Wat houdt het boxenstelsel in?

Ons belastingstelsel is verdeeld in drie verschillende boxen. De hoogte van de heffing verschilt per box, en de bedragen kunnen tussen de boxen onderling niet verrekend worden. De belastingheffing over inkomsten is met de introductie van de Inkomsten Belasting 2001 vereenvoudigd. Ook de aangifte is eenvoudiger geworden door de digitale aangifte. Per vraag is het nu mogelijk om een duidelijke toelichting te geven, zonder dat de belastingplichtige hele handleidingen door moet lezen. De aangifte kan pas verstuurd worden als alle benodigde vragen beantwoord zijn.

Welke boxen kent ons belastingstelsel?

Wij kennen de volgende onderverdeling in ons belastingstelsel:
  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

In deze boxen worden de inkomsten verdeeld over verschillende inkomstenbronnen. Van alle inkomsten moet eerst bepaald worden in welke box deze inkomsten belast gaan worden. De meeste mensen hebben uitsluitend inkomsten in box 1 en box 3.

Welke inkomsten vallen er in box 1?

Dit is de box waar de meeste inkomsten in terecht komen. Het gaat hierbij om de inkomsten uit dienstbetrekking, maar ook om winst uit onderneming (voor een IB-ondernemer), resultaat uit overige werkzaamheden en inkomsten uit eigen woning. Onder resultaat uit overige werkzaamheden vallen bijvoorbeeld de inkomsten uit werkzaamheden die niet voortvloeien uit een onderneming of uit loondienst. Inkomsten uit eigen woning is bijvoorbeeld de eigenwoningforfait.

De hoogte van de belastingheffing in box 1

In deze box is sprake van een progressieve belastingheffing, dat wil zeggen dat de belastingdruk hoger is bij hogere inkomsten. Over het inkomen boven (afgerond) 56.000 bruto per jaar, bedraagt de heffing over het meerdere 52 procent. De betaalde hypotheekrente in verband met de eigen woning kan weer van het inkomen worden afgetrokken. Hetzelfde geldt voor lijfrentepremies en arbeidsongeschiktheidspremies.

Welke inkomsten vallen er in box 2?

In deze box vallen de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u tenminste 5 procent van het aandelenkapitaal bezit van een BV of een NV. De aandelen van uw thuiswonende kinderen en uw fiscale partner, worden meegenomen om te bepalen of er sprake is van een aanmerkelijk belang. De inkomsten bestaan uit de uitbetaalde dividend en uit verkoopwinst bij het verkopen van de aandelen.

De hoogte van de belastingheffing in box 2

De heffing bedraagt 25 procent over de inkomsten. De salaris die wordt ontvangen door een aanmerkelijk belanghouder, valt niet in box 2, maar in box 1. Kosten die de aandeelhouder heeft moeten maken om bijvoorbeeld de aandelen te kunnen verkopen, mogen in mindering worden gebracht op de inkomsten.

Welke inkomsten vallen er in box 3?

In deze box wordt uw vermogen en bepaalde bezittingen belast. De heffing hoeft u niet te betalen over de waarde van de bezittingen, maar over een verondersteld rendement op uw vermogen. In deze box valt bijvoorbeeld uw spaarsaldo en uw beleggingsportefeuille (voor zover dit niet onder aanmerkelijk belang valt). Ook de waarde van een tweede huis valt in deze box. De schulden mag u weer in mindering brengen.

De hoogte van de belastingheffing in box 3

De heffing bedraagt 30 procent over een verondersteld rendement van 4 procent. Het maakt hierbij niet uit hoeveel rendement u werkelijk hebt gemaakt.
© 2012 - 2024 Esmee, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanmerkelijk Belang  Box II InkomstenbelastingAanmerkelijk Belang Box II InkomstenbelastingAls u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna…
Belastingvrij bijverdienen kan nietBelastingvrij bijverdienen kan nietTen onrechte wordt vaak gedacht dat werknemers die fulltime werken belastingvrij kunnen bijverdienen. Dit is echter niet…
Twee banen? Let op de belastingheffingTwee banen? Let op de belastingheffingIemand die inkomsten uit verschillende bronnen ontvangt, moet goed op de hoogte van de belastingheffing letten. Er besta…
Hoeveel belasting moet ik betalen over een erfenis?Bij het ontvangen van een erfenis, moet u eventueel belasting betalen. Er geldt een vrijstelling voor de erfbelasting, o…

Hoeveel mag ik bijverdienen?Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er vrij van belastingheffing een bedrag bijverdiend kan worden naast het inkomen. U…
Restschuld als fiscale aftrekpost (nieuwe regels)Restschuld als fiscale aftrekpost (nieuwe regels)Is er een restschuld van uw hypotheek bij verkoop van uw eigen woning, dan staat de hypotheek onder water bij de bank. W…
Bronnen en referenties
  • Belastingdienst.nl
Esmee (672 artikelen)
Gepubliceerd: 09-02-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.