Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoord over de begroting 2013 van een meerderheid van de Tweede Kamer van 26 april 2012 en 16 mei 2012. Zie hier de tarieven van de loonbelasting, box 1, de belangrijkste wijzigingen, de aftrekposten, de belasting, loonheffingskortingen en heffingskortingen 2013. Mogelijk kon de formatie na de verkiezingen van 12 september 2012 nog iets veranderen aan de tarieven inkomstenbelasting 2013, maar dat is niet gebeurd. Let ook op de vrijstellingen bij groen beleggen en de verandering van de belasting door aanpassing van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2014. Kortom, hoeveel belasting moet u betalen in 2012, 2013 en 2014? Zie ook de commissie Van Dijkhuizen en de gevolgen voor de kinderopvangtoeslag 2013 -2017.

Belastingschijven, schijventarieven en belastingtarieven inkomstenbelasting 2013

De Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 zijn bekend. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op het Kunduz akkoord van 26 april 2012. De plannen zijn geaccordeerd door de Eerste en Tweede kamer. Zo weten we alles over de tarieven inkomstenbelasting 2013 inclusief premies ten opzichte van 2012:

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2012 jonger dan 65 jaar:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 18.94533,1%
€ 18.945€ 33.86341,95%
€ 33.863€ 56.49142%
€ 56.491-52%

Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2013 jonger dan 65 jaar en een maand:

hoogte inkomenmaar niet hoger danbelastingtarief
-€ 19.64537%
€ 19.645€ 33.36342%
€ 33.363€ 55.99142%
€ 55.991-52%

De eerste schijf bestaat voor 31,15% uit premies volksverzekeringen. De tarieven van de eerste en tweede schijf zijn verhoogd met 3,9 procentpunt respectievelijk 0,05 procentpunt ten opzichte van 2012. Dit is het effect van de Wet uniformering loonbegrip, Wet ULB: de fiscale bijtelling van de door de werkgever aan de werknemer betaalde vergoeding voor de Zvw-bijdrage vervalt vanaf 1 januari 2013 en wordt een werkgeversheffing. Het belastingtarief gaat omhoog ter compensatie van deze lastenverlichting. Een werkgever betaalt vanaf 2013 de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet direct aan het Zorgverzekeringsfonds: teruggave te veel ingehouden bijdrage Zvw, 2013.

Toelichting belastingschijven inkomstenbelasting 2013 jonger dan 65 jaar en een maand

De eerste belastingschijf is iets verlengd, maar de andere schijven zijn verkort. Er is namelijk besloten om de tabelcorrectiefactor niet op de belastingschijven toe te passen in 2013. Geen inflatiecorrectie betekent dat als u meer salaris ontvangt in 2013, u eerder in een hogere belastingschijf terecht komt en dus meer belasting gaat betalen.

Tarieven belastingdienst inkomstenbelasting 2013, 65 jaar plus een maand en ouder

De tarieven van de eerste en tweede schijf zijn verhoogd ten opzichte van 2012 en dat werkt door naar latere jaren zoals 2014 en 2015. De Bos belasting, ook wel houdbaarheidsbijdrage 2014 en 2015 voor 65 jaar plus twee tot drie maanden en ouder, leidt tot verschillen in de belastingschijven en schalen voor wie in 1948, 1947, 1946 of daarvoor is geboren:

Belastingschijven 2013, belastingtarief, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, in 1948 en AOW gerechtigd:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, geboren in en na 1948
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.363 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

Belastingschijven 2013, belastingtarief, belasting, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, in 1946 en voor december 1947:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren in 1946
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.645 19,1 %
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.36324,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.363 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

Belastingschijven 2013, belastingtarief, loonheffing en de houdbaarheidsbijdrage, eerder dan 1946:
BelastingschijvenInkomen box 1 inkomstenbelastingTarief, als u bent geboren voor 1946
Belastingschijf 1: vanaf € 0 tot en met € 19.64519,1%
Belastingschijf 2: vanaf € 19.645 tot en met € 33.555 24,1 %
Belastingschijf 3: vanaf € 33.555 tot en met € 55.99142,00 %
Belastingschijf 4: € 55.991 en hoger52,00 %

De veranderingen in belastingschijven 1 en 2 komen ook hier door de Wet ULB als sprake is van loon of AOW. Er komt geen uniform pensioen loonbegrip, omdat dat juist tot meer administratieve lasten zou leiden. Voor loon uit vroegere arbeid geldt in 2013 een afwijkende heffingsgrondslag. Verder betekent de Wet ULB dat bij er bij pensioenen en lijfrente-uitkeringen niets verandert, omdat dan wel een bijdrage wordt geheven, maar er geen verplichte vergoeding is. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over de AOW wordt verlaagd. Het belastingtarief in de vierde schijf blijft 52%. Vanaf 2014 is de hypotheekrenteaftrek maximaal mogelijk tegen het lagere tarief van 51,5%.

Heffingskortingen 2013, inkomstenbelasting en loonheffing

Wat de heffingskortingen zijn wijzigingen aangekondigd voor de doorwerkbonus en de investeringen in maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal. De doorwerkbonus 2013 verdwijnt grotendeels en het voordeel voor 62 jaar en ouder wordt in veel gevallen afgeschaft. De heffingskorting voor een investering in maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal wordt in 2013 afgeschaft. De enige uitzondering hierop is groen beleggen. Die heffingskorting wordt op 0,7% gehouden. Verder wordt circa 190 miljoen euro van de extra btw opbrengst teruggesluisd via een verhoging van de ouderenkorting en is er een nieuwe ouderenkorting voor wie een inkomen heeft hoger dan € 35.450. Verder betalen zij die in 2013 met AOW gaan een maand langer AOW-premie, omdat de AOW datum een maand verschuift. Voor het overige veranderen de heffingskortingen 2013 niet:

De heffingskortingen 2013 voor 65 jaar plus een maand en ouder

HeffingskortingenStand 2013
Algemene heffingskorting1.034 euro, was 934 euro
Arbeidskorting (maximum) maximaal 890 euro, was 740 euro
Alleenstaande-ouderkortingmaximaal 1.172 euro
Ouderenkorting1.032 euro maximaal, was 762 euro
Alleenstaande ouderenkorting490 euro
Ouderenkorting boven inkomensgrens € 35.450150 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum1.102 euro
Durfkapitaal en cultuur0%
Maatschappelijke beleggingen0%
Groen beleggen0,7%

Opvallend zijn bovenstaand de verhogingen van de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. De werkbonus is voor 65 plus vervallen. Bovendien komt er met ingang van 2013 een extra ouderenkorting van 150 euro voor inkomens hoger dan € 35.450 die door deze inkomensgrens in 2012 nog niets ontvingen. Als uw verzamelinkomen per persoon al hoger is dan € 35.450, dan hebt u beiden recht op een ouderkorting van € 150.

De heffingskortingen, loonheffingskortingen, 2013 voor wie jonger is dan 65 jaar en een maand

LoonheffingskortingenBelastingjaar 2013
Algemene heffingskorting2.001 euro, was 2.033 euro
Arbeidskorting (maximaal)1.723 euro, was 1.611 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis1.024 euro, onveranderd
Werkbonusmaximaal 1.100 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum2.133 euro, onveranderd
Alleenstaande-ouderkorting jonger dan 65947 euro, onveranderd
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.319 euro, onveranderd
Jonggehandicaptenkorting 708 euro, onveranderd
Durfkapitaal en cultuur0%
Maatschappelijke beleggingen0%
Groen beleggen0,7%
Ouderschapsverlofkorting 4.24 euro per uur

Verhoging btw tarief naar 21% per oktober 2012

Dat neemt niet weg dat er andere maatregelen zijn die u in uw portemonnee zult voelen zoals de verhoging van het hoge btw tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Deze maatregel is al in 2012 ingevoerd, maar werkt natuurlijk ook in 2013 door. Denk ook aan de beperking van de hypotheekrenteaftrek als u in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit of uw hypotheek verhoogt. De extra kosten voor de kinderopvang en de extra kosten voor de zorg. Het is vooral van uw persoonlijke situatie afhankelijk of u en in welke mate u van dergelijke maatregelen en van de belastingdienst extra last hebt. Zo worden de accijnzen op bier met 10 procent verhoogd, op wijn en tussenproducten met 15 procent en op sterke drank met 6 procent.

Aftrekposten box 1 inkomstenbelasting 2013

De belangrijkste wijziging voor de aftrekposten in box 1 zijn:
 • De aftrek van de hypotheekrente wordt beperkt voor nieuwe hypotheken;
 • De onbelaste reiskostenvergoeding vervalt in 2013;
 • Bij de ziektekosten geldt dat u te maken krijgt met een verhoogd eigen risico van 350 euro. Dit risico is niet aftrekbaar;
 • De bijtelling voor de auto van de zaak en leaseauto wordt verhoogd.

Commissie Van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen heeft nu een interim rapport neergelegd. De nieuwe belastingtarieven zouden als alles wordt overgenomen niet eerder dan in 2014 in kunnen gaan. In 2013 volgt het eindrapport. De voornaamste voorstellen van de commissie:
 • Twee belastingtarieven vervangen de huidige tarieven in de inkomstenbelasting: 37% en 49%. Het toptarief van 49% start bij een inkomen €62.500;
 • Minder fiscale regelingen: geen ouderschapsverlof en andere verlof;
 • Btw omhoog: 8% en 23% in plaats van 6% en 21%;
 • Arbeidskorting omhoog evenals de algemene heffingskorting;
 • Hypotheekrenteaftrek alsof men aflost. Minder hypotheekrenteaftrek dus zonder de verplichting om ook daadwerkelijk af te lossen. Dit nieuwe systeem zou moeten gelden voor bestaande en nieuwe hypotheken;
 • Hypotheekrenteaftrek tegen 37% belastingtarief;
 • Afschaffen overdrachtsbelasting;
 • Fiscalisering van de AOW;
 • Ook de rente op restschuld fiscaal aftrekbaar, maar gedurende maximaal twaalf jaar;
 • Lage belastingtarief 65 plus vervalt;
 • Starters- en zelfstandigenaftrek ondernemers vervallen;
 • Fiscale aftrek monumenten volledig omzetten in subsidie;
 • Fiscale aftrek giften en alimentatie vervallen.

Kinderopvangtoeslag 2013 omlaag

Er zullen nog allerlei doorwerkingen zijn voor de toeslagen. Zo gaat de kinderopvangtoeslag in 2013 verder omlaag: kinderopvangtoeslag 2012 omlaag, ook in 2013.

Verhoging belasting inkomstenbelasting 2014 zonder verhoging van de tarieven

Na de eerdere belofte dat de belasting op inkomen, de tarieven inkomstenbelasting 2014, omlaag zouden gaan, gaat dit na het openbreken van het regeerakkoord 12 november 2012 niet door. De oplossing wordt gezocht in een verhoging van de algemene heffingskorting en een verlaging van de arbeidskorting voor hogere inkomens. Bovendien is de derde belastingschijf wat verlengd. Ten opzichte van het regeerakkoord is dit voor de hogere inkomens een verslechtering, maar daar krijgen zij het niet doorgaan van de inkomensafhankelijke zorgpremie voor terug.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2019Algemene heffingskorting 2019De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al i…
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting d…

BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%De btw op nieuwbouw bedraagt 21 procent in 2020 en het lage btw-tarief is in 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Sommige activ…
Hoogte van WW aan een maximum gebondenHoogte van WW aan een maximum gebondenDe hoogte van de WW is aan een maximum gebonden. Mensen die een hoog inkomen hebben, denken nog al eens dat als ze in de…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dennis Fopma, 21-11-2014 14:18 #105
Goedemiddag,
Ik moet over het jaar 2013: 5636 euro terug betalen maar over het jaar 2012 was dat 1200 euro.
Zelfde verdiend in beide Jaren. kan dit verklaard worden waarom er van het jaar 2013 5x zoveel betaald moet worden? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Dennis Fopma,
Bij een gelijkblijvend inkomen en dezelfde aftrekposten is dit grote verschil niet te verklaren. Het tarief in de eerste schijf is omhoog gegaan naar 37% (verklaard een deel, was 33,1%) en de aftrekpost levensonderhoud kind is nog toegestaan voor een kind tot 21 jaar (was 30 jaar, dat kan wel aantikken). Anderzijds, als 2013 correct is berekend, zou ook 2012 wel eens onjuist kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Te N., 13-10-2014 20:03 #104
Mijn vrouw kreeg deze week als nog van de belastingdienst de opdracht om aangifte over 2013 te doen. Ze had in 2013 het gehele jaar WW (6 uur per week) en een baan van 12 uur per week.
Nu moet ze ~920 euro terug betalen. Als ik in de witte maandtabel kijk dan klopt vlg mij de ingehouden loonheffing per maand wel ( 11,33 euro bij een loon van 511 euro.) wordt er dan te weinig ingehouden?. Ik kan de oorzaak niet vinden, verder niets geen aftrekposten of iets dergelijks.Totaal inkomsten (ww+baan) 9748 euro; inkomstenbelasting 570 euro; premie 3606 euro; heffingskorting 2229 euro dus verschuldigd 1377 euro; reeds ingehouden 450 euro dus 927 te betalen. Reactie infoteur, 14-10-2014
Beste A. Te N.,
37% belasting en premies over 9748=3606. Dit minus 2229 en 450 is 927 euro. De loonheffing die u noemt is te laag omdat er ook ander inkomen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H: P., 27-08-2014 22:28 #103
Ik ben een Belg die in België woont en in Nederland werkt. Ook ik gebruik een programma van de Nederlandse belastingdienst om mijn aangifte te doen.

Ik kom echter tegenstrijdige belastingschijven tegen op internet. Als ik op Wikipedia kijk vind ik veel lagere tarieven dan de hierboven beschreven tarieven:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingschijf

Deze lage tarieven worden ook door het belastingprogramma aangegeven als ik mijn berekening over 2013 doe.
Wat is nu correct of zie ik iets over het hoofd?

Alvast bedankt.
H. P. Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste H.P.
U kunt gewoon de getallen uit bovenstaand artikel gebruiken, u moet immers ook premies betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rom, 20-06-2014 10:54 #102
Ik ben sinds 31-10-2012 gepensioneerd. Ik ben getrouwd, mijn vrouw werkt nog. Ik heb een redelijk ABP pensioen en krijg een AOW-uitkering. Over het pensioen betaal ik uiteraard de gepaste belasting. Verder geen inkomen. Wat schetst mijn verbazing dat ik over 2013 plotseling ruim 2000 euro belasting extra moet betalen. Wat is hier aan de hand? Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Rom,
Ik vermoed dat zowel het ABP als de SVB met de algemene heffingskorting hebben gerekend, terwijl u op één keer recht hebt. Verder is het tarief in de eerste schijf omhoog gegaan. Bekijkt u vooral ook of u alle heffingskortingen krijgt waarop u als gepensioneerde recht hebt en of er geen aftrekposten zijn vergeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 04-05-2014 11:52 #101
Bedankt voor de snelle reactie. Het is denk ik toch anders. Abp en svb houden in tabel 46 of later en ik word aangeslagen op jonger dan 65 plus een maand. Ben op 3 jan jarig. Dan geldt dat toch niet voor het hele jaar? En dan zijn er toch honderdduizenden gepensioneerden gedupeerd? Vast bedankt. Reactie infoteur, 05-05-2014
Beste Lydia,
Dan bent u vanaf februari AOW-gerechtigd en gelden vanaf die datum de lagere belastingtarieven. De verhouding zal ongeveer 1/12 (normaal tarief) en 11/12 (lagere tarieven) zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lydia, 03-05-2014 17:07 #100
Ben 3 jan 2013 65 jaar geworden. Heb een nabestaandenpensioen van abp en aanvullende aow voor partner zonder inkomen. Moet over 2013 4400 euro bijbetalen. Zie dat de belasting voor de loonheffing de witte tabel heeft gehanteerd. Die is toch voor werkende mensen? Abp en svb houden in volgens de groene tabel. Zo'n hoog verschil, dat kan toch niet? Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Lydia,
Voor u geldt de groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrenteuitkeringen. U kunt het beste direct (binnen zes weken) bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 29-04-2014 12:55 #99
Door een eenmalige verhuisvergoeding in 2013 val ik dit jaar in het bijzondere tarief van 52%.
Normaal gesproken zou dit 42% moeten zijn(zonder extra verhuisvergoeding). Dit jaar wordt er op mijn vakantiegeld en 13e maand dus 52% bijzonder tarief toegepast. Kan ik dit aan laten passen? Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Marianne,
Dit wordt weer rechtgetrokken bij uw belasting aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 18-04-2014 17:32 #98
Op uw site staat voor de eerste belastingschijf tot € 19.645, een belasting van 37%. Ik ben 62 jaar. In een reactie zie ik een belasting van 5,85% voor de 1e schijf. Ik woon in het buitenland en ben belastingplichtig maar NIET premieplichtig voor volksverzekeringen en Zvw. Ik moet namelijk over mijn eenmalige uitkering van lijfrente (lager dan € 19.645) belasting betalen in Nederland. Wat is nu de belasting 37% of 5,85%? Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Wilfred,
In de eerste belastingschijf bestaan de tarieven inkomstenbelasting voor een deel uit belastingen en een deel uit premies (31,15%, jonger dan 65 plus). Daarboven zijn het alleen nog belastingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 13-03-2014 13:45 #97
Ik heb zojuist mijn belastingaangifte gegaan voor 2013 en mag ineens bijna 300 euro terugbetalen terwijl ik de afgelopen jaren altijd geld terugkreeg. Kan dit komen door de verhoging van de 1e schijf? Dan 1,95% naar 5,85%? Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Dennis,
Dat kan door de verhoging van het tarief in de eerste schijf, maar de heffingskortingen zijn ook wat verhoogd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 06-03-2014 20:35 #96
Ik ben in de ziektewet en het uwv betaald bruto meer uit naar mijn werkgever dan dat ik bruto ontvang Dus de jaaropgave 2013
is dan aan brutoloon ook lager berekend waardoor ik volgens de werkgeversopgave niet boven 8400 euro uitkom, en dus ook minder korting ontvang, mijn vraag is dan ook mag ik dan dit zelf corrigeren bij de opgave en het werkelijk door het uwv bruto uitbetaald bedrag van 9088 euro aangeven? want dan krijg ik volgens de tabel meer arbeidskorting de nu 305 euro Reactie infoteur, 26-07-2015
Beste Marcel,
De jaaropgave die de werkgever u stuurt is de jaaropgave voor uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u beter niet veranderen, omdat ook de Belastingdienst van deze jaaropgave uitgaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulus, 11-02-2014 22:12 #95
Uit mijn zojuist ontvangen jaaroverzicht van het Ministerie blijkt dat mijn bruto inkomen over 2013 50.610,00 bedraagt terwijl mijn jaaropgave over 2012 58.159,00 bedroeg. Ik begrijp nu dat dit iets te maken heeft met de werkgeversbijdrage zvw. Gaat dit mijn hypotheekrente aftrek niet beïnvloeden omdat een lager bruto-inkomsten immers ook een lagere hypotheekrente aftrekpost met zich mee brengt of is hiermee rekening gehouden omdat er in mijn netto inkomsten hoegenaamd niets veranderd is. Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Paulus,
Het lagere inkomen kan wel degelijk gevolgen hebben voor uw aftrekposten doordat een deel van de aftrek tegen een lager belastingtarief zal zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Dreves, 14-01-2014 15:08 #94
Geachte medewerkers,

Mijn pensioenuitkering is in vergelijking met 2012 nauwelijks verhoogd, doch door het vervallen van het lage belastingtarief voor 65 plussers gaat de inkomstenbelasting van 1,95% naar 19,1%,is dit een juiste constatering?
Mijn vouw heeft enkel AOW dus geen inhouding loonheffing, kan ik de ouderenkorting van 1.032,00 nu 2 keer aftrekken?
De fiscus zegt n.l. als het fiscale inkomen van jezelf en je fiscale partner lager is dan 35.450,00 dan krijg je allebei de ouderenkorting van 1.032,00
Graag uw antwoorden bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 15-01-2014
Geachte A. Dreves,
1. In 2013 is het belastingtarief in de laagste schijf voor 65 plus gestegen van 15,1 procent naar 19,1%. Het lage tarief is niet afgeschaft. Overigens zijn dit belastingen en premies samen en duidt de 1,95% waar u op wijst op een bepaalde premie.
2. De ouderenkorting geldt per persoon. Wie van beiden een hoger verzamelinkomen heeft dan € 35.450 heeft slechts recht op 150 euro, anders € 1.032.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Roeleveld, 07-01-2014 11:04 #93
Gedurende 2008-mid 2012 werkte ik in het midden oosten en was in die periode niet belasting plichtig in Nederland. In 2010 kreeg ik een "award" van aandelen; de omvang van deze award is beging 2013 vastgesteld op basis van de relatieve prestatie van bedrijf waar de betreffende aandelen van zijn. Dit resulteerde in inkomsten in 2013 in de vorm van een aandelen pakket. Ik ben geadviseerd dat ik geen IB hoef te betalen over deze inkomsten, omdat deze inkomsten "verdiend" zijn in 2010, toen ik dus niet belasting plichtig was in Nederland. Is dit advies juist?
Bij voorbaat dank voor Uw antwoord. Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Jos Roeleveld,
Als u de award in 2010 kreeg en toen niet in Nederland belastingplichtig was, betaalt u hierover geen inkomstenbelasting in box 1 in Nederland, maar komt dit vermogen wel terecht in box 3 (1,2% vermogensrendementsheffing).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 17-11-2013 21:05 #92
Hallo,

Ik heb even een vraag. Mijn man heeft vorig jaar in 2012 verschillende banen gehad en heb aangifte gedaan met alle juiste gegevens erbij. Nu kregen wij een brief dat zijn verzamel inkomen stukken hoger bleek te zijn dan was opgegeven. Dus moeten we alsnog meer belasting over dat jaar terug betalen dan? Want ik zag in de 2e en 3e schijf dat het beide 42% is, maar dat de inkomens wel een stuk verschillen. Hoe weten wij hoeveel we meer moeten betalen? Het is een verschil van 13.000 euro in verzamel inkomen. Reactie infoteur, 18-11-2013
Hallo Annelies,
U betaalt inkomstenbelasting over het belastbaar inkomen. Dat wil zeggen na de aftrek van uw aftrekposten. Per schijf geldt er een tarief en bij een inkomen van € 19.645 tot € 55.991 is dat 42%. Dat is ook wel eens anders geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albertina, 07-11-2013 16:20 #91
Vraag: Mijn man is 100% arbeidsongeschikt, was ZZP, is 60 jaar, in verzorgingshuis. Arbeidsongeschiktheidsuitkering gestopt in juli vanwege bereiken 60 jaar. Nu, per september een overbruggingslijfrente, instantie betaald in oktober netto 336,84 = 357 bruto, . Alleen ZVW af, geen loonheffing. Belastingdienst gebeld: beneden de 5000 hoeft instantie geen loonheffing te berekenen. Klopt dit? Moet ik later hierover wel belasting betalen? In 2014 heeft hij alleen dit bedrag als inkomen, verder niets. Waar moet ik aan denken? Reactie infoteur, 18-09-2019
Beste Albertina,
Als dit zijn enige inkomen is, is dat belastingvrij door de algemene heffingskorting. Zie bijvoorbeeld het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119080-belastingvrij-verdienen-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Philip, 31-10-2013 22:13 #90
Klopt het dat in eerdere belasting regelgeving, de heffingskorting voor groene beleggingen zou worden afgebouwd naar 0% in 2014, en dat dit plan nu is veranderd en deze voor 2014 dezelfde blijft als in 2013, dwz 0,7%?

Vanwaar deze aanpassing van deze regeling? Hoe zit dat met de jaren erna? Deze vraag is relevant om spaargeld om te zetten naar groen beleggen om de enorme AWBZ premie verhoging te beperken.

Waar wordt die 0,7% heffingskorting trouwens op geheven? Reactie infoteur, 01-11-2013
Beste Philip,
De afbouw en afschaffing van de heffingskorting groen beleggen stond in het regeerakkoord van Rutte 1 (gedoogd door Wilders). De afbouw heeft gedeeltelijk plaats gevonden, maar de afschaffing werd met het begrotingsakkoord 2013 weer herzien. Dat betekent bij ongewijzigd beleid een heffingskorting van 0,7%. Wel zijn afgeschaft de heffingskortingen voor sociaal-ethische beleggingen, culturele beleggingen en durfkapitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniella Leeman, 09-10-2013 12:32 #89
Je jaarinkomen in 2013 is lager dan in 2012 dit komt door de ZVW. Nu is mijn vraag hoe kijkt de belasting nu tegen ouderschapsverlofkorting aan. Hiervoor werd naar je terugval jaarinkomen gekeken, had je opslag gehad was de kans dat je iets moet terugbetalen. Door je jaarinkomen nu lager is, is je jaarinkomen sowieso lager dan het jaar ervoor. Hierdoor altijd recht op ouderschapsverlofkoring ongeacht je een (kleine) opslag heb gehad? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Daniella Leeman,
Er wordt inderdaad naar het bruto inkomen gekeken. Met een kleine opslag kunt u dan toch nog aan de goede kant van de streep zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 17-07-2013 21:04 #88
Ik ben 63 jaar en met (pre)pensioen. Nu heb ik gehoord dat als je 65 jaar wordt, het pensioenfonds en het SVB alleen de 1e schijf inhouden, en dat je het risico loopt dat de belastingdienst na afloop van het jaar met een naheffing komt. Is dit juist, en zo ja, waarom wordt niet gelijk de 2e en 3e schijf ingehouden? Reactie infoteur, 18-07-2013
Beste Roel,
Dat de SVB de eerste schijf inhoudt, klopt wel met de hoogte van de AOW. Met uw pensioenfonds kunt u het beste contact opnemen om te vragen om met uw AOW rekening te houden. Vaak doen ze dat overigens al.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bruce, 04-06-2013 22:39 #87
Er is in mijn situatie niet veel gewijzigd. Ik heb wel wat spaargeld en moet daardoor aardig wat belasting betalen. Vorig jaar was het echter ruim €1000. Ik heb nu een voorlopige aanslag aangevraagd voor 2013 en kom op bijna het dubbele bedrag. Waar ging het mis? Reactie infoteur, 05-06-2013
Beste Bruce,
Een verschil van 1000 euro in 2013 kan niet zo maar worden verklaard vanuit de inkomstenbelasting bij een vrijwel gelijkblijvend inkomen en vermogen. Wel kan, afhankelijk van uw leeftijd, de doorwerkbonus u parten spelen. Voorts is de vrijstelling van maximaal € 56.420 voor maatschappelijke beleggingen verdwenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Janse, 03-06-2013 13:47 #86
Ik heb een vraag over een afkooppensioen. Ik word 5 juli 2013 65 jaar en krijg het afkooppensioen eind juli. In welke belastinggroep val ik dan? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste A. Janse,
Voor het afkooppensioen geldt het bijzonder tarief inkomstenbelasting. Dat is meestal 52% maar kan ook 42% of meer zijn, afhankelijk van uw inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 29-05-2013 22:03 #85
Beste infoteur, ik ben met prepensioen vanaf 2009 en in mei 2013 65 jaar geworden. Mijn vraag is op mijn prepensioen kreeg ik heffingskorting die is gestopt nu ik mijn pensioen ontvang. Mijn AOW schuift 1 maand op, waar blijft mijn 1 maand heffingskorting nu? Kan ik die alsnog van de belasting aftrekken? Zo ja van welke bedrag 2001,- of 1034,- heffingskorting moet ik dan uitgaan? Ik hoop dat u hier antwoord op kan geven.

Met vriendelijke groet,
Albert Reactie infoteur, 30-05-2013
Beste Albert,
De verrekening met de heffingkorting vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Daarbij gelden proportioneel twee regimes: de bedragen en tarieven tot uw AOW-gerechtigde leeftijd (juni 2013) en die voor de maanden daarna.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantien, 13-05-2013 11:36 #84
Hallo ik ben 46 jaar, woon bij mijn ouders. Hoeveel mag ik bruto verdienen als ik in de laagste belastinggroep wil vallen? Reactie infoteur, 13-05-2013
Hallo Jantien,
Het laagste belastingtarief loopt in 2013 door tot een jaarinkomen van € 19.645.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boekbros, 22-04-2013 12:53 #83
Ik heb een voorstel liggen om een klein pensioen af te kopen. In de brief staat dat er 37% loonheffing wordt ingehouden, dat is neem ik aan een voorheffing? Want die zal in de aangifte 2012 wel meegenomen moeten worden. In brief staat niets over inhouding of naheffing ZVW, maar wordt die ook ingehouden of komt die ook met de aangifte 2012 in beeld, dus naheffing of hoeft er voor de Zvw geen premie betaald te worden voor zulke uitkeringen? Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Boekbros,
Die 37% is in 2013 een voorheffing. De uiteindelijke berekening (inclusief premies) vindt plaats bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 11-03-2013 14:16 #82
Bij het lezen van artikelen vanwege de overheid omtrent de effecten van invoering wet-ULB blijft mijn verbazing stijgen over het totaal ontbreken van het woord "zelfstandigen". Of beter: zij die de IAB zelf betalen. De minister treft een maatregel ter voorkoming van IB-derving (verhoging eerste schijf met 3.9%) in zijn streven naar budget-neutraliteit. Deze maatregel is gebaseerd op de groep werkenden die de IAB niet zelf betalen (de werkgever doet dat, verplicht). Ontluisterend dat de groep die de IAB wel zelf betalen daarbij dan niet te binnen schiet terwijl dat toch echt wel voor de hand ligt. Dat kost deze groep € 700 per jaar als men meer dan de eerste schijf aan inkomsten genereerd. Dat is netto tot 4.2% minder inkomsten. Ik ben nog altijd opzoek naar die belastingmeevaller van 750.000 ZZP'ers x € 700 = € 525miljoen. Daar komen de lijfrente-uitkeringen, ouderen en militairen (€ 60miljoen) ook nog bij, de laatste 2 enigzins gecompenseerd.
Griezelig gewoon dat volgend jaar iedereen de ontstaansgeschiedenis vergeten is en dit gewoon doorgaat. Ik begrijp ook niet waarom de bonden voor ZZP niet aan de bel trekken zoals de militaire vakbond dat wel deed. De enige minister die ik er iets over heb horen zeggen is Henk Krol. Voor de hand zou liggen het lage tarief IAB navenant te verlagen en IB over te hevelen naar ZVW maar dat zal wel te simpel zijn (…). En dan de inmiddels in het nieuws zijnde armoede val van ZZP'ers.

Want beste infoteur, zeg ik iets dat niet klopt? En het is toch zo dat ZZP'ers op geen enkele manier gecompenseerd worden? Reactie infoteur, 11-03-2013
Beste Hans,
Het klopt dat ondanks de stellingname van de regering dat gemiddeld genomen er geen achteruitgang is met de wet ULB bepaalde groepen, wel degelijk de klos zijn. De ZZP'ers zijn hiervan een goed voorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Grauwmans, 27-02-2013 15:40 #81
Wat is het loonheffingstarief 2013 voor iemand, geboren in maart 1948, en waarvan de AOW-leeftijd op 65 jaar + 1 maand is gesteld?

Groet Reactie infoteur, 27-02-2013
Beste H. Grauwmans,
De maanden tot uw AOW gerechtigde leeftijd geldt het tarief inclusief AOW premie (37% tot en met 52%) daarna de tabel exclusief AOW premie (19,1% tot en met 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies de Vocht, 25-02-2013 11:54 #80
Ik ben er sinds het begin 2013 € 25, 00 op achteruitgegaan.
Dat is voor mij ongeveer 2% en dat vind ik wel heel erg veel voor iemand met een parttime baan! Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Marlies de Vocht,
Zeker en daar komt de inflatie nog bij:

https://financieel.infonu.nl/geld/105029-koopkracht-door-regeerakkoord-2012-2017-fors-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 13-02-2013 16:21 #79
Ik ben dga van een bv-tje en ik moet nu aangifte loonheffingen doen. Ik loop nu tegen een procent of drie hogere loonbelasting aan. Hierboven staat vermeld dat die verhoging van het loonbelastingpercentage ter compensatie van een lastenverlichting zou zijn omdat een werknemer geen bijtelling meer over de werkgeversvergoeding heeft.
Nu ben ik wel werknemer maar heb geen lastenverlichting die gecompenseerd moet worden, simpelweg omdat ik geen vergoeding zvw van de bv ontving. Maar mijn nettoloon is bij een ongewijzigd brutoloon opeens een stuk lager dan in 2012.
Wat klopt hier niet? Of doe ik iets fout?
Alvast bedankt, ik ben niet zo thuis in deze materie. Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Rob,
U bent niet een werknemer bij wie de werkgever de Zvw betaalde, zoals in het artikel genoemd. Dat betekent ook dat de operatie van de ULB voor u niet glad loopt, maar u geld kost via een hoger belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. A. Rol, 06-02-2013 19:04 #78
Sorry, ik zie geen verschillen in de 3 staatjes van 1946 en voor of na. Als twee wil ik u het volgende voorleggen. Van mijn uitkeringen wordt eerst belasting geheven en daarna de bijdrage (ook over het bruto bedrag) Zorgverzekeringswet. Ik betaal dus ook nog belasting over de inhouding zorgverzekeringswet. Dit is dus een dubbel verschil met diegenen waarvan de werkgever de zorgverzekeringswet bijgrage vergoedt.
Gaarne uw reactie Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste J.A. Rol,
Het verschil in twee staatjes zit niet in het belastingtarief, maar in de lengte van de belastingschijf. Dit is het gevolg van de Bos-belasting, inmiddels de houdbaarheidsbijdrage genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Feikke Spanjer, 30-01-2013 13:19 #77
N.a.v. het bovenstaande m.b.t. het effect van de wet uniformering loonbegrip en diegenen (bv gepensioneerden) die de afgelopen jaren zelf de zvw-bijdrage hebben betaald en nu worden geconfronteerd met een belastingverhoging ter compensatie van diegenen die de bijdrage vergoed kregen, heb ik het gevoel dat er iets niet klopt.
Kunt u daar wat meer licht over laten schijnen? Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Feikke Spanjer,
1. Het aanvankelijke verhaal van de regering dat de wet ULB geen nadelig effect heeft, is een macro verhaal dat vast voor de Staatskas wel zal kloppen (budgettair neutraal), maar niet voor de koopkracht van bijvoorbeeld mensen die geen arbeidsinkomen hebben maar bijvoorbeeld een pensioen of lijfrente ontvangen. Deze mensen betalen indirect voor de andere groepen met loon uit arbeid, omdat de tarieven wel omhoog zijn gegaan.
2. Voor wie AOW gerechtigd is, is er wat reparatie door een verhoging van de heffingskortingen. Voor wie alleen een lijfrente ontvangt en jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd is die reparatie er niet. Dat is voor hen een forse tegenvaller.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danmmis Prins, 30-01-2013 11:46 #76
Om de wijzigingen t.o.v. 2012 goed te kunnen zien had het mooi geweest als beide tarieven, dus 2012 en 2013, naast elkaar in een overzicht te zien waren geweest. Of staat dit ergens anders duidelijker vermeld? Reactie infoteur, 30-01-2013
Beste Danmmis Prins,
Dat is wat lastig in één tabel weer te geven omdat de schijven in 2012 en 2013 niet gelijk zijn en de AOW leeftijd opschuift, maar alle relevante tabellen en tarieven voor 2012 en 2013 staan toch in dit artikel?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 24-01-2013 14:02 #75
Goedemiddag,
In het overzicht belasting schijven in de wet ULB staat er dat er voor pensioenen en lijfrentes indien geboren in of na 1946, niets veranderd echter uit de berichten aan u gericht zie ik het tegendeel. Ik heb ook een aantal lijfrentes het is mij nog steeds niet duidelijk wat er nu veranderd.

Graag uw reactie, Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste John,
De Wet ULB is een technische aanpassing van het loonbegrip onder een gelijktijdige verrhoging van sommige belastingtarieven. Dit blijkt voor de uitkering van een lijfrente verkeerd uit te vallen. Ook militairen hebben hier last van, maar voor hen lijkt e.e.a. wel verder te worden gerepareerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mv Wmf Groenendaal, 22-01-2013 10:23 #74
Uit mijn voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2013 en IAB -ZvW 2013 over mijn inkomen uit vroegere arbeid (buitenlands pensioen) blijkt, dat de belastingverhoging in de eerste en tweede schijf van resp. 3, 9% en 0, 05% ook voor de pensioenen geldt. Daarnaast moet de IAB -ZvW worden betaald.
De belastingdienst die ik belde, kon zich mijn bezwaar voorstellen, maar er niets aan veranderen.
Uit uw berichten meen ik begrepen te hebben, dat die belastingverhoging voor 65- plussers niet geldt voor zover het inkomen uit vroegere arbeid betreft.
Hoe zit dat precies?
Met vriendelijke groet,
Wil Groenendaal Reactie infoteur, 22-01-2013
Beste Mv Wmf Groenendaal,
1. Het was enige tijd terug onduidelijk wat de precieze effecten zouden zijn bij pensioenen en ander inkomen uit vroegere arbeid. Daar zijn ook discussies over geweest.
2. Bij loon uit arbeid is door de Wet ULB het niveau van het bruto loon aangepast. Bij uw pensioen niet. Wel gelden in beide gevallen de hogere belastingtarieven, maar zijn enkele heffingskortingen in uw voordeel aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Kleijne, 21-01-2013 11:40 #73
Goedemorgen.

(Verder betekent de Wet ULB dat bij er bij pensioenen en lijfrente-uitkeringen niets verandert, omdat dan wel een bijdrage wordt geheven, maar er geen verplichte vergoeding is). Bovenstaande staat hierboven door u opgesteld!.

Mijn netto halfjaarlijkse vaste lijfrente-uitkering werd op 15-1- 2013. 5827euro i.pv. 6178 Euro. Bij Real begrijpen ze het ook niet?
Graag een uitleg.
Met vriendelijke groet
J.Kleijne Reactie infoteur, 21-01-2013
Goedemorgen J.Kleijne,
Er zijn met de wet ULB mogelijk twee dingen aan de hand: het niveau van het bruto betaalde gaat omlaag en het tarief gaat omhoog. Beide zullen zich voordoen bij betaling van het loon uit tegenwoordige arbeid bijvoorbeeld. Bij de uitbetaling van een lijfrente gaat het niveau bruto niet omlaag, maar krijgt u wel te maken met het verhoogde belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 16-01-2013 10:39 #72
Geachte Infoteur,

De Commissie van Dijkhuizen is deze nodig? Wij hebben toch al een belastingdienst, CPB.
Waarom is er weer een Commissie nodig? Volgens mij zijn zij overbodig, ook i.v.m de kosten van deze Commissie Van Dijkhuizen.

Met vr, groet.

Johan. Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste Johan,
De Commissie van Dijkhuizen werd ingesteld om met voorstellen te komen tot vernieuwing van het belastingstelsel. Ze werden inderdaad een beetje ingehaald door de val van het kabinet Rutte 1, maar je weet maar nooit waar ze mee zullen komen en of een volgend kabinet daar wat mee wil gaan doen of misschen wel eerder als er straks verder bezuinigd moet gaan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. J. Berends, 14-01-2013 21:44 #71
Geachte dame/mijnheer,
In oktober 2012 kreeg ik van het ABP bericht dat mijn kleine pensioentje afgekocht moet worden doordat het bedrag 438,44 euro is. Dit blijkt wettelijk zo geregeld te zijn. Kort hierna kreeg ik een berekening (afkoopbedrag) dat ik bruto 10110,32 euro zou ontvangen. Hiervan zou 1536,76 euro loonheffing afgaan, zodat ik een netto bedrag van 8573, 56 euro in januari 2013 zou ontvangen. Inmiddels zijn de nieuwe belastingregels bekend en kreeg ik een nieuwe berekening van het ABP, waar zij de looheffing hebben aangepast (3773, 90 euro). Dit houdt in dat in januari 2013 nu 6425, 83 euro ontvang. Door de nieuwe belasting maatregel, kost mij dit netto 2147, 73 euro. Reactie infoteur, 15-01-2013
Geachte C. J. Berends,
Er lijkt me meer aan de hand. Eerst is bij u ruim 15% ingehouden (eerste schijf 65 plus) en nu ruim 37% (eerste schijf jonger dan 65 jaar). Klopt de nieuwe inhouding wel gegeven uw leeftijd? Als u 65 plus bent kunt u een deel terugvragen bij de belastingdienst respectievelijk het ABP om een herberekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 14-01-2013 16:15 #70
Maar wat fijn dat deze regering zo goed op de kleintjes let. En dat nog wel met de PvdA erin. Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Kok,
Als u meer over de koopkracht wilt weten, kijkt u dan ook eens naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/105029-koopkracht-door-regeerakkoord-2012-2017-fors-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 14-01-2013 15:57 #69
Lijfrente van bruto 1074 per maand. December 2012: over 835 euro. Januari: 2013: 775. Kortom een korting van 50 euro = plm 6 %, dankzij verhoging eerste schijf. Mijn vrouw verdient ook niet veel (in loondienst); ben benieuwd naar haar salaris. Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Kok,
Het eerste loonstrookje 2013 wordt inderdaad voor vele mensen spannend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen Vos, 14-01-2013 10:20 #68
Net de effecten van de belastingplannen op mijn loon gehoord. Netto -10%, daar schrik ik enorm van! Ik ben DGA van een kleine BV. Waar kun je aangeven dat er grote koopkrachtverliezen ontstaan? Kun je ergens 'protesteren' of is er een belangengroepering voor DGA's?
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Jeroen Vos,
De belangen van een dga uit een bepaalde sector worden meestal van werkgeverszijde vertegenwoordigd door een werkgeversorganisatie uit die sector. Bij mijn weten is er geen vereniging voor alleen dga's. U kunt bijvoorbeeld aankloppen bij MKB Nederland, de VNO/NCW, een politieke partij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 13-01-2013 19:19 #67
Geachte Zeemeeuw,

De AOW bedragen, zoals die van mij, AOW met partner toeslag zijn 11 euro per maand lager dan vorig jaar, is hier dus al de verhoging van de 1ste belastingschijf van 4% vanaf?
Nog een vraag, waarom zijn de andere AOW bedragen iets hoger geworden, zoals beiden een AOW.
Met vr, groet Johan. Reactie infoteur, 25-12-2017
Geachte Johan,
Alle bruto bedragen voor de AOW zijn iets lager. Netto is dat niet altijd het geval:

https://financieel.infonu.nl/geld/81351-aow-2015-bedragen-en-leeftijd-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 10-01-2013 13:59 #66
Ik zit momenteel in een levensloopregeling deze loopt t/m 1 aug 2013. Nu val ik in de witte belastingtabel, maar omdat ik op 1 aug 2012 61 jaar ben geworden kom ik vanaf jan 2013 in de groene belastingtabel. Kunt u mij uitleggen wat voor nadelig effect dit heeft op mijn maandsalaris. In feite veranderd er niet aan mijn levensloop.

Met vriendelijke groet,

Hans Reactie infoteur, 10-01-2013
Beste Hans,
De witte tabel wordt vooral toegepast bij loon uit tegenwoordige arbeid en de groene bij loon uit vroegere dienstbetrekkingen. Dat betekent dat in de witte tabel ook met meer heffingskortingen rekening gehouden wordt (denk aan de arbeidskorting) dan in de groene belastingtabel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 09-01-2013 19:25 #65
Als ik gebruik maak van een fut regeling en met 63 jaar stop met werken valt mijn fut uitkering dan onder inkomsten uit vroegere arbeid?
Is het nog steed mogelijk om gebruik te maken van de korting als je boven de 62 nog werkt? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Martin,
1. Een VUT-uitkering valt onder loon uit een vroegere dienstbetrekking.
2. De arbeidskorting geldt bij loon uit een dienstbetrekking totdat u AOW-gerechtigd bent:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104710-te-veel-arbeidskorting-2020-gekregen-hoogte-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marissa, 09-01-2013 15:17 #64
Goeiedag,

Ik ga aan de gang als gastouder en huishoudelijke hulp… en ik had een vraagje aangezien ik waarschijnlijk over de 6000, - belastingvrij heen kom, Als ik bijvoorbeeld 7000, - heb verdiend, moet ik dan alleen belasting betalen over die 1000.- euro extra? Of over de gehele 7000, - euro? Hopelijk snapt u mijn vraag.

Met vriendelijke groet,
Marissa Reactie infoteur, 11-02-2020
Goeiedag Marissa,
1. Alleen het meerdere dan de vrijstelling is fiscaal belast. Dus over de extra 1000 euro moet u dan inkomstenbelasting betalen.
2. Als er toch loonbelasting wordt ingehouden over de eerste 6000 euro (sommige werkgevers doen dat voor alle zekerheid), kunt u dat deel weer terugvragen bij de Belastingdienst via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/94097-geld-terug-van-de-belastingdienst-2019-en-2020-tips.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel W., 07-01-2013 06:15 #63
Dag heer, een vraag, wat zijn de gevolgen voor mij, als ik in 2013, ca 1900.- bruto/mnd verdien, wat wordt dit dan netto? en als mijn vrouw 900.- bruto verdient, wat wordt dit dan netto? hebben wij met dit inkomen nog recht op arbeidskorting of andere kortingen of voordelen, zoals zorgtoeslag?
met vriendelijke groet,
Marcel Reactie infoteur, 07-01-2013
Dag Marcel W.,
Het hangt van de branche waarin u werkt af wat u netto overhoudt. Bij 1900 euro bruto zal dat netto 1350 tot 1400 euro zijn. Bij 900 euro bruto 700 tot 750 euro netto. Beide als jullie nog niet AOW-gerechtigd zijn. Bij dit inkomen hebt u samen recht op 66 euro zorgtoeslag per maand als u niet meer dan 122.278 euro aan vermogen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. V. Lieshout, 02-01-2013 17:52 #62
Goedemiddag. Ik heb een bruto lijfrente uitkering via de ABNAMRO van € 1948 per maand. Hierop werd in 2012 resp. 508, 16 loonheffing ingehouden en 97, 43 ZVW. Dit nu is vandaag ( 1ste uitkering 2013 ) verandert in resp. 569 en 110. In totaal dus maar liefst € 73 minder per maand netto. Is dit correct? Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste N.V. Lieshout,
Als u nog niet AOW gerechtigd bent en verder geen inkomen hebt, krijgt u vooral netto zoveel minder door het hogere tarief in de eerste belastingschijf inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly van Esch, 29-12-2012 18:26 #61
Jawel hoor. De ouderen met een klein pensioentje worden weer gekort doordat de belasting maar liefst met 4% stijgt. Als dit nou het enige was, dan ging het nog wel,
maar denk daarbij ook nog eens aan de korting op het pensioen, de onlangs inge-voerde btw verhoging en het eigen risico voor de zorg, welk praktisch elke oudere
jaarlijks moet ophoesten. Reactie infoteur, 29-12-2012
Beste Elly van Esch,
Zeker, maar er gaan wel enkele heffingskortingen omhoog. Niet genoeg, maar toch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boudeling, 19-12-2012 10:25 #60
Beste meneer Zeemeeuw,

Waar kan ik de heffingskortingen van ouderen vinden op de site van de belastingdienst? Waar heeft u de informatie vandaan gehaald?

Mvg, Boudeling Reactie infoteur, 19-12-2012
Beste Boudeling,
Die gegevens voor 2013 vindt u nog niet op de site van de belastingdienst, maar in stukken aan het parlement, in het bijzonder het belastingplan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beelen, 17-12-2012 17:27 #59
Geachte heer Zeemeeuw,

De reactie van R. de Man geldt ook voor de DGA/ondernemer. Bij een inkomen van circa € 5000 per maand bedraagt de extra heffing aan loonbelasting/IB en ZVW bijdrage tezamen € 160 a € 170 per maand, waarmee het netto loon/inkomen wordt verminderd. Dit kan m.i. niet de bedoeling zijn van de wetgever.

Met vriendelijke groet,

Van Beelen Reactie infoteur, 17-12-2012
Geachte Van Beelen,
Klopt helemaal, maar de Eerste Kamer heeft dit inmiddels ongewijzigd gelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Beelen, 17-12-2012 15:41 #58
Geachte heer Zeemeeuw,

De reactie van R. de Man geldt ook voor de DGA/ondernemer. Bij een inkomen van circa € 5000 per maand bedraagt de extra heffing aan loonbelasting/IB en ZVW bijdrage tezamen € 160 a € 170 per maand, waarmee het netto loon/inkomen wordt verminderd. Dit kan m.i. niet de bedoeling zijn van de wetgever.

Met vriendelijke groet,

Van Beelen Reactie infoteur, 17-12-2012
Geachte Van Beelen,
Klopt helemaal, maar het is maar de vraag of de Eerste Kamer dat nog gaat wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 06-12-2012 22:26 #57
Geachte Zeemeeuw,

De verhoging 1e schijf IB 2013 is mijns inziens bedoeld om de werkenden binnen de wet uniformering loonbegrip door de verschuiving inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet van werkgever naar werknemer niet te bevoordelen en hen een ongeveer gelijk netto inkomen te geven. Thans blijkt echter dat de 65 plussers met een redelijk pensioen hier wederom het kind van de rekening zijn. Immers zij betalen de premie ZVW, die overigens wederom in 2013 wordt verhoogd, uit eigen knip en hebben daarnaast wel degelijk te maken met het verhoogde IB tarief. Vraag mij af of een en ander in oorsprong zo werd bedoeld. Later werd(en) als doekje voor het bloeden de heffingskorting(en) enigszins aangepast. Hebt u enig idee of dit thans nog een onderwerp c.q. een punt ter goedkeuring is door de eerste kamer?

Met vriendelijke groeten,

R. de Man. Reactie infoteur, 07-12-2012
Geachte R. de Man,
1. De heffingskortingen 2013 en de gevolgen van de Wet ULB staan weergegeven in het Belastingplan 2013 dat door de Tweede Kamer is goedgekeurd, maar nog niet door de Eerste Kamer.
2. De Eerste Kamer had eerder gevraagd om een aparte paragraaf met de onvoorziene gevolgen van de wet ULB. Hieraan is ten dele voldaan. Het is dus de vraag of de Eerste Kamer daarmee deze maand genoegen zal nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Man, 06-12-2012 12:03 #56
Geachte infoteur,
Het moge inmiddels toch duidelijk zijn, dat het tarief 1e schijf 65 plus bij
pensioen- en lijfrenteuitkeringen in 2013 19, 1% en niet 15, 2% zal gaan
bedragen. Uw tekst schept bij velen verwarring naar ik aanneem.
Waarom laat u dit staan?
Mvg.,
R. de Man. Reactie infoteur, 06-12-2012
Geachte R. de Man,
Het ene zinnetje met 15,2% is weggehaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 04-12-2012 11:52 #55
Hoop in juli 2013 65 jaar te worden. Naar verwachting krijgen wij (partner van 1951)
partnertoeslag. Partner krijgt nu algemene heffingskorting. Blijft zij die korting houden? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Wim,
De algemene heffingskorting van uw partner staat helemaal los van uw partnertoeslag AOW:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 30-11-2012 19:42 #54
Tot 31 juli heb ik prepensioen. Vanaf 24 augustus 2013 ontvang ik AOW. Begingt de inhouding op de AOW en aanvullend pensioen dan in de 1e schijf of is dit de 2e schijf omdat het prepensioen al in de 1e schijf valt.
Bvd. Leo Reactie infoteur, 01-12-2012
Beste Leo,
Voor de inkomstenbelasting geldt het totale inkomen in een jaar. Als de SVB uw gegevens heeft, zal de SVB met uw eerdere inkomen uit het prepensioen rekening houden en doorgaan in de tweede schijf van de inkomstenbelasting. Maar het is wel iets om in de gaten te houden (het gaat niet altijd goed), omdat u anders weer belasting moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Keizer, 29-11-2012 15:54 #53
Ik heb de volgende vraag. In 2013 wordt het tarief in de eerste schijf met circa 4% verhoogd. Voor 65 plussers gaat het tarief van 1.9 naar als ik het goed heb 5.8%. Dit betekent weer dat als je deze schijf vol hebt je zo'n 800 euro meer belasting gaat betalen. Ik had begrepen dat e.e.a. te maken had met de inkomensafhankelijke bijdrage. Als 65 plusser krijg je geen werkgeververgoeding en zou je dus in 2013 dubbel gepakt worden wat met nivilleren dus weinig te maken heeft. Is het zo dat deze verhoging op een andere manier gecompenseerd gaat worden? Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Keizer,
Men heeft iets gesleuteld aan de heffingskortingen. Zo gaan voor u de algemene heffingskorting en de ouderenkorting omhoog in 2013 (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Boute, 27-11-2012 11:20 #52
L.s.
Mijn vrouw is 70 en ik ben 73 jaar. We hebben naast onze AOW, een bescheiden pensioen opgebouwd. Voor mijn vrouw is dat 5622 euro en van mij 13872 euro per jaar.
Gaan wij er nu IVM de nieuwe belasting tarieven op achteruit?
Bvd. Henk Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Henk,
Voor uw vrouw verandert er weinig en u gaat ongeveer 200 euro per jaar meer betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ann, 26-11-2012 15:39 #51
Hallo,
Ik heb ook een eigen huis. waarvan de hypotheekrenteaftrek bijna in zijn geheel in de laagste schijf zal vallen. Begrijp ik nu goed dat de eerste schijf in 2013 van 33, 1 naar 37 % gaat? En ik mijn hypotheekrente dus tegen 37% kan gaan aftrekken en niet tegen 33, 1?
Alvast hartelijk dank, Ann Reactie infoteur, 26-11-2012
Hallo Ann,
Klopt, wie hypotheekrenteaftrek heeft tegen de eerste schijf, heeft in 2013 ook een voordeel door het hogere belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Groenendaal, 23-11-2012 08:38 #50
Gelden voor de ZZP-ers dan ook de lagere belastingtarieven in verband met de wet ULB? Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Wil Groenendaal
Voor zover nu de stand reikt, gaan zzp-ers gewoon het hogere tarief betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Groenendaal, 21-11-2012 07:52 #49
Moet een ZZP-er in 2013 nog IAB-ZvW betalen? Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Wil Groenendaal,
Een ZZP-er zal in 2013 nog IAB-ZvW betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Buiter, 20-11-2012 20:11 #48
Weer wordt de gewone man verder uitgeknepen en de hoge inkomens worden weer ontzien.
maar het einde is in zicht want we hebben niks meer om in te leveren
DUS ook niks om ook maar iets te kopen, en de arme middenstand gaat op deze manier helemaal naar de knoppen
Rutte en je bende bedankt Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Buiter,
Er gaat ook nog veel veranderen na 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Offereins, 20-11-2012 15:46 #47
Kom nog even terug op mijn vraag no.46.
2012 alleenstaande aower. Aow € 13710, - 2013 AOW € 13710, -
belasting 15, 2 % € 2084, - belasting 19, 1 % € 2619, -
heffingskortingen € 2125 heffingskortingen € 2495
Betalen € 0, 0 Betalen € 124, -
Dit bedoelde ik met het wel of geen belasting betalen, of maak ik een fout. C.O. Reactie infoteur, 20-11-2012
Beste C. Offereins,
Deze berekeningen kloppen wel. Ik ga uit van het tarief van 19,1% plus handhaving betaling Zvw premie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Offereins, 20-11-2012 13:56 #46
Ik kom verschillende bedragen voor de ''Alleenstaande ouderenkorting' tegen op uw site is die verhoogd naar € 489, - elders b.v. de minigids ven de consumentenbond, blijft die staan op € 429, - kunt u mij duidelijkheid verschaffen.
Punt twee: Volgens mijn berekening zal in 2013 een alleenstaande 65 plusser straks inkomstenbelasting over zijn AOW moeten betalen ook zonder een aanvullend pensioen. Met vr.gr. C.O. Reactie infoteur, 20-11-2012
Beste C. Offereins,
1. Die verhoging is dit jaar al weer gesneuveld in de begrotingsafspraken 2013. Het juiste bedrag is dan ook 429 euro (zie artikel).
2. Een 65 plusser betaalt inkomstenbelasting en premies, tenzij er veel aftrekposten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vos, 19-11-2012 12:14 #45
Is het nu zeker dat de ouderschapsverlofkorting in 2013 nog blijft bestaan? Zou dit graag willen weten voordat ik ouderschapsverlof op ga nemen in 2013. Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Vos,
De recente bijstelling van het regeerakkoord geeft wel aan dat er weinig zeker is in het leven, maar dit regeerakkoord spreekt over het opheffen van het ouderschapsverlof met ingang van 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jlvanbreda, 18-11-2012 16:00 #44
Hoe zit het met de tarieven in box 3 voor het jaar 2013 en 2014 en met de extra vrijstellingen voor ouderen met een laag inkomen, die nu een extra korting krijgen op hun belastbare bedrag in box 3? Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Jlvanbreda,
Voor zover nu bekend is, veranderen de extra vrijstellingen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. L. M. Boot, 16-11-2012 12:29 #43
Ik kan mij niet voorstellen dat het inkomstenbelastingtarief van de 1e en 2e schijf voor 65-plussers plotseling met een factor tien is verhoogd. Gaarne een reactie. Reactie infoteur, 16-11-2012
Beste H.L.M. Boot,
De verhoging is volgens het kabinet van technische oorzaak (wet ULM) en staat in het belastingplan 2013. Overigens zie ik nog niet de factor tien, het betreft hier belastingen en premies inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil Groenendaal, 01-11-2012 10:43 #42
Waar is de AWBZpremie van 12,15%(2011) met het plafond aan het einde van de tweede schaal gebleven? Zit die verdisconteerd in de verhoging van de belasting in de eerste schaal van (1, 85% in 2011) naar (voor mij) 19, 1%( in 2013) en van (10, 8 in 2011 in de tweede schaal) naar 23, 65% ( in 2013)? Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste
De AWBZ-premie wordt verhoogd van 12,15% in 2012 naar 12,65% in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van de Belt, 31-10-2012 22:47 #41
Ik begrijp uw beantwoording op bijv vraag 14 niet.zvw
Uit de stukken begrijp ik toch echt dat een 65plusser die zelf zijn ink.afh.premie ZVW betaalt ook naar het tarief van 19,1% IB gaat. Wel gaat de premie ZVW over de AOW naart het lage tarief.
Ik hoop dat ik het onjuist zie. Als dat zo is graag een vermelding waar ik het tegengestelde kan vinden. Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste J. van de Belt,
Maar let ook op de heffingskortingen die omhoog gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 31-10-2012 16:16 #40
Hier staat nog dat de ouderschapsverlofkorting wel nog wordt uitgekeerd in 2013 klopt dit? Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Linda,
De ouderschapsverlofkorting verdwijnt in het regeerakkoord Rutte-Samson in 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 30-10-2012 22:30 #39
Ik ben een fulltime alleenstaande werkende moeder met een inkomen van 42.000 bruto euro per jaar. Wat betekent de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting voor mij in 2014? Krijg ik helemaal niks meer wat in gaat houden dat ik er 367 euro netto per maand op achteruit gaat of wordt dit op de een of andere manier gecompenseerd door een extra kindgebondenbudget,? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Chantal,
Ik denk dat uw inkomen te hoog is om iets van de alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget te krijgen, maar dit moet door het kabinet nog worden uitgewerkt:

https://financieel.infonu.nl/geld/135762-wijzigingen-kinderbijslag-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 30-10-2012 13:36 #38
Wij hebben het 48 pagina's dikke rapport grotendeels gelezen en een paar zaken eruit gepikt. Samen met de lb gegevens over 2013, de zorg premie 11.1 %, huren ivm heffing bij corporaties en huur 4.5% woz waarde als maximum. laatste is in grote steden echt maximum. Paar vragen. Gaat voor 65+ buiten de 1e schijf van 19, 1% ook de ink afhankelijke premie van 11.1% ook gelden over het pensioen naast de aow?
2e wordt over die 11.1% ook lb geheven? Las ergens dat dat verandert.
3e als bovenstaand niet wijzigt dan klopt het verhaal ondanks zvw premie inkomens afhankelijk niet vwb koopkracht cijfers CPB. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste vereniging,
1. Ja de inkomensafhankelijke zorgpremie geldt ook voor iemand van 65 jaar en ouder met een klein pensioen voor het deel dat uitkomt boven het wettelijk minimum loon.
2. Over de zorgpremie hoeft geen loonbelasting te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Dorst, 30-10-2012 13:24 #37
Gaat er in 2013 een IB-toptarief gelden? Ik meen te weten dat de PvdA een tarief wilde invoeren van 60% voor inkomens boven de € 150.000, -. I.v.m. ontslag wordt mijn levensloopsaldo uitgekeerd. De keuze is, uit te betalen in 2012 tegen 52% of in 2013 tegen 49%. De keuze lijkt makkelijk tenzij er in 2013 een toptarief geldt. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste J. van Dorst,
1. Een toptarief van 60% gaat niet door.
2. Het maximale tarief in 2013 bedraagt 52%, (nog niet) 49%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alma, 30-10-2012 09:57 #36
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we in 2013 nog gebruik kunnen maken van ouderschapsverlofkorting… klop dit? ik dacht namelijk dat dit wordt afgeschaft… Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Alma,
De ouderschapsverlofkorting wordt in 2015 afgeschaft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Arens, 29-10-2012 17:20 #35
Ik ben 67 jaar heb 40 jaar gewerkt, geen eigen huis maar huur. Al 5 jaar is mijn pensioen niet verhoogd en komend jaar wordt mijn ABP pensioen gekort. De BTW gaat omhoog. ik heb geen groot bedrag op mijn spaarbank en met mij zijn er veel gepensioneerden huurders met een pensioeninkomen inclusief de uitkering AOW van onder de 35000 euro. Reken maar eens uit hoeveel de mensen zoals ik er op achteruit gaan en hoeveel er iemand met een ton inkomen die een huurhuis heeft er op vooruit gaat/? over eerlijk delen gesproken. op den duur gaan wij er 11% op achteruit. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste M. Arens,
Het enige lichtpuntje voor de lagere inkomens dat aantelt is denk ik dat de zorgpremies inkomensafhankelijk worden. Dat zou lagere inkomens geld moeten schelen. Wie alleen AOW heeft of daarbij nog een klein pensioen heeft, heeft het inderdaad niet gemakkelijk.
Met vriendelijkegroeten,
Zeemeeuw

Tim, 28-10-2012 20:37 #34
Geachte informateur, wat is het verwachte bedrag van inkomstenbelasting 2013? Reactie infoteur, 29-10-2012
Beste Tim,
Het totale bedrag aan inkomstenbelasting 2013 wordt door het Centraal Planbureau geraamd op 14,4% bbp, met bbp=612 miljard euro. Ruim 88 miljard euro dus. Dit zijn cijfers op transactiebasis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Bouwman, 25-10-2012 20:24 #33
De laagste inkomens betalen rond E 1.000, - per jaar. De hoogste inkomens hebben 3% voordeel. Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Marc Bouwman,
Als gevolg waarvan?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janvdtil, 25-10-2012 14:44 #32
Geachte infoteur, voor wat betreft de verhoging van de bel.schijven voor 65+ heb ik gelezen dat men dit geleidelijk invoert, waarbij gedacht wordt aan een periode van 18 jaar. Klopt dit? vr.gr. jan van der Til Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Jan vd Til,
De tarieven inkomstenbelasting voor 2013 staan wel vast, maar voor latere jaren is dat zeker niet zo. Zo kwam onlangs het interimrapport uit van de Commissie van Dijkhuizen. Daarin wordt ondermeer voorgesteld om na een overgangsperiode de tarieven inkomstenbelasting 65 plus gelijk te trekken met die voor mensen jonger dan 65. Die 18 jaar wordt inderdaad een paar maal genoemd door de commissie van Dijkhuizen. Zie ook:

http://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/commissie-van-dijkhuizen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans W., 22-10-2012 11:21 #31
Geachte Infoteur,

Door de commissie Van Dijkhuizen wordt beweerd, dat gepensioneerden er bij de invoering van de 2 tarieven van 37 en 49% slechts 0, 5% in koopkracht op achteruit gaan.
Kunt U mij dit uitleggen als U bedenkt, dat in de huidige situatie er voor mensen boven de 65 jaar voor de eerste schijf 15.2% en in de tweede schijf 24.05% geldt.
Als die beide lage tarieven vervangen wordt door 37% en we gaan even uit van een bruto inkomen van 62.000 Euro, dan betekent dit in totaal ca 4140 Euro meer belasting, hetgeen neerkomt op een vermindering van het netto inkomen van 9.6% in plaats van 0, 5%!
Ik hoop van harte, dat ik het helemaal verkeerd berekend heb.

Graag uw reactie. Reactie infoteur, 22-10-2012
Geachte Hans W.,
Dit is een terecht punt dat ook niet geheel duidelijk wordt in het deelrapport. Sterker nog, eigenlijk valt het niet met elkaar te rijmen en moet zeker worden uitgewerkt. Wat bij koopkrachtplaatjes bijna altijd funest is, is dat bijna niemand precies aan het plaatje voldoet. Verder spreekt de commissie van een geleidelijke verhoging voor 65 plussers en dan pakt een koopkrachtplaatje van jaar op jaar wel gunstig uit, maar na een paar jaar bent u wel een paar keer uw koopkracht kwijt. Dit alles moet in het eindrapport in 2013 verder worden verduidelijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-10-2012 14:58 #30
Geachte heer,
Als het nieuwe belastingstelsel doorgaat mogelijk in 2014 en er maar twee belastingschijven zijn en de lage schijf voor de AOW komt te vervallen is het dan juist dat ik over mijn AOW en mijn pensioen 37% belasting moet betalen? Reactie infoteur, 11-02-2020
Geachte Henk,
De commissie Van Dijkhuizen pleit ervoor om met behulp van compensatiemaatregelen het koopkrachteffect tot 120% van het wettelijk minimumloon ongeveer nul te laten zijn en het tarief geleidelijk te verhogen naar 37% voor wie een klein pensioen heeft. Maar wat geleidelijk is en wanneer het moet ingaan, moet nog worden uitgewerkt:

https://financieel.infonu.nl/administratie/20384-minimumloon-2020-minimumjeugdloon-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 12-10-2012 14:57 #29
Beste infoteur, steeds geeft U aan dat igv een lijfrente-uitkering niets zal veranderen met de invoering wet-ULB. Maar in 2013 betaalt men in dat geval nog steeds zelf het lage tarief ink.afh.bijdrage zvw (net als in 2012) èn 3.9% meer in de eerste belasting schijf: 37%.
Zoals U beschrijft is die 3.9% bedoeld ter compensatie van een bij invoering wet-ULB optredend belastingvoordeel voor een werknemer in een werknemer/werkgever relatie. In dat geval dus budgettair neutraal, werknemer ontvangt netto hetzelfde.
Igv een lijfrente-uitkering betekent dit dus weldegelijk een belasting verhoging tov 2012 van 3.9% in de eerste schijf. Reactie infoteur, 12-10-2012
Beste Hans,
Ik veronderstel inderdaad dat een lijfrente uitkering wordt afgerekend tegen het lagere tarief totdat hier meer duidelijkheid over is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tien, 11-10-2012 15:52 #28
Dag, Ik heb drie inkomens waarover zvw wordt geheven. Op mijn hoofdinkomen wordt het maximale bedrag ingehouden. Van de andere twee inkomens kreeg ik het teveel betaalde, rond de 1000 euro, van de belastingdienst terug. Begrijp ik het goed dat ik én bijna 4% meer belasting moet betalen ivm de zfw én 1000 euro mis, omdat de verzekeraar c.q. pensioenfonds dat wel op het uit te betalen bedrag inhouden, maar de belastingdienst het niet teruggeeft? Kan ik de betreffende instanties vragen om geen zvw in te houden in 2013? Reactie infoteur, 11-10-2012
Dag Tien,
Voor lijfrente en pensioen waarbij de uitkerende instantie geen ZVW vergoedt, verandert er niets. U krijgt gewoon uw te veel betaalde ZVW premie terug aan het einde van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juul, 08-10-2012 17:02 #27
Dat begrijp ik, maar word het inkomen van mijn man daarbij gerekend? Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Juul,
Het gaat om uw eigen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juul, 08-10-2012 13:56 #26
Ik begrijp niet wat ouderenlorting inhoud. Ikzelf ben 65 + krijg aow en een heel klein pensioentje, mijn man heeft nog een fut uitkering is hier een limiet aan het gezamenlijk inkomen? Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Juul,
De ouderenkorting is een heffingskorting van 762 euro in 2012 waarop u recht hebt als u 65 jaar bent en een inkomen hebt van maximaal € 35.450:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115930-hoogte-heffingskortingen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gesina, 08-10-2012 01:43 #25
Beste Zeemeeuw,
Ik begrijp het volgende stukje niet:
"Dit is het effect van de Wet uniformering loonbegrip, Wet ULB: de fiscale bijtelling van de door de werkgever aan de werknemer betaalde vergoeding voor de Zvw-bijdrage vervalt vanaf 1 januari 2013 en het belastingtarief gaat omhoog ter compensatie van deze lastenverlichting." Ik heb het even nagerekend voor de zekerheid, maar 37% van 100% salaris is echt meer dan 33, 1% van 107, 1% loon. Als je dus een bruto-inkomen hebt van minder dan 18.945 ben je de pineut. Verdien je tussen 18.945 en 19.645 dan heb je geluk, je gaat van 42% van 107, 1% naar 37% van 100%, maar ja dat is maar een kleine groep.
Ook de (kleine) groep tussen 55.991 en 56.491 zal niet echt blij zijn met bijna 10% meer belasting. De hogere inkomens hebben een klein voordeel doordat ze geen belasting meer betalen over de ZVW-premie, maar ook geen belastingverhoging krijgen.
Nog een vraag: Wat is er gebeurd met de arbeidskorting?

Met vriendelijke groet,
Gesina Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Gesina,
1. De compensatie van de lastenverlichting is een macro verhaal voor de schatkist, maar kan van individueel geval tot geval anders zijn. Vergelijk het met de koopkracht: weinig gezinnen voldoen aan de voorwaarden. Overigens verandert met de Wet ULB wel wat meer dan alleen het tarief in de inkomstenbelasting.
2. De maximale arbeidskorting in 2013 is 1.723 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter van Deudekom, 07-10-2012 20:33 #24
De belaste zorgpremie vd werkgever vervalt en daarvoor in de plaats is de eerste IBschijf met 4% gestegen, dit zou ongeveer neutraal uitkomen. De zelfstandige heeft geen belaste zorgpremie. Gaan zij er dus ca €700, 00 erop achteruit? Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Pieter van Deudekom,
U ontvangt geen vergoeding voor de ZVW en daarom verandert er voor u ook niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fc Zonneveld, 03-10-2012 16:28 #23
@reactie infoteur: dat moet u dan toch eens uitleggen. Het eigen risico wordt berekend over kosten die onder de ZKV vergoed worden, die zijn sowieso niet aftrekbaar, kosten die niet door de ZKV vergoed worden en aftrekbaar zijn vallen niet onder het eigen risico dus die veranderen niet door een hoger eigen risico en blijven gewoon aftrekbaar, dat U evt meer zelf moet gaan betalen veranderd ook niets aan de aftrekpost, Uw niet aftrekbare kosten lopen op, maar op de aftrekpost zelf heeft dit geen enkele invloed, de kosten die aftrekbaar waren blijven aftrekbaar.

Waar zit volgens U mijn denkfout? Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Fc Zonneveld,
Een hoger eigen risico betekent meer kosten voor eigen rekening, maar heeft geen invloed op de hoogte van de aftrekpost. Ook fiscaal kunt u deze verhoging voor eigen rekening niet terughalen, dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fc Zonneveld, 02-10-2012 12:16 #22
"Bij de aftrek ziektekosten geldt dat u te maken krijgt met een verhoogd eigen risico van 350 euro;". Onzin: met die verhoging krijgt men eventueel wel te maken, het eigen risico is echter, net zo min als de premie, aftrekbaar onder de aftrek ziektekosten, dus bij die aftrek heeft en krijgt men daar niet mee te maken. Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Fc Zonneveld,
Een hoger eigen risico betekent meer ziektekosten voor eigen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Reijnders, 25-09-2012 14:14 #21
Als ik het geheel bekijk worden inderdaad de ouderen er niet vrolijker van. Naast enige compensatie gaan de pensioenen omlaag (bij het ABP met geen inflatie correctie al meer dan 10%), wordt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW verhoogd van € 33.427 naar € 50.056 en wel van een maximale bijdrage van €2591 naar € 3554 met als lapje voor het bloeden (iets waar de politiek sterk in is) een percentage van 7, 1 i.p.v 7, 75 een behoorlijke netto achteruitgang van wel € 40 per maand. Maar ja wij als belastingbetaler moeten nu eenmaal opdraaien voor de door deskundigen in de verkiezingen beloofde maar achteraf gemaakte, onjuiste toezeggingen. Maar hopelijk gaat men nu, in tegen stelling met voor de verkiezingen, na de verkiezingen doen wat men zegt Reactie infoteur, 25-09-2012
Beste Paul Reijnders,
Het is inderdaad nog even afwachten waar een nieuw kabinet mee komt, maar voor 2013 worden niet zo veel veranderingen in het voorgenomen beleid verwacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Smit, 24-09-2012 19:31 #20
Als gepensioneerde met een heel fatsoenlijk pensioen maar nog geen AOW er, ga je dus gewoon een flink stuk meer belasting betalen, die wet ULB geld toch alleen voor werkende, een gepensioneerde moet het hele werkgeversdeel ZVW al zelf betalen.
Of zit ik er erg naast! Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Jan Smit,
Als er nog geen AOW is, betaalt u de premie inderdaad zelf, maar gaat het belastingtarief in de eerste schijf niet omhoog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annette, 24-09-2012 10:29 #19
In 2013 wordt de IB verhoogd vanwege de Wet ULB. Wat gebeurt er met bijdrage Zvw voor ZZP-ers? In 2012 was deze 5% van het bijdrage-inkomen. Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Annette,
U ontvangt geen vergoeding voor de ZVW en daarom verandert er voor u niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie Ossen, 23-09-2012 11:05 #18
Beste zeemeeuw,
Ik kom nog even terug op mijn vraag 17. U veronderstelt dat het percentage 15.2 van de eerste schijf geldt voor de aanvullende pensioenen.
Maar hierover kan ik niets vinden. Ik ga ervan uit dat voor de aanvullende pensioenen ook het hoge tarief van 19.1 geldt.
Met vriendelijke groet,
Harrie Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Harrie,
Hierover is inderdaad niet zo veel terug te vinden. Het is dan ook een veronderstelling waarover de komende tijd meer duidelijkheid zal komen. Het is geen loon en geen AOW, er is geen tegemoetkoming, vandaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie Ossen, 21-09-2012 14:22 #17
Beste zeemeeuw,
ten vervolge op vraag 14 wil ik graag het volgende opmerken:
volgens de ministeriële gegevens worden de heffingskorting 65 jaar en ouder en de ouderenkorting resp.verhoogd met 100 euro (1034) en 200 euro (1032) in het kader van de wet uniformering loonbegrip. Dus mag men gevoeglijk aannemen dat het belastingtarief van 19.1 dan geldt en niet 15.2.
Ik hoop dat ik e.e.a. niet goed interpreteer.
met vriendelijke groet,
Harrie Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Harrie Ossen,
Het tarief is ook opgehoogd naar 19,1% in de eerste schijf (zie tabellen). In vraag 14 ging het in mijn veronderstelling om een aanvullend pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 20-09-2012 18:19 #16
Wellicht is het NIET nuttig deze reactie te plaatsen en misschien vergis ik mij in de duidelijkheid van mijn eerdere reactie: #15. Ik geef daarin aan dat het een inkomen betreft uit een vorig dienstverband (concreet: ontslagvergoeding) maar wel voor de 65-jarige leeftijd (ik ben 55). Ik betaal dus zelf de inkomensafhankelijke bijdrage want er is geen werkgever betrokken. Hoe gaat dat nu in 2013 met het oog op de 37% eerste schijf en de budgetneutrale doelstelling van de overheid? (Misschien kunt U het antwoord op #15 aanpassen). Excuus voor de onduidelijke vraag en dank voor Uw aandacht, Hans Bulens. Reactie infoteur, 20-09-2012
Beste Hans,
Een ontslagvergoeding als inkomen uit een vorig dienstverband terwijl u nog geen 65 jaar bent, wordt als loon gezien en valt onder de Wet ULB. Dat zou een hoger belastingtarief betekenen en tegelijkertijd het vervallen van uw bijdrage ZVW met ingang van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 20-09-2012 15:28 #15
In vervolg op #12: als het enkel een inkomen betreft uit een vorig dienstverband, voor de pensioenleeftijd, wat zal dan de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage zijn? Er is dus geen werkgever in het spel. Nu, in 2012, wordt de 5% inkomensafhankelijke Zvw bijdrage door mij zelf betaald. Een vergelijkebare categorie zal de ZZP-er zijn. Reactie infoteur, 07-06-2020
Beste Hans,
Bij een inkomen uit een vorig dienstverband (pensioen als u 66 plus bent) komt u uit op:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. de Roode, 20-09-2012 11:51 #14
65 plussers betalen in 2013 nog wel zvw premie. Ten onrechte wordt eerste schijf verhoogd naar 19.1%. Voor hen geldt niet dezelfde situatie als voor werknemers. De regering compenseert een en ander door een aantal heffingskortingen te verhogen, die niet voor iedereen gelden. Forse achteruitgang 65 plussers. Dit in tegenstelling met uw eerdere antwoord van 19-9. Reactie infoteur, 20-09-2012
Beste H. de Roode,
1. Het is wel wat verwarrend. De Wet ULB geldt voor iedereen voor een inkomen uit loon. Voor inkomen uit pensioen of vroegere arbeid geldt het normale lagere tarief.
2. Dat ouderen erop achteruit gaan, hangt vooral samen met andere maatregelen. Zoals het artikel aangeeft, gaan sommige heffingskortingen voor ouderen omhoog, wat voor hen juist gunstig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 19-09-2012 15:04 #13
Goedendag,
Ik heb begrepen dat de ZVW in 2013 voor 65+ers in het tarief van de 19, 1% zit. Is dit juist of moet het ergens anders berekend worden? Waar kan ik duidelijke en leesbare informatie over Wet uniformering loonbegrip en dan vooral voor 65+ers vinden? Ook graag voor 65-ers zodat ik het de kinderen duidelijk kan maken? Reactie infoteur, 20-09-2012
Beste Pieter,
1. Macro gezien is dit een budgettair neutrale actie: de ZVW bijdrage vervalt evenals de tegemoetkoming ZVW. Dit betekent een belastingderving voor het Rijk die wordt gecompenseerd door een belastingverhoging in de eerste schijf inkomstenbelasting. Bij inkomen uit vroegere arbeid geldt de wet ulb niet.
2. Het is een technisch verhaal dat u terug vindt in: http://tinyurl.com/9edxo9w
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-09-2012 13:34 #12
Indien de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage voor eigen rekening komt betekent dit dus een belastingverhoging van 3.9% in de eerste schijf agv Wet-ULB zonder enige vorm van compensatie? Reactie infoteur, 19-09-2012
Beste Hans,
Uw eigen bijdrage als werknemer wordt ook afgeschaft en wordt omgezet naar een inkomensafhankelijke heffing voor de werkgever.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet Veenhuizen, 02-09-2012 08:45 #11
Hoe zit het nou met de belasting voor die mensen die een of twee maanden later hun AOW krijgen maar omdat zij met de vut zijn wel hun pensioen ontvangen met 65 jaar, blijven zij in het hogere belasting tarief gedurende die een of twee maanden? Reactie infoteur, 02-09-2012
Beste Piet Veenhuizen,
Zodra u 65 jaar wordt, geldt het lagere belastingtarief in de eerste twee schijven inkomstenbelasting. Als men straks ook met de pensioendatum van uw pensioen zou gaan schuiven, ligt het voor de hand dat ook de leeftijd voor de belastingtarieven opschuift, maar dat is nu nog niet afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene Collaert, 04-08-2012 10:12 #10
Worden de belastingschijven ook niet aangepast naar aanleiding van het aanvullend pakket Wet uniformering loonbegrip? In de kamerbrief van secretaris Weekers staan een aantal maatregelen op loonschijf 1 en 2, de algemene heffingskorting, de arbeidskorting de lengte van schijf 1 en 2 etc. Dit zie ik misschien over het hoofd in dit overzicht. Reactie infoteur, 04-08-2012
Beste Rene Collaert,
De WUL geeft wat kleine aanpassingen, maar de meesten van ons zullen daar weinig van merken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 06-07-2012 05:25 #9
De "forensentax" belasting op reiskosten woon-werk is nog niet eens zeker! Reactie infoteur, 06-07-2012
Beste Albert,
1. De forensentaks zal in de begroting voor 2013 staan, zo is nu vlak voor het vakantiereces van de Kamer besloten.
2. Dat betekent dat een nieuw kabinet, als dat er dit jaar al is, wel erg snel moet zijn om het niet door te laten gaan in 2013 plus met andere maatregelen moet komen die evenveel opleveren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 04-07-2012 16:23 #8
Wat is het minimumloon dat een alleenstaande ouder moet hebben om (als het blijft bestaan) ouderschapsverlofkorting te kunnen ontvangen? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Ingrid,
Er wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen, maar naar de terugval in inkomen door het korter werken als gevolg van het zwangerschapsverlof:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89403-ouderschapsverlof-2020-en-2021-is-onbetaald.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Arend, 24-06-2012 14:45 #7
Ik heb in 2012 tot mijn 65e jaar 6 maanden gewerkt en moest toen stoppen. Heb ik nu nog wel recht op de doorwerkbonus over 2012? Reactie infoteur, 24-06-2012
Als uw salaris in 2012 hoger was dan € 9.295, hebt u recht op de doorwerkbonus in 2012. Anders niet:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/94652-doorwerkbonus-2013-verdwijnt-na-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van Gerwen, 20-06-2012 13:54 #6
Vraag:
Sinds eind 2011 hebben wij het plan om in 2013 ouderschapsverlof op te nemen. In 2012 werd duidelijk dat de ouderschapsverlofkorting mogelijk afgeschaft zou worden per 2012. Later is deze datum vooruit geschoven naar 01-01-2013. In de voorlopige begroting 2013 kom ik niks tegen over de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting, sterker nog, in bovenstaand overzicht heffingskortingen staat de ouderschapsverlofkorting voor 2013 nog vermeld. Is het aannemelijk dat de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting voorlopig wederom is doorgeschoven? Reactie infoteur, 20-06-2012
Beste N. van Gerwen,
Met de verkiezingen in het vooruitzicht en de kans dat de formatie wel weer een aantal maanden gaat duren, ligt het voor de hand dat de afschaffing nog verder wordt doorgeschoven, maar zekerheden zijn er voor 2013 helaas nog niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greet, 11-06-2012 19:53 #5
Mijn man krijgt nu een door werk bonus betekend dit in 2013 dat hij niets meer extra, s krijgt hij is 63 jaar. Reactie infoteur, 12-06-2012
Beste Greet,
De extra bonus op grond van leeftijd (ouder dan 62 jaar) verdwijnt in 2013:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/94652-doorwerkbonus-2013-verdwijnt-na-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Boers, 30-05-2012 15:47 #4
Ik zie niet wat de arbeidskorting in combinatie met de werkbonus is in 2013. Ik ben dan 62 jaar. Hoe wordt dit vastgesteld? Geen arbeidskortingtabel?

Mvg,
Frans Reactie infoteur, 30-05-2012
Beste Frans de Boers,
Dat komt doordat in het Lente akkoord is afgesproken dat de nieuwe werkbonus niet doorgaat. Geen extra korting meer voor wie 62 jaar of ouder is vanaf 2013:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/94652-doorwerkbonus-2013-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 26-05-2012 13:46 #3
Hoe kan er sprake zijn in 2013 van een levensloopverlofkorting van 205 euro, terwijl de levensloopregeling niet meer bestaat? vitaliteitsregeling. wat is de impact van de voorgenomen maatregelen op deze regeling? Reactie infoteur, 17-06-2020
Beste Martijn,
1. Sommige mensen kunnen wel hun levensloopregeling voortzetten of verlof opnemen:

https://financieel.infonu.nl/geld/76372-levensloopregeling-2020-en-levensloopverlofkorting.html

2. De regeling is op zich niet verandert, maar aanpalende zaken zoals de werkbonus voor 62 jaar en ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robin, 08-05-2012 17:18 #2
Dus de ouderschapsverlofkorting komt per 2013 toch te vervallen dan of is het nog niet duidelijk? Reactie infoteur, 09-05-2012
Robin,
Het is nog onduidelijk wat er met de ouderschapsverlof korting in 2013 gaat gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal Jongejan, 07-05-2012 13:42 #1
Zie ik nu goed dat de ouderschapsverlofkorting tegen de verwachting in blijft bestaan?

Klopt dat? Reactie infoteur, 07-05-2012
Beste Pascal Jongejan,
Ik heb het laten staan omdat de afschaffing bij nader inzien niet in het belastingplan 2012 werd opgenomen en sindsdien nog wordt bezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Commissie Van Dijkhuizen
Reacties: 105
Schrijf mee!