Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten

Erfbelasting 2021 vrijstellingen, tarieven, successierechten Een erfenis in 2022 of 2023 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting bestaan bepaalde vrijstellingen, waarbij vooral de belastingvrijstelling voor de partner relatief groot is. Er is geen aparte vrijstelling van successierechten voor een mantelzorger. Ook bij een wat grotere erfenis in 2023 of een erfenis van een broer, zus, oom of alleenstaande bijvoorbeeld kan de erfbelasting 2022 en 2023 hoog oplopen.

Erfbelasting 2022 en 2023, successierechten betalen, de vrijstellingen bij erven

Sinds de grote wijziging van de successiewet in 2010 zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting fors aangepast en vereenvoudigd. Daarnaast heeft men ervoor gezorgd dat vooral de achterblijvende langstlevende partner een relatief grote vrijstelling van belasting kreeg. Zijn er kinderen, dan erven zij wel, maar kunnen hun erfdeel niet succesvol opeisen zolang de langstlevende zelf nog in leven is. De langstlevende betaalt in de regel de erfbelasting van de kinderen en brengt dit in mindering op hun erfenis. Een mantelzorger kan een partner zijn, maar als dat niet het geval is, is er in 2022 en 2023 niet zoiets als een zorgcompliment. Wel kan iedereen een testament laten opstellen en iets extra's nalaten aan een mantelzorger, uiteraard is dat geheel vrijblijvend. Er zijn vele vrijstellingen, de grootte ervan is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam tot de overledene, de erflater. Een partner heeft bij een erfenis de grootste vrijstelling. Eem ouder kan uiteraard ook van een kind erven en heeft ook dan een eigen vrijstelling:

Successierechten 2022, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie met overledene Hoogte van de vrijstelling
Echtgenoot, echtgenote, partner 680.646
Gehandicapt kind 64.666
Ouder en ouders 51.053
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 21.559
Overige erfgenaam 2.274

Successierechten 2023, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie met overledene Hoogte van de vrijstelling
Echtgenoot, echtgenote, partner 723.526
Gehandicapt kind 63.740
Ouder en ouders 54.270
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen 22.918
Overige erfgenaam 2.418

Tarieven erfbelasting 2022 en 2023

Als de nalatenschap meer bedraagt dan de vrijstelling, betaalt de erfgenaam erfbelasting over het belaste deel van de erfenis. De hoogte van het belastingtarief is afhankelijk van de afstand van u ten opzichte van de overledene en afhankelijk van de grootte van de erfenis:

Schijven en tarieven erfbelasting 2022, successierechten:

Belaste deel van erfenisPartner, kindKleinkind en anderen in de bloedlijnOverig, oom of tante
0 - 130.42510%18%30%
130.425 en meer20%36%40%

Schijven en tarieven erfbelasting 2023, successierechten:

Belaste deel van erfenisPartner, kindKleinkind en anderen in de bloedlijnOverig, oom of tante
0 - 138.64210%18%30%
138.642 en meer20%36%40%

Erfbelasting betalen in 2023 voorkomen, belasting besparen

Niet alles in het leven laat zich goed plannen, maar als een erflater liever wil voorkomen dat er teveel belasting over zijn nalatenschap wordt betaald, is er maar één remedie: zorgen dat de erfenis niet te groot wordt door tijdens het leven bepaalde schenkingen te doen. Schenken is ook waarschijnlijk leuker om te doen dan nalaten. Het hoeft niet, maar het kan natuurlijk wel. Door te schenken kunt u jaarlijks gebruik maken van de schenkingsvrijstellingen die er gelden en voorkomt u dat er onnodig veel belastinggeld naar de Belastingdienst gaat. Even opletten in 2023, is uw zoon of dochter jonger dan 40 jaar dan kon de vrijstelling bij een schenking in 2022 onder bepaalde voorwaarden eenmalig oplopen tot ruim boven ruim 100.000 euro (in 2023 helaas niet meer). Of dit ook voor u of uw ouders opportuun is, hangt volledig van de persoonlijke situatie en wensen af. Maar al te gemakkelijk wordt in de media gedaan alsof schenken de normaalste zaak van de wereld zou zijn, maar ook een schenker kan zijn geld maar één keer uitgeven.

U laat een zoon 100.000 euro na als erfdeel, hoeveel erfbelasting 2023 is dat?

Als uw zoon van u als ouder 100k erft, is daarvan bijna 77.000 euro (77.082 euro) met 10% belast en dus betaalt hij 7.708 euro aan successierechten.

U laat uw vrouw 100.000 euro na als erfenis, hoeveel erfbelasting 2023 is dat?

Uw vrouw heeft een vrijstelling van 723.526 en ontvangt de 100k dus belastingvrij.

U laat een kleinzoon of kleindochter 100.000 euro na, hoeveel erfbelasting 2023 is dat?

Voor uw kleinzoon of kleindochter is ook 77.082 euro belast, net zoals bij uw zoon of dochter, maar zij betalen hierover wel meer belasting, namelijk 18%. Uw kleinzoon of kleindochter betalen dan 13.87 euro erfbelasting.

Laat een testament opstellen en temper zo de successierechten

De belastingtarieven hebt u niet in de hand, wel kunt u met een testament nauwkeurig bepalen wie wat van u krijgt. Daarbij kan een factor zijn dat de vrijstelling van een langstlevende partner veel groter is dan van een kind. In dat geval is meer nalaten aan uw partner fiscaal gezien ook een voordelige keuze. Uw notaris kan u hierbij zorgvuldig verder adviseren.

Lees verder

© 2014 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successi…
Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2019, 2020 en 2021 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2023 en 2024 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Waarom erfbelasting in 2020 en 2021 betalen?Successierechten zijn hoog. Waarom en wanneer moeten we in 2023 zoveel erfbelasting en successierechten betalen en wat k…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022…

Huis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeHuis goedkoop aan kind verkopen onder de WOZ-waardeU wilt uw huis of tweede woning goedkoop verkopen aan uw kind, bijvoorbeeld een stuk lager dan de WOZ-waarde. Mag dat en…
Gepensioneerden en belasting in het buitenlandGepensioneerden en belasting in het buitenlandIn de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw gingen ouderen in Nederland wat vroeger met pensioen. Veel mensen…
Reacties

Jan, 21-10-2016
L.S.

Internet en speciaal de belastingsites zijn vergeven van de commentaren adviezen over voorkomen erfbelasting. Vraag zijn er duidelijke gegevens en/of handboeken rondom voorkomen van erfbelasting? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste LS,
Een schenkingsplan kan u helpen om de goede keuzes te maken:

https://financieel.infonu.nl/geld/50932-schenkingsplan-maken-en-estate-planning.html

Obie, 22-06-2016
Mijn broer woont in een verzorgingstehuis en heeft een Wajong uitkering. Bij het digitaal aangifte doen van erfbelasting (onze vader is overleden) verschijnt de opmerking 'Als het kind een Wajong-uitkering heeft, voldoet het niet aan de voorwaarden voor vrijstelling'. Betekent dit nu dat de vrijstelling voor gehandicapten (60.000 EUR) niet geldt als je een Wajong-uitkering hebt, maar slechts de gewone vrijstelling van 20.000 EUR? Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Obie,
Klopt helaas en dat is omdat iemand met een Wajong uitkering geacht wordt in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Malou, 18-03-2016
Situatie: Vader (langstlevende) eind 2015 overleden. Moeder overleden in 2007.
2 erfgenamen (kinderen). In 2007 is succesrecht betaald over de vordering van de kinderen. Testament (1991) van moeder geeft aan dat " over de schuldig erkende bedragen een rente zal worden vergoed gelijk aan de ten tijde van mijn overlijden geldende wettelijke rente, welke rente eerst opeisbaar zal zijn in geval de verschuldigde hoofdsommen opeisbaar zijn".

De wettelijke (enkelvoudige) rente in 2007 was 6 % (is daarna alleen maar gedaald). Kunnen wij nu voor de erfbelasting die 6 % over de vordering rekenen of wordt de rente per jaar berekend? Graag uw mening/advies. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Malou,
De 6% rente wordt elk jaar toegepast (enkelvoudige rente), totdat de hoofdsom opeisbaar is, omdat in het testament duidelijk staat dat het om de wettelijke rente op het moment van overlijden gaat.

Lb, 10-03-2016
Moet ik aangifte doen als ik van verschillende mensen een schenking ontvang die ieder onder de vrijstelling van 2100 vallen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Lb,
Alleen als die mensen van elkaar partners zijn, waardoor zij u als paar ruim 4.400 euro schenken (2021), anders niet (ouders uitgezonderd).

Pwj, 29-02-2016
Alleenstaande broer overleden, de erfgenamen zijn 12 broers/zusjes. Wat is onze vrijstelling en hoeveel is het belastingtarief voor ons? Dacht zelf aan vrijstelling 2111,00 en over het overige deel 30% belasting. Daarna komt het bedrag in Box 3 met 4% belastingen daarvan 30% belasting. Is dit juist, anders informeer ik mijn broers/zusjes verkeerd. Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Pwj,
Dit klopt. In box 3 is er nog wel een vrijstelling van 50.000 euro (2021).

M. Kuijs, 29-01-2016
Vraag;
situatie; vader overleden in 2001, nabestaande; moeder en 4 kinderen,
nalatenschap naar moeder als langstlevende en beheerder van het kindsdeel. Moeder is onlangs verhuisd naar verzorgingstehuis. Kan moeder nu uit de opbrengst van het woonhuis aan de kinderen hun kindsdeel uitbetalen?
Het is mij niet bekend of na overlijden van vader successiebelasting verschuldigd was.
Welke consequenties heeft het nu uitbetalen van het kindsdeel voor het vrijgestelde bedrag bij overlijden van moeder in de toekomst voor de successiebelasting? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste M. Kuijs,
Uw moeder mag de kindsdelen geheel of ten dele eerder uitbetalen. Bij de stortingen geeft ze aan dat het om de uitbetaling van een kindsdeel gaat. Uw moeder is de kindsdelen verschuldigd minus de betaalde successierechten en dus is het belangrijk om bij te houden hoeveel hiervan na de (verschillende) stortingen nog overblijft.

M. L., 24-01-2016
Vraag:
Situatie: Langstlevende is overleden, eigen woning (hypotheekvrij) is vóór overlijden verkocht (2015). Overdracht is ruim 2 maanden later (2016).
Kunnen de erfgenamen de nog te betalen makelaarscourtage als schuld voor de erfbelasting of afrekening inkomstenbelasting opvoeren / aftrekken? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste M.L.,
Als de woning tussen het moment van overlijden en de levering niet een eigen woning van iemand was, betalen de erfgenamen de kosten maar zijn deze niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ingrid Gabriels, 06-01-2016
Situatie:
- Vader is overleden / Moeder leeft nog.
- Zoon gehuwd, zoon is overleden voor zijn moeder.
- Moeder overlijdt.
Vraag:
Heeft schoondochter (vrouw van zoon) recht op kindvrijstelling 20.047 en valt zij in tariefgroep I Erfbelasting Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Ingrid Gabriels,
De zoon heeft bij leven een vordering gekregen op zijn moeder en deze vordering is naar zijn erfgenamen gegaan toen hij overleed. Wie wat van deze vordering en de rest van zijn nalatenschap heeft gekregen is afhankelijk van de aanwezigheid van een testament. Het geheel kan ook naar zijn vrouw als langstlevende zijn gegaan. Over dit deel is al erfbelasting betaald, wel is het zo dat door het overlijden van zijn moeder de vordering nu opeisbaar is geworden.

Evenise, 04-01-2016
Ik heb een vraag over onze zoon, hij is gehandicapt. Wij hebben ook een zoon die niet gehandicapt is. Wij willen onze beide kinderen geld schenken, maar is de vrijstelling van onze gehandicapte zoon hoger dan onze niet-gehandicapte zoon? Of is dit alleen het geval bij erfbelasting? Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Evenise,
Bij een schenking zijn de vrijstellingen voor alle kinderen hetzelfde.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 24-01-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.