InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog De maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuleren. De arbeidskorting wordt uitgebreid met een extra schijf waarin de arbeidskorting verder oploopt. Wie werkt en een arbeidsinkomen heeft, heeft recht op de arbeidskorting. De hoogte van uw inkomen bepaalt vervolgens hoe hoog de arbeidskorting 2020 voor u is. De stimulans van de arbeidskorting 2020 vervalt bij een inkomen van 90.000 euro per jaar. De belastingtarieven inkomstenbelasting gaan in 2020 omlaag, de arbeidskorting gaat voor velen omhoog.

Hogere arbeidskorting betekent netto voordeel


Hoe hoog is de arbeidskorting maximaal?

De arbeidskorting bedraagt in 2020 maximaal 3.819 euro. Dat is ruim 400 euro meer dan in 2019. Als u recht hebt op een AOW-uitkering is het ongeveer de helft (definitieve cijfers):

Arbeidskorting 2018, 2019 en 2020, maximale bedragen:

201820192020
U hebt door uw leeftijd nog geen recht op AOW 3.249 3.399 3.819
U hebt door uw leeftijd wel recht op AOW 1.659 1.740 1.989

Uw werkgever houdt bij de inhouding van de loonbelasting met de arbeidskorting rekening. Een hogere arbeidskorting, betekent een hoger netto loon. Als het jaar is afgelopen, kan pas worden bepaald of u te veel of te weinig arbeidskorting hebt ontvangen. De verrekening (terugkrijgen of terugbetalen) vindt plaats na het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting en de belastingaanslag die daaruit volgt.

Heeft iedereen recht op evenveel arbeidskorting?

Helaas heeft niet iedereen recht op een zelfde bedrag aan arbeidskorting. Dat is in 2020 niet het geval, maar was ook in eerdere jaren niet zo. In 2020 wordt wel een extra tarief ingebouwd voor de inkomens tussen de grofweg 21.000 euro en 35.000 euro. De arbeidskorting die u krijgt is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen. Eerst is er een opbouw en vanaf een zeker inkomen, dat elk jaar weer anders kan zijn, vindt er een afbouw van de arbeidskorting plaats.

Vanaf welk inkomen wordt de arbeidskorting 2020 lager?

Door de afbouw wordt de arbeidskorting snel minder. De grens waarop dit gebeurt bedraagt in 2020 circa 35.000 euro. De arbeidskorting 2020 kent vijf schijven (definitieve cijfers):

Bedragen arbeidskorting in 2020 als u in 2020 nog geen recht hebt op AOW:

ArbeidsinkomenHoogte arbeidskorting
minder dan 9.6941,754% van uw arbeidsinkomen
tussen 9.694 en 20.940 279 + 28,712% x (arbeidsinkomen - 9.694)
tussen 20.940 en 34.989 3.595 + 1,6% x (arbeidsinkomen - 20.940)
tussen 34.989 en 981.639 3.819- 6,0% x (arbeidsinkomen - 34.989)
meer dan 98.639 0

De arbeidskortingtabel voor wie recht heeft op AOW en ook een inkomen heeft uit arbeid wordt dan:

Bedragen arbeidskorting in 2020 als u recht hebt op AOW:

minder dan 9.6940,898% x arbeidsinkomen
tussen 9.694 en 20.940 146 + 14,689% x (arbeidsinkomen - 9.694)
tussen 20.940 en 34.989 1.873 + 0,82% x (arbeidsinkomen- 20.940)
tussen 34.989 en 98.639 1.989 - 3,125% x (arbeidsinkomen - 34.989)
meer dan 98.639 0

Er is dus goed nieuws en slecht nieuws. Er is goed nieuws voor wie een inkomen heeft tussen de 21.000 en 35.000 euro, omdat de arbeidskorting daar stijgt, terwijl in 2019 nog een vast bedrag gold. Verdient u per jaar meer inkomen, dan wordt het meerdere snel afgebouwd.

Ik heb inkomsten uit werk, maar geen arbeidskorting

Als het goed is houdt de werkgever rekening met uw arbeidskorting als loonheffingskorting. Hoeveel dat is? Rekening houdend met de afbouw en afbouwgrens kan worden bepaald op hoeveel arbeidskorting u recht hebt als u nog niet recht hebt op AOW:

Hoogte arbeidskorting 2020 bij verschillende inkomens, geen recht op AOW:

uw inkomen2020
10.000 365
21.000 3.525
40.000 3.512
60.000 2.312
80.000 1.112
90.000 512
100.000 0
130.000 en hoger 0

Een arbeidskorting van nihil is in 2020 dus inderdaad mogelijk vanaf een hoog inkomen, maar tot een inkomen van ongeveer 95.000 euro hebt u recht op een bedrag aan arbeidskorting. Als u recht hebt of recht krijgt op AOW in 2020, en nog werkt, wordt ziet de arbeidskorting er ongeveer als volgt uit:

Hoogte arbeidskorting 2020 bij verschillende inkomens, met recht op AOW en met inkomen uit werk:

uw inkomen2020
10.000 130
21.000 1.873
40.000 1.832
60.000 1.205
80.000 582
90.000 272
100.000 0
130.000 en hoger 0

Arbeidskorting 2020, wat levert dat netto op?

De arbeidskorting kan maximaal 3.819 euro zijn bij een inkomen van circa 35.000 euro, de algemene heffingskorting die bij dit inkomen hoort bedraagt circa 1.600 euro, samen een bedrag van ruim 5.400 euro. Dat betekent bij dit inkomen dat u 5.400 euro minder loonbelasting hoeft te betalen dan zonder heffingskortingen het geval zou zijn geweest.

Belastingherziening 2020

Het kabinet werkt toe naar een tweetaks voor de inkomstenbelasting in 2020, een jaar eerder dan gepland. In 2020 gaan de belastingtarieven in de inkomstenbelasting voor een groot deel omlaag en kunnen de hogere heffingskortingen u netto een extra voordeel opleveren. De hogere inkomens krijgen wel een lager belastingtarief, maar zien ook dat het voordeel van de heffingskortingen redelijk snel naar nul worden afgebouwd. Dat voordeel lopen de hogere inkomens dus mis. Zorg er voor dat door de werkgever en de Belastingdienst met de juiste heffingskortingen wordt gerekend. Niemand wil aan het einde van het jaar graag belasting bijbetalen. Uw loonstrookje 2020 geeft hierover meer duidelijkheid.

Lees verder

© 2015 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting d…
Arbeidskorting 2017 hogerArbeidskorting 2017 hogerDe arbeidskorting 2017 in de inkomstenbelasting wordt bijna voor iedereen iets hoger dan in 2016. Met soms een paar hond…
Arbeidskorting 2018: welke bedragenArbeidskorting 2018: welke bedragenDe arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidsko…
Arbeidskorting 2014Arbeidskorting 2014De arbeidskorting 2014 gaat voor sommigen omhoog, maar als u meer dan 40.721 euro aan arbeidsinkomen hebt gaat deze bela…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020Met een kind dat eind 2019 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de i…
Bronnen en referenties
  • Ministerie van Financiën

Reageer op het artikel "Arbeidskorting 2020 omhoog"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Frans, 19-05-2016 11:05 #2
Ik heb AOW en pensioen. Ik werk nu 1 dag in de week en verdien minder dan 20.000 euro.
Heb ik dan recht op arbeidskorting? Reactie infoteur, 01-07-2019
Beste Frans,
Als u loon uit werk hebt, hebt u recht op arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Derkx, 10-02-2016 15:24 #1
Ik ontvang een AOW uitkering, en werk nog 8 uur per week bij mijn vorige werkgever, heb ik dan recht op arbeidskorting en hoeveel? Reactie infoteur, 01-07-2019
Beste G. Derkx,
Als u er loon ontvangt, hebt u recht op arbeidskorting. Hoe groot dat bedrag is, is afhankelijk van uw jaarinkomen (zie de tweede tabel in het artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 27-09-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2020
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!