Van wie krijg ik een erfenis?

Van wie krijg ik een erfenis? Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rechten? U kunt in feite van iedereen een erfenis krijgen. U kunt zelfs erven van Bill Gates als hij dat zo regelt. Iedereen kan u een deel van zijn vermogen nalaten, ook als u daar niet op rekent. Andersom kan ook. Terwijl u op een erfenis van uw ouders rekent, kunt u als kind door uw ouders worden onterfd en een ouder kan de erfenis ook opmaken. Of de erfenis komt onverwacht van een oom of neef. Hoe is de verdeling van een erfenis wettelijk geregeld en van wie krijg ik dan mogelijk een erfenis? Wat is daarbij het verschil tussen een erfgenaam en een legitimaris? Erven ook latrelaties van elkaar?

Wat is mijn erfrecht?


Successierecht, erfenis en wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling

De wet bepaalt in belangrijke mate wie iemands erfgenamen zijn, maar in veel gevallen kan de erfenis toch bij iemand anders terecht komen. Veel voorkomende redenen daarvoor zijn:
  • De erflater heeft een testament laten maken met een andere verdeling;
  • De erfgenamen die op papier in aanmerking zouden komen, leven niet meer;
  • U bent wel erfgenaam, maar bent niet bevoegd of onder een bewind gesteld;
  • U wilt de erfenis verwerpen.

Bloedverwanten zijn erfgenaam volgens het wettelijk erfrecht

Als er geen testament is opgesteld is de hoofdregel dat de meest verwante bloedverwanten erfgenaam zijn. Dus als er kinderen zijn, zijn de kinderen in de eerste plaats uw erfgenamen. Dat betekent niet dat uw kinderen ook direct aan de erfenis kunnen komen als er nog een langstlevende partner is. In dat geval zijn de kinderen samen met de langstlevende ouder nog steeds erfgenaam, maar zullen de kinderen op hun erfdeel moeten wachten op hun deel totdat ook de langstlevende partner is overleden. Er moet wel al belasting worden betaald.

Wat is een legitimaris in het erfrecht?

Als u wel een testament hebt opgesteld en een andere verdeling van de erfenis wilt, kunt u uw kinderen ook onterven. Maar dan nog zullen ze een deel erven bij inroeping van hun legitieme portie. Een kind is dan wettelijk gezien geen erfgenaam meer, maar een legitimaris.

Van wie krijg ik een erfenis?

Met een testament kunt u ook een deel van uw erfenis aan anderen nalaten. Bijvoorbeeld aan niet-bloedverwanten, iemand die goed voor u heeft gezorgd of bijvoorbeeld een goed doel. Zo kan van ver weg in de familie of een niet familielid een erfenis bij u terecht komen.

Een erfenis verwerpen

Als anderen die u voor u in de lijn van vererving staan een erfenis verwerpen, kan de erfenis ook bij u terecht komen. De verwerping van erfenis kan om allerlei redenen plaats vinden. Denk aan een langlopende ruzie of het feit dat de erfenis voornamelijk uit schulden bestaat. In dat geval schuift de erfenis door naar de volgende in lijn: wie als erfgenaam en erfgenamen? Als de erfenis negatief is, zult u de erfenis ook zeer waarschijnlijk verwerpen, waardoor uiteindelijk de nalatenschap zelfs kan toevallen aan de Staat der Nederlanden. Een notaris zal zijn speurtocht naar erfgenamen in de meeste gevallen doorzetten tot aan de zesde graad.

Erfgenamen zijn overleden of onbevoegd en onwaardig

Als de erfgenamen voor u inmiddels zijn overleden en er zijn geen plaatsvervangers, zoals hun kinderen of kleinkinderen, schuift een erfenis ook door naar de volgende. Verder vallen ook de onbevoegde erfgenamen af zoals de behandelend arts, de betrokken notaris of bijvoorbeeld degene die erflater het leven heeft ontnomen om zo te kunnen erven.

Kan ik erven als ex echtgenoot, lat relatie, ex echtgenote of ex partner?

In de tombola van een erfenis kan ook de ex erven van de erflater of een lat relatie. Dat kan als er een testament is opgesteld waarin de ex als begunstigde staat, maar ook als er een kind is. Als dit kind erft en vervolgens zelf kinderloos erft zonder een testament op te stellen, gaat de erfenis naar zijn nog levende ouder, de ex partner dus.

Erven van Bill Gates? Even langs de notaris in 2020

Tenzij u directe familie bent van Bill Gates, zult u zeer waarschijnlijk niet van hem erven, maar het maakt wel duidelijk dat een erfenis ook uit een onverwachte hoek kan komen. Wilt u dat voorkomen en wilt u zeker zijn dat uw nalatenschap terecht komt waar u dat wilt, dan zult u naar een notaris moeten gaan om een goed testament te laten opmaken. Uw bepalingen kunnen ook financieel voor de erfbelasting en successierechten een groot verschil maken.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam…
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs su…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…

Een erfenis kan men op verschillende manieren aanvaardenEen erfenis kan men op verschillende manieren aanvaardenWanneer iemand overlijdt dan blijven de nabestaanden achter. Er moeten dan besluiten genomen worden inzake de erfenis. H…
Sponsoring en financiële bijdrageSponsoring en financiële bijdrageSponsoring kan een welkome financiële bijdrage voor sportclubs betekenen. Succesvolle sponsoring biedt niet alleen de ve…

Reageer op het artikel "Van wie krijg ik een erfenis?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Hendrickx Constantin, 06-08-2020 17:31 #3
Mijn zoon is overleden, heeft geen kinderen. Kan ik erven van mijn zoon? Reactie infoteur, 08-08-2020
Beste Hendrickx Constantin,
Ja een ouder (en eventueel broers en zussen) erft in dat geval van een kind als er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr van der Valk, 30-07-2019 21:52 #2
Als je een erfenis wil verwerpen moet je dat dan al doen als de eerste ouder komt te overlijden of kan dat ook als de tweede ouder komt te overlijden? Reactie infoteur, 01-08-2019
Beste Mevr van der Valk,
Een erfenis verwerpt u zodra betrokkene is overleden, anders aanvaardt u namelijk de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr I. Kemming, 16-07-2019 11:41 #1
Ik ben van Duitse nationaliteit, was is Nederland getrouwd, heb daar 3 dochters (44 jaar, 42 jaar, 38 jaar), ben gescheiden in 1987 en heb sindsdien niet meer in Nederland gewoond.
Nu wil ik aan mijn kinderen een schenking doen van elk 100.000 Euro.
Ik begrijp dat zij daar, onder deze omstandigheden, in Nederland geen belasting over hoeven te doen.
Is dat correct?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste Mevr I. Kemming,
Het klopt dat uw kinderen in Nederland over uw schenkingen dan geen schenkingsbelasting hoeven te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis beneficiair aanvaarden
Reacties: 3
Schrijf mee!