Echtgenoot onterven kan met testament

Echtgenoot onterven kan met testament Met een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2022 onterven. U kunt met de juiste clausule in uw testament ervoor zorgen dat u geen erfenis nalaat aan uw echtgenoot of echtgenote. Dit testament laat u opstellen bij de notaris. Zo maakt u duidelijk wie wel en wie niet uw nalatenschap erven. Ook het onterven van uw kinderen kunt u regelen met een testament. De echtgenoot of partner houden bepaalde wettelijke rechten en kinderen kunnen dan aanspraak maken op de legitieme portie. Hoe zit dat?

Onterving van echtgenoot of echtgenote, kan dat wel?


Een testament opstellen om uw nalatenschap te regelen

Wees niet bang om een testament op te stellen. Voor een paar honderd euro kunt u namelijk bij de notaris uw nalatenschap en erfenis regelen en een testament laten opmaken. U hoeft ook niet terughoudend te zijn want het is uw erfenis waar we over spreken en u bepaalt dus wat daarmee volgens u moet gebeuren. Regel dus vooraf met een testament naar wie uw nalatenschap gaat. De notaris is niet alleen uw klankbord, hij of zij geeft u advies en verzorgt het opstellen en de registratie van het testament in het testamentenregister.

Bevoorrechte positie echtgenoot en kinderen bij verdeling van de erfenis: wettelijke rechten

De echtgenoot, echtgenote of partner hebben in het erfrecht een bijzondere positie, zowel financieel als qua rechten:
  • Zij kunnen bij uw overlijden het vruchtgebruik van het huis en de inboedel opeisen, anderen kunnen dat niet.
  • Ze hebben een grote vrijstelling van erfbelasting.
  • Zonder testament krijgen de kinderen weliswaar een vordering op de langstlevende ouder, maar die is niet direct opeisbaar om zo de langstlevende te beschermen. Afgezien van de erfbelasting over dit erfdeel heeft de langstlevende ouder hier dus weinig last van.
  • Ook de kinderen hebben een bevoorrechte positie bij erfenis en nalatenschap. Zo kan een kind wel worden onterfd maar houdt ook dan recht op een legitieme portie.

Onterven van de echtgenoot kan wel degelijk

Geen enkele erflater kiest zonder reden voor het onterven van een erfgenaam, maar soms onterven toch de beste oplossing. U
kunt zich bijvoorbeeld uitermate slecht behandeld voelen of van mening zijn dat betrokkene niet goed met uw vermogen zal
omgaan. Dat kunt u zelfs vinden van uw echtgenoot en kinderen. Beiden houden ze, zoals aangeven, bepaalde rechten, maar
voor het overige kunt u per testament anders bepalen.

De considerans geeft uitleg

Niemand vindt een onterving prettig en als slechts één kind wordt onterfd is dat vaak reden voor een langlopende ruzie. Wat u kunt doen is gebruik maken van de considerans. Daarin motiveert u uw keuzes in het testament. U kunt daarin aangeven dat iemand iets extra krijgt, omdat hij of zij zo goed voor u heeft gezorgd. Of juist het omgekeerde, dat iemand niets of minder krijgt, omdat hij u nooit heeft bezocht en zich nooit om u heeft bekommerd. Ik zou zeggen, zoek een goede notaris en regel uw nalatenschap zelf nu dat nog kan. Dan weet u zeker dat de verdeling van de nalatenschap plaats vindt zoals u dat voor ogen had. U kunt ook een executeur testamentair aanwijzen die voor u de uitvoering verzorgt. Vooraf duidelijkheid hierover, voorkomt onduidelijkheid en ruzie achteraf.

Een kind onterven, hoe doe ik dat en wat zijn de regels in 2022?

Kinderen onterven doet u ook met een testament. Een kind of kinderen die zijn onterfd kunnen altijd een beroep doen op hun legitieme portie. Let op de details bij het onterven. Een kind onterven zonder testament of notaris, kan dat ook? Ja dat kan, als u het goed aanpakt.

Lees verder

© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?Een kind onterven of uw kinderen onterven, doet u dat met een testament of kan dit ook zonder een notaris? Via de onterv…
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een te…
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide oudersOnterven van vader, moeder, broer, zus of beide oudersHoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u ook zelf een…

Vrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOWVrijwillig extra pensioen opbouwen als aanvulling op uw AOWAls u eerder wilt stoppen met werken, dan is in de meeste gevallen het opbouwen van een extra pensioen nodig. Zorg zelf…
Goud en gouden sieraden verkopenGoud en gouden sieraden verkopenCash geld krijgen voor gouden sieraden is eenvoudig, er is niets moeilijks aan en dat maakt goud interessant. Maar wat i…
Reacties

De Jager, 04-08-2020
Tijdens haar scheidingsproces vertraagd door Corona, is de man van mijn moeder net overleden. Hij heeft haar onterfd, ze was al elders woonachtig en krijgt geen pensioen want pas getrouwd na pensionering man. Ze is 76jr, financieel en verzorgings behoevend, ontvangt nu alleen nog AOW. Per direct kan dure huur niet meer betaald worden. Groot vermogen en hypotheekvrij huis gaat nu naar kinderen (700k). Kan ze wellicht wel aanspraak maken als echtgenoot op art 30, vruchtgebruik overige goederen nu ze onterfd is? Scheiding is minder dan jaar geleden gestart. Stukje financiële bijdrage zou al groot verschil maken. Reactie infoteur, 05-08-2020
Beste De Jager,
De erfgenamen zijn verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik. Uw moeder woonde elders, was bij zijn overlijden niet van (tafel en bed) gescheiden en is zorgbehoevend. Uw moeder moet dus wel om deze medewerking vragen. Wil uw moeder in haar huidige woning blijven dan kan ze wellicht dit voorrecht inwisselen voor een financiële compensatie.

Pontzeele Dirk, 16-06-2019
Mijn vrouw wil een testament laten op maken. het geld van haar zal naar mijn zoon gaan. wat gebeurt er met ons huis? Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Pontzeele Dirk,
Wat er bij overlijden van uw vrouw met de woning gebeurt, hangt ervan af. Belangrijk is wat er over de woning in het testament komt te staan en van wie de woning is. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de helft van alles al van u en komt dat deel niet in de erfenis. Als u toch volledig kunt worden onterfd en als het noodzakelijk is voor uw verzorging, kunt u de echtelijke woning en meubels gedurende zes maanden na het overlijden via het wettelijk recht op vruchtgebruik gebruiken. Als meerdere personen een woning bezitten, kan deze niet worden verkocht zonder beider instemming.

Jan Verkerk, 15-10-2017
Vraag ik ben de enige erfgenaam en testementair van mijn buurvrouw. Zij heeft geen familie meer. Er is een testament gemaakt bij de notaris.
De vraag is nu, stel dat ik eerder overlijd en er wordt niks veranderd aan het nu bestaande testament waarin staat dat ik haar enige erfgenaam ben komen mijn kinderen dan daar voor in aanmerking of mijn vrouw (wij leven gescheiden van elkaar maar zijn nog wel officieel getrouwd met elkaar ook geen tafel en bed scheiding). Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Jan Verkerk,
Als u erfgenaam bent bent en eerder komt te overlijden, dan zijn uw kinderen uw plaatsvervullers voor de erfenis van de buurvrouw. Tenminste, als de buurvrouw niet bepaalt dat bij uw vooroverlijden de erfenis naar een ander moet gaan.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 28-07-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.