Letteraandelen in de BV

Een BV heeft een in aandelen verdeeld kapitaal. We kennen verschillende soorten aandelen, namelijk normale aandelen, preferente aandelen, prioriteitsaandelen en letteraandelen. In dit artikel leg ik uit wat letteraandelen zijn en waarom je deze gebruikt in bepaalde situaties.

Aandelen

De statuten (ook wel oprichtingsakte) kunnen verschillende soorten aandelen onderscheiden. In ieder geval kunnen de redenen daarvoor totaal anders zijn. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om bepaalde machtsverhouding te vormen door een bepaalde groep aandeelhouders meer stemrechten te geven en deze aan een andere groep niet of in mindere mate toe te kennen. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat een groep aandeelhouders een heel ander belang nastreeft of heeft dan een andere groep aandeelhouders. Aan iedere groep kunnen dan rechten worden toegekend die speciaal voor hen van belang zijn (stemrecht/winstrecht).

Zo kan een bepaalde groep aandeelhouders bijzonder veel belang hechten aan het voortzetten van de onderneming, onder meer omdat zij (de aandeelhouders) of verwanten werkzaam zijn in de onderneming. Voor deze groep is het vormen van kapitaal erg belangrijk. Een andere groep aandeelhouders wil bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke winstuitkering (dividenduitkering).

Letteraandelen

De statuten of aandeelhoudersovereenkomst kunnen dan een regeling opnemen op grond waarvan de houders van aandelen A en B per soort afzonderlijk kunnen bepalen of de aan hen toekomende winst geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd dan wel gereserveerd. Dit noemt men letteraandelen. Dit is wel een administratief bewerkelijkere methode dan een normale reservering van de winst. Het is ook mogelijk de resultaten van een bepaald deel van de activiteiten van de BV voor rekening van de ene groep aandeelhouders te laten komen en de resultaten van een ander deel van de bedrijfsactiviteiten voor rekening van de andere groep aandeelhouders. Een andere mogelijkheid is dat in oogschouw van bedrijfsopvolging door werknemers of kinderen het eigen vermogen van de BV vanaf een bepaalde datum wordt toegerekend aan bijvoorbeeld de aandelen A en de toekomstige te behalen winsten aan bijvoorbeeld aandelen B of C.

De jaarrekening

Nu we dit weten is het wel van belang om te realiseren hoe dit in cijfermatig terugkomt in de jaarrekening aan de hand van een voorbeeld.

Na berekening van het resultaat wordt de winst toegevoegd aan de winstreserves. Formeel is er een splitsing van winstreserve A en winstreserve B. In het aandeelhoudersbesluit of statuten is bijvoorbeeld vastgelegd dat hetgeen aan de winstreserve B wordt toegevoegd, direct wordt doorgestort naar de dividendreserve B. Het restand van de winst blijft bij winstreserve van aandelen A. Toevoeging aan de dividendreserve is formeel een dividenduitkering. De aandeelhouders-vergadering moet jaarlijks notulen opstellen waarin besloten wordt tot dividenduitkering. Afhankelijk van de statuten gebeurt dit bij algemene of bijzondere vergadering.

Dit ziet er als volgt uit (met fictieve cijfervoorbeelden):
  • Aandelenkapitaal 18.000
  • Winstreserve A 50.000
  • Winstreserve B 0

  • Dividendreserve A 0
  • Dividendreserve B 20.000
© 2011 - 2022 Advies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Preferente aandelen & voordelen van preferente aandelenPreferente aandelen & voordelen van preferente aandelenOver preferente aandelen hoort u niet zo vaak, maar preferente aandelen hebben een aantal voordelen boven de gewone aand…
Beleggen: geld verdienen met aandelenBeleggen: geld verdienen met aandelenGeld verdienen zonder daadwerkelijk fysieke inspanning te leveren, klinkt bij de meeste mensen als muziek in de oren. He…
Wat is dividend?Met aandelen kunt u profiteren van koersstijgingen, daarnaast is dividend ook een manier om geld uit uw aandeel te ontva…

De fiscaal aftrekbare verhuiskostenDe fiscaal aftrekbare verhuiskostenWie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftre…
Bronnen en referenties
  • Kenmerken van categorieen van aandelen, D&B
Advies (8 artikelen)
Laatste update: 18-01-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.