Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting U wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 of 2023 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet bijbetalen over 2022 (belastingnadeel), maar ook dat u belastinggeld terug krijgt van de Belastingdienst (belastingvoordeel). Deze voorlopige aanslag of maandelijkse teruggave is een inschatting van de aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in 2022. Als u recht hebt op een maandelijkse teruggave, dan kunt u zo snel mogelijk de voorlopige aanslag invullen, want dan hebt u snel uw geld op uw rekening. Dit doet u digitaal. Bij geld terugvragen spreken we over een maandelijkse voorlopige teruggaaf 2022, een vooraftrek van de loonbelasting. Let goed op het gevolg van een bijbaan of andere extra inkomsten, want dat kan een aanpassing van de voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag betekenen.

Voorlopige aanslag 2022 en 2023 inkomstenbelasting, belastingaanslag wijzigen

U kunt uw voorlopige aanslag maximaal 4 x wijzigen. U kunt ook een voorlopige maandelijkse teruggaaf ook stopzetten. Dit doet u bijvoorbeeld als de omstandigheden zijn gewijzigd. Het formulier Stopzetten voorlopige aanslag voor heffingskortingen is er speciaal voor de mensen die alleen een teruggave van hun heffingskortingen krijgen en die willen stopzetten.

Actuele gegevens

Uw formulier voorlopige aanslag 2022 en 2023 bevatten zoveel mogelijk de laatste wijzigingen, zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn zijn. Maar het is ook een status quo. Doen zich in 2023 nieuwe gebeurtenissen voor die van invloed zijn op uw belastingbetalingen (u koopt bijvoorbeeld een woning, u verdient meer of u krijgt een uitkering), dan kan het zijn dat u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting nog moet bijbetalen. De juistheid van de cijfers is volgens de fiscus de verantwoordelijkheid van de indiener van het formulier. Bekijk de ingevulde gegevens dus goed en pas ze aan als ze volgens u niet correct en volledig zijn.

Aangifte inkomstenbelasting 2023 (voorjaar 2023)

De gewone aangifte inkomstenbelasting gaat over uw totale inkomen in een bepaald jaar, rekening houdend met uw aftrekposten en gerealiseerde inkomens. De voorlopige aanslag is hierop een voorschot. Bij de aftrekposten inkomstenbelasting kunt u denken aan grote fiscale posten zoals de hypotheekrente en de ziektekosten. Maar er zijn meer aftrekposten waarvoor u in aanmerking kunt komen. Met deze aftrekposten en sommige heffingskortingen wordt door de werkgever geen rekening gehouden. Het kan dus zijn dat uw netto inkomen elke maand lager is geweest dan hij eigenlijk had moeten zijn, wanneer wel bij de loonbelasting met al uw gegevens rekening was gehouden. Andersom kan natuurlijk ook. U hebt bijvoorbeeld een nieuwe baan, waarmee u veel meer verdient dan het jaar daarvoor of een aantal aftrekposten zijn inmiddels komen te vervallen. Dan moet u bij de aanslag inkomstenbelasting belasting terug betalen. Met rente.

Belastingdienst stuurt ook voorlopige aanslag 2022 en 2023

De Belastingdienst kan u ongevraagd een voorlopige aanslag sturen, als het vermoeden bestaat dat u over 2022 en 2023 belasting moet bijbetalen. Wie alles in één keer betaalt krijgt een kleine korting. Maandelijkse betalingen zijn ook mogelijk. De Belastingdienst gebruikt steeds meer recente data. Wie over 2022 een naheffing kan verwachten, krijgt haast zeker in het voorjaar 2023 al een voorlopige belastingaanslag over 2023 toegestuurd (VA 2023). Wie een maandelijkse teruggaaf verwacht, krijgt de eerste uitbetaling op 15 december 2022.

Verwerking van de aangifte inkomstenbelasting voor 1 juli 2023

Wie voor 1 april van het volgende jaar zijn belastingaangifte inkomstenbelasting indient, krijgt binnen 3 maanden te horen of er moet worden bijbetaald of dat u geld terug krijgt. Als u dus afwacht en weet dat u te veel belasting betaalt, krijgt u op zijn vroegst in juli 2023 uw geld terug. Dat is wel laat. Met een voorlopige aanslag 2023 kunt u eerder geld terugkrijgen. Let er wel op dat bij een voorlopige teruggave altijd de mogelijkheid bestaat dat u straks moet bijbetalen, zeker als er toch meer inkomen (bijbaan bijvoorbeeld) was dan u veronderstelde en bij uw aanvraag opgaf. Ook uw aftrekposten kunnen de teruggaaf beïnvloeden.

Voorlopige aanslag Belastingdienst of voorlopige teruggaaf 2023, de maandelijkse teruggave

U hoeft niet tot de tot de aanslag inkomstenbelasting te wachten en de Belastingdienst hoeft dat ook niet te doen. U kunt zelf de voorlopige aanslag voor een jaar aanvragen. Dit kan leiden tot een voorlopige teruggave of extra betaling, die na goedkeuring door de Belastingdienst, maandelijks plaats vindt. Ook als u geen voorlopige aanslag hebt aangevraagd, kan de Belastingdienst u een voorlopige aanslag sturen. Dit is dan een verzoek om te betalen. Dit verzoek is gebaseerd op de gegevens van het voorafgaande jaar. Als u dus in jaar X belasting moet bijbetalen is de kans groot dat u daarna een voorlopige aanslag krijgt voor het jaar X+1. Bijbetalen moet als:
  • U een extra baan hebt of bijverdiensten.
  • U naast uw baan ook een uitkering hebt of naast uw AOW een pensioen ontvangt
  • Werkt als freelancer of andere extra inkomsten hebt.
  • U veel vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting hebt.
  • Bepaalde aftrekposten niet meer gelden of wanneer het tarief waartegen de teruggave geldt lager is geworden. De hypotheekrenteaftrek vervalt bijvoorbeeld als u uw woning hebt verkocht en voortaan een huis gaat huren.

Na een voorlopige aanslag volgt later altijd nog een definitieve afrekening. Eerst via de belastingaangifte inkomstenbelasting en wat later via de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

De belastingaanslag: extra belasting betalen of belasting terugvragen

In de voorlopige aanslag staat wanneer u uw geld terug krijgt en als u moet betalen ook wanneer het geld op de rekening van de Belastingdienst moet staan. U hebt altijd 6 weken de tijd om gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Niet alleen wanneer u moet bijbetalen, maar ook als u van mening bent dat u meer terug zou moeten krijgen dan de fiscus in de aanslag aangeeft. Als u niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen.

Hoe voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 aanvragen, wijzigen of stopzetten

Een voorlopige aanslag vraagt u digitaal aan. Dit kan voor 2023 vanaf december 2022. Als u in het buitenland woont, kunt u alleen schriftelijk de voorlopige aanslag indienen via het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2023 voor buitenlandse belastingplichtigen. Normaliter hoeft u een voorlopige aanslag maar 1 maal aan te vragen. Hebt u het voor 2022 aangevraagd, dan rekent de Belastingdienst ook door wat dit betekent voor 2023, het jaar daarna. De beschikking voor een jaar later krijgt u dan automatisch in december van een jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Als de gegevens of aftrekposten gewijzigd zijn, kunt u de aanslag tussentijds aanpassen, wijzigen of stopzetten. U kunt er niet automatisch vanuit gaan dat de Belastingdienst van alle wijzigingen vooraf op de hoogte is en dus blijft u als aanvrager verantwoordelijk voor een correcte aanvraag.

Voorlopige aanslag verrekenen met een openstaande belastingaanslag

Voordat u een voorlopige aanslag krijgt uitbetaald, wordt door de Belastingdienst bekeken of een VA kan worden verrekend met een openstaande aanslag. Het kan dus ook betekenen dat u minder belastingteruggave dan u gedacht had of nog geen teruggave krijgt.

Slot voorlopige aanslag 2022 en 2023, wordt het een belastingvoordeel?

Als u zeker weet dat u te veel belasting betaalt en veel aftrekposten hebt, doet u er goed aan om een voorlopige aanslag in te vullen. Dan krijgt u maandelijks een voorlopige teruggave van de Belastingdienst op uw rekening gestort. Later wordt bekeken of u niet te veel hebt ontvangen. Wacht u met de voorlopige aanslag, terwijl u recht hebt op een teruggave, dan zult u soms wel vele maanden tot een jaar op de teruggave van belastingen moeten wachten. Dat is zonde, zeker als u het geld goed kunt gebruiken.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)In de voorlopige aanslag 2020 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet beta…
Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2021Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2021Ook u kunt een versnelde definitieve aanslag van de Belastingdienst krijgen in 2021 en 2022. Dat betekent sneller uw gel…
Verdien aan de Belastingdienst - belastingrenteVerdien aan de Belastingdienst - belastingrenteIn 2020 en 2021 geld verdienen aan de Belastingdienst wordt steeds moeilijker. Het kan met de belastingrente als vergoed…
Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst met heffingsrente als rente is ook in 2020 en 2021 eenvoudig. Leuker kunnen we het niet ma…

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) d…
Toetsingsinkomen berekenenToetsingsinkomen berekenenMensen met een laag tot modaal inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag of huurtoeslag. De Belastingdienst ge…
Reacties

G. Bouwman, 15-11-2020
Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik de voorlopige aanslag 2021 opgelegd krijg, zodanig dat ik de voorlopige aanslag óók nog dit jaar, dus in 2020 kan overmaken aan de belastingdienst. (Reden: Om box 3 op 1-1-2021 verlaagd te hebben).
P.m. Ik heb vorig jaar op 2 december 2019 voorlopige aanslag ingediend en kreeg pas op 15 januari 2020 de voorlopige aanslag opgelegd. Dit had dus toen niet het beoogde resultaat.
Graag tips hoe ik toch nog dit jaar een voorlopige aanslag opgelegd krijg over 2021 Reactie infoteur, 22-11-2020
Beste G. Bouwman,
Dit is een bekend probleem, de Belastingdienst heeft enige tijd nodig voor de verwerking en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting komt pas laat beschikbaar. Zonder kenmerk kunt u ook niet zomaar geld overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Kruithof, 17-03-2020
Ik heb een voorlopige aanslag 2019 gehad (wanneer weet ik niet meer maar ik zie hem nu pas)waarin duidelijk wordt dat ik geld terugkrijg. Nou heb ik net mijn aangifte 2019 ingevuld en krijg ik ook geld terug maar minder. Moet ik nu nog die voorlopige aanslag 2019 insturen of kan ik die gewoon laten zitten. Ik hoor graag uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Jan kruithof Reactie infoteur, 18-03-2020
Beste Jan Kruithof,
In de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt gevraagd of er een voorlopige aanslag is opgelegd. Vult u daar niets in, dan kan het zijn dat u weer geld terugkrijgt maar dus te veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arjan, 17-12-2019
Ik wil mijn VT 2020 wijzigen. Nu krijgen we ong. 475 per maand vooruitbetaald en ik wil dit graag verlagen naar ong. 300. Als ik de bedragen van de VT van mij en mijn vrouw invul in het formulier zie ik dat hier iets mee gedaan wordt. Wat ik niet snap is, of het resultaat van het wijzigingsverzoek nu gesaldeerd wordt met de eerdere VT aanslag, of dat het een nieuw verzoek is (en dat dus is wat ik moet betalen of terug krijg).

Bv: krijg nu 5.700 per jaar terug VT
Wijzigingsverzoek rekent me voor dat ik 2000 moet terugbetalen (bedragen VT2020 ingevuld in verzoek)

Is het resultaat nu dat ik 2000 moet terugbetalen (ongewenst) of dat ik 5700-2000=3700 terug krijg (gewenst) Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Arjan,
Als de voorlopige aanslag uitgaat van een teruggave en u moet nu 2.000 euro betalen, dan is dat bovenop de teruggave, dus per saldo een ontvangst van 3.700 euro in plaats van 5.700 per jaar. Wel iets om in de gaten te houden. Als het goed is, krijgt u daarna een nieuwe beschikking waarbij het nieuwe saldo zichtbaar wordt dat in 12 termijnen wordt uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 01-03-2019
Beste,
Ik heb een verzoek wijziging VT voor 2019 ingestuurd. Ik krijg al jaren zo'n 3K terug en onze inkomens zijn redelijk stabiel, maar dit jaar stond op de VA 4100 Euro. Na het invullen van het wijzigingsformulier kom ik weer op 3000 euro waarvan 200 bij mij en 2800 bij mijn partner. So far so good.
We ontvingen nu echter ieder een brief, waarbij voor mijn partner wordt aangegeven dat deze 2800 euro euro terug krijgt, en bij mij het volgende:
Bovenaan 'wijziging van de VA: 200 euro meer te ontvangen.'
En bij de specificatie:
-terug te ontvangen bedrag vorige aanslag 4000 euro
-terug te ontvangen bedrag nieuwe aanslag 4200 euro
-meer te ontvangen 200 euro

Het is mij onduidelijk of het nu wel goed gaat. Het lijkt er op basis van deze brieven samen op dat we nu 4200 + 2800 = 7000 euro terug krijgen, wat uiteraard veel te veel is.

Of zijn de brieven onhandig opgesteld, en gaat het juist wel goed en krijgen we gewoon 3000 terug, zoals de nmodule in het verdeelscherm aangeeft (en wanneer je de 2800 van de eerste VA brief en de '200 meer terug te ontvangen' van de tweede optelt):
verdeelscherm:
Totaal 3000
U: 200
Uw partner: 2800

Veel dank alvast. Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Anne,
De Belastingdienst gebruikt hier een standaardformulering bij het wijzigen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, zeer waarschijnlijk gaat dit goed en krijgt u niet tweemaal uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denni, 15-01-2019
Hallo,
ik heb 18 dec mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting op nieuw berekend. daar uit kwam dat ik geen recht meer heb op teruggave. toch heb ik wel weer geld terug van de belasting gehad. hoe lang duurt het voor dat het verwerkt wordt. mvg d van veen Reactie infoteur, 06-10-2020
Hallo Denni,
De Belastingdienst komt, als u niets verandert in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, pas weer in actie nadat u uw belastingaangifte hebt ingevuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huib, 07-01-2019
Hallo,

Vandaag heb ik ongevraagd een voorlopige aanslag ontvangen over 2019. ik moet 440,- betalen het vreemde vind ik dat ik de aanslag voor 2018 nog niet eens heb ontvangen laat staan ingevuld heb, Hoe kan ik nu nakijken of dat de belasting alles correct heeft ingevuld als ze gegevens van 2017 gebruiken snap er helemaal niets van ik heb AOW en een pensioen.Ben ik verplicht dit bedrag nu al te betalen want het bedrag wat ik voor 2018 moet betalen komt ook van het jaar nog wat ik schat op 600,- te betalen? Reactie infoteur, 06-10-2020
Hallo Huib,
De voorlopige aanslag 2019 van de Belastingdienst is gebaseerd op uw inkomen uit 2017, die van 2021 op de gegevens 2019. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u ze nog wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ebru, 09-06-2018
Hallo,

İk heb gisteren geld ontvangen van de belastingdienst. Dit bedrag is 989,- vervolgens krijg ik een brief dat het een voorlopige aanslag is van 2017. Dit heb ik dus niet zelf aangevraagd. İk had gewoon een inkomstenbelasting aangifte gedaan. Nu heb ik dus geld van de belastingdienst ontvangen. Wanneer wordt dit gecontroleerd en krijg ik de definitieve aanslag? İk vind het raar dat jullie het geld dan al overmaken terwijl ik daar niet om heb gevraagd. İn de brief staat dat het kan dat ik het geld deels of volledig terug moet betalen maar ik snap niet waarom want ik heb niet gevraagd om een voorlopige aanslag? İk heb altijd gewoon geld teruggekregen van de belasting en nooit hoeven te betalen. Snap niet wat er nu is veranderd. Reactie infoteur, 06-10-2020
Hallo Ebru,
In veel gevallen wordt er naar aanleiding van een belastingaangifte een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gestuurd die is louter en alleen is gebaseerd op uw aangifte. Daarna kan de Belastingdienst nog wat controles uitvoeren die tot een wijziging van de belastingaanslag kunnen leiden. Als de Belastingdienst het geld langer vast houdt moet de Belastingdienst u belastingrente betalen, daarom wordt dit bedrag al vast gestort:

https://financieel.infonu.nl/belasting/108785-heffingsrente-2019-en-2020-is-nu-belastingrente-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hola, 23-04-2018
Hallo

Even benieuwd heeft iemand al bericht gehad van de belasting teruggaaf 2017? Ik heb hem zelf op 2 maart ingevuld was benieuwd wanneer ik het terug krijg heb het nog nooit zo vroeg ingevuld dus dacht zou ik dan ook eerder terug krijgen? Reactie infoteur, 06-10-2020
Hallo Hola,
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koops, 23-02-2018
Moet ik op belastingformulier de gehele voorlopige aanslag invullen of met betalingskorting? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Koops,
U trekt de betalingskorting af van het belastingbedrag dat u moet betalen, als u in één keer betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mehmet, 29-12-2017
Goedemorgen,

Is het mogelijk om de inkomstenbelasting premie volksverzekering van 2018 in een keer te ontvangen ipv maandelijkse termijnen? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Mehmet,
De voorlopige aanslag (de teruggave) wordt uitbetaald in de maanden die nog resteren na uw aanvraag. Daarom zal de uitbetaling vrijwel altijd in maandelijkse termijnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Jong, 02-12-2017
Goedemiddag
Mijn rente is opnieuw afgesloten voor komende 10 jaar betreffende hypotheek. Ik krijg nu 222 euro per maand terug van de 758 euro. Ik ga nu 345 betalen dus zal maandelijks nu minder krijgen maar moet ik dit zelf doorgeven.
Tweede vraag wat is wijs om te doen en vergeet ik misschien dingen waar ik recht op heb
Gr r de jong Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste R. de Jong,
Voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting (en de voorlopige aanslag) is de werkelijk betaalde hypotheekrente van belang. Als u gedurende het jaar teveel belasting terugkrijgt omdat de werkelijke rente lager uitvalt door de nieuwe rente, dan zult u straks een deel terug moeten betalen. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting geeft u de werkelijk betaalde rente door (banken doen dat overigens ook).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 08-11-2017
Ik heb op 26 oktober mijn voorlopige aanslag 2017 gewijzigd, ivm het oversluiten van mijn hypotheek. Ik krijg nu eur 2100 extra terug. Wordt dit nog in 2017 uitbetaald? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Inge,
De uitbetaling duurt vaak minimaal zes weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 26-06-2017
Ik heb zojuist de voorlopige aanslag 2017 ingevuld. Nu krijg ik 3000 euro terug. Hoe wordt dit uitbetaald? Van bijvoorbeeld juli tot juli of met terugwerkende kracht van januari tot juli en daarna maandelijks? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Sander,
U krijgt waarschijnlijk de maanden tot en met juni in één keer uitbetaald en de rest maandelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harro Sterrenburg, 25-04-2017
Ik heb een voorlopig aanslag gekregen voor 2017, het bedrag is 1200 euro, betaal ik in termijnen, dan komt er rente van 21 euro erbij. Het gaat mij niet om het bedrag vd rente maar waarom al rente betalen over inkomstenbelasting van pensioen/aow die ik nog moet ontvangen? Wanneer ik 1200 euro in 1 keer betaal, betekent dat belastingdienst geniet van het betaalde bedrag tot eind 2017 Logischer zou zijn als ik 100 euro extra per maand betaal tot eind 2017, dan zou er geen rente erbij moeten komen omdat tekort van te betalen inkomstenbelasting is toch 100 euro per maand?

Met vriendelijke groet,
Harro Sterrenburg Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Harro Sterrenburg,
Waarschijnlijk is het zo dat u voorlopige belastingaanslag 1.221 euro bedraagt en u, als u in één keer betaalt, een rentekorting van 21 euro krijgt, niet andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ludwig Smith, 10-04-2017
Omdat ik per 15 febr 2017 mijn huis verkocht heb, heb ik per genoemde datum geen recht meer op renteaftrek. Om de maandelijkse teruggave te beëindigen moest ik mijn voorlopige aanslag over 2017 stopzetten. Natuurlijk ben ik verplicht om de reeds uitbetaalde renteaftrek vanaf januari terugbetalen. Wat schertst mijn verbazing: volgens de belastingdienst moet ik al over 2017 ruim 1500 euro terugbetalen, terwijl mijn maandelijkse inkomsten geen wijziging hebben ondergaan en er vanaf 1 januari 2017 tot en met maart 2017 3 x 115 euro aan renreaftrek is uitbetaald. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Ludwig Smith,
U hoeft uw voorlopige aangifte niet te stoppen, maar kunt het bedrag aan renteaftrek ook bijstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Boers, 25-03-2017
Vorig jaar heb ik door een verandering van de hypotheekkosten, een wijziging ingevoerd wb de voorlopige teruggaaf. Dit is niet helemaal goedgegaan, want ik kreeg nog steeds teveel voorlopige teruggaaf terug. Is er bij de inkomstenbelastingaangite, (bij de voorinvulling van de belastingdienst), al rekening gehouden met het teveel ontvangen bedrag? Het is namelijk zo dat ik normaal wat geld terug krijg, en nu moet bijbetalen. Dus ik hoop dat het dat bedrag is dat ik teveel ontvangen heb van de voorlopige teruggaaf. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste J. Boers,
Er is een post waarin u kunt aangeven wat u aan voorlopige aanslag hebt ontvangen. Dit wordt gesaldeerd met wat u volgens uw nieuwe belastingaangifte zou moeten ontvangen of betalen. Ook kunnen bepaalde gegevens zijn aangepast naar aanleiding van uw eerdere wijziging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jgm van Lier, 03-03-2017
Heb met Digid voorlopige aanslag gedownload. Vraag is: als men geen computer heeft hoe weet je dan dat je een aanslag krijgt over 2017. Vraag komt van echtgenote die liever een aanslag per post zou ontvangen. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Jgm van Lier,
Meestal is het zo dat als u in een jaar belasting moet bijbetalen of al een voorlopige aanslag ontvangt, dat er ook een voorlopige aanslag wordt verstuurd voor het volgende jaar. De Belastingdienst geeft hierover echter geen seintje vooraf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Taal, 25-01-2017
Goedemiddag,
Door financiele tegenvallers heb ik een betalingsregeling moeten treffen voor de aangifte 2015, dit geeft gelukkig geen probleem. Gezien mijn situatie zal ik een zelfde regeling voor 2016 moeten treffen. Echter ontving ik enkele dagen geleden een voorlopige aanslag over 2017, is het mogelijk om hier uitstel voor te krijgen of is er een andere oplossing voor handen?

Vr.Gr. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste A. Taal,
U kunt voor een maandelijkse voorlopige aanslag geen uitstel van betaling aanvragen. Wel kunt u een voorlopige aanslag aanpassen, maar dan zult u op een later moment moeten bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dide, 17-11-2015
Ik heb mijn teruggave van november nog niet gehad en verwachtte deze eigenlijk gisteren. Gaat het nog wel komen? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Dide,
De reguliere datum is al voorbij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 28-10-2015
Geachte,
Wij wonen in België. Wij krijgen wel een voorlopige aanslag, met teruggave, maar hoe lang duurt het voordat je een definitieve aanslag kan krijgen als je in het buitenland woont. Wij hebben immers die van 2013 ook nog steeds niet. Reactie infoteur, 06-10-2020
Geachte Jos,
Dat is moeilijk aan te geven. Richtlijn is dat u uiterlijk eind 2020 de definitieve belastingaanslag 2018 binnen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Davy, 22-10-2015
19 oktober heb ik een voorlopige aanslag 2015 ingediend. Ik kreeg van de belasting telefoon te horen, dat ik dit eigenlijk voor 15 oktober had moeten doen. Wat is hier de gedachte achter? Ik verwacht ongeveer een bedrag van 1400 euro terug te krijgen, mevrouw zegt dat dit in termijnen wordt uitbetaald. Betekent dit dan dat na het verwerken zo'n 6 weken, het volledige bedrag in 1 keer wordt uitbetaald, aangezien het dan al december is? ik heb per 1 januari 2016 een huis gekocht, en kan het geld goed gebruiken. Overigens wil ik per 1 januari 2016 een voorlopige aanslag indienen om de kosten voor de hypotheek en de rente terug te vorderen, wordt dit dan ook na 6 weken in 11 termijnen uitbetaald? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Davy,
De uitbetaling van een voorlopige aanslag wordt uitgesmeerd over de maanden die in het betreffende belastingjaar nog resteren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. H. J. Janssen, 11-06-2015
Ik heb een brief gehad dat ik 3386 euro terugkrijg. Nu moet er 119 euro verrekend worden, ik heb de brief nu al een week maar nog geen geld. Hoelang gaat het duren voor de CID mijn bedragje heeft verrekend en de rest door stort?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste C. H. J. Janssen,
Dat ligt eraan. Meestal volgt de storting door de Belastingdienst binnen een paar dagen na afgifte van de voorlopige aanslag als uw rekeningnummer en gegevens bekend zijn. Het is echter niet duidelijk hoeveel tijd de CID nodig heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rw, 12-05-2015
Hallo,

Ik heb voor de inkomstenbelasting in februari een voorlopige aanslag gehad en betaald.
Vervolgens in april aangifte gedaan en daaruit kwam voort dat ik meer moest betalen dan die voorlopige aanslag. In de aangifte heb ik ingevuld dat ik al een voorlopige aanslag heb betaald voor bedrag x.
Nu krijg ik een acceptgiro voor de definitieve aanslag 2014 maar die is voor het volledige bedrag, zonder dat het betaalde bedrag x van de voorlopige aanslag hierin verwerkt is.
Ik zou verwachten dat ik alleen het verschil zou moeten bij betalen.
Is dit normale gang van zaken? Reactie infoteur, 06-10-2020
Hallo Rw,
U kunt bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jv, 14-03-2015
Ik heb recentelijk een nieuwbouwhuis gekocht.
Op 01-03-2015 heb ik digitaal een voorlopige aanslag 2015 ingediend voor:
1) hypotheekrente-aftrek (ik ontvang dit graag maandelijks terug);
2) de eenmalige aftrekbare kosten voor het afsluiten van m'n hypotheek.

Wanneer kan ik een antwoord van de belastingdienst verwachten en wanneer mag ik de teruggaaf op m'n rekening verwachten? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Jv,
De Belastingdienst neemt tot zes weken de tijd om uw voorlopige aanslag te behandelen. Als uw bankrekening bekend is bij de Belastingdienst, volgt het geld daarna snel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roeland, 07-02-2015
Gisteren heb ik een voorlopige aanslag ingediend voor 2015. Helaas kwam ik er achter dat ik een foutje had gemaakt, Hierdoor vandaag opnieuw voorlopige aanslag ingediend met daarin de wijziging. Krijg ik nu 2 brieven/bevestiging van de belastingdienst? Of vervalt de eerste aangifte direct en wordt deze overschreven door de 2e gezien er minder dan 24 uur tussen de 2 aangifte zat? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Roeland,
De tweede brief overschrijft de eerste. De laatste aangifte telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Meel, 03-02-2015
Afgelopen week kreeg ik een voorlopige aanslag gebaseerd op mijn gegevens uit 2013. Nu dien ik op basis van deze gegevens bij te betalen (476). Echter zijn de gegevens niet correct aangezien er toen spraken was van 2 banen. Door middel van een wijziging in mijn voorlopige aanslag zag ik dat ik precies het bedrag dat ik bij moet betalen (476) terug krijg op basis van de correcte gegevens. Nu vraag ik mij af of dat ik nu eerst de 476 moet betalen om deze vervolgens weer terug te krijgen? Of dat ik nu niets meer hoef te doen. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste C. van Meel,
U stuurt uw gewijzigde voorlopige aanslag inkomstenbelasting in en dan heeft de Belastingdienst tot zes weken de tijd om hierop te reageren. Het kan zijn dat dit op een later moment is dan dat u uiterlijk uw eerste betaling moet doen. Doe uw eerste maandelijkse betaling op tijd, dan krijgt u daarvoor geen boete en daarna door de Belastingdienst (als die akkoord is met uw aangifte) het bedrag teruggestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wesley, 13-01-2015
We zitten nu in 2015,ik kreeg afgelopen vrijdag een brief terug dat ik in 2013 teveel heb betaald en nu ruim 1975 euro terug krijg. hoelang duurt het ongeveer voor je dit bedrag krijgt uitgekeerd. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Wesley,
Daarvoor houdt de Belastingdienst niet altijd dezelfde termijn aan. Soms is het geld al overgemaakt voordat u de brief ontvangt, soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld als er nog gegevens ontbreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L,e Hanrath, 23-07-2014
Na vorige belastingaangiften kregen wij altijd eerst een voorlopige aanslag.Nu voor 2013 aangifte gedaan en nu direct de definitieve aanslag.Er loopt nog een regeling voor de voorlopige ib 2014.Betaling van de ib 2013 moet al begin sept, betaald worden.Waarom nu niet eerst een voorlopige aanslag van de belastingen voor 2013>? Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste L. Hanrath,
De voorlopige aanslag ib wordt meestal vroeg verstuurd zonder rekening te houden met uw belastingaangifte. Men gaat dan uit van eerdere cijfers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. Klijmij, 08-05-2014
Ik heb mijn aanslag binnen gekregen over 2013 en tot mijn schrik moet ik iets meer als 1200 euro betalen i.p.v. 400 euro terug te krijgen. Gebeld met de belastingdienst, was vergeten de ouderkorting in te vullen. Kan ik deze aanslag nog wijzigen? Zodat ik wel geld terug krijg en niet hoeft te betalen. Zelf heb ik gewoon een Wia-uitkering. Bedankt voor het meedenken. Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste A. E. Klijmij,
Ja u kunt uw belastingaangifte nog aanpassen en binnen zes weken bezwaar maken. Geef in uw bezwaar aan dat u de post was vergeten en vraag om alsnog met de ouderkorting rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Bruijn, 02-04-2014
Ik heb AOW met een klein pensioen. hoe kan het dat ik over het jaar 2013 500 EURO meer belasting moet betalen dan over het jaar 2012? met het zelfde inkomen. Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste J. de Bruijn,
Dat kan doordat het belastingtarief in de eerste schijf is verhoogd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 15-10-2013
Ik heb een wijziging voorlopige aanslag ingevuld. wij krijgen al jaren een gedeelte vooraf terug. nu is er elk jaar nog een bedrag van bijna 3000 wat blijft staan. maar hoe wordt deze nou betaald? krijg ik het van 2013 over de resterende maanden van 2013 terug of wordt dit 2014? kan het nergens terug vinden. anders krijg ik in 2014 een gedeelte van de aanslag van 2013 en de nieuwe van 2014

graag hoor ik het mvg jessica Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Jessica,
1. Een belastingjaar wordt pas volledig afgerekend na de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting. Dan wordt duidelijk hoeveel belasting u moet betalen en of u op meer geld terug recht hebt. Met deze eindafrekening kan nog geen rekening worden gehouden bij de berekening van uw voorlopige teruggaaf. Bovendien is een voorlopige aanslag wel vaker op oude gegevens gebaseerd.
2. Als u wilt dat de voorlopige aanslag aan de hand van de meest recente gegevens wordt berekend, zult u die aanslag zelf straks moeten wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 10-05-2013
Ik heb een voorlopige teruggaaf 2013 aangevraagd per 1 mei i.v.m. alleenstaande verkorting. Nu heb ik bericht ontvangen met een teruggaaf voor heel 2013. Is het niet zo dat ik alleen recht heb op mei tm december? Toch maar bellen met de belastingdienst? Mvg Angela Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Angela,
De alleenstaande ouderkorting zit verwerkt in het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Geertsma, 11-03-2013
Ik klik op de link die mij door zou moeten zetten naar "voorlopige aanslag 2013 ink.bel" om in aanmerking te komen voor eenouderkorting. Ik wordt echter naar infosites gelinkt. Hoe kan ik dit opvragen? Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste M. Geertsma,
Zie voor de voorwaarden ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 04-12-2012
Vanaf januari verhuis ik met mijn dochtertje. Nu vraag ik mij af welke tegemoetkomingen ik kan aanvragen als alleenstaande moeder en hoe ik dat het beste kan aanvragen.
Vriendelijke groet, Roos Reactie infoteur, 20-07-2020
Beste Roos,
Er zijn een aantal toeslagen mogelijk en er zijn een aantal heffingskortingen mogelijk. Allemaal zijn ze digitaal aan te vragen en afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html


https://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lsa, 23-12-2011
Zelfde liedje hier. grandioos in de problemen. al anderhalve maand aan het wachten op beschikking huursubsidie waar alleen een adres wijziging aan door is gegeven. Kinderopvang alleen wijziging rekeningnummer en alleenstaande ouderkorting etc aangevraagd via voorlopige aanslag van allen tot heden niks gehoord! Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste Lsa,
U kunt contact opnemen en vragen wat de stand van zaken is. Zo weet u ook of alles wel goed is aangekomen en misschien hoe lang het nog zal duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Koop, 15-12-2011
Wij hebben de teruggave in december nog niet ontvangen dat was in oktober en november ook al, wij komen hiermede in de problemen. Wij hopen dat het met spoed overgemaakt kan worden, Reactie infoteur, 06-10-2020
Beste R. Koop,
U kunt het beste even bellen met de belastingtelefoon: 0800 - 0543.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.