Algemene heffingskorting 2019

Algemene heffingskorting 2019 De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al in het Regeerakkoord aankondigde. Doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is, hebben vooral de lagere inkomens profijt van de algemene heffingskorting. Zij kunnen het maximale bedrag incasseren, de hogere inkomens en mensen die met een extra baan geld bijverdienen krijgen het maximale bedrag niet. Vanaf een inkomen van ongeveer 20.000 euro per jaar wordt de algemene heffingskorting afgebouwd. Dat was ook in 2018 al zo en wordt in 2019 niet aangepast. Weet u op hoeveel algemene heffingskorting u ongeveer recht hebt? Een promotie in 2019 kan overigens betekenen dat u een deel van de algemene heffingskorting moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting omhoog


Functie van de algemene heffingskorting in 2019

Het principe van de algemene heffingskorting lijkt sympathiek: iedereen heeft er recht op. De algemene heffingskorting is een korting op de loon- en inkomstenbelasting die u betalen moet. Ook wie geen of weinig inkomen heeft en een fiscale partner met inkomsten, kan een beroep doen op de algemene heffingskorting, zij het dat de naam dan verandert in algemene heffingskorting minstverdienende partner (ook wel aanrechtsubsidie genoemd). In de praktijk blijkt het een stuk gecompliceerder te zijn. Het gaat niet om een vast bedrag omdat het inkomensafhankelijk is en als het inkomen van uw partner te laag is, kan het zijn dat uzelf niets ontvangt. Wie gaat bijverdienen, een hoger inkomen verwerft of promotie maakt, loopt een grote kans dat een deel van de algemene heffingskorting terugbetaald moet worden.

Hoe werkt de algemene heffingskorting, waarop hebt u recht?

Elk jaar maakt het kabinet bekend wat de maximale algemene heffingskorting in een jaar zal zijn. Dit bedrag zal in 2019 ongeveer 210 euro hoger zijn dan in 2018 en uitkomen op 2.477 euro. Dit bedrag hoort bij een inkomen tot ongeveer 20.000 euro. Wie in 2019 recht heeft op AOW, kan aanspraak maken op ongeveer de helft van dit bedrag, € 1.268. Maar daarmee is niet alles gezegd, dit bedrag wordt namelijk afgebouwd. Dat betekent dat naarmate u meer verdient in 2019, u minder algemene heffingskorting toegepast krijgt. De hoogste inkomens krijgen hiervan zelfs niets. Onderstaande tabel brengt dit in beeld:

Algemene heffingskorting in 2019, bedrag als u nog geen recht hebt op AOW:

uw loon of inkomen2019
€ 20.000€ 2.477
€ 30.000€ 1.960
€ 40.000€ 1.445
€ 50.000€ 930
€ 60.000€ 415
€ 67.000€ 0
€ 69.000€ 0

De afbouw in 2019 bedraagt 5,147%, in 2018 was dit nog 4,683%.

Algemene heffingskorting in 2019, bedrag als u wel het hele jaar recht hebt op AOW:

Dan is het maximale bedrag € 1.268. Vanaf een inkomen van € 20.384 wordt dit bedrag afgebouwd met 2,633%. Bij een inkomen van € 68.507 resteert een bedrag van nul.

Netto belastingteruggave

De algemene heffingskorting is een netto teruggave in de loon- en inkomstenbelasting. Als u dus een jaarinkomen hebt van 20.000 euro en bijvoorbeeld op basis van de belastingtarieven 7.000 euro belasting zou moeten betalen, dan zorgt de algemene heffingskorting ervoor dat de rekening van de Belastingdienst uitkomt op 4.523 euro (7.000 euro minus 2.477 euro). Iemand met een inkomen van 70.000 euro bijvoorbeeld heeft een algemene heffingskorting van nihil. Dit geeft ook meteen het belang weer van de algemene heffingskorting voor vooral de lagere inkomens. De algemene heffingskorting zou ook kunnen worden afgeschaft en worden gebruikt voor een verlaging van de belastingtarieven, maar dat zou als er geen andere compensatie is, de lagere inkomens waarschijnlijk te veel in koopkracht raken.

Doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is, is het oppassen voor een navordering van de Belastingdienst als u in 2019 extra geld verdient. De werkgever past de algemene heffingskorting automatisch als loonheffingskorting toe. Daarbij schat hij in wat uw jaarinkomen in 2019 zal zijn, zoekt hierbij het bedrag aan algemene heffingskorting op en geeft u die korting op de belasting die u betalen moet. Problemen ontstaan wanneer u in 2019 een sprong in inkomen maakt doordat u een andere baan accepteert, promotie maakt of misschien wel een tweede baan accepteert. In al die gevallen is de kan groot dat niet het juiste bedrag aan algemene heffingskorting is toegepast en u dus een deel moet terugbetalen. De Belastingdienst kan met een navordering komen. Het is goed om te weten dat de aanrechtsubsidie per maand stopgezet kan worden via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Conclusie algemene heffingskorting 2019

Dat voor veel mensen de algemene heffingskorting in 2019 omhoog gaat is natuurlijk fijn. Tegelijkertijd is het zo dat er in 2019 ook lastenverzwaringen zijn, waardoor de meevaller ook snel uitgegeven zal zijn en per saldo niet een positieve invloed op uw koopkracht zal hebben. Pas aan het einde van 2019 en bij het invullen uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2019 zal duidelijk worden of het juiste bedrag aan algemene heffingskorting is toegepast. Laat u zich goed hierover adviseren.

Lees verder

© 2018 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…
Algemene heffingskorting 2021Algemene heffingskorting 2021De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…

Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskorti…
Groendeposito is belastingvrij sparen en beleggenGroendeposito is belastingvrij sparen en beleggenEen groendeposito is groen sparen met een mooi rendement. Zowel de ING bank als de Rabobank bieden een groendeposito aan…
Bronnen en referenties
  • Vertrouwen in de Toekomst
Reacties

Arthur, 03-03-2020
Kan iemand me zeggen hoe het zit in aanslagjaar 2019 met de heffingskorting voor niet-inwoners? Het lijkt er op dat deze (uit de aangifte - uitsluitend inkomen in box 3) is verdwenen!(?) Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste Arthur,
U hebt nog steeds recht op de algemene heffingskorting, maar als u een niet kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, is dit een lager bedrag. Kwalificeert u zich wel, dan kunt u het restant alsnog terugkrijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 27-06-2019
Heb zelf een aanvullend pensioen en AOW mijn vrouw heeft een klein inkomen van 3000 br per jaar maar stopt 31-07-2019 met werken. Wat gaat er gebeuren met de algemene heffingskorting? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Henk,
Als uw vrouw vóór 1963 is geboren, zal het restant van de algemene heffingskorting terugkomen als aanrechtsubsidie. Daarvoor moeten jullie wel gezamenlijk belastingaangifte doen en moet uw inkomen hoog genoeg zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/187644-aanrechtsubsidie-2019-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 24-06-2019
Hoe kan ik de heffingskorting stopzetten? Kom er niet uit op de site van de belastingdienst. Reactie infoteur, 25-06-2019
Beste Inge,
U kunt het formulier 'Stopzetten voorlopige aanslag heffingskortingen' gebruiken of uw werkgever of andere uitbetalende instantie vragen om niet meer met de heffingskortingen rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-04-2019
Ik heb de volgende vraag. Over een poosje heb ik en mijn vrouw geen looninkomsten meer. Wij leven dan tot onze AOW van ons spaargeld. Wij betalen dan alleen belasting in box 3.
Hebben wij dan beiden ook recht om de algemene heffingskorting te krijgen en deze te verrekenen met de te belasting belasting in box 3?

Groeten,
Hans Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Hans,
Als de belasting in box 3 hoog genoeg is, kunt u die verrekenen en salderen met de algemene heffingskorting van u beiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Vliet, 20-03-2019
Algemene heffingskorting minst verdienende partner.
Zo juist de aangifte IB-2018 gedaan.
Moet er voor aanvraag heffingskorting minstverdienende partner (in dit geval niets verdienende partner) een "voorlopige aangifte IB-2019 worden ingezonden? Voor het betreffende echtpaar?

Bedankt voor uw reactie.
Hans Reactie infoteur, 20-03-2019
Beste Hans van Vliet,
Als u gedurende het jaar 2019 de algemene heffingskorting minst verdienende partner wilt ontvangen, is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting de snelste weg. Anders komt deze heffingskorting pas naar voren bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting voorjaar 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 06-03-2019
Mijn man is sinds 17 november 2018 met pensioen en ontvangt AOW en een aanvullend pensioen. Zelf heb ik sinds 1 december 2018 geen baan en dus geen inkomsten meer. Kunt u mij zeggen of ik voor het jaar 2019 in aanmerking kan komen voor aanrechtsubsidie? Verder vraag ik me af of ik dit zelf moet gaan aanvragen (als ik in aanmerking kom) of dat wij dit met de aangifte over 2019 moeten regelen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Patricia,
Het bedrag waarop u in 2019 recht hebt is ook afhankelijk van de hoogte van het aanvullend pensioen. De aanrechtsubsidie 2019 wordt voor u zichtbaar bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019:

https://financieel.infonu.nl/belasting/89401-recht-op-de-algemene-heffingskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eugenie Degenaar, 27-02-2019
Ik ben AOW er van 67 jaar oud. Heb een inkomen van 27.000 euro per jaar netto.
Wat is in mijn geval de alg.heffings korting en ouderen korting in 2019.?
Er is deze maand zomaar 200 euro van mijn pensioen ingehouden zonder tekst of uitleg. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Eugenie Degenaar,
Uw ouderenkorting is in 2019 omhoog gegaan met 180 euro, daar ligt het niet aan:

https://financieel.infonu.nl/belasting/185304-ouderenkorting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 04-02-2019
Geachte mijnheer/mevrouw. graag hier op een antwoord. ik ben aower en mijn vrouw heeft haar pensioen afgekocht, ze heeft 4900 gekregen. nu is mijn vraag hoeveel belasting moeten wij betalen, ze heeft heffingskorting er af laten trekken. Reactie infoteur, 05-02-2019
Geachte Pieter,
Als het pensioenfonds heeft gerekend met de heffingskortingen, is er een netto bedrag uitgekeerd. Of dat helemaal goed is gegaan, hangt af van het overige jaarinkomen van uw vrouw en of bepaalde heffingskortingen ook al gedurende het jaar zijn uitbetaald respectievelijk verrekend. Het beste vraagt u het pensioenfonds om een toelichting op de berekening, want die zult u ook nodig hebben bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khhm Meijer, 14-01-2019
Geachte Heer,

Mijn buurvrouw Had een AOW van 150,31. Nu krijgt ze loonheffing van 13,33 Euro dus er blijft over 136,98. Andere jaren was dat 146,66 Euro.Waarom is dit? Reactie infoteur, 15-01-2019
Geachte Khhm Meijer,
De AOW is gestegen en de heffingskortingen ook, een daling van de netto AOW ligt dan niet voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. A. W. van der Ark, 09-01-2019
Ik heb een vraag. Ik heb een voorlopige aanslag 2019 gekregen vanwege 3 verschillende inkomens.
Mijn echtgenote (klein inkomen) krijgt normaliter de algemene heffingskorting maar pas nadat wij aangifte hebben gedaan… dus in 2020.
Is het mogelijk om dit naar voren te halen door bv een voorlopige aanslag voor haar aan te vragen? Of kan ik vermindering op mijn IB aanslag vragen vanwege verrekening?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste P. A. W. van der Ark,
Dat kan inderdaad door de voorlopige aanslag 2019 aan te passen. De voorlopige aanslag die u hebt gekregen is waarschijnlijk gebaseerd op cijfers uit 2017.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Lienen, 06-01-2019
Hoe krijg ik de aanrechtkorting. Kan nergens vinden en kan ik het met terugwerkende kracht krijgen over 2018,2017,2016,2015en 2014? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste W. van Lienen,
De aanrechtkorting krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting. Is dat niet gebeurd of hebt u geen belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan, dan kan dit nog met een terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 16-12-2018
Op de site van de belastingdienst staat te lezen dat de hoogte van de heffingskorting van de minstverdienende (partner) afhankelijk is van het inkomen van de meestverdienende. letterlijk staat er, als de partner voldoende belasting heeft betaald.
Maar wat is dan voldoende? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Jacob,
Het maximale bedrag aan aanrechtsubsidie kan alleen volledig worden uitbetaald als de partner minimaal dit bedrag aan inkomstenbelasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fruitig, 15-12-2018
Vorig jaar een voorlopige teruggave van € 2053. Nu een brief gekregen voorlopige teruggave 2019 € 0,0

Nagenoeg zelfde inkomsten, € 25.000

Als ik een voorlopige aangifte doe, kom ik ook uit op € 100.

Hoe kan het verschil zo groot zijn?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Fruitig,
Dat is inderdaad niet logisch, zijn alle posten, ook aftrekposten, correct ingevuld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 14-12-2018
Hallo even een vraag ik
Mijn vrouw is van 1955 en ik van 1950 dus AOW. Nu heb ik de algemene heffingskorting per jaar uit laten betalen. Maar nu wil ik voor mijn vrouw in 2019 het per maand laten uit betalen.
Hoe moet ik dat aan vragen? Mijn inkomst is 3400 bruto en mijn vrouw 0 inkomen. Hoeveel zou ze kunnen krijgen? alvast bedankt
Mvg aart Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Aart,
Maandelijks laten uitbetalen van een belastingteruggave is mogelijk door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 in te vullen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120906-voorlopige-aanslag-2020-inkomstenbelasting-teruggave.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric Scholte, 07-12-2018
Hallo, klopt het dat de algemene heffing korting vroeger onder de benaming van aanrecht geld stond. En dat dit bedrag dus aangezien ik de enige kostwinner ben het bedrag op mijn partner haar rekening gestort kan en dient te worden?

Mvg Eric Reactie infoteur, 10-05-2020
Hallo Eric Scholte,
De aanrechtsubsidie, aanrechtgeld, bestaat nog steeds voor de minstverdienende partner. Deze komt dan voor de minstverdienende partner in de plaats van diens recht op de algemene heffingskorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 03-12-2018
Wat is in 2019 de algemene heffingskorting en ouderenkorting voor een
AOW-er van 73 jaar en inkomen € 49500? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste John,
De algemene heffingskorting zal dan ongeveer 510 euro bedragen, de ouderenkorting nihil:

https://financieel.infonu.nl/belasting/185304-ouderenkorting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 22-11-2018
Hallo betekent dit dat de heffingskorting niet meer afhankelijk is van je geboortejaar? dus dat je niet meer te maken krijgt met nog extra afbouw omdat je geboren bent na 1963?
dus alleen inkomensafhankelijk?
mvg mariska Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Mariska,
Het bedrag aan algemene heffingskorting is anders wanneer men al recht heeft op AOW of jonger is. Voor de aanrechtsubsidie minst verdienende partner is 1963 nog steeds een belangrijk jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Sparla, 14-11-2018
Algem.heffingskorting 2019
Stel mijn inkomen is 25.000,-- Wordt dan de afbouw berekend over 5000,-- of over 25000,--? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste K. Sparta,
De afbouw van het bedrag aan algemene heffingskorting wordt dan berekend over de 5.000 euro extra inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 09-11-2018
Geachte Heer/mevrouw

Wij wonen in Duitsland mijn vrouw en ik zijn beiden 74 jaar.
SVB Sociale verzekeringsbank die hielden tot 2018 rekening met Heffingskorting.
Deze vervalt in 2019.Gaat ons dat veel geld kosten per maand.Weet u hoeveel.
Kunnen wij aan de Belastingdienst vragen om toch gebruik te blijven maken van de heffingskorting.

Wij hebben volgens mij recht op te wennen aan de belasting.overgangsrecht konden nog kiezen 2016 in duitsland.In 2017 moesten wij beiden inkomsten weer opgegeven in nederland.Wij hebben volgens mij recht om te wennen aan de nieuwe belasting in 2017 betalen 10% 2018 10% 2019 15% 2020 20% 2021 25% 2022 30%.Ik ben nu bijna een jaar bezig om voorelkaar te krijgen bij de belasting om deze allereerst voor 2017 deze 10% toe te passen.tot nu toe gaat dat niet echt goed.
eerst € 1000 betalen na beroep niet betalen dan weer eerst € 300 betalen weer terug ontvangen hoef niet te betalen zolang er beroep loopt.Hoop einde deze maand een beslissing te ontvangen.Moet ik voor elkjaar weer een beroep aan tekenen.
Ik hoop dat u een duidelijk antwoordt heeft voor mij.
vriendelijke groeten
J.Guichelaar Reactie infoteur, 30-06-2020
Geachte Jan,
U hebtrecht op het overgangsrecht met de maximale tarieven in Nederland zoals u dat aangeeft. Als de SVB geen rekening meer houdt met de heffingskortingen omdat u in het buitenland woont, kunt u het belastingdeel hiervan terugkrijgen via de belastingaangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Somers, 15-08-2018
Beste redactie.
Zijn de bedragen van de Algemene heffingskorting voor AOW'ers ook bekend?
Ik werk nog een dag in het buitenland in loondienst. Is het bedrag van de arbeidskorting ook al bekend?

Bedankt voor de moeite, Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Jan Somers,
Het bedrag aan algemene heffingskorting voor AOW'ers bedraagt dan maximaal 1.235 euro. De uitleg over de arbeidskorting 2019 vindt u terug in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/190337-arbeidskorting-2019-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-03-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.