Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen

Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 in 2021 let de Belastingdienst goed op het opgegeven spaargeld en vermogen in box 3. Over het bedrag boven de vrijstellingen in box 3 betaalt u de vermogensrendementsheffing. Die kan oplopen tot 1,6%. Maak daarom ook voor belastingjaar 2020 optimaal gebruik van de vrijstellingen en verlaag zo de belasting op uw spaargeld. Denk aan durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen. Let op de schenkbelasting en benut de informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2020 in uw voordeel.

Belasting betalen over vermogen en spaargeld


Belastingaangifte 2020

Elk jaar weer moet de belastingaangifte de deur uit. Normaliter uiterlijk op 1 mei 2021 voor belastingjaar 2020 of het moet zo zijn dat u om uitstel hebt gevraagd. Wie met redenen omkleed en tijdig om uitstel van indiening van de aangifte vraagt, krijgt die meestal ook. Als u geld terug krijgt van de Belastingdienst, omdat bij de inhouding van de belastingen bijvoorbeeld niet of onvoldoende is rekening gehouden met allerlei aftrekposten, kan uitstel een voordeel zijn. Wie geld terug krijgt, ontvangt daarop heffingsrente van de Belastingdienst. Wie belasting moet bijbetalen, betaalt juist rente aan de fiscus.

Verzuimboete en vergrijpboete Belastingdienst

De Belastingdienst kan een hoge boete als verzuimboete of vergrijpboete opleggen als u uw belastingaangifte te laat doet of bewust verkeerd doet. Probeer een hoge verzuimboete en vergrijpboete van de fiscus dus te voorkomen.

Spaargeld en ander vermogen in box 3 in 2020

In box 3 valt uw voordeel uit sparen en beleggen. Dit is niet alleen het vermogen uit spaargeld, beleggingen en onroerend goed, maar bijvoorbeeld ook de lijfrentes, waarvan de premies niet in box 1 aftrekbaar zijn. Van de andere kant wordt niet het totale vermogen belast, maar het deel boven de 30.846 in 2020. Dat is gelijk aan 100.000 euro voor fiscale partners gezamenlijk. Deze vrijstelling heet ook wel het heffingvrije vermogen. Ook van de minderjarige kinderen moet u de bezittingen minus de eventuele schulden bij uw eigen spaargeld tellen. Het vermogen wordt fiscaal bepaald door het vermogen op 1 januari 2020. Van dit vermogen mag u uw schulden op consumptief krediet aftrekken boven de 3.100 euro:

Vrijstellingen box 3, spaargeld en vermogen, 2019 en 2020

Wie?Vrijstelling 2020Vrijstelling 2019
Alleenstaand 30.846 30.360
Gehuwd of samenwonend (fiscale partners) 61.692 60.720

Deze vrijstellingen maken belastingvrij sparen tot zekere grens mogelijk.

Extra vrijstelling, inkomensafhankelijke ouderentoeslag:

Er is geen extra vrijstelling voor ouderen en personen die AOW ontvangen, deze extra vrijstelling is met ingang van belastingjaar 2016 vervallen.

Rekenvoorbeeld vermogensbelasting box 3 belastingaangifte 2020

Tot uw vermogen behoren spaargeld, een vakantiewoning, een tweede woning, beleggingen, grond, een erfenis of contant geld. Alles per 1 januari van een jaar.

Een rekenvoorbeeld om aan te geven welk bedrag in box 3 belast is:
 1. Stel u hebt 10.000 euro aan leningen die voor consumptief gebruik zijn, zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Peildatum is 1 januari 2020. U hebt geen groene beleggingen.
 2. Stel u hebt aan spaargeld en vermogen op 1 januari 2020 het bedrag van 40.000 euro.
 3. Dan is het belastbaar vermogen gelijk aan 40.000 euro minus 6.900 euro. De 6.900 euro is gelijk aan 10.000 euro minus de drempel van 3.100 euro. Aldus resulteert 33.100 euro belastbaar vermogen in box 3.
 4. Dit is lager dan de vrijstelling als u een partner hebt, waardoor u in dat geval geen belasting hoeft te betalen. Woont u alleen, dan betaalt u over 33.100 minus 30.846 belasting.

Vrijstelling contant geld in huis

Niet al het contante geld komt in box 3 terecht, een deel is vrijgesteld. Een beetje extra geld opnemen aan het einde van het jaar heeft dus zin. De vrijstelling voor contact geld, cadeaubonnen, boekenbonnen en andere betaalmiddelen, bedraagt in 2020 543 euro per belastingplichtige ( 1.086 met fiscale partner).

Vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen, groene beleggingen en vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal 2020

De aftrek voor durfkapitaal is vervallen. Wel kunt u gebruik maken van de extra aftrek voor een groene beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Deze extra aftrek bedraagt in 2020 59.477 per belastingplichtige( 118.954 met fiscale partner).

Vermogensrendementsheffing 2020

Voor de belastingaangifte 2020 wordt gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2020, daar gaan de vrijstellingen vanaf en over het saldo van beide bedragen betaalt u vermogensrendementsheffing. In 2020 varieert de heffing van 0% tot 1,58%. Het is een misverstand te denken dat de vermogensbelasting in alle gevallen omlaag is gegaan. Als u meer vermogen hebt gaat u mogelijk veel vermogensbelasting betalen:

Vermogensrendementsheffing 2020:

Er zijn in 2020 drie belastingschijven voor uw belastbaar vermogen en spaargeld:

vermogensbelasting betalen over 2020, box 3
SchijfUw niet heffingvrij vermogen per persoonvermogensrendementsheffing
1Tot 72.7980,54%
2 Vanaf 72.798 tot 1.005.573 1,26%
3Vanaf 1.005.5731,58%

De effectenbeurzen deden het in 2020 wisselend, de spaarrente was laag. Wellicht is een spaar bv het overdenken waard. Kleine vermogens worden door de fiscus wel gespaard.

Tweede woning ook in box 3

Niet uw tweede eigen huis opgeven is wel erg onverstandig. Het Kadaster in ons land beschikt over alle informatie en de arm van de fiscus reikt ver. Voor onroerend goed of een vakantiehuis In het buitenland is, zeker in Europa, de situatie erg vergelijkbaar. Gegevens zijn zo uitgewisseld. Omdat er in Europa over het zelfde goed niet twee maal belasting hoeft te worden betaald, zal vervolgens bij een juiste aangifte nog een verrekening plaats vinden. De rente op de eventuele lening voor een tweede eigen huis is niet aftrekbaar in box 3, hooguit de schuld op het huis.

Hoogte van het spaargeld doorgeven aan de Belastingdienst

Jaarlijks doen de banken in Nederland een opgave van uw spaargeld bij de bank. Andere bedragen invullen op het belastingformulier heeft dus weinig zin. In Europa hebben we bovendien de Europese Spaarrichtlijn. Sjoemelen betekent dan ook vaak een grote kans op een forse boete.

Lijfrente

Ook de verzekeraars hebben er geen enkele moeite mee om gegevens over lijfrentes en dergelijke door te geven aan de Belastingdienst.

Tarieven erf- en schenkbelasting 2020

Schenkingen en erfenissen kennen hun eigen tarieven. Wel is het zo dat als u over een schenking al inkomstenbelasting betaalt, u niet ook nog eens de schenkbelasting hoeft te betalen. Bij het overlijden van iemand moet naast de erfenis meestal ook de aangifte voor de inkomstenbelasting nog worden afgehandeld. Voor zowel de schenkbelasting als de erfbelasting gelden vrijstellingen. In 2020 is er de extra hoge vrijstelling bij het schenken die oploopt tot 103.643 euro.

Aftrekbare ziektekosten 2020

Een belangrijke aftrekpost zijn ook de ziektekosten. Denk dan aan:
 • De ziektekosten van uw huishouden. Dat wil zeggen uzelf, uw partner en andere personen die tot uw huishouden horen.
 • Kosten van medicijnen en geneesmiddelen.
 • Voorgeschreven dieetkosten.
 • Kosten van extra kleding en beddengoed.
 • De niet vergoede kosten van een gezinshulp.
 • De reiskosten voor ziekenbezoek.
 • Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning.

Het gaat dan om kosten die boven de drempel uitkomen en niet elders worden vergoed.

Slot

Wie minder belasting wil betalen doet er daarom vooral goed aan om te bekijken af kan worden geschoven met inkomsten en aftrekposten tussen partners. Wanneer één van de partners een aanmerkelijk hoger inkomen heeft, zullen de aftrekposten bij wie meer verdient, ook meer rendement opleveren. Het belastbare inkomen van wie minder verdient kan vaak zonder probleem worden verhoogd, zonder dat de belastingen bij die persoon te zeer zullen oplopen. Probeert u voor u zelf eens een paar verdelingen tussen de partners uit en bekijkt wat voor u het voordeligst uitkomt. Reken vooral de hypotheekrenteaftrek aan de meest verdienende toe. En u kunt wel degelijk de vermogensrendementsheffing een beetje ontlopen, door voor het einde van een belastingjaar nog snel een aantal rekeningen te betalen die u toch moest doen of kleine schulden aflossen. Daarmee neemt namelijk uw vermogen in box 3 af.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2020 en 2021 onlineEigen belastingdomein: belastingaangifte 2020 en 2021 onlineIedereen heeft een eigen belastingdomein en eigen deel van de website van de Belastingdienst voor zijn belastingaangifte…
Belastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten BelastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de…
DigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelastingDigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelastingGaat u ook digitaal belastingaangifte voorjaar 2021 over het jaar 2020? U kunt met DigiD ook iemand anders machtigen om…
Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2024 over aanslagjaar 2023. Wie 1 mei 2024 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…

Minder belasting bij middeling van inkomenMinder belasting bij middeling van inkomenMiddeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra…
De overdrachtsbelasting, een alternatief uitgewerktDe overdrachtsbelasting, een alternatief uitgewerktWie een nieuw huis kocht, betaalde tot voor kort 6% overdrachtsbelasting. Daarmee is de overdrachtsbelasting een belemme…
Reacties

Martin, 04-03-2020
Ik geef banksaldi op zoals die zijn op 01-01-2019. Ik heb geld uitgeleend in mei 2019 en die opgegeven. Heb ik dat goed gedaan? Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste Martin,
U geeft inderdaad de banksaldi per 1-1-2019 op. Wat er gedurende het jaar met uw geld gebeurt, doet er dan niet toe. U hoeft een lening gedurende het jaar niet apart op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 04-05-2019
Beste heer/mevrouw,

Waar kan ik deze tabellen van vermogensrendementheffing terugvinden op belastingdienst.nl? Ik heb deze tabellen namelijk eerder gezien, maar kan het niet meer terugvinden.

Mvg,
Thijs Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Thijs,
De tabellen in dit artikel zijn afgeleide tabellen om de heffingen eenvoudig inzichtelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 28-03-2013
Ik heb een schuld van 15000 euro (doorlopend krediet) is de rente hiervan aftrekbaar voor de belasting?
Geld is besteed voor aanschaf auto. Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Kees,
De rente op een consumptief krediet is niet fiscaal aftrekbaar. De lening is wel aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ranie, 07-10-2012
Ik word in jan 2013 65 jaar wil er voor samengaan wonen mijn partner is 72 heeft aow 1000 per maand. Ik betaal in box 3 5500 per jaar. Hoe zit met mijn algemene heffingskorting? Is het voordelig of nadelig voor mij? Reactie infoteur, 24-02-2019
Beste Ranie,
Het inkomen van uw partner zal geen gevolgen hebben voor uw algemene heffingskorting, maar kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw AOW als de SVB u niet meer als alleenstaande ziet:

https://financieel.infonu.nl/geld/191638-aow-2019-bedragen-en-leeftijd-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 16-03-2012
Hallo Zeemeeuw,
Naar aanleiding van een eerdere v raag: zie onder
Klopt het dat je bij verplicht fiscaal partnerschap beiden apart het spaartegoed kan/mag opgeven? Mag dat? Is er dan sprake van 2x vrijstelling van 41332?

R. van Wijk, 20-02-2012 00:53
Ik ben sinds dit jaar verplicht fiscale partner. Bij bezittingen in box 3 moet ik de bezittingen van mij en mijn partner opgeven. Bij mijn partner moet ik ook de bezittingen van mij en haar opgeven. Ik moet dus twee keer alle bezittingen opgeven. Word ik straks niet dubbel aangeslagen?
Reactie infoteur, 20-02-2012
Beste R. van Wijk,
U geeft bij elk eenmaal de bezittingen op en hebt zo tweemaal recht op het heffingsvrij vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw Reactie infoteur, 07-11-2019
Hallo Hans,
De vrijstellingen voor box 3 sparen en beleggen loopt op naar 30.360 euro per persoon in 2019. Maar het kan gebeuren dat de vrijstelling groter is dan het vermogen en dan loont het om een deel of alles door te schuiven naar de fiscale partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjalling, 07-03-2012
Ik heb een Netto Aanvullend Pensioen. Dit moet ik in box 3 opgeven. Maar valt dit onder spaargeld, of onder beleggingen? Reactie infoteur, 24-02-2019
Beste Tjalling,
1. Wat is in dit geval een netto aanvullend pensioen? Is het belastingvrij, houdt de werkgever belasting in? Normaliter geeft u het bruto pensioen op als inkomen.
2. Als het geld op uw spaarrekening of rekening courant staat, is het sparen, als het op een beleggingsrekening staat is het beleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 02-03-2012
Voor mij voelt het als een verkapte bezuiniging dat we nu alleen het saldo per 1-1-2011 moeten opgeven. Beleggingswaarden zijn gedaald en spaarcentjes zijn ingezet voor bijvoorbeeld duurzame goederen. Daarnaast is vanaf het belastingjaar 2010 slechts de helft van een kind waar je samen met je ex het ouderlijk gezag over hebt bij je vermogensvrije voet op te tellen. Heb net begrepen dat voor het belastingjaar 2012 de vrijstelling voor kinderen helemaal vervalt! Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Carla,
Alleen 1 januari als peildatum kan ook gunstig zijn als iemand gedurende het jaar vermogen opbouwt of geld erft. Bij een dalende beurs is het meestal een nadeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 20-02-2012
Zelfde soort vraag als Hans Nooteboom. In de belastingaangifte wordt ook alleen het saldo per 1-1-2011 gevraagd. Dan maakt het toch niet uit wat het saldo aan het einde van 2011 is. In het verleden werd altijd gekeken naar de saldi aan het begin en het einde van het jaar en daarvan het gemiddelde genomen. Is dat nu veranderd? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Menno,
Voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 telt de stand per 1 januari 2019, voor de belastingaangifte 2020 de stand per 1 januari 2020. Wie dus eind 2019 nog snel betalingen heeft gedaan, bespaart daarmee op de belasting over 2020. Voor 2019 heeft dat geen effect.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Wijk, 20-02-2012
Ik ben sinds dit jaar verplicht fiscale partner. Bij bezittingen in box 3 moet ik de bezittingen van mij en mijn partner opgeven. Bij mijn partner moet ik ook de bezittingen van mij en haar opgeven. Ik moet dus twee keer alle bezittingen opgeven. Word ik straks niet dubbel aangeslagen? Reactie infoteur, 24-02-2019
Beste R. van Wijk,
U geeft bij elk eenmaal de bezittingen op en hebt zo tweemaal recht op het heffingsvrij vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Nooteboom, 25-01-2012
"En u kunt wel degelijk de vermogensrendementsheffing een beetje ontlopen, door eind 2011 nog snel een aantal rekeningen te betalen die u toch moest doen of kleine schulden aflossen. Daarmee neemt nl. uw vermogen ik box3 af"

Dat heb ik gedaam, maar nu wordt alleen naar 1 januari gekeken! Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Hans Nooteboom,
De stand per 1 januari jaar X is de facto de stand per 31 december in jaar X-1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 24-09-2011
Hoi Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw reactie!
Als ik het goed begrijp is het mogelijk nog wel te herstellen afhankelijk van het saldo op mijn zakelijke bankrekening? Daar zou ik heel blij van worden.
Mijn saldo op de zakelijker rekening variert (zeer onregelmatige inkomsten) vanaf het moment dat ik 8000 ipv 800 overmaakte tot nu van bijna 16.000 (toen ik het overmaakte) tot 3.200. Kan dat teveel zijn?

Mag ik vragen wat je bedoelt met een correctiefactuur? Bedoel je dat ik mijn privepersoon factureer voor het foutief overgemaakte bedrag? (en dan nu of in 2010?) en dat het op die manier een openstaande rekening is voor mijn privepersoon?
Als ik het goed heb begrepen moet ik dan toch de hele aangifte inkomstenbelasting opnieuw invullen als correctie?
Op de omzetbelasting heeft zo'n correctie verder geen invloed toch of zie ik nu weer iets over het hoofd? (want waar ik even het spoor bijster ben is dat als door de correctie mijn eigen vermogen 31-12-2010 omhoog gaat (dat gebeurd toch?) dan zou toch ook of de winst of de privestortingen omhoog moeten gaan?) Reactie infoteur, 07-11-2019
Hoi Esther,
1. Wat ik bedoel met broekzak vestzak is dat u aangifte inkomstenbelasting doet en het saldo op de zakelijke rekening, indien positief, ook vermogen is.
2. Met een correctiefactuur corrigeert u de verkeerde overboeking. Doe er een klein schrijven bij dat bij controle van de boeken is gebleken dat er per ongeluk te veel is overgemaakt en dat u betrokkene (uzelf maar dan privé) verzoekt het te veel overgemaakte bedrag over te maken naar de zakelijke rekening. Een privépersoon betaalt geen btw, dus de omzetbelasting heeft hierop geen invloed.
4. Doordat er teveel is opgenomen, is er inderdaad een zakelijke vordering op u die u in mindering brengt op uw privévermogen. Dat was u kennelijk (richting Belastingdienst althans) vergeten op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 24-09-2011
Hallo ik heb een vraag mbt box 3 en hoop dat er een oplossing voor is.

Ik heb ik nov 2010 per ongeluk een 0 teveel (8000 ipv 800) van mijn zakelijke rekening (eenmanszaak) naar mijn priverekening overgemaakt.
Ik kwam daar pas achter bij het invullen van mijn inkomstenbelasting omdat daardoor ik over het heffingsvrije bedrag van spaargeld heen kwam (dat had ik nog nooit eerder gehad).
Ik heb het toen maar zo gelaten omdat het toch niet over zo heel veel ging de belasting die er dan over betaald moet worden.
Alleen nu blijkt opeens dat ik daardoor ook al mijn huurtoeslag over 2010 terug moet betalen (terwijl mijn winst/inkomsten zeker wel ruim onder het maximale bedrag voor huurtoeslag zitten). En aangezien die pijldatum voor 2011 alleen nog 1 jan 2011 is dus over 2011 ook…
Niet fijn dus en het bedrag dat ik boven het heffingsvrijebedrag heb opgegeven aan spaargeld is nog minder dan het bedra dat ik nu aan huurtoeslag moet gaan terug betalen…

Ik zou dus graag toch dat bedrag rechtzetten als zakelijke geld.
Weet iemand of het mogelijk is als privepersoon een lening te hebben aan je eenmanszaak? dan zou ik op die manier middels een nieuwe aangifte inkomstenbelasting insturen het kunnen oplossen. (en nu het bedrag terugstorten naar mijn zakelijke rekening en de "lening" weer aflossen.)

Of (als dat zo niet kan/mag weet iemand een andere oplossing?
Of is het niet anders (en moet ik gewoon het als een dure les zien?)
Of moet ik het zien dat als ik met zakelijke lopende rekeing en prive lopende rekening en spaarrekeningen boven het heffingsvrije spaarbedrag uitkom dat ik dan gewoon geen recht heb op huurtoeslag. (geld op zakelijke rekening is uiteraard om rekeningen te betalen en bijvoorbeeld als computer het begeeft (die is allang over zijn afshrijftijd heen maar doet het nog goed) wel meteen een nieuwe te kunnen kopen.)
Ik zou dit namelijk willen doen als correctie in mijn inkomstenbelasting 2010 omdat ik per ongeluk een 0 teveel van zakelijk naar prive heb overgemaakt in nov 2010. Heb dit toen maar zo gelaten al maakte dat dat ik wat belasting over spaargeld moest betalen. Alleen nu blijkt dat ik daardoor ook al mijn huurtoeslag terug moet gaan betalen (en nee ik zit bij lange niet boven de inkomstengrens voor huurtoeslag). Hoeveel er daarvoor op een zakelijke rekening mag staan kan ik sowieso nergens achterhalen.) Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Esther,
1. U kunt vanuit de zakelijke rekening een correctiefactuur maken en de Belastingdienst daarna ook om een correctie vragen, omdat u per ongeluk een fout bij de overschrijving hebt gemaakt.
2. Bij de toeslagen gaat men inderdaad uit van het eerder vastgestelde inkomen als eerste toets, maar als er in een jaar nieuwe gegevens zijn die zeker tot andere resultaten zullen leiden, kunt u gewoon ook die correctie doorgeven. Dan krijgt u zeer waarschijnlijk toch uw toeslag.
3. Het is afhankelijk van uw saldo op de zakelijke rekening of een en ander niet broekzak vestzak is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. A. Jeronimus, 28-03-2011
Is het zo dat de belastingdienst de uitslag voor 2011 al berekend heeft? Zo Ja, hoe kom ik dan te weten of dit klopt zoals dit voor mij door de belasting-adviseur is inbevuld en opgestuurd? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste R.A. Jeronimus,
Als het hier om een voorlopige aanslag gaat, heeft de Belastingdienst de bekende gegevens uit de belastingaangifte van een eerder jaar gebruikt met de belastingtarieven die op dit moment bekend zijn. Dat is en blijft een schatting. Op de achterkant van de aanslag vindt u een specificatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik Wannee, 28-02-2011
Het kan slim zijn om de premie voor de zorgverzekering voor het komende jaar al voor de jaarwisseling te betalen. Dan hoeft daarover ook geen vermogensrendementsheffing te worden betaald. De meeste zorgverzekeraars versturen de facturen pas in januari, maar ze hebben er geen bezwaar tegen als je al eerder betaalt. Voor een gemiddeld gezin met een vermogen boven het vrijgesteld vermogen zijn zo jaarlijks enkele tientallen euro's te besparen. Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Erik Wannee,
Klopt, zeker als je om een jaarrekening vraagt en het in 1 keer betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 14-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.