Boedel erfenis verdelen - ruzie

Boedel erfenis verdelen - ruzie Hoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gelden voor de verdeling? Wat bij ruzie? De boedel is alles: geld, huizen, inboedel, schulden. Hoe verdeelt u die boedel? Het maakt voor de verdeling van de boedel veel uit of er een testament is opgesteld. Of de overledene tijdens het leven goederen uit de inboedel heeft weggegeven of aan iemand heeft toegewezen. Hoe groot is de inboedel bij de erfenis, wat is de waarde en wat is een boedelbeschrijving, juist bij ruzie? Allemaal vragen waarbij de erfgenamen bij de verdeling van een erfenis te maken krijgen.

Verdelen van een erfenis, ruzie niet altijd te voorkomen

Het verdelen van een erfenis is niet altijd een eenvoudige zaak, zeker als er meer te verdelen is dan geld alleen. Als er alleen wat geld is te verdelen, duidelijk is wie de erfgenamen zijn en op welk erfdeel ze recht hebben, is de verdeling ook snel rond. Het wordt anders als er een inboedel achterblijft met goederen waarop meerdere erfgenamen een oogje hebben. Bijvoorbeeld omdat bepaalde goederen ook een emotionele waarde hebben. Dan lijkt ruzie niet altijd te voorkomen.

Hoe moet ik boedel in een erfenis verdelen?

Bij de verdeling van een erfenis wordt bekeken wie de erfgenamen zijn en wat het testament aanvullend bepaalt. Als er geen testament is opgesteld en aanwezig is, gelden de regels van de wettelijke verdeling. Een erfgenaam kan ook zelf in actie komen door bijvoorbeeld een erfenis te verwerpen als er te veel schulden in de erfenis aanwezig zijn: erf geen schulden bij een erfenis.

Wat is een boedelnotaris en wat doet een inboedelnotaris?

Een notaris kan optreden als boedelnotaris bij de afwikkeling van een erfenis en als dat het geval is meldt hij zich bij het boedelregister van de rechtbank als boedelnotaris aan. De boedelnotaris verdeelt niet, maar adviseert daarbij. Als de erfgenamen dat willen of als het testament dat zo bepaalt, is de boedelnotaris de persoon die een boedelbeschrijving maakt en waar nodig overlegt met de kantonrechter. Als er een executeur testamentair is aangesteld, kan ook hij de boedelbeschrijving maken en is er geen boedelnotaris nodig. Een boedelnotaris zien we vaak bij:
  • Een grote erfenis waarbij veel in kaart moet worden gebracht;
  • Als er ruzie is;
  • Als de executeur een boedelnotaris inschakelt;
  • Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard;
  • Als er geen executeur testamentair is en een meerderheid van de erfgenamen een boedelnotaris wil aanstellen.

De inboedelnotaris is in ieder geval verantwoordelijk voor het opstellen van de inboedelbeschrijving. Desgewenst kan een tweede boedelnotaris worden ingeschakeld.

Wat is een boedelbeschrijving?

In een boedelbeschrijving vinden we een gespecificeerde beschrijving van de erfenis, de vorderingen de schulden, gelden en goederen met daarbij een inschatting van de waarde van de goederen. In feite is de boedelbeschrijving een inventarisatie van alle bezittingen en schulden van de erfenis en nalatenschap. Uit de boedelbeschrijving wordt duidelijk wat er straks na aftrek van de te betalen erfbelasting te verdelen is.

Boedelbeschrijving zonder notaris

Erfgenamen kunnen ook zelf een boedelbeschrijving opstellen of iemand aanwijzen die dat voor hen doet, dat hoeft niet per se de notaris te zijn. Een notariële akte kan wel handig zijn om later ruzie te voorkomen als er toch een paar dingen zijn vergeten. Is een nalatenschap niet zo groot, dan hebt u voor de afhandeling van de nalatenschap de notaris niet nodig. Handig is het wel om dan iemand aan te wijzen die de afhandeling doet. Per testament kan de erflater overigens ook iemand aanwijzen, de executeur.

Onverdeelde boedel en inkomstenbelasting

Een aandeel in een erfenis betekent voor de Belastingdienst dat u extra vermogen hebt. Erft u in 2021, dan komt dit vermogen pas in 2022 terug in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat is niet hetzelfde jaar als het jaar van overlijden doordat de Belastingdienst kijkt naar het vermogen op 1 januari van het jaar. Is de erfenis nog niet verdeeld dan komt uw vermogen in box 3 terug als onverdeelde boedel.

De boedel van de erfenis verdelen en de waardering van de nalatenschap

Bij de verdeling van de goederen in de boedel kan een en ander wat lastiger zijn. Zeker als iedereen hetzelfde wil. Als er een testament is opgesteld, moet die worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de goederen die per testament zijn verdeeld, toekomen aan betreffende personen. Een testament kan bepalen dat iemand zo meer krijgt dan een ander. Als het testament ook aangeeft dat iedereen in geld gemeten even veel moet krijgen, moet alles officieel worden getaxeerd en gewaardeerd. Daar zijn bepaalde specialisten voor en ook hierbij zal de boedelnotaris een belangrijke rol spelen. Hoe transparanter alles gebeurt, hoe kleiner de kans op ruzie en scheve gezichten. Als iemand het niet eens is met de taxatie, kan ook een tweede taxateur worden ingeschakeld voor de contra expertise, maar hoe meer onderling in een goede harmonie geregeld kan worden, hoe goedkoper u uit bent.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een akte van verdeling?Wat is een akte van verdeling?De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt h…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Echtgenoot onterven kan met testamentEchtgenoot onterven kan met testamentMet een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2022 onterven. U kunt met de juiste…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen…

Overwaarde is geen pensioenvoorzieningOverwaarde is geen pensioenvoorzieningOpgebouwde overwaarde in de eigen woning moet u niet verwarren met een aanvulling op uw AOW-uitkering na pensionering. D…
Wat kost douchen en een bad?Wat kost douchen en een bad?De dagelijkse activiteiten kosten geld. Toch is het lastig om te bepalen wat het per keer kost. Wat kost het bijvoorbeel…
Reacties

Nellen Edens, 22-11-2020
Mijn schoonouders hebben samen 1 huis gekocht. Mijn schoonmoeder is 14 jaar geleden overleden. Mijn stief-schoonvader is opgenomen in een verpleeghuis. (Dementie) Hij heeft een zoon & dochter uit een eerder huwelijk. Zij hebben een notaris naar het verpleeghuis laten komen en de volmacht is naar de zoon gegaan. 1 maand later stond het huis te koop. Wij mogen hier niet over praten met hun vader, want dit kan hij niet aan. Zij hebben een bod geaccepteerd ( het ging allemaal heel snel en wij werden half en steeds achteraf ingelicht. Wij stellen voor om alles samen te overleggen maar daar gaan zij niet op in. Afgesproken werd dat wij tot 7 november de tijd hadden om spullen uit het huis te halen, daarna zouden zij komen en in de 2 weken die daarop volgden het huis leeghalen. Wij boden aan om dat allemaal samen te doen. Daarop kregen we als antwoord: Gooi de sleutels maar in de brievenbus. Wij hebben, in overleg met hun, vooral spullen van emotionele waarde uit het huis gehaald. We hebben zeer zéker niet het huis leeggehaald omdat dit niet sympathiek is tegenover de zoon & dochter. Vrijdag 6 november gingen mijn man en ik nog naar het huis. Kijken of het wel netjes was voor de dochter (die 7 november zou aankomen uit Spanje, waar zij woont) toen bleek het héle huis totaal gestript te zijn. NIETS MEER. Kale muren, vloeren, totaal LEEG op 1 wand met vuilniszakken na. Wij waren in shock. Wij belden de zoon, hij gooide de haak erop. Zei: 'Rot op'. De verkoop van het huis was nog niet notarieel afgehandeld. Zij gaven geen info over wie de notaris of de makelaar was. Opeens kregen wij bericht van de dochter of wij onze contactgegevens naar haar wilden sturen omdat de notaris dit nodig had. Uiteindelijk kregen wij de naam van de notaris. Die hebben wij gebeld en wat blijkt: de naam van mijn schoonmoeder staat nog op de hypotheek van het huis en de notaris heeft toestemming van alle 5 de kinderen nodig om het huis te kunnen verkopen. (Mijn schoonouders hebben testamentair laten vastleggen dat hun beider nalatenschap gelijk wordt verdeeld over alle 5 de kinderen. Dat de langstlevende het vruchtgebruik heeft van het huis.) Nu krijgen we woedende mails want zij voelen zich nu gechanteerd omdat zij onze handtekening nodig hebben. Snapt u het nog? (Wij zijn natuurlijk wel boos maar gedragen ons zo beschaafd mogelijk tegenover al deze gekkigheid). Mijn vraag is: Zij hebben de totale inboedel van het huis laten verdwijnen vóór de afgesproken datum. Zij hebben ons dus de illusie gegeven dat we tot 7 november nog (dierbare) spullen konden uitzoeken. De dochter is 1 week éérder uit Spanje gekomen zonder het ons te vertellen en zij hebben dit zonder onze toestemming of medeweten gedaan. Het voelt als diefstal. De vader wéét niet eens wat er gebeurd omdat hij niet WIL dat zijn huis verkocht word. Daar is hij altijd heel duidelijk in geweest. Financieel is het wel een verstandige beslissing, hij woont er niet meer woont en het schijnt belastingtechnisch verstandig te zijn. Mijn grootste vraag nu is: mochten de zoon en dochter zonder ons tijdig in te lichten de hele inboedel verkopen? Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Nellen Edens,
1. Belangrijk is wat er in de volmacht staat over de bevoegdheden van de volmachtnemer. Wat u beschrijft doet de wenkbrauwen fronsen. Is de volmacht wel legaal getekend, hebben de juiste personen de volmacht gekregen en hebben ze wel legaal gehandeld?
2. Stief-schoonvader leeft nog en dus is het misschien zelfs wel illegaal om zonder zijn medeweten de woning te verkopen en is het de vraag of de machtiging wel in rechte werd getekend. Wist hij wel wat hij tekenende? Hij wordt niet eens geïnformeerd over zijn eigen bezit!
3. De woning leeghalen is uiteraard ook not done.
4. Niet voor niets wil de notaris eerst alle handtekeningen hebben en dat betekent ook dat de woning niet zonder uw toestemming mocht worden verkocht en misschien ook wel dat de volmacht wettelijk gezien geen enkele waarde heeft en ook de notaris zich hierin heeft verslikt. Als ook u uw handtekening geeft, keurt u in feite dit alles goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 29-10-2020
Na het overlijden van mijn schoonmoeder zijn er drie zussen om de boedel te verdelen, er is geen testament. De oudste zus ligt dwars is een fatsoenlijke verdeling en weigert water bij de wijn te doen. Mag ik de boedel in opslag plaatsen en de kosten ervoor ten laste van de ervenrekening doen ondanks dat de oudste zus hiermee niet akkoord gaat? de goederen staan inmiddels 6+ maanden in mijn woning te wachten op verdeling. Reactie infoteur, 01-11-2020
Beste Richard,
Nergens staat dat u verplicht bent om de goederen van de erfenis in uw woning te houden. De locatie staat eigenlijk los van de verdeling. Dan lijkt het zeer redelijk dat u de goederen elders opslaat en de kosten in rekening brengt. Breng de erfgenamen vooraf van uw plan op de hoogte en geef ze een korte tijd om de spullen te komen ophalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Volder, 12-10-2020
Beste, ouderlijk huis is voor een klein prijsje aan m'n zus verkocht geweest toen ouders allebei nog leefden. Zonder mijn medeweten, vader is nu gestorven maar moeder leeft nog.
M'n zus en haar man nemen alles wat maar kan en ik heb afstand genomen v alles door wat gebeurt.
Heb ik ooit nog recht op iets? Is het wettelijk dat m'n zus het huis op die manier eigenlijk gekregen heeft want het was veel meer waard. Reactie infoteur, 19-10-2020
Beste De Volder,
Als de woning meer waard was dan wat uw zus ervoor betaald heeft, is er sprake geweest van een schenking. Een schenking kan verrekend worden met een erfenis als de schenker bij verkoop bepaald heeft dat dat zo moet gebeuren. Of als dat in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mi, 07-10-2020
Mijn stiefdochters willen naar de notaris met de overige erfgenamen om het kindsdeel te laten berekenen en dat de notaris als mediator ons helpt. Ik ben bang dat het veel geld gaat kosten. er is nl al een berekening gemaakt waar ze het niet mee eens zijn. De stiefkinderen willen niet aan mij vertellen wat er dan niet goed is. Reactie infoteur, 08-10-2020
Beste Mi,
Als er geen executeur is, gaan alle erfgenamen over de verdeling van de erfenis. Zonder uw goedkeuring als erfgenaam, komt de rekening van de notaris niet ten laste van de erfenis. Laat de stiefkinderen maar weten dat u niet akkoord bent en ze de notaris (als ze dat per se willen) dan wel zelf moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 26-09-2020
Wij zijn op zoek naar een duidelijk antwoord op de volgende vraag:
Als een erflater zijn echtgenote en een aantal kinderen onterft heeft, dan heb je dus als kinderen recht op je kindsdeel.
Maar in hoeverre heb je dan als kind nog de status "erfgenaam"? Reactie infoteur, 30-09-2020
Beste Martin,
Een persoon die onterfd is, heeft niet meer de status en rechten van een erfgenaam. Een echtgenote houdt wel bepaalde andere rechten als ze is onterfd:

https://financieel.infonu.nl/geld/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wynen Crista, 09-07-2020
Mijn moeder is onlangs overleden. Zij heeft een testament laten maken. Daarin stond dat de inboedel voor mij was. We zijn met 5 kinderen. Nu is mijn vraag, horen de juwelen bij de inboedel?
Grtjs Reactie infoteur, 11-07-2020
Beste Wynen Crista,
Ja juwelen horen bij de inboedel als ze in huis aanwezig waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 25-12-2019
Is het bij een scheiding van tafel en bed gebruikelijk dat de rechter er voor kiest om het vermogen en goederen te verdelen in een 50/50 verhouding of is het voor de rechter ook mogelijk om daar onder voorwaarden (bijvoorbeeld als 1 partner een groot vermogen verduisterd heeft) vanaf te wijken? Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Martin,
Bij scheiding van tafel en bed wordt bekeken hoe er destijds getrouwd is: een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 01-12-2019
Beste,
We zijn met 2 erfgenamen (kinderen) en 1 van de 2 kinderen zou de wagen willen overnemen.
Over het bedrag zijn we akkoord.
Hoe regelen we dit het best financieel/praktisch?
Zetten we dit best op papier zodat er achteraf duidelijk (en geen discussie) is over wie de eigenaar van het voertuig is of geen discussie is over overeengekomen waarde?
En wat zou er dan op dat papier moeten staan?
Alvast bedankt voor jullie input…
Vriendelijke groeten,
Marc. Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Marc,
U kunt een a4-tje opstellen 'verdeling erfenis' waarin wordt aangegeven wie wat krijgt. Doe dit met plaats, datum, namen en handtekeningen en geeft de erfgenamen een kopie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnouts Linda, 04-11-2019
Mijn ouders zijn naar een bejaardenhuis, en mijn vader heeft gezegd de inboedel is voor jou en mijn dochter
Maar heb nog 3 broers die nooit hebben gezorgd voor hen ik en mijn deden 4 jaar mantelzorg
Nu willen de broers de inboedel verkopen? Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Arnouts Linda,
De inboedel verkopen lijkt niet aan de orde als de ouders daartoe geen toestemming hebben gegeven. Mondelinge toezeggingen hebben wel een morele status, maar geen wettelijke als er een schenking of erfenis te verdelen valt. Staat er al iets op papier?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trix van Heiningen, 17-09-2019
Onze oudste zuster is onlangs overleden en mijn jongste zuster is de erfenis gaan regelen en zij beweert dat zij de enige begunstigde is en daarvoor een testament bezit.
Zij regelde al voor die tijd de financiële zaken en was daartoe gemachtigd met haar man.
Echter dat testament mag ik niet inzien en ook wil zij geen inzage geven in de financiën zoals bankafschriften.
Mijn oudste zuster is lange tijd bedlegerig geweest en we weten van haar toen ze nog leefde dat de jongste zuster al jarenlang elke maand al het geld van de bank heeft gehaald.
Kan dit zomaar en gaarne advies hoe te handelen
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 19-09-2019
Beste Trix van Heiningen,
Neen, u kunt naar een notaris gaan en inzage in het testament vragen. Bent u erfgenaam, dan kunt u volledige openheid van de zus verlangen en desnoods naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter zal haar mogelijk dwingen tot openheid op straffe van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 07-09-2019
Hallo,
Als echtgenoot voor zichzelf bewindvoering aanvraagd voor alle financiele zaken en zijn echtgenote is het er niet mee eens, wat kan zij er dan tegen doen?
Het gaat om een in gemeenschap van goederen getrouwd stel, met een behoorlijk vermogen. Alle rekeningen zijn zogezegd en/of rekeningen.
Er zijn verder geen financiële problemen of iets dergelijks.
Met vriendelijke groet,
Martin. Reactie infoteur, 11-09-2019
Hallo Martin,
De kantonrechter besluit uiteindelijk. De echtgenote kan bezwaar maken of aangeven dat zij de bewindvoerder wil zijn, maar zij kan de bewindvoering niet blokkeren. De rechter zal de inbreng wegen en bekijken of er voldoende reden is voor bewindvoering. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen wordt niet automatisch alles onder bewind geplaatst, en-of rekeningen zijn niet mogelijk als niet de echtgenote de bewindvoerder van de echtgenoot is (en andersom).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 07-07-2019
Hallo, Mijn ouders wonen allebei in een rusthuis (nog wel getrouwd maar ieders apart in een kamer)
Wij zijn met 5 kinderen samen. Er zijn door de jaren heen 3 kampen ontstaan. Kamp 1, één zusje wil al dertig jaar niets meer te maken hebben met ouders, dus ook geen contact meer mee. Kamp 2 een broer en zus die samen door werk en afstand minder contact hadden. En kamp 3, een zusje en broer die vader gebruikt hebben zodat deze broer het ouderlijke huis kon betalen.
Naar nu blijkt heeft deze broer om het huis te kunnen kopen een schenking gehad van €100.000,- Ook zijn partner heeft dit bedrag ontvangen. De andere zus in hetzelfde kamp heeft het ook voor elkaar gekregen bij vader om een schenking los te praten van dezelfde grootte.
Na onderzoek bij moeder, die zeer slecht ziend is, (tunnelblik met 20% zicht) heeft zij hier niet vrijwillig mee ingestemd.
Er is haar een papier onder de neus gedrukt en gezegd: mam, hier moet je tekenen.
Ook is zij gedwongen tot het afgeven van een bancaire volmacht om haar bankzaken te laten behartigen door de zus in kamp 3. Zij heeft ook in opdracht van vader alles moeten afgeven, zelfs tot en met haar ID kaart.
Zij heeft geen idee wat er is aan vermogen, en hoe dit verder gaat lopen. Er is voor dertig jaar terug een testament op langslevende gemaakt waarin staat dat ieder kind een gelijke portie krijgt.
Tevens is daar de zogenaamde schoondochter/zoon clausule in opgenomen.
Nu blijkt dus dat vader schoondochter een schenking gedaan heeft van €100.000,-
Wat kan onze moeder hier tegen doen, aangezien het niet gaat zoals zij wil. (ze wonen niet voor niets al apart in het bejaardentehuis).
Moeten of kunnen deze schenkingen nog weer worden verrekend met de erfenis.
Alvast bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 09-07-2019
Hallo Martin,
1. Wanneer waren de schenkingen? Vanaf 2003 is het zo dat schenkingen aan kinderen die erfgenaam zijn, niet hoeven te worden verrekend met de nalatenschap van een ouder, tenzij de ouder op het moment van de schenking of per testament heeft bepaald dat de schenking wel in de erfenis moet worden ingebracht (neen, tenzij dus). Vóór 2013 was het andersom: ja inbrengen, tenzij.
2. De bancaire machtiging kan per direct worden ingetrokken.
3. Er kan een nieuw testament worden opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 08-06-2019
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder is een paar maanden geleden overleden. Naar mijn weten had ze geen testament en zijn mijn zus en ik de enige erfgenamen. De relatie tussen mij en mijn zus heeft voor mijn moeders overlijden een dieptepunt bereikt. Ik heb geen contact met haar. De uitvaart heb ik zelf geregeld (met de uitvaartverzekeraar); het leegruimen van mijn moeders huis samen met een van m’n moeders zussen. Het grootste deel naar de kringloop en met m’n tante mee (ook een aantal ‘waardevolle’ spullen t.b.v. Mijn zus); het tegoed op mijn moeders bankrekening gebruik ik voor haar grafsteen en het tekort vul ik zelf aan.
Mijn moeder had 10 jaar geleden met haar broers en zussen twee onroerend goed op de Antillen geërfd van haar vader (haar moeder was al een paar jaar eerder overleden-gescheiden-geen erfenis). Nu wil ik voor ons (mijn zus en ik) erfdeel op de Antillen aldaar een verklaring van erfrecht op laten stellen. Heb ik/ de notaris dan buiten de informatie over mijn zus bij de burgerlijke stand, haar medewerking nodig? Denk aan haar kopie legitimatiebewijs, adresgegevens enz? Ik wil dit nl goed geregeld hebben zonder zelf met haar te moeten benaderen. Ook vermoed ik dat zij vanwege haar criminele verleden en schulden moeilijk te bereiken zal zijn voor de notaris.
Bedankt alvast voor uw hulp. Hartelijke groeten Reactie infoteur, 11-06-2019
Beste Ellen,
Wat het lastig maakt is dat u nog niet weet of uw zus wel de erfenis wil aanvaarden. Zolang dat niet bekend is (al dan niet via verjaring) kan er wel een concept verklaring van erfrecht worden opgesteld, maar die moet nog wel worden geaccordeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bakker, 20-03-2019
Beide ouders zijn overleden. Dmv een akte van erfrecht is bepaald dat de woning voor de woz waarde naar één van de twee kinderen (erfgenamen) gaat, aangezien maar één van deze twee (volwassen) kinderen er kan wonen. Uitgangspunt van de overledenen is echter wel een gelijke verdeling van nalatenschap. Is het dan redelijk om bij verdeling van de gehele erfenis de economische (taxatie-)waarde van de woning aan te houden bij de verdere verdeling van de inboedel? Wanneer wordt uitgegaan van de woz waarde, is dit zeer nadelig voor het andere kind, omdat het verschil woz en werkelijke (taxatie-)waarde ongeveer 100.000 tot 130.000 euro uit elkaar liggen. Wat is volgens u redelijk / is hier wettelijke regelgeving voor? Ben zeer benieuwd. Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 21-03-2019
Beste M. Bakker,
Als in de akte van erfrecht en het testament staat dat de woning tegen WOZ-waarde overgaat op een kind is er weinig keus. Maar als door deze overbedeling van een kind het andere kind dusdanig minder krijgt dat zelfs de legitieme portie (de helft van een kindsdeel) wordt aangetast, moet dit kind op diens verzoek deels financieel worden gecompenseerd of kan die het testament aanvechten. Het is als er een testament is opgesteld niet meer zo dat elk kind per se evenveel moet krijgen, maar er zijn wel grenzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke Dapper- de Vries, 06-02-2019
Mijn moeder is vorig jaar mei overleden. Wij zijn met 3 zussen. Mijn alleenstaande moeder heeft een executeur testamentair aangesteld zijnde haar accountant. Dit omdat het contact met mijn jongste zusje niet lekker liep in het gezin (voormalig alcoholiste en afgekeurd voor werk)
De accountant is evenwel ook accountant van dit jongste zusje. Na een moeilijk verlopen crematie en begrafenis regeling (mijn jongste zusje wilde het anders dan mijn moeder het wilde).Mijn andere zus en ik hebben mijn moeders wensen gerespecteerd wat uiteindelijk leidde tot een definitieve breuk tussen mij en mijn zusje na 35 moeilijke jaren. De executeur heeft uiteindelijk via een volmacht van ons drieën het appartement in de verkoop kunnen zetten. Evenwel met de verdeling van de inboedel loopt het totaal niet. Mijn jongste zusje wil veel, eigenlijk alles (schilderijen, sieraden, meubels) hebben en de weinig dubbele zaken met mijn andere zus en met mij wil zij ook. De executeur is slordig en moeten wij elke keer wijzen op fouten in de dubbele wensen waarbij hij voorbij gaat aan de de grote hoeveelheid die mijn jongste zusje wil en de oplossingen die ik en mijn andere zusje aanbieden voor de kleine voorkeuren die wij hebben. Komt bij dat de executeur omdat hij bij mijn jongste zusje in de buurt woont haar gevraagd heeft na het overlijden van mijn moeder (mei 2018) om de sleutel van mijn moeders appartement zodat hij het appartement in kon om de taxatie te laten verrichten. Mijn jongste zusje vond dat mijn andere zusje en ik eerst maar de sleutel moesten inleveren voordat zij dat deed. Dat hebben wij gedaan en vervolgens heeft zij de sleutel nu (januari 2019) nog steeds niet ingeleverd. Zij is al diverse keren in het appartement geweest en heeft spullen meegenomen wat wij ontdekten nadat wij 2 keer na aanvraag bij de executeur een sleutel konden halen om het appartement in te kunnen om het netjes te maken voor de verkoop.De executeur doet hier niets mee ondanks ons aandringen dat het slot vernieuwd moet worden. Ook eist zij geld voor o.a. cadeaus die zij aan mijn moeder over de afgelopen jaren gegeven heeft (o.a mobiel, tablets) boodschappen etc. Hiervoor levert zij geen bonnetjes in. De executeur gaat met deze eisen akkoord en heeft haar terugbetaald vanuit de erfenis. De mail wisseling tussen de executeur en ons en de lange gesprekken die hij met mijn jongste zusje voert kosten klauwen met geld (120,00 per uur) en wij hebben hier weinig zicht op ook al omdat hij zijn rekening 2 maandelijks indient en niet per maand waar wij om verzocht hadden. Hadden wij in beginsel nog vertrouwen in de executeur inmiddels is dat als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. Wij (mijn andere zusje en ik) weten inmiddels niet meer wat we moeten doen. Heeft u advies? Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Hanneke Dapper- de Vries,
Als de executeur zijn werk niet goed doet, kan een kantonrechter hem uit die functie ontslaan. Verder is het de vraag hoeveel schade de executeur u berokkent en of door jullie twee een schadevergoeding kan worden geclaimd. Belangrijk is ook wat de bevoegdheden van deze executeur zijn, wat zegt het testament hierover. De zus mag natuurlijk niets zomaar meenemen zonder daarvoor te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soubry Philippe, 08-12-2018
Wat moet er gebeuren als de ganse inboedel verdwenen is zonder medeweten van 3 erfgenamen. Het is namelijk zo dat alles weg is zijnde de inboedel van de woning de juwelen ter waarde van ongeveer 10000 euro. De gezinswagen en 2 maal de inboedel van het rusthuis.Er is reeds een aangifte gedaan voor de successie van ons vader.Die van ons moeder moet nog gebeuren.
Beide ouders zijn gestorven met een tussenpoos van 6 weken. Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Soubry Philippe,
U kunt deze "opruimers" aanmanen de erfenis alsnog juist te verdelen, u kunt daarna juridische stappen ondernemen en de erfenis vorderen, tot slot kunt zelfs aangifte van diefstal doen. Het is wel belangrijk dat kan worden aangetoond dat er een inboedel was en wat de waarde ongeveer was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 22-06-2018
Mijn moeder is onlangs overleden en heeft geen testament nagelaten. Mijn oudste broer heeft een schenking na de kerkelijke rouwdienst aan de kerk gedaan, dit heeft hij mij niet vooraf laten weten. Hij heeft in de laatste jaren samen met haar haar financiën gedaan. De spullen zijn zonder problemen verdeeld. Nu het geld verdeeld kan worden is er een notaris aangesteld, daar een van de zeven kinderen overleden is en dit deel naar haar (mijn overleden zus) twee dochters gaan.
Nu is er van de Notaris een "boedelvolmacht" binnen, waarin ik toestem om mijn oudste broer te laten vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Kan ik aan de notaris vragen of zij mij broer erop aandringt om dit zo transparant mogelijk te doen?
Kan ik transparantie eisen van mijn broer als voorwaarden voor het ondertekenen van de volmacht? En dit alles zonder dat dit ten koste gaat van de goede relaties in mijn familie? Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Herman,
U kunt voorwaarden stellen aan de volmacht, dat is uw goed recht. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat uw oudste broer in goed overleg met de erfgenamen de nalatenschap afwikkelt. Of uw broer daarmee akkoord gaat, is natuurlijk wel de vraag. Van de andere kant: u vraagt niets bijzonders en wie kan daar nu tegen zijn? Mondeling aandringen op transparantie is een wat zwakke variant, want een notaris gaat niet alles in de gaten houden. Dan kan de notaris misschien beter zelf de afwikkeling doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wm Hoogervorst, 07-03-2018
Schoonmoeder is overleden, er zijn 5 kinderen, 1 is executeur. Deze heeft besloten om met 2 broers en hun gezinnen een week naar Spanje te gaan om de as van moeder te verstrooien, eigen initiatief. De 2 anderen gaan niet mee. Zij heeft besloten de kosten van de reis uit de erfenis te betalen, de 2 die niet meegaan betalen dus mee aan de reis en het verblijf van de anderen (er is geen overleg over geweest en dit was niet conform de wens van moeder). Mag dit, er wordt eigenlijk gestolen van 2 erfgenamen die dit toevallig ontdekt hebben. Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Wm Hoogervorst,
Als niet alle erfgenamen het met deze reis eens zijn, zijn de kosten voor rekening van degenen die tot de reis hebben besloten respectievelijk de opdrachtgever. Zij mogen de kosten wel uit hun eigen erfdeel betalen. Dat dit toevallig wordt ontdekt, is helemaal uit den boze, de executeur dient namelijk transparant te werk te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Jongh, 07-11-2017
Mijn dochter 28 is overleden. Zij woonde sinds 4 jaar samen (moeizame relatie). Er is geen samenlevingscontract en geen testament. Nu weigert haar vriend mij haar spullen te geven. Hij zegt dat later te doen wanneer hij er aan toe is. Hij heeft haar auto en moter al verkocht (deze heeft hij haar zelf gegeven dus maak ik mij daar niet druk om). Haar sieraden heeft hij haar ook allemaal gegeven zegt hij omdat de sieraden die ze had voor dat zij een relatie kregen kwijt of kapot waren. Ik krijg hier zo wie zo niets van. Een gedeelte van de inboedel heeft ze van ons (ouders) gekregen maar dat claimen wij niet want je gaat toch geen meubels weg halen. Nu ben ik bang dat een gedeelte van wat haar bezit was gewoon verdwijnt net als haar telefoon. Wat kan ik doen, ben erg verdrietig. Had een hele sterke band met mijn dochter en nu moet ik afwachten of ik nog iets krijg uit haar nalatenschap waar ik eigenlijk wettelijk recht op heb. Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste H. Jongh,
Dit zijn hele vervelende zaken, u kunt immers niet zomaar naar binnen stappen om uw gelijk te halen. Bovendien staat er kennelijk niets op papier en is er geen derde (notaris) als erfenisafwikkelaar. In dat soort gevallen helpt wat zoet vaak beter dan azijn, ook al hebt u gelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 18-10-2017
Mijn moeders man is overleden. Hij ving een wao-uitkering.
Er woont verder niemand thuis, want zijn partner (mijn moeder) woont in een verzorgingshuis
Hij heeft 2 volwassen kinderen uit een vorige huwelijk.
Hij kreeg een overlijdensuitkering en ook vakantiegeld erbij. Voor wie is het geld bedoeld?
Kregen zijn volwassen kinderen daar ook een deel van? Zo ja, hoe wordt dit berekend? Reactie infoteur, 19-10-2017
Beste Mariska,
De nabestaanden krijgen de overlijdensuitkering. In dit geval is dat uw moeder. Het geld zou naar haar moeten gaan. De overlijdensuitkering WAO is gelijk aan een bruto maanduitkering WAO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suus, 03-10-2017
Wij, 4 zusjes zijn bezig met de boedelverdeling van het ouderlijk huis na overlijden van beide ouders. 3 zusjes hebben kinderen, 1 zusje heeft geen kinderen. We maken alle 4 een wenslijst van spullen waar interesse in is. Nu wordt door 3 zusjes een lijst gemaakt waarbij ook spullen op staan waar hun kinderen interesse in hebben. Het zusje zonder kinderen moet dus 'concurreren' met de tweede lijn, de kleinkinderen.

Het voorstel om twee lijsten te maken, nl 1 lijst met wensen van erfgenaam en 1 lijstje van de kinderen van de erfgenaam wordt afgewezen. Hoe los je dit op? Reactie infoteur, 05-10-2017
Beste Suus,
De kleinkinderen hebben eigen geen recht van spreken, omdat ze geen erfgenamen zijn. Wat zij eventueel willen hebben, gaat ten laste van wat hun ouders zouden krijgen en is alleen mogelijk als alle erfgenamen daarmee akkoord zijn. Het beste is het om de waarde van de spullen die de kleinkinderen willen op een rij te zetten en dit te verrekenen. Soms is er een uitruil mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 22-09-2017
Beste, ik zit met de volgende situatie, enige tijd geleden is de langstlevende overleden er zijn 6 erfgenamen en deze hebben i.v.m. schulden allemaal beneficiaire aanvaard. Nu krijgen zij een aantal tientjes terug van de belastingdienst, maar dit geld is niet voor hun maar voor de schuldeisers. Naar wie moet het geld overgemaakt worden? Er is geen ervenrekening en er is geen boedelvolmacht of iets gegeven. Reactie infoteur, 24-09-2017
Beste Jet,
Als de rekening van de overledene nog bestaat, laten ze het beste het geld daarop storten. Meestal wordt er een vereffenaar aangesteld door de erfgenamen die de boedel opmaakt en de schulden kan vereffenen. Wellicht kan hiervoor een aparte rekening worden geopend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-05-2017
Bij ons in de familie is de erfenisverdeling redelijk soepel gegaan. Mijn vader was al enige tijd weduwnaar en dus waren alleen zijn 4 kinderen (ik en mijn 3 broers) erfgenaam. De inboedel is voor grote delen naar de kringloop gegaan met uitzondering van wat antieke meubels die mijn vader van zijn ouders had geërfd. Deze wat oudere meubels zijn onder 2 van mijn broers verdeeld omdat zij als enige interesse hadden. Een hele berg oude gouden sieraden van mijn moeder hebben we later taxeren waar we dit ook hebben verkocht en later door vieren hebben verdeeld. Van het geld op de rekening hebben de de uitvaart en andere kosten die bij het overlijden kwamen kijken betaald. Het hypotheekvrije huis van mijn vader was meteen verkocht aan de buurman en ook dit geld is zonder ruzie of ergernis verdeeld. Ik ben blij dat het allemaal zo soepel is verlopen, al helemaal als je leest hoe hoe het soms kan gaan. Reactie infoteur, 15-05-2017
Beste Jan,
Heel goed dat jullie het zo hebben kunnen afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonbisou, 28-04-2017
Goedemiddag, mijn vragen zijn als volgt:mijn vader is recentelijk overleden en had een testament waarin mijn hoogbejaarde moeder, zus en ikzelf zijn aangewezen als erfgenaam/executeur. mijn vader was dement en heeft op een gegeven moment gevraagd aan de man van mijn zus om hem te helpen met de financiën. Ik ben er recentelijk achter gekomen dat er naast gelijke schenkingen aan mijn zus en mij er ook geschonken is aan de man van mijn zus, haar 2 kinderen met aanhang en achterkleinkind. mijn zwager heeft hier geen overleg over gepleegd en heeft zo grote bedragen laten overschrijven. Mag dit zomaar? Verder heeft mijn zwager ook een lening genomen bij mijn moeder, na een tijdje is er wat op papier gezet en het lijkt er op dat er terug gestort wordt. van deze rekening komt er nog afschriften bij mijn moeder binnen, daarna wordt het weer overgeschreven, van de andere rekeningen niet. Ik vrees dat mijn moeder geplukt wordt. Mijn zwager reageert niet op mijn verzoeken tot inzage hij zwijgt mij dood. Wat zijn mijn opties? Beneficiair aanvaaren bij overlijden van mijn moeder? Mijn moeder vragen een boedelnotaris aan te stellen? Moet mijn zwager dan alle informatie omtrent de rekeningen van mijn moeder bij de rechtbank laten zien? Ik heb geen flauw idee wat me te wachten staat. En als laatste mijn zwager handelt op dit moment /gedraagt zich als executeur van mijn vaders nalaten schap,
mag hij dit? en zo ja is dan niet wettelijk verplicht inzage te geven vragen te beantwoorden die de erfgenamen zouden kunnen hebben? Reactie infoteur, 01-05-2017
Beste Sonbisou,
Als de zwager niet per testament of door de erfgenamen is aangewezen als executeur, dan is hij dat niet en is niet bevoegd om die in die hoedanigheid een erfenis af te wikkelen. Niet naar u toe, niet naar externe partijen zoals banken en dergelijke. Dit is dan onrechtmatig.
Uw moeder doet er goed aan om de zwager geen toegang meer te verschaffen tot haar rekening.
Als uw inschattingen juist zijn, gaat hier veel fout. Nog onduidelijk is in welke hoedanigheid de zwager het geld beheerde van uw vader, wat mocht hij wel en wat niet en aan wie moest hij verslag uitbrengen.
Schakel voor de afwikkeling van uw vaders erfenis een derde in (een notaris bijvoorbeeld, kost wel geld) en geef aan wat uw verdenkingen zijn zodat dat kan worden uitgezocht. Vraag ook of de notaris daartoe bereid is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab van den Oever, 02-03-2017
Geachte medewerker, Mijn tante heeft beneficiar aanvaard. Heeft zij ook het recht mee te delen bij de verdeling van de inboedel?

Vriendelijke groet,

Ab van den Oever Reactie infoteur, 02-03-2017
Beste Ab van den Oever,
Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de verdeling van de boedel wachten totdat dit verzoek is afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Bulters, 18-12-2016
Hallo
Na het overlijden van mijn ouders is er onenigheid over het huis en inboedel gekomen. Sommigen spreken elkaar niet meer maar niemand is onterft.
Nu strijkt de tijd voort en wordt het huis en inboedel gebruikt voor samenkomsten/avondjes van sommigen individueel. Mag dit? Mag er gebruik worden gemaakt van het huis en inboedel als er onenigheid is in het verdelen van de erfenis? Danku Reactie infoteur, 10-01-2017
Hallo D. Bulters,
Dit in mag 2016 en 2017 totdat de erfgenamen afspreken dat dit niet mag. U bent mede-eigenaar geworden en kunt het gebruik van uw deel verhinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mawili, 10-12-2016
Vraag. Mijn moeder is opgenomen in een verzorgingshuis. Het huis moet nu leeg. Nu is er 1 ding wat 2 zussen graag willen hebben het gaat alleen om de emotionele waarden. No 1 vindt dat zij er recht op heeft omdat ze zoveel gedaan heeft. Die woont op een afstand van 30 km. no 2 woont op een afstand van 170 km en is eenzijdig verlamd dus heeft ook de mogelijkheid niet om iets te doen. Zou een notaris hierin iets kunnen betekenen? Reactie infoteur, 29-03-2020
Beste Mawili,
Zolang uw moeder leeft en niet onder bewind staat, gaat zij over haar eigen spullen. In een testament kan wel veel worden vastgelegd voor later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smets Louis, 28-10-2016
Geachte, wij zijn met 2 kinderen, mijn vader heeft op 20/10/2007 een testament opgemaakt 2/3 voor mijn zuster. Maar hij heeft in 1993 reeds onroerende goederen ter waarde van 1.500.000,00 euro geschonken aan mijn zuster en aan mij niets. Telt die 2/3 van voor het opmaken van het testament mede bij de verdeling van de nalatenschap? Hopende op een spoedig antwoord, dank ik U bij voorbaat. Reactie infoteur, 01-11-2016
Geachte Smets Louis,
Voor de erfgenamen geldt als regel dat er vanuit wordt gegaan dat elke schenking een voorschot is op de erfenis als niet nadrukkelijk anders door de erflater wordt bepaald. Met andere woorden als in de schenkingsakte van 1993 niet expliciet staat dat dit buiten het erfdeel is geschonken, is dit een voorschot op de erfenis. Als voorts door de schenking uw legitieme portie (de reserve van de reservatairen) in gevaar komt, moet de schenking worden ingekort (u krijgt daar dan als tegemoetkoming een deel van).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gemke, 18-10-2016
Hoe weet ik of ik een erfenis krijg? Reactie infoteur, 18-10-2016
Beste Gemke,
Als u erfgenaam bent en er is een notaris in beeld, dan hoort u dit via de notaris. In andere gevallen zouden andere erfgenamen hiervoor kunnen zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smets Louis, 17-08-2016
Geachte, mijn vader heeft tijdens zijn leven voor 1.000.000 euro onroerende goederen geschonken aan mijn zuster en aan mij niets, nu is hij overleden. Wij zijn maar met 2 kinderen, heb ik recht op de waarde van overlijden van zijn schenkingen aan mijn zuster zonder testament op de 1/2 of op 1/3 van het totaal. Hopende op een spoedig antwoord, dank ik u bij voorbaat. Reactie infoteur, 17-08-2016
Geachte Smets Louis,
Elk kind heeft minimaal recht op een beschermd deel uit de wettelijke reserve. Deze reserve is gelijk aan de nalatenschap op het moment van overlijden plus de waarde van eerder gedane schenkingen op het moment van overlijden (=fictieve massa).
Als er twee kinderen zijn, is de wettelijke reserve gelijk aan 2/3 deel van de fictieve massa. U hebt tenminste recht op de helft hiervan (=1/3 deel fictieve massa).
Als door de schenkingen uw beschermd deel is aangetast, moet dit worden aangevuld. Uw zus wordt ingekort. Dat houdt in dat haar erfdeel wordt verkleind en dat als dat te weinig is om u te compenseren uw zus u moet uitbetalen. Voor uw vordering tot inkorting zult u naar de rechtbank moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 30-05-2016
Beste lezer,
Hoop dat iemand mij een duidelijk antwoord kan geven. Mijn ouders gaan scheiden en nu wordt er in het voorstel gerekend met de waarde van een piano à € 11.000,= en streept deze weg tegen ongeveer de rest van de boedel. Kan dit? Mag een muziekinstrument worden meegenomen in de waardebepaling van de te verdelen boedel? Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Lies,
Een piano zit ook in de boedel. Het is wel zo dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen elke partner al de helft bezit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ireneb, 12-05-2016
Bij het overlijden van mijn moeder bleek dat 75% van het spaargeld op haar naam stond (dus niet en/of met mijn vader). Het geld is altijd bij mijn vader gebleven. Nu is ook mijn vader overleden en is er een testament opgesteld waarbij een kind van hem uit een eerder huwelijk ook als erfgenaam is benoemd.
Het bedrag aan spaargeld is niet meer gelijk aan het moment van overlijden van mijn moeder.
Hoe moet de notaris nu omgaan met de verdeling van het geld? Mij lijkt dat eerst ons erfdeel (2 zussen) van onze moeder van het huidige spaargeld af moet en dan pas de verdere verdeling volgt. Reactie infoteur, 12-05-2016
Beste Ireneb,
Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, bezat ieder wettelijk gezien de helft van het totale vermogen. Jullie aandeel in dit vermogen (kindsdelen) gaat eerst als schuld van de erfenis af en wordt aan jullie uitbetaald. Het restant wordt dan onder de erfgenamen van uw vader verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guust, 10-04-2016
Vraag: bij boedelscheding is bepaalde waarde ergens aan verbonden. Ik vind het meer waard en wil het graag hebben voor de dubbele waarde. Mag dit? Als ik bepaalde boedelstukken bijv. 450 euro waard vind en de tegenpartij zegt 250 Mag ik het dan in de boedelscheidingslijst laten opnemen voor mij 450 euro?

THNX Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste Guust,
Nou, over de boedelscheidingslijst moet onderling wel overeenstemming zijn. Anders kan er een hele rare verdeling uit rollen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van Dongen, 23-02-2016
Mijn schoonouders zijn kort na elkaar overleden en er is wat onenigheid in de familie waardoor mijn vriendin er over denkt om als enige van de 4 kinderen de erfenis te verwerpen. Als haar broers en zus de erfenis wel willen accepteren wat is dan de consequentie? Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste H. van Dongen,
Als zij kinderen heeft, gaat haar erfdeel bij verwerping naar haar kinderen. Zo niet, dan gaat haar erfdeel naar haar broers en zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 11-02-2016
Mijn tante van 90 had een testament op 4 namen. Op het moment dat wij een impopulaire maatregel moesten nemen, ze werd nl tijdelijk opgenomen in het verpleegtehuis om te onderzoeken waar haar geheugenstoornissen vandaan kwamen (ze kon haar bril niet meer opzetten, kon de magnetron niet meer bedienen, liep achterstevoren achter haar rollator, liep bij de longarts etc.), heeft ze haar testament zodanig gewijzigd dat 1 van de erfgenamen alleen als erfgenaam werd benoemd. Deze ene persoon was bij het tekenen van het testament aanwezig, en heeft daarna een en/of rekening met haar afgesloten (gebruikelijk is een machtiging). Ondertekening van dit testament heeft 1 dag voor de tijdelijke opname in het verpleegtehuis plaatsgevonden. Ze heeft bij de notaris schriftelijk verklaard dat zij niet onder behandeling stond van artsen. Deze valse verklaring was geen enkel probleem volgens de notaris.
Wij hebben haar jarenlang geholpen met van alles en nog wat. (oa met verhuizing, ziekenhuisbezoek etc.)
Half november (tante was inmiddels weer thuis) wilde ze haar eigen testament inzien. De enige erfgenaam wilde haar dat niet laten zien. Pas na tussenkomst van ons en na heel veel vertraging, heeft tante de gelegenheid gekregen haar eigen testament in te zien en was ze het er niet mee eens. Ze wilde het veranderen. De enige erfgenaam had op dat moment geen tijd en wilde dit niet. Wij hebben toen i.o.v. tante de notaris langs laten komen voor een nieuw testament. Wij waren hierbij niet aanwezig maar de notaris zei na afloop dat hij de opdracht voor een nieuw testament had en dat tante opgelucht was.
Nog voor het ondertekenen wordt er afgebeld. Door wie, daar komen we niet achter wegens beroepsgeheim. Feit is dat de enige erfgenaam mijn tante dreigt, niets meer voor haar te zullen doen, als ze het wijzigt.

Nu heb ik 3 vragen:
Had de notaris niet beter moeten onderzoeken of er sprake was van financiële uitbuiting. (het testament ging nl van 4 naar 1 persoon, die erbij aanwezig was, valse gezondheidsverklaring) en mogen wij een declaratie sturen over het laatste jaar voor de kosten die wij voor tante hebben gemaakt, t.w. reiskosten, parkeerkosten ziekenhuis, en de tijd die wij hierin hebben gestoken. Dit hadden wij anders uit de erfenis kunnen bekostigen. Tenslotte de vraag of bij een evt. nietigverklaring van het testament, het vorige testament (dus 4 erfgenamen) in ere wordt hersteld of bestaat er dan geen testament meer en gaat de erfenis naar de wettige erfgenamen, dus alle neven en nichten van tante. (Wij zijn ook nichten)

Wat kunnen wij doen? Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Bert,
De notaris heeft wel degelijk een stevige zorgplicht: hij moet ervoor zorgen dat degene die het testament maakt dit ook uit vrije wil en onafhankelijk en bij zijn volle verstand doet. Hiervan moet hij 100% overtuigd zijn. U kunt naar de kantonrechter gaan. Die zal u, de notaris en andere getuigen horen en zijn conclusies trekken. Als dit testament nietig wordt verklaard, wordt hij beschouwd nooit te zijn opgesteld en vallen we terug op het voorlaatste testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 19-01-2016
In het testament staat:"Mijn echtgenoot is verplicht op verzoek van de verwachters zo spoedig mogelijk na mijn overlijden overeenkomstig de wettelijke voorschriften een beschrijving op te maken van het door hem verkregene."
Mijn vragen:
- wat zijn deze wettelijke voorschriften?
- welke wetsartikelen zijn van toepassing op deze wettelijke voorschriften?
- kan een legataris (kind) die tot bovenbedoelde beschrijving verzoekt, verplicht worden de kosten daartoe te betalen, of moeten deze door de erfgenaam (langstlevende ouder) worden betaald? Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste Bart,
Een boedelbeschrijving kan onderhands worden opgesteld of via een boedelnotaris. De boedelbeschrijving moet een volledige weergave zijn van de boedel en de waarde daarvan op het moment van overlijden. In een balans geeft u het geheel van crediteuren, vermogen en debiteuren weer. Aanvullende eisen worden gesteld bij aanvaarding onder voorbehoud van een boedelbeschrijving, het zogenaamde beneficiair aanvaarden van een erfenis. Omdat u ook over verwachters spreekt, lijkt het om een tweetrapstestament te gaan maar dat is niet duidelijk uit uw vraag. De rechtsartikelen vindt u in het wetboek van rechtsvordering art. 671-676.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 19-11-2015
Goedenavond
De testament executeur weigerd de contante erfenis mee te geven aan mijn zus die ik gevolmachtigd heb. Mag dit zo maar?
Alvast vriendelijk dank voor uw antwoord
Vr. Groet,
Ger. Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Ger,
Dat hangt af van de bevoegdheden die de executeur in het testament heeft gekregen. Sommigen hoeven alleen achteraf verantwoording af te leggen, anderen ook tussentijds. Als er nog schulden zijn, de executeur zelf nog moet worden betaald of als er nog erfbelasting moet worden afgedragen, ligt het voor de hand dat de executeur nog niets verdeelt. Als e.e.a. contant moet worden uitbetaald, moet daarvoor wel worden getekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart Bouwmeester, 25-09-2015
Mijn zus is in juli overleden. Er zijn 5 erfgenamen, 2 zussen, 1 broer, 1 vriendin en een petekind. In de boedel is een auto (2001) en een electrische fiets (2010). Bij de notaris kan elke erfgenaam een bod uitbrengen op deze zaken in gesloten envelop. De hoogste bieder krijgt genoemde zaken. Deelt degene die deze zaken toebedeeld heeft gekregen, stel een bedrag voor beide van € 1.500,00, weer mee over dit bedrag of wordt dit verdeeld over de 4 andere erfgenamen. Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Bart Bouwmeester,
Wat er gebeurt is dat de notaris probeert om de goederen om te zetten in geld en dat het geld na aftrek notariskosten vervolgens wordt verdeeld over alle erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolaine, 22-07-2015
Mijn bejaarde moeder heeft in testament bepaald dat bepaalde waardevolle goederen naar zoon gaan en bepaalde waardevolle goederen naar dochter. De rest van de inboedel zal 50/50 worden verdeeld. Dienen de waardevolle goederen, zoals in testament beschreven staan, ook nog getaxeerd te worden?
Alvast vriendelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-07-2015
Beste Marjolaine,
Men mag een eigen inschatting van de waarde maken en hoeft niet per se een taxateur in te schakelen. Als een kind wordt overbedeeld kan een onafhankelijke taxatie handig zijn om te bekijken of hierdoor de legitieme portie van de ander wordt aangetast. Bovendien zou de Belastingdienst de waarde graag willen weten (denk aan de erfbelasting). Als er een executeur is aangesteld, is een boedelbeschrijving verplicht, maar ook dan hoeft niet per se een taxateur ingeschakeld te worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gekiere Pol, 06-02-2015
Mijn vader is over 10 jaar gestorven en nu is mijn moeder onlangs gestorven, we zijn met vier kinderen en er is één iemand die geld geleend had aan de ouders in 2001 en tot nu maar een beetje heeft teruggegeven, nu is het geld van moeder geblokkeerd, mijn vraag is als het geld wordt gedeblokkeerd moeten alle vier de kinderen tekenen om dit geld vrij te doen krijgen? zo ja hoe lang kunnen wij dit geld daar op de bank laten staan? Wij zijn van plan dit te laten staan tot mijn broer alles heeft terug betaald, of zouden er volgens jullie een beter oplossing zijn? graag een antwoord a.u.b Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Gekiere Pol,
Als er meerdere erfgenamen zijn, is er toestemming van alle erfgenamen nodig plus een verklaring van erfrecht. De rekening kan vervolgens open blijven staan bij de bank als u dat met de bank zo afspreekt. De erfgenamen kunnen daarbij ook iemand machtigen die namens hen de rekening beheert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dieneke, 01-02-2015
Delen kinderen (nichtjes) ook mee( van overleden Zus) in de inboedel van onlangs overleden broer? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Dieneke,
Als er geen testament is, zijn de kinderen van de overleden zus samen haar plaatsvervangers bij de verdeling van de erfenis:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanette, 08-12-2014
Goedemorgen,

Heeft mijn zus, die al meer dan 10 jaar geen contact heeft met de familie(ruzie), recht op een deel van de inboedel (zoals bank, tafel, wasmachine e.d.) na het overlijden van mijn vader? Moeten wij dus contact met haar opnemen om door te geven dat zij bij de verdeling moet zijn? Mijn vader heeft een klein huisje met weinig spullen van waarde.
In afwachting van uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jeanette Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Jeanette,
Als uw zus niet is onterfd, is zij een wettelijke erfgenaam die recht heeft op een deel van de boedel. Als ze niet aanwezig is, kan ze nog een deel in geld eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nol Prinssen, 01-11-2014
Goedenavond,

Bij een nalatenschap zijn twee executeurs conform testament aangesteld, voor een deel is de nalatenschap afgewikkeld.Voor een deel is het onroerendgoed nog niet verkocht, wat nog enige tijd kan duren.

De nalatenschap kan dus nog niet geheel afgewikkeld worden.De executeurs willen echter ontheven worden van hun taak, vanwege het feit dat het wellicht nog enige jaren kan duren voordat alles is afgewikkeld.

Kunnen wij de verdeling in eigen hand nemen(4 erfgenamen),of zijn wij verplicht(wettelijk)de notaris als boedelnotaris de nalatenschap verder te laten afwikkelen?

Met vriendelijke groet,
Nol.Prinssen Reactie infoteur, 02-11-2014
Beste Nol Prinssen,
1. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een executeur zijn werkzaamheden beëindigt en de meest algemene reden is wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid. Als er een boedelbeschrijving is opgesteld, zal een boedelnotaris klaar zijn. Maar dat hangt ook af van wat er in het testament staat en wat de erfgenamen unaniem willen.
2. Bij de afwikkeling van een erfenis komt meer kijken dan de boedelverdeling. Als het testament u daartoe niet verplicht, hoeft u voor deze verdeling ook geen notaris in te schakelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet Ebisch, 07-10-2014
Hallo, onze moeder zit nu een jaar in een verzorgingshuis en vader is 29 jaar geleden overleden.

Thuis waren we met dertien kinderen waarvan zes meisjes en zeven jongens.
Een zus is overleden.

We gaan nu de boedel verdelen en mijn vraag is:

Mijn zus heeft zes kinderen en moeten we die ook vragen bij de boedelverdeling?
Ik dacht zelf van niet maar vraag het toch maar even.

Groet Piet Ebisch ( bewindvoerder )

Bedankt voor u moeite Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Piet Ebisch,
De kinderen van de overleden zus erven samen haar erfdeel. Om het handelbaar te houden kunnen zij bijvoorbeeld één persoon als hun vertegenwoordiger aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 04-05-2014
Goedemorgen,

Nu is mijn moeder naar een bejaardentehuis gegaan en daar blijft ze nu ook, o.a. voor dementie.
En mijn zus en zwager die contact hadden met mijn moeder hebben o.a. geregeld dat haar inboedel werd verwijderd door verkoop en andere broer en zus te geven.
Er is ook een wasmachine te koop die net 3 maanden oud is. en andere spulletjes voor kleine bedragen verkocht.
Niet alle kinderen van mijn moeder hebben contact met haar, zo ook ik dus niet.
Ik had al naar 1 van mijn zussen gebeld met de vraag waar de goederen heen zijn gegaan en dat was 2e hands zaken en 1 of meer broer en of zus.
Mijn zus vertelde mij dat het geld naar mijn moeder is gegaan, wat ik twijfel.
Nu is mijn vraag wat ken ik er aan doen of van zeggen, of kan het altijd ter sprake komen mocht mijn moeder overlijden?
Ik lees graag u reactie,

vr.gr. kees Reactie infoteur, 05-05-2014
Beste Kees,
Als dingen van waarde worden weggeven is dat een schenking en een schenking kan later terugkomen bij de verdeling van de erfenis. De vraag is of ze wel gemachtigd en bevoegd waren om te verkopen en weg te geven en wie nu de zaken van moeder beheert. Is men naar de kantonrechter geweest of wat?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 02-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.