Algemene heffingskorting 2020

Algemene heffingskorting 2020 De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 meer dan ongeveer € 30.000 aan inkomen heeft, gaat er al op achteruit. U hebt dan geen recht op € 2.711, maar ongeveer € 2.150. U kunt het zelf berekenen. Daarna wordt het snel minder door een versnelde afbouw. Het idee dat iedereen recht heeft op ruim € 2.711 algemene heffingskorting is door het inkomensafhankelijk maken van deze loonheffingskorting verleden tijd. Als u € 40.000 verdient is de maximale algemene heffingskorting in 2020 nog iets meer dan de helft, circa € 1.577.

Op hoeveel algemene heffingskorting hebt u recht in 2020?


Algemene heffingskorting 2020, hebt u daar ook recht op?

Toen het nieuwe belastingstelsel in 2001 werd ingevoerd, werd ook besloten om de algemene heffingskorting in te voeren. De algemene heffingskorting zou dan een correctie zijn op de belastingtarieven die gelden en zou voor iedereen even groot zijn. Van dit uitgangspunt is in 2019 en 2020 weinig meer over. Wie meer inkomen heeft in 2020, heeft waarschijnlijk een lagere algemene heffingskorting en arbeidskorting 2020 dan in 2019. U hebt er vast nog recht op, maar het is vaak minder dan het geweest is.

Hoe hoog is de algemene heffingskorting 2020, een berekening en vergelijking

Het bedrag aan algemene heffingskorting kan per geval anders zijn. Maximaal is de algemene heffingskorting in 2020 gelijk aan € 2.711 netto (een plus voor lagere inkomens). De algemene heffingskorting is immers geen bruto bedrag waar u nog eens inkomstenbelasting betaalt maar een netto bedrag. Maar dit maximale bedrag wordt met 5,7 procent afgebouwd naargelang u meer inkomen hebt dan € 20.711:

Algemene heffingskorting in 2020, geen AOW:

uw loon of inkomen2020
€ 20.000€ 2.711
€ 30.000€ 2.184
€ 40.000€ 1.617
€ 50.000€ 1.050
€ 60.000€ 483
€ 70.000€ 0
€ 100.000€ 0

U ziet dus dat extra werken niet altijd loont. Verdient u € 50.000 dan krijgt u meer dan € 1.660 netto minder algemene heffingskorting dan iemand met een inkomen van ongeveer € 20.000. Dit nadeel bij een hoger inkomen gaat u helemaal voelen als u in 2020 een extra inkomen ontvangt, denk aan vakantiegeld, een dertiende of veertiende maand of misschien promotie maakt. Dan kan geld krijgen al snel omslaan in extra belasting betalen. Voor 2020 is een belastingverlaging beloofd via een verlaging van het belastingtarief in de inkomstenbelasting, maar daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting naar nul wordt afgebouwd en een belastingverhoging kan betekenen als u in 2020 meer inkomen hebt dan in 2019.

Algemene heffingskorting in 2020, recht op AOW:

Als u AOW ontvangt is de algemene heffingskorting een stuk lager, maximaal € 1.413. Dit bedrag wordt bij een hoger inkomen vanaf circa € 20.711 afgebouwd met 2,956% per extra verdiende euro.

Hoe werkt de algemene heffingskorting eigenlijk?

De algemene heffingskorting is een loonheffingskorting wat inhoudt dat uw werkgever maandelijks rekening houdt met het bedrag waarop u naar alle waarschijnlijkheid recht zult hebben. Zodra u het maximum bedrag dat bij uw inkomen hoort hebt bereikt, is dit potje op waardoor u over het volledige maandbedrag belasting betaalt. Dit leidt er toe dat u bij een zelfde bruto inkomen elke maand toch na een paar maanden zult merken dat u netto minder verdient. Gaat u meer verdienen dan kan het zijn dat u een maand eerder al te veel netto hebt ontvangen en dus een deel aan de Belastingdienst moet terugbetalen. Dit euvel doet zich veel voor wanneer iemand een bijbaan heeft. In dat geval heeft het de voorkeur om maar bij één werkgever de algemene heffingskorting toe te laten passen en, om te voorkomen dat u een hoge algemene heffingskorting krijgt, uw werkgever aan te geven hoeveel u bijverdient. Wie dat niet wil, kan beide werkgevers vragen om gedurende het jaar niet met de loonheffingskorting rekening te houden. In dat geval krijgt u via de Belastingdienst het precieze bedrag waarop u recht hebt, nadat u uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Dan is namelijk precies bekend wat uw inkomen in 2020 is geweest en welk bedrag aan algemene heffingskorting 2020 daar bij hoort. Zo voorkomt u dat u de te laag ingehouden loonbelasting alsnog moet terugbetalen. Een navordering van de Belastingdienst ligt zo al snel op de loer.

Lees verder

© 2015 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2019Algemene heffingskorting 2019De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al i…
Recht op de algemene heffingskortingRecht op de algemene heffingskortingIedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is…
Algemene heffingskorting 2018Algemene heffingskorting 2018De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkom…
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…

Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…
Arbeidskorting 2020 omhoogArbeidskorting 2020 omhoogDe maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuler…
Reacties

Bert Knol, 05-04-2020
Ik heb AOW en pensioen. Ik heb gevraagd aan het svb of ik ook heffingskorting krijg. Kreeg bericht terug dat dat het geval was. Maar op het jaarafschrift stond 0 euro.
Weten jullie hoe dat kan? Ik moet nu ruim 2600 euro belasting betalen. Reactie infoteur, 06-04-2020
Beste Bert Knol,
Normaliter houdt de SVB rekening met de heffingskortingen tenzij de rechthebbende dat niet wil. Wellicht is daar iets fout gegaan, de SVB kent uw dossier en kan dit voor u nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 11-12-2019
Ik wil vervroegd pensioen aanvragen, ik werk niet en krijg nu de volledige algemene heffingskorting uitbetaald. Het is een klein pensioen van ongeveer 3700 euro per jaar waarop de loonheffingskorting van toepassing is. Heb ik nog recht op de volledige heffingskorting omdat ik < 20.000 per jaar ontvang? Reactie infoteur, 12-12-2019
Beste Hennie,
U hebt wel recht op de algemene heffingskorting, maar die kan bij een laag inkomen niet volledig worden uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fredrik Wind, 05-12-2019
Ik woon in Engeland. Ik ben geboren in april 1932 en dus 87 jaar oud. Vanaf Januari dit jaar (2019) werd mijn heffingskorting afgeschaft waardoor Ik 115 Euro per maand minder ontving. Ik begrijp dit niet en Ik kan hier in Engeland ook niemand benaderen die mij zou kunnen helped/adviseren. Gaarne Uw respons hoe verder te handelen of welke wegen ik dien te volgen.
Hoogachtend, F.wind Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Fredrik Wind,
Gewijzigd is dat vanaf 1 januari 2019 niet-inwoners van Nederland niet langer automatisch het belastingdeel van de heffingskortingen krijgen (het premiedeel is bij u al 0). Als u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent (uw inkomen komt grotendeels uit Nederland), dan kunt u alsnog dit belastingdeel krijgen als u belastingaangifte inkomstenbelasting doet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Scheenhart, 28-11-2019
Klopt het dat de afbouw van 2,956 % algemene heffingskorting in 2020voor aow gerechtigde plaats gaat vinden van af alles boven de 2e schijf van 35375 geboren voor 1946? Reactie infoteur, 28-11-2019
Beste J. Scheenhart,
De afbouw van de algemene heffingskorting vindt plaats in de tweede (vanaf € 20.711) en derde belastingschijf (vanaf € 35.375).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van de Waardenburg, 09-08-2017
Allen ikzelf heb een aow uitkering en een pensioen. Mijn vrouw heeft alleen aanrecht toeslag. Toch moet ik over 2016 816 euro terug betalen. Hoe kan dat? Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste J. van de Waardenburg,
Er kunnen allerlei redenen voor bijbetaling van belasting zijn, ook kunnen er fouten zijn gemaakt. Als het goed is, geeft de Belastingdienst in de vordering aan waarom u moet bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 11-12-2016
Ik verdien ongeveer 30.000 per jaar. Mijn echtgenoot krijgt elk jaar de heffingskorting van de belastingdienst. Hij is in 1962 geboren. Hoeveel mag hij verdienen, zonder zijn heffingskorting te verliezen? Als hij bijvoorbeeld 1000 euro verdient in een jaar, wordt dat bedrag van van de heffingskorting afgetrokken? Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Jolanda,
Als uw man 1000 euro in een jaar verdient, betekent dat 365 euro minder aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 19-10-2016
Ik dacht dat bij bijverdiensten van onder de 6000 per jaar geen loonbelasting wordt afgehouden omdat dit bijverdiensten zijn en daarom je ook de aanrecht sub blijft houden? Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Jos,
Als er geen ander inkomen is, hebt u gelijk. Als er wel ander inkomen is (u hebt dus bijverdiensten), dan is het belastingvrije deel al (deels) benut voor dat andere inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 19-10-2016
Ik ben van voor 1963 en heb recht op 186 euro zogenaamde aanrecht sub.nu is mijn vraag als ik een paar uur per dag ga werken komt die aanrecht sub dan in gevaar, hoeveel mag ik bijverdienen zonder dat ik die sub mis loop. Gr jos Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Jos,
Op uw bijverdiensten betaalt u loonbelasting. Als daarbij met de heffingskortingen wordt rekening gehouden, gaat dit ten koste van de aanrechtsubsidie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Will, 17-07-2016
Kun je ook aanrechtsubsidie aanvragen als je heel weinig verdient en je partner i.v.m. leeftijd voor 1950 partnertoeslag krijgt. Staan deze 2 dingen los van elkaar.
Vriendelijk bedankt Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Will,
Deze twee dingen (partnertoeslag en algemene heffingskorting) staan los van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 07-07-2016
Wordt er niet afgebouwd omdat ik van voor 1963 ben? Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Django,

Zie voor 2020 het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 06-07-2016
Ik ben van voor 1963 en de aanrechtsubsidie bedraagt voor 2016 voor mij 2230, bij een inkomen van 29.922. Blijft deze 2230 voor mij bestaan of wordt dit afgebouwd omdat het inkomen hoger is dan 20.000? Gr Django Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Django,
Als de partner meer dan 20.000 euro aan inkomen heeft, wordt de aanrechtsubsidie voor de minstverdienende niet afgebouwd. Als de minstverdienende een inkomen heeft, is dat anders, omdat er dan ook recht op de algemene heffingskorting bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 25-02-2016
Wat is de heffingskorting bij ontvangst pensioen van 975 euro per jaar? Mijn leeftijd 61 jaar en verder geen inkomsten.
Partner wel inkomsten. Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Tineke,
Als uw jaarinkomen 975 euro is, krijgt u een deel algemene heffingskorting via uw eigen inkomen en de rest via het inkomen uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pamela, 28-01-2016
Hallo ik ben 23 heb geen inkomen. Ik wil gaan samenwonen met mijn vriend en mijn dochter, heb ik dan recht hierop? Reactie infoteur, 19-07-2019
Hallo Pamela,
Als u vriend voldoende inkomen heeft, hebt u recht op een variant van de algemene heffingskorting en die heet algemene heffingskorting minstverdienende partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katja, 23-01-2016
Ik ben 63, heb geen inkomen, en ben van plan mijn pensioen van €4381 per jaar af te roepen. Welke bedrag aan heffingskorting zal ik krijgen als mijn pensioen uitbetaald wordt?
(Mijn man heeft een arbeidsinkomen van anderhalf modaal.) Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Katja,
Zonder inkomen hebt u recht op een algemene heffingskorting minstverdienende partner. Bij €4.381 aan pensioen wordt een deel hiervan vervangen door de algemene heffingskorting voor uw eigen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim Biesheuvel, 22-01-2016
Ik ben 68 jaar. Op mijn AOW wordt de loonheffingskorting toegepast. Op mijn Pensioen niet. Mijn Pensioen is hoger dan mijn AOW. Is het handig om de loonheffingskorting op mijn Pensioen te laten inhouden i.p.v. mijn AOW? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Wim Biesheuvel,
De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk en de kans is daarom groot dat er bij u te weinig belasting wordt ingehouden, of het nu via uw pensioen of de AOW is. In beide gevallen zult u een deel moeten bijbetalen, via uw pensioen wellicht wat minder, maar het gaat bij de inkomstenbelasting om het totale inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ciska, 19-01-2016
Waar kan ik deze algemene heffingskorting voor 2016 aanvragen? Op de website van de belastingdienst zie ik nergens deze informatie. Moet ik daarvoor een formulier (digitaal) invullen en opsturen naar de belastingdienst en zoja, waar vind ik zo'n formulier? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Ciska,
De algemene heffingskorting is een belastingteruggave. Deze wordt geactiveerd zodra er inkomen is. Als dit inkomen uit werk is, gebeurt dit door de werkgever, maar anders via uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 11-01-2016
Goedemiddag! Hoe zou ik het bankrekeningnummer waar ik de algemene heffingskorting op ontvang kunnen veranderen? Bedankt! Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Mary,
Het rekeningnummer waarop de Belastingdienst geld stort, kunt u online wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 09-01-2016
Als je loon of uitkering tussen de 30.000 en 40.000 bv 31.000 is, is de aanrechtsub dan naar je loon of uitkering?of krijg je de die 1747 euro altijd als je tussen 30.000 en 40.000 zit of je nu bv 31.000 of 39.000 verdient. Gr django Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Django,
Per euro meer aan inkomsten wordt de algemene heffingskorting dan opnieuw berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanem, 31-12-2015
4,796% afbouw op de alg. heffingskorting 2016 geldt, naar ik aanneem, alleen tot de pensioendatum. Maar welk percentage geldt voor de ouderen, dus na hun pensioendatum…? Reactie infoteur, 10-05-2020
Beste Vanem,
Ook voor wie recht heeft op AOW geldt hetzelfde afbouwpercentage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 20-02-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.