De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2020 en 2021

De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2020 en 2021 Aan het einde van het jaar wordt door de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf VT berekend voor het komende jaar. Is het een belastingvoordeel en geld terug of een belastingnadeel. Voor sommigen was dat in 2022 een tegenvaller omdat steeds minder fiscaal aftrekbaar is en niet alle heffingskortingen voldoende omhoog gaan. Ook gedurende het jaar kunt u om een voorschot vragen op de teruggaaf van de te veel betaalde belasting. Dit doet u door de voorlopige aanslag 2023 in te vullen. Wat gebeurt er met box 3 na het vonnis van de Hoge Raad? Bekijk ook altijd of de Belastingdienst van de goede gegevens en veronderstellingen is uitgegaan. Wilt u geld terug van de belastingdienst, let dan op uw fiscale aftrekposten en de betaaldata. U kunt uw voorlopige teruggaaf ook later in 2023 nog wijzigen.

Belastingheffing en aftrekposten, belastingvoordeel of belastingnadeel?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt elke maand belasting in op uw loon, uitkering of pensioen. Omdat deze wordt berekend op basis van het bruto-inkomen, zonder met allerlei aftrekposten rekening te houden, kan het zijn dat maandelijks te veel wordt in gehouden. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen als u veel aftrekposten heeft. Denk aan aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek, alimentatie, studiekosten en bijzondere uitgaven zoals de ziektekosten. Want een werkgever houdt niet uit zich zelf rekening met uw aftrekposten en alle heffingskortingen. Die kent hij meestal ook niet. Het vragen om een voorlopige teruggave inkomstenbelasting biedt uitkomst voor de volgende heffingskortingen:
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De doorwerkbonus;
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.

Wat is de voorlopige teruggaaf 2023 van de Belastingdienst?

Als u weet dat u daardoor in feite te veel belastingen en premies betaalt, kunt u de Belastingdienst vragen om een Voorlopige Teruggaaf. Als u dat ook in eerdere jaren hebt gedaan, komt de Belastingdienst automatisch in november of december met de beschikking. Zijn er grote wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, door een ander inkomen of andere aftrekposten, dan doet u er goed aan om de Belastingdienst om een gewijzigde beschikking te vragen. Als u namelijk te veel terug krijgt, zult u dat later terug moeten betalen, met heffingsrente. Krijgt u te weinig terug, dan kunt u het ook laten zitten en met rente terugontvangen. Zo kunt u sparen bij de Belastingdienst. En als u nieuwe aftrekposten heeft, zoals door een scheiding of scholing, moet u zeker actie ondernemen, want dan zit u nog niet in het systeem van de automatische beschikkingen voorlopige teruggaaf belastingen.

Verrekening van een openstaande schuld met een voorlopige teruggaaf

Als door de belastingplichtige niet wordt gereageerd op een betalingsherinnering of aanmaning wordt de betrokken schuld eerst verrekend met de voorlopige teruggaaf. U krijgt dan het saldo in de resterende maanden van het jaar uitbetaald.

Box 3

In de voorlopige aanslag is nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad omtrent box 3 (spaargeld en vermogen). De Hoge Raad vonniste dat de huidige wijze van belastingheffing box 3 (belasting over een fictief rendement via de vermogensrendementsheffing) niet is toegestaan.

De specifieke ziektekosten als fiscale aftrekpost

Een belangrijke aftrekpost hangt samen met de specifieke ziektekosten. Het bedrag aan buitengewone lasten boven de daarvoor aangegeven drempel is immers fiscaal aftrekbaar. Hoe hoog uw teruggave wordt is afhankelijk van uw inkomen en de verschillende aftrekposten. De voorlopige teruggave wordt maandelijks uitgekeerd, nadat de beschikking is vastgesteld door de Belastingdienst. U kunt ook altijd gedurende een jaar als dingen anders uitpakken dan eerder gedacht, een wijziging van de maandelijkse teruggaaf vragen of de voorlopige teruggaaf stopzetten om te voorkomen dat u straks moet bij betalen. Het invullen van de voorlopige aanslag gaat digitaal met uw DigiD-code.

De voorlopige aanslag 2023 stopzetten, wijzigen en veranderen

Als u in 2023 een voorlopige aanslag of teruggaaf kreeg en u onderneemt geen actie, dan krijgt u zeer waarschijnlijk ook in 2024 een voorlopige teruggaaf. Maar er verandert nogal wat. Dit kan een reden zijn om een verzoek tot wijziging in te dienen. Let hierbij op de het volgende:
 • De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting.
 • De inkomensafhankelijke arbeidskorting.
 • De lagere hypotheekrenteaftrek.
 • Verandering van belastingtarieven.

Betaaldata voorlopige aanslag 2023

De betaaldata voor 2023 zijn als volgt:
 • Woensdag 15 februari voor de maand februari 2023.
 • Woensdag 15 maart voor de maand maart 2023.
 • Maandag 17 april voor de maand april 2023.
 • Maandag 15 mei voor de maand mei 2023.
 • Donderdag 15 juni voor de maand juni 2023.
 • Maandag 17 juli voor de maand juli 2023.
 • Dinsdag 15 augustus voor de maand augustus 2023.
 • Vrijdag 15 september voor de maand september 2023.
 • Maandag 16 oktober voor de maand oktober 2023.
 • Woensdag 15 november voor de maand november 2023.
 • Vrijdag 15 december voor de maand december 2023.

De voorlopige aanslag 2023 is sinds medio december 2022 beschikbaar.

Slot

Voor mensen met ziektekosten of hypotheekrenteaftrek kan de voorlopige teruggaaf 2023 lager uitvallen dan verwacht en een belastingnadeel opleveren. Vaak gaat het om chronische zieken met een laag inkomen. Ook de heffingskortingen en aftrekposten veranderen in 2023 ten opzichte van 2022. Hebt u recht op een belastingteruggave en geld terug, maar doet u niets, dan moet u wachten totdat de belastingaangifte door de Belastingdienst is behandeld. En dat is op zijn vroegst enkele maanden na 1 april van het volgende jaar. Neem daarom zelf actie.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geld lenen of sparen bij de BelastingdienstGeld lenen of sparen bij de BelastingdienstAls u belasting moet bijbetalen na afloop van een jaar, leent u geld van de overheid en dit lenen is soms goedkoper dan…
Voorlopige teruggaaf zo laag mogelijk houdenDe voorlopige teruggaaf geeft eigenlijk een voorschot op de teruggave die u over het belastingjaar kunt verwachten. In d…
Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelastingVoorlopige aanslag 2021 inkomstenbelastingU wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 of 2023 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag ink…
Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst in 2020 en 2021Sparen bij de Belastingdienst met heffingsrente als rente is ook in 2020 en 2021 eenvoudig. Leuker kunnen we het niet ma…

Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met ZBelastingbegrippen ondernemers: A tot en met ZAls je ondernemer bent, krijg je door je onderneming met de Belasting-dienst en vele belastingbegrippen te maken. In dit…
Hypotheekcrisis is volledig terugHypotheekcrisis is volledig terugDe hypotheekcrisis leek in de zomer van 2007 even weg, maar is anno 2012 - 2014 weer volledig terug. In 2015 is er de cr…
Reacties

Olijve, 23-11-2019
M,M. ik heb een definitieve berekening toeslagen zorg- huurtoeslag 8 nov ontvangen, mijn vraag is wat gebeurt er nu verder met deze berichtgeving? Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Olijve,
Bent u het niet eens met de definitieve berekeningen van de toeslagen, dan kunt u bezwaar maken. Bent het wel eens, dan bewaart u de beschikkingen bij uw belastingpapieren. Misschien moet u bijbetalen of krijgt u geld terug, staat dat er niet bij dan ontvangt u daarover nog bericht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Werkman, 26-07-2019
Wat is: dubbele dienstbetrekking? Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste F. Werkman,
U kunt inkomen hebben uit de huidige dienstbetrekking (tegenwoordige arbeid) en/of een vroegere dienstbetrekking (pensioen en dergelijke). Deze tweedeling wordt wel dubbele dienstbetrekking genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manon Meijer, 06-07-2019
Ik krijg maandelijks mijn voorschot ib. Maar ik wil dit wijzigen naar jaarlijks. Hoe doe ik dat? Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Manon Meijer,
Dat kunt u doen door de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te wijzigen of te stoppen. Dan zal namelijk een jaarlijks bedrag worden uitbetaald op basis van uw jaarlijkse belastingaangifte inkomstenbelasting volgend voorjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. J. Winters, 20-03-2019
Ik heb op 03-12-2018 mijn huis verkocht maar ontvang nog steeds de voorlopig teruggave, hoe moet ik dit stopzetten en de onterecht ontvangen geld terug betalen. Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste A. J. Winters,
U kunt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting wijzigen met daarin de actuelere gegevens, als daaruit blijkt dat u geen recht meer hebt op een teruggave of recht hebt op een lagere teruggave, zal dat door de Belastingdienst worden aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frenk, 27-11-2018
Mijn rente is veranderd en veel lager dan de vorige periode. dit is ingegaan vanaf 1 oktober, nu is mijn hypotheek rente uiteraard een stuk lager alleen krijg ik nu veel te veel.
ik wil dit in het nieuwe jaar stopzetten zodat ik alles in 1 keer krijg per jaar.
hoe kan ik dit regelen?

Groetjes frenk Reactie infoteur, 03-10-2020
Beste Frenk,
Dit kunt u regelen door uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting (voorlopige teruggaaf) aan te passen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 10-06-2016
Hallo,

Ik heb dinsdag de definitieve aanslag ontvangen over 2015. op deze brief staat een datum van 10 juni (vandaag). Betekent dit dan ook dat er vandaag een uitbetaling plaatsvindt?
iemand wees mij daarop maar heb daar geen benul van… zou overigens wel lekker zijn.

groetjes Reactie infoteur, 03-10-2020
Hallo Jet,
Soms staat het geld er zelfs eerder op: de datum op de brief van de Belastingdienst is niet altijd ook de datum waarop de betaling wordt aangemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 31-05-2016
Hallo,

Rond 25 maart heb ik alles ingevuld en opgestuurd naar de belastingdienst. We krijgen een mooi bedrag terug dit jaar. Wanneer kunnen we dit bedrag verwachten op onze rekening? Binnenkort? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Tim,
Uiterlijk zou dat 1 juli moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 19-05-2016
Beste,

Voor dit jaar (2016) heb ik de voorlopige aanslag gedaan (maart). Wanneer kan ik het bedrag op mijn rekening verwachten?

Met vriendelijke groet,
Albert Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Alberts,
Eerst krijgt u nog bericht van de Belastingdienst. Alles bij elkaar kan dit vier tot zes weken duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 16-04-2016
Beste,
Vraagje? In maart heb ik mijn voorlopige aanslag 2016 stopgezet, dit om de reden jaarlijks inkomsten belasting moest terugbetalen. Nu ik de aanvraag heb stopgezet, kreeg ik al eerder op het stopzetformulier te zien wat ik ontvangen heb terug zal moeten betalen (jan t/m apr). Nu eenmaal stopgezet.
Heb ik nu een voorlopige aanslag 2016 ontvangen waarin het gehele bedrag dat ik maandelijks zou krijgen nu moet betalen. Terwijl ik maar 4 maanden heb ontvangen, die ik moet terugbetalen?
Zo staat er vermeld "€ 'bedrag' minder terug te ontvangen, dit bedrag wordt in mindering gebracht op het aan u uit te betalen bedrag van de vorige voorlopige aanslag".
Betekent dit dat het bedrag nog verrekend moet gaan worden? En dat ik ook daadwerkelijk alleen de maanden jan t/m apr moet terug te betalen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Patrick,
Het gaat om een saldering op de eerdere voorlopige aanslag inkomstenbelasting waarin u maandelijks geld terugkreeg. Afhankelijk van uw opgegeven inkomen is dan, hoeveel maanden u moet terug betalen. Als de eerste vier maanden te veel is uitbetaald op basis van uw nieuwe gegevens, zult u die terug moeten betalen, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia Kolderman, 01-04-2016
Ik probeer de voorlopige aanslag stop te zetten, maar dit lukt echt met geen mogelijkheid.
Ik heb alle gegevens van 2015 overgenomen en hierbij de betaalde rente op 0 ingevuld, maar alsnog blijft eruit komen dat ik geld moet betalen. Aangezien ik over 2015 terug moet betalen wil ik het voor 2016 op 0 hebben, zodat ik het volgend jaar terug kan krijgen bij het doe van de inkomstenbelasting over 2016. Enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg?

Verder staat er bij persoonlijke gegevens 'naam onbekend' en kan ik dit niet wijzigen. De naam van mijn vriend, fiscaal partner, kan ik wel zelf aanpassen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Patricia Kolderman,
Als uw sofinummer is ingevuld, is naam onbekend raar. Daarover kunt u het beste bellen met de Belastingdienst. Zodra de voorlopige aanslag die u instuurt staat op betalen of nihil, krijgt u geen voorlopige teruggaaf meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack van Peer, 23-03-2016
Waarom krijg ik geen voorlopige teruggaaf in 2016, terwijl ik die al jaren krijg? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jack van Peer,
In dat geval kunt u zelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ale, 16-03-2016
Beste,
Vorig jaar kreeg ik rond 900 euro terug en nu 190 euro, in het hele jaar 2015 heb ik anderhalf maand gewerkt, 16 weken zwangerschap uitkering gekregen en wegens ziekte door zwangerschap heb ik rest van het jaar ziektewet uitkering gekregen, heb dat iets te maken met het bedrag?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Ale,
E.e.a. is sterk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 11-03-2016
Beste,
Wat een interessant artikel!
In 2015 kregen wij een bepaald bedrag als voorlopige teruggave. ik weet dat door middel van de 2015 aangifte het bedrag gecheckt en definitief wordt. Ik heb net de aangifte ingevuld en daar staat dat ik een mooi bedrag terug zou krijgen. Mijn vraag is, zou ik werkelijk het volle bedrag terug krijgen die aangegeven is bij de aangifte? OF moeten ze dan dat bedrag verminderen met wat wij al hebben ontvangen als voorlopige teruggave? volgens mij wordt dat alvast berekend… hoop ik althans!
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Paula,
Wat u terugkrijgt zal worden verminderd met de eerdere voorlopige teruggave. Het is even de vraag of dat in de berekening goed is gegaan. Staat de voorlopige teruggave in uw belastingaangifte vermeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 09-03-2016
Past de belastingdienst de vt 2016 aan als blijkt dat je in 2015 teveel vt hebt ontvangen. Dit jaar moet ik terugbetalen, dat vermoeden had ik al na aanpassing hypotheek en reeds een bedrag apart gezet. Nu vroeg ik af of ze meteen de vt aanpassen Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Theo,
In de praktijk gaat dit niet altijd goed, maar u kunt wel zelf de voorlopige aanslag veranderen met de meest recente gegevens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 07-03-2016
Vraagje heb voorlopige aanslag 2016 gehad en nu wordt dat in termijnen uitbetaald waarom is dat want normaal krijg je het in één keer gestort…? En zou je het kunnen wijzigen dat ze het wel in één keer storten?
Wie weet raad?
Gr Paul Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Paul,
Een voorlopige teruggaf wordt maandelijks uitbetaald. Als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting doet en dan geld terug krijgt, is dat wel in één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 04-03-2016
Ik krijg in vergelijking met vorig jaar ruim 2000 euro minder terug. De situatie is hetzelfde gebleven. Wel ben ik alleenstaand ouder, dus daar zou een gedeelte van het verschil aan kunnen liggen in verband met het afschaffen van de alleenstaande ouderkorting. Ik verdien maar 25000 euro en heb verder geen aftrekposten. Iemand enig idee waar dit grote verschil vandaan zou kunnen komen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Sandra,
Het kindgebonden budget is navenant verhoogd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104706-extra-toeslag-alleenstaande-ouder-tot-een-paar-duizend-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjitske Idsinga, 26-02-2016
Beste,
Ik vul altijd voor mijn ouders de belasting in. Nu hebben we een voorlopige aanslag van mijn vader - betalen voor 29 februari, maar voor mijn moeder ook een voorlopige aanslag 2016 ingevuld met teruggave. Wordt dit nu automatisch verrekend en volgt er dan per maand een teruggave of moeten we eerst de te betalen voorlopige aanslag 2016 op mijn vaders naam eerst betalen?
Ik hoor het graag, Tjitske Idsinga Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Tjitske Idsinga,
Als er apart aangifte is gedaan, is er ook geen verrekening. Bij een gezamenlijke belastingaangifte zou dat wel het geval zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 23-02-2016
Onze voorlopige aanslag is vandaag ingevuld. Onze financiële situatie is ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar en toch scheelt de teruggaaf 1000,- in ons nadeel. Kan dat? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Marco,
Dit is misschien mogelijk als u aftrekposten hebt en vorig jaar nog in het hoogste belastingtarief zat, maar in 2016 niet meer:

https://financieel.infonu.nl/belasting/162948-hypotheekrenteaftrek-2020-omlaag.html

Krijgt u alle heffingskortingen nog?

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 21-02-2016
Is het mogelijk om van een 2e baan waarvan het hoogste belastingtarief wordt ingehouden, een voorlopige belastingteruggave te vragen per maand aan de belasting dienst? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jo,
U kunt in een voorlopige aanslag uw totale jaarinkomen en de verwachte te betalen belasting aanpassen. Als de belasting hoger is dan deze zou moeten zijn, krijgt u geld terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lee, 12-02-2016
Goedemorgen,
Ik heb nu een voorlopige aanslag 2016 ontvangen en moet een een kleine 300 euro betalen gebaseerd op vermogen box 3. Maar nu was op 1 januari 2016 het vermogen veel lager en heffingsvrij. Wat kan ik nu het beste doen?
Groetjes Lee Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lee,
U kunt uw voorlopige aanslag zelf online op dit punt aanpassen. Na enkele weken krijgt u dan een correctie op uw aanslag. Overigens kan die correctie net na de betalingstermijn bij u aankomen, dat zou u even in de gaten moeten houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bok, 25-01-2016
Heeft u een programma voorlopige aanslag 2016 om te downloaden.bij de belastingdienst hebben zij het over een formulier, wat niet het programma is, denk ik? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Bok,
Een programma voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor op uw pc wordt niet meer geleverd en een aangifteformulier voorlopige aanslag ook niet. U kunt wel online uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 18-01-2016
Ik heb een voorlopige aanslag 2016 ontvangen. Ik ontvang deze nooit omdat ik altijd zelf de aangifte via het programma van de belastingdienst invul.
Ook de aangifte van 2015 moet ik nu nog doen. Het komt er dus op neer dat ik voor 2015 en voor 2016 tegelijk moet betalen, en dat is dus niet zo weinig.
Kan ik niet gewoon de aanslag 2016 achteraf betalen in 2017, zoals ik altijd achteraf de aanslag heb betaald?
Op deze manier moet ik een lening gaan afsluiten om jullie te kunnen betalen en dat lijkt mij niet de bedoeling. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Cynthia,
Dat is inderdaad vervelend. De Belastingdienst verstuurt regelmatig al vroeg een aanslag inkomstenbelasting voor het volgende jaar, wel staat daarin altijd de mogelijkheid om het bedrag maandelijks te kunnen betalen. Wat u ook kunt doen is uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen, maar dat betekent dat u dan een groot bedrag moet betalen. Overigens betaalt u mij niet, want ik ben de Belastingdienst niet :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Crista, 15-01-2016
Ik kreeg net een voorlopige aanslag 2016 op de deurmat maar ik heb dezenooit aangevraagd. Ik vulde altijd netjes de aangifte in via het programma van de belastingdient en vorig jaar op de website van de belastingdienst. Waarom nu ineens een voorlopige aanslag? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Crista,
Als de Belastingdienst denkt dat u moet bijbetalen, sturen ze u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting toe. Als u het niet eens bent met de veronderstellingen van de Belastingdienst, past u de voorlopige aanslag zelf weer online aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heuvsep, 20-12-2015
Vraag:
Voorheen was er een eenvoudig programma om de VT te berekenen. Je kon dit downloaden naar je PC. Is dit nu ook gemaakt voor 2016? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Heuvsep,
Niet voor uw pc, maar dit is wel online mogelijk via uw digid als u de vt aan het invullen bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tuba, 19-12-2015
Goedenavond,
ik wil voor mijn moeder voorlopig algemene heffingskorting aanvragen voor 2016 maar ik kan nergens de formulier vinden.
heeft u misschien de site waar ik kan invullen.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Tuba,
Dat kan met uw DigiD code online.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. vd Berg, 16-12-2015
Onze voorlopige aanslag 2016 is gehalveerd ten opzicht van vorige jaren waardoor kan dit komen? Ook als ik het loon netto invul ipv bruto (er staat een bruto bedrag ingevuld) dan blijft het gelijk. Wat moet er überhaupt worden ingevuld bruto of netto loon en waarom krijg ik de helft minder? Ik had toch vernomen dat alle werkende mensen erop vooruit zouden gaan? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste M. vd Berg,
U vult het bruto loon in en ook wat er aan belastingen door u wordt afgedragen. Het lijkt erop dat uw belastingaangifte niet goed of onvolledig is ingevuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. F. Boute, 14-12-2015
Ik heb de brief ontvangen voor de voorlopige aanslag 2016 inkomstenbelasting, maar deze wil ik helemaal stopzetten daar ik straks in januari 2016 een baan heb. Kunt u mijn zeggen hoe ik dit moet opzeggen want ik kom er niet uit. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste J. J. F. Boute,
U kunt uw voorlopige aanslag online wijzigen en stopzetten. Het kan wel zijn dat u straks al een eerste betaling ontvangt voordat uw wijzigingen zijn verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ina, 04-11-2015
Per wanneer kan ik een form. wijziging voorlopige aanslag 2016 downloaden? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Ina,
Een voorlopige aanslag wijzigen kan online (zonder papieren formulier).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kirstin, 11-09-2015
Voor 2015 ben ik nog fiscaal partner met mijn ex-echtgenoot en doen we gezamenlijk aangifte. In 2016 zijn we fiscaal niet meer afhankelijk van elkaar (althans, dat hoop ik). Nu heb ik een woning gekocht en wil graag vanaf januari 2016 maandelijks mijn voorlopige teruggaaf ontvangen. Ik heb echter geen idee wat ik moet ondernemen om dat voor elkaar te krijgen. Kan iemand mij de goede kant opsturen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Kirstin,
Met een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kunt u ook gedurende een belastingjaar wijzigingen aanbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mjtk, 01-09-2015
In januari heb ik een voorlopige aanslag 2015 gehad en dit was gebaseerd op de aanslag van 2013. (moest veel betalen)
Nu is mijn situatie veranderd en heb de veel minder inkomen in het jaar 2015.
Nu ben ik bang dat ik in 2016 een voorlopige aanslag krijg die gebaseerd is op 2014 maar zoveel is dat niet in 2015.
Dus als die aanslag komt kan ik die waarschijnlijk niet betalen.
Kan ik deze ook stop zetten of hoe gaat dat nu in zijn werk. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Mjtk,
Als u een voorlopige aanslag krijgt, hebt u nog de mogelijkheid om uw voorlopige aanslag aan te passen. Als u dat op tijd doet, hoeft u waarschijnlijk zelfs niet de eerste termijn van de aanslag te betalen, omdat u dan ook snel een gecorrigeerde belastingaanslag in handen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Kerkdijk, 23-06-2013
Ik moet over het jaar 2010 en 2011 belasting terugbetalen voor de zorgtoeslag, word deze schuld gelijk verrekend met mijn belasting teruggave of word het geld van de teruggave gewoon overgemaakt op mijn rekening?ik betaal nu iedere maand netjes mijn openstaande belasting schuld terug! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste A. Kerkdijk,
Hoewel een toeslag en de belastingheffing via de Nelastingdienst gaan, vindt in de meeste gevallen nog geen onderlinge verrekening plaats. Wel kan een terug te betalen deel van de zorgtoeslag worden verrekend met de bedragen die u de komende tijd nog aan zorgtoeslag zult ontvangen. Maar er zijn nog meer opties denkbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/115454-definitieve-berekening-toeslagen-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aphj van der Burgt, 28-07-2011
Gaan over 2011 de bijzondere ziektekosten geheel of gedeeltelijk vervallen en zo ja,
kan ik de kosten van een kaakchirurgische ingreep nog aftrekken? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Aphj van der Burgt,
De aftrekbare ziektekosten zijn in 2020 tegen een lager belastingpercentage aftrekbaar. De kosten van de kaakchirurg zijn gewoon fiscaal aftrekbaar na doorverwijzing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erve van A. Roozeboom, 28-06-2011
Bij de belastingteruggave moet ik het trouwboekje opsturen, mijn ouders waren gescheiden en zijn inmiddels alle twee al overleden, kunt u mij vertellen wat ik inplaats van het trouwboekje op kan sturen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Erve van A. Roozeboom,
Kennelijk gaat het hier om uw legitimatie. Om aan te tonen dat u een kind van betrokkenen bent, kunt u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u geboren bent een uittreksel uit het geboorteregister aanvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. T., 09-06-2010
In 2008 niet het hele jaar gewerkt. In April 2010 een brief ontvangen dat ik teveel belasting betaald heb dus. Vervolgens alsnog digitaal aangifte gedaan over 2008 in Mei 2010. betekent dit dat ik als laatste op de stapel kom en vervolgens een eeuwigheid moet wachten op de teruggaaf? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste B T,
1. Als het goed is wordt na de brief snel uitbetaald. In de brief staat ook op welke rekening het geld gestort zal worden.
2. Een wijziging op een aanslag die in behandeling is wordt eerder afgehandeld dan een volstrekt nieuwe aangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Kleve, 14-04-2010
Ik heb zojuist een brief gekregen van de belastingdienst, waarin staat dat ik recht heb ongeveer 300 terugggave van 2008. Maar als ik dan 2009 uitreken zou ik 166 belasting moeten terug betalen. Hoe gaat dit in zijn werk? Het lijkt mij dat als ik het éne neem, het andere ook moet betalen. Hoe en wanneer zou ik dit krijgen en evt. moeten betalen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste J. Kleve,
1. De belastingdienst bekijkt voor het vast stellen van een belastingaanslag elk jaar afzonderlijk.
2. Er zijn belastingtechnisch wat dingen veranderd.
3. Op het bericht van de Belastingdienst staat als het goed is ook hoe de fiscus het gaat terugbetalen. Zeer waarschijnlijk wordt het bedrag gewoon op uw rekening gestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marisje, 26-11-2009
Ik heb mijn aangiften gedaan van vijf jaar, maar in 2008 heb ik bijna tandarts kosten gemaakt van 700 euro, en ik ben 100% arbeidsongeschikt voor al 8 jaar hoeveel kan ik terug verwachten en ik ben een alleenstande ouder van 2 kinderen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Marisje,
Helaas kan ik dat op basis van deze gegevens niet aangeven. Wel is het zo dat, als u vergeten bent de 800 euro tandartskosten, u dat binnen uiterlijk 5 jaren alsnog kunt doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 24-06-2008
We wachten wel weer af. Gezien de economische toestand van dit moment, waarbij een recessie niet moet worden uitgesloten zal de nieuwe wetgeving er wel komen.De zwaksten worden hierdoor het meest getroffen naast het gegeven dat hun koopkracht ook al minder wordt. Hier staan we dan weer met onze normen en waarden. Prachtig op papier, maar nietszeggen in de politieke uitvoerbaarheid. Reactie infoteur, 30-06-2020
Ja.

Anoniem, 10-06-2008
De politiek lijkt geen enkel idee te hebben tot welke gevolgen hun beslissingen kunnen leiden. Wellicht tot op een dag waarop zij daar zelf in directe omgeving mee te maken krijgt. Chronisch zieken kunnen op een gegeven moment vaak niet meer werken door hun ziekte, terwijl zij dit wel zouden willen. Zij zitten vervolgens verplicht thuis met een minimaal inkomen, met geen enkel vooruitzicht op verbetering. Hierin valt immers geen promotie of iets dergelijks te maken en een cursus helpt in deze situatie ook niet!
Sociale contacten gaan verloren, de eigen bijdragen voor medicijnen worden steeds hoger. Kortom: steeds minder ruimte voor leuke dingen. Mensen belanden op deze wijze in een neerwaartse spiraal. Wat nu als deze mensen hun eigen bijdrage niet meer kunnen betalen? In het meest extreme geval, als men moet gaan kiezen tussen boodschappen of medicijnen? Mensen worden al lichamelijk beperkt door hun ziekte. Is het dan echt noodzakelijk om deze mensen ook nog eens financieel te beperken? Reactie infoteur, 30-06-2020
Een politieke afweging inderdaad.

Shan, 10-05-2008
Je vraagt je af of de beleidsmakers er enig idee van hebben hoe chronisch zieken met een laag inkomen moeten rondkomen. Ook is er geen oog voor mensen die totaal geen baat hebben bij reguliere medicatie en aangewezen zijn op alternatieve therapieen, dieten en het gebruik van vitamines/mineralen en voedingssupplementen.
Wil je deze kosten opvoeren dan heb je een verklaring nodig van een arts! En die hebben er dus geen flauwe notie van hoe goed alternatief wel werkt.
Het is een schande dat er onvoldoende inzicht is in de problematiek van mensen met lage inkomens en hoge kosten die in verband staan met ziekte. Reactie infoteur, 30-06-2020
Eens.

Anoniem, 18-12-2007
Ik ben zo iemand die het slachtoffer is van de wat prematuur uitgevoerde regeling die nog niet eens is ingegaan.
Het betekent Euro 85,-- netto per maand in januari 2008, dit terwijl alle prijzen voor verzekeringen, contributies, gas/licht e.d. stijgen. Ik weet af en toe niet meer hoe ik de touwtjes aan elkaar moet knopen. Politiek Den Haag, ook de oppositiepartijen, zitten massaal te slapen en te genieten van het zitten op het pluche. Bij het zenden van een mail over dit probleem naar bijv. de SP, blijkt dat zij niet voldoende op de hoogte zijn van de problematiek. Chronisch zieken en zwakkeren zijn makkelijk te pakken en dus gewoon de klos. Reactie infoteur, 30-06-2020
Het valt op dat niet alleen de politiek wegduikt, maar ook de media. Gewoon blijven mailen of via Twitter. Ook naar de Pvda, D'66, Groenlinks en zo verder. Denk ook aan bijvoorbeeld Nova (nova@novatv.nl). Blijkbaar moet dat tegenwoordig helaas zo.

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.