Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen De hoogte van het toetsingsinkomen 2021, 2022 en 2023 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2021, 2022 en 2023 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgtoeslag, huurtoeslag, huursubsidie of het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag, wordt door de Belastingdienst de hoogte van uw inkomen getoetst. Hoe kunt u dit toetsinginkomen zelf kunt berekenen, voor u en uw toeslagpartner? Verwar het toetsingsinkomen niet met het modaal inkomen. Ook belangrijk is te weten wat de Belastingdienst onder een toeslagpartner verstaat en of dat inkomen wordt meegeteld. Uw jaaropgaaf geeft ook het fiscaal inkomen aan.

Toeslagen en toetsingsinkomen 2022 en 2023 berekenen

Toeslagen als de zorgtoeslag, de huurtoeslag of het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden vaak aangevraagd en uitgekeerd nog voordat bekend is wat de hoogte van uw inkomen in een jaar zal zijn. U kunt bijvoorbeeld de zorgtoeslag uitbetaald krijgen vanaf december van het voorafgaande jaar, terwijl dan natuurlijk nog niet bekend is hoeveel inkomen u in het nieuwe jaar zult hebben. Dat betekent dus dat een schatting zal moeten worden gemaakt en alleen een voorschot wordt uitbetaald. Als uw inkomen na afloop van het jaar hoger blijkt te zijn dan geschat, loopt u de kans dat u een deel van de toeslagen en soms alles weer aan de Belastingdienst zult moeten terug betalen. Gangbaar is dat de schatting van uw toekomstig inkomen wordt gemaakt op basis van:
 • Uw laatste belastingaangifte inkomstenbelasting, het verzamelinkomen. Dat is het eenvoudigste.
 • Uw laatste jaaropgave.
 • Uw loonstrook inclusief dertiende maand en vakantietoeslag.

De belastingaangifte 2022 en voorlopige aanslag 2022 of 2023

Het hangt van het moment van aanvraag af wat u het beste kunt gebruiken om het toetsingsinkomen te berekenen. Als u eind 2022 een aanvraag indient voor 2023, dan hebt u waarschijnlijk de beschikking over de belastingaanslag 2022 en misschien ook de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Vraagt u pas later in 2023 met terugwerkende kracht over een toeslag aan, dan hebt u waarschijnlijk al de beschikking over de belastingaanslag 2022. Hoe recenter de informatie is, hoe beter u het inkomen kunt inschatten. Neem dus de laatste belastingaangifte of belastingaanslag waarover u de beschikking hebt. Dat kan ook de laatste jaaropgave van uw werkgever zijn of uw maandelijkse loonstrookje, maar dat is wat lastiger, omdat gekeken wordt naar uw inkomen na aftrek van allerlei fiscale aftrekposten. In uw belastingaanslag is het verzamelinkomen, voorheen het belastbaar inkomen, het inkomen waarnaar u kijken moet.

Toetsingsinkomen 2022 en 2023 berekenen voor u en uw toeslagpartner

Hoe berekent u het toetsingsinkomen 2023? Neem daarvoor het meest recente geschatte jaarinkomen uit de laatste belastingaanslag, belastingaangifte, loonstrookje of vermenigvuldig het maandloon met het aantal maanden dat hebt gewerkt in een jaar. Bekijk vervolgens welke veranderingen in 2023 van invloed zullen zijn op uw geschatte inkomen sinds uw laatste belastingaangifte. Denk aan:
 • U hebt in 2023 een andere baan met een ander inkomen.
 • U hebt jaarlijks een loonsverhoging waarmee u rekening kunt houden.
 • U wordt werkloos en zult een uitkering krijgen.
 • In 2023 krijgt u extra bonussen.
 • In 2023 zult u extra aftrekposten voor de belastingaangifte inkomstenbelasting hebben. Bijvoorbeeld doordat u een huis gaat kopen. De hypotheekrente is dan fiscaal aftrekbaar. Of door een echtscheiding, waarbij de partner-alimentatie fiscaal aftrekbaar is.
 • U hebt meer vermogen.

Tel deze veranderingen in inkomen op en tel ze op bij het laatst bekende verzamelinkomen, voorheen belastbaar inkomen. Als u uw jaaropgave, belastingaangifte of loonstrookje als uitgangspunt neemt, moet u die nog corrigeren voor veranderingen in de fiscale aftrekposten:
 • Uw koophuis;
 • Een gift;
 • Betaalde partneralimentatie;
 • Studiekosten;
 • Kosten levensonderhoud kind.
 • Specifieke zorgkosten.

Fiscaal inkomen 2022 en 2023

Ontvangt u een bijstandsuitkering dan komt u ook de term fiscaal loon tegen. Die term staat op uw jaaropgaaf. Het fiscaal loon is uw brutoloon plus de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het fiscaal loon minus eventuele aftrekposten. Denk daarbij aan de aftrek voor zorgkosten, de betaalde partneralimentatie en dergelijk.

Wat is een modaal inkomen in Nederland?

In ons land is een modaal inkomen gelijk aan 36.500 euro bruto. Afhankelijk van aftrekposten en toeslagen is dat netto grosso modo 24.000 euro per jaar. Dit is dus ook het gemiddelde inkomen van de meeste inkomens in het hele land. Per regio, stad of wijk kunnen de bedragen anders uitvallen.

Uw loonstrookje als uitgangspunt nemen

Wie het loonstrookje als uitgangspunt neemt, moet het maandelijkse bruto bedrag met 12, of als er een 13e maand is, met 13 vermenigvuldigen. Vermenigvuldig dit nog eens met 1,08 als u recht hebt op een vakantie-uitkering. Dit totaal vermindert u vervolgens met de aftrekposten voor de inkomstenbelasting (hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld).

Toeslagpartner 2022 en 2023

In al deze gevallen moet u het gezamenlijke toetsingsinkomen bepalen van u en uw partner zoals hierboven aangegeven. Het inkomen van de toeslagpartner telt dus volledig mee. Onder toeslagpartner wordt niet alleen uw fiscale partner voor de aangifte inkomstenbelasting verstaan, maar ook anderen die op het zelfde adres staan ingeschreven:
 • Uw huisgenoot met wie u een notarieel samenlevingscontract hebt gesloten.
 • Een huisgenoot met wie u samen een kind hebt.
 • Een huisgenoot die minimaal een kind van u heeft erkend.
 • Een huisgenoot die al eerder uw toeslagpartner was.
 • Een huisgenoot met wie u pensioenpartners bent.
 • Een huisgenoot met wie u hebt gezamenlijk een koopwoning hebt gekocht en samen een hypotheek afgesloten.
 • Ook een met u samen wonende broer, zus, vriend of vriendin kan toeslagpartner zijn.

Speciale aandacht verdient hierbij nog de partner die op een ander adres, bijvoorbeeld in het buitenland of als de partner in een verpleeghuis woont. Voor alle toeslagen, met uitzondering van de huurtoeslag, is hij dan toch uw toeslagpartner. De Belastingdienst controleert dit allemaal.

Toetsingsinkomen 2022 en 2023 en aftrekposten

Aandachtspunt is dat er in 2022 en 2023 minder aftrekposten zullen zijn (er zijn minder ziektekosten aftrekbaar, minder hypotheekrenteaftrek) waardoor het toetsingsinkomen stijgt. Bovendien daalt bij de zorgtoeslag en de huurtoeslag het toegestaan maximaal toetsingsinkomen, de eisen worden steeds strenger.

Slot, vul naar waarheid uw toetsingsinkomen in

U doet er goed aan om het toetsingsinkomen zo goed mogelijk te schatten. Wie het inkomen nu lager inschat dan wat hij werkelijk in 2022 en 2023 verdient zal waarschijnlijk wel gedurende het jaar de maandelijkse toeslag krijgen, maar weet ook dat hij na afloop van het jaar een deel of misschien wel alles zal moeten terugbetalen. Met een belastingrente daarbij.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslag…
Zorgtoeslag, de meest gestelde vragenMet de invoering van de nieuwe zorgverzekering is de goedkopere ziekenfondsverzekering komen te vervallen. Om de hogere…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2…
Zorgtoeslag 2020: bedrag, vermogen en vermogenstoetsZorgtoeslag 2020: bedrag, vermogen en vermogenstoetsWat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld…

Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelastingBelastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelastingU moet uw belastingaangifte 2021 inkomstenbelasting (inkomen 2021) uiterlijk op 1 mei 2022 indienen bij de Belastingdien…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) d…
Reacties

Lisa, 23-09-2020
Goedenavond!

Ik werk sinds dit jaar als leerling, naast mijn studie. Mijn werkgever betaalt maandelijks mijn collegegeld en ik kan tot een bepaald bedrag de kosten voor studieboeken declareren. Vallen deze bedragen door door mijn werkgever worden betaald onder het toetsingsinkomen?

Mvg,

Lisa Reactie infoteur, 26-09-2020
Goedenavond Lisa,
Dat hangt ervan af hoe de werkgever de kosten boekt. Telt de werkgever die niet bij je loon op, dan is het geen onderdeel van het toetsingsinkomen. Een werkgever mag bepaalde zaken belastingvrij uitkeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Her, 23-01-2020
Mijn eigen toetsingsinkomen is lager dan de geschatte berekening van de belastingdienst.
hoe werkt dit precies, moet ik nu meer terug betalen of krijg ik wat geld terug?
wilt niet voor onverwachte kosten komen te staan. Reactie infoteur, 24-01-2020
Beste Her,
Een hoger toetsingsinkomen betekent meestal meer belasting betalen. Als het toetsingsinkomen van de Belastingdienst gebaseerd is op verouderde cijfers en u geeft de lagere actuele cijfers op tijd door, dan hoeft u wellicht niet bij te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 11-03-2019
Beste Zeemeeuw.
Ik heb aangifte 2018 ingevuld en er staat 227€ betalen
In 2017 had ik meer inkomen en kreeg 208 € terug.
Kan dat zo zijn. Reactie infoteur, 12-03-2019
Beste Willem,
Dat zou kunnen als het bedrag aan aftrekposten in 2018 lager is, anders eigenlijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 07-09-2018
Ik heb per augustus een vaste baan ipv uitzendwerk. Netto 100 euro omhoog. Ben alleenstaande moeder met koophuis. Maakt die 100 euro heel veel uit voor de hoogte van kgb. Ik las iets dat je als alleenstaande ouder een soort (basis) krijgt van 341 euro per maand en die ontvang ik al. Kan daar nog aan geknabbeld worden? Reactie infoteur, 09-09-2018
Beste Moeder,
Als u per jaar bruto een negenhonderd euro meer verdient en beneden het maximum inkomen blijft, scheelt dat vijf à tien euro per maand op de toeslag van een alleenstaande.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 10-08-2018
Ik moet 1000 euro huurtoeslag terugbetalen, omdat mijn werk IKB heeft ingevoerd. Mijn jaarloon is daarom hoger geworden vandaar de terugbetaling. Is dat volgend jaar (2018) ook zo? Ik dacht zelf van niet maar heb van de belastingdienst al een brief gekregen dat ze de huurtoeslag gaan aanpassen. Reactie infoteur, 13-08-2018
Beste Conny,
Als u jaarloon hoger wordt, wordt de huurtoeslag inderdaad lager en kan die toeslag soms zelfs vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 19-06-2018
Mijn man en ik gaan scheiden. Omdat onze woning onder water staat willen wij de woning nog niet verkopen. Voorlopig blijft mijn man in de woning wonen en betaald hij alle lasten dus ook de volledige hypotheekrente. Omdat wij beide eigenaar en schuldenaar blijven geeft mijn man de helft van de hypotheekrente op als alimentatie en geef ik dat op als ontvangen alimentatie. Vervolgens mogen wij allebei de helft van de hypotheekrente aftrekken. Dat valt bij mij dus tegen elkaar weg. Ik neem aan dat voor de bepaling van het inkomen voor de diverse toeslagen wordt gekeken naar het inkomen na hypotheekrente aftrek? Dus het box 1 inkomen uit werk en woning? Dat zie ik toch goed? Of wordt er gekeken naar mijn inkomen uit loondienst en wordt daar de alimentatie bij opgeteld, die ik dus eigenlijk niet ontvang? Reactie infoteur, 20-06-2018
Beste Anja,
Er wordt gekeken naar uw verzamelinkomen, dus na aftrek van de hypotheekrente. Die aftrek houdt u maximaal twee jaar. Niet alleen de hypotheekrenteaftrek is voor u van belang maar ook het eigenwoningforfait.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Xenia, 24-02-2018
Ik heb in 2017 10 maanden in het buitenland (Duitsland) gewerkt, hoe reken ik mijn toetsinginkomen dan uit? Reactie infoteur, 26-02-2018
Beste Xenia,
Als u in het buitenland hebt gewerkt, kijkt de Belastingdienst naar uw wereldinkomen. U telt dan de inkomsten uit Duitsland mee voor de bepaling van uw toetsingsinkomen 2017. Voor het toetsingsinkomen 2018 zult u weer een nieuwe schatting moeten maken voor uw totale jaarinkomen in 2018. Is uw inkomen dan lager, bijvoorbeeld doordat u minder in Duitsland zult werken, dan verlaagt u ook uw raming voor 2018.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carola, 28-12-2017
Ik heb huur en zorgtoeslag en ga in juni trouwen. het gezamelijke inkomen zal dan te hoog zijn voor toeslagen,
Heb ik dan terugwerkend voor heel 2018 geen recht op toeslagen? Reactie infoteur, 24-09-2020
Beste Carola,
Dat hangt ervan af. Als jullie al samenwoonden vanaf 1 januari, dan worden jullie door het huwelijk vanaf 1 januari al fiscale partners. Als jullie nog niet op hetzelfde adres woonden, treedt dit pas op op met moment dat jullie getrouwd zijn. De fiscus zal wel een herberekening maken:

https://financieel.infonu.nl/geld/85076-wie-is-mijn-toeslagpartner-2019-2020-of-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 11-10-2016
Wanneer iemand een uitkering heeft plus een klein weduwenpensioen en dit pensioen in bruto in mindering wordt gebracht op de uitkering en je netto uitkering dus hierdoor lager is, hoe verhoudt zich dit dan tot het toetsingsinkomen dat de belastingdienst hanteert voor de huurtoeslag? Die ziet namelijk alleen het bruto inkomen. Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Claudia,
In dit geval is het toetsingsinkomen gelijk aan de lagere uitkering plus pensioen. Een netto uitkering moet wel bruto worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilde Plomp, 14-01-2016
In 2014 is de afdeling waar ik werkte opgeheven en heb ik ontslag gekregen. Als compensatie heb ik een éénmalige uitkering ontvangen. Deze éénmalige uitkering is meegenomen bij de berekening van de huurtoeslag over 2014. Nu moet ik de huurtoeslag terugbetalen. Is dat juist? Ik heb gehoord dat deze uitkering buiten beschouwing zou worden gelaten voor de berekening van de toeslagen.

met vriendelijke groet

Mathilde Plomp Reactie infoteur, 18-12-2017
Beste Mathilde Plomp,
Helaas wordt een ontslagvergoeding niet als bijzonder inkomen gezien:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lennard, 19-10-2015
Beste zeemeeuw,
Ik heb vandaag eens gekeken naar mijn rechten voor een huurtoeslag, en stuitte op een paar vragen. Hopelijk kun je die beantwoorden voor me!
- Als ik mijn vakantie dagen allemaal laat uit betalen (omdat ik op vakantie ga van mijn overuren), moet ik die +- 180 uur dan mee rekenen voor de toetsingsinkomen?
- Hoef ik zowel mijn kinderbijslag als kindgebonden budget niet mee te rekenen?
- Als ik mijn toetseninkomen per jaar invul, wordt hier dan automatisch 8% vakantie geld bij gerekend? Als ik dit invul is het namelijk al inclusief het vakantiegeld.
- Moet ik zorgtoeslag mee rekenen?
- Moet ik het inkomen van een uitkering volledig mee rekenen? 100% van het uit te keren bedrag + vakantiegeld? En krijg ik ook vakantie dagen? Zoja, moet ik die ook mee rekenen?

Voorlopig moeten dit al me vragen zijn hoop ik. Hopelijk pakt het na de antwoorden op me vragen goed uit! Bij voorbaat dank! Lennard Reactie infoteur, 21-10-2015
Beste Lennard,
De uitbetaalde vakantiedagen horen tot het toetsingsinkomen in het jaar van uitbetaling. Kinderbijslag en kindgebonden budget tellen niet mee. Het inkomen dat u opgeeft wordt niet nog eens verhoogd als daartoe geen aanleiding bestaat. U rekent de zorgtoeslag niet mee als inkomen. Een uitkering is inkomen, vakantiedagen zijn geen inkomen als ze niet worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcella, 14-10-2015
Hoi,

Mijn broertje woont bij ons in en hij heeft een Wajong uitkering. Moeten wij dat nu wel of niet meerekenen voor de huurtoeslag. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Marcella Reactie infoteur, 18-12-2017
Hoi Marcella,
Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen boven € 4.749 (ook Wajong). Bij de Wajong kunt u als er een extra deel is voor verzorging of oppas ook dit extra deel als bijzonder inkomen afzonderen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109018-toeslagen-en-bijzonder-vermogen-of-bijzonder-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Rullens, 11-04-2015
Bij mijn vriendin wordt een eenmalige uitkering van het pensioen van haar ex meegeteld als inkomen waardoor ook haar huursubsidie vermindert in dat jaar en jaren daarna. Is dit terecht en of kan dit teruggedraaid worden en in welk artikel van de wet kan ik dit terugvinden.

vr groet

wim rullens Reactie infoteur, 12-04-2015
Beste W. Rullens,
Als de ex niet meer haar fiscale partner is (ze zijn gescheiden bijvoorbeeld), telt ook zijn inkomen niet meer mee bij haar inkomen. In dat geval kunt u bij de Belastingdienst bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marni, 23-03-2015
Is het normaal dat mijn zoon, die in een zorg met verblijf instelling verblijft, (Bartimeus in Ermelo) na de betaling van eigen bijdrage zijn hele wayong uitkering moet inleveren en nog eens €150,00 van zijn spaargeld met betalen? Hij heeft toch ook recht op zak en kleedgeld? Hij heeft er toch eerlijk voor gespaard. Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste marni,
Neen dat is niet normaal. Het is beter dat eventuele rekeningen tijdens het verblijf transparant worden gemaakt en zo kunnen worden betaald. Het lijkt wel of het verzorgingshuis de boel heeft overgenomen en dat mag niet zonder toestemming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 24-12-2014
Mijn zelfgemaakte spullen zijn gevraagd. Ik verkoop ze voor weinig, misschien 1 a 2 stuk per maand. Heb AOW, en alleen wonend. Wat moet ik doen om geen narigheid met de Belasting dienst te krijgen. Mijn inkomen is per maand ong. 1015 per maand, dus ( gedeelte) AOW en twee piep kleine pensioenen.
Heb er helemaal geen verstand van, dus hoop op een Jip en Janneke antwoord… :(( Reactie infoteur, 25-12-2014
Beste Petra,
Als u het bij wijze van hobby doet, af en toe, en de opbrengst relatief klein is, hoeft u de inkomsten niet op te geven. Anders wordt het wanneer het een structurele manier is om inkomen te verwerven en zo in uw kosten van levensonderhoud te voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout, 08-09-2014
Wij zijn net ouders geworden en hebben kinderopvangtoeslag aangevraagd. Nu wordt de hoogte daarvan berekend over het toetsingsinkomen (inkomen vorig jaar). Doordat mijn partner nu minder werkt leidt dit ertoe dat haar werkelijke inkomen lager is dan opgegeven. Wordt dit bij een naberekening 'gerepareerd' of doen we er goed aan nu een betere inschatting te maken van het werkelijke inkomen? Reactie infoteur, 09-09-2014
Beste Wout,
Voor de toeslagen in 2014 geldt het toetsingsinkomen 2014. Omdat dat toetsingsinkomen nog niet bekend is, wordt bij de voorschotten gebruik gemaakt van het inkomen 2013. Bij de definitieve beschikking wordt dit weer rechtgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 02-07-2014
Ik heb begin juni een salariswijziging doorgegeven omdat voor het jaar 2013 een te hoog toetsingsinkomen was berekend.
Hier hoor ik verder niets van van de belastingdienst. Hoor ik hier geen beschikking van te krijgen of een nieuwe berekening? Reactie infoteur, 03-07-2014
Beste Chris,
Het kan zijn dat de belastingdienst uw verzoek nog bestudeert en gegevens bij uw werkgever opvraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantine, 21-03-2014
Vanaf feb 2013 heb ik een uitkering gehad tot febr 2014. Mijn vriend heeft een huis gekocht, wij hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks en ik heb op dit moment nog steeds geen baan en geen recht op bijstand etc. Wat moet ik invullen bij mijn toetsinginkomen over 2014? Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Jantine,
Daar vult u uw eigen uitkering tot en met februari 2014 in minus uw eventuele aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maick, 01-11-2013
Beste Zeemeeuw,

Ik heb heel 2013 geen inkomen gehad en heb recent zorgtoeslag aangevraagd (met terugwerkende kracht vanaf januari). Omdat mijn inkomen precies nul is, is dit 88 euro per maand. Nu is bekend geworden dat ik vanaf november een Wajong uitkering zal krijgen (23+) en ik wil deze wijziging doorgeven via Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst. Nu moet ik mijn toetsingsinkomen over 2013 opgeven. Omdat ik alleen in de laatste twee maanden van 2013 een uitkering zal ontvangen, is het nou de bedoeling dat ik hier 2x het bruto bedrag invullen (november + december)? En wanneer moet ik dan voor 2014 een berekening maken met wél de volledige 12 maanden + 8% vakantiegeld? Uiteindelijk zal het voor de hoogte van de toeslag geen verschil maken, maar ik wil wel alles correct opgeven =)

Bij voorbaat dank,
Maick Reactie infoteur, 02-11-2013
Beste Maick,
Voor 2013 is het tweemaal uw Wajong uitkering minus eventuele aftrekposten (ziektekosten, hypotheekrente). Voor 2014 is het vergelijkbaar (12 maal plus vakantie uitkering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 16-10-2013
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb voor mijn zorgtoeslag altijd mijn bruto inkomen AOW, plus het vakantiegeld vermeld. Mijn vraag, is het juist, dat ik het vakantiegeld ook bij mijn bruto AOW heb opgeteld?
Alvast bedankt,

Johan. Reactie infoteur, 16-10-2013
Beste Johan,
Ja uw toetsingsinkomen is inclusief het vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 22-11-2012
Goedemiddag,
Ik heb een huis gekocht maar door afrekposten wordt mijn verzamelinkomen minder, kan dit kloppen? Ik had geen recht op zorgtoeslag maar omdat ik een huis koop, heb ik er wel recht op.

Kan dit kloppen? Reactie infoteur, 13-08-2019
Beste Janssen,
Aftrekposten eigen huis (hypotheekrenteaftrek, aankoopkosten) verlagen uw verzamelinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/79554-fiscale-aftrekposten-eigen-woning-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 29-01-2012
Ik woon in hetzelfde huis (eigen woon- en slaapkamer) als de moeder van mijn kinderen, maar wij voeren geen gezamelijk huishouden. Er wordt een bedrag betaald voor bijdrage aan de hypotheek/gas/water/licht-kosten. Ik ben en wil ook geen fiscaal-/toeslag- partner zijn. Ben ik dit nu toch automatisch of kan ik aangeven dat ik alleen woon? Reactie infoteur, 25-12-2017
Beste John,

U woont volgens het GBA samen en hebt een gezamenlijk kind. Dat betekent dat de belastingdienst jullie als fiscale partners zal zien.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ardian, 09-12-2011
Op mijn belasting aanslag van 2010 staat dat mijn verzamelinkomen 16000 € is, en dat is definitief. Normaal gesproken verdien ik ongeveer 33.000 € bruto per jaar. Mijn vraag is: welk bedrag moet ik eigenlijk beste nemen om een toeslag aan te vragen? Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste Ardian,
U neemt uw verzamelinkomen. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steenis, 15-11-2011
Ik ga binnenkort scheiden, verandert je toetsinginkomen bijvoorbeeld doordat je alimentatie moet betalen? Ik kan dit namelijk nergens terugvinden. Ik verdien maar €23186,00 bruto per jaar, na alimentatie berekent volgens tremanormen hou ik daar niet veel van over. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Steenis,
Voor wie de partneralimentatie betaalt, is deze fiscaal aftrekbaar waardoor het toetsinginkomen met het betaalde bedrag daalt. Voor wie de partneralimentatie ontvangt daarentegen, is de alimentatie inkomen. In het artikel wordt daarom de partneralimentatie ook als mogelijke aftrekbare post genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verbeek, 26-08-2011
Ik woon nu 3 jaar in bij iemand, maar betaal geen hypotheek. hij heeft een inkomen van rond de 40.000 per jaar. De laatste 3 jaar krijg ik gewoon toeslag. We hebben geen samenlevingsovereenkomsten oid. Moet ik dat straks allemaal terugbetalen? Reactie infoteur, 26-08-2011
Beste Verbeek,
Als u meer dan zes maanden met iemand op hetzelfde adres woont en een gezamenlijke huishouding voert, bent u een toeslagpartner en worden de inkomens bij elkaar opgeteld. Anders niet. Dat hoeft niet te betekenen dat een toeslag helemaal komt te vervallen of terug betaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Bruin, 20-06-2011
Doordat mijn partner geen vast inkomen heeft, heb ik de schatting hoog gehouden. Ik wil niet aan het eind geld moeten teugbetalen. En als mijn inkomsten uiteinderlijk lager is dan de door mij doorgegeven schatting, krijg ik dan automatisch de toeslagen betaald waar ik recht op had? Reactie infoteur, 20-06-2011
Beste De bruin,
Als u een toeslag krijgt en het inkomen valt anders uit, hoger of lager, wordt bij de eindafrekening teruggevraagd dan wel extra uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. van der Water, 05-02-2011
Versta je onder toetsinginkomen het bruto-inkomen vermenigvuldigen met 1,08 (vakantiegeld). Ik krijg iedere jaar een eenmalige eindjaarsuitkering, moet ik dat ook bij het toetsinginkomen toevoegen. Graag snel reactie! Reactie infoteur, 05-02-2011
Beste A.E. van der Water,
Het toetsingsinkomen is gelijk aan het verzamelinkomen op uw aanslag inkomstenbelasting. Dit is inderdaad ook inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.