Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021 Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende partij. De fiscale aftrek van de kinderalimentatie verdween echter en daarmee een belastingvoordeel. De aftrekpost bestaat voor de ex-partner uit de betaalde alimentatie aan uw ex fiscale partner, ongeacht of u dat doet door een gerechtelijke uitspraak of onderling zelf bij de scheiding hebt geregeld. Voor deze fiscale aftrek geldt geen fiscale drempel. De aftrek van alimentatie gaat in 2020 en 2021 omlaag. Let op de indexering van de alimentatie en de kinderalimentatie. U kunt een alimentatie ook afkopen. Dan hebt u één keer een grote aftrekpost. Partneralimentatie, kinderalimentatie en de belasting, wat is uw aftrek? Wat is de kortere voor alimentatie na scheiding in 2020, 2021 en 2022?

Maximale aftrek partneralimentatie omlaag in 2020, 2021 en 2022


Partneralimentatie en kinderalimentatie

U moet van de Belastingdienst onderscheid maken tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. De partneralimentatie is een aparte aftrekpost. De kinderalimentatie is geen aftrekpost. Voorwaarde voor aftrek is dat u kunt aantonen dat u verplicht bent om de alimentatie te betalen.

Wat valt onder partneralimentatie en onderhoudsverplichtingen?

Welke kosten mag u aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting? Welnu, het gaat voornamelijk om de volgende onderhoudsverplichtingen:
 • Het geld dat u periodiek overmaakt naar uw ex;
 • Eventuele aanvullingen die u overmaakt aan uw ex;
 • Uw deel van het eigenwoningforfait als uw ex in het voormalige huis als hoofdwoning blijft wonen. Dit mag maximaal twee jaar in box en daarna in box 3. Dat laatste, box 3, is interessant omdat u na twee jaar geen eigenwoningforfait meer hoeft te betalen;
 • Een eventuele afkoopsom als u gehuwd was die is overeengekomen en betaald toen u nog niet duurzaam gescheiden leefde.
 • Een eventuele verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomens waarvoor premies zijn betaald en afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting;
 • Eventuele bijstand aan uw ex die door de Sociale Dienst bij u wordt verhaald;

Indexering van de alimentatie 2020, 2021 en 2022

Jaarlijks is indexering mogelijk van de alimentatie aan uw ex-partner. In 2021 bedraagt dit percentage 2% ten opzichte van 2020. In 2022 is er weer een indexatieronde. Soms blijft indexering achterwege, daarom is het goed om ook de toegestane indexering uit afgelopen jaren te bekijken, u hebt er immers recht op.

De wettelijke indexering van de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2020, 2021 en 2022:

 • Indexering alimentatie 2020: 2,5%.
 • Indexering alimentatie 2021: 3%.
 • Indexering alimentatie 2022: 1,9%.

Alimentatie afkopen en de afkoop van de partneralimentatie

Regelmatig wordt er de voorkeur aan gegeven om de alimentatie af te kopen. Voordeel is dat de ontvanger minder afhankelijk wordt en verder kan met zijn of haar leven. Voordeel voor de betaler is dat het daarmee ook afgelopen is. Dit levert voor de betaler een grote aftrekpost op, maar de ontvanger moet het bedrag wel als inkomen opgegeven. Het is dan ook even rekenen om te zien hoe de afkoop van partneralimentatie het beste kan plaats vinden.

Alimentatie en kosten van levensonderhoud als u samenwoonde

Er bestaat geen verplichting om alimentatie aan uw ex te betalen met wie u samenwoonde als er geen samenlevingscontract was, waarin de onderhoudsverplichting was opgenomen.

Fiscale partners zijn na een echtscheiding

Zodra het verzoek tot echtscheiding bij de rechter is ingediend en u niet meer op het zelfde adres in het GBA bent ingeschreven, bent u ook niet meer automatisch fiscale partners. Uitzondering hierop zijn:
 • De situatie dat u bij de rechter een verzoek hebt ingediend tot van tafel en bed.
 • Dat u beiden ervoor kiest om toch voor het hele jaar fiscale partners te zijn.

Korter alimentatie na scheiding

Besloten is om de duur van de alimentatie te beperken naar maximaal vijf jaar. De verkorting van de alimentatieduur ging per 1 januari 2020 in voor echtscheidingen die in 2020 en daarna worden uitgesproken. Ook in 2021 en 2022 geldt deze verkorte alimentatieduur.

Alimentatie bij u als aftrekpost en bij de ontvanger als extra inkomen

Voor de ontvanger van de partneralimentatie is de alimentatie extra inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Voor de betalende partij is deze alimentatie een aftrekpost. Over de kinderalimentatie hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Kinderalimentatie 2020, 2021, 2022 en 2023, een belastingvoordeel minder

In 2015 verdween de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind en daarmee uw fiscale aftrekpost voor de kinderalimentatie. De partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor uw ex zijn wel nog steeds als alimentatie fiscaal aftrekbaar. Wel is het zo dat de aftrek van partneralimentatie de komende jaren omlaag gaat. In 2020 is de maximale aftrek voor de hogere inkomens nog tegen 46%, in 2023 tegen maximaal 37%:

Aftrek partneralimentatie tegen welk belastingtarief in 2020, 2021, 2022 en 2023?
jaarmaximaal percentage fiscale aftrek inkomstenbelasting
202046%
202143%
202240%
202337%

De verwachting is dan ook dat relatief veel mensen naar de rechter zullen gaan om een nieuw bedrag aan partneralimentatie af te spreken, immers de betalende partij gaat er fors op achteruit. De ontvangende partij daarentegen kan er bij de voorgestelde lagere belastingtarieven inkomstenbelasting juist op vooruit gaan.

Conclusie aftrek alimentatie 2020 en 2021

Vooral 2020 wordt een bijzonder jaar voor de partneralimentatie doordat de aftrek van alimentatie veel minder geld zal opleveren voor de hogere inkomen.Voor de lagere inkomens treedt dit effect in 2020 nog niet op. Wel profiteert de ontvanger van alimentatie mogelijk van de lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. In 2021 is de aftrek bij de belastingaangifte inkomstenbelasting nog slechts tegen maximaal 43%.

Lees verder

© 2012 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Echtscheiding begeleiding, aanvragen & kostenEen scheiding is een stressvolle periode in je leven. Hoe zorg je ervoor dat alles goed wordt geregeld? Kies je voor pro…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…
Alimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenAlimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogenDe hoogte van de alimentatie in 2020 en 2021 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbe…
Indexering alimentatiebedragIndexering alimentatiebedragAlimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch verhoogd met een indexeringspercentage. Die indexering is nodig om de o…

Aftrek rijksmonument 2021Aftrek rijksmonument 2021Wat is de aftrek voor een rijksmonument in 2021 bij de Belastingdienst? Hoeveel u mag fiscaal aftrekken voor uw rijksmon…
Aftrek studiekosten en studiefinancieringAftrek studiekosten en studiefinancieringDe regels voor de particuliere fiscale aftrek van studiekosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Er gelden voor de inkomsten…
Bronnen en referenties
 • Circulaire Belastingdienst
Reacties

H. Huijgen, 07-11-2020
Na mijn echtscheiding in 1988 betaal ik mijn ex-echtgenote een gedeelte van mijn pensioen, berekend via het Boon van Loon arrest.
Nu zit ik in de hoogste schaal van de inkomstenbelasting.
Vanaf dit jaar is deze betaling niet meer volledig van de belasting af te trekken.
Dit bedrag loopt verder op de komende belastingjaren.
De belastingdienst ziet deze betaling als alimentatie.
Ik zie het als verdeling van de pensioengelden en wil dit bedrag verrekenen met het bruto-inkomen.
De belastingdienst weigert dit en vermeldt dat dit voor alle echtscheidingen die hebben plaatsgevonden tussen 1981 en 1995 - en afgehandeld volgens het Boon van Loon arrest-.
Naar mijn mening heb ik gelijk.
Mijn ex echtgenote is alweer 30 jaar geleden hertrouwd in is dat nog steeds
Wie heeft gelijk : de belastingdienst of ik? Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste H. Huijgen,
Als u zelf het pensioen overmaakt aan uw ex, wordt dit gezien als partneralimentatie. Als de verevening via het pensioenfonds plaats vindt - dan gaat het om bruto bedragen- niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 21-09-2019
Beste infoteur,

Een vraag over kinderalimentatie: ik ontvang sinds 2012 kinderalimentatie. Dit wordt op mijn betalingsrekening gestort, waarvan ik het saldo van 1 januari moet doorgeven bij het invullen van de inkomstenbelasting. De kinderalimentatie zit daarin verwerkt, dus ik betaal er toch belasting over, terwijl deze alimentatie belastingvrij is. Hoe kan ik dit terugvorderen bij de belastingdienst? Wat moet ik daarvoor invullen?

Dank alvast. Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Marie,
In uw belastingopgave moet u de kinderbijslag er dus uit halen om belastingbetaling over de kinderalimentatie te voorkomen. Met terugwerkende kracht kunt u voor maximaal vijf jaar een correctie aan laten brengen in uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Geef in uw verzoeken aan de Belastingdienst precies aan om welke correcties het gaat. Alimentatie is overigens inkomen en geen vermogen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfried, 17-08-2019
Gaarne advies,

Ik betaal partneralimentatie aan mijn ex vrouw. Na onze scheiding ben ik in Hongarije gaan wonen en werken. Ik betaal een aanzienlijk bedrag partneralimentatie (geen kinderen), in Nederland had ik hier een deel van kunnen opgeven bij de belastingteruggaaf. Echter omdat ik geen bezittingen in Nederland heb, betaal ik ook geen belasting.

Ik heb wel bezittingen in Hongarije, en ik betaal hier ook gewoon 38% loonbelasting.

Heb ik mogelijkheden om in Hongarije een deel van mijn Nederlandse partneralimentatie terug te vragen?

Alle info is welkom.

Groeten,
Wilfried Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Wilfried,
Ook Hongarije kent een aantal aftrekposten (onder ander voor minderjarige kinderen), maar bij mijn weten niet voor inkomensoverdrachten en partneralimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eenzame Man, 16-06-2019
Ik heb een kind in het buitenland, wél in een EU land. Ik ben met mijn toenmalige partner nooit getrouwd geweest of enige andere verbintenis aangegaan. Toen zij naar het buitenland terug ging is daarmee toentertijd ook onze relatie min of meer beëindigd. Ik betaal nu iedere maand uit moreel oogpunt wel iedere maand een soort van kinderalimentatie. Ben ik hier Juridisch ook toe 'verplicht'? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Eenzame man,
Een biologische ouder heeft wettelijk ook een onderhoudsplicht voor zijn kind totdat het kind 21 jaar is of een andere man (een nieuwe relatie) het kind erkent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 26-03-2019
Waarom is partner alimentatie wel aftrekbaar en kinderalimentatie niet?
Voor de alimentatie betaler is het betalen van alimentatie een verplichting en schuld.
Of het nou partneralimentatie of kinderalimentatie heet… het blijft alimentatie en het geld is naar de andere partij.
Formeel is dus alleen een naampje… (Benaming)
Zo wordt er snel veel geld door je neus geboord door de belastingdienst.
Ik ga mijn kinderalimentatie opgeven als partneralimentatie… dat scheelt me 2000 euro terug gaaf op jaar basis.
Mijn ex gebruikt het geld toch voor haarzelf in plaats voor mijn dochter.
Dit moet kunnen toch?
En waarom de ene wel aftrekbaar en de andere niet? Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Wim,
Het schappen van de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie is een bezuiniging geweest. Wat waarschijnlijk ook speelt is dat bij partneralimentatie de ontvanger de alimentatie als inkomen moet opgeven en daarover belasting betaalt. Per saldo kost dit de Belastingdienst minder. Over kinderalimentatie wordt geen belasting betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 25-02-2019
Ik heb een vraag mijn man heeft 2 kids 14 en 17 jaar, zijn ex is opnieuw getrouwd.
Wij betalen nu al 3 jaar handje contantje geld aan zijn ex.
Nu wil zij meer geld.
Kan mij man dit opgeven aan de belasting en zo teruggaaf hiervan krijgen?
En wat is normaal wat hij moet betalen?
En hoe lang?
Mvg
Sylvia Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste Sylvia,
De alimentatie die u man voor de ex betaalt is fiscaal aftrekbaar, de kinderalimentatie niet. Nu vragen om meer alimentatie ligt niet voor de hand als de nieuwe partner een inkomen heeft. Hoeveel en hoelang er betaald moet worden is van vele factoren afhankelijk (inkomens, duur huwelijk, draagkracht):

https://financieel.infonu.nl/belasting/100800-kinderalimentatie-aftrekbaar-en-partneralimentatie-afkopen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 05-02-2019
Beste

Ik heb een vraag omtrent de partneralimentatie. Ik en mijn nieuwe vriendin zijn fiscale partners en wonen samen met een samenlevingscontract.

Mijn ex partner dreigt nu in de bijstand te raken. Ik betaal nu geen partneralimentatie omdat ik daar geen draagkracht voor heb.

Kan mijn ex partner nu alsnog partneralimentatie vragen en worden de inkomsten (loon) van mijn vriendin nu mee gerekend daarvoor?

M.v.g
Danny. Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste Danny,
In geval van bijstand is het regelmatig de gemeente die de druk verhoogt om alimentatie te verhalen. Bij partneralimentatie telt het inkomen van de nieuwe partner niet mee, maar als uw partner meedeelt in uw kosten, kan het zijn dat uw draagkracht toeneemt en daardoor de partneralimentatie hoger uitvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarah, 01-02-2019
Mijn ex partner woont nu in Japan, maar de alimentatie is hier vastgesteld. Geldt de indexatie ook voor mijn ex partner? Hij betaalt kinder- en partneralimentatie Reactie infoteur, 01-02-2019
Beste Sarah,
Als de alimentatie in Nederland is vastgelegd en niet is bepaald dat voortaan het Japans recht van toepassing zal zijn, zijn het Nederlands recht van toepassing en ook de Nederlandse indexatie van de alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 21-11-2018
Hoi. Ik ben net geen 3 jaar getrouwd geweest met mijn ex. Wij hebben 1 kindje samen. En zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen? Reactie infoteur, 25-11-2018
Hoi Marco,
De wettelijke periode bedraagt dan vijf jaar, maar jullie mogen een andere termijn afspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 18-03-2018
Ik woonde samen zonder samenlevingscontract. Ik heb vrijwillig partneralimentatie betaald. Kan ik dit aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-03-2018
Beste Ronald,
Ook de vrijwillige partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar als u de afspraken netjes op papier hebt gezet (de bedragen moeten dus wel traceerbaar zijn en gebaseerd zijn op de Trema-normen):

https://financieel.infonu.nl/belasting/160740-partneralimentatie-bij-samenwonen-aftrek-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jvd, 23-01-2018
Mijn ex woont sinds kort in een ander EU-land waar hij nu ook fiscaal burger van is. Hij betaalt mij alimentatie waarover ik inkomstenbelasting in NL betaal. Mag hij nu de door hem betaalde alimentatie aftrekken tot het bedrag volgens de wetgeving daar of volgens de NL-wetgeving? Reactie infoteur, 24-01-2018
Beste Jvd,
Als de ex in een ander EU-land fiscaal burger is, gelden voor de ex de belastingregels uit dat land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Nieuwkerk, 28-12-2017
Is het bedrag aan alimentatie 2018 aftrekbaar voor belastingjaar 2017 als bedrag nog dit jaar wordt overgemaakt? Reactie infoteur, 29-12-2017
Beste L. Nieuwkerk,
Als de partneralimentatie in 2017 wordt betaald, is die ook in het belastingjaar 2017 fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline Mos, 17-10-2017
Mijn ex betaalt mij 750€ alimentatie per maand. Hij krijgt daar ongeveer een derde van de belasting van terug, die ik dus moet betalen aan de belasting, gezien het dus als inkomen gezien wordt. Nu heb ik laatst eens ergens gelezen, dat hij de helft daarvan aan zijn ex partner, ik dus, moet terug geven. Klopt dat?

Mvg Jacqueline Reactie infoteur, 18-10-2017
Beste Jacqueline Mos,
In het jaar van echtscheiding kan het zijn dat u, als jullie getrouwd waren in gemeenschap van goederen, recht hebt op de helft van de belastingteruggaven, daarna niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Arts, 20-03-2017
Ik snap er niks van. Volgens de belasting dienst kan ik over 2016 de waarde van de kinderalimentatie als schuld opnemen in box 3. Nu betaal ik pas sinds een paar jaar extra kinderalimentatie bovenop de partner alimentatie. Ik ben nu 53 en moet nog doorbetalen tot juli 2019. Wat kan ik nu aftrekken (of niet)? Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Hans,
In 2015 en 2016 is de schuld aan kinderalimentatie aftrekbaar in box 3, daarna niet meer:
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benjamin, 08-03-2017
Mijn ex-vriendin vraagt via haar advocaat alimentatie voor ons dochtertje van 2 jaar. We zijn al maanden uiteen en ze woonde bij mij in. Ik verdien rond €2.100 netto p/m. Sinds ze weg is heb ik een Doorlopend krediet genomen voor de vervanging van de auto en verbouwingskosten van €20.000.-. Mede daardoor zijn mijn uitgaven rond €1.700 p/m. Zij heeft nog 2 andere kinderen van een andere man die geen alimentatie betaalt dus draaide ik enkele jaren op voor levensonderhoud van die kinderen. Ik hield toen niets over p/m. Mijn vragen:
1. Zij krijgt een bijstandsuitkering, wordt ze daarop gekort met het bedrag dat ik aan alimentatie moet betalen?
2. Wordt er rekening gehouden met mijn hoge uitgaven t.o.v. inkomsten bij de berekening van de alimentatie?
3. Welk middel kan ik nog gebruiken om de alimentatie te verlagen omdat ik jarenlang haar andere 2 kinderen onderhield? Ook nu gaat ze haar (eerste) ex geen alimentatie vragen. Mij wel.
Bedankt! Reactie infoteur, 10-03-2017
Beste Benjamin,
Voor de kinderen kan de gemeente een bijstandsuitkering verhogen in verband met de kosten van levensonderhoud van de kinderen en de alimentatie waarop ze recht heeft (kan hebben) op u verhalen. Bij de berekening van de alimentatie wordt inderdaad rekening gehouden met uw draagkracht en dat van de moeder zelf. De gemeente zal mogelijk ook achter de andere ex aangaan als bij de gemeente duidelijk is dat niet alle kinderen van u zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alie, 30-01-2017
Mijn ex wil het huis niet verkopen. Kan ik toch mijn deel, ook na twee jaar bij de belasting aftrekken? Volgens het convenant wordt het pensioen verevend, maar een tweetal pensioenen is te klein en wordt dus wettelijk niet verevend, hoe krijg ik toch dit deel waar ik aanspraak op maak? Reactie infoteur, 01-02-2017
Beste Alie,
Als u langer dan twee jaar uit de woning bent vertrokken en er is een hypotheek op uw naam, dan is er geen hypotheekrenteaftrek meer maar wel aftrek van de schuld in box 3. Als er niet wordt vereffend, hebt u in 2017 een vordering op de ontvanger van het pensioen ter grootte van uw aandeel daarin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Dings, 22-10-2016
De sociale dienst wil verstrekte bijstand aan de moeder van mijn kind op mij verhalen omdat ik nog onderhoudsplichtig ben voor mijn minderjarige zoon. Kan ik dat bedrag van de belasting aftrekken?
Met vriendelijke groeten,
Kees Dings Reactie infoteur, 21-12-2019
Beste Kees Dings,
De kinderalimentatie is wel in 2016 nog aftrekbaar in box 3, in 2017 niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/100800-kinderalimentatie-aftrekbaar-en-partneralimentatie-afkopen.html

De vordering van de gemeente is waarschijnlijk ontstaan doordat u geen alimentatie betaalde, u kunt het dus proberen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Beirens, 18-04-2016
Beste,
hoe bereken ik het geïndexeerde bedrag? Mijn ex vraagt mij het bedrag te indexeren, het bedrag dat ik haar toekende in 2013, nu moet ik de achterstal betalen dus vanaf 2013 tot nu 2016. Hoe bereken ik dit? Welke formule pas ik toe?
Bij voorbaat dank
Paul Beirens Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Paul Beirens,
Door het afgesproken bedrag te verhogen met de jaarlijkse index.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 04-04-2016
Hallo,
Conform het zg. Boon van Loonarrest, moet ik van mijn opgebouwd pensioen mijn ex-partner betalen. Hoe zit dat nu met de verwerking daarvoor voor de Inkomstenbelasting? Ik betaal haar netto per maand uit (waarover ik al belasting heb betaald!)
Moet ik dat dan dit bedrag maandelijks optellen en uiteindelijk bij mijn belastingaangifte dit opvoeren OF moet ik dit omzetten naar bruto (want dat is dan meer!) en dan opvoeren? Reactie infoteur, 04-04-2016
Hallo Bert,
Het door u overgemaakte bedrag is bij uw aftrekbaar als partneralimentatie en is voor uw partner inkomen waarover belasting betaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vivre, 17-11-2015
Mijn vriend betaalt maandelijks een x bedrag aan partneralimentatie en daarbij nog een bedrag aan kinderalimentatie. Als wij gaan trouwen of samenwonen en ik wil kinderopvangtoeslag aanvragen, kan ik het x bedrag dan van zijn toetsingsinkomen aftrekken bij het berekenen van de KOT waarop ik recht heb? Ik begrijp dat in 2016 de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is, maar mag hij wel een deel van de kinderbijslag ontvangen? Hij heeft de kinderen 3 dagen per week. Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Vivre,
Het inkomen dat telt voor de toeslagen is na aftrek van de aftrekposten, zoals de betaalde partneralimentatie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 04-10-2015
Geachte, is het juist begrepen dat als partijen nog gehuwd zijn maar (duurzaam) elk op een ander adres wonen door de belastingdienst fiscale partners blijven? In een convenant hebben we afgesproken dat ik van mijn pensioeninkomen (bedrag A) maandelijks een (partner)alimentatie (bedrag B) aan mijn vrouw, die ergens anders in Nederland woont betaal totdat een van beiden overlijdt. Verder betaal ik ook maandelijks een bedrag C volgens WvP i.v.m. een eerder beëindigd huwelijk.
Vraag: zijn onderstaande verdelingen van de aftrekposten rechtsgeldig en toepasbaar zolang de situatie niet verandert?

aangiften 1: belasbaar inkomen man: A - B - C -> belastbaar inkomen vrouw B
aangiften 2: belastbaar inkomen man A - B -> belastbaar inkomen vrouw B - C
aangiften 3: belastbaar inkomen man A - C -> belastbaar inkomen vrouw B - B? = 0
aangiften 4: belastbaar inkomen man A - 1/2 B -> belastbaar inkomen vrouw B - 1/2 B -C
aangiften 5: Aftrekposten zo vedelen dat minimum aan totale belasting wordt betaald! Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Hans,
1. Zolang de echtscheiding niet is aangevraagd (ook niet van tafel en bed), zijn jullie fiscale partners. Het is ook zo dat er dan wettelijk geen alimentatie is, maar sprake is van een onderlinge verdeling van uw netto inkomen. Uw pensioen is uw pensioen.
2. Uw belastbaar inkomen is gelijk aan A-C, en wat u uw vrouw geeft is bij u al belast geweest. Dat wordt pas anders als het pensioenfonds direct aan uw vrouw uitbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvette, 18-06-2015
Na 3 jaar lang geen kinder alimentatie oid te hebben ontvangen (ex woont in het buitenland en had geen werk), ga ik dit vanaf volgende maand eindelijk ontvangen. Mijn dochter gaat fulltime naar de opvang omdat ik fulltime werk en hier ontvang ik toeslag voor. Gaat deze toeslag nu naar beneden omdat ik kinderalimentatie ga ontvangen? Ik hoor graag uw reactie! Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Yvette,
Neen want de kinderalimentatie is fiscaal geen inkomen, de partneralimentatie wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alie, 13-04-2015
Ik heb pas na het voeren van rechtzaken, een klein bedrag ad 4000 ontvangen in 2014. Dit betrof alimentatie over 2011. De rest van de achterstallige alimentatie zal ik niet meer ontvangen, omdat mijn ex in de schuldsanering is gegaan. Nu moet in mijn aangifte doen van 2014, moet ik deze alimentatie alsnog opgeven? Heb sinds 2013 een bijstandsuitkering en hoefde dat bedrag niet in te leveren, omdat dit over het jaar 2011 ging. Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Alie,
U geeft alleen de alimentatie op die u ontvangen hebt in een jaar. Als u in een later jaar een betaling over een eerder jaar ontvangt, geeft u die ontvangst ook pas in dat latere jaar op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

U. Beverli, 17-03-2015
Bij mijn aangifte inkomsten belasting dat voor mij werd ingevuld door een bevoegd persoon heeft deze nooit mijn betaalde alimentatie aan mijn ex-vrouw bij mijn aangifte ingevuld. Zodoende raakte ik geld kwijt, totdat ik onlangs de belastingdienst aan de telefoon had werd mij verteld dat ik de alimentatie van de afgelopen 5 jaren alsnog kon aftrekken. Ik heb mijn aangifte over 2014 al ingediend bij de belasting. mijn vraag is hoe moet ik via internet toch een verzoek indienen om deze uitbetaald te krijgen. Het lukt mij niet de juiste site te vinden, wilt u mij a.u.b helpen?
Vriendelijk bedankt,
heer, U.Beverli Reactie infoteur, 21-12-2019
Beste U. Beverli,
Als u voor een belastingjaar al een definitieve belastingaanslag hebt gehad, kunt u toch (tot maximaal vijf jaren terug) schriftelijk aan de Belastingdienst vragen om alsnog met betreffende aftrekpost rekening te houden. Geef daarbij duidelijk aan om welke post het gaat en om welke bedragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 01-03-2015
Ik betaal 150 euro per maand aan kinderalimentatie. Ik kan dus een gedeelte terugvragen. Echter, ik ontvang ook de helft van de kinderbijslag (co-ouderschap). Heb ik dan wel recht op teruggave omdat ik de helft van de kinderbijslag ontvang? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Thomas,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Vries, 07-12-2014
Bij het vervallen van de kosten voor levensonderhoud ga ik er jaarlijks netto 1800 euro op achteruit. Mag dit bedrag gecompenseerd worden met de te betalen alimentatie. Volgens mij compenseert de regering dit bedrag nergens?
Een behoorlijke achteruitgang voor een hard werkende vader met co ouderschap…

Of zie ik iets over het hoofd met deze aangepaste regelgeving? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste R. de Vries,
U mag dat niet zomaar compenseren met een lagere alimentatie als uw ex daarmee niet akkoord gaat. Daarvoor zult u naar de rechter moeten stappen, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Vroenhoven, 10-11-2014
Hoe moet een alleenstaande die alimentatie moet betalen en niks meer terug krijgt rond komen.
Als de alimentatie verplichting verkort word, en de kinderen zijn onder de 10 jaar, kunnen ze als ze 16 of ouder zijn niet studeren zonder een schuld te maken.de kloof tussen rijk en arm word steeds groter. alleen de kinderen van de rijke kunnen dan studeren. Echt weer n slecht plan. nadruk op weer. Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste R. van Vroenhoven,
Het is inderdaad een pure bezuiniging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 26-08-2014
Mijn man betaalt 497 euro kinderalimentatie per maand omdat hij toen dit is vastgesteld door de rechter hij nog bij zijn ouders woonde en zijn ex het grootste deel van woonlasten betaalde.
Inmiddels zijn wij door dit hoge bedrag en het bedrag van 280 euro aan hypotheeklasten in de schulden gekomen oa. bij de toeslagen. Nu hoor ik steeds verschillende verhalen. De een zegt dat we het bedrag van 497 euro mogen aftrekken van het belastbaar inkomen zodat we in aanmerking komen voor huurtoeslag. De ander zegt van niet.
Wat is nu de waarheid, want wij moeten nu waarschijnlijk een behoorlijk bedrag aan toeslagen terug betalen die we wel nodig hadden. Alvst bedankt voor reactie Reactie infoteur, 13-01-2020
Beste Janssen,
Het inkomen dat telt is uw verzamelinkomen (=toetsingsinkomen), dit is het inkomen minus de aftrekposten. U kunt recht hebben op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Dat betekent bij een maandelijks bedrag van 497 euro een aftrek per kwartaal van maximaal 415 euro per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van het kind. U mag dus maar een deel aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65239-toetsingsinkomen-2019-en-2020-berekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 12-03-2014
Mijn ex vrouw woont nog in onze koopwoning en de hypotheek staat op ons beider naam. zij betaalt mij huur hetgeen niet is vastgelegd in het convenant, ik betaal haar kinderalimentatie dat wel overeenkomstig het convenant is.
Als wij geen fiscale partner zijn en ik voldoe aan de gestelde regels kan ik dan de kinderalimentatie als forfaitair bedrag aftrekken in box 1? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Ray,
In 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van der Zwan, 07-05-2013
Mijn ex heeft onze koopwoning verlaten en huurt een ander huis. Omdat ik met mijn inkomen de hypotheek niet alleen op mijn naam krijgt zijn wij beiden nog eigenaar van de woning waar ik in woon. In het convenant hebben we afgesproken dat ik de volledige kosten van de woning op mij neem. Dat noemen we dan partneralimentatie in natura, want mijn vrouw hoeft die kosten nu niet te betalen. Daarnaast heeft zij nog een belasting voordeel van de eigen woning. Kan ik nu de helft van de kosten van de woning als partneralimentatie opgeven? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste M. van der Zwan,
Als in het convenant staat dat u de helft van de hypotheekrente voor uw rekening neemt als partneralimentatie, zijn die bij u als partneralimentatie aftrekbaar, maar bij uw ex belast als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Hazen, 16-03-2013
Ik betal mee aan de woonlasten van de, nu al ruim 3 jaar te koop staande gezamenlijke woning. Mijn ex woont daar al die tijd nog in. Dat ik meebetaal is indertijd in het scheidingsconvenant vastgelegd. Ik ben al meer dan 2 jaar daar niet meer woonachtig, mag dus geen hypotheekrente meer aftrekren van het belastbaarinkomen. Mag ik dit nu wel als "alimentatie" van mijn belastbaar inkomen aftrekken? Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste L. Hazen,
Na twee jaar komt uw aandeel in de woning (waarde minus hypotheek) terecht in box 3 van de inkomstenbelasting, zonder aftrek van hypotheekrente en zonder bijtelling van het eigenwoningforfait. Toch mag u dan uw aandeel in het eigenwoningforfait aanmerken als en aftrekken als alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. B. H. van Wandelen, 01-03-2013
Gechte Heer, Mevr,
Wil graag van u weten of het mogelijk is als ik een allimentatie ontvang van mijn kinderen wegens onvermogen, zij dit kunnen aftrekken van de belasting.
Uw antwoord graag tegemoedziend.
Met vriendelijke groeten.
R.B.H.van Wandelen Reactie infoteur, 11-08-2020
Geachte R. B. H. van Wandelen,
Een dergelijke bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 12-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.