Wanneer fiscaal partnerschap

Wanneer fiscaal partnerschap Het fiscaal partnerschap 2023 en 2024 is voor uw huishoudboekje van groot belang. Het fiscaal partnerschap heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de belastingaangifte inkomstenbelasting, de verdeling van aftrekposten en de fiscale toeslagen, maar ook de AOW. Daarom is het belangrijk om te weten of u aan de voorwaarden en regels voldoet. Fiscale partners hebben namelijk allerlei fiscale voordelen via de aftrekposten inkomstenbelasting. U kunt een belastingvoordeel behalen door te schuiven met aftrekposten en vermogen, als jullie fiscale partners zijn. Wat betekent dit voor u? Kortom, het wordt tijd dat een aantal veel gestelde vragen over het partnerschap op een rij worden gezet. Overigens, is het fiscaal partner zijn ook altijd verplicht of kunt u kiezen? Kan een broer of zus een fiscale partner van u zijn? Ook huurders kunnen elkaars fiscale partner zijn. Bedenk dat het fiscaal partnerschap ook nadelig kan zijn voor de toeslagen van de Belastingdienst

Gevolgen van het fiscaal partnerschap


Voorwaarden partnerschap, de belangrijkste verschillen met eerdere jaren

Fiscaal partnerschap heeft als voordeel dat u allerlei aftrekposten kunt opvoeren bij wie het meeste verdient en dus ook de posten kunt aftrekken tegen het hoogte belastingtarief. Zo krijgt u meer geld van de Belastingdienst terug. Fiscaal partnerschap heeft ook een verplichting, u moet als u financieel verbonden bent namelijk gezamenlijk belastingaangifte doen. Daarom een aantal veelgestelde vragen over de definitie van fiscaal partnerschap en de verschillen ten opzichte van eerdere jaren.

Fiscaal partner in 2023 en dus ook in 2024?

Ja en neen. De Belastingdienst gaat er automatisch vanuit dat u in 2024 fiscaal partner bent als u dat in 20232 was, als er verder niets is veranderd. Maar u kunt best in 20232 fiscale partners zijn geweest, inmiddels zijn gescheiden of uit elkaar zijn gegaan, zonder dat de fiscus dit al weet. Alleen als uw relatie niet is veranderd, is het zo dat als u in 2023 elkaars fiscale partner was en er verder niets verandert, u dat ook in 2024 van elkaar bent. Hetzelfde geldt voor 2025.

Voordeel fiscaal partnerschap is vooral ook minder belasting betalen

Het grote voordeel van fiscaal partnerschap is dat u onderling aftrekposten mag verdelen, zolang het totaal maar gelijk is aan 100%. Zo levert een grote aftrekpost bij de meest verdienende partner het grootst belastingvoordeel op. Getrouwde partners
en geregistreerde partners zijn, zolang ze niet gescheiden zijn, altijd elkaars fiscale partner vanaf het moment van samenwonen. Woont u dus begin een jaar samen en trouwt u later in hetzelfde jaar, dan zijn jullie toch vanaf het eerste moment dat jullie in samenwonen elkaars fiscale partners.

U hebt een lat-relatie

Een voorwaarde voor fiscaal partnerschap is dat de partners op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Een lat-relatie voldoet niet aan deze eis. Hebt u een lat-relatie met iemand, dan is die persoon niet uw fiscale partner.

Fiscaal partnerschap bij inwoning

U kunt tegelijkertijd maar 1 fiscale partner hebben. Hebt u al een fiscale partner en woont er iemand anders bij u in, dan is die persoon niet uw fiscale partner. Een huurder met huurcontract anders dan de eigen familie is ook geen fiscale partner van u. Wonen met uw kinderen in huis, maakt ze niet tot uw fiscale partner. Is een kind ouder dan 27 jaar en woont die in terwijl ze een eigen kind heeft die ook bij u woont, dan kan uw inwonende dochter uw fiscale partner zijn.

Welke aftrekposten mag ik verdelen voor de inkomstenbelasting?

Bij fiscaal partnerschap mag u de volgende aftrekposten onderling verdelen:
 • De fiscale aftrekposten eigen woning;
 • Uitgaven voor alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
 • Spaargeld en vermogen in box 3;
 • Aftrekbare studiekosten;
 • Uitgaven levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (was 30 jaar);
 • Aftrekbare giften.

Kiezen voor fiscaal partnerschap, kan dat?

Kiezen voor een fiscaal partnerschap kan in de regel niet. U bent elkaars fiscale partner, omdat u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet of u voldoet niet en bent geen fiscale partners. Kiezen is er voor de fiscus niet meer bij en dat maakt het voor de fiscus allemaal een stuk eenvoudiger. Enige uitzondering hierop is als u en uw partner uit elkaar gaan of scheiden en jullie strikt genomen maar een deel van het jaar fiscale partners zijn geweest. In dat geval kunt u voor dat jaar kiezen om toch nog gezamenlijk belastingaangifte te doen en als fiscale partners te worden gezien of elk afzonderlijk belastingaangifte te doen.

Gehuwd of ongehuwd fiscale partners zijn

Als gehuwden bent u fiscale partners vanaf het moment dat u samenwoont en in de Basisregistratie Personen BRP bent geregistreerd. Ook als u gedurende het jaar trouwt. Het fiscaal partnerschap blijft bestaan, ook als u onvrijwillig gescheiden woont doordat bijvoorbeeld de partner wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. Enige uitzondering hierop is, als uw partner in het buitenland woont en niet in Nederland belastingplichtig is. Als ongehuwde is het ingewikkelder. Dan moeten een aantal extra voorwaarden zijn vervuld, waarvan de belangrijkste zijn:
 • Gezamenlijk een eigen huis hebben.
 • Een notarieel samenlevingscontract hebben of een gezamenlijk kind hebben dat door beiden is erkend.

Ook wie samen in een huurhuis woont, is dus elkaars fiscale partner als er een notarieel samenlevingscontract is of als er een gezamenlijk kind is of als u een kind van de andere partner hebt erkend.

Bloedverwanten zijn en daarmee elkaars fiscale partners bij samenwonen?

Eerstegraads bloedverwanten kunnen elkaars fiscale partner zijn als ze 27 jaar of ouder zijn en aan de overige voorwaarden voldoen. Dus wie samen met een broer of zus een koophuis heeft en daar gezamenlijk woont, zijn elkaars fiscale partners.

Stoppen van fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap ook stoppen door gewijzigde omstandigheden:
 • Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of stoppen van een geregistreerd partnerschap.
 • Als u of uw echtgenoot dan wel echtgenote een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebt ingediend bij de rechter en tegelijkertijd niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in de BRP.
 • Jullie niet meer samenwonen en dus niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan in het BRP.

Fiscaal partnerschap en toeslagen

Wie een toeslag zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt, merkt ook de gevolgen van het gewijzigd fiscaal partnerschap. Als u een fiscale partner hebt, kan dat direct gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslag, omdat de Belastingdienst bij de beoordeling van de toeslag kijkt naar de hoogte van uw gezamenlijke inkomen.

Slot

Bekijk welke situatie op u van toepassing is en of u daarin verandering wilt aanbrengen. Fiscaal partnerschap kan vele fiscale voordelen geven, is van invloed op uw belastingaangifte inkomstenbelasting en de fiscale toeslagen.

Lees verder

© 2011 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wann…
Samenwonen en belasting betalenSamenwonen en belasting betalenWelke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat…
Samenlevingscontract & geregistreerd partnerschapSamenlevingscontract & geregistreerd partnerschapSamenwonen zonder dat men iets geregeld heeft, is vanaf 2010 fiscaal erg onvoordelig. Het kan duizenden euro's per jaar…
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2020 en 2021In 2021, 2022 en 2023 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet…

Berekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen – veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2023 en 2024? Is dit verzamelinkomen het bruto o…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2023 en wilt u de mogelijkheden voor 2024 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…
Reacties

Kim, 30-09-2020
Ik ga bij een kennis in huis wonen met mijn zoon, ik ga daar huur betalen en hebben een huurcontract daarvoor afgesloten, word ik dan fiscaal partner of niet? Reactie infoteur, 01-10-2020
Beste Kim,
Als huurder (huurcontract, aantoonbaar huur betalen) bent u geen fiscaal partner van uw kennis.

Elise, 21-09-2020
Goedemiddag, ik wil gaan inwonen bij mijn broer en schoonzus die getrouwd zijn en die een koophuis hebben. Ik ben mede-eigenaar van dit koophuis. Klopt het dat mijn broer en schoonzus elkaars fiscaal partner zijn? Is een van hen ook mijn fiscaal partner? Met dank voor uw antwoord, Elise Reactie infoteur, 23-09-2020
Goedemiddag Elise,
Een persoon kan maar één fiscale partner tegelijkertijd hebben. In dit geval bent u dus niet de fiscale partner van uw broer of schoonzus.

Marco, 18-05-2020
Goedendag, mijn vrouw is naar Noorwegen verhuisd, staat daar ingeschreven en heeft daar inkomen waar ze belasting over betaalt. Koophuis in NL staat op onzer beider naam net zoals de hypotheek. Ik betaal hypotheek vanuit mijn NL inkomen. Wat mag ik aftrekken aan hypotheekaftrek? Volledige 100%, of 50%? Indien 50% hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel 100% kunnen aftrekken? Alvast bedankt voor uw antwoord. Marc Reactie infoteur, 22-05-2020
Goedendag Marco,
De woning staat op beider naam maar uw vrouw is niet meer op dit adres ingeschreven. In dat geval is haar deel geen eigen woning meer en is er in totaal 50% hypotheekrenteaftrek. Dat verandert alleen als u uw partner uitkoopt, het geld dat daarmee gemoeid is wordt ook gezien als de aankoop ban een woning op uw naam.

Kleintjens John, 06-04-2020
Goedemiddag,

sinds juni 2019 ben ik in Duitsland getrouwd met een Duitse vrouw. We wonen echter niet samen.
Mijn echtgenote woont en werkt in Duitsland. Ik woon en werk in Nederland. Ik ga ervan uit dat we geen fiscale partners zijn.

We hebben beide een koopwoning. Voor de Duitse woning mag sowieso in Duitsland geen hypotheekrente worden afgetrokken.
Ik sta nog steeds in een Nederlandse gemeente ingeschreven, mijn huis staat in Nederland, dus ik trek hypotheekrente af.

is de fiscus voorbereid op dit soort situaties?

Met dank voor uw reactie, John Reactie infoteur, 07-04-2020
Goedemiddag Kleintjens John,
In deze situatie kwalificeert uw echtgenote zich in Nederland niet als buitenlands belastingplichtige en is ze daarom niet uw fiscale partner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

U mag uw eigen hypotheekrente inderdaad aftrekken.

Tom, 04-03-2020
Mijn vrouw en ik hebben een inwonende zoon van 28 jaar. Is de inwoning van invloed op het fiscaal partnerschap, pensioen of aow?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-03-2020
Beste Tom,
De inwonende zoon heeft geen effect op het fiscaal partnerschap, AOW of pensioen, wel op de huurtoeslag.

Maria, 24-07-2019
Samen met mijn 2-jarige dochter woon ik bij mijn ouders. Mijn vader is vorige maand overleden, mijn ouders waren fiscaal partner van elkaar. Nu stelt de belastingdienst dat mijn moeder en ik toeslagpartners zijn sinds de dag van overlijden van mijn vader. Ik ben ouder dan 27 jaar. Is dit correct of hebben wij hier een keuze in? Reactie infoteur, 27-07-2019
Beste Maria,
U bent omdat u ouder bent dan 27 jaar en met uw dochter inwoont bij uw moeder, automatisch haar toeslagpartner.

Charon, 26-06-2019
Goedendag,

Mijn inmiddels ex en ik hebben nog aangifte inkomstenbelasting gedaan over het jaar 2018. We zijn begin 2019 uit elkaar gegaan. Nu heb ik alle rekeningen omgezet naar mijn eigen bankrekening. En dus ook het bedrag dat ik terug zou krijgen hierop binnen gekregen. Mijn ex partner moet betalen. Mag ik dit geld achter houden. We zijn officieel nog steeds fiscaal partners aangezien de hypotheek en alles nog steeds loopt. Maar wonen niet meer samen. Reactie infoteur, 15-12-2019
Goedendag Charon,
In 2018 zijn jullie fiscale partner, in 2019 en 2020 kunnen jullie nog kiezen. Als jullie niet getrouwd waren in gemeenschap van goederen of een samenlevingscontract hadden met een soortgelijke strekking, is de teruggave die aan u te relateren is, inderdaad van u.

Susan, 07-07-2018
Mijn broer en ik hebben dit jaar samen een nieuwbouwhuis gekocht. We hebben geen samenlevingscontract. We gaan ook samen in het koophuis wonen. Het huis is in aanbouw en wordt waarschijnlijk februari 2019 opgeleverd. We wonen nu wel beide in een huurhuis. Zijn we dit jaar wel of geen fiscale partners? Als we dit jaar nog een samenlevingscontract afsluiten zijn we dan wel fiscaal partners? Moeten we anders apart belastingaangifte doen? Reactie infoteur, 09-07-2018
Beste Susan,
Zodra jullie op hetzelfde adres wonen in het nieuwbouwhuis, worden jullie fiscale partners. Als jullie voor een deel van het jaar fiscale partners zijn, kunnen jullie er voor kiezen om het gehele jaar fiscale partners te zijn. Een samenlevingscontract zonder op het gezamenlijke adres te wonen betekent nog geen fiscaal partnerschap.

Ilonka, 02-05-2018
Mijn vriend en ik hebben een notarieel samenlevingscontract en gezamenlijk een huis. Voor mijn werk heb ik een tijdje in het buitenland gewoond, mijn vriend bleef in ons huis in NL wonen. Terwijl ik in het buitenland woonde, kwalificeerde ik niet als buitenlands belastingplichtig. Ik ben gedurende het jaar terug naar NL gekomen, dus onze binnenlandse periode is in het jaar van terugkomst (2015) niet hetzelfde: mijn vriend het hele jaar in NL, ik een deel van het jaar. Ik weet dat we hierdoor niet het gehele jaar fiscale partners kunnen zijn. Kunnen we wel over het deel van het jaar dat wij samen in ons huis in NL woonden fiscaal partners zijn?

Indien mensen niet het gehele jaar fiscaal partners zijn, is het dan wel mogelijk om de persoonsgebonden aftrek, eventuele andere kortingen en het inkomen uit eigen woning toe te rekenen aan een van de partners voor het deel van het jaar dat mensen fiscaal partners zijn?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-05-2018
Beste Ilonka,
In de periode dat jullie fiscale partners zijn, mogen de aftrekposten tussen de partners worden verdeeld.

Chantal, 30-12-2016
Mijn ex partner en ik zijn gescheiden per 4 november, nu is hij per 1 oktober bij zijn nieuwe vriendin gaan wonen. Die een hogere in komen heeft dan hij. We hebben nog een gezamenlijk koophuis die we samen betalen. Nu beweerd hij dat hij bij de aangifte mij Jaaropgave nodig heeft maar volgens mij is dat niet nodig als wij niet gezamenlijk aangifte doen toch of heb ik het mis. Ook beweerd hij dat als ik het alleen doen ik meer moet terug betalen dan hij aangezien ik minder verdien, klopt dit? Of wil hij het samen doen zo dat hij er beter van wordt aangezien hij weer samen woont en ik niet. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Chantal,
Vanaf het moment dat de echtscheidingsaanvraag werd ingediend bij de rechtbank zijn jullie geen fiscale partners meer. Maar jullie kunnen ervoor kiezen (is niet verplicht dus) om dit jaar nog wel gezamenlijk belastingaangifte te doen voor het hele jaar. Meestal is het zo dat wie een hoger inkomen heeft, ook meer aftrek krijgt maar dan moet het verschil in inkomen wel groot zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Bij de belastingaangifte wordt aangegeven op welke rekening het geld wordt gestort. Is het uw eigen belastingaangifte, dan bepaalt u uw eigen rekening.

Judith, 04-06-2016
Hallo,

In 2012 zijn mijn ex-partner en ik uit elkaar gegaan. Wij waren fiscaal partner door onze twee minderjarige kinderen.
Ik kreeg dit jaar een vordering van de raad van rechtsbijstand dat ik bij nader inzien geen recht heb gehad op de tegemoedkoming (toevoeging) in de kosten van een advocaat omdat mijn vermogen boven de belastbare grens zou liggen. Echter heb ik dat vermogen nooit gehad. Mijn expartner en zijn familie hebben na het overlijden van zijn vader een familiestichting opgericht i.v.m de erfenis van zijn vader. Dit vermogen wordt mij nu toeberekend als ook mijn vermogen omdat we fiscaal partner zijn en maakt dat ze van mij 1235 euro terugvorderen! Naar mijn idee en dat is het idee van veel meer mensen, houdt fiscaal partnerschap niet in dat al het vermogen van je fiscaal partner ook automatisch van de ander zijn, maar is dit alleen zo bij trouwen in gemeenschap van goederen en bij geregistreerd partnerschap.
Kan iemand mij aangeven of ik hierin gelijk heb en of de vordering van de raad van rechtsbijstand i.v.m het vermogen van mijn expartner van zijn familiestichting(waar ik geen bestuurder van ben geweest) van mij gevorderd kan worden? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Judith,
Fiscaal partnerschap betekent inderdaad niet dat u ook het vermogen van de partner (deels) bezit. Dat is anders bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of bij een samenlevingscontract waarin staat dat alles gemeenschappelijk is. Als er iets gemeenschappelijks is, hebt u daarop ook recht bij een echtscheiding.

Sanne, 06-03-2016
Hallo,
Mijn ex-man en ik zijn halverwege 2015 gescheiden. Wij hebben een co-ouderschapsregeling en krijgen beiden kindgebonden budget. Bij de berekening hiervan, en tevens bij de herberekening kinderopvangtoeslag, hebben wij voor de resterende maanden 2015 aangegeven geen fiscale partners meer te zijn. Kunnen wij nu wel nog gezamenlijk aangifte inkomensbelasting doen of zou dit dan gevolgen kunnen hebben voor de in 2015 uitgekeerde bedragen?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Sanne,
U kunt beter slechts tot de periode dat de echtscheiding is aangevraagd gezamenlijk belastingaangifte doen, anders zijn jullie alsnog het hele jaar fiscale partners.

Stef, 25-02-2016
Hallo, ik heb een vraag tav fiscaal partnerschap. Sinds 2010 staat mijn vriend bij mij geregistreerd in het pensioenfonds. We hebben geen samenlevingscontract en geen kinderen. We wonen wel samen sinds 2009. Mijn vriend heeft geen pensioen en ik sta dus ook niet bij zijn pensioen als partner geregistreerd. Zijn wij dan wel fiscaal partners met deze eenzijdige registratie? Bij alle aanslagen van 2010 t/m 2014 hebben wij ons gemeld als fiscaal partners. Is dit correct? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Stef,
Ja, de vereiste is dat tenminste één partner als pensioenpartner is ingeschreven.

Stef, 22-02-2016
Hallo, ik heb een vraag tav fiscaal partnerschap. Sinds 2010 staat mijn vriend bij mij geregistreerd in het pensioenfonds. We hebben geen samenlevingscontract en geen kinderen. We wonen wel samen sinds 2009. Mijn vriend heeft geen pensioen en ik sta dus ook niet bij zijn pensioen als partner geregistreerd. Zijn wij dan wel fiscaal partners met deze eenzijdige registratie? Bij alle aanslagen van 2010 t/m 2014 hebben wij ons gemeld als fiscaal partners. Is dit correct? Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Stef,
De fiscus stelt als eis dat u bij een pensioenfonds aangemeld moet zijn als pensioenpartners (eentje is dus genoeg). Bovendien is het zo dat als jullie het jaar ervoor fiscale partners zijn, jullie dat het huidige jaar ook zijn als er geen veranderingen zijn opgetreden in jullie relatie.

Stephanie, 29-12-2015
Goedendag
ik had een vraag mijn partner heeft op zijn naam een huis gekocht in 2015 ik woon samen met onze dochter bij hem in en hij heeft ze dochter erkend hij ontving een voorlopige aanslag 2016 waarbij aangegeven stond u heeft geen fiscaal partner in 2016 klopt dit wel?of heeft dit te maken dat hij de woning alleen heeft gekocht en de hypotheek op zijn naam aflost?
want wil niet voor verassingen komen te staan aan het eind van het jaar.

mvg stephanie Reactie infoteur, 09-05-2020
Goedendag Stephanie,
Sinds jullie samenwonen en het kind door hem erkend is, zijn jullie fiscale partner.

A., 03-11-2015
Hallo. Ik heb (ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap) samengewoond met een partner met een minderjarig kind. Wij waren dus elkaars fiscaal partner, maar deden niet gezamenlijk, maar ieder voor zich, aangifte. Inmiddels is de samenwoning beëindigd en wonen wij niet meer op hetzelfde adres. Vermoedelijk heeft mijn ex-partner, toen wij nog samenwoonden, een voorlopige teruggaaf aangevraagd en ontvangen. Wanneer blijkt, dat zij daarbij teveel heeft ontvangen, kan de belastingdienst dit ook op mij verhalen en geldt hetzelfde voor door mijn ex aangevraagde en ontvangen toeslagen? B.v.d. voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo A,
De Belastingdienst zal eerst de aanvrager aanslaan en als dat te weinig oplevert ook de fiscale partner.

Carm, 24-08-2015
Mijn vriend en zijn vrouw zijn al een jaar bezig met de echtscheiding (mei 2014), nu heeft hij vorige week een belastingaanslag van 2013 ontvangen, toen was zij nog fiscaal partner, kan hij nu nog eisen dat zij hieraan meebetaalt? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Carm,
Ze waren dan nog fiscale partners. Beiden zijn dan gezamenlijk aansprakelijk voor de indiening van de gezamenlijke belastingaangifte en de daaruit volgende belastingaanslag. De belastingdienst int gemakshalve waarschijnlijk bij uw vriend en hij heeft dan weer een vordering op zijn vrouw.

Bennie, 22-07-2015
Mijn ex en ik hebben samen een koophuis, nu zijn we uit elkaar en zij is per 29-6-2015 ingetrokken in een huurhuis, nu komt het huis per sept/october op mijn naam (akte van verdeling etc) we hebben 2 kinderen die bij haar zijn gaan wonen, zijn we nu het gehele jaar nog fiscaalpartner of mag je kiezen of geldt de half jaar regel nog. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Bennie,
Tot het moment van de aanvraag tot echtscheiding bij de rechtbank zijn jullie automatisch fiscale partners en dat kan door jullie worden verlengd tot het einde van het betreffende jaar. Daarna niet meer.

Senna, 08-07-2015
In 2014 zijn ik en mijn partner uit elkaar gegaan, over dit jaar moeten we nog wel gezamelijk aangifte doen, nu wil mijn ex-partner zijn gegevens niet verstrekken waardoor ik mijn aangifte niet kan indienen. Is er een mogelijkheid dat ik alleen aangifte indien?

Groetjes Senna Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Senna,
U kunt zelf belastingaangifte doen. Misschien heeft de ander wel belastingaangifte gedaan en alle dingen in zijn voordeel ingevuld. U kunt via de belastingtelefoon ook een belastingformulier aanvragen.

Inge, 10-06-2015
Vanaf eind oktober 2013 zijn mijn man en ik uit elkaar. Tot die tijd kregen wij beiden een gezinsbijstandsuitkering. Tevens een op de bijstand gebaseerde huur- en zorgtoeslag. De laatste twee maanden van 2013 woonden wij apart op andere adressen en kregen wij dus ook aparte uitkeringen en toeslagen. We hebben allebei een jaaropgave van 2013 gekregen en op deze allebei bestaat de belastbare loon uit 50% van januari t/m oktober van de gezinsuitkering + 2 maanden voor alleenstaanden.
Nu is het zo dat mijn ex-partner en ik een enorm bedrag moeten terugbetalen voor de maanden januari-oktober wegens te veel gekregen toeslagen. De reden hiervan is, is omdat het gezamenlijke inkomen in 2013 hoger is dan de bijstandsuitkering voor een gezin. Maar wij wonen niet meer samen, dus is het totaal bedrag natuurlijk hoger.
Mijn vraag luidt: Hoe kan het dat wij zoveel toeslagen moeten terugbetalen over de periode dat wij een minimale bijstand volgens de gezinsnorm hadden? Het lijkt mij vanzelfsprekend dat iemand die in de bijstand zit, niet opeens een hoog bedrag kan terugbetalen. En dat terwijl wij niets verkeerd hebben gedaan. Worden wij gestraft omdat we midden in het jaar uit elkaar zijn gegaan?

Groeten,
Inge Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Inge,
Als het jaarinkomen verandert, moet dat zo snel mogelijk aan de Belastingdienst (toeslagen) worden doorgegeven die dan een herberekening maakt voor het hele jaar. Dit op basis van het gerealiseerde jaarinkomen. Ik vermoed dat de Belastingdienst niet weet dat jullie uit elkaar zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/133048-zorgtoeslag-na-scheiding.html

Anoniem, 08-05-2015
Mijn man en zusje (met beperking en wajong uitkering) kunnen een huis kopen. Echter mijn loon (ivm met geen vast contract) laten we vervallen. Dus puur op basis van zijn en haar inkomen. Nu las ik over toetsing van bkr. Ik gebruik nl mijn roodstad als nodig is maar word ik ook gecontroleerd of gaat dit alleen om hun inkomen?
graag hoor ik dit

gr janneke Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Anoniem,
Een roodstand wordt alleen maar doorgegeven aan het BKR als er een betalingsachterstand ontstaat. Als u de roodstand regelmatig weer aanvult, zal dat geen probleem zijn.

Lud, 29-03-2015
Mijn partner en ik zijn bezig ons huis in Nederland te verkopen om vervolgens een huis te kopen in België. Mocht dit niet op elkaar aansluiten kunnen we tijdelijk bij de broer en schoonzus van mijn partner wonen in Nederland. Heeft dit financiële gevolgen voor ons of voor hun? Zij hebben een eigen huis en werken allebei. Zij zitten zeker boven het minimumloon. Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Lud,
Als u tijdelijk bij iemand anders gaat wonen en de ander heeft een eigen huis of een alleenstaande oudertoeslag, dan kan dat voor hen gevolgen hebben. Voor het eigen huis speelt dan of er sprake is van verhuur of niet. Bij verhuur wordt in veel gevallen de hypotheekrenteaftrek kleiner.

Martijn, 22-03-2015
Mijn partner en ik zijn halverwege september 2014 getrouwd en sinds oktober wonen we samen, ingeschreven op hetzelfde adres. Ik heb tot aan het huwelijk zorgtoeslag ontvangen. De nieuwe situatie is direct aan de belastingdienst doorgegeven met een nieuwe schatting van beide inkomens. Ik ontvang inmiddels geen zorgtoeslag meer.
De bedragen uitbetaald tot aan het huwelijk zijn vooralsnog niet teruggevorderd door de belastingdienst. En als ik het goed begrepen heb - klopt dat ook. We zijn toeslagpartners immers vanaf half september.
Mijn vraag: Bij het invullen van mijn belastingaangifte voor 2014 kan ik er voor kiezen om voor het gehele jaar als fiscale partners gezien te worden. Vermoedelijk levert dat niks aan voordeel op, dat zoek ik nog verder uit. Maar stel, je geeft aan dat je bij de inkomstenbelasting gezien wil worden als fiscale partners voor het gehele jaar, is dat dan van invloed op de gehele zorgtoeslag over 2014? Met andere woorden: kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap = dat dan ook meteen een heel jaar toeslagpartnerschap? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Martijn,
Als jullie het hele jaar fiscale partners zijn, zijn jullie ook het hele jaar toeslagpartners.

Linda, 21-03-2015
Na in juni vorig jr onze relatie beëindigt te hebben, heb ik onze gezamenlijke koopwoning verlaten en ben ik uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen. Echter nu bij het ieder voor zich invullen van de ib aangifte moet ik ineens een fors bedrag terug betalen.
Voorheen hebben we altijd als fiscale partners samen aangifte gedaan en kregen vaak of een klein bedrag terug ofwel speelden we quitte. De voorlopige teruggaaf is altijd hetzelfde gebleven alleen wanneer ik nu alleen aangifte zou doen heb ik het idee dat ik flink belast wordt door de 50% VT. Normaal vulden we bij de aangifte-verdeling vaak zowat het hele bedrag bij mijn ex in zodat we elk jaar mooi uitkwamen. Ik val met mijn salaris in schaal 2 mijn ex in schaal 3. Zie ik het verkeerd wanneer ik denk dat samen aangifte doen het redelijkst is omdat we zo "samen" het meeste voordeel hebben. Met name ik omdat ik ineens flink moet bijbetalen en mijn ex partner terugkrijgt. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Linda,
Het grote voordeel van het fiscaal partnerschap is inderdaad het gunstig kunnen verdelen van de aftrekposten zoals de hypotheekrente. Tot het moment waarop u nog verantwoordelijk was voor de hypotheek en hypotheekrente betaalde kunt u ook uw deel van de hypotheekrente zelfstandig aftrekken. Dat betekent dat uw ex dan de rest mag aftrekken. Het totaal van de aftrek mag niet meer dan 100% zijn.

Paul Maassen, 21-03-2015
Mijn vrouw en ik wonen in België, zij heeft geen Nederlandse nationaliteit noch BSN nummer. De online aangifte (ik werk deels in Nederland) vraagt of ik getrouwd ben (ja) en verplicht me dan het BSN nummer in te vullen (dat er niet is). Hoe dit aan te pakken? In vullen dat ik niet getrouwd ben? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Paul Maassen,
Helaas is dan invullen dat u niet getrouwd bent de enige optie. Komen hier later vragen over van de Belastingdienst, dan kunt u die eenvoudig beantwoorden.

Stijn, 16-02-2015
Ik heb een zoon van 8 maanden maar ik woon niet samen met mijn vriendin (de moeder). Aangezien zij een laag inkomen heeft, heeft ze recht op een relatieve hoge bijdrage voor de kinderdagopvang. Ik ga per 1 maart bij haar intrekken en worden dan volges mij fiscaal parter (samenwonend en gezamelijk kind). Hoe zit het met de hoogte van de kinderopvang toeslag? Recht om de eerste twee maanden een hoog bedrag te krijgen en rest van jaar laag? We hebben geen fiscale voordelen vanwege een hypotheek ofzo, - wat kunnen we doen? Reactie infoteur, 07-11-2019
Beste Stijn,
Zodra jullie met het kind op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zijn jullie fiscale partners en is de hoogte van een toeslag (ook voor de kinderopvang) afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Daar is weinig aan te doen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/118830-kinderopvangtoeslag-2020-kinderopvangtoeslagtabel-2020.html

Babs, 15-01-2015
In 2011 ben ik officieel bij mijn vriend gaan wonen. In 2012 hebben wij een zoontje gekregen. Dus zijn wij fiscaal partners. We willen nu uit elkaar gaan. Waar heb ik financieel recht op? Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Babs,
Als alleenstaande ouder kom je (als er geen fiscale partner meer is) kom je misschien in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Vervolgens zijn er de toeslagen (zorgtoeslag en dergelijke). Zie bijvoorbeeld boor 2020 en 2021:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2020-en-2021-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Renate, 23-12-2014
Hallo, ik woon sinds 2002 samen met mijn partner. Ik werk, mijn vriend heeft geen inkomen en krijgt elke maand van de belasting zo'n 176 euro heffingskorting. Tot 2013 kregen we daarnaast samen zorgtoeslag. In februari 2013 kregen we bericht dat de zorgtoeslag per persoon aangevraagd moest worden omdat we volgens de wet geen toeslagpartner zijn. Prima, vanaf 2013 krijgt mijn vriend dus met zijn inkomen van 0 euro de volledige zorgtoeslag van rond de 76 euro per maand. Nu krijgt mijn vriend nog steeds wel de heffingskortingen, en zijn we nog steeds fiscale partners. Klopt het dan wel dat we voor de zorgtoeslag geen toeslagpartner zijn? Als dit namelijk wel zo is, dan krijgen we veel minder zorgtoeslag. Ik ben bang dat ik straks een deel moet terug betalen. Punt is alleen dat ik dit niet zo kan aanpassen op "mijn toeslagen", omdat je overal "nee" op antwoord, en dus geen toeslagpartner hebt. Weet u hoe dit zit? Klopt onze situatie zoals die momenteel is? De definitieve aanslagen van de belastingdienst wijken trouwens nooit af van de voorlopige aanslagen. Reactie infoteur, 09-05-2020
Hallo Renate,
Als jullie niet een notarieel samenlevingscontract hebben en niet gezamenlijk een eigen huis of kind hebben, zijn jullie voor de zorgtoeslag geen toeslagpartners. Voor de huurtoeslag zijn jullie wel medebewoners.

Naomi, 15-12-2014
Mijn partner en ik zijn sinds mei 2014 gescheiden. Wij hebben ons koophuis verkocht sinds 5 september 2014. Deze hebben we tot de verkoop samen maandelijks betaald.
Nu heb ik een bedrag terug gekregen van mijn IB 2013, premie volksverzekering. Moet ik deze delen met mijn ex? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Naomi,
Hebt u huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract?

Marian, 27-11-2014
Mijn ex vriend en ik hebben een huis gehad. Wij hadden een samenlevingscontract. Uiteraard was hij dus ook mijn belasting partner. Nu hebben wij het huis verkocht en het samenlevingscontract ontbonden. Bij de mediator is er een verdeling gemaakt en hebben wij ondertekend dat wij zij overeen gekomen en daarna geen aanspraak meer kunnen maken over gemaakte schulden. Ik heb altijd de hypotheek betaald en de teruggave hiervan ontvangen. Nu komt er een teruggave aan van 2012 heeft hij hier dan gedeeltelijk recht op? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Marian,
Als u de hypotheekrente betaalde, heeft hij geen recht op een teruggave. Dat zou anders zijn als hij wel de helft van de hypotheekrente betaalde.

An, 27-11-2014
Ik woon sinds 4 november 2014 samen met mijn zoontje bij mijn vriend in. Ben ik dan vanaf deze datum fiscaal partner? En wat betekent dit voor mijn aangifte 2014? Kan ik deze individueel invullen en er wellicht zelfs voor kiezen helemaal niet in te vullen alsof we fiscaal partners zijn? Ik heb het afgelopen jaar diverse kortingen gehad ivm het feit ik een alleenstaande werkende moeder was en het zou erg zuur zijn als ik deze moet terugbetalen! Ik hoor het graag! Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste An,
Als jullie een gezamenlijke huishouding hebben, worden jullie gezien als een samengesteld gezin en zijn jullie fiscale partners:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119145-fiscaal-partnerschap-2018-2019-en-2020.html

Remco, 12-11-2014
Mijn vriendin en ik hebben in 2010 samen een huis gekocht en een samenlevingscontract opgesteld. We hebben een bankspaarhypotheek. Sindsdien zijn we fiscale partners. Nu ga ik in december dit jaar in Duitsland werken. Mijn vriendin blijft in het huis wonen en werkt ook in Nederland. Wat gebeurt er met het huis als ik mij uitschrijf in Nederland? Kan mijn vriendin hypotheekrente blijven aftrekken? Wordt het huis dan voor de helft als vermogen gezien omdat ik niet meer in Nederland woon? Maakt hiervoor de termijn dat ik in het buitenland zit uit? Zou dit kunnen veranderen als we een geregistreerd partnerschap aan zouden gaan? Ik hoop dat iemand mij met deze vragen kan helpen. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Remco,
Vanaf het moment dat u in het buitenland woont en werkt (beide dus) en geen inkomen meer hebt uit Nederland, bent u in Nederland niet meer binnenlands belastingplichtig en zijn jullie geen fiscale partners meer voor de Nederlandse wetgeving. Ook bij een geregistreerd partnerschap zijn jullie bij een volledig uitschrijven geen fiscale partners meer. In dat geval behoudt uw vriendin de aftrek van de hypotheekrente over haar deel.

Willem, 23-10-2014
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn vraag.
Mijn vriendin en ik wonen allebei in een eigen huurhuis. Nu hebben wij per 1 februari 2015 samen een huis gekocht. Ik wil hier per deze datum mijzelf inschrijven en zei komt in juli 2015 erbij zodat haar dochter haar school kan afmaken in haar oude woonplaats. Tevens moet er veel verbouwd worden want het is nu nog niet bewoonbaar.

Krijgt zij tot de datum dat ze bij onze koopwoning wordt ingeschreven wel gewoon huurtoeslag doorbetaald?
Ik had de belasting ook al gebeld en die heeft dit ook gezegd, zolang zij op haar huurwoning staat ingeschreven krijgt ze gewoon huurtoeslag tot het moment dat ze zichzelf inschrijft op ons koophuis in het GBA.
Ik kan nergens wat vinden erover, ik hoop dat ik een reactie terug krijg. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Willem,
U kunt zich moeilijk inschrijven op een adres waarvan het huis nog niet bewoonbaar is. Als u dat inschrijven uitstelt tot het moment dat uw vriendin dat ook doet, zijn jullie vanaf dat moment fiscale partners, terwijl het huis vanaf het moment van aankoop een eigen woning is. In dat scenario kan uw vriendin op haar oude adres gewoon huurtoeslag ontvangen. Ze moet wel op tijd haar verhuizing doorgeven.

Bakker, 07-10-2014
Mijn vriend en ik zijn vanaf november 2013 samenwonend. Wij voldeden op dat moment niet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap (geen koophuis, geen kind, geen samenlevingscontract). In augustus 2014 zijn we getrouwd. Mogen we voor de belastingaangifte 2013 elkaar als fiscaal partner opgeven? Zoja, mag dit dan voor het hele jaar 2013? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Bakker,
In het nieuwe jaar zijn jullie dan fiscale partners.

Annie, 16-09-2014
Ik had een vraagje, een vriendin is ingeschreven op mijn adres dit heb ik gedaan omdat ze in de problemen zat, nu kan ik alles terug gaan betalen qua huursubsidie ed. terwijl zij niet meebetaald in de huur, energie ed. die betaal ik allemaal zelf, is het normaal dat je 10 x gestraft word omdat je alleen iemand een dak boven haar hoofd aanbiedt? Hun zien haar als mijn fiscaal partner en dat is totaal niet zo… wat kan ik hiermee doen ik ben ten einde raad! zelf ben ik arbeidsongeschikt en kom ik niet eens in aanmerking voor een uitkering, omdat zij hier ingeschreven staat, waardoor ik verplicht ben om keihard te werken met mijn zieke lichaam aub kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Annie,
Als u iemand onderdak geeft wordt die niet automatisch uw fiscale partner maar een medebewoner. Voor de huurtoeslag telt het inkomen van medebewoners mee. Als er geen inkomen is, hebt u ook daar geen last van.

Van Vliet, 08-09-2014
Mijn partner en ik wonen niet samen, zijn niet getrouwd en zijn geen geregistreerd partner. Hij woont nog bij zijn ouders en ik heb een huurwoning. Wij hebben eind augustus van dit jaar samen een nieuwbouwhuis gekocht wat opgeleverd wordt in april 2015. Vanaf het moment van passeren betalen wij de hypotheek. Onlangs wilde ik mijn voorlopige aangifte voor 2014 invullen en door bovenstaande situatie loop ik vast in mijn aangifte. Klopt het dat wij geen fiscaal partner zijn en daarom niet gezamenlijk aangifte kunnen doen van onze nieuwe woning? En is het in dit geval het meest verstandig om de woning aan te geven bij degene met het hoogste salaris? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Van Vliet,
Fiscaal gezien is het jullie eigen woning met hypotheekrenteaftrek. Omdat jullie niet op hetzelfde adres wonen, zijn jullie in dit geval geen fiscale partners en is de hypotheekrente aftrekbaar bij wie de hypotheekrente betaalt.

Jansen, 01-09-2014
Ik heb een vraag mijn partner en ik gaan uit elkaar.niet getrouwd ook geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. We hebben wel samen een koophuis.Ik wil nu gaan huren met onze 2 kids.Hij blijft in het huis tot het verkocht is.
zijn wij nog toeslagpartners?En krijg ik dan wel huurtoeslag omdat beide namen op koophuis staan. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Jansen,
Zodra u elders bent ingeschreven (niet in het koophuis) zijn jullie geen fiscale partners meer. U kunt de eerste twee jaar nog huurtoeslag aanvragen, daarna wordt het koophuis als uw vermogen gezien (50%).

Gerard Heijmans, 02-08-2014
Mijn echtgenote en ik gaan scheiden en wij hebben een kind en een koophuis. Op dit moment verblijft mijn partner 4 dagen in het koophuis en ik 3 dagen. Wij zijn nog niet officieel gescheiden en het ziet er naar uit dat dat pas officieel is als ons koophuis verkocht is. Ik betaal momenteel alle kosten van het koophuis en mijn partner niets. Waar moet ik rekening mee houden voor de aangifte IB 2014?. Mag ik het volledige bedrag aan hypotheekrente aftrekken of moet dit ook gesplitst worden, wij zijn beiden voor de helft eigenaar van het koophuis? Wat is het verstandig in deze kwestie, wel of geen fiscale partner meer? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Gerard Heijmans,
Zolang de aanvraag voor de echtscheiding niet is ingediend zijn jullie fiscale partners, of jullie nog samen wonen of niet. Dat betekent ook een gezamenlijke belastingaangifte als fiscale partners waarbij de totale rente nog steeds aftrekbaar is.

Adeline, 27-06-2014
Is het mogelijk te trouwen zonder samenwonen, zonder fiscale partners te worden? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste adeline,
Trouwen zonder eerst samen te wonen kan, maar eenmaal getrouwd zijn jullie (als jullie in Nederland wonen) automatisch elkaars fiscale partners.

Rianne, 16-06-2014
Mijn man woont en werkt buiten de EU in een non-belastingverdrag land, maar heeft ook vermogen en vastgoed in de Verenigde Staten (waar NL wel een verdrag mee heeft). We zijn in januari in het buitenland getrouwd en ik woon momenteel nog in Nederland (we hebben geen koophuis in Nederland). Het lijkt mij dat wij geen fiscale partners kunnen zijn in onze situatie.
Mijn man is geen Nederlander en heeft ook nooit in Nederland gewoond of gewerkt en heeft dus geen sofi/BSN-nummer. Een belastingadviseur vertelde mij dat ik als Nederlands ingezetene voor 50% vermogensbelasting (box 3) verschuldigd ben over zijn vermogen in het buitenland omdat we getrouwd zijn en de helft van zijn vermogen dat van mij zou zijn. Dit zou echter pas ingaan per 1 januari 2015, omdat dit voor de belastingdienst de pijldatum is voor vermogensbelasting (per 1 januari 2014 waren we nog niet getrouwd). Ik zou dan dus over 2015 1.2 % vermogensbelasting moeten betalen over 50% van het vermogen van mijn man boven 20.000 euro. Over het koophuis in de Verenigde Staten hoef ik geen aangifte te doen. Klopt dit?
Hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Rianne,
Als jullie daar in volledige gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de helft van het totale vermogen inderdaad aan u toe te rekenen. Hoeveel gemeenschappelijk is en of dat bepaalde zaken zijn uitgesloten, hangt af van het land waar jullie getrouwd zijn. Als dit zo is, hoort 50% bij uw vermogen. Voor elk belastingjaar geldt de datum van 1 januari, in dit geval 1 januari 2015. Jullie zijn geen fiscale partners volgens de Nederlandse belastingwetgeving.

Tessie, 05-06-2014
Beste,

Mijn partner en ik zijn in december 2013 getrouwd, moeten wij onze belastingen samen indienen of elk apart? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Tessie,
Jullie zijn in ieder geval vanaf de trouwdatum fiscale partners dan wel vanaf het moment dat jullie samenwoonden. Als jullie nog niet samenwoonden, kunnen jullie ervoor kiezen om geheel het jaar fiscale partners te zijn. De keuze is (gedeeltelijk) aan jullie.

Sara van Heerikhuizen, 29-05-2014
Geachte heer/mevrouw,
Ik heb een vraag naar aanleiding van het artikel "wanneer fiscaal partnerschap"?
Mijn man en ik zijn geregistreerde partners (al bijna 20 jaar). Wij wonen echter niet samen en hebben ook nooit samengewoond. We hebben elk een eigen huis. Wij hebben volledig gescheiden financiën. Tot 2011 deden we elk afzonderlijk aangifte (geen fiscale partners). Zo te leven is voor ons een bewuste keuze.
Nu verplicht de belastingdienst ons sinds 2011 om fiscale partners van elkaar te zijn. Dat betekent dat we maar één huis als hoofdverblijf mogen opgeven. Het andere huis moeten we aangeven als tweede huis.
Afgezien van negatieve financiële consequenties brengt deze aanpak mij in gewetensnood. Ik moet aangeven dat één bepaald huis ons hoofdverblijf is, terwijl dat niet het geval is, we hebben twee hoofdverblijven. Verder voel ik mij aangetast in mijn onafhankelijkheid. Ik wil mijn eigen financiën beheren, of dat nu gunstig uitpakt of niet.
Graag zou ik van u horen of er voor ons mogelijkheden zijn om onder het verplicht financieel partnerschap uit te komen? Zo nee, dan hoop ik dat u weet op welke manier ik hier bezwaar tegen kan maken? Dus niet tegen de resultaten van de gemeenschappelijk aangifte, maar tegen het principe van het verplicht fiscaal partnerschap?

Alvast hartelijk dank voor de nemen moeite.
Met vriendelijke groeten,
Sara van Heerikhuizen Reactie infoteur, 22-05-2020
Geachte Sara van Heerikhuizen,
Het enige wat u hieraan kunt doen is als alleenstaande uw belastingaangifte in te vullen. Volgens de wet zijn jullie fiscale partners maar door de koude uitsluiting in jullie geregistreerd partnerschap en uw keuzes voelt dat niet zo.

Marie, 26-05-2014
Mijn man en ik zijn op 15 juni 2013 getrouwd. Mijn man is echter pas op 7 juli 2013 bij mij ingetrokken (en dus ingeschreven in het GBA). Zijn wij nu automatisch fiscale partners voor heel 2013? Waar het om gaat is dat de belastingendienst mijn alleenstaande ouderkorting van heel 2013 terugvordert omdat zij, vermoed ik, de trouwdatum aanhouden en niet de datum dat we daadwerkelijk zijn gaan samenwonen. Klopt dit? En vooral: kan ik hier bezwaar tegen maken? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Marie,
Omdat jullie niet eerder dan op de trouwdatum samenwoonden, is het moment van het huwelijk het moment van fiscaal partnerschap. U mag u er wel zelf voor kiezen om geheel het jaar fiscale partners te zijn, maar bent daartoe niet verplicht. Het is niet zo dat het fiscaal partnerschap in uw geval later dan de trouwdatum is ingegaan.

E,, 25-05-2014
Mijn man woont en werkt buiten de EU in een land dat een belastingverdrag met Nl heeft. De belastingdienst heeft aangegeven dat ik aangifte moet doen. Ik begrijp dat ik door de belastingdienst niet als fiscaal partner van mijn echtgenoot word gezien. Mijn man is buitenlands belastingplichtig. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en ik heb geen inkomsten. De belastingdienst heeft onze bankrekeningen in de aangifte vooraf ingevuld. Ben ik vermogensrendementsheffing verschuldigd over de spaartegoeden/beleggingen? En ben ik enige eigenaar van ons huis? Het is me totaal onduidelijk hoe de aangifte (box 1 en 3) op de juiste manier in te vullen. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste E,
1. U bent dan alleen over uw eigen inkomen en vermogen inkomstenbelasting verschuldigd, maar hebt in dat geval ook eigen vrijstellingen en heffingskortingen.
2. Als het huis waarin u woont een gezamenlijk koophuis is, is dit voor 50% uw eigendom in box 1. De andere 50% zou vermogen van uw man zijn en speelt bij uw aangifte geen rol.

Laura, 05-05-2014
In 2013 woonde ik samen met mijn ex. We hadden samen ook een huis gekocht waar we het hele jaar gezamenlijk eigenaar van waren. Hierdoor waren we ook toeslagpartners. Wij hebben gezamenlijk de aangifte laten doen bij de boekhouder waar we hebben afgesproken om zoveel mogelijk geld eruit te halen dat de teruggaaf volledig op mijn naam zou komen, omdat ik meer voordelen heb (zoals reiskostenaftrek en studiekosten). Nu krijg ik dus geld terug en zijn aangifte is precies 0 euro. Ben ik verplicht dit geld te delen met hem als ik het krijg? Ik weet dat dit wel netjes zou zijn sowieso, maar er hebben zich intussen wat andere vervelende dingen voorgedaan die mij financieel hebben benadeeld waardoor ik het liever zelf houd. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Laura,
Officieel is het zo dat jullie gezamenlijk belastingaangifte hebben gedaan en akkoord zijn met de belastingaangifte. Ook met de verdeling en de rekening waar het geld op gestort wordt. Daarmee is voor de belastingdienst de kous af. Dus, tja, is het nu meer wat jullie onderling hebben afgesproken.

Sjon Drinckhooi, 07-04-2014
Beste redactie,

Ik woon al sinds 2012 samen en heb in 2013 een notarieel samenlevingscontract getekend. Kan ik dan fiscaal partner zijn in 2012?

Groet,

Sjon Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Sjon Drinckhooi,
Als jullie in een jaar geen gezamenlijk koophuis of kind hadden, waren jullie geen fiscale partners.

Berber, 02-04-2014
Ik ben in maart vorig jaar getrouwd met een man uit DR Congo. Ik stond voor 2013 ingeschreven in Nederland en hij niet aangezien hij nog geen verblijfsvergunning heeft. Hij heeft geen BSN nummer. We zijn ook (nog) niet van plan in Nederland te gaan wonen. Ik las in een antwoord op een gelijksoortige vraag dat wij geen fiscale partners zijn als hij niet belastingplichtig in NL is. In de belastingaangifte is het echter niet mogelijk om dit aan te geven. Fiscaal partnerschap wordt verondersteld en ze vragen om het BSN nummer van mijn man. Hoe los ik dit op? Dankuwel! Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Berber,
Dat lost u op door aan te geven dat u niet getrouwd bent.

Robert, 31-03-2014
Ik en mijn vriendin hebben gezamenlijk een woning gekocht in 2012. Daarbij hebben wij ook een samenlevingscontract laten opstellen. In 2013 hebben wij de woning betrokken, na een verbouwing. Bij de gemeente ben ik al ingeschreven in de nieuwe woning, maar mijn vriendin nog niet (nog ingeschreven bij ouders). Zijn wij dan wel / geen fiscaal partner van elkaar in 2013?

Heeft dit ook gevolgen voor het op te geven eigen woning forfait / hypotheekrenteaftrek van mijn vriendin, omdat zij nog bij haar ouders staat ingeschreven?

Groet Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Robert,
Zolang jullie niet op het zelfde adres in het GBA staan ingeschreven, zijn jullie geen fiscale partners en wordt de woning niet als haar eigen woning gezien.

Klaas, 26-03-2014
Beste, …
Mijn vriendin is uit ons gezamenlijke koophuis vertrokken en staat volgens het GBA hier niet meer ingeschreven. We hebben wel een samenlevingscontract afgesloten in de goede periode. In het jaar 2012 waren wij nog fiscale partners, nu met de aangifte van 2013 zijn wij dat niet meer. Kan ik toch de teruggave op mijn naam laten staan, dat ik de volledige 100% terug krijg in plaats van de 50%? Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Klaas,
Als hypotheek en huis op naam van beiden staat, is in de periode dat jullie niet meer fiscale partners zijn, per persoon maar de helft aftrekbaar tot het moment dat het 100% van u is.

Ingeborg, 18-03-2014
Ik ga met mijn kinderen na een verblijf van 9 jaar in het buitenland (buiten EU) in Nederland wonen. Mijn man en ik hebben een eigen huis met hypotheek in Nederland waar ik met de kinderen in ga wonen bij terugkeer. Ik werk niet en mijn man blijft werken en wonen in het buitenland (buiten EU) Mijn vraag is, moeten wij belasting gaan betalen over het inkomen van mijn man?
Dank. Reactie infoteur, 22-05-2020
Beste Ingeborg,
Als uw man niet in Nederland belastingplichtig is, is hij niet uw fiscale partner en betaalt u geen belasting over zijn inkomen.

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 20-09-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.