Wat is een akte van verdeling?

Wat is een akte van verdeling? De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt het? De akte van verdeling regelt bij een echtscheiding in ieder geval de overdracht van de echtelijke woning. Bij een erfenis of nalatenschap kan deze verdelingsakte veel meer omvatten dan het onroerend goed alleen. Een akte van verdeling is niet hetzelfde als een echtscheidingsconvenant. Een akte van verdeling is noodzakelijk als er een woning moet worden verdeeld of als er aandelen uit een vennootschap worden overgedragen.

Wat is een akte van verdeling?

In een akte van verdeling wordt de verdeling gemarkeerd in het geval van een echtscheiding of erfenis. De akte van verdeling wordt bij een scheiding door ex-partners ondertekend en bij de notaris in bewaring gegeven. Bij het openvallen van een nalatenschap vindt ondertekening plaats door de erfgenamen. Met deze ondertekening bij de notaris wordt officieel vastgelegd wie wat krijgt.

Akte van verdeling en echtscheiding

Wanneer een huwelijk ten einde komt of het samenwonen wordt beëindigd, wordt het ook tijd om te bekijken hoe het gezamenlijk eigendom kan worden verdeeld. Als er geen gezamenlijke eigen woning is en de boedel alleen roerende zaken bevat, hoeft er geen akte van verdeling bij de notaris te worden opgesteld. Wel zal er nog een echtscheidingsconvenant moeten worden opgesteld, zeker als er kinderen zijn. Zodra er een gezamenlijke koopwoning is die moet worden verdeeld, is een akte van verdeling verplicht. Deze akte wordt door de notaris opgesteld en vervolgens ingeschreven in het Kadaster. Als jullie besluiten om de woning niet te verdelen en elkaar niet uit te kopen, maar gezamenlijk de woning willen verkopen, is er ook geen akte van verdeling nodig. Ook is deze akte niet verplicht als jullie beiden de woning houden. Beiden blijven dan voor de woning en de financiering daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk totdat de woning is verkocht.

Eigen woning? Dan is een echtscheidingsconvenant niet voldoende

Een echtscheidingsconvenant bevat vele afspraken, maar regelt juridisch niet de overdracht en levering aan de partner van het andere deel van de woning. De noodzaak tot overdracht kan zich voordoen voor als:
  • Jullie de woning samen hebben gekocht.
  • In gemeenschap van goederen waren getrouwd.
  • Er huwelijkse voorwaarden zijn die de woning tot gemeenschappelijk eigendom maken.

De notaris regelt dit voor u. Als er voor uitkoop moet worden betaald omdat er overwaarde is, wordt ook dit in de verdelingsakte vastgelegd. Met de conceptakte in de hand kunt u ook voor uw ex-partner een verklaring van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de hypotheekverstrekker aanvragen. Dit alles is niet nodig als jullie samen de woning verkopen of als er een geheel nieuwe hypotheek voor de woning wordt afgesloten.

Waarom akte van verdeling bij erfenis of nalatenschap?

De verdeling van een erfenis kan op vele punten onderhands worden geregeld, daarvoor hoeft u niet per se naar een notaris. Hooguit moet u er nog langs voor een verklaring van erfrecht. Toch is het heel goed denkbaar dat erfgenamen het liefst de verdeling ook bij de notaris laten vastleggen om problemen achter af te voorkomen. Het officiële document legt de verdeling vast en daarop kan dan niet meer worden teruggekomen. In een aantal gevallen is een akte van verdeling ook verplicht:
  • Als er wel onroerend goed wordt verdeeld. Onroerend goed wordt altijd via de notaris overgedragen als er meer dan één erfgenaam is.
  • Als er een minderjarige of een onder curatele gestelde erfgenaam is. Dit ter bescherming van het kind of de curandus.
  • Als er een langstlevende testament is. Dit is ter bescherming van de kinderen die een vordering op de langstlevende ouder hebben. Via de verdelingsakte wordt duidelijk hoe groot die vordering is en hoe die is samengesteld, zodat ook daar later geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Conclusie akte van verdeling via de notaris, verplicht of niet?

Zodra er onroerend goed in het spel is zal er bij een echtscheiding of erfenis in de meeste gevallen een akte van verdeling moeten worden opgesteld die de verdeling regelt. Bij een erfenis bestaat de plicht om de akte door een notaris te laten opstellen ook als er een minderjarig kind bij is betrokken, een erfgenaam onder curatele staat of als er sprake is van een langstlevende testament. Een akte van verdeling is vaak niet goedkoop. Bekijk dus vooraf de tarieven van meerdere notarissen voordat u een notariskantoor binnenloopt.
© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boedel erfenis verdelen - ruzieBoedel erfenis verdelen - ruzieHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gel…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Erfenis verwerpenErfenis verwerpenEen erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis benefi…

Wat is de BIC code?Veelal wordt er bij (internationale) betalingsoverdrachten en andere bankzaken naast het IBAN-nummer gevraagd naar de zo…
Standaardbrief claimen vergoeding bij vertraging vluchtStandaardbrief claimen vergoeding bij vertraging vluchtHeb je een vlucht gemaakt en bedroeg je vertraging meer dan drie uur? Je kunt dan mogelijk aanspraak maken op een fikse…
Reacties

Ria, 03-12-2020
Het huis heb ik in 2011 gekocht en staat op mijn naam. In 2016 getrouwd in gemeenschap van goederen (dom dom). Nu recent gescheiden en in het convenant vastgelegd dat mijn ex afziet van huis en hypotheek. Volgend overheid.nl staat het huis nog steeds op mijn naam. Nu wel of niet een akte van verdeling nodig? Het is een beetje vaag. Reactie infoteur, 06-12-2020
Beste Ria,
Als in het convenant zwart op wit (met handtekeningen, plaats en datum) staat dat de woning uw woning blijft is er niet per se een akte van verdeling nodig. Er is immers geen overdracht. Maar de bank kan wel om een akte vragen om uw ex te kunnen ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekakte (voor zo ver daarvan sprake was). Overleg dus ook met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 04-03-2020
Net als bij de aankoop van je woning wordt met een akte van verdeling ook een notariële akte opgemaakt, waarbij de notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld. Wat zijn dit precies voor voorschriften? Reactie infoteur, 08-03-2020
Beste Nathalie,
Een notaris moet bijvoorbeeld standaard de identiteit van personen nagaan en bij het Kadaster controleren van wie de woning is.De notaris zal ook een kopie van de koopakte vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 22-03-2019
Beste, mijn partner en ik wonen op dit moment nog apart maar hebben de goedkeuring van de bank om samen een hypotheek te nemen zodat we het huis kunnen kopen wat nu nog eigendom van haar en haar ex-partner is.
Voordat we dus de hypotheekakte kunnen laten opmaken, zal dus eerst het huis verdeeld moeten worden d.m.v. een akte van verdeling.
Maar de hypotheek komt op beider naam te staan en zijn dan ook vanzelfsprekend allebei hoofdelijk aansprakelijk.
We zijn ook van plan om op termijn onder huwelijkse voorwaarden te gaan trouwen.
Wat zijn nu de stappen die genomen dienen te worden en in welke volgorde?

Bedankt alvast voor uw reactie Reactie infoteur, 31-01-2020
Beste Ton,
In de akte van verdeling komt de verdeling van het eigendom van de woning en de erop rustende oude hypotheek. Bovendien wilt u (vooraf) zeker zijn dat de ex zijn deel wil verkopen, tegen welke prijs en wat er met zijn hypotheekdeel gaat gebeuren. Vervolgens is duidelijk hoeveel hypotheek er nodig is hoeveel hypotheek er in totaal nodig is om het geheel rond te maken.
Complicerend kan zijn wanneer er verschillende banken in het spel zijn. Fiscaal moet er ook naar de aftrekbaarheid van de hypotheekrente worden gekeken. Voorts, komt er een nieuwe hypotheek op beide namen die ook de helft van de oude vervangt, of komt er een aanvullende hypotheek om de deal rond te maken? Wordt uw partner dan voor 3/4 eigenaar van de woning of voor de helft?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. van de Baan, 06-11-2016
Mijn ex-man en ik hebben bij de scheiding een akte van verdeling laten opstellen.
Daarbij zijn we overeengekomen dat mijn man in het huis kon blijven wonen, maar als de woning verkocht zou worden, ik de helft van de opbrengst, minus de nog resteerde hypotheek die mijn ex-man heeft betaald, van de opbrengst na verkoop zou krijgen.
Mijn man heeft tot zijn dood in het huis gewoond en is nu 5 mnd geleden overleden.
Hij heeft 2 zonen, erfgenamen uit een vroeger huwelijk en die hebben nu, nadat bleek dat ik als belanghebbende nog een vordering heb, eerst het huis te koop gezet, maar nadat zij op de hoogte waren gebracht van de akte van verdeling, hebben zij de koop weer ingetrokken.
Hoe kan ik mijn recht nu halen?
Ik had de woning gekocht en mijn geld er in geïnvesteerd. Mijn ex-man kwam pas later bij mij wonen.
De akte is van 1999. Die zou pas niet meer gelden bij mijn overlijden.
Ik ben nu 73 jaar en zou nog graag een wat zorgelozer dag willen hebben van de opbrengst van het huis.
Kunnen de erven gewoon blijven wachten tot ik overlijd? Of kan ik zelf stappen ondernemen?
Welk recht heeft nu een akte van verdeling als hij toch niet uitgevoerd kan worden?

Graag uw reactie aub
Mer vriendelijke groet
S. van de Baan Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste S. van de Baan,
De akte van verdeling geldt nog steeds en uw bent nog steeds mede-eigenaar van de woning. In de akte is afgesproken dat uw man in de woning mocht wonen en dit recht gaat niet automatisch over op anderen. Als de erfgenamen niet aan een verkoop meewerken, kunt u een kort geding aanspannen en de woning te gelde maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolijn Du Jour, 22-06-2016
Geachte dames, heren,
Uw site is een bron van kennis voor mij. Ik kon zo gauw echter niet het antwoord vinden op de volgende vraag: In de aanhef van een akte van scheiding en deling staat het woord 'Overschrijving' met een datum van een dag na het passeren van de akte. Zou u me a.u.b. de betekenis van dit woord in dit verband kunnen uitleggen, of me willen verwijzen naar de plaats, waar ik dit gegeven kan vinden? Bij voorbaat dank ik u voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Marjolijn du Jour Reactie infoteur, 05-07-2020
Geachte Marjolijn Du Jour,
Ik zou de context moeten zien, maar gaat het misschien om de overschrijving op iemands naam van onroerend goed?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.