Wij hebben samen ongeveer een spaarpotje van 6.000 EUR. Is het mogelijk om voor mij bijstand aan te vragen? - Wij zitten in een huurhuis. Reactie infoteur, 10-05-2019
Beste Laura,
Jullie gezamenlijke inkomen zal te hoog zijn voor een bijstandsuitkering, wellicht dat u via het UWV nog recht hebt op een uitkering in verband met de arbeidsongeschiktheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melle Kuipers, 09-04-2019 15:49 #637
Beste,

Ik heb sinds 26 januari 2019 een bijstandsuitkering. Nu krijg ik 1400 euro terug van de belasting over 2018. Wordt dit gekort op mijn bijstandsuitkering?

Mvg,

Melle Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Melle Kuipers,
Of een belastingteruggave wordt gekort op de bijstand is afhankelijk van de reden van de belastingteruggave. Krijgt u bijvoorbeeld geld terug door de aftrek van ziektekosten, dan zal er geen verrekening plaatsvinden. U moet een belastingteruggave wel melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

X. Janssen, 26-03-2019 13:16 #636
Mijn kind is 21 en gestopt met studie. hoeveel gaat mijn uitkering naar beneden? Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste X. Janssen,
Een inwonend kind van 21 dat niet studeert telt mee voor de kostendelersnorm. Als alleenstaande ouder kunt u dan terugvallen van een bijstandsuitkering van € 1.025,55 naar € 735.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacintha Vetter, 02-08-2018 13:47 #635
Ik ontvang sinds februari 2017 een (netto) BBZ uitkering. Ik moet nu belastingaangifte doen over 2017, maar de gemeente weigert een jaaropgave te verstrekken.Ik kom hierdoor in de problemen met de belastingdienst en moet mijn voorlopige teruggave gaan terugbetalen als ik geen bruto jaaropgave met loonheffing kan invullen. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Jacintha Vetter,
Het is raar dat de gemeente geen jaaroverzicht geeft met daarin ook de bruto bedragen. Wellicht kunt u een eigen inschatting moeten maken, beter iets dan niets. Overigens zou de Belastingdienst ook zelf kunnen inschatten welk bruto bedrag erbij hoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. J. Hendriks, 10-07-2018 14:33 #634
Voor alleenstaande van 48 jaar een bijstandsuitkering is het netto bedrag ook bruto bedrag?
kan het namelijk nergens vinden.
Jaaropgaaf is niet aanwezig
Groet Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste S. J. Hendriks,
Het bruto bedrag is hoger dan het netto bedrag en zou inderdaad in de jaaropgaaf moeten staan. Indicatie : een netto bedrag van 1.000 euro per maand correspondeert ongeveer met een bruto bedrag van 1.300 euro. Uw gemeente moet voor uw geval het precieze bedrag kunnen aangeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menzo, 05-07-2018 16:47 #633
Mijn zoon van 22 jaar is onlangs afgestudeerd, maar het is hem (nog) niet gelukt een baan te vinden, daarom vraagt hij een bijstandsuitkering aan. Hij woont nog thuis bij ons, dus we zijn met z'n drieën.
Hij heeft een klein beetje spaargeld, maar blijft ruim onder de norm.

Dat er sprake is van de kostendelersnorm en dat hij dus minder bijstand zal ontvangen is duidelijk, maar nu vraagt de gemeente aan hem om alle inkomensgegevens (loon, belastingteruggave), vermogensgegevens, hoogte van de hypotheek, bankrekeningen en begin en (mogelijke einddata) van een dienstverband van ons als ouders in te leveren omdat dit bepalend zou zijn voor het bepalen van zijn uitkeringsrecht.

Wij ontvangen als ouders allebei geen uitkering en nu vragen wij ons af of, in dit geval, het inkomen, de schulden en het vermogen van ons als ouders inderdaad bepalend is voor het krijgen van een bijstandsuitkering van onze zoon en wat het effect daarvan zal zijn op de hoogte van de uitkering. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Menzo,
Het inkomen van de ouders is voor de thuiswonende zoon niet van invloed op zijn bijstandsuitkering, de kostendelersnorm en uiteraard zijn eigen inkomen en vermogen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Philips, 03-07-2018 19:53 #632
Ik ben in april 1953 geboren. Heb een alleenstaande uitkering van 992,12. Heb ik recht op pensioen leeftijd uitkering? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste S. Philips,
Bij veel pensioenfondsen is op verzoek een vervroegde uitkering van pensioen mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/geld/188657-variabel-pensioen-hoog-laag-pensioen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asha, 02-07-2018 18:11 #631
Mijn vriend en ik wonen sinds april dit jaar samen.
Wij ontvangen op het moment een gezamenlijke uitkering van ongeveer €950,- (plus minus)

De reden dat dit zo weinig is voor een gezamenlijke uitkering is omdat mijn vriend 27 jaar is en ik zelf 19 jaar ben. Door mijn leeftijd is onze gezamenlijke bijstandsuitkering dus lager.

Ik ben op het moment in verwachting van ons eerste kindje.

Toch lijkt het allemaal wat aan de krappe kant.
Hebben wij ergens nog recht op een aanvulling vanuit de bijzondere bijstand o.i.d?

Mijn vriend ontvangt al een bijzondere bijstand voor zijn bewindvoering. Wellicht dat de bijzondere bijstand hiervan opgehoogt kan worden?

Waar hebben wij nu dus recht op?

Met vriendelijke groet
Asha Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Asha,
Jullie kunnen recht hebben op bijzondere bijstand, daarvoor moet u dan wel een aanvraag doen. Als het eerste kindje er is, krijgt u recht op kinderbijslag en het kindgebonden budget. Verder zijn er de toeslagen. Berekend zou moeten worden waar jullie precies recht op hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robbert, 08-05-2018 13:31 #630
Wij krijgen een bijstandsuitkering van € 1412,71 netto.
Voor het aanvragen van toeslagen moet ik steeds een bruto inkomen opgeven.
Ik kan nergens vinden wat dit netto bedrag bruto zou zijn. Ook niet op de specificatie van de gemeente.
Wat kan ik invullen?

gr, Robbert Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Robbert,
Op het jaaroverzicht van de gemeente staat ook het precieze bruto bedrag weergegeven. Een benadering als jullie samen 1.400 euro netto ontvangen, dan is dat per persoon ongeveer 800 euro bruto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eymen (infoteur), 29-04-2018 03:39 #629
Ik krijg 920 euro iva uitkering en ben getrouwd. mijn vrouw heeft geen inkomsten. heb ik recht op een aanvulling van de bijstand. en wie krijgt deze aanvulling mijn vrouw of ik? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Eymen,
U alleen zit rond de bijstandsnorm en zou wellicht iets extra's kunnen krijgen, maar ook uw vrouw kan een bijstandsuitkering aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Godefrooij, 24-04-2018 16:11 #628
Bijstandsuitkering voor gehuwden is nu € 1412,71 is dit een bruto of netto bedrag? Als het bruto is wat is dan het netto bedrag? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Kees Godefrooij,
Dit is een netto bedrag en rekening houdend met de heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geronimo, 16-04-2018 08:25 #627
Hoi ik ben 24 jaar alleenstaand en heb een eigen woning. Met een inkomen van 750 euro p.m hoeveel bijstandsuitkering kan ik krijgen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Geronimo,
Een bijstandsuitkering kan voor een aanvulling zorgen tot € 1.030 per maand. Wat betreft de eigen woning is belangrijk hoeveel overwaarde er is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiwi, 09-04-2018 14:20 #626
Hallo met Kiwi.

Ik heb een bijstand en ben net 21 geworden betekent het dan dat mijn inkomen deze maand meteen omhoog gaat? ik ben inwonend bij mijn ouders en ze werken beiden en mijn zus ook.
Kunt u ongeveer inschatten wat ik dan krijg? Want ik heb van mijn 18e tot nu zeg maar 232,00 gehad en ben net 7 dagen 21. Gaat 't dan meteen deze maand omhoog?

Mvg. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Kiwi,
Een bijstandsuitkering wordt achteraf uitbetaald, dus hangt het van de verjaardag af hoeveel je hiervan deze maand al zult merken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 27-03-2018 13:22 #625
Ik zou graag willen weten of ik als alleenstaande ouder van een zoontje van 4 jaar recht heb op een volledige bijstandsuitkering. Ik krijg geen hogere kindgebondenbudget omdat ik toeslagpartner ben met mijn moeder van 58 jaar die een AOW uitkering heeft. Ik woon samen met mijn zoontje bij haar in. Mijn moeder heeft een huurhuis.

Groetjes,
Wendy Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Wendy,
Als uw moeder uw fiscale partner is, zal de gemeente ook naar het inkomen van uw moeder kijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 19-03-2018 14:21 #624
Hallo, ik word bijna 21 en zit in de bijstand en ik woon nog thuis mijn moeder werkt wel gewoon, hoeveel geld kan ik ongeveer verwachten als ik 21 word?
Groetjes Maaike Reactie infoteur, 20-03-2018
Hallo Maaike,
Eenmaal 21 jaar hebt je recht op een bijstandsuitkering van maximaal € 992,12 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anderyas, 10-03-2018 05:05 #623
Hallo,
Ik ben 23 jaar en ik woon samen met mijn broer. Hij is 25 en hij werkt wel. Waar ik nu werk is momenteel een beetje rustig en ik zou het niet weten hoe lang gaat dat duren. In ieder geval, mijn vraag is hoeveel is dan mijn maandelijks ontvangen aan bijstanduitkering.

Met vriendelijk groet,
Anderyas Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Anderyas,
Afhankelijk van hoe lang je er werkt, kun je bij werkloosheid eerst recht hebben op een ww-uitkering. De bijstandsuitkering bedraagt maximaal € 1.030 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 07-03-2018 18:41 #622
Ik ben 25 jaar ik ga binnenkort weer tijdelijk thuis wonen met mijn dochtertje van 2 jaar. Nu verdient mijn moeder 1912,- netto per maand hoeveel kan ik maandelijks ontvangen aan bijstandsuitkering?

Vriendelijke groet,
Naomi Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Naomi,
U hebt maximaal recht op ongeveer 750 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. S. Ursem, 07-03-2018 16:00 #621
Aan, infoteur!
Zijn de bedragen, die van de uitkeringen, hier op deze site genoemd worden, bruto of netto?
Bij voorbaat dank! Frank Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste F. S. Ursem,
Dit zijn netto bedragen als er geen ander inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inez, 02-02-2018 15:25 #620
Ik ben 60 en misschien stopt mijn WGA-uitkering dit jaar. Mijn partner heeft alleen AOW maar daar kunnen we niet van bestaan, dus misschien moeten we bijstand aanvragen. Hoe zit dat dan met het eigen huis, moeten we dat verkopen? Ik weet dat er een paar jaar terug nog een speciale regeling was voor ouderen zoals wij. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Inez,
Als u een eigen huis hebt met overwaarde, dan kan het zijn dat de gemeente een lening verstrekt om van te leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 29-01-2018 19:14 #619
Beste. Ik ontvang bijstand (alleenstaand), mijn twee volwassen zoons wonen bij mij. Eén zoon werkt, de ander HBO student. Nu is mijn vraag; mogen mijn zoons spaargeld hebben en is hier een maximum aan? En ben ik verplicht dit op te geven? Wat ikzelf mag hebben aan spaargeld, dat weet ik.
Dank u! Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Marieke,
Als de zoons meerderjarig zijn, telt hun spaargeld niet mee. Uw spaargeld mag in 2019 dan hooguit € 6.120 bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthias, 18-01-2018 16:32 #618
Ik heb gewerkt totdat ik ziek werd. (burn out) vervolgens heb ik ontslag genomen. Nu zit ik thuis (26 jaar), Inwonend bij ouder. zeker nog 4 maanden arbeidsongeschikt. Met weinig geld. hoeveel bijstand krijg ik? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Matthias,
U hebt maximaal recht op € 1.030 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lei, 05-01-2018 19:22 #617
Mijn zoon (44 jaar) ontvangt per 1 januari 2018 een WAO-uitkering van, netto, € 932,85 per maand. Ik zie dat de bijstandsnorm € 992,12 is. Heeft hij recht op aanvullende bijstand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Lei,
Dat zou kunnen, maar is de WAO ook inclusief vakantie-uitkering?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 03-01-2018 22:00 #616
Ik heb een vraag. In juni 2018 gaan mijn vriend en ik trouwen. Ik ben dan 21 jaar en heb een netto inkomen van 800 euro netto per maand. Mijn vriend studeert onder het regime van de nieuwe studielening. Dus geen stufi meer maar een schuld die moet worden terugbetaald. Hij is dan eveneens 21 jaar. Stel het lukt ons onvoldoende om meer inkomsten te realiseren. Op Hoeveel bijstand zouden we dan kunnen rekenen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Judith,
Jullie inkomen wordt dan maximaal aangevuld tot €1.472, maximaal want de gemeente zal ook bekijken hoeveel uw vriend maximaal zou kunnen lenen bij DUO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saad, 30-12-2017 01:00 #615
Hoeveel geld krijgt een echtpaar met hun 3 kinderen?
Echtpaar : 60, 46
Kinderen : 14, 19, 22
met vriendelijke groet,
Saad Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Saad,
Los van eventuele (gemeentelijke) toeslagen is dat €1.472 netto per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Happy, 29-12-2017 11:47 #614
Geboren 28-8-1958, eigen huis zonder hypotheek, maar zonder werk en uitkering. Wil graag in t huis blijven wonen. Kan ik in aanmerking komen voor een uitkering? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Happy,
U kunt in aanmerking komen voor een uitkering, maar het kan zijn dat de gemeente dan een lening verstrekt op uw woning:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/161716-hypotheekrenteaftrek-woning-en-bijstand.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 20-12-2017 22:55 #613
Ik wou vragen hoeveel mijn bijstandsuitkering moet zijn als ik samen met mijn zus en haar 2 kinderen woon. De kinderen zijn nog onder de 18 jaar en ik kom uit schiedam ik zit bij stroomopwaarts. Mijn zus werkt maar drie dagen in de week. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Johannes,
Dat hangt ook van het inkomen van uw zus af. Uw bedrag aan bijstandsuitkering kan oplopen tot maximaal € 992,12 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Halma, 27-11-2017 04:04 #612
Hoi, ik woon bij mijn zus in huis. Ze is getrouwd en ze heeft 3 kinderen die zijn onder 20 jaar. Mijn zus en haar man werken maar door mijn gezondheidsproblemen krijg ik een bijstandsuitkering. De uitkering die ik nu krijg is niet genoeg omdat ik bijna met alles mee moet betalen. Mijn vraag is hoeveel bijstandsuitkering krijg ik 2018?

Met vriendelijke groeten. Halma Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Halma,
Als jullie geen gezamenlijke huishouding voeren en u ouder bent dan 21 jaar, dan hebt u recht op maximaal € 650 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-11-2017 21:59 #611
Vanaf 02-11-2017 ontvang ik AOW en pensioen, mijn partner is van 1954 en heeft de dus pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. We hebben een AIO aanvulling aangevraagd en hiervoor toezegging gekregen, te weten elk de helft van het bedrag.
Hierbij werd wel als voorwaarde gesteld, dat mijn partner volgens de wet zelf moet voorzien in haar kosten levensonderhoud. Echter kan zij wegens haar handicap niet aan deze eis voldoen.
Nu is mijn vraag, heeft mijn partner recht op een bijstand uitkering?
Bij voorbaat mijn dank, met vriendelijke groet.
Henk Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Henk,
Gewoon aanvragen, de juiste gegevens doorgeven en afwachten met welk bedrag de gemeente komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marchand Nancy, 05-11-2017 15:25 #610
Hey, ik ben Nancy en ben sinds 06 juli 2017 op ziekteverlof vanwege mijn slechte rug. Ik krijg maar 740 euro per maand van de ziekenkas en dat is nogal weinig. ik heb een dochter van 10 jaar en mijn huidige man krijgt een inkomen van de verzekering vanwege een arbeidsongeval op 09 november 2016. De vraag is… heb ikzelf recht op een bijstand? mvg, Nancy Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Marchand Nancy,
Als uw ziektewetuitkering te laag is en er niet te veel vermogen is, dan kunt u in Nederland een bijstandsuitkering aanvragen. Hooguit zal het antwoord kunnen zijn dat u er geen recht op hebt of dat het een relatief klein bedrag zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 30-10-2017 12:06 #609
Hoi, ik heb een vraag. Ik zit in de bijstand (BzB). Nu wil mijn zoon (20 jaar; studerend) samen met zijn vriendin (19 jaar; niet studerend) bij mij komen wonen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn uitkering? Voor zover ik het begrijp tellen jongeren tot 21 jaar niet mee voor de kostendelersnorm. Voorts zie ik dat zoon bovenop zijn studiebijlage tot ca. € 1.000,- bruto per maand mag bijverdienen. Hoe zit dat met zijn vriendin? Zij zoekt een baan. Mag zij tot 21 jaar een inkomen hebben zonder dat dit mijn uitkering 'raakt'?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Fred,
Totdat de vriendin 21 jaar is, telt ze niet mee voor de kostendelersnorm. Voeren jullie een gezamenlijke huishouding, dan kan extra inkomen wel door de gemeente worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van uw bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 19-10-2017 14:19 #608
Hoi,
Ik ben een vrouw van 48 jaar oud en binnenkort ga ik scheiden. Mijn dochter is 18 jaar oud en ze studeert momenteel aan de universiteit Nijmegen en ze zal ook bij mij blijven wonen. Ik heb geen baan en ook nog nooit gewerkt vanwege mijn gezondheidsprobleem (hernia) daarom moet ik een bijstandsuitkering aanvragen dus mijn vragen is: Zal ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Het eigen vermogen van mijn dochter is hoger dan €5940, heeft dit invloed op mijn bijstandsrecht of kan dit de hoogte van de bijstandsuitkering belemmeren of beïnvloeden? Bovendien krijgt zij ook de kinderalimentatie van haar vader €200 elke maand tot haar 21ste verjaardag.

Groetjes Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Anoniem,
Uw kind is niet minderjarig en studeert nog. Daarom kunt in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 17-10-2017 13:09 #607
Hallo, ik ben een vrouw van 19 jaar oud en in verwachting (4 maanden). Door omstandigheden ben ik niet meer welkom thuis samen met mijn baby. Ik studeer nog en krijg studiefinanciering. Nu wil ik iets voor mezelf zoeken omdat ik niet meer thuis kan wonen. Hier kom ik wel mee rond met studiefinanciering en bijstand. Alleen nu zit ik in mijn laatste jaar en stopt mijn studiefinanciering tijdens mijn zwangerschapsverlof. Krijg ik dan nog steeds alleen 243 euro bijstand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Anoniem,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, kunt u de gemeente om meer bijstand vragen. Misschien geeft de gemeente een lening of kunt u (toch) lenen bij DUO. Voor 19 jarigen zijn de bedragen helaas relatief laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adil, 03-10-2017 00:36 #606
Hoi ik heb een vraag. Mijn leerplichtt heeft voor mij geregeld dat ik naar safe college kan gaan (school in Breda en jeugdzorginstelling) om daar mijn diploma te halen, mag daar ook gewoon beginnen alleen er moet eerst bijzondere bijstand worden aangevraagd en de kosten van die school is 18.000 euro voor het hele jaar ongeveer en safe college is ook de enige school die me wil aannemen en waar ik mijn diploma kan behalen dus nu vroeg ik me af wat is kans dat de gemeente dit gaat vergoeden? Op die school zitten mensen tot 23 jaar En ben op dit moment 18 jaar. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Adil,
De kosten van de school zijn dusdanig hoog, dat de kans dat de gemeente alles zal vergoeden niet zo groot is, maar u kunt het in ieder geval proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline Bosman, 25-09-2017 10:44 #605
Geachte
ik ben een vrouw van 49 jaar 3 november 2017 vervalt mijn ww uitkering, dan kan ik een bijstandsuitkering aan vragen. Bij gemeente ik heb ook een dochter van 17 jaar die 25 okt 18 jaar wordt. Hoeveel bedraagt de bijstandsuitkering die ik ga ontvangen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Geachte
Inclusief vakantie-uitkering zal dat € 990 per maand zijn. Eventuele inkomsten van uw dochter kunnen hierop van invloed zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcia, 18-09-2017 13:24 #604
Ik ben een vrouw van 20 met een zoontje van 2. Krijg nu 335 euro bijstanduitkering. Ik heb begrepen als ik 21 wordt dat dat zo blijft maar zie wel op de site dat een 21 alleenstaande ouder 933 recht op heeft hoe zit dat? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Marcia,
Vanaf 21 jaar hebt u recht op de hogere bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dl, 17-08-2017 16:11 #603
Hallo.
Ik ben alleenstaande moeder van 22 jaar, maar ik woon bij m'n moeder die heeft ook een uitkering. Hoeveel krijg ik per maand? Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Dl,
U hebt maximaal recht op ongeveer 690 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijn de Bont, 31-07-2017 17:21 #602
Hallo
ik zou graag willen weten wat de hoogte voor bijstandsuitkering voor mij is. Ik heb een dochter thuis van bijna 30 jaar met een wajong uitkering omdat ze verstandelijk beperkt is en veel aanvallen van pnea aanvallen en ze is bekend met epilepsie. En op 13 mei is mijn vrouw plots overleden was zwaar hartpatiënt. Dus zit ik hier met mijn dochter, ik word zelf 63 in september. Ik zou dus graag weten hoe hoog mijn uitkering is. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Marijn de Bont,
U hebt maximaal recht op € 690.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roan, 30-07-2017 17:19 #601
Hallo,
Ik heb een vraagje. Ik woon samen met mijn vriendin en haar 2 dochters van 14 en 18 jaar. Het inkomen dat wij hebben is mijn wao van netto 1.183 + 196 invaliditeitspensioen. = 1.379 euro p/m. Mijn vriendin kan niet werken doordat ik hulpbehoevend ben. Hebben wij recht op bijstand (zoja, hoeveel) en/of toeslagen?

Alvast vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Roan,
Waarschijnlijk hebben jullie recht op een klein aanvullend bedrag aan bijstand. Verder de zorgtoeslag en huurtoeslag, maar mogelijk ook de individuele inkomenstoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

https://financieel.infonu.nl/geld/182965-individuele-studietoeslag-of-inkomenstoeslag-aanvragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 28-07-2017 02:33 #600
Ik ben 23 studeer en krijg stufi 353 euro per maand, hiervan betaal ik collegegeld, ziekenfonds etc. Nu ga ik binnenkort 5 maanden stage lopen en krijg hiervoor 400 euro bruto per maand extra. Samen met mijn stufi zal dit dus ongeveer 690 worden gedurende deze vijf maanden. Wordt dit van mijn ouders bijstandsuitkering ingehouden? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Ingrid,
Dat hangt ervan af. De gemeente mag met de stagevergoeding minus de kosten die je maakt rekening houden voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Maar als student met recht op studiefinanciering, mag je in totaal inclusief stufi tot 80% van het minimumloon (circa 1025 euro) ontvangen, zonder dat je daarmee je ouders belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique Meijer, 26-06-2017 12:53 #599
Hallo,

ik heb een vraag. Ik ben een 49 jarige vrouw met een inwonende zoon van 18 die een MBO opleiding volgt.
Ik heb een bijstandsuitkering en hij studiefinanciering. Sinds drie weken heeft hij een partime vakantiebaantje van ca 10-15 uur
per week. Ga ik nu gekort worden op mijn uitkering?
mvg Monique Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Monique Meijer,
Dat hangt van de hoogte van het inkomen van uw zoon af, de gemeente kan hier een grens aan stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Georgette Braem, 09-06-2017 19:35 #598
Geachte,

Ik ben een gehuwde vrouw van 52 jaar. In 2016 zijn wij verhuisd van België naar Nederland. Tot vandaag tewerkgesteld bij een Belgische onderneming. Vandaag heb ik mijn ontslag gekregen. Wat moet ik doen om bijstand aan te vragen in Nederland aangezien België hier niet meer in tussenkomt. Reactie infoteur, 10-05-2020
Geachte Georgette Braem,
Voor uw bijstandsuitkering gaat u naar de gemeente waar u woont. Die zal uw aanvraag in behandeling nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 06-06-2017 11:50 #597
Ik ben een vrouw van 58 en krijg binnen kort een bijstandsuitkering en heb nog een zoon thuis die werkt en ongeveer 1100 euro netto per maand verdient, kunt u mij dan zeggen hoe hoog mijn bijstandsuitkering wordt graag het bedrag. Reactie infoteur, 07-06-2017
Beste Janneke,
U hebt maximaal recht op € 977,15. Is uw zoon meerderjarig dan kan dit bedrag worden ingekort tot circa 400 euro, maar dat is niet bij elke gemeente het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 04-06-2017 14:14 #596
Hallo mijn vrouw heeft ww tot februari 2018 ik verdien netto 1750.00 per maand. Onze dochter woont nog thuis en is dan 20 en heeft een studiefinanciering. Krijgt mijn vrouw dan een bijstandsuitkering. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Jos,
Uw netto inkomen is te hoog voor een aanvulling van jullie huishouding met een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sven, 12-05-2017 19:30 #595
Wat is nu de bijstandsuitkering voor een vrouw met (werkende) vriend en 2 kinderen? Ik kom er niet uit. Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Sven,
Maximaal is dat 700 euro per maand inclusief vakantie-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

65+, 12-05-2017 10:14 #594
Beste Infoteur, ik ben 65 en heb nog geen AOW. Ik moet voorlopig nog van bijstand leven. Ik ben alleenstaand en sinds midden 2014 werkloos. In afwachting van de officiële beschikking ontving ik in november en december 2014 een voorlopige bijstandsuitkering en had geen ander inkomen. In 2015 ontving ik het hele jaar bijstand en had geen ander inkomen. De gemeente telde 14 maanden uitkering, over 2014 en 2015, bij elkaar op en gaf dat door aan de belastingdienst als mijn inkomen 2015. Dat administratief inkomen was dus veel hoger dan wat ik werkelijk in 2015 had ontvangen. Ondanks mijn bezwaar werd dit niet gewijzigd.

Eerder adviseerde u om bezwaar aan te tekenen. De gemeente weigert een correcte jaaropgave te verstrekken. De dienst inkomstenbelasting stelt dat ik geen belang heb bij wijziging van de aangifte omdat bijstand netto wordt uitbetaald. De dienst toeslagen stelde dat het administratief inkomen (van 14 maanden) volgens de wet geldt als het inkomen voor alle inkomens afhankelijke regelingen. Ik ging in beroep, waarna de dienst toeslagen mijn bezwaar wilde behandelen als verzoek bijzonder inkomen. De dienst toeslagen erkent alleen een in 2015 uitbetaalde nabetaling van 2014 die ik in 2014 te weinig betaald had gekregen, als bijzonder inkomen. De terugvordering werd daarom met 3 euro verlaagd, en met 5 euro rente verhoogd. De dienst toeslagen stelde vast dat ik in 2015 geen hoger jaarinkomen had dan een bijstandsuitkering, maar dat voor de vaststelling van de toeslagen toch het administratief inkomen wordt gehanteerd. De dienst toeslagen ziet de 2 maanden uitkering die in 2014 werden betaald maar door de gemeente als extra inkomen van 2015 aan de belastingdienst werd doorgegeven niet als bijzonder inkomen. De dienst toeslagen stelt dat de participatiewet dit voorschrijft en wijst mijn bezwaar af, zodat ik toch huurtoeslag over 2015 moet terugbetalen. Ik vroeg de gemeente om dit te compenseren met woonkostentoeslag, maar die weigert zelfs om mijn aanvraag in behandeling te nemen. Ik ging opnieuw bij de dienst toeslagen in beroep, maar ik kreeg daarop zelfs geen ontvangstbevestiging, alleen maar een brief dat ik nog steeds moet betalen, met rente.

Geen enkele instantie ontkent dat ik in werkelijkheid niet meer dan 12 maanden uitkering heb ontvangen in 2015. Zelfs kreeg ik iets minder, omdat ik geen volledige vakantietoeslag ontving vanwege de late ingang van de bijstand in 2014. Toch wordt door alle instanties vastgehouden aan een fictief inkomen van 14 maanden bruto bijstand. Er wordt zelfs gezegd, dat dit de normale gang van zaken is. Dat betekent, dat bijna iedereen die voor het eerst in de bijstand komt met dit probleem te maken krijgt.

Nu moet ik dus leven van nog minder dan de normale 1 persoons bijstand. En kennelijk moet iedereen dat, die in de 2e helft van een jaar genoodzaakt is om bijstand aan te vragen. Is er nog iets wat ik hier aan kan doen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste 65+,
Dus, de diensten zien het probleem wel maar doen er niets mee? Wellicht is een brief aan de Nationale Ombudsman een goede optie om dit alsnog recht te trekken. Die pakt dit soort kwesties in het algemeen wel aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 09-05-2017 01:49 #593
Ik ben 20 jaar en heb een bijstanduitkering. Over een maand word ik 21 jaar. Hoeveel bijstanduitkering zou ik kunnen verwachten? Ik woon bij mijn ouders en 2 broers. Moeder werkloos en vader zit in de ww. Reactie infoteur, 10-05-2017
Beste Jo,
Dat zal in verband met de kostendelersnorm circa 425 euro per maand zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly Mans, 06-05-2017 15:55 #592
Hallo,

Alleen 1 ding vind ik vreemd, er wordt geen situatie gesteld waarin ouders met hun meerderjarige kinderen in een huis samenwonen, en die meerderjarige kinderen, ook nog eens een klein kind nemen, of zelfs 2 kleine kinderen. Dus daar bedoel ik mee: Stel dat mensen een gezinswoning doen (zoals in Duitsland vaak voorkomt). Dan staat hierin niet beschreven, of de kostendelersnorm dan een andere norm heeft, dus hoger, omdat je bijvoorbeeld nog een kind er dan bij hebt, of misschien zelfs 2 kinderen, met je man of vrouw samen, in huis gezamenlijk met je ouders.

Dat vind ik heel erg vreemd, dat is dus al een levenssituatie die er niet in uitgebeeld wordt.
Ik vraag me af, of hier een antwoord op is te geven?

Met vriendelijke groet,
Kelly Mans Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Kelly Mans,
Als u met een meerderjarig kind kind samenwoont, dan telt die mee voor de kostendelersnorm zoals elke andere volwassene.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke Kleijn, 10-04-2017 17:40 #591
Ik heb bijstand als alleenstaande. Mijn zoon gaat Wajong krijgen. Word ik gekort? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Joke Kleijn,
Als uw zoon 21 jaar of ouder is, zult u voor een gedeelte worden gekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 06-04-2017 14:47 #590
Mijn bijstand wordt met 15% gekort (gehuwdennorm) omdat ik geen woonkosten verschuldigd ben. Maar ik ben alleenstaande. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Rob,
Als u een alleenstaande bent, hoort u niet te worden gekort op uw uitkering, wel als u met een andere volwassene woont en niet huurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 03-04-2017 11:12 #589
Hoi ik heb een vraag. Ik ben getrouwd met 5 minderjarige kinderen. Wegens nog een keer zwanger geraakt kan ik helaas niet meer verder met mijn studie en moest mijn studiefinanciering stopzetten. Mijn man die studeert nog dus krijgt studiefinanciering. Kan ik in aanmerking komen voor een bijstanduitkering? Ik ben 26 jaar en mijn man ook. Ik wacht op uw reactie. Met vriendelijk groet. Reactie infoteur, 10-05-2020
Hoi Stef,
U kunt inderdaad aanspraak maken op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 03-04-2017 09:31 #588
Vorige week, na jarenlange onderzoek de stempel met de diagnose "chronische vermoeidheid syndroom" gekregen. Werken zit er voor mij op dit moment niet in. (ook nooit in loondienst geweest, dus bij de UWV kan ik niet terecht) Nu is de situatie zo dat ik nog thuiswonend bent maar het huis uit wil. Heb ik recht op een volledige bijstandsuitkering of slechts een deel i.v.m. thuiswonend? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Tim,
Als u thuiswonend bent en ouder dan 21 jaar, hebt u op minder bijstandsuitkering recht door de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilda, 08-03-2017 19:50 #587
Aangiftebelasting over het jaar 2016. Had bijstand in 2016, niet voor het hele jaar. Jaaropgave gekregen 2016 gemeente. Nu heb ik geen zorgkosten en andere uitgaven die je kunt terugvragen bij de belastingdienst. Maar kun je ingehouden loonheffing terugvragen of juist niet, snap er geen snars van.

Op het blad staat een bedrag van de uitkering totaal gekregen (bruto of netto staat er niet op), met daarnaast ingehouden loonheffing en eronder Werkgeversheffing ZVW bedrag, voor de rest premies en arbeidskorting staat op 0 euro. Is het voor mij de moeite om aangifte te doen over 2016 van het bijstand jaaropgave? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Mathilda,
Wat u wel kunt doen is aangifte inkomstenbelasting. Bij uw aangifte wordt bekeken hoeveel belasting u hebt betaald en hoeveel dat had moeten zijn gegeven uw jaarinkomen. Hieruit blijkt of u recht hebt op een belastingteruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama van Zoon 20, 02-03-2017 15:32 #586
Moeder van zoon van 20. Ik ben alleenstaand, ik heb een bijstandsuitkering. Binnenkort wordt mijn zoon 21, hij studeert niet, wel heeft hij 2 bijbaantjes, maar niet voldoende inkomen om apart te wonen. Als hij 21 wordt krijg ik andere normen van mijn uitkering, vanwege kostendelersnorm?
Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Mama van Zoon 20,
Klopt, zodra uw zoon 21 jaar is, telt hij mee voor de kostendelersnorm in de bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laddy, 28-02-2017 20:35 #585
Mijn uitkering is ingekort omdat mijn zoon 21 jaar is maar ik ben alleenstaande en heb nog een kind van 3 jaar. Nu krijg ik 793.99 euro is het normaal? En mijn zoon werkt ook niet.
Vriedelijke groeten Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Laddy,
Dat komt waarschijnlijk door de kostendelersnorm, maar ook uw zoon kan een uitkering aanvragen. Zie voor de gevolgen van de kostendelersnorm bijvoorbeeld ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/169938-toeslag-uwv-omlaag-voor-alleenstaand-woningdeler-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Consulent, 23-02-2017 15:19 #584
Casus:
Een student van 22 jaar, ontvangt stufi en woont in bij haar moeder. Moeder en dochter zijn de enige twee bewoners. Student volgt een WO-opleiding en staat ingeschreven vóór 1 september 2015 en ontvangt ook stufi vanaf datum inschrijving van de opleiding. Student heeft naast stufi een bijbaan. Student vraagt bijzondere bijstand aan voor kosten rechtsbijstand, welke norm moet gehanteerd worden om de draagkracht uit het inkomen te toetsen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Consulent,
Een dergelijke rechtsbijstand is met vele regels omgeven voordat er goedkeuring wordt gegeven. Zo moet de rechtsbijstand als echt noodzakelijk worden beoordeeld. De invulling van de gemeente, kan per gemeente weer anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama4, 13-02-2017 17:26 #583
Mijn WW is gestopt, het inkomen van mijn partner bedraagt 1900 euro netto per maand. Wij hebben echter 4 kinderen in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar. Kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Met vriendelijke groeten,
Mama4 Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Mama4,
Waarschijnlijk net niet, gegeven het inkomen van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huis Huren, 13-02-2017 12:26 #582
Ik ben 22 jaar in augustus wordt ik 23. ik moet het huis uit wegens omstandig heden thuis en omdat mijn ouders het moeten verkopen. maar mijn probleem is dat ik niet genoeg verdien om ervan te kunnen leven en mijn vriend is op dit moment zijn baan kwijt geraakt omdat zijn bedrijf failliet is gegaan. kan ik bijstand krijgen en hoeveel zou dat zijn? Reactie infoteur, 14-02-2017
Beste Huis Huren,
U kunt bij de gemeente een bijstanduitkering aanvragen. Hoeveel dat is, is ook afhankelijk van het inkomen van uw vriend. Samen kunnen jullie maximaal €1.403,98 per maand krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alleenstaande Moeder, 04-02-2017 07:05 #581
Wat zou ik netto aan bijstandsuitkering ontvangen nu wanneer ik alleen kom te staan met 2 kleine kinderen? Oudste wordt 4 en jongste is een paar weekjes oud. Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Alleenstaande Moeder,
Als alleenstaande moeder hebt u recht op netto € 982,79 per maand aan bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niloufar, 03-02-2017 17:50 #580
Ik word op 8 februari 21 jaar oud en mijn alleenstaande vader krijgt momenteel een bijstandsuitkering. Als ik ga werken wordt er dan ingekort op zijn uitkering zo ja hoeveel? Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Niloufar.
Eenmaal meerderjarig krijgt uw vader minder bijstandsuitkering als u bij hem woont en een inkomen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 01-02-2017 21:48 #579
Mijn kind is 21 en heeft een paar jaar hbo gevolgd. Door ziekte en psychische problemen niet af kunnen maken. Bijbaantjes gehad opnieuw begonnen met een opleiding, weer gestopt i.o.v. de school vanwege teveel verzuim en nu blijkt dat er sprake is van een persoonlijkheids-stoornis wat niet ambulant behandeld kan worden. Kind woont op zichzelf vraagt uitkering aan en vervolgens krijgt kind te horen dat kind 20% gekort wordt op de bijstandsuitkering. Met alle kosten eraf houdt kind "dikke" 100 euro over om van te leven in de maand. Korting betreft scholingsplicht omdat kind tegen wil en dank schoolverlater is geworden. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Moeder,
Uw kind kan bezwaar maken, soms neemt een gemeente gewoon de eenvoudigste weg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 29-01-2017 12:44 #578
Ik ben 19 jaar en thuiswonend bij mijn alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering, samen met mijn broertje van 17 jaar. Nu ben ik geen 21 jaar dus mag ik net zo veel verdienen met werken zonder dat haar uitkering wordt ingekort? of is er een limiet

bedankt Reactie infoteur, 31-01-2017
Beste Thomas,
Tot 21 jaar telt u niet mee voor de kostendelersnorm, maar u bent wel een medebewoner en daarom kan de gemeente de uitkering korten. Hoe precies is afhankelijk van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasmijn, 29-01-2017 11:06 #577
Ik ben alleenstaand, 59 jaar en heb een bijstandsuitkering. Mijn partner heeft een baan en verdient iets meer dan het minimumloon. Wat betekent het financieel als we zouden gaan samenwonen. Heb ik dan nog recht op een bijstandsuitkering en zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste Jasmijn,
Bij een bijstandsuitkering gaat het om een netto inkomen om van te leven en als er dan extra inkomen is van een ander, zult u minder bijstandsuitkering krijgen. Hoeveel minder hangt volledig van de situatie af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

65+, 16-01-2017 18:46 #576
Ik ben 65 jaar, alleenstaand en sinds midden 2014 werkloos. De AOW betaling is al vaak verschoven, dus daar hoef ik voorlopig niet op te rekenen.

In afwachting van de officiële beschikking ontving in in november en december 2014 een voorlopige bijstandsuitkering en had geen ander inkomen. In 2015 ontving ik het hele jaar bijstand en had geen ander inkomen. De gemeente telde 14 maanden uitkering, over 2014 en 2015, bij elkaar op en gaf dat door aan de belastingdienst als mijn inkomen 2015. Dat was dus veel hoger dan wat ik werkelijk in 2015 had ontvangen. Ondanks mijn bezwaar werd dit niet gewijzigd.

Nu moet ik een deel van de huurtoeslag 2015 terugbetalen, want die gaat uit van het door de gemeente doorgegeven jaarinkomen van 14 maanden totaal, terwijl ik niet meer dan 12 maanden in dat jaar heb ontvangen. Ik hou dan een veel lagere huurtoeslag over dan waar ik recht op heb op grond van het werkelijke uitkeringsbedrag. Wat kan ik hieraan doen?

In 2016 ontving ik het hele jaar bijstand en had geen ander inkomen. Ook de huurtoeslag 2016 en 2017 wordt gebaseerd op dat door de gemeente over 2015 doorgegeven jaarinkomen van 14 maanden totaal, terwijl ik in 2015 niet meer dan 12 maandenuitkering heb ontvangen. Ik heb dan opnieuw een veel lagere huurtoeslag dan waar ik recht op heb op grond van het werkelijke uitkeringsbedrag. Ik kan het werkelijke bedrag voor 2016 en 2017 doorgeven aan de dienst toeslagen, maar ik weet niet wat de bruto uitkering over 2016 en 2017 is.

Via internet kon ik dit vinden: https://www.drechtstedenaanhetwerk.nl/hoe-hoog-is-mijn-belastbaar-jaarinkomen-als-ik-een-bijstandsuitkering-heb
Klopt dat bedrag en kan ik dat voor beide jaren doorgeven als correctie op het te hoog geschatte inkomen voor de toeslagen? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste 65 plus,
Dat is toch raar als uw gemeente dit doet, want u wordt zo stevig benadeeld. Als u een jaarspecificatie hebt met daarop veertien maanden en de afschriften waaruit blijkt dat die 14 maanden onjuist zijn (moet 12 zijn), dan maakt u daarmee bezwaar bij de Belastingdienst. Uw bruto bijstandsuitkering inclusief vakantiegeld bedraagt ongeveer 15.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniempje, 12-01-2017 14:53 #575
Hallo,

Ik ben 22jaar (van april 23) en heb op dit moment geen werk. Wel denk ik er aan om een baan aan te nemen voor max 12 uur. Dat verdient niet veel, Zo'n 478euro in de maand. Ik woon nog thuis met beide ouders. Mijn moeder heeft ook geen baan. Mijn vader wel. Ook heb ik 2 zussen die beide een baan hebben, waarvan 1 ook een uitkering krijgt. Heb ik nog recht op een uitkering en zoja, hoeveel zal dit dan zijn per maand?

mvg, Anonien Reactie infoteur, 14-01-2017
Hallo Anoniempje,
Zoals uw zus kunt ook u recht hebben op een uitkering. Hoeveel dat is, zou bekeken moeten worden (kostendelersnorm).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 10-01-2017 13:34 #574
Hallo,

Ik word deze maand 21 en woon nog bij mijn ouders. Ik heb al anderhalf jaar een uitkering maar nu was ik benieuwd of deze dan ook verhoogd werd? En zoja hoe hoog zou de uitkering worden?

Groet,

Niels Reactie infoteur, 12-01-2017
Hallo Niels,
Zodra u 21 jaar of ouder bent, is de maximale bijstandsuitkering in 2017 een 700 euro hoger. Of u daarop recht hebt, zou bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eliza, 08-01-2017 03:04 #573
Sinds 1 januari 2017 ben ik werkloos. Mijn ww is berekend op ca. 2000 euro. Mijn partner heeft geen inkomen. Heeft hij recht op bijstand. Zo ja, hoeveel? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste Eliza,
Als uw netto inkomen hoger is dan €1.508,06 (incl. vakantiegeld), lijkt er geen ruimte aanwezig voor een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 06-01-2017 22:56 #572
Ik heb een vraag over samenwonen. Ik wil graag samenwonen met mijn vriend. Maar echter weet ik niet hoe dat financieel moet. Ik heb een Wajong uitkering en een VG03 VPT zorgpakket. Mijn vriend heeft nu een bijstandsuitkering en heeft schulden en zit momenteel onder bewindvoering door een beschermingsbewindvoerder. En hij heeft een GGZ-C 3 indicatie nu. Mijn vraag is hoe het nu verder moet. Omdat wij toch heel graag samen willen gaan samenwonen. Ik krijg van hulpverleners weinig informatie omdat de wetten zeer ingewikkeld zijn. Hoe zit het als ik ga samen wonen met een bijstandsuitkering en een Wajong uitkering. En wat zijn de gevolgen hiervan? Wij hebben berekend als we allebei volgens de kostendeelsnorm gaan samen wonen dat wij er niet beter van worden. Sterker nog ieder apart wonen lijkt aantrekkelijker. Maar hoe zit dit werkelijk? Weet iemand misschien het antwoord voor ons. Mvg Martijn Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste Martijn,
Samen hebben jullie als jullie samenwonen recht op het sociaal minimum voor een samenwonend stel. De hoogte hiervan is ook afhankelijk van jullie leeftijd. Het hangt van de hoogte van uw Wajong uitkering af, hoeveel er nog overblijft voor een aanvullende bijstandsuitkering. Dit zal nadeliger zijn dan alleen wonen, maar de kosten zijn ook lager. De vriend is onder bewind, dus zal er ook moeten worden overlegd met de bewindvoerder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sem, 15-12-2016 15:05 #571
Hoeveel zou een bijstand zijn, voor getrouwde stel en een kind onder de 18. Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Sem,
De bijstandsuitkering voor een getrouwd stel en een kind onder de 18 bedraagt maximaal circa 1400 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 14-12-2016 20:49 #570
Goedenavond,
Ik en mijn vriendin willen gaan samen wonen. Wij kunnen alleen niet duidelijk krijgen welke financiële gevolgen het heeft. Ik zit sinds maart van dit jaar in de ww en ontvang 1242,68. Zij zit in de bijstand en ontvangt de alleenstaande uitkering. Wij weten als we samen gaan wonen dat haar uitkering vervalt en dat we dus met mijn inkomen het moeten doen.

Nu is de vraag als wij samen gaan wonen hebben wij dan recht op een extra aanvulling tot de bijstandsuitkering? Wij willen nog niet trouwen of geregistreerde partnerschap aan gaan, maar wel een samenlevingscontract opstellen. En veranderen dan ook de huur en zorgtoeslagen omdat ik nu dan ook de zorgpremie van mijn vriendin dan moet gaan betalen?
Wij zoeken veel op internet hierover, maar dat is echt wel een beetje een doolhof waar we niet veel wijzer van worden, weten jullie nog enkele sites of dingen waar wij meer hier over kunnen vinden en welke regelingen er voor ons van toepassing kunnen zijn? Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Raymond,
Een bijstandsuitkering kan voor jullie beiden maximaal circa 1400 euro netto bedragen, dus zit er nog een mogelijkheid tot aanvulling in met een kleine bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 14-12-2016 17:28 #569
Mijn vrouw is 68 jaar (12-04-1948) en heeft de Bulgaarse nationaliteit. Ze woont al 12 jaar in Nederland, maar heeft geen AOW verleden opgebouwd, ze heeft hier dus zwart gewerkt en is volgens de SVB af en toe teruggegaan naar Bulgarije. Ik vraag me af of ik toch een uitkering voor haar kan krijgen. 29 oktober 2015 ben ik met haar op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Ik dacht altijd dat ik teveel inkomen (bruto 3650 per maand en een 13de maand en vak geld) heb en ben ook in bezit van een eigen huis. Echter niet geschoten is altijd mis. Zou er nog een kans zijn op een uitkering? Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Piet,
Met uw inkomen is er helaas geen recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 13-12-2016 18:57 #568
4 november heb ik mijn HBO studie afgerond en ben hierna direct naar werk gaan zoeken. Echter ging mijn zoekperiode naar een baan pas 1 december in omdat ik op die datum pas wettelijk uitgeschreven was volgens de overheid. Inmiddels heel veel gesolliciteerd en alsnog geen geschikte baan gevonden. De 21e van december heb ik weer een gesprek over de aanvraag van de bijstandsuitkering bij de gemeente. Na een eerder gesprek bleek dat als het goedgekeurd is ik slechts 400 euro ontvang. Ik heb hiernaast een baantje aangenomen waar ik 3x heb gewerkt waardoor ik gekort zal worden. Ik snap ook dat ik gekort wordt omdat 21 december ook inhoudt dat ik 'wettelijk' gezien pas drie weken op zoek ben naar een baan. Maar waarom wordt dit voor de rest zo gekort? Als ik het goed begrijp ontvang ik dan slechts 533 euro per maand. Doordat de 12 uurtjes die ik nu gewerkt heb er ook afgetrokken worden kom financieel enorm in de klem met de huur en boodschappen. Reactie infoteur, 15-12-2016
Beste Ruben,
De gemeente hanteert een minimumnorm als richtsnoer en vult uw inkomen aan tot aan dat bedrag. Daardoor betekent extra eigen inkomen vervolgens minder bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijnz, 08-12-2016 18:32 #567
Vanwege een scheiding keer ik terug uit het buitenland en wil in Nederland een uitkering aanvragen als het mij niet lukt voor die tijd werk te vinden. Ik wil me tijdelijk inschrijven bij mijn moeder. Wat betekent dit voor haar aow? Ze heeft ook een pensioen. Ik snap dat mijn uitkering dan gekort wordt. Reactie infoteur, 09-12-2016
Beste Wijnz,
Als u bij uw moeder woont, wordt zijn niet meer als alleenstaande gezien en zal daarom ook haar AOW uitkering lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenneken, 07-12-2016 15:36 #566
Ik heb een brief gekregen van de gemeente dat ze eenmalig €85.01 extra inkomsten verrekenen uit wia. Wat houdt dat in? Reactie infoteur, 07-12-2016
Beste Jenneken,
Dat zou betekenen dat u eenmalig 85 euro minder ontvangt aan bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danique, 06-12-2016 23:43 #565
Hallo,
Ik ben 23 jaar en op dit moment zwanger, alleenstaand en thuiswonend. Ik werkte als gastouder maar mijn ZEZ uitkering is afgekeurd. Hoeveel recht heb ik op bijstand? Reactie infoteur, 08-12-2016
Hallo Danique,
Uw bijstandsuitkering bedraagt maximaal circa € 980.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 01-12-2016 15:17 #564
Per 1 oktober 2016 ben ik werkzoekend (afgestudeerd HBO 29 september). Mijn leeftijd is 27 jaar en ik heb mij bij het UWV aangemeld. Ik woon sinds een aantal maanden weer bij mijn ouders (2 personen). Samen nu dus een 3 persoonshuishouden. Wie weet vanaf wanneer mijn bijstandsuitkering start en op welk bedrag ik recht heb? Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Joost,
Voor een bijstandsuitkering moet u waarschijnlijk gewoon bij de gemeente zijn. U kunt hierop een voorschot vragen als de afhandeling wat langer duurt en u het geld nodig hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sar, 30-11-2016 21:13 #563
Ik word in januari 21 en ik ben van plan om vanaf januari op kamers te gaan. Ook ontvang ik momenteel bijstand (wat best laag is aangezien ik nog geen 21 ben…). Graag zou ik willen weten hoeveel ik dan zal gaan ontvangen en of ik recht heb op huurtoeslag en hoe duur het kamertje maximaal mag zijn om überhaupt huurtoeslag aan te kunnen vragen.

Met vriendelijke groet,
Sar Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Sar,
Eenmaal 21 jaar hebt u maximaal recht op € 981,95 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 30-11-2016 18:59 #562
Mijn zoon is afgestudeerd en 23 jaar oud. Hij kan geen baan vinden en woont bij ons. Zowel mijn vrouw als ik hebben een baan. Heeft mijn zoon van 23 jaar recht op bijstand en hoeveel is dat per maand? Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Frank,
Ja, maar door de kostendelersnorm zal dat maximaal 43 1/3% zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saffie, 26-11-2016 20:50 #561
Ik heb een vraagje. Ik woon momenteel in het buitenland maar wil graag terug naar Nederland. Ik heb 2 kinderen, 1 van 7 en 1 van bijna 5. Ik heb nooit in Nederland gewerkt omdat ik sinds mijn 17de niet meer daar woon.
Als ik terug komt kan ik dan een uitkering aanvragen? Zo ja, hoeveel zou dat zijn?
En krijg ik ook nog kinderbijslag voor mijn kinderen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Saffie,
U kunt in de gemeente van uw Nederlandse woonplaats een bijstandsuitkering aanvragen (circa 980 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Wijnen, 24-11-2016 11:20 #560
Bijstandsuitkeringen worden netto verstrekt. Op het uitkeringsoverzicht staat nergens een brutobedrag. Weet iemand een betrouwbare tool om netto bijstanduitkering om te zetten naar bruto bijstanduitkering? Ik moet dit voor iemand berekenen over 2014, 2015 en 2016. Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Van Wijnen,
Klopt, op het jaaroverzicht staan wel bruto en netto bedragen. Voor 2016 zult u het bedrag zelf moeten benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 23-11-2016 12:59 #559
Ik heb een vraag over een evt uitkering voor mijn zoon en zijn vriendin. Beide 19 jaar en zwanger. Een dak boven hun hoofd en eten kan ik verzorgen. Mijn zoon gaat nog naar school en zijn vriendin heeft een tussenjaar. Hebben ze recht op enige vorm van een uitkering? Zodat de kosten voor het kindje betaald kunnen worden. Zorgverzekering wordt ook duurder. Ze hebben geen vermogen.

met vriendelijke groet Anita Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Anita,
Ze kunnen een bijstanduitkering aanvragen, denk ook aan bijzondere bijstand omdat de vriendin zwanger is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 16-11-2016 11:34 #558
Ik heb een vraag over het maximaal eigen vermogen, bij de berekening van het eigen maximaal vermogen wordt volgens mij ook rekening gehouden met een eventuele lopende hypotheek. Wordt nog met andere zaken rekening gehouden bij de berekening van het maximaal eigen vermogen.
Wat wordt bedoeld met: uw maximaal eigen vermogen in het eigen huis, box 1.

met vriendelijke groeten,
Ingrid Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Ingrid,
Het maximaal vermogen in het eigen huis is de overwaarde van uw eigen woning (WOZ waarde eigen woning minus de hypotheek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Montreux, 15-11-2016 22:58 #557
Ik ben 56 heb een bijstandsuitkering als alleenstaande. Ik ga oppaswerk, waarop geen inhouding plaatsvindt doen voor minder dan 4 dagen per week. Ik heb ook verwervingskosten voor het oppaswerk, nl. autokosten. Wat moet ik als inkomen opgeven aan de bijstand? In ieder geval is 25% van mijn bruto oppasinkomen vrijgesteld voor de bijstand? Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Montreux,
Extra inkomen is niet bij elke gemeente vrijgesteld. Meestal komt dit inkomen in mindering op de uitkering. Voor de bijstand is uw netto inkomen relevant en waarschijnlijk zijn uw autokosten niet aftrekbaar. Overleg hierover met uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janou, 15-11-2016 20:22 #556
Mag mijn kind van 16 jaar bijverdienen zonder dat ik gekort wordt op de BBZ? En voor een meerderjarig kind tot 21 jaar? Ze wonen beide bij mij en ik ben alleenstaande ouder. Vriendelijk dank alvast. Reactie infoteur, 18-11-2016
Beste Janou,
De bijverdiensten van een minderjarig kind zijn geen probleem, wel stelt een gemeente grenzen aan het inkomen van een meerderjarig inwonend kind (dat kan per gemeente weer anders zijn).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rowena, 12-11-2016 02:53 #555
Ik ben sinds 4 november jl. werkloos en heb nu een ww uitkering aangevraagd. Na mijn ww moet ik natuurlijk een bijstandsuitkering aanvragen. Ik ben 28 jaar en heb 2 kinderen en woon bij mijn vader die een wao heeft. Ik kan nergens vinden wat de hoogte van mijn uitkering zal zijn en of dit ook effect heeft op de wao van mijn vader? Reactie infoteur, 15-11-2016
Beste Rowena,
Een WAO uitkering is gebaseerd op een eerder loon en niet uw inkomsten. Anders zouden uw WW-gelden ook al van invloed zijn op de uitkering van uw vader. Als u een gezamenlijke huishouding hebt met uw vader kan andersom zijn uitkering wel van invloed zijn op uw bijstandsuitkering. U hebt maximaal recht op een bijstandsuitkering van €1.098,32.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 04-11-2016 18:39 #554
Ik heb volgende vraag. Ik heb eigen inkomen uit arbeid. Mijn kind wordt binnenkort 18 jaar en gaat niet naar school en geen werk. Heeft hij dan toch recht op een bijstandsuitkering van 18 jarige, zonder toeslagen? Gaat de gemeente dit bedrag op mij verhalen? Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Bart,
Uw zoon heeft recht op maximaal € 241,20. De gemeente zal hem proberen aan het werk of aan het studeren te krijgen. De uitkering wordt niet op u verhaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rens, 04-11-2016 17:18 #553
Hallo, onze thuiswonende zoon (25 jaar) heeft de afgelopen 3 jaar met tussenpozen via uitzendbureau's gewerkt. Zijn huidige werkgever (32 uur per week) zal hem na 4 maanden werk niet meer nodig hebben waardoor hij weer zonder werk komt.
*De tussenliggende werkeloze perioden van de afgelopen jaren zijn door ons zelf financieel opgevangen. Mijn man en ik hebben beiden een full time betaalde baan.

Kan onze zoon, die dus geen financiële middelen heeft om zelfstandig te gaan wonen, in aanmerking komen voor een uitkering? Zo ja welke, voor hoe lang en wat zal ongeveer de hoogte zijn? Reactie infoteur, 07-11-2016
Hallo Rens,
Uw zoon kan inderdaad een bijstandsuitkering aanvragen als er geen recht is op een WW uitkering en hij daardoor te weinig inkomen heeft. Door de kostendelersnorm is dit maximaal 43 1/3% van de uitkering voor een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karoline, 01-11-2016 14:48 #552
Hallo
Als ik in de bijstandsuitkering terecht kom… En mijn zoon wajong heeft… en 21 jaar is…
Kunt u mij vertellen hoe hoog dan mijn bijstand zou zijn?

Mvg Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Karoline,
Uw uitkering zal lager zijn door de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvet, 01-11-2016 00:39 #551
Ik zou willen weten wat een kind van nu 12 mag verdienen. Mijn dochter heeft haar oude kleding en speelgoed verkocht maar dat wordt nu ingehouden op mijn uitkering. Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Yvet,
Het inkomen van een minderjarig kind hoort niet in mindering te komen op uw uitkering. Waarschijnlijk denkt de gemeente dat u zaken hebt verkocht en zo extra inkomen hebt verworven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hermien Struikmans, 22-10-2016 21:01 #550
Goedendag,

Mijn man heeft een WIA uitkering voor 7 uur per week. Ik zit in de WW maar deze loopt bijna af. Ik heb wel werk maar dit is te weinig en kan niet meer werken omdat ik mantelzorger voor mijn man ben. Nu kan mijn man aanvulling krijgen op de WIA maar dit is te weinig. Dus moeten we aanvullende bijstand aanvragen. Nu is mijn vraag of de bijverdiensten van mijn zoon van 17 jaar ook worden meegeteld voor de bijstandsuitkering?

Hartelijke groet,

Hermien Struikmans Reactie infoteur, 25-10-2016
Goedendag Hermien Struikmans,
Zolang uw zoon minderjarig (tot 18 jaar) is, telt zijn inkomen niet mee. Van 18 tot 21 jaar telt ongeveer 700 euro per maand aan inkomen niet mee. Gemeenten kunnen wel aanvullende eisen stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeearend, 21-10-2016 13:43 #549
Goedendag,

De vraag die ik heb bij het inlezen van de hoogte van de bijstandsuitkering 2013 - 2016 voor mij is:

- eind oktober verloopt mijn contract op uitzendbasis.
- waarschijnlijk is er niet genoeg "ww" opgebouwd.
- doordat er niet genoeg "ww" is opgebouwd, moet er of gelijk overgestapt worden op een andere baan, of ben ik genoodzaakt aanspraak te doen op de wwb.

De vraag is:
- momenteel sta ik ingeschreven bij één van mijn ouders, welke met pensioen is (geen vetpot).
- zal ik hoogstwaarschijnlijk gewoon in aanmerking komen voor de wwb, of zal ik mij misschien moeten uitschrijven als dit een "struikelblok" is?

Hartelijke groeten,
bij voorbaat dank, Reactie infoteur, 22-10-2016
Goedendag J. Zeearend,
Als uw WW-uitkering te laag is, kunt u het UWV om een aanvulling hierop vragen. Uitschrijven is niet altijd de goedkoopste oplossing, omdat u dan ergens moet wonen en daar woonkosten hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Versteeg, 18-10-2016 10:45 #548
Goede morgen, ik heb een vraag. Mijn dochter woont en werkte in het buitenland en is helaas haar werk kwijtgeraakt i.v.m de crisis, tevens is ze ook in verwachting en stopt haar inkomen per 1-01-2017, daarom wil ze terugkomen naar Nederland met de baby omdat ze daar in Ierland verder geen toekomst heeft. Mijn vraag is kan ze hier een bijstandsuitkering krijgen? Ze heeft altijd in Nederland gewerkt, 10 jaar voordat ze naar Ierland ging. Ik hoop dat U mij daar verder mee kunt helpen, want ik loop gewoon vast in alle regelgeving.

met een vriendelijke groet Jos Versteeg Reactie infoteur, 23-10-2016
Beste Jos Versteeg,
Zodra uw dochter in Nederland woont en is ingeschreven kan ze in de
gemeente van vestiging een bijstandsuitkering aanvragen als haar inkomsten onvoldoende zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 13-10-2016 12:19 #547
Hoi,
Heb een vraag. Ik ben schoonheidsspecialiste (freelance) en woon nog bij mijn ouders. Nu ben ik al tijdje Arbeid ongeschikt ivm mijn hand, hiervoor moet ik morgen naar het ziekenhuis.
Als ZZP'er weet ik dat je niet veel recht op een bijstand, maar waarop heb je wel recht op?
Ook omdat ik nog thuis woon gaan ze kijken naar de inkomen van mijn ouders? Elke gemeente heeft zo zijn regels?

We heeft hier wat info erover?

Groetjes, Reactie infoteur, 14-10-2016
Hoi E,
Misschien kun je wel een IOAZ uitkering bij de gemeente aanvragen, gegeven je arbeidsongeschiktheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naz, 11-10-2016 16:49 #546
Hoi,
Ik ben alleenstaande moeder met een kind en 39 weken zwanger voor de tweede kindje. Sinds 4 maanden geleden kwam ik bij mijn vriend wonen. Ik heb geen inkomen maar mijn vriend wel. Kom ik wel in aanmerking voor bijstanduitkering? En hoeveel zal het zijn? Reactie infoteur, 12-10-2016
Hoi Naz,
U kunt in aanmerking komen voor een uitkering, maar de gemeente zal ook kijken naar het inkomen van uw vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vries, 05-10-2016 08:47 #545
Mijn ww loopt in 2017 af, en mijn man heeft wao, heb ik recht op de bijstand? Reactie infoteur, 05-10-2016
Beste Vries,
Waarschijnlijk wel, maar het zou bekeken moeten worden. Dit is ondermeer afhankelijk van de WAO van uw man en of hij een toeslag ontvangt van het UWV op basis van de Toeslagenwet, uw woonkosten en zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-10-2016 23:29 #544
Mijn man (45 jr) heeft ww uitkering welke in aug. 2017 zal beëindigen. Ik (38 jr) ben fulltime huisvrouw (we hebben 3 kinderen), en heb een weduwepensioen. Verder hebben we een koopwoning welke (vanwege overlijden vorig partner) voor de helft al is afbetaald. Hoeveel bijstand gaan we t.z.t. ontvangen? Heeft onze koopwoning nog gevolgen voor de bijstand? (overwaarde is meer dan de €49.900) Is het beter om het huis (nog voor dat we in de bijstand komen) te verkopen of kunnen we er beter in blijven wonen? (lage hypotheek = zelfs lager dan een eengezinswoning huren) Reactie infoteur, 06-10-2016
Beste Anoniem,
Het bezit van uw woning betekent dan dat uw man wel een bijstandsuitkering kan krijgen, maar dat dat geen gift is maar een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brinkman, 16-09-2016 00:38 #543
Mijn zoon heeft wajong en ik bijstand. Hoeveel wordt mijn uitkering als hij straks 21 wordt? Heb nog dochter van 16, maak me ernstig zorgen. Ben bang dat ik het straks helemaal niet ga redden. Reactie infoteur, 16-09-2016
Beste Brinkman,
Dit kan bij u tot een korting leiden van 10% tot 20% en is sterk afhankelijk van wat u nu ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-09-2016 10:46 #542
Ik ga samenwonen met een vriend van me.

Hij is 20 en ontvangt studiefinanciering. We delen wel alle kosten. Net te horen gekregen dat we een gezamenlijke uitkering aan moeten vragen. Wat kan ik hiervan verwachten qua hoogte bedrag etc. Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Tom,
Bent u ook jonger dan 21 jaar, dan kunt u maximaal € 241,20 ontvangen. Voor uw vriend met recht op studiefinanciering zal er waarschijnlijk weinig overblijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greetje, 12-09-2016 17:32 #541
Ik heb niets kunnen vinden over de vrijlatingsregeling bijstand Groningen. Kun je een bepaald bedrag houden, als bijvoorbeeld maar 200 euro per maand verdient?

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 13-09-2016
Beste Greetje,
Zie daarvoor ook:

http://financieel.infonu.nl/geld/160731-bijverdienen-en-bijstand-vrijlatingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertruida, 08-09-2016 23:11 #540
Ik heb een vraag. ik ben 55 jaar en werk 18 uur per week en verdien 800 euro. nu ga ik bij mijn man weg en word dus alleenstaande. heb een zoon van 18 die in februarie weer aan opleiding begint, hij heeft een bij baantje. kan ik bij de gemeente een aanvulling kunnen vragen want 800 euro zit ik onder bijstands norm. Reactie infoteur, 10-09-2016
Beste Geertruida,
Ja dat kunt u zeker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moos, 01-09-2016 05:30 #539
Hoi,
Ik ben 21 jr en zwanger en alleenstaand, ik woon bij vrienden in en heb geen inkomen sinds 2014 en ook geen studie(financiering) (mbo diploma behaald). Wat zou de hoogte van mijn bijstand zijn? Reactie infoteur, 01-09-2016
Beste Moos,
Maximaal is dat € 977 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 31-08-2016 23:57 #538
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben 34 jaar en in 2011 afgestudeerd. Ik woon bij mijn ouders. Sinds die tijd heb ik af en toe tijdelijk werk gehad, maar veel is het niet. In die periode, ik denk in 2012 heb ik een bijstandsuitkering aangevraagd, maar heb daar uiteindelijk vanaf gezien. Dit, omdat die mevrouw het niet nodig vond (ik had immers een dak boven mijn hoofd etc.). Het zou mij vast lukken werk te vinden en als ik die uitkering aan zou vragen moest ik 40 uur in de week aardbeien gaan plukken voor ongeveer €200 in de maand. Aangezien ik me voornamelijk af vroeg wanneer ik dan nog tijd zou hebben om te solliciteren en ik mijn moeder in huis ook kon helpen heb ik besloten de aanvraag niet door te zetten.

Steeds meer mensen in mijn omgeving dringen er op aan om toch een uitkering aan te vragen. Ook omdat ik dan hulp zou krijgen. Hoewel ik weet dat de regelingen daarvoor gericht zijn op jongeren tot 27 jaar en mensen vanaf 40 jaar. Ik moet zeggen dat ik moeite begin te krijgen met het betalen van mijn zorgverzekering en eigen risico. Mijn vader is sinds kort met pensioen en heeft inmiddels AOW en pensioen. Mijn moeder werkt niet en heeft dat ook nooit gedaan. Zij ontvangt wel aanrechttoeslag. Wij wonen in een koophuis (van mijn ouders) waarvan de hypotheek bijna is afgelost. Denkt u dat ik recht zou hebben op een uitkering? Persoonlijk zie ik op tegen het bedelen en mijn hele hebben en houden daar op tafel te gooien. Aan de andere kant zou ik heel graag verder willen met mijn leven. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-09-2016
Beste Ik,
U hebt inderdaad waarschijnlijk recht op een bijstandsuitkering, maar daaraan zullen ook verplichtingen vastzitten zoals de arbeidsplicht. U kunt de behandelde ambtenaar altijd vragen om hulp bij het vinden van een baan. Laat u daarbij niet te snel afschrikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

George, 26-08-2016 20:45 #537
Goede Morgen,
We keren terug naar Nederland, gehuwd met 2 kinderen (14 en 16jr). Nog geen werk en geen huis. Wat zou de hoogte van de bijstand zijn?

Gr. George Reactie infoteur, 29-08-2016
Beste George,
Afgezien van eventuele toeslagen (woonkosten, zorg) is dat maximaal €1.498,32 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 25-08-2016 14:04 #536
Goedemiddag,

Ik ben 52, net terug naar Nederland na 4 jr emigratie. Ik woon momenteel in Den Haag in een huurkamertje. Ik ben alleenstaande ouder. Wat zou de hoogte van bijstandsuitkering voor mij zijn.

Gr, Edwin Reactie infoteur, 26-08-2016
Beste Edwin,
Dat is maximaal € 962,63 per maand, inclusief vakantiegeld en exclusief eventuele toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Aukema, 24-08-2016 12:00 #535
Hoe kan het dat een bijstandsuitkering van een pensioengerechtigde hoger is dan de AOW? Reactie infoteur, 25-08-2016
Beste M. Aukema,
Bij een volledige AOW is dat niet het geval, maar iemand kan weinig AOW hebben opgebouwd en daardoor recht hebben op een aanvulling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlinder41, 21-08-2016 17:10 #534
Ik woon samen met me partner en hebben samen een zoontje. Nu heeft mijn partner een ww uitkering van 1.251 euro. Ik werk op een 0 uren contracten als uitzendkracht. Ik ben er enige tijd uit geweest door een enkelbreuk. Nu heeft de ziektewet van het UWV mij weer hersteld gemeld. Afgelopen vrijdag hoorde ik geen recht te hebben op WW dat is echt lastig want ik zit nu zelf zonder inkomsten. Inmiddels werk ik weer voor 35 uur per week maar heb wel een gat van 4 weken waarin ik nu geen geld heb ontvangen. Heb ik nu wel recht op een wwwb uitkering en zoja hoeveel? Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Vlinder41,
U hebt wel werk maar nog geen inkomen. Dat zou u recht geven op een bijstandsuitkering, maar voordat u die uitbetaald hebt gekregen gaan er vaak vele weken voorbij. U zou de gemeente voor één maand een voorschot kunnen vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo van Hoorn, 17-08-2016 22:22 #533
Ik heb eigenlijk alleen een vraag. Ik heb een uitkering (sociale dienst), ben 59 en door slechte lichamelijke toestand niet in staat om te werken en daarom ook niet verplicht te solliciteren. Mijn vraag is de volgende; als ik een kamer huur (350 euro per maand) hoeveel is dan de hoogte van mijn dan te verkrijgen uitkering? Door gebrek aan PC ervaring ben ik niet in staat geweest dit uit te zoeken dus zou ik het erg op prijs stellen als iemand me bij benadering zou kunnen vertellen waar ik dan recht op heb.

Bij voorbaat dank ik u van harte en ik zie het commentaar met graagte tegemoet.

Groetjes Jo Reactie infoteur, 18-08-2016
Beste Jo van Hoorn,
Als uw kamer geen zelfstandige wooneenheid is (met keuken, bad), kunt u geen huurtoeslag krijgen maar wel een woonkostentoeslag. De hoogte hiervan is helaas per gemeente anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nn, 13-08-2016 01:56 #532
Hallo ik ben 25 jaar en alleenstaande moeder van een kindje van 4, ik woon bij mijn vader in. Mijn vraag is hoeveel zou mijn bijstanduitkering zijn als ik die aanvraag? Reactie infoteur, 15-08-2016
Hallo Nn,
Uw vader zal als uw fiscale partner worden gezien als hijzelf alleenstaand is. In dat geval geldt de kostendelersnorm en hebt u recht op 50% van de bijstandsuitkering voor een alleenstaande (maximaal ongeveer € 700).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henkielwd010, 10-08-2016 16:19 #531
Hallo ik ben Henk, en ik ben 20 jaar, thuiswonend, 2 broers en beide ouders. 1 van mijn ouders heeft werk en de ander niet. En 1 broer heeft werk en de andere broer heeft geen werk. Ik heb een bijstandsuitkering aanvraag gedaan via mijn gemeente. Ook heb ik 4 jaar gewerkt 24 uur in de week.

Ik zou graag willen weten hoeveel toeslag/euro ik dan per maand kan krijgen, want ik snap deze tabel niet zo goed.

met vriendlijke groet Henk Reactie infoteur, 12-08-2016
Hallo Henkielwd010,
Omdat u jonger bent dan 21 jaar, is de maximale uitkering slechts 241 euro, maar het zal lager zijn omdat u bij uw ouders woont en nog lager als uw broers ouder zijn dan 21 jaar (kostendelersnorm).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rmjs Schroijen, 10-08-2016 12:29 #530
Vraag: de gemeente Leudal waar ik mijn bijstand heb aangevraagd betaalt veel minder uit dan het wettelijk minimum voor een alleenstaande à 977,- per maand. Mag dit?

Met vriendelijke groet,

Roger Schroijen Reactie infoteur, 10-08-2016
Beste Rmjs Schroijen,
Een gemeente is vrij om meer uit te betalen via allerlei toeslagen. Het minimum (inclusief vakantiegeld) daarentegen is echt het minimum.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 24-07-2016 17:47 #529
Hallo,
ik vraag dit voor een vriendin van mij. Ze heeft schulden en loop bij maatschappelijk werk. Ze moet nog een bijstand krijgen. Echter haar zoon van 20 is geslaagd van school en gaat geld verdienen met een baan. Wordt zijn inkomsten verrekend met de uitkering? Reactie infoteur, 25-07-2016
Hallo Erwin,
De mate waarin er wordt gekort en de leeftijd waarbij (18 jaar of 21 jaar) is niet in elke gemeente hetzelfde geregeld. Dat zult u dus bij uw gemeente moeten navragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantina, 22-07-2016 12:20 #528
Hallo. Ik moet mijn bruto jaarinkomen opgeven m.b.t. een toegewezen woning.
Nu kom ik in de bijstand en heb alleen een netto bedrag gekregen van de gemeente. € 977.15 dit is incl. 48.86 vakantiegeld. Hoe reken ik dit uit op bruto jaarinkomen? Belasting dienst kon ook al niet helpen. Reactie infoteur, 23-07-2016
Hallo Jantina,
De gemeente geeft meestal pas na afloop van een jaar aan wat u bruto hebt gekregen. U kunt wel een zeer voorlopige schatting maken, maar dat is ook afhankelijk van uw inkomen uit de eerdere maanden en de toen ingehouden loonbelasting. Voorlopige schatting als u pas in de maand juli voor het eerst bijstand ontvangt: 977 euro netto is 1250 euro à 1400 euro bruto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. A., 15-07-2016 08:52 #527
Beste,

Graag wil ik weten wat de hoogte is van een gezamenlijke huishouding ( samenwonen) bijstandsuitkering zonder vakantiegeld en netto. ik heb een huur van 800 incl 150,- g/w/l. Na onderzoek hebben ze geconstateerd dat hij sinds 19 juni bij mij verblijft en waren ze voornemens mijn individuele aanvraag af te wijzen en drukte ze mij voor mijn gevoel een hoek in om hem gezamenlijk aan te vragen. Ik ben hier allesbehalve blij mee. Ik moet nu een financieel plan maken voor ons beiden om te kijken hoeveel we beiden moeten inleggen voor de huur boodschappen ed en wat een ieder dan over houdt.

MVG S.A Reactie infoteur, 16-07-2016
Beste S.A.,
Dat is voor een een gezamenlijke huishouding ongeveer 1.325 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nana, 14-07-2016 22:44 #526
Hallo,

Mijn vriend werkt en verdient 1100 euro per maand, ik heb geen werk en ben moeder van een dochter van 2. ben wel hard op zoek nou ben ik al sinds november 2015 zonder geld aan het rondkomen ( MET MOEITE ). Hoeveel zouden wij kunnen krijgen? Krijg nu 80 euro kindgebonden budget per maand, zou ik de rest van de maanden die ik niet gevraagd heb meer kunnen krijgen?

veel vragen ja ik weet het, maar krijgen we bijstand?

mvg
N Reactie infoteur, 16-07-2016
Hallo Nana,
Is de 1100 euro netto, want een gezin kan maximaal € 1.395,93 netto aan bijstand ontvangen (eigen inkomen gaat daar vanaf).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. M., 05-07-2016 20:34 #525
Nog even een vervolg op mijn eerdere bericht/vraag: Het UWV vult het IOW bedrag (wat 70% is van het minimum loon) bij ons al aan d.m.v. de Toeslagenwet tot het bruto maximum uitkeringsbedrag waar wij recht op hebben, nl. 1.524,60. Maar doordat wij over de IOW en de Toeslagenwet belasting betalen volgens de groene tabel houden wij netto 1.155,54 hiervan over en dan is de loonheffingskorting reeds toegepast… Zij zeggen (na telefonisch contact) dat het bedrag zo klopt…? Maar dit netto bedrag is dan toch niet gelijk met een echtpaar van onze leeftijden die in de IAOW zit(ten), of in de gemeentelijke bijstand? Ik weet even niet wat ik verder moet gaan ondernemen. Reactie infoteur, 06-07-2016
Beste G.M.,
Als u ook met de toeslag van het UWV netto onder de bijstandsnorm blijft, kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling vanuit uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. M., 05-07-2016 10:47 #524
Vorige maand is de IOW voor ons ingegaan, incl. een bedrag voor de TW. Bruto klopt het bedrag qua "normbedrag/uitkeringsbedrag" voor een echtpaar onder de 65 (1.524,62) maar netto houden wij hier 1.155,54 aan over (excl. vakantiegeld). Maar dit ligt toch vér onder het netto minimum bedrag waar een echtpaar recht op heeft? Ik ben benieuwd of u hier en antwoord op heeft. Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste G.M.
Netto komt u tekort en dan kunt u het UWV om een verdere aanvulling vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 30-06-2016 12:39 #523
Laatst werd mijn huurtoeslag teruggevorderd vanwege de kostendelersnorm m.b.t. mijn huisgenoot. Na bellen met de belastingdienst is dat gelukkig deels teruggedraaid vanwege te laag inkomen van hem. In dat gesprek vertelde de ambtenaar dat de regels voor de kostendelersnorm bij de sociale diensten anders zijn. In geval van een onderling huurcontract, zou de kostendelersnorm voor de bijstand niet gelden. Klopt dat? Ik heb namelijk met de huisgenoot (die hoofdhuurder is en het benedendeel van de woning bewoond en ik het bovendeel) een onderling huurcontract. De sociale dienst heeft echter al een jaar lang de kostendelersnorm toegepast, scheelt 200 euro per maand. Kan ik dat nog terugvorderen op de sociale dienst? Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Bert,
Als deze huurder ook zijn eigen huishouding heeft, dan telt die persoon niet mee voor uw kostendelersnorm. U kunt dit geld dus terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 29-06-2016 21:26 #522
Ik krijg in mei 2017 aow maar mijn vrouw zit nog in de bijstand. Ik krijg wel een pensioen van netto 110 euro per maand, wat zouden wij per maand krijgen? Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Tom,
Uw hebt recht op € 788,81 bruto AOW:

http://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-2016-bedragen-en-leeftijd-2016.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 20-06-2016 16:11 #521
Hallo zeemeeuw.
Ik verdien 1.00 per week bij met lesgeven en lever dit in bij de SD.
Dit heb ik 7 jaar trouw gedaan maar heb er nu geen energie meer voor.
Mag/ kan ik opzeggen zonder nadelige financiële consequenties? Reactie infoteur, 21-06-2016
Hallo Ineke,
Werk opzeggen en dan naar de bijstand, zal maar tijdelijk iets oplossen omdat de gemeente zal vinden dat u dan ander werk moet zoeken. Als u zich niet goed voelt, kunt u zich natuurlijk wel ziek melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 19-06-2016 12:59 #520
Ik wil graag in wonen bij een kennis (op dit moment inwonend en een bijstand uitkering) word mijn uitkering verhoogd? En hoe gaat dat in zijn werk qua kosten van een kamer. Is dit wel mogelijk? Reactie infoteur, 20-06-2016
Beste Bart,
Gaat u inwonen of gaat u een kamer huren. Dat maakt verschil voor uw uitkering. Als u gaat inwonen gaat de kostendelersnorm gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 15-06-2016 11:18 #519
Ik ga scheiden van mij partner, toen we samen waren werkte ik ook niet. Nu wil ik bijstanduitkering aanvragen. Hoe snel is dan alles geregeld voordat je je uitkering krijgt? Want de zorg voor de kinderen en huur enzo gaan gewoon door. Moet ik gewoon betalen. Reactie infoteur, 15-06-2016
Beste Kim,
Niet elke gemeente is even snel, maar daarom kunt u meestal een voorschot op uw uitkering aanvragen bij de gemeente. Hoe eerder u uw uitkering aanvraagt, hoe eerder duidelijk is wanneer u hoeveel zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guillaume, 13-06-2016 17:10 #518
Hallo,

Ik ontvang sinds 2009 de ruimste Wajong (volledig afgekeurd) uitkering. Ik woon bij mijn beide ouders in maar leef, kook in mijn eigen tempo. Nou heeft het UWV besloten dat mijn toeslagen hoger zijn dan mijn nieuwe toegestane norm van 65% (die was 70%) van het minimum en daarom stopt mijn toeslag. In de aankondigingsbrief stond dat de hoogte van de uitkering niet zou veranderen. Word ik nou gekort of niet? Reactie infoteur, 14-06-2016
Hallo Guillaume,
U krijgt van het UWV een uitkering en een toeslag op de uitkering. De uitkering verandert niet, maar de toeslag dus wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 09-06-2016 23:02 #517
Hoi ik heb een vraagje. Ik woon samen met mijn tweelingbroer in een koopappartementje. Hij verdient netto zo'n 1670 euro per maand. Ik dreig mijn baan te verliezen. Ik verdiende zo'n 1750 netto per maand. Heb ik dan nog recht op een bijstanduitkering en hoe hoog is die dan ongeveer?

Groetjes,

Ferdinand Reactie infoteur, 10-06-2016
Beste Ferdinand
Eerst zult u recht hebben op ww en daarna een bijstanduitkering (hoogte is afhankelijk van uw leeftijd, u zit op 50% door de kostendelersnorm).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jess, 09-06-2016 13:47 #516
Hoi ik had een vraagje mijn vriend en ik zijn samen gaan wonen. Hij heeft een wajong en mijn ww start binnenkort. Hebben wij recht op bijstand en zoja hoeveel ongeveer? Reactie infoteur, 09-06-2016
Hoi Jess,
Of jullie recht hebben op bijstand en op hoeveel is afhankelijk van jullie leeftijd en wat er nu per maand aan geld binnenkomt. Dat zou dus bekeken moeten worden. Voor een aanvulling op de wajong uitkering en de WW kunnen jullie terecht bij het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kis, 09-06-2016 00:01 #515
Hoi,

Ik ben 21 jaar en alleenstaande moeder van een zoontje van 6 maanden. Ik woon nog thuis bij m'n moeder en broertje van 12. M'n moeder werkt gewoon en ik ontvang een bijstandsuitkering en val ook onder de kostendelersnorm. Kan het zo zijn dat m'n moeder nu minder huurtoeslag krijgt of dat ze dat moet terug betalen na verloop van tijd omdat ik een bijstandsuitkering ontvang?

Mvg,
Kis Reactie infoteur, 09-06-2016
Hoi Kis,
Ja dat kan, omdat jullie toeslagpartners zijn en er dan naar het gezamenlijke inkomen wordt gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ismael Hiemstra, 06-06-2016 23:28 #514
Als ik geen werk meer heb en mijn vrouw krijgt WAO hoe hoog is dan haar WAO uitkering? Nu krijgt ze nog 70 % van haar laatst verdiende loon. Ik ben nu twee jaar ziek en heb dan na twee jaar ziek zijn geen loon meer. Reactie infoteur, 07-06-2016
Beste Ismael Hiemstra,
Ik weet niet hoeveel WAO uw vrouw krijgt, maar het zou heel goed kunnen dat u nog recht hebt op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 03-06-2016 17:04 #513
Hallo ik ben 21 jaar woon nu in een crisisopvang en krijg woensdag mijn sleutel van mijn nieuwe huis de eigenaar heeft via de gemeente een nieuw huisnummer (3A) aangevraagd maar kan nog wel even duren.

Als ik een uitkering wil aanvragen moet ik dan op 3 of 3a aanvragen of kan het eerst op 3 en later op 3a en alss het op 3 is inwonend in principe wat is dan de uitkering? Ik betaal wel gewoon huur van 450 euro Reactie infoteur, 05-06-2016
Hallo André,
De gemeente kijkt naar het adres en nummer waar u geregistreerd staat. Is dat nu nog 3, dan wordt dat later 3a. U hebt recht op een bijstandsuitkering voor een alleenstaande van maximaal € 962,63 per maand, inclusief vakantie-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 02-06-2016 09:31 #512
Goedemorgen,
Ik ben momenteel 19 jaar, woon samen met mijn vriend (zonder iets officieels zoals een samenlevingscontract o.i.d.). We ontvangen allebei ons diploma dit jaar en zoals het er nu uitziet vinden we allebei geen baan op tijd om alle kosten te kunnen dekken. Mijn vriend is op het moment 23 jaar.

Hoeveel krijgen wij dan want ik vind dat lastig om er uit te halen met deze tabellen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Louise,
Toch zal de gemeente jullie waarschijnlijk als kostendelers zien en dan heb je recht op ongeveer 170 euro en je vriend op ongeveer 780 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 01-06-2016 22:52 #511
Goedendag,

Ik moet mijn bruto inkomen invullen voor het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst. Het probleem is dat ik een bijstandsuitkering heb en zij alleen netto bedragen tonen op de specificaties. Van jan t/m mei 2016 viel ik onder de kostendelers norm en vanaf juni 2016 als alleenstaande ouder. Dit komt omdat ik nu een eigen woning heb dus nu krijg ik een hoger inkomen. Ik kan mijn jaaropgave van 2015 niet gebruiken omdat die bedragen niet gelden voor dit jaar.
Hoe kom ik aan de brutobedragen want als ik alleen netto invul dan is de kans groot dat ik de belastingdienst moet terugbetalen.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-06-2016
Beste Lola,
Alleen de gemeente kan precies aangeven wat de bruto bedragen in uw geval zijn. Krijgt u die niet dan zult u een eigen schatting voor 2016 moeten maken (2015 plus opslag 2016), waarbij u beter wat hoger kunt gaan zitten om een bijbetaling te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 26-05-2016 20:03 #510
Hallo, ik krijg studiefinanciering maar per augustus heb ik er geen recht meer op. Ik heb een vriend en hij krijgt ook studiefinanciering en heeft daarnaast een bijbaantje. I.v.m mijn zwangerschap zijn wij van plan om samen te wonen. Ik zag dat wij dan samen een bepaald bedrag krijgen. Mijn vraag is of zijn inkomen invloed heeft op de bijstand en of het bijstand bedrag lager wordt door zijn inkomen? Reactie infoteur, 27-05-2016
Hallo Anoniem,
Als jullie samenwonen en een gezamenlijke huishouding hebben, heeft zijn inkomen invloed op het bedrag aan bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peetjuh, 24-05-2016 17:02 #509
Ik ben 24 jaar. Ik woon bij mijn ouders thuis, ik heb een half jaar contract bij een thuiszorg instelling, per maand ontvang ik 500 tot 600 euro. Kan ik als thuiswonende aanvulling krijgen, om een appartementje voor mezelf te gaan zoeken, zo ja moet ik dan bij mijn gemeente, bij de belasting of bij het UWV aankloppen? Reactie infoteur, 25-05-2016
Beste Peetjuh,
Als je minder dan de bijstandsnorm verdient, kun je bij je eigen gemeente aankloppen. De gemeente gaat wel uit van je huidige situatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peggy, 24-05-2016 13:13 #508
Mijn dochter studeert deze zomer af (23 jaar). De kans is groot dat ze geen baan vindt of slechts een werkervaringsplek. Ze woont zelfstandig (nu nog in studentenhuis). Heeft zij dan recht op bijstand? Wanneer gaat dat in? Mijn ouders hebben voor haar gespaard. Moet ze dat spaargeld eerst opeten? Haar studiefinanciering is in oktober 2015 al afgelopen. Hadden we eerder al bijstand kunnen aanvragen? Wat is een handige website om dit zelf uit te zoeken?
Dank! Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Peggy,
Ze heeft recht op bijstand een maand nadat ze haar aanvraag heeft ingediend. De aanvraag kan pas worden ingediend als er geen recht meer is op studiefinanciering en ze beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 21-05-2016 18:31 #507
Ik heb een vraag ik heb een baan en werk 4 dagen mijn loon is zo rond de 1300 bruto per maand.
binnenkort heb ik geen werk meer en heb recht op ww.
maar dat is natuurlijk veels te weinig.
mijn vrouw werkt niet en me dochter is 1 jaar.
waar heb ik dan recht op per maand want de ww stelt dan niet veel voor? Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Ed,
Als de ww-uitkering te laag is kan het UWV voor een aanvulling zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bep, 18-05-2016 11:06 #506
Een vriend in Nederland heeft een Bbz uitkering. Indien hij tijdelijk naar het buitenland gaat om te proberen daar werk te vinden, kan hij dan de rest van dit jaar zijn uitkering behouden? Reactie infoteur, 19-05-2016
Beste Bep,
Dat zou hij in ieder geval moeten melden en dan is het aan de gemeente om te bekijken welke gevolgen dit heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Grady Romein, 10-05-2016 08:27 #505
Hallo, ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar ik wil me graag voorbereiden. Eind 2017 loopt m'n WW uitkering ten einde, als ik dan nog geen werk heb, waar kan ik dan op rekenen?
Ik ben alleenstaande ouder (57 jaar), maar kinderen zijn volwassen studerenden, die nog wel thuis wonen en alleen studiefinanciering en bijbaantje hebben.
Groet, Grady Reactie infoteur, 10-05-2016
Hallo Grady Romein,
U hebt maximaal recht op een bijstandsuitkering van ongeveer €1.080 (prijzen 2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. R., 03-05-2016 18:08 #504
Hoi. Ben ik voor het eerst in Nederland gaan wonen, (ik ben 21+) hoe hoog zal mijn bijstand zijn? En ik zal het aanvragen om tijdelijk inkomen te hebben totdat ik een baan krijg. Reactie infoteur, 04-05-2016
Hoi L.R.,
Maximaal is de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder dan 21 jaar gelijk aan €1.092,87 per maand. Die kunt u in ieder geval aanvragen totdat u een ander inkomen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 03-05-2016 13:18 #503
Goedemiddag, ik heb een ww uitkering en mijn vriendin is reeds ontslagen. Nu las ik dat als ze bijstand aanvraagt dat ik ook in de bijstand moet en dat mijn ww vervalt. Gaan wij hier dan op achteruit als mijn ww 862euro bedraagt? Reactie infoteur, 04-05-2016
Beste Ricardo,
Als uw vriendin bijstand aanvraagt, vervalt uw ww uitkering niet. Het is wel zo dat bij de berekening van het bedrag aan bijstand rekening wordt gehouden met uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. S., 26-04-2016 01:34 #502
Hallo ik ben 30 jaar oud en over twee maanden loopt mijn contact af. Ik heb een dochtertje van twee. Ik lig momenteel in een scheiding. Huisje is al verkocht met verlies. Ik ben nu op zoek naar een huurhuis. Heb ik recht op een bijstandsuitkering / huurtoeslag / kindgebonden budget? Zo ja hoeveel zou dat zijn? Reactie infoteur, 26-04-2016
Hallo R.S.,
Als er geen ww uitkering is, hebt u inderdaad recht op bijstand, huurtoeslag en andere toeslagen. Als de echtscheiding is aangevraagd, zijn jullie geen fiscale partners meer en hebt u de uitkering voor een alleenstaande. De huurtoeslag is ook afhankelijk van hoogte van de huur. Het kindgebonden budget kent verder nog een alleenstaande oudertoeslag waarop u recht hebt. De precieze bedragen zouden berekend moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Data, 25-04-2016 13:27 #501
Dag Zeemeeuw, bedankt voor de reactie.
Vorig jaar vroeg ik de gemeente al om de bruto-netto gegevens over voorschotten betaald in 2014 zodat ik de belastingaangifte kon invullen. De gemeente stelde dat er geen andere gegevens waren, dan de maandoverzichten met alleen netto bedragen.

Toch wilde de belastingdienst van mij bruto-netto bedragen over de betaalde voorschotten. Ik heb een zo goed mogelijke inschatting gemaakt. De belastingdienst heeft de ingehouden inkomstenbelasting die de gemeente over de voorschotten had moeten afdragen aan mij met een voorlopige beschikking als belastingteruggave uitbetaald. Als de definitieve beschikking van de belastingdienst gelijkluidend is als de voorlopige, dan moet ik de belastingteruggave over 2014 afdragen aan de gemeente.

Dit jaar heb ik wel een jaaroverzicht ontvangen van de gemeente. Daar zit een algemene toelichting bij, waarin ondermeer staat dat bedragen van voorschotten uitbetaald in 2014 kunnen zijn opgenomen in het jaaroverzicht 2015, en voor meer informatie daarover verwijzen ze naar de belastingdienst. Maar omdat ik niet beschik over de bruto-netto bedragen die normaal voor 2015 gelden, kan ik de cijfers niet vergelijken. Zo weet ik niet of de voorschotbedragen 2014 in dit jaaroverzicht zijn opgenomen en of er belasting over is afgedragen. Reactie infoteur, 25-04-2016
Dag Data,
Dank voor de aanvulling. Het blijft wel raar dat de gemeente niet precies kan aangeven wat er eventueel nog van 2014 in het overzicht van 2015 zit. Een indicatie bruto netto kan ik natuurlijk wel geven. Als u inclusief vakantiegeld netto 960 euro hebt gekregen in 2015 is dat per maand ongeveer gelijk aan 1230 euro bruto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Data, 25-04-2016 10:12 #500
Waar kan ik de bruto bedragen van bijstandsuitkeringen vinden?

Ik heb eind 2014 een voorschot bedrag ontvangen, omdat het lang duurde voordat op de toekenning van bijstand werd besloten. Voor de belastingaangifte 2014 ontving ik van de gemeente geen jaaroverzicht. Volgens de belastingtelefoon moest ik toch de ontvangen voorschotten als inkomen opgeven en bij gebrek aan een opgave van de gemeente zelf een schatting doen van de bruto-netto bedragen.

Nu ontvang ik van de gemeente wel een jaaroverzicht 2015. Mogelijk is daarbij het bedrag aan voorschotten uitbetaald in 2014 opgeteld, zodat mijn inkomen 2015 hoger lijkt dan werkelijk is ontvangen. Dat kan onterechte gevolgen hebben voor de huurtoeslag en kwijtscheldingen.

De maandoverzichten 2014 en 2015 zijn alleen netto bedragen. Hoe kan ik berekenen wat de werkelijke bruto-netto bedragen over 2014 en 2015 zijn? Hoe weet ik wat is afgedragen? Belastingteruggave over 2014 moet ik afdragen aan de gemeente. Maar minder ontvangen toeslagen komen voor mijn rekening. Ook heeft een te hoog jaarinkomen gevolgen voor later aan te vragen middeling voor de inkomstenbelasting. Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Dat,
De bijstandsbedragen zijn netto bedragen en alleen de gemeente kan aangeven wat het bruto bedrag is als het mogelijk om 2014 en 2015 gaat, dat doen ze in een jaaroverzicht. Uzelf kunt het bruto bedrag wel benaderen door rekening te houden met de belastingtarieven en heffingskortingen (lastige opgave). Het beste vraagt u uw gemeente dan ook om een toelichting op het jaaroverzicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 23-04-2016 11:04 #499
Hallo, Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Oudste is huis uit, jongste gaat nog naar school maar de middelste van 24 studeert deze zomer af. Hij heeft nog geen zich op werk. Heeft hij na zijn afstuderen recht op een uitkering als hij thuis blijft wonen? En zo ja, hoeveel ongeveer? Reactie infoteur, 24-04-2016
Hallo R,
Zodra uw zoon geen recht meer heeft op studiefinanciering gaat de kostendelersnorm gelden. Gezamenlijk geldt dan een bijstandsnorm van ongeveer 2100 euro exclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christy, 18-04-2016 23:34 #498
Hoi, ik zit opgenomen in een inrichting, ik sta thuis ingeschreven, maar heb geen contact meer met mijn ouders, echter betalen ze wel mijn zorg en krijg ik zorgtoeslag. (Ik sta thuis ingeschreven, omdat ik een verblijfadres moet hebben.) Echter leef ik van deze zorgtoeslag. Ik ben 19 jaar oud, heb wel een spaarrekening en ik ben alleenstaand. Hoeveel mag mijn eigen vermogen bedragen en heb ik recht op bijstand? Reactie infoteur, 19-04-2016
Hoi Christy,
Omdat u jonger bent dan 21 jaar, heeft u nog geen recht op bijstand als u in een inrichting verblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tess, 16-04-2016 11:53 #497
Goede morgen,

Ik woon samen met mijn vriend en hebben een dochtertje van 4 maanden. Ik wil graag stoppen met werken. Heb ik recht op een bijstand en hoeveel zal dat ongv zijn? Mijn vriend werkt fulltime.

Gr Tess Reactie infoteur, 16-04-2016
Beste Tess,
Als uw vriend voldoende verdient voor jullie gezamenlijke huishouding, zult u geen bijstandsuitkering krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joesje, 10-04-2016 22:20 #496
Ik ben 26 jaar (in juni word ik 27) en ik studeer in Amsterdam. In september (aan het begin van mijn WO master) verlies ik het recht op studiefinanciering (ook lenen kan niet meer). Naast mijn fulltime studie heb ik een bijbaan waar ik gemiddeld 400 euro per maand mee verdien. Hier kan ik helaas me vast lasten inclusief collegegeld niet mee betalen. Heb ik recht op een gedeeltelijke bijstand uitkering (of misschien een andere toeslag)? Of heb ik nergens recht op omdat ik fulltime studeer? Gelden dezelfde bijstand regels voor heel Nederland of heeft elke gemeente andere regels voor het toekennen van een uitkering? Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste Joesje,
De bijstandsregels gelden voor elke gemeente, maar de gemeentelijke vrijheid van bestuur maakt het mogelijk dat de ene gemeente wat soepeler is in zijn eisen dan de andere. Als u fulltime studeert, bent u niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dat kan (maar hoeft niet) een probleem zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 08-04-2016 14:50 #495
Goedemiddag,

Mijn gezin samenstelling is: samenwonend met daarbij 2 kinderen van 2 en 1 jaar oud. Uit een verklaring van de belastingdienst is een: verklaring geregistreerd inkomen 2014 van € 21728,00

We hebben een koopwoning zonder overwaarde. Nu is mijn vraag: Heeft mijn partner recht op bijstand?

Mvg,
Klaas Reactie infoteur, 09-04-2016
Beste Klaas,
Uw inkomen is hoger dan de bijstandsnorm voor partners en daarom komt zij niet voor een bijstandsuitkering in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 08-04-2016 13:51 #494
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een relatie (niet gehuwd/niet geregistreerd partnerschap) met een uitkeringsgerechtigde. Ze heeft een huurwoning, ik een koopwoning. Ik logeer regelmatig bij haar.

Stel dat er een kind wordt geboren:
- gaat er iets veranderen aan haar uitkering?
- moet ik dan alimentatie of iets dergelijks betalen?

Ik ga er namelijk vanuit dat ze, zo lang we niet gaan samenwonen, haar uitkering behoudt en dat we samen iets moeten regelen voor de kosten van de baby.

Kijk uit naar uw antwoord,

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-04-2016
Beste Pim,
U bent niet verplicht om partneralimentatie te betalen, wel kinderalimentatie totdat het kind 21 jaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 07-04-2016 21:22 #493
Goede avond, ik ben een alleenstaande met een wwb van 660 euro door de kostendelersnorm. Mijn zoon van 25 heeft een inkomen van rond de 1400 euro. Mijn dochter van 19 zonder inkomen is momenteel zwanger. Ze heeft dit jaar helemaal nog niet gewerkt. Heeft zij recht op een uitkering en heeft dat gevolgen voor mezelf? M.v.g. Monique Reactie infoteur, 08-04-2016
Beste Monique,
Zij kan recht hebben op een paar honderd euro per maand. Omdat ze jonger is dan 21 jaar en een relatief beperkt bedrag is, hoeft dit voor u geen gevolgen te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 07-04-2016 19:02 #492
Goedenavond,

ik lees net antwoord op mijn vraag maar wat ik bedoel mijn dochter van 19 gaat voor 1 jaar een bbl opleiding doen dat betekent dat zij een betaalde job gaat krijgen en 1 dag in de week naar school gaat, heeft dit nog invloed op mijn bijstandsuitkering.

M.v.g. Barbara Reactie infoteur, 08-04-2016
Beste Barbara,
Als haar inkomsten hoger zijn dan € 679,75 per maand, kan er op uw uitkering worden gekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 06-04-2016 15:54 #491
Goedemiddag,

ik ontvang sinds enkele jaren een alleenstaande bijstandsuitkering nu gaat mijn dochter van 19 volgend schooljaar een bbl opleiding doen voor 1 jaar wordt ik dan gekort op mijn bijstandsuitkering.

M.v.g. Barbara Reactie infoteur, 08-04-2016
Beste Barbara,
Bij een meerderjarig kind jonger dan 21 jaar heeft haar studiefinanciering geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering als er geen inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 31-03-2016 17:11 #490
Goedemiddag
Ik ontvang sinds enkele jaren een WAO uitkering aangevuld met een toeslag groot € 398,--.
Sinds 2010 weduwnaar alleenstaand ouder (zoon 28 jaar) en geen recht op een ANW uitkering.
Zoon woont nog thuis werkt niet en heeft geen uitkering.
Vandaag van UWV schrijven vanaf 1 juli kan uw toeslag veranderen.
Kunt U mij zeggen wat dit voor mij kan betekenen?

M.v.g Hans Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Hans,
Het UWV vult dan waarschijnlijk uw WAO uitkering aan tot het bijstandsniveau, uw zoon zou recht kunnen hebben op een bijstandsuitkering via de gemeente. Voor u geldt wel de kostendelersnorm (alleenstaand woningdeler), waardoor de toeslag beperkt kan zijn

https://financieel.infonu.nl/geld/169938-toeslag-uwv-omlaag-voor-alleenstaand-woningdeler-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René Buitenkamp, 31-03-2016 12:28 #489
Ik woon meer dan 15 jaar in Noorwegen en was dus uitgeschreven in Nederland. Ik heb uiteraard nog een sofienr. en m'n pensioenrechten van Nederland. Ik heb altijd in Nederland gewerkt vanaf 1977 tot december 2000. Heb 10 jaar in Noorwegen gewerkt waarna ik noodgedwongen m'n werk moest opgeven door een mislukte operatie aan m'n schouder. Ik heb 1 jaar 100 % uitkering genoten en daarna 4 jaar 64% soort van arbeidsongeschiktheidsuitkering en werd er "gezocht" naar aangepast werk. Nooit iets uitgekomen! Ik ben nu bijna 58 en geniet momenteel een bijstandsuitkering. Ben getrouwd met een Turkse vrouw die momenteel een verblijfsvergunning heeft voor tenminste 5 jaar voor Noorwegen. ikzelf onbeperkt. Maar is het mogelijk om terug te keren naar Nederland en kan ik daar een bijstandsuitkering ontvangen op basis van mijn handicaps (Schouder, rug en voeten) en mijn huwelijkse staat. Mijn vrouw ontvangt pensioentje in Turkije. Uiteraard hebben we ook woonruimte nodig. Is er iemand die me daarbij kan helpen om dit te realiseren? Ik ben Nederlander met de Nederlandse nationaliteit Graag uw reactie hierop. Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste René Buitenkamp,
Terugkeren kan, maar het is goed om te weten dat niet elke gemeente dezelfde regels toepast waar het gaat om bijstand, een eventuele aanvulling daarop of een sollicitatieplicht. Met andere woorden het kan nogal wat uitmaken waar u wilt gaan wonen. Die gemeente kan u precies voorlichten over de pro's en contra's.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lily Waters, 31-03-2016 09:59 #488
Goedemorgen,

Ik heb een WIA uitkering met aanvullende toeslag van 1144,91 euro bruto. Dit is netto 915 euro. Nu zie ik dat het bijstandsniveau +/- 9 euro hoger ligt. Moet ik voor aan het bijstandsniveau te komen, een aanvulling van 9 euro vragen via sociale dienst of aan het uwv? Ik dacht dat de aanvullende toeslag van het uwv al tot het bijstandsniveau zou zijn?

Met vriendelijke groet,
Lily. Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste Lily Waters,
Als u uw aanvullende toeslag via het UWV krijgt, gaat dit via het UWV.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 30-03-2016 23:43 #487
Geachte,

Hoeveel moet worden ingehouden loonheffing voor 2015 als mijn bruto bijstandsuitkering was 13.404 euro? Mijn leeftijd is 50 jaar, ik ben een alleenstaande ouder.

Met vriendelijke groet,
Ellen Reactie infoteur, 31-03-2016
Geachte Ellen,
De bijstandsuitkering die u ontvangt is al een netto bedrag. Jaarlijks geeft de gemeente ook een overzicht van hoeveel dit bruto is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eduardo, 28-03-2016 12:07 #486
Goeiendag.
Inleiding : Heb nu een w.w uitkering en die loopt tot 17 Sep 2018. Daarna wil ik een alleenstaande ouderen aanvragen( dit zal alleen 4,5 jaar zijn) want dan ga ik met pensioen.
Ben 60 jaar en ik zie geen baan mijn kant meer opkomen.En verhuis dan ook naar seniorenwoning.
Vraag:1/ Kan ik dan beroep doen op voorzieningen zoals jaarlijkse afschrijving van een aantal gemeentelijke belastingen?
2/ Wanneer heb je recht op een bijzondere uitkering?
3/ Wat is de hoogte van de vakantie geld bij een maandelijkse uitkering met een bedrag van 1079 euro? Reactie infoteur, 29-03-2016
Goeiendag Eduardo,
1. U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding door de gemeente.
2. Als u bijstand ontvangt, kunt u een bijzondere bijstand krijgen als uw inkomen onvoldoende is om de noodzakelijke kosten te kunnen betalen.
3. Daar zit ongeveer 51 euro aan vakantiegeld in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 25-03-2016 14:08 #485
Geachte,

Tijdens mijn ZW heb ik gewerkt in de maanden oktober, deze inkomsten worden voor 70% verrekend met de ZW uitkering. Vanaf eind november heb ik een WWB uitkering. De WWB kort de 'inkomsten' van de ZW op mijn bijstand. Deze inkomsten heb ik dus niet, deze zijn ontvangen in oktober, de periode VOOR mijn bijstand. Per saldo heb ik dus maandelijks minder te besteden dan het minima niveau. Mag dit?

Mvg Patricia Reactie infoteur, 27-03-2016
Geachte Patricia,
Als u in een periode van een bijstandsuitkering andere inkomsten hebt op geld of uw rekening hebt staan, mag hiervan een deel in mindering komen op uw bijstandsuitkering. Het is niet de bedoeling dat uw totale beschikbare inkomsten in een maand daarbij onder de bijstandsnorm komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ileen, 24-03-2016 23:53 #484
Ik ben een alleenstaande van 49 jaar met een bijstanduitkering. Mijn dochter is 21 en nu zwanger, . Na de bevalling wilt ze bij mij komen wonen. Ze krijgt studiefinanciering. Ze volgt een full time opleiding. Moet ik het doorgeven aan de gemeente, zo ja wordt mijn uitkering ingekort en hoeveel? Reactie infoteur, 25-03-2016
Beste Ileen,
Zolang uw dochter recht heeft op studiefinanciering, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. Als dit (bijvoorbeeld door de zwangerschap) vervalt, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pat, 24-03-2016 17:33 #483
Hallo ik ben een alleenstaande vrouw van 57 jaar, sinds kort is mijn dochter van 19 jaar op zichzelf gaan wonen, moet ik dit doorgeven aan de sociale dienst(maakt dat verschil?), ik ontvang een bijstandsuitkering en hoeveel is de hoogte van een alleenstaande vrouw van 57 jaar in 2016? Reactie infoteur, 25-03-2016
Hallo Pat,
Als u een vergoeding voor uw dochter kreeg van de gemeente, maakt dit uit. Het beste geeft u dit gewoon door. Maximaal is de bijstandsuitkering € 962,63 per maand (exclusief andere vergoedingen, inclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marretje, 15-03-2016 19:31 #482
Ik ben een 60 jarige vrouw en binnenkort stopt mijn WW uitkering. Ik heb een 23 jarige thuiswonende zoon die fulltime werkt. Heb ik straks recht op een bijstandsuitkering en om welk bedrag zal dat dan ongeveer gaan? Mijn volgende vraag is, kunt u mij vertellen of het restant van mijn ontslagvergoeding wat op een bankspaarrekening staat en waarvan ik nu maandelijks (als aanvulling op mijn ww) een bedrag uitbetaald krijg invloed heeft op een bijstandsuitkering?

Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 16-03-2016
Beste Marretje,
Uw ontslagvergoeding wordt door de gemeente als extra inkomen gezien en verlaagt uw bijstandsuitkering. Uw inwonende zoon heeft ook invloed (kostendelersnorm). U hebt waarschijnlijk maximaal recht op ongeveer 735 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wat Nu?, 14-03-2016 17:09 #481
Ik ben 29 jaar en eind deze maand werkloos.
Ik heb ww aangevraagd voor de maand april.
Nu woon ik samen met mijn vriend (20 jaar) die nog volledig studeerd. Ik ontvang straks gemiddeld 700 euro ww per maand.
Heb ik recht op een aanvulling? Of moet ik het hiermee maandelijks doen?

Hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Wat nu,
Als uw uitkering beneden de norm is, kunt u het UWV om een aanvulling op uw inkomen vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kg Schut, 10-03-2016 19:23 #480
Ik heb een wbb uitkering word ik gekort als ik bv staande voet ontslag krijg en hoeveel is dat bedrag eventueel dan? Reactie infoteur, 11-03-2016
Beste Kg Schut,
Bij minder inkomen zoudt u zelfs meer bijstand kunnen krijgen, maar als u een vergoeding bij uw ontslag krijgt wordt er gekort, afhankelijk van het bedrag dat u meekrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 10-03-2016 15:55 #479
İk ben 35 jaar en ik heb 3 kinderen. Ik heb een Sociale Dienst uitkering van 1350. Mijn (ex) man en ik willen scheiden. Ik heb me ook aangemeld voor een opleiding. Kan ik als ik alleenstaand ben en een uitkering ontvangen en studeren. Krijg ik ook studiefinanciering? Reactie infoteur, 12-03-2016
Beste Anoniem,
Eenmaal ouder dan 30 jaar, hebt u in 2016 geen recht meer op studiefinanciering. U hebt wel recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 08-03-2016 13:40 #478
Hallo, ik heb een wao en een klein pensioen van mijn ex.Totaal krijg ik netto per maand 918 euro plus huur en zorgtoeslag, heb ik recht op een aanvulling van de bijstand?
Gr. Reactie infoteur, 08-03-2016
Beste Carla,
Waarschijnlijk net omdat een alleenstaande maximaal recht heeft op € 972,70 inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-03-2016 21:11 #477
Hallo, ik heb een vraagje. Ik zit sindskort in de ww en volgende maand moet ik een bijstand uitkering aanvragen. Nu is het zo dat ik een koophuis heb en dat ik samenwoon met mijn vriend en met mijn zoon van 10 jaar. Mijn vriend werkt wel alleen hij verdient ongeveer 1000 euro per maand. Weet u toevallig ongeveer hoeveel ik krijg van de bijstand uitkering? Ben namelijk bang dat ik in financiële problemen terechtkom. Ik hoor hier graag meer over Reactie infoteur, 08-03-2016
Beste Wendy,
Uw koophuis kan een probleem zijn als de overwaarde meer dan € 49.900 bedraagt. U hebt door de kostendelersnorm recht op maximaal 780 euro euro inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mink, 07-03-2016 12:18 #476
Beste Zeemeeuw,
Ik heb nu een WIA-uitkering welke aangevuld wordt met een aanvullende uitkering tot het bijstandsniveau. In de bijstand zou er iets van € 1.320 netto overblijven. Zelf heb ik nu € 1.155 netto ontvangen aangezien dit bruto via de groene tabel belast wordt. Klopt dit? Is er dan geen gelijktrekking tot het netto uitkeringsbedrag?

Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mink Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Mink,
Dat de groene maandtabel voor de WIA is gebruikt, is op zich correct (geen arbeidskorting). Maar de aanvulling lijkt me netto te laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 04-03-2016 22:41 #475
Ik word over 2 weken 22, ik heb een zoontje en ben binnenkort alleenstaande moeder. Ik heb een min Max contract van minimaal 20 maximaal 38 uur per week. Nu kan ik zodra ik 20 u per week werk niet rondkomen. Heb ik dan recht op een aanvullende bijstands uitkering?
Vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-03-2016
Beste Nicole,
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen die uw inkomen aanvult tot aan de bijstandsnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sibar, 04-03-2016 21:14 #474
Hallo,
ik heb vraag, ik krijg alleenstaandenuitkering ( bijstand ) ik heb 2 minderjarig.
en nu mijn broer is werkloos en ook dakloos ( geen inkomen ) hij is 21 jaar, als hij komt bij mijn inschreven tot hij kan weer werk vinden en dan kan pas kamer te huren. mijn vraag wat zou geburen met mijn uitkering, het woord minder betaald?

vriendelijk groeten,
sibar Reactie infoteur, 05-03-2016
Hallo Sibar,
U gaat dan naar 50% in plaats van 70% nu. Uw broer kan misschien ook een bijstandsuitkering aanvragen als bij bij u is ingeschreven. Zijn inschrijving bij u betekent ook dat jullie toeslagpartners worden (zijn inkomen telt ook mee voor de huurtoeslag en dergelijke).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Het Lichtpuntje, 04-03-2016 16:06 #473
Ik heb de volgende prangende vraag:
Ik heb een bijstandsuitkering en 9 maanden contract voor 11 uur in de week werk. Ik word dus aangevuld met WWB
Nu na 8 maanden wordt mijn contract niet verlengd vanwege vaste krachten die herplaatst moeten worden waardoor contracten met bepaalde tijd er uit vliegen. Joepie heb ik weer.
Heb ik de volgende vragen:
Kan ik nu WW aanvragen en hoe werkt dat eigenlijk samen met een bijstandsuitkering?
Ben ik verplicht een WW aan te vragen? Want deze zal niet veel zijn.
Vanaf 2013 t/m juli 2015 heb ik ook al in de WW gezeten en van daaruit in de bijstand beland. Mijn oude rechten zullen niet meer geldig zijn denk ik?
Verlofuren werk als ik die uit laat betalen, worden die gekort op een bijstandsuitkering?
Zijn er nog meer zaken waar ik aan moet denken of waar ik op moet letten betreffende ontslag/WW/WWB?

Hartelijk dank alvast! Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Het Lichtpuntje,
Of u recht hebt op WW hangt af van uw arbeidsverleden:

https://financieel.infonu.nl/geld/153505-arbeidsverleden-berekenen-en-ww-2018-2019-2020.html

Als u WW krijgt en dit is minder dan de bijstandsnorm, dan kunt u het UWV om een aanvulling vragen. Deze aanvulling komt dan in de plaats van de bijstand van de gemeente.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 03-03-2016 21:36 #472
Ik, alleenstaande, ontvang €924.06 per maand bijstand en sinds een aantal maanden volg ik een opleiding. Ik heb schriftelijk toestemming voor de opleiding met behoud van mijn uitkering en van stage ontvang ik €148. Na de schriftelijke toestemming heb ik telefonisch toestemming gekregen om mijn stagevergoeding bovenop mijn uitkering te mogen ontvangen omdat ik dit nodig heb voor mijn reiskosten wat ongeveer hetzelfde bedrag is. De afgelopen maanden is dit zo gegaan, maar deze maand hebben ze opeens de stagevergoeding van mijn uitkering afgetrokken. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 04-03-2016
Beste Sanne,
Een stagevergoeding is extra inkomen maar deze beleidswijziging na de afspraak die met u gemaakt is, is opvallend. Vraag uw gemeente waarom de eerdere afspraak plotseling niet meer geldt, u maakt immers nog steeds vergelijkbare reiskosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koolman, 02-03-2016 11:39 #471
Mijn vraag: mijn zoon ontvangt nu een thuiswonende uitkering en wordt zo 21. Is nog steeds thuiswonende en gaat naar speciaal onderwijs in samenwerking met gemeente en uwv. Nu is mijn vraag welke hoogte van uitkering krijgt dus een thuiswonende 21 jarige zoon? Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Koolman,
Die uitkering kan oplopen tot ruim 600 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerad, 29-02-2016 21:43 #470
Amsterdam, 29 februari 2016
Goededag,

Wie o wie kan mij helpen met een rekensom. Een kennis van mij is uit Israël gekomen samen met zijn gezin. Omdat hij de taal niet goed beheerst komt hij steeds naar mij met allerlei vragen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil juist iedereen helpen die naar mij hulp vraagt.
Vandaag heb ik iets ontdekt dat ik niet begrijp maar ook nooit eerder heb gezien.
Het gezin ontvangt een uitkering (WWB). Zij krijgen samen met hun twee kinderen een bedrag van 1320,09 per maand. Dat klopt. Zo iedereen met een gezin ontvangt maandelijks dit bedrag. Bruto hiervan is 1389,57

Tijdens het invullen van hen aangifte liep ik tegen aan het totale bruto inkomen wat zij per jaar moesten doorgeven aan belastingdienst. Het totale inkomen wat gemeente Amsterdam had opgegeven was E 22163,-

Als iemand mee wil denken en mij helpen. Als ik het bruto inkomen over elke maand keer twaalf maanden invul zie rekensom alstublieft: 1389,75 keer 12 maanden = 16674,84 is dit wat ik aan belastingdienst moet doorgeven.

Ook heb ik gezien bij mijzelf en mij gezin: Net iets anders dan bij dit kennis.

Wij ontvangen ook 1320,09 per maand. Alleen op onze jaaropgaaf over het jaar 2015 staat het totale bruto inkomen over het hele jaar op E 19012,-

Waarom zoveel verschil. Wij krijgen het zelfde overgemaakt. Alleen het totale bruto uitkering over het hele jaar verschilt. Wie zou mij kunnen helpen. Wie o wie weet waar het aan ligt. Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Gerard,
Het bedrag dat u voor uzelf aangeeft (19.012 euro) lijkt me een veel realistischer bedrag voor een gezin dat maandelijks 1.320 euro ontvangt. Ik denk dat er een fout gemaakt is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 26-02-2016 17:31 #469
Beste,

Ik ben 26 jaar, ik heb inmiddels geen recht meer op ww uitkering en ik woon thuis bij mijn ouders. Ik werk momenteel 5 dagen per week maar ik verdiend rond de 110 euro per maand. Mijn moeder heeft geen vaste baan, dus de kosten hier worden alleen door me vader betaald. Ik heb verder een gezin met 2 zusjes (studenten), 1 broertje (student) en 1 broer (werkloos). Kom ik dan in aanmerking voor bijstand? zo ja, hoeveel zou het bedrag per maand kunnen zijn? en voor hoelang heb ik daarrecht op?

Met vriendelijke groet,

Johan. Reactie infoteur, 27-02-2016
Beste Johan,
U hebt recht op een bijstandsuitkering en de hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal volwassenen in huis (niet personen met recht op studiefinanciering). Aan de bijstand zit een sollicitatieplicht en de gemeente kan u om een tegenprestatie vragen zonder beloning daarvoor, een tegenprestatie zoals meehelpen in een speeltuin, kinderboerderij, het helpen van ouderen, meehelpen in een bibliotheek en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ageeth, 25-02-2016 22:49 #468
Hallo,
Een tijd geleden ben ik van 40 uur naar 20 uur gegaan wegens ontslag, en heb voor die uren WW gehad. Door veel over te werken had ik toch wat extra uren dit is helaas niet meer zo. Nu heb ik € 850 en € 180 uro toeslagen.
Ik woon alleen, heb ik nu recht op aanvullende bijstand? Wie weet dit?
Groeten, Gea Reactie infoteur, 26-02-2016
Hallo Ageeth,
U hebt waarschijnlijk recht op een aanvulling van de € 850 met maximaal 200 euro (exclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 17-02-2016 10:10 #467
Wegens ziekte heeft mijn zoon van bijna 21 zijn opleiding moeten beëindigen, op dit moment is hij dan ook niet in staat om te werken. Zelf heb ik het minimum inkomen.
Zijn vader betaalt vanaf juni, de maand waarin mijn zoon 21 wordt geen alimentatie meer.
Ik kan in de tabel niet terugvinden hoe hoog de uitkering van mijn zoon zal gaan worden op zijn 21e verjaardag, hij is inwonend bij mij.
Kunt u mij misschien meer informatie hierover geven?
Mvg bianca Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste Bianca,
Als uw zoon alleen woont. heeft hij als 21 jarige recht op maximaal € 972,70 per maand (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smiley, 12-02-2016 20:11 #466
Hi,

Mijn ww begint in april en kom daarna kom ik in de bijstand. Ik ben een alleenstaande moeder en heb 2 kinderen (9 en 2 jaar) de oudste is verstandelijk beperkt en gaat naar een specialistische school. Ik heb een klein budget gekregen voor 2 dagen specialistische naschoolse opvang. Die opvang mag ik officieel niet inzetten voor mezelf om te kunnen werken, maar is enkel bedoeld om de sociale contacten te vergroten van mijn zoon. Denkt u dat ik ontheffing zou kunnen aanvragen voor de sollicitatieplicht voor zowel ww als bijstand? Het is voor mij bijna onmogelijk om een baan te vinden voor 2 dagen kijkend naar de beperkingen waar ik tegen aanloop betreffende mijn oudste zoon. Ik kan nl pas om op zn vroegst om 9 uur beginnen ivm geen mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Om het nog lastiger te maken moet dit alles dan ook nog eens op de dagen dat ik de specialistische buitenschoolse opvang heb aangezien je niet zomaar mag en kan switchen ivm de bezetting. Ik hoop dat u de tijd kan vinden en de kennis heeft ook om deze specifieke vraag te beantwoorden. Alvast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 13-02-2016
Hi Smiley,
Voor een vrijstelling bij een WW-uitkering kunt u overleggen met uw werkcoach van UWV. Hoewel ik begrijp dat het erg lastig is, wordt deze situatie niet standaard als uitzonderingssituatie op de sollicitatieplicht gezien. U moet dus ook niet aangeven dat u niet meer voor de arbeidsmarkt beschikbaar bent, omdat u dan uw uitkering kunt verliezen, maar kunt wel aftasten hoe het UWV en de gemeente hier tegen aankijken. Ze mogen tijdelijk een uitzondering maken, maar zijn hiertoe niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan Rutten, 12-02-2016 20:08 #465
Ik werk 25 tot 30 uren in de week. Alleen de maanden januari en februari werk ik nog niet de helft van de uren. Dan red ik het niet met mijn inkomen. Heb ik e.v.t. recht op aanvulling van de bijstand in die tijd? Reactie infoteur, 13-02-2016
Beste Marjan Rutten,
Het hangt van de leeftijd en de hoogte van het inkomen af of u bijstand kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudie, 10-02-2016 19:36 #464
Hallo mijn relatie is beëindigd. Ik heb werk maar verdien maar 600 euro. Ik blijf achter met mijn zoon van 13 jaar. Dus wil ik bijstand aanvragen voor aanvulling. Word alimentatie ook ingekort van de bijstand of is dat apart.
Ik heb volgens mij recht op een bedrag van rond de 970 euro( 1 ouder gezin) Reactie infoteur, 11-02-2016
Beste Trudie,
Bij de berekening van de hoogte van de bijstand wordt ook naar de alimentatie gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Ruiven, 09-02-2016 13:37 #463
Zijn het nettobedragen die uitkeringen of bruto? Reactie infoteur, 09-02-2016
Beste Van Ruiven,
Dit zijn netto bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 03-02-2016 13:14 #462
Ik heb een IAOW uitkering van euro 1.237,10 bruto per maand. Ik woon alleen, maar wil gaan samenwonen met mijn vriendin. Mijn vriendin heeft een WW uitkering van euro 1100 per maand.
Hoeveel zal ik worden gekort op mijn IAOW uitkering? Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste Hans,
Een IOAW-uitkering vult het totale inkomen van u en uw vriendin aan tot het bijstandsniveau, €1.389,57 in 2016.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 02-02-2016 13:34 #461
Ik heb een vraag ik ben alleenstaande ouder met 2 minderjarige kinderen die bij mij wonen. Sinds aantal jaren heb ik een relatie met een man die fulltime werkt maar ook fulltime vader is van zijn minderjarige zoon die ook bij hem woont. Nou willen wij in de toekomst de stap nemen om een gezin te vormen dus samenwonen. Ik heb bijstandsuitkering en aanvulling belastingdienst kg budget. Wat ik hoorde van andere mensen is dat alles komt te vervallen van mijn kant als ik ga samenwonen dus ik ga dan van 1600 inkomen naar niks. Klopt dit wel waar heb ik recht op nog als ik ga samenwonen? Reactie infoteur, 03-02-2016
Beste Mo,
Als jullie gaan samenwonen, wordt hij uw toeslagpartner. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op de alleenstaandetoeslag in het kgb en als het gezamenlijke inkomen te hoog is, dat het kindgebonden budget helemaal vervalt. Verder zal de bijstandsuitkering lager zijn door de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 31-01-2016 15:44 #460
Goedemiddag,

Heb zelf vorig jaar tot eind juni in de ziektewet gezeten en daarna bijstand ivm dat UWV vind dat ik kan werken en mijn jaarinkomen is minder dan de minimumloon en wat ik kreeg voor de zorgtoeslag en huurtoeslag was ook minder en nu moet ik aangifte belasting gaan doen over het jaar 2015.

Ik zit zelf in een huurwoning (alleenstaand) en heb geen vermogen(geen spaargeld en sta in de min bij de bank) enz…

Mijn vraag is kan ik nog wat bij de gemeente gaan aanvragen zoals extra's en krijg ik wat betreft belastingaangifte wat terug enz.

Ps: kwam er pas achter nadat ik jaaropgaves heb ontvangen gisteren dus!

Hopend kan iemand mij zeggen wat te doen enz.

Mvg,
Anoniem ;-) Reactie infoteur, 01-02-2016
Beste Anoniem,
Als u belastingaangifte inkomstenbelasting moet doen, vult u die wel in want anders loopt u de kans dat de Belastingdienst eigen inschattingen gaat maken die ongunstiger kunnen zijn. Belangrijk is het bruto ontvangen inkomen en de belasting die u hierover in 2015 al betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Marle, 25-01-2016 13:56 #459
Goedenmiddag,
Ik heb mijn ioaw ontvangen van 1586.22 euro bruto van de maand december 2015, ben gehuwd dus een gezin, ik krijg netto 932.56 euro uitgekeerd. mijn vraag is dat is minder dan bijstand klopt dat, er is 2x 268.08 loonheffing, en 117.50 reservering vakantie afgehouden voor mij en voor mijn vrouw?

Vriendelijke groet
J van Marle Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste J. van Marle,
De 1.586,22 euro bruto is exclusief vakantiegeld, het vakantiegeld wordt apart gezet en in de maand mei uitbetaald. Verder is dit uw uitkering (70%) en hoeft uw vrouw hierover geen belasting te betalen:

https://financieel.infonu.nl/geld/122322-hoogte-ioaw-2020-en-ioaz-2020-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flamingo, 20-01-2016 19:44 #458
Hallo zeemeeuw ik krijg nu sinds 2013 een bijstandsuitkering die 765 bedraagt en woon sinds die tijd bij mijn alleenstaande moeder die ook een uitkering heeft.
Nou kreeg ik van 2013 april tot 2015 juni 765 euro en nu door de kostendelersnorm 652 euro maar op de belastingdienst wordt er geregistreerd dat ik 12.322,00 euro per jaar krijg alleen als ik de bedragen die ik binnenkrijg keer 12 doe kom ik niet hoger dan 9600,00 euro is het mogelijk dat ik iets over het hoofd zie? want mijn moeder heeft opeens geen recht op huurtoeslag want die zou met haar 900,00 euro per maand uitkering 18.280 per jaar krijgen en ik 12.322 en dus komen wij boven de 30.000.
Help pls Reactie infoteur, 21-01-2016
Hallo Flamingo,
Als die 652 euro een netto bedrag is, is het bruto bedrag hoger. De Belastingdienst rekent met het bruto bedrag. Als het goed is geeft de gemeente een jaaroverzicht waarin ook het bruto bedrag per jaar staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 19-01-2016 16:39 #457
Goedemiddag,

Eind Februari houd mijn WW uitkering op en ga ik de bijstand in. Ik ben begin 40 en woon thuis omdat ik het alleen niet kan bekostigen allemaal. Kunt u mij vertellen wat ik in de maand krijg voor bijstandsuitkering? Mijn vader heeft alleen pensioen en mijn moeder verder geen inkomen. Ik heb 2 jaar WW gehad. Ik heb geen spaargeld of iets dergelijks, maar de rekeningen lopen wel door natuurlijk.

Mvg,
Nico Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste Nico,
U krijgt een uitkering voor een alleenstaande, maar uw ouders tellen wel mee via de kostendelersnorm. Daardoor komt u uit op 43 1/3 %.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 19-01-2016 10:24 #456
Bestaat er een bijstand of invalide uitkering voor invalide met een werkende partner? Invalide kan door meerdere gezondheidsredenen en vaatziekte niet aan het werk. Reactie infoteur, 19-01-2016
Beste John,
Het hangt van de mate van arbeidsongeschiktheid af hoeveel uitkering u van het UWV kunt krijgen. Uw gemeente kan een bijzondere bijstand geven in verband met de extra kosten door uw gezondheid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 17-01-2016 23:52 #455
Hallo
Ik was zzp er en nu heb ik geen werk meer. Ik ben alleenstaande moeder en heb drie kleine kinderen 1 van 5 en twee van 3 jaar. Kan ik een uitkering aanvragen?
En hoeveel krijg ik?

Gr.monique Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste Monique,
Als u geen zzp'er meer bent, kunt u van de gemeente een bijstandsuitkering krijgen. Als u wel nog zzp'er bent, maar er zijn geen opdrachten meer, dan kunt u aanspraak maken op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 15-01-2016 08:52 #454
Beste,

Wat is het brutto bedrag van een bijstandsuitkering 972 euro die ik aan de belastingdienst moet doorgeven? Brutto staat niet op mijn uitkering strook.

Met vriendelijke groet,
Tanja Reactie infoteur, 16-01-2016
Beste Tanja,
De bruto uitkering zou op de jaaropgaaf moeten staan. Ik kan het slechts benaderen: ongeveer 1180 euro bruto in de maand. Als je een bruto bedrag moet opgeven, moet je ook opgeven hoeveel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 14-01-2016 09:07 #453
Ik heb een aanvraag bijstandsuitkering lopen voor 2 maanden. Ik heb nl vanaf 1 maart werk gevonden. Mijn dochter is 14 en ontvang voor haar 103,00 euro alimentatie. Hoeveel bedraagt mijn uitkering en gaat de alimentatie er van af? Reactie infoteur, 14-01-2016
Beste Sonja,
Kinderalimentatie komt in mindering op de bijstandsuitkering. Als u een alleenstaande ouder bent, kunt u maximaal € 972,70 minus de kinderalimentatie krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim de Wit, 13-01-2016 19:59 #452
Hallo,

Ik ben 25 jaar en woon bij mijn zus en haar vriend thuis. Zij hebben samen een koophuis. Ik zit momenteel in de ww en kan helaas geen baan vinden. Op advies van het UWV ga ik bijstand aanvragen. Ik wil graag weten of ik hiervoor in aanmerking kom en naar welke gegevens van mijn zus en haar vriend wordt gekeken. Ik deel geen gezamenlijke huishouding met hun.

Groetjes,
Kim Reactie infoteur, 14-01-2016
Beste Kim de Wit,
Zolang u WW ontvangt, kunt u bij het UWV zelf om een aanvulling op uw inkomen vragen. Zij berekenen dit voor u. Belangrijk is natuurlijk hoeveel WW u ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christina, 11-01-2016 22:58 #451
Ik ben 54 jaar alleenstaand en alleenwonend en ik heb een wia uitkering voor 38,5 procent, ik zou dus een rest capaciteit hebben van ruwweg van 65 procent. Momenteel heb ik nog geen werk kunnen vinden en de tijd dringt! Als ik dus niet de helft van dit kan verdienen voordat mijn uitkering stopt in aug 2016 hoe ziet het er dan voor mij uit?

Van wie krijg ik dan een toeslag? Want ik mag niet in de bijstand terecht komen omdat ik een eigen huis heb, want die zou ik dan moeten verkopen voordat ik geld zou krijgen! Mijn uitkering nu is ongeveer 1130, euro p/maand ik heb eerder 33 jaar parttime in de zorg gewerkt. Waar heb ik recht op hoeveel en van wie krijg ik dit dan? Het is erg ingewikkeld en het uwv geeft geen uitsluitsel. Kunt u mij een idee geven? mvg Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Christina,
Ook met een eigen huis kunt u een bijstandsuitkering krijgen als u maar niet meer dan € 49.900 aan eigen vermogen in het huis hebt (waarde huis minus hypotheek). Als de waarde hoger is, kan de gemeente een krediet geven. Makkelijk is het zeker allemaal niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. U. de Haan, 11-01-2016 17:31 #450
Sinds 2015 word ik als alleenstaande met kinderen gezien, voorheen kreeg ik meer uitkering omdat mijn kinderen bij mij wonen. Nu is alles veranderd en wordt mijn kind 18 jaar, beide kinderen wonen nog bij mij gaan naar school. De oudste krijgt wel studiefinanciering, maar heeft zoveel kosten wat hij zelf moet betalen dat is allemaal op, ja hij heeft een bijbaantje maar daar moet hij zich van kleden en uitgaven om wat leuks met vrienden te doen. De jongste die in september 18 wordt zit in examenklas havo 5, hij moet wel slagen volgens mij om studiefinanciering te kunnen krijgen. Alles valt nu weg, mijn extra aanvulling van de bijstand, kindgebonden budget heb ik 1 jaar meer geld van gehad? valt weg, kinderbijslag valt weg, alimentatie is allemaal erg leuk voor mij en mijn kinderen. Hou 200 euro over in de maand nu om mijn kinderen en mezelf van te onderhouden. Vind het niet erg als ik alleen zou wonen als alleenstaande met dit geld, maar met 2 "volwassen kinderen" want volwassen zijn ze nog niet! kun je dit niet redden. Hoe moet ik dit hebben vanaf september? Volgens mij is dit voor mij helemaal niet een leuke verandering, voorheen had ik nog een aanvulling van de bijstand gekregen en die is er nu ook niet meer als alleen staande ouder met kinderen. Ik zie het niet zitten nu, ik zit al 5 jaar thuis in ziektewet en geen goed vooruitzicht op dit moment om terug op de arbeidsmarkt te komen, ik heb het gevoel dat ik aan alle kanten wordt genaaid ( excuus voor mn taalgebruik). Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste I. U. de Haan,
Het is niet eenvoudig zo. De studiefinanciering en kinderalimentatie kunnen er misschien wel voor zorgen dat u geen geld meer kwijt bent voor uw kinderen, afgezien van een aardigheidje af en toe. Ze kunt voor hun studie geld lenen en als uw inkomen niet hoog is extra lenen via de aanvullende beurs. Denk zo ook aan uzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 11-01-2016 08:37 #449
Beste,
ik heb een aanvraag voor een bijstandsuitkering gedaan. Mijn partner verdient 1230 per maand ik niks. En we hebben een zoon van 4 maanden. Ik ben 23 jaar, hoeveel uitkering zou ik mogelijk kunnen ontvangen? Ik kan niet echt in dit artikel terugvinden hoe ik dat bereken ik hoop dat u mij hier een indicatie van kan geven.

Mvg Reactie infoteur, 11-01-2016
Beste Jolanda,
Een bijstandsuitkering voor een gezin is netto €1.389,57. Tot dit bedrag kunt u een aanvulling krijgen. Verder is er het kindgebondenbudget om iets meer besteedbaar inkomen te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Britt, 10-01-2016 22:24 #448
Hoi ik heb een vraag
ik heb een bijstandsuitkering en mijn dochter is vorige maand 18 geworden. Nu wilt ze gaan werken, maar vertellen vrienden van mij dat alles wat me dochter per maand verdient van mijn uitkering af gaat, klopt dit? Reactie infoteur, 11-01-2016
Hoi Britt,
Er wordt niet op uw uitkering gekort als uw dochter minder dan € 679,75 per maand verdient (2015). Dit wordt weer anders zodra ze 21 jaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 09-01-2016 06:21 #447
Beste,

Mijn zoon van 21 woont sinds kort weer thuis, dit heeft tot zover geen invloed gehad op mijn uitkering. Hij werkt momenteel onregelmatig & daardoor is het moeilijk in te schatten wat hij maandelijks verdiend. Stel, hij heeft één keer een maand waarin hij veel meer verdiend dan normaal, heeft dit invloed op mijn uitkering?

Mvg,
Bas uit Groningen Reactie infoteur, 09-01-2016
Beste Bas,
Vergelijk zijn gemiddelde inkomen met het bedrag waar de gemeente vanuit gaat. Als dat sterk uiteen gaat lopen, heeft het ook gevolgen voor de bijstandsuitkering waarop u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 07-01-2016 17:09 #446
Mijn tweede kind is ook de deur uit en krijg ook geen alimentatie meer, maar voorheen wel van mijn uitkering afgehouden. dus is mijn vraag of ik het er weer bij krijg via de sociale dienst. Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Ely,
Ja, maar dat moet u wel doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron van der Ploeg, 07-01-2016 15:40 #445
Zijn de bedragen voor een bijstandsuitkekering die op de site staan bruto of netto? Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Ron van der Ploeg,
Dit zijn netto bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ursula, 07-01-2016 13:24 #444
Beste,
Ik ben een alleenstaande moeder en ontvang een bijstandsuitkering. In december is mijn zoon 21 geworden en in heeft een baantje waarmee hij rond de €800 per maand mee verdient. Mijn vraag is hoeveel ik gekort zal worden op mijn uitkering?
Bvd,
Ursula Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Ursula,
Door de kostendelersnorm gaat u van 70% naar 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joy, 05-01-2016 20:36 #443
Hoi hoi,

Ik heb een vraagje. Ik ontvang een uitkering van de sociale dienst (zit in de participatiewet)
Ik ontvang 1.025 per maand. Ik wil graag samenwonen met iemand wat een Wajong uitkering heeft.
Hoeveel ga ik erop achteruit? De helft van mijn uitkering?
Mvg Reactie infoteur, 06-01-2016
Hoi Joy,
Door de kostendelersnorm kun je 20% verliezen (van 70% naar 50% van de norm).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lem, 05-01-2016 01:15 #442
Beste,
Ik woon ainds kort bij mijn moeder met 2 kinderen mijn moeder krijgt zelf pensioen van de svb en er wonen nog 2 broers thuis waarvan ene zonder inkomen en de ander werkt mijn vraag is dan ook heb ik recht op een bijstandsuitkering en berschillen de regels per gemeente? Mvg Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Lem,
U hebt recht op een bijstandsuitkering. Als uw moeder nog een alleenstaande AOW heeft, kan die wel worden verlaagd. Gemeenten hebben inderdaad hun beroemde gemeentelijke vrijheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ezra, 04-01-2016 13:56 #441
Ik ben 28 jr.
Ik Heb een WWB vanaf 2014 en Elke maand kreeg ik maar €413. Dat klop toch niet? Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Ezra,
Dat hangt ervan af of u ook een ander inkomen hebt, zo niet dan is dit te laag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-01-2016 10:20 #440
Hallo ik krijg een bijstandsuitkering, maar nu betaal ik per 01-01-2016 meer huur en krijg ik meer huurtoeslag moet ik dit doorgeven aan de participatiewet? Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Peter,
Als u geen woontoeslag krijgt van uw gemeente niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 02-01-2016 21:45 #439
Mijn vriend en ik krijgen samen een bijstandsuitkering. Nu is er het 1 en ander voorgevallen en ik wil niet meer met hem verder. We hebben samen een huurwoning en ik zit er aan te denken om eerst bij mijn ouders te gaan wonen. Ze zijn enigenondernemer en draaien niet heel goed. Wel hebben ze een koophuis. Ze zijn heel duidelijk en willen geen cent voor mij betalen ik ben 29 en kan mijn eigen wel verdienen.
Ik ben in juni klaar met mijn studie die ik doe bij een stichting waar ik geen vergoeding krijg, de opleiding is een bbl opleiding maar dus vrijwillig. Nu wil ik daarnaast graag werken maar makkelijk is dit niet.

Ik weet nu niet wat ik moet zal toch ook ergens recht op moeten hebben. Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Mandy,
Je kunt recht hebben op een eigen bijstandsuitkering, maar voor vrijwilligerswerk is dan wel toestemming van de gemeente nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jamie, 27-12-2015 12:07 #438
Wat is aanrecht uitkering? Wanneer heb je daar recht op? Reactie infoteur, 27-12-2015
Beste Jamie,
Zie voor meer uitleg over de aanrechtsubsidie 2016 onderstaand artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/149463-aanrechtsubsidie-2016-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 27-12-2015 11:10 #437
Geachte zeemeeuw ik ben getrouwd met een buitenlandse in afwachting van een verblijfsvergunning, ik ben in nederland getrouwd en heb een zoontje in nederland geboren, ik zit in de bijstand heb nu een bijstandsuitkering, mijn vrouw kan door omstandigheden niet terug naar haar geboorteland omdat voor en mijn zoontje en haar veiligheid, gevreesd word de ind is hier op de hoogte van, en mag zij voorlopig verblijven in nederland, mijn vraag is, ik heb de zelfde bijstandsuitkering van, toen ik nog niet getrouwd was, heb ik recht op meer uitkering of blijft dit hetzelfde. met vriendelijke groet j.b Reactie infoteur, 28-12-2015
Geachte Johan,
Waarschijnlijk ontvangt u nu een uitkering voor een alleenstaande en zouden beiden in aanmerking kunnen komen voor een (gezamenlijk) hogere bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ka, 23-12-2015 15:48 #436
Hallo,
Ik ontvang een bijstandsuitkering voor een alleenstaande. In 2016 wil mijn dochter van 21, die een Wajonguitkering heeft van bijna 700 euro, weer thuis gaan wonen. Wordt ik dan gekort?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 24-12-2015
Hallo Ka,
U krijgt inderdaad te maken met de kostendelersnorm (meerdere volwassenen in dezelfde huidhouding). Overigens heeft uw dochter dan waarschijnlijk ook recht op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 22-12-2015 13:56 #435
Geachte heer/mevrouw, ik ben een (binnenkort) alleenstaande ouder met een zoon van 11. Ik lig sinds een paar weken in scheiding en het huis staat te koop. Altijd gewerkt, maar sinds 4 jaar niet meer ivm de zorg voor mijn zoon (lichamelijke beperking). Ik solliciteer nu volop, maar helaas nog geen werk. Man is al uit huis, ik en zoon blijven hier totdat we ander huisje hebben of totdat koopwoning verkocht is. Mocht ik een huisje toegewezen krijgen, maar nog geen werk, dus geen inkomen hebben, kan ik een bijstandsuitkering aanvragen. Nu verwacht ik dat we redelijk overwaarde op de woning hebben. Ik denk dat ik een paar duizend euro boven de norm van 11000 uitkom (dat mag je hebben aan spaar ten tijde van bijstand?). Mijn vraag: Mag ik dan dat geld zelf houden, of zegt de gemeente om dat dan eerst op te maken aan de huur van de woning? En dus te korten op bijstand of helemaal niet? Of gedeelte bijstand terug betalen? Help. HeeftuU antwoord aub? Alvast dank… Reactie infoteur, 23-12-2015
Geachte Sarah,
1. Als uw woning in 2016 meer dan € 49.900 overwaarde heeft, zal de gemeente nog wel bijstand verlenen maar een deel in de vorm van een lening:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/161716-hypotheekrenteaftrek-woning-en-bijstand.html

2. Ook als het geld echt op uw rekening staat, maar niet op 1 januari van het jaar, is het strikt genomen geen vermogen, maar wel een bron waaruit u de bijstand (deels) zelf zult moeten betalen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique Doldersum, 18-12-2015 09:04 #434
Hey hallo even een vraag mijn vriend heeft na tien jaar ontslag gekregen… zijn loon was 1600 nou hebben wij uitgerekend wat hij nu krijgt nou daar worden wij blij van 😢 hoe dan ook wij wonen niet samen. hij heeft co ouderschap en hij heeft nergens recht op. huurtoeslag, zorgtoeslag enz krijgt hij niet. klopt het dan wel dat hij maar 1075 krijgt? Reactie infoteur, 19-12-2015
Hey Angelique Doldersum,
Je vriend zal recht hebben op een ww-uitkering en dat betekent de eerste twee maanden een bruto WW-uitkering van 75% van het WW-maandloon, vanaf de derde maand 70%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-12-2015 09:04 #433
Hallo,

Ik ben 17 jaar en ik ben (33 weken) zwanger. Ik ben uitgerekend op 3 februari en 13 februari word ik achttien. Ik woon bij me moeder thuis (samen met mijn 2 broers, een van hun is 19), ze vindt dat geen probleem en ik kan hier blijven wonen zolang ik maar wil, maar als de baby komt dan wordt het lastig qua geld (ze verdient 1500 per maand) Ik heb zelf geen werk en geen opleiding (gestopt vanwege zwangerschap). Mijn vraag is of ik recht zou hebben voor de uitkering (na mijn 18de verjaardag)? Oh ja, en mijn vriend (vader van het kindje) die heeft een fulltime baan, maar hij verdient iets van 700-800 euro per maand, dat is natuurlijk niet genoeg voor 2 volwassenen en een baby. Reactie infoteur, 18-12-2015
Hallo Sandra,
Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen, maar dat is voor een achttienjarige maar een paar honderd euro. Misschien probeert de gemeente nog een deel te halen bij je vriend, ook al zijn zijn inkomsten niet hoog en wonen jullie niet samen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 18-12-2015 00:25 #432
Ik woon bij iemand in. Op moment hebben we beiden een uitkering. Deze worden beëindigd en krijgen samen een gezamenlijk uitkering. Nou is mijn vraag: Hebben we recht op het vakantiegeld dat je hebt opgebouwd? En wanneer ontvang je het als je uitkering per dec wordt stop gezet? Reactie infoteur, 18-12-2015
Beste Anoniem,
Het opgebouwde vakantiegeld wordt zo snel mogelijk na de laatste uitbetaling van uw individuele uitkering uitbetaald. Daarna bouwen jullie gezamenlijk vakantiegeld uit dat in de maand mei wordt uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Celine, 17-12-2015 01:05 #431
Hallo,

Ik ben alleenstaande ouder en ik krijg uitkering. Ook zal de gemeente de kinderopvang kosten vergoeden voor mijn dochter aangezien ik nu vrijwilligerswerk doe, enkele dagen in de week maar Ik zou graag willen studeren, maar dan zou mijn uitkering gestopt worden omdat ik dan studiefinanciering zou ontvangen. En dat is minder dan dat ik nu krijg. Hoe of wat kan ik doen om rond te komen met als inkomen alleen een studiefinanciering, of kan ik dan niet meer naar school toe? Reactie infoteur, 17-12-2015
Hallo Celine,
De enige manier om ook dan van een studiefinanciering rond te komen is door gebruik te maken van een extra lening voor de studie, maar daarmee nemen ook uw schulden toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carin, 15-12-2015 17:08 #430
Hallo ik heb een vraag. Ik en mijn partner krijgen een bijstandsuitkering 1.375,13, er wordt totaal 221,29 ingehouden en dan hebben 1.085,13 over. Nu krijgen wel geen huurbedrag meer. En de huur is 646 Euro en verdere vasten lasten kunnen we niet eens betalen. Hebben we recht op een bijzondere bijstand want zo kunnen we niet leven. Reactie infoteur, 16-12-2015
Hallo Carin,
Dat hangt er vanaf. U zult waarschijnlijk wel huurtoeslag krijgen waardoor de netto huur lager uitvalt. U kunt het altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Hoog, 15-12-2015 13:11 #429
Ik ben 51 jaar en krijg bijstand. Plotseling is mijn ex overleden. Er is een klein weduwenpensioen opgebouwd maar dat wil het pensioenfonds afkopen en daardoor krijg ik eenmalig 5.000 euro bruto. Heeft dit invloed op mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Hans Hoog,
Ja de gemeente ziet dit als extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenna, 14-12-2015 14:26 #428
Ik zit in de ziektewet bij t UWV, en mijn inkomen is echt laag. 740€ in de 4 weken.incl toeslag. Mijn dochter wil graag op zich zelf maar durft de stap niet te nemen omdat ze nu maandelijks al zoveel kwijt is om mij te helpen met de vaste lasten. Ze moet er maandelijks 400€ bij doen, en als ik een extra rekening heb nog meer. Sociale zaken kan niks doen omdat zij bij mij inwoont. Maar zij heeft maar een baantje van 24 uur. Ze houdt dus niks over. Is t niet rendabeler als zij op zichzelf gaat wonen en ik via UWV of sociale zaken een uitkering aanvraag? Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste Fenna,
Dat zou berekend moeten worden. Het kost uw dochter geld, maar als ze op zichzelf woont, zal ze waarschijnlijk meer dan 400 euro kwijt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-12-2015 14:02 #427
Hallo ik wil graag weten wat mijn bruto uitkering is i.v.m opgave belastingdienst, mijn netto uitkering is 960 euro inclusief vakantiegeld. Reactie infoteur, 14-12-2015
Hallo Peter,
Dat staat gelijk aan ongeveer 1025 euro bruto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 14-12-2015 12:41 #426
Hallo ik heb een vraag. Ik ben sinds kort alleenstaande ouder, boven de 27 en heb een huurwoning. Hoe hoog gaat mijn bijstandsuitkering zijn en wordt het kindgebondenbudget
daar dan afgetrokken of heb je dat extra?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 14-12-2015
Hallo Kitty,
De gemeente telt uw kindgebonden budget niet bij uw inkomen op, het is dus extra.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josephine, 13-12-2015 22:24 #425
Hallo,
ik ben 19 jaar en woon bij mijn ouders. Ik heb geen inkomen en minder dan 2000,- spaargeld. Mijn ouders hebben allebei geen inkomen. Hoe hoog zal mijn uitkering zijn? Reactie infoteur, 14-12-2015
Hallo Josephine,
Maximaal € 237,61.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnes, 11-12-2015 12:40 #424
Hallo,

Mijn vriend heeft een bijstandsuitkering en woont een eind bij mij vandaan. Nu moet hij van zijn gemeente vrijwilligerswerk doen en deed dat ook. Omdat wij willen gaan samenwonen is/was hij ook hier aan het solliciteren. Op Vrijdag 27 november en Maandag 30 november had hij hier 2 sollicitaties. Hij heeft hier de week daarvoor vrij gevraagd, dit was goed.
Nu werd hij in de week van 27 november ziek, hij is toen toch hierheen gekomen ivm de sollicitaties, inmiddels had hij zich ook weer beter gemeld bij de gemeente en heeft gezegd dat hij dinsdag 1 december weer zou komen werken. Nu heeft hij van de gemeente een mail gehad dat hij op de dag van 27 november pas om 3 uur een sollicitatie had dus in hun ogen had hij die ochtend nog kunnen komen werken.
Het is ruim 2 uur rijden, dus de gemeente verwachtte dat hij tot 12 uur had gewerkt en dan hierheen om vervolgens om 3 uur zijn sollicitatie gesprek te hebben.
Terwijl hier hier een week van tevoren vrij voor had gevraagd!
Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat door, dit voorval, ze zijn uitkering geheel willen verlagen.
Ik vind dit wel een behoorlijke sanctie!
Kan en mag dit zomaar? Een algehele verlaging? Is dit het hele bedrag of een gedeelte?
Wat zijn zijn rechten nu? Wat kan hij doen om dit ongedaan te maken?

Ik hoop dat jullie wat advies kunnen geven.
Met vr.gr.
Agnes Reactie infoteur, 12-12-2015
Hallo Agnes,
Dat is zeker fors als het de eerste keer was. Overleg met de gemeente want er is mogelijk sprake van een misverstand. Hij had immers verlof gevraagd en toestemming gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romano, 09-12-2015 19:47 #423
Hoi,
Ik ben 27 jaar en woon thuis bij mijn ouders. Ik ben momenteel bijna 9 maanden werkloos en heb geen recht meer op een ww uitkering. Mijn vraag is dan ook heb ik recht op een bijstandsuitkering en hoe hoog zal dat bedrag dan zijn?
mijn vader verdient rond de 1300,- en mijn moeder ongeveer rond de 800,-. Verder heb ik geen eigen bezittingen die meer waard zijn als 2000.- en of spaargeld.

Gr, Romano Reactie infoteur, 10-12-2015
Hoi Romano,
De uitkering kan maximaal 600 euro zijn door de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 09-12-2015 11:01 #422
Ik woon zelfstandig in een huurflat. Mijn inkomen is netto 750euro p/m. Krijg inmiddels zorgtoeslag en huurtoeslag. Verder geen eigen vermogen en deel de flat met niemand. Heb ik recht op een bijstandsuitkering? En wat zou de hoogte zijn? Zou het dus zinvol zijn om bijstand aan te vragen?
Dank U.
Vriendelijke groet Hans Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Hans,
De netto bijstand voor een alleenstaande exclusief vakantiegeld en toeslagen schommelt ook rond de 750 euro. Als de zorg voor u duur is (na aftrek zorgtoeslag) of de woonkosten (na aftrek huurtoeslag), kunt u ook vragen om een aanvullende uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alyzza, 08-12-2015 20:51 #421
Halloooo,

Ik word 19 december van mijn opleiding uitgeschreven en kan pas 30 december mijn bijstand aanvraag versturen ivm 4 weken zoektijd. ik ben 21 en alleenstaande moeder en woon op mijzelf. hoe hoog wordt mijn uitkering en krijg ik met terugwerkende kracht of voorschot?

Dankje x Reactie infoteur, 09-12-2015
Hallo Alyzza,
Vanaf het moment van aanvraag ontstaat er recht op bijstand en niet eerder (vanaf 30 december dus). Die aanvraag wordt behandeld en dat kost tijd. Om ook in die behandeltijd niet zonder geld te komen zitten kun je om een voorschot vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucenda, 05-12-2015 02:02 #420
Beste deheer/Mevr,

IK ben 24 jr.
Na de zomer vakantie heb ik me aangemeld bij een aantal scholen en ook heb ik gesolliciteerd naar diverse banen zonder succes. Ik heb brieven terug ontvangen dat ze vol zaten. Nu zit ik met de vraag is er een mogelijkheid om tijdelijk uiitkering uitgekeerd te krijgen totdat er een plekje voor mij vrij komt? Wat zijn de mogelijkheden wat moet ik doen en wat heb ik nodig? Ik ben echt radeloos nu omdat ik ook rekeningen heb om te betalen. Ik woon bij mijn moeder en zij werkt ook niet 100% sinds na de beroerte een paar jaren geleden. Help wat zijn de opties? Ik zit er zelf mee ik wil graag naar school maar geen plek. Ik wil gaan werken maar door een of andere reden is er gewoon geen werk. Ik zie ook dat je op je 24e al te oud bent voor bepaalde vacatures hoe is dat mogelijk. Ik baal als een stekker om thuis te moeten zitten.

bvb dank Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste Lucenda,
U kunt een uitkering aanvragen en als er wijzigingen zijn in uw situatie die weer stopzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-12-2015 11:08 #419
Hallo,
dat heb ik paar keer gevraagd aan het UWV voor een aanvulling tot bijstandsniveau maar werd steeds afgewezen. Weet nog steeds niet waarom. Reactie infoteur, 05-12-2015
Hallo Peter,
Waarschijnlijk was het verschil te klein (in de tabel worden de bedragen inclusief vakantiegeld genoemd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 03-12-2015 15:03 #418
Hallo ik krijg sinds 1 november een bijstandsuitkering van 914 euro ex vakantiegeld, nu krijg ik per januari ook meer huurtoeslag. Moet ik dit doorgeven aan de sociale dienst? En voor ik bijstand kreeg had ik een WW-uitkering van 875 euro ex vakantiegeld, heb ik in de WW dan minder gekregen dan het bijstandsniveau? Reactie infoteur, 04-12-2015
Hallo Peter,
Een hogere huurtoeslag hoeft u niet door te geven als u niet verhuist, want dat kan de sociale dienst zelf ook bepalen. Toen u in de ww zat, kon u het UWV om een aanvulling vragen tot aan het bijstandsniveau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 02-12-2015 08:15 #417
Hallo, ik moet binnenkort een bijstandsuitkering aanvragen vanwege einde ww. Ik ben een alleenstaande moeder. Mijn 18 jarige inwonende zoon heeft nu een baan en verdient meer dan 1200 per maand. Word ik hierdoor gekort op mijn bijstandsuitkering. Reactie infoteur, 02-12-2015
Beste Anoniem,
Jongeren jonger dan 21 jaar tellen niet mee voor de kostendelersnorm. U houdt recht op bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cz, 29-11-2015 22:03 #416
Hoi ik ben gediagnosticeerd met add en ADHD, daarbij heb ik last van "zwaar" depressieve klachten, ik zou eerst wajong aanvragen, maar dat bestaat niet meer en nu moet ik een uitkering vragen. Ik ben 18 jaar, woon thuis en ben op zoek naar een baan, nu is mijn vraag: Hoeveel bedraagt mijn uitkering? Reactie infoteur, 30-11-2015
Hoi CZ,
De bijstandsuitkering is maximaal € 237,61.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ln, 29-11-2015 17:47 #415
Ik moet helaas per februari 2016 bijstand aanvragen. Ik ben sinds kort ook nog eena alleenstaande moeder. Wat kan ik verwachten qua inkomen? Ik had ww nu ik alleenstaande moeder ben hebben ze mij daar ook op gekort. Krijg wel KGB maar dat krijgt iedere alleenstaande moeder. Graag uw reactie. Reactie infoteur, 30-11-2015
Beste Ln,
Als u ouder bent dan 21 jaar, zal uw uitkering maximaal ongeveer 965 euro per maand bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 27-11-2015 15:53 #414
Hallo,
als je getrouwd bent met een vrouw die 11 jaar ouder is, en zij heeft een pensioen uitkering, en ik kom in de bijstand of wia terecht, heeft dat invloed op mijn inkomen? Reactie infoteur, 28-11-2015
Beste Rene,
Als jullie een gezamenlijke huishouding hebben wel, dan wordt voor de aanvulling naar het gezinsinkomen gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cara, 25-11-2015 12:14 #413
Hallo, mijn zoon heeft een uitkering aangevraagd op 13 augustus 2015, en omdat hij nog thuis woont ontvangt hij de kostendelersnorm van 653,00 euro per maand. Het duurde ontzettend lang voordat hij de uitkering uitbetaald kreeg dus eindelijk op 6 november kreeg hij 1825,00 euro en op 25 november de maandelijkse uitkering van 653,00 euro. Maar zou hij niet nog ongeveer 400,00 euro moeten ontvangen voor de dagen tussen 6 november en 25 november? Als ik het helemaal uitreken en alle dagen tel dat hij recht heeft op een uitkering dan kom ik ongeveer 416 euro tekort? Of heb ik het fout? Reactie infoteur, 26-11-2015
Hallo Cara,
Het gaat bij ruwe benadering om ongeveer 15 1/2 week maal 163 euro, ofwel 2525 euro. Dat heeft uw zoon ook ongeveer gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-11-2015 22:13 #412
Hallo mijn ww is 25 oktober beëindigd en 27 oktober ben ik bij mijn participatiecoach geweest en sinds 3 november heb ik wekelijks mijn sollicitatie ingeleverd maar wordt niks wijzer van de starre houding van de gemeente. Ik wil graag weten of mijn aanvraag op 27 oktober is ingegaan of hoe zit dat, contact met de participatiecoach is ook waardeloos of de persoon ik ziek of is vrij, hoop van jullie wat wijzer te worden. P.s. werkgesprek en alle benodigde papieren zijn al op 5 oktober ingeleverd. Reactie infoteur, 25-11-2015
Hallo Peter,
Dit gaat ook niet bij elke gemeente even snel, gemiddeld acht weken na uw aanvraag krijgt u een beschikking. U kunt daarom ook om een voorschot vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 24-11-2015 15:04 #411
Wij krijgen als gezin een WWB uitkering van 1378 (Inc vakantiegeld). Wij krijgen binnenkort eenmalig een maandinkomen van 2500 euro, we geven dit op aan gemeente. Hoe worden wij gekort? Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Anoniem,
Wat de gevolgen voor de bijstand zijn, hangt helemaal af van uw bron van inkomen. Misschien is die wel vrijgesteld, vrijgelaten. Zoniet dan wordt u twee maanden (volledig) gekort op de uitkering:

http://financieel.infonu.nl/geld/160731-bijverdienen-en-bijstand-vrijlatingsregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin de Reus, 24-11-2015 14:29 #410
Hallo
Helaas moet ik een bijstanduitkering gaan aanvragen nadat mijn bezwaar op beëindiging WIA is afgewezen,
Mijn jongste zoon woont nog thuis en studeert aan HBO. Momenteel leent hij maandelijks van UWV 400 euro bij om geld te reserveren voor nieuwe laptop. In het weekend werkt hij nog twee dagen in de horeca. Wordt zijn inkomen bij dat van mij geteld ivm kostendelersnorm? Reactie infoteur, 24-11-2015
Hallo Karin de Reus,
Hij telt niet mee voor de kostendelersnorm maar als jullie een gezamenlijke huishouding hebben, wordt er wel rekening gehouden met zijn extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirna, 23-11-2015 21:45 #409
Hallo ik heb een vraag,

Ik ontvang een bijstandsuitkering en mijn vriend een Wajong uitkering. We zijn beide ouder dan 27 en willen gaan samenwonen. Wat zijn de gevolgen voor onze uitkeringen?

Met vriendelijke groet,
Mirna Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Mirna,
Dat uw bijstanduitkering opnieuw zal worden berekend. Uw uitkering wordt een aanvulling op zijn inkomen tot €1.375,18 gezamenlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 23-11-2015 17:10 #408
Hallo,

Ik ben 55 en alleenstaande ouder en ben werkloos. Heb geen kinderen meer thuis wonen. Nu wil ik een bijstandsuitkering aanvragen. Hoeveel kan ik dan per maand verwachten? Reactie infoteur, 24-11-2015
Hallo Anoniem,
Dat is maximaal € 962,63 per maand (inclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke Buntsma, 23-11-2015 12:37 #407
Mijn kleindochter is 18 jaar oud en woont opzichzelf een appartementje via begeleid wonen. zij werkt 24 uur in de week. op hoeveel bijstand per maand heeft zij dan recht? Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Tineke Buntsma,
Op die leeftijd is de uitkering maximaal maar € 237,61 per maand en daar gaat ander eigen inkomen nog vanaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joelle, 22-11-2015 23:46 #406
Mijn man zit sinds nov in de ww en ikzelf ben sinds mei ontslagen en ben op zoek naar werk, alleen dit wil voor beide niet echt lukken. ik vroeg me af of ik naast mijn man die ww krijgt recht heb op bijstand en zoja hoeveel zou dit ongeveer zijn? Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Joelle,
Waarschijnlijk hebt ook u eerst nog recht op ww, daarna op bijstand. Er is met een bijstandsuitkering een aanvulling mogelijk tot een totaalinkomen van €1.375,18 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 22-11-2015 13:04 #405
Hallo,

in julllie artikel kan ik lezen dat cytaat, De kostendelersnorm in de bijstand houdt in dat de bijstandsuitkering lager is als meerdere personen op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben. De uitzonderingen hierop zijn de volgende gevallen:
Een meerderjarig kind of medebewoner die niet met de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert. Hun inkomen telt dus niet mee bij de vaststelling van het bedrag aan bijstand.,,
Dus als ik een wwb heb en kom bij mij mijn meerderjarig kind wonen en hij geen gezamenlijk houshouden met me voert, dan wordt ik niet op mijn wwb gekort?
Heb ik het goed begrepen?
Groeten,
Jan Reactie infoteur, 22-11-2015
Hallo Jan,
Dat klopt als als aantoonbaar is dat jullie geen gezamenlijke huishouding hebben en dat is niet altijd even eenvoudig te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 22-11-2015 11:56 #404
Hallo,
Ik heb een bijstandsuitkering. Mijn dochter van 25 jaar oud heeft een Wajong uitkering. Als mijn dochter komt bij mij wonnen wordt zij automatisch gezien als iemand wie gezamenlijke houshouden met mij heeft? Wordt mijn uitkering lager?

Met vriendelijke groeten,
Annie Reactie infoteur, 22-11-2015
Hallo Annie,
Als u niet kunt aantonen dat er geen gezamenlijke huishouding is, geldt het gezamenlijke inkomen voor de berekening van uw uitkering. Als uw dochter bij u huurt en zelf haar kosten betaalt, niet, maar dan ziet de gemeente de huur weer als extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 20-11-2015 00:43 #403
Mijn 20 jarige zoon volgt een deeltijd vavo opleiding. Krijgt alleen een tegemoetkoming in de studiekosten van ongeveer 600 euro dit schooljaar. Kan hij een bijstandsuitkering aanvragen? Hij woont bij ons, ouders, in huis. Ik heb een baan. Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Inge,
Als er een bijdrage is in de studiekosten is er geen recht op bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricky, 19-11-2015 19:12 #402
Hallo,

Ik ben 25 jaar en woon nog thuis bij mijn ouders. Mijn moeder heeft een uitkering en mijn vader een IAOW.

Ik ben al ruim een jaar druk bezig met zoeken qua werk. En vanaf 1 november ben ik begonnen met een opleiding in de beveiliging om in de toekomst een zekerheid te hebben qua werk.

Maar op dit moment red ik het nog met mijn spaargeld. Maar dat gaat natuurlijk hard.

Nu is mijn vraag of ik aanmerking kom voor bijstand en zo ja heeft dit ook consequenties voor mijn ouders hun uitkering?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 21-11-2015
Beste Ricky,
Je hebt recht op bijstand en dat inkomen is voor jou en niet de huishouding. Dat betekent wel dat de kostendelersnorm voor je bijstandsuitkering telt, maar je ouders er geen last van hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 19-11-2015 15:53 #401
Ik woon samen met mijn zoon van 23 jaar. Ik heb een anw-uitkering van maandelijks € 912,-. Mijn zoon heeft een persoonlijkheidssstoornis en geen inkomen. Heb ik recht op een (aanvulling van de) bijstandsuitkering? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Wim,
Als dit tot extra kosten voor u leidt die u niet zelf kunt betalen en uw zoon minderjarig is, kunt u de gemeente om een aanvullende uitkering vragen. Of u die krijgt, is afhankelijk van de beoordeling van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amber, 17-11-2015 19:40 #400
Hallo,

Ik ben 21 jaar oud. In 2014 afgestudeerd en tot nu toe ga ik steeds opleiding op en af en zoek ik tussendoor werk. Nu ben ik weer met een opleiding gestopt en kan vanaf januari een werkervaringsplaats doen in de richting van de opleiding die ik afgerond heb. Ben nu ook druk aan het solliciteren voor een bijbaan omdat de werkervaringsplaats onbetaald is. Ik woon nog thuis, mijn vader verdient vrij goed. Ik ga binnenkort samenwonen en heb dan sowieso geen recht op bijstand want hij heeft ook vast werk. Heb ik zolang ik thuis woon recht op bijstand?

Groetjes Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Amber,
Als je geen recht meer hebt op studiefinanciering en te weinig inkomen, heb je recht op bijstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 17-11-2015 18:38 #399
Hallo,
Ik ben van plan om een bijstandsuitkering aan te vragen aangezien ik totaal niet aan werk kom. Ik woon nog thuis. Mijn beide ouders werken. Ik ben 22 jaar hoeveel krijg ik dan ongeveer? Reactie infoteur, 19-11-2015
Hallo Romy,
Maximaal is dat ongeveer 415 euro, uw ouders tellen mee in de kostendelersnorm.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirna, 17-11-2015 10:25 #398
Ik ontvang een bijstandsuitkering en mijn vriend een Wajong uitkering. We zijn beide ouder dan 27 en willen gaan samenwonen. Wat zijn de gevolgen voor onze uitkeringen? Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Mirna,
Als jullie gaan samenwonen vindt er een nieuwe berekening plaats en hebt u recht op een aanvulling totdat het gezamenlijke inkomen maximaal €1.375,18 is, inclusief Wajong.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ghiovanni, 15-11-2015 19:28 #397
Hallo ik heb een vraagje. ik ben gestopt met mijn studie toen ik te horen heb gekregen dat mijn dochter een ret-syndroom had. ik krijg vanaf December een bijstand uitkering en ben 20 jaar. ik woon op mij zelf in een huurhuis. hoeveel is dan de bijstanduitkering? Reactie infoteur, 17-11-2015
Hallo Ghiovanni,
Omdat u nog geen 21 jaar bent, is de uitkering laag (circa 240 euro per maand). Gegeven uw extra kosten (wonen, zorg, uw dochter) kunt u de gemeente om een aanvulling hierop vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sayda, 10-11-2015 20:43 #396
Ik heb sinds kort de bijstand aangevraagd. Ik ben afgestudeerd en kan helaas geen werk vinden. Ik ben uitwonend en woon met 2 personen, een krijgt AOW en de ander heeft inkomen. Mijn enige inkomen is zorgtoeslag, hoeveel krijg ik van de bijstand als 19 jarige? Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Sayda,
Je hebt maximaal recht op € 237,16 per maand. Misschien kun je ook een aanvullende bijstand aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 09-11-2015 15:05 #395
Hallo.
Mijn stiefdochter van 19 woont bij mij in. Ik heb een inkomen uit werk. Zij gaat in februari tijdelijk stoppen met haar studie. Heeft ze dan recht op een uitkering en hoeveel? Reactie infoteur, 10-11-2015
Hallo Simone,
Ja, maar de gemeente kan moeilijk doen over het stoppen met de studie. Haar uitkering bedraagt maximaal € 237,61 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Grithadenhollander, 06-11-2015 13:41 #394
Hallo ik heb een vraag ik ben een vrouw van 50 heb een wia uitkering nu gaan wij samenwonen en mijn partner van 53 moet bijstand aanvragen want zijn ww loopt af nu in mijn vraag krijgt hij zelf een uitkering of word het aangevuld op mijn inkomen.? Enzo ja waar kunnen wij dan ongeveer op rekenen? Reactie infoteur, 08-11-2015
Hallo Grithadenhollander,
Voor uw partner geldt de kostendelersnorm, waardoor hij maximaal recht krijgt op 50%. Hoeveel hij daadwerkelijk krijgt, is ook afhankelijk van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 04-11-2015 16:40 #393
Hallo,

Ik woon in een studentenflat op mij zelf samen met mijn dochter van 3 maanden. Ik heb een baantje waarmee ik 300 euro verdien. Mijn huur is 275… ik hou dus heel weinig over en krijg af en toe hulp van mijn ouders. verder heb ik geen inkomen. Heb ik recht op bijstand? Reactie infoteur, 04-11-2015
Hallo Linda,
Als je geen recht hebt op studiefinanciering, kun je recht hebben op een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie Mathilda, 03-11-2015 19:46 #392
Mijn zus zit op de opleiding verzorgende IG 2e jaars. Zij krijgt een bijstandsuitkering en krijgt maandelijks een stagevergoeding mag zij daarop gekort worden? Reactie infoteur, 04-11-2015
Beste Maggie Mathilda,
De gemeente zal de stagevergoeding inderdaad als inkomen zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marius Reuvekamp, 02-11-2015 14:46 #391
Mijn dochter van 21 woont begeleid en heeft een bijstandsuitkering van € 212,52 netto per maand. Ik zie in de lijst dat zij recht zou hebben op meer. Ruim € 900,-. Mijn vraag is: Waar zou zij recht op hebben? Ik ben een leek, heb er zelf gelukkig nooit gebruik van hoeven maken, vandaar deze vraag. Zij heeft nooit gewerkt en dus nooit een WW-uitkering gehad, maar loopt steeds verder achter.
Marius Reactie infoteur, 03-11-2015
Beste Marius Reuvekamp,
Uw dochter heeft recht op een hogere uitkering. Het is mogelijk dat de zorginstelling haar uitkering krijgt en hiervan aan uw dochter een deel aan zakgeld geeft, maar dat zou u moeten nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Roedolf, 29-10-2015 23:16 #390
Hallo,
Ik moet bijstand aanvragen want mijn ww loopt af! Ik heb 2 volwassen zonen thuis die studeren! Hoe hoog wordt mijn bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 30-10-2015
Hallo Yvonne Roedolf,
Dat is maximaal € 962,63 maar verschilt per gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hicham, 28-10-2015 22:31 #389
Ik had een vraag: ik had een ww uitkering, ik heb die stopgezet en ik ben begonnen met werken maar tot mij verbazing ga ik minder uren werken en dan kom ik onder het minimumloon. Wat is de oplossing, welke stappen moet ik ondernemen? Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Hicham,
Als u geen ww-uitkering meer hebt, dan kunt u bij de gemeente om een (aanvullende) uitkering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iq, 28-10-2015 16:40 #388
Halo,

Ik ben 20 en thuiswonend nog bij mijn ouders. Ik heb een aanvullende beurs van studiefinancering en ik heb ook een bijbaan waar ik mijn centjes verdien.
Nu hebben mijn ouders een uitkering.
Kan het zo zijn dat zij te kort worden geschoten op hun uitkering als ik bijverdien tot een bepaald maximum? Reactie infoteur, 29-10-2015
Hallo Iq,
Als jouw totaal hoger is dan 680 euro per maand, kunnen de ouders worden gekort op hun bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hein, 28-10-2015 16:15 #387
Vraag
Dochter met kinderen van 6 en 10 jaar moet het huis verlaten van haar partner. Zij heeft geen inkomen meer en wil, tot zij werk heeft gevonden een bijstandsuitkering aanvragen.
Zij overweegt om bij haar vader (alleenstaand) te gaan wonen in een andere gemeente. Hij heeft AOW en een klein pensioen. Welke consequenties kan dat hebben voor haar aan te vragen bijstandsuitkering, en welke voor de AOW/pensioen situatie van haar vader?

Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Hein,
Voor haar bijstandsuitkering wordt de vader als kostendeler gezien en voor zijn AOW de dochter als samenwonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 28-10-2015 13:30 #386
Dag Zeemeeuw,
Mijn moeder ontvangt een bijstandsuitkering. Nu is haar (adoptie)moeder overleden en speelt er een erfenis die rond het niveau ligt van het maximaal vrijgesteld vermogen voor iemand in de bijstand. Niet direct een probleem dus, maar iemand wees mij erop dat het bedrag van de erfenis ook via de IB loopt. Niet alleen moet er dan inkomstenbelasting worden betaald over het bedrag, maar is dat ook van invloed op diverse toeslagen (het "inkomen" van mijn moeder stijgt met 50% in het jaar dat de erfenis ontvangen wordt, dit zal medio 2016 zijn overigens). Klopt dit vwb bijtelling inkomen box 1?

Mijn moeder overweegt overigens de erfenis te verwerpen, ik lees dat dit in eerste instantie niet zonder meer mag als je een bijstandsuitkering geniet (begrijpelijk) tenzij om emotionele redenen. De erfenis komt van de adoptiemoeder van mijn moeder met wie het contact niet goed was, tevens vele jaren zonder enig contact. Er is bijvoorbeeld een rapport van een psycholoog waarin de relatie ook staat benoemd. Wie bepaalt dan straks of de emotionele gronden terecht / voldoende zijn om toch te mogen verwerpen?

Alvast hartelijk dank voor de gewaardeerde reactie! Reactie infoteur, 28-10-2015
Dag Anoniem,
Een erfenis is geen inkomen voor de inkomstenbelasting, hooguit vermogen als het geld per 1 januari van een jaar op de rekening staat. De gemeente daarentegen ziet een erfenis ook als een mogelijkheid om van te leven en kan daarom de uitkering (tijdelijk) verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 27-10-2015 19:55 #385
Hallo,

Momenteel ben ik woonachtig in het midden van het land maar mijn relatie loopt helaas niet meer zoals gehoopt. Ik zou dan vermoedelijk binnenkort ook weer terug verhuizen naar het noorden. Ik kan mijn werk wat ik hier heb daar weer voort zetten aangezien daar dezelfde klantenservice zit.
Ik verdien nu per maand 740 euro. Ik heb een zoontje van 2 die met mij meegaat. Nu zit ik in tweestrijd om daar meer te gaan werken omdat het anders best pittig rondkomen is maar aangezien mijn zoontje al 1 ouder dan deels mist kies ik toch voor een zuiniger leven en hem de aandacht geven die hij verdiend.
Nu lees ik hier iets over aanvullende bijstandsuitkering? Ik ben hier niet bekend mee maar zou ik daar dan ook recht. najaar voor in aanmerking komen? Reactie infoteur, 28-10-2015
Hallo M,
Een aanvullende uitkering is alleen mogelijk als er uitgaven zijn die gedaan moeten worden, maar die u niet zelf kunt betalen. Het is aan de (nieuwe) gemeente om te beoordelen of daarvan sprake is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman van Os, 23-10-2015 14:01 #384
Hallo ik zit in de bijstand de iaow en heb ik binnenkort een gesprek met mijn coach van de gemeente. Die wil mij uit de bijstand hebben maar ik heb ook nog een huurtoeslag en zorgtoeslag, wie betaalt mij de huur en zorgtoeslag terug aan de belasting want die moet ik dan terug betalen omdat mijn verdiensten dan hoger liggen dan de norm zodat ik geen recht op die toeslagen heb. Wat kan ik hier aan doen?
Vriendelijke groet,
hvo Reactie infoteur, 24-10-2015
Hallo Herman van Os,
Daar is niet zo veel aan te doen, de gemeente heeft daar geen boodschap aan helaas. Of probeer in 2016 aan de slag te gaan in plaats van nog in 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

X., 21-10-2015 22:56 #383
Ik ben nu 8 maand zwanger en 20 jaar. Ik ontvang op dit moment een uitkering van €225 per maand. Ik woon bij mijn moeder, die werkt parttime en verdient ongeveer €900 per maand en m'n broertje van 12. In februari word ik 21, op hoeveel bijstand heb ik dan recht als ik bij m'n moeder woon? En kan ik vrijstelling krijgen van de arbeidsplicht omdat ik alleenstaande ouder ben. Maar wel bij m'n moeder woon? Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste X,
Je uitkering gaat omhoog naar maximaal 650 euro en de gemeente kan je voorlopig vrijstelling geven van de arbeidsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 17-10-2015 13:55 #382
Hallo.
Mijn partner en ik gaan uit elkaar. we zijn getrouwd maar ik ga terug naar mijn plek waar ik opgegroeid ben met onze dochter van 3. Ik ben zelf 42.
Ik heb daar een woning gevonden en ik wordt ook ingeschreven in de gemeente daar.
Ik wordt dus uitgeschreven met mijn dochter op het adres van mijn partner.
Kan ik nu ook een bijstanduitkering krijgen, want ik heb geen inkomen?
Bedankt Reactie infoteur, 18-10-2015
Hallo Sandra,
Jullie zijn dan nog getrouwd, maar wonen niet meer samen (geen gemeenschappelijke huishouding). U kunt dan voor een uitkering in aanmerking komen, maar de gemeente wil wel weten wat er via uw man binnenkomt of binnengehaald kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 15-10-2015 17:12 #381
Hallo
ik heb een vraag ben weduwe en argekeurt krijg 915.van het uvv mijn 2kleinzonen wonen bij mij 1van 20 en 1van19 kan bijna niet rond komen zij moeten zelf schoolgeld en anderdingen betalen zoals zorg boeken maar dat lukt ook niet altijd nu is mijn vraag kom ik nog in aanmerking voor wat bijstand Reactie infoteur, 16-10-2015
Hallo Ria,
Als de kleinzonen geen recht hebben op studiefinanciering en het zijn dringende uitgaven, dan kunt u het proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 15-10-2015 15:07 #380
Hoi, nogmaals een vraag, ik heb een wwb uitkering, mag ik wel een lening afsluiten bij mijn grootouders? Om zo mijn rijbewijs te kunnen betalen? Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvg Reactie infoteur, 16-10-2015
Beste K,
Een lening is geen probleem, maar zorg wel dat het aantoonbaar een lening met de voorwaarde dat het alleen voor een rijbewijs mag worden gebruikt en voor niets anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 14-10-2015 16:38 #379
Hoi, ik ben een alleenstaande moeder met een wwb uitkering, Ik graag zou ik willen weten of mijn grootouders mij een rijbewijs mogen schenken?
Ben ik verplicht dit te melden en of heeft dit gevolgen voor mijn uitkering?
Mvg. Reactie infoteur, 15-10-2015
Hoi K,
U bedoelt waarschijnlijk dat de grootouders uw rijbewijs willen betalen. De gemeente kan dit als extra inkomen zien dat u ook aan andere dingen kunt besteden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 13-10-2015 17:09 #378
Goedendag, onze dochter woont begeleid. Bureaujeugdzorgindicatie tot dec zzp. Hoogstwaarschijnlijk moet zij in jan 2016 huur betalen. Zij is nu 18 jaar. Krijgt geen uitkering. Het uwv stelt ze kan de eerste jaren niet werken. Misschien later. Geen wajong. Wij zijn helaas niet zo financieel daadkrachtig. Kan zij wel in jan een uitkering krijgen om alles te bekostigen?

Mvg M Reactie infoteur, 14-10-2015
Goedendag M,
Dan komt ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rh, 11-10-2015 03:57 #377
Hoi,

Mijn excuses dat er een mega lang verhaal aan komt, maar ik weet gewoon niet meer hoe ik verder kom en hoop dat jullie tips hebben.

Begin maart 2015 ben ik n.a.v. huiselijk geweld op straat komen te staan met mijn zoon van 10 jaar. Er is hiervan aangifte gedaan en de rechtszaak is in juni geweest en mijn ex heeft hiervoor een straf opgelegd gekregen. Destijds werd er door verschillende instanties beloftes gemaakt om mij zo snel mogelijk aan een vervangende woonruimte te helpen en een inkomen. Ik heb me daarna aangemeld bij het werkplein voor een uitkering, maar kon dit niet krijgen omdat ik nog ingeschreven stond op het adres van mijn ex. Vervolgens wou ik mij daar tot 2x toe proberen uit te schrijven, maar dit kon ik niet omdat ik geen nieuw adres kon opgeven. Ik heb daklozeninstanties als leger des heils, humanitas en jarabee opgebeld voor 24-uurs opvang maar deze instanties zaten allemaal vol en had wachtlijsten van enkele maanden. De gemeente heeft mij in de maand daarna (n.a.v. een melding van mijn ex) een brief gestuurd dat ik had verzuimd te melden dat ik niet meer woonachtig was bij mijn ex en dat ze me uit hadden geschreven en me vanaf dat moment niet meer zagen als inwoner (de broek zakte me letterlijk af, omdat ik hiervoor al 2x bij de gemeente was geweest maar me daar zelf niet uitgeschreven kon krijgen). De grap van alles is trouwens wel dat ze dit naar het adres van mijn ouders hadden gestuurd, omdat jeugdzorg na het huiselijk geweld bij me langs was geweest om te kijken of ik hulp nodig was. (Ach. de gemeente wist dus toch wel dat ik serieus niet meer op het adres van mijn ex verbleef, moest daar nu echt een maand onderzoek voor plaatsvinden?) Ik heb mijn zoon daarna direct bij mijn ouders op woonadres in moeten schrijven omdat hij niet dakloos mocht worden. En ik ben zelf enige tijd later op advies van de belastingdienst op briefadres gekomen bij mijn ouders. Via de gemeente wouden ze mijn ouders verplichten om me daar volledig in te schrijven, maar dit wouden mijn ouders niet i.v.m mijn schulden. Omdat ze uiteindelijk bang waren dat ze hiertoe verplicht zouden worden -omdat de gemeente een onderzoek wou laten doen hierop door de sociale recherche- mocht ik vanaf dat moment max. 3 dagen per week bij hun logeren. Overige tijd sliep ik bij familie, vrienden en heb zelfs meerdere nachten in een auto geslapen op een parkeerplaats bij een tankstation hier aan de autoweg. Het kleine beetje geld wat ik in maart nog op mijn rekening had, dat was eind april ook op. Ik heb daarna opnieuw geprobeerd een bijstandsuitkering aan te vragen op basis van mijn briefadres, dit omdat ik o.a. door lichamelijk letsel nog niet in staat was om te werken. Omdat de gemeente uiteindelijk ook vond dat ze mij een kans moesten geven om een opstap terug in de maatschappij te krijgen, heb ik in een spoedaanvraag voor een bijstandsuitkering gekregen. Vanaf 7 mei tot 30 juni heb ik deze uitkering gehad, met een totaal bedrag van € 800. In juli kreeg ik ineens een brief dat mijn uitkering was beëindigd omdat ik niet voldaan had aan de inlichting verplichting van de participatie wet om aan te geven wat mijn daadwerkelijke woonadres was, en had verzuimd mij hierop in te schrijven (en dat terwijl ze volledig op de hoogte waren van de situatie, en zelf dit aanbod op basis van een briefadres hadden gedaan). Ik heb er meteen een eerste officiële waarschuwing erbij gekregen. Vervolgens heb ik gevraagd wat nog mogelijkheden waren om wel aan een inkomen te komen, omdat ik nog steeds niet genoeg geld had om de eerste maand huur of de borg voor een eigen woning te kunnen bekostigen. Vanaf toen werd me verteld dat ik een daklozenuitkering aan moest vragen, maar dit kon binnen onze gemeente niet. Hiervoor moest ik naar de gemeente Almelo. Ik ben opnieuw naar het werkplein gegaan, en ben de procedure ingegaan voor deze uitkering. Na een poosje werd ik gebeld door Tactus verslavingszorg, want voor een daklozen uitkering had ik me moeten melden bij deze instantie, aangezien deze instantie de postvakjes beheert voor daklozen. Vanuit Tactus werd me gezegd dat ik nog geen recht had op een daklozenuitkering omdat ik al een briefadres had, daarvoor moest ik juist weer een postadres hebben. Daarvoor zou ik dan eerst een postadres gespek moeten aanvragen waarbij zowel tactus als werkplein aanwezig waren. Vervolgens een gespek ingepland. Ik kon een week later komen. Maar in dit gesprek kreeg ik te horen dat ik geen daklozenuitkering aan kon vragen om ik mezelf al enige maanden had gered. Tijdens dit gesprek wouden ze mij dwingen/overtuigen om mijzelf bij iemand waar ik wel eens sliep op het woonadres in te schrijven. Euh. daar was ik al meer dan 7 maand bezig om dat proberen te regelen, maar ik kon me gewoon niet bij iemand inschrijven, en niet omdat ik dit niet wou, maar omdat de tegenpartij dit niet wou. Mensen zijn of bang voor mijn schulden, of bang dat ze zelf gekort worden op hun uitkering. Maar ook nadat ik dat had verteld weigerde hij me voor de daklozenuitkering, ze deden behoorlijk minachtend naar me en vonden het allemaal maar belachelijk. Maar om dan echt aan te tonen dat ik serieus dakloos was, moest ik eerst maar eens een poosje aantonen dat ik dit ook was door elke nacht bij Humanitas nachtopvang te gaan slapen. Ten eerste kost dit 6 euro per nacht (€ 42,00 per week) en dit kan/wil ik.gewoon niet investeren omdat ze nog niet eens zeker wisten of ik daarna wel een uitkering zou krijgen. Ten tweede zou ik daar op een 8-12 persoons slaapzaal komen te liggen, waarvan praktisch iedereen (ernstig) drugsverslaafd is, en ja sorry hier durf ik amper een oog dicht te doen aangezien de bedden daar nog geen meter van elkaar af staan en ik weet dat een paar van deze mensen best agressief en soms paranoïde zijn. En als laatste punt zit de nachtopvang 25 km van het huis van mijn ouders, en dus ook van mijn zoon. Hoe moet ik daar elke avond komen zonder auto of fiets? Openbaar vervoer kan ik niet betalen. Of verlangen/verwachten ze van me dat ik net als iedereen daar hele dagen door de stad slenter, of om het bankje ga hangen bij de tunnel? En hoe lang moet ik daar eerst wel niet slapen voordat mijn aanvraag in behandeling word genomen? Uiteindelijk werd me ook nog eens mede gedeeld dat ik toch maar max. 6 weken gebruik mocht maken van een daklozen uitkering ( mits er dus überhaupt één aangevraagd zou worden ). Want na de periode van max 6 weken werd er van me verlangd dat ik weer een woning zou hebben. Ik ben al bijna 8 maand bezig om een woning te krijgen, maar krijg er gewoon geen één toegewezen. In totaal zou de daklozenuitkering mij €450,00 aan inkomsten op kunnen leveren na 6 weken (excl. de periode waarin ik moest bewijzen dat ik echt dakloos was). Ik zou wekelijks €42,00 kwijt zijn aan de nachtopvang. €42,00 x 6 weken = € 252,00 onkosten. Dit bedrag zou dan ook nog van die €450,00 betaald moeten worden. Ik zou dus nog geen € 200,00 overhouden. Naja en die.€200,00 zou ik ook weer volledig kwijt zijn aan reiskosten. €8,00 kost een retourtje naar Almelo. Ja reken maar uit. De conclusie is dat ik zelfs geld bij moet leggen bij deze uitkering als ik verplicht de nachtopvang in moet en mijn zoon wil blijven zien., tenzij ik in almelo blijf zwerven en geen reiskosten zou hebben. Daarnaast zou tevens mijn recht op kindgebonden budget, en kinderbijslag verloren gaan omdat ik niet meer op het zelfde adres als mijn zoon ingeschreven zou staan. Ik word letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd, en bouw alleen maar meer en meer schulden op. En als klapper op de vuurpijl word sinds juni mijn kindgebonden budget van de belastingdienst bijna volledig verrekend met een toeslag schuld omdat mijn ex teveel heeft verdiend in 2014. Mijn netto inkomsten per maand bedragen momenteel (ja schrik niet). € 34,00. Hier kan mijn zorgverzekering nog niet eens van betaald worden. Nu heb ik o.a. een aanvraag gedaan voor de beslagvrije voet bij de belastingdienst, maar dit is nog in behandeling. Ik heb vorige week een gesprek gehad met loket bijzondere bijstand van de gemeente waarin ik een briefadres heb omdat ik wou kijken of hun garant konden staan voor de borg van een woning, en de eerste maanden huur, zodat dit later verrekend kon worden met de uitkering. Dit omdat ik pas opnieuw een uitkering zou kunnen aanvragen vanaf het moment dat ik weer ingeschreven zou staan op een woonadres, maar omdat ik eerder een spoedaanvraag had gehad, maar in gebreke was gebleken, moest ik nu de hele procedure doorlopen. 28 dagen aanlooptijd waarin je je in moet schrijven bij uitzendbureaus, en een x aantal sollicitaties moet doen. Cursus rechten en plichten die ik in juni ook al gehad heb, en pas daarna kan er een aanvraagformulier ingevuld worden en worden verstuurd naar de gemeente die er vervolgens ook nog eens weer 6-8 weken over mag doen om een beslissing te nemen. (Dan ben ik al 2,5 -3 maand verder.) En jawel. pas daarna word in de eerste week van de nieuwe maand de uitkering betaald. Ben dus minimaal 3-4 maand verder waarin ik zelf geen huur etc. kan betalen. Naja dus had uiteindelijk gehoopt dat ik dit als voorschot had kunnen krijgen, maar bij de gemeente werd me even knetterhard mede gedeeld dat ik door mijn briefadres niet meer werd gezien als inwoner van hun gemeente! Ik kan dus nergens geen aanspraak op maken. De enige optie om een inkomen te kunnen krijgen zodat ik geld apart kan leggen voor een woning, is d.m.v een baan, maar sorry ik ben momenteel erg zwaar overspannen doordat ik me nergens terug kan trekken omdat ik geen eigen plekje heb, ten tweede door de klap die ik heb over gehouden van de mishandeling, maar het meeste nog omdat ik me door de overheid zwaar mishandeld en in de steek gelaten voel. Hoezo geen inwoner meer van de gemeente? Droom ik dan? Ben ik serieus inwoner van niemandsland? Helaas kan ik ook geen asiel aanvragen, en krijgen de asielzoekers voorrang op woonruimtes terwijl er al een huizentekort is binnen de gemeente. Soms denk ik er serieus wel eens aan, aan te melden voor de PAAZ afdeling, omdat ik daar tot rust kan komen, maar vooral een uitkering kan krijgen van iets boven de €200,00 per maand. Maar moet ik daadwerkelijk zover denken om een inkomen te krijgen?

Maar na een heel lang verhaal komt nu mijn vraag. Nu heb ik afgelopen weekend een aanbod gekregen. Ik zou in de derde week van november een particuliere woning kunnen huren tegen een bedrag van €450 inclusief alle vaste lasten. Maar nu hebben mijn ouders besloten om zelf maar een poosje enkele vaste lasten niet te betalen zodat hun mij de eerste maanden aan huur kunnen voorschieten. Super lief natuurlijk. Maar die mensen hebben netto €1040,00 in de maand (ja dat lees je goed. onder bijstandsniveau, maar hebben geen aanvulling van de bijstand omdat ze overwaarde op de woning hebben, en hun dan worden verplicht om de overwaarde eerst op te maken terwijl ze er niet aan kunnen komen, en de woning willen ze niet verkopen omdat ze een lagere hypotheek hebben dan de meeste mensen betalen aan huur). Moeten hun zich daadwerkelijk in de problemen helpen om mij een tweede kans te gunnen met mijn zoon? Ik ben nu 28 jaar en heb nog nooit geen uitkering gekregen. Ik heb altijd hard gewerkt voor mijn geld en ben in de beginjaren een alleenstaande moeder geweest. Heb gewerkt tot de dag van mijn bevalling en ben 2 maand later alweer begonnen werken om de kop boven water te kunnen houden. Mijn zoon heeft dus ook geen vader waar wij (financieel) of zoals mijn zoon qua woonadres op terug kunnen vallen. En er is zoveel gal gespuugd door de gemeente en ze hebben me zo gigantisch gestalkt en vernederd, dat ik er eigenlijk gewoon tegenop zie ooit nog weer een uitkering aan te vragen. Maar ik moet dit aanpakken anders word het mijn ondergang.
Hebben jullie nog ideeën en tips om een versnelde uitkering en/of woonkostentoeslag aan te vragen zonder dat mijn ouders zich in de problemen moeten gaan helpen? En tja. Als ik straks die woning wel krijg straks kan ik er niets in zetten, ik heb zero aan spullen uit het huis van mijn ex mogen halen omdat wij niets officieel vast hadden gelegd en het huis was een koopwoning die volledig op zijn naam stond. Al mijn spullen zijn in een container beland, en als ik ook maar 1 stap op zijn erf zette om ergens om te vragen wou hij al aangifte van huisvredebreuk doen. Zelfs politie is het niet gelukt te bemiddelen. Evenals maatschappelijk werk.
En nog een vraag, is er een mogelijkheid om tijdelijk een vrijstelling van sollicitatie te krijgen op basis van overspannenheid, want de gemeente zegt me knetterhard dat ik straks door hun wel 40 uur in de week aan het werk word gezegd, en me niet ziek mag melden en de eerste tijd geen vrije dagen op kan nemen. Reactie infoteur, 11-10-2015
Hoi Rh,
Wat een ellende, wat u zegt klopt helemaal: u wordt van het kastje naar de muur gestuurd en dan moet je wel sterk zijn om toch vol te houden. Want dat is wat u moet doen: volhouden. Trek u niet te veel aan van dat stalken en het vernederen, hoe ellendig en moeilijk dat ook is. U krijgt met de huurwoning een nieuwe kans en moet die met beide handen aangrijpen om verder te komen. U weet uw situatie prima te beschrijven en daarom ben ik ervan overtuigd dat u er wel komt als u doorzet. Helaas moet u dan wel weer langs al die ambtenaren, maar het is niet anders. Wijs de gemeente niet vooraf op uw ouders want het is beter dat de gemeente u steunt dan dat uw ouders dat moeten doen. Schrik er ook niet van dat ze aan het werk zullen zetten. Ook dan kunt u verder herstellen. Vaak wordt dit argument aan mensen toegeworpen om te zien hoe serieus de zaak is. Gewoon doen, u wordt daar beter van. Nu is het allemaal nog somber, maar het zal zeker beter worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 09-10-2015 11:20 #376
Hallo,
ik ontvang studiefinanciering met partnertoeslag, maar vanaf januari 2016 wordt de partnertoeslag afgeschaft en wordt er door duo gezegd dat ik dan naar de gemeente moet voor een aanvulling. Maar ik ben binnenkort alleenstaande ouder en dan ga ik bij mensen wonen die zijn toeslagpartners maar krijgen geen toeslagen etc. Waar heb ik dan recht op? Als alleenstaande studerende moeder met een kind van 3 en studiefinanciering… Help. Reactie infoteur, 11-10-2015
Hallo Cynthia,
U wordt geen toeslagpartner van de andere bewoners. Het is dan ook de vraag of de gemeente met hun inkomen rekening gaat houden. Het is voor de gemeenten een nieuwe regeling (dat wil zeggen DUO is er vanaf) en deze gemeenten hebben hier nog geen ervaring mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Resy Brandes, 06-10-2015 13:16 #375
Mijn ww loopt af en heb recht op een uitkering van de sociale dienst. Wat is de hoogte van een uitkering voor iemand van 46 jaar en alleenstaand? Ik heb nu ook recht op huursubside en wat is daar de hoogte van? Ik betaal 700.00 aan huur per maand. En waar kan ik nog meer recht op hebben? Reactie infoteur, 06-10-2015
Beste Resy Brandes,
De bijstandsuitkering is maximaal € 962,63 per maand. Voor de huursubsidie geeft u de belastingdienst uw wijziging in inkomen door. De inkomsten uit de eerdere maanden zijn namelijk ook van invloed op uw huursubsidie. Denk ook aan de zorgtoeslag. Of u fiscaal nog iets extra's kunt verwachten is op grond van deze gegevens niet aan te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 06-10-2015 13:12 #374
Mijn zoon (21) woont op kamers in een studentenhuis, hij heeft een 0- uren contract en kan met bijspringen van ons het financieel net redden. Nu heeft zijn werkgever aangegeven dat hij hem niet meer kan inplannen. Kan hij een uitkering aanvragen, hoe hoog zal deze zijn en wat wordt er van ouders in deze verwacht? Ons streven is geweest om hem uit de uitkering te houden maar gezien de huidige ontwikkeling is dat niet meer mogelijk. Reactie infoteur, 06-10-2015
Beste Esther,
Als hij ook recht heeft op studiefinanciering, heeft hij geen recht op bijstand. In andere gevallen kan hij wel een uitkering aanvragen bij de gemeente. Maximaal is dat € 962,63 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 05-10-2015 23:30 #373
Ik ga na 25 jaar bij mijn vriend weg. Samen hebben we een zoon van 14 jaar die met mij meegaat. Ik heb een variabel contract en verdien ongeveer €759 per maand. Kan ik dan aanvullende bijstand aanvragen en waar doe ik dat? Reactie infoteur, 06-10-2015
Beste Loes,
Een aanvullende bijstandsuitkering vraagt u aan bij de gemeente (uw woonplaats). In eerste instantie kan dit digitaal via de website van de gemeente onder gebruikmaking van uw digid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 05-10-2015 16:01 #372
Verschuiven van de betaaldatum bijstandsuitkeringen: we hebben bericht gekregen dat onze WWB uitkering vanwege de samenwerking van de Sociale Dienst Ferwerderadiel met Dongeradeel vanaf 5 juni 2015 een week later wordt uitbetaald! Namelijk: niet meer eind van de maand, maar iedere 5de van de maand. En i.v.m. weekenden en/of feestdagen zal de uitbetaling nog later zijn! Het is inmiddels 5 oktober 2015, laat op de middag, maar mijn uitkering staat nu nog altijd niet op mijn rekening en ik heb het geld hard nodig voor boodschappen!

Dus hoewel de WWB uitkering op de 5de van de maand moet worden uitbetaald, staat de uitkering op die datum regelmatig toch niet op mijn rekening. Soms wordt de WWB uitkering de 8ste van de maand pas gestort! Graag zou ik informatie willen hebben of de gemeente Ferwerderadeel/Dantumadeel uiteraard het recht heeft om ons geld zoveel later over te maken? Dit brengt ons onnodig in de financiële problemen. Want ook mijn huur en andere vaste lasten kan ik niet meer op tijd betalen, terwijl de huur de 1e van de maand verschuldigd is! Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Marga,
De datum van uitbetaling verschilt per gemeente, maar is normaliter aan het einde van de maand (grofweg vanaf de 25e). Later uitbetalen is wel erg onhandig voor u, maar het mag wel helaas. Waarschuw eventueel de verhuurder dat het geld wat later komt door deze beleidswijziging van de gemeente. Probeer eventueel nog een politieke partij uit de Raad te informeren, misschien kan die er nog wat aan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 05-10-2015 13:53 #371
Vraag:
Een vriendin van mij is onlangs zwanger geraakt en heeft geen inkomen. ze heeft een alleenstaande moeder uitkering aan gevraagd. ze woont nog bij haar moeder in huis maar de vader weet niet zo goed wat hij wil maar wil toch wel erkenning wat gebeurt er dan met haar uitkering? Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Lotte,
Het recht op een alleenstaande bijstandsuitkering staat los van de erkenning van het kind door de vader. Door de erkenning alleen zijn ze nog niet getrouwd of samenwonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 04-10-2015 16:12 #370
Vraag, mijn dochter wat eerder samen woonde is door haar ex vriend op straat gezet, .
Heeft zelf een wajong uitkering, maar nu zit ze tijdelijk bij ons in, hoe kan ik het zo regelen dat ze bij ons niet op het adres ingeschreven komt te staan, want door in te gaan laten schrijven op ons woonadres gaan wij er zelf, financieel (subsidie ed) op achteruit.

Misschien dat iemand dat weet.

BvD Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Rob,
U kunt bij de gemeente uw adres als tijdelijk briefadres voor uw dochter doorgeven
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 03-10-2015 19:41 #369
Hallo,

Ik heb een vraagje en ben benieuwd of ik hier antwoord zou kunnen vinden. Ik ben 55 jaar en zit al een tijdje in de WW omdat ik na 20 jaar ontslagen ben bij mijn werk. Mijn WW gaat binnenkort aflopen en heb ik geen inkomsten. Mijn man heeft een uitkering sinds een aantal jaar omdat hij volledig is afgekeurd. Deze uitkering is +-950 euro netto per maand. Ik zelf ben ondertussen ook bijna volledig afgekeurd. Heb ik na het verlopen van mijn WW recht op enige vorm van bijstand of uitkering? Antwoord wordt enorm gewaardeerd.

groetjes Karin Reactie infoteur, 04-10-2015
Hallo Karin,
Omdat u bijna volledig bent afgekeurd kunt u beste snel aankloppen bij het UWV om de mogelijkheden van een Ziektewetuitkering en daarna WIA te bespreken. Een bijstandsuitkering kan altijd nog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 02-10-2015 16:58 #368
Tot juni dit jaar zat ik in de bijstand. Ik heb een contract van minimaal 3 uur, maar haal meestal 32 tot 36 uur. Alleen afgelopen maand niet. Toen was mijn salaris 957,14 netto met daarin 88,80 reiskostenvergoeding, dus eigenlijk 868, 34 en daar kom ik niet van rond. Heb ik recht op aanvullende bijstand? Want de norm is 962,63. Reactie infoteur, 03-10-2015
Beste Niels,
Ja daar hebt u recht op. Het lastige is wel uit dat u uit de bijstand bent en misschien weer alles moet worden opgestart. Zolang u in de bijstand zit kunt u wisselende inkomens eenvoudiger doorgeven via het formulier ‘Opgave Inkomsten’.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jes, 01-10-2015 18:57 #367
Hallo,
Een half jaar geleden hadden we een uitkering ( 925 euro ).
Ik ben 19 jaar en mijn vriend 21 +.
Hij kreeg werk maar helaas word zijn contract niet verlengd en volgens mij ook geen recht op WW uitkering ( geen 26 volle weken gewerkt )
Nu moeten we terug in de bijstandsuitkering die blijft natuurlijk hetzelfde bedrag, maar ik ben zwanger en ben in januari uitgerekend hoeveel krijgen we dan en word de kinderbijslag ook gekort? Reactie infoteur, 12-01-2020
Hallo Jes,
Als u een half jaar terug voor de eerste keer een bijstandsuitkering had, zal het bedrag waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. De kinderbijslag is onafhankelijk van het inkomen of een uitkering:

https://financieel.infonu.nl/geld/68087-kindgebonden-budget-2020-omhoog-wijzigingen-inkomensgrens.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdien, 30-09-2015 18:09 #366
Vraagje: moeder ww, dochter ziektewetuitkering, zoon baan.
kinderen meerderjarig (21+) wonen nog bij de moeder thuis.
als de ziektewetuitkering van de dochter stopt, waar heeft ze dan recht op? Reactie infoteur, 01-10-2015
Beste Gerdien,
Eerst kan dat een ww-uitkering zijn en daarna een bijstandsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjen, 28-09-2015 16:29 #365
Ik heb een vraagje: Een vriendin van mij is 24 jaar oud, woont zelfstandig en heeft dochtertje van bijna 1 jaar.
De sociale dienst heeft haar min of meer gedwongen om werk te gaan doen als postbezorger en mag ook niets bijverdienen bij deze uitkering die zij ontvangt. de kosten voor kinderdagverblijf en of de kosten die ze maakt om met de bus kleine naar grootouders te brengen kosten haar dermate veel tijd en geld dat ze haar huishouden en kindje niet volledig kan draaien en moet ook regelmatig geld lenen.
Ik zag dat de prestatieplicht die de gemeente haar heeft gesteld niet zou horen aangezien zij de volledige zorg heeft als alleenstaande ouder voor een baby.
Hoe zit dit wat zijn haar rechten en plichten en welke vergoedingen zou zij voor in aanmerking kunnen komen? Reactie infoteur, 29-09-2015
Beste Arjen,
Inderdaad zijn alleenstaande ouders met de volledige zorg voor een kind dat jonger is dan vijf jaar, wettelijk vrijgesteld van de arbeidsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 27-09-2015 15:40 #364
Ik heb op dit moment een ww uitkering maar die stopt half december. Nou zit ik met een burn out thuis en kan niet in de ziektewet. Mijn partner verdiend ongeveer €1655. Begrijp ik goed dat ik dan geen uitkering krijg?
En wij dis rond moeten komen van €40 per maand. met een klein kind. Reactie infoteur, 28-09-2015
Beste Ann,
Inderdaad is het zo dat als de bijstand en de inkomsten van uw partner samen hoger zijn dan de bijstand die u zou ontvangen als jullie beiden recht op bijstand zouden hebben, er geen aanvulling door de gemeente wordt gegeven. Wel zal het kindgebonden budget hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lilian, 26-09-2015 13:57 #363
Ik zou graag wil weten waarom mij in komen zo laag is een bijstandsuitkering is 951,44 of 960,83 bij mijn is dat maar 904 ik ik wil graag weten hoe dat kan, ik komen niet uit mij huurtoeslag is ook in gehouden deze maand en nu kan ik mijn laste niet betalen wat ik zo bang voor ben dat ik mijn laste niet kan betalen gebeurt nu, ik heb 35 jaar werk ervaren, wat moet ik doen want
van 900 kan ik niet als betaal ik wil mijn zelf van kant maken dat zit in mijn hoofd ik zie het niet meer zitten. Reactie infoteur, 27-09-2015
Beste Lilian,
Een verschil kan het vakantiegeld zijn, dat door de gemeente voor alle maanden samen ook in juni kan worden uitbetaald. U kunt de gemeente om extra bijstand vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 25-09-2015 14:03 #362
Wij hebben een eigen zaak gehad. Helaas is die beëindigd. Mijn salaris is 1293,= uit arbeid. Ons enige inkomen op het moment. Mijn man heeft volgens de gemeente geen recht op bijstand. Klopt dit? Of moet het maandelijkse bedrag aangevuld worden tot het minimum? Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Wendy,
Gezamenlijk hebben jullie recht op een aanvulling tot aan het bijstandsniveau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 23-09-2015 10:52 #361
Mijn man (53) is werkzaam bij een uitzendbureau. Hij moet nu de ziektewet in vanwege een hernia en zal zeker een half jaar niet meer kunnen werken. Wij krijgen dan een ziektewetuitkering van het UWV. Deze uitkering is veel lager dan het sociaal minimum of bijstands-niveau. Met een toeslag van het UWV zitten we nog steeds onder bijstandsniveau. Komen wij in aanmerking voor bijstand om toch op het bedrag van het sociaal minimum te komen? En klopt het dat voor een gezin met 2 kinderen (14 en 9 jaar) het bijstandsniveau ongeveer 1370,= euro netto bedraagt? Reactie infoteur, 24-09-2015
Beste Esther,
Als u met de toeslag van het UWV nog onder bijstandsniveau zit, kunt u recht hebben op een aanvullende bijstand van de gemeente. De bijstandsnorm voor jullie samen bedraagt bruto 100% van het minimumloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Burnell, 21-09-2015 21:08 #360
Hallo,

Ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen (8jr, 3jr en 2jr).
Ik heb werk maar merk dat ik dit niet kan combineren met mijn gezin.
Ik werk niet veel (15-20u pw) maar het levert me veel stress op om alles draaiende te houden.

Stel ik kom met mijn werkgever tot een besluit om samen het contract (vast contract) te beëindigen heb ik dan recht op een bijstandsuitkering?
Zoja wat zou daar dan de hoogte van zijn?
Ik verdien nu zo'n €700,- per maand.

Ook ben ik benieuwd of de kinderalimentatie meegeteld word als inkomen?

Ik hoop op een antwoord want ik weet eigenlijk niet goed waar ik beginnen moet😕 Reactie infoteur, 22-09-2015
Hallo Burnell,
Als u zelf ontslag neemt, hebt u geen recht op een WW-uitkering maar wel recht op bijstand. De gemeente kan u overigens weer een arbeidsplicht opleggen. U krijgt een uitkering als alleenstaande. De kinderalimentatie wordt gekort op de bijstandsuitkering. U hebt ook recht op de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 21-09-2015 15:56 #359
Hallo,
Ik wil samenwonen als alleenstaande bijstand moeder met een zoon van 8 jaar met mijn vriend uit Breda en hij zit ook in de bijstand. Ik ga revalideren van een hersenletsel in Breda bij Revant en heb hulp nodig in huis met mijn zoon. Heb je dan recht op gezinsuitkering? En hoeveel krijg je ongeveer met 2 volwassen en 1 kind? Reactie infoteur, 22-09-2015
Hallo Linda,
Als jullie samenwonen hebben jullie recht op een gezinsuitkering van maximaal €1.375,18 (inclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 19-09-2015 13:46 #358
Hallo, ik ben een alleenstaande en ontvang naast mijn werk een aanvullende bijstandsuitkering. Dit omdat ik maar een contract heb voor 15 uur in de week. In juni en juli heb ik wat meer uren gewerkt i.v.m. vakantietijd. In juni heb ik wel uitkering geha9d, wat onterecht was het was een bedrag van 58,95 euro en ik had die maand 932 euro verdient dus ik vond het normaal dat ze dat weer terug zouden vorderen. Maar in juli had ik dus ook meer verdient nl. 950 euro dus ging er van uit dat ik die maand niks zou krijgen, niet erg dat wist ik. Maar nu kreeg ik een brief van de gemeente dat ze 406,34 euro teveel aan mij hadden betaald. Dit bedrag heb ik nooit gehad van ze, maar moet het nu wel terug betalen. Hoe zit dat nu? Reactie infoteur, 20-09-2015
Hallo Gerda,
Vraag de gemeente wat er aan de hand is, want de gemeente kan dit als fraude zien terwijl dat nooit zo door u bedoeld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 18-09-2015 17:45 #357
Beste,

Mijn moeder zit in de bijstand en ik ben nog thuiswonend, graag ga ik in juni een BBL-opleiding volgen waar ik nu dus eigenlijk salaris krijg zal rond 800-1100 zijn per maand.

Want houden ze me moeder in etc of hoe werkt dit? Gr Reactie infoteur, 20-09-2015
Beste Joop,
Tot 21 jaar speelt uw inkomen geen rol, daarna wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Grootveld, 16-09-2015 22:07 #356
Mijn partner 60 jaar en ik 61 jaar krijgen beide € 1.300,56 netto per maand vanaf juli 2015, mijn partner krijgt een IOAW uitkering en ik een IOW uitkering. Volgens uw bijstandsnorm gehuwden, waar volgens mij de IOAW en IOW onderdeel van is, behoren wij per juli 2015 beide € 1.375,18 netto per maand te ontvangen.

Waarin zit volgens u, het netto verschil van € 74,16 per maand wat wij beiden minder ontvangen? Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Grootveld,
Het verschil is de maandelijkse vakantie-uitkering. Die zal bij u in één keer in de maand mei worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 16-09-2015 13:35 #355
Hallo, ik ben Jeroen, 50 jaar. Sinds vier weken ben ik weer terug in Nederland na een verblijf van 8 jaar in het buitenland, buiten Europa.Sinds twee weken ben ik weer ingeschreven in het land maar heb nog geen baan. Woon momenteel bij vrienden in en ben natuurlijk op zoek naar werk en eigen woonruimte. Heb ik tot die tijd recht op een bijstandsuitkering en zoja hoe hoog is deze? Vriendelijke groet, Jeroen. Reactie infoteur, 17-09-2015
Hallo Jeroen,
U kunt een uitkering voor een alleenstaande aanvragen. De gemeente bouwt wel altijd minimaal een maand in die u zelf zult moeten overbruggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Collins, 16-09-2015 13:02 #354
Ik ben weduwe, ik krijg een klein pensioen van mijn man ik ben volgende jaar April 60. Ik zit tot 2 Maart 2016 helaas in de ww. Ik heb een koop huis met overwaarde +/- 70,000Euro.
Wat moet ik doen?

mvg. Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste G. Collins
Als uw inkomen te laag is kunt u het UWV om een aanvulling vragen. Dat kan in de vorm van een extra krediet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje, 14-09-2015 16:20 #353
Ik ben sinds januari weduwe, ik krijg een klein pensioen van mijn man ik ben nu 60 jaar.is het waar dat ik weer moet gaan werken, ook moet ik een bijstand uitkering aanvragen mijn vraag hoe hoog is dat en wordt dat beetje pensioen er vanaf getrokken wilt u mij daar aub op antwoorden Reactie infoteur, 15-09-2015
Beste Maartje,
U kunt voor een bijstandsuitkering aankloppen bij de gemeente. Die berekent waarop u recht hebt met aftrek van het pensioen dat u ontvangt. Er is een arbeidsplicht, maar niet elke gemeente vult die hetzelfde in. De gemeente kan u ook vragen om wat vrijwilligerswerk te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny, 14-09-2015 16:16 #352
Ik ben 60 jaar en tot 21 oktober zit ik in de ww. Mijn man is 56 en helaas ook in de ww.
ik krijg dus in oktober niets meer het inkomen van mijn man is 900 per maand, ik heb het UWV gevraagd wat we nu moeten doen want dit gaat het niet worden maar de antwoorden zijn niet duidelijk. we kunnen een toeslag aanvragen maar dan nog zitten we onder de minimumloon. wat moeten we doen.
komen we in aanmerking voor bijstand Reactie infoteur, 15-09-2015
Beste Tiny,
U kunt in aanmerking komen voor bijstand. Voor degene die een WW-uitkering heeft, loopt deze aanvraag via het UWV. Wie geen inkomen of uitkering heeft, moet voor zijn aanvraag direct bij de gemeente zelf zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandi, 11-09-2015 13:22 #351
Ik ben alleenstaand. Woon sinds mei 2015 in een huur flatje. Ik volg een fulltime opleiding verzorgende 3IG. Ik kom maandelijks niet rond, nu heb ik vandaag een bijstandsuitkering aangevraagd en moet ik de eerste 4 weken naar werk zoeken. Als ik geen werk kan vinden of krijgen dan krijg ik binnen 4 weken een uitkering. Nu is mijn vraag, ik heb studiefinanciering voor uitwonende. En daar boven op heb ik een lening bij DUO. Rekenen ze de lening mee als loon? Want dan zou ik maar een aanvulling van 150 euro ongeveer krijgen. Zoniet, zou ik een aanvulling van ong 300 euro krijgen. Wilt u mij hier antwoord op geven. Reactie infoteur, 12-09-2015
Beste Mandi,
Als u recht hebt op studiefinanciering, hebt u waarschijnlijk geen recht op bijstand en gaat de gemeente er vanuit dat u maximaal van de studiefinanciering gebruik maakt:

http://financieel.infonu.nl/geld/135662-uitkering-en-studiefinanciering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brit, 11-09-2015 00:30 #350
Ik ben een alleenstaande moeder van 23 met een dochter van 2. Ik werk 20 uur, minimumloon en heb een eigen huis. Heb ik nu recht op een bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 11-09-2015
Beste Brit,
Op basis van het inkomen wel als u de helft van het minimumloon verdient, maar het eigen huis kan nog een probleem zijn als er overwaarde in zit. Dan is de uitkering geen gift:

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/161716-hypotheekrenteaftrek-en-bijstand.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 31-05-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Bijstand 2020
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 649
Schrijf mee!