WOZ waarde 2020 en ozb 2020

WOZ waarde 2020 en ozb 2020 Let op de nieuwe WOZ 2020 en 2021 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende zaakbelasting OZB. Meestal in februari krijgt u de taxatie van de gemeente van uw huis of pand met daarbij de zogenaamde WOZ-waarde. Voor de gemeente is de WOZ een belangrijke inkomstenbron. Bekijk dus altijd of bezwaar maken zin heeft en betaal ook in 2020 en 2021 niet te veel belasting. Let ook op de waterschapsbelasting. Er zijn altijd kansrijke argumenten te vinden om bezwaar te maken.

Woonlasten 2020 en 2021 omhoog door hogere OZB


Wat is de OZB voor belasting?

OZB staat voor onroerende zaakbelastingen en wordt geheven op woningen en niet-woningen. Wie op 1 januari van een jaar eigenaar is van het onroerend goed moet de onroerend zaakbelasting OZB betalen. De WOZ-beschikking ontvangt u meestal eind februari van een jaar. Als u de WOZ-beschikking bent kwijt geraakt kunt u een schriftelijk om een duplicaat WOZ-beschikking vragen. Die krijgt u na circa binnen 10 werkdagen. Er zijn meestal wel kosten aan verbonden.

WOZ betalen en verhuizen

Als u tijdens het jaar naar een ander huis verhuist, wordt voor de resterende maanden door uw notaris de OZB die u al betaald hebt verrekend met de nieuwe eigenaar. Wat u aan OZB moet betalen is afhankelijk van de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde van uw pand. Gebruikers van een woning betalen geen OZB, maar zowel de eigenaren als gebruikers van niet-woningen betalen wel degelijk deze belasting. De heffing voor een eigenaar van een woning is een stuk lager dan die voor eigenaren en gebruiker voor een niet woning of bedrijfspand. Een voorbeeld uit de Randstad, de percentages kunnen per gemeente weer anders zijn:

Tarieven onroerende zaakbelasting Tarieven 2019/2020:

Eigenaar of gebruikerSoort onroerende zaak% van de WOZ-waarde 2020% van de WOZ-waarde 2021[
Eigenarenwoning0,0551%0,0516%
Eigenarenniet-woning0,2612%0,2642%
Gebruikersniet-woning0,2205%0,2230%

Dat betekent dus dat u in dit geval als eigenaar van een niet-woning op een pand van 500.000 euro 1.300 tot 1.320 euro aan OZB betaalt. Let wel hier komen nog honderden euro’s bij voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Betalen van de OZB

U krijgt, als er geen automatische incasso is weinig tijd om deze belasting te betalen. Op de beschikking die u van de gemeentelijke Belastingdienst krijgt staan 2 termijnen, waarvan u
 • De helft van de aanslag binnen 1 maand betaalt en de rest binnen 3 maanden.
 • Alles binnen 1 maand betaalt, want alles betalen op de tweede termijn is niet toegestaan, respectievelijk kost u een boete.
 • U betaalt via een automatisch incasso. Dat houdt in dat de Belastingdienst het bedrag verdeelt over maximaal 6 termijnen van een maand en de vordering automatisch incasseert.

Voor de betaling van uw woonlastennota is ook maar één termijn mogelijk waarbij de mogelijkheid wordt geboden om via een automatische incasso in maandelijkse termijnen te betalen.

Wat is WOZ-waarde 2020 en 2021?

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand. Als het goed gebeurt is dit de van het onroerend goed als het leeg en vrij van hypotheek verkocht zou worden. Zeg maar de waarde die u ervoor zou kunnen krijgen wanneer het leeg wordt opgeleverd. Het is alleen niet de waarde van vandaag of gisteren, maar de waardepeildatum is gelijk aan de waarde op 1 januari van het vorig jaar. De WOZ waarde 2020 is dus de waarde wanneer het pand op 1 januari 2019 zou zijn getaxeerd. Er zit dus minimaal een jaar vertraging in.
De WOZ-waarde (waarde per 1 januari 2020) zal hoger zijn dan in 2019 door de stijgende huizenprijzen. In 2021 is weer sprake van een stijging.

WOZ-waarde 2021

De WOZ-waarde 2021 is de waarde op 1 januari 2020 en die waarde is fors omhoog gegaan. Enkele voorbeelden van de stijging van de WOZ-waarde (stijging 2020 ten opzichte van 2019):
 • Weesp: +21,9%.
 • Rotterdam: +15,6%.
 • Bloemendaal: +15,1%.
 • Schiedam: +14,8%.
 • Den Haag: +12%.
 • Zeist: +12%.
 • Utrecht: +11,2%.
 • Amsterdam: +10,6%.
 • Vlaardingen: +10,4%.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde loont bijna altijd. Nu nog meer dan voorheen. Vroeger waren er namelijk allerlei drempels opgeworpen, waaronder de zogenaamde Fierensdrempel. Dat hield in dat uw taxatie minimaal een bepaald bedrag of percentage moest afwijken van de taxatie van de gemeente moest afwijken om als bezwaar in behandeling genomen te kunnen worden. In 2019 en 2020 is er geen drempel, wel moet u binnen 6 weken na afgifte van de beschikking bezwaar maken, anders bent u te laat.

Hoe bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

Hoe u bezwaar kunt maken leest u in aanslag onroerend goed, WOZ en OZB, maak bezwaar. U vindt daar een stappenplan en een voorbeeldbrief. En denk nou niet dat de gemeente goed zit omdat de waarde verlaagd is, want misschien had in uw situatie de verlaging nog veel groter moeten zijn.

De waterschapsbelasting in 2020 en 2021

De hoogte van de WOZ-waarde werkt ook door in een aantal andere belastingen, zoals de waterschapsbelasting. Het vervelende is dat deze belasting in sommige gebieden fors stijgt. Een verhoging in een jaar telt de jaren daarna ook gewoon door.

OZB-belasting 2020 en 2021

De lokale lasten gingen in 2020 vaak al fors omhoog door de hogere WOZ-waarde, maar de hogere waarde in 2020 zal ook nog eens doorwerken in de OZB in 2021. Verder wordt verwacht dat veel gemeenten de OZB in 2021 nog eens extra gaan verhogen, omdat ze door corona krap bij kas zitten of geld tekort komen.

OZB-belasting 2020 en 2021, hoe komt dat?

De OZB, de onroerende zaakbelasting, is voor een aantal gemeenten de pot om extra eigen inkomsten te verwerven. Met deze keuze wordt gemeentelijke politiek bedreven, immers de OZB wordt alleen door huiseigenaren betaald en niet door huurders. Huiseigenaren betalen, als de OZB fors omhoog gaat, voor voorzieningen in de gemeente die door huurders en huiseigenaren worden gebruikt. Het is dan ook de vraag of een forse verhoging van de OZB wel zo rechtvaardig is. Van Nijmegen is bijvoorbeeld bekend dat de afstoffenheffing alleen door huiseigenaren wordt betaald en niet door huurders. Politiek dus. En zo gaat het al jaren. Een ingezeteneheffing bijvoorbeeld zou wel ervoor zorgen dat iedereen meebetaalt.

OZB 2020 omhoog

Gemiddeld in Nederland stijgt de OZB met 4% in 2020, maar er zijn uitschieters naar boven en naar beneden. Enkele voorbeelden zijn:
 • Laarbeek: +32,5%;
 • Goirle: +22,2%;
 • Lisse: +20%;
 • Goirle: +13,7%;
 • Lisse: +13,4%;
 • Olst-Wijhe: +6,6%;
 • Vught: +6,4%;
 • Deventer: +6,2%;
 • Noordwijk: +5%;
 • Pijnacker-Nootdorp: +4,9%;
 • Sittard: +4,8%;
 • Schouwen-Duiveland: +4,4%;
 • Loppersum: -1%;
 • Nijkerk:-1%;
 • Urk: - 2,1 %.

Behalve de stijging van de OZB is in 2020 in veel gevallen ook sprake van een fors hogere gemeentelijke afvalstoffenheffing en waterschapslasten.

Slot

Hebt u de WOZ-beschikking binnen, lees hem zorgvuldig, bekijk de referentiewoningen en maak als het even kan bezwaar. Het kan u veel geld schelen. Elk jaar weer. Ook in 2020 en 2021.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2021 en 2022 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af va…
Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE)Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE)Bij de aankoop van een onroerend goed zijn er naast de koopsom nog een aantal kosten verschuldigd, waaronder de registra…
WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteWOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteDe nieuwe WOZ-waarde is (bijna) bekend. Daarmee kent u ook de aanlag onroerend goed, OZB, en andere de gemeentelijke hef…
Effect van een lagere WOZ-waardeEffect van een lagere WOZ-waardeU kunt in 2020 en 2021 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want…

Belasting over spaargeld 2018Belasting over spaargeld 2018Moet je belasting betalen over je spaargeld? Het antwoord is helaas “ja”. De fiscus ziet de rente als een vorm van inkom…
Verrekening voorheffingenWanneer de belastingdienst de aanslag van de inkomstenbelasting vaststelt worden de ingehouden voorheffingen verrekend.…
Reacties

Martijn, 01-03-2019
Ik bezit mijn huis nog geen jaar. De WOZ waarde van mijn huis is volgens de aanslag 41% gestegen tov 2017. Dit terwijl ik geen structurele verbeteringen hebben plaatsgevonden aan het huis. De nieuwe WOZ waarde ligt wel net onder de taxatiewaarde van het huis. Toch vind ik dat een stijging van 41% in een jaar niet kan als er niets aan het huis is veranderd ook al is de marktwaarde stijgende voor alle huizen in dit jaar.
Is dit reden voor een bezwaar? Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Martijn,
Die stijging is wel heel fors. Het beste zoekt u een vergelijkbare woning op en kijkt u wat die kost en kijkt u naar de prijsstijgingen in de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. I. C. Dijkman, 31-01-2019
Heb de ozb aanslag 2019 ontvangen. Echter de gehanteerde waarde per 1-1-2018 is niet te vergelijken met andere identieke woningen om de eenvoudige reden dat die niet zijn weergegeven in het zogeheten waarderingsloket. Kan dus geen cijfers meer vergelijken en kan dus geen bezwaar maken binnen de gestelde termijn. Mijn woning is gelegen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg. Reactie infoteur, 31-01-2019
Beste B. I. C. Dijkman,
Als het goed is, geeft de gemeente online ook een taxatieverslag (=korte toelichting op de WOZ-waarde), waarin wel vergelijkbare woningen worden genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mitch, 04-01-2019
Ik heb de volgende vraag: Kan ik ergens de WOZ-waarde van de peildatum 1-1-2018 opvragen? Zo ja waar kan ik dat doen. Ik heb het nodig voor een hypotheek aanvraag en kan dus niet wachten tot ik de aanslag ontvang. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Mitch,
De meeste gemeenten hadden toen de WOZ-waarde peildatum 1-1-2018 nog niet beschikbaar. De waarde peildatum 2017 kan u wellicht ook helpen omdat er wel een schatting kan worden gemaakt van de gemiddelde prijsontwikkeling in uw gemeente in 2017. In 2020 doen alle gemeenten mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita de Bruin, 03-04-2015
Ik had een vraagje, ik ben eigennaar en gebruiker van bedrijfs pand, ik betaal 2 keer woz klopt dit?Gebruikers en eigennaren woz vind dat zo raar waarom moet ik 2 keer betalen als ik huurder was dan begrijp ik het, krijg ook altijd 2 aparte aanslagen Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Anita de Bruin,
De gebruikersbelasting (OZB) is niet voor een bedrijfspand afgeschaft wel voor een particuliere woning. Daar staat weer tegenover dat een particulier ook voor zijn huis huurwaardeforfait moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 01-02-2015
Hallo,
We hebben het huis van mijn ouders opnieuw laten taxeren. Nu is de WOZ waarde door de gemeente altijd op € 314.000,- geschat. Na taxatie blijkt de WOZ waarde € 165.000,- te zijn. Kunnen we na bezwaar van de afgelopen jaren nog geld terug vragen?

Mvg. Frank Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Frank,
U kunt het belastinggeld voor eerdere jaren terugvragen, maar de gemeente hoeft daar niet op in te gaan omdat de WOZ-waarde voor die jaren wel definitief is vastgesteld. Overigens is dit wel een groot verschil in waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. J. Schimmel, 19-02-2013
Geachte heer/ mevrouw Zeemeeuw,

Waarom betalen alleen huiseigenaren een belasting? Huurders worden hierdoor niet belast.
Is hier juridisch e.e.a aan te vechten via een gerechtshof omdat het ongelijkheidsbeginsel of discriminatie van toepassing is? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste R. J. Schimmel,
In 2006 werd de gebruikersbelasting voor de huurder van een woning afgeschaft. Sindsdien bestaat de OZB alleen nog maar uit de eigenarenbelasting. Een douceurtje voor wie huurt. Geheel afschaffen was kennelijk te duur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Vermeulen, 27-05-2012
Geheel onverwacht kreeg ik afgelopen week nog een aanslag OZB/afvalstoffenheffing over 2011. De aanslag is (vermoedelijk door overgang gemeente adm. naar ''belastingsamenwerking'') nooit eerder ontvangen. Detail; per 01-08-2011 ben ik niet meer ingeschreven/woonachtig op desbetreffend adres. Ze hebben me dus ''gevonden'' op mn nieuwe adres. Ik ben benieuwd of dit zomaar kan? Maak ik kans bij bezwaar maken en op welke grond kan ik het beste bezwaar maken? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste C. Vermeulen,
De gemeente heeft wettelijk twee jaar de tijd om een belastingaanslag op te leggen. Deze aanslag is voor de bewoner/eigenaar die vanaf 1 januari van het jaar daar woont. U kunt proberen de heffing op de nieuwe bewoner/eigenaar te verhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Polling, 26-01-2012
43% verhoging in Flevoland betekent eigenlijk dat je vogelvrij bent. Dit gaat iedere realiteit te buiten. Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste John Polling,
Dat is een wel een erg veel hogere OZB in Flevoland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Welman, 26-01-2012
De grond van mijn huis ligt in 2 gemeenten. In gemeente bloemendaal ligt grond waarop het huis staat en in gemeente Zandvoort ligt een deel van de tuingrond. Klopt het dat vanaf 2012 slechts 1 gemeente de onroerende zaak belasting mag heffen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste W. Welman,
Een gemeente moet alle onroerende zaken gelegen binnen de gemeentegrens waarderen. Dan kan het niet zo zijn dat twee gemeenten u OZB in rekening brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moesbergen, 29-05-2011
Ik woon in een nieuwbouw huis en de waarde van mijn woning zou gestegen zijn met 20.000,- in een jaar tijd. Gezien de huidige markt vind ik dit nogal veel en wil ik bezwaar maken. Ik heb nu voor het eerst kennisgenomen van de WOZ waarde (2010&2011) via de OZB/afvalstoffen/rioolheffing. Er is echter een probleem, als ik inlog met mijn DigiD is er geen taxatierapport voor mijn woning beschikbaar. Hoe kan je bezwaar aantekenen als ik niet eens weet waar de waarde van mijn woning op gebasseerd is? Kan ik een taxatierapport eisen van de gemeente en zo ja binnen wat voor termijn? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste Moesbergen,
1. U kunt binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken.
2. De gemeente moet u desgevraagd het taxatierapport met de gekozen referentiewoningen toesturen, als die niet digitaal beschikbaar is.
3. Zonder taxatierapport van de gemeente kunt u geen goed gemotiveerd bezwaar maken. Als het er niet is, kunt u bezwaar maken en aangeven dat de waardering ongeldig is, omdat er geen taxatierapport is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Bouwmeester, 04-05-2011
Ik ben er achter gekomen dat ik 10 jaar te veel woz heb betaalt. Er werd bij de gemeente berekent 510m bebouwt dat het maar 330m is. Wat kan ik daar tegen doen? Reactie infoteur, 01-07-2020
Beste L. Bouwmeester,
1. U kunt in ieder geval tot 5 jaar terug het te veel betaalde terug vragen bij de gemeentelijke belastingdienst.
2. Hier is duidelijk sprake van een fout van de gemeente. Misschien krijgt u voor meer jaren terug.
3. U kunt het beste contact opnemen met uw gemeentelijke belastingdienst en uw situatie uitleggen. Laat u zich niet afschepen met de opmerking dat de termijn van bezwaar is verstreken. Hier is immers sprake van een duidelijke fout van de gemeente en een verkeerd opgelegde aanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 31-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.