De rioolheffing: maak succesvol bezwaar

De rioolheffing: maak succesvol bezwaar Eigenaren betalen per (on)roerende zaak een vast bedrag aan rioolheffing. U betaalt ongeacht het aantal rioolaansluitingen rioolbelasting en ongeacht het aantal gebruikers van het riool. Ten onrechte betaalt u deze gemeentelijke heffing volgens de rechter in Arnhem. Bovendien gaat de rioolbelasting alleen maar verder omhoog. Voldoende aanleiding om tegen de rioolheffing bezwaar aan te tekenen.

Rioolrecht en rioolheffing

Het rioolrecht van eigenaren wordt in veel gemeenten betaald in de vorm van een vast bedrag per (on) roerende zaak, of afhankelijk van de waarde van het pand. De heffing is dus niet gebruikersafhankelijk, en er wordt niet betaald door de huurder. De makke van dit systeem is – voor velen is het ook een voordeel- dat bijvoorbeeld een alleenstaande evenveel heffing betaalt als een groot gezin, voor hetzelfde pand en voor dezelfde voorzieningen. Ten onrechte volgens de rechter. Niet onbelangrijk want de heffing zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen.

Nijmegen, uitspraak rioolheffing

Op 16 april 2007 deed de rechtbank in Arnhem uitspraak in een zaak in Nijmegen. Daar werd een bezwaar aanhangig gemaakt bij de rechter omdat niet alleen 1600% (!) meer moest worden betaald als het jaar daarvoor, maar ook omdat de heffing louter en alleen was gebaseerd op de waarde van het pand. De rechter oordeelde dat dit onterecht was, immers iedereen moet voor zijn gebruik meebetalen aan het riool, aldus de gerechtelijke uitspraak.

Bezwaar maken tegen de rioolheffing

Bijna onthutsend is dat in ons land circa 380 gemeenten werken met een soortgelijk systeem van gemeentelijke rioolheffing. Vele bezwaren zullen naar verwachting volgen. Als dit massaal gebeurt, niet alleen door particulieren, ook door winkelpandeigenaren, en het bezwaar wordt eveneens toegewezen, dan zal blijken dat vele miljoenen ten onrechte in rekening zijn gebracht. Het is zeker de moeite waard om na te gaan of dit ook voor u zou kunnen gelden. Bij panden boven de 250.000 euro kan het om enkele honderden euro’s gaan. Bovendien mag de gemeentelijke rioolheffing nooit meer dan kostendekkend zijn, dat wil zeggen dat er grenzen aan de bedragen per gemeenten zijn gesteld.

Aanslag riool van de gemeente

Voor veel pand- en winkeleigenaren valt binnenkort de aanslag in de bus. Vaak ook is de aanslag apart gestipuleerd op het biljet aanslag onroerend goed. Als u toch bezwaar maakt tegen uw WOZ aanslag onroerend goed kunt u tegelijkertijd uw bezwaar tegen de heffing meteen meenemen. Overigens gaat Nijmegen (naar verwachting) in hoger beroep. Van de andere kant betekent daarop wachten, dat er weer een jaar verstrijkt. U heeft namelijk maar zes weken na dagtekening de tijd om bezwaar aan te tekenen

Termijn van bezwaar maken, de bezwaartermijn

Als u bezwaar wilt maken tegen de woonlastennota van de gemeente, waaronder de rioolheffing, dan moet u dat uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de beschikking en belastingaanslag doen. De brief, vaak kan het overigens ook online, moet dus binnen zes weken bij de gemeente binnen zijn.

Slot

Hoe krapper de portemonnee van de overheden en waterschappen zijn, hoe hoger de heffingen zullen oplopen. Bent u het niet eens met een bepaalde heffing of WOZ waarde, teken dan tijdig bezwaar aan, zoudt u zeggen. De Hoge Raad wees een grond hiervoor in een uitspraak op mei 2009 helaas af en corrigeert daarmee de rechtbank uit Arnhem. Maar dan nog kunnen er andere gronden en heffingen zijn waartegen u bezwaar kunt maken zoals de aanslag onroerend goed die is gebaseerd op de WOZ waarde van uw huis. Klopt die waarde wel volgens u als u in de buurt rond kijkt naar vergelijkbare panden en WOZ-waarden?

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteWOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteDe nieuwe WOZ-waarde is (bijna) bekend. Daarmee kent u ook de aanlag onroerend goed, OZB, en andere de gemeentelijke hef…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…
Effect van een lagere WOZ-waardeEffect van een lagere WOZ-waardeU kunt in 2020 en 2021 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want…
Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)De WOZ-waarde 2019 staat op uw WOZ-beschikking 2020. Het is weer zover. Als huiseigenaar ontvangt u op zijn vroegst in f…

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregelingVermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregelingNiet twee keer belasting betalen voor hetzelfde, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van rege…
Verdien aan de Belastingdienst - belastingrenteVerdien aan de Belastingdienst - belastingrenteIn 2020 en 2021 geld verdienen aan de Belastingdienst wordt steeds moeilijker. Het kan met de belastingrente als vergoed…
Reacties

Heeffer, 05-11-2019
Geachte,
Sinds 2018 word ik aangeslagen voor rioolrecht voor een bouwwerk dat niet is aangesloten op het riool.
Ook het van dit object vloeit rechtstreeks de bodem in. Een rioolaansluiting ligt er niet. Evenmin een straatkolk of afvoersloot.
De gemeente hilvarenbeek beroept zich op indirecte afvoer op het rioolstelsel, terwijl de zorgplicht voor overtollig oppervlaktewater berust bij het waterschap de Dommel. Heeft het zin om hiertegen verder in verweer te gaan?
Dank voor advies in deze. Reactie infoteur, 08-11-2019
Geachte Heeffer,
Op de site van de gemeente Hilvarenbeek (https://tinyurl.com/y6f5pah7) staat: "U moet ook rioolheffing betalen als uw pand of perceel indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Van een indirecte rioolaansluiting is bijvoorbeeld sprake wanneer regenwater via de dakgoot en/of regenpijp terechtkomt in de straatgoot en vervolgens in het riool." Dit lijkt niet op u van toepassing, ook al staat er "bijvoorbeeld".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 15-02-2019
Hallo,
Ik huur een pand, waterverbruik< 2M en pand is geregistreerd als 'onbewoond'. Jarenlang geen kosten hoeven te betalen voor rioolheffing (toen was het argument dat dit niet hoeft omdat op het pand geregistreerd is als 'onbewoond'). Vanaf dit jaar wel een aanslag gekregen. Heeft bezwaar maken zin? Er zit wel een toilet in. Reactie infoteur, 19-02-2019
Hallo Kelly,
Gebruikers betalen rioolheffing omdat ze water lozen op de riolering, terwijl de eigenaren een rekening krijgen omdat een pand is aangesloten op de riolering. De gemeente gaat ervan uit dat u de riolering ook gebruikt, overigens is bezwaar maken altijd toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martha, 17-05-2015
Ik woon samen met 9 anderen (10 in totaal) in een studentenhuis in Utrecht. Onze huisbaas verrekend sinds 2 jaar de rioolkosten door op ons. Wij hebben net een mail gekregen dat wij 472 euro moeten betalen. Kan dit kloppen? Reactie infoteur, 14-02-2018
Beste Martha,
De rioolheffing bestaat uit een vast bedrag voor de eigenaar (€ 231,08) plus een deel dat afhankelijk is van het verbruik: http://tinyurl.com/pxc9b2j
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moolenaar, 29-01-2014
Goedemiddag,

Gisterenmiddag heb ik de aanslag voor de rioolheffing ontvangen. Ik ben zelfstandig particulier en woonachtig in het centrum van Rotterdam. Hier huur ik een appartement van de woningcorporatie Vestia. Het pand is eigendom van Vestia en alle appartementen worden verhuurd aan particulieren. Ik vraag mij af of bezwaar maken zin heeft, maar de aanleiding hiervoor zit in deze gedachten:
1. de gemeente geeft bij de begeleidende brief aan dat indien inkomsten dusdanig laag zijn, dat vrijstelling van betaling geregeld kan worden. In mijn optiek is dit een vorm van discriminatie gezien onderscheid gemaakt wordt op basis van inkomsten. En daarbij geldt dus kennelijk niet de toepassing van deze belasting: voor elk aansluitpunt belasting innen.
2. In de servicekosten van het pand zitten reeds kosten opgenomen die borgen dat de riolering intern optimaal blijft functioneren. In deze gedachtegang is het aannemelijk dat het pand enkele aansluitpunten kent op het netwerk van de gemeente, en niet per appartement. Daarom de vraag of wel per appartement belast kan worden.

Kortom de vraag, met bovenstaande in gedachten, heeft bezwaar maken zin?

Met vriendelijke groet,
B Moolenaar Reactie infoteur, 14-02-2018
Beste Moolenaar,
1. Een gemeente mag afwijken van de algemene regels voor de gemeente als het gemeentebestuur daarmee akkoorrd is gegaan. Zo kan een gemeente een belastingheffing kwijtschelden als iemand inkomen te laag is. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend, gegevens worden aangeleverd en vervolgens besluit de gemeentelijke belastingdienst. Dat mag dus wel.
2. De rioolheffing geldt per kadastrale eenheid (een appartement, woning, gebouw), rekening houdend met het aantal gebruikers.
3. Bezwaar maken kan altijd, maar het ook de vraag of uw servicekosten dan niet te hoog zijn in plaats van de gemeentelijke heffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 28-06-2013
Goedendag,
Even een vraag, als zelfstandige met een stomerij heb ik het al zwaar genoeg in deze krappe tijden. Nu heeft de gemeente Utrecht ineens een nieuwe heffing bedacht, namelijk rioolheffing voor grootgebruik. Deze heffing bestond eerst niet, deze is per 2011 in het leven geroepen en actief nu over het jaar 2012. Daarvan ben ik niet op de hoogte gesteld.
Na aanleiding van het ontvangen van de aanslag over 2012 wist ik pas dat deze nieuwe heffing bestaat. De heffing is ruim 2 duizend euro. Is er een reden om hiertegen in bezwaar te gaan?

Ik zal heel blij zijn met uw hulp aangezien ik het geld niet heb om deze vordering te betalen.
MVG Silvia Reactie infoteur, 14-02-2018
Goedendag Silvia,
1. Utrecht verstaat onder grootverbruik de gebruikers die jaarlijks meer dan 250 m3 afvalwater op de riolering lozen. Dit is een gemeentelijk besluit geweest.
2. De gemeente hoeft niet individuele gevallen te waarschuwen.
3. Bezwaar heeft ook alleen zin als u minder afvalwater hebt. Misschien is ook een gespreide betaling toegestaan.
Met vriendelijk egroeten,
Zeemeeuw

F. van Winden, 17-03-2013
Ik betaal voor een loods rioolheffing, maar er is al meer dan een jaar geen gebruik gemaakt van de afvoer, het toilet en de wasbak zijn niet meer aanwezig.
MVG Frans van Winden Reactie infoteur, 14-02-2018
Beste F. van Winden,
Helaas is de aansluiting al genoeg voor de heffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. E. V. D. Brink, 19-09-2012
P.E.v.d.Brink
Ik huur in een bedrijfspand een ruimte van 10 x 8 meter zonder toilet of wateraansluiting, in het jaar 2009 kreeg ik een aanslag voor rioolheffing over 2007/8 en 2009 waartegen ik bezwaar aantekende welke toegekend werd. Nu kreeg ik wederom een aanslag voor de jaren 2010/11 en 2012 waar tegen ik wederom bezwaar aantekende echter nu stelt de gemeente dat de wet veranderd is per 1-1-2010 en dat het pand hemelwater afvoer heeft welke op riolering is aangesloten en derhalve ik wel moet betalen. de overige huurders welke wel wc etc hebben betalen toch ook al hiervoor incl de eigenaar van het pand, gaarne reactie. Reactie infoteur, 14-02-2018
Beste P. E. V. D. Brink,
De anderen betalen naar gelang hun watergebruik. Uw belastingaanslag (hemelwater) lijkt me meer thuis te horen bij de eigenaar en niet u als huurder van het pand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van der Graaf, 22-03-2012
Het beleid m.b.t. rioolheffing verschilt per gemeente. Gemeentes hebben hier een redelijke vrijheid in. Prima, zolang het gevoerde beleid en de kosten die ze in rekening brengen maar niet al teveel afwijken. Maar… soms zijn er toch wel rare verschillen. Ik ontdekte dat er gemeentes zijn die rioolheffing aanslaan per onroerende zaak, ongeacht of er nu een aansluiting op het riool is of niet. Dat vind ik uiterst vreemd. Ik vind niet dat ze rioolheffing moeten berekenen als er geen aansluiting op het riool is. Bijvoorbeeld voor een garagebox. Er wordt echt voor een garagebox zonder aansluiting op het riool, rioolheffing berekend! Dit gaat wat mij betreft te ver. Er wordt alleen gekeken naar de grootte van de onroerende zaak, of er een rioolaansluiting zit is voor de gemeente niet relevant. Er zijn slechts twee tarieven: een laag bedrag voor hele kleine gebouwen en een hoger bedrag vanaf iets minder kleine bouwwerken. Bezwaar maken is een mooi verhaal, maar dat wordt natuurlijk afgewezen door de gemeente, want zij geven dan natuurlijk aan dat dit het beleid is en dat ze die vrijheid hebben om dat zo te bepalen. Valt hier voor een particulier nog iets tegen te ondernemen? Zo ja, hoe? En wat is dan de slagingskans? Reactie infoteur, 24-05-2020
Beste A. van der Graaf,
Met de nieuwe Waterwet moeten de gemeente ook zorgen voor een goede afvoer van het hemelwater. Deze taak is onder het rioolrecht geschoven. Zo kan het gebeuren dat u de rioolheffing moet betalen, ook als er geen aansluiting op het riool is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Kollman, 27-02-2012
Nadat mijn vader is overleden in dec 2010 staat de woning van mijn ouders leeg.
Nu krijg ik de woonlasten nota van 2012 binnen en daarin wordt deze woning toch aangeslagen voor € 204.34. Ook in 2011 heb ik € 195,80 moeten betalen terwijl het riool niet gebruikt wordt.
De gemeente stelt zich op het standpunt " de woning is aangesloten op het riool dus moet er betald wordt ongeacht of er gebruikt gemaakt is van het riool.
Is dit terecht of kan ik hier bezwaar tegen maken met een gerede kans van slagen? Reactie infoteur, 24-05-2020
Beste M. Kollman,
Als de woning is aangesloten op het riool, mag er rioolbelasting worden geheven. Ook als de woning leeg is. U hoeft alleen geen afvalstoffenheffing (ophaal van vuilnis) te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 04-01-2012
Ik woon op een bungalowpark met een aansluiting op het hoofdriool. De riolering op dit park is helemaal van de eigenaren en niet van de gemeente. Nu krijgen we ineens een aanslag van de afgelopen 3 jaar voor rioolheffing en dat terwijl wij dit zelf in eigen beheer hebben met een particulier bedrijf. Kan de gemeente dit opleggen? Reactie infoteur, 24-05-2020
Beste Cor,
Als uw riolering is aangesloten op het netwerk van de gemeente, kan de gemeente de rioolheffing opleggen. Als u het helemaal zelf reinigt en hergebruikt, niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoogerwerf, 26-02-2010
Geen riool aansluiting kan er dan wel rioolheffing worden gevraagd? Reactie infoteur, 24-05-2020
Beste Hoogerwerf,
Als u op 1 januari wel eigenaar was van een pand, maar er was op die datum geen directe of indirecte rioolaansluiting aanwezig, dan is de aanslag mogelijk ten onrechte opgelegd. Ook het afwateren in openbaar gemeentewater wordt overigens gezien als het hebben van een aansluiting. Geldt dit niet, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hj Bultena, 28-05-2009
Ik heb een loods gekocht (prive) zonder toilet of wat dan ook, toch slaan ze me aan voor riool belasting. Ik vraag mij af of dit klopt. Reactie infoteur, 24-05-2020
Beste H.J. Bultena,
Dat hangt van uw loods af en van het moment waarop u eigenaar van de loods bent geworden. Immers:

1. Iedere eigenaar van een (on)roerende zaak met een aansluiting op de gemeentelijke riolering moet de rioolheffing voor eigenaren betalen.
2. De situatie op 1 januari is bepalend voor het gehele jaar. Was u toen geen eigenaar, dan hoeft u voor het betreffende jaar niet te betalen.

Als aan deze eisen niet is voldaan, en daar lijkt het op, moet u zeker bezwaar maken.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 13-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.