InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Nieuw erfrecht en WOZ huis, schenkingsrecht niet gunstig

Nieuw erfrecht en WOZ huis, schenkingsrecht niet gunstig

Nieuw erfrecht en WOZ huis, schenkingsrecht niet gunstig Een huis in de erfenis? Hoe waardeert u een woning in de nalatenschap 2016 of 2017? Sinds 2010 geldt het nieuwe erfrecht voor de nalatenschap en het nieuwe schenkingsrecht met ook nieuwe tarieven erfrecht. De nieuwe tarieven erfbelasting en schenkbelasting pakken niet gunstig uit als u een huis of ander onroerend goed erft.

Let op de ontwikkeling van de huizenprijzen in 2016 en 2017

Bij dalende huizenprijzen of een te hoge WOZ-waarde is het verstandig om een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. De belastingdienst gaat uit van de WOZ-waarde. Als die lager wordt, past de belastingdienst ook het te betalen bedrag aan erfbelasting aan. Bij stijgende huizenprijzen is het ook opletten, want de waardering van de gemeente kan dan ook te hoog zijn. Houdt de huizenprijzen dus in de gaten: als de prijzen van woningen omhoog gaan, is de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden gunstiger voor u, dan de WOZ-waarde volgend jaar.

Erfenis en nalatenschap

De regels over erfenis en nalatenschap zijn vaak ingewikkeld. Onnodig ingewikkeld. Bovendien benoemt de Belastingdienst zich graag tot fictief erfgenaam door u veel successierechten te laten betalen. Dit geldt ook voor het schenken van geld. Ook bij het schenken doet u er goed aan om na te gaan hoe u slim kunt schenken. Leven kost geld, de begrafenis of crematie kosten geld, maar geld achter laten ook. Inmiddels is het erfrecht en schenkingsrecht door een nieuwe wet vervangen die meer bij deze tijd past.

Tarieven kinderen in 2010 en 2011

Kinderen zijn met de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting zeker bij de wat kleinere erfenissen meer successierechten gaan betalen. In 2009 betaalt een kind dat van zijn ouders erft, nog 5% tot een bedrag van ruim 22.000 euro. In 2010 gaat een kind 10% betalen bij een erfenis tot 118.000 euro en 20% vanaf 118.000 euro. Deze bedragen zijn na aftrek van de belastingvrije bedragen. In 2011 is het bedrag verhoogd naar 118.708.

Tarieven erfbelasting 2010, 2017

De erfbelasting is vereenvoudigd en er zijn wat veranderingen in de belastingvrijstellingen ten opzichte van 2009. De vrijstellingen voor de erfbelasting zien er als volgt uit:

De vrijstellingen voor de erfbelasting 2009, 2010-2017:

wie is erfgenaam:vrijstellingen erfbelasting 2009:vrijstellingen erfbelasting 2010:vrijstellingen erfbelasting 2017:
partner 532.570 600.000 638.089
kinderen 10.323 19.000 20.209
kleinkinderen 10.323 19.000 20.209
ouders 45.513 45.000 47.859
overige erfgenamen dan hierboven genoemd 1.976 2.000 2.129

Boven deze vrijstellingen gelden de volgende percentages aan erfbelasting vanaf 2010:

bedrag boven de vrijstelling:partner kinderen en stiefkinderenkleinkinderenoverige erfgenamen
0 - 118.00010%18%30%
118.000 en hoger20%36%40%

Met dien verstande dat:
  • In 2011 geldt als grens de 118.708.
  • In 2012 gelden dezelfde tarieven voor successierechten en schenkingsrechten als in 2011, maar zullen de schijven worden aangepast aan de inflatie.
  • Ook in 2013 en 2014 betaalt u meestal erfbelasting, soms is de erfenis belastingvrij.
  • In 2017 eindigt de eerste schijf bij 122.269.
  • In 2014 en 2015 kan tot 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, in 2017 en 2018 ook.

Samenwonen en erfrecht

Wie samen woont, is in 2010 een beetje de klos. In 2009 was het zo dat wanneer echtgenoten of geregistreerde partners van elkaar erfden, het recht bestond op een maximale vrijstelling van 530.000 euro. Wie samenwoonde werd hieraan gelijk gesteld, als bij de notaris een samenlevingscontract was getekend en men minimaal een half jaar op hetzelfde adres was ingeschreven. Ook wie samen woonde en geen samenlevingscontract had, maar wel minimaal vijf jaren een gemeenschappelijke huishouding voerde, werd hieraan gelijk gesteld. Het kan daarbij ook om broers gaan of een kind met ouder. Noem maar op.

Samenwonen en erfenis vanaf 2010

Vanaf 2010 daarentegen is het begrip partnerschap, waar het gaat om erfenissen en schenkingen, ingeperkt. Wie niet getrouwd is of geen geregistreerde partner is, wordt alleen nog als partner aangemerkt, als bij de notaris minimaal een half jaar voor overlijden een samenlevingscontract is gesloten en men minimaal een half jaar op het zelfde adres is ingeschreven. Voor schenkingen geldt een termijn van twee jaar. Tot de groep samenwonenden worden niet langer ook bloedverwanten in een opgaande lijn gerekend. Zoals bijvoorbeeld een zoon die met zijn met zijn ouders woont. Uitzondering hierop is de situatie waarbij de zoon mantelzorger is volgens de definitie bij de toekenning van het zogenaamde mantelzorgcompliment van 250 euro, belastingvrij.

Erfrecht en successierechten

Dat betekent dat wie samen woont en niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet, in 2010 bij een erfenis van 500.000 euro ruim 185.000 euro aan successierechten gaat betalen, terwijl de heffing in 2009 nog nihil is en voor partners de vrijstelling is verhoogd naar 600.000 euro. Een gigantisch verschil. Voor niet geregistreerde partners gelden dus veel hogere tarieven dan nu het geval is. Overigens heeft de staatssecretaris op 20 augustus 2009 besloten deze ongehuwd samen wonenden een uitstel van een half jaar te gegeven. Maar ja dat is maar een half jaar.

Fiscaal partner en erfenis

Het vreemde is ook dat de regels voor het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting vanaf 2010 afwijkt van het begrip partnerschap bij een erfenis, nalatenschap en schenking.

Waardering huis met vruchtgebruik 2015, 2016 en 2017

Hebt u een huis met vruchtgebruik? Dan wordt de waarde van het vruchtgebruik gewaardeerd met de hulp van de speciale tabel met de waardering vruchtgebruik.

Slot

Wanneer u partners bent van elkaar of zelfs fiscale partners, doet u er goed aan om bij een notaris na te gaan welke maatregelen u het beste kunt treffen om onder de hoge heffingen uit te komen. In 2015 en 2016 is er eenmalige vrijstelling tot maximaal ruim 50.000 euro, in 2017 is dat 100.000 euro. Ook dat is slim schenken.

Lees verder

© 2009 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2015, 2016 of 2017 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…
Belastingaangifte erfenis broer en zusBelastingaangifte erfenis broer en zusHebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevall…
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en belastingdienstErfenis onderneming bedrijfsopvolging en belastingdienstSuccessierechten en erfbelasting zakelijk zijn voordelig (zie uitspraak Breda). Betaal bij een bedrijfsopvolging en fami…

Reageer op het artikel "Nieuw erfrecht en WOZ huis, schenkingsrecht niet gunstig"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gert Konstapel, 17-10-2009 10:21 #4
Wij hebben een ongehuwde en kinderloze zus. Wij hebben allemaal, vorig jaar, een flinke erfenis gekregen van onze ouders. Hoe zouden we de nalatenschap van onze zus met zo weinig mogelijk "verlies"aan de belasting veilig kunnen stellen. Dit in het kader van de nieuwe erfrecht regels. Reactie infoteur, 20-08-2017
Beste Gert Konstapel,
1. Erven van een boer of zus is relatief duur. Zie bijvoorbeeld het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

2. Vanaf 2010 worden allerlei constructies uitgesloten en gaan de tarieven wijzigen. Schenken wordt vanaf 2010 over het algemeen duurder. Ik zou zeker nadenken over het belastingvrij schenken van broers en zussen onderling dat voor een bedrag van ruim 2.700 euro mag tot en met 2009. Dat kan ook op papier. Omdat ik uw persoonlijke situatie niet ken, zou ik u willen aanraden om advies te vragen aan een notaris en nog van alles tijdig regelen.

3. In 2017 en 2018 bestaat weer de mogelijkheid om 100.000 euro belastingvrij te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wester, 02-10-2009 09:49 #3
Hoe zijn de belasting vrije schenkingstarieven in 2010? Reactie infoteur, 02-10-2009
Beste J. Wester,
Alles over slim schenken, de belastingtarieven en de vrijstellingen bij schenken, vindt u in het artikel van Zeemeeuw getiteld:

http://financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wolf, 25-09-2009 11:02 #2
Door AW op 25-09-09
M.i.v. 2009 geldt voor kinderen een vrijstelling van 19.000 euro en een tarief van 10 % voor de eerste 125.000 euro. Als een kind vóór diens ouders komt te overlijden, treden diens kinderen (dus de kleinkinderen) als plaatsvervullers voor dat kind in de plaats. Redelijk zou m.i. dan zijn, die kleinkinderen (voor dat deel wat zij als plaatsvervullers erven) de zelfde vrijstelling en het zelfde tarief te hanteren als voor kinderen. Deze kleinkinderen zijn toch al in het nadeel, omdat zij (meesdtal reeds op jonge leeftijd) een ouder moeten missen. Bovendien, wanneer datzelfde overleden kind geen nakomelingen zou hebben, treden diens broers en zusters automatisch voor dat kind in de plaats, waarbij wel de kindervrijstelling en het kindertarief geldt.

Vraag: zou op dit punt verduidelijking of aanpassing van het wetvoorstel nog tot de mogelijkheden behoren? Reactie infoteur, 25-09-2009
Beste A.Wolf,

1. De bedragen van de vrijstellingen bij erfenis en nalatenschap vindt u in het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

2. Voor kleinkinderen geldt evenals voor kinderen een vrijstelling van 9000 euro, alleen betalen de kleinkinderen een hogere erfbelasting. Dit is gedaan vanwege de grotere afstand ten opzichte van de erflater. Vanaf de tweede graad bedraagt de successiebelasting 18% respectievelijk 36%.
3. Het ziet er niet naar uit dat dit nog gewijzigd zal worden. Bij mijn weten is het wetsvoorstel inmiddels door naar de Eerste Kamer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 22-05-2009 22:35 #1
Het graaien is weer begonnen hoor, ze hebben er NIETS van geleerd. Leven kost geld, doodgaan kost geld en als je iets achter laat, kost het óók geld. Hoe lang blijven we het met z'n allen nog pikken?

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 07-05-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Vruchtgebruik 2017
Reacties: 4
Schrijf mee!