Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schriftelijk bezwaarschrift. In de praktijk loont het om op deze manier bezwaar te maken tegen een belastingaanslag. Als de Belastingdienst uw bezwaarschrift te laat behandelt, krijgt u tot 500 euro schadevergoeding per half jaar vertraging. Vraag tijdig om goed advies zodat u zo sterk mogelijk staat.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag Belastingdienst en het besluit van de Hoge Raad

Dat bezwaar maken tegen een besluit of aanslag kan lonen was wel bekend, nieuw is dat u ook nog een schadevergoeding kunt krijgen voor elk half jaar dat de Belastingdienst er te lang over doet om uw bezwaarschrift te behandelen. De fiscus is er volgens eigen richtlijnen aan gehouden om binnen zes weken na de ontvangst van uw bezwaarschrift uitspraak op bezwaar te doen. Dat lukt niet altijd, maar als het meer dan een half jaar gaat duren hebt u recht op maximaal 500 euro schadevergoeding van de Belastingdienst. Zo is het besluit van de Hoge Raad.

Wanneer een bezwaarschrift bij de Belastingdienst indienen?

U kunt tegen alle belastingaanslagen en een aantal beschikkingen een bezwaarschrift indienen. Als het kan en mag, zal de belastingontvanger dat duidelijk vooraf moeten aangeven. Op beschikking of aanslag staat ook waarheen u uw bezwaarschrift moet sturen. Stuur uw bezwaar altijd binnen 6 weken na de dagtekening op de beschikking of belastingaanslag in. Als de Belastingdienst uw schrijven binnen de 6 weken heeft ontvangen, krijgt u vervolgens een ontvangstbevestiging toegestuurd. Wilt u de zekerheid hebben dat uw brief op tijd is ontvangen, dan stuurt u uw bezwaarschrift aangetekend op naar de Belastingdienst.

Voorwaarden van een goed bezwaarschrift tegen een belastingaanslag

Ook als uw bezwaarschrift niet helemaal aan de eisen voldoet of op een aantal inhoudelijke punten nog moet worden aangevuld, wordt het in behandeling genomen. De fiscus zal vervolgens vragen om uw bezwaarschrift op een aantal punten aan te vullen. Daarmee wordt ook de termijn van bezwaar maken verlengd. Bij het bezwaar maken hoeft u dus nog niet een volledig dichtgetimmerd verhaal te hebben, u moet vooral zorgen dat u op tijd bezwaar maakt. De voornaamste eisen aan een bezwaarschrift zijn:
 • Het is in het Nederlands opgesteld.
 • Dateer en onderteken uw bezwaarschrift.
 • Kopie van aanslag of beschikking bijsluiten plus de bewijsstukken.
 • Vermeld uw naam en adres.
 • Maak duidelijk dat u bezwaar maakt.
 • Vermeld om welke beschikking of belastingaanslag het gaat.
 • Zorg voor een goede inhoudelijke motivering.
 • Vraag een vergoeding voor de gemaakte kosten als een professional voor u het bezwaar heeft opgesteld.
 • Vraag om uitstel van betaling.
 • Vraag om de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling bij de Belastingdienst toe te lichten.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag van de Belastingdienst

U kunt tegen vele zaken bezwaar maken:
 • Tegen een afwijzende beschikking. Denk aan de beschikking voor een toeslag, zoals een zorgtoeslag.
 • Tegen het afwijzen of verlagen van aftrekposten
 • Tegen een opgelegde fiscale boete.
 • Tegen de in rekening gebrachte invorderingsrente en belastingrente.
 • Tegen gemaakte fouten.

Slot oneens met een belastingaanslag

Met een bezwaarschrift kunt u bijna niet verliezen. U krijgt uitstel van betaling voor enkele weken en misschien wel gelijk. De heffingsrente is ook nog steeds laag. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift dan kunt u altijd nog in beroep bij de rechtbank. U betaalt dan griffierechten.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Uitstel van betaling BelastingdienstUitstel van betaling BelastingdienstU kunt de Belastingdienst in 2024 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastin…
Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2024 over aanslagjaar 2023. Wie 1 mei 2024 voor zijn aangifte inkomstenbelastin…
Dwangbevel BelastingdienstDwangbevel BelastingdienstVoorkom een dwangbevel van de Belastingdienst. Wie zijn belastingen niet op tijd kan betalen, krijgt van de Belastingdie…
Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2021Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2021Ook u kunt een versnelde definitieve aanslag van de Belastingdienst krijgen in 2021 en 2022. Dat betekent sneller uw gel…

Winstbelasting, verschillen en latentiesWinstbelasting, verschillen en latentiesVerschillen in de bedrijfeconomische en fiscale jaarrekening kunnen er lastig uit zien. Toch zijn tijdelijke verschillen…
Hulp in de huishouding - fiscale gevolgenHulp in de huishouding - fiscale gevolgenVeel gezinnen hebben een hulp in de huishouding. Beide partners werken en thuis moet de boel ook op orde zijn. Maar niet…
Reacties

Ad, 19-02-2017
De inspecteur heeft op 22-11-'16 mij een brief gezonden waarin hij aangeeft voornemens te zijn om af te willen gaan afwijken van mijn aangifte over 2014. Hij verzocht mij te reageren en aanvullende informatie aan te leveren vóór 6-12-'16. Omdat ik ontdekte dat elke briefwisseling tussen overheid en burger, welke gaat over een persoonlijk belang, kan woorden gezien als een "beschikking" of "besluit". Omdat ik de nadere gegevens niet tijdig kon aanleveren heb ik daarom een "pro forma" vóór 6-12-'16 ingediend met termijnuitstel tot1-2-'17. Bij brief van 10-12-'16 gaf hij mij slechts uitstel tot 28-12-'16 omdat daarna "de definitieve aanslagen ouden worden verzonden". Op 17-12-'16 heb ik de aanvullende gegevens per mail aan hem gezonden en op 20-12-'16 schriftelijk en aangetekend verzonden. Tot heden, einde februari '17 heb ik nog niets vernomen. Vraag is hoe lang hij tijd heeft of binnen welke termijn moet hij beslissen.? En indien hij alsnog afwijkt, kan ik o.g.v. mijn hiervoor vermelde pro forma bezwaar alsnog bezwaar maken tegen zijn definitieve aanslag 2014 straks.? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Ad,
Normaliter krijgt u binnen zes weken bericht. Overigens kan ook een inspecteur van de Belastingdienst meer tijd nodig hebben om e.e.a. te checken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 04-10-2016
Als de belastingdienst uw bezwaarschrift te laat behandelt, krijgt u tot 500 euro schadevergoeding per half jaar vertraging. Vraag tijdig om goed advies zodat u zo sterk mogelijk staat.

De belastingdienst heeft mijn bezwaar van 2012 ook in 2012 in behandeling genomen. Een bevestiging heb ik ontvangen. Maar de uitslag is intern tussen de afdelingen blijven liggen en niet naar mij verzonden.

In 2016 krijg ik hier voor het eerst een brief over van de incasso. Dat ik moet betalen. Bij navraag blijkt dat de belastingdienst hier fouten heeft gemaakt. Wel krijg ik nog extra incasso kosten opgevoerd. Ook hier gaat het weer goed tussen degene die de incasso regelt en de toeslagen regelt. Daarom heb ik het nu voorgelegd aan de Rechtbank. Ik kan dus aanspraak maken op bovenstaand - de 500,00 schadevergoeding? Hoe sta ik hier zo sterk mogelijk in? Kunt u op beide vragen antwoord geven? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Henk,
U behoort binnen de wettelijke termijnen een besluit van de Belastingdienst te ontvangen (zes tot twaalf weken), maar de fiscus kan deze termijnen oprekken als er bijvoorbeeld meer informatie nodig is, maar ook hiervan behoort u op de hoogte te worden gebracht. Anders kunt u de fiscus in gebreke stellen. Voorts kunt u in voorkomende gevallen een vergoeding krijgen voor de eventuele rechtshulp die u nodig hebt. Vraag er om en de rechtbank zal dit beoordelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten Visschedijk, 14-10-2014
Ik wil bezwaar maken, alleen de definitieve beschikking is uit 2013. Heb ik nog kans aangezien de 6 weken termijn is verstreken? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Maarten Visschedijk,
De Belastimgdienst hoeft uw bezwaar dan niet meer in behandeling te nemen, maar mag dat nog wel. U moet dan vragen om een ambtelijke afdoening van uw bezwaar waarbij u in uw bezwaarschrift duidelijk aangeeft waar het om gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene Kulk, 18-02-2013
Graag wil ik reageren op de inhoud van deze pagina. Het is juist dat de belastingdienst vergoedingen in de vorm van immateriele schade moet betalen als een bezwaarschrift (inkomstenbelasting) te laat wordt afgehandeld. Het bedrag van 500 euro per half jaar wordt pas toegekend als de uitspraak op bezwaar wordt gedaan twee jaar na het indienen van het bezwaarschrift.
De normale gang is dat de belastingdienst binnen 6 weken moet beslissen op het bezwaarschrift. Blijft een beslissing uit, dan kunt u de belastingdienst in gebreke stellen en aanspraak maken op een dwangsom. De termijn van de dwangsom begint te lopen nadat twee weken zijn verlopen en geen beschikking is afgegeven. Bovenstaande geldt in ieder geval voor de inkomstenbelasting, maar in principe voor alle aangiftebelastingen. Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Rene Kulk,
Dank u wel voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Zwart, 04-01-2013
Dag meneer Zeemeeuw,

Mijn bezwaar heeft inderdaad geen antwoord gekregen van de belastingdienst.
Situatieschets: Nadat ik bezwaar had ingediend is er door de belastingdienst een bevestiging van ontvangst gestuurd. Dit is weliswaar naar een ander adres gestuurd (naar een meneer in Nijkerk met een hele andere naam). Deze ontvanger heeft de bevestiging alsnog naar mij gestuurd met een handgeschreven brief erbij. Vervolgens heb ik de belastingdienst gebeld en die heeft de fout erkend. Ik vroeg vervolgens aan de mevrouw bij de belasting om bevestiging hiervan maar dit was volgens haar niet nodig omdat de fout algemeen bekend was bij de belastingdienst. Was namelijk bij een aantal duizend andere mensen ook gebeurd zei ze. Een week later had ik een deurwaarder op de stoep staan terwijl ik nota bene nog geen brief had ontvangen over een akkoord op mijn bezwaar of niet. Deze deurwaarder liet een brief achter bij een persoon die op dat moment thuis was en hier stond een contactpersoon op. Deze meneer heb ik gebeld en de situatie uitgelegd. Hij heeft de incasso stopgezet totdat hij groen licht kreeg van de afdeling die de bezwaren behandeld.

Sindsdien heb ik niets meer vernomen en hebben ze dus elk jaar een verrekening gedaan met mijn teruggave. Dit dan ook tot en met 2011 waardoor nu het gehele bedrag verrekend is.

Mvg,
Peter Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Peter Zwart,
Niet netjes allemaal. U zou om een schadevergoeding kunnen vragen.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Peter Zwart, 03-01-2013
Ik heb een bezwaar ingediend in 2008 over terug te betalen huurtoeslag 2007. Helaas heb ik deze brief niet direct bij handen maar kan aantonen dat ze tot op heden geen beslissing hebben genomen. Het bedrag is namelijk over de hierop volgende jaren verrekend met de bedragen die ik volgens de belastingdienst terug zou krijgen. Over het jaar 2011 is uiteindelijk het laatst terug te betalen bedrag verrekend incl. invorderingsrente.

Mijn vraag. Kan ik hiermee aantonen dat ze nooit gereageerd hebben op mijn bezwaar en heb ik dan ook hiernaast recht op de wettelijke dwangsom? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Peter Zwart,
Als ik het goed begrijp, is er wel verrekend conform bezwaar maar geen beschikking afgegeven? Of is er helemaal geen rekening gehouden met uw bezwaar? Zie ook de vraag van Daniel van 24-10.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. W. Bruinier-Van Mourik, 31-07-2012
Mijn zoon heeft bericht ontvangen van de belastinginspecteur dat de door hem als aftrekpost opgevoerde kinderalimentatie niet wordt geaccepteerd. Hij doet dit echter al 10 jaar lang en een paar jaar eerder heeft hij op aanvraag van de belastinginspecteur het echtscheidingsconvenant toegestuurd ter beoordeling of hij recht had op de aftrek. De belastinginspecteur keurde toen de aangifte goed en er werd derhalve niet van de aangifte afgeweken. Kan de inspecteur nu ineens wel weer van de (voorlopige) aangifte afwijken inzake voornoemde aftrekpost? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste G. W. Bruinier-Van Mourik,
De belastinginspecteur mag afwijken van de aangifte, maar de vraag is waarom hij dat doet. Wat heeft hij opgemerkt en heeft dat misschien ook gevolgen voor eerdere jaren, want dat kan ook nog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 24-10-2011
Ik heb in 2008 bezwaar gemaakt tegen een aanslag huurtoeslag die ik zou moeten terugbetalen. In 2008 bevestiging gehad van dit bezwaar, maar vervolgens niets meer van vernomen. Nu heb ik deze week een brief gekregen dat ze (na 3 jaar) alsnog het bezwaar afkeuren en we moeten betalen. Ik heb ze toentertijd niet in gebreke gesteld. Op welke grond (wet/artikel) kan ik deze 500 euro per half jaar eisen? En ben ik nu alsnog verplicht deze aanslag te betalen? Reactie infoteur, 04-07-2020
Beste Daniel,
1. Voor de Belastingdienst geldt een wettelijke termijn die op de ontvangstbevestiging staat. Vaak is dat een termijn van 6 weken na ontvangst van uw bezwaar. Dat kan een voorlopige uitspraak zijn.
2. Als niet aan de wettelijke beslistermijn is voldaan, kunt u een dwangsom eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.