Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling Niet twee keer belasting betalen voor hetzelfde, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van regelingen zo dat meerdere rechtsregels tegelijkertijd op u van toepassing zijn. Dit geldt ook in het fiscaal recht. Betaal niet dubbel belasting over hetzelfde, niet voor schenking of woning. Door hierop te letten, kunt u uzelf veel geld op de belastingen besparen. Niemand betaalt immers graag onnodig veel belasting.

Wat is de samenloopregeling?

Een samenloop van regelingen vinden we binnen wetten intern, maar ook tussen wetten onderling. De samenloopregeling treedt in werking bij een opeenstapeling van sancties binnen één rechtsgebied of bij een samenloop van sancties tussen twee of meerdere rechtsgebieden. U betaalt dan twee keer een heffing over hetzelfde en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik beperk me hier tot het fiscaal recht en zal de samenloop en de wijze van omgaan hiermee aan de hand van twee voorbeelden illustreren. In beide gevallen bespaart u geld.

Fiscaal voordeel van een lijfrentepolis

Het fiscaal interessante van een lijfrentepolis is dat u de premie kunt aftrekken tegen uw huidige belastingtarief. Dat tarief ligt meestal hoger dan het tarief waartegen u later de lijfrente moet afrekenen bij de fiscus. Met andere woorden: nu een hoge aftrek en bij uitkering straks een relatief lagere belastingaanslag. Zie daar de winst. Maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Overdracht van lijfrente-uitkering

U bent namelijk bij lijfrente polissen onder het oude regime niet verplicht de lijfrente aan u zelf te laten uit keren. U kunt het bijvoorbeeld bij expiratie laten uitkeren aan één van uw studerende kinderen die het vaak niet al te breed zullen hebben en dus ook voor het lage fiscale tarief in aanmerking komen. Soms hoeven ze helemaal geen belasting te betalen. Kijk, dat lijkt echt kassa! Maar dan komt de fiscus langs met twee regelingen:
  1. Er is in box 1 door de studerende belasting verschuldigd.
  2. Er is sprake van een schenking en dus van belastingheffing op schenkingen.

Dubbelop dus. In dit geval kunt u via een trucje aanspraak maken op de samenloopregeling, die bepaalt dat het schenkingsrecht vervalt. De truc is dat u de begunstiging van de uitkering wijzigt naar de studerende. Deze persoon mag niet zelf een aanvaarding met de verzekeringsmaatschappij tekenen. En u mag de bestemming niet definitief en permanent wijzigen. Doet u dat wel dan gaat de samenloopregeling niet meer op en betaalt u wel twee keer.

Samenloop erfbelasting en inkomstenbelasting bij eenmalige ongevalsuitkering

Het kan zijn dat u een eenmalige ongevalsuitkering erft waarover ook nog eens loon- of inkomstenbelasting moet worden betaald als loon uit dienstbetrekking. Helaas is hier aan tweemaal belasting heffing niets te doen, omdat de Successiewet g
hiervoor geen bepaling kent

Overdracht van een huis

Stel u wilt nu uw huis aan uw kind om niet verkopen (schenking dus) om te voorkomen dat hij/zij straks bij stijgende huizenprijzen alleen maar meer successierechten moet betalen. Alleen al in het meest simpele geval komt de fiscus twee maal langs:
  1. Er moet overdrachtsbelasting worden betaald.
  2. Het schenkingsrecht is van toepassing.

Dit is ook het geval als u uw huis onder de WOZ waarde verkoopt.

Slot niet tweemaal belasting betalen voor hetzelfde in 2020 en 2021

Als u met succes beroep doet op de samenloopregeling, wordt een deel van het verschuldigde schenkingsrecht in mindering gebracht op de te betalen overdrachtsbelasting. Zo bespaart u uzelf veel geld. Onderzoek kortweg uw mogelijkheden en laat u hierbij goed adviseren.
© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenkingsrecht en samenloopregelingSchenkingsrecht en samenloopregelingWanneer u uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht…
Erfbelasting is diefstalErfbelasting is diefstalOver het geld dat u verdient, moet u meerdere keren belasting betalen. Indien u na uw overlijden ook nog geld nalaat, wo…
Lijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrenteLijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrenteVoor wie enige tijd geleden een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, komt het moment van uitbetaling van de uitkering…
Met emigratie erfbelasting voorkomen?Met emigratie erfbelasting voorkomen?Erfbelasting vrij? Met emigratie of vlucht naar het buitenland de erfbelasting voorkomen, belasting ontduiken of success…

De belastingen in Nederland zijn hoogDe belastingen in Nederland zijn hoogBelasting betalen in Nederland in 2020? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in…
De rioolheffing: maak succesvol bezwaarDe rioolheffing: maak succesvol bezwaarEigenaren betalen per (on)roerende zaak een vast bedrag aan rioolheffing. U betaalt ongeacht het aantal rioolaansluiting…
Reacties

Michel, 29-05-2017
Ik schenk een vrijkomende oud-regime lijfrente polis aan mijn studerende zoon. Hierboven lees ik over de samenloopregeling en dat ik de begunstiging tijdelijk moet wijzigen naar mijn zoon. Wat is 'tijdelijk'? Moet hier dan nog een termijn worden opgenomen en wat is deze dan?
Is dat het dan? Of moet er op een 2e moment nog een verzoek aan de fiscus worden gedaan om daadwerkelijk hiervan gebruik te maken? Of loopt dit via IB aangifte?
Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 30-05-2017
Beste Michel,
U kunt ervoor kiezen om uw zoon tijdelijk de begunstigde te laten zijn, maar dat hoeft inderdaad niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter Smit, 01-12-2015
Ik erf van een vriendin pensioensparen/banksparen van de rabobank. Valt dit onder de erfbelasting en moet ik bij uitkering dan ook loonbelasting betalen? Heb met de belastingdienst gebeld, die weet het niet.
Moet een verzoek van latentie aan vragen, maar ik heb geen bedrijf, ben met pensioen
Vriendelijke groet.
Pieter Smit Reactie infoteur, 02-12-2015
Beste Pieter Smit,
Het saldo van een aanvullend pensioensparen en aanvullend pensioen is meestal vrijgesteld van erfbelasting, maar niet van inkomstenbelasting. Het beste belt u over een specifiek pensioenproduct even met uw bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleuren, 11-12-2012
Beste Zeemeeuw,

Als opa en oma de uitkeringen van een oud-regime lijfrente doorschuiven naar de meerderjarige kleinkinderen dan vraag ik me het volgende af. Kleinkind ontvangt op zijn 18e 6000 waardoor de berekende belasting ongeveer 2000 zal zijn maar de verschuldigde belasting door de heffingskortingen nihil. Is er dan toch een beroep op de samenloopregeling (schenkbelasting en inkomstenbelasting) mogelijk waardoor de schenkbelasting (door de berekende inkomstenbelasting) nihil zal zijn?
Bij voorbaat dank voor uw reactie/mogelijkheden,
T. Fleuren Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Fleuren,
Als de koopsom niet de enige bron van inkomen is, zou de samenloopregeling met succes kunnen worden toegepast. Als het de enige bron van inkomen is niet, omdat er per saldo geen inkomstenbelasting over wordt betaald. Respectievelijk de correctie is op de schenkbelasting gelijk aan nul:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/8368-schenkingsrecht-en-samenloopregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander Pleines, 14-11-2012
De uit te keren koopsom polis wordt waarschijnlijk verhoogd met de wettelijke rente. Deze rente is een hoger bedrag dan de oorspronkelijke koopsom. Is daar nog onderscheid tussen in de fiscale behandeling? Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Sander Pleines,
De verhoging met de wettelijke rente is prettig (extra rendement), maar maakt geen verschil voor de fiscale afhandeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander Pleines, 14-11-2012
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw reactie. De koopsom is door een oude werkgever gestort als aanvulling op pensioen. Ik ga er daarom vanuit dat er nog inkomstenbelasting over moet worden betaald.
Als het bedrag nu in een keer wordt uitbetaald, valt het waarschijnlijk in het hoge tarief, terwijl als het gewoon jaarlijks uitgekeerd was zoals de bedoeling was in het lage tarief viel.

Is daar wat aan te doen? Of moeten we de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen voor dit verschil? Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Sander Pleines,
1. Toch doet u er goed aan om na te gaan of de uitkering belast is, want bij een oud regime polis hoeft dat niet zo te zijn.
2. En als er wel betaald moet worden betreft dat het behaalde rendement dat is behaald bovenop de eigen inleg (dus niet het totale bedrag).
3. De koopsom is kennelijk al gestort dus daar is niets meer aan te veranderen. In de polis zal ook zijn geregeld naar wie het geld toegaat als de polishouder komt te overlijden en op welke wijze dit wordt overgemaakt (som ineens of gespreid).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander Pleines, 13-11-2012
Mijn vader is overleden. Na zijn dood bleek er een koopsom polis (oude regime) te zijn als pensioenverzekering die de maatschappij vergeten was uit te keren.

Er moet nog wel inkomstenbelasting over worden betaald. En wellicht erfbelasting.
Op wiens naam moet hier inkomstenbelasting worden betaald? op mijn vaders naam of op de kinderen als erfgenaam? Kunnen we hier beroep doen op de samenloopregeling? Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Sander Pleines,
1. De aangifte erfbelasting en aangifte inkomstenbelasting zijn twee verschillende circuits.
2. Dat betekent dat de koopsom, indien niet belastingvrij (vanuit het oude regime kan de uitkering belastingvrij zijn), in eerste instantie terecht komt in de aangifte inkomstenbelasting namens uw vader. De te betalen inkomstenbelasting kunt u als schuld aftrekken van de nalatenschap, waardoor ook de te betalen erfbelasting lager wordt.
3. Het bedrag dat u erft waaronder een deel van de koopsompolis kan in uw eigen aangifte inkomstenbelasting terecht komen als het per 1 januari deel uitmaakt van uw vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mulder, 06-12-2011
Vraag. Mijn moeder krijgt nu haar lijfrentes uitgekeerd (als ze wil), maar ze woont samen met een man van 70 en die zijn aow word gekort omdat zij weer meer salaris krijgt. Hoe kan ze dit oplossen. Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Mulder,
Wat uw moeder kan doen is de lijfrente uitkering over de jaargrens heen tillen of uitstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk van Eck, 16-09-2009
Kan de samenloopregeling ook gebruikt worden voor een koopsompolis (oud regime) waarvan de waarde in 1 keer uitbetaald wordt? En zo ja, hoe moet ik dit dan regelen? Reactie infoteur, 16-09-2009
Beste Henk van Eck,
1. Bij schenking van de koopsom aan derden, zijnde uw meerderjarige kinderen of kleinkinderen, maar niet uw eventuele partner, kunt u bij oud regime polissen gebruik maken van de samenloopregeling.
2. U kunt inderdaad het kapitaal schenken. U brengt, voordat de polis expireert, het expirerende lijfrentekapitaal geheel of gedeeltelijk onder in een nieuwe lijfrentepolis op naam van de ander. U moet hiervoor de begunstiging van de polis aanpassen. Het te betalen schenkingsrecht wordt dan berekend over de waarde van de polis, verminderd met 30%, omdat de ontvanger te zijner tijd inkomstenbelasting zal moeten betalen. Let hierbij ook op de fiscale schenkingsvrijstellingen.
3. Voor slim schenken verwijs ik u ook naar het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 15-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.