Erfenis en belastingaangifte inkomstenbelasting

Erfenis en belastingaangifte inkomstenbelasting U moet ook aangifte voor de inkomstenbelasting doen bij een erfenis, niet alleen de belastingaangifte erfbelasting. Na een overlijden doet u postuum aangifte inkomstenbelasting namens de overledene via een F-formulier. De belastingaangifte inkomstenbelasting gaat over het inkomen en de aftrekposten van de erflater tot het moment van overlijden. Met de aangifte erfbelasting volgt de afwikkeling van de erfenis en successierechten. Bovendien kan een erfenis nog doorwerken in uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting via uw vermogen. Voor de aangifte erfbelasting 2023 en 2024 mag u als WOZ-waarde die van het jaar zelf of het volgende jaar kiezen. Let op de waardering van het vruchtgebruik 2023 en 2024.

Belastingaangifte erfbelasting doen in 2023 of 2024

Na een overlijden moet meestal belastingaangifte erfbelasting worden gedaan. De Belastingdienst stuurt als er naar verwachting successierechten moeten worden betaald, een aangifteformulier erfbelasting naar de bij de Belastingdienst bekende contactpersoon. Binnen drie maanden ligt er dan meestal een aangiftebiljet in de brievenbus. U krijgt in de regel acht maanden de tijd om de erfenis met de Belastingdienst af te wikkelen. Hebt u meer tijd nodig, dan kunt u uitstel erfbelasting aanvragen aanvragen bij de Belastingdienst. En dat uitstel kunt u hard nodig hebben. Een aantal redenen hiervoor kunnen zijn:
  • Nog niet alle gegevens zijn bij u bekend;
  • Het testament moet worden opgevraagd door de notaris;
  • In de erfenis zit het blote eigendom of vruchtgebruik van een woning en uw moet wachten op een nieuwe WOZ-waarde;
  • Er is onenigheid tussen de erfgenamen;
  • Er moet nog aangifte inkomstenbelasting worden gedaan.

Wie moet belastingaangifte erfbelasting doen?

Er zijn een aantal mogelijkheden om belastingaangifte te doen:
  • Als er een executeur is aangewezen die dat ook heeft geaccepteerd, doet deze de belastingaangifte;
  • Er is geen executeur aangewezen, dan doen de erfgenamen aangifte. Dit kunnen ze gezamenlijk doen, afzonderlijk doen of via iemand die daartoe gemachtigd is.

Erfenis, niet alle gegevens zijn al bekend

Dat nog niet alle gegevens bekend zijn komt veel voor. Denk ook aan de schulden die niet bij de erfgenamen bekend waren of het geval waarbij de erflater niet alle documenten netjes bewaarde. Denk aan rekeningen waar u geen weet van kon hebben of rekeningen die verlaat binnen druppelen doordat de overledene was opgenomen in een ziekenhuis of een tehuis.

Het testament opvragen door de notaris

Dan de notaris. Een testament opvragen is niet zo'n grote moeite, maar uitzoeken wie de erfgenamen zijn, wat de gevolgen zijn van het testament en het afgeven van een verklaring van erfrecht of executele laat nogal eens op zich wachten. Tekent u bezwaar aan tegen de WOZ-waarde van de woning, dan kan de gemeente daar vele maanden de tijd voor nemen. Is er ruzie tussen de erfgenamen onderling en is er geen executeur aangesteld, dan gaat het allemaal nog langer duren. Uiteraard moet u om zelf bezwaar te maken nog wel in het bezit van de woning zijn en dan kan in 2023 een jaar extra wachten tot 2024 wel erg lang duren.

Belastingaangifte inkomstenbelasting na een overlijden

Maar daar blijft het niet bij. In de meeste gevallen moet er namens de overledene ook aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Als die belastingaangifte er toe leidt dat er inkomstenbelasting moet worden betaald, is dat een schuld die uit de erfenis moet worden betaald. De belastingschuld komt in mindering op de nalatenschap, wat betekent dat de erfbelasting lager zal uitvallen. Maar daarvoor moet u wel weten hoe hoog de aanslag inkomstenbelasting zal zijn.

Samenloop belastingaangifte inkomstenbelasting en erfbelasting

Het beste doet u dus eerst de belastingaangifte inkomstenbelasting en daarna de belastingaangifte erfbelasting. Daarbij moet u helaas bij een latere afhandeling van de erfenis wel rente betalen. Het alternatief is achteraf een correctie op de aanslag erfbelasting aanvragen.

Fiscale partners zijn

De fiscale partner kan ervoor kiezen om voor het hele jaar belastingaangifte als fiscale partners te doen. Dit vereist het invullen en ondertekenen van een F-formulier en een P-formulier.

Welke WOZ-waarde invullen als waarde woning, welk jaar telt dan?

In een tijd van dalende huizenprijzen is het opgeven van de WOZ waarde uit het jaar van overlijden voor u meestal nadelig, omdat de WOZ-waarde altijd een jaar achterloopt en dus te hoog kan zijn. De WOZ schatting die u in 2023 krijgt, is de waarde in 2022. Als iemand in 2023 komt te overlijden kan het gunstiger zijn om de WOZ-waarde uit 2023 te nemen en die komt pas in 2024. De Belastingdienst laat aan u over voor welke WOZ-waarde u kiest. Als u niet tot 2024 wilt wachten kunt u wel al aangifte doen en als straks blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was ingeschat de Belastingdienst om een correctie van uw belastingaanslag vragen.

Waardering vruchtgebruik 2023 en 2024

U kunt ook een huis hebben waarop vruchtgebruik rust en dat een andere waardering kan hebben. Er is een speciale tabel met de waardering vruchtgebruik 2023 en 2024. In het algemeen is het nieuw erfrecht nadelig voor huizenbezitters.

Gevolgen van een erfenis voor de eigen belastingaangifte

En dan kan een erfenis ook gevolgen hebben voor uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting. Als de erfenis is verdeeld, is duidelijk wat u toekomt en wat bij u terecht komt in box 3 van de inkomstenbelasting. Als de erfenis nog niet is verdeeld, spreken we van een onverdeelde boedel en nalatenschap. Uw aandeel hierin komt eveneens terug in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Maar dan nog zal het niet altijd eenvoudig zijn om aan de erfenis een juiste waarde toe te kennen. Wellicht is de WOZ-waarde nog niet bekend, maar denk ook aan andere zaken die volgens de ene erfgenaam duidelijk meer waard is dan volgens de andere. Hebt u kinderen en is uw partner overleden, dan hebben de kinderen een niet direct opeisbare vordering op u. Deze vordering hoeven ze voor de inkomstenbelasting niet op te geven totdat de vordering opeisbaar wordt. Een goede notaris, adviseur of executeur afwikkelingsbewindvoerder kan u hierbij veel werk uit handen nemen.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
DigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelastingDigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelastingGaat u ook digitaal belastingaangifte voorjaar 2021 over het jaar 2020? U kunt met DigiD ook iemand anders machtigen om…
Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Belastingaangifte 2019 te laat ingediend, uitstel of boete?Alle inwoners van Nederland die van de Belastingdienst een aangiftebrief krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2021 de b…
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Successierechten zijn hoog. Waarom en wanneer moeten we in 2023 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat k…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…

Vakantie en douane: wat mag je meenemen?Vakantie en douane: wat mag je meenemen?Van vakantie wil je vaak allerlei spullen meenemen waarvan je niet weet of het wel is toegestaan. Hoeveel drank, sigaret…
Wat houdt het boxenstelsel in?Ons belastingstelsel is verdeeld in drie verschillende boxen. De hoogte van de heffing verschilt per box, en de bedragen…
Reacties

Frenk, 28-11-2020
Erfenis bestaat uit wat spaargeld en een woning. Erfgenamen bestaan uit 2 personen. 1 van deze 2 wil de woning betrekken waarvan het bedrag overeengekomen is met elkaar. Nu wil degene de woning laten opmaken bij notaris en hypotheek afsluiten om de ander uit te kopen.

De ontvanger van het bedrag wil wachten op de erfbelasting verrekening alvorens de woning te verdelen. Maar dit staat toch los van elkaar? Reactie infoteur, 06-12-2020
Beste Frenk,
Het is gebruikelijk om met de verdeling van de erfenis te wachten totdat de belasting is betaald. Een executeur of notaris betaalt eerst de erfbelasting (en zich zelf) en verdeelt daarna wat er overblijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hagen, 27-06-2020
Moeder is in 2005 overleden. Roerende goederen hebben wij (2 zoons, 2 kleinkinderen van overleden dochter) onderling verdeeld, wegens geringe waarde. Over het spaargeld is successierecht betaald. Nu, 15 jaar later, blijkt een van haar bezittingen een zeer grote marktwaarde te hebben. Hoe kunnen wij de opbrengst daarvan alsnog eerlijk onder elkaar verdelen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste J. Hagen,
De erfgenamen spreken als er geen testament samen af hoe de opbrengst te verdelen, bijvoorbeeld de kinderen elk een gelijk deel en de kleinkinderen elk de helft daarvan als er sprake is van plaatsvervulling (2x1/3 en 2x1/6).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 17-03-2020
Moeder is overleden in 2018. Woning is verkocht in 2020.
Verder is er een spaarrekening.
In 2020 is er een verdeling gemaakt van de bezittingen ten tijde van het overlijden.
Erfbelasting is in 2020 betaald. Het totale bedrag dat is verdeeld onder de kinderen is nog niet op mijn rekening gestort.
Ik ben nu bezig met mijn aangifte IB 2019. Moet hierbij al één en ander worden vermeld over de erfenis? Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste A,
Voor 2019 vermeldt u uw aandeel in de onverdeelde boedel (vermogen minus schuld) als vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 10-01-2020
Hallo, mijn moeder is in jan 2019 overleden. Het huis is in dec 2019 verkocht. Wat vul ik nu waar in bij de ib aangifte van mij? Vul ik de WOZ waarde in, of het bedrag wat er is overgebleven na verkoop? En in welke box? Reactie infoteur, 12-01-2020
Hallo Bianca,
Voor de inkomstenbelasting 2019 speelt voor u de verkoop geen rol, aangezien die na 1 januari 2019 was. Het bedrag dat op de rekening staat op 1 januari 2020 neemt u mee bij het vermogen 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soekoe, 20-12-2019
Soekoe, 20-12-2019, Mijn moeder is half juli 2019 overleden. Zij heeft mijn zuster de enige andere erfgenaam, onterfd dit is geregeld bij de Notaris een paar jaar geleden.
Er is alleen een bankrekening van zo'n €15.000,-, en geen huis of iets dergelijks. Moet ik nu dus wachten of de zuster haar legitieme portie opeist wat vijf jaar kan duren. Ik ben aangewezen als executeur. Moet ik dit bedrag nu vijf jaar op mijn rekening laten staan met als gevolg dat ik een stuk hoger in de IB val en daardoor toeslagen ga missen? Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Soekoe,
Uw onterfde zus is geen erfgenaam, wat betekent dat u het geld kunt opnemen. Wel is het zo dat uw zus op een later moment haar legitieme portie kan opvragen en daarvoor bij u zal aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dina, 19-06-2019
Mijn moeder is overleden op 10 januari 2018. Ze was in het bezit van een eigen woning en wat spaargeld en beleggingen. Erfenis en successie voor de 2 erfgenamen (m'n broer en ik) werden afgerond juni 2018. Het huis werd per notariële akte verkocht op 18 oktober 2018.

Ik ben nu bezig met mijn aangifte voor het fiscale jaar 2018. Welke gevolgen heeft dit voor mijn aangifte?
Wat moet ik aangeven (en onder welke rubriek)? Reactie infoteur, 20-06-2019
Beste Dina,
Het overlijden en de erfenis van uw moeder heeft in 2018 geen gevolgen voor uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting. Hooguit vermeldt u dat u in 2018 een aantal maanden een aandeel had in een tweede woning, maar dat is fiscaal zonder gevolgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xannie, 15-05-2019
Hallo, mijn ouders zijn in februari overleden. Erfenis is er en akte van erfrecht is naar de banken gegaan. Nu moet de belasting nog afgehandeld worden. Kan de erfenis dan alsnog uitbetaald worden? Reactie infoteur, 16-05-2019
Hallo Xannie,
Een erfenis kan worden uitbetaald als de erfgenamen of executeur testamentair daartoe besluiten. Als er te vroeg wordt uitbetaald, kan het zijn dat de erfgenamen weer geld moeten inleggen om de belasting of misschien andere nagekomen rekeningen te betalen. Daarom is het wel handig maar niet verplicht om voorafgaande aan de uitbetaling eerst een goed overzicht te hebben van de kosten die nog betaald moeten worden, waaronder de inkomstenbelasting en erfbelasting, soms ook het CAK.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre Pauwels, 14-04-2019
Mijn vader is exact één jaar geleden overleden en wij zijn met 3 kinderen. Hij had ongeveer 15.000 euro op gewone rekening staan bij bank. Verder geen eigendommen. Bank heeft met ons akkoord gewoon de som verdeeld, dus ieder 5.000 euro. Geen betrokkenheid van notaris en geen discussie. Moeten wij dit nu melden op onze belastingsaangifte? Reactie infoteur, 16-04-2019
Beste Pierre Pauwels,
Wat op 1 januari 2018 in uw bezit was van deze 5.000 euro telt mee bij uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hak, 24-11-2018
Na de erfbelasting te hebben ingediend, nog geen aanslag gehad om te betalen.

Wij hebben het bedrag apart gezet, maar krijgen nu 0,03% rente.

Moeten we straks ook nog vermogensheffing betalen over dat bedrag, als het niet is afgedragen voor 31 december?

Kunnen we zelf al betalen, zonder definitieve aanslag? Ter voorkoming dat het binnen het vermogen blijft. Reactie infoteur, 26-11-2018
Beste Hak,
U kunt een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen. Bekend is wel dat er in 2018 (waarschijnlijk ook 2019) veel vertraging bestaat in de afhandeling van de erfbelasting. Geld dat op een rekening staat, telt mee bij de vermogensbelasting (onderdeel van de inkomstenbelasting).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 09-10-2018
Mijn moeder is overleden begin van het jaar, nu zijn er 4 erfgename, alleen wat kleine spulletjes geen huisraad, geen huis en ieder krijgt zo 2.000. Er is geen ruzie over de verdeling. Iedereen heeft al gereageerd en beneficiair geaccepteerd.
De verklaring erfrecht en de volmacht zijn opgemaakt door de notaris en naar de executeur verzonden (een organisatie niemand van de erfgename is executeur ) en heeft die ook ontvangen.
De executeur zegt nu dat het feit is, dat de belastingdienst niet al te snel werkt en hierdoor er langer gewacht moet worden op de erfenis.
Mijn moeder had geen schulden, geen bezittingen zoals een huis of spullen van veel waarden alleen een klein pensioen.
Ik had gelezen dat de afhandeling van erfrecht etc juist sneller zou gaan,

De vertraging in de aanslagoplegging hoeft volgens de staatssecretaris Menno Snel geen belemmering te zijn voor het verdelen en uitkeren van een nalatenschap, bijvoorbeeld door een notaris: die hoeft daarmee niet te wachten totdat een aanslag is opgelegd.
,waarom moet het dan lang duren voor het allemaal afgewikkeld is? klopt dit wel dat het zo lang duurt? Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste Ikke,
Er is bij de Belastingdienst een grote vertraging in de afhandeling van erfenissen. De executeur wil kennelijk geen enkel risico lopen en daarom wachten met de uitbetaling. Dat is geen plicht volgens staatssecretaris Snel, maar het mag wel. Alleen betekent een vertraging bij de Belastingdienst, dan automatisch ook een vertraging bij de verdeling van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Janssen, 22-05-2018
Mijn oma is overleden eind 2016. Ik ben samen met 2 andere de erfgenaam. Hele afwikkeling is pas volgende maand afgerond. Mijn vraag gaat over de vermogens rendements belasting voor het jaar 2017.
Pas eind 2017 is er een voorschot uitgekeerd en de rest volgende maand. Moet ik vermogens belasting betalen over het jaar 2017? 1 Jan 2017 had ik niks op mijn bank staan. Maar ik was wellicht al wel gerechtigd. Graag hoor ik uw mening?
Mvg Geoffrey Reactie infoteur, 24-05-2018
Beste J. Janssen,
Strikt genomen was er bij u tot voor kort nog sprake van een onverdeelde boedel waarin u wel een aandeel had. Dat (geschatte) aandeel is dan al onderdeel van uw vermogen omdat u een vordering op de verdeling hebt. U zou dit dan ook uw aandeel minus kosten moeten opgeven voor de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 09-05-2018
Mijn moeder is 15 maart 2017 overleden. Mijn vader leeft nog, en bezit spaargeld. Nu moeten wij als 2 kinderen erfbelasting betalen over ons deel van dat spaargeld. Maar we hebben helemaal geen geld gekregen, omdat mijn vader nog leeft en dat gebruikt omdat hij zelf alleen aow heeft. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 11-05-2018
Beste Jan,
Als er geen testament is, beheert de langstlevende het spaargeld en jullie erfdeel daarin. Dan is het ook de langstlevende die de erfbelasting voor jullie betaalt en dit in mindering brengt op jullie erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 04-04-2018
Ik heb een vraag over mijn eigen inkomsten belasting 2017. Ik heb in 2016 een woning geërfd samen met nog iemand. De woning is in april 2017 verkocht en toen is het geld ook uitbetaald. Er is sprake van onverdeelde boedel. Voor mijn inkomsten belasting 2017 (box 3) neem ik dan de woz-waarde van woz-aanslag 2017, peildatum 1-1-2016 of het bedrag waar voor het verkocht is, gedeeld door de aantal erven min de erfbelasting. Reactie infoteur, 05-04-2018
Beste Onbekend,
Als de woning niet bedoeld was als eigen woning voor u, is het een overige onroerende zaak. Deze geeft u voor de inkomstenbelasting op in box 3 met de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van belastingaangifte (2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 27-03-2018
Mijn vader is in 2017 overleden. We zijn met 3 kinderen. Een ieders erfdeel wordt (testamentair bepaald) niet uitbetaald, maar als rentedragende vordering vastgelegd. Het huis en de bezittingen blijven in gebruik van onze moeder. Moeten wij kinderen de vordering als vermogen opvoeren in onze aangifte inkomstenbelasting? En wat moet in de aangifte inkomstenbelasting van onze ouders opgevoerd worden?
Alvast bedankt voor je reactie. Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste Wim,
Hierbij is zolang de vordering nog niet opeisbaar is, sprake van defiscalisering. Tot het moment van uitbetaling is dit bedrag voor u geen vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting (grondslag spaargeld en vermogen)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonie, 24-03-2018
Mijn schoonmoeder is overleden op 8 oktober 2017. Erfbelasting is ingediend in november 2017 en ben nu bezig met inkomstenbelasting 2017.
Erfenis bestaat uit woning zonder hypotheek en een geldbedrag.
Wat vul ik nu in voor eigen inkomstenbelasting 2017/2018?
Ik heb voor 2017 niets ingevuld. Woning is verkocht per 1 juni 2018.
Bedrag dat hieruit vrijvalt wordt direct gebruikt om onze eigen hypotheek mee af te lossen voor 31-12-2018.
Moeten we dit bedrag dan evengoed in 2018 in box 3 vermelden, terwijl we over dit bedrag ook al erfbelasting betaald hebben?
Ik hoor graag uw reactie. Reactie infoteur, 26-03-2018
Beste Leonie,
Als u het bedrag van de verkoop van de woning op uw rekening hebt staan per 1 januari 2018, telt dat mee voor uw vermogen per 1 januari 2018 en dus uw eigen belastingaangifte inkomstenbelasting die u in 2019 over 2018 invult.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry Manders, 08-03-2018
Ons Moeder is op 4 maart 2017 overleden. We zijn met 3 erfgenamen. Het huis op 5 december 2017 verkocht. We hebben het erfbelasting formulier, na uitstel te hebben verkregen, nu ingevuld. We moeten een bedrag betalen.

Nu moeten we ook de jaarlijkse inkomstenbelastingen 2017 indienen. De berekening over de hoogte van het spaargeld is per 31-12-2017. Het rendement dat we zouden kunnen hebben over de opbrengst van het huis is maar vanaf 5 december 2017 t/m 31 december 2017.

Moeten we toch over het hele jaar daarvoor betalen? Kan je daar een bij de belastingdienst een vrijstelling voor aanvragen.

Vast bedankt
Met vriendelijke groeten
Harry Manders Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste Harry Manders,
Voor uw eigen inkomstenbelasting over 2017 is de verkoopopbrengst in 2017 niet van belang, mogelijk wel voor uw belastingaangifte over 2018. Wat dan telt is hoeveel vermogen u per 1 januari 2018 hebt, minus de vrijstelling van 30.000 euro per persoon. Ook een eventueel rendement speelt geen rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Te Lindert, 03-03-2018
Vraag.
Onze moeder is 19 september 2017 overleden, haar huis is nog niet verkocht, wat moeten wij invullen op ons eigen belastingformulier?
We zijn met 5 kinderen. Moeten we dit al opgeven in box 3 op ons eigen belastingformulier 2017. Reactie infoteur, 05-03-2018
Beste D. Te Lindert,
In 2017 ziet u de woning nog niet bij uzelf terug op het belastingformulier, volgend jaar wel. Dan is het box 3 vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kruimel, 15-02-2018
Goedemiddag onze excuteur heeft als goed is de aanslag van de erfenis binnen gekregen. Nu moet die natuurlijk voor alle erfgename de aanslag betalen maar wat dan. Kan die dan wat er over is verdelen over de erfgenamen.of komt hier nog meer bij kijken?

Mvg Reactie infoteur, 18-02-2018
Beste Kruimel,
De executeur zal baten en lasten op een rij moeten zetten. Naast de erfbelasting zal er ook een aangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan. Ook daar kunnen kosten of baten uit voortkomen. Kortom, het hangt er vanaf hoe ver de executeur inmiddels is met de afwikkeling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 05-07-2017
Beste Zeemeeuw,
na mijn lange zoektocht op internet, ik heb toch geen antwoord gekregen. Mijn situatie als volgt : mijn vader (wit rusland) overleden en ik heb met zijn testament een appartement gekregen in wit Rusland. Ik wil het verkopen en met geld hypotheek deels aflossen. Mijn vraag is: welke belasting moet ik in Nederland betalen. Ik heb geen inkomen, maar mijn man heeft fulltime baan. M.v.g Tanja Reactie infoteur, 07-07-2017
Beste Tanja,
Het appartement vertegenwoordigt een waarde. Als die waarde minus hypotheek hoger is dan 25.000 euro, kan het zijn dat u vermogensbelasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marck, 05-06-2017
Beste Zeemeeuw,
Mijn (nederlandse) tante is sinds haar 5de woonachtig in ZA, zij komt ongeveer 15 jaar geleden terug in Nederland en schrijft zich in een nederlandse gemeente in. Ze woont op papier in nederland maar in werkelijkheid in Duitsland. Het is namelijk onmogelijk om een ziektekostenverzekering in Duitsland af te sluiten als oudere niet duitse persoon, in Nederland is er wel een acceptatieplicht.
Nu is zij overleden in okt - 2015. We weten niet precies per wanneer ze is uitgeschreven, we denken dat het minder dan 10 jaar geleden is. De erfenis is in gedeeltes binnen gekomen in 2015/2016/2017 totaal 130K. Er is in DE al belasting over betaald.
We hebben nog niks gehoord van de belastingdienst, moeten we ze wakker maken of laten slapen?
Hoe kan ik zelf nagaan per wanneer mijn tante is uitgeschreven uit nederland.
Wat geldt er nu, het feit dat iemand ingeschreven staat in Nederland of de plaats waar iemand daadwerkelijk woont?
Sorry voor dit rijtje vragen, het is complexe materie waar niet al te veel over te vinden is en waar maar weinig mensen iets vanaf weten.

Mvg, Marck Reactie infoteur, 07-06-2017
Beste Marck,
Als er geen testament was die het anders regelde, geldt de officiële woonplaats als plek (land) waar de erfbelasting betaald moet worden. De officiële plek is de gemeente waar uw tante was ingeschreven. Bedoelt u uitgeschreven uit Nederland? Dat laatste is in de regel opvraagbaar in de Nederlandse gemeente waar uw tante het laatste verbleef.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 09-03-2017
Beste zeemeeuw,

wederom dank voor u antwoord. U antwoord is dat ik voor mijn inkomstenbelasting 2017 de woz-waarde van 2016 mag gebruiken met de peildatum 1-1- 2015 om dat mijn tante in 2016 is overleden. Dit is bij de notaris, een bevriende accounten en de belasting dienst niet bekend. Zou u kunnen onthullen waar u deze kennis heeft weggehaald of nader kunnen uitleggen. ( Voor de erfbelasting mag je kiezen maar deze vraag heeft betrekking op mijn inkomsten belasting van 2017. box 3)

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-03-2017
Beste Anoniem,
Voor de inkomstenbelasting ligt het jaartal van de WOZ-beschikking vast. Voor uw belastingaangifte over 2017 geldt op 1 januari 2017 de WOZ-waarde op 1-1-2016. Voor de belastingaangifte over 2016 die op 1-1-2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-03-2017
Dank voor u antwoord,

Ik heb nog een aanvullende vraag voor mijn inkomstenbelasting van 2017. Moet ik daar de helft van de woz-waarde nemen van het huis van de aanslag van 2017 (woz-waarde 1-1-2016) of mag ik daar ook de waarde van de woz-waarde nemen van 2016 met de peildatum 1-1-2015. Wat voor mij ook nog niet duidelijk is af ik de erfbelasting af mag trekken. De woz-waarde van 2016 met de peildatum 1-1-2015 is gunstiger. Wederom alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-03-2017
Beste Anoniem,
Omdat het overlijden in 2016 was, mag u voor de erfbelasting de WOZ-beschikking 2016 (waarde 1-1-2015) of beschikking 2017 nemen (waarde 1-1-2016). Als de erfbelasting in een jaar nog verschuldigd is, mag u die dat jaar als schuld aftrekken in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 07-03-2017
Beste zeemeeuw,
Helaas kan ik over dit onderwerp niets vinden op internet, vandaar de hoop dat u mij wijzer kan maken. In oktober 2016 overlijd mijn tante, samen met mijn neef ben ik erfgenaam 50%50% en wikkelt de notaris alles af. De erfenis bestaat uit wat geld, en een huis zonder hypotheek. Het huis is inmiddels verkocht april 2017.
Nu de vraag wat heeft dit voor gevolgen voor mijn eigen inkomsten belasting 2016 en die van 2017.
Dank al vast voor het beantwoorden Reactie infoteur, 07-03-2017
Beste Anoniem,
De erfenis heeft geen gevolgen voor de inkomstenbelasting 2016, ook niet voor de vermogensrendementsbelasting.
Op 1 januari 2017 was u deels eigenaar van de woning en dat deel van de WOZ-waarde is voor u in 2017 vermogen in box 3, als u er zelf niet woonde, plus uw aandeel in het geld (onverdeelde boedel) en minus de gemaakte kosten (begrafenis en dergelijke). Boven de vrijstelling van 25.000 betaalt u hierover in 2017 vermogensrendementsheffing. Dit vermogen in box 3 kan in 2017 ook gevolgen hebben voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 25-06-2016
Wordt er alsnog erfbelasting (die intussen al betaald is) geheven over de uitkering die uit de inkomstenbelasting komt ( de teveel betaalde belasting)? Reactie infoteur, 10-01-2017
Beste Yvonne,
Niet als de belastingaanslag erfbelasting 2016 definitief is, anders mogelijk wel (als de Belastingdienst dit op tijd checkt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 19-03-2016
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor de reactie.
U schrijft o.a.:
“Het heeft te maken met de ingewikkeldheid van de belastingaangifte”.
Ik had al aangegeven dat er geen sprake was van erfbelasting.
Ik heb van de belastingdienst een brief gekregen waarop staat dat we volgens hun gegevens binnen de vrijstelling erfbelasting vallen en daarom geen erfbelasting hoeven te betalen.
Dus hoe moeilijk kan het zijn?
Groet,
Carel Reactie infoteur, 19-03-2016
Beste Carel,
Het lijkt inderdaad een formaliteit. In de praktijk blijkt toch dat soms bijna direct een definitieve aanslag wordt verstuurd, dit soms lang duurt of soms helemaal geen definitief bericht wordt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 09-03-2016
Goedemiddag,
Ik heb de volgende vraag:
Hoelang duurt het voordat je van de belastingdienst een definitieve aanslag ontvangt voor een F-Formulier? Ik heb een keer met de belastingdienst gebeld maar daar krijg je geen duidelijk antwoord.
Als antwoord kreeg ik: “het kan wel 3 jaar duren”. Kan toch niet waar zijn?
Ik heb als executeur voor mijn overleden moeder op 29-10-2015 een voorlopige aanslag ontvangen.
Tot op heden heb ik nog steeds geen definitieve aanslag ontvangen. Er is geen sprake van betaling voor erfbelasting dus lijkt me een kleine moeite voor de belastingdienst.
Ik wil graag het geld van de erfenis z.s.m. verdelen over de erfgenamen, maar ik durf dit nu echter nog niet omdat ik nog geen definitieve aanslag heb ontvangen.
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groeten,
Carel Reactie infoteur, 09-03-2016
Beste Carel,
Dat hangt er helemaal vanaf. Soms wordt er binnen een maand een definitieve aanslag gestuurd. Het heeft te maken met de ingewikkeldheid van de belastingaangifte en het aantal sterfgevallen in een periode.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 23-01-2016
Mijn vader is 7 april 2015 overleden. Hij was onze laatst levende ouder. Momenteel vul ik zijn F-biljet in. Bepaalde posten moet ik naar rato berekenen. Is dit, met inachtneming van zijn overlijdensdatum, het bedrag x 3/12, 4/12 of 97/365?

Alvast bedankt voor uw hulp in deze. Reactie infoteur, 24-01-2016
Beste Marion,
Tijdsevenredig is dan 97/360.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eijgenstein, 14-01-2016
Als erfgenaam mag ik dan de successierechten die ik betaald heb over het erfdeel in mindering brengen bij mijn inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 15-01-2016
Beste Eijgenstein,
De erfbelasting die u op 1 januari nog niet hebt betaald, kunt u aangeven in box 3. De drempel is 3000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 22-08-2015
Ik heb van de belastingdienst een brief gekregen waarop staat dat ik volgens hun gegevens binnen de vrijstelling erfbelasting val en daarom gen erfbelasting hoef te betalen.
Volgens mijn eigen gegevens moet ik wel (niet veel!) erfbelasting betalen over het banktegoed en de kleine inboedel op moment van overlijden.
1. Is dit een definitieve brief die ik van de belastingdienst en wordt dit niet meer gecontrolleerd of moet ik toch gewoon reageren en aangifte doen. Ik denk het overigens wel.
2. Kan ik de aangifte erfbelasting ook digitaal aangeven voa de site van belastingdienst of moet dit nog steeds in papiervorm?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvgr,
Rico Reactie infoteur, 23-08-2015
Beste Rico,
U kunt digitaal aangifte erfbelasting doen. De algemene regel is wel dat u aangifte erfbelasting doet als u van de Belastingdienst een brief krijgt waarin staat dat u ook aangifte erfbelasting moet doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter Michels, 12-05-2014
Geachte heer,
Is het juist dat je voor de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar van overlijden het gehele Eigenwoningforfait bij het inkomen optelt, terwijl je slechts tot je overlijden in het huis gewoond hebt? Je inkomen is over een bepaalde periode dus je Eigenwoning forfait zou ook pro rato meegeteld moeten worden, anders drukt het Eigenwoningforfait evenredig zwaar op je inkomen en je belastingdruk. Hoor graag met dank en vriendelijke groet,
Walter Michels Reactie infoteur, 12-05-2014
Beste Walter Michels,
Bij een overlijden wordt het eigenwoningforfait voor de eigen woning berekend over de periode tot aan de overlijdensdatum. Pro rato dus. Hetzelfde geldt voor de hypotheekrenteaftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 24-01-2024
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.