Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoord over de begroting 2013 van een meerderheid van de Tweede Kamer van 26 april 2012 en 16 mei 2012. Zie hier de tarieven van de loonbelasting, box 1, de belangrijkste wijzigingen, de aftrekposten, de belasting, loonheffingskortingen en heffingskortingen 2013. Mogelijk kon de formatie na de verkiezingen van 12 september 2012 nog iets veranderen aan de tarieven inkomstenbelasting 2013, maar dat is niet gebeurd. Let ook op de vrijstellingen bij groen beleggen en de verandering van de belasting door aanpassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2014. Kortom, hoeveel belasting moet u betalen in 2012, 2013 en 2014? Zie ook de commissie Van Dijkhuizen en de gevolgen voor de kinderopvangtoeslag 2013 -2017.

Belastingschijven, schijventarieven en belastingtarieven inkomstenbelasting 2013

De Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 zijn bekend. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op het Kunduz akkoord van 26 april 2012. De plannen zijn geaccordeerd door de Eerste en Tweede kamer. Zo weten we alles over de tarieven inkomstenbelasting 2013 inclusief premies ten opzichte van 2012:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2012 jonger dan 65 jaar:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.94533,1%
€ 18.945€ 33.86341,95%
€ 33.863€ 56.49142%
€ 56.491-52%

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2013 jonger dan 65 jaar en een maand:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 19.64537%
€ 19.645€ 33.36342%
€ 33.363€ 55.99142%
€ 55.991-52%

De eerste schijf bestaat voor 31,15% uit premies volksverzekeringen. De tarieven van de eerste en tweede schijf zijn verhoogd met 3,9 procentpunt respectievelijk 0,05 procentpunt ten opzichte van 2012. Dit is het effect van de Wet uniformering loonbegrip, Wet ULB: de fiscale bijtelling van de door de werkgever aan de werknemer betaalde vergoeding voor de Zvw-bijdrage vervalt vanaf 1 januari 2013 en wordt een werkgeversheffing. Het belastingtarief gaat omhoog ter compensatie van deze lastenverlichting. Een werkgever betaalt vanaf 2013 de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet direct aan het Zorgverzekeringsfonds: teruggave te veel ingehouden bijdrage Zvw, 2013.

Toelichting belastingschijven inkomstenbelasting 2013 jonger dan 65 jaar en een maand

De eerste belastingschijf is iets verlengd, maar de andere schijven zijn verkort. Er is namelijk besloten om de tabelcorrectiefactor niet op de belastingschijven toe te passen in 2013. Geen inflatiecorrectie betekent dat als u meer salaris ontvangt in 2013, u eerder in een hogere belastingschijf terecht komt en dus meer belasting gaat betalen.

Tarieven belastingdienst inkomstenbelasting 2013, 65 jaar plus een maand en ouder

De tarieven van de eerste en tweede schijf zijn verhoogd ten opzichte van 2012 en dat werkt door naar latere jaren zoals 2014 en 2015. De Bos belasting, ook wel houdbaarheidsbijdrage 2014 en 2015 voor 65 jaar plus twee tot drie maanden en ouder, leidt tot verschillen in de belastingschijven en schalen voor wie in 1948, 1947, 1946 of daarvoor is geboren:

Belastingschijven 2013, belastingtarief, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, in 1948 en AOW gerechtigd:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, geboren in en na 1948
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.363 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

Belastingschijven 2013, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, in 1946 en voor december 1947:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren in 1946
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.363 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

Belastingschijven 2013, belastingtarief, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, eerder dan 1946:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren voor 1946
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.64519,1%
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.555 24,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.555 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

De veranderingen in belastingschijven 1 en 2 komen ook hier door de Wet ULB als sprake is van loon of AOW. Er komt geen uniform pensioen loonbegrip, omdat dat juist tot meer administratieve lasten zou leiden. Voor loon uit vroegere arbeid geldt in 2013 een afwijkende heffingsgrondslag. Verder betekent de Wet ULB dat bij er bij pensioenen en lijfrente-uitkeringen niets verandert, omdat dan wel een bijdrage wordt geheven, maar er geen verplichte vergoeding is. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over de AOW wordt verlaagd. Het belastingtarief in de vierde schijf blijft 52%. Vanaf 2014 is de hypotheekrenteaftrek maximaal mogelijk tegen het lagere tarief van 51,5%.

Heffingskortingen 2013, inkomstenbelasting en loonheffing

Wat de heffingskortingen zijn wijzigingen aangekondigd voor de doorwerkbonus en de investeringen in maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal. De doorwerkbonus 2013 verdwijnt grotendeels en het voordeel voor 62 jaar en ouder wordt in veel gevallen afgeschaft. De heffingskorting voor een investering in maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal wordt in 2013 afgeschaft. De enige uitzondering hierop is groen beleggen. Die heffingskorting wordt op 0,7% gehouden. Verder wordt circa 190 miljoen euro van de extra btw opbrengst teruggesluisd via een verhoging van de ouderenkorting en is er een nieuwe ouderenkorting voor wie een inkomen heeft hoger dan € 35.450. Verder betalen zij die in 2013 met AOW gaan een maand langer AOW-premie, omdat de AOW datum een maand verschuift. Voor het overige veranderen de heffingskortingen 2013 niet:

De heffingskortingen 2013 voor 65 jaar plus een maand en ouder

HeffingskortingenStand 2013
Algemene heffingskorting1.034 euro, was 934 euro
Arbeidskorting (maximum) maximaal 890 euro, was 740 euro
Alleenstaande-ouderkortingmaximaal 1.172 euro
Ouderenkorting1.032 euro maximaal, was 762 euro
Alleenstaande ouderenkorting490 euro
Ouderenkorting boven inkomensgrens € 35.450150 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum1.102 euro
Durfkapitaal en cultuur0%
Maatschappelijke beleggingen0%
Groen beleggen0,7%

Opvallend zijn bovenstaand de verhogingen van de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De werkbonus is voor 65 plus vervallen. Bovendien komt er met ingang van 2013 een extra ouderenkorting van 150 euro voor inkomens hoger dan € 35.450 die door deze inkomensgrens in 2012 nog niets ontvingen. Als uw verzamelinkomen per persoon al hoger is dan € 35.450, dan hebt u beiden recht op een ouderkorting van € 150.

De heffingskortingen, loonheffingskortingen, 2013 voor wie jonger is dan 65 jaar en een maand

LoonheffingskortingenBelastingjaar 2013
Algemene heffingskorting2.001 euro, was 2.033 euro
Arbeidskorting (maximaal)1.723 euro, was 1.611 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis1.024 euro, onveranderd
Werkbonusmaximaal 1.100 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum2.133 euro, onveranderd
Alleenstaande-ouderkorting jonger dan 65947 euro, onveranderd
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.319 euro, onveranderd
Jonggehandicaptenkorting 708 euro, onveranderd
Durfkapitaal en cultuur0%
Maatschappelijke beleggingen0%
Groen beleggen0,7%
Ouderschapsverlofkorting 4.24 euro per uur

Verhoging btw tarief naar 21% per oktober 2012

Dat neemt niet weg dat er andere maatregelen zijn die u in uw portemonnee zult voelen zoals de verhoging van het hoge btw tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Deze maatregel is al in 2012 ingevoerd, maar werkt natuurlijk ook in 2013 door. Denk ook aan de beperking van de hypotheekrenteaftrek als u in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit of uw hypotheek verhoogt. De extra kosten voor de kinderopvang en de extra kosten voor de zorg. Het is vooral van uw persoonlijke situatie afhankelijk of u en in welke mate u van dergelijke maatregelen en van de belastingdienst extra last hebt. Zo worden de accijnzen op bier met 10 procent verhoogd, op wijn en tussenproducten met 15 procent en op sterke drank met 6 procent.

Aftrekposten box 1 inkomstenbelasting 2013

De belangrijkste wijziging voor de aftrekposten in box 1 zijn:
 • De aftrek van de hypotheekrente wordt beperkt voor nieuwe hypotheken;
 • De onbelaste reiskostenvergoeding vervalt in 2013;
 • Bij de ziektekosten geldt dat u te maken krijgt met een verhoogd eigen risico van 350 euro. Dit risico is niet aftrekbaar;
 • De bijtelling voor de auto van de zaak en leaseauto wordt verhoogd.

Commissie Van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen heeft nu een interim rapport neergelegd. De nieuwe belastingtarieven zouden als alles wordt overgenomen niet eerder dan in 2014 in kunnen gaan. In 2013 volgt het eindrapport. De voornaamste voorstellen van de commissie:
 • Twee belastingtarieven vervangen de huidige tarieven in de inkomstenbelasting: 37% en 49%. Het toptarief van 49% start bij een inkomen €62.500;
 • Minder fiscale regelingen: geen ouderschapsverlof en andere verlof;
 • Btw omhoog: 8% en 23% in plaats van 6% en 21%;
 • Arbeidskorting omhoog evenals de algemene heffingskorting;
 • Hypotheekrenteaftrek alsof men aflost. Minder hypotheekrenteaftrek dus zonder de verplichting om ook daadwerkelijk af te lossen. Dit nieuwe systeem zou moeten gelden voor bestaande en nieuwe hypotheken;
 • Hypotheekrenteaftrek tegen 37% belastingtarief;
 • Afschaffen overdrachtsbelasting;
 • Fiscalisering van de AOW;
 • Ook de rente op restschuld fiscaal aftrekbaar, maar gedurende maximaal twaalf jaar;
 • Lage belastingtarief 65 plus vervalt;
 • Starters- en zelfstandigenaftrek ondernemers vervallen;
 • Fiscale aftrek monumenten volledig omzetten in subsidie;
 • Fiscale aftrek giften en alimentatie vervallen.

Kinderopvangtoeslag 2013 omlaag

Er zullen nog allerlei doorwerkingen zijn voor de toeslagen. Zo gaat de kinderopvangtoeslag in 2013 verder omlaag: kinderopvangtoeslag 2012 omlaag, ook in 2013.

Verhoging belasting inkomstenbelasting 2014 zonder verhoging van de tarieven

Na de eerdere belofte dat de belasting op inkomen, de tarieven inkomstenbelasting 2014, omlaag zouden gaan, gaat dit na het openbreken van het regeerakkoord 12 november 2012 niet door. De oplossing wordt gezocht in een verhoging van de algemene heffingskorting en een verlaging van de arbeidskorting voor hogere inkomens. Bovendien is de derde belastingschijf wat verlengd. Ten opzichte van het regeerakkoord is dit voor de hogere inkomens een verslechtering, maar daar krijgen zij het niet doorgaan van de inkomensafhankelijke zorgpremie voor terug.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2019Algemene heffingskorting 2019De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al i…
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…

BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%De btw op nieuwbouw bedraagt 21 procent in 2023. Sommige activiteiten in de bouw, zoals de schilder, kunnen onder het la…
Hoogte van WW aan een maximum gebondenHoogte van WW aan een maximum gebondenDe hoogte van de WW is aan een maximum gebonden. Mensen die een hoog inkomen hebben, denken nog al eens dat als ze in de…
Reacties

Dennis Fopma, 21-11-2014
Goedemiddag,
Ik moet over het jaar 2013: 5636 euro terug betalen maar over het jaar 2012 was dat 1200 euro.
Zelfde verdiend in beide Jaren. kan dit verklaard worden waarom er van het jaar 2013 5x zoveel betaald moet worden? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Dennis Fopma,
Bij een gelijkblijvend inkomen en dezelfde aftrekposten is dit grote verschil niet te verklaren. Het tarief in de eerste schijf is omhoog gegaan naar 37% (verklaard een deel, was 33,1%) en de aftrekpost levensonderhoud kind is nog toegestaan voor een kind tot 21 jaar (was 30 jaar, dat kan wel aantikken). Anderzijds, als 2013 correct is berekend, zou ook 2012 wel eens onjuist kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Te N., 13-10-2014
Mijn vrouw kreeg deze week als nog van de belastingdienst de opdracht om aangifte over 2013 te doen. Ze had in 2013 het gehele jaar WW (6 uur per week) en een baan van 12 uur per week.
Nu moet ze ~920 euro terug betalen. Als ik in de witte maandtabel kijk dan klopt vlg mij de ingehouden loonheffing per maand wel ( 11,33 euro bij een loon van 511 euro.) wordt er dan te weinig ingehouden?. Ik kan de oorzaak niet vinden, verder niets geen aftrekposten of iets dergelijks.Totaal inkomsten (ww+baan) 9748 euro; inkomstenbelasting 570 euro; premie 3606 euro; heffingskorting 2229 euro dus verschuldigd 1377 euro; reeds ingehouden 450 euro dus 927 te betalen. Reactie infoteur, 14-10-2014
Beste A. Te N.,
37% belasting en premies over 9748=3606. Dit minus 2229 en 450 is 927 euro. De loonheffing die u noemt is te laag omdat er ook ander inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H: P., 27-08-2014
Ik ben een Belg die in België woont en in Nederland werkt. Ook ik gebruik een programma van de Nederlandse belastingdienst om mijn aangifte te doen.

Ik kom echter tegenstrijdige belastingschijven tegen op internet. Als ik op Wikipedia kijk vind ik veel lagere tarieven dan de hierboven beschreven tarieven:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingschijf

Deze lage tarieven worden ook door het belastingprogramma aangegeven als ik mijn berekening over 2013 doe.
Wat is nu correct of zie ik iets over het hoofd?

Alvast bedankt.
H. P. Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste H.P.
U kunt gewoon de getallen uit bovenstaand artikel gebruiken, u moet immers ook premies betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rom, 20-06-2014
Ik ben sinds 31-10-2012 gepensioneerd. Ik ben getrouwd, mijn vrouw werkt nog. Ik heb een redelijk ABP pensioen en krijg een AOW-uitkering. Over het pensioen betaal ik uiteraard de gepaste belasting. Verder geen inkomen. Wat schetst mijn verbazing dat ik over 2013 plotseling ruim 2000 euro belasting extra moet betalen. Wat is hier aan de hand? Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Rom,
Ik vermoed dat zowel het ABP als de SVB met de algemene heffingskorting hebben gerekend, terwijl u op één keer recht hebt. Verder is het tarief in de eerste schijf omhoog gegaan. Bekijkt u vooral ook of u alle heffingskortingen krijgt waarop u als gepensioneerde recht hebt en of er geen aftrekposten zijn vergeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 04-05-2014
Bedankt voor de snelle reactie. Het is denk ik toch anders. Abp en svb houden in tabel 46 of later en ik word aangeslagen op jonger dan 65 plus een maand. Ben op 3 jan jarig. Dan geldt dat toch niet voor het hele jaar? En dan zijn er toch honderdduizenden gepensioneerden gedupeerd? Vast bedankt. Reactie infoteur, 05-05-2014
Beste Lydia,
Dan bent u vanaf februari AOW-gerechtigd en gelden vanaf die datum de lagere belastingtarieven. De verhouding zal ongeveer 1/12 (normaal tarief) en 11/12 (lagere tarieven) zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 03-05-2014
Ben 3 jan 2013 65 jaar geworden. Heb een nabestaandenpensioen van abp en aanvullende aow voor partner zonder inkomen. Moet over 2013 4400 euro bijbetalen. Zie dat de belasting voor de loonheffing de witte tabel heeft gehanteerd. Die is toch voor werkende mensen? Abp en svb houden in volgens de groene tabel. Zo'n hoog verschil, dat kan toch niet? Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Lydia,
Voor u geldt de groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrenteuitkeringen. U kunt het beste direct (binnen zes weken) bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 29-04-2014
Door een eenmalige verhuisvergoeding in 2013 val ik dit jaar in het bijzondere tarief van 52%.
Normaal gesproken zou dit 42% moeten zijn(zonder extra verhuisvergoeding). Dit jaar wordt er op mijn vakantiegeld en 13e maand dus 52% bijzonder tarief toegepast. Kan ik dit aan laten passen? Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Marianne,
Dit wordt weer rechtgetrokken bij uw belasting aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 18-04-2014
Op uw site staat voor de eerste belastingschijf tot € 19.645, een belasting van 37%. Ik ben 62 jaar. In een reactie zie ik een belasting van 5,85% voor de 1e schijf. Ik woon in het buitenland en ben belastingplichtig maar NIET premieplichtig voor volksverzekeringen en Zvw. Ik moet namelijk over mijn eenmalige uitkering van lijfrente (lager dan € 19.645) belasting betalen in Nederland. Wat is nu de belasting 37% of 5,85%? Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Wilfred,
In de eerste belastingschijf bestaan de tarieven inkomstenbelasting voor een deel uit belastingen en een deel uit premies (31,15%, jonger dan 65 plus). Daarboven zijn het alleen nog belastingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 13-03-2014
Ik heb zojuist mijn belastingaangifte gegaan voor 2013 en mag ineens bijna 300 euro terugbetalen terwijl ik de afgelopen jaren altijd geld terugkreeg. Kan dit komen door de verhoging van de 1e schijf? Dan 1,95% naar 5,85%? Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Dennis,
Dat kan door de verhoging van het tarief in de eerste schijf, maar de heffingskortingen zijn ook wat verhoogd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 06-03-2014
Ik ben in de ziektewet en het uwv betaald bruto meer uit naar mijn werkgever dan dat ik bruto ontvang Dus de jaaropgave 2013
is dan aan brutoloon ook lager berekend waardoor ik volgens de werkgeversopgave niet boven 8400 euro uitkom, en dus ook minder korting ontvang, mijn vraag is dan ook mag ik dan dit zelf corrigeren bij de opgave en het werkelijk door het uwv bruto uitbetaald bedrag van 9088 euro aangeven? want dan krijg ik volgens de tabel meer arbeidskorting de nu 305 euro Reactie infoteur, 26-07-2015
Beste Marcel,
De jaaropgave die de werkgever u stuurt is de jaaropgave voor uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u beter niet veranderen, omdat ook de Belastingdienst van deze jaaropgave uitgaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulus, 11-02-2014
Uit mijn zojuist ontvangen jaaroverzicht van het Ministerie blijkt dat mijn bruto inkomen over 2013 50.610,00 bedraagt terwijl mijn jaaropgave over 2012 58.159,00 bedroeg. Ik begrijp nu dat dit iets te maken heeft met de werkgeversbijdrage zvw. Gaat dit mijn hypotheekrente aftrek niet beïnvloeden omdat een lager bruto-inkomsten immers ook een lagere hypotheekrente aftrekpost met zich mee brengt of is hiermee rekening gehouden omdat er in mijn netto inkomsten hoegenaamd niets veranderd is. Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Paulus,
Het lagere inkomen kan wel degelijk gevolgen hebben voor uw aftrekposten doordat een deel van de aftrek tegen een lager belastingtarief zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Dreves, 14-01-2014
Geachte medewerkers,

Mijn pensioenuitkering is in vergelijking met 2012 nauwelijks verhoogd, doch door het vervallen van het lage belastingtarief voor 65 plussers gaat de inkomstenbelasting van 1,95% naar 19,1%,is dit een juiste constatering?
Mijn vouw heeft enkel AOW dus geen inhouding loonheffing, kan ik de ouderenkorting van 1.032,00 nu 2 keer aftrekken?
De fiscus zegt n.l. als het fiscale inkomen van jezelf en je fiscale partner lager is dan 35.450,00 dan krijg je allebei de ouderenkorting van 1.032,00
Graag uw antwoorden bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 15-01-2014
Geachte A. Dreves,
1. In 2013 is het belastingtarief in de laagste schijf voor 65 plus gestegen van 15,1 procent naar 19,1%. Het lage tarief is niet afgeschaft. Overigens zijn dit belastingen en premies samen en duidt de 1,95% waar u op wijst op een bepaalde premie.
2. De ouderenkorting geldt per persoon. Wie van beiden een hoger verzamelinkomen heeft dan € 35.450 heeft slechts recht op 150 euro, anders € 1.032.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Roeleveld, 07-01-2014
Gedurende 2008-mid 2012 werkte ik in het midden oosten en was in die periode niet belasting plichtig in Nederland. In 2010 kreeg ik een "award" van aandelen; de omvang van deze award is beging 2013 vastgesteld op basis van de relatieve prestatie van bedrijf waar de betreffende aandelen van zijn. Dit resulteerde in inkomsten in 2013 in de vorm van een aandelen pakket. Ik ben geadviseerd dat ik geen IB hoef te betalen over deze inkomsten, omdat deze inkomsten "verdiend" zijn in 2010, toen ik dus niet belasting plichtig was in Nederland. Is dit advies juist?
Bij voorbaat dank voor Uw antwoord. Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Jos Roeleveld,
Als u de award in 2010 kreeg en toen niet in Nederland belastingplichtig was, betaalt u hierover geen inkomstenbelasting in box 1 in Nederland, maar komt dit vermogen wel terecht in box 3 (1,2% vermogensrendementsheffing).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 17-11-2013
Hallo,

Ik heb even een vraag. Mijn man heeft vorig jaar in 2012 verschillende banen gehad en heb aangifte gedaan met alle juiste gegevens erbij. Nu kregen wij een brief dat zijn verzamel inkomen stukken hoger bleek te zijn dan was opgegeven. Dus moeten we alsnog meer belasting over dat jaar terug betalen dan? Want ik zag in de 2e en 3e schijf dat het beide 42% is, maar dat de inkomens wel een stuk verschillen. Hoe weten wij hoeveel we meer moeten betalen? Het is een verschil van 13.000 euro in verzamel inkomen. Reactie infoteur, 18-11-2013
Hallo Annelies,
U betaalt inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen. Dat wil zeggen na de aftrek van uw aftrekposten. Per schijf geldt er een tarief en bij een inkomen van € 19.645 tot € 55.991 is dat 42%. Dat is ook wel eens anders geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albertina, 07-11-2013
Vraag: Mijn man is 100% arbeidsongeschikt, was ZZP, is 60 jaar, in verzorgingshuis. Arbeidsongeschiktheidsuitkering gestopt in juli vanwege bereiken 60 jaar. Nu, per september een overbruggingslijfrente, instantie betaald in oktober netto 336,84 = 357 bruto, . Alleen ZVW af, geen loonheffing. Belastingdienst gebeld: beneden de 5000 hoeft instantie geen loonheffing te berekenen. Klopt dit? Moet ik later hierover wel belasting betalen? In 2014 heeft hij alleen dit bedrag als inkomen, verder niets. Waar moet ik aan denken? Reactie infoteur, 30-09-2020
Beste Albertina,
Als dit zijn enige inkomen is, is dat belastingvrij door de algemene heffingskorting. Zie bijvoorbeeld het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119080-belastingvrij-verdienen-2019-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Philip, 31-10-2013
Klopt het dat in eerdere belasting regelgeving, de heffingskorting voor groene beleggingen zou worden afgebouwd naar 0% in 2014, en dat dit plan nu is veranderd en deze voor 2014 dezelfde blijft als in 2013, dwz 0,7%?

Vanwaar deze aanpassing van deze regeling? Hoe zit dat met de jaren erna? Deze vraag is relevant om spaargeld om te zetten naar groen beleggen om de enorme AWBZ premie verhoging te beperken.

Waar wordt die 0,7% heffingskorting trouwens op geheven? Reactie infoteur, 01-11-2013
Beste Philip,
De afbouw en afschaffing van de heffingskorting groen beleggen stond in het regeerakkoord van Rutte 1 (gedoogd door Wilders). De afbouw heeft gedeeltelijk plaats gevonden, maar de afschaffing werd met het begrotingsakkoord 2013 weer herzien. Dat betekent bij ongewijzigd beleid een heffingskorting van 0,7%. Wel zijn afgeschaft de heffingskortingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en durfkapitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniella Leeman, 09-10-2013
Je jaarinkomen in 2013 is lager dan in 2012 dit komt door de ZVW. Nu is mijn vraag hoe kijkt de belasting nu tegen ouderschapsverlofkorting aan. Hiervoor werd naar je terugval jaarinkomen gekeken, had je opslag gehad was de kans dat je iets moet terugbetalen. Door je jaarinkomen nu lager is, is je jaarinkomen sowieso lager dan het jaar ervoor. Hierdoor altijd recht op ouderschapsverlofkoring ongeacht je een (kleine) opslag heb gehad? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Daniella Leeman,
Er wordt inderdaad naar het bruto inkomen gekeken. Met een kleine opslag kunt u dan toch nog aan de goede kant van de streep zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 17-07-2013
Ik ben 63 jaar en met (pre)pensioen. Nu heb ik gehoord dat als je 65 jaar wordt, het pensioenfonds en het SVB alleen de 1e schijf inhouden, en dat je het risico loopt dat de belastingdienst na afloop van het jaar met een naheffing komt. Is dit juist, en zo ja, waarom wordt niet gelijk de 2e en 3e schijf ingehouden? Reactie infoteur, 18-07-2013
Beste Roel,
Dat de SVB de eerste schijf inhoudt, klopt wel met de hoogte van de AOW. Met uw pensioenfonds kunt u het beste contact opnemen om te vragen om met uw AOW rekening te houden. Vaak doen ze dat overigens al.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruce, 04-06-2013
Er is in mijn situatie niet veel gewijzigd. Ik heb wel wat spaargeld en moet daardoor aardig wat belasting betalen. Vorig jaar was het echter ruim €1000. Ik heb nu een voorlopige aanslag aangevraagd voor 2013 en kom op bijna het dubbele bedrag. Waar ging het mis? Reactie infoteur, 05-06-2013
Beste Bruce,
Een verschil van 1000 euro in 2013 kan niet zo maar worden verklaard vanuit de inkomstenbelasting bij een vrijwel gelijkblijvend inkomen en vermogen. Wel kan, afhankelijk van uw leeftijd, de doorwerkbonus u parten spelen. Voorts is de vrijstelling van maximaal € 56.420 voor maatschappelijke beleggingen verdwenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Janse, 03-06-2013
Ik heb een vraag over een afkooppensioen. Ik word 5 juli 2013 65 jaar en krijg het afkooppensioen eind juli. In welke belastinggroep val ik dan? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste A. Janse,
Voor het afkooppensioen geldt het bijzonder tarief inkomstenbelasting. Dat is meestal 52% maar kan ook 42% of meer zijn, afhankelijk van uw inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 29-05-2013
Beste infoteur, ik ben met prepensioen vanaf 2009 en in mei 2013 65 jaar geworden. Mijn vraag is op mijn prepensioen kreeg ik heffingskorting die is gestopt nu ik mijn pensioen ontvang. Mijn AOW schuift 1 maand op, waar blijft mijn 1 maand heffingskorting nu? Kan ik die alsnog van de belasting aftrekken? Zo ja van welke bedrag 2001,- of 1034,- heffingskorting moet ik dan uitgaan? Ik hoop dat u hier antwoord op kan geven.

Met vriendelijke groet,
Albert Reactie infoteur, 30-05-2013
Beste Albert,
De verrekening met de heffingkorting vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Daarbij gelden proportioneel twee regimes: de bedragen en tarieven tot uw AOW-gerechtigde leeftijd (juni 2013) en die voor de maanden daarna.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantien, 13-05-2013
Hallo ik ben 46 jaar, woon bij mijn ouders. Hoeveel mag ik bruto verdienen als ik in de laagste belastinggroep wil vallen? Reactie infoteur, 13-05-2013
Hallo Jantien,
Het laagste belastingtarief loopt in 2013 door tot een jaarinkomen van € 19.645.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boekbros, 22-04-2013
Ik heb een voorstel liggen om een klein pensioen af te kopen. In de brief staat dat er 37% loonheffing wordt ingehouden, dat is neem ik aan een voorheffing? Want die zal in de aangifte 2012 wel meegenomen moeten worden. In brief staat niets over inhouding of naheffing ZVW, maar wordt die ook ingehouden of komt die ook met de aangifte 2012 in beeld, dus naheffing of hoeft er voor de Zvw geen premie betaald te worden voor zulke uitkeringen? Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Boekbros,
Die 37% is in 2013 een voorheffing. De uiteindelijke berekening (inclusief premies) vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 11-03-2013
Bij het lezen van artikelen vanwege de overheid omtrent de effecten van invoering wet-ULB blijft mijn verbazing stijgen over het totaal ontbreken van het woord "zelfstandigen". Of beter: zij die de IAB zelf betalen. De minister treft een maatregel ter voorkoming van IB-derving (verhoging eerste schijf met 3.9%) in zijn streven naar budget-neutraliteit. Deze maatregel is gebaseerd op de groep werkenden die de IAB niet zelf betalen (de werkgever doet dat, verplicht). Ontluisterend dat de groep die de IAB wel zelf betalen daarbij dan niet te binnen schiet terwijl dat toch echt wel voor de hand ligt. Dat kost deze groep € 700 per jaar als men meer dan de eerste schijf aan inkomsten genereerd. Dat is netto tot 4.2% minder inkomsten. Ik ben nog altijd opzoek naar die belastingmeevaller van 750.000 ZZP'ers x € 700 = € 525miljoen. Daar komen de lijfrente-uitkeringen, ouderen en militairen (€ 60miljoen) ook nog bij, de laatste 2 enigzins gecompenseerd.
Griezelig gewoon dat volgend jaar iedereen de ontstaansgeschiedenis vergeten is en dit gewoon doorgaat. Ik begrijp ook niet waarom de bonden voor ZZP niet aan de bel trekken zoals de militaire vakbond dat wel deed. De enige minister die ik er iets over heb horen zeggen is Henk Krol. Voor de hand zou liggen het lage tarief IAB navenant te verlagen en IB over te hevelen naar ZVW maar dat zal wel te simpel zijn (…). En dan de inmiddels in het nieuws zijnde armoede val van ZZP'ers.

Want beste infoteur, zeg ik iets dat niet klopt? En het is toch zo dat ZZP'ers op geen enkele manier gecompenseerd worden? Reactie infoteur, 11-03-2013
Beste Hans,
Het klopt dat ondanks de stellingname van de regering dat gemiddeld genomen er geen achteruitgang is met de wet ULB bepaalde groepen, wel degelijk de klos zijn. De ZZP'ers zijn hiervan een goed voorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Grauwmans, 27-02-2013
Wat is het loonheffingstarief 2013 voor iemand, geboren in maart 1948, en waarvan de AOW-leeftijd op 65 jaar + 1 maand is gesteld?

Groet Reactie infoteur, 27-02-2013
Beste H. Grauwmans,
De maanden tot uw AOW gerechtigde leeftijd geldt het tarief inclusief AOW premie (37% tot en met 52%) daarna de tabel exclusief AOW premie (19,1% tot en met 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies de Vocht, 25-02-2013
Ik ben er sinds het begin 2013 € 25, 00 op achteruitgegaan.
Dat is voor mij ongeveer 2% en dat vind ik wel heel erg veel voor iemand met een parttime baan! Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Marlies de Vocht,
Zeker en daar komt de inflatie nog bij:

https://financieel.infonu.nl/geld/105029-koopkracht-door-regeerakkoord-2012-2017-fors-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 13-02-2013
Ik ben dga van een bv-tje en ik moet nu aangifte loonheffingen doen. Ik loop nu tegen een procent of drie hogere loonbelasting aan. Hierboven staat vermeld dat die verhoging van het loonbelastingpercentage ter compensatie van een lastenverlichting zou zijn omdat een werknemer geen bijtelling meer over de werkgeversvergoeding heeft.
Nu ben ik wel werknemer maar heb geen lastenverlichting die gecompenseerd moet worden, simpelweg omdat ik geen vergoeding zvw van de bv ontving. Maar mijn nettoloon is bij een ongewijzigd brutoloon opeens een stuk lager dan in 2012.
Wat klopt hier niet? Of doe ik iets fout?
Alvast bedankt, ik ben niet zo thuis in deze materie. Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Rob,
U bent niet een werknemer bij wie de werkgever de Zvw betaalde, zoals in het artikel genoemd. Dat betekent ook dat de operatie van de ULB voor u niet glad loopt, maar u geld kost via een hoger belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. A. Rol, 06-02-2013
Sorry, ik zie geen verschillen in de 3 staatjes van 1946 en voor of na. Als twee wil ik u het volgende voorleggen. Van mijn uitkeringen wordt eerst belasting geheven en daarna de bijdrage (ook over het bruto bedrag) Zorgverzekeringswet. Ik betaal dus ook nog belasting over de inhouding zorgverzekeringswet. Dit is dus een dubbel verschil met diegenen waarvan de werkgever de zorgverzekeringswet bijgrage vergoedt.
Gaarne uw reactie Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste J.A. Rol,
Het verschil in twee staatjes zit niet in het belastingtarief, maar in de lengte van de belastingschijf. Dit is het gevolg van de Bos-belasting, inmiddels de houdbaarheidsbijdrage genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Feikke Spanjer, 30-01-2013
N.a.v. het bovenstaande m.b.t. het effect van de wet uniformering loonbegrip en diegenen (bv gepensioneerden) die de afgelopen jaren zelf de zvw-bijdrage hebben betaald en nu worden geconfronteerd met een belastingverhoging ter compensatie van diegenen die de bijdrage vergoed kregen, heb ik het gevoel dat er iets niet klopt.
Kunt u daar wat meer licht over laten schijnen? Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Feikke Spanjer,
1. Het aanvankelijke verhaal van de regering dat de wet ULB geen nadelig effect heeft, is een macro verhaal dat vast voor de Staatskas wel zal kloppen (budgettair neutraal), maar niet voor de koopkracht van bijvoorbeeld mensen die geen arbeidsinkomen hebben maar bijvoorbeeld een pensioen of lijfrente ontvangen. Deze mensen betalen indirect voor de andere groepen met loon uit arbeid, omdat de tarieven wel omhoog zijn gegaan.
2. Voor wie AOW gerechtigd is, is er wat reparatie door een verhoging van de heffingskortingen. Voor wie alleen een lijfrente ontvangt en jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd is die reparatie er niet. Dat is voor hen een forse tegenvaller.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danmmis Prins, 30-01-2013
Om de wijzigingen t.o.v. 2012 goed te kunnen zien had het mooi geweest als beide tarieven, dus 2012 en 2013, naast elkaar in een overzicht te zien waren geweest. Of staat dit ergens anders duidelijker vermeld? Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Danmmis Prins,
Dat is wat lastig in één tabel weer te geven omdat de schijven in 2012 en 2013 niet gelijk zijn en de AOW leeftijd opschuift, maar alle relevante tabellen en tarieven voor 2012 en 2013 staan toch in dit artikel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 24-01-2013
Goedemiddag,
In het overzicht belasting schijven in de wet ULB staat er dat er voor pensioenen en lijfrentes indien geboren in of na 1946, niets veranderd echter uit de berichten aan u gericht zie ik het tegendeel. Ik heb ook een aantal lijfrentes het is mij nog steeds niet duidelijk wat er nu veranderd.

Graag uw reactie, Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste John,
De Wet ULB is een technische aanpassing van het loonbegrip onder een gelijktijdige verrhoging van sommige belastingtarieven. Dit blijkt voor de uitkering van een lijfrente verkeerd uit te vallen. Ook militairen hebben hier last van, maar voor hen lijkt e.e.a. wel verder te worden gerepareerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mv Wmf Groenendaal, 22-01-2013
Uit mijn voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2013 en IAB -ZvW 2013 over mijn inkomen uit vroegere arbeid (buitenlands pensioen) blijkt, dat de belastingverhoging in de eerste en tweede schijf van resp. 3, 9% en 0, 05% ook voor de pensioenen geldt. Daarnaast moet de IAB -ZvW worden betaald.
De belastingdienst die ik belde, kon zich mijn bezwaar voorstellen, maar er niets aan veranderen.
Uit uw berichten meen ik begrepen te hebben, dat die belastingverhoging voor 65- plussers niet geldt voor zover het inkomen uit vroegere arbeid betreft.
Hoe zit dat precies?
Met vriendelijke groet,
Wil Groenendaal Reactie infoteur, 22-01-2013
Beste Mv Wmf Groenendaal,
1. Het was enige tijd terug onduidelijk wat de precieze effecten zouden zijn bij pensioenen en ander inkomen uit vroegere arbeid. Daar zijn ook discussies over geweest.
2. Bij loon uit arbeid is door de Wet ULB het niveau van het bruto loon aangepast. Bij uw pensioen niet. Wel gelden in beide gevallen de hogere belastingtarieven, maar zijn enkele heffingskortingen in uw voordeel aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Kleijne, 21-01-2013
Goedemorgen.

(Verder betekent de Wet ULB dat bij er bij pensioenen en lijfrente-uitkeringen niets verandert, omdat dan wel een bijdrage wordt geheven, maar er geen verplichte vergoeding is). Bovenstaande staat hierboven door u opgesteld!.

Mijn netto halfjaarlijkse vaste lijfrente-uitkering werd op 15-1- 2013. 5827euro i.pv. 6178 Euro. Bij Real begrijpen ze het ook niet?
Graag een uitleg.
Met vriendelijke groet
J.Kleijne Reactie infoteur, 21-01-2013
Goedemorgen J.Kleijne,
Er zijn met de wet ULB mogelijk twee dingen aan de hand: het niveau van het bruto betaalde gaat omlaag en het tarief gaat omhoog. Beide zullen zich voordoen bij betaling van het loon uit tegenwoordige arbeid bijvoorbeeld. Bij de uitbetaling van een lijfrente gaat het niveau bruto niet omlaag, maar krijgt u wel te maken met het verhoogde belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 16-01-2013
Geachte Infoteur,

De Commissie van Dijkhuizen is deze nodig? Wij hebben toch al een belastingdienst, CPB.
Waarom is er weer een Commissie nodig? Volgens mij zijn zij overbodig, ook i.v.m de kosten van deze Commissie Van Dijkhuizen.

Met vr, groet.

Johan. Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste Johan,
De Commissie van Dijkhuizen werd ingesteld om met voorstellen te komen tot vernieuwing van het belastingstelsel. Ze werden inderdaad een beetje ingehaald door de val van het kabinet Rutte 1, maar je weet maar nooit waar ze mee zullen komen en of een volgend kabinet daar wat mee wil gaan doen of misschen wel eerder als er straks verder bezuinigd moet gaan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. J. Berends, 14-01-2013
Geachte dame/mijnheer,
In oktober 2012 kreeg ik van het ABP bericht dat mijn kleine pensioentje afgekocht moet worden doordat het bedrag 438,44 euro is. Dit blijkt wettelijk zo geregeld te zijn. Kort hierna kreeg ik een berekening (afkoopbedrag) dat ik bruto 10110,32 euro zou ontvangen. Hiervan zou 1536,76 euro loonheffing afgaan, zodat ik een netto bedrag van 8573, 56 euro in januari 2013 zou ontvangen. Inmiddels zijn de nieuwe belastingregels bekend en kreeg ik een nieuwe berekening van het ABP, waar zij de looheffing hebben aangepast (3773, 90 euro). Dit houdt in dat in januari 2013 nu 6425, 83 euro ontvang. Door de nieuwe belasting maatregel, kost mij dit netto 2147, 73 euro. Reactie infoteur, 15-01-2013
Geachte C. J. Berends,
Er lijkt me meer aan de hand. Eerst is bij u ruim 15% ingehouden (eerste schijf 65 plus) en nu ruim 37% (eerste schijf jonger dan 65 jaar). Klopt de nieuwe inhouding wel gegeven uw leeftijd? Als u 65 plus bent kunt u een deel terugvragen bij de belastingdienst respectievelijk het ABP om een herberekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 14-01-2013
Maar wat fijn dat deze regering zo goed op de kleintjes let. En dat nog wel met de PvdA erin. Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Kok,
Als u meer over de koopkracht wilt weten, kijkt u dan ook eens naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/105029-koopkracht-door-regeerakkoord-2012-2017-fors-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 14-01-2013
Lijfrente van bruto 1074 per maand. December 2012: over 835 euro. Januari: 2013: 775. Kortom een korting van 50 euro = plm 6 %, dankzij verhoging eerste schijf. Mijn vrouw verdient ook niet veel (in loondienst); ben benieuwd naar haar salaris. Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Kok,
Het eerste loonstrookje 2013 wordt inderdaad voor vele mensen spannend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen Vos, 14-01-2013
Net de effecten van de belastingplannen op mijn loon gehoord. Netto -10%, daar schrik ik enorm van! Ik ben DGA van een kleine BV. Waar kun je aangeven dat er grote koopkrachtverliezen ontstaan? Kun je ergens 'protesteren' of is er een belangengroepering voor DGA's?
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Jeroen Vos,
De belangen van een dga uit een bepaalde sector worden meestal van werkgeverszijde vertegenwoordigd door een werkgeversorganisatie uit die sector. Bij mijn weten is er geen vereniging voor alleen dga's. U kunt bijvoorbeeld aankloppen bij MKB Nederland, de VNO/NCW, een politieke partij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 13-01-2013
Geachte Zeemeeuw,

De AOW bedragen, zoals die van mij, AOW met partner toeslag zijn 11 euro per maand lager dan vorig jaar, is hier dus al de verhoging van de 1ste belastingschijf van 4% vanaf?
Nog een vraag, waarom zijn de andere AOW bedragen iets hoger geworden, zoals beiden een AOW.
Met vr, groet Johan. Reactie infoteur, 21-08-2020
Geachte Johan,
Alle bruto bedragen voor de AOW zijn iets hoger:

https://financieel.infonu.nl/geld/65205-aow-bedragen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 10-01-2013
Ik zit momenteel in een levensloopregeling deze loopt t/m 1 aug 2013. Nu val ik in de witte belastingtabel, maar omdat ik op 1 aug 2012 61 jaar ben geworden kom ik vanaf jan 2013 in de groene belastingtabel. Kunt u mij uitleggen wat voor nadelig effect dit heeft op mijn maandsalaris. In feite veranderd er niet aan mijn levensloop.

Met vriendelijke groet,

Hans Reactie infoteur, 10-01-2013
Beste Hans,
De witte tabel wordt vooral toegepast bij loon uit tegenwoordige arbeid en de groene bij loon uit vroegere dienstbetrekkingen. Dat betekent dat in de witte tabel ook met meer heffingskortingen rekening gehouden wordt (denk aan de arbeidskorting) dan in de groene belastingtabel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 09-01-2013
Als ik gebruik maak van een fut regeling en met 63 jaar stop met werken valt mijn fut uitkering dan onder inkomsten uit vroegere arbeid?
Is het nog steed mogelijk om gebruik te maken van de korting als je boven de 62 nog werkt? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Martin,
1. Een VUT-uitkering valt onder loon uit een vroegere dienstbetrekking.
2. De arbeidskorting geldt bij loon uit een dienstbetrekking totdat u AOW-gerechtigd bent:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104710-te-veel-arbeidskorting-2020-gekregen-hoogte-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marissa, 09-01-2013
Goeiedag,

Ik ga aan de gang als gastouder en huishoudelijke hulp… en ik had een vraagje aangezien ik waarschijnlijk over de 6000, - belastingvrij heen kom, Als ik bijvoorbeeld 7000, - heb verdiend, moet ik dan alleen belasting betalen over die 1000.- euro extra? Of over de gehele 7000, - euro? Hopelijk snapt u mijn vraag.

Met vriendelijke groet,
Marissa Reactie infoteur, 11-02-2020
Goeiedag Marissa,
1. Alleen het meerdere dan de vrijstelling is fiscaal belast. Dus over de extra 1000 euro moet u dan inkomstenbelasting betalen.
2. Als er toch loonbelasting wordt ingehouden over de eerste 6000 euro (sommige werkgevers doen dat voor alle zekerheid), kunt u dat deel weer terugvragen bij de Belastingdienst via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/94097-geld-terug-van-de-belastingdienst-2019-en-2020-tips.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel W., 07-01-2013
Dag heer, een vraag, wat zijn de gevolgen voor mij, als ik in 2013, ca 1900.- bruto/mnd verdien, wat wordt dit dan netto? en als mijn vrouw 900.- bruto verdient, wat wordt dit dan netto? hebben wij met dit inkomen nog recht op arbeidskorting of andere kortingen of voordelen, zoals zorgtoeslag?
met vriendelijke groet,
Marcel Reactie infoteur, 07-01-2013
Dag Marcel W.,
Het hangt van de branche waarin u werkt af wat u netto overhoudt. Bij 1900 euro bruto zal dat netto 1350 tot 1400 euro zijn. Bij 900 euro bruto 700 tot 750 euro netto. Beide als jullie nog niet AOW-gerechtigd zijn. Bij dit inkomen hebt u samen recht op 66 euro zorgtoeslag per maand als u niet meer dan 122.278 euro aan vermogen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. V. Lieshout, 02-01-2013
Goedemiddag. Ik heb een bruto lijfrente uitkering via de ABNAMRO van € 1948 per maand. Hierop werd in 2012 resp. 508, 16 loonheffing ingehouden en 97, 43 ZVW. Dit nu is vandaag ( 1ste uitkering 2013 ) verandert in resp. 569 en 110. In totaal dus maar liefst € 73 minder per maand netto. Is dit correct? Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste N.V. Lieshout,
Als u nog niet AOW gerechtigd bent en verder geen inkomen hebt, krijgt u vooral netto zoveel minder door het hogere tarief in de eerste belastingschijf inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly van Esch, 29-12-2012
Jawel hoor. De ouderen met een klein pensioentje worden weer gekort doordat de belasting maar liefst met 4% stijgt. Als dit nou het enige was, dan ging het nog wel,
maar denk daarbij ook nog eens aan de korting op het pensioen, de onlangs inge-voerde btw verhoging en het eigen risico voor de zorg, welk praktisch elke oudere
jaarlijks moet ophoesten. Reactie infoteur, 29-12-2012
Beste Elly van Esch,
Zeker, maar er gaan wel enkele heffingskortingen omhoog. Niet genoeg, maar toch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boudeling, 19-12-2012
Beste meneer Zeemeeuw,

Waar kan ik de heffingskortingen van ouderen vinden op de site van de belastingdienst? Waar heeft u de informatie vandaan gehaald?

Mvg, Boudeling Reactie infoteur, 19-12-2012
Beste Boudeling,
Die gegevens voor 2013 vindt u nog niet op de site van de belastingdienst, maar in stukken aan het parlement, in het bijzonder het belastingplan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beelen, 17-12-2012
Geachte heer Zeemeeuw,

De reactie van R. de Man geldt ook voor de DGA/ondernemer. Bij een inkomen van circa € 5000 per maand bedraagt de extra heffing aan loonbelasting/IB en ZVW bijdrage tezamen € 160 a € 170 per maand, waarmee het netto loon/inkomen wordt verminderd. Dit kan m.i. niet de bedoeling zijn van de wetgever.

Met vriendelijke groet,

Van Beelen Reactie infoteur, 17-12-2012
Geachte Van Beelen,
Klopt helemaal, maar de Eerste Kamer heeft dit inmiddels ongewijzigd gelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beelen, 17-12-2012
Geachte heer Zeemeeuw,

De reactie van R. de Man geldt ook voor de DGA/ondernemer. Bij een inkomen van circa € 5000 per maand bedraagt de extra heffing aan loonbelasting/IB en ZVW bijdrage tezamen € 160 a € 170 per maand, waarmee het netto loon/inkomen wordt verminderd. Dit kan m.i. niet de bedoeling zijn van de wetgever.

Met vriendelijke groet,

Van Beelen Reactie infoteur, 17-12-2012
Geachte Van Beelen,
Klopt helemaal, maar het is maar de vraag of de Eerste Kamer dat nog gaat wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 06-12-2012
Geachte Zeemeeuw,

De verhoging 1e schijf IB 2013 is mijns inziens bedoeld om de werkenden binnen de wet uniformering loonbegrip door de verschuiving inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet van werkgever naar werknemer niet te bevoordelen en hen een ongeveer gelijk netto inkomen te geven. Thans blijkt echter dat de 65 plussers met een redelijk pensioen hier wederom het kind van de rekening zijn. Immers zij betalen de premie ZVW, die overigens wederom in 2013 wordt verhoogd, uit eigen knip en hebben daarnaast wel degelijk te maken met het verhoogde IB tarief. Vraag mij af of een en ander in oorsprong zo werd bedoeld. Later werd(en) als doekje voor het bloeden de heffingskorting(en) enigszins aangepast. Hebt u enig idee of dit thans nog een onderwerp c.q. een punt ter goedkeuring is door de eerste kamer?

Met vriendelijke groeten,

R. de Man. Reactie infoteur, 07-12-2012
Geachte R. de Man,
1. De heffingskortingen 2013 en de gevolgen van de Wet ULB staan weergegeven in het Belastingplan 2013 dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd, maar nog niet door de Eerste Kamer.
2. De Eerste Kamer had eerder gevraagd om een aparte paragraaf met de onvoorziene gevolgen van de wet ULB. Hieraan is ten dele voldaan. Het is dus de vraag of de Eerste Kamer daarmee deze maand genoegen zal nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 06-12-2012
Geachte infoteur,
Het moge inmiddels toch duidelijk zijn, dat het tarief 1e schijf 65 plus bij
pensioen- en lijfrenteuitkeringen in 2013 19, 1% en niet 15, 2% zal gaan
bedragen. Uw tekst schept bij velen verwarring naar ik aanneem.
Waarom laat u dit staan?
Mvg.,
R. de Man. Reactie infoteur, 06-12-2012
Geachte R. de Man,
Het ene zinnetje met 15,2% is weggehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.