Recht op de algemene heffingskorting

Recht op de algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is niet voor iedereen even hoog en kan niet altijd worden uitbetaald. Bij de hoogte van de algemene heffingskorting speelt uw inkomen een rol, uw leeftijd, uw werk en of u een fiscale partner hebt. Let ook op de hoogte en voorwaarden van de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk en is dus niet altijd een vast bedrag meer.

Hebt u ook recht op de algemene heffingskorting, hoe dan?


Hoogte van de algemene heffingskorting

Hoe hoog de algemene heffingskorting voor u is, hangt van een aantal factoren af:
  • Uw inkomen;
  • Uw leeftijd;
  • Hebt u werk of niet?
  • Hebt u een fiscale partner of niet?

Omdat de hoogte van de algemene heffingskorting niet voor iedereen hetzelfde bedrag is, spreken we liever over de maximale algemene heffingskorting. Onderstaand de maximale bedragen voor 2019 en 2020:

Algemene heffingskorting 2019 en 2020, de maximale bedragen per persoon:

20192.477 euro1.268 euro
20202.711 euro1.413 euro

Deze maximale algemene heffingskorting krijgt u als loonheffingskorting. Dat wil zeggen dat het een directe korting is op de belasting die u moet betalen, waardoor u netto meer geld overhoudt.

Voorbeeld berekening algemene heffingskorting

Stel uw loon, inkomen of uitkering is dusdanig dat u zonder de toekenning van de algemene heffingskorting een bedrag van 4.000 euro aan inkomstenbelasting zou moeten betalen, dan is dat nu met de toekenning van de algemene heffingskorting in 2020 een bedrag van 2.711 euro lager als u jonger bent dan 66 jaar en vier maanden (AOW-leeftijd in 2020) en 1.413 euro lager als u inmiddels recht hebt op AOW. Dan blijft dus aan te betalen belasting over 1.289 euro respectievelijk 2.587 euro.

Algemene heffingskorting 2020 voor de minst verdienende partner

De algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner wordt in de media ook wel aanrechtsubsidie genoemd, omdat de heffingskorting als stimulans kan worden gezien om thuis te blijven, terwijl de partner werkt. Daarom is eerder besloten om in de meeste gevallen deze algemene heffingskorting te verlagen vanaf 2009 met 6 2/3e procent per jaar, waardoor het bedrag in 2023 geheel is verdwenen.

De afbouw van de aanrechtsubsidie

Als u geboren bent in 1963 of later, wordt de aanrechtsubsidie afgebouwd op de volgende wijze:

Maximale algemene heffingskorting minst verdiende partner in procenten, 2020-2023:

JaarMaximaal
202020%
202113,34%
20226,67%
20230

Dat betekent in 2020 nog 20% en in 2023 is dat nihil. De enige groep die niet wordt gekort en recht heeft op het maximale bedrag (2.711 euro in 2020) zijn zij die zijn geboren voor 1 januari 1963.

Laten uitbetalen van de algemene heffingskorting

De uitbetaling van de algemene heffingskorting verloopt voor iemand in loondienst automatisch doordat de werkgever bij de afdracht van belastingen en premies met de loonheffingskorting rekening houdt. Ook de Sociale Verzekeringsbank die de AOW uitkeert, zal normaliter met de algemene heffingskorting rekening houden. Hebt u twee banen of een baan naast de AOW, dan is het even opletten. U moet dan zien te voorkomen dat meerdere werkgevers of meerdere instanties rekening houden met de algemene heffingskorting waardoor u gemeten over uw jaarinkomen te weinig belasting betaalt en op een later moment belasting terug zult moeten betalen. De minst verdienende partner krijgt de heffingskorting uitbetaald door samen met de partner belastingaangifte inkomstenbelasting te doen. U kunt de heffingskortingen ook eerder laten uitbetalen via de voorlopige aanslag (de voorlopige teruggaaf).

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerRecht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagAanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaagHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd.…
Hoeveel algemene heffingskorting?Hoeveel algemene heffingskorting?De algemene heffingskorting 2022 en 2023 is een belangrijke belastingteruggave voor veel mensen. Wie voldoende inkomen h…

Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldOuderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaaldWie in 2020 of 2021 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening. Onbetaald…
Auto van de zaak: bijtelling 2021Auto van de zaak: bijtelling 2021Een auto van de zaak kan voor een werknemer een heel goedkope manier van vervoer zijn. Veel werkgevers bieden hun werkne…
Reacties

Peter Pemmelaar, 08-01-2019
Dank u wel voor uw duidelijke informatie. Ik woon buiten Nederland en 'geniet' AOW sinds 2010. De heffingskorting is niet (meer) voor mij want ik woon sinds 2002 in the Filipijnen. De belastingdienst wil zelfs de heffingskorting terugvorderen want er bestond geen recht. Ik heb buiten de AOW slechts pensioen 2 samen 257 AOW 1083 bruto. In goed vertrouwen heb ik de heffingskorting ontvangen sinds 2010. Ik heb geen andere inkomsten, huis, rente. Is de SVB niet ook verantwoordelijk, zij heeft nooit enig voorbehoud gemaakt? Peter Pemmelaar Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Peter Pemmelaar,
De SVB is ook verantwoordelijk voor de inhouding van de heffingskorting, maar als de begunstigde er geen recht op heeft, moet die dat aan de SVB meedelen. Overigens zijn de meeste belastingschulden die ouder zijn dan vijf jaar inmiddels verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tihouna, 21-07-2015
Beste mensen,
Ik heb een bijstand uitkering en mijn vrouw werkt 13 en half uur per week.Heeft zij recht op algemeenheffingkortingen? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Tihouna,
Bij haar bijstandsuitkering wordt al rekening gehouden met de algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vluchteling, 02-05-2013
LS,

Wij hebben regelmatig cliënten die niet het hele jaar in Nederland verblijven.
Hebben deze mensen recht op algemene heffingskorting voor het hele bedrag of alleen maar voor het gedeelte dat zij in Nederland woonachtig zijn.
Zo hebben we een cliënt die per 1 juli een uitkering ontvangt. Dan loopt zijn algemene heffingskorting vanaf 1 juli via de uitkeringsinstantie neem ik aan.
Van de Belasting kan hij een bedrag van zo'n 1000 euro terugkrijgen. (6 maanden)
Nu is mijn vraag: heeft deze cliënt daadwerkelijk recht op dit bedrag of moeten we dit straks nog weer terugbetalen. Is dit het bedrag over het gedeelte van het jaar dat hij niet in Nederland woonachtig was en heeft hij hier dan wel recht op? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Vluchteling,
1. Bepalend zijn dat iemand in Nederland belastingplichtig is en dat er voldoende jaarinkomen is.
2. De hoogte van de algemene heffingskorting is dan òf grofweg 2.500 euro òf een lager bedrag als de verschuldigde belasting lager is dan 2.500 euro. Ook wie maar een paar maanden werkt en een hoog inkomen heeft, kan zo toch aan een algemene heffingskorting van (bijna) 2.500 euro komen.
3. Let er wel op dat de algemene heffingskorting niet per ongeluk tweemaal wordt uitbetaald: en door minder belasting op de uitkering te betalen (via verrekening) en nog eens apart via een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst. Dan zal er wel moeten worden terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke Janssens, 16-03-2013
Ik kan nergens duidelijk omschrijven of ik als 60 jarige, gehuwde vrouw met een man die in de Vu-tech is en bijna 64 jaar is wet bij mag verdienen en hoeveel dat is. Door alle bezuinigingen door de regeren hebben wij beduidend minder te besteden. En als er niets veranderd zitten wij ook nog met een gat van enkele maanden voor wij nadat mijn man 65 is een AOW uitkering krijgen. Bovendien heeft mijn man ook nog diversen jaren partner-alimentatieplicht. Al met al niet een rooskleurig geheel. Elk tientje kan ons helpen. Hopelijk kunt u daar een duidelijker antwoord op geven. Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste Anneke Janssens,
1. Wat u verdient, heeft geen effect op de VUT van uw man. Andersom kan een bijverdienen door uw man wel ten koste gaan van zijn VUT.
2. Wel is het zo dat uw bijverdiensten als uw man met AOW is, gevolgen zullen hebben voor de hoogte van de AOW partnertoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/79342-partnertoeslag-aow-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Verheij, 13-03-2013
Wat is het gevolg van het feit dat ik géén inkomen heb? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste A. Verheij,
Als u geen enkel inkomen hebt in box 1 of 3 en geen fiscale partner, dan krijgt u de algemene heffingskorting niet uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Vlak, 03-02-2013
Wat is de premie voor de loonheffing. Ik wil graag nazien op mijn salarisstrook hoe een en ander is opgebouwd. Kan ik met de afgehouden loonheffing en de bijtelling van de heffingskorting nagaan hoeveel procent de loonheffing bedraagt? Ik ben 65 + en geboren voor 1946. Vr Gr. F.V. Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste F. Vlak,
In 2020:

AOW: 17,90%.
Anw : 0,10%.
Wlz: 9,65%.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jur Willemsen, 02-02-2013
LS,
mijn echtgenote neemt niet meer deel aan het arbeidsproces sinds 1-9-2012 (uitkering gestopt), zij heeft twee jaar met de UWV gevochten voor afkeuring maar helaas, omdat zij ouder is dan 52 vind ze ook geen gepast werk meer. We zijn fiscaal partner.
Kunt u mij vertellen of zij recht heeft op een heffingskorting en hoe vraag ik die aan?
met vr. dank Jur Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Jur Willemsen,
Uw vrouw heeft recht op de algemene heffingskorting, ook wel aanrechtsubsidie genoemd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/194871-aanrechtsubsidie-2020-minstverdienende-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac van Eeden, 17-12-2012
Mijn vrouw is in dec 2011 65 jaar geworden en had in dat jaar een verzamelinkomen van 3.082 euro. Er is 913 euro volksverz. en 57 euro aan inkomstenbelasting ingehouden. Het totale bedrag aan heffingskorting (algemene, -arbeids, -ouderenkorting) bedraagt 2.681 euro. Er kan in totaal 913 en 57 euro (970) toegepast worden aan heffingskortingen i.p.v.
2681. Kan ik het verschil 2681-970= 1711 euro als fiscale partner uitbetaald krijgen? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Jac van Eeden,
Als uw inkomen hoog genoeg was, kunnen de niet via uw vrouw uitbetaalde delen van heffingskortingen via u worden uitbetaald bij een gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja Bink, 09-11-2012
Mijn man heeft een baan en betaald normaal belasting. Ik werk niet en ontvang de maximale heffingskorting/ben geboren voor 1963. Nu wil ik gaan werken voor ongeveer 6 uur per week. Is dit zinvol? Houd ik dan minder heffingskorting over? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Marja Bink,
U krijgt niet minder algemene heffingskorting dan nu en er komt nog wat arbeidskorting bij. Uw algemene heffingskorting zal voor een deel via uw salaris en voor de rest via uw man worden uitbetaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149446-arbeidskorting-2020-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Scheer, 02-10-2012
Mijn vrouw verdient niet veel en nou blijkt dat ze recht heeft op heffingskorting. Wat gebeurt er met mijn inkomen? Wordt er bij mij dan wat afgetrokken zodat ik minder krijg? En wij krijgen elk jaar terug omdat wij een eigen huis hebben en de rente kunnen aftrekken, wordt dat hierdoor ook minder?
Groetjes Hans Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Hans Scheer,
De algemene heffingskorting is een teruggave op de belasting die u betaalt. U kunt daarbij niet meer terugkrijgen dan u aan belasting afdraagt in een jaar. Het is nooit nadelig, maar als u per saldo geen belasting betaalt (door aftrekposten bijvoorbeeld) levert het ook geen extra voordeel op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bettiemensink, 15-08-2012
Ik ben 61 jaar en heb nog niet eerder algemene heffingskorting gehad. Waar kan ik de algemene heffingskorting aanvragen? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Bettiemensink,
Als u een werkgever hebt, wordt normaliter de algemene heffingskorting via de loonbelasting verrekend en anders via uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rajaa, 14-08-2012
Mijn man wordt 65 jaar. Heb ik nog recht op de algemene heffingskorting minstverdiende partner, want mijn inkomen is 0 Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Rajaa,
Of uw algemene heffingskorting nog via uw man kan worden uitbetaald, hangt af van zijn jaarinkomen en uw leeftijd. Uw man moet voldoende belasting in een jaar betalen om zijn en uw algemene heffingskorting te ontvangen. Uw leeftijd bepaalt daarbij of u recht hebt op het hoge bedrag of het lagere bedrag (AOW +).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brent, 14-07-2012
Mijn vrouw werkt op dit moment niet en ontvangt 84 euro per maand aan algemene heffingskorting. Nu wil ze een baantje nemen voor ongeveer 10 uur per week. Komt de heffingskorting daarmee te vervallen? Is er een grens van wat ze mag bijverdienen zonder dat de heffingskorting in gevaar komt? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Brent,
De algemene heffingskorting van uw vrouw komt door een baantje niet in gevaar. Afhankelijk van haar inkomen en leeftijd, kan het zelfs zo zijn dat ze recht heeft op een hogere algemene heffingskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheffy, 07-06-2012
Hallo,
ik moet de alleenstaande ouderkorting aanvragen, maar ik weet niet hoe ik dat kan doen of waar. Ik doe het het liefst via computer, maar kan dat? En als ik het persoonlijk aan ga vragen, welke papieren heb ik dan nodig?
En ik moet ook iets van voorlopige teruggave aanvragen, waar kan ik dat doen?

Thank you! Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Sheffy,
Als u een formulier voorlopige aanslag inkomstenbelasting invult en daar de heffingskorting aankruist, kunt u die uitbetaald krijgen. Anders bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan ook digitaal met digi-d.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ketels, 30-03-2012
Ik ben 67 jaar (alleen aow en klein pensioen) en mijn vrouw is 62 jaar (zonder inkomen). Ik krijg dus de verminderde algemene heffingskorting en mijn vrouw de volle algemene heffingskorting. Het valt me nu op dat vanaf ik 65 jaar ben we meer belasting moeten betalen (ingevuld voor beide). Eerder kregen we altijd wat belastinggeld terug (door rente aftrek eigen huis) maar nu moet ik steeds betalen (vanaf ik 65 ben). (scheelt totaal wel ongeveer 700 Euro) Heeft dit ook met de algemene heffingskorting te maken, of waarom is dat zo? Houden de belastingstabellen daar geen rekening mee?. Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Ketels,
Het verschil kan te maken hebben met de belastingschijf waarin u zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke V. D. Boogaard, 19-03-2012
Hoe kan ik mijn algemene heffingskorting stopzetten? Moet dit schriftelijk of kan dat ook via de computer? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Mieke V. D. Boogaard,
Stopzetten van de uitbetaling van de algemene heffingskorting gedurende het jaar kan digitaal, maar bij de belastingaangifte inkomstenbelasting komt de algemene heffingskorting wel weer terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aendenroomer R., 08-03-2012
Is de algemene heffingskorting alleen een "loonheffingskorting" of geldt deze heffingskorting ook op de belasting die je moet betalen op vermogen (als je daarnaast geen inkomen hebt)? Reactie infoteur, 29-06-2020
Beste Aendenroomer R,
De algemene heffingskorting is zowel een loonheffingskorting als een heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Verrekening vindt uiteindelijk plaats met de totale inkomstenbelasting die u u moet betalen, ook in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 29-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.